INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09"

Transkript

1 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens kurser den 15 april 2008

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGSKANSLI 3 JURIDISKA INSTITUTIONENS STUDERANDEEXPEDITION 3 STUDIEREKTORER 3 STUDIEVÄGLEDNINGEN 3 ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID UTBILDNINGSKANSLIET 4 I. INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER 5 Nytt poängsystem för kurser inom universiteten 5 1. Allmänt om studierna på juristutbildningens nivå Ansökan 6 3. Behörighet, urval och antagning 7 4. Besked om antagning och efterantagning 7 Förfarande när det gäller I mån av platsantagning 8 5. Registrering och avregistrering 9 6. Inställda kurser 9 7. Fördjupningskurser i Stockholm m.m Sökande från andra juridiska studieorter Kurser utomlands ECTS-poäng 10 II. FÖRDJUPNINGSKURSER UTOMLANDS 11 Allmänt 11 Behörighet för antagning till utlandsstudier 11 Urval vid antagning till utlandsstudier 11 ERASMUS 11 NORDPLUS 12 University of Minnesota Law School, USA 12 Bond University, Australien 12 Sista ansökningsdag och svarskravet 12 Internationella kansliet 12 III. EXAMENSARBETE 13 IV. FÖRTECKNING ÖVER FÖRDJUPNINGSKURSER 14 HÖSTTERMINEN PERIOD A+B HT EUROPAPROCESSRÄTT 14 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS 16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPA 18 IMMATERIALRÄTT, YTTRANDERÄTT OCH INTERNET 19 INTERNATIONAL LAW: CLASSICAL CONCEPTS 21 KOMMERSIELL AVTALS- OCH PROCESSRÄTT 23 POLISRÄTT 24 STRAFFRÄTTSLIGA STRUKTURER 25 PERIOD A HT BARNRÄTT 27 EUROPEAN LAW AND PROCEDURE 28 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS 30 MARKNAD, MEDIA OCH KONSUMENTSKYDD 32 MODERN APPROACHES TO LEGAL REASONING 33 NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM 35

3 2 PÅFÖLJDSBESTÄMNING 37 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 38 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 39 PERIOD B HT AKTIEMARKNADSRÄTT 41 EUROPEAN LABOUR LAW 43 KOMMERSIELL FÖRSÄKRING 44 MEDICINSK RÄTT 45 SPECIAL TOPICS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 46 SPECIELL FASTIGHETSRÄTT 47 SVENSK OCH EG-RÄTTSLIG KONKURRENSRÄTT 49 WTO LAW 50 RÄTTSSOCIOLOGI 51 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 53 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 54 VÅRTERMINEN PERIOD A+B VT AKTIEBOLAGSRÄTT 56 FÖRHANDLING OCH MEDLING 57 FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIG FAMILJERÄTT 59 IMMATERIALRÄTT 60 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 61 INTERNATIONELL FÖRETAGSBESKATTNING 63 MAKT OCH RÄTT KONSTITUTIONELLA PROBLEM I DAGENS SAMHÄLLE 65 MERGERS & ACQUISITIONS 67 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HUMANITÄR RÄTT OCH ASYLRÄTT 69 RÄTT OCH MEDIA (INKL. ROA) 71 PERIOD A VT COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 73 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN EUROPEAN CONTEXT 75 FÖRHANDLING OCH MEDLING 76 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 77 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 78 INTERNATIONELL FÖRETAGSBESKATTNING 80 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HUMANITÄR RÄTT OCH ASYLRÄTT 82 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 84 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 85 PERIOD B VT ARBETSRÄTT 87 COMPARATIVE CORPORTE LAW AND FINANCE 88 EU PRIVATE INTERNATIONAL LAW 90 INTRODUCTION TO AMERICAN LAW 92 KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT (KROB) 93 LAW AND GENDER 94 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 95 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 96

4 3 UTBILDNINGSKANSLI JURIDISKA INSTITUTIONENS STUDERANDEEXPEDITION Studerandeexpedition: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Studerandeexpeditionen bemannas av administrativa assistenter och amanuenser. VID FRÅGOR Vänd Er i första hand till Studerandeexpeditionen! De ser till att era frågor besvaras, antingen direkt eller genom vidarebefordran till rätt person. Mottagning: må to Stängt för lunch mellan klockan Telefontid: må to 9 10, i mån av tid även 10 16, tfn , fax E-post: Amanuenser För varje kurs finns en amanuens. Se informationsmaterial för respektive kurs. STUDIEREKTORER Studierektorerna har det övergripande ansvaret för rådgivning, allmänna utbildningsfrågor, utbildningsärenden, ekonomi m.m. Ansvariga för utbildningskansliet. Studierektorer: Hans Eklund, Trädgårdsgatan 1, 3 tr., tfn , fax Ansvarar för grundutbildningsfrågor. Sverker Scheutz, Trädgårdsgatan 1, ½ tr., tfn , , fax Chef för utbildningskansliet. Examensärenden: Administratör Maria Arwidsson, Trädgårdsgatan 1, ½ tr., tfn , fax STUDIEVÄGLEDNINGEN Svarar för rådgivningssamtal, studieplanering, antagningsfrågor, information om studieortsbyten, tillgodoräknanden, internationella studentutbyten, examensarbete, arbetsmarknadsfrågor m.m.

5 Studievägledare: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Universitetsadjunkt Wivica Dahlberg, tfn , fax Universitetsadjunkt Christer Niklasson, tfn , fax Mottagningstid: Telefontid: Må o on Må o on Ti o to Ti o to Fr Ingen mottagning Fr Ingen telefontid 4 Internationell koordinator/studievägledare: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Universitetsadjunkt Katarina Remnemark, (Int. Koordinator), tfn , fax Int. Studievägledare,(vakant) tfn , fax Mottagningstid: Telefontid: Må o on Må o on Ti o to Ti o to Fr Ingen mottagning Fr Ingen telefontid. ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID UTBILDNINGSKANSLIET Assistent Birgitta Brolin, tfn , fax Assistent Ingalill Bülow, tfn , fax Assistent Maria Engström, tfn , fax Assistent Ann-Sofie Mimmi Friberg, tfn , fax Kurssekreterare Agneta Klahr, tfn , fax Kurssekreterare Anita Kolmodin, tfn , fax Assistent Eva Oinas, tfn , fax Assistent Angélica Tibbling, tfn , fax

6 5 I. INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER Nytt poängsystem för kurser inom universiteten Poängsystemet för kurser inom universiteten gick från den 1 juli 2007 över till ett nytt poängsystem för alla kurser. Det betyder att en kurs om 10 poäng blir 15 högskolepoäng (hp) och en kurs om 20 poäng blir 30 högskolepoäng (hp). 30 högskolepoäng motsvarar således en termin och studier om 60 högskolepoäng ett års studier. 1. Allmänt om studierna på juristutbildningens nivå 2 Med de sex terminskurserna är utbildningens nivå 1 avklarad. På den nivån har du fått den överblick över rättssystemet och de teoretiska, systematiska och metodiska redskap som krävs för de fortsatta mera avancerade och ämnesöverskridande studier som nu vidtar på nivå 2. Studierna på den nivån ägnas till två tredjedelar 60 högskolepoäng (hp), åt valfria fördjupningskurser. Hälften av denna studietid ska ägnas åt en terminslång 30 hp kurs med tematisk inriktning; den andra hälften läser du två valfria 15 hp kurser eller ytterligare kurs om 30 hp. En del av eller hela studietiden kan du läsa kurser utomlands inom ramen för vårt internationella utbyte, se punkt 8 och avsnitt II nedan. Du har också möjlighet att tillgodoräkna juridiska kurser vid andra universitet och att byta ut 30 hp av juridiska studier mot utbyteskurser vid någon annan fakultet. Normalt ska dessa kurser bytas mot en eller två 15 hp fördjupningskurser. Utbyteskurserna ska vara ägnade att komplettera juristutbildningen. Detta tolkas relativt liberalt. Information om vilka universitetskurser som kan tillgodoräknas i juristutbildningen kan du få av studievägledarna på utbildningskansliet. Ansökningar om tillgodoräknande av sådana kurser inges till dem. Nivå 2 innehåller 4 delar, 30 hp terminslång fördjupningskurs, 15 hp-kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA), examensarbete om endera 15 eller 30 hp och fördjupningskurser om ytterligare 30 hp. (Om du väljer att skriva ett examensarbete om 30 hp behöver du endast läsa 45 hp fördjupningskurser varav en om 30 hp.) För att ge maximal valfrihet under nivå 2-studierna kan du läsa RoA vilken som helst av de tre sista terminerna T7 T9. Det går att läsa RoA antingen på svenska eller i engelsk version, varvid i allmänhet utländska studenter på ERASMUS-utbyte i Uppsala deltar. Uppsatsen kan skrivas från och med andra halvan av termin 7. Ett villkor för att få registrera sig för examensarbete är dock att man klarat av de sex terminskurserna och tenterat RoA. Det finns också möjlighet att göra sitt examensarbete med praktik, 30 hp. Praktiken skall omfatta cirka 2 månader och är individuellt utformad. Praktikplatsen skall godkännas av institutionen. För tillträde till kursen krävs att du har tenterat 240 hp inom juris kandidatprogrammet inklusive RoA. Denna kurs kombi-

7 6 nerar yrkespraktik och uppsatsskrivande. För information om Examensarbete med praktik, se häftet Information om Examensarbete läsåret 2007/2008. Hur du ska komponera dina nivå 2-studier får du själv fundera över med ledning av de kursbeskrivningar som ingår i detta häfte. Du måste räkna med att det är konkurrens om platserna på vissa kurser. Hur vi i sådant fall gör urval framgår längre fram. Anmälan sker till en termin i taget. Du måste inse att om du läser två 15 hpkurser ht 2008 så måste du ta en 30 hp-kurs antingen vårterminen 2009 eller höstterminen Vi hoppas naturligtvis att utbudet av fördjupningskurser är så intressant att du kan tänka dig ett flertal alternativ. Det sker hela tiden vissa förändringar i kursutbudet. Detta brukar fastställas läsårsvis i början av februari. Institutionen kan därför inte garantera att kurser återkommer. Kursrapporter från tidigare kurstillfällen finns utlagda på Juridiska institutionens hemsida under respektive kurs. 2. Ansökan Ansökan till fördjupningskurser i institutionens regi ht 2008 görs på särskild blankett som finns att hämta i utbildningskansliets väntrum på Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, ½ tr. eller på Juridiska institutionens hemsida, Ansökan skall ha inkommit till Juridiska institutionen (kan läggas i brevlådan utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition) senast den 15 april Den kan också skickas under adress: Juridiska institutionen, Studievägledarna, Box 512, Uppsala. Även fax kan användas. När du söker har du, såvitt gäller juridiska kurser vid institutionen, tre huvudalternativ: Du kan ansöka om att läsa 1. en 30 hp kurs 2. två 15 hp kurser eller 3. en 15 hp kurs och den obligatoriska 15 hp kursen RoA. Det finns också andra alternativ, t ex en 15 hp kurs och en 15 hp kurs på halvfart och (för studenter som läst minst sju terminer) kombinationen fördjupningskurs eller RoA och examensarbete. Du bör observera att vissa kurser som överlappar varandra inte kan sökas i kombination. Detta framgår av respektive kursbeskrivning. Vissa kurser är mycket populära och kan snabbt bli övertecknade. Därför måste en ansökan alltid innehålla flera val. Blanketten medger att många val anges. För sent inkomna ansökningar placeras efter ansökningar inkomna i tid och i den ordning de lämnas in. Detta gäller fram till dess att antagningen görs, se nästa avsnitt. Anmälan om studieuppehåll och -avbrott görs till studievägledare Wivica Dahlberg på särskild blankett.

8 3. Behörighet, urval och antagning 7 För att få söka fördjupningskurser måste du vid ansökningstillfället ha godkänt betyg i minst fyra terminskurser och ha uppfyllt obligatoriet på ytterligare en sådan kurs. För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Vissa fördjupningskurser kan kräva att någon för kursen särskilt viktig terminskurs klarats av före kursstart. Detta framgår i så fall av kursbeskrivningen (avsnitt IV). All antagning sker under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda vid kursstart. Ansökan om dispens från ovan nämnda generella förkunskapskrav ställs till Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskotts dispensnämnd och inges senast en vecka före kursstarten till studievägledare Wivica Dahlberg, Juridiska institutionen, Box 512, Uppsala. Antagningen planeras vara klar i vecka 21. Sista svarsdag är fredagen den 15 augusti Om en kurs söks av många måste det ske ett urval. Vid urval prövas främst behovet av utbildningen. I normalfallet blir antalet tenterade kurspoäng vid ansökningstidens utgång utslagsgivande vid konkurrens. Ju närmare examen, desto större anses en students behov av kursen vara. De första tre alternativen gynnas vid poängberäkningen och tilldelas extra poäng i fallande ordning. Den som vid ansökningstidens utgång följer en 30 hp tematisk fördjupningskurs tillgodoräknas 15 hp vid urvalet. Observera att det är antalet poäng i juristutbildningen i Uppsala fram till sista ansökningsdag som räknas. Om flera sökanden härigenom får samma poäng sker urvalet genom lottning. Kurser tenterade vid någon annan juridisk fakultet får räknas med i poängunderlaget om de enligt särskilt beslut (se Studiehandboken kap 8.5) tillgodoräknats i utbildningen och motsvarar någon av de sex obligatoriska terminskurserna. Urvalsreglerna innebär att den som missat tentan på någon terminskurs har mindre möjlighet att komma med på någon av de mest eftertraktade kurserna. I övrigt kan fördjupningskurser bara läsas i mån av plats. Det betyder att du utöver 60 hp bara kan läsa fördjupningskurser om det efter urvalet återstår platser. 4. Besked om antagning och efterantagning Antagningen anslås på en anslagstavla utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition, Trädgårdsgatan 1, ½ trappa upp och ett par dagar senare återfinns även antagningen på Juridiska institutionens hemsida, Efter det att antagningen är klar följer en process i fyra steg: Du ska avge ett svar om du accepterar placeringen. Har du svarat JA, blir du numera automatiskt registrerad vid kursstart den 1 september respektive den 3 november 2008 för höstterminen.

9 Förfarande när det gäller I mån av platsantagning En efterantagning görs för att i möjligaste mån fylla platser som är lediga Studenter som vill läsa kurs(er) i mån av plats anmäler detta till studievägledningen. 2. Där antecknas namn m.m. samt datum då anmälningen gjordes. 3. För studenter som lämnar in ansökningar till fördjupningskurser där del av ansökan (normalt B-perioden) är att anse som en ansökan om att få läsa kurs i mån av plats gäller följande, En kopia görs av ansökningsblanketten. På den noteras vilken del av den som ska anses vara en ansökan om att få läsa i mån av plats. Studievägledningen underrättar studenten om att hans eller hennes ansökan i den delen uppfattas som en ansökan om att få läsa fördjupningskurs i mån av plats samt vad som gäller för en sådan ansökan. Studievägledningen för upp studenten på listan över i mån av platsansökningar. Som datum anges sista ansökningsdag för den ingivna fördjupningskursansökan. 4. Studievägledningen framställer en lista över alla som vill läsa i mån av plats. Den rangordnas efter anmälningsdatum. Har flera kommit in samtidigt får ordningen mellan dem lottas. 5. När respektive periods kursstart varit och det står klart hur många lediga kursplatser det finns på respektive kurs företas ett upprop. Till detta upprop uppmanas, med anslag och annan information, de som vill läsa i mån av plats att infinna sig. Kan man inte komma själv går det bra med ett ombud. 6. Vid uppropet får de närvarande studenterna i rangordning välja bland lediga fördjupningskursplatser. Finns det studenter vid uppropet som inte anmält sig i förväg får de välja sist om det då finns några lediga platser. Uppstår konkurrens bland dessa studenter får ordningen lottas. Tider för reservupprop till fördjupningskurser för period: A Den 4 september 2008 i sal A.007.1, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, nb, klockan B Den 6 november 2008 i sal A.007.1, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 nb, klockan Aktuella datum för de olika stegen: Period A samt B För kurser som börjar på höstterminen händer följande:

10 9 Besked om antagningen. Antagningen anslås under vecka 21 (för höstterminens kurser) på anslagstavla utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition, Trädgårdsgatan 1, ½ trappa upp och ett par dagar senare återfinns även antagningen på Juridiska institutionens hemsida, Reservlista anslås ej. Reservbesked meddelas per brev till respektive student. Krav på svar. Den som antagits till kurser på höstterminen ska tacka ja eller nej till kursen. Svaret ska vara studievägledarna tillhanda senast fredagen den 15 augusti 2008 kl Den som inte hör av sig inom denna tid förlorar sin plats på kursen. Svaret ska lämnas till Maria Engström, e-post eller Christer Niklasson, e-post Om du tackat ja till den kurs du antagits till, blir du automatiskt registrerad den 1 september 2008, för period A samt den 3 november 2008, för period B. Du måste själv aktivt tacka nej till kursen om du har ändrat dig. Din registrering påverkar annars ditt fördjupningskursutrymme om 60 hp. 5. Registrering och avregistrering Om du av någon anledning inte kan eller vill följa undervisningen, har du möjlighet att avregistrera dig. Detta måste ske senast 10 dagar efter den obligatoriska kursintroduktionen. Om du avbryter studierna utan att avregistrera dig kommer dina registrerade poäng att beaktas vid din nästa ansökan till fördjupningskurs. Vidare bör du också vara medveten om att det bara är den termin din registrering avser, som du har rätt att delta i undervisningen. 6. Inställda kurser Kursutbudet presenteras i avsnitt IV. En allmän reservation måste göras. En kurs som erbjuds kan komma att ställas in, t.ex. om det efter anmälningstidens utgång visar sig att den samlat för få deltagare. Den som sökt en inställd kurs erbjuds givetvis plats på andra kurser, varvid alternativa val beaktas. 7. Fördjupningskurser i Stockholm m.m. Utbytesavtalet gällande fördjupningskurser/specialkurser mellan Uppsala och Stockholm har upphört på Stockholms begäran. Du kan dock söka Stockholms specialkurser på en blankett som finns på deras hemsida, OBS att ansökan är i mån av plats på specialkurs. 8. Sökande från andra juridiska studieorter. Du kan söka på en blankett som finns på vår hemsida, Du skall bifoga dels ett aktuellt betygsutdrag dels ett aktuellt registreringsintyg, som skall vara daterade i april OBS att ansökan är i mån av plats på fördjupningskurs. 9. Kurser utomlands Kurser utomlands där antagning sker genom Juridiska institutionens förmedling räknas som fördjupningskurser, se avsnitt II. Detta innebär att utlandskurserna räknas

11 10 med vid antagning till fördjupningskurser i Uppsala, precis som om du läst kurserna här och de ingår således i ditt fördjupningsutrymme. Om du däremot har läst kurser utomlands på annat sätt än genom Juridiska institutionens utbytesprogram räknas inte dessa kurser med vid antagningen till fördjupningskurser. Juridiska institutionen har utbyten inom ERASMUS-programmet och NORDPLUS-programmet samt med Minnesota Law School (USA) och Bond University (Australien). 10. ECTS-poäng En del av ERASMUS-programmet är det s.k. European Credit Transfer System, ECTS. Syftet med ECTS är att främja studentutbytet genom att underlätta tillgodoräknande av utländska kurser. En del av ECTS är därför en gemensam måttenhet för omfattningen av kurser, s.k. ECTS-poäng. En termins heltidsstudier ger 30 ECTSpoäng, vilket motsvarar 30 svenska högskolepoäng (hp). För de kurser som ges på engelska vid Juridiska institutionen i Uppsala anges poängen alltid i ECTS-poäng. I fortsättningen kommer det även att anges hur många ECTS-poäng de svenska fördjupningskurserna ger.

12 11 II. FÖRDJUPNINGSKURSER UTOMLANDS Allmänt Studenterna vid Juridiska institutionen i Uppsala har möjlighet att tillbringa en termin eller ett läsår utomlands genom något av våra utbytesprogram och sedan tillgodoräkna de utländska kurserna som fördjupningskurser i juris kandidatexamen/juristexamen i Uppsala. Kurserna får inte överlappa redan lästa kurser, om de ska kunna tillgodoräknas i examen. Kurser som inte är juridik kan i de flesta fall tillgodoräknas som utbyteskurser. Juridiska institutionen har utbyten inom ERASMUS-programmet och NORDPLUS-programmet samt med Minnesota Law School (USA) och Bond University (Australien). Behörighet för antagning till utlandsstudier För att antas till ovanstående program måste man ha fullgjort samtliga obligatoriska moment på terminskurserna 1-4, 5 eller 6 samt tenterat fyra av kurserna med godkänt resultat och ha tillräckliga kunskaper i aktuellt språk. Detta ska styrkas genom ett Statement of Purpose författat på det språk som kurserna ges på vid ditt värduniversitet. Urval vid antagning till utlandsstudier Vid antagning kommer urval att ske enligt följande: 1. antal tenterade högskolepoäng inom jur. kand.- eller juristprogrammet adderat med poängpåslag om 15, 10, och 5 poäng för förstahands-, andrahands- och tredjehandsval 2. om flera studenter har samma poäng sker urval på grundval av ett Statement of Purpose (personligt brev) som ska bifogas ansökan. Undantaget är antagningen till Minnesota, där det istället sker ett betygsurval: antal tenterade poäng ger x 1 för B, x 1,5 för Ba och x 2 för AB och därefter vid samma poäng sker urval på grundval av Statement of Purpose. ERASMUS Sedan 1992 deltar Juridiska institutionen i ERASMUS, som är ett samarbetsprogram inom EU för högre utbildning. Genom ERASMUS har Juridiska institutionen utbyte med 50 europeiska universitet. Ett hundratal studenter tar varje år chansen att resa på utbyte och omkring 100 internationella studenter studerar hos oss från samtliga av våra utbytesprogram. ERASMUS ligger numera under EU:s generella utbildningsprogram Lifelong Learning Programme. Ett mindre stipendium betalas ut till ERASMUS-studenterna.

13 NORDPLUS 12 NORDPLUS är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan universitet och högskolor i Norden. Programmet omfattar student- och lärarutbyten, anordnande av gemensamma kurser m.m. Varje år reser ca femton studenter från Juridiska institutionen i Uppsala till ett annat nordiskt land genom NORDPLUS och ungefär lika många studenter kommer hit från de andra nordiska länderna. Vi har utbyte med samtliga juridiska fakulteter i Norden: Köpenhamn, Aarhus, Bergen, Oslo, Tromsö, Helsingfors, Åbo, Rovaniemi och Reykjavik. Ett mindre stipendium utbetalas till Nordplus-studenterna, dock med den reservationen att alla utresande inte är garanterade stipendium även om samtliga har erhållit stipendium under 2000-talet. University of Minnesota Law School, USA Juridiska institutionen i Uppsala har sedan lång tid haft ett bilateralt student- och lärarutbyte med University of Minnesota Law School i Minneapolis. Varje höst åker tio Uppsalastudenter till Minnesota och läser där en termin. Lika många Minnesotastudenter kommer till Uppsala och läser här en termin. Utbytesstudenterna behöver inte betala studieavgifter (tuition fee), i övrigt utgår inget stipendium. Bond University, Australien Juridiska institutionen har sedan 2007 en utbytesplats vid det privatägda Bond University i Australien. Utbytet omfattar en termin och är befriat från studieavgifter (tuition fee), i övrigt utgår inget stipendium. Sista ansökningsdag och svarskravet Sista ansökningsdag för ERASMUS, NORDPLUS, Minnesota Law School och Bond University, är den 1 februari Besked om antagningen får du senast första veckan i mars. Antagningsbesked skickas ut till den adress som finns i Uppdok. Var därför noga med att alltid ha en uppdaterad adress i Uppdok. Krav på svar. Den som antagits till studier utomlands ska tacka ja eller nej innan det datum som meddelas i antagningsbeskedet. Om svaret inte inom denna tid är institutionen tillhanda finns en överhängande risk för utbytesplatsen erbjuds annan sökande. Internationella kansliet Studenter vid Uppsala universitet kan också resa utomlands genom Internationella kansliet, se Den som åker genom Internationella kansliet kan läsa andra än juridiska kurser men måste komma ihåg att söka studieuppehåll.

14 III. EXAMENSARBETE eller 30 högskolepoäng (hp) av juristexamen skall ägnas åt en uppsats/ examensarbete. Det är även möjligt att skriva examensarbete med praktik 30 hp eller examensarbete om 30 hp Minor Field Studies (MFS), fältundersökningar i tredje världen. För dig som tänkt söka examensarbete med praktik gäller att du ska skriva en kortfattad projektbeskrivning (max en sida) över ditt ämne. Det är bra om du redan i förväg kontaktat en handledare i ämnet. Du måste själv ordna en praktikplats. Institutionen tillhandahåller en broschyr om praktiken som kan vara bra att bifoga till din ansökan till praktikplatsen. När det gäller examensarbete med praktik, vänd dig till studievägledare Wivica Dahlberg. Gäller det MFS, vänd dig till studievägledare Christer Niklasson. För examensarbete finns ett särskilt informationshäfte som finns att hämta i utbildningskansliets väntrum på Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, ½ tr. OBS! Tänk på att omregistrering ska ske vid varje terminsstart på examensarbete.

15 14 IV. FÖRTECKNING ÖVER FÖRDJUPNINGSKURSER HÖSTTERMINEN 2008 PERIOD A+B HT 2008 EUROPAPROCESSRÄTT Anmälningskod: C1 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Professor TORBJÖRN ANDERSSON. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 4 och Terminskurs 6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens syfte: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i EU-rätten, särskilt med avseende på dess samspel med nationella rättsordningar. Vidare syftar kursen till att bibringa kunskaper om tillämpningen av EU- och EG-rätten i förfaranden på EU-rättslig och nationell nivå. Följaktligen studeras förutsättningarna för Europarättens dvs. främst EU- och EG-rätten men också EKMR tillämpning i domstol. Tyngdpunkten ligger på tillämpningen av EG-rätt i svenska domstolar och EG-domstolen, men även förfarandena i Förstainstansrätten, Europeiska Kommissionen och nationella förvaltningsmyndigheter berörs. Kursens uppläggning: Den största delen av undervisningen sker i form av seminarier. Dels finns rättsfallsseminarier, vilka ägnas åt närläsning och diskussioner av rättsfall främst från EG-domstolen, dels finns tillämpningsseminarier, vid vilka olika problem med anknytning till de respektive kursavsnitten diskuteras. Till detta kommer ett antal föreläsningar. Undervisningen på första halvan av kursen sker i förening med kursen European Law and Procedure (15 hp). Därför används uteslutande engelska i undervisningen under denna period som också avslutas med en tentamen. Under andra hälften av kursen är undervisningsspråket svenska. Den delen avslutas med ett större skriftligt arbete (c:a 10 sidor). Examination: Under kursen kan sammanlagt maximalt 45 poäng samlas ihop. Det maximala poängantalet fördelar sig på följande betygsgrundande prestationer: En

16 15 individuell rättsutredande PM på svenska (20 p) som inlämnas vid kursens slut och tentamensskrivning (20 p) som sker efter halva kursen. Till detta kommer att fullgjort obligatorium i form av närvaro samt i tid inlämnat och godkänt protokoll, ger 5 poäng. Brist i endera närvaro eller protokoll kan kompletteras för att uppfylla obligatoriekraven, men medför, om inte laga förfall föreligger, att studenten erhåller 0 poäng. Betygen AB, Ba, B eller U kan erhållas. Student som inte uppnått en sammanlagd poängsumma som motsvarar godkänt erbjuds omtentamen och/eller komplettering av pm. Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kurserna C1 och A2: 30 studenter. Reserverade antal platser för utbytesstudenter: 10 platser.

17 16 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS Anmälningskod: C2 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Docent ELEONOR AHLHAGER. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 5. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens innehåll och mål: Temat för kursen är beskattningen av företag och företagande i Sverige. Kursen innehåller både inkomstskatt och mervärdesskatt, eftersom båda dessa skatter är centrala för företagets totala beskattning. Kursen syftar till att deltagarna skall få dels fördjupade kunskaper om de skatterättsliga regler och principer som är av betydelse för beskattningen av skilda typer av företag, dels en förståelse för företagsbeskattningens roll i ett större sammanhang. För att uppnå de i föregående stycke nämnda syftena belyses företagsbeskattningen under kursen utifrån olika perspektiv. Det traditionella rättsdogmatiska/rättsutredande perspektivet står av naturliga skäl i centrum, och syftet är i den delen att kursen skall ge fördjupade kunskaper och metodologisk träning inom ett antal centrala områden av företagsbeskattningen. En ämnesmässig fördjupning sker därvid till frågor kring fåmansföretag, underprisöverlåtelser och beskattning av enskild firma och handelsbolag. Mervärdesskatten integreras med inkomstskatten, på så sätt att skillnader och likheter i beskattning på de olika rättsområdena står i fokus. Under kursen ges vidare relativt stort utrymme åt rättsteoretiska och rättspolitiska frågor med anknytning till beskattningen. Företagsbeskattningens roll i ett vidare samhällsperspektiv uppmärksammas också. I förhållande till grundkursen i skatterätt på Terminskurs 5 ställs högre krav på materiella kunskaper, förståelse av skattesystemet utifrån teoretiskt och praktiskt perspektiv samt metodfrågor. Kursen behandlar inte frågor om internationellt företagande närmare. I kursen ingår två veckors praktik på advokat/revisionsbyrå, skattemyndighet eller domstol eller liknande.

18 17 Undervisningsform: Kursen är indelad i olika perioder med delvis olika undervisningsformer. Seminariedelen av kursen ligger huvudsakligen under första halvan av terminen. Ett antal inledande seminarier skall ge en introduktion till företagsbeskattningen och en översikt över hur de viktigaste företagsformerna beskattas. Därefter sker en materiell fördjupning. Seminarierna är genomgående upplagda efter problembaserad modell. Den första delen av kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Under denna del av kursen författas också en kortare promemoria. Andra delen av kursen inleds med några avancerade integrerade seminarier samt seminarium om uppsatsskrivande. Därefter får studenterna under två veckor göra praktik på advokat/revisionsbyrå, skattemyndighet eller domstol eller liknande. Efter det skall studenterna författa en större individuell uppsats, vilken gärna får ha anknytning till någon fråga de arbetat med under praktiken. Studenterna väljer själva till stor del inriktningen på sin uppsats. Det finns därför stort utrymme att vinkla innehållet i kursen mot var och ens intresseområde, exempelvis mot inkomstskatt eller mervärdesskatt. Förutom det ovan sagda kan viss ytterligare undervisning i form av t.ex. föredragningsövningar, gästföreläsningar samt studiebesök tillkomma. Aktivt deltagande i undervisningen är obligatoriskt för tillträde till tentamen. Examinationsform: Kursen examineras genom tentamen, en promemoria och en större uppsats. Kursföreståndare för kursen är docent Eleonor Alhager. Överlappning: Kursen är upplagd på ett sådant sätt att den inte överlappar vare sig fördjupningskursen i mervärdesskatterätt eller den nya kursen i internationell företagsbeskattning som gavs vårterminen Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kursen: 26 studenter.

19 18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPA Anmälningskod: C3 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: LOTTA LERWALL. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 1 och Terminskurs 6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari, Kursens syfte: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt. I förvaltningsrätt inbegrips kommunalrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen syftar vidare att ge fördjupade kunskaper i europeisk förvaltningsrätt med fokus både på EU/EG-rätt och EKMR, i ett förvaltningsrättsligt perspektiv. Spänningen mellan nationell förvaltningsrätt och den europeiska skall särskilt studeras. Undervisningsform: Undervisningen består primärt av seminarier och föreläsningar. Den största delen sker i form av seminarier. Dessa är upplagda på olika sätt där dels rättsfall studeras, dels scenarios analyseras och diskuteras. Kursen innehåller även dels en muntlig föredragning, dels ett skriftligt moment där en längre promemoria författas för att diskuteras i seminarieform. Examination: Under kursens gång författas en promemoria som betygsätts och diskuteras på ett avslutande seminarium. För godkänt krävs genomförande av muntlig föredragning, inlämnande av promemoria i rätt tid samt närvaro på seminarium där promemorian behandlas. För godkänt krävs också aktivt deltagande på 90 % av undervisningsmomenten. Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kursen: 25 studenter.

20 19 IMMATERIALRÄTT, YTTRANDERÄTT OCH INTERNET Anmälningskod: C4 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Professor INGER ÖSTERDAHL Biträdande kursföreståndare: Jur. kand. ULRIKA EEK Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på terminskurserna T3 och T6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens innehåll: En ökning av fildelning, elektronisk handel, användandet av elektroniska myndighetstjänster liksom förekomsten av mötesplatser på nätet är exempel på förändringar i samhället som väcker en rad rättsliga frågeställningar. Det nya informationssamhället aktualiserar exempelvis frågor rörande internetleverantörers ansvar för upphovsrättsskyddat material, förtal på internet, IT-säkerhet samt övervakning respektive hantering av personinformation och utbyte mellan länder av sådan information kontra den personliga integriteten. Kursens mål är att belysa hur informationstekniken påverkar rättsområdena immaterialrätt, yttrande- och informationsrätt samt medierätt (inklusive IT-rätt) och avtalsrätt. På samtliga nämnda rättsområden aktualiseras såväl grundbegrepp som systematik. Kursen belyser hur yttranderätten och informationsrätten förhåller sig till immaterialrätten genom att kontrastera dessa mot varandra och se hur de samlever och påverkar varandra. Anknytningen till IT är stark för såväl yttrande- och informationsrätt som för immaterialrätt, men rättsområdena utgår från olika premisser, tillvaratar olika intressen och kommer därför ibland i direkt konkurrens. Ett ytterligare mål med kursen är att få studenterna att tänka och diskutera i rättspolitiska termer angående lämpliga framtida lösningar på gamla och nya problem med anknytning till den föränderliga informationstekniken. Undervisningsform: Undervisningen består av grundläggande och integrerade seminarier, expertföreläsningar, handledning i samband med författandet av ett skriftligt arbete samt muntlig redovisning av det skriftliga arbetet och opposition. Därutöver förekommer en mindre skriftlig uppgift i form av ett peer-review-pm. Kursen planeras inkludera en två veckor lång praktikperiod. Examinationsform: För godkänt betyg på kursen krävs att alla obligatoriska undervisningsmoment fullgörs. En skriftlig tentamen på högst fem timmar ingår mot slutet av kursen. Betyg på kursen sätts på grundval av den skriftliga tentamen, det skrift-

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN Europarättslig reglering European Law Regulation Kurskod RV3032 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-07-01

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via http://www.antagning.se/ (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Karin Lindforss Anmälan mot Linköpings universitet angående urvalsprinciperna till fristående påbyggnadskurs för studenter som även läser på program

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2015/2016 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! FILMPRODUKTION 1 (FP1), HT2015/VT2016 (grundkurs)! FILMPRODUKTION 2 (FP2), HT2015/VT2016 (fördjupningskurs) foto Plats för foto

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2012 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer