Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

2 Innehåll 2011/12 Studie- och yrkesvägledning 2 Allmän information 11 Biblioteken 11 Aktuellt 2011/ Grundläggande vuxenutbildning 9 Gymnasial vuxenutbildning 4-8 SFI - Svenska för invandrare 10 Särvux 10 Högskolestudier på distans 10 Personal, kontaktuppgifter 12 Vellinge Lärcenter Mötesplatsen för all vuxenutbildning. Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten! Vellinge Lärcenter är en ingång och mötesplats för alla vuxna som vill utveckla sin kompetens. Du har stora möjligheter att själv bestämma hur du vill lägga upp dina studier. I ett flertal kurser kan du börja när som helst under året och studera i snabb eller långsam takt, på heltid, deltid eller distans. Välkommen du också! Ansök senast: 15 maj inför hösten november inför våren 2012 Studie- och yrkesvägledning Inför studierna är det viktigt att du funderar över vad du vill att utbildningen ska leda fram till. Din studieoch yrkesvägledare kan hjälpa dig med: Information och vägledning om all utbildning för vuxna från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier. Information om ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering med mera. Studieekonomiskt stöd, se också 2

3 Aktuellt 2011/2012 Extra IT-satsning för vuxenstuderande - Studietorg Till studietorget är alla välkomna. Vi kommer att arrangera handledning i sociala medier, informationssökning och olika presentationsprogram, och du kan även få hjälp med praktiska saker kring ditt datoranvändande, t ex inloggning. Här kommer det att finnas tillgång till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. En del av våra kurser kommer delvis att vara förlagda till studietorget i kombination med vanliga lektioner och föreläsningar. Studietorget är tänkt att fungera som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, men är också en riktad insats för att stärka datorkompetensen hos våra elever. Yrkesvux Vellinge Lärcenter erbjuder platser inom olika områden t ex: Industri, bl a inriktning CNC-tekniker Bygg Hantverk Hotell och restaurang Handel och administration, bl a Ekonomiassistent Omvårdnad/undersköterska Vellinge samarbetar med närliggande kommuner för att kunna erbjuda ett brett utbud av yrkeskurser. Ansökan ska lämnas i hemkommunen. Företräde ges till den person som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden. Ta kontakt med Vellinge Lärcenter eller Arbetsförmedlingen om du är intresserad. Ny kurs! Personaladministration ADM1209 Kursen ger kunskaper om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du får även orientering om personalplanering och personalvård. Praktisk tillämpning i löneprogram ingår. Företagarcollege Vellinge Lärcenter samverkar med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG, GRID och Företagarna samt Swedbank. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbete med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Ekonomi- och löneassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring /bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi A och B Redovisning och Beskattning Information & Layout A Personaladministration Projektarbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Bokföring med tillämpning i ekonomiprogram Programhantering alt. Datakörkort Bokslut/reskontra/lön med tillämpning i ekonomiprogram Totalt 700 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Svenska C Retorik Marknadsföring (med praktiska inslag) Matematik A, B, C Psykologi Danska Affärsjuridik Näthandel A+B (E-handel) Desktopp 3

4 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning för dig som vill komplettera en tidigare gymnasieutbildning, läsa en enstaka kurs eller ett helt slutbetyg. Kurserna kan ges på hösttermin, vårtermin, som distans och halvdistans samt i samarbete med studietorget. För exakta uppgifter om just din kurs hänvisar vi till separat kursöversikt. Du hittar aktuell kursöversikt på vår hemsida, Kurs på distans eller halvdistans innebär att du läser kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. I kurs på halvdistans ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Det krävs viss studievana att läsa kurs på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. SAMHÄLLSVETENSKAP Filosofi FS p Du lär dig att kritiskt granska och bearbeta information, uppöva både fantasi och prövande, reflekterande attityd i det filosofiska samtalet. Du utvecklar t ex argumentationen kring de existensiella och moralfilosofiska teorierna samt utvecklar förmågan att läsa och diskutera filosofiska texter. Geografi A GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Befolkning, jordens utveckling, klimat, vatten och ekonomi är viktiga delar liksom miljö och resursfrågor. Historia A HI p Kursen ger dig en översiktlig bild av den historiska utvecklingen från antiken till våra dagar. Du får analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du får även möjlighet att diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Historia B HI p Denna kurs bygger på Historia A och innehåller olika fördjupningar och temaarbeten. Du får arbeta med källor och källkritik både vad avser historiska problem i nutid och förfluten tid. En viktig aspekt i kursen är att du får möjlighet att dels göra historiska jämförelser över tid och rum, dels jämföra händelser i dagens värld utifrån ett historiskt perspektiv. Internationella relationer SH p Kursen tar upp internationella frågor ur olika aspekter och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökande globaliseringen. 4

5 Psykologi A PS p Kursen ger dig kunskap om människans utveckling genom livet, människors reaktioner i vardagsliv och yrkesliv samt förståelse för hur människan fungerar som individ i grupp men även påverkas av gruppens och samhällets attityder och komplexitet. Vidare får du kunskap om olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur de tillämpas. Psykologi B PS p Du fördjupar och breddar dina kunskaper från A-kursen. Du får jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier samt reflektera över sambandet mellan psykologi och samhällsutveckling. Arvets och miljöns betydelse tas upp och du fördjupar dina kunskaper om mänskliga kriser. Religion A RE p Du får kännedom om världsreligioners och andra livsåskådningars tro och idéer. Du får också lära dig hur grundtankarna tillämpas på frågor i vardags- och yrkesliv. Religion B RE p Kursen är en breddning och fördjupning av kurs A. Du får bl a möjlighet att känna igen och beskriva viktiga frågor som har med tro, etik och livsåskådningsfrågor att göra. Samhällskunskap A SH p Kursen ger dig kunskaper om demokratins framväxt samt ger dig en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället. Vidare anläggs ett miljömässigt perspektiv. Samhällskunskap B SH p Kursen handlar till större delen om olika fördjupningar där du bl a ska lära dig att tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på sammansatta samhällsfrågor. Du ska kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa. EKONOMI OCH JURIDIK Affärsjuridik RK p Kursen ger dig kunskaper för framtida yrkesverksamhet inom privat näringsliv och offentlig sektor. Viktiga inslag i affärsjuridik är problemformulering, faktainsamling och problemlösning samt också metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska dokument. Bokföring FE p (lokal kurs) Denna grundläggande kurs ges i två delar: Del 1 - Du lär dig att förstå ett företags redovisningssystem och att kunna utföra grundläggande bokföring. Du lär dig också att göra ett enkelt bokslut samt lite om skatter och lagar kring företagets redovisning. Del 2 - Du lär dig grunderna i ett modernt bokföringsprogram samt att bokföra i programmet och att få fram olika rapporter såsom moms-, balans- och resultatrapport. Du kan antingen läsa hela kursen eller endast del 1 eller del 2. Bokslut/lön/reskontra FE p (lokal kurs) En kurs där teori varvas med tillämpning i ett modernt affärssystem. Du lär dig grunderna i bokslut, reskontra/fakturering och lönehantering. Förkunskaper: Bokföring FE1505 eller motsvarande. Företagsekonomi A FE p Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Kursen tar även upp privatekonomi. Företagsekonomi B FE p Detta är en fortsättningskurs där hela det företagsekonomiska området behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Kursen tar upp olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Fe A eller motsvarande. Information och layout A ADM p Du får grundläggande kunskaper i text- och layoutprogram samt affärskommunikation. Du får också träna tangentbordsteknik samt utforma dokument och informationsmaterial. Våra datorer med Microsofts programvaror står till ditt förfogande. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 5

6 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Marknadsföring FE p I kursen ingår bl a att förstå sambanden mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier. Du ska efter kursens slut kunna utforma och följa upp en marknadsplan. Genom relevanta metoder ska du kunna hämta information om marknaden, göra marknadsanalyser och framtidsbedömningar. Näthandel A HNDL p Kursen ger grundläggande kunskaper om handel på Internet med utgångspunkt ifrån kundens perspektiv. Under kursen lär du dig hur näthandel fungerar, olika tillvägagångssätt att hitta och bedöma olika alternativ vid köp på nätet samt grundläggande säkerhetsaspekter och betalningssätt. Kursen innehåller även grundläggande konsumentjuridik som berör näthandel, samt i vilken omfattning företag och butiker är etablerade på Internet. Näthandel B HNDL p Kursen utgår ifrån ett företagsperspektiv gällande handel på Internet. Under kursen få du skapa en affärsidé, både med och utan näthandelsalternativ. Du får möjlighet att starta och driva en egen webbutik utifrån en egen vald affärsidé, samt hur denna marknadsförs till berörda målgrupper. Kursen fokuserar även på olika typer av distributionssätt för praktisk leverans av varor till slutkund samt viktiga affärsjuridiska aspekter som rör näthandel. Personaladministration ADM p Kursen ger kunskaper om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du får även en orientering om personalplanering och personalvård. Praktisk tillämpning i löneprogram ingår. Projektarbete - ekonomi PA p Arbetet kan skrivas inom ramen för de ekonomiska och juridiska kurser som ges. Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Förkunskaper: Fe A+B eller motsvarande. Redovisning och beskattning FE p Kursen omfattar viktiga delar i ett företag såsom skatter, transaktioner, redovisning och revision, regler samt analys av företagets ekonomi och dess utveckling. Att kunna analysera och jämföra olika företag i olika länder ingår i kursen. Förkunskaper: företagsekonomi samt grundläggande bokföring eller motsvarande. MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP Matematik A MA p Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan. Du ges möjlighet att få breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. vid halvdistans. Matematik B MA p Kursen bygger vidare på A-kursen inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Vidare tas sannolikhetslära upp. Du ska också göra en statistisk undersökning. vid halvdistans Matematik C MA p Här fortsätter du med aritmetik, algebra och funktionslära. Kursen innehåller även differentialkalkyl. Problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden behandlas. vid halvdistans Matematik D MA p Kursen bygger på matematik C och du fortsätter med differentialkalkyl. Kursen innehåller även integralkalkyl och trigonometri. Naturkunskap A NK p En grundläggande kurs i naturkunskap. Kursen tar upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Laborationer ingår. 6

7 Naturkunskap B NK p Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad. Du får i denna kurs ökade möjligheter att utföra laborationer. DATA/IT Datorkunskap DAA p Utbildningen syftar till att ge förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter. Du lär dig använda dig av programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation och informationssökning. Desktopp med digital bildbehandling DAA p Kursen ger kunskaper i redigering av text, bild, illustration, inläsning och retuschering samt hantering av bilder och bildformat. Programhantering DAA p Med datorn som arbetsredskap ges fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram samt att använda ett presentationsprogram med de vanligaste funktionerna för att producera presentationer och bildspel. Olika nätverkstjänster undersöks. Datakörkort ECDL DAA p (lokal kurs) Kursen leder fram till test för Europeiska datakörkortet (ECDL). I kursen ingår allmän ITkunskap, PC och filhantering, ordbehandling, kalkyl- och databasprogram samt presentations- och ritprogram. Förkunskaper: Genomgången kurs i Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande kunskaper. Avgift: 1200 kronor för certifiering Programmering A DTR p Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering samt kännedom om vanliga användningsområden för programmeringsspråk. SPRÅK Engelska A EN p En kurs där du utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i olika situationer. Du får läsa texter och skönlitteratur med varierat sakinnehåll. Du får kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder. Engelska B EN p Kursen bygger på Engelska A och har en mer analytisk inriktning. Målet är en fördjupande språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Du läser romaner och faktatexter på engelska samt utdrag ur skönlitterära verk från olika epoker. Engelska C EN p En renodlad fördjupningskurs i ämnet väl lämpad som exempelvis förberedelse till högre studier. Du får tillfälle att öva upp såväl din skriftliga som muntliga förmåga. Du kommer att studera olika slags texter, göra analyser, föra diskussioner och på så sätt bli säkrare i det engelska språket. Svenska som andraspråk: tal OK802SVAT 100p Orienteringskurs I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid uttalet, både vad gäller enskilda ljud och betoning. Du får öva dig både i att tala och lyssna. Efter genomförd kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI kurs D eller motsvarande. Svenska som andraspråk: grammatik OK802SVA 100 p Orienteringskurs I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid grammatik och vokabulär, särskilt sådant som är svårt för den som inte har svenska som modersmål. Efter genomförd kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI kurs D eller motsvarande. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 7

8 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Svenska A SV p / Svenska som andraspråk A SVA 1201 Svenska är en kärnämneskursen. Tyngdpunkten ligger på ditt behov av att kommunicera i tal och skrift och att vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Du läser litteratur, både hela verk och utdrag och lär dig tillämpa grundläggande språkregler. Svenska B SV p / Svenska som andraspråk B SVA1202 Är en breddning och fördjupning av Svenska A. Du får en mer strukturerad litteraturhistorisk överblick och läser ett antal verk från skilda epoker. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Svenska C SV p Kursen ger dig möjligheter att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter i tal och skrift. Du får också möjlighet att förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Textanalys ingår. Du ska kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier. Retorik SV p (lokal kurs) Kursen riktar sig till dig som vill öva upp färdigheterna att tala i olika sammanhang. Du får rika tillfällen att utifrån olika exempel lära dig att behärska olika talsituationer från argumentation till festtal. Moderna språk Steg 1 är oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Steg 2 är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedomen om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Danska Steg 1 DAN p För dig som vill lära dig mer om vårt grannlands språk. Kursen ger dig bättre förutsättningar att förstå danska, att göra dig förstådd eller arbeta i Danmark. Kursen ger dig också bättre förutsättningar att klara studierna om du vill läsa på ett danska universitet. Övriga kurser i samarbete med Sundsgymnasiet Alla kurser på 50 poäng går 22 augusti till 18 november Alla kurser på 100 poäng går 21 november 2011 till 12 juni 2012 Steg 2 DAN p Fortsättningskurs från steg 1. Språk steg 1 till 5 Franska Steg 1 FR p Steg 2 FR p Steg 3 FR p Steg 4 FR p Steg 5 FR p Spanska Steg 1 SP p Steg 2 SP p Steg 3 SP p Steg 4 SP p Steg 5 SP p Tyska Steg 1 TY p Steg 2 TY p Steg 3 TY p Steg 4 TY p Steg 5 TY p Mediekurser Fotografisk bild A 100 p Rörlig bild A 100 p Grafisk kommunikation A 100 p Data Webbdesign 100 p Övrigt Projekt och företagande 50 p 8

9 Kursbeskrivningar Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar grundskolekompetens eller som vill repetera dina grundskolekunskaper. Har du önskemål om andra kurser på grundläggande nivå än de vi presenterar här, ber vi dig kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information. Kurserna ges dagtid med flexibel kurstid. Engelska Delkurs 1 kod: EN1050A 90 p En nybörjarkurs där du bygger upp grunderna i ordförråd, grammatik och uttal. Du får bl a läsa och skriva texter som behandlar vardagliga ämnen, träna din hörförståelse och delta i enkla samtal kring välbekanta situationer. Delkurs 2 kod: EN1050B 90 p Fortsättningskurs som motsvarar grundskolans år 7 och halva år 8. Under kursen utvecklar du din förmåga att tala och skriva på engelska och att förstå enklare texter och tydligt tal. Delkurs 3 kod: EN1050C 90 p Kursen är den sista på grundskolenivå och motsvarar senare delen av år 8 och år 9. Efter kursen kan du kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga och bekanta ämnen. Matematik Delkurs 1 kod: MA1050A 90 p Detta är en nybörjarkurs med fokus på talbegrepp, talens egenskaper och de fyra räknesätten. En kurs för dig som behöver stärka dina grundläggande kunskaper och förbättra möjligheterna till fortsatta matematikstudier. Delkurs 2 kod: MA1050B 90 p Du får utveckla din känsla för tal och räknesätt. Inom ramen för vardagsmatematik får du bl a tolka tabeller och diagram samt lära dig grundläggande geometri. Enkel ekvationslösning ingår. Du får träna såväl huvudräkning som användandet av miniräknare. Delkurs 3 kod: MA1050C 90 p I denna kurs ingår bråkräkning, procenträkning och fördjupade kunskaper i geometri och statistik. Kursen motsvarar senare delen av år 7-9 i grundskolan. Samhällskunskap Kod: SH p Kursen ger dig kunskaper om hur samhället fungerar såväl nationellt som internationellt. Du lär dig fakta kring och får diskutera begrepp som t ex demokrati, ekonomi, mänskliga rättigheter och miljö Svenska Delkurs 1 kod: SV1050A 120 p Kursen vänder sig till dig som inte har läst svenska på länge och känner att du behöver träna grunderna. Du skriver kortare texter och läser skönlitteratur och facktexter. Du tränar också på de vanligaste reglerna för skriftspråket. Delkurs 2 kod: SV1050B 120 p Kursen vänder sig till dig som känner att du har grunderna i svenska men tycker att det vore bra med repetition. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. Svenska som andra språk Delkurs 1, kod SVA1050A 120 p Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får läsa fack- och skönlitteratur, skriva kortare texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse. Delkurs 2 kod: SVA1050B 120 p Kursen vänder sig till dig som har betyget godkänt på Sfi nivå D eller från delkurs 1 grundläggande nivå. Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att läsa fack- och skönlitteratur, skriva texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 9

10 Studier på ditt sätt - vi ger dig möjlighet. Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder Särvux är en utbildningsform för studerande som är 20 år eller äldre och som har begåvningshandikapp, autism eller har fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen ges som fristående kurser där man söker den eller de kurser man vill gå eller har behov av. Varje elev arbetar efter en individuell studieplan, som upprättas och utvärderas av lärare och elev tillsammans. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen är kostnadsfri. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. Kontakt: Monica Lindhe tel , e-post: SYV: Sfi Svenska för invandrare Swedish for immigrants Svenska för invandrare är tillgänglig för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. Vi har Sfi-undervisning dagtid och kvällstid. Dagundervisningen sker 5 dagar/vecka. Kvällsundervisningen sker en kväll/vecka. Du är behörig till Sfi från det kalenderår du fyller 16 år. Undervisning och läromedel är kostnadsfria. English version: Swedish as a foreign language is available for those with other native languages. Sfi-classes (Swedish for immigrants) are offered both as day and evening classes. Day classes take place 5 days per week. Evening classes take place once a week. You are qualified to apply for sfi from the year you turn 16 and if you are a permanent resident of Vellinge community. Classes are free of charge. Studieperiod: Hösten 2011: 15 augusti - 21 december. Våren 2012: 10 jan - 29 juni.. Kontakt: Tel , e-post: SYV: Distansstudera på högskolan via Lärcenter På Vellinge Lärcenter kan du studera högskolekurser på distans. Du har fri tillgång till internetuppkopplade datorer och din högskola kan förlägga prov och tentamina till Vellinge Lärcenter. Du kan studera enstaka kurser eller hela program på högskolenivå. Du hittar mer information på: På Vellinge Lärcenter kan du studera antingen våra egna eller andra utbildningsanordnares kurser få råd om studier oavsett utbildningsanordnare utan kostnad använda Internetuppkopplade datorer för studier och informationssökning efter bokning använda videokonferensutrustning göra prov/tentamina 10

11 Allmän information Studietider Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Hösten 2011: 18 augusti 21 december (18 veckor) Våren 2012: 11 januari 12 juni (22 veckor) Ansökningstid Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Höstterminen 2011: ansökan 15 maj 2011 Vårterminen 2012: ansökan 15 november 2011 Flera kurser har flexibel kurstid. Välkommen med din ansökan! Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. Studieekonomi Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på heltid eller deltid. För heltidsstudier krävs under hösten 360 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Tala med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med CSN, Biblioteken i kommunen Vellinge bibliotek ligger granne med Vellinge Lärcenter. Här finns gott om studieplatser, datorer och trådlöst nätverk för den som har med sig egen dator. På alla bibliotek i Vellinge kommun kan du som studerar få hjälp av personalen med informationssökning, databaser och beställning av kurslitteratur. Vi erbjuder också rådgivning och undervisning i källkritik samt informationssökning för vuxenstuderande. Välkommen till oss så berättar vi mer! Prövning En prövning innebär att man läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Ibland kompletteras tentamenstillfället med en muntlig examination. Du kan göra en prövning i de kurser som ges vid Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter. Det finns två prövningsperioder per termin. Tiderna för prövning, anmälan och kostnad hittar du på hemsidan. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material får du själv bekosta. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Rätt nivå Det är viktigt att du hamnar på rätt nivå redan från början. Tala med din studie- och yrkesvägledare och/eller berörd lärare för att ta reda på vilken kurs som är lämplig för dig. På Vellinge Lärcenter arbetar vi utifrån ett validerande förhållningssätt, vilket innebär att vi vill ta till vara den kompetens som var och en redan har med sig. Studietorg Till studietorget är alla välkomna. Här kommer det att finnas tillgång till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Hit kan du komma om du vill ha hjälp med praktiska saker som datorinloggning, men du kan också få hjälp i den kurs eller de kurser du läser. En del av våra kurser kommer delvis att vara förlagda till studietorget i kombination med vanliga lektioner och föreläsningar. Studietorget är tänkt att fungera som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, men är också en riktad insats för att stärka datorkompetensen hos våra elever. Öppettider hittar du på vår hemsida. (Se även under Aktuellt, sidan 4). Läser du en kurs med flexibel kurstid så har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Du kan starta och avsluta kursen när som helst under läsåret. Kurser med flexibel kurstid pågår hela läsåret om inget annat anges. Kurser på distans Flera kurser ges på distans. Distanskurs innebär att du läser in hela kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. Det kräver viss studievana att läsa kurs på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i egen takt. Kurser på halvdistans Att läsa på halvdistans innebär att du själv läser in stora delar av kursen med hjälp av en skriven handledning. I varje kurs ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Du kan även använda vårt studietorg som stöd. De flesta kurser på halvdistans har flexibel kurstid. Du kan påbörja och avsluta kursen i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. 11

12 Kontakta oss! Kontakta våra studie- och yrkesvägledare På Vellinge Lärcenter finns kommunens studie- och yrkesvägledare samlade. Vem du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född, enligt nedan: Studievägledare Dag Telefon Tina Påhlsson 1-10, samt SFI Anne Wärenfalk Magnus Lindbro Särvux Kurator Administration Mats Månsson, utbildningsansvarig Pia Raflund, verksamhetsansvarig Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Biblioteken Mer information hittar du på vår hemsida:

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer