Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS. Tisdagen den kl i Sandels.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS. Tisdagen den 1.6.2010 kl.15.00 i Sandels."

Transkript

1 Protokoll FÖR ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS Tisdagen den kl i Sandels. Leif Nystén, arbetarskyddschef, ordförande Niclas Joensuu, arbetarskyddsfullmäktige Anne Rosenlund, I vicearbetarskyddsfullmäktig, förtroendeman Nina Broms-Löfman, II vicearbetarskyddsfullmäktig 1. Laglighet och beslutförhet Mötet förklarades lagligt och beslutfört. 2. Godkännande av föredragningslistan. Agendan för mötet godkändes. 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll ( ). Föregående protokoll godkändes. - Kommissionens protokoll på nätet. BESLUT : Leif skapar en sida på moks.fi som kräver lösenord. Direktionen, kommissionen, kansliet får tillträde genom ett lösenord. Leif skapar en sida på moks.fi under sommaren med följande användar- och lösenord: Användar ID: topelius Lösenord: stål Protokoll saknas på nätet för mötena och och läggs till av Leif under sommaren. 4. Arbetarskyddskommissionen: -Kommissionens sammansättning. Niclas har skickat information om Arbetarskyddskommissionens sammansättning till OAJ. Leif informerar Arbetshälsoinstitutet. Leif informerar Arbetshälsoinstitutet under sommaren. -Skolning om arbetarskydd. Niclas har fått ny information om extra skolning, arrangerat av OAJ, för skyddsombud hösten Ny information och anmälning i Augusti Del 1 genomförs möjligen September 2010.

2 Niclas och Nina anmäler sig till kursen så snart det blir möjligt. -Arbetarskyddsfullmäktiges uppdrag och förmåner vid MOKS Niclas och Anne har skickat en lista på arbetarskyddsfullmäktiges uppdrag och förmåner vid MOKS till Leif. Listan på arbetarskyddsfullmäktiges uppdrag och förmåner vid MOKS godkändes med ändringarna nedan. Leif har i efterhand varit i kontakt med EK och bett om råd i frågan om skyddsombudets uppdrag och förmåner. Detta medför inga förändringar. Kommissionen beslöt att behålla beslutet oförändrat från mötet Arbetarskyddsfullmäktiges uppdrag och förmåner vid MOKS Arvode / månad 25 Befrielse från undervisning 30 lektioner / läsår 30 / 35= / läsår. Arbetsuppgifter som ingår i arbetarskyddsfullmäktige uppdrag: Aktivt följa upp förhållanden som rör arbetarskydd på arbetsplatsen Aktivt bekanta sig och skola sig i arbetarskyddsfrågor Aktivt hålla kontakt och informera personalen angående arbetarskyddsfrågor Aktivt ta del av Sandels husmötens protokoll. Kansliet skickar protokollen till kommissionens medlemmar per . Uppdrag utanför lärarens arbetstid som ersätts med övertidsarvode (1.5 h = 1 övertidsarvode) Arvodet utbetalas på basis av protokoll och betalas ut minst en gång per läsår. 1x övertidsarvode för Arbetarskyddskommissionens regelbundna möten. 1x övertidsarvode för inspektioner som uppmanas av arbetarskyddschefen. 1x övertidsarvode / timme för extra arbete som uppmanas av arbetarskyddschefen. 1x övertidsarvode per möte för uppdraget att före protokollföring av kommissionens möten. (Arbetsgivaren har även möjlighet att tillsätta en tjänsteman som fungerar som sekreterare) 5. Verksamhetsplan för åren UNDER ARBETE: -Direktiv om användning av hörselskydd i undervisningen BESLUT : Leif skaffar en långtidsbullermätare och from oktober inleds mätningsverksamheten. En mätningsplan utformas i början av höstterminen. En sakkunnig kontaktas för skolning i användandet av mätutrustningen. Personen som sköter mätningarna beslutas när apparaturen har kommit. Understödsföreningen kommer att skaffa en bullermätare åt skolan. Den levereras under hösten. Pop och Jazz konservatoriets specialiserade person kommer och ger en demonstration.

3 Kartläggning av behovet av hörselskydd frågas i enkäten om välmående som utformas av Niclas och Anne under höstterminen Utrymningsplaner i alla klassrum på Sandels, Pork och musiklekskolan. Leif kontaktar fastigheten och den nya disponenten för musiklekskolan på nytt om utrymningsplanen. Victor sköter att den sätts upp på Musiklekskolan. Leif ger Victor i uppgift att göra laminerade utrymningsplaner för MOKS på både svenska och finska och sätta upp dem på klassrummens dörrar. Utrymningsplanen ska förverkligas nu under våren. Civiltjänstgöraren som kommer till hösten ges i uppdrag förverkliga utrymningsplanerna i augusti. -Elevguide Leif sätter upp nuvarande elevguide på nätet. Leif och Nike arbetar med en elevguide i pappersformat. BELSUT : Elevguiden trycks upp före skolstarten hösten 2010 och publiceras på nätet. -Hemsidorna Leif gör en sida för musiklabbet med kursförklaring samt bokningsbara tider där hemmen kan själv boka tider åt eleverna. Som förslag sattes 1 september som första dagen då bokningarna kan göras. I och med detta börjar musiklabbet i mitten på september istället och pågår i 29 veckor. Anmälning via nätet senast 19/8. *Karusellens information ska samlas på en egen sida. *Innehåll av den fördjupade utbildningens nivåprov och samt obligatoriska ämnen ska förklaras kort och tydligt på en mer synlig plats. Även en förklaring av husets lektionsutrymmen med kartor saknas och ska sättas upp på nätet. Musiklabbet får en egen sida på hemsidan där man kan läsa om musiklabbets innehåll, grupper och lärare. Eleverna ska även boka/konfirmera sin labblektion själv på sidan. Leif gör sidan under sommaren. Ann-Catrin och karusellärarna planerar Musikkarusellens hemsida på Planeringsdagen i Nurmijärvi. Leif gör sidan i samråd med Ann-Catrin vid skolstarten. - Elevenkät

4 Resultaten samlas in under våren. En rapport skrivs och skickas till personalen. Resultat presenteras också i kommande elevcirkulär. Pdf skickas till personalen som bilaga under sommaren. - En enkät för personalen: Leif kontaktar Mehiläinen och frågar om arbetspsykologerna vill vara med och utforma en enkät om hälsa och välmående. Flera frågor från Mehiläises hälsoenkät kan ingå i personalenkäten. Niclas och Anne funderar på frågor som rör: arbetsklimat, förhållanden, miljö och samarbete. Leif ger en timram för Anne och Niclas under vilken enkäten ska utformas. För detta betalas övertidsarvoden skilt. Denna enkät ska genomföras under året Timram för personalenkäten: a 4 timmar. Niclas och Anne besöker psykologen i början av höstterminen. Leif kontaktar psykologen redan under sommaren. Sari Vuorio-Mutka fungerar som arbetspsykolog. Leif försöker boka en tid vecka 33 eller 34. Efter besöket sammanställer arbetsgruppen frågorna som vidarebefodras till kansliet. Frågorna sammanställs slutligen i kommissionen varefter kansliet genomför en web-undersökning bland personalen. - Utvärdering av verksamheten på skolan. BESLUT En separat enkät om utvärdering av skolans olika delområden ska göras och skickas till personalen via nätet. Delområden som nämndes för utvärdering: - Karusellen - Musiklabbet - Lyckade och mindre lyckade småprojekt - Större satsningar inom PORK och KLANG - Kulturskolan Kansliet gör utvärderingsdelen av verksamheten och utformar frågorna som skickas i samband med personalenkäten om välmående hösten Datorerna i klassrummen: Beslut : Frågan tas upp på nytt under hösten Rekreationsdag Kiljava opisto 50km mot Nurmijärvi Lärarna bor i enkelrum. Leif skickar en kallelse under sommaren och lärarna bekräftar deltagande Förslag till innehåll: -Planering av ny individuell läroplan, bokföring av elevens verksamhet på skolan. -Karusellsidans innehåll. -Förslag till saker som bör utvärderas i enkäten? Delområden som nämndes på mötet för utvärdering: - Karusellen

5 - Musiklabbet - Lyckade och mindre lyckade småprojekt - Större satsningar inom PORK och KLANG - Kulturskolan 8. Följande möte Följande möte planeras rekreationsdagarna i Nurmijärvi 9. Mötet avslutades kl 16.20

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Ekonomi Att hålla koll på elevkårens ekonomi är alla förtroendevaldas uppgift, men ofta väljer man en kassör som tillsammans med elevkårens handledande lärare sköter de löpande ärendena. Att sköta elevkårens

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer