INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09"

Transkript

1 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens kurser den 15 april 2008

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGSKANSLI 3 JURIDISKA INSTITUTIONENS STUDERANDEEXPEDITION 3 STUDIEREKTORER 3 STUDIEVÄGLEDNINGEN 3 ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID UTBILDNINGSKANSLIET 4 I. INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER 5 Nytt poängsystem för kurser inom universiteten 5 1. Allmänt om studierna på juristutbildningens nivå Ansökan 6 3. Behörighet, urval och antagning 7 4. Besked om antagning och efterantagning 7 Förfarande när det gäller I mån av platsantagning 8 5. Registrering och avregistrering 9 6. Inställda kurser 9 7. Fördjupningskurser i Stockholm m.m Sökande från andra juridiska studieorter Kurser utomlands ECTS-poäng 10 II. FÖRDJUPNINGSKURSER UTOMLANDS 11 Allmänt 11 Behörighet för antagning till utlandsstudier 11 Urval vid antagning till utlandsstudier 11 ERASMUS 11 NORDPLUS 12 University of Minnesota Law School, USA 12 Bond University, Australien 12 Sista ansökningsdag och svarskravet 12 Internationella kansliet 12 III. EXAMENSARBETE 13 IV. FÖRTECKNING ÖVER FÖRDJUPNINGSKURSER 14 HÖSTTERMINEN PERIOD A+B HT EUROPAPROCESSRÄTT 14 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS 16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPA 18 IMMATERIALRÄTT, YTTRANDERÄTT OCH INTERNET 19 INTERNATIONAL LAW: CLASSICAL CONCEPTS 21 KOMMERSIELL AVTALS- OCH PROCESSRÄTT 23 POLISRÄTT 24 STRAFFRÄTTSLIGA STRUKTURER 25 PERIOD A HT BARNRÄTT 27 EUROPEAN LAW AND PROCEDURE 28 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS 30 MARKNAD, MEDIA OCH KONSUMENTSKYDD 32 MODERN APPROACHES TO LEGAL REASONING 33 NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM 35

3 2 PÅFÖLJDSBESTÄMNING 37 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 38 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 39 PERIOD B HT AKTIEMARKNADSRÄTT 41 EUROPEAN LABOUR LAW 43 KOMMERSIELL FÖRSÄKRING 44 MEDICINSK RÄTT 45 SPECIAL TOPICS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 46 SPECIELL FASTIGHETSRÄTT 47 SVENSK OCH EG-RÄTTSLIG KONKURRENSRÄTT 49 WTO LAW 50 RÄTTSSOCIOLOGI 51 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 53 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 54 VÅRTERMINEN PERIOD A+B VT AKTIEBOLAGSRÄTT 56 FÖRHANDLING OCH MEDLING 57 FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIG FAMILJERÄTT 59 IMMATERIALRÄTT 60 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 61 INTERNATIONELL FÖRETAGSBESKATTNING 63 MAKT OCH RÄTT KONSTITUTIONELLA PROBLEM I DAGENS SAMHÄLLE 65 MERGERS & ACQUISITIONS 67 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HUMANITÄR RÄTT OCH ASYLRÄTT 69 RÄTT OCH MEDIA (INKL. ROA) 71 PERIOD A VT COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 73 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN EUROPEAN CONTEXT 75 FÖRHANDLING OCH MEDLING 76 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 77 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 78 INTERNATIONELL FÖRETAGSBESKATTNING 80 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HUMANITÄR RÄTT OCH ASYLRÄTT 82 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 84 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 85 PERIOD B VT ARBETSRÄTT 87 COMPARATIVE CORPORTE LAW AND FINANCE 88 EU PRIVATE INTERNATIONAL LAW 90 INTRODUCTION TO AMERICAN LAW 92 KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT (KROB) 93 LAW AND GENDER 94 RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (ROA) 95 COMPARATIVE LEGAL HISTORY AND CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 96

4 3 UTBILDNINGSKANSLI JURIDISKA INSTITUTIONENS STUDERANDEEXPEDITION Studerandeexpedition: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Studerandeexpeditionen bemannas av administrativa assistenter och amanuenser. VID FRÅGOR Vänd Er i första hand till Studerandeexpeditionen! De ser till att era frågor besvaras, antingen direkt eller genom vidarebefordran till rätt person. Mottagning: må to Stängt för lunch mellan klockan Telefontid: må to 9 10, i mån av tid även 10 16, tfn , fax E-post: Amanuenser För varje kurs finns en amanuens. Se informationsmaterial för respektive kurs. STUDIEREKTORER Studierektorerna har det övergripande ansvaret för rådgivning, allmänna utbildningsfrågor, utbildningsärenden, ekonomi m.m. Ansvariga för utbildningskansliet. Studierektorer: Hans Eklund, Trädgårdsgatan 1, 3 tr., tfn , fax Ansvarar för grundutbildningsfrågor. Sverker Scheutz, Trädgårdsgatan 1, ½ tr., tfn , , fax Chef för utbildningskansliet. Examensärenden: Administratör Maria Arwidsson, Trädgårdsgatan 1, ½ tr., tfn , fax STUDIEVÄGLEDNINGEN Svarar för rådgivningssamtal, studieplanering, antagningsfrågor, information om studieortsbyten, tillgodoräknanden, internationella studentutbyten, examensarbete, arbetsmarknadsfrågor m.m.

5 Studievägledare: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Universitetsadjunkt Wivica Dahlberg, tfn , fax Universitetsadjunkt Christer Niklasson, tfn , fax Mottagningstid: Telefontid: Må o on Må o on Ti o to Ti o to Fr Ingen mottagning Fr Ingen telefontid 4 Internationell koordinator/studievägledare: Trädgårdsgatan 1, ½ tr. Universitetsadjunkt Katarina Remnemark, (Int. Koordinator), tfn , fax Int. Studievägledare,(vakant) tfn , fax Mottagningstid: Telefontid: Må o on Må o on Ti o to Ti o to Fr Ingen mottagning Fr Ingen telefontid. ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID UTBILDNINGSKANSLIET Assistent Birgitta Brolin, tfn , fax Assistent Ingalill Bülow, tfn , fax Assistent Maria Engström, tfn , fax Assistent Ann-Sofie Mimmi Friberg, tfn , fax Kurssekreterare Agneta Klahr, tfn , fax Kurssekreterare Anita Kolmodin, tfn , fax Assistent Eva Oinas, tfn , fax Assistent Angélica Tibbling, tfn , fax

6 5 I. INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER Nytt poängsystem för kurser inom universiteten Poängsystemet för kurser inom universiteten gick från den 1 juli 2007 över till ett nytt poängsystem för alla kurser. Det betyder att en kurs om 10 poäng blir 15 högskolepoäng (hp) och en kurs om 20 poäng blir 30 högskolepoäng (hp). 30 högskolepoäng motsvarar således en termin och studier om 60 högskolepoäng ett års studier. 1. Allmänt om studierna på juristutbildningens nivå 2 Med de sex terminskurserna är utbildningens nivå 1 avklarad. På den nivån har du fått den överblick över rättssystemet och de teoretiska, systematiska och metodiska redskap som krävs för de fortsatta mera avancerade och ämnesöverskridande studier som nu vidtar på nivå 2. Studierna på den nivån ägnas till två tredjedelar 60 högskolepoäng (hp), åt valfria fördjupningskurser. Hälften av denna studietid ska ägnas åt en terminslång 30 hp kurs med tematisk inriktning; den andra hälften läser du två valfria 15 hp kurser eller ytterligare kurs om 30 hp. En del av eller hela studietiden kan du läsa kurser utomlands inom ramen för vårt internationella utbyte, se punkt 8 och avsnitt II nedan. Du har också möjlighet att tillgodoräkna juridiska kurser vid andra universitet och att byta ut 30 hp av juridiska studier mot utbyteskurser vid någon annan fakultet. Normalt ska dessa kurser bytas mot en eller två 15 hp fördjupningskurser. Utbyteskurserna ska vara ägnade att komplettera juristutbildningen. Detta tolkas relativt liberalt. Information om vilka universitetskurser som kan tillgodoräknas i juristutbildningen kan du få av studievägledarna på utbildningskansliet. Ansökningar om tillgodoräknande av sådana kurser inges till dem. Nivå 2 innehåller 4 delar, 30 hp terminslång fördjupningskurs, 15 hp-kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA), examensarbete om endera 15 eller 30 hp och fördjupningskurser om ytterligare 30 hp. (Om du väljer att skriva ett examensarbete om 30 hp behöver du endast läsa 45 hp fördjupningskurser varav en om 30 hp.) För att ge maximal valfrihet under nivå 2-studierna kan du läsa RoA vilken som helst av de tre sista terminerna T7 T9. Det går att läsa RoA antingen på svenska eller i engelsk version, varvid i allmänhet utländska studenter på ERASMUS-utbyte i Uppsala deltar. Uppsatsen kan skrivas från och med andra halvan av termin 7. Ett villkor för att få registrera sig för examensarbete är dock att man klarat av de sex terminskurserna och tenterat RoA. Det finns också möjlighet att göra sitt examensarbete med praktik, 30 hp. Praktiken skall omfatta cirka 2 månader och är individuellt utformad. Praktikplatsen skall godkännas av institutionen. För tillträde till kursen krävs att du har tenterat 240 hp inom juris kandidatprogrammet inklusive RoA. Denna kurs kombi-

7 6 nerar yrkespraktik och uppsatsskrivande. För information om Examensarbete med praktik, se häftet Information om Examensarbete läsåret 2007/2008. Hur du ska komponera dina nivå 2-studier får du själv fundera över med ledning av de kursbeskrivningar som ingår i detta häfte. Du måste räkna med att det är konkurrens om platserna på vissa kurser. Hur vi i sådant fall gör urval framgår längre fram. Anmälan sker till en termin i taget. Du måste inse att om du läser två 15 hpkurser ht 2008 så måste du ta en 30 hp-kurs antingen vårterminen 2009 eller höstterminen Vi hoppas naturligtvis att utbudet av fördjupningskurser är så intressant att du kan tänka dig ett flertal alternativ. Det sker hela tiden vissa förändringar i kursutbudet. Detta brukar fastställas läsårsvis i början av februari. Institutionen kan därför inte garantera att kurser återkommer. Kursrapporter från tidigare kurstillfällen finns utlagda på Juridiska institutionens hemsida under respektive kurs. 2. Ansökan Ansökan till fördjupningskurser i institutionens regi ht 2008 görs på särskild blankett som finns att hämta i utbildningskansliets väntrum på Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, ½ tr. eller på Juridiska institutionens hemsida, Ansökan skall ha inkommit till Juridiska institutionen (kan läggas i brevlådan utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition) senast den 15 april Den kan också skickas under adress: Juridiska institutionen, Studievägledarna, Box 512, Uppsala. Även fax kan användas. När du söker har du, såvitt gäller juridiska kurser vid institutionen, tre huvudalternativ: Du kan ansöka om att läsa 1. en 30 hp kurs 2. två 15 hp kurser eller 3. en 15 hp kurs och den obligatoriska 15 hp kursen RoA. Det finns också andra alternativ, t ex en 15 hp kurs och en 15 hp kurs på halvfart och (för studenter som läst minst sju terminer) kombinationen fördjupningskurs eller RoA och examensarbete. Du bör observera att vissa kurser som överlappar varandra inte kan sökas i kombination. Detta framgår av respektive kursbeskrivning. Vissa kurser är mycket populära och kan snabbt bli övertecknade. Därför måste en ansökan alltid innehålla flera val. Blanketten medger att många val anges. För sent inkomna ansökningar placeras efter ansökningar inkomna i tid och i den ordning de lämnas in. Detta gäller fram till dess att antagningen görs, se nästa avsnitt. Anmälan om studieuppehåll och -avbrott görs till studievägledare Wivica Dahlberg på särskild blankett.

8 3. Behörighet, urval och antagning 7 För att få söka fördjupningskurser måste du vid ansökningstillfället ha godkänt betyg i minst fyra terminskurser och ha uppfyllt obligatoriet på ytterligare en sådan kurs. För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Vissa fördjupningskurser kan kräva att någon för kursen särskilt viktig terminskurs klarats av före kursstart. Detta framgår i så fall av kursbeskrivningen (avsnitt IV). All antagning sker under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda vid kursstart. Ansökan om dispens från ovan nämnda generella förkunskapskrav ställs till Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskotts dispensnämnd och inges senast en vecka före kursstarten till studievägledare Wivica Dahlberg, Juridiska institutionen, Box 512, Uppsala. Antagningen planeras vara klar i vecka 21. Sista svarsdag är fredagen den 15 augusti Om en kurs söks av många måste det ske ett urval. Vid urval prövas främst behovet av utbildningen. I normalfallet blir antalet tenterade kurspoäng vid ansökningstidens utgång utslagsgivande vid konkurrens. Ju närmare examen, desto större anses en students behov av kursen vara. De första tre alternativen gynnas vid poängberäkningen och tilldelas extra poäng i fallande ordning. Den som vid ansökningstidens utgång följer en 30 hp tematisk fördjupningskurs tillgodoräknas 15 hp vid urvalet. Observera att det är antalet poäng i juristutbildningen i Uppsala fram till sista ansökningsdag som räknas. Om flera sökanden härigenom får samma poäng sker urvalet genom lottning. Kurser tenterade vid någon annan juridisk fakultet får räknas med i poängunderlaget om de enligt särskilt beslut (se Studiehandboken kap 8.5) tillgodoräknats i utbildningen och motsvarar någon av de sex obligatoriska terminskurserna. Urvalsreglerna innebär att den som missat tentan på någon terminskurs har mindre möjlighet att komma med på någon av de mest eftertraktade kurserna. I övrigt kan fördjupningskurser bara läsas i mån av plats. Det betyder att du utöver 60 hp bara kan läsa fördjupningskurser om det efter urvalet återstår platser. 4. Besked om antagning och efterantagning Antagningen anslås på en anslagstavla utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition, Trädgårdsgatan 1, ½ trappa upp och ett par dagar senare återfinns även antagningen på Juridiska institutionens hemsida, Efter det att antagningen är klar följer en process i fyra steg: Du ska avge ett svar om du accepterar placeringen. Har du svarat JA, blir du numera automatiskt registrerad vid kursstart den 1 september respektive den 3 november 2008 för höstterminen.

9 Förfarande när det gäller I mån av platsantagning En efterantagning görs för att i möjligaste mån fylla platser som är lediga Studenter som vill läsa kurs(er) i mån av plats anmäler detta till studievägledningen. 2. Där antecknas namn m.m. samt datum då anmälningen gjordes. 3. För studenter som lämnar in ansökningar till fördjupningskurser där del av ansökan (normalt B-perioden) är att anse som en ansökan om att få läsa kurs i mån av plats gäller följande, En kopia görs av ansökningsblanketten. På den noteras vilken del av den som ska anses vara en ansökan om att få läsa i mån av plats. Studievägledningen underrättar studenten om att hans eller hennes ansökan i den delen uppfattas som en ansökan om att få läsa fördjupningskurs i mån av plats samt vad som gäller för en sådan ansökan. Studievägledningen för upp studenten på listan över i mån av platsansökningar. Som datum anges sista ansökningsdag för den ingivna fördjupningskursansökan. 4. Studievägledningen framställer en lista över alla som vill läsa i mån av plats. Den rangordnas efter anmälningsdatum. Har flera kommit in samtidigt får ordningen mellan dem lottas. 5. När respektive periods kursstart varit och det står klart hur många lediga kursplatser det finns på respektive kurs företas ett upprop. Till detta upprop uppmanas, med anslag och annan information, de som vill läsa i mån av plats att infinna sig. Kan man inte komma själv går det bra med ett ombud. 6. Vid uppropet får de närvarande studenterna i rangordning välja bland lediga fördjupningskursplatser. Finns det studenter vid uppropet som inte anmält sig i förväg får de välja sist om det då finns några lediga platser. Uppstår konkurrens bland dessa studenter får ordningen lottas. Tider för reservupprop till fördjupningskurser för period: A Den 4 september 2008 i sal A.007.1, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, nb, klockan B Den 6 november 2008 i sal A.007.1, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 nb, klockan Aktuella datum för de olika stegen: Period A samt B För kurser som börjar på höstterminen händer följande:

10 9 Besked om antagningen. Antagningen anslås under vecka 21 (för höstterminens kurser) på anslagstavla utanför Juridiska institutionens studerandeexpedition, Trädgårdsgatan 1, ½ trappa upp och ett par dagar senare återfinns även antagningen på Juridiska institutionens hemsida, Reservlista anslås ej. Reservbesked meddelas per brev till respektive student. Krav på svar. Den som antagits till kurser på höstterminen ska tacka ja eller nej till kursen. Svaret ska vara studievägledarna tillhanda senast fredagen den 15 augusti 2008 kl Den som inte hör av sig inom denna tid förlorar sin plats på kursen. Svaret ska lämnas till Maria Engström, e-post eller Christer Niklasson, e-post Om du tackat ja till den kurs du antagits till, blir du automatiskt registrerad den 1 september 2008, för period A samt den 3 november 2008, för period B. Du måste själv aktivt tacka nej till kursen om du har ändrat dig. Din registrering påverkar annars ditt fördjupningskursutrymme om 60 hp. 5. Registrering och avregistrering Om du av någon anledning inte kan eller vill följa undervisningen, har du möjlighet att avregistrera dig. Detta måste ske senast 10 dagar efter den obligatoriska kursintroduktionen. Om du avbryter studierna utan att avregistrera dig kommer dina registrerade poäng att beaktas vid din nästa ansökan till fördjupningskurs. Vidare bör du också vara medveten om att det bara är den termin din registrering avser, som du har rätt att delta i undervisningen. 6. Inställda kurser Kursutbudet presenteras i avsnitt IV. En allmän reservation måste göras. En kurs som erbjuds kan komma att ställas in, t.ex. om det efter anmälningstidens utgång visar sig att den samlat för få deltagare. Den som sökt en inställd kurs erbjuds givetvis plats på andra kurser, varvid alternativa val beaktas. 7. Fördjupningskurser i Stockholm m.m. Utbytesavtalet gällande fördjupningskurser/specialkurser mellan Uppsala och Stockholm har upphört på Stockholms begäran. Du kan dock söka Stockholms specialkurser på en blankett som finns på deras hemsida, OBS att ansökan är i mån av plats på specialkurs. 8. Sökande från andra juridiska studieorter. Du kan söka på en blankett som finns på vår hemsida, Du skall bifoga dels ett aktuellt betygsutdrag dels ett aktuellt registreringsintyg, som skall vara daterade i april OBS att ansökan är i mån av plats på fördjupningskurs. 9. Kurser utomlands Kurser utomlands där antagning sker genom Juridiska institutionens förmedling räknas som fördjupningskurser, se avsnitt II. Detta innebär att utlandskurserna räknas

11 10 med vid antagning till fördjupningskurser i Uppsala, precis som om du läst kurserna här och de ingår således i ditt fördjupningsutrymme. Om du däremot har läst kurser utomlands på annat sätt än genom Juridiska institutionens utbytesprogram räknas inte dessa kurser med vid antagningen till fördjupningskurser. Juridiska institutionen har utbyten inom ERASMUS-programmet och NORDPLUS-programmet samt med Minnesota Law School (USA) och Bond University (Australien). 10. ECTS-poäng En del av ERASMUS-programmet är det s.k. European Credit Transfer System, ECTS. Syftet med ECTS är att främja studentutbytet genom att underlätta tillgodoräknande av utländska kurser. En del av ECTS är därför en gemensam måttenhet för omfattningen av kurser, s.k. ECTS-poäng. En termins heltidsstudier ger 30 ECTSpoäng, vilket motsvarar 30 svenska högskolepoäng (hp). För de kurser som ges på engelska vid Juridiska institutionen i Uppsala anges poängen alltid i ECTS-poäng. I fortsättningen kommer det även att anges hur många ECTS-poäng de svenska fördjupningskurserna ger.

12 11 II. FÖRDJUPNINGSKURSER UTOMLANDS Allmänt Studenterna vid Juridiska institutionen i Uppsala har möjlighet att tillbringa en termin eller ett läsår utomlands genom något av våra utbytesprogram och sedan tillgodoräkna de utländska kurserna som fördjupningskurser i juris kandidatexamen/juristexamen i Uppsala. Kurserna får inte överlappa redan lästa kurser, om de ska kunna tillgodoräknas i examen. Kurser som inte är juridik kan i de flesta fall tillgodoräknas som utbyteskurser. Juridiska institutionen har utbyten inom ERASMUS-programmet och NORDPLUS-programmet samt med Minnesota Law School (USA) och Bond University (Australien). Behörighet för antagning till utlandsstudier För att antas till ovanstående program måste man ha fullgjort samtliga obligatoriska moment på terminskurserna 1-4, 5 eller 6 samt tenterat fyra av kurserna med godkänt resultat och ha tillräckliga kunskaper i aktuellt språk. Detta ska styrkas genom ett Statement of Purpose författat på det språk som kurserna ges på vid ditt värduniversitet. Urval vid antagning till utlandsstudier Vid antagning kommer urval att ske enligt följande: 1. antal tenterade högskolepoäng inom jur. kand.- eller juristprogrammet adderat med poängpåslag om 15, 10, och 5 poäng för förstahands-, andrahands- och tredjehandsval 2. om flera studenter har samma poäng sker urval på grundval av ett Statement of Purpose (personligt brev) som ska bifogas ansökan. Undantaget är antagningen till Minnesota, där det istället sker ett betygsurval: antal tenterade poäng ger x 1 för B, x 1,5 för Ba och x 2 för AB och därefter vid samma poäng sker urval på grundval av Statement of Purpose. ERASMUS Sedan 1992 deltar Juridiska institutionen i ERASMUS, som är ett samarbetsprogram inom EU för högre utbildning. Genom ERASMUS har Juridiska institutionen utbyte med 50 europeiska universitet. Ett hundratal studenter tar varje år chansen att resa på utbyte och omkring 100 internationella studenter studerar hos oss från samtliga av våra utbytesprogram. ERASMUS ligger numera under EU:s generella utbildningsprogram Lifelong Learning Programme. Ett mindre stipendium betalas ut till ERASMUS-studenterna.

13 NORDPLUS 12 NORDPLUS är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan universitet och högskolor i Norden. Programmet omfattar student- och lärarutbyten, anordnande av gemensamma kurser m.m. Varje år reser ca femton studenter från Juridiska institutionen i Uppsala till ett annat nordiskt land genom NORDPLUS och ungefär lika många studenter kommer hit från de andra nordiska länderna. Vi har utbyte med samtliga juridiska fakulteter i Norden: Köpenhamn, Aarhus, Bergen, Oslo, Tromsö, Helsingfors, Åbo, Rovaniemi och Reykjavik. Ett mindre stipendium utbetalas till Nordplus-studenterna, dock med den reservationen att alla utresande inte är garanterade stipendium även om samtliga har erhållit stipendium under 2000-talet. University of Minnesota Law School, USA Juridiska institutionen i Uppsala har sedan lång tid haft ett bilateralt student- och lärarutbyte med University of Minnesota Law School i Minneapolis. Varje höst åker tio Uppsalastudenter till Minnesota och läser där en termin. Lika många Minnesotastudenter kommer till Uppsala och läser här en termin. Utbytesstudenterna behöver inte betala studieavgifter (tuition fee), i övrigt utgår inget stipendium. Bond University, Australien Juridiska institutionen har sedan 2007 en utbytesplats vid det privatägda Bond University i Australien. Utbytet omfattar en termin och är befriat från studieavgifter (tuition fee), i övrigt utgår inget stipendium. Sista ansökningsdag och svarskravet Sista ansökningsdag för ERASMUS, NORDPLUS, Minnesota Law School och Bond University, är den 1 februari Besked om antagningen får du senast första veckan i mars. Antagningsbesked skickas ut till den adress som finns i Uppdok. Var därför noga med att alltid ha en uppdaterad adress i Uppdok. Krav på svar. Den som antagits till studier utomlands ska tacka ja eller nej innan det datum som meddelas i antagningsbeskedet. Om svaret inte inom denna tid är institutionen tillhanda finns en överhängande risk för utbytesplatsen erbjuds annan sökande. Internationella kansliet Studenter vid Uppsala universitet kan också resa utomlands genom Internationella kansliet, se Den som åker genom Internationella kansliet kan läsa andra än juridiska kurser men måste komma ihåg att söka studieuppehåll.

14 III. EXAMENSARBETE eller 30 högskolepoäng (hp) av juristexamen skall ägnas åt en uppsats/ examensarbete. Det är även möjligt att skriva examensarbete med praktik 30 hp eller examensarbete om 30 hp Minor Field Studies (MFS), fältundersökningar i tredje världen. För dig som tänkt söka examensarbete med praktik gäller att du ska skriva en kortfattad projektbeskrivning (max en sida) över ditt ämne. Det är bra om du redan i förväg kontaktat en handledare i ämnet. Du måste själv ordna en praktikplats. Institutionen tillhandahåller en broschyr om praktiken som kan vara bra att bifoga till din ansökan till praktikplatsen. När det gäller examensarbete med praktik, vänd dig till studievägledare Wivica Dahlberg. Gäller det MFS, vänd dig till studievägledare Christer Niklasson. För examensarbete finns ett särskilt informationshäfte som finns att hämta i utbildningskansliets väntrum på Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, ½ tr. OBS! Tänk på att omregistrering ska ske vid varje terminsstart på examensarbete.

15 14 IV. FÖRTECKNING ÖVER FÖRDJUPNINGSKURSER HÖSTTERMINEN 2008 PERIOD A+B HT 2008 EUROPAPROCESSRÄTT Anmälningskod: C1 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Professor TORBJÖRN ANDERSSON. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 4 och Terminskurs 6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens syfte: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i EU-rätten, särskilt med avseende på dess samspel med nationella rättsordningar. Vidare syftar kursen till att bibringa kunskaper om tillämpningen av EU- och EG-rätten i förfaranden på EU-rättslig och nationell nivå. Följaktligen studeras förutsättningarna för Europarättens dvs. främst EU- och EG-rätten men också EKMR tillämpning i domstol. Tyngdpunkten ligger på tillämpningen av EG-rätt i svenska domstolar och EG-domstolen, men även förfarandena i Förstainstansrätten, Europeiska Kommissionen och nationella förvaltningsmyndigheter berörs. Kursens uppläggning: Den största delen av undervisningen sker i form av seminarier. Dels finns rättsfallsseminarier, vilka ägnas åt närläsning och diskussioner av rättsfall främst från EG-domstolen, dels finns tillämpningsseminarier, vid vilka olika problem med anknytning till de respektive kursavsnitten diskuteras. Till detta kommer ett antal föreläsningar. Undervisningen på första halvan av kursen sker i förening med kursen European Law and Procedure (15 hp). Därför används uteslutande engelska i undervisningen under denna period som också avslutas med en tentamen. Under andra hälften av kursen är undervisningsspråket svenska. Den delen avslutas med ett större skriftligt arbete (c:a 10 sidor). Examination: Under kursen kan sammanlagt maximalt 45 poäng samlas ihop. Det maximala poängantalet fördelar sig på följande betygsgrundande prestationer: En

16 15 individuell rättsutredande PM på svenska (20 p) som inlämnas vid kursens slut och tentamensskrivning (20 p) som sker efter halva kursen. Till detta kommer att fullgjort obligatorium i form av närvaro samt i tid inlämnat och godkänt protokoll, ger 5 poäng. Brist i endera närvaro eller protokoll kan kompletteras för att uppfylla obligatoriekraven, men medför, om inte laga förfall föreligger, att studenten erhåller 0 poäng. Betygen AB, Ba, B eller U kan erhållas. Student som inte uppnått en sammanlagd poängsumma som motsvarar godkänt erbjuds omtentamen och/eller komplettering av pm. Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kurserna C1 och A2: 30 studenter. Reserverade antal platser för utbytesstudenter: 10 platser.

17 16 FÖRETAGSBESKATTNING MED MOMS Anmälningskod: C2 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Docent ELEONOR AHLHAGER. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 5. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens innehåll och mål: Temat för kursen är beskattningen av företag och företagande i Sverige. Kursen innehåller både inkomstskatt och mervärdesskatt, eftersom båda dessa skatter är centrala för företagets totala beskattning. Kursen syftar till att deltagarna skall få dels fördjupade kunskaper om de skatterättsliga regler och principer som är av betydelse för beskattningen av skilda typer av företag, dels en förståelse för företagsbeskattningens roll i ett större sammanhang. För att uppnå de i föregående stycke nämnda syftena belyses företagsbeskattningen under kursen utifrån olika perspektiv. Det traditionella rättsdogmatiska/rättsutredande perspektivet står av naturliga skäl i centrum, och syftet är i den delen att kursen skall ge fördjupade kunskaper och metodologisk träning inom ett antal centrala områden av företagsbeskattningen. En ämnesmässig fördjupning sker därvid till frågor kring fåmansföretag, underprisöverlåtelser och beskattning av enskild firma och handelsbolag. Mervärdesskatten integreras med inkomstskatten, på så sätt att skillnader och likheter i beskattning på de olika rättsområdena står i fokus. Under kursen ges vidare relativt stort utrymme åt rättsteoretiska och rättspolitiska frågor med anknytning till beskattningen. Företagsbeskattningens roll i ett vidare samhällsperspektiv uppmärksammas också. I förhållande till grundkursen i skatterätt på Terminskurs 5 ställs högre krav på materiella kunskaper, förståelse av skattesystemet utifrån teoretiskt och praktiskt perspektiv samt metodfrågor. Kursen behandlar inte frågor om internationellt företagande närmare. I kursen ingår två veckors praktik på advokat/revisionsbyrå, skattemyndighet eller domstol eller liknande.

18 17 Undervisningsform: Kursen är indelad i olika perioder med delvis olika undervisningsformer. Seminariedelen av kursen ligger huvudsakligen under första halvan av terminen. Ett antal inledande seminarier skall ge en introduktion till företagsbeskattningen och en översikt över hur de viktigaste företagsformerna beskattas. Därefter sker en materiell fördjupning. Seminarierna är genomgående upplagda efter problembaserad modell. Den första delen av kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Under denna del av kursen författas också en kortare promemoria. Andra delen av kursen inleds med några avancerade integrerade seminarier samt seminarium om uppsatsskrivande. Därefter får studenterna under två veckor göra praktik på advokat/revisionsbyrå, skattemyndighet eller domstol eller liknande. Efter det skall studenterna författa en större individuell uppsats, vilken gärna får ha anknytning till någon fråga de arbetat med under praktiken. Studenterna väljer själva till stor del inriktningen på sin uppsats. Det finns därför stort utrymme att vinkla innehållet i kursen mot var och ens intresseområde, exempelvis mot inkomstskatt eller mervärdesskatt. Förutom det ovan sagda kan viss ytterligare undervisning i form av t.ex. föredragningsövningar, gästföreläsningar samt studiebesök tillkomma. Aktivt deltagande i undervisningen är obligatoriskt för tillträde till tentamen. Examinationsform: Kursen examineras genom tentamen, en promemoria och en större uppsats. Kursföreståndare för kursen är docent Eleonor Alhager. Överlappning: Kursen är upplagd på ett sådant sätt att den inte överlappar vare sig fördjupningskursen i mervärdesskatterätt eller den nya kursen i internationell företagsbeskattning som gavs vårterminen Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kursen: 26 studenter.

19 18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPA Anmälningskod: C3 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: LOTTA LERWALL. Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på Terminskurs 1 och Terminskurs 6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari, Kursens syfte: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt. I förvaltningsrätt inbegrips kommunalrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen syftar vidare att ge fördjupade kunskaper i europeisk förvaltningsrätt med fokus både på EU/EG-rätt och EKMR, i ett förvaltningsrättsligt perspektiv. Spänningen mellan nationell förvaltningsrätt och den europeiska skall särskilt studeras. Undervisningsform: Undervisningen består primärt av seminarier och föreläsningar. Den största delen sker i form av seminarier. Dessa är upplagda på olika sätt där dels rättsfall studeras, dels scenarios analyseras och diskuteras. Kursen innehåller även dels en muntlig föredragning, dels ett skriftligt moment där en längre promemoria författas för att diskuteras i seminarieform. Examination: Under kursens gång författas en promemoria som betygsätts och diskuteras på ett avslutande seminarium. För godkänt krävs genomförande av muntlig föredragning, inlämnande av promemoria i rätt tid samt närvaro på seminarium där promemorian behandlas. För godkänt krävs också aktivt deltagande på 90 % av undervisningsmomenten. Ansvarig institution: Juridiska institutionen. Planerade antal studenter på kursen: 25 studenter.

20 19 IMMATERIALRÄTT, YTTRANDERÄTT OCH INTERNET Anmälningskod: C4 Poäng: 30 högskolepoäng, 30 ECTS credit points. Undervisningsspråk: Svenska. Kursföreståndare: Professor INGER ÖSTERDAHL Biträdande kursföreståndare: Jur. kand. ULRIKA EEK Allmänna förkunskapskrav: För att få påbörja fördjupningskurser gäller att du vid kursstarten måste ha godkänt betyg i fem terminskurser och fullgjort obligatoriet på den sjätte kursen. Särskilda förkunskapskrav: Godkänt betyg på terminskurserna T3 och T6. Nivå: Nivå II på Juris kandidatprogrammet i Uppsala motsvarande C-nivå. Kurstid: 1 september januari Kursens innehåll: En ökning av fildelning, elektronisk handel, användandet av elektroniska myndighetstjänster liksom förekomsten av mötesplatser på nätet är exempel på förändringar i samhället som väcker en rad rättsliga frågeställningar. Det nya informationssamhället aktualiserar exempelvis frågor rörande internetleverantörers ansvar för upphovsrättsskyddat material, förtal på internet, IT-säkerhet samt övervakning respektive hantering av personinformation och utbyte mellan länder av sådan information kontra den personliga integriteten. Kursens mål är att belysa hur informationstekniken påverkar rättsområdena immaterialrätt, yttrande- och informationsrätt samt medierätt (inklusive IT-rätt) och avtalsrätt. På samtliga nämnda rättsområden aktualiseras såväl grundbegrepp som systematik. Kursen belyser hur yttranderätten och informationsrätten förhåller sig till immaterialrätten genom att kontrastera dessa mot varandra och se hur de samlever och påverkar varandra. Anknytningen till IT är stark för såväl yttrande- och informationsrätt som för immaterialrätt, men rättsområdena utgår från olika premisser, tillvaratar olika intressen och kommer därför ibland i direkt konkurrens. Ett ytterligare mål med kursen är att få studenterna att tänka och diskutera i rättspolitiska termer angående lämpliga framtida lösningar på gamla och nya problem med anknytning till den föränderliga informationstekniken. Undervisningsform: Undervisningen består av grundläggande och integrerade seminarier, expertföreläsningar, handledning i samband med författandet av ett skriftligt arbete samt muntlig redovisning av det skriftliga arbetet och opposition. Därutöver förekommer en mindre skriftlig uppgift i form av ett peer-review-pm. Kursen planeras inkludera en två veckor lång praktikperiod. Examinationsform: För godkänt betyg på kursen krävs att alla obligatoriska undervisningsmoment fullgörs. En skriftlig tentamen på högst fem timmar ingår mot slutet av kursen. Betyg på kursen sätts på grundval av den skriftliga tentamen, det skrift-

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Rätten till domännamn

Rätten till domännamn Institutionen för handelsrätt Rätten till domännamn En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige Martin Peters Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Jonas Ledendal HARK11 Kandidatkurs

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

C-UPPSATS. Osanna fakturor

C-UPPSATS. Osanna fakturor C-UPPSATS 2010:258 Osanna fakturor Undersökningsplikt vid beställning av tjänst mellan företag Sara Bäckström Marika Sieppi Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer