Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni"

Transkript

1 Teleopti Pro Skaffa dig full kontroll över verksamhetens telefoni

2 Allt du behöver för att sänka kostnaderna, minska administrationen och förenkla de interna processerna Teleopti Pro är en effektiv Telecom Expense Management (TEM) lösning för kostnadskontroll, kvalitetsuppföljning och hantering av kommunikationstjänster. Oavsett blandning av mobil-, IP- och fast telefoni får du all information om kostnader, kvalitet, tjänster, trafik och hårdvara samlad på ett ställe. Med en ny rapportmotor kan du snabbt vrida och vända på verksam-hetens statistik om kostnader, tillgänglighet och svarskvalitet. Du kan se var mobiler och arbetsplatsutrustning finns och var i organisationen kostnaderna genereras. Du kan enkelt verifiera att inga felaktiga betalningar sker och att rätt belopp betalas. Dessutom kan du göra löpande trenduppföljningar och jämförelser med nyckeltal för kontinuerliga förbättringar. Resultat: lägre kostnader, minskad administration och förenklade interna processer. Levereras även som tjänst Vi kan leverera Teleopti Pro som en traditionell systemlösning eller som en tjänst. Bygg efter behov Teleopti Pro är uppbyggt som ett modulsystem, där du väljer de delar du behöver i takt med verksamhetens ökande behov. Systemet är helt webbaserat så informationen kan enkelt spridas i organisationen, genom webbportalen och schemalagda rapporter. Självklart kan du välja vilka delar som ska vara tillgängliga för olika användare. Teleopti Pro har också en användarunik portal där du själv väljer vilka funktioner som ska ligga på första sidan när du startar systemet. Rättighetsstyrda roller En annan nyhet i Teleopti Pro är uppdelningen i olika roller. Under varje roll finns alla funktioner som är intressanta för respektive roll samlade. Under rollen Fakturering hittar du t ex allt du behöver när du arbetar med fakturering i Teleopti Pro. Med hjälp av rollerna navigerar du dig fram till respektive funktion och rättigheterna styrs av vilken roll du har access till. 2

3 Export till Ekonomisystem Ett av de effektivaste och vanligaste sätten att spara tid för interndebiteringen är att exportera information från Teleopti direkt in i ekonomisystemet. Genom exportfunktionen kan ekonomiavdelningen få en fil på exakt det sätt de önskar, vid varje faktureringstillfälle automatiskt. Fler och fler användare av Teleopti Pro har börjat utnyttja exportfunktionaliteten för att spara tid och kostnader. Låt oss visa dig hur vi kan förenkla dina administrativa processer! Ni kan: - Enkelt få in kostnaderna för telekommunikation i ekonomisystemet - Undvika dubbelarbete - Minska antalet internfakturor Anpassas till era krav Teleopti Pro kan exporteras till samtliga ekonomisystem på marknaden. När exportmodulen installeras hjälper våra erfarna konsulter till att konfigurera och anpassa exportfilen så att den passar med hur ni vill hantera informationen i just ert ekonomisystem. Ta kontroll över mobiltelefonin Genom att läsa in mobilfakturorna kan ni få samma kostnadseffektiva hantering av administration och uppföljning av trafik och tjänster för mobiltelefoni som ni redan har på fast. Faktureringen kan samlas till en samlingsfaktura. Istället för att låta operatören fakturera respektive kostnadsställe eller till och med de enskilda abonnemangen kan all fakturering centraliseras. Detta kan ge fantastiska vinster i form av minskad tid för pappers- och posthantering, attestering samt räntekostnader på fakturor som ej betalts i tid. Istället läses informationen in i Teleopti Pro och kan följas upp och interndebiteras genom det användargränssnitt som varje chef eller anställd kan nå. Sänk kostnaderna Genom att centralisera mobilhanteringen kan avtalen förbättras, kostnader sänkas och suboptimeringar undvikas. I Teleopti kan du definiera resursförbrukningskategorier och koppla alla användare till dessa. Det innebär att om en användare avviker från de kostnadsnivåer som är uppsatta för honom, så larmar systemet och ni kan följa upp med en detaljerad kontroll. Ni kan: - Ta kontroll över mobiltelekostnaderna - Bli av med tidskrävande administration - Få alla kostnader samlade på en faktura - Enkelare att identifiera förbättringar Helhetsbild av telefonin Ni samlar öar av information på ett ställe och får på så vis en helhetsbild av era mobiltelefonikostnader. Detta är centralt för att lyckas i era prisförhandlingar och få en tydlig bild av vilka tjänster (tal, sms, röstbrevlådor, gprs) som kostar er mest. I och med att Teleopti Pro samlar informationen för både den fasta och mobila telefonin får ni en sann helhetsbild av vilket trafikmönster ert företag har. Kostnadsställeansvariga ute i verksamheten får en total överblick på orsaken till sin avdelningskostnader och kan snabbt agera för att sänka sina egna och därmed företagets kostnader.

4 Bättre överblick med IT Service Manager IT SERVICE MANAGER hjälper dig att hantera, strukturera och söka i all information som rör verksam-hetens mobiltelefoni, fasta telefoni och IT-tjänster. IT Service Manager fungerar som ett register över all utrustning som finns i organisationen och var den finns. Effektiva sökmöjligheter hjälper dig att se vad som kan återanvändas och om något behöver uppgraderas. Registret kan kopplas till en prislista, vilket ger såväl dig som användarna översikt av kostnaderna för utrustning och abonnemang. Informationen i registret fungerar som budgeteringsstöd och ger även tydliga fakturaunderlag med möjlighet att fördela kostnaderna internt och externt. 4 Asset Management hanterar all mobil- och datautrustning En allt mer komplex kommunikationsstruktur gör det komplicerat att hålla reda på all mobil utrustning och alla tjänster. Vem har vad, vilka abonnemang är kopplade till respektive telefon, vilka återförsäljare har företaget och hur ser avtalen ut? När utgår en modell och när är det mest fördelaktigt att byta in den? Vilken datorutrustning har varje medarbetare och vilken mjukvara är installerad i handdatorn? Med hjälp av IT Service Manager hanterar du Asset Management. Med all information samlad och strukturerad på ett överskådligt sätt får företaget bättre överblick, förenklad administration och kostnaderna kan minskas rejält. Företaget kan t ex undvika att betala abonnemangskostnader för utrustning som inte används, inbyten kan planeras smartare och kostnader kan fördelas på olika kostnadsställen. Kontrollen ger dessutom större säkerhet.

5 Optimera bemanningen med Quality Manager Modulen QUALITY MANAGER ger dig daglig översikt av belastningen på företagets telefonisystem. Du kan få detaljerad information om antal besvarade samtal, väntetid, behandlingstid, antal tappade och brutna samtal, antal påloggade telefonister och deras genomsnittliga belastning. Du kan följa upp anropsnummer och varje enskild telefonist kan även själv följa upp sitt arbete. Genom att kontinuerligt samla information, mäta och följa upp trafiken får du ett tydligt underlag för att kunna förbättra och optimera din verksamhets bemanning. Håll koll på kostnaderna med Cost Manager COST MANAGER samlar information om kommunikationsmönster och kostnadsstrukturer. Du kan lägga upp förbrukningsgrupper med olika lägsta och högsta förbrukningsnivåer som du sedan kan följa upp. Då upptäcker du snabbt om användaren överskrider sina intervaller och kan förhindra onödiga kostnader. Cost Manager underlättar också bevakningen av leverantörernas fakturering. Det blir lättare att kontrollera att rätt belopp betalas eller att en ny avtalad prisnivå slagit igenom i faktureringen. En extra finess är att du kan simulera effekterna av olika avtalsformer eller tekniska lösningar och få ett mycket bra beslutsunderlag vid upphandlingar. Ta fram skräddarsydda rapporter med Performance Manager Modulen PERFORMANCE MANAGER ger helt nya möjligheter att ta fram statistik och skräddarsydda nyckeltal utifrån olika behov. Du kan vrida och vända den data du har t ex din statistik om kostnader, till-gänglighet och svarskvalitet, i stort sett hur du vill, skapa egna rapporter och spara som mallar. Du kan se var i organisationen du ska prioritera utbildningsinsatser eller skapa nya tekniska lösningar. Vill du jobba vidare med data du tagit fram, kan du enkelt exportera den till Excel. Om du sedan mailar en rapport till en kollega finns kopplingen till Teleopti Pro kvar så att rapporten automatiskt uppdateras med senaste datan. Performance Manager är mer än ett litet enkelt tillägg. Snarare kan det liknas vid ett helt koncept för verksamhetsrapportering. I alla lägen kan du själv välja vad som ska visas och från vilken tidsperiod. 5

6 Maximera utnyttjandet av Teleopti Pro med hjälp av Improve Kontrollera mobiltelefonin med Security Manager Security Manager samlar detaljerad information om enskilda anknytningar. Du kan göra uppföljningar på enskilda anknytningar, röstbrevlådor, modem och ta fram historik på enskilda samtal. Security Manager slår larm om något fel uppstår, t ex om förbindelser låser sig, så att dessa kan korrigeras snabbt. Du får också information om avvikelser i användandet av växeln och den övriga telefonin. Något som kan vara viktigt när allt fler tjänster för privat mobiltele-foni introduceras. Används mobiltelefonen långt utöver vad som motiveras av anställningen, slår systemet larm. Du kan då följa upp det och förhindra onödiga kostnader. En analys av dagsläget är grunden för att sätta upp mål och kunna ta fram en handlingsplan för att nå dessa. Får du det önskade resultatet efter genomförda förändringar? Hur effektiv är din telefoni? Improve är en tre-årig tjänst som strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten, ekonomin och göra er mer effektiva. Data hämtas från Performance Manager modulen i Teleopti Pro och redovisas i ett antal rapporter. Tillsammans med Teleoptis konsulter görs årliga genomgångar då er data jämförs med föregående år. Er data jämförs även med andra företags värden som vi har i vår databas för marknadsjämförelser (benchmarking). Idag har vi värden från 150 företag i databasen. Jämförelsen mynnar ut i ett förbättringsprogram med förslag på områden där det går att göra besparingar och/eller förbättringar. Med hjälp av Improve maximerar du utnyttjandet av din Teleopti Pro. Du får en djupare förståelse och helhetsbild av er tele- och IT-administration och kan på ett effektivt sätt prioritera och genomföra förbättringar. Vår support ger nöjda kunder Våra kunder är det viktigaste vi har, därför satsar vi ordentligt på bra support vilket vi också fått positiva omdömen för. I kundundersökningar får vi mycket höga betyg; 96% av våra kunder rekommenderar Teleopti som leverantörer. Något vi tackar allra ödmjukast för och är väldigt stolta över. Systemkrav SERVERKRAV MS Windows 2003 Server MS SQL Server 2005 MS SQL Reporting Services MS Internet Information Server, ISS 6.Net Framework 2.0 KLIENTKRAV (minimikrav) Internet Explorer 7.0 (6.0) 6 Systemkraven gäller även vid installation på virtuell server.

7 Några av våra kunder: AstraZeneca, Ericsson, Gotlands kommun, Huddinge kommun, Landstinget i Jönköpings Län, Landstinget i Värmland, Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen, SAS, SEB, Skatteverket, Stockholms läns landsting, Tetra Pak, Uppsala Universitet, Volvo m fl. Ett urval av systemoperatörer Teleopti samarbetar med: FAST TELEFONI OCH IP MOBILOPERATÖRER Avaya 3 Mobile Orange Cisco CallManager Tele2 O2 Aastra MD 110 och MX-One Telenor T-Mobile NEC-Philips Sopho Telia Sunrise Nortel Meridian 1 och MCS 1000 Vodafone Sprint Siemens HiPath AT&T Mobility Verizon HÄNVISNINGSSYSTEM / PERSONALREGISTER Aastra DNA Microsoft AD Aastra CMG Oracle HR SAP HR Trio Enterprise Visionsutveckling 80/20 EKONOMISYSTEM Agresso IFS Lawson Microsoft Dynamics Oracle Raindance SAP Scala Affärspartners Teleopti Pro ÅTERFÖRSÄLJARE AV TELEOPTI PRO NEC-Philips TDC TeliaSonera PARTNERS SOM LEVERERAR TELEOPTI PRO SOM DEL AV SITT SERVICEERBJUDANDE Coor TeliaSonera NEC-Philips Siemens Spring Mobil TDC Telenor 7

8 Funktion per modul i Teleopti Pro Roll Funktion IT Service Manager Cost Manager Performance Manager Quality Manager Security Manager Användare Mina kostnader Applikationsunderhåll Attribut Mina noder Noder Rapportdistribution Styrtabeller Chef Debiteringsrapporter Fakturering Boka tjänster Debiteringsrapporter Exportera data Gruppera tjänster Importera Konton Kontrollrapporter Kontrollverktyget Perioder Simulera Styrtabeller Tjänster Trafikrapporter Organisation Mina objekt Mina organisationsgrupper Objekt Organisationsstruktur Organisationsrapporter Personer Schemalagd import Rättigheter Användarrättigheter Svarsgrupp Svarskvalitetsrapporter Svarskvalitet Administrera svarsgrupper Svarskvalitetskub Svarskvalitetsrapporter Säkerhetschef Detaljrapporter Direktuppdatering Övervakningslarm Telefonist Telefonistrapporter Telefonistchef Administrera mätgrupper Namnge vior Telefonistrapporter Trafikuppföljning Förbrukningsgrupper Kostnadskub Larm Loggningsfilter Prislistor Tariffsimulering Trafikkategorier Trafikrapporter Trunkkoder Teleopti erbjuder världsledande lösningar för strategisk bemanningsplanering och Telecom Expense Management. Med kundunika och avancerade, men ändå användarvänliga, lösningar bidrar Teleopti till att skapa mer kostnadseffektiv och produktiv telefoni. Hundratals företag världen över använder idag Teleoptis lösningar för att uppnå bästa effektivitet och erbjuda högsta servicenivå. Teleopti, som grundades 1992, har kontor i Stockholm, Strängnäs, Helsingfors, Oslo, Moskva, London, Paris, Frankfurt, Madrid, Istanbul, Dubai, New York, New Delhi och Beijing och verkar genom ett omfattande nätverk av partners. Teleopti AB, Berga backe 2, P.O. Box 721, Danderyd, Sweden tel

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox.

Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox. www.timeapp.se/magazine Integration mot Fortnox Fakturering Med endast ett knapptryck kan du föra över redovisade tider, resor, material mm till Fortnox. LÄS MER PÅ SIDA 6 Vi får de vinster vi förtjänar

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer