Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

2 Innehåll 2011/12 Studie- och yrkesvägledning 2 Allmän information 11 Biblioteken 11 Aktuellt 2011/ Grundläggande vuxenutbildning 9 Gymnasial vuxenutbildning 4-8 SFI - Svenska för invandrare 10 Särvux 10 Högskolestudier på distans 10 Personal, kontaktuppgifter 12 Vellinge Lärcenter Mötesplatsen för all vuxenutbildning. Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten! Vellinge Lärcenter är en ingång och mötesplats för alla vuxna som vill utveckla sin kompetens. Du har stora möjligheter att själv bestämma hur du vill lägga upp dina studier. I ett flertal kurser kan du börja när som helst under året och studera i snabb eller långsam takt, på heltid, deltid eller distans. Välkommen du också! Ansök senast: 15 maj inför hösten november inför våren 2012 Studie- och yrkesvägledning Inför studierna är det viktigt att du funderar över vad du vill att utbildningen ska leda fram till. Din studieoch yrkesvägledare kan hjälpa dig med: Information och vägledning om all utbildning för vuxna från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier. Information om ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering med mera. Studieekonomiskt stöd, se också 2

3 Aktuellt 2011/2012 Extra IT-satsning för vuxenstuderande - Studietorg Till studietorget är alla välkomna. Vi kommer att arrangera handledning i sociala medier, informationssökning och olika presentationsprogram, och du kan även få hjälp med praktiska saker kring ditt datoranvändande, t ex inloggning. Här kommer det att finnas tillgång till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. En del av våra kurser kommer delvis att vara förlagda till studietorget i kombination med vanliga lektioner och föreläsningar. Studietorget är tänkt att fungera som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, men är också en riktad insats för att stärka datorkompetensen hos våra elever. Yrkesvux Vellinge Lärcenter erbjuder platser inom olika områden t ex: Industri, bl a inriktning CNC-tekniker Bygg Hantverk Hotell och restaurang Handel och administration, bl a Ekonomiassistent Omvårdnad/undersköterska Vellinge samarbetar med närliggande kommuner för att kunna erbjuda ett brett utbud av yrkeskurser. Ansökan ska lämnas i hemkommunen. Företräde ges till den person som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden. Ta kontakt med Vellinge Lärcenter eller Arbetsförmedlingen om du är intresserad. Ny kurs! Personaladministration ADM1209 Kursen ger kunskaper om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du får även orientering om personalplanering och personalvård. Praktisk tillämpning i löneprogram ingår. Företagarcollege Vellinge Lärcenter samverkar med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG, GRID och Företagarna samt Swedbank. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbete med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Ekonomi- och löneassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring /bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi A och B Redovisning och Beskattning Information & Layout A Personaladministration Projektarbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Bokföring med tillämpning i ekonomiprogram Programhantering alt. Datakörkort Bokslut/reskontra/lön med tillämpning i ekonomiprogram Totalt 700 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Svenska C Retorik Marknadsföring (med praktiska inslag) Matematik A, B, C Psykologi Danska Affärsjuridik Näthandel A+B (E-handel) Desktopp 3

4 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning för dig som vill komplettera en tidigare gymnasieutbildning, läsa en enstaka kurs eller ett helt slutbetyg. Kurserna kan ges på hösttermin, vårtermin, som distans och halvdistans samt i samarbete med studietorget. För exakta uppgifter om just din kurs hänvisar vi till separat kursöversikt. Du hittar aktuell kursöversikt på vår hemsida, Kurs på distans eller halvdistans innebär att du läser kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. I kurs på halvdistans ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Det krävs viss studievana att läsa kurs på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. SAMHÄLLSVETENSKAP Filosofi FS p Du lär dig att kritiskt granska och bearbeta information, uppöva både fantasi och prövande, reflekterande attityd i det filosofiska samtalet. Du utvecklar t ex argumentationen kring de existensiella och moralfilosofiska teorierna samt utvecklar förmågan att läsa och diskutera filosofiska texter. Geografi A GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Befolkning, jordens utveckling, klimat, vatten och ekonomi är viktiga delar liksom miljö och resursfrågor. Historia A HI p Kursen ger dig en översiktlig bild av den historiska utvecklingen från antiken till våra dagar. Du får analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du får även möjlighet att diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Historia B HI p Denna kurs bygger på Historia A och innehåller olika fördjupningar och temaarbeten. Du får arbeta med källor och källkritik både vad avser historiska problem i nutid och förfluten tid. En viktig aspekt i kursen är att du får möjlighet att dels göra historiska jämförelser över tid och rum, dels jämföra händelser i dagens värld utifrån ett historiskt perspektiv. Internationella relationer SH p Kursen tar upp internationella frågor ur olika aspekter och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökande globaliseringen. 4

5 Psykologi A PS p Kursen ger dig kunskap om människans utveckling genom livet, människors reaktioner i vardagsliv och yrkesliv samt förståelse för hur människan fungerar som individ i grupp men även påverkas av gruppens och samhällets attityder och komplexitet. Vidare får du kunskap om olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur de tillämpas. Psykologi B PS p Du fördjupar och breddar dina kunskaper från A-kursen. Du får jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier samt reflektera över sambandet mellan psykologi och samhällsutveckling. Arvets och miljöns betydelse tas upp och du fördjupar dina kunskaper om mänskliga kriser. Religion A RE p Du får kännedom om världsreligioners och andra livsåskådningars tro och idéer. Du får också lära dig hur grundtankarna tillämpas på frågor i vardags- och yrkesliv. Religion B RE p Kursen är en breddning och fördjupning av kurs A. Du får bl a möjlighet att känna igen och beskriva viktiga frågor som har med tro, etik och livsåskådningsfrågor att göra. Samhällskunskap A SH p Kursen ger dig kunskaper om demokratins framväxt samt ger dig en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället. Vidare anläggs ett miljömässigt perspektiv. Samhällskunskap B SH p Kursen handlar till större delen om olika fördjupningar där du bl a ska lära dig att tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på sammansatta samhällsfrågor. Du ska kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa. EKONOMI OCH JURIDIK Affärsjuridik RK p Kursen ger dig kunskaper för framtida yrkesverksamhet inom privat näringsliv och offentlig sektor. Viktiga inslag i affärsjuridik är problemformulering, faktainsamling och problemlösning samt också metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska dokument. Bokföring FE p (lokal kurs) Denna grundläggande kurs ges i två delar: Del 1 - Du lär dig att förstå ett företags redovisningssystem och att kunna utföra grundläggande bokföring. Du lär dig också att göra ett enkelt bokslut samt lite om skatter och lagar kring företagets redovisning. Del 2 - Du lär dig grunderna i ett modernt bokföringsprogram samt att bokföra i programmet och att få fram olika rapporter såsom moms-, balans- och resultatrapport. Du kan antingen läsa hela kursen eller endast del 1 eller del 2. Bokslut/lön/reskontra FE p (lokal kurs) En kurs där teori varvas med tillämpning i ett modernt affärssystem. Du lär dig grunderna i bokslut, reskontra/fakturering och lönehantering. Förkunskaper: Bokföring FE1505 eller motsvarande. Företagsekonomi A FE p Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Kursen tar även upp privatekonomi. Företagsekonomi B FE p Detta är en fortsättningskurs där hela det företagsekonomiska området behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Kursen tar upp olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Fe A eller motsvarande. Information och layout A ADM p Du får grundläggande kunskaper i text- och layoutprogram samt affärskommunikation. Du får också träna tangentbordsteknik samt utforma dokument och informationsmaterial. Våra datorer med Microsofts programvaror står till ditt förfogande. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 5

6 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Marknadsföring FE p I kursen ingår bl a att förstå sambanden mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier. Du ska efter kursens slut kunna utforma och följa upp en marknadsplan. Genom relevanta metoder ska du kunna hämta information om marknaden, göra marknadsanalyser och framtidsbedömningar. Näthandel A HNDL p Kursen ger grundläggande kunskaper om handel på Internet med utgångspunkt ifrån kundens perspektiv. Under kursen lär du dig hur näthandel fungerar, olika tillvägagångssätt att hitta och bedöma olika alternativ vid köp på nätet samt grundläggande säkerhetsaspekter och betalningssätt. Kursen innehåller även grundläggande konsumentjuridik som berör näthandel, samt i vilken omfattning företag och butiker är etablerade på Internet. Näthandel B HNDL p Kursen utgår ifrån ett företagsperspektiv gällande handel på Internet. Under kursen få du skapa en affärsidé, både med och utan näthandelsalternativ. Du får möjlighet att starta och driva en egen webbutik utifrån en egen vald affärsidé, samt hur denna marknadsförs till berörda målgrupper. Kursen fokuserar även på olika typer av distributionssätt för praktisk leverans av varor till slutkund samt viktiga affärsjuridiska aspekter som rör näthandel. Personaladministration ADM p Kursen ger kunskaper om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du får även en orientering om personalplanering och personalvård. Praktisk tillämpning i löneprogram ingår. Projektarbete - ekonomi PA p Arbetet kan skrivas inom ramen för de ekonomiska och juridiska kurser som ges. Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Förkunskaper: Fe A+B eller motsvarande. Redovisning och beskattning FE p Kursen omfattar viktiga delar i ett företag såsom skatter, transaktioner, redovisning och revision, regler samt analys av företagets ekonomi och dess utveckling. Att kunna analysera och jämföra olika företag i olika länder ingår i kursen. Förkunskaper: företagsekonomi samt grundläggande bokföring eller motsvarande. MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP Matematik A MA p Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan. Du ges möjlighet att få breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. vid halvdistans. Matematik B MA p Kursen bygger vidare på A-kursen inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Vidare tas sannolikhetslära upp. Du ska också göra en statistisk undersökning. vid halvdistans Matematik C MA p Här fortsätter du med aritmetik, algebra och funktionslära. Kursen innehåller även differentialkalkyl. Problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden behandlas. vid halvdistans Matematik D MA p Kursen bygger på matematik C och du fortsätter med differentialkalkyl. Kursen innehåller även integralkalkyl och trigonometri. Naturkunskap A NK p En grundläggande kurs i naturkunskap. Kursen tar upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Laborationer ingår. 6

7 Naturkunskap B NK p Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad. Du får i denna kurs ökade möjligheter att utföra laborationer. DATA/IT Datorkunskap DAA p Utbildningen syftar till att ge förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter. Du lär dig använda dig av programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation och informationssökning. Desktopp med digital bildbehandling DAA p Kursen ger kunskaper i redigering av text, bild, illustration, inläsning och retuschering samt hantering av bilder och bildformat. Programhantering DAA p Med datorn som arbetsredskap ges fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram samt att använda ett presentationsprogram med de vanligaste funktionerna för att producera presentationer och bildspel. Olika nätverkstjänster undersöks. Datakörkort ECDL DAA p (lokal kurs) Kursen leder fram till test för Europeiska datakörkortet (ECDL). I kursen ingår allmän ITkunskap, PC och filhantering, ordbehandling, kalkyl- och databasprogram samt presentations- och ritprogram. Förkunskaper: Genomgången kurs i Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande kunskaper. Avgift: 1200 kronor för certifiering Programmering A DTR p Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering samt kännedom om vanliga användningsområden för programmeringsspråk. SPRÅK Engelska A EN p En kurs där du utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i olika situationer. Du får läsa texter och skönlitteratur med varierat sakinnehåll. Du får kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder. Engelska B EN p Kursen bygger på Engelska A och har en mer analytisk inriktning. Målet är en fördjupande språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Du läser romaner och faktatexter på engelska samt utdrag ur skönlitterära verk från olika epoker. Engelska C EN p En renodlad fördjupningskurs i ämnet väl lämpad som exempelvis förberedelse till högre studier. Du får tillfälle att öva upp såväl din skriftliga som muntliga förmåga. Du kommer att studera olika slags texter, göra analyser, föra diskussioner och på så sätt bli säkrare i det engelska språket. Svenska som andraspråk: tal OK802SVAT 100p Orienteringskurs I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid uttalet, både vad gäller enskilda ljud och betoning. Du får öva dig både i att tala och lyssna. Efter genomförd kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI kurs D eller motsvarande. Svenska som andraspråk: grammatik OK802SVA 100 p Orienteringskurs I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid grammatik och vokabulär, särskilt sådant som är svårt för den som inte har svenska som modersmål. Efter genomförd kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI kurs D eller motsvarande. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 7

8 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Svenska A SV p / Svenska som andraspråk A SVA 1201 Svenska är en kärnämneskursen. Tyngdpunkten ligger på ditt behov av att kommunicera i tal och skrift och att vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Du läser litteratur, både hela verk och utdrag och lär dig tillämpa grundläggande språkregler. Svenska B SV p / Svenska som andraspråk B SVA1202 Är en breddning och fördjupning av Svenska A. Du får en mer strukturerad litteraturhistorisk överblick och läser ett antal verk från skilda epoker. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Svenska C SV p Kursen ger dig möjligheter att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter i tal och skrift. Du får också möjlighet att förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Textanalys ingår. Du ska kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier. Retorik SV p (lokal kurs) Kursen riktar sig till dig som vill öva upp färdigheterna att tala i olika sammanhang. Du får rika tillfällen att utifrån olika exempel lära dig att behärska olika talsituationer från argumentation till festtal. Moderna språk Steg 1 är oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Steg 2 är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedomen om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Danska Steg 1 DAN p För dig som vill lära dig mer om vårt grannlands språk. Kursen ger dig bättre förutsättningar att förstå danska, att göra dig förstådd eller arbeta i Danmark. Kursen ger dig också bättre förutsättningar att klara studierna om du vill läsa på ett danska universitet. Övriga kurser i samarbete med Sundsgymnasiet Alla kurser på 50 poäng går 22 augusti till 18 november Alla kurser på 100 poäng går 21 november 2011 till 12 juni 2012 Steg 2 DAN p Fortsättningskurs från steg 1. Språk steg 1 till 5 Franska Steg 1 FR p Steg 2 FR p Steg 3 FR p Steg 4 FR p Steg 5 FR p Spanska Steg 1 SP p Steg 2 SP p Steg 3 SP p Steg 4 SP p Steg 5 SP p Tyska Steg 1 TY p Steg 2 TY p Steg 3 TY p Steg 4 TY p Steg 5 TY p Mediekurser Fotografisk bild A 100 p Rörlig bild A 100 p Grafisk kommunikation A 100 p Data Webbdesign 100 p Övrigt Projekt och företagande 50 p 8

9 Kursbeskrivningar Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som saknar grundskolekompetens eller som vill repetera dina grundskolekunskaper. Har du önskemål om andra kurser på grundläggande nivå än de vi presenterar här, ber vi dig kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information. Kurserna ges dagtid med flexibel kurstid. Engelska Delkurs 1 kod: EN1050A 90 p En nybörjarkurs där du bygger upp grunderna i ordförråd, grammatik och uttal. Du får bl a läsa och skriva texter som behandlar vardagliga ämnen, träna din hörförståelse och delta i enkla samtal kring välbekanta situationer. Delkurs 2 kod: EN1050B 90 p Fortsättningskurs som motsvarar grundskolans år 7 och halva år 8. Under kursen utvecklar du din förmåga att tala och skriva på engelska och att förstå enklare texter och tydligt tal. Delkurs 3 kod: EN1050C 90 p Kursen är den sista på grundskolenivå och motsvarar senare delen av år 8 och år 9. Efter kursen kan du kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga och bekanta ämnen. Matematik Delkurs 1 kod: MA1050A 90 p Detta är en nybörjarkurs med fokus på talbegrepp, talens egenskaper och de fyra räknesätten. En kurs för dig som behöver stärka dina grundläggande kunskaper och förbättra möjligheterna till fortsatta matematikstudier. Delkurs 2 kod: MA1050B 90 p Du får utveckla din känsla för tal och räknesätt. Inom ramen för vardagsmatematik får du bl a tolka tabeller och diagram samt lära dig grundläggande geometri. Enkel ekvationslösning ingår. Du får träna såväl huvudräkning som användandet av miniräknare. Delkurs 3 kod: MA1050C 90 p I denna kurs ingår bråkräkning, procenträkning och fördjupade kunskaper i geometri och statistik. Kursen motsvarar senare delen av år 7-9 i grundskolan. Samhällskunskap Kod: SH p Kursen ger dig kunskaper om hur samhället fungerar såväl nationellt som internationellt. Du lär dig fakta kring och får diskutera begrepp som t ex demokrati, ekonomi, mänskliga rättigheter och miljö Svenska Delkurs 1 kod: SV1050A 120 p Kursen vänder sig till dig som inte har läst svenska på länge och känner att du behöver träna grunderna. Du skriver kortare texter och läser skönlitteratur och facktexter. Du tränar också på de vanligaste reglerna för skriftspråket. Delkurs 2 kod: SV1050B 120 p Kursen vänder sig till dig som känner att du har grunderna i svenska men tycker att det vore bra med repetition. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. Svenska som andra språk Delkurs 1, kod SVA1050A 120 p Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får läsa fack- och skönlitteratur, skriva kortare texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse. Delkurs 2 kod: SVA1050B 120 p Kursen vänder sig till dig som har betyget godkänt på Sfi nivå D eller från delkurs 1 grundläggande nivå. Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att läsa fack- och skönlitteratur, skriva texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. För aktuell kursöversikt, kontakta oss eller se 9

10 Studier på ditt sätt - vi ger dig möjlighet. Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder Särvux är en utbildningsform för studerande som är 20 år eller äldre och som har begåvningshandikapp, autism eller har fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen ges som fristående kurser där man söker den eller de kurser man vill gå eller har behov av. Varje elev arbetar efter en individuell studieplan, som upprättas och utvärderas av lärare och elev tillsammans. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen är kostnadsfri. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. Kontakt: Monica Lindhe tel , e-post: SYV: Sfi Svenska för invandrare Swedish for immigrants Svenska för invandrare är tillgänglig för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. Vi har Sfi-undervisning dagtid och kvällstid. Dagundervisningen sker 5 dagar/vecka. Kvällsundervisningen sker en kväll/vecka. Du är behörig till Sfi från det kalenderår du fyller 16 år. Undervisning och läromedel är kostnadsfria. English version: Swedish as a foreign language is available for those with other native languages. Sfi-classes (Swedish for immigrants) are offered both as day and evening classes. Day classes take place 5 days per week. Evening classes take place once a week. You are qualified to apply for sfi from the year you turn 16 and if you are a permanent resident of Vellinge community. Classes are free of charge. Studieperiod: Hösten 2011: 15 augusti - 21 december. Våren 2012: 10 jan - 29 juni.. Kontakt: Tel , e-post: SYV: Distansstudera på högskolan via Lärcenter På Vellinge Lärcenter kan du studera högskolekurser på distans. Du har fri tillgång till internetuppkopplade datorer och din högskola kan förlägga prov och tentamina till Vellinge Lärcenter. Du kan studera enstaka kurser eller hela program på högskolenivå. Du hittar mer information på: På Vellinge Lärcenter kan du studera antingen våra egna eller andra utbildningsanordnares kurser få råd om studier oavsett utbildningsanordnare utan kostnad använda Internetuppkopplade datorer för studier och informationssökning efter bokning använda videokonferensutrustning göra prov/tentamina 10

11 Allmän information Studietider Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Hösten 2011: 18 augusti 21 december (18 veckor) Våren 2012: 11 januari 12 juni (22 veckor) Ansökningstid Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Höstterminen 2011: ansökan 15 maj 2011 Vårterminen 2012: ansökan 15 november 2011 Flera kurser har flexibel kurstid. Välkommen med din ansökan! Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. Studieekonomi Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på heltid eller deltid. För heltidsstudier krävs under hösten 360 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Tala med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med CSN, Biblioteken i kommunen Vellinge bibliotek ligger granne med Vellinge Lärcenter. Här finns gott om studieplatser, datorer och trådlöst nätverk för den som har med sig egen dator. På alla bibliotek i Vellinge kommun kan du som studerar få hjälp av personalen med informationssökning, databaser och beställning av kurslitteratur. Vi erbjuder också rådgivning och undervisning i källkritik samt informationssökning för vuxenstuderande. Välkommen till oss så berättar vi mer! Prövning En prövning innebär att man läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Ibland kompletteras tentamenstillfället med en muntlig examination. Du kan göra en prövning i de kurser som ges vid Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter. Det finns två prövningsperioder per termin. Tiderna för prövning, anmälan och kostnad hittar du på hemsidan. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material får du själv bekosta. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Rätt nivå Det är viktigt att du hamnar på rätt nivå redan från början. Tala med din studie- och yrkesvägledare och/eller berörd lärare för att ta reda på vilken kurs som är lämplig för dig. På Vellinge Lärcenter arbetar vi utifrån ett validerande förhållningssätt, vilket innebär att vi vill ta till vara den kompetens som var och en redan har med sig. Studietorg Till studietorget är alla välkomna. Här kommer det att finnas tillgång till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Hit kan du komma om du vill ha hjälp med praktiska saker som datorinloggning, men du kan också få hjälp i den kurs eller de kurser du läser. En del av våra kurser kommer delvis att vara förlagda till studietorget i kombination med vanliga lektioner och föreläsningar. Studietorget är tänkt att fungera som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, men är också en riktad insats för att stärka datorkompetensen hos våra elever. Öppettider hittar du på vår hemsida. (Se även under Aktuellt, sidan 4). Läser du en kurs med flexibel kurstid så har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Du kan starta och avsluta kursen när som helst under läsåret. Kurser med flexibel kurstid pågår hela läsåret om inget annat anges. Kurser på distans Flera kurser ges på distans. Distanskurs innebär att du läser in hela kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. Det kräver viss studievana att läsa kurs på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i egen takt. Kurser på halvdistans Att läsa på halvdistans innebär att du själv läser in stora delar av kursen med hjälp av en skriven handledning. I varje kurs ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Du kan även använda vårt studietorg som stöd. De flesta kurser på halvdistans har flexibel kurstid. Du kan påbörja och avsluta kursen i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. 11

12 Kontakta oss! Kontakta våra studie- och yrkesvägledare På Vellinge Lärcenter finns kommunens studie- och yrkesvägledare samlade. Vem du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född, enligt nedan: Studievägledare Dag Telefon Tina Påhlsson 1-10, samt SFI Anne Wärenfalk Magnus Lindbro Särvux Kurator Administration Mats Månsson, utbildningsansvarig Pia Raflund, verksamhetsansvarig Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Biblioteken Mer information hittar du på vår hemsida:

2010/2011. Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

2010/2011. Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2010/2011 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux SFI Allmän information Studietider Gymnasial

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter Om vuxenutbildningen Bra att veta 2013/2014 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

DTR1211 - Databashantering

DTR1211 - Databashantering DTR1211 - Databashantering Kursen skall ge kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser DTR1209 - Programmering C Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Litteraturlista 09/10

Litteraturlista 09/10 Litteraturlista 09/10 Uppdaterad: 091218 Gymnasial vuxenutbildning Samhällsvetenskap Filosofi 50 FS1201 KVFS1201 Geografi A 100 GE1201 KVGE1201HD FA Geografi A (samt Atlas för gymnasiet Almquist/Wiksell

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Vuxenutbildningen i Eslöv. Läsåret 2011-2012

Vuxenutbildningen i Eslöv. Läsåret 2011-2012 Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2011-2012 Innehåll Gymnasial utbildning...4 Grundläggande utbildning...11 Svenska för invandare...14 Särvux...15 Studievägledning...16 Studieverkstaden/Bibliotek...17

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Särvux

Särskild utbildning för vuxna Särvux SALA2000, v 1.0, 2010-06-09 1 (12) UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Enheten för vuxnas lärande Särskild utbildning för vuxna Särvux Kurskatalog 2010/11 SALA KOMMUN Box 304 733 25 Sala Besöksadress:

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2008

Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Var så god Välj vilken kurs du vill läsa, var du vill läsa och hur du vill läsa! Vuxenutbildningen i Umeå erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier

Läs mer