Grundläggande funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande funktioner"

Transkript

1 Vill du visa din pdf på ett mer visuellt sätt, så som ovan? Vad sägs om en modern, användarvänlig och attraktiv publikation, som det går att bläddra i? Mixdesign hjälper dig att skapa online-publikationer för din webbplats, offline-publikationer för CD / DVD (för Windows och Mac OS), samt online-publikationer för mobila enheter (iphone, IPAD och Android-enheter). LÄS OM FUNKTIONERNA

2 Grundläggande funktioner i publikationen. Här kan du läsa om dom mest grundläggande funktionerna, som du kan få i din bläddringsbara publikation. Support för mobila enheter Gör din publikation mer flexibel och kör det på olika enheter som IPAD, iphone och ipod Touch. Endast en webbläsare krävs i en mobil enhet för att det skall fungera. Det kan vara ett mycket enkelt sätt för dig att nå ut med din publikation. Publikationer för CD, DVD och USB Du är inte begränsad till skapandet av online-publikationer. Om du behöver dela dina publikationer med hjälp av CD / DVD-eller USB-enheter, finns det möjlighet att få EXE filer för Windows eller APP-filer för Mac OS X. Google Analytics integrerad Öka kraften med Google Analytics i publikationen, analysera, övervaka trafiken av publikationerna på ett visuellt sätt. Koden för Google Analytics kan bäddas in till varje bok och all statistik kommer att finnas tillgänglig från ditt Google Analytics-konto. Med hjälp av Google Analytics får du kontroll över trafiken till publikationen.

3 SEO (Sökmotoroptimering) Skapa vänliga böcker för Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer. Applikationen bygger på sökmotorvänligt innehåll så att alla kan hitta den via Internet. Flernivå zoom Aktivera zoomfunktionen genom att klicka någonstans på sidans innehåll. Zoomen fungerar snabbt och användare kan zooma in önskad del av publikationen samt justera sidan med hjälp av mushjulet. Sociala nätverk De publikationer som har skapats tillhandahåller tillräckliga medel för integration med moderna sociala nätverk. Publikationens användare, kan ladda upp länkar till sidor på Facebook och Twitter, kopiera och skicka länkar via e-post. Innehållsförteckning Denna funktion gör publikationen mer användbar och attraktiv för slutanvändarna, och tillåter dem att använda en strukturerad vy med PDF-bokmärken eller innehåll. Varje sida i boken kan nås på ett ögonblick. Fulltextsökning De alfanumeriska uppgifter som finns i en PDF-fil används för att möjliggöra fulltextsökning i publikationen. Unika indexeringsmetoder och sökalgoritmer möjliggör snabb och enkel online-sökning, även genom mycket stora publikationer, utan några serverskript eller databaser.

4 Testsida Dubbelt bilduppslag

5

6 Testsida Text & Bild Hög tid för uteliv Sommaren är full av utomhusmöjligheter för stora och små. Förutom en massa skoj att göra tillsammans, finns det en mängd roliga göromål att ta sig an på egen hand. Pricksäkert för småttingar Nu kan du sluta låtsas att barnen vinner. Med ett kubbspel med greppvänligare delar och lägre vikt får du passa dig för storpisk på riktigt. Juniorkubb 179 kr Leksakslandet Sitt vackert Vad är en morgonkopp på farstutrappen utan någonting att sitta på? Men en blommig kudde under stjärten fikar du med högsta komfort. Sittkudde 129 kr Indiska Grilla portabelt Med gitarren under ena armen och en kolgrill under den andra kan kvällen inte bli annat än succé. Har du med dig sånghäftet? Grill 299 kr Clas Ohlson

7 Hjärterum & stjärterum En picknickpläd som är lätt att packa ihop och ta med sig är en underskattad sommarpryl som borde stå högt på allas inköpslista. Picknickpläd 199 kr Hemtex SÄSONGSANPASSAT Ordning & reda Mycket att göra på huset i sommar? Se till att ha ordning på verktygen då blir arbetet både enklare, roligare och fortare klart. Verktygslåda 299kr, Hammare 149kr Clas Ohlson Långfärd på hjul Har du liksom så många andra blivit longboardbiten har vi fyra tips: köp en, håll till höger, på med hjälmen och byt kullager då och då. Longboard kr, Hjälm 450 kr Intersport Gräsklippare på glid För den vuxne som mest ser klippandet som en chans till snygg bränna, eller för småttingar som helst vill härmas. Inkluderar uppsamlingkärl för kapat gräs. Gräsklippare 165 kr Leksakslandet

8 Testsida Liten Text & Tabeller F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E K O M M U N E N ÅRSREDOVISNING KUNGSBACKA KOMMUN 2010 att vi genom medlemskapet i Kommuninvest AB, har samma kreditvärdighet som dessa. Kommuninvest har högsta möjliga kreditrating från såväl Moody s -)'5. (, 5;5 5, -* %.#0 5 AAA. I Sverige är det bara Kommuninvest, svenska staten samt Stockholms stad som fått denna exklusiva bedömning. Borgensåtagandena minskade Kommunens borgensåtaganden 2010 minskade med 43 miljoner kronor till miljoner. De största åtagandena avser vårt kommunala bostadsföretag med sammanlagt miljoner kronor. Borgen för egna hem och småhus minskade med 1,2 miljoner kronor. Enligt kommunstyrelsens förvaltning är risken fortfarande liten i detta sammanhang. Under året har inga borgensförbindelser infriats. Soliditeten ökade Under 2010 ökade soliditeten med 5,4 procent till 25,6 procent inklusive pensionsförmån intjänad före Av balansräkningen framgår vidare att anläggningstillgångarna under 2010 ökade med 140,3 miljoner kronor eller med 4,8 procent. Avvikelse mot budget 264 miljoner kronor Årets positiva resultat med 262 miljoner kronor blev större än vad höstprognosen angav. Denna pekade på +185 miljoner. Den totala budgetavvikelsen blev 264 miljoner kronor. De största avvikelserna mot budget: Verksamheten, netto +176 miljoner Avskrivningar - 4 miljoner Skatter, statsbidrag, avgifter +83 miljoner Finansnetto +9 miljoner Verksamheten +176 miljoner kronor netto Finanskrisen orsakade en rejäl turbulens i planeringen av kommunens budget för Vi räknade med ett stort skattebortfall på 178 miljoner kronor och tvingades kräva besparingar av verksamheterna med 4,5 procent. Nämnderna och förvaltningarna har arbetat aktivt för att anpassa verksamheten och redovisar ett positivt resultat på 92 miljoner kronor, varav 52 miljoner är reavinster vid fastighetsförsäljningar och projekt som skjutits fram. Vi kan konstatera att vi gemensamt på ett väldigt bra och ansvarstagande sätt har klarat av att genomföra de nödvändiga neddragningarna på grund av lågkonjunk./, (85 5/( (.!5 Č,5 ( #0# 5;5 '#&$ 7 omsorg, som fått utökade uppgifter och extra kostnader i lågkonjunkturen, har vi nu en verksamhet i kommunen som är i god ekonomisk balans och vi har en stabil ekonomisk situation med god kontroll. Årsredovisningen ger ett väldigt gott betyg på den svåra uppgift som alla anställda och förtroendevalda genomfört under Det positiva resultatet har successivt ökat de senaste fyra åren. Under 2010 har kommunen använt 86,8 procent av skatter och statsbidrag till den löpande driften i verksamheten. Man kan alltså konstatera att vi har en sund ekonomi som innebär att vi kan fortsätta att expandera enligt den av kommunfullmäktige antagna visionen. Av verksamhetens överskott svarade: R5 3!!( -(ä'( (5 i6l5'#&$)(, R5 Č,-%)& 5;5,/( -%)& 5 gl6n5'#&$)(, R5 3'( -# 5;5 /2 (/. #& (#(!5 gh6l5 miljoner R5 )''/(-.3, &- (5 ho6m5'#&$)(, R5 &, )'-),! (5 gk6i5'#&$)(, R5,0# 5 l6o5'#&$)(, Återbetalningen från Västtrafik av 2009 års resultat innebar +9,4 miljoner kronor Č,5%)&& %.#0., ŀ% (85 ( #0# 5;5 '#&$ 7 omsorg visade ett budgetunderskott på -6,3 miljoner. Fler kommentarer kring detta kan du läsa på sidan 61. Pensionskostnad +42 miljoner kronor Årets pensionskostnad 130 miljoner kronor ska jämföras med budgeterad kostnad på 172 miljoner. Omställningspaketet har inneburit en budgetavvikelse om minus 8 miljoner kronor för garanti- och visstidspensionerna. Det sänkta prisbasbeloppet och bromsen leder till en budgetavvikelse för pensioner intjänade före 1998 med plus 55 miljoner. Eftersom bromsen innebär minskade kostnader 2010 och ökade kostnader begär KS att medel öronmärks i årets resultat för att användas Skatter och statsbidrag +83 miljoner kronor Budgetavvikelsen beror framför allt på att skatteunderlaget utvecklats bättre än planerat. Långfristiga skulder och pensionsskuld, miljoner kronor Pensionsskuld inkl löneskatt Långfristiga skulder Eget kapital, kronor per invånare Investeringar Kommunens nettoinvesteringar har de tre senaste åren genomsnittligt varit 322 miljoner per år , ,5 94, ,8 353,7 363,4 249, Investeringar Avvikelse Soliditetsutveckling i procent Soliditet inklusive total pensionsskuld 2010

9 F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E K O M M U N E N ÅRSREDOVISNING KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Finansnetto +9 miljoner kronor Finansnettots avvikelse beror allt på bättre ränteintäkter samt lägre räntekostnader än budgeterat. och utgår nu från kommunfullmäktiges prioriterade mål. Investeringar +147 miljoner kronor 2010 har varit ytterligare ett år med stora investeringar. Brutto har vi utgifter på 300 miljoner kronor och vi har fått in 121 miljoner kronor i inkomster. Från och med 2010 redovisar vi också dessa brutto i vår balansräkning. Inkomsterna redovisas på skuldsidan och utgifterna på tillgångssidan, och båda periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Mål 7 Budgetföljsamhet för nämnderna, mål mellan -0,5%<X > +1%. Uttrycks i % av nettobudgeten för nämnderna. Med det menar vi att de politiska nämnderna, som ansvarar för olika kommunala verksamheter, måste hålla sin budget. Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Inkomst Utgift Netto Budget Utfall Avvikelse Kravet på ekonomisk balans uppfylldes 2010 Kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna så att kommuninvånarna ska få mesta möjliga för pengarna. Kungsbacka kommun uppfyller balanskravet för räkenskapsåret Balanskravet innebär att kommunens ekonomi ska planeras och styras mot ett resultat i balans. Ett minimikrav är att intäkter och kostnader över en treårsperiod ska vara i balans såväl i budgeten som i bokslutet. Underskott kan tillfälligt komma att uppstå på grund av strukturella förändringar och för att garantera en jämn service för verksamheten och för utveckling av kommunen. För ekonomi och verksamhet ska vi sätta upp mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Kungsbacka har vi under många år arbetat med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys ligger sedan till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig. Detta har lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Måluppfyllelse Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2009 budget och kommunens långsiktiga finansiella målsättning för perioden. Samtidigt bytte vi styrmodell i kommunen Kommunstyrelsen är samordningsansvarig för tre prioriterade finansiella mål. Mål 8 Verksamhetens nettokostnadsutveckling ska vara mindre än intäktsökningen för skatter och statsbidrag. Uttrycks som nettokostnadsförändring/skatte- och statsbidragsförändring i % av föregående år. Med det menar vi att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Måluppfyllelse: Mål 2010 = -0,5%. Resultat: +0,27%. Målet inte uppfyllt. Mål 9 Soliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod om 3 år vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper. Med det menar vi att soliditeten ska vara oförändrad under planeringsperioderna. Soliditeten är ett mått på kommuninvånarnas gemensamma tillgångar. Måluppfyllelse: Mål 2010 = 20%. Resultat 25,6%. Målet är uppfyllt. Mer noggrann bevakning och kontroll av kostnader i framtiden Under 2008 drabbades världen av den mest omfattande finanskrisen i modern tid. Kommunen arbetade då fram en åtgärdsplan, som nu visar sig vara en fullträff ur ekonomisk synvinkel. Nämnderna har även tagit sitt ansvar och levererat effektiviseringar på 4,5 procent. Från och med 2012 förväntas tillväxten stagnera, vilket får till resultat att våra skatteintäkter inte heller längre kommer att öka. Det krävs därför en mer noggrann bevakning och kontroll av våra kostnader så att de ökar mindre än skatte- och statsbidragsintäkterna. Förändrad uppföljning och anays Kommunens styrmodell innebär att vi styr mot vår vision med mål och värde- ringar istället för som tidigare med mål och ekonomiska ramar. Vi måste därför förändra vår ekonomiska uppföljning och analys mot detta. Modernt ekonomisystem Kungsbacka kommun använder ett ekonomisystem som upphandlades under 1990-talet. Delar av systemet upplevs av användarna som föråldrade och mindre effektiva. En förstudie genomfördes därför vilken kom till slutsatsen att vi ska behålla nuvarande system, men göra moderniseringar. Detta arbete startade upp Målsättningen med projektet är att tillgodose behovet av moderna och effektiva ekonomisystem som motsvarar nuvarande, och framtida krav och som förenklar de administrativa rutinerna i vår verksamhet. Kungsbacka i mars 2011 Rolf Klintestam Ekonomidirektör

10 Testsida Interna & Externa länkar Internlänkar: 1. Sidan 3 2. Sidan 5 3. Sidan 7 Externlänk: 1. Mixdesign.se

11

12 Kontakta oss för en offert! Några som valt en bläddringsbar katalog: wellnessmusic wellnessmusic Nidacon International AB

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010

Finansiell profil. Salems kommun 2008 2010 Finansiell profil Salems kommun 008 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport... Finansiell analys av Södertörnskommunerna 008 00... Så tolkar du den finansiella profilen!... 0 Förklaringar av de

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer