Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning en möjlighet eller hot? Blod säljer både i fantasi och verklighet Kan mord verkligen vara en väg mot berömmelse, kändisskap och rikedom? Den frågan ställde sig ekonomiprofessor Micael Dahlén. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Redovisningens kärna 13 Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet 18 Vi tar pulsen på programvarubranschen Programvaror har blivit något av redovisningskonsultens viktigaste verktyg. Hur ser det egentligen ut, görs det anpassningar enligt Reko och nyttjar man teknikens möjligheter till enkel åtkomst? 27 Storsatsning på e-learning Fler och fler får upp ögonen för möjligheten att själv styra när och hur kursen ska genomföras. Tid för utveckling ger framgång 28 Hög kvalitet på arbetet och tid för kunderna. Det är två viktiga ingredienser för att bli framgångsrik som redovisningskonsult enligt Maria Rubensson. 32 Blod säljer både i fantasi och verklighet 38 Återföring av ackumulerad överavskrivning en möjlighet eller hot? 42 Skatteverket måste betala tillbaka en inbetalning på fel skattekonto 44 Förhandla innan viktigare förändring Att kunna lön blir lönsamt i längden. Redaktionen har ordet... Om mindre än en vecka är det julafton. Doften av julens kryddor har sedan en tid spridit en känsla av välbehag och förväntan. Men också krav och en föraning om att tiden inte räcker till. Förhoppningsvis har du hunnit jobba undan så att du har möjlighet till lite välbehövlig ledighet. 40 Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman I årets sista nummer av Konsulten har vi tagit pulsen på några av våra programvaruleverantörer. Med egna ord redogör de bland annat över sitt arbete med anpassning till Reko och nyheter inför nästa år. Läs och jämför. Profilen den här gången är den välkända ekonomiprofessorn Micael Dahlén som nyligen släppt sin senaste bok Monster där han beskriver sina möten med några av världens mest avskyvärda människor och varför de för så många blir något av en idol. Skrämmande. Vi i redaktionen önskar alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses igen i mitten av februari när 2012 års första Konsult landar i brevlådan.

4 Jag står bakom dig. Jag har varit både lärare och ekonom, vilket är bra erfarenheter när man jobbar med support. Kontakta gärna mig och mina kollegor om du behöver hjälp med Norstedts Juridiks programvaror. Vi hörs! JENNY KLANG, PROGRAMVARUSUPPORTEN Främst för de främsta. Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Redovisningens kärna Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Min fru är konstnär. I den branschen är utmaningen att förenkla utan att tappa kärnan i det man vill förmedla. Kanske till och med att förenkla, för att tydliggöra kärnan. Utifrån det synsättet, kan vi i redovisningsbranschen, betrakta den reform som nu har gällt i drygt ett år, frivillig revision. Reformen har möjliggjort en förenkling för företagen. En förenkling som har samlat branschen i att effektivisera och möta efterfrågan genom att bygga in och säkerställa kvaliteten redan i produktionen av redovisningen. Detta har blivit möjligt genom auktorisation av redovisningskonsulter och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Förenkling är dock en balansgång. Därför är det viktigt att man inte tummar på grunden, kärnan, i det man vill förenkla när man går vidare. Kärnan i redovisningen är att vara ett verktyg för företagaren att driva och utveckla sitt företag. Att hjälpa företagaren att presentera en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Att vara en karta och kompass för att hitta möjligheter till förbättringar och att navigera bort från risker och styra mot nya mål. När det gäller kraven på redovisning får vi inte sätta kärnfrågan i andra hand och anpassa redovisningen till att i första hand serva kringtjänster till myndigheter. Då är risken stor att man missar redovisningens syfte. Dess kärna. Jag tycker det är bra att vi från EU har mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Det ger riktlinjer för branschen som kan planeras och drivas utan att tumma på kärnan i redovisningen, detta genom att förenkla och förbättra på ett klokt och långsiktigt sätt. Men vi får inte skapa ett A och B lag genom kvaliteten på redovisningen. En redovisning som uppvisar en rättvisande bild är viktigt för alla företag och företagare, oavsett storlek och företagsform. Vi är en yrkeskår som är stolta över att leverera kundnytta genom att tillhandahålla fortlöpande kvalitet i den ekonomiska rapporteringen som underlag till företagens beslut. Redovisningen får inte bli ett verktyg som i huvudsak utformas för att vara underlag för beskattningen och informationsinsamling åt myndigheterna. Till slut för er som undrar hur går det att kombinera en konstnär och en redovisningskonsult? kan jag meddela, efter en mycket kort fundering, att det går och har gått utmärkt, i över 30 år. Det handlar om att vårda en gemensam grund och kärna. Nyhetsdagen i redovisning och Reko Nu får du ytterligare två möjligheter att bli serverad med aktuellt inom både redovisning och Reko samt delta i givande mingel bland kollegor och SRF-representanter. Vi har satt in två extra Nyhetsdagar, en i Göteborg den 23 januari och en i Stockholm den 9 februari. Välkommen! Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Kopplingen till god redovisningssed är ofta föremål för prövning i domstolarna Nytt bokslut prövas Högsta förvaltningsdomstolen, HFD har lämnat prövningstillstånd för att avgöra om ett nytt bokslut kan läggas till grund för ändrad taxering. Bakgrunden är att ett aktiebolag, i samband med att Skatteverket initierade en utredning som rörde en annan skattefråga, kom in med nya ändrade deklarationer som baserades på ändrade bokslut för de två aktuella räkenskapsåren. Grunden för att ändra boksluten var enligt bolaget att ett genomfört byte av redovisningsprincip för de två aktuella räkenskapsåren inte var förenligt med god redovisningssed. I de nya boksluten återgick bolaget till den före bytet tillämpade redovisningsprincipen. Kopplingen till god redovisningssed Huvudfrågan är om bundenheten till fastställt bokslut också ska gälla vid taxeringen. Med i bilden ligger dock också att bolaget genom det nya bokslutet minskar en taxeringshöjning på grund av Skatteverkets utredning i den andra frågan. BFN kategorisk beträffande redovisningen Frågan har remitterats ner till Bokföringsnämnden som konstaterat att god redovisningssed är att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Därmed kan man tycka att saken är klar eftersom det finns en koppling till god redovisningssed för inkomst av näringsverksamhet. Äldre praxis Men kopplingen till redovisningen är inte helt lätt. Här finns äldre rättsfall som ger uttryck för att ändrat bokslut godtagits vid beskattningen så länge som inte syftet med ändringen är att neutralisera en skattehöjning som syftar till att undgå en eftertaxering eller ett skattetillägg. Jämförelse med retroaktiv övertagande Det kanske också är värt att påminna om ett mål (RÅ 2004 ref 39) där frågan gällde om det vid inkomsttaxeringen kunde godtas att en enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan överfördes till ett aktiebolag (lagstiftningen numera ändrad i detta avseende). BFN sa kategoriskt nej när de fick yttra sig i målet. HFD anförde att stöd för att retroaktiva övertaganden kan godtas vid inkomstbeskattningen kan hämtas från några äldre rättsfall Expansiv byrå vill växa ytterligare Vi är en expansiv byrå i centrala Göteborg med målsättning att växa ytterligare inom Göteborgsområdet. Vi är idag nio personer på kontoret och ser gärna att vi blir fler. Vi söker en mindre redovisningsbyrå med 1-5 anställda i Göteborgsområdet. Vi söker även dig som idag är redovisningskonsult på en byrå med egen kundstock, men vill söka dig vidare till något nytt. och att det praktiska rättslivet under lång tid anpassat sig till denna praxis. De senaste trettio årens civil- och skatterättsliga lagstiftning hade heller inte inneburit att förutsättningarna för att vid inkomstbeskattningen godta retroaktiva övertaganden i något grundläggande avseende hade förändrats. Domstolen godtog därför en retroaktiv överlåtelse. Avvägningen Klart är väl att lagstiftaren och domstolarna tidigare accepterat ändrade bokslut vid taxeringen. BFN:s uppfattning är lika klar. Redovisningen accepterar inte att ändring görs i ett bokslut bakåt. Frågan är här om skatterätten följer god redovisningssed eller om det finns en särskild skattepraxis som är så etablerad att den tar över kopplingen till god redovisningssed. Kontinuitetsprincipen gick före kopplingen Så sent som den 9 november 2011 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mål där domstolen ansåg att det av rättspraxis, RÅ 2004 ref. 42, följde att det skattemässiga anskaffningsvärdet på vissa lagertillgångar följde kontinuitetsprincipen (de förvärvande bolagen trädde in i överlåtarnas skattemässiga situation) i stället för lägsta värdets princip i redovisningen. Domstolen ansåg att det genom skatterättslig praxis har skapats ett undantag från huvudregeln vid lagervärderingen, som kan leda till att det skattemässiga värdet på tillgångarna skiljer sig från det värde som används i räkenskaperna. Det är alltså inte lätt att avgöra om och när det finns en skatterättslig bundenhet till redovisningen och när det är en sådan etablerad praxis som gör att skatterätten lever sitt eget liv. Text: Bertil Båvall Svar förmedlas av SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun. Mail: 6 Redovisningskonsulten nr

7 HELDAG för dig som deklarerar för fysiska och juridiska personer. HELDAG för dig som deklarerar med hjälp av Norstedts Skatt. HALVDAG för dig som deklarerar för företag, föreningar och stiftelser. Dags att deklarera. Uppdatera dig efter egen smak! Nu är det hög tid för dig att boka årets Dags att deklarera-seminarier. Liksom förra året kan du välja mellan tre olika varianter, beroende på för vem och med vilka verktyg du deklarerar. Gemensamt för alla är att de ger dig allt det senaste inom skattelagstiftning och praxis, plus mängder av nyttiga tips och råd. Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Norstedts Juridik främst för de främsta. Är du förberedd inför deklarationssäsongen? Deklaration I januari 2012, Stockholm februari 2012, Göteborg mars 2012, Stockholm Deklaration II februari 2012, Göteborg mars 2012, Stockholm Deklarera för FÅAB-ägare K10 i praktiken 21 februari 2012, Stockholm 28 februari 2012, Malmö 6 mars 2012, Göteborg Dags att deklarera 29 februari 2012, Malmö 6 mars 2012, Göteborg 13 mars 2012, Stockholm Redovisningskonsulten nr

8 I korthet 48 procent betalar med mobilen inom två år Närmare hälften av konsumenterna kommer att använda mobilen mer för betalningar inom två år. Nästan 30 procent vill redan idag kunna genomföra ekonomiska transaktioner oavsett var de befinner sig, enligt Telias trendundersökning. Redan idag betalar många svenskar sin bussresa eller bilparkering med hjälp av mobilen och efterfrågan ökar på fler tjänster där man kan betala direkt med sin mobil, säger Ulrika Steg, chef för mobilitetstjänster på Telia. Telia, Tele2, Telenor och Tre har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla mobila betalningar. Men frågan är om mobila betalningar håller på att springa ifrån de stora mobiloperatörerna som med sin höga prissättning har fått fram andra aktörer på marknaden. Sommaren 2012 ska en gemensam betallösning vara klar. Källa: Jajja Magazine Övertidstrend ökar antalet sjukskrivna Antalet sjukskrivningar orsakade av arbetsrelaterad stress har ökat jämfört med föregående år. På nära fyra av tio företag förekommer sjukskrivningar där arbetstiden är orsaken, visar Unionens arbetsmiljöbarometer. Svenska tjänstemän arbetar allt mer. Enligt Unionens statistik förekommer övertid oförenligt med både lag och avtal på 83 procent av de svenska arbetsplatserna. Hårt slimmade organisationer och ökande krav på effektivitet och tillgänglighet leder till att stressen och pressen tilltar, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg. Av de av arbetsmiljöombud som svarat på Unionens enkät uppger 39 procent att det på deras arbetsplatser förekommer sjukskrivningar kopplade till arbetstiden. Vidare uppger 17 procent av arbetsmiljöombuden att det finns grupper eller individer på deras arbetsplatser som inte har möjlighet att ta de fyra veckors sammanhängande semester de har laglig rätt till. 68 procent uppger att det finns grupper som själva väljer att ta ut kortare semesterperioder. Källa: e24.se Svenskar kör trots osäkerhet En av årets största trafikhelger närmar sig. Under jul och nyår ökar även alkoholkonsumtionen. Trots faran med att köra bil efter att ha druckit alkohol, tar många svenskar det osäkra för det säkra. På en fråga till drygt tusen svenskar om hur ofta de känner sig osäkra på om alkoholen har gått ur kroppen när de ska köra bil samma kväll eller dagen därpå, svarar 19 procent att de alltid eller ofta är osäkra. Ytterligare 27 procent är osäkra ibland, enligt en enkät som försäkringsbolaget Salus Ansvar gjort. Ställ bilen om du känner minsta tvekan, säger Tom Bjerner, vd på Motorförarnas helnykterhetsförbund till TT. Det finns sätt att ta reda på om man kör lagligt med alkoholmätare till exempel. Men de varierar stort i kvalité och kan ge föraren en falsk känsla av trygghet. Dessutom kan man klara gränsen för vad som är lagligt, utan att vara lämplig som förare. Först när man är normalt pigg bör man sätta sig bakom ratten. Bäst och enklast är att helt avstå från att köra. Gör upp inom familjen om vem som kör vilken dag, tipsar Bjerner. Särskilt i jultid önskar man att alla får ha det trevligt. Då är det extra tragiskt när det händer olyckor. Källa: dn.se Miljonbud på Stockholmsskrubb Rymligt är det väl inte direkt. Men däremot dyrt. En lägenhet på 12 kvadratmeter, mindre än en friggebod som får vara hela 15 kvadrat, på Kungsholmen i Stockholm är till salu för 1,2 miljoner kronor, skriver Metro. Och det finns redan sugna köpare som lagt bud på det som andra skulle kalla en skrubb. Den är väldigt funktionell, säger mäklaren. På de få kvadratmetrarna ryms ett sovloft, kaklat badrum och trinett. Både soffa och matbord går in, med lite vilja. I annonsen gör säljaren en affär av att lägenheten är liten: På pampiga Norr Mälarstrand mitt bland paradvåningarna ligger Stockholms minsta (12 kvm) & finaste lägenhet! Avgiften för lägenheten är 385 kronor per månad enligt bostadsannonsen. Källa: SvD Chefskarriär inte het i Sverige I andra länder vill över sju av tio avancera till chef, mot bara drygt fem av tio i Sverige. Förklaring kan vara att en arbetsledande roll i Sverige ofta bara ger några hundralappar extra, men desto mer arbete och större ansvar. Vanligaste skälet till att svenskar avstår chefsjobbet är att de inte vill utsätta sig för pressen som jobbet innebär, enligt rekryteringsföretaget Kelly Services. Källa: Uppsala Nya Tidning 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 8-11 Bara 25 procent av lantbrukarna når tillväxtnivå Endast 25 procent av företagen inom, växtodling, mjölk och nötkött har en sådan omsättning och lönsamhet i sin verksamhet att de kvalar in som tillväxtföretag. Trots att intäkterna ökat under 2011 för de tre största produktionsgrenarna, inom svenskt lantbruk, klarar företagen inte att leva upp till de lönsamhetsnivåer som krävs för att skapa tillväxt och sysselsättning inom branschen. Lantbruket har under de senaste 10 åren legat under tillväxtnivån och det hämmar näringen från att utvecklas, och skapar för lite ny sysselsättning, vilket behövs, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult. Utan högre positivt resultat är det svårt att leva upp till de egna förväntningarna att anställa inom de närmaste två åren. Det har varit en svår växtodlingssäsong med en kall vinter, torr vår och en blöt höst med svåra skördeförhållande under Trots det visar LRF Konsults branschrapport Lantbrukets Lönsamhet på ett bättre resultat för växtodlare tack vare relativt bra avräkningspriser. För övriga produktionsgrenar pekar kurvorna däremot nedåt. Bara 25 procent av de gröna näringarna; växtodling, mjölk eller nötkött når upp till tillväxtnivån för Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och service igång med arbete. Internationella kriser, finansoro och osäkerhet kring valutakurser och räntenivåer har stor påverkan på det svenska lantbruket. Råvarubörserna styrs av både efterfrågan och ren spekulation. Det gör det svårt att prognostisera prisutvecklingen och villkoren för våra svenska lantbruksföretag och våra europeiska grannar skiljer sig stort. Om kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter lättare kunde välja svensk mat i sina upphandlingar skulle skillnaden bli stor, säger Jimmy Larsson, lantbruksekonom, LRF Konsult. Vi har också sett att den finansiella oron leder till ändrade konsumtionsvanor hos konsumenterna som väljer billigare alternativ. Efterfrågan på ekologiska mjölkprodukter har minskat under året. Sammantaget är det för liten del av det svenska lantbruket som har tillräcklig tillväxt, vilket dränerar den inhemska livsmedelstillverkningen i stort, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk LRF Konsult. Källa: LRF Konsult SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Årets julklapp Småföretagare missar möjlighet till skuldsanering I år tar HUI Research fasta på tjänstifieringstrenden och utser den färdigpackade matkassen till Årets julklapp I år kommer över ansökningar om skuldsanering till Kronofogden. Förväntningarna var dock högre. I somras kom nämligen nya regler som gör att till exempel näringsidkare får bättre möjlighet till skuldsanering. En kombination av ökad köpkraft och tidspress gör hushållen villiga att betala för bekvämlighet i sin vardag. Matkassen erbjuder en rad tjänster för den som beställer. Allt detta underlättar vardagen för hushållen som nu är beredda att betala extra för denna typ av tjänst, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Enligt HUI Research har de färdigpackade matkassarna fått ett genombrott i år och samtidigt visat vägen för livsmedelhandeln som tidigare inte har lyckats få fart på e-handeln omsatte mathandeln 1,5 miljarder Svensk Handels rapport mat på nätet som släpptes i april visar att försäljningen av mat på nätet har ökat med 40 procent på ett år. Under 2010 handlade 12 procent av konsumenterna mat på nätet omsatte näthandeln för mat cirka 1,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 40 procent sedan året innan. Omsättningen motsvarar cirka 4-6 procent av e-handeln och knappt 0,5 procent av den totala dagligvaruhandeln. Rapporten besvarades av konsumenter och företag som svarat på frågor om hur de handlar och säljer mat via nätet. Källa: HUI De nya reglerna handlade konkret om två saker: Större möjlighet att bevilja skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare. En aktiv enskild näringsidkare kan få skuldsanering förutsatt att de ekonomiska förhållandena i verksamheten är enkla att utreda. Skuldernas ålder ska inte längre beaktas särskilt vid skälighetsbedömningen. Skuldsanering kan därmed komma igång tidigare. Kronofogden förväntade sig att fler näringsidkare skulle ta till vara den nya möjligheten till skuldsanering, men endast ett femtiotal har sökt. Småföretagarna har inte fått upp ögonen för möjligheten till skuldsanering ännu. Tanken är att du som företagare ska kunna fortsätta driva och utveckla din verksamhet även om du råkat i skuldfällan, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen på Kronofogden. Kronofogden ser dock också redan positiva effekter av lagändringen. Det fortsatt höga inflödet till skuldsaneringen visar att många har motiverats att ta i tu med sina skuldproblem. Vi ser en tendens till att man tar i tu med sina ekonomiska problem tidigare eftersom kravet på skuldernas ålder har tagits bort. Tidiga insatser gör ju att den skuldsatte snabbare kan komma på fötter igen och det ger också större utdelning till fordringsägarna, säger Anna-Carin Gustafsson Åström. Källa: Kronofogden Belopp för fri lunch 2012 Skattefria julgåvor, julbord och sponsringspaket Värdet av fri lunch är 80 kronor för kronor gäller också för fri middag. Fri frukost värderas till 40 kronor, medan helt fri kost frukost, lunch och middag värderas till 200 kronor. Beloppen ska tillämpas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering. Källa: Skatteverket Julgåvor är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor. Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses en gåva vars värde inte överstiger 450 kronor inklusive mervärdesskatt. Sådan gåva är avdragsgill för arbetsgivaren. Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. På kan du läsa mer om skattefria julgåvor och julbord för anställda och kunder samt om beskattningen av sponsringspaket. Källa: Skatteverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Aktuell litteratur Datainspektionen granskar bankers mobilappar Myndigheten inleder nu ett projekt som ska granska hur personuppgifter hanteras i mobilappar från tre banker. Så gör du rätt när du handlar på internet Vilka personuppgifter hanteras i bankernas mobilappar? Skyddas uppgifterna på ett tillräckligt sätt? Och informeras kunderna om hur deras uppgifter kommer att användas? Det är några av frågorna som ska besvaras i ett projekt som Datainspektionen nu inleder. Projektet ska granska mobilappar för Android och Iphone (ios) från bankerna Handelsbanken, Nordea och Danske Bank. Användningen av mobilappar ökar explosionsartat och med det här projektet undersöker vi vilka risker som appar kan medföra för skyddet av den personliga integriteten, säger IT-säkerhetsspecialist Adolf Slama som leder projektet. Granskningen beräknas vara klar i slutet av februari nästa år. Målet är att tydliggöra hur appar bör vara utformade för att uppfylla reglerna i personuppgiftslagen, säger Adolf Slama. Källa: Datainspektionen Ägarskifte i företag , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok om att överlåta företaget, antingen till ett eller flera barn, eller till någon utomstående. Det kan vara för att du känner att ork eller inspiration tryter och att någon annan skulle kunna driva företaget bättre. Boken behandlar alla aspekter på ett ägarskifte; skattemässiga, avtalsmässiga, familjejuridiska och inte minst mentala. Boken innehåller många exempel och aktuella rättsfall. Ideella föreningar , Björn Lundén Information, 237 kr En handbok för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening. Företagsjuridisk uppslagsbok , Björn Lundén Information, 390 kr Ett omfattande juridiskt uppslagsverk med tyngdpunkten på affärsjuridiken. Juridiska regler och begrepp förklaras på begriplig svenska och med många exempel. Boken ger svar på allt från när man har rätt att ta ut dröjsmålsränta till i vilka situationer man har rätt att häva ett köp. Vardagsjuridik: praktisk handbok för privatlivet , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok som behandlar de viktigaste juridiska frågorna som en privatperson ställs inför från vaggan till graven. Det är en bok för dig som vill veta hur privatjuridiken fungerar för att bl a kunna fatta välgrundade beslut i frågor som rör ditt och dina närståendes liv. Det spelar ingen roll om det är kläder, hemelektronik, hundvalpar eller alkohol hittar du det på nätet och det känns för bra för att vara sant är det risk för att det är just det. Tullverket tipsar om några vanliga fallgropar inför årets julhandel på internet. Att mer än var tredje svensk i år planerar att köpa julklappar på nätet (Postens e-barometer, 11 november 2011) är inte så konstigt. Med internet kan vi med några knapptryckningar jämföra priser och utbud inte bara i Sverige utan i stort sett hela världen. Men det som till en början verkade så bra kan också ge dig en hel del bekymmer om du inte tänker efter innan du gör din beställning. För vad gäller egentligen när du beställer varor från utlandet ska du betala tull och moms, och hur går det i så fall till? Vad ska du tänka på för att inte köpa förfalskade varor? Och alkoholen till släktmiddagen kan du köpa den på nätet? På Tullverkets hemsida, kan du läsa några fingerade exempel på när det helt enkelt var för bra för att vara sant och vad du kan göra för att inte hamna i samma situation. Källa: Tullverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser Skatteverket utsett till Sveriges modernaste myndighet Skatteverket har fått priset som Sveriges modernaste myndighet. Juryns motivering löd: Den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och är ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag... Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt service myndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som har banat väg för det nya populära Skatteverket.... Skatteverket har lagt stor kraft på att utveckla och stärka kvaliteten i vår verksamhet. Det gäller särskilt vårt bemötande och att förenkla för medborgare och företag, inte minst genom att utveckla våra e-tjänster, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det är andra gången som Kvalitetsmässan arrangerar tävlingen om Sveriges modernaste myndighet. I år deltog sju myndigheter. De tävlande myndigheterna bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier: kvalitet, enkelhet och effektivitet, engagerade och kompetenta medarbetare, förnyelse och innovation, samt hållbar och miljömedveten utveckling. Skatteverket har förändrats och utvecklats på många sätt. Det har blivit möjligt tack vare ett målmedvetet arbete av Skatteverkets medarbetare. Det är därför särskilt glädjande att få ta emot utmärkelsen som Sveriges Modernaste Myndighet, som betonar de områden som ligger oss så nära kvalitet, enkelhet, engagemang och innovation. Det är ett kvitto på att de ansträngningar som vi har gjort också har gett resultat, säger Ingemar Hansson. Källa: Skatteverket Svårt att få rätt mot flygbolag Klagomål som rör flygpassagerares rättigheter ökar för varje år inom EU. Det visar en ny rapport från European Consumer Centre Network. Möjligheten att få rätt beror helt och hållet på vilket bolag du väljer att flyga med. Försenade eller inställda avgångar, förlorat eller skadat bagage och svårigheter att boka. Problemen som kan uppstå när man ska flyga är många och man kan inte alltid lita på att få rätt. Från 2006 till 2010 har antalet klagomål när det gäller flygpassagerares rättigheter mer än fördubblats inom EU och bland de som klagar mest finns svenskarna. Under 2010 var det bara fransmän och italienare som hade fler problem med sina flygresor. En stor andel av klagomålen som kom in under 2010 härrör direkt från problemen i flygtrafiken som uppstod efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott och snökaoset i december med inställda och försenade avgångar som följd. Men det är långtifrån den enda förklaringen till ökningen. Man kan säga att askmolnet efter vulkanutbrottet 2010 ställde frågorna om flygpassagerares rättigheter på sin spets, säger Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa, som är en del av European Consumer Centre Network. Men även frånsett askmolnet ser vi en tydlig ökning av antalet ärenden på det här området, vilket också siffrorna för första halvåret i år vittnar om. Rapporten visar att vissa bolag är sämre än andra på att följa lagstiftningen. Under de senaste tre åren är det flygbolag i sex länder som utmärker sig: Irland, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Ungern. När vissa bolag sköter sig och andra inte gör det sker en snedvridning av konkurrensen vilket knappast gynnar konsumententerna, säger Jolanda Girzl. Källa: Konsument Europa 12 Redovisningskonsulten nr

13 Strategiskt mål att påverka det svenska näringslivet För SRF:s styrelser väntar ett spännande år. Med ett strategiskt arbete i fokus ska SRF och dess verksamheter inte bara synas mer, man ska dessutom vara med och påverka i en högre grad och, framför allt, delta i debatten. Här följer en kort presentation av representanterna för SRF:s styrelser. Text: Tina Sjöström Foto:Henrik Hansson Steve Ribbestam Invald år: Som ledamot 2009, styrelseordförande sedan Yrke: Verksam i ett antal styrelser. Fritidsintressen: Utveckla företag, lantstället, segling, utförsåkning, lite golf på äldre dar. Steve Ribbestam är som bekant SRF:s nye förbundsordförande. Tillsammans med sina kollegor i styrelsen ser han fram emot ett spännande år där SRF har stora möjligheter att vara med och påverka det svenska näringslivet. Så här ser hans syn på branschen och SRF inför 2012 ut. Vi i styrelsen kommer främst att fokusera på det strategiska arbetet. Detta leder också till ett stärkande och utvecklande av den operativa organisationen. Det tror jag är en nödvändighet med den utveckling SRF haft och kommer att ha i framtiden om vi ska kunna ta utrymmet som den ledande organisationen i redovisningsbranschen. Vi ska synas, vara med och påverka och framförallt delta i debatten. Vi ska fokusera på redovisningsfrågor och frågor som gynnar företagen i Sverige och därmed våra medlemmar. I vår strategi som jag hoppas vi kan komma tillbaka till och förklara mera i detalj senare ingår därför tankar på företagsnytta. Vad behöver egentligen företagen, våra medlemmars kunder? De bryr sig inte om det är en revisor eller en redovisningskonsult de har som extern partner. Samarbetet mellan redovisningskonsulten och revisorn blir därmed ännu mera centralt i framtiden. En av de dynamiska effekterna som den avskaffade revisionsplikten medför är att redovisningskonsulten får en mer framträdande roll då han/hon får ett större ansvar som leder till ökad kompetens och därmed högre status. Därutöver är jag övertygad om att redovisningskonsultens arbete förändras väsentligt i framtiden. Idag har redovisningskonsulten ett stort fokus på produktionen och mindre på kommunikationen. Produktionen i redovisningsarbetet kommer mer och mer att automatiseras och redovisningskonsultens roll kommer alltmer att fokuseras på kommunikation, analys och rådgivning. Redovisningskonsulten nr Vi i styrelsen kommer främst att fokusera på det strategiska arbetet. Detta leder också till ett stärkande och utvecklande av den operativa organisationen. Steve Ribbestam, Ordförande Därför ser jag redovisningsbranschen som en framtidsbransch. En utmaning för oss som branschorganisation blir att få den yngre generationen intresserad av redovisning och rådgivning samtidigt som vi måste hjälpa till att utveckla nuvarande redovisningskonsulter inför framtida utmaningar. Vi måste påverka bilden av redovisningskonsulten och tydliggöra samt höja statusen för yrkesrollen så att den får det erkännande den rimligen ska ha. Min personliga uppfattning är att redovisningskonsultens roll är idag underskattad. Redovisning är en framtidsbransch där det krävs kunskap och kompetens. Kunskap är dessutom en färskvara och den måste alltid underhållas och det gäller i allra högsta grad vårt yrke. Vi vill att studenterna i högre grad ska välja en karriär på en redovisningsbyrå. Jag är övertygad om att redovisningskonsulten kan komma att bli motorn i svenskt näringsliv den rådgivare som hjälper företagen framåt. Detta leder också till att redovisningsbyråerna kommer att få ägna mera tid åt de egna infrastrukturfrågorna såsom marknadskommunikation, IT, kvalitet, ledarskap och rekrytering med mera. Detta hjälper också till att utveckla duktiga rådgivare som därmed lyfter yrket. Vi är medvetna om att det är en lång process, speciellt då vi har många små redovisningsbyråer som får nya utmaningar. Det görs inte över en natt men vi ska finnas där och hjälpa våra medlemmar att utvecklas och möta denna ljusa framtid. Personligen brinner jag för små och medelstora företag. Det är de som lyfter landet och börjar lägga grunden för de företag som behövs för att stötta ett samhälle. De stora och små företagen måste arbeta i symbios och då behöver de mindre företagen en extern hjälp för att utvecklas lika professionellt som de stora. Genom att lyfta de mindre företagen och ge dem förutsättningar att bli ännu bättre bidrar SRF till att utveckla det svenska näringslivet. fortsättning på nästa sida 13

14 Anders Bernåker, Vice ordförande Tommy Nilsson Madeleine Hansson Jonas Rosman Eva Oesman Christer Andersson Fredrik Dahlberg Fredrik Lantz Anders Bernåker Invald år: 2005 Yrke: Auktoriserad Redovisningskonsult och Godkänd Revisor. Arbetar främst med utbildning och strukturkapital för redovisningskonsulter. Fritidsintresse: Att vandra och laga mat. Vilken förväntning har du på 2012? Att marknaden har tagit till sig Auktoriserad Redovisningskonsult som en bekräftelse på hög kvalitet. Yrkesmässigt ska jag genom god planering hinna med att utföra arbetsuppgifter inom de tidsramar som står till förfogande. På den privata sidan ska jag försöka vara ute mycket i naturen. Tommy Nilsson Invald år: 2011 (suppleant sedan 2010) Yrke: Auktoriserad Redovisningskonsult samt VD på Företagsekonomerna i Malmö. Fritidsintresse: Familjen, sport och resor. Vilken förväntning har du på 2012? 2012 blir året när alla SRF:are på riktigt kommer att märka av den ändrade marknadssituationen som den slopade revisionsplikten innebär. Jag förväntar mig att yrkesrollen och titeln kommer att växa i både anseende, kompetens och yrkesstolthet. Förbundet kommer därför att ha en viktig roll som stödjande och utvecklande partner. Jag är själv en av dessa SRF:are som kommer att utvecklas i mitt dagliga arbete. Detta ser jag fram emot med stor glädje. Madeleine Hansson Invald år: 2011 Yrke: Auktoriserad Redovisningskonsult på PwC i Malmö. Arbetar som affärsutvecklare för medelstora företag som befinner sig i förändring eller är i behov av förändring. Fritidsintressen: Att resa till när och fjärran. Vilken förväntning har du på 2012? Nya spännande uppdrag som stimulerar, då mår jag bra både yrkesmässigt och personligt. Jag gillar utmaningar och mår bra av att ha lite för mycket att göra. Jonas Rosman Invald år: 2010 Yrke: Chefsekonom på LRF Konsult. Fritidsintresse: Umgås gärna med familj och vänner. Om det går att kombinera med golf eller jakt är det ännu bättre. Vilken förväntning har du på 2012? Att vi lyckas etablera Reko och Bokslutsrapporten än mer på marknaden. Det ställs allt större krav på kunderna till våra medlemmar från kreditgivare, affärskontakter och myndigheter. Min förväntan är att vi på SRF ska hjälpa medlemmarna att möta sina kunders 14 Redovisningskonsulten nr

15 Yrkesmässigt kommer jag att jobba för en fortsatt utveckling av mitt företag, medarbetare och mig själv i vår roll som redovisningskonsulter och affärsrådgivare. Privat ska jag försöka skapa mer tid för mina fritidsintressen ett gott liv och golf. Fredrik Dahlberg Yrke: Förbundsdirektör sedan Fritidsintresse: Snickeri och segling. Vilken förväntning har du på 2012? Att yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult ska få ytterligare erkännande för sin faktiska insats i samhället och näringslivet med Reko och Bokslutsrapporten som verktyg. Privat är målet att nästa år få ägna lite mer tid på hemmaplan med familj och fritidsintressen. behov av kvalitetssäkrad redovisning och rapportering. Inom LRF Konsult har vi under senaste året utvecklat tjänster inom flera olika områden. Min förväntan som ansvarig för utvecklingsarbetet är att vi når framgång på marknaden med dessa. Eva Oesman Invald år: 2009 Yrke: Auktoriserad Redovisningskonsult, driver den egna byrån Redovisningsbolaget i Djursholm AB. Fritidsintresse: Att resa, utförsåkning och ridning. Vilken förväntning har du på 2012? Att få vara med i den intressanta utvecklingen av redovisningsbranschen. Under nästa år kommer vi på allvar att börja se effekten av den förändrade revisionsplikten. Jag tror också att Reko och Redovisningskonsulten nr Bokslutsrapporten blir ett begrepp på marknaden och hoppas att så många som möjligt använder sig av Bokslutsrapporten. Yrkesmässigt önskar jag mig ett fantastiskt år tillsammans med alla medarbetare på Redovisningsbolaget. Personliga förväntningar är att resa och att få igång den där motorcykeln som står i garaget. Christer Andersson Invald år: 2006 Yrke: Auktoriserad Redovisningskonsult på den egna byrån Myllenbergs i Helsingborg. Fritidsintressen: Ett gott liv och golf. Vilken förväntning har du på 2012? Att SRF ska fortsätta att vara den ledande organisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter och via utbildningsbolaget kunna erbjuda utveckling genom kunskap. Fredrik Lantz Yrke: VD för SRF Servicebyrå och SRF Ekonomiutbildning AB. Fritidsintresse: God mat med familj och vänner samt utomhusaktiviteter, gärna i form av jakt eller skidåkning på vintern och golf på sommaren. Vilken förväntning har du på 2012? Yrkesmässigt skulle jag gärna se att den Auktoriserade Redovisningskonsulten skördar framgångar efter allt jobb som är gjort inom förbundet, kopplat till positioneringen av yrkesrollen. Viktigt är också att utbildningsverksamheten fortsätter att leverera utbildningar som är uppdaterade med de krav på innehåll och upplägg som ställs på oss som leverantör. Jag förväntar mig tuff konkurrens på området och vill absolut ligga i framkant. Personligen skulle jag gärna vilja göra något av loppen inom Klassikern, eller rättare sagt komma i form för att kunna genomföra något av dem. Vasaloppet ligger nära till hands eftersom jag spenderar en hel del tid i Dalarna. 15

16 Kretsens aktivitet givande för den lilla företagaren Kretsens verksamhet lockar främst de mindre företagen, säger Östra kretsens ordförande Sören Nilsson. Jag upplever också att de flesta vill få ut något nyttigt av kretsträffen, för att de ska prioritera bort en dags arbete. Text: Tina Sjöström Östra kretsen sträcker sig över Södermanland, Östergötland och norra delen av Småland. Styrelsen har nyligen genomgått en generationsväxling så ledamöterna är tämligen färska i sina roller. Geografiskt sett är vi i styrelsen väldigt spridda, säger Sören Nilsson. Det gör att våra En av kretsens viktigaste ändamål är att kunna erbjuda ett kontaktnät i yrkesrollen. styrelsemöten till största del sker via telefon. När vi kom in i styrelsen hade man de senaste åren enbart genomfört årsmöte i kretsen. Det har vi försökt ändra på genom att även arrangera en intressant kurs så att deltagarna får ut lite mer av träffen. Förra året genomförde vi en kurs om Reko med Sven-Inge Danielsson som lockade många deltagare, fortsätter Sören. Vid årets årsmöte hade vi en kurs i ekonomistyrning med Mikael Carlson och även den var mycket uppskattad. Sneglar på andra De flesta aktiviteterna i Östra kretsen förläggs till någon av de två stora orterna Norrköping eller Linköping. Genom att välja Norrköping eller Linköping når vi merparten av våra medlemmar, säger Sören. Det gör ju att några får ganska långt att åka och kommer lite i kläm men om bara aktiviteten är tillräckligt intressant så är inte avståndet avskräckande. Hittills har den nya styrelsen ordnat en heldagsaktivitet om året men sneglar lite på andra kretsar som man tycker har lyckats bra med sina aktiviteter. Stockholmskretsen har lyckats med regelbundna aktiviteter och i samma lokal varje år. Det gör att medlemmarna enkelt kan planera. Västra kretsen satsar stort på en tvådagars ak- tivitet i samband med sitt årsmöte. Vi försöker få idéer från de andras aktivitetsplaner som ska passa in i vår verklighet. Sören Nilsson tror att kretsens aktiviteter är mest givande för medlemmar och deras anställda på de mindre byråerna. Det är lite svårare att locka deltagare från storbyråerna i kretsen. En av kretsens viktigaste ändamål är att kunna erbjuda ett kontaktnät i yrkesrollen. På träffarna kan deltagarna diskutera med andra redovisningskonsulter, man behöver inte vara ensam i sina funderingar. Därför tror jag på det här med kretsarbetet, avslutar Sören Nilsson. Styrelsen i Östra kretsen: Ordförande Sören Nilsson Sekreterare Magnus Gustafsson Kassör Viola Olander Suppleant Ulla-Britt Lagström Suppleant Björn Svensson 16 Redovisningskonsulten nr

17 Utmaning att hitta det lilla extra Gotlandskretsen är landets minsta krets, både geografiskt och sett till antalet medlemmar. Det är en utmaning för oss att ordna aktiviteter som lockar till deltagande. Med bara cirka 45 medlemmar så krävs det ett stort procentuellt deltagande för att det ska kännas meningsfullt, säger ordförande Kristina Pettersson. Kristina Pettersson Text: Tina Sjöström På Gotland är det nära till det mesta. Inga långa avstånd försvårar för planeringen av aktiviteter som ju är fallet i de flesta övriga kretsar. Istället brottas man med andra problem. Antalet medlemmar i kretsen är cirka 45 så det gäller att locka de flesta av dem för att träffen ska kännas meningsfull. Kristina Pettersson är inne på sitt tredje år som ordförande och berättar så här om verksamheten: Med ett medlemsantal på under 50 är det så klart svårt att få tillräckligt många intresserade av det vi ordnar. Vi får verkligen anstränga oss för att hitta det där lilla extra som våra medlemmar faktiskt behöver och som känns lockande. Vi har ju till och med svårt att få folk till styrelsen. Vi är tre personer, vilket är det minsta antal som stadgarna tillåter, lägger hon till. Redovisningskonsulten nr Att inte enbart fokusera aktiviteterna på redovisning och ekonomi har visat sig vara en bra mix. Mer än ekonomi I våras ordnade Gotlandskretsen en föreläsning med efterföljande After Work som lockade tre fjärdedelar av medlemmarna. Vi bjöd in en jurist som berättade om hur man ska hantera företag som drabbas av kris och kommer i obestånd, berättar Kristina. Deltagarna fick bra tips om hur de som konsulter kan genomföra de svåra samtal som måste tas med kunden i det läget. Trots att vi genomförde denna aktivitet mitt under brinnande säsong fick vi så pass stort gensvar. Att inte enbart fokusera aktiviteterna på redovisning och ekonomi har visat sig vara en bra mix. Till nästa träff har vi bjudit in en läkare som ska prata om vår livsstil, fortsätter Kristina. I vår bransch lever många under press stora delar av året. Vi missköter oss både socialt och när det kommer till kost och motion. Den här föreläsningen ska få deltagarna att inse hur allt hänger ihop och hur man kan balansera tillvaron. Även den här aktiviteten avslutar vi med en After Work så att samtalen kan fortsätta. Framtid Hur ser då framtiden ut för Gotlandskretsen? I januari får kretsen besök av SRF:s representanter som genomför en Reko-dag. Samtidigt passar vi på att ha ett framtidssamtal. Vi är inne i ett generationsskifte, flera medlemmar har aviserat att de inte kommer att fortsätta så många år till. Ska vi ha en fungerande kretsverksamhet måste vi aktivt börja värva nya medlemmar. Vi får helt enkelt diskutera hur vi marknadsför SRF och vår verksamhet på en lokal nivå, avslutar Kristina Pettersson. Styrelsen för Gotlandskretsen: Ordförande Kristina Pettersson Sekreterare Lars Henriksson Kassör Eva Atterlöf 17

18 Vi tar pulsen på programvarubranschen Programvaror har blivit något av redovisningskonsultens viktigaste verktyg. I takt med att yrkesrollen utvecklas och standarder ändras måste också programvarorna hänga med. Hur ser det egentligen ut, görs det anpassningar enligt Reko och nyttjar man teknikens möjligheter till enkel åtkomst? Vi har svaren. Text: Tina Sjöström Tidigare om åren har SRF gjort en så kallad Nöjd-kund undersökning bland medlemmarna angående deras programvaruleverantörer, hur väl anpassade administrationsprogrammen varit till branschen och det dagliga arbetet. De senaste fyra åren har BL Information stått som vinnare. Eftersom undersökningen varje år gett en ganska likartad bild valde vi den här gången att göra tvärt om. Vi har istället frågat de största programvaruleverantörerna hur de utvecklat sina produkter för att motsvara användarnas krav och önskemål. Vad är då viktigt för att ett administrationsprogram ska fungera optimalt för en redovisningskonsult? Av tidigare undersökningar att döma är det framför allt anpassningar mot Reko, service och support samt möjligheten att dela dokument och komma åt programfunktioner via internet. Frågorna vi ställt var följande: 1 Har ni gjort någon Reko-anpassning i era programvaror? 2 Kommer ni att satsa mer på så kallade SaaS-tjänster (Software as a Service)? I så fall på vilket sätt? 3 Support ser många användare som ett viktigt område när det kommer till helhetsintrycket av en programvara. I förra årets Nöjd-kund undersökning var det flera deltagare som var mindre nöjda med sin programvaruleverantörs support. Hur hanterar ni support? Har ni gjort några förändringar sedan förra året? 4 Kommer ni att presentera några nyheter under nästa år? 18 Redovisningskonsulten nr

19 Björn Lundén Information Har ni gjort någon Reko-anpassning i era programvaror? Våra klientprogram har genomgående Rekostöd. Det handlar om dokumentmallar, listor och avprickning. Vi har arbetat in mycket information enligt Reko-handboken. Du får till exempel hjälp med vilka regler som gäller för representation och konferenser, vad som gäller vid kontrollbalansräkning och låneförbud. Vi har mallar som hjälper den som bokför att göra riktiga bedömningar. Eftersom vi producerar böcker i ämnet är det enkelt för oss att lägga in dessa stöd och hjälpmedel. Vårt nya bokslutsprogram är till exempel gjort med Reko som bakgrund. Till varje post och not finns en Rekobilaga med checklistor och avprickningar. Kommer ni att satsa mer på så kallade SaaStjänster (tjänster i molnet )? Vi jobbar med ett nytt e-bokföringsprogram som framöver blir en svit med flera komponenter. Först ut är bokföringen (som lanserades 1 november 2011), senare kommer vi även att lansera e-fakturering och ytterligare programdelar. Den är inte webbaserad utan internetbaserad, som till exempel Spotify. Det betyder att användare installerar en programsnutt på sin dator som driver själva programmet, som finns på en server, via internet. Det fungerar i princip som ett webbaserat program men kör det inte via din browser. Det ger större funktionalitet för dig som användare. Det här är något som allt fler efterfrågar. Som användare slipper du installera ett helt program, behöver inte tänka på att ha senaste versionen och du behöver inte uppgradera dina datorer. Dessutom får du en backup du kan lita på. Hur hanterar ni support? Vår support har genomgående fått höga betyg och det beror på att det för oss är ett prioriterat område. Vår personal har en bred kompetens vilket naturligtvis spelar in. Vi kan även svara på de faktafrågor som dyker upp, som faktiskt inte är att relatera till programsupport utan som kan bero på att frågeställaren helt enkelt konterat fel. Vi har en bra relation till våra kunder, vi är personliga och har tillräckligt hög bemanning för att alla ska må bra. Kommer ni att presentera några nyheter inför nästa år? Vi har nyligen lanserat vår e-bokföring och under vinter kommer e-fakturering. Det är en ny Redovisningskonsulten nr lösning där vi enkelt kan koppla på nya tjänster efter hand. De vi planerar är exempelvis tjänster via mobilen och webben. Till hösten 2012 kommer vårt stora ekonomisystem i en ny generation vilket betyder att det blir väldigt modernt och hållbart inför framtiden. Fler användarvänliga funktioner för att nämna något. Vi fortsätter också utveckla vårt bokslutsprogram och en ny generation av skatteprogrammet är på väg. Briljant Har ni gjort någon Reko-anpassning i era programvaror? Ja det har vi gjort på flera sätt. Byråns medarbetare noterar i sina tidkort, inte bara tider vad gäller sina kunduppdrag utan också frånvaro, restid, resekostnader och noteringar om sitt arbete. Utöver detta finns en Byråplanering, där varje medarbetare och kund planeras in; vem på byrån som har ansvar, vilken tidsåtgång som förväntas, när jobbet ska utföras och innehållet i arbetet. Det kan gälla vilka konton som ska stämmas av som exempel. Ur detta tar man fram en sammanställning till kunden som en del i uppdragsbeskrivningen, men också en översikt per anställd. Varje medarbetare på byrån har en egen ikon, där man ser sina uppgifter och bockar av när jobbet är utfört. Ansvariga kan på detta sätt följa status på alla arbeten, uppdelade på löpande och årsvisa arbetsuppgifter, sorterade per bokslutsmånad, momsperiod etcetera. Återkoppling finns i uppföljningen vad gäller hur mycket tid som rapporterats in från tidkortet. I behandlingshistoriken kan man följa vad var och en gjort och vem som till exempel ändrat i kundregistret. Sedan tidigare har vi en systemdokumentation som upprättas per kund och som presenterar vilka rutiner kunden kör och hur sambanden med verifikationstyper, automatik, integrering fungerar. Så Byråplanering, Byråuppföljning, Systemdokumentation och Behandlingshistorik fungerar bra när man ska jobba enligt Reko. Kommer ni att satsa mer på så kallade SaaStjänster (tjänster i molnet )? Att dela på arbetet utifrån tesen ett dokument ska endast hanteras en gång har funnits med i Briljants grundidé från start. Det är ett sätt att i alla lägen undvika dubbelarbete. Idag arbetar användare i vår terminalserver (en ökning med 67 procent på ett år), det vill säga har inga program eller data i sin egen miljö. Successivt utvecklas denna tjänst, även innefattande webblösningar vad gäller exempelvis analyser och attestering av leverantörsfakturor. Slutmålet är, att helt fritt dela på arbetet med bästa funktion, teknik och effektivitet. Byråernas kunder ser stora fördelar med att själva kunna ha åtkomst till systemet och att få tillgång till rapporter med mera på ett enkelt sätt. Hur hanterar ni support? Vi har tidigare fått en del kritik för vår support och det handlar till stor del om vilka förväntningar du som kund har i din frågeställning. Vi gjorde en undersökning mot en av våra större kunder och det visade sig att supportärendena till procent bestod av rena redovisningsfrågor. Naturligtvis har vi ändå tagit till oss av kritiken och gjort en förändring genom att supportfrågor kanaliseras bättre. Vi har en regional support för att kunna vara i absolut närhet till våra kunder och etablera samarbeten. Från och med 1 oktober i år har vi även en centraliserad support som har till uppgift att vidareutveckla supportfrågorna för att frigöra tid till våra återförsäljare så att de kan frigöra kapacitet till framåtriktad verksamhet. Dessutom är hjälpavsnittet i själva systemet väldigt välutvecklat. Förutom telefon jobbar vi även med svarsservice via e-post. Det innebär att om vi inte reder ut frågan direkt i telefonen kan användaren få e- post med olika hjälpavsnitt att följa. Alla våra utbildningar finns numera som e-learning och de kunder som abonnerar på det får per automatik ett uppslagsverk där funktioner finns beskrivna och som man ständigt har tillgång till. Kommer ni att presentera några nyheter inför nästa år? Vi kommer att fortsätta utveckla starka funktioner inom Briljant och därmed också i webblösningar, bland annat vad gäller webbattest. Byråkunderna kan då attestera fakturor utan att behöva ha själva programmet installerat hos sig. Vi kommer också att utveckla våra e- learningkurser ännu mer. Där ser vi en tydlig tendens att folk föredrar att sitta hemma och utbilda sig istället för att åka iväg någonstans. Vi kommer även under 2012 att genomföra så kallade branschvisa ERFA-träffar (erfarenhetsutbyten) på åtta olika orter i Sverige. Dels ger vi intressanta presentationer kring utveckling och erfarenheter, dels får kunderna i seminarieform diskutera med sakkunnig ledning sina specifika branschfrågor. Forumet syftar också till att skapa idéer till utveckling av programmet. fortsättning på nästa sida 19

20 Edison Har ni gjort någon Reko-anpassning i era programvaror? Edison har genomgått en mycket omfattande Reko-anpassning. Framför allt har behandlingshistoriken i programmet utökats kraftigt så att den omfattar fler händelser. Numera noteras inte enbart de händelser som anges i BFN R10, utan även sådana händelser som dokumenterar hur konsultuppdraget har utförts. Exempel på sådana händelser är: Tidpunkter för rapportuttag, installation av ny programvara, säkerhetskopiering och återställning av säkerhetskopia. Totalt är det cirka 80 olika händelsetyper som noteras i behandlingshistoriken. Historiken har också förstärkts så att den är mycket lättläst för en lekman, något som skiljer den markant från det som produceras av andra program på marknaden. All behandlingshistorik finns samlad i en rapport, vilket gör det lätt att årligen leverera den till klient i enlighet med Reko 140. Vi har dock i övrigt gjort en strikt uppdelning såtillvida att Edison endast hanterar räkenskapsinformation. Sådan uppdragsdokumentation som inte utgör räkenskapsinformation hanteras alltså inte inom Edison. En omfattande beskrivning av programmets funktioner och arbetssätt finns i de manualer som vi tillhandahåller elektroniskt, och som utgör en mycket god systemdokumentation. För de rutiner som ligger utanför programmets funktioner (till exempel integration med andra system, arkiveringsprinciper eller dylikt) måste byrån upprätta en kompletterande systemdokumentation. Detta görs förmodligen i anslutning till uppdragsbrevet. Kommer ni att satsa mer på så kallade SaaStjänster (tjänster i molnet )? Under 2012 kommer delar av Edison att erbjudas i form av SaaS-tjänster. Syftet med dessa tjänster är att underlätta kommunikation mellan redovisningsbyrå och klient både för ren rapportleverans och för de fall klient och byrå utför olika moment i ekonomiadministrationen. Vilka delar av Edison som kommer att tillhandahållas som SaaS och i vilken ordning dessa kommer att lanseras är ännu inte helt beslutat. Vi prioriterar de områden där våra marknadsundersökningar indikerar att kundnyttan är som störst. Fördelarna för klienten är bland annat att fritt kunna välja de rapporter man vill ta del av, enkel åtkomst av dokument och möjligheten att erhålla dagsaktuell information. Fördelen för byrån är bland annat automatleveranser till klient vilket medför en avlastning i dokumenthanteringen och att klienten själv kan leverera bokföringsunderlag i elektronisk form. Hur hanterar ni support? Vi arbetar kontinuerligt med att ha en mycket hög nivå på vår support. Vår målsättning är att kunden inte ska hamna i telefonkö och inte kopplas vidare utan första person ska i mycket hög utsträckning kunna ge ett korrekt svar/råd som löser kundens problem. I de fall vi inte kan lösa problemet direkt ska vi återkomma med en lösning så snabbt som möjligt. För att öka servicenivån har vi under året infört flera förbättrade system för FAQ:s (svar på vanligt förekommande frågor), felsökningsscheman och ärendehantering. Vi har även förstärkt ett antal felsöknings- och diagnostikfunktioner i själva programmet. Vid frågor av typen Varför stämmer inte momsen? finns numera inbyggda pedagogiska verktyg som snabbt hjälper kunden att lokaliserar felkällan. I svåra fall kan våra supporttekniker gå in och fjärrstyra kundens dator, för att på detta sätt analysera svårbeskrivna beteenden. Kommer ni att presentera några nyheter inför nästa år? Vi jobbar med att förstärka kundnytta inom våra befintliga produkter för ökad funktionalitet. Det kommer också att ske en förflyttning mot webbifierade tjänster eftersom trenden går åt det hållet. Vi kommer att lansera fler nyheter men det är ännu för tidigt att berätta om vilka och på vilket sätt. Hogia Har ni gjort någon Reko-anpassning i era programvaror? Ja, vi har anpassat våra programvaror för Reko. Kraven påverkar många områden för en re- 20 Redovisningskonsulten nr

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna Nöjd kund 2010 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 61 Målnummer: 6633-10 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-11-07 Rubrik: Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer