Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva"

Transkript

1 Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo

2 Disclaimer Statements in this presentation which are not purely historical facts, including without limitation statements regarding future estimates, plans, objectives, assumptions or expectations of future performance are forward-looking statements. Investors are advised that by their nature as visual aids, presentations provide information in a summary form and are prepared as a presenter s aid and support - not a standalone document. Please note that such forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially from those anticipated in such statements. Such risks and uncertainties include fluctuations in metal prices, unpredictable results of exploration activities, uncertainties inherent in the estimation of mineral reserves and resources, fluctuations in the costs of goods and services, problems associated with exploration and mining operations, changes in legal, social or political conditions in Finland, and lack of appropriate funding, all of which could among other things, prevent any of the forward looking statements in this presentation from coming to fruition or lead to a delay in the commencement of mining operations. 2

3 Endomines i korthet Finland Guldproducerande gruvbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap (First North 2007) Ansökan om sidonotering i Helsingfors Q2/2013 Pampalo guldgruva färdigbyggd dec inom budget och tidplan Nuvarande produktionsmål kg Au / år Prospekteringen koncentreras till Karelska Guldlinjen Hedgning av guldpriset 12/2009 till 843/uns (~$1100/uns) Industrimineralförekomster avsiktsförklaring om avyttring Guld Industrimineral Porkonen Kivimaa Kälviä- ilmenit (pågående försäljning) Pampalo Karelska Guldlinjen Endomines Oy Helsinki Endomines AB (publ.) Kalvinit Oy Guld Ilmenit 3

4 Väsentliga händelser Verksamheten enligt plan Pampalo guldgruva stod färdig i december inom tidplan och inom budgeten på 20 M Guldproduktionen 2012 uppgick till 867 kg prognos kg Guldhalt i snitt 4,0 g/t Fokusering mot guld Bolaget fokuserar på guldproduktion och prospektering längs Karelska Guldlinjen Industrimineralförekomsterna i slutskedet av avyttring Anrikningsverket centralt beläget Utmärkt prospekteringspotential Anrikningsverket i Pampalo är centralt beläget på Karelska Guldlinjen Malmen från andra förekomster längs Karelska Guldlinjen kan transporteras till Pampalo för anrikning Anrikningskapaciteten utökad från ton/år -> ton/år Aktiv prospektering pågår längs Karelska Guldlinjen Korvilansuo-förekomsten hittades 2011, goda borresultat 2012, viktigaste målområdet för prospektering 2013 Kända mineraltillgångar räcker för 4-5 års produktion, Bolaget övertygat om att prospektering kommer att förlänga produktionstiden 4

5 Endominesaktien Aktieägare Ägare Antal % 1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,37 2 SVENSKA HANDELSBANKEN AB MARKETS ,01 3 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY (FINLAND) ,02 4 YGGDRASIL AB ,93 5 NORDEA BANK FINLAND ABP (FINLAND) ,40 6 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,38 7 LINDBORG, TIMO (FINLAND) ,95 *) 8 ÅLANDSBANKEN AB (FINLAND) ,15 9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. (LUXEMBURG) ,57 10 JPM CHASE NA (GREAT BRITAIN) ,45 11 LIIKANEN, JAAKKO (FINLAND) ,41 **) 12 WIP Hakkapeliitat Sijoitusraha (FINLAND) ,26 13 STRÖMMAN INTERNATIONAL AB ,25 14 SVEA EKONOMI AB ,14 15 CBLDN-POHJOLA BANK PLC (GREAT BRITAIN) ,12 16 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD (ILSE OF MAN) ,87 17 RUNESSON, PAULA ,81 18 KAMPRAD, INGVAR ,77 19 TRUSTOR AB ,63 20 STAFFAN SIMBERG (FINLAND) ,63 *) 21 BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA ,61 22 SÖDERBERG, CARL ,55 23 MAGNUSSON, BERNT ,51 24 BANQUE INVIK S A (LUXEMBOURG) ,51 25 SIGUR SA (SCHWEIZ) ,50 Övriga aktieägare ,21 Antal aktier, summa ,00 *) Styrelsemedlem, inkl indirekt ägande ** Insider p g a ställning Aktiekursens utveckling 23 april, > 22 april 2013 Endomines OMXSPI Marknadsvärde: ~ 500 MSEK, 60 M 5

6 Guldproduktion och pristendenser Makroekonomiska faktorer fortsatt gynnsamma för guldpriset under 2013 Guldet åter safe harbour Gruvproduktionen endast blygsam ökning Centralbankerna nettoköpare 2010 fortsatte Efterfrågan fortsatt stark från Kina och Indien Återvinning Centr. bankernas försäljning Guldpriset Guldproducenter 2011 Land Kina 355 Australien 270 USA 237 Ryssland 200 Sydafrika 190 Peru 150 Kanada 110 Indonesien 100 Ghana 100 Uzbekistan 90 Övriga länder Finland ~5,0 Sverige ~5,0 Summa t Guld efterfrågan 2012 Investering 40 % Teknologi 11 % Smycken 49% Återvinning Gruvproduktion Centralbankerna nettoköpare 2010/ första gången på 21 år Källa: GFMS, World Gold Council, US Geological Survey Centralbankernas försäljning Guldpris USD/oz 6

7 Pampalo i korthet Pampalogruvan och anrikningsverket centralt belägna på Karelska Guldlinjen Malmförekomsten hittades 1990 av GTK (Geologiska Forskningscentralen) som ett resultat av prospektering Outokumpu utvecklade projektet Endomines köpte Pampalo tillsammans med övriga rättigheter av Dragon Mining (Australien) 2006 Pampalo guldgruva projektinvestering 20 M - inom budget och tidplan Kommersiell produktion inleddes I enlighet med plan februari 2011 Två produkter: flotationskoncentrat och gravimetriskt koncentrat Anställda: 80 egna och från entreprenörer 70% lokalbefolkning 7

8 Produktionens utveckling Guldproduktion och Cash Cost kg USD/oz Malmbrytning och anrikning ton Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 ' Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Gold Guldproduktion produced (kg) Cash Cost (USD/oz) Tonnes Malmbrytning mined Tonnes Anrikning processed Guldproduktionen ökat efter produktionsstart, Cash Cost minskat All planering framgångsrikt fullföljd 8

9 Produktionen i Pampalo nyckeltal Q Q Q Q Helår 2012 Q Rullande 12 månader Bruten malm (ton) Anrikad malm (ton) Ingående guldhalt (Au g/t) 3,2 4,4 3,2 5,4 4 3,5 4,1 Guldutbyte (%) 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87 Anrikningsverket kapacitetsutnyttjande (%) 86,5 94, , ,8 91,5 Guldproduktion (kg) 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1 Guldproduktion (oz) Skadefrekvens (12 mån rullande) Cash Cost (USD/oz) Anrikningsverkets kapacitetsutnyttjande räknas i procent av periodens alla timmar Skadefrekvens = antal skador som lett till sjukfrånvaro per en miljon arbetade timmar, 12 mån rullande Cash Cost beräknas enligt The Gold Institute Production Cost Standard. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration, samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i Cash Cost, medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Cash Cost beräknas per betalbar troy oz 9

10 Pampalogruvan Dagbrott Snedbana Ventilationsschakt Produktionsorter Fortsättning på snedbanan g/t Pampalo Deeps prospekteringspotential 10

11 Öppningsstigort Brytningsprincipen i Pampalo Tvärsnitt Ortdrivning Malmkropp Kabelbultning för bergförstärkning Långhålsborrning Igenfyllning Borrkranser Laddning Lastning Igenfyllt med sidoberg CRF Kärnborrhål med analyser Horisontell malmpelare 20 m 11

12 Anrikningsprocessen Malm från gruva Recirkulerat vatten till processen Kross Matare Fint material Flotation Dräneringsvatten från gruvan Klassificiering Klassificiering Grovt material Gravimetrisk separation Sandmagasin Mellanlager Två kvarnar Ingen cyanid, inga syror Rena restprodukter Inget surt dränagevatten (Acid Mine Drainage) 100% recirkulering av vattnet Gravimetriskt koncentrat % Au Flotationskoncentrat ~ t/a; g/t Au 12

13 Kapacitetsökningen vid Pampalo anrikningsverk Sommaren 2012 inleddes projektet att öka kapaciteten vid anrikningsverket Tidigare kapacitet var ton/år Kapacitetsökningen gör brytning och anrikning av låghaltigare malm i dagbrottet ekonomiskt lönande Den ökade kapaciteten möjliggör anrikning av malm från andra förekomster läng Karelska Guldlinjen Kapacitetsökningen finansierades genom en framflyttning av guldprissäkringar från Q2/2012 till 2016 Finjustering av tandkransen är genomförd och genomsättningen i anrikningsverket har ökat till 45 ton/h 13

14 Starkt fokus på Hälsa-Säkerhet-Miljö LTIFR Pampalo säkerhetsstatistik- LTIFR Endomines Entreprenörer Totalt Medel-LTIFR i Finlands gruvindustri var 25 för perioden Egen personal 750 olycksfria dagar Entreprenörer 400 olycksfria dagar 10 0 LTIFR= Antal skador/ arbetade timmar 14

15 Förnyelse av miljötillståndet och regional miljökonsekvensbeskrivning Kapacitetsökning-> t/år möjlig inom ramen för nuvarande miljötillstånd Nettonederbörd Discharge water - max 5% of the receiving watercourse Receiving watercourse Ansökan om uppdatering och förnyelse av det befintliga miljötillståndet inlämnad feb 2012 beslut förväntas sommaren 2013 Infiltration Regional miljökonsekvensbeskrivning klar april 2013 Efter miljökonsekvensbeskrivning ansökan om miljötillstånd för satellitfyndigheterna Inga miljöproblem Avrinningsområde 100% recirkulering av vatten rent utsläppsvatten 15

16 mg/l Pampalo vattenavledning fasta partiklar i avloppsvatten Årlig m3 avloppsvatten Solids Limit 10 5 Actual Apr-13

17 µg/l µg/l mg/l Pampalo vattenutsläpp ph Upper limit Lower limit SO4 Potable water limit As Proposed upper limit Ni Upper limit Apr-13

18 Starkt lokalt stöd för Endomines verksamhet Flera gruvor i Finland har haft miljöbetingade utmaningar under senare tid Men inte Endomines och Pampalo!!! 70% av anställda är lokalbefolkning, 50% utbildade av Endomines Endomines främjar den lokala bygden: Pampalo Gold Run Endomines-stipendiet geologi/gruvteknologi i universitet Stödjer den lokala bysamfälligheten kyrkan, idrott Apr-11

19 Endomines och utvecklingsprojekt Green Mining projekt (TEKES) Arsenal-projekt Kontrollerar förekomsten av arsenik i gruvverksamheten GTK Responsible Gold -projekt Konceptuell studie av möjligheterna att producera guld genom hållbara principer Endomines leder SULKA Svavelföreningar i gruvdriften Uleåborgs universitet PreGold -projekt Oxidation of concentrates Mining Industry Social License -study Östra Finlands Universitet Of c Apr-13

20 Mineralreserver och mineraltillgångar ( ) Bevisade och sannolika mineralreserver 1,4 3,9 g/t (5 400 kg ( oz) guld) Alla reserver och tillgångar belägna på Karelska Guldlinjen kg ( oz) i Pampalo och kg ( oz) i Pampalo närbelägna förekomster Tillgångarna öppna för expansion Alla satellitförekomster inom transportavstånd med lastbil till anrikningsverket i Pampalo Max. avstånd 25 km Mineralreserver Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Lager Endomines , Bevisad Outotec (Finland) Oy/Endomines , Sannolik Outotec (Finland) Oy/Endomines Delsumma , Pampalo East , Sannolik JK-Kaivossuunnittelu Oy Pampalo totalt , Hosko , Bevisad MAPTEK , Sannolik MAPTEK Hosko totalt , Rämepuro , Sannolik Outotec Oyj Muurinsuo , Sannolik MAPTEK Totalsumma , Indikerade och antagna mineraltillgångar är i tillägg till mineralreserverna Mineraltillgångar Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Antagen Outotec (Finland) Oy/Endomines Pampalo East , Antagen Outotec (Finland) Oy Hosko , Antagen Runge Limited Rämepuro , Indikerad Outotec Oyj Muurinsuo , Antagen Runge Limited Kuivisto East , Indikerad MAPTEK Kuivisto East , Antagen MAPTEK Kuittila , Antagen GSF, historical Korvilansuo , Antagen Outotec (Finland) Oy Totalsumma , Not: Mineralreserver och mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila), alla siffror är individuellt avrundade Lagret uppskattat av Endomines Pampalo 2013 mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Endomines Oy, verifierade och undertecknade av Outotec (Finland) Oy; cut-off 1 /gt. Gruvbrytning per 31 Jan Gråbergsinblandning 15%, Malmförlust: ortdrivning 0 %, brytning 12 % och brytning nära talk-klorithorisonten 25 % Pampalo East mineraltillgångar uppskattade av Outotec (Finland) Oy / Mineralreserver uppskattade av JK-Kaivossuunnittelu: Cut-off: 1,0 g/t; 10% Malmförlust 10%, gråbergsinblandning 15% Rämepuro mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Outotec (Finland) Oy: Cut-off 1,0 g/t, malmförlust 10%, gråbergsinblandning 20% Maptek Hosko och Rämepuro uppskattningar cut-off 0,5 g/t; malmförlust 5%, gråbergsinblandning 15% Maptek Muurinsuo uppskattning cut-off 1,0 g/t; ore loss 5%, gråbergsinblandning 15% Lämplig Top cut tillämpad på uppskattningarna för mineraltillgångar och mineralreserver - för detailjer se rapportsammandragen Troy ounce = 31,1035 g 20

21 Karelska Guldlinjen 90 km lång zon som innehåller guldmineraliseringar Endomines kontrollerar 40 km Arkeiskt grönstensbälte Mineralrättigheter till ett 132 km 2 område 23 kända guldförekomster Tre bearbetningskoncessioner Ansökningar om ytterligare fyra bearbetningskoncessioner Regional miljökonsekvens-beskrivning upprättas 63 nya ansökningar om koncessioner och undersökningstillstånd Prospektering pågår Asfalterad väg - smidiga malmtransporter till anrikningsverket i Pampalo 40 km Korvilansuo 21

22 Pampalo prospekteringspotential Pampalo East Produktion hittils ~3 100 kg ( oz) Mineralreserver: ,5 g/t 3,483 kg ( oz) Mineraltillgångar: ,9 kg 590 kg ( oz) P-53 djup 330m R-349 djup 220m Malmlinserna öppna neråt djupet Prospekteringspotential även i sidled S-1 djup 570m g/t S-3 djup 755m 22

23 Prospektering 2013 Hosko: m kärnborrning t provbrytning och anrikning 2013 dubblad prospekteringsvolym Kärnborrningskapacitet säkrad Personal rekryterad Laboratorier förvarnade Korvilansuo-området huvudmål för prospektering: Rämepuro 2013: m kärnborrning t provbrytning och anrikning Prov från berggrunden indikerat en vidsträckt guldmineralisering Potential för en stor förekomst som kan brytas i dagbrott Avstånd till Pampalo anrikningsverk km längs belagd väg Området skolboksexempel på en geologisk miljö för orogena guldmineraliseringar: Korvilansuo 0.25 Muurinsuo ~1 g/t Korvilansuo(Muurinsuo)-området 2013: m kärnborrning - Trenching - Anrikningstester - Geokemiska prövtakning Kuittila tonalite Archaen greenstone belt Mining Kuittila

24 Korvilansuo nytt målområde Korvilansuo är beläget på Karelska Guldlinjen Endomines kontrollerar mineralrättigheterna Hittades 2011 på basen av geologiska indikationer Analyserna av mineraliserade kärnsektioner inkluderar: g/t guld g/t guld g/t guld 14,8 4.6 g/t guld g/t guld g/t guld Korvilansuo inkluderat i den pågående miljökonsekvensbeskrivningen Malmlinserna i Korvilansuo enligt nuvarande bedömning. Linsernas längd ca 200 m linserna öppna i nordlig och sydlig riktning samt på djupet.?? 24

25 Finansiella nyckeltal MSEK Intäkter från försäljning av guldkoncentrat 284,0 181,3 Effekt av guldprissäkring -48,9-31,3 Summa intäkter 235,1 150,0 Rörelsekostnader -146,4-127,4 EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 88,7 22,5 % av intäkterna 38 % 15 % Orealiserat resultat på derivatinstrument -24,4-2,3 Avskrivningar och nedskrivningar -36,3-26,8 EBIT 28,1-6,3 % av intäkterna 12 % -4 % Årets resultat 18,9-11,4 Likvida medel 69,0 46,3 Rörelsekapital i slutet av perioden 28,5 9,6 Räntebärande skulder, netto i slutet av perioden 6,4 43,2 25

26 Balansräkning (MSEK) (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar Aktiekapital Materiella anläggningstillgångar Övrigt tillskjutet kapital Uppskjutna skattefordringar Reserver Derivatinstrument Balanserade vinstmedel Övriga långfristiga fordringar Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Lån Varulager Derivatinstrument Derivatinstrument Övriga avsättningar Övriga fordringar Summa långfristiga skulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Lån Summa omsättningstillgångar Derivatinstrument Leverantörsskulder Summa tillgångar Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder hänförliga till tillgång som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder

27 Guldhedge År Mängd (oz) Mängd (kg) Hedge pris ( /oz) Summa ( ) I december 2009 ingick Endomines ett avtal med Nordea enligt vilket oz (2 625 kg) guld under åren har ett fixpris(843 /oz). I början av 2012 ändrades hedgningen så att oz (187 kg) flyttades från 2012 till Den flyttade volymens hedgepris är 796 /oz Syftet med ändringen av hedgningsprogrammet var att investera i ökad anrikningskapacitet Guldets hedgningpris fastställs genom en metallswap enligt vilken medelpriset för kvartalet på den hedgade volymen fastställs på basen av skillnaderna mellan hedgningspriset och priset på LBM 27

28 Hedgeeffekter Genomsnittligt realiserat guldpris vid antagen volym om kg guld, (valutakurs USD/EUR=1,30) Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Graferna representerar en teoretisk förändring av vägt genomsnittligt realiserat guldpris vid tre olika prisnivåer men med en fast volym Apr-13

29 Öppet Hus & Aktieägardagar fredag 24.5 lördag Busstransport Ilomants busstation Pampalo guldgruva Tidtabell bägge dagarna: Avfärd 9.00 återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Resan till gruvan sker endast med buss egna bilar inte tillåtna Transport även till/från Joensuu flygplats närmare detaljer via epost nedan Program under gruvbesöket: Besök i anrikningsverket och på industriområdet Presentationer och video Besök i gruvan endast för aktieägare. Begränsat antal platser. Vänligen boka plats i god tid. Lämplig klädsel: bekväma utekläder och oömma skor. Vi bjuder på förfriskningar. Ytterligare information och registrering: Apr-13 Pampalon kultaharkko

30 ENDOMINES VI LEVERERAR! Pampalo Gold Bar

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012

A Nordic Iron Ore opportunity. 2 februari, 2012 A Nordic Iron Ore opportunity 2 februari, 2012 Disclaimer THIS DOCUMENT MAY NOT BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND,

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0 Nyckeltal helår 28 MSEK 28 27 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +3,4 EBIT -8,7-61,3-19,4 Resultat -73, -63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22, Försäljningsutveckling ksek 18 16 Oktober-december 28 i korthet

Läs mer