Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva"

Transkript

1 Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo

2 Disclaimer Statements in this presentation which are not purely historical facts, including without limitation statements regarding future estimates, plans, objectives, assumptions or expectations of future performance are forward-looking statements. Investors are advised that by their nature as visual aids, presentations provide information in a summary form and are prepared as a presenter s aid and support - not a standalone document. Please note that such forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially from those anticipated in such statements. Such risks and uncertainties include fluctuations in metal prices, unpredictable results of exploration activities, uncertainties inherent in the estimation of mineral reserves and resources, fluctuations in the costs of goods and services, problems associated with exploration and mining operations, changes in legal, social or political conditions in Finland, and lack of appropriate funding, all of which could among other things, prevent any of the forward looking statements in this presentation from coming to fruition or lead to a delay in the commencement of mining operations. 2

3 Endomines i korthet Finland Guldproducerande gruvbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap (First North 2007) Ansökan om sidonotering i Helsingfors Q2/2013 Pampalo guldgruva färdigbyggd dec inom budget och tidplan Nuvarande produktionsmål kg Au / år Prospekteringen koncentreras till Karelska Guldlinjen Hedgning av guldpriset 12/2009 till 843/uns (~$1100/uns) Industrimineralförekomster avsiktsförklaring om avyttring Guld Industrimineral Porkonen Kivimaa Kälviä- ilmenit (pågående försäljning) Pampalo Karelska Guldlinjen Endomines Oy Helsinki Endomines AB (publ.) Kalvinit Oy Guld Ilmenit 3

4 Väsentliga händelser Verksamheten enligt plan Pampalo guldgruva stod färdig i december inom tidplan och inom budgeten på 20 M Guldproduktionen 2012 uppgick till 867 kg prognos kg Guldhalt i snitt 4,0 g/t Fokusering mot guld Bolaget fokuserar på guldproduktion och prospektering längs Karelska Guldlinjen Industrimineralförekomsterna i slutskedet av avyttring Anrikningsverket centralt beläget Utmärkt prospekteringspotential Anrikningsverket i Pampalo är centralt beläget på Karelska Guldlinjen Malmen från andra förekomster längs Karelska Guldlinjen kan transporteras till Pampalo för anrikning Anrikningskapaciteten utökad från ton/år -> ton/år Aktiv prospektering pågår längs Karelska Guldlinjen Korvilansuo-förekomsten hittades 2011, goda borresultat 2012, viktigaste målområdet för prospektering 2013 Kända mineraltillgångar räcker för 4-5 års produktion, Bolaget övertygat om att prospektering kommer att förlänga produktionstiden 4

5 Endominesaktien Aktieägare Ägare Antal % 1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,37 2 SVENSKA HANDELSBANKEN AB MARKETS ,01 3 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY (FINLAND) ,02 4 YGGDRASIL AB ,93 5 NORDEA BANK FINLAND ABP (FINLAND) ,40 6 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,38 7 LINDBORG, TIMO (FINLAND) ,95 *) 8 ÅLANDSBANKEN AB (FINLAND) ,15 9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. (LUXEMBURG) ,57 10 JPM CHASE NA (GREAT BRITAIN) ,45 11 LIIKANEN, JAAKKO (FINLAND) ,41 **) 12 WIP Hakkapeliitat Sijoitusraha (FINLAND) ,26 13 STRÖMMAN INTERNATIONAL AB ,25 14 SVEA EKONOMI AB ,14 15 CBLDN-POHJOLA BANK PLC (GREAT BRITAIN) ,12 16 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD (ILSE OF MAN) ,87 17 RUNESSON, PAULA ,81 18 KAMPRAD, INGVAR ,77 19 TRUSTOR AB ,63 20 STAFFAN SIMBERG (FINLAND) ,63 *) 21 BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA ,61 22 SÖDERBERG, CARL ,55 23 MAGNUSSON, BERNT ,51 24 BANQUE INVIK S A (LUXEMBOURG) ,51 25 SIGUR SA (SCHWEIZ) ,50 Övriga aktieägare ,21 Antal aktier, summa ,00 *) Styrelsemedlem, inkl indirekt ägande ** Insider p g a ställning Aktiekursens utveckling 23 april, > 22 april 2013 Endomines OMXSPI Marknadsvärde: ~ 500 MSEK, 60 M 5

6 Guldproduktion och pristendenser Makroekonomiska faktorer fortsatt gynnsamma för guldpriset under 2013 Guldet åter safe harbour Gruvproduktionen endast blygsam ökning Centralbankerna nettoköpare 2010 fortsatte Efterfrågan fortsatt stark från Kina och Indien Återvinning Centr. bankernas försäljning Guldpriset Guldproducenter 2011 Land Kina 355 Australien 270 USA 237 Ryssland 200 Sydafrika 190 Peru 150 Kanada 110 Indonesien 100 Ghana 100 Uzbekistan 90 Övriga länder Finland ~5,0 Sverige ~5,0 Summa t Guld efterfrågan 2012 Investering 40 % Teknologi 11 % Smycken 49% Återvinning Gruvproduktion Centralbankerna nettoköpare 2010/ första gången på 21 år Källa: GFMS, World Gold Council, US Geological Survey Centralbankernas försäljning Guldpris USD/oz 6

7 Pampalo i korthet Pampalogruvan och anrikningsverket centralt belägna på Karelska Guldlinjen Malmförekomsten hittades 1990 av GTK (Geologiska Forskningscentralen) som ett resultat av prospektering Outokumpu utvecklade projektet Endomines köpte Pampalo tillsammans med övriga rättigheter av Dragon Mining (Australien) 2006 Pampalo guldgruva projektinvestering 20 M - inom budget och tidplan Kommersiell produktion inleddes I enlighet med plan februari 2011 Två produkter: flotationskoncentrat och gravimetriskt koncentrat Anställda: 80 egna och från entreprenörer 70% lokalbefolkning 7

8 Produktionens utveckling Guldproduktion och Cash Cost kg USD/oz Malmbrytning och anrikning ton Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 ' Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Gold Guldproduktion produced (kg) Cash Cost (USD/oz) Tonnes Malmbrytning mined Tonnes Anrikning processed Guldproduktionen ökat efter produktionsstart, Cash Cost minskat All planering framgångsrikt fullföljd 8

9 Produktionen i Pampalo nyckeltal Q Q Q Q Helår 2012 Q Rullande 12 månader Bruten malm (ton) Anrikad malm (ton) Ingående guldhalt (Au g/t) 3,2 4,4 3,2 5,4 4 3,5 4,1 Guldutbyte (%) 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87 Anrikningsverket kapacitetsutnyttjande (%) 86,5 94, , ,8 91,5 Guldproduktion (kg) 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1 Guldproduktion (oz) Skadefrekvens (12 mån rullande) Cash Cost (USD/oz) Anrikningsverkets kapacitetsutnyttjande räknas i procent av periodens alla timmar Skadefrekvens = antal skador som lett till sjukfrånvaro per en miljon arbetade timmar, 12 mån rullande Cash Cost beräknas enligt The Gold Institute Production Cost Standard. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration, samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i Cash Cost, medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Cash Cost beräknas per betalbar troy oz 9

10 Pampalogruvan Dagbrott Snedbana Ventilationsschakt Produktionsorter Fortsättning på snedbanan g/t Pampalo Deeps prospekteringspotential 10

11 Öppningsstigort Brytningsprincipen i Pampalo Tvärsnitt Ortdrivning Malmkropp Kabelbultning för bergförstärkning Långhålsborrning Igenfyllning Borrkranser Laddning Lastning Igenfyllt med sidoberg CRF Kärnborrhål med analyser Horisontell malmpelare 20 m 11

12 Anrikningsprocessen Malm från gruva Recirkulerat vatten till processen Kross Matare Fint material Flotation Dräneringsvatten från gruvan Klassificiering Klassificiering Grovt material Gravimetrisk separation Sandmagasin Mellanlager Två kvarnar Ingen cyanid, inga syror Rena restprodukter Inget surt dränagevatten (Acid Mine Drainage) 100% recirkulering av vattnet Gravimetriskt koncentrat % Au Flotationskoncentrat ~ t/a; g/t Au 12

13 Kapacitetsökningen vid Pampalo anrikningsverk Sommaren 2012 inleddes projektet att öka kapaciteten vid anrikningsverket Tidigare kapacitet var ton/år Kapacitetsökningen gör brytning och anrikning av låghaltigare malm i dagbrottet ekonomiskt lönande Den ökade kapaciteten möjliggör anrikning av malm från andra förekomster läng Karelska Guldlinjen Kapacitetsökningen finansierades genom en framflyttning av guldprissäkringar från Q2/2012 till 2016 Finjustering av tandkransen är genomförd och genomsättningen i anrikningsverket har ökat till 45 ton/h 13

14 Starkt fokus på Hälsa-Säkerhet-Miljö LTIFR Pampalo säkerhetsstatistik- LTIFR Endomines Entreprenörer Totalt Medel-LTIFR i Finlands gruvindustri var 25 för perioden Egen personal 750 olycksfria dagar Entreprenörer 400 olycksfria dagar 10 0 LTIFR= Antal skador/ arbetade timmar 14

15 Förnyelse av miljötillståndet och regional miljökonsekvensbeskrivning Kapacitetsökning-> t/år möjlig inom ramen för nuvarande miljötillstånd Nettonederbörd Discharge water - max 5% of the receiving watercourse Receiving watercourse Ansökan om uppdatering och förnyelse av det befintliga miljötillståndet inlämnad feb 2012 beslut förväntas sommaren 2013 Infiltration Regional miljökonsekvensbeskrivning klar april 2013 Efter miljökonsekvensbeskrivning ansökan om miljötillstånd för satellitfyndigheterna Inga miljöproblem Avrinningsområde 100% recirkulering av vatten rent utsläppsvatten 15

16 mg/l Pampalo vattenavledning fasta partiklar i avloppsvatten Årlig m3 avloppsvatten Solids Limit 10 5 Actual Apr-13

17 µg/l µg/l mg/l Pampalo vattenutsläpp ph Upper limit Lower limit SO4 Potable water limit As Proposed upper limit Ni Upper limit Apr-13

18 Starkt lokalt stöd för Endomines verksamhet Flera gruvor i Finland har haft miljöbetingade utmaningar under senare tid Men inte Endomines och Pampalo!!! 70% av anställda är lokalbefolkning, 50% utbildade av Endomines Endomines främjar den lokala bygden: Pampalo Gold Run Endomines-stipendiet geologi/gruvteknologi i universitet Stödjer den lokala bysamfälligheten kyrkan, idrott Apr-11

19 Endomines och utvecklingsprojekt Green Mining projekt (TEKES) Arsenal-projekt Kontrollerar förekomsten av arsenik i gruvverksamheten GTK Responsible Gold -projekt Konceptuell studie av möjligheterna att producera guld genom hållbara principer Endomines leder SULKA Svavelföreningar i gruvdriften Uleåborgs universitet PreGold -projekt Oxidation of concentrates Mining Industry Social License -study Östra Finlands Universitet Of c Apr-13

20 Mineralreserver och mineraltillgångar ( ) Bevisade och sannolika mineralreserver 1,4 3,9 g/t (5 400 kg ( oz) guld) Alla reserver och tillgångar belägna på Karelska Guldlinjen kg ( oz) i Pampalo och kg ( oz) i Pampalo närbelägna förekomster Tillgångarna öppna för expansion Alla satellitförekomster inom transportavstånd med lastbil till anrikningsverket i Pampalo Max. avstånd 25 km Mineralreserver Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Lager Endomines , Bevisad Outotec (Finland) Oy/Endomines , Sannolik Outotec (Finland) Oy/Endomines Delsumma , Pampalo East , Sannolik JK-Kaivossuunnittelu Oy Pampalo totalt , Hosko , Bevisad MAPTEK , Sannolik MAPTEK Hosko totalt , Rämepuro , Sannolik Outotec Oyj Muurinsuo , Sannolik MAPTEK Totalsumma , Indikerade och antagna mineraltillgångar är i tillägg till mineralreserverna Mineraltillgångar Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Antagen Outotec (Finland) Oy/Endomines Pampalo East , Antagen Outotec (Finland) Oy Hosko , Antagen Runge Limited Rämepuro , Indikerad Outotec Oyj Muurinsuo , Antagen Runge Limited Kuivisto East , Indikerad MAPTEK Kuivisto East , Antagen MAPTEK Kuittila , Antagen GSF, historical Korvilansuo , Antagen Outotec (Finland) Oy Totalsumma , Not: Mineralreserver och mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila), alla siffror är individuellt avrundade Lagret uppskattat av Endomines Pampalo 2013 mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Endomines Oy, verifierade och undertecknade av Outotec (Finland) Oy; cut-off 1 /gt. Gruvbrytning per 31 Jan Gråbergsinblandning 15%, Malmförlust: ortdrivning 0 %, brytning 12 % och brytning nära talk-klorithorisonten 25 % Pampalo East mineraltillgångar uppskattade av Outotec (Finland) Oy / Mineralreserver uppskattade av JK-Kaivossuunnittelu: Cut-off: 1,0 g/t; 10% Malmförlust 10%, gråbergsinblandning 15% Rämepuro mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Outotec (Finland) Oy: Cut-off 1,0 g/t, malmförlust 10%, gråbergsinblandning 20% Maptek Hosko och Rämepuro uppskattningar cut-off 0,5 g/t; malmförlust 5%, gråbergsinblandning 15% Maptek Muurinsuo uppskattning cut-off 1,0 g/t; ore loss 5%, gråbergsinblandning 15% Lämplig Top cut tillämpad på uppskattningarna för mineraltillgångar och mineralreserver - för detailjer se rapportsammandragen Troy ounce = 31,1035 g 20

21 Karelska Guldlinjen 90 km lång zon som innehåller guldmineraliseringar Endomines kontrollerar 40 km Arkeiskt grönstensbälte Mineralrättigheter till ett 132 km 2 område 23 kända guldförekomster Tre bearbetningskoncessioner Ansökningar om ytterligare fyra bearbetningskoncessioner Regional miljökonsekvens-beskrivning upprättas 63 nya ansökningar om koncessioner och undersökningstillstånd Prospektering pågår Asfalterad väg - smidiga malmtransporter till anrikningsverket i Pampalo 40 km Korvilansuo 21

22 Pampalo prospekteringspotential Pampalo East Produktion hittils ~3 100 kg ( oz) Mineralreserver: ,5 g/t 3,483 kg ( oz) Mineraltillgångar: ,9 kg 590 kg ( oz) P-53 djup 330m R-349 djup 220m Malmlinserna öppna neråt djupet Prospekteringspotential även i sidled S-1 djup 570m g/t S-3 djup 755m 22

23 Prospektering 2013 Hosko: m kärnborrning t provbrytning och anrikning 2013 dubblad prospekteringsvolym Kärnborrningskapacitet säkrad Personal rekryterad Laboratorier förvarnade Korvilansuo-området huvudmål för prospektering: Rämepuro 2013: m kärnborrning t provbrytning och anrikning Prov från berggrunden indikerat en vidsträckt guldmineralisering Potential för en stor förekomst som kan brytas i dagbrott Avstånd till Pampalo anrikningsverk km längs belagd väg Området skolboksexempel på en geologisk miljö för orogena guldmineraliseringar: Korvilansuo 0.25 Muurinsuo ~1 g/t Korvilansuo(Muurinsuo)-området 2013: m kärnborrning - Trenching - Anrikningstester - Geokemiska prövtakning Kuittila tonalite Archaen greenstone belt Mining Kuittila

24 Korvilansuo nytt målområde Korvilansuo är beläget på Karelska Guldlinjen Endomines kontrollerar mineralrättigheterna Hittades 2011 på basen av geologiska indikationer Analyserna av mineraliserade kärnsektioner inkluderar: g/t guld g/t guld g/t guld 14,8 4.6 g/t guld g/t guld g/t guld Korvilansuo inkluderat i den pågående miljökonsekvensbeskrivningen Malmlinserna i Korvilansuo enligt nuvarande bedömning. Linsernas längd ca 200 m linserna öppna i nordlig och sydlig riktning samt på djupet.?? 24

25 Finansiella nyckeltal MSEK Intäkter från försäljning av guldkoncentrat 284,0 181,3 Effekt av guldprissäkring -48,9-31,3 Summa intäkter 235,1 150,0 Rörelsekostnader -146,4-127,4 EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 88,7 22,5 % av intäkterna 38 % 15 % Orealiserat resultat på derivatinstrument -24,4-2,3 Avskrivningar och nedskrivningar -36,3-26,8 EBIT 28,1-6,3 % av intäkterna 12 % -4 % Årets resultat 18,9-11,4 Likvida medel 69,0 46,3 Rörelsekapital i slutet av perioden 28,5 9,6 Räntebärande skulder, netto i slutet av perioden 6,4 43,2 25

26 Balansräkning (MSEK) (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar Aktiekapital Materiella anläggningstillgångar Övrigt tillskjutet kapital Uppskjutna skattefordringar Reserver Derivatinstrument Balanserade vinstmedel Övriga långfristiga fordringar Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Lån Varulager Derivatinstrument Derivatinstrument Övriga avsättningar Övriga fordringar Summa långfristiga skulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Lån Summa omsättningstillgångar Derivatinstrument Leverantörsskulder Summa tillgångar Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder hänförliga till tillgång som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder

27 Guldhedge År Mängd (oz) Mängd (kg) Hedge pris ( /oz) Summa ( ) I december 2009 ingick Endomines ett avtal med Nordea enligt vilket oz (2 625 kg) guld under åren har ett fixpris(843 /oz). I början av 2012 ändrades hedgningen så att oz (187 kg) flyttades från 2012 till Den flyttade volymens hedgepris är 796 /oz Syftet med ändringen av hedgningsprogrammet var att investera i ökad anrikningskapacitet Guldets hedgningpris fastställs genom en metallswap enligt vilken medelpriset för kvartalet på den hedgade volymen fastställs på basen av skillnaderna mellan hedgningspriset och priset på LBM 27

28 Hedgeeffekter Genomsnittligt realiserat guldpris vid antagen volym om kg guld, (valutakurs USD/EUR=1,30) Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Graferna representerar en teoretisk förändring av vägt genomsnittligt realiserat guldpris vid tre olika prisnivåer men med en fast volym Apr-13

29 Öppet Hus & Aktieägardagar fredag 24.5 lördag Busstransport Ilomants busstation Pampalo guldgruva Tidtabell bägge dagarna: Avfärd 9.00 återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Resan till gruvan sker endast med buss egna bilar inte tillåtna Transport även till/från Joensuu flygplats närmare detaljer via epost nedan Program under gruvbesöket: Besök i anrikningsverket och på industriområdet Presentationer och video Besök i gruvan endast för aktieägare. Begränsat antal platser. Vänligen boka plats i god tid. Lämplig klädsel: bekväma utekläder och oömma skor. Vi bjuder på förfriskningar. Ytterligare information och registrering: Apr-13 Pampalon kultaharkko

30 ENDOMINES VI LEVERERAR! Pampalo Gold Bar

Endomines och Pampalo guldgruva Året 2013 utmaningar!! April 2014 Markus Ekberg, VD

Endomines och Pampalo guldgruva Året 2013 utmaningar!! April 2014 Markus Ekberg, VD Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines och Pampalo guldgruva Året 2013 utmaningar!! 1 April 2014 Markus Ekberg, VD Disclaimer Statements in this presentation which are not purely

Läs mer

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines rapporterar förbättrad EBITDA och reducerade kostnader Hela delårsrapporten

Läs mer

Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 April 2016 Markus Ekberg, VD

Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 April 2016 Markus Ekberg, VD Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 1 April 2016 Markus Ekberg, VD Endomines i korthet Guldproducerande gruvbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small

Läs mer

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 9 februari 2015 SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014 Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Hela rapporten kan laddas

Läs mer

Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 April 2015 Markus Ekberg, VD

Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 April 2015 Markus Ekberg, VD Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 1 April 2015 Markus Ekberg, VD Endomines i korthet Guldproducerande gruvbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small

Läs mer

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte Selektiv gruvdrift introducerad i början av 2016 med reducerad produktion samt fokus på höghaltiga områden.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012. Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012

Bokslutskommuniké 2012. Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012 1 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2012 Ett framgångsrikt första helår som gruv-

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Dela rsrapport fo r perioden 1 januari - 30 september 2013

Dela rsrapport fo r perioden 1 januari - 30 september 2013 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Dela rsrapport fo r perioden 1 januari - 30 september 2013 Sida 1 av 28 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2013 Tredje kvartalet Guldproduktionen uppgick till

Läs mer

Endomines AB (Publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2013. Delårsrapport januari-mars 2013. (Org. nr 556694-2974)

Endomines AB (Publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2013. Delårsrapport januari-mars 2013. (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport januari-mars 2013 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2013 Delårsrapport januari - mars 2013 sida 1 av 18 Delårsrapport januari-mars 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11(

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11( 1 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt

Läs mer

ENDOMINES REK: KÖP. Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN

ENDOMINES REK: KÖP. Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN ENDOMINES REK: KÖP Sektor: Råvaror Kurs: 9,70 Riktkurs: 13,70 Analytiker: Tomas Ullman Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN Vi inleder bevakningen av Endomines med

Läs mer

Presentation Småbolagsdag

Presentation Småbolagsdag Presentation Småbolagsdag Hos Erik Penser Fondkommission 24 oktober 2007 Struktur Endomines AB (publ) moderbolag Listades på First North 21 juni 2007 Endomines Oy - guld Karelska guldlinjen - 40 km målsättning

Läs mer

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015 Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 29 oktober 2015 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015 Uppmuntrande prospekteringsresultat i Pampalo Tredje kvartalet 2015 Guldproduktionen

Läs mer

Endomines AB (publ) AGM 20th April 2017

Endomines AB (publ) AGM 20th April 2017 Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines AB (publ) AGM 20th April 2017 Disclaimer Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Statements in this presentation which are

Läs mer

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2013 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll År 2013 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010

Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010 Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010 Clive Sinclair-Poulton Jan-Ola Larsson www.beowulfmining.com Disclaimer Some of the statements contained in this release are

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016 Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång Nordic Mines ( Nordic Mines eller Bolaget ) presenterar en ny preliminär ekonomisk

Läs mer

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 1( 1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 ENDOMINES AB (PUBL.) - 556694-2974 Endomines affärsidé är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter, i första hand i Finland och att

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 MINERALRESERVER 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 11

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 MINERALRESERVER 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 11 Årsredovisning 2014 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 MINERALRESERVER 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 11 5-ÅRSÖVERSIKT 16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Endomines AB (Publ) (Org. nr ) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2017

Endomines AB (Publ) (Org. nr ) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2017 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2017 En högre guldhalt förbättrade guldproduktionen och försäljningen jämfört med första kvartalet 2016 FÖRSTA KVARTALET 2017 (Kv.1

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 Den 26 mars 2013 publicerades en uppdaterad mineraltillgångsrapport för delar av Krasny-fyndigheten,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Uppdatering av prospekteringsresultat: De flesta borrhålen har träffat guldmineraliseringar

Uppdatering av prospekteringsresultat: De flesta borrhålen har träffat guldmineraliseringar Endomines AB Pressmeddelande Stockholm den 27 augusti 2013 Uppdatering av prospekteringsresultat: De flesta borrhålen har träffat guldmineraliseringar Endomines har genomfört ytterligare prospekteringsborrningar

Läs mer

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN. NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN.  NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI NASDAG OMX HELSINKI CODE: SOSI1 www.silver.fi DISCLAIMER Denna presentation kan innehålla

Läs mer

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD Det finns guld i våra berg NASDAQOMX First North Premier: GOLD Vision Att bli Europas största guldproducent 2 June, 2010 2 Vår strategiska styrka PAHTAVAARA ERSMARKS -BERGET Fäboliden Strategisk Position

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Innehåll. Baksidan. År 2011 i korthet 1. bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2. Styrelseordförande har ordet 4. VD har ordet 6.

Innehåll. Baksidan. År 2011 i korthet 1. bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2. Styrelseordförande har ordet 4. VD har ordet 6. Årsredovisning 2011 Innehåll År 2011 i korthet 1 bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2 Styrelseordförande har ordet 4 VD har ordet 6 marknad 8 från prospektering till gruvdrift 12 Flerårsöversikt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission Pressmeddelande Stockholm den 12 oktober 2009 Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission För att påbörja guldproduktion under 2010 har Endomines styrelse beslutat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Långa guldmineraliserade kärnsektioner från den fortsatta kärnborrningen i Korvilansuo

Långa guldmineraliserade kärnsektioner från den fortsatta kärnborrningen i Korvilansuo 1 Långa guldmineraliserade kärnsektioner från den fortsatta kärnborrningen i Korvilansuo Endomines har utfört ytterligare prospekteringsborrning inom sin till 100 % kontrollerade Korvilansuoförekomst som

Läs mer

ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011. Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011

ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011. Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011 ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011 Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011 1 Intäkterna uppgick till 25 721 KSEK (-) Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ) Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ) Besök våra investerarträffar Stockholm 20 november 2014 Klockan 18:00-19:30 Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9, 103 91 Stockholm Stockholm

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

INNEHÅLL. Baksidan 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6

INNEHÅLL. Baksidan 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6 Årsredovisning 2010 INNEHÅLL 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6 FRÅN PROSPEKTERING TILL GRUVDRIFT 8 FLERÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 12 ENDOMINES

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Publicerad -08-25 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Endomines AB (Publ) DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Delårsrapport för perioden januari december (Org.

Endomines AB (Publ) DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Delårsrapport för perioden januari december (Org. Delårsrapport för perioden januari december 2016 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Sida 1 av 20 Delårsrapport för perioden januari december

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Endomines AB (Publ) (Org. nr ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september Offentliggjort den 9 november 2017 kl.

Endomines AB (Publ) (Org. nr ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september Offentliggjort den 9 november 2017 kl. Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017 Offentliggjort den 9 november 2017 kl. 08:45 Positivt EBITDA för året hittills huvudsakligen från stabil

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) NOTERA ATT DE ERBJUDNA TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att teckningsrätternas värde inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Delårsrapport. Jan Mar

Delårsrapport. Jan Mar Delårsrapport Jan Mar Stockholm, 25 maj 2015 Innehåll 01 Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under januari mars 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 02 Bolagets verksamhet och framtidsutsikter

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Innehåll. År 2012 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2012 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2012 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll År 2012 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010 Stockholm den 12 maj 2010 ENDOMINES AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010 Investeringarna i Pampalo guldgruva följer såväl tidplan som budget vilket innebär testproduktion i slutet av 2010 och fullskalig

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 15 november 1999 Pressmeddelande #99-09 Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 Under perioden har arbetet med att ändra IGE:s inriktning från att vara ett rent prospekteringsbolag till ett

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Lappland Goldminers (GOLD.ST) Guldproduktion igång!

Lappland Goldminers (GOLD.ST) Guldproduktion igång! BOLAGSANALYS 10 mars 2009 Sammanfattning Lappland Goldminers (GOLD.ST) Guldproduktion igång! Lappland Goldminers har i och med förra årets förvärv av Blaikengruvan och Pahtavaaragruvan gått från prospekteringsbolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista Publicerad 2012 02 23 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista kvartalet 67 (523) KSEK. Årets resultat efter finansnetto

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Pressmeddelande Stockholm, 7 maj 2008 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Prospekteringsframgång i Långträsk Pågående borrprogram i Långträsk, Gladhammar, Bastutjärnen och Petikträsk

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009

ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009 Stockholm den 5 november 2009 ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009 Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK (-0,44) varav -0,31 SEK (-0,15) under tredje kvartalet Bolaget redovisar

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer