Axfood. FI-dagarna november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axfood. FI-dagarna. 28-29 november 2012"

Transkript

1 Axfood FI-dagarna november 2012

2 Från utmaning till stabil framgång. Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Utgångsläge 2000 Axfood bildas genom samgående av Hemköp, D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar Finland.

3 Från 30 butiksprofiler till

4 ..en stabil och lönsam koncern Ett av de största noterade dagligvarubolagen i Norden Helägd detaljhandel Partihandel

5 Axfood snabbfakta Ca 230 helägda och 840 samverkande butiker Marknadsandel: Ca 20% Noterat på Nasdaq OMX Stockholm Börsvärde: 13 Mdkr Omsättning: 35 Mdkr Rörelseresultat: 1,2 Mdkr Antal medarbetare: 7 000

6 Detta är Axfood 6

7 Segmentering i Sverige 5% 11% 22% 45% 17% Hard Discount Lågpris Stormarknad Traditionell livs Trafik & Närservice Anlat varor: Antal varor: Antal varor: Antal varor: Antal varor: Netto Lidl PrisXtra Willys WillysHemma Ica Maxi Coop Forum City Gross Hemköp Vi-stores Coop Konsum Coop Extra Ica Supermarket Ica Kvantum Tempo Handlar n Ica Nära 7-Eleven Coop Nära Bensinbolag

8 Resan började år 2000 i IFS

9 8 ekonomisystem ersattes 8 kontoplaner Koncerngemensamma rutiner inom ekonomi

10 SSC år 2003 Ersatte vissa ekonomifunktioner på bolagen

11 SSC:s uppdrag SSC är en strategisk supportfunktion i Axfood AB enligt beslut i företagsledningen SSC utför arbete åt alla bolag i koncernen enligt gemensamt fastställda processer Ansvaret för processerna ligger på Axfoods processchefer 11

12 SSC:s tjänster Tjänstekatalogen består främst av transaktionshantering av enhetliga ekonomi- och löneprocesser Tjänstekatalogen har utökats utifrån säkerhetsbaserade behov såsom masterdatahantering. Detta för att erhålla en hög nivå på roller och behörigheter (SoD) SSC har kontinuerligt (på grund av främst pågående byte av systemplattform) höjt kompetensnivån för att möta ytterligare behov av även icke transaktionsintensiva tjänster 12

13 AxOne

14 Vad är AxOne? AxOne - vårt verksamhetsförändringsprogram AxOne är det största verksamhetsförändringsprogrammet i vår historia och drivs med start 2008 och minst 5 år framåt Programmet är en viktig möjliggörare för vår affärsstrategi AxOne inför ett nytt affärssystem, nya och förändrade arbetsprocesser samt tillhörande roller och ansvar AxOne består av tre funktionella huvudområden: Pris & Sortiment, Varuförsörjning samt Ekonomi, med rapportering (BI) och den tekniska plattformen till stöd för huvudområdena Införandet planeras pågå mellan 2010 och 2013 och kommer att påverka alla delar av Axfoods organisation Pris & Sortiment Ekonomi Teknisk arkitektur Varuförsörjning BI - Business Intelligence

15 Varför inför Axfood ett nytt affärssystemet SAP? Ett nytt affärssystem skapar förutsättningar för Axfood att nå sina affärsmål Effektivare och mer lokalt anpassade butikssortiment Förbättrad prissättning som dessutom bättre kan anpassas till lokal konkurrenssituation Effektivare varuförsörjning genom bl.a. bättre integration av hela varuförsörjningskedjan Förbättrad ekonomi- och verksamhetsstyrning Ökad försäljning och förbättrad bruttovinst Ökad integration inom Axfood Bättre rustade för framtiden 15

16 Program Master Plan Program releases: Finance Blueprint Implementation Merchandising Pre-study Phase Blueprint Implementation Supply Chain Blueprint Implementation Roll-out 16

17 Ekonomi inom förändringsprogrammet AxOne

18 Omfattning av område Ekonomi Ekonomiområdet på Axfood omfattar tre områden; Ekonomi, Controlling och Finans Utredningen som har gjorts inom Strategiplan Ekonomi omfattar Ekonomi, Controlling, Finans och nulägesanalys har fastställt huvudprocesser för Axfood enligt nedan: Ekonomi Controlling Finans Ekonomi Kundprocess Leverantörsprocess Controlling Operativ uppföljning på koncern- & kedjenivå Löpande analys på koncern-, kedje-, butiksnivå Finans Likviditetshantering IHC Skattehantering Legalt bokslut & extern rapportering Strategi, budget & prognos Anläggningsredovisning Investeringsuppföljning Intern kontroll Löpande redovisning Projekthantering

19 Ekonomi Projekt Ekonomi Projekt Ekonomi ansvarar för att utveckla lösningar för de delar som rör ekonomi, controlling och finans Projektet startades i september 2008 och avslutades i februari 2010.

20 Ekonomi forts. Ett nytt ekonomisystem infördes tillsammans med förändrade roller, ansvar och arbetssätt för de som arbetar med ekonomirelaterade arbetsuppgifter. System: IFS ekonomisystem har ersatts av SAP ekonomi SAP är ny källa för masterdata för bl a kund och leverantör SAP BI har införts som nytt verktyg för analys och uppföljning

21 Ekonomi forts. Processer och arbetssätt: Förändringar i attesteringsprocessen (påverkade många medarbetare) Samtliga ekonomiprocesser påverkades Nya controllingverktyg ger nya möjligheter till uppföljning, analys och kontroll över kostnader En "internbank" har införts för koncerninterna betalningar IHC Tydligare bokslutsprocess styrd av nytt verktyg som kallas "Closing Cockpit" Ny tydligare indelning mellan intern- och externredovisning Ny masterdatastruktur för ekonomi, inklusive ny kodsträng Nytt work-flow i omkostnadsflöde Anläggningsregister

22 Ekonomi forts. Antal medarbetare som berördes Förändringar i processen för attestering av e-faktura 1500 Ny process för månatliga rapporter för kostnadställeansvariga 750 Nya processer redovisning 200

23 Ekonomi inom förändringsprogrammet AxOne

24 AxOne - programmets omfattning Pris & Sortiment Varu-försörjning Ekonomi BI - Business Intelligence Teknisk arkitektur 24

25 Vi följer varans väg - Så här hänger det ihop Inköp till lager Leverans till butik Inköpsorder Butiksorder Varumottag Infackning Lagervärde Utleverans Fraktsed.utskr Fakturering Plan.levdag Saldojusteringar Varukostnad Intäkt Matchning Differens Varukostnad Lev.faktura Fordran Leverantör COPA / BW Lönsamhetsanalys 25

26 Vi följer varans väg - Så här hänger det ihop Inköp till butik Butiksinterna processer Inköpsorder Kund i kassan Godsmottag Scannade pallar sänds Lagervärde Axbo Nattbatch Kassarapport SSC registrerat Matchning Varukostnad KSV Svinn Varukostnad KSV Inköp Saldorörelser Godsmottag fr Dialog, Inventering, Svinn, Reklamation Intäkt Lev.faktura COPA / BW Lönsamhetsanalys Datalager / EDW Lönsamhetsanalys 26

27 Var sker uppföljningen? För att undvika prestandaproblem så är strävan att operativ rapportering och analys sker i datalager SAP BW Aggregering på kontonivå i externredovisningen Specifikationen i datalager för vidare analys

28 Exempel lösningsutmaning lagersaldon butik Saldopåverkande godsrörelse från utrullade lager skickas från butikssystemet AxBo till SAP ECC Lagervärderingsmetod för butik och lager blir glidande genomsnittspris istället för standardpris Utmaning att särskilja udda fåglar och direktleveranser i gränssnittet med tillhörande regelverk 28

29 Varuförsörjning Vad har vi idag? Lagerflöde för Borlänge - Ost & Mejeri, Kött & Chark d v s färskvarulager Jönköping färskvarulager och transit Kärnprocesser Inköp till lager, leverans till butik, butiksprocesser och efterdebitering till leverantör Fakturering via SD Lagervärdering butik (MAP) Valutasäkring

30 Nuvarande ekonomilösning i SAP Gränssnitt Ekonomi SAP Gränssnitt SAP EWM Ett dussintal gränssnitt förser ekonomidata till SAP från andra system, under utrullning Logistikflöden i SAP driftsatta för utrullade lager Gränssnitt 30

31 Fortsättning Den sista etappen för AxOne Utökad lagerfunktionalitet Kompletterande faktureringslösningar Kundspecifika lösningar Importhantering Utökad rapportering (SAP BW)

32 Utmaning utrullning Successiv utrullning av SAP leder till arbete i dubbla systemvärldar och till försvårat avstämnings- och kontrollarbete Dock strategiskt beslut att inte genomföra en Big Bang p g a den höga risk som detta skulle innebära för Axfoods verksamhet Att förstå att vi lever i en vattensäng 32

33 Löpande redovisning

34 Uppdrag och huvudaktiviteter Löpande redovisning - Från registrering till avstämning Bokningar automatiska, via gränssnitt och bokföringsorder Hantera gränssnitt Kontoavstämning och uppföljning Koncernavstämning

35 Gränssnitt Transaktioner via gränssnitt - Kassarapportering - Löner - Kundfakturor - Leverantörsfakturor Mappningstabell översätter data från andra gränssnitt

36 Avstämning Axfood har valt bort SAP:s funktionalitet vad gäller avstämning av likvidposter. Adra Match Accounts (AMA), i genomsnitt poster per dag.

37 Avstämningsverktyg Lager/HK/Butik/Bank Dagliga transaktioner i HB Dagliga transaktioner i bank SAP Avstämningskonto Bankkonto i HB Account Match Avstämning mha verktyg 37

38 Styrkor med SAP Workflow - tillåter elektronisk attest på manuell bokföringsorder, vilken sparas elektroniskt i SAP Bifoga bilaga i SAP Koncernavstämning (intern fakturering). SAP kompatibelt med excel

39 Kundprocessen

40 Uppdrag & huvudaktiviteter Kundprocessen - från kreditprövning till betalning Kreditbedömning Kundupplägg (se masterdata) Depositioner och säkerheter. Kreditkontroll Fakturering automatisk, via gränssnitt och manuell. Intern och extern. Kundreskontrabevakning, hantering av inkommande betalningar. Påminnelser, krav Räntefakturering Inkasso- och konkursärenden.

41 Hur används SAP? Internfakturering automatiskt skapande av leverantörsbenet. Fakturering i SD-modulen via order Fakturering efterdebiteringar via SD-modulen Fakturering i AR-modulen utan order Fakturering legacysystem till SAP ECC via integration Kreditkontroll i SAP Dubbla kundnummer etc mappning i SAP Fakturadistribution via tredje part

42 Fakturering Fakturering = Partihandel och Butik Kundreskontra Distribution = Tredje part Arkiv Kund via E-faktura Kund via E-portal Kund via papperfaktura 42

43 Styrkor med SAP Internfakturering integrerat flöde. Huvudkundnummer smidig aggregering av underkundnummer. Anpassningsbara sökvägar.

44 Implementeringsutmaningar Beslutad utrullningsstrategi innebär - lång interimsperiod med fakturering parallellt via SAP samt legacy. - lång period med dubbla kundnummer.

45 Leverantörs processen

46 Uppdrag Samtliga leverantörsfakturor ska finnas i leverantörsreskontran attesteras två i förening samt betalas i rätt tid.

47 Varufakturor Material Management sedan i våras Order, godsmottagning, fakturaregistrering och matchning sker i SAP för utrullade lager Order, godsmottagning, fakturaregistrering och matchning sker i försystem för ej utrullade lager Tre olika gränssnitt - olika försystem

48 Omkostnadsfakturor Två olika gränssnitt Scannade pappersfakturor Elektroniska fakturor I textfil med bifogade PDF bilder Workflow med SAP Minimaster

49 Huvudaktiviteter Idocshantering i gränssnitt Fakturamatchning varufakturor Kontering omkostnadsfakturor Periodisering fakturor Leverantörsbetalning och återrapportering från bank Hantering betalningspåminnelser och Inkasso Prel. fakturor och upplupen moms vid bokslut

50 SAP Minimaster & Workflow SAP Standard Workflow bekräftare/attestorer SAP HR SAP Minimaster Referensnummer styr till fakturamottagare (bekräftaren) Bekräftarens chef är alltid attestor Bekräftaren är behörig att använda kostnadsställen som man själv äger eller ens närmaste chef äger enligt kostnadsställestrukturen i SAP

51 SAP Minimaster & Workflow Enhetlig kontering i alla bolag Förkontering av leverantörer HB-konto Segment Momsindikator Begränsade ändringar kan göras i workflow Felhanterare centralt placerad

52 Styrka & svaghet med SAP Styrkor med SAP Användarvänligt gränssnitt Enkelt och rakt workflow utan större finesser men stabilt Svaghet med SAP Periodisering

53 Bank

54 Bankkonton i koncernen Bank jan-2003 febr-2004 dec-2008 Bank Bank Bank Totalt Kontoavgift per år (tkr) Koncernkonton

55 Dagligt likviditetsflöde Ankommande betalningar Dagskassor-kontanter Kortinlösen Kundinbetalningar-fakturor - autogiro - BG inbetalningar - manuella inbetalningar Avgående betalningar LB, svenska betalningar AG UTLI, valutaköp-betalning till ett annat land Moms, skatt, arbetsgivaravgifter Löner

56 Ankommande betalningar Dagskassor kontant Dagskassor kortinlösen Betalning av kundfakturor AG BG Manuella inbetalningar Värdetransportör Kortinlösaren >60% Koncernkonto Axfood AB Underkonto dotterbolag Underkonto dotterbolag <40%

57 Avgående betalningar Koncernkonto Axfood AB Underkonto dotterbolag Underkonto dotterbolag Valutaköp BGC-BG nummer Valutakonto dotterbolag AG LB-betalning av svenska lev.fakturor UTLI-betalning av utl.lev. fakt. Betalning av skatt,moms, arbetsgiv.avg. Löne utbetalningar

58 Intern Bank (IHC) Bank 1 Koncernkonto Axfood AB Bankkonto Axfood AB Bankkonto Willys AB Bankkonto PrisXtra AB Bankkonto Axfood IT AB Bankkonto SAP Intern Bank (IHC) IHC konto Axfood AB IHC konto Axfood Sverige AB IHC konto Axfood IT AB IHC konto Willys AB IHC konto Hemköpskedjan AB IHC konto PrisXtra AB IHC konto Snabbgross AB

59 IHC - In House Cash IHC In-House Cash: Internbanken i SAP IHC ska hantera endast interna betalningar Affärspartner: Alla koncernbolag sätts upp som Affärspartner i IHC som ägs av moderbolaget. IHC Konto: Varje affärspartner får ett IHC konto. Kontovillkor: För varje IHC konto sätts interna räntevillkoren av finansavdelningen, internränta beräknas och bokförs automatiskt vid varje månadsskifte Limit: Styr b.la. när övertrasseringsränta (används ej i Axfood) skall debiteras. Obegränsad limit för alla IHC konton. 59

60 Varför IHC? Axfood har stor volym av interna transaktioner och interna fakturor Varje betalningstransaktion genererar en avgift Fördelar med IHC Inga kostnader för interna betalningar och transaktioner Snabb kontroll över interna mellanhavanden Möjliggör en effektiv bokslutsprocess 60

61 Process anläggnings- och projektredovisning

62 Uppdrag Aktuellt anläggningsregister i alla bolag Korrekta avskrivningar enligt lag och policy 62

63 Inför implementeringen av SAP Anläggningstillgångar i Axfood 2010 I Balansräkningen: Materiella mkr Immateriella mkr Investeringar: 785 mkr Avskrivningar: 534 mkr Anläggningarna finns på minst 650 olika ställen i Sverige Konverterade st anläggningar 63

64 Krav på SAP Krav Följa Pågående projekt Simulera avskrivningar Enkelt att transferera mellan och inom bolagen Bra rapporter i bokslutsarbetet

65 Hur används SAP? Har gemensam struktur för att lätt hitta anläggningen Kostnadsställe (costcenter) Handelsenhet (site) Placering (location) Lokal (room) Följer pågående projekt Internorder (projekt) används alltid, även vid direktaktivering. Fakturorna bokförs via internorder i RR, med månadsavräkning mot BR. Genomför avskrivningar Flyttar anläggningar inom och mellan bolag

66 Utmaning Märkning med streckkoder för att effektivisera inventering 66

67 Masterdata

68 Uppdrag & huvudaktiviteter Utgått från SAP rollerna Kundregister Leverantörsregister Minimaster Anläggning-och projektredovisning Underhåll kontoplan Resultatenhet och kostnadsställe

69 Styrkor med SAP Tydliga skiljelinjer i rollerna Blanketter som underlag kan uppfattas som en nackdel, men en styrka då det alltid finns undertecknade dokument för ny-och eller ändringsregistrering

70 Tips och råd Centralisera - Samlad kunskap på ett och samma ställe så långt det är möjligt och hanterbart - Arbetsuppgifter ej personbundna - Tydliga regler och rutiner avseende nyupplägg av kunder, leverantörer - Agera filter och ifrågasätta, inte bara registrera - Dokumentation på ETT ställe

71 Process Intern kontroll

72 Uppdrag & huvudaktiviteter Axfoods ambition är att tillämpa intern kontroll i linje med Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Följande definition av intern kontroll anses vanlig och tillämpas även i vägledningen Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och andra medarbetare, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier Ändamålsenlig och effektig verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar Process Intern kontroll i SAP En del av intern kontrollprocessen är att via en larmrapport analysera och hantera definierade risker i Axfoods roller

73 Hur används SAP? Utifrån framtagen strategi är roller och behörigheter designade och byggda Säkra att slutanvändaren har nödvändig behörighet för att utföra sitt jobb Säkra att slutanvändaren inte har för hög/bred behörighet vilket kan leda till en risk. Behörigheter ska begränsas när det är nödvändigt Organisatoriska samt ev. andra restriktioner för att begränsa behörigheten på tex. Bolagsnivå, avdelningsnivå m.m. Risker i form av krockar, känsliga transaktioner och uppdateringsmöjligheter i transaktionsobjekt hanteras via en Segregation of Duties matris.

74 Hur används SAP? Utifrån framtagen strategi är roller och behörigheter designade och byggda SAP rollerna byggs utifrån transaktionskoder definierade per process. Konceptet bygger på enkelroller och komposita roller. Endast komposita roller tilldelas användare. För process ekonomi är en kompositroll en funktion. SAP roller finns även för IT:s förvaltning, ITroller IT-roller innehåller de verksamhetstransaktioner som IT fått godkännande på att använda, detta gäller både för display och i de få lägen det handlar om att underhålla data.

75 Implementeringsutmaningar Styrkan i att jobba i ett system är samtidigt en utmaning avseende roller och behörigheter Bra kontroll genom kontinuerlig access review Utmaning i Segregation of Duties Sätta upp regelverk så att mesta möjliga kontroll kan utföras. Krockar mellan transaktionskoder, objekt med ändra behörighet och åtkomst till känsliga transaktioner Larmrapport, Segregation of Duties Rapporten blir aldrig bättre än det uppsatta regelverket Utmaning att förvalta roller och behörigheter utan ett stödjande riskhanteringsverktyg. På marknaden finns ett flertal verktyg, SAP har SAP GRC. IDM - rolltilldelningsverktyg

76 Riskhanteringsverktyg På marknaden idag finns ett antal verktyg som stöder ett företags riskhantering. Det gäller inte bara åtkomsten av data i ett affärssystem. SAP:s GRC består av fyra olika delar varav en är en riskmotor, utifrån definitionerna i riskmotorn hanteras nyskapande/förvaltning av behörigheter i en del och riskanalyser på företagsnivå i annan. SAP:s GRC är ett stort och omfattande verktyg. Det finns flera aktörer med liknande lösningar med olika komplexitet. Vi på Axfood ser att vi har ett behov av ett verktyg och ska göra en grundlig förstudie för att hamna på rätt verktygsnivå.

77 Tips och råd Övergripande ansvarig för strategi, design och bygg av roller och behörigheter Följa lagar och förordningar Interna policys och riktlinjer och företagets policy för informationssäkerhet Verktyg för riskhantering Identifiera kritiska transaktioner Segregation of Duties Tydligt ägandeskap av roller per process

78 Process Moms

79 Uppdrag & huvudaktiviteter Korrekt momshantering Korrekt momsredovisning till Skatteverket Samma principer i hela koncernen Automatisering Minska avstämningspunkterna Förenkla när back-up krävs Momsindikatorer, uppsättning, underhåll Momsreskontra, månatlig körning

80 Hur används SAP? Samtliga transaktioner som ska påverka momsreskontran bokförs med momsindikator Axfood har valt att inte tillåta bokningar på resultatkonton utan momsindikator Momsen analyseras utifrån momsindikatorer och ej via huvudbokskonton Momsindikatorerna är kopplade till momstyp ingående alt utgående moms Momsindikatorerna är kopplade till en momsmetod, tex moms, beräknad moms, ingen moms, betalning m.m.

81 Styrkor/svagheter med SAP Momsreskontran är en förutsättning för enhetlig hantering av moms i koncernen Separata momsindikatorer måste sättas upp för ingående och utgående moms vilket innebär att det blir ett stort antal momsindikatorer Preliminärregistrerade dokument påverkar inte momsreskontran varför en körning måste göras i samband med månadsavslut En körning måste göras i samband med månadsavslut för att flytta de poster som ska påverka momsen från vilande moms till moms att redovisa

82 Tips och råd Begränsa antalet huvudbokskonton, använd momsindikatorer vid avstämning/analys Samtliga bokningar som ska påverka momsreskontran måste bokas med momsindikator, boka inte direkt på huvudbokskonto Identifiera samtliga flöden som generar moms, se till att momsen beräknas, dvs inte bokas in direkt på momskonton

83 Process Bokslut

84 Bokslut Axfood Rapportering - Axfoods rapporteringsstruktur Closing Cockpit (cloco, clococ) - Uppbyggnad - Användning - Erfarenheter - Utveckling Rapporter - Balansrapporter - Resultatrapporter - Exempel på andra rapporter Årsbokslut - Rutin för årsbokslutstransaktioner

85 Rapportering :00 Axfood vinner tävlingen Bästa Delårsrapport För andra året i rad har Axfood vunnit deltävlingen Bästa delårsrapport i Kantons och Aktiespararnas tävling Årets börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiespararnas och Kantons motivering: Med hela 19 poäng av 19 möjliga står Axfood som värdig vinnare av deltävlingen Bästa delårsrapport. Axfoods delårsrapport är ett innehållsmässigt föredöme med en informativ bolagsbeskrivning och utförlig nyckeltalsöversikt. En tydlig layout med systematisk rubricering och pedagogiska diagram gör dessutom rapportens innehåll mycket lättillgängligt :00 Axfood vinner tävlingen Bästa IR-webbplats! För andra året i rad har Axfood vunnit deltävlingen Bästa IR-webbplats i Kantons och Aktiespararnas tävling Årets börsbolag på listan stora bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiespararnas och Kantons motivering: Axfoods webbplats är lättöverskådlig och fylld med uppdaterad, relevant information som besökaren navigerar sig fram till via tydliga flikar, rubriker och länkar. Webbplatsens startsida ger en bra överblick av aktuell information såsom aktiens utveckling, pressmeddelanden samt utdrag ur kalendarium. Axfood stänger sina böcker efter 4 dagar 85

86 Summering och lärdomar av vår resa

87 Sex framgångsrika releaser! Sex framgångsrika releaser Stabil lösning. Relativt få incidenter och defekter efter varje go-live Verksamhetens mottagande har varit god vid varje release. Stort engagemang från verksamheten har medfört välutbildade och engagerad personal. AxOne program vann SAP Quality Awards Silver medalj i Norden av SAP in

88 Förvaltningsmodellen Tillämpning huvudprocess Ekonomi Verksamhet Forum Verksamhet Processägare Förvalt -ningsprioråd Ekonomi Styrgrupp Taktiska, Strategiska Krav Processägare ekonomi Datadefinitionsägare Taktiska, Strategiska Krav Förvaltningsråd/ Ekonomi Taktiska, Strategiska Krav Arbetsutskott Processägare Processpecialist Processpecialist Ekonomi Verksamhet Operativa krav Processpecialist Datadefinitionsägare Operativa krav Processråd/ Delprocess Operativa krav Processansvarig per Delprocess Ansvarig övergripande regelverk Processansvarig (ek) Krav 88

89 SAP resan så här långt: Lessons Learned Bygg IT kompetens tidigt Anställ SAP kompetens Utbilda nyckelpersoner i SAP tidigt & frigör kompetenta verksamhetspersoner som kan sina processer till projektet Starta arbetet med förvaltningsorganisationen tidigt, tänk på förvaltningsorganisationen från början Tänk processer och rutiner och inte bara system SAP är en möjliggörare inte ett mål i sig Kartlägg processer och dokumentera dem. Att dokumentera är viktigt: Var är vi? Vart vill vi? Hur vet vi vad vi bestämt? Ledningen måste visa engagemang i projektet Tydlig program/projektstruktur med tydlig metodik SAP standard best practice och parameterstyrd standardkonfiguration Koncernmässiga lösningar, enkelhet i arbetssätt Glöm inte: utbildning, kommunikation, organisationspåverkan Interimslösningar kan vara sämre än nuvarande lösningar och/eller kräva mer manuellt arbete Viktigt med nära samarbete mellan IT Processresurser

90 SAP resan så här långt: Lessons Learned Viktigt att ha med från början: roll & behörigheter samt masterdata Börja konverteringsarbetet i god tid! Centralisera Masterdata God datakvalitet VIKTIGT i masterdata - Lägg mycket tid på städning inför konvertering av masterdata - Rensa i anläggningsregistret - Ta bort överflödiga HB-konton Tänk nytt!

91 91 Frågor?

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood april juni, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 10 478 Mkr (9 804), +6,9% Rörelseresultat: 431 Mkr (376), +14,6% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling Arkivmyndighetens beslut 2011:15 Sida 1 (7) 2014-06-23 BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Välkommen till ekonomidagen 2014!

Välkommen till ekonomidagen 2014! Välkommen till ekonomidagen 2014! Ekonomidagen 19/11 2014 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation Kaffepaus Rutiner kring projekthantering Hur väljer vi våra lösenord? Fakturaadress Stockholms

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Vår spännande EFH-resa

Vår spännande EFH-resa Vår spännande EFH-resa Mia Ahlberg Solna 2010 11 25 Agenda Kort om Skanska Sverige Bakgrund till vår EFH- resa Processförändringar föä di Status idag Elektroniska fakturor två elektroniska vägar in till

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Vattenfall E-Invoice Onboarding

Vattenfall E-Invoice Onboarding Vattenfall E-Invoice Onboarding Lärdomar och rekommendationer 2011.10.06 David Häggström 1 Vattenfall E-Invoice Onboarding David Häggström 2011.10.06 Agenda Vattenfall Shared Service Center Efakturaprojekt

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5

Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5 Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 4 2.1 GSFs åtaganden... 4 2.2 Kundens åtaganden... 4 3 Generella tjänstebeskrivningar... 6 4 Specifikation av tjänster

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Systemdokumentation och behandlingshistorik. 18 januari 2005 Lars Gyllenswärd IT-kommittén

Systemdokumentation och behandlingshistorik. 18 januari 2005 Lars Gyllenswärd IT-kommittén Systemdokumentation och behandlingshistorik 18 januari 2005 Lars Gyllenswärd IT-kommittén Var hittar jag BFL och BFN R10 FARs samlingsvolym del 1 www.bfn.se (redovisningsnormer rekommendationer) Varför?

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Bokslutsbarometern IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer

Bokslutsbarometern IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer Bokslutsbarometern 2016 IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer Snabba Bokslut Varför snabba bokslut? Förhandstitt på studiens resultat Vad kännetecknar snabba bolag? Hur uppnår man ett snabbare bokslut? För

Läs mer

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer