Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva"

Transkript

1 Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo

2 Disclaimer Statements in this presentation which are not purely historical facts, including without limitation statements regarding future estimates, plans, objectives, assumptions or expectations of future performance are forward-looking statements. Investors are advised that by their nature as visual aids, presentations provide information in a summary form and are prepared as a presenter s aid and support - not a standalone document. Please note that such forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially from those anticipated in such statements. Such risks and uncertainties include fluctuations in metal prices, unpredictable results of exploration activities, uncertainties inherent in the estimation of mineral reserves and resources, fluctuations in the costs of goods and services, problems associated with exploration and mining operations, changes in legal, social or political conditions in Finland, and lack of appropriate funding, all of which could among other things, prevent any of the forward looking statements in this presentation from coming to fruition or lead to a delay in the commencement of mining operations. 2

3 Endomines i korthet Finland Guldproducerande gruvbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap (First North 2007) Ansökan om sidonotering i Helsingfors Q2/2013 Pampalo guldgruva färdigbyggd dec inom budget och tidplan Nuvarande produktionsmål kg Au / år Prospekteringen koncentreras till Karelska Guldlinjen Hedgning av guldpriset 12/2009 till 843/uns (~$1100/uns) Industrimineralförekomster avsiktsförklaring om avyttring Guld Industrimineral Porkonen Kivimaa Kälviä- ilmenit (pågående försäljning) Pampalo Karelska Guldlinjen Endomines Oy Helsinki Endomines AB (publ.) Kalvinit Oy Guld Ilmenit 3

4 Väsentliga händelser Verksamheten enligt plan Pampalo guldgruva stod färdig i december inom tidplan och inom budgeten på 20 M Guldproduktionen 2012 uppgick till 867 kg prognos kg Guldhalt i snitt 4,0 g/t Fokusering mot guld Bolaget fokuserar på guldproduktion och prospektering längs Karelska Guldlinjen Industrimineralförekomsterna i slutskedet av avyttring Anrikningsverket centralt beläget Utmärkt prospekteringspotential Anrikningsverket i Pampalo är centralt beläget på Karelska Guldlinjen Malmen från andra förekomster längs Karelska Guldlinjen kan transporteras till Pampalo för anrikning Anrikningskapaciteten utökad från ton/år -> ton/år Aktiv prospektering pågår längs Karelska Guldlinjen Korvilansuo-förekomsten hittades 2011, goda borresultat 2012, viktigaste målområdet för prospektering 2013 Kända mineraltillgångar räcker för 4-5 års produktion, Bolaget övertygat om att prospektering kommer att förlänga produktionstiden 4

5 Endominesaktien Aktieägare Ägare Antal % 1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,37 2 SVENSKA HANDELSBANKEN AB MARKETS ,01 3 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY (FINLAND) ,02 4 YGGDRASIL AB ,93 5 NORDEA BANK FINLAND ABP (FINLAND) ,40 6 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,38 7 LINDBORG, TIMO (FINLAND) ,95 *) 8 ÅLANDSBANKEN AB (FINLAND) ,15 9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. (LUXEMBURG) ,57 10 JPM CHASE NA (GREAT BRITAIN) ,45 11 LIIKANEN, JAAKKO (FINLAND) ,41 **) 12 WIP Hakkapeliitat Sijoitusraha (FINLAND) ,26 13 STRÖMMAN INTERNATIONAL AB ,25 14 SVEA EKONOMI AB ,14 15 CBLDN-POHJOLA BANK PLC (GREAT BRITAIN) ,12 16 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD (ILSE OF MAN) ,87 17 RUNESSON, PAULA ,81 18 KAMPRAD, INGVAR ,77 19 TRUSTOR AB ,63 20 STAFFAN SIMBERG (FINLAND) ,63 *) 21 BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA ,61 22 SÖDERBERG, CARL ,55 23 MAGNUSSON, BERNT ,51 24 BANQUE INVIK S A (LUXEMBOURG) ,51 25 SIGUR SA (SCHWEIZ) ,50 Övriga aktieägare ,21 Antal aktier, summa ,00 *) Styrelsemedlem, inkl indirekt ägande ** Insider p g a ställning Aktiekursens utveckling 23 april, > 22 april 2013 Endomines OMXSPI Marknadsvärde: ~ 500 MSEK, 60 M 5

6 Guldproduktion och pristendenser Makroekonomiska faktorer fortsatt gynnsamma för guldpriset under 2013 Guldet åter safe harbour Gruvproduktionen endast blygsam ökning Centralbankerna nettoköpare 2010 fortsatte Efterfrågan fortsatt stark från Kina och Indien Återvinning Centr. bankernas försäljning Guldpriset Guldproducenter 2011 Land Kina 355 Australien 270 USA 237 Ryssland 200 Sydafrika 190 Peru 150 Kanada 110 Indonesien 100 Ghana 100 Uzbekistan 90 Övriga länder Finland ~5,0 Sverige ~5,0 Summa t Guld efterfrågan 2012 Investering 40 % Teknologi 11 % Smycken 49% Återvinning Gruvproduktion Centralbankerna nettoköpare 2010/ första gången på 21 år Källa: GFMS, World Gold Council, US Geological Survey Centralbankernas försäljning Guldpris USD/oz 6

7 Pampalo i korthet Pampalogruvan och anrikningsverket centralt belägna på Karelska Guldlinjen Malmförekomsten hittades 1990 av GTK (Geologiska Forskningscentralen) som ett resultat av prospektering Outokumpu utvecklade projektet Endomines köpte Pampalo tillsammans med övriga rättigheter av Dragon Mining (Australien) 2006 Pampalo guldgruva projektinvestering 20 M - inom budget och tidplan Kommersiell produktion inleddes I enlighet med plan februari 2011 Två produkter: flotationskoncentrat och gravimetriskt koncentrat Anställda: 80 egna och från entreprenörer 70% lokalbefolkning 7

8 Produktionens utveckling Guldproduktion och Cash Cost kg USD/oz Malmbrytning och anrikning ton Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 ' Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Gold Guldproduktion produced (kg) Cash Cost (USD/oz) Tonnes Malmbrytning mined Tonnes Anrikning processed Guldproduktionen ökat efter produktionsstart, Cash Cost minskat All planering framgångsrikt fullföljd 8

9 Produktionen i Pampalo nyckeltal Q Q Q Q Helår 2012 Q Rullande 12 månader Bruten malm (ton) Anrikad malm (ton) Ingående guldhalt (Au g/t) 3,2 4,4 3,2 5,4 4 3,5 4,1 Guldutbyte (%) 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87 Anrikningsverket kapacitetsutnyttjande (%) 86,5 94, , ,8 91,5 Guldproduktion (kg) 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1 Guldproduktion (oz) Skadefrekvens (12 mån rullande) Cash Cost (USD/oz) Anrikningsverkets kapacitetsutnyttjande räknas i procent av periodens alla timmar Skadefrekvens = antal skador som lett till sjukfrånvaro per en miljon arbetade timmar, 12 mån rullande Cash Cost beräknas enligt The Gold Institute Production Cost Standard. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration, samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i Cash Cost, medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Cash Cost beräknas per betalbar troy oz 9

10 Pampalogruvan Dagbrott Snedbana Ventilationsschakt Produktionsorter Fortsättning på snedbanan g/t Pampalo Deeps prospekteringspotential 10

11 Öppningsstigort Brytningsprincipen i Pampalo Tvärsnitt Ortdrivning Malmkropp Kabelbultning för bergförstärkning Långhålsborrning Igenfyllning Borrkranser Laddning Lastning Igenfyllt med sidoberg CRF Kärnborrhål med analyser Horisontell malmpelare 20 m 11

12 Anrikningsprocessen Malm från gruva Recirkulerat vatten till processen Kross Matare Fint material Flotation Dräneringsvatten från gruvan Klassificiering Klassificiering Grovt material Gravimetrisk separation Sandmagasin Mellanlager Två kvarnar Ingen cyanid, inga syror Rena restprodukter Inget surt dränagevatten (Acid Mine Drainage) 100% recirkulering av vattnet Gravimetriskt koncentrat % Au Flotationskoncentrat ~ t/a; g/t Au 12

13 Kapacitetsökningen vid Pampalo anrikningsverk Sommaren 2012 inleddes projektet att öka kapaciteten vid anrikningsverket Tidigare kapacitet var ton/år Kapacitetsökningen gör brytning och anrikning av låghaltigare malm i dagbrottet ekonomiskt lönande Den ökade kapaciteten möjliggör anrikning av malm från andra förekomster läng Karelska Guldlinjen Kapacitetsökningen finansierades genom en framflyttning av guldprissäkringar från Q2/2012 till 2016 Finjustering av tandkransen är genomförd och genomsättningen i anrikningsverket har ökat till 45 ton/h 13

14 Starkt fokus på Hälsa-Säkerhet-Miljö LTIFR Pampalo säkerhetsstatistik- LTIFR Endomines Entreprenörer Totalt Medel-LTIFR i Finlands gruvindustri var 25 för perioden Egen personal 750 olycksfria dagar Entreprenörer 400 olycksfria dagar 10 0 LTIFR= Antal skador/ arbetade timmar 14

15 Förnyelse av miljötillståndet och regional miljökonsekvensbeskrivning Kapacitetsökning-> t/år möjlig inom ramen för nuvarande miljötillstånd Nettonederbörd Discharge water - max 5% of the receiving watercourse Receiving watercourse Ansökan om uppdatering och förnyelse av det befintliga miljötillståndet inlämnad feb 2012 beslut förväntas sommaren 2013 Infiltration Regional miljökonsekvensbeskrivning klar april 2013 Efter miljökonsekvensbeskrivning ansökan om miljötillstånd för satellitfyndigheterna Inga miljöproblem Avrinningsområde 100% recirkulering av vatten rent utsläppsvatten 15

16 mg/l Pampalo vattenavledning fasta partiklar i avloppsvatten Årlig m3 avloppsvatten Solids Limit 10 5 Actual Apr-13

17 µg/l µg/l mg/l Pampalo vattenutsläpp ph Upper limit Lower limit SO4 Potable water limit As Proposed upper limit Ni Upper limit Apr-13

18 Starkt lokalt stöd för Endomines verksamhet Flera gruvor i Finland har haft miljöbetingade utmaningar under senare tid Men inte Endomines och Pampalo!!! 70% av anställda är lokalbefolkning, 50% utbildade av Endomines Endomines främjar den lokala bygden: Pampalo Gold Run Endomines-stipendiet geologi/gruvteknologi i universitet Stödjer den lokala bysamfälligheten kyrkan, idrott Apr-11

19 Endomines och utvecklingsprojekt Green Mining projekt (TEKES) Arsenal-projekt Kontrollerar förekomsten av arsenik i gruvverksamheten GTK Responsible Gold -projekt Konceptuell studie av möjligheterna att producera guld genom hållbara principer Endomines leder SULKA Svavelföreningar i gruvdriften Uleåborgs universitet PreGold -projekt Oxidation of concentrates Mining Industry Social License -study Östra Finlands Universitet Of c Apr-13

20 Mineralreserver och mineraltillgångar ( ) Bevisade och sannolika mineralreserver 1,4 3,9 g/t (5 400 kg ( oz) guld) Alla reserver och tillgångar belägna på Karelska Guldlinjen kg ( oz) i Pampalo och kg ( oz) i Pampalo närbelägna förekomster Tillgångarna öppna för expansion Alla satellitförekomster inom transportavstånd med lastbil till anrikningsverket i Pampalo Max. avstånd 25 km Mineralreserver Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Lager Endomines , Bevisad Outotec (Finland) Oy/Endomines , Sannolik Outotec (Finland) Oy/Endomines Delsumma , Pampalo East , Sannolik JK-Kaivossuunnittelu Oy Pampalo totalt , Hosko , Bevisad MAPTEK , Sannolik MAPTEK Hosko totalt , Rämepuro , Sannolik Outotec Oyj Muurinsuo , Sannolik MAPTEK Totalsumma , Indikerade och antagna mineraltillgångar är i tillägg till mineralreserverna Mineraltillgångar Fyndighet Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Konsult Pampalo , Antagen Outotec (Finland) Oy/Endomines Pampalo East , Antagen Outotec (Finland) Oy Hosko , Antagen Runge Limited Rämepuro , Indikerad Outotec Oyj Muurinsuo , Antagen Runge Limited Kuivisto East , Indikerad MAPTEK Kuivisto East , Antagen MAPTEK Kuittila , Antagen GSF, historical Korvilansuo , Antagen Outotec (Finland) Oy Totalsumma , Not: Mineralreserver och mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila), alla siffror är individuellt avrundade Lagret uppskattat av Endomines Pampalo 2013 mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Endomines Oy, verifierade och undertecknade av Outotec (Finland) Oy; cut-off 1 /gt. Gruvbrytning per 31 Jan Gråbergsinblandning 15%, Malmförlust: ortdrivning 0 %, brytning 12 % och brytning nära talk-klorithorisonten 25 % Pampalo East mineraltillgångar uppskattade av Outotec (Finland) Oy / Mineralreserver uppskattade av JK-Kaivossuunnittelu: Cut-off: 1,0 g/t; 10% Malmförlust 10%, gråbergsinblandning 15% Rämepuro mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Outotec (Finland) Oy: Cut-off 1,0 g/t, malmförlust 10%, gråbergsinblandning 20% Maptek Hosko och Rämepuro uppskattningar cut-off 0,5 g/t; malmförlust 5%, gråbergsinblandning 15% Maptek Muurinsuo uppskattning cut-off 1,0 g/t; ore loss 5%, gråbergsinblandning 15% Lämplig Top cut tillämpad på uppskattningarna för mineraltillgångar och mineralreserver - för detailjer se rapportsammandragen Troy ounce = 31,1035 g 20

21 Karelska Guldlinjen 90 km lång zon som innehåller guldmineraliseringar Endomines kontrollerar 40 km Arkeiskt grönstensbälte Mineralrättigheter till ett 132 km 2 område 23 kända guldförekomster Tre bearbetningskoncessioner Ansökningar om ytterligare fyra bearbetningskoncessioner Regional miljökonsekvens-beskrivning upprättas 63 nya ansökningar om koncessioner och undersökningstillstånd Prospektering pågår Asfalterad väg - smidiga malmtransporter till anrikningsverket i Pampalo 40 km Korvilansuo 21

22 Pampalo prospekteringspotential Pampalo East Produktion hittils ~3 100 kg ( oz) Mineralreserver: ,5 g/t 3,483 kg ( oz) Mineraltillgångar: ,9 kg 590 kg ( oz) P-53 djup 330m R-349 djup 220m Malmlinserna öppna neråt djupet Prospekteringspotential även i sidled S-1 djup 570m g/t S-3 djup 755m 22

23 Prospektering 2013 Hosko: m kärnborrning t provbrytning och anrikning 2013 dubblad prospekteringsvolym Kärnborrningskapacitet säkrad Personal rekryterad Laboratorier förvarnade Korvilansuo-området huvudmål för prospektering: Rämepuro 2013: m kärnborrning t provbrytning och anrikning Prov från berggrunden indikerat en vidsträckt guldmineralisering Potential för en stor förekomst som kan brytas i dagbrott Avstånd till Pampalo anrikningsverk km längs belagd väg Området skolboksexempel på en geologisk miljö för orogena guldmineraliseringar: Korvilansuo 0.25 Muurinsuo ~1 g/t Korvilansuo(Muurinsuo)-området 2013: m kärnborrning - Trenching - Anrikningstester - Geokemiska prövtakning Kuittila tonalite Archaen greenstone belt Mining Kuittila

24 Korvilansuo nytt målområde Korvilansuo är beläget på Karelska Guldlinjen Endomines kontrollerar mineralrättigheterna Hittades 2011 på basen av geologiska indikationer Analyserna av mineraliserade kärnsektioner inkluderar: g/t guld g/t guld g/t guld 14,8 4.6 g/t guld g/t guld g/t guld Korvilansuo inkluderat i den pågående miljökonsekvensbeskrivningen Malmlinserna i Korvilansuo enligt nuvarande bedömning. Linsernas längd ca 200 m linserna öppna i nordlig och sydlig riktning samt på djupet.?? 24

25 Finansiella nyckeltal MSEK Intäkter från försäljning av guldkoncentrat 284,0 181,3 Effekt av guldprissäkring -48,9-31,3 Summa intäkter 235,1 150,0 Rörelsekostnader -146,4-127,4 EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 88,7 22,5 % av intäkterna 38 % 15 % Orealiserat resultat på derivatinstrument -24,4-2,3 Avskrivningar och nedskrivningar -36,3-26,8 EBIT 28,1-6,3 % av intäkterna 12 % -4 % Årets resultat 18,9-11,4 Likvida medel 69,0 46,3 Rörelsekapital i slutet av perioden 28,5 9,6 Räntebärande skulder, netto i slutet av perioden 6,4 43,2 25

26 Balansräkning (MSEK) (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar Aktiekapital Materiella anläggningstillgångar Övrigt tillskjutet kapital Uppskjutna skattefordringar Reserver Derivatinstrument Balanserade vinstmedel Övriga långfristiga fordringar Summa eget kapital Summa anläggningstillgångar Lån Varulager Derivatinstrument Derivatinstrument Övriga avsättningar Övriga fordringar Summa långfristiga skulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Lån Summa omsättningstillgångar Derivatinstrument Leverantörsskulder Summa tillgångar Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder hänförliga till tillgång som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder

27 Guldhedge År Mängd (oz) Mängd (kg) Hedge pris ( /oz) Summa ( ) I december 2009 ingick Endomines ett avtal med Nordea enligt vilket oz (2 625 kg) guld under åren har ett fixpris(843 /oz). I början av 2012 ändrades hedgningen så att oz (187 kg) flyttades från 2012 till Den flyttade volymens hedgepris är 796 /oz Syftet med ändringen av hedgningsprogrammet var att investera i ökad anrikningskapacitet Guldets hedgningpris fastställs genom en metallswap enligt vilken medelpriset för kvartalet på den hedgade volymen fastställs på basen av skillnaderna mellan hedgningspriset och priset på LBM 27

28 Hedgeeffekter Genomsnittligt realiserat guldpris vid antagen volym om kg guld, (valutakurs USD/EUR=1,30) Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Guldpris USD/oz Realiserat pris Graferna representerar en teoretisk förändring av vägt genomsnittligt realiserat guldpris vid tre olika prisnivåer men med en fast volym Apr-13

29 Öppet Hus & Aktieägardagar fredag 24.5 lördag Busstransport Ilomants busstation Pampalo guldgruva Tidtabell bägge dagarna: Avfärd 9.00 återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Avfärd återresa > Ilomants Resan till gruvan sker endast med buss egna bilar inte tillåtna Transport även till/från Joensuu flygplats närmare detaljer via epost nedan Program under gruvbesöket: Besök i anrikningsverket och på industriområdet Presentationer och video Besök i gruvan endast för aktieägare. Begränsat antal platser. Vänligen boka plats i god tid. Lämplig klädsel: bekväma utekläder och oömma skor. Vi bjuder på förfriskningar. Ytterligare information och registrering: Apr-13 Pampalon kultaharkko

30 ENDOMINES VI LEVERERAR! Pampalo Gold Bar

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 9 februari 2015 SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014 Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Hela rapporten kan laddas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012. Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012

Bokslutskommuniké 2012. Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012 Endomines AB (Publ) (Org. nr 556694-2974) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2012 1 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2012 Ett framgångsrikt första helår som gruv-

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2013 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll År 2013 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission Pressmeddelande Stockholm den 12 oktober 2009 Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission För att påbörja guldproduktion under 2010 har Endomines styrelse beslutat

Läs mer

Innehåll. Baksidan. År 2011 i korthet 1. bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2. Styrelseordförande har ordet 4. VD har ordet 6.

Innehåll. Baksidan. År 2011 i korthet 1. bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2. Styrelseordförande har ordet 4. VD har ordet 6. Årsredovisning 2011 Innehåll År 2011 i korthet 1 bolagsprofil och strategi, Endomines i korthet 2 Styrelseordförande har ordet 4 VD har ordet 6 marknad 8 från prospektering till gruvdrift 12 Flerårsöversikt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011. Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011

ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011. Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011 ENDOMINES AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2011 Endomines startade guldproduktionen i Pampalo i början av februari 2011 1 Intäkterna uppgick till 25 721 KSEK (-) Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

INNEHÅLL. Baksidan 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6

INNEHÅLL. Baksidan 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6 Årsredovisning 2010 INNEHÅLL 2010 I KORTHET & BOLAGSPROFIL OCH STRATEGI 1 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2 VD HAR ORDET 3 MARKNAD 6 FRÅN PROSPEKTERING TILL GRUVDRIFT 8 FLERÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 12 ENDOMINES

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Innehåll. År 2012 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2012 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2012 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll År 2012 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Endomines. Inbjudan till teckning av aktier i Endomines AB (publ) Iso Kivijärvi. Hosko. Kuivisto. Sivakko. Pampalo. Rämepuro. Palosuo.

Endomines. Inbjudan till teckning av aktier i Endomines AB (publ) Iso Kivijärvi. Hosko. Kuivisto. Sivakko. Pampalo. Rämepuro. Palosuo. Endomines Iso Kivijärvi Inbjudan till teckning av aktier i Endomines AB (publ) Hosko Kuivisto Sivakko Pampalo Rämepuro Palosuo Muurinsuo Elinsuo Kivisuo Korvilansuo Kuittila Besked om tilldelning 8 juni

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009

ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009 Stockholm den 5 november 2009 ENDOMINES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT januari september 2009 Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK (-0,44) varav -0,31 SEK (-0,15) under tredje kvartalet Bolaget redovisar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010 Stockholm den 12 maj 2010 ENDOMINES AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2010 Investeringarna i Pampalo guldgruva följer såväl tidplan som budget vilket innebär testproduktion i slutet av 2010 och fullskalig

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1 Timo Lindborg Stockholm 10.3.2008 VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1. Allmänt - Ett nytt Miljötillstånd, som gäller från den 21a februari 2008, har beviljats för Pampaloförekomsten.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Halvårsrapport - 2015 QBNK Holding AB (publ)

Halvårsrapport - 2015 QBNK Holding AB (publ) Halvårsrapport - 2015 QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ) Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ) November 2009 Nyemissionen i sammandrag Units Nyemissionen genomförs genom utgivande av units. En (1) unit består av nio (9) nyemitterade aktier i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 1-2015 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport 1-2015 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport 1-2015 QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Lappland Goldminers. Analys. Stockholm Maj 2004

Lappland Goldminers. Analys. Stockholm Maj 2004 Lappland Goldminers Analys Stockholm Maj 2004 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 GULDMARKNADEN... 5 VERKSAMHET... 7 FÄBOLIDEN... 9 ÖVRIGA PROJEKT... 13 STRATEGI PÅ KORT SIKT... 15 STRATEGI PÅ LÅNG SIKT... 17

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet Omsättning 240 251 tkr (177 729) Resultat efter skatt 11 616 tkr (12 232) Resultatet per aktie

Läs mer

ENDOMINES AB NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

ENDOMINES AB NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM ENDOMINES AB NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM Upprättande och registrering av prospekt Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommis sionens

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer