Referensuppdrag. Uppdrag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensuppdrag. Uppdrag:"

Transkript

1 År Marknadsledande IT-företag i Norden inom trafik och logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering Anm: Årets Tillväxtföretag 2013! Management/- organisationsutveckling Styrelserapportering/-frågor Utvecklat ekonomiavdelningens rutiner och upprättat verksamhetens styrmodeller Koncernbolagsbildning Fusion Ledningsarbete Styrelserapporteringar/-frågor Förstudie, kravspecifikation, upphandling, anpassning och implementering av nytt affärsystem (Jeeves) Controller Löner Försäkringar (Personal och egendom) Tjänstebilar Organisationsutveckling: rutiner, processer, styrmodeller etc Verksamhetsstyrning ISO, Kvalitets- och miljöledningssystem Internrevision av förvaltning och årsbokslut Kontaktperson mot revisorer, bank, skattemyndighet samt övriga myndigheter

2 Sara Jergelius Vd, ägare och försäkringsmäklare Assurans sak & försäkring i GBG AB Bransch: Försäkringar, värdepappershandel Jag har haft förmånen att samarbeta med Erika Vänngård sedan år Hennes förmåga att blixtsnabbt byta fokus och vara närvarande trots hög arbetsbelastning har alltid imponerat på mig. Den här kvinnan är otroligt kvicktänkt! Dessutom har hon en rik personlighet som hon generöst delar med sig av till sin omgivning när någon behöver stöd eller råd. Barbara Sennerstam Ägare, Vd Balanced Solutions Consulting AB Bransch: Redovisning Min kontakt med Erika Vänngård etablerades år 2010 då vi ingick ett yrkesmässigt samarbete där jag stått till hennes förfogande som ekonomi och marknads assistent i ett bolag hon bildade med en annan delägare. Vi hade nästan daglig kontakt via mail eller telefon under ca 8 månaders tid där vi lärde känna varandra mest på det yrkesmässiga planen. Entreprenören Erika Vänngård är enligt mina uppfattningar en strukturerad och tydlig ledare med tålamod och uthållighet som låter henne sätta genomtänkta mål och nå dessa med en full kontroll över oförutsebara faktorer. Hon är mycket driven och energisk person med stor kreativitet och samtidigt mycket strategisk ledare. Projekten genomförs med stor noggrannhet, service känsla och hög moral. I samband med min mammaledighet har vår kontakt mer eller mindre avbrutits under 2011 för att senare återupptas i början på då vi började lära känna varandra på ett mer personligt plan. Som en person i nära relation är hon omtänksam och lojal. Erika är mycket energisk och initiativtagande person som hanterar stress med mognad och självinsikt. Hon har intresse, vilja för att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar samtidigt är hon kapabel att behålla sin integritet. Jag önskar Erika all framgång i alla hennes framtida uppdrag och rekommenderar hennes tjänster till företag och andra kunder som är i behov av kvalitativ service.

3 Ingrid Schöön Ägare, Vd Delicate Art och Design Bransch: Konstnärlig verksamhet inom måleri, teckning och skulptur. Design av t ex leksaker. Kurser och föredragshållning inom kreativt skapande. Jag har förmånen att få ha lärt känna Erika som vän men också som yrkesperson och jag kan säga att hon skiljer på privatliv och arbete. Hon är både skarp och behaglig som professionell. Erika är mycket stresstålig och blir snarare mer fokuserad vid utmaningar. Hennes yrkesvana har gett henne trygghet även om/när oväntade situationer skulle dyka upp. I kundkontakt är hon lyhörd och hon har ett brett spektra och emotionell kvalitet, EQ. Jag har sett henne i kontakt med såväl unga som äldre och de kan vara ifrån olika yrkesgrupper och sociala bakgrunder. Hon möter var och en av dem på det sätt som passar den enskilda. Förutom det klarar hon av att stå inför stora folksamlingar. Erika har bredd, erfarenhet och hög kvalitetsnivå på allt hon företar sig. Hon är lättsam att vara med och ett skratt är inte långt borta såväl vare sig som vän eller som yrkesperson.

4 År 2003 Bodycote Thermotreat AB Moderbolag inom kemisk process industri Management/- organisationsutveckling Internal controller Etablera internationella koncernens funktion av Skandinaviens Internal Controller Översättning av engelska policyfrågor Anpassning av internationella policyfrågor till svensk standard Informationsansvarig till nordiska dotterbolag Implementering av koncernens policyfrågor och följa upp att det efterlevs Interna revisioner h h (vidare) utveckling av affärssystemet Jeeves (ex. Inköp och anläggningsregister) Ekonomistöd till koncernens CFO, bokslut, analyser, utredningar, rapporter m.m Ekonomistöd till ekonomichefer i koncernens dotterbolag (Norden) Erika har haft en bred kontaktyta inom koncernen och visat prov på god samarbetsförmåga inom alla nivåer inom organisationen. Hon har utfört sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, är noggrann, strukturerad, ansvarsfull, stresstålig och har också egen drivkraft i att driva frågor inom potentiella förbättringsområden. Genom sitt glada, utåtriktade och positiva sätt har hon gjort sig mycket omtyckt av såväl ledning som personal. Vi önskar henne lycka till i framtiden och kan varmt rekommendera henne till de bolag som är intresserade av hennes yrkeskunskaper. Göteborg Stefan Krantz Chief Financial Officer Bodycote Thermotreat AB

5 År Bodycote Ytbehandling AB Dotterbolag till Bodycote Thermotreat AB inom kemisk process lego industri Management/- organisationsutveckling Seminarier till företagets platschefer och platsekonomer Ledningsarbete Administration Projekt: Samordning av förvärvda enheter, 13st Projekt: Förstudie, anpassning och implementering samt utbildning av användare i nytt affärssystem Projekt: Implementering av nytt affärsystem (Jeeves) Seminarier till platsekonomer, platschefer information och utbildning av koncernens riktlinjer, policy och rapportering av ekonomi Projekt: projektredovisning Erika har utfört sina arbetsuppgifter självständigt, noggrant samt på ett mycket förtjänstfullt sätt. Som person har hon varit mycket lojal och haft ett mycket stort ansvarskännande för sina arbetsuppgifter. Erika har gjort sig omtyckt som god arbetskamrat och vän, både på huvudkontoret som ute på enheterna. Jag kan med glädje ge henne mina bästa rekommendationer och vill samtidigt önska henne all lycka framöver när hon på egen begäran flyttar till annan tjänst inom koncernen. Göteborg 31 januari 2003 Tommy Fredriksson Vd Bodycote Ytbehandling AB

6 År Twins Eloxering AB Ytbehandling Management/- organisationsutveckling Personalchef Administrationsansvarig Ledningsfrågor Projekt: Implementering av nytt MPS-system (Material- och Planeringssystem) Projekt: Upphandling-anpassning och implementering av nytt affärssystem (Pyramid) Projekt: Upphandling och implementering av Tidredovsningssystem Projekt: Ekonomistyrning kartläggning av bolagets totala kostnader, upprättat styrmodeller för att kunna leda och styra och följa upp lönsamheten nedbrutet på avdelning, funktion, affärsområde och projekt Projekt: upprättat och implementerat ett individuellt Löne- och Kvalifikationsvärderingssystem med ett tillhörande Vinstdelningssystem Projekt: Konkurrentanalys Projekt: Ekonomistöd till revisorer i samband med bolagsförsäljning - Due Diligence Erika är ambitiös, målmedveten och utåtriktad person som har en god samarbetsförmåga men som även fungerar likväl när situationen kräver självständighet, kreativitet och egen initiativförmåga. Hon är med sitt glada humör, raka och ärliga sätt varit mycket omtyckt av såväl ledning som personal. Vi önskar henne lycka till i framtiden och kan varmt rekommendera henne till de bolag som är intresserade av hennes yrkeskunskaper och tjänster. Västra Frölunda Brynje Carlsson, ägare Tvins Eloxering AB

7 År 1993 Stena Line AB Management/-organisationsutveckling Utredning av behovet av att investera och implementera ett nytt ekonomisystem Kartläggning av behovet av ekonomisk information i enlighet med framtagna styrmodeller Erika har under perioden oktober 1992 t o m januari 1993 varit delaktig i ett projekt som har avsett att utreda Stena Line Service AB:s behov av ett nytt ekonomisystem. Erikas del har varit att kartlägga behovet av ekonomisk information. Det har inneburit resor till samtliga våra regioner för att intervjua ett urval av personer som är beroende av ekonomisk information, sammanställning av materialet samt redovisa resultatet av undersökningen för såväl projektgrupp som företagsledning. Arbetet har utförts till bolagets största belåtenhet och är en mycket viktig del i installationen av vårt nya ekonomisystem. Jag kan därför med största glädje rekommendera Erika i kommande arbetssituationer. Göteborg Henrik Brättemark Administrativ Direktör Stena Line Service AB

8 År 1993 Ingmar Claesson Konsult AB Strategiföretag Management/-organisationsutveckling Förstudie och kartläggning av totala informationsbehovet inför en uppdragsgivares planerade investering av ett nytt Affärssystem Erika har tillsammans med undertecknad medverkat i ett projekt på Stena Line Service AB under hösten och vintern Projektet syftar till en total omläggning av företagets ekonomisystem. Som en del i projektet ingick att kartlägga, utifrån den föreslagna styrmodellen, det totala informationsbehovet för personer med ekonomiskt ansvar. Denna aktivitet har avrapporterats till företagets (uppdragsgivarens) ledningsgrupp. Erika har genomfört arbetet på ett mycket förtjänstfullt sätt och visat prov på goda kunskaper, initiativförmåga och förmåga till att arbeta självständigt. Ansvarig hos huvuduppdragsgivaren (Stena Line Service AB) har varit mycket nöjda med Erikas arbete. Det är med glädje jag kan rekommendera Erika till de företag som i framtiden är intresserade av hennes tjänster. Göteborg 1 mars 1993 Christer Dagman Universitetslektor/Senior Consultant Ingemar Claesson Konsult AB

9 År 1993 Optibok AB IT-företag Management/-organisationsutveckling Marknadskommunikation Försäljning Administration Erika har under denna mycket arbetsintensiva period varit i huvudsakligen hjälpt till med olika marknadskommunikations projekt men även, med framgång, självständigt sålt system för professionellt bruk. Hon har även deltagit dagligen i sysslor av mer allmän karaktär, såsom vanliga kontorsgöromål vilka Erika har utfört till vår fullaste belåtenhet. Tempot har under hösten varit mycket högt och det har ställt stora krav på flexibilitet, självständighet och förmåga att snabbt ta egna beslut. Detta är egenskaper som Erika besitter i högsta grad. För att kunna förstå komplexa ekonomisystem för bokslut, som Optiboks produkter är, krävs det även mycket goda kunskaper inom området för ekonomisk redovisning. Erika har visat prov på att hon mycket snabbt kan sätta sig in i och har mycket goda kunskaper även inom detta område. Erika har dessutom varit punktlig och noggrann i sitt arbete, hon har med sitt goda humör och trevliga sätt även varit en mycket uppskattad arbetskamrat. Det är därför med glädje vi kunna rekommendera hennes tjänster på det varmaste och vi önskar henne lycka till även i fortsättningen. Askim 3 december 1993 Bertil Åkerman Verkställande Direktör

10 År Spetsdata AB IT-företag Management/-organisationsutveckling Rekrytering av ekonomichef Utbildning av ekonomipersonal Upphandling-anpassning-implementering nytt ekonomisystem År Glatzl & Glatzl Screentryckeri upphandling, implementering av ekonomisystem Redovisning och bokföring

11 År Hightex Design AB Importföretag inom textilbransch År Uppföljarna HB IT-företag Management/-organisationsutveckling Etablering av bolagets ekonomi- och administrationsavdelning Upphandling-anpassning-implementering nytt ekonomisystem

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 4-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer,! ida s projektassistenter,

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer