Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning en möjlighet eller hot? Blod säljer både i fantasi och verklighet Kan mord verkligen vara en väg mot berömmelse, kändisskap och rikedom? Den frågan ställde sig ekonomiprofessor Micael Dahlén. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Redovisningens kärna 13 Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet 18 Vi tar pulsen på programvarubranschen Programvaror har blivit något av redovisningskonsultens viktigaste verktyg. Hur ser det egentligen ut, görs det anpassningar enligt Reko och nyttjar man teknikens möjligheter till enkel åtkomst? 27 Storsatsning på e-learning Fler och fler får upp ögonen för möjligheten att själv styra när och hur kursen ska genomföras. Tid för utveckling ger framgång 28 Hög kvalitet på arbetet och tid för kunderna. Det är två viktiga ingredienser för att bli framgångsrik som redovisningskonsult enligt Maria Rubensson. 32 Blod säljer både i fantasi och verklighet 38 Återföring av ackumulerad överavskrivning en möjlighet eller hot? 42 Skatteverket måste betala tillbaka en inbetalning på fel skattekonto 44 Förhandla innan viktigare förändring Att kunna lön blir lönsamt i längden. Redaktionen har ordet... Om mindre än en vecka är det julafton. Doften av julens kryddor har sedan en tid spridit en känsla av välbehag och förväntan. Men också krav och en föraning om att tiden inte räcker till. Förhoppningsvis har du hunnit jobba undan så att du har möjlighet till lite välbehövlig ledighet. 40 Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman I årets sista nummer av Konsulten har vi tagit pulsen på några av våra programvaruleverantörer. Med egna ord redogör de bland annat över sitt arbete med anpassning till Reko och nyheter inför nästa år. Läs och jämför. Profilen den här gången är den välkända ekonomiprofessorn Micael Dahlén som nyligen släppt sin senaste bok Monster där han beskriver sina möten med några av världens mest avskyvärda människor och varför de för så många blir något av en idol. Skrämmande. Vi i redaktionen önskar alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses igen i mitten av februari när 2012 års första Konsult landar i brevlådan.

4 Jag står bakom dig. Jag har varit både lärare och ekonom, vilket är bra erfarenheter när man jobbar med support. Kontakta gärna mig och mina kollegor om du behöver hjälp med Norstedts Juridiks programvaror. Vi hörs! JENNY KLANG, PROGRAMVARUSUPPORTEN Främst för de främsta. Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Redovisningens kärna Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Min fru är konstnär. I den branschen är utmaningen att förenkla utan att tappa kärnan i det man vill förmedla. Kanske till och med att förenkla, för att tydliggöra kärnan. Utifrån det synsättet, kan vi i redovisningsbranschen, betrakta den reform som nu har gällt i drygt ett år, frivillig revision. Reformen har möjliggjort en förenkling för företagen. En förenkling som har samlat branschen i att effektivisera och möta efterfrågan genom att bygga in och säkerställa kvaliteten redan i produktionen av redovisningen. Detta har blivit möjligt genom auktorisation av redovisningskonsulter och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Förenkling är dock en balansgång. Därför är det viktigt att man inte tummar på grunden, kärnan, i det man vill förenkla när man går vidare. Kärnan i redovisningen är att vara ett verktyg för företagaren att driva och utveckla sitt företag. Att hjälpa företagaren att presentera en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Att vara en karta och kompass för att hitta möjligheter till förbättringar och att navigera bort från risker och styra mot nya mål. När det gäller kraven på redovisning får vi inte sätta kärnfrågan i andra hand och anpassa redovisningen till att i första hand serva kringtjänster till myndigheter. Då är risken stor att man missar redovisningens syfte. Dess kärna. Jag tycker det är bra att vi från EU har mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Det ger riktlinjer för branschen som kan planeras och drivas utan att tumma på kärnan i redovisningen, detta genom att förenkla och förbättra på ett klokt och långsiktigt sätt. Men vi får inte skapa ett A och B lag genom kvaliteten på redovisningen. En redovisning som uppvisar en rättvisande bild är viktigt för alla företag och företagare, oavsett storlek och företagsform. Vi är en yrkeskår som är stolta över att leverera kundnytta genom att tillhandahålla fortlöpande kvalitet i den ekonomiska rapporteringen som underlag till företagens beslut. Redovisningen får inte bli ett verktyg som i huvudsak utformas för att vara underlag för beskattningen och informationsinsamling åt myndigheterna. Till slut för er som undrar hur går det att kombinera en konstnär och en redovisningskonsult? kan jag meddela, efter en mycket kort fundering, att det går och har gått utmärkt, i över 30 år. Det handlar om att vårda en gemensam grund och kärna. Nyhetsdagen i redovisning och Reko Nu får du ytterligare två möjligheter att bli serverad med aktuellt inom både redovisning och Reko samt delta i givande mingel bland kollegor och SRF-representanter. Vi har satt in två extra Nyhetsdagar, en i Göteborg den 23 januari och en i Stockholm den 9 februari. Välkommen! Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Kopplingen till god redovisningssed är ofta föremål för prövning i domstolarna Nytt bokslut prövas Högsta förvaltningsdomstolen, HFD har lämnat prövningstillstånd för att avgöra om ett nytt bokslut kan läggas till grund för ändrad taxering. Bakgrunden är att ett aktiebolag, i samband med att Skatteverket initierade en utredning som rörde en annan skattefråga, kom in med nya ändrade deklarationer som baserades på ändrade bokslut för de två aktuella räkenskapsåren. Grunden för att ändra boksluten var enligt bolaget att ett genomfört byte av redovisningsprincip för de två aktuella räkenskapsåren inte var förenligt med god redovisningssed. I de nya boksluten återgick bolaget till den före bytet tillämpade redovisningsprincipen. Kopplingen till god redovisningssed Huvudfrågan är om bundenheten till fastställt bokslut också ska gälla vid taxeringen. Med i bilden ligger dock också att bolaget genom det nya bokslutet minskar en taxeringshöjning på grund av Skatteverkets utredning i den andra frågan. BFN kategorisk beträffande redovisningen Frågan har remitterats ner till Bokföringsnämnden som konstaterat att god redovisningssed är att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Därmed kan man tycka att saken är klar eftersom det finns en koppling till god redovisningssed för inkomst av näringsverksamhet. Äldre praxis Men kopplingen till redovisningen är inte helt lätt. Här finns äldre rättsfall som ger uttryck för att ändrat bokslut godtagits vid beskattningen så länge som inte syftet med ändringen är att neutralisera en skattehöjning som syftar till att undgå en eftertaxering eller ett skattetillägg. Jämförelse med retroaktiv övertagande Det kanske också är värt att påminna om ett mål (RÅ 2004 ref 39) där frågan gällde om det vid inkomsttaxeringen kunde godtas att en enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan överfördes till ett aktiebolag (lagstiftningen numera ändrad i detta avseende). BFN sa kategoriskt nej när de fick yttra sig i målet. HFD anförde att stöd för att retroaktiva övertaganden kan godtas vid inkomstbeskattningen kan hämtas från några äldre rättsfall Expansiv byrå vill växa ytterligare Vi är en expansiv byrå i centrala Göteborg med målsättning att växa ytterligare inom Göteborgsområdet. Vi är idag nio personer på kontoret och ser gärna att vi blir fler. Vi söker en mindre redovisningsbyrå med 1-5 anställda i Göteborgsområdet. Vi söker även dig som idag är redovisningskonsult på en byrå med egen kundstock, men vill söka dig vidare till något nytt. och att det praktiska rättslivet under lång tid anpassat sig till denna praxis. De senaste trettio årens civil- och skatterättsliga lagstiftning hade heller inte inneburit att förutsättningarna för att vid inkomstbeskattningen godta retroaktiva övertaganden i något grundläggande avseende hade förändrats. Domstolen godtog därför en retroaktiv överlåtelse. Avvägningen Klart är väl att lagstiftaren och domstolarna tidigare accepterat ändrade bokslut vid taxeringen. BFN:s uppfattning är lika klar. Redovisningen accepterar inte att ändring görs i ett bokslut bakåt. Frågan är här om skatterätten följer god redovisningssed eller om det finns en särskild skattepraxis som är så etablerad att den tar över kopplingen till god redovisningssed. Kontinuitetsprincipen gick före kopplingen Så sent som den 9 november 2011 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål där domstolen ansåg att det av rättspraxis, RÅ 2004 ref. 42, följde att det skattemässiga anskaffningsvärdet på vissa lagertillgångar följde kontinuitetsprincipen (de förvärvande bolagen trädde in i överlåtarnas skattemässiga situation) i stället för lägsta värdets princip i redovisningen. Domstolen ansåg att det genom skatterättslig praxis har skapats ett undantag från huvudregeln vid lagervärderingen, som kan leda till att det skattemässiga värdet på tillgångarna skiljer sig från det värde som används i räkenskaperna. Det är alltså inte lätt att avgöra om och när det finns en skatterättslig bundenhet till redovisningen och när det är en sådan etablerad praxis som gör att skatterätten lever sitt eget liv. Text: Bertil Båvall Svar förmedlas av SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun. Mail: 6 Redovisningskonsulten nr

7 HELDAG för dig som deklarerar för fysiska och juridiska personer. HELDAG för dig som deklarerar med hjälp av Norstedts Skatt. HALVDAG för dig som deklarerar för företag, föreningar och stiftelser. Dags att deklarera. Uppdatera dig efter egen smak! Nu är det hög tid för dig att boka årets Dags att deklarera-seminarier. Liksom förra året kan du välja mellan tre olika varianter, beroende på för vem och med vilka verktyg du deklarerar. Gemensamt för alla är att de ger dig allt det senaste inom skattelagstiftning och praxis, plus mängder av nyttiga tips och råd. Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Norstedts Juridik främst för de främsta. Är du förberedd inför deklarationssäsongen? Deklaration I januari 2012, Stockholm februari 2012, Göteborg mars 2012, Stockholm Deklaration II februari 2012, Göteborg mars 2012, Stockholm Deklarera för FÅAB-ägare K10 i praktiken 21 februari 2012, Stockholm 28 februari 2012, Malmö 6 mars 2012, Göteborg Dags att deklarera 29 februari 2012, Malmö 6 mars 2012, Göteborg 13 mars 2012, Stockholm Redovisningskonsulten nr

8 I korthet 48 procent betalar med mobilen inom två år Närmare hälften av konsumenterna kommer att använda mobilen mer för betalningar inom två år. Nästan 30 procent vill redan idag kunna genomföra ekonomiska transaktioner oavsett var de befinner sig, enligt Telias trendundersökning. Redan idag betalar många svenskar sin bussresa eller bilparkering med hjälp av mobilen och efterfrågan ökar på fler tjänster där man kan betala direkt med sin mobil, säger Ulrika Steg, chef för mobilitetstjänster på Telia. Telia, Tele2, Telenor och Tre har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla mobila betalningar. Men frågan är om mobila betalningar håller på att springa ifrån de stora mobiloperatörerna som med sin höga prissättning har fått fram andra aktörer på marknaden. Sommaren 2012 ska en gemensam betallösning vara klar. Källa: Jajja Magazine Övertidstrend ökar antalet sjukskrivna Antalet sjukskrivningar orsakade av arbetsrelaterad stress har ökat jämfört med föregående år. På nära fyra av tio företag förekommer sjukskrivningar där arbetstiden är orsaken, visar Unionens arbetsmiljöbarometer. Svenska tjänstemän arbetar allt mer. Enligt Unionens statistik förekommer övertid oförenligt med både lag och avtal på 83 procent av de svenska arbetsplatserna. Hårt slimmade organisationer och ökande krav på effektivitet och tillgänglighet leder till att stressen och pressen tilltar, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg. Av de av arbetsmiljöombud som svarat på Unionens enkät uppger 39 procent att det på deras arbetsplatser förekommer sjukskrivningar kopplade till arbetstiden. Vidare uppger 17 procent av arbetsmiljöombuden att det finns grupper eller individer på deras arbetsplatser som inte har möjlighet att ta de fyra veckors sammanhängande semester de har laglig rätt till. 68 procent uppger att det finns grupper som själva väljer att ta ut kortare semesterperioder. Källa: e24.se Svenskar kör trots osäkerhet En av årets största trafikhelger närmar sig. Under jul och nyår ökar även alkoholkonsumtionen. Trots faran med att köra bil efter att ha druckit alkohol, tar många svenskar det osäkra för det säkra. På en fråga till drygt tusen svenskar om hur ofta de känner sig osäkra på om alkoholen har gått ur kroppen när de ska köra bil samma kväll eller dagen därpå, svarar 19 procent att de alltid eller ofta är osäkra. Ytterligare 27 procent är osäkra ibland, enligt en enkät som försäkringsbolaget Salus Ansvar gjort. Ställ bilen om du känner minsta tvekan, säger Tom Bjerner, vd på Motorförarnas helnykterhetsförbund till TT. Det finns sätt att ta reda på om man kör lagligt med alkoholmätare till exempel. Men de varierar stort i kvalité och kan ge föraren en falsk känsla av trygghet. Dessutom kan man klara gränsen för vad som är lagligt, utan att vara lämplig som förare. Först när man är normalt pigg bör man sätta sig bakom ratten. Bäst och enklast är att helt avstå från att köra. Gör upp inom familjen om vem som kör vilken dag, tipsar Bjerner. Särskilt i jultid önskar man att alla får ha det trevligt. Då är det extra tragiskt när det händer olyckor. Källa: dn.se Miljonbud på Stockholmsskrubb Rymligt är det väl inte direkt. Men däremot dyrt. En lägenhet på 12 kvadratmeter, mindre än en friggebod som får vara hela 15 kvadrat, på Kungsholmen i Stockholm är till salu för 1,2 miljoner kronor, skriver Metro. Och det finns redan sugna köpare som lagt bud på det som andra skulle kalla en skrubb. Den är väldigt funktionell, säger mäklaren. På de få kvadratmetrarna ryms ett sovloft, kaklat badrum och trinett. Både soffa och matbord går in, med lite vilja. I annonsen gör säljaren en affär av att lägenheten är liten: På pampiga Norr Mälarstrand mitt bland paradvåningarna ligger Stockholms minsta (12 kvm) & finaste lägenhet! Avgiften för lägenheten är 385 kronor per månad enligt bostadsannonsen. Källa: SvD Chefskarriär inte het i Sverige I andra länder vill över sju av tio avancera till chef, mot bara drygt fem av tio i Sverige. Förklaring kan vara att en arbetsledande roll i Sverige ofta bara ger några hundralappar extra, men desto mer arbete och större ansvar. Vanligaste skälet till att svenskar avstår chefsjobbet är att de inte vill utsätta sig för pressen som jobbet innebär, enligt rekryteringsföretaget Kelly Services. Källa: Uppsala Nya Tidning 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 8-11 Bara 25 procent av lantbrukarna når tillväxtnivå Endast 25 procent av företagen inom, växtodling, mjölk och nötkött har en sådan omsättning och lönsamhet i sin verksamhet att de kvalar in som tillväxtföretag. Trots att intäkterna ökat under 2011 för de tre största produktionsgrenarna, inom svenskt lantbruk, klarar företagen inte att leva upp till de lönsamhetsnivåer som krävs för att skapa tillväxt och sysselsättning inom branschen. Lantbruket har under de senaste 10 åren legat under tillväxtnivån och det hämmar näringen från att utvecklas, och skapar för lite ny sysselsättning, vilket behövs, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult. Utan högre positivt resultat är det svårt att leva upp till de egna förväntningarna att anställa inom de närmaste två åren. Det har varit en svår växtodlingssäsong med en kall vinter, torr vår och en blöt höst med svåra skördeförhållande under Trots det visar LRF Konsults branschrapport Lantbrukets Lönsamhet på ett bättre resultat för växtodlare tack vare relativt bra avräkningspriser. För övriga produktionsgrenar pekar kurvorna däremot nedåt. Bara 25 procent av de gröna näringarna; växtodling, mjölk eller nötkött når upp till tillväxtnivån för Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och service igång med arbete. Internationella kriser, finansoro och osäkerhet kring valutakurser och räntenivåer har stor påverkan på det svenska lantbruket. Råvarubörserna styrs av både efterfrågan och ren spekulation. Det gör det svårt att prognostisera prisutvecklingen och villkoren för våra svenska lantbruksföretag och våra europeiska grannar skiljer sig stort. Om kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter lättare kunde välja svensk mat i sina upphandlingar skulle skillnaden bli stor, säger Jimmy Larsson, lantbruksekonom, LRF Konsult. Vi har också sett att den finansiella oron leder till ändrade konsumtionsvanor hos konsumenterna som väljer billigare alternativ. Efterfrågan på ekologiska mjölkprodukter har minskat under året. Sammantaget är det för liten del av det svenska lantbruket som har tillräcklig tillväxt, vilket dränerar den inhemska livsmedelstillverkningen i stort, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult. Källa: LRF Konsult SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Årets julklapp Småföretagare missar möjlighet till skuldsanering I år tar HUI Research fasta på tjänstifieringstrenden och utser den färdigpackade matkassen till Årets julklapp I år kommer över ansökningar om skuldsanering till Kronofogden. Förväntningarna var dock högre. I somras kom nämligen nya regler som gör att till exempel näringsidkare får bättre möjlighet till skuldsanering. En kombination av ökad köpkraft och tidspress gör hushållen villiga att betala för bekvämlighet i sin vardag. Matkassen erbjuder en rad tjänster för den som beställer. Allt detta underlättar vardagen för hushållen som nu är beredda att betala extra för denna typ av tjänst, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Enligt HUI Research har de färdigpackade matkassarna fått ett genombrott i år och samtidigt visat vägen för livsmedelhandeln som tidigare inte har lyckats få fart på e-handeln omsatte mathandeln 1,5 miljarder Svensk Handels rapport mat på nätet som släpptes i april visar att försäljningen av mat på nätet har ökat med 40 procent på ett år. Under 2010 handlade 12 procent av konsumenterna mat på nätet omsatte näthandeln för mat cirka 1,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 40 procent sedan året innan. Omsättningen motsvarar cirka 4-6 procent av e-handeln och knappt 0,5 procent av den totala dagligvaruhandeln. Rapporten besvarades av konsumenter och företag som svarat på frågor om hur de handlar och säljer mat via nätet. Källa: HUI De nya reglerna handlade konkret om två saker: Större möjlighet att bevilja skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare. En aktiv enskild näringsidkare kan få skuldsanering förutsatt att de ekonomiska förhållandena i verksamheten är enkla att utreda. Skuldernas ålder ska inte längre beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. Skuldsanering kan därmed komma igång tidigare. Kronofogden förväntade sig att fler näringsidkare skulle ta till vara den nya möjligheten till skuldsanering, men endast ett femtiotal har sökt. Småföretagarna har inte fått upp ögonen för möjligheten till skuldsanering ännu. Tanken är att du som företagare ska kunna fortsätta driva och utveckla din verksamhet även om du råkat i skuldfällan, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen på Kronofogden. Kronofogden ser dock också redan positiva effekter av lagändringen. Det fortsatt höga inflödet till skuldsaneringen visar att många har motiverats att ta i tu med sina skuldproblem. Vi ser en tendens till att man tar i tu med sina ekonomiska problem tidigare eftersom kravet på skuldernas ålder har tagits bort. Tidiga insatser gör ju att den skuldsatte snabbare kan komma på fötter igen och det ger också större utdelning till fordringsägarna, säger Anna-Carin Gustafsson Åström. Källa: Kronofogden Belopp för fri lunch 2012 Skattefria julgåvor, julbord och sponsringspaket Värdet av fri lunch är 80 kronor för kronor gäller också för fri middag. Fri frukost värderas till 40 kronor, medan helt fri kost frukost, lunch och middag värderas till 200 kronor. Beloppen ska tillämpas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering. Källa: Skatteverket Julgåvor är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor. Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses en gåva vars värde inte överstiger 450 kronor inklusive mervärdesskatt. Sådan gåva är avdragsgill för arbetsgivaren. Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. På kan du läsa mer om skattefria julgåvor och julbord för anställda och kunder samt om beskattningen av sponsringspaket. Källa: Skatteverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Aktuell litteratur Datainspektionen granskar bankers mobilappar Myndigheten inleder nu ett projekt som ska granska hur personuppgifter hanteras i mobilappar från tre banker. Så gör du rätt när du handlar på internet Vilka personuppgifter hanteras i bankernas mobilappar? Skyddas uppgifterna på ett tillräckligt sätt? Och informeras kunderna om hur deras uppgifter kommer att användas? Det är några av frågorna som ska besvaras i ett projekt som Datainspektionen nu inleder. Projektet ska granska mobilappar för Android och Iphone (ios) från bankerna Handelsbanken, Nordea och Danske Bank. Användningen av mobilappar ökar explosionsartat och med det här projektet undersöker vi vilka risker som appar kan medföra för skyddet av den personliga integriteten, säger IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama som leder projektet. Granskningen beräknas vara klar i slutet av februari nästa år. Målet är att tydliggöra hur appar bör vara utformade för att uppfylla reglerna i personuppgiftslagen, säger Adolf Slama. Källa: Datainspektionen Ägarskifte i företag , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok om att överlåta företaget, antingen till ett eller flera barn, eller till någon utomstående. Det kan vara för att du känner att ork eller inspiration tryter och att någon annan skulle kunna driva företaget bättre. Boken behandlar alla aspekter på ett ägarskifte; skattemässiga, avtalsmässiga, familjejuridiska och inte minst mentala. Boken innehåller många exempel och aktuella rättsfall. Ideella föreningar , Björn Lundén Information, 237 kr En handbok för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening. Företagsjuridisk uppslagsbok , Björn Lundén Information, 390 kr Ett omfattande juridiskt uppslagsverk med tyngdpunkten på affärsjuridiken. Juridiska regler och begrepp förklaras på begriplig svenska och med många exempel. Boken ger svar på allt från när man har rätt att ta ut dröjsmålsränta till i vilka situationer man har rätt att häva ett köp. Vardagsjuridik: praktisk handbok för privatlivet , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok som behandlar de viktigaste juridiska frågorna som en privatperson ställs inför från vaggan till graven. Det är en bok för dig som vill veta hur privatjuridiken fungerar för att bl a kunna fatta välgrundade beslut i frågor som rör ditt och dina närståendes liv. Det spelar ingen roll om det är kläder, hemelektronik, hundvalpar eller alkohol hittar du det på nätet och det känns för bra för att vara sant är det risk för att det är just det. Tullverket tipsar om några vanliga fallgropar inför årets julhandel på internet. Att mer än var tredje svensk i år planerar att köpa julklappar på nätet (Postens e-barometer, 11 november 2011) är inte så konstigt. Med internet kan vi med några knapptryckningar jämföra priser och utbud inte bara i Sverige utan i stort sett hela världen. Men det som till en början verkade så bra kan också ge dig en hel del bekymmer om du inte tänker efter innan du gör din beställning. För vad gäller egentligen när du beställer varor från utlandet ska du betala tull och moms, och hur går det i så fall till? Vad ska du tänka på för att inte köpa förfalskade varor? Och alkoholen till släktmiddagen kan du köpa den på nätet? På Tullverkets hemsida, kan du läsa några fingerade exempel på när det helt enkelt var för bra för att vara sant och vad du kan göra för att inte hamna i samma situation. Källa: Tullverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser Skatteverket utsett till Sveriges modernaste myndighet Skatteverket har fått priset som Sveriges modernaste myndighet. Juryns motivering löd: Den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och är ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag... Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt service myndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som har banat väg för det nya populära Skatteverket.... Skatteverket har lagt stor kraft på att utveckla och stärka kvaliteten i vår verksamhet. Det gäller särskilt vårt bemötande och att förenkla för medborgare och företag, inte minst genom att utveckla våra e-tjänster, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det är andra gången som Kvalitetsmässan arrangerar tävlingen om Sveriges modernaste myndighet. I år deltog sju myndigheter. De tävlande myndigheterna bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier: kvalitet, enkelhet och effektivitet, engagerade och kompetenta medarbetare, förnyelse och innovation, samt hållbar och miljömedveten utveckling. Skatteverket har förändrats och utvecklats på många sätt. Det har blivit möjligt tack vare ett målmedvetet arbete av Skatteverkets medarbetare. Det är därför särskilt glädjande att få ta emot utmärkelsen som Sveriges Modernaste Myndighet, som betonar de områden som ligger oss så nära kvalitet, enkelhet, engagemang och innovation. Det är ett kvitto på att de ansträngningar som vi har gjort också har gett resultat, säger Ingemar Hansson. Källa: Skatteverket Svårt att få rätt mot flygbolag Klagomål som rör flygpassagerares rättigheter ökar för varje år inom EU. Det visar en ny rapport från European Consumer Centre Network. Möjligheten att få rätt beror helt och hållet på vilket bolag du väljer att flyga med. Försenade eller inställda avgångar, förlorat eller skadat bagage och svårigheter att boka. Problemen som kan uppstå när man ska flyga är många och man kan inte alltid lita på att få rätt. Från 2006 till 2010 har antalet klagomål när det gäller flygpassagerares rättigheter mer än fördubblats inom EU och bland de som klagar mest finns svenskarna. Under 2010 var det bara fransmän och italienare som hade fler problem med sina flygresor. En stor andel av klagomålen som kom in under 2010 härrör direkt från problemen i flygtrafiken som uppstod efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott och snökaoset i december med inställda och försenade avgångar som följd. Men det är långtifrån den enda förklaringen till ökningen. Man kan säga att askmolnet efter vulkanutbrottet 2010 ställde frågorna om flygpassagerares rättigheter på sin spets, säger Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa, som är en del av European Consumer Centre Network. Men även frånsett askmolnet ser vi en tydlig ökning av antalet ärenden på det här området, vilket också siffrorna för första halvåret i år vittnar om. Rapporten visar att vissa bolag är sämre än andra på att följa lagstiftningen. Under de senaste tre åren är det flygbolag i sex länder som utmärker sig: Irland, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Ungern. När vissa bolag sköter sig och andra inte gör det sker en snedvridning av konkurrensen vilket knappast gynnar konsumententerna, säger Jolanda Girzl. Källa: Konsument Europa 12 Redovisningskonsulten nr

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Personlig tränare i ekonomi

Personlig tränare i ekonomi Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer