WEBBTERMINALEN Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBTERMINALEN Januari 2014"

Transkript

1 WEBBTERMINALEN Januari 2014

2 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag 3 Extranätet för våra ombud 3 Övrigt ombudsansvar 4 Avtal och regler 6 Logga in/logga ut 6 Terminalen Lotternas koder 7 Lotthantering Lotternas flöde 8 Terminalhantering lotter och rapporter Vinstutbetalning 10 Rapporter 12 Lagerrapporter 13 Redovisningar 14 Lotthantering 15 Retur hela buntar 16 Retur enskilda lotter 17 Specialfunktioner 17 Meddelande 18 Produkter Triss och Dubbel Triss 18 SkrapBingo, SkrapKryss och SkrapPyramid 20 SkrapStjärna, Tia 21 Penninglotten, Lottpaketet 22 Presentkod 23 Menyträd 24 Öppettider och telefonnummer 25 2

3 Hela folkets spelbolag Svenska Spel är landets ledande spelföretag. Vi står för över hälften av den totala spelmarknaden och ägs till 100 procent av staten. Svenska Spel bildades 1997 när statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet slogs samman. Huvudkontoret ligget i Visby, men en stor del av verksamheten bedrivs i Sundbyberg. Vi har dessutom medarbetare som jobbar på Casino Cosmopol i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm. Totalt uppgår medelantalet anställda på Svenska Spel till anställda. Vårt uppdrag från staten är att tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel genom förnyelse och utveckling. I uppdraget ingår också att beakta den internationella konkurrensen och att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ som möter högt ställda krav på spelansvar. Svenska Spels vinst går direkt tillbaka till statskassan. Svenska Spel är också en av landets största sponsorer av idrott. Svenska Spels produkter har hög tillgänglighet. Våra lotter och spel säljs av cirka butiksombud över hela landet. Värdeautomaterna Vegas finns i cirka restauranger och bingohallar. Försäljningsområde Arena samarbetar med Sveriges idrottsföreningar och bedriver spel på Sveriges 29 största arenor. Svenska folket har möjlighet att prenumerera på lotter och Lotto med Joker. Idag har vi ca prenumeranter. Svenskaspel.se och mobilwebb är också viktiga distributionskanaler för produkterna. Åldersgränsen för att köpa och lösa in vinster är 18 år på Svenska Spels samtliga spel och lotter. På våra kasinon är åldersgränsen 20 år. Allmänt Extranätet för våra ombud På Extranätet finns mycket av den information du behöver som ombud för Svenska Spel. Här kan du följa din butiks försäljningsutveckling på lotter, beställa material samt hitta information om aktuella utbildningar, kampanjer och säljtävlingar. Grundläggande kunskaper om spelansvar, produkterna och terminalhantering får du genom våra webbutbildningar, Utbildning i Spelansvar och Lottskola-grund finns på Extranätet. Här hittar du de senaste utgåvorna av Terminal- och produktguiderna och Spelnytt. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Ombudssupport. OMBUDSSUPPORT

4 Allmänt OMBUDSSUPPORT Håll alltid spelterminalens kundskärm väl synlig för kunden. Sälj inte spel och/eller lotter på kredit. Betalning ska alltid ske innan kund erhåller spelkvitto och/eller lott. Butiken får inte främja eller anordna illegalt spel eller sådant spel som inte uttryckligen är legalt. Ombudet förbinder sig även att inte sälja olagliga produkter och/eller tjänster, eller produkter och/eller tjänster som från ett etiskt/moraliskt perspektiv kan skada Svenska Spel och/eller dess varumärken. Kontakta Svenska Spel vid tveksamheter. Spelansvar Svenska Spels spelansvar innebär att vi tillsammans ska verka för att spelandet är glädjefyllt, tryggt och inte går till överdrift. Spelansvar är ett grundläggande krav för att bedriva spel i Sverige. Det spelansvar som staten ålägger Svenska Spel gäller också företagets ombud eftersom dessa möter slutkunden. Ålderskontroller Svenska Spel eller av Svenska Spel anlitat företag genomför regelbundet oanmälda besök hos företagets ombud för att kontrollera att gällande regler och anvisningar följs. Spelansvarsutbildning Alla anställda som hanterar Svenska Spels produkter ska ha genomgått utbildning i spelansvar. Utbildningen återfinns under Spelansvarsbroschyrer Broschyrerna ska alltid finnas tillgängliga på en synlig plats i butiken. Broschyrerna finns att beställa hos Svenska Spel. Problemspelare Hänvisa spelare som uppger sig ha problem med sitt spelande, till Stödlinjen på nr: Övrigt ombudsansvar Miljö Utifrån sina lokala förutsättningar skall ombudet sortera och lämna förbrukade/skrapade lotter till pappersåtervinning. 4

5 Allmänt VIKTIGT KRÄV LEGITIMATION! om kunden bedöms vara under 25 år. Man måste ha fyllt 18 år för att spela, köpa lotter och hämta ut vinster. Man måste ha fyllt 18 år för att skaffa Spelkort. LÄMNA INTE KREDIT!...att sälja spel på kredit är ett avtalsbrott och leder till att avtalet sägs upp omedelbart. LOTTER...oaktiverade lotter är en värdehandling och skall förvaras i kassaskåp. LEGITIMATIONSKONTROLL Var uppmärksam vid legitimationskontroll då mopedkörkort ser ut som vanliga körkort, kontrollera alltid födelsedatum! 5

6 Allmänt Avtal och regler Denna terminalguide är en del av det, mellan Svenska Spel och ombudet, tecknade Ombudsavtalet. Ombudsavtalet innehåller följande dokument: Allmänna villkor Bilaga 1 (Provisioner, ersättningar och avgifter) Bilaga 2 (Terminal- och produktguide) Ovanstående avtalsdokument hittar du på ombudens Extranät. Några viktiga delar i Allmänna villkor: 18-årsgräns gäller på Svenska Spels samtliga lotter. Kontrollera alltid legitimation, både vid försäljning och vinstinlösen, på person som bedöms vara under 25 år. Ha 18-årsskyltning synlig för kunderna. Försäljning får endast ske i butiken på den, i ombudsavtalet uppgivna adressen. Sälj inte lotter på kredit. Betalning ska alltid ske innan kund erhåller lott. Butiken får inte främja eller anordna illegalt spel eller sådant spel som inte uttryckligen är legalt. Ombudet förbinder sig även att inte sälja olagliga produkter och/eller tjänster, eller produkter och/eller tjänster som från ett etiskt/moraliskt perspektiv kan skada Svenska Spel och/eller dess varumärken. Kontakta Svenska Spel vid tveksamheter. TIPS MENYVAL Du kan bekräfta leverans, aktivera hela buntar och läsa av en lottvinst direkt i streckkodsfältet utan att först göra menyval. Logga in/logga ut Logga in webbterminal Öppna sidan: Ange ombudsnummer. Ange terminalnummer. Ange kodnummer. På öppningskvittot som skrivs ut när du öppnar står ditt ombuds och terminalnummer. Förvara öppningskvittot vid telefonen. Numren behövs vid kontakt med Svenska Spel. Logga ur webbterminalen För att logga ur webbterminalen tryck på knappen [STÄNG]. 6

7 Lotternas koder Här visas vinstsummor under 500 kr på alla lotter utom Triss och Tia. Vinster från och med 500 kr och nitlotter visar istället ett tresiffrigt slumpmässigt valt nummer. Terminalen Vinstkontrollruta med kod som läses vid vinstutbetalning Bild 7.1 Om vinstkontrollrutan ej går att läsa av, är det alla dessa siffror du ska registrera prod/omg bunt ordn. nr. checksiffror buntnummer Lägg till de fyra siffrorna från vinstkontrollrutan på framsidan. Bild 7.2 Produkt Prod. nr Buntstorlek Buntpris Triss st kr Dubbel-Triss st kr SkrapBingo st 750 kr SkrapPyramid 14 25st 750 kr SkrapKryss 33 25st 750 kr SkrapStjärna 42 25st 750 kr Tia st 500 kr Penning 10 5 st 250 kr Lottpaket st 1000kr Kod som läses vid aktive ring och returregistrering av buntar och enskilda lotter. Lotterna hanteras i buntar, där varje lotteri har ett eget produktnummer. 7

8 Lotternas flöde Kontrollera leveransen Lotthantering Kvittera försändelse Innan du kvitterar leveransen skall du kontrollera att försändelsen och emballage är oskadad, samt kontrollera att antal kollin stämmer. Om du upptäcker skador på leveransen, eller att leveransen är ofullständig då ska du inte ta emot leveransen. Kontrollera direkt efter mottagandet att försändelsen innehåller det antal buntar som står på följesedeln. Om något inte stämmer, kontakta Ombudssupport. Skicka returer Returnerade lotter ska skickas till Svenska Spel i ett grönt returkuvert som går att beställa via telefon eller Extranätet. Läs sidan 14. Returnera Retur sker endast under Svenska Spels bestämda returperioder. Information om aktuella returer finns i varje nr av Spelnytt och via terminalmeddelanden. Lotter som ej returregistrerats förfaller till betalning efter sista returdag. Läs sidan 14. 8

9 Bekräfta När du kontrollerat att antalet buntar stämmer mot följesedeln, skall du omgående bekräfta leveransen i terminalen. Placera följesedelns streckkod under lottläsaren. Läs sidan 13. Aktivera lotter Innan du kan sälja lotter, måste du aktivera lotten/lotterna för försäljning. När du aktiverat lott för försäljning, förfaller lotten till betalning, och faktureras på kommande veckoredovisning. Du kan välja att aktivera hela buntar eller enskilda lotter. Läs sidan 13. Lotthantering Vinstutbetalning Kontrollera ALLTID lotter som har en vinst över 500 kronor innan du betalar ut vinsten. Tag aldrig emot en lott där kontrollrutan är helt eller delvis skrapad. Sista dag för vinstinlösen står på lottens fram- och baksida. Läs sidan 8-9. Försäljning Ditt lottlager fylls automatiskt på. Hur mycket lotter du får med automatisk påfyllnad, baseras på den egna försäljningsstatistik, summerat två veckor bakåt i tiden. Det betyder att du kan behöva extra beställa lotter i anslutning till försäljningstoppar t.ex. inför lokala evenemang, storhelger, turistsäsong. Om du behöver extra beställa lotter ringer du Ombudssupport. Beställning som görs mån-tors innan 15:00, delas ut till dig dagen efter. 9

10 Vinstutbetalning Före vinstutbetalning Skrapa vinstkontrollrutan och kontrollera lotten i webbterminalen före vinstutbetalning. Undantag kan göras för vinster under 500 kronor. Observera att på vissa lotterier kan du se lågvinster under 500 kronor i vinstkontrollrutan. Däremot kan du aldrig med hjälp av dessa siffror avgöra om lotten är en nitlott. Det kan bara avgöras om lotten kontrolleras i webbterminalen. Misstänker du att lotten varit utsatt för åverkan, om den är för gammal eller om kontrollrutan är skrapad ska du inte lösa in lotten. Be då kunden skicka in lotten till Svenska Spel. Datum för senaste vinstinlösen står på lottens framsida. Terminalhantering lotter och rapporter TIPS POPUP-FÖNSTER Har du problem med att se kvitton kan du behöva tillåta popup fönster, detta gör du lättast i verktygsmenyn/internetalternativ på internetsidan. Vinstutbetalning Skrapa lottens kontrollruta. Läs av koden med lottläsaren eller registrera lottens nummer manuellt med kontrollkoden. Tryck på [Klar] vid färdig inmatning. Då genereras ett kontrollkvitto. Efter inmatning av 20 lotter sker överföring automatiskt. Kontrollera på kontrollkvittot att vinsterna är godkända. Riv sedan lotten och släng den. VIKTIGT Kontrollera senaste vinstinlösen, bak- eller framsidan av lotten innan du tar emot lotten. Om lotten är för gammal skall du inte ta emot lotten. 10

11 Vinster till och med kr, Lågvinster Vinster t o m kronor ska du alltid betala ut. Vinster kr, Mellanvinster Legitimation krävs. Vinstlotter fr o m kronor t o m kronor väljer du själv om du kan betala ut eller inte. En fråga visas på skärmen. Trycker du [OK] MÅSTE du kunna betala ut vinsten, riv sedan lotten. Kunden måste visa legitimation. Registrera personnummer. Vid utlänskt ID registera födelsedatum och land. Trycker du [Avbryt] får du ett kvitto som hänvisar kunden till Nordea, Swedbank och Sparbanker kopplade till Swedbank. Ge hänvisningskvitto och lott tillbaka till kund. (Bild 11.1) April :05: OMBUD Bild 11.1 KUNDKVITTO. VINSTKONTROLL **** VINST **** KUNDINSTRUKTIONER KUNDINSTRUKTIONER: VINST UTBETALAS AV NORDEA ELLER HANDELSBANKEN. VID FRÅGOR KONTAKTA SVENSKA SPEL TEL Vinster över kr, Högvinster Vinster över kronor betalas ut av Nordea, Swedbank och Sparbanker kopplade till Swedbank. Ge kundkvitto och lott tillbaka till kund. VIKTIGT VINSTER FRÅN 500 KR Vinster från 500 kronor och uppåt skall alltid kontrolleras i terminalen innan utbetalning. SKRAPAD KONTROLLRUTA Lös aldrig in en lott med skrapad kontrollruta. KONTROLLERA KVITTOT Först när du sett på kontrollkvittot att vinsterna är överförda och godkända ska du riva lotterna. TIPS VINSTSUMMOR UPP T.O.M 499KR För att underlätta vinstkontrollen visas vinstsummor under 500 kronor i överkanten av vinstkontrollrutan på alla lotter utom Triss och Tia. VINSTSUMMOR FR.O.M. 500KR På vinstlotter med vinster på 500 kronor och uppåt visas bara ett slumpmässigt valt tresiffrigt nummer i vinstkontrollrutan. Dessa lotter skall alltid kontrolleras i terminalen före vinstutbetalning. Terminalhantering lotter och rapporter 11

12 Rapporter Ekonomiska Rapporter Dagrapport Pågående vecka Justeringar Dagrapport Det finns tre varianter av dagrapporter: Rapporten [Dagens] visar en sammanställning av innevarande dags transaktioner. Provisioner visas inte på denna rapport. På rapporten [Dagens/kassabehållning] kan du få fram din kassabehållning genom att själv ange värdet av osålda aktiverade lotter vid dagens början och dagens slut. Dina registrerade värden sparas inte i systemet och påverkar inte din redovisning. Dagrapporterna [Måndag]-[Söndag] visar vinstutbetalda, fakturerade och returnerade lotter för vald dag, en vecka tillbaka i tiden. Pågående vecka Rapporten [Pågående vecka] visar vilka transaktioner som har skett hittills under pågående vecka. Här visas även provisioner, observera att dagens försäljning inte ingår. Terminalhantering lotter och rapporter APRIL 2014 DAGENS OMSÄTTNING VECKA 13, 01 APRIL 2014 OMBUD WEBBTERMINAL :36:21 SAMMANSTÄLLNING LOTTER 125FAKTURERAS 5000,00 27 RETURER (AKT.) 800,00-0 RETURER (EJ AKT.) 0,00 0 VINSTUTBETALN. 0,00 Justeringar Rapporten [Justeringar] visar veckans justeringar. SUMMA LOTTER 2450,00 SPECIFIKATION LOTTER FAKTURERAS 100 Triss , TOTAL 2500,00 RETURER (AKTIVERADE) 25 Skrapbingo ,00-25 TOTAL 750,00 - RETURER (EJ AKTIVERADE) 10 PENNING 106 0,00 10 TOTAL 0,00 VINSTUTBETALNINGAR 8 Triss 525,00 8 TOTAL 525,00 - OBS! WEBBTERMINALHYRA OCH PROVISIONER EJ INRÄKNADE 12

13 Lagerrapporter Lagerrapporterna hjälper dig att ha kontroll över din lotthantering. Fakt. pågående vecka Rapporten [Fakt. pågående vecka] visar buntar som blivit färdiga för fakturering pågående vecka. (Bild 13.1) Fakt. föregående vecka Rapporten [Fakt föregående vecka] visar buntar som blivit fakturerade föregående vecka. Lagersummering Rapporten [Lagersummering] visar antal ej aktiverade, buntar i ditt lager samt antalet oaktiverade lotter i de buntar som delvis har aktiverats och ordrar som är på väg (Bild 13.2). Order som börjar på: 1- Telesäljorder express: Har gjorts hos Telesälj/Ombudssupport. Beställning gjord senast kl måndag-torsdag levereras dagen efter. Undantag röda dagar. 3- Autoreorder: Har skapats automatiskt och ska levereras inom 1-3 arbetsdagar. 8-Telesäljorder normal: Har gjorts hos Telesälj/Ombudssupport och ska levereras inom 1-3 arbetsdagar. Buntstatus Rapporten [Buntstatus] visar per produkt de buntar i ditt lager som ej är aktiverade. (Bild 13.3) TIPS LAGER Lagerrapporterna hjälper dig att ha kontroll över din lotthantering. På Lagersummeringen ser du om lotter är på väg. De anländer inom tre vardagar. Vid tillfälliga försäljningstoppar kan du behöva extrabeställa lotter. Ring Ombudssupport måndag-torsdag före kl så levereras lotterna dagen därpå. Undantag är röda dagar APRIL 2014 Bild 13.1 FAKTURERINGSFÄRDIGA BUNTAR PÅGÅENDE VECKA VECKA OMBUD :36:21 BUNTNR BELOPP , , , ,00 TOTAL 125 ST. 8000, APRIL 2014 LAGERSUMMERING OMBUD :36:21 LOTTOMGÅNG EJ AKTIVERADE Skrapbingo 26 1 Triss TOTAL 2 ÖPPNADE BUNTAR Triss TOTALT 23 ORDER PACKDATUM Triss Skrapbingo Bild APRIL 2014 TRISS 194 BUNTNR TOTAL 100 ST. ENDAST EJ AKTIVERADE BUNTAR VISAS BUNTSTATUSRAPPORT OMBUD ENDAST EJ AKTIVERADE BUNTAR VISAS 11:36:21 Terminalhantering lotter och rapporter Bild

14 Redovisningar Redovisning Redovisningsperiod är måndag-söndag. Rapporten [Redovisning] kommer upp automatiskt i samband med öppning av webbterminalen på måndagar. Du kan även välja rapportveckor som är upp till ett år gamla. På redovisningen anges alla provisioner och justeringar (se bild 14.1). En särskild provisionsfaktura skapas för att uppfylla momslagstiftningens krav. Den används som verifikat för bokföring av utgående moms (se bild 14.2). Redovisning vald vecka Med [Redovisning vald vecka] kan du välja att skriva ut rapportveckor för pågående och föregående år. Terminalhantering lotter och rapporter APRIL :45:32 REDOVISNING FÖR VECKA OMBUD Ombudsnamn Adress FAKTURANUMMER REDOVISNING LOTTER 899 FAKTURERAS 22475, RETURER (AKT.) 2500, RETURER (EJ AKT.) 0, VINSTUTBETALN ,00 - SUMMA LOTTER 6400,00 PROVISIONER (SE PROVISIONSFAKTURA) LOTTFÖRSÄLJNING 1123,75 - AVGÅR VINSTUTBET. LOTTER 42,00 - SUMMA PROVISION 1165,75 - UTGÅENDE MOMS 411,74 - FÖRSKOTT 0,00 TERMINALHYRA 0,00 INGÅENDE MOMS 0,00 Specifikation lotter Rapporten [Specifikation lotter] kan användas vid avstämning mot redovisningsrapporten. Den visar fakturerade, returnerade och vinstutbetalda lotter. "RÄTTELSE AV FEL" visar t ex ersättning för inskickade vinstlotter (se bild 14.1). "OMBUD TILLGODO" visar din förtjänst för veckan (provision plus utgående moms minus det som finns under avgår. Lägg till eller ta bort eventuella justeringar ) (se bild 14.1). "ATT INBETALA" skall finnas på ditt konto senast dag före förfallodatum (se bild 14.1). PROVISIONSFAKTURA FAKTURANUMMER P FAKTURA FÖR VECKA AB SVENSKA SPEL VISBY JUSTERINGAR RÄTTELSER AV FEL 0,00 ÖVRIGT 0,00 INGÅENDE MOMS 0,00 UTGÅENDE MOMS 0,00 KUPONGERSÄTTNING 0,00 OMBUD TILLGODO 1539,99 ATT INBETALA 4860,01 FÖRFALLODATUM AB SVENSKA SPEL VISBY ORG.NR MOMS REG.NUMMER SE PROVISIONER LOTTFÖRSÄLJNING 1123,75 - VINSTUTBET. LOTTER 42,00 - SUMMA PROVISION 1165,75 - UTGÅENDE MOMS 411,74 - PROVISIONSFAKTURAN BETALAS EJ SEPARAT UTAN INGÅR i AVRÄKNING MOT SVENSKA SPEL. DENNA FAKTURA ÄR ENLIGT AVTAL UTFÄRDAD AV SVENSKA SPEL. ANMÄRKNINGAR MOT FAKTURAN SKALL HA INKOMMIT INOM 5 ARBETSDAGAR EFTER FAKTURADATUM. Ombudsnamn Adress MOMSREG.NUMMER SE Bild 14.1 Bild

15 Lotthantering Du kan bekräfta leverans, aktivera hela buntar och vinstkontrollera lotter med lottläsaren direkt i streckkodsfältet i menyn. Du behöver alltså inte göra något menyval först. När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [ Lotthantering]/[Retur hela buntar] eller [Lotthantering]/[Retur enskilda lotter] och läs sedan av lottens kod. Bekräfta leverans Läs av streckkoden på följesedeln med lottläsaren. Har du ingen lottläsare - eller om koden inte är läsbar ska du ange streckkodens nummer manuellt. (Bild 15.1) När du är klar skrivs ett kvitto ut (se bild 15.2). Kontrollera kvittotexten. Nu finns lotterna registrerade på ditt lager och vi ser att leveransen kommit fram. Vid fel kontakta Ombudssupport. Aktivering Aktivering hela buntar Ta av plasten. Läs av koden på baksidan av en lott i bunten med lottläsaren, hela bunten blir då aktiverad. Du kan läsa in flera buntar innan du trycker på [Skicka]. Aktivering enskild lott Tag av plasten välj [Lotthantering] [Aktivera enskild lott]. Läs av den lott du vill aktivera med lottläsaren. Du kan aktivera flera enskilda lotter innan du trycker på [Skicka]. Aktivering lottintervall Välj [Lotthantering] [Aktivera lottintervall] läs av första lotten i intervallet med lottläsaren. Därefter läser du in sista lotten i intervallet. Avsluta med [Skicka]. Alla lotter i detta intervall blir då aktiverade och klara för försäljning. Observera att du bara kan aktivera ett intervall åt gången. Om koden inte är läsbar, välj ditt aktiveringsalternativ och ange buntnummer vid buntaktivering och övriga aktiveringsalternativ buntnummer och ordningsnummer manuellt. När du aktiverat får du försäljningsprovision och lotten/lotterna blir färdiga för fakturering. Bild APRIL LEVERANS BEKRÄFTAD OMBUD :36:21 Terminalhantering lotter och rapporter AKTIVERA LOTTBUNT INNAN FÖRSÄLJNING VIKTIGT Bild 15.2 BEKRÄFTA DIREKT Bekräfta leveransen i webbterminalen direkt när den anländer efter att du försäkrat dig om att du fått rätt antal lotter levererade. Kontrollera på kvittot att leveransen blivit bekräftad. AKTIVERA INNAN DU SÄLJER När du aktiverar en bunt får du försäljningsprovision och lotterna blir färdiga för fakturering. Oaktiverade lotter får inte säljas. Kontrollera på kvittot att alla aktiveringar är godkända APRIL 2014 AKTIVERING OMBUD :36:21 GODKÄNDA AKTIVERINGAR BUNT BELOPP , ,00 AKTIVERADE TOTAL 2 BUNTAR 5000,00 15

16 APRIL RETUR HELA BUNTAR OMBUD :36:21 GODKÄNDA RETURER BUNT BELOPP A , ,00 RETURNERADE TOTALT 2 BUNT 750,00 - A-AKTIVERADE BUNTAR OMBUDSINSTRUKTIONER: BEHÅLL ETT KVITTO OCH SKICKA DET ANDRA KVITTOT TILLSAMMANS MED LOTTERNA TILL SVENSKA SPEL. Retur hela buntar När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [Lotthantering]/[Retur hela buntar]. Läs med lottläsaren av koden på baksidan av en lott i bunten. Har du ingen lottläsare eller om koden inte är läsbar ska du ange buntnummer manuellt. När du är klar med inläsningen, tryck [Skicka]. Efter inläsning av 40 buntar sker överföringen automatiskt. Skriv ut två returkvitton. Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. Ett A före buntnummer visar att den returnerade bunten var aktiverad. Du får då tillbaka det visade beloppet på kommande redovisning (se bild 16.1). Efter returregistering ska returlotterna omgående sändas till Svenska Spel. Spara ett returkvitto och skicka det andra tillsammans med returlotterna i ett grönt returkuvert till Svenska Spel. Bild 16.1 VIKTIGT Terminalhantering lotter och rapporter KONTROLLERA KVITTOT Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. TIPS POPUP-FÖNSTER Har du problem med att se kvitton kan du behöva tillåta popup-fönster, detta gör du lättast i verktygsmenyn/internetalternativ på internetsidan. 16

17 Retur enskilda lotter När du ska returnera lotter måste du först tala om för webbterminalen att det är retur du ska göra. Välj [Lotthantering]/[Retur enskilda lotter]. Läs med lottläsaren av koden på baksidan av en lott i bunten. Har du ingen lottläsare eller om koden inte är läsbar ska du ange lottnummer manuellt. När du är klar med all returregistrering, tryck [Skicka]. Efter inläsning av 40 lotter sker överföringen automatiskt. Skriv ut två returkvitton. Kontrollera på kvittot att alla returer är godkända. Ett A före lottnummer visar att den returnerade lotten var aktiverad. Du får då tillbaka det visade beloppet på kommande redovisning. Efter returregistering ska returlotterna omgående sändas till Svenska Spel. Spara ett returkvitto och skicka det andra tillsammans med returlotterna som vanlig post i ett grönt returkuvert till Svenska Spel. Specialfunktioner Kontrollutskrift Om du behöver gå tillbaka och kontrollera någon transaktion använder du [Kontrollutskrift] (se bild 17.1). Byte av kodnummer Välj [Byte av kodnummer] och ange det gamla kodnumret. Ange det nya kodnumret och bekräfta genom att skriva in det en gång till. För att ändra kodnummer måste webbterminalen vara öppnad med ett giltigt kodnummer. Du bör ändra till ett nytt kodnummer, då och då för säkerhets skull. Konfigurationstest Här testas om datorn har rätt program och är rätt inställd. Konfigurationstest Javascript: På OK Cookies: På OK W3C DOM: På OK Elementarry: Stöds OK Upplösning: Stöds OK Popuper: Tillåts OK Platform: Windows OK Webläsare: Internet Explorer OK Bild 17.1 KONTROLLUTSKRIFT SVENSKA SPEL APRIL :12: OMBUD AKTIVERING TRI TRI BUNTAR AKTIVERADE FÅR EJ LÄMNAS TILL KUND Terminalhantering lotter och rapporter Hela testet: Testa streckkod: OK OK 17

18 Meddelande Meddelandefunktionen används då Svenska Spel behöver nå ut med ett meddelande till alla ombud. Om en brevsymbol med texten [Nytt meddelande] uppträder längst ner i menyn har du ett meddelande att läsa. Klicka på symbolen eller gå in under menyvalet [Meddelanden]. Du har även möjlighet att välja bland de 20 senaste meddelandena. Alla meddelanden visas med datum och klockslag för när de skickades. Logga ur webbterminalen Logga ur webbterminalen genom att välja [Stäng] i huvudmenyn. Beställa material Material så som kvittorullar, returkuvert, kampanjmaterial och profilkläder kan du själv beställa via Extranätet (se sid 3) på men även via telefon med ombudssupport eller telesälj. På Extranätet under Beställ material finner du också information om leveransstörningar och kommande utskick av kampanjmaterial. Terminalhantering lotter och rapporter VIKTIGT MEDDELANDEN Läs alltid meddelandena. Där finns viktig information. STÄNG WEBBTERMINALEN Stäng terminalen vid slutet av dagen. 18

19 Triss var den första skraplotten i Sverige. I dag är den Sveriges populäraste och mest köpta lott. Att spela: 1. Du vinner om du skrapar fram (3) lika belopp. Skrapfältet med frågetecknet skall alltid skrapas. Det ger en extra chans att skrapa fram en vinst och man kan vinna på flera olika sätt. 2. Om det finns tre TV-rutor (TV-Triss) runt vinstbeloppet har man vunnit mellan kronor upp till 5 miljoner kronor i en offentlig dragning varje tisdag-fredag samt söndag i TV4:s Nyhetsmorgon. 3. Vid tre klöversymboler (Månadsklöver) runt vinstbeloppet kommer man till Nyhetsmorgon i TV4 varje lördag. Där vinner man mellan kr i månaden i 10 år och upp t.o.m kr i månaden i 25 år. På grund av helgdagar så kan det ske vissa ändringar av dragningsdagar. Åldersgräns: 18 år. Startår: Lottpris: 30 kr. Lägsta direktvinsten: 30 kr. Lägsta vinsten för TV-Triss: kr. Lägsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 10 år (= kr). Högsta vinsten direkt på skrapet: kr. Högsta vinsten för TV-Triss: kr. Högsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 25 år (= kr). Provision (exkl moms): 5 procent. Ersättning för vinstutbetalning (exkl moms): 3 kr/ vinstlott. Vinståterbetalning: 49 procent. DubbelTriss är lotten där man har möjlighet att vinna i båda skraprutorna var för sig eller kombinera beloppen från båda skrapfälten. Lotten består av två skrapfält. Skrapfältet med frågetecknet skall alltid skrapas. Det ger en extra chans att skrapa fram en vinst och man kan vinna på flera olika sätt. Att spela: Se Triss. Det går att vinna upp till tre gånger på varje lott: 1. Tre lika belopp i det ena skrapfältet. 2. Tre lika belopp i det andra skrapfältet. 3. Totalt tre lika belopp kombinerat från båda skrapfälten. Åldersgräns: 18 år. Startår: Lottpris: 60 kr. Lägsta direktvinsten: 60 kr. Lägsta vinsten för TV-Triss: kr. Lägsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 10 år (= kr). Högsta vinsten direkt på skrapet: kr. Högsta vinsten för TV-Triss: kr. Högsta vinsten för Månadsklöver: kr i månaden i 25 år (= kr). Provision (exkl moms): 5 procent. Ersättning för vinstutbetalning (exkl moms): 3 kr/ vinstlott. Vinståterbetalning: 49 procent. Produkter Vinstplan för Triss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget 1: 4,66 - till högsta direktvinsten 1: Vinstplan för DubbelTriss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget 1: 3 - till högsta direktvinsten 1:

20 SkrapBingo, SkrapPyramid, SkrapKryss och SkrapStjärna är skraplotter som erbjuder ett spännande tidsfördriv. En lott riktad till de konsumenter som vill ha en längre skrapupplevelse. Lotten är konstruerad så att det finns flera olika sätt att vinna på, vilket ökar underhållningsvärdet och känslan av spänning och nära vinstupplevelse. Att spela: Skrapa "UTROPSNUMMER". Skrapa sedan motsvarande nummer på respektive spelbricka. Du vinner om du får fem markeringar i rad (lodrät, vågrät, eller diagonalt), de fyra hörnen, kryss (X) eller inre fyrkant. Vinstbelopp för respektive kombination finns under varje spelbricka. Chans till fler vinster på samma lott. Startår: 1994, då som Triss-Bingo. I juni 1999 ändrade lottens utformning något och fick namnet SkrapBingo. Att spela: Skrapa "DINA NUMMER". Skrapa sedan motsvarande nummer i pyramiderna. Du vinner om alla nummer på en vågrät rad markerats. Chans till vinst på mer än en rad. Produkter Startår: Att spela: Korsordet består av ord och namn. Dessa benämns enbart som ord i spelinstruktionen. Skrapa "DINA BOKSTÄVER". Markera motsvarande bokstäver i korsordet. Skrapar du fram t ex bokstaven A i "DINA BOKSTÄVER", skall samtliga A markeras i korsordet. Orden är placerade både horisontellt och vertikalt. Samtliga enskilda bokstäver i ett ord måste vara skrapade i en obruten horisontell eller vertikal linje. Varje ord börjar och/eller avslutas alltid med en tom ruta eller med korsordets kant, dvs. att ord i ordet inte räknas som ett ord. Du vinner om du får tre eller flera hela ord markerade i korsordet. Orden i korsordet ska bestå av minst 3 bokstäver. Vinstbeloppet för tre till tio helt markerade ord återfinns på lottens framsida. Startår: Vinstplan för SkrapBingo Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapPyramid Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapKryss Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: Vinstplan för SkrapStärna Visas på baksidan av lotterna. Vinstchans: - överhuvudtaget - till högsta vinsten 1: 1: 4, , ,

WEBBTERMINALEN April 2015

WEBBTERMINALEN April 2015 WEBBTERMINALEN April 2015 http://webterminal.svenskaspel.se Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag 3 Extranätet för våra ombud 3 Övrigt ombudsansvar 4 Avtal och regler 6 Logga in/logga

Läs mer

SPELTERMINALEN. Terminal- och konceptguide April 2015

SPELTERMINALEN. Terminal- och konceptguide April 2015 SPELTERMINALEN Terminal- och konceptguide April 2015 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag/extranätet för våra ombud 4 Spelkortet - det vinner du på/avtal och regler 5 Övrigt ombudsansvar

Läs mer

SPELTERMINALEN. Terminal- och produktguide januari 2014

SPELTERMINALEN. Terminal- och produktguide januari 2014 SPELTERMINALEN Terminal- och produktguide januari 2014 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag/extranätet för våra ombud 4 Spelkortet - det vinner du på/avtal och regler 5 Övrigt ombudsansvar

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Frågor och svar. FöreningsTriss

Frågor och svar. FöreningsTriss Frågor och svar FöreningsTriss Vad tjänar föreningarna på detta? Föreningsersättningen är 12 kr per såld lott. Varför får föreningarna bara 30% i provision på lotten när de normalt får 50%? Svenska Spel

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Så spelar du Keno Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Massor av vinster Så spelar du Keno Keno är spelet där du har chans att bli miljonär varje dag. Det handlar om att pricka in några av

Läs mer

050504/AE. Regler för Pick n Click

050504/AE. Regler för Pick n Click 050504/AE Regler för Pick n Click Gäller fr o m den 23 maj 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. SPELPLAN OCH SPELFORMER... 3 3. DELTAGANDE I LOTTERIET... 4 4. KVITT ELLER DUBBELT 5 5.

Läs mer

Vi på Svenska Spel jobbar för dig. Affärsidé. Många vill bli ombud

Vi på Svenska Spel jobbar för dig. Affärsidé. Många vill bli ombud En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap Affärsidé Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar... 3 1.2 Kontaktinformation... 3 1.3 Begrepp och definitioner... 3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn... 5 2.2 Åldersgränser...

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Spelmeny. Redbergsgården

Spelmeny. Redbergsgården Spelmeny Redbergsgården Välkommen till Idrottens Bingo! Vi erbjuder dig varierande och roliga spel i en trevlig och avkopplande miljö. I denna spelmeny har vi samlat allt du behöver veta om våra spel.

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Spelregler. Senast ändrade: 2014-11-21

Spelregler. Senast ändrade: 2014-11-21 Spelregler Stryktipset, Europatipset, Måltipset, Topptipset inkl. Tilläggsspelet Joker samt övriga ibland förekommande Tipsformer (t.ex. VM-tips och EM-tips) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Affärsidé Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem.

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. 2011-06-14. Version 2.5 Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. Nyheter i version 2.5 : # Realtidssync # Koder för betalsätt # Inställningar för Fraktsätten

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar.

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar. KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR KICKS E-HANDEL OM KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Användarmanual för tjänsterna TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Innehållsförteckning 1. Webbadressen och butikens password 2. Betalningsalternativ: Nollränta och Faktura/Konto 3. Så här gör du

Läs mer