Debitering av vägavgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Debitering av vägavgift"

Transkript

1 S Vägavgift för lastbilar i Tyskland Debitering av vägavgift Aktualiserad upplaga 2010

2 Tre sätt, olika möjligheter ett för varje behov >>>

3 1 För full flexibilitet Debitering vid automatisk bokning för registrerade användare Det enklaste sättet! Att ha en OBU i bilen betyder att man slipper stanna i onödan, att man slipper lägga ner tid på en detaljerad planering och att debiteringen går smidigt och transparent. Det spar värdefull tid och därigenom pengar. 2 För den som planerar i förväg Debitering vid inbokning via internet för registrerade användare Bokning via internet ger säkerhet vid planeringen, spar tid under körningen och garanterar en transparent debitering. 3 För den som bestämmer sig på vägen Debitering vid bokning vid en vägavgiftsterminal för registrerade och inte registrerade användare Vid en vägavgiftsterminal kan både registrerade och inte registrerade användare boka in sig. Betalningen av vägavgiften kan göras kontant direkt på plats. 1

4 För full flexibilitet eller planering i förväg Betalningssätt för registrerade användare DVB Account DVB Account är ett kreditkortsystem från DVB Bank SE för erläggande av vägavgift. Utgående från uppgifterna på avgiftsspecifikationen dras vägavgiften en gång i månaden från det bankkonto som användaren angivit vid registreringen, alltså efter det att det avgiftsbelagda vägnätet använts. Att öppna och använda DVB Accounts är kostnadsfritt. Det fungerar så här: Ansökan om DVB Account ställs direkt hos DVB LogPay. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in: > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > för ej registrerad användare blankett Användarregistrering Alla dokument ska skickas direkt till DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, D Eschborn, Tyskland) som i DVB Bank SE namn tar hand om övriga detaljer. Efter att ha fått in alla nödvändiga dokument och granskat kreditvärdigheten meddelar DVB LogPay användaren att ansökan beviljats. 2

5 DVB Account Autoload Detta system går ut på att användaren betalar in ett belopp som är minst lika stort som hans månatliga vägavgift. DVB LogPay fyller då på detta belopp allt efter förbrukning (Autoload). Användaren behöver inte ständigt kontrollera hur mycket som finns på kontot och riskerar därigenom inte att OBU spärras. För detta system krävs inga säkerheter. Det fungerar så här: Ansökan om DVB Account Autoload ställs direkt hos DVB LogPay. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in: > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > för ej registrerad användare blankett Användarregistrering Alla dokument ska skickas direkt till DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, D Eschborn, Tyskland) som i DVB Bank SE namn tar hand om övriga detaljer. Sedan ansökan mottagits meddelar DVB LogPay användaren att ansökan beviljats. 3

6 Alternativt kan användaren själv betala in ett belopp som är minst lika stort som hans månatliga vägavgift och sedan fylla på sitt konto vartefter. Användaren uppmanas i god tid av DVB LogPay att betala in det överenskomna beloppet på kontot. Ansökan om detta enkla Prepaid-system ställs på exakt samma sätt som DVB Account Autoload. EuroToll Account EuroToll Account systemet passar i första hand företag som uppvisar en decentral koncernstruktur och för företag som står i ständig kontakt med ett större antal underleverantörer. Detta tankkortssystem innebär att man, utgående från uppgifterna på avgiftsspecifikationen, en gång i månaden debiterar vägavgiften från det bankkonto som användaren angivit vid registreringen, alltså efter det att det avgiftsbelagda vägnätet använts. Detta tankkortssystem går ut på att vägavgiften, utgående från uppgifterna på avgiftsspecifikationen, dras en gång i månaden från det bankkonto som användaren angivit vid registreringen, alltså efter körningen på det avgiftsbelagda vägnätet. Som en speciell service erbjuder EuroToll Service GmbH dessa företag en för varje månad exakt beräknad avräkning samt andra individuella datauppgifter. Det fungerar så här: Ansökan om EuroToll Account ställs direkt hos EuroToll Service. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in: > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > för ej registrerad användare blankett Användarregistrering Alla dokument ska skickas direkt till DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, D-Eschborn, Tyskland) som tar hand om övriga detaljer. Efter att ha fått in alla nödvändiga dokument och granskat kreditvärdigheten meddelar DVB LogPay användaren att ansökan beviljats. 4

7 EuroToll Account Autoload Detta system går ut på att användaren betalar in ett valfritt belopp som dock är minst lika stort som det som erläggs i vägavgift varje månad. EuroToll Service fyller då på beloppet allt efter förbrukning (Autoload). Användaren behöver alltså inte ständigt kontrollera hur mycket han har på kontot och riskerar därigenom inte att OBU spärras. Inte heller för detta system krävs någon säkerhet. Det fungerar så här: Ansökan om EuroToll Account Autoload ställs direkt hos EuroToll Service. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > för ej registrerad användare blankett Användarregistrering Alla dokument ska skickas direkt till DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, D-Eschborn, Tyskland) som tar hand om övriga detaljer. Efter att ha erhållit ansökan meddelar EuroToll Service användaren att ansökan beviljats. 5

8 Road Account från AirPlus Användare av betalningssätt Road Account erlägger vägavgiften med ett så kallat virtuellt kort. Detta är ett kreditkortnummer utan plastkort som deponeras hos Toll Collect. Därigenom minskar risken för missbruk och en förlust av kortet utesluts. Upprättande och nyttjande av Road Accounts är utan kostnad. Det fungerar så här: Ansökan ställs direkt hos AirPlus om Road Account. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in: > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > f ör ej registrerad användare blankett Användarregistrering. Efter kreditprövningen av användaren utfärdar AirPlus en kreditgräns och ger denna skriftligen vidare till Toll Collect tillsammans med registreringsunderlagen. Alla underlag skickas direkt till AirPlus genom användaren. Road Account compact från AirPlus Speciellt för användare som hittills nyttjat tillgodohavandekonto finns nu Road Account compact. Användare av detta system behöver inte längre själva kontrollera hur mycket pengar det finns på deras tillgodohavandekonto. Därigenom bortfaller risken för en spärrning av OBU genom en försenad inbetalning på tillgodohavandekontot. Användaren erhåller en debitering av sin vägavgift varannan vecka. För detta krävs ingen kreditprövning. Det fungerar så här: Man ansöker om Road Account compact direkt hos AirPlus. Förutom själva ansökan måste följande dokument skickas in > för registrerade användare blankett Ändring betalningssätt > för ej registrerad användare blankett Användarregistrering Alla underlag skickas direkt till AirPlus genom användaren. 6

9 Betalning via tillgodohavandekonto Om användaren inte vill delta i något av ovan nämnda system eller om han inte kan uppvisa en tillräcklig kreditvärdighet ger Toll Collect honom med avräkning av tillgodohavande ännu en möjlighet att som registrerad användare ta del i systemet. Detta system med avräkning av tillgodohavande erbjuds direkt av Toll Collect. Det fungerar så här: Användaren betalar i förskott in ett belopp på kontot från vilket den löpande vägavgiften dras. Användaren måste då själv se till att det alltid finns tillräcklig täckning på användarkontor. Användaren kan per telefon få information om hur mycket pengar som finns på kontot. Tillgodohavandet kan fyllas på genom inbetalning på följande konto: ottagare: Toll Collect GmbH Bank: WestLB clearing-nr: kontonummer: Användning: Ditt användarnummer och texthänvisning MAUT Vägavgift) IBAN: DE Swift-Code: WELADEDD Bankadressen för utlandstransferering är: WestLB AG Herzogstraße Düsseldorf Tyskland 7

10 Alla avgifter som uppstår vid betalningar i in- och utland ska erläggas av inbetalaren. Användaren får alltså endast den reellt inkomna betalningen tillgodo. Tankkortssystem Användaren kan låta avräkna vägavgifterna via en tankkortsutgivare (se tabell med tankkortsutgivare). Förutsättning är att den av tankkortsutgivaren medgivna kreditgränsen är tillräcklig utgående från den månatliga körsträckan. Det fungerar så här: Användaren skickar in sina registreringsunderlag till den tankkortsutgivare som angivits på registreringsblanketten.efter kreditprövningen av användaren utfärdas en kreditgräns och denna ges skriftligen vidare till Toll Collect tillsammans med registreringsunderlagen Alternativt kan användaren skicka sina registreringsunderlagdirekt till Toll Collect.I detta fall inhämtar Toll Collect användarens kreditgräns direkthos respektive tankkortsutgivare. Även i detta fall betalar användarensin vägavgift varje månad enligt vägavgiftsspecifikationen, alltså efterkörningen på det avgiftsbelagda vägnätet. 8

11 LogPay-system (direktdebitering) Vägavgiften dras en gång i månaden enligt uppgifterna påavgiftsspecifikationen, alltså efter körningen på de avgiftsbelagda vägsträckorna från det bankkonto som användaren angav vid registreringen. Förutsättning för att få vara med är en tillfredsställande kreditvärdighet som bedöms utifrån användarens antagna månatliga körsträckainklusive ett säkerhetspåslag. Det fungerar så här: Kreditvärdigheten prövas av kreditgivaren och överförs till Toll Collectsystemet för kontinuerlig övervakning av kreditgränsen. Dessa uppgifter samt körsträckorna genomgår en regelbunden kontroll och anpassning. Observera: Naturligtvis kan alla registrerade användare när som helst ändra det med Toll Collect överenskomna avräkningssystemet. Motsvarande blankett Ändring betalningssätt kan hämtas från internet 9

12 För den som bestämmer sig på vägen Betalningssätt för registrerade och ej registrerade användare EC-, kredit- och tankkort Varje användare kan erlägga sina vägavgifter utan kontanter vid alla vägavgiftsterminaler. De kort som accepteras är Master-/Eurocard, Visa, American Express samt det tyska EC-kortet. De tankkort som kan användas står upptagna i tabellen Tankkortsutgivare. Kontant Vid vägavgiftsterminalerna kan vägavgiften erläggas i euro och eventuellt i den valuta som gäller på platsen för respektive terminal. Om växelpengar ges tillbaka sker detta alltid i euro. Beakta att vid vägavgiftsterminaler som är uppställda utomhus (outdoor-terminals) kan betalningen endast ske med sedlar i euro eller i vissa fall med den på orten gällande valutan. Observera: bokningar av registrerade användare som inte betalas med det på fordonskortet uppförda betalningsmedlet visas inte på den månatliga avgiftsspecifikationen. 10

13 Bra att veta... Hur stor är vägavgiften? Vägavgiftens storlek rättar sig efter avgasklass, axelantal och längden på den avgiftsbelagda sträckan. Måste jag betala moms på vägavgiften? Vägavgiften är en offentligrättslig avgift och är därför inte momspliktig. (När ett transportföretag tar ut en vägavgift av sina kunder är motsvarande belopp emellertid momspliktigt.) Får jag en avräkning från Toll Collect? Registrerade användare får en så kallad avgiftsspecifikation i regel en gång i månaden per post eller via e-post som PDF-fil. Avgiftsspecifikation omfattar summan av alla uppkomna vägavgifter, som uppges separat för respektive fordon, använda tariffer samt det valda bokningssättet. Om så önskas erhåller användaren även varje månad en specifikation för enstaka körningar per post eller via e-post (som PDF eller csv-fil). Varje separat körning listas efter det använda fordonet, den körda sträckan, tiden och andra vägavgiftsrelevanta uppgifter. Avgiftsspecifikationen kan av den registrerade användaren sparas som intyg för bokföringen. Icke registrerade användare kan spara bokningskvittot som ges ut vid vägavgiftsterminalen för sin bokföring. Varför kallas fakturan från Toll Collect egentligen för vägavgiftsspecifikation? Vägavgiften är en avgift som Förbundsrepubliken Tyskland tar upp av de som använder de tyska motorvägarna. Användaren ger Toll Collect i uppdrag att erlägga vägavgiften för honom. När detta uppdrag utförts informerar Toll Collect användaren om de uppkomna och erlagda vägavgifterna. Denna information sker med hjälp av vägavgiftsspecifikationen. Denna specifikation är ingen faktura i skatterättslig mening vad gäller momsregleringen utan det är här fråga om en räkenskapsrapport. 11

14 Jag får min vägavgiftsspecifikation per e-post och har problem att ta emot och/eller öppna filen. Vad kan det bero på? Filerna med vägavgiftsspecifikationen och specifikationen för enstaka körningar skickas som bilagor i två olika e-brev. För att skydda uppgifterna är bilagorna lösenordsskyddade. För detta använder Toll Collect det allmänt använda programmet WINZip och ett lösenord som ser ut på följande sätt: TC*vägavgiftsspecifikationsnummer* (till exempel: TC* *). Vägavgiftsspecifikationsnumret är e-brevets referensnummer och är olika på varje specifikation. Om en brandvägg eller en virusskanner är installerad, måste filtret vara inställt så att de kodade bilagorna accepteras. Storleken på filen med specifikationen för enstaka körningar beror på antalet gjorda körningar. För en filstorlek på ca. 12 KB per fordon och månad blir det för till exempel 15 fordon en filstorlek på 180 KB. Har mailboxen kapacitet att kunna ta emot denna mängd data? Överhuvudtaget rekommenderas att specifikationer för enstaka körningar skickas i CSV-format eftersom filerna i detta format är mycket små. En annan fördel är att det är lättare för användaren att hantera och gå igenom innehållet i filerna. Vid genomgången av min vägavgiftsspecifikation har jag upptäckt små avvikelser. Hur kan sådana uppstå? Vägavgiften beräknas utifrån de enskilda vägsträckorna och för varje belopp görs en centutjämning. Därefter läggs alla delbelopp ihop. Om man endast ser på summorna var för sig kan det därför uppstå avvikelser mot den kilometeravgift som man väntat. Matematiskt sett jämnar dessa minimala skillnader ut sig igen vid längre körningar vid körningar med många enskilda sträckor. De olika vägavsnitten är fastlagda i förbundsregeringens modell för tariffer och vägavsnitt. Längden på de olika avsnitten är definierad av tyska vägverket (BASt) och kan laddas hem under 12

15 Kan transportföretag som har en större fordonspark erhålla en samlingsfaktura för alla fordon eller utfärdas alltid enskilda fakturor? Debiteringen sker för en registrerad användare. Men det framgår klart på vägavgiftsspecifikationen vilka belopp som tillhör vilka fordon. Kilometerantalet på mätaren överensstämmer inte exakt med summan av vägavsnitten som tagits upp på specifikationen för enstaka körningar. Hur kommer det sig? Kilometerantalet på specifikationen kan avvika från uppgifterna på lastbilens hastighetsmätare, eftersom beräkningen av vägavgiften är baserad på fast definierade vägavsnitt och inte på de faktiskt tillryggalagda kilometrarna.de olika vägavsnitten är fastlagda i förbundsregeringens modell för tariffer och vägavsnitt. Längden på de olika avsnitten är definierad av tyska vägverket (BASt) och kan laddas hem under 13

16 Du kan alltid nå oss Toll Collect GmbH Customer Service Postfach Berlin Tyskland Telefon: * Fax: ** * I Tyskland: Pris fast nät 6 cent/samtal; Pris mobilnät maximalt 42 cent/min ** I Tyskland: Pris fast nät 3,9 cent/min; Pris mobilnät maximalt 42 cent/min Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 095, V 3.1, S - Datum 11/2010 På uppdrag av

17 Betalningssätt 1 Automatisk bokning Registrerad Ej registrerad DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Avräkning av tillgodohavande Tankkortssystem LogPay-system (direktdebitering) 2 Inbokning via internet Registrerad Ej registrerad DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Avräkning av tillgodohavande Tankkortssystem LogPay-system (direktdebitering) 3 Inbokning vid vägavgiftsterminal Registrerad Ej registrerad EC-kort Tankkortssystem Kreditkort Kontant Fordonskort

18 Tankkortsutgivare Betalningssätt med tankkort Registrerad Ej registrerad Agip Aral/BP DKV Selection Esso euroshell EuroTollService eurowag Global Star Mercedes-Service Card Multi Service OMV Plose ReD PAN-EUROPEAN CARD Ressa Statoil SVG Total Trasposervizi frl UTA Westfalen

Klarna online. Användarmanual

Klarna online. Användarmanual Klarna online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor. För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år.

Allmänna villkor. För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år. Allmänna villkor För att överföra pengar till andra länder med RTH INTERNATIONAL EXPRESS AB måste du ha fyllt 18 år. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren innan du gör en beställning.

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Din guide till RCI Points

Din guide till RCI Points Din guide till RCI Points Välkommen till RCI Points Välkommen till RCI Points Innehåll Om RCI 3 Så fungerar points Points i korthet 4 Nu kan du njuta av en hel värld av underbara semestrar tack vare ditt

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer