WEBBTERMINALEN Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBTERMINALEN Januari 2014"

Transkript

1 WEBBTERMINALEN Januari 2014

2 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag 3 Extranätet för våra ombud 3 Övrigt ombudsansvar 4 Avtal och regler 6 Logga in/logga ut 6 Terminalen Lotternas koder 7 Lotthantering Lotternas flöde 8 Terminalhantering lotter och rapporter Vinstutbetalning 10 Rapporter 12 Lagerrapporter 13 Redovisningar 14 Lotthantering 15 Retur hela buntar 16 Retur enskilda lotter 17 Specialfunktioner 17 Meddelande 18 Produkter Triss och Dubbel Triss 18 SkrapBingo, SkrapKryss och SkrapPyramid 20 SkrapStjärna, Tia 21 Penninglotten, Lottpaketet 22 Presentkod 23 Menyträd 24 Öppettider och telefonnummer 25 2

3 Hela folkets spelbolag Svenska Spel är landets ledande spelföretag. Vi står för över hälften av den totala spelmarknaden och ägs till 100 procent av staten. Svenska Spel bildades 1997 när statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet slogs samman. Huvudkontoret ligget i Visby, men en stor del av verksamheten bedrivs i Sundbyberg. Vi har dessutom medarbetare som jobbar på Casino Cosmopol i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm. Totalt uppgår medelantalet anställda på Svenska Spel till anställda. Vårt uppdrag från staten är att tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel genom förnyelse och utveckling. I uppdraget ingår också att beakta den internationella konkurrensen och att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ som möter högt ställda krav på spelansvar. Svenska Spels vinst går direkt tillbaka till statskassan. Svenska Spel är också en av landets största sponsorer av idrott. Svenska Spels produkter har hög tillgänglighet. Våra lotter och spel säljs av cirka butiksombud över hela landet. Värdeautomaterna Vegas finns i cirka restauranger och bingohallar. Försäljningsområde Arena samarbetar med Sveriges idrottsföreningar och bedriver spel på Sveriges 29 största arenor. Svenska folket har möjlighet att prenumerera på lotter och Lotto med Joker. Idag har vi ca prenumeranter. Svenskaspel.se och mobilwebb är också viktiga distributionskanaler för produkterna. Åldersgränsen för att köpa och lösa in vinster är 18 år på Svenska Spels samtliga spel och lotter. På våra kasinon är åldersgränsen 20 år. Allmänt Extranätet för våra ombud På Extranätet finns mycket av den information du behöver som ombud för Svenska Spel. Här kan du följa din butiks försäljningsutveckling på lotter, beställa material samt hitta information om aktuella utbildningar, kampanjer och säljtävlingar. Grundläggande kunskaper om spelansvar, produkterna och terminalhantering får du genom våra webbutbildningar, Utbildning i Spelansvar och Lottskola-grund finns på Extranätet. Här hittar du de senaste utgåvorna av Terminal- och produktguiderna och Spelnytt. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Ombudssupport. OMBUDSSUPPORT

4 Allmänt OMBUDSSUPPORT Håll alltid spelterminalens kundskärm väl synlig för kunden. Sälj inte spel och/eller lotter på kredit. Betalning ska alltid ske innan kund erhåller spelkvitto och/eller lott. Butiken får inte främja eller anordna illegalt spel eller sådant spel som inte uttryckligen är legalt. Ombudet förbinder sig även att inte sälja olagliga produkter och/eller tjänster, eller produkter och/eller tjänster som från ett etiskt/moraliskt perspektiv kan skada Svenska Spel och/eller dess varumärken. Kontakta Svenska Spel vid tveksamheter. Spelansvar Svenska Spels spelansvar innebär att vi tillsammans ska verka för att spelandet är glädjefyllt, tryggt och inte går till överdrift. Spelansvar är ett grundläggande krav för att bedriva spel i Sverige. Det spelansvar som staten ålägger Svenska Spel gäller också företagets ombud eftersom dessa möter slutkunden. Ålderskontroller Svenska Spel eller av Svenska Spel anlitat företag genomför regelbundet oanmälda besök hos företagets ombud för att kontrollera att gällande regler och anvisningar följs. Spelansvarsutbildning Alla anställda som hanterar Svenska Spels produkter ska ha genomgått utbildning i spelansvar. Utbildningen återfinns under Spelansvarsbroschyrer Broschyrerna ska alltid finnas tillgängliga på en synlig plats i butiken. Broschyrerna finns att beställa hos Svenska Spel. Problemspelare Hänvisa spelare som uppger sig ha problem med sitt spelande, till Stödlinjen på nr: Övrigt ombudsansvar Miljö Utifrån sina lokala förutsättningar skall ombudet sortera och lämna förbrukade/skrapade lotter till pappersåtervinning. 4

5 Allmänt VIKTIGT KRÄV LEGITIMATION! om kunden bedöms vara under 25 år. Man måste ha fyllt 18 år för att spela, köpa lotter och hämta ut vinster. Man måste ha fyllt 18 år för att skaffa Spelkort. LÄMNA INTE KREDIT!...att sälja spel på kredit är ett avtalsbrott och leder till att avtalet sägs upp omedelbart. LOTTER...oaktiverade lotter är en värdehandling och skall förvaras i kassaskåp. LEGITIMATIONSKONTROLL Var uppmärksam vid legitimationskontroll då mopedkörkort ser ut som vanliga körkort, kontrollera alltid födelsedatum! 5

6 Allmänt Avtal och regler Denna terminalguide är en del av det, mellan Svenska Spel och ombudet, tecknade Ombudsavtalet. Ombudsavtalet innehåller följande dokument: Allmänna villkor Bilaga 1 (Provisioner, ersättningar och avgifter) Bilaga 2 (Terminal- och produktguide) Ovanstående avtalsdokument hittar du på ombudens Extranät. Några viktiga delar i Allmänna villkor: 18-årsgräns gäller på Svenska Spels samtliga lotter. Kontrollera alltid legitimation, både vid försäljning och vinstinlösen, på person som bedöms vara under 25 år. Ha 18-årsskyltning synlig för kunderna. Försäljning får endast ske i butiken på den, i ombudsavtalet uppgivna adressen. Sälj inte lotter på kredit. Betalning ska alltid ske innan kund erhåller lott. Butiken får inte främja eller anordna illegalt spel eller sådant spel som inte uttryckligen är legalt. Ombudet förbinder sig även att inte sälja olagliga produkter och/eller tjänster, eller produkter och/eller tjänster som från ett etiskt/moraliskt perspektiv kan skada Svenska Spel och/eller dess varumärken. Kontakta Svenska Spel vid tveksamheter. TIPS MENYVAL Du kan bekräfta leverans, aktivera hela buntar och läsa av en lottvinst direkt i streckkodsfältet utan att först göra menyval. Logga in/logga ut Logga in webbterminal Öppna sidan: Ange ombudsnummer. Ange terminalnummer. Ange kodnummer. På öppningskvittot som skrivs ut när du öppnar står ditt ombuds och terminalnummer. Förvara öppningskvittot vid telefonen. Numren behövs vid kontakt med Svenska Spel. Logga ur webbterminalen För att logga ur webbterminalen tryck på knappen [STÄNG]. 6

7 Lotternas koder Här visas vinstsummor under 500 kr på alla lotter utom Triss och Tia. Vinster från och med 500 kr och nitlotter visar istället ett tresiffrigt slumpmässigt valt nummer. Terminalen Vinstkontrollruta med kod som läses vid vinstutbetalning Bild 7.1 Om vinstkontrollrutan ej går att läsa av, är det alla dessa siffror du ska registrera prod/omg bunt ordn. nr. checksiffror buntnummer Lägg till de fyra siffrorna från vinstkontrollrutan på framsidan. Bild 7.2 Produkt Prod. nr Buntstorlek Buntpris Triss st kr Dubbel-Triss st kr SkrapBingo st 750 kr SkrapPyramid 14 25st 750 kr SkrapKryss 33 25st 750 kr SkrapStjärna 42 25st 750 kr Tia st 500 kr Penning 10 5 st 250 kr Lottpaket st 1000kr Kod som läses vid aktive ring och returregistrering av buntar och enskilda lotter. Lotterna hanteras i buntar, där varje lotteri har ett eget produktnummer. 7

8 Lotternas flöde Kontrollera leveransen Lotthantering Kvittera försändelse Innan du kvitterar leveransen skall du kontrollera att försändelsen och emballage är oskadad, samt kontrollera att antal kollin stämmer. Om du upptäcker skador på leveransen, eller att leveransen är ofullständig då ska du inte ta emot leveransen. Kontrollera direkt efter mottagandet att försändelsen innehåller det antal buntar som står på följesedeln. Om något inte stämmer, kontakta Ombudssupport. Skicka returer Returnerade lotter ska skickas till Svenska Spel i ett grönt returkuvert som går att beställa via telefon eller Extranätet. Läs sidan 14. Returnera Retur sker endast under Svenska Spels bestämda returperioder. Information om aktuella returer finns i varje nr av Spelnytt och via terminalmeddelanden. Lotter som ej returregistrerats förfaller till betalning efter sista returdag. Läs sidan 14. 8

9 Bekräfta När du kontrollerat att antalet buntar stämmer mot följesedeln, skall du omgående bekräfta leveransen i terminalen. Placera följesedelns streckkod under lottläsaren. Läs sidan 13. Aktivera lotter Innan du kan sälja lotter, måste du aktivera lotten/lotterna för försäljning. När du aktiverat lott för försäljning, förfaller lotten till betalning, och faktureras på kommande veckoredovisning. Du kan välja att aktivera hela buntar eller enskilda lotter. Läs sidan 13. Lotthantering Vinstutbetalning Kontrollera ALLTID lotter som har en vinst över 500 kronor innan du betalar ut vinsten. Tag aldrig emot en lott där kontrollrutan är helt eller delvis skrapad. Sista dag för vinstinlösen står på lottens fram- och baksida. Läs sidan 8-9. Försäljning Ditt lottlager fylls automatiskt på. Hur mycket lotter du får med automatisk påfyllnad, baseras på den egna försäljningsstatistik, summerat två veckor bakåt i tiden. Det betyder att du kan behöva extra beställa lotter i anslutning till försäljningstoppar t.ex. inför lokala evenemang, storhelger, turistsäsong. Om du behöver extra beställa lotter ringer du Ombudssupport. Beställning som görs mån-tors innan 15:00, delas ut till dig dagen efter. 9

10 Vinstutbetalning Före vinstutbetalning Skrapa vinstkontrollrutan och kontrollera lotten i webbterminalen före vinstutbetalning. Undantag kan göras för vinster under 500 kronor. Observera att på vissa lotterier kan du se lågvinster under 500 kronor i vinstkontrollrutan. Däremot kan du aldrig med hjälp av dessa siffror avgöra om lotten är en nitlott. Det kan bara avgöras om lotten kontrolleras i webbterminalen. Misstänker du att lotten varit utsatt för åverkan, om den är för gammal eller om kontrollrutan är skrapad ska du inte lösa in lotten. Be då kunden skicka in lotten till Svenska Spel. Datum för senaste vinstinlösen står på lottens framsida. Terminalhantering lotter och rapporter TIPS POPUP-FÖNSTER Har du problem med att se kvitton kan du behöva tillåta popup fönster, detta gör du lättast i verktygsmenyn/internetalternativ på internetsidan. Vinstutbetalning Skrapa lottens kontrollruta. Läs av koden med lottläsaren eller registrera lottens nummer manuellt med kontrollkoden. Tryck på [Klar] vid färdig inmatning. Då genereras ett kontrollkvitto. Efter inmatning av 20 lotter sker överföring automatiskt. Kontrollera på kontrollkvittot att vinsterna är godkända. Riv sedan lotten och släng den. VIKTIGT Kontrollera senaste vinstinlösen, bak- eller framsidan av lotten innan du tar emot lotten. Om lotten är för gammal skall du inte ta emot lotten. 10

11 Vinster till och med kr, Lågvinster Vinster t o m kronor ska du alltid betala ut. Vinster kr, Mellanvinster Legitimation krävs. Vinstlotter fr o m kronor t o m kronor väljer du själv om du kan betala ut eller inte. En fråga visas på skärmen. Trycker du [OK] MÅSTE du kunna betala ut vinsten, riv sedan lotten. Kunden måste visa legitimation. Registrera personnummer. Vid utlänskt ID registera födelsedatum och land. Trycker du [Avbryt] får du ett kvitto som hänvisar kunden till Nordea, Swedbank och Sparbanker kopplade till Swedbank. Ge hänvisningskvitto och lott tillbaka till kund. (Bild 11.1) April :05: OMBUD Bild 11.1 KUNDKVITTO. VINSTKONTROLL **** VINST **** KUNDINSTRUKTIONER KUNDINSTRUKTIONER: VINST UTBETALAS AV NORDEA ELLER HANDELSBANKEN. VID FRÅGOR KONTAKTA SVENSKA SPEL TEL Vinster över kr, Högvinster Vinster över kronor betalas ut av Nordea, Swedbank och Sparbanker kopplade till Swedbank. Ge kundkvitto och lott tillbaka till kund. VIKTIGT VINSTER FRÅN 500 KR Vinster från 500 kronor och uppåt skall alltid kontrolleras i terminalen innan utbetalning. SKRAPAD KONTROLLRUTA Lös aldrig in en lott med skrapad kontrollruta. KONTROLLERA KVITTOT Först när du sett på kontrollkvittot att vinsterna är överförda och godkända ska du riva lotterna. TIPS VINSTSUMMOR UPP T.O.M 499KR För att underlätta vinstkontrollen visas vinstsummor under 500 kronor i överkanten av vinstkontrollrutan på alla lotter utom Triss och Tia. VINSTSUMMOR FR.O.M. 500KR På vinstlotter med vinster på 500 kronor och uppåt visas bara ett slumpmässigt valt tresiffrigt nummer i vinstkontrollrutan. Dessa lotter skall alltid kontrolleras i terminalen före vinstutbetalning. Terminalhantering lotter och rapporter 11

12 Rapporter Ekonomiska Rapporter Dagrapport Pågående vecka Justeringar Dagrapport Det finns tre varianter av dagrapporter: Rapporten [Dagens] visar en sammanställning av innevarande dags transaktioner. Provisioner visas inte på denna rapport. På rapporten [Dagens/kassabehållning] kan du få fram din kassabehållning genom att själv ange värdet av osålda aktiverade lotter vid dagens början och dagens slut. Dina registrerade värden sparas inte i systemet och påverkar inte din redovisning. Dagrapporterna [Måndag]-[Söndag] visar vinstutbetalda, fakturerade och returnerade lotter för vald dag, en vecka tillbaka i tiden. Pågående vecka Rapporten [Pågående vecka] visar vilka transaktioner som har skett hittills under pågående vecka. Här visas även provisioner, observera att dagens försäljning inte ingår. Terminalhantering lotter och rapporter APRIL 2014 DAGENS OMSÄTTNING VECKA 13, 01 APRIL 2014 OMBUD WEBBTERMINAL :36:21 SAMMANSTÄLLNING LOTTER 125FAKTURERAS 5000,00 27 RETURER (AKT.) 800,00-0 RETURER (EJ AKT.) 0,00 0 VINSTUTBETALN. 0,00 Justeringar Rapporten [Justeringar] visar veckans justeringar. SUMMA LOTTER 2450,00 SPECIFIKATION LOTTER FAKTURERAS 100 Triss , TOTAL 2500,00 RETURER (AKTIVERADE) 25 Skrapbingo ,00-25 TOTAL 750,00 - RETURER (EJ AKTIVERADE) 10 PENNING 106 0,00 10 TOTAL 0,00 VINSTUTBETALNINGAR 8 Triss 525,00 8 TOTAL 525,00 - OBS! WEBBTERMINALHYRA OCH PROVISIONER EJ INRÄKNADE 12

13 Lagerrapporter Lagerrapporterna hjälper dig att ha kontroll över din lotthantering. Fakt. pågående vecka Rapporten [Fakt. pågående vecka] visar buntar som blivit färdiga för fakturering pågående vecka. (Bild 13.1) Fakt. föregående vecka Rapporten [Fakt föregående vecka] visar buntar som blivit fakturerade föregående vecka. Lagersummering Rapporten [Lagersummering] visar antal ej aktiverade, buntar i ditt lager samt antalet oaktiverade lotter i de buntar som delvis har aktiverats och ordrar som är på väg (Bild 13.2). Order som börjar på: 1- Telesäljorder express: Har gjorts hos Telesälj/Ombudssupport. Beställning gjord senast kl måndag-torsdag levereras dagen efter. Undantag röda dagar. 3- Autoreorder: Har skapats automatiskt och ska levereras inom 1-3 arbetsdagar. 8-Telesäljorder normal: Har gjorts hos Telesälj/Ombudssupport och ska levereras inom 1-3 arbetsdagar. Buntstatus Rapporten [Buntstatus] visar per produkt de buntar i ditt lager som ej är aktiverade. (Bild 13.3) TIPS LAGER Lagerrapporterna hjälper dig att ha kontroll över din lotthantering. På Lagersummeringen ser du om lotter är på väg. De anländer inom tre vardagar. Vid tillfälliga försäljningstoppar kan du behöva extrabeställa lotter. Ring Ombudssupport måndag-torsdag före kl så levereras lotterna dagen därpå. Undantag är röda dagar APRIL 2014 Bild 13.1 FAKTURERINGSFÄRDIGA BUNTAR PÅGÅENDE VECKA VECKA OMBUD :36:21 BUNTNR BELOPP , , , ,00 TOTAL 125 ST. 8000, APRIL 2014 LAGERSUMMERING OMBUD :36:21 LOTTOMGÅNG EJ AKTIVERADE Skrapbingo 26 1 Triss TOTAL 2 ÖPPNADE BUNTAR Triss TOTALT 23 ORDER PACKDATUM Triss Skrapbingo Bild APRIL 2014 TRISS 194 BUNTNR TOTAL 100 ST. ENDAST EJ AKTIVERADE BUNTAR VISAS BUNTSTATUSRAPPORT OMBUD ENDAST EJ AKTIVERADE BUNTAR VISAS 11:36:21 Terminalhantering lotter och rapporter Bild

14 Redovisningar Redovisning Redovisningsperiod är måndag-söndag. Rapporten [Redovisning] kommer upp automatiskt i samband med öppning av webbterminalen på måndagar. Du kan även välja rapportveckor som är upp till ett år gamla. På redovisningen anges alla provisioner och justeringar (se bild 14.1). En särskild provisionsfaktura skapas för att uppfylla momslagstiftningens krav. Den används som verifikat för bokföring av utgående moms (se bild 14.2). Redovisning vald vecka Med [Redovisning vald vecka] kan du välja att skriva ut rapportveckor för pågående och föregående år. Terminalhantering lotter och rapporter APRIL :45:32 REDOVISNING FÖR VECKA OMBUD Ombudsnamn Adress FAKTURANUMMER REDOVISNING LOTTER 899 FAKTURERAS 22475, RETURER (AKT.) 2500, RETURER (EJ AKT.) 0, VINSTUTBETALN ,00 - SUMMA LOTTER 6400,00 PROVISIONER (SE PROVISIONSFAKTURA) LOTTFÖRSÄLJNING 1123,75 - AVGÅR VINSTUTBET. LOTTER 42,00 - SUMMA PROVISION 1165,75 - UTGÅENDE MOMS 411,74 - FÖRSKOTT 0,00 TERMINALHYRA 0,00 INGÅENDE MOMS 0,00 Specifikation lotter Rapporten [Specifikation lotter] kan användas vid avstämning mot redovisningsrapporten. Den visar fakturerade, returnerade och vinstutbetalda lotter. "RÄTTELSE AV FEL" visar t ex ersättning för inskickade vinstlotter (se bild 14.1). "OMBUD TILLGODO" visar din förtjänst för veckan (provision plus utgående moms minus det som finns under avgår. Lägg till eller ta bort eventuella justeringar ) (se bild 14.1). "ATT INBETALA" skall finnas på ditt konto senast dag före förfallodatum (se bild 14.1). PROVISIONSFAKTURA FAKTURANUMMER P FAKTURA FÖR VECKA AB SVENSKA SPEL VISBY JUSTERINGAR RÄTTELSER AV FEL 0,00 ÖVRIGT 0,00 INGÅENDE MOMS 0,00 UTGÅENDE MOMS 0,00 KUPONGERSÄTTNING 0,00 OMBUD TILLGODO 1539,99 ATT INBETALA 4860,01 FÖRFALLODATUM AB SVENSKA SPEL VISBY ORG.NR MOMS REG.NUMMER SE PROVISIONER LOTTFÖRSÄLJNING 1123,75 - VINSTUTBET. LOTTER 42,00 - SUMMA PROVISION 1165,75 - UTGÅENDE MOMS 411,74 - PROVISIONSFAKTURAN BETALAS EJ SEPARAT UTAN INGÅR i AVRÄKNING MOT SVENSKA SPEL. DENNA FAKTURA ÄR ENLIGT AVTAL UTFÄRDAD AV SVENSKA SPEL. ANMÄRKNINGAR MOT FAKTURAN SKALL HA INKOMMIT INOM 5 ARBETSDAGAR EFTER FAKTURADATUM. Ombudsnamn Adress MOMSREG.NUMMER SE Bild 14.1 Bild

15 Lotthantering Du kan bekräfta leverans, aktivera hela buntar och vinstkontrollera lotter med lottläsaren direkt i streckkodsfältet i menyn. Du behöver alltså inte göra något menyval först. När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [ Lotthantering]/[Retur hela buntar] eller [Lotthantering]/[Retur enskilda lotter] och läs sedan av lottens kod. Bekräfta leverans Läs av streckkoden på följesedeln med lottläsaren. Har du ingen lottläsare - eller om koden inte är läsbar ska du ange streckkodens nummer manuellt. (Bild 15.1) När du är klar skrivs ett kvitto ut (se bild 15.2). Kontrollera kvittotexten. Nu finns lotterna registrerade på ditt lager och vi ser att leveransen kommit fram. Vid fel kontakta Ombudssupport. Aktivering Aktivering hela buntar Ta av plasten. Läs av koden på baksidan av en lott i bunten med lottläsaren, hela bunten blir då aktiverad. Du kan läsa in flera buntar innan du trycker på [Skicka]. Aktivering enskild lott Tag av plasten välj [Lotthantering] [Aktivera enskild lott]. Läs av den lott du vill aktivera med lottläsaren. Du kan aktivera flera enskilda lotter innan du trycker på [Skicka]. Aktivering lottintervall Välj [Lotthantering] [Aktivera lottintervall] läs av första lotten i intervallet med lottläsaren. Därefter läser du in sista lotten i intervallet. Avsluta med [Skicka]. Alla lotter i detta intervall blir då aktiverade och klara för försäljning. Observera att du bara kan aktivera ett intervall åt gången. Om koden inte är läsbar, välj ditt aktiveringsalternativ och ange buntnummer vid buntaktivering och övriga aktiveringsalternativ buntnummer och ordningsnummer manuellt. När du aktiverat får du försäljningsprovision och lotten/lotterna blir färdiga för fakturering. Bild APRIL LEVERANS BEKRÄFTAD OMBUD :36:21 Terminalhantering lotter och rapporter AKTIVERA LOTTBUNT INNAN FÖRSÄLJNING VIKTIGT Bild 15.2 BEKRÄFTA DIREKT Bekräfta leveransen i webbterminalen direkt när den anländer efter att du försäkrat dig om att du fått rätt antal lotter levererade. Kontrollera på kvittot att leveransen blivit bekräftad. AKTIVERA INNAN DU SÄLJER När du aktiverar en bunt får du försäljningsprovision och lotterna blir färdiga för fakturering. Oaktiverade lotter får inte säljas. Kontrollera på kvittot att alla aktiveringar är godkända APRIL 2014 AKTIVERING OMBUD :36:21 GODKÄNDA AKTIVERINGAR BUNT BELOPP , ,00 AKTIVERADE TOTAL 2 BUNTAR 5000,00 15

16 APRIL RETUR HELA BUNTAR OMBUD :36:21 GODKÄNDA RETURER BUNT BELOPP A , ,00 RETURNERADE TOTALT 2 BUNT 750,00 - A-AKTIVERADE BUNTAR OMBUDSINSTRUKTIONER: BEHÅLL ETT KVITTO OCH SKICKA DET ANDRA KVITTOT TILLSAMMANS MED LOTTERNA TILL SVENSKA SPEL. Retur hela buntar När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [Lotthantering]/[Retur hela buntar]. Läs med lottläsaren av koden på baksidan av en lott i bunten. Har du ingen lottläsare eller om koden inte är läsbar ska du ange buntnummer manuellt. När du är klar med inläsningen, tryck [Skicka]. Efter inläsning av 40 buntar sker överföringen automatiskt. Skriv ut två returkvitton. Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. Ett A före buntnummer visar att den returnerade bunten var aktiverad. Du får då tillbaka det visade beloppet på kommande redovisning (se bild 16.1). Efter returregistering ska returlotterna omgående sändas till Svenska Spel. Spara ett returkvitto och skicka det andra tillsammans med returlotterna i ett grönt returkuvert till Svenska Spel. Bild 16.1 VIKTIGT Terminalhantering lotter och rapporter KONTROLLERA KVITTOT Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. TIPS POPUP-FÖNSTER Har du problem med att se kvitton kan du behöva tillåta popup-fönster, detta gör du lättast i verktygsmenyn/internetalternativ på internetsidan. 16

17 Retur enskilda lotter När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [Lotthantering]/[Retur enskilda lotter]. Läs med lottläsaren av koden på baksidan av en lott i bunten. Har du ingen lottläsare eller om koden inte är läsbar ska du ange lottnummer manuellt. När du är klar med all returregistrering, tryck [Skicka]. Efter inläsning av 40 lotter sker överföringen automatiskt. Skriv ut två returkvitton. Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. Ett A före lottnummer visar att den returnerade lotten var aktiverad. Du får då tillbaka det visade beloppet på kommande redovisning. Efter returregistering ska returlotterna omgående sändas till Svenska Spel. Spara ett returkvitto och skicka det andra tillsammans med returlotterna som vanlig post i ett grönt returkuvert till Svenska Spel. Specialfunktioner Kontrollutskrift Om du behöver gå tillbaka och kontrollera någon transaktion använder du [Kontrollutskrift] (se bild 17.1). Byte av kodnummer Välj [Byte av kodnummer] och ange det gamla kodnumret. Ange det nya kodnumret och bekräfta genom att skriva in det en gång till. För att ändra kodnummer måste webbterminalen vara öppnad med ett giltigt kodnummer. Du bör ändra till ett nytt kodnummer, då och då för säkerhets skull. Konfigurationstest Här testas om datorn har rätt program och är rätt inställd. Konfigurationstest Javascript: På OK Cookies: På OK W3C DOM: På OK Elementarry: Stöds OK Upplösning: Stöds OK Popuper: Tillåts OK Platform: Windows OK Webläsare: Internet Explorer OK Bild 17.1 KONTROLLUTSKRIFT SVENSKA SPEL APRIL :12: OMBUD AKTIVERING TRI TRI BUNTAR AKTIVERADE FÅR EJ LÄMNAS TILL KUND Terminalhantering lotter och rapporter Hela testet: Testa streckkod: OK OK 17

18 Meddelande Meddelandefunktionen används då Svenska Spel behöver nå ut med ett meddelande till alla ombud. Om en brevsymbol med texten [Nytt meddelande] uppträder längst ner i menyn har du ett meddelande att läsa. Klicka på symbolen eller gå in under menyvalet [Meddelanden]. Du har även möjlighet att välja bland de 20 senaste meddelandena. Alla meddelanden visas med datum och klockslag för när de skickades. Logga ur webbterminalen Logga ur webbterminalen genom att välja [Stäng] i huvudmenyn. Beställa material Material så som kvittorullar, returkuvert, kampanjmaterial och profilkläder kan du själv beställa via Extranätet (se sid 3) på men även via telefon med ombudssupport eller telesälj. På Extranätet under Beställ material finner du också information om leveransstörningar och kommande utskick av kampanjmaterial. Terminalhantering lotter och rapporter VIKTIGT MEDDELANDEN Läs alltid meddelandena. Där finns viktig information. STÄNG WEBBTERMINALEN Stäng terminalen vid slutet av dagen. 18

19 Triss var den första skraplotten i Sverige. I dag är den Sveriges populäraste och mest köpta lott. Att spela: 1. Du vinner om du skrapar fram (3) lika belopp. Skrapfältet med frågetecknet skall alltid skrapas. Det ger en extra chans att skrapa fram en vinst och man kan vinna på flera olika sätt. 2. Om det finns tre TV-rutor (TV-Triss) runt vinstbeloppet har man vunnit mellan kronor upp till 5 miljoner kronor i en offentlig dragning varje tisdag-fredag samt söndag i TV4:s Nyhetsmorgon. 3. Vid tre klöversymboler (Månadsklöver) runt vinstbeloppet kommer man till Nyhetsmorgon i TV4 varje lördag. Där vinner man mellan kr i månaden i 10 år och upp t.o.m kr i månaden i 25 år. På grund av helgdagar så kan det ske vissa ändringar av dragningsdagar. Åldersgräns: 18 år. Startår: Lottpris: 30 kr. Lägsta direktvinsten: 30 kr. Lägsta vinsten för TV-Triss: kr. Lägsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 10 år (= kr). Högsta vinsten direkt på skrapet: kr. Högsta vinsten för TV-Triss: kr. Högsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 25 år (= kr). Provision (exkl moms): 5 procent. Ersättning för vinstutbetalning (exkl moms): 3 kr/ vinstlott. Vinståterbetalning: 49 procent. DubbelTriss är lotten där man har möjlighet att vinna i båda skraprutorna var för sig eller kombinera beloppen från båda skrapfälten. Lotten består av två skrapfält. Skrapfältet med frågetecknet skall alltid skrapas. Det ger en extra chans att skrapa fram en vinst och man kan vinna på flera olika sätt. Att spela: Se Triss. Det går att vinna upp till tre gånger på varje lott: 1. Tre lika belopp i det ena skrapfältet. 2. Tre lika belopp i det andra skrapfältet. 3. Totalt tre lika belopp kombinerat från båda skrapfälten. Åldersgräns: 18 år. Startår: Lottpris: 60 kr. Lägsta direktvinsten: 60 kr. Lägsta vinsten för TV-Triss: kr. Lägsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 10 år (= kr). Högsta vinsten direkt på skrapet: kr. Högsta vinsten för TV-Triss: kr. Högsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 25 år (= kr). Provision (exkl moms): 5 procent. Ersättning för vinstutbetalning (exkl moms): 3 kr/ vinstlott. Vinståterbetalning: 49 procent. Produkter Vinstplan för Triss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget 1: 4,66 - till högsta direktvinsten 1: Vinstplan för DubbelTriss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget 1: 3 - till högsta direktvinsten 1:

20 SkrapBingo, SkrapPyramid, SkrapKryss och SkrapStjärna är skraplotter som erbjuder ett spännande tidsfördriv. En lott riktad till de konsumenter som vill ha en längre skrapupplevelse. Lotten är konstruerad så att det finns flera olika sätt att vinna på, vilket ökar underhållningsvärdet och känslan av spänning och nära vinstupplevelse. Att spela: Skrapa "UTROPSNUMMER". Skrapa sedan motsvarande nummer på respektive spelbricka. Du vinner om du får fem markeringar i rad (lodrät, vågrät, eller diagonalt), de fyra hörnen, kryss (X) eller inre fyrkant. Vinstbelopp för respektive kombination finns under varje spelbricka. Chans till fler vinster på samma lott. Startår: 1994, då som Triss-Bingo. I juni 1999 ändrade lottens utformning något och fick namnet SkrapBingo. Att spela: Skrapa "DINA NUMMER". Skrapa sedan motsvarande nummer i pyramiderna. Du vinner om alla nummer på en vågrät rad markerats. Chans till vinst på mer än en rad. Produkter Startår: Att spela: Korsordet består av ord och namn. Dessa benämns enbart som ord i spelinstruktionen. Skrapa "DINA BOKSTÄVER". Markera motsvarande bokstäver i korsordet. Skrapar du fram t ex bokstaven A i "DINA BOKSTÄVER", skall samtliga A markeras i korsordet. Orden är placerade både horisontellt och vertikalt. Samtliga enskilda bokstäver i ett ord måste vara skrapade i en obruten horisontell eller vertikal linje. Varje ord börjar och/eller avslutas alltid med en tom ruta eller med korsordets kant, dvs. att ord i ordet inte räknas som ett ord. Du vinner om du får tre eller flera hela ord markerade i korsordet. Orden i korsordet ska bestå av minst 3 bokstäver. Vinstbeloppet för tre till tio helt markerade ord återfinns på lottens framsida. Startår: Vinstplan för SkrapBingo Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapPyramid Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapKryss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapStärna Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: 4, , ,

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa!

På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa! 2008-03-17 Nyhetsbrev #15 s.1 av 3 På grund av mycket nyutveckling har nyhetsbreven blivit lidande. Men här kommer de stora nyheterna som ni inte får missa! Skrotauktion.se ny sajt! Idag lanserades SkrotAuktion

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Klarna online. Användarmanual

Klarna online. Användarmanual Klarna online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Plandent Forssbergs webshop. Manual. Handla på www.plandent.se

Plandent Forssbergs webshop. Manual. Handla på www.plandent.se Plandent Forssbergs webshop Manual Handla på www.plandent.se Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 2. Startsidan... 4 3. Sök produkt... 5 4. Produktkatalogen... 6 5. Kampanjer... 8 6. Snabbinmatning

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer