Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem"

Transkript

1 Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem (Utdrag ur ekonomisystemet Agresso, ekonomisk översikt avseende jämställdhetsintegrering under 2014) Kst Kst (T) Bud 1 Bud 1 (T) Budget Belopp Avv budget belopp 1214 FOU-grupp Stockholm 400 Löner, FOU-grupp Stockholm 402 Övriga lönetillägg FOU-grupp Stockholm 450 Arbetsgivaravgifter mm FOU-grupp Stockholm 480 Övriga kostnader FOU-grupp Stockholm Övrig försäljning Löner Övriga lönetillägg Skattepliktiga kostnadsersättningar mm 440 Skattefria kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter mm Kurser och Övriga kostnader Resekostnader Kortidsinv/förbrukningsinv Publikationer, tryckta pappersvaror 577 Varutransporter/frakter Köpta tjänster klientrelaterade SA (35)

2 Sammanfattning transaktioner (Utdrag ur ekonomisystemet Agresso, ekonomisk översikt avseende jämställdhetsintegrering under 2014) Ver.typ Ver.nr Ver.datum Period Konto Konto (T) Projekt Projekt (T) Kst Funk MK Text Belopp Att hänföra till aktivitet BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN BP Lönekostnader Jämställdhetsintegrering LÖN Lönekostnader (35)

3 Ver.typ Ver.nr Ver.datum Period Konto Konto (T) Projekt Projekt (T) Kst Funk MK Text Belopp Att hänföra till aktivitet BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 195 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 390 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 3701 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 1429 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 153 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN 258 BP Semestertillägg Jämställdhetsintegrering LÖN Semestertillägg 6739 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 189 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 312 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 1250 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 3375 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 1527 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN 568 BP Skattepl Jämställdhetsintegrering LÖN Skattepl 8021 BP Bilersättning, Jämställdhetsintegrering LÖN 78 skattepliktig Bilersättning, 78 skattepliktig BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN 626 BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

4 BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN 158 BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN 11 BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN 212 BP Läkemedelsers Jämställdhetsintegrering LÖN Läkemedelsers 1074 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 396 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 1892 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 3641 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 638 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 940 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN 715 BP Skattefria Jämställdhetsintegrering LÖN Skattefria 8992 BP Bilersättningar, Jämställdhetsintegrering LÖN 111 skattefria Bilersättningar, 111 skattefria BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

5 BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN BP Arbetsgivaravgift Jämställdhetsintegrering LÖN Arbetsgivaravgift BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 235 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 237 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 237 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 217 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 232 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 170 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 170 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 173 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN 241 BP Särskild löneskatt Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

6 BP Särskild löneskatt BP Särskild löneskatt BP Särskild löneskatt BP Särskild löneskatt Särskild löneskatt BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, BP Särsk löneskatt, Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN (35) Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN 263

7 BP Särsk löneskatt, Jämställdhetsintegrering LÖN 391 BP Särsk löneskatt, Jämställdhetsintegrering LÖN Särsk löneskatt, 3746 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 1859 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 1867 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 1891 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2601 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2576 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2603 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2040 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 3423 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2164 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2302 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2393 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 1955 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN 2641 BP Avtalspremier Jämställdhetsintegrering LÖN Avtalspremier BP Utomstatliga Jämställdhetsintegrering LÖN 146 BP Utomstatliga Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

8 BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

9 BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga BP Utomstatliga Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

10 46112 Utomstatliga 1857 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 700 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 970 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 703 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 978 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 712 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 979 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 732 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 865 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 1289 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 815 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 753 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 995 BP Jämställdhetsintegrering LÖN 957 BP Jämställdhetsintegrering LÖN BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 875 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 1224 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 890 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 879 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 1223 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN 1213 BP Individ Jämställdhetsintegrering LÖN (35)

11 BP Individ BP Individ BP Individ BP Individ BP Individ BP Individ BP Individ Individ EH Externa kurser o EH Externa kurser o EH Externa kurser o EH Externa kurser o Externa kurser o EH Interna kurser o EH Interna kurser o EH Interna kurser o EH Interna kurser o Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN Jämställdhetsintegrering LÖN (35) Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings Jämställdhetsintegrering Utbildnings

12 EH Interna kurser o Jämställdhetsintegrering Utbildnings Interna kurser o BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 30 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 30 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 30 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 33 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 42 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 42 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 41 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 41 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 35 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 55 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 37 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 38 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN 42 BP Arbetsgivarverket Jämställdhetsintegrering LÖN Arbetsgivarverket 526 BP Övr kostn Jämställdhetsintegrering LÖN Övr kostn 21 BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 68 BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 47 BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 285 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 1059 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering (35)

13 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 302 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 34 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering BP Biljetter Jämställdhetsintegrering LÖN 328 EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering EH Biljetter Jämställdhetsintegrering Biljetter EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering (35)

14 EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering EH Hotell o logi Jämställdhetsintegrering Hotell o logi EH Publikationer o trycksaker Jämställdhetsintegrering Spridningsi nsatser EH Publikationer o trycksaker Jämställdhetsintegrering Spridningsi nsatser Publikationer o 1054 trycksaker EH Varutransporter o Jämställdhetsintegrering frakter Varutransporter o 37 frakter EH Övr tjänster Jämställdhetsintegrering Övr tjänster 5000 TOTALT Jämställdhetsintegrering (35)

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Totalt 0 95 000 95 000 218 677 0-218 677 218 677 95 000 123 677

Totalt 0 95 000 95 000 218 677 0-218 677 218 677 95 000 123 677 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I MYNDIGHETER 2014 - KONSTNÄRSNÄMNDENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER UTGIFTER Ver.nr Konto Konto (T) Proj Text Belopp Stimulansmedel Egna insatser Totalt 3.1 Projektledning Använda Erhållna

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Från tilläggskostnader Tilläggskostnadsmodellen Ersatte nya kostnader för projektet till (mestadels)

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Instruktioner Räkenskapssammandrag

Instruktioner Räkenskapssammandrag Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Instruktioner Räkenskapssammandrag 2014 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 www.scb.se Statistiska centralbyrån 0 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer