Axfood. FI-dagarna november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axfood. FI-dagarna. 28-29 november 2012"

Transkript

1 Axfood FI-dagarna november 2012

2 Från utmaning till stabil framgång. Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Utgångsläge 2000 Axfood bildas genom samgående av Hemköp, D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar Finland.

3 Från 30 butiksprofiler till

4 ..en stabil och lönsam koncern Ett av de största noterade dagligvarubolagen i Norden Helägd detaljhandel Partihandel

5 Axfood snabbfakta Ca 230 helägda och 840 samverkande butiker Marknadsandel: Ca 20% Noterat på Nasdaq OMX Stockholm Börsvärde: 13 Mdkr Omsättning: 35 Mdkr Rörelseresultat: 1,2 Mdkr Antal medarbetare: 7 000

6 Detta är Axfood 6

7 Segmentering i Sverige 5% 11% 22% 45% 17% Hard Discount Lågpris Stormarknad Traditionell livs Trafik & Närservice Anlat varor: Antal varor: Antal varor: Antal varor: Antal varor: Netto Lidl PrisXtra Willys WillysHemma Ica Maxi Coop Forum City Gross Hemköp Vi-stores Coop Konsum Coop Extra Ica Supermarket Ica Kvantum Tempo Handlar n Ica Nära 7-Eleven Coop Nära Bensinbolag

8 Resan började år 2000 i IFS

9 8 ekonomisystem ersattes 8 kontoplaner Koncerngemensamma rutiner inom ekonomi

10 SSC år 2003 Ersatte vissa ekonomifunktioner på bolagen

11 SSC:s uppdrag SSC är en strategisk supportfunktion i Axfood AB enligt beslut i företagsledningen SSC utför arbete åt alla bolag i koncernen enligt gemensamt fastställda processer Ansvaret för processerna ligger på Axfoods processchefer 11

12 SSC:s tjänster Tjänstekatalogen består främst av transaktionshantering av enhetliga ekonomi- och löneprocesser Tjänstekatalogen har utökats utifrån säkerhetsbaserade behov såsom masterdatahantering. Detta för att erhålla en hög nivå på roller och behörigheter (SoD) SSC har kontinuerligt (på grund av främst pågående byte av systemplattform) höjt kompetensnivån för att möta ytterligare behov av även icke transaktionsintensiva tjänster 12

13 AxOne

14 Vad är AxOne? AxOne - vårt verksamhetsförändringsprogram AxOne är det största verksamhetsförändringsprogrammet i vår historia och drivs med start 2008 och minst 5 år framåt Programmet är en viktig möjliggörare för vår affärsstrategi AxOne inför ett nytt affärssystem, nya och förändrade arbetsprocesser samt tillhörande roller och ansvar AxOne består av tre funktionella huvudområden: Pris & Sortiment, Varuförsörjning samt Ekonomi, med rapportering (BI) och den tekniska plattformen till stöd för huvudområdena Införandet planeras pågå mellan 2010 och 2013 och kommer att påverka alla delar av Axfoods organisation Pris & Sortiment Ekonomi Teknisk arkitektur Varuförsörjning BI - Business Intelligence

15 Varför inför Axfood ett nytt affärssystemet SAP? Ett nytt affärssystem skapar förutsättningar för Axfood att nå sina affärsmål Effektivare och mer lokalt anpassade butikssortiment Förbättrad prissättning som dessutom bättre kan anpassas till lokal konkurrenssituation Effektivare varuförsörjning genom bl.a. bättre integration av hela varuförsörjningskedjan Förbättrad ekonomi- och verksamhetsstyrning Ökad försäljning och förbättrad bruttovinst Ökad integration inom Axfood Bättre rustade för framtiden 15

16 Program Master Plan Program releases: Finance Blueprint Implementation Merchandising Pre-study Phase Blueprint Implementation Supply Chain Blueprint Implementation Roll-out 16

17 Ekonomi inom förändringsprogrammet AxOne

18 Omfattning av område Ekonomi Ekonomiområdet på Axfood omfattar tre områden; Ekonomi, Controlling och Finans Utredningen som har gjorts inom Strategiplan Ekonomi omfattar Ekonomi, Controlling, Finans och nulägesanalys har fastställt huvudprocesser för Axfood enligt nedan: Ekonomi Controlling Finans Ekonomi Kundprocess Leverantörsprocess Controlling Operativ uppföljning på koncern- & kedjenivå Löpande analys på koncern-, kedje-, butiksnivå Finans Likviditetshantering IHC Skattehantering Legalt bokslut & extern rapportering Strategi, budget & prognos Anläggningsredovisning Investeringsuppföljning Intern kontroll Löpande redovisning Projekthantering

19 Ekonomi Projekt Ekonomi Projekt Ekonomi ansvarar för att utveckla lösningar för de delar som rör ekonomi, controlling och finans Projektet startades i september 2008 och avslutades i februari 2010.

20 Ekonomi forts. Ett nytt ekonomisystem infördes tillsammans med förändrade roller, ansvar och arbetssätt för de som arbetar med ekonomirelaterade arbetsuppgifter. System: IFS ekonomisystem har ersatts av SAP ekonomi SAP är ny källa för masterdata för bl a kund och leverantör SAP BI har införts som nytt verktyg för analys och uppföljning

21 Ekonomi forts. Processer och arbetssätt: Förändringar i attesteringsprocessen (påverkade många medarbetare) Samtliga ekonomiprocesser påverkades Nya controllingverktyg ger nya möjligheter till uppföljning, analys och kontroll över kostnader En "internbank" har införts för koncerninterna betalningar IHC Tydligare bokslutsprocess styrd av nytt verktyg som kallas "Closing Cockpit" Ny tydligare indelning mellan intern- och externredovisning Ny masterdatastruktur för ekonomi, inklusive ny kodsträng Nytt work-flow i omkostnadsflöde Anläggningsregister

22 Ekonomi forts. Antal medarbetare som berördes Förändringar i processen för attestering av e-faktura 1500 Ny process för månatliga rapporter för kostnadställeansvariga 750 Nya processer redovisning 200

23 Ekonomi inom förändringsprogrammet AxOne

24 AxOne - programmets omfattning Pris & Sortiment Varu-försörjning Ekonomi BI - Business Intelligence Teknisk arkitektur 24

25 Vi följer varans väg - Så här hänger det ihop Inköp till lager Leverans till butik Inköpsorder Butiksorder Varumottag Infackning Lagervärde Utleverans Fraktsed.utskr Fakturering Plan.levdag Saldojusteringar Varukostnad Intäkt Matchning Differens Varukostnad Lev.faktura Fordran Leverantör COPA / BW Lönsamhetsanalys 25

26 Vi följer varans väg - Så här hänger det ihop Inköp till butik Butiksinterna processer Inköpsorder Kund i kassan Godsmottag Scannade pallar sänds Lagervärde Axbo Nattbatch Kassarapport SSC registrerat Matchning Varukostnad KSV Svinn Varukostnad KSV Inköp Saldorörelser Godsmottag fr Dialog, Inventering, Svinn, Reklamation Intäkt Lev.faktura COPA / BW Lönsamhetsanalys Datalager / EDW Lönsamhetsanalys 26

27 Var sker uppföljningen? För att undvika prestandaproblem så är strävan att operativ rapportering och analys sker i datalager SAP BW Aggregering på kontonivå i externredovisningen Specifikationen i datalager för vidare analys

28 Exempel lösningsutmaning lagersaldon butik Saldopåverkande godsrörelse från utrullade lager skickas från butikssystemet AxBo till SAP ECC Lagervärderingsmetod för butik och lager blir glidande genomsnittspris istället för standardpris Utmaning att särskilja udda fåglar och direktleveranser i gränssnittet med tillhörande regelverk 28

29 Varuförsörjning Vad har vi idag? Lagerflöde för Borlänge - Ost & Mejeri, Kött & Chark d v s färskvarulager Jönköping färskvarulager och transit Kärnprocesser Inköp till lager, leverans till butik, butiksprocesser och efterdebitering till leverantör Fakturering via SD Lagervärdering butik (MAP) Valutasäkring

30 Nuvarande ekonomilösning i SAP Gränssnitt Ekonomi SAP Gränssnitt SAP EWM Ett dussintal gränssnitt förser ekonomidata till SAP från andra system, under utrullning Logistikflöden i SAP driftsatta för utrullade lager Gränssnitt 30

31 Fortsättning Den sista etappen för AxOne Utökad lagerfunktionalitet Kompletterande faktureringslösningar Kundspecifika lösningar Importhantering Utökad rapportering (SAP BW)

32 Utmaning utrullning Successiv utrullning av SAP leder till arbete i dubbla systemvärldar och till försvårat avstämnings- och kontrollarbete Dock strategiskt beslut att inte genomföra en Big Bang p g a den höga risk som detta skulle innebära för Axfoods verksamhet Att förstå att vi lever i en vattensäng 32

33 Löpande redovisning

34 Uppdrag och huvudaktiviteter Löpande redovisning - Från registrering till avstämning Bokningar automatiska, via gränssnitt och bokföringsorder Hantera gränssnitt Kontoavstämning och uppföljning Koncernavstämning

35 Gränssnitt Transaktioner via gränssnitt - Kassarapportering - Löner - Kundfakturor - Leverantörsfakturor Mappningstabell översätter data från andra gränssnitt

36 Avstämning Axfood har valt bort SAP:s funktionalitet vad gäller avstämning av likvidposter. Adra Match Accounts (AMA), i genomsnitt poster per dag.

37 Avstämningsverktyg Lager/HK/Butik/Bank Dagliga transaktioner i HB Dagliga transaktioner i bank SAP Avstämningskonto Bankkonto i HB Account Match Avstämning mha verktyg 37

38 Styrkor med SAP Workflow - tillåter elektronisk attest på manuell bokföringsorder, vilken sparas elektroniskt i SAP Bifoga bilaga i SAP Koncernavstämning (intern fakturering). SAP kompatibelt med excel

39 Kundprocessen

40 Uppdrag & huvudaktiviteter Kundprocessen - från kreditprövning till betalning Kreditbedömning Kundupplägg (se masterdata) Depositioner och säkerheter. Kreditkontroll Fakturering automatisk, via gränssnitt och manuell. Intern och extern. Kundreskontrabevakning, hantering av inkommande betalningar. Påminnelser, krav Räntefakturering Inkasso- och konkursärenden.

41 Hur används SAP? Internfakturering automatiskt skapande av leverantörsbenet. Fakturering i SD-modulen via order Fakturering efterdebiteringar via SD-modulen Fakturering i AR-modulen utan order Fakturering legacysystem till SAP ECC via integration Kreditkontroll i SAP Dubbla kundnummer etc mappning i SAP Fakturadistribution via tredje part

42 Fakturering Fakturering = Partihandel och Butik Kundreskontra Distribution = Tredje part Arkiv Kund via E-faktura Kund via E-portal Kund via papperfaktura 42

43 Styrkor med SAP Internfakturering integrerat flöde. Huvudkundnummer smidig aggregering av underkundnummer. Anpassningsbara sökvägar.

44 Implementeringsutmaningar Beslutad utrullningsstrategi innebär - lång interimsperiod med fakturering parallellt via SAP samt legacy. - lång period med dubbla kundnummer.

45 Leverantörs processen

46 Uppdrag Samtliga leverantörsfakturor ska finnas i leverantörsreskontran attesteras två i förening samt betalas i rätt tid.

47 Varufakturor Material Management sedan i våras Order, godsmottagning, fakturaregistrering och matchning sker i SAP för utrullade lager Order, godsmottagning, fakturaregistrering och matchning sker i försystem för ej utrullade lager Tre olika gränssnitt - olika försystem

48 Omkostnadsfakturor Två olika gränssnitt Scannade pappersfakturor Elektroniska fakturor I textfil med bifogade PDF bilder Workflow med SAP Minimaster

49 Huvudaktiviteter Idocshantering i gränssnitt Fakturamatchning varufakturor Kontering omkostnadsfakturor Periodisering fakturor Leverantörsbetalning och återrapportering från bank Hantering betalningspåminnelser och Inkasso Prel. fakturor och upplupen moms vid bokslut

50 SAP Minimaster & Workflow SAP Standard Workflow bekräftare/attestorer SAP HR SAP Minimaster Referensnummer styr till fakturamottagare (bekräftaren) Bekräftarens chef är alltid attestor Bekräftaren är behörig att använda kostnadsställen som man själv äger eller ens närmaste chef äger enligt kostnadsställestrukturen i SAP

51 SAP Minimaster & Workflow Enhetlig kontering i alla bolag Förkontering av leverantörer HB-konto Segment Momsindikator Begränsade ändringar kan göras i workflow Felhanterare centralt placerad

52 Styrka & svaghet med SAP Styrkor med SAP Användarvänligt gränssnitt Enkelt och rakt workflow utan större finesser men stabilt Svaghet med SAP Periodisering

53 Bank

54 Bankkonton i koncernen Bank jan-2003 febr-2004 dec-2008 Bank Bank Bank Totalt Kontoavgift per år (tkr) Koncernkonton

55 Dagligt likviditetsflöde Ankommande betalningar Dagskassor-kontanter Kortinlösen Kundinbetalningar-fakturor - autogiro - BG inbetalningar - manuella inbetalningar Avgående betalningar LB, svenska betalningar AG UTLI, valutaköp-betalning till ett annat land Moms, skatt, arbetsgivaravgifter Löner

56 Ankommande betalningar Dagskassor kontant Dagskassor kortinlösen Betalning av kundfakturor AG BG Manuella inbetalningar Värdetransportör Kortinlösaren >60% Koncernkonto Axfood AB Underkonto dotterbolag Underkonto dotterbolag <40%

57 Avgående betalningar Koncernkonto Axfood AB Underkonto dotterbolag Underkonto dotterbolag Valutaköp BGC-BG nummer Valutakonto dotterbolag AG LB-betalning av svenska lev.fakturor UTLI-betalning av utl.lev. fakt. Betalning av skatt,moms, arbetsgiv.avg. Löne utbetalningar

58 Intern Bank (IHC) Bank 1 Koncernkonto Axfood AB Bankkonto Axfood AB Bankkonto Willys AB Bankkonto PrisXtra AB Bankkonto Axfood IT AB Bankkonto SAP Intern Bank (IHC) IHC konto Axfood AB IHC konto Axfood Sverige AB IHC konto Axfood IT AB IHC konto Willys AB IHC konto Hemköpskedjan AB IHC konto PrisXtra AB IHC konto Snabbgross AB

59 IHC - In House Cash IHC In-House Cash: Internbanken i SAP IHC ska hantera endast interna betalningar Affärspartner: Alla koncernbolag sätts upp som Affärspartner i IHC som ägs av moderbolaget. IHC Konto: Varje affärspartner får ett IHC konto. Kontovillkor: För varje IHC konto sätts interna räntevillkoren av finansavdelningen, internränta beräknas och bokförs automatiskt vid varje månadsskifte Limit: Styr b.la. när övertrasseringsränta (används ej i Axfood) skall debiteras. Obegränsad limit för alla IHC konton. 59

60 Varför IHC? Axfood har stor volym av interna transaktioner och interna fakturor Varje betalningstransaktion genererar en avgift Fördelar med IHC Inga kostnader för interna betalningar och transaktioner Snabb kontroll över interna mellanhavanden Möjliggör en effektiv bokslutsprocess 60

61 Process anläggnings- och projektredovisning

62 Uppdrag Aktuellt anläggningsregister i alla bolag Korrekta avskrivningar enligt lag och policy 62

63 Inför implementeringen av SAP Anläggningstillgångar i Axfood 2010 I Balansräkningen: Materiella mkr Immateriella mkr Investeringar: 785 mkr Avskrivningar: 534 mkr Anläggningarna finns på minst 650 olika ställen i Sverige Konverterade st anläggningar 63

64 Krav på SAP Krav Följa Pågående projekt Simulera avskrivningar Enkelt att transferera mellan och inom bolagen Bra rapporter i bokslutsarbetet

65 Hur används SAP? Har gemensam struktur för att lätt hitta anläggningen Kostnadsställe (costcenter) Handelsenhet (site) Placering (location) Lokal (room) Följer pågående projekt Internorder (projekt) används alltid, även vid direktaktivering. Fakturorna bokförs via internorder i RR, med månadsavräkning mot BR. Genomför avskrivningar Flyttar anläggningar inom och mellan bolag

66 Utmaning Märkning med streckkoder för att effektivisera inventering 66

67 Masterdata

68 Uppdrag & huvudaktiviteter Utgått från SAP rollerna Kundregister Leverantörsregister Minimaster Anläggning-och projektredovisning Underhåll kontoplan Resultatenhet och kostnadsställe

69 Styrkor med SAP Tydliga skiljelinjer i rollerna Blanketter som underlag kan uppfattas som en nackdel, men en styrka då det alltid finns undertecknade dokument för ny-och eller ändringsregistrering

70 Tips och råd Centralisera - Samlad kunskap på ett och samma ställe så långt det är möjligt och hanterbart - Arbetsuppgifter ej personbundna - Tydliga regler och rutiner avseende nyupplägg av kunder, leverantörer - Agera filter och ifrågasätta, inte bara registrera - Dokumentation på ETT ställe

71 Process Intern kontroll

72 Uppdrag & huvudaktiviteter Axfoods ambition är att tillämpa intern kontroll i linje med Vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Följande definition av intern kontroll anses vanlig och tillämpas även i vägledningen Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och andra medarbetare, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier Ändamålsenlig och effektig verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar Process Intern kontroll i SAP En del av intern kontrollprocessen är att via en larmrapport analysera och hantera definierade risker i Axfoods roller

73 Hur används SAP? Utifrån framtagen strategi är roller och behörigheter designade och byggda Säkra att slutanvändaren har nödvändig behörighet för att utföra sitt jobb Säkra att slutanvändaren inte har för hög/bred behörighet vilket kan leda till en risk. Behörigheter ska begränsas när det är nödvändigt Organisatoriska samt ev. andra restriktioner för att begränsa behörigheten på tex. Bolagsnivå, avdelningsnivå m.m. Risker i form av krockar, känsliga transaktioner och uppdateringsmöjligheter i transaktionsobjekt hanteras via en Segregation of Duties matris.

74 Hur används SAP? Utifrån framtagen strategi är roller och behörigheter designade och byggda SAP rollerna byggs utifrån transaktionskoder definierade per process. Konceptet bygger på enkelroller och komposita roller. Endast komposita roller tilldelas användare. För process ekonomi är en kompositroll en funktion. SAP roller finns även för IT:s förvaltning, ITroller IT-roller innehåller de verksamhetstransaktioner som IT fått godkännande på att använda, detta gäller både för display och i de få lägen det handlar om att underhålla data.

75 Implementeringsutmaningar Styrkan i att jobba i ett system är samtidigt en utmaning avseende roller och behörigheter Bra kontroll genom kontinuerlig access review Utmaning i Segregation of Duties Sätta upp regelverk så att mesta möjliga kontroll kan utföras. Krockar mellan transaktionskoder, objekt med ändra behörighet och åtkomst till känsliga transaktioner Larmrapport, Segregation of Duties Rapporten blir aldrig bättre än det uppsatta regelverket Utmaning att förvalta roller och behörigheter utan ett stödjande riskhanteringsverktyg. På marknaden finns ett flertal verktyg, SAP har SAP GRC. IDM - rolltilldelningsverktyg

76 Riskhanteringsverktyg På marknaden idag finns ett antal verktyg som stöder ett företags riskhantering. Det gäller inte bara åtkomsten av data i ett affärssystem. SAP:s GRC består av fyra olika delar varav en är en riskmotor, utifrån definitionerna i riskmotorn hanteras nyskapande/förvaltning av behörigheter i en del och riskanalyser på företagsnivå i annan. SAP:s GRC är ett stort och omfattande verktyg. Det finns flera aktörer med liknande lösningar med olika komplexitet. Vi på Axfood ser att vi har ett behov av ett verktyg och ska göra en grundlig förstudie för att hamna på rätt verktygsnivå.

77 Tips och råd Övergripande ansvarig för strategi, design och bygg av roller och behörigheter Följa lagar och förordningar Interna policys och riktlinjer och företagets policy för informationssäkerhet Verktyg för riskhantering Identifiera kritiska transaktioner Segregation of Duties Tydligt ägandeskap av roller per process

78 Process Moms

79 Uppdrag & huvudaktiviteter Korrekt momshantering Korrekt momsredovisning till Skatteverket Samma principer i hela koncernen Automatisering Minska avstämningspunkterna Förenkla när back-up krävs Momsindikatorer, uppsättning, underhåll Momsreskontra, månatlig körning

80 Hur används SAP? Samtliga transaktioner som ska påverka momsreskontran bokförs med momsindikator Axfood har valt att inte tillåta bokningar på resultatkonton utan momsindikator Momsen analyseras utifrån momsindikatorer och ej via huvudbokskonton Momsindikatorerna är kopplade till momstyp ingående alt utgående moms Momsindikatorerna är kopplade till en momsmetod, tex moms, beräknad moms, ingen moms, betalning m.m.

81 Styrkor/svagheter med SAP Momsreskontran är en förutsättning för enhetlig hantering av moms i koncernen Separata momsindikatorer måste sättas upp för ingående och utgående moms vilket innebär att det blir ett stort antal momsindikatorer Preliminärregistrerade dokument påverkar inte momsreskontran varför en körning måste göras i samband med månadsavslut En körning måste göras i samband med månadsavslut för att flytta de poster som ska påverka momsen från vilande moms till moms att redovisa

82 Tips och råd Begränsa antalet huvudbokskonton, använd momsindikatorer vid avstämning/analys Samtliga bokningar som ska påverka momsreskontran måste bokas med momsindikator, boka inte direkt på huvudbokskonto Identifiera samtliga flöden som generar moms, se till att momsen beräknas, dvs inte bokas in direkt på momskonton

83 Process Bokslut

84 Bokslut Axfood Rapportering - Axfoods rapporteringsstruktur Closing Cockpit (cloco, clococ) - Uppbyggnad - Användning - Erfarenheter - Utveckling Rapporter - Balansrapporter - Resultatrapporter - Exempel på andra rapporter Årsbokslut - Rutin för årsbokslutstransaktioner

85 Rapportering :00 Axfood vinner tävlingen Bästa Delårsrapport För andra året i rad har Axfood vunnit deltävlingen Bästa delårsrapport i Kantons och Aktiespararnas tävling Årets börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiespararnas och Kantons motivering: Med hela 19 poäng av 19 möjliga står Axfood som värdig vinnare av deltävlingen Bästa delårsrapport. Axfoods delårsrapport är ett innehållsmässigt föredöme med en informativ bolagsbeskrivning och utförlig nyckeltalsöversikt. En tydlig layout med systematisk rubricering och pedagogiska diagram gör dessutom rapportens innehåll mycket lättillgängligt :00 Axfood vinner tävlingen Bästa IR-webbplats! För andra året i rad har Axfood vunnit deltävlingen Bästa IR-webbplats i Kantons och Aktiespararnas tävling Årets börsbolag på listan stora bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiespararnas och Kantons motivering: Axfoods webbplats är lättöverskådlig och fylld med uppdaterad, relevant information som besökaren navigerar sig fram till via tydliga flikar, rubriker och länkar. Webbplatsens startsida ger en bra överblick av aktuell information såsom aktiens utveckling, pressmeddelanden samt utdrag ur kalendarium. Axfood stänger sina böcker efter 4 dagar 85

86 Summering och lärdomar av vår resa

87 Sex framgångsrika releaser! Sex framgångsrika releaser Stabil lösning. Relativt få incidenter och defekter efter varje go-live Verksamhetens mottagande har varit god vid varje release. Stort engagemang från verksamheten har medfört välutbildade och engagerad personal. AxOne program vann SAP Quality Awards Silver medalj i Norden av SAP in

88 Förvaltningsmodellen Tillämpning huvudprocess Ekonomi Verksamhet Forum Verksamhet Processägare Förvalt -ningsprioråd Ekonomi Styrgrupp Taktiska, Strategiska Krav Processägare ekonomi Datadefinitionsägare Taktiska, Strategiska Krav Förvaltningsråd/ Ekonomi Taktiska, Strategiska Krav Arbetsutskott Processägare Processpecialist Processpecialist Ekonomi Verksamhet Operativa krav Processpecialist Datadefinitionsägare Operativa krav Processråd/ Delprocess Operativa krav Processansvarig per Delprocess Ansvarig övergripande regelverk Processansvarig (ek) Krav 88

89 SAP resan så här långt: Lessons Learned Bygg IT kompetens tidigt Anställ SAP kompetens Utbilda nyckelpersoner i SAP tidigt & frigör kompetenta verksamhetspersoner som kan sina processer till projektet Starta arbetet med förvaltningsorganisationen tidigt, tänk på förvaltningsorganisationen från början Tänk processer och rutiner och inte bara system SAP är en möjliggörare inte ett mål i sig Kartlägg processer och dokumentera dem. Att dokumentera är viktigt: Var är vi? Vart vill vi? Hur vet vi vad vi bestämt? Ledningen måste visa engagemang i projektet Tydlig program/projektstruktur med tydlig metodik SAP standard best practice och parameterstyrd standardkonfiguration Koncernmässiga lösningar, enkelhet i arbetssätt Glöm inte: utbildning, kommunikation, organisationspåverkan Interimslösningar kan vara sämre än nuvarande lösningar och/eller kräva mer manuellt arbete Viktigt med nära samarbete mellan IT Processresurser

90 SAP resan så här långt: Lessons Learned Viktigt att ha med från början: roll & behörigheter samt masterdata Börja konverteringsarbetet i god tid! Centralisera Masterdata God datakvalitet VIKTIGT i masterdata - Lägg mycket tid på städning inför konvertering av masterdata - Rensa i anläggningsregistret - Ta bort överflödiga HB-konton Tänk nytt!

91 91 Frågor?

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer