Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll"

Transkript

1 Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

2 AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2

3 1. CORTUS ENERGY AB Affärsidé Cortus affärside är ak )llhandahålla miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll process och kramindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Vision Cortus vision är ak bli en interna)onellt ledande leverantör av förnybar energi och bidra )ll en lönsam grön omställning av process och kram- industrier. Strategi Cortus skall ini)alt fokusera på ek fåtal utvalda kunder och applika)oner. Kundernas behov av miljörik)g förnybar energi ska ske genom försäljning av energigas, försäljning av anläggningar eller genom licensiering av Cortus teknik )ll partners med en global närvaro. 3

4 1.1 BAKGRUND CORTUS ENERGY q Cortus grundades 2006 för ak utveckla och kommersialisera den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. q Cortus Energy noterades på First North 2013 emer omvänt förvärv av CleanTech East Holding ()digare noterat på Ak)torget). q Förgasningsprocessen WoodRoll har av ledande interna)onellt konsultbolag bedömts som "beyond state- of- the- art" q Tekniken har utprovats genom: >100 Bränsletester i labb skala, KTH; Stockholm 150 kw test av sju olika biobränslen (2009/2010) 500 kw pilotanläggning ( ), Köping q WoodRoll tekniken är skyddad genom fem patenbamiljer. q WoodRoll - processen är baserad på beprövad industriell teknik som används på ek nyk säk. 4

5 1.2 VARFÖR SKALL KUNDER INFÖRA WOODROLL? + Flexibilitet i bränsleval Returträ Slam Avfalls- bränslen + Energiutbyte över 80% + Renhet i gasen 1.Torkning 2.Pyrolys 3.För- gasning Energi- gas + Låg CAPEX/OPEX!

6 1.3 USP:AR 1. KostnadseffekSvitet 1. Flexibilitet i bränsleval från trä )ll avfall 2. Bygger på beprövad industriell teknik som saks samman på ek nyk säk 3. Liten bemanning byggs för lärrövervakning 2. Högt energiutbyte % av bränslets energiinnehåll i producerad energigas 2. Fjärrvärmeleverans kan höja energiutbytet ykerligare (10%) 6

7 Confiden'al Property of Cortus Energy AB

8 1.5 FINANSIERING Emission Cortus har genomfört första delen i kapitalanskaffningen för bolagets och projektet i Köping genom företrädesemission som gek 48, 7 MSEK*. Lån Cortus har ek lånelöme på 15 MSEK och förhandlar med finansieringsins)tut om komplekerande leasing/lån. Teckningsop)oner Cortus kommer ak ta upp de vederlagsfria tecknings- op)onerna )ll handel på First North. Genom programmet kan bolaget )llföras ykerligare 53,6 MSEK*. Teckningsperioden löper från oktober *före emissionskostnader. 8

9 1.6 ÄGARE Cortus har stycken registrerade ak)eägare per den 30e april, 2013, varav 361 är helt nya. Vostok NaMa har, för ak kunna genomföra sik utskimnings- program för noterade ak)er, sålt ut en dryg miljon ak)er via börsen. Beklagligtvis har det sak onödig press på kursen emer emissionen. Ny ägare är Johan Thorell genom bolag. 1. USB Investment 14,8% 2. Per- Olov Norberg 12,6% 3. Rolf Ljunggren* 10,3% 4. Johan Thorell* 8,4% 5. Forssell Timber 7,1% 6. Perpendo AB 6,3% 7. Avanza Pension 5,3% 8. Övriga 35,2% *genom bolag. 9

10 2. 5 MW ANLÄGGNING I KÖPING Första industriella WoodRoll installa)onen hos Nordkalk, Köping 2013/14. Förnybar energigas ersäker kol i kalkugn. EK 10- årigt leveransavtal för energigas ligger )ll grund för affären. Cortus bygger, äger och driver anläggningen.

11 2.1 Projekt Nordkalk Tidplan 5 MW WoodRoll 1. Basic engineering; maj 2. Upphandling huvudmaskiner juni 3. Detailed engineering; Q3 4. Anläggningsarbeten; Q4 5. Installa)onsarbeten; Q DriMtagning; Q Leverans; Q2 2014

12 2.2 NY VY I KÖPING Confiden'al Property of Cortus Energy AB 12

13 3. AFFÄREN

14 3.1 AFFÄRSSEGMENT OCH UTVECKLING Processindustri KraMindustri Återvinning Stål, Cement, Kalk, Glas Metall, Papper och massa KraMvärme Sameldning Avfall )ll energigas Återvinning Transport Kataly)sk uppgradering

15 3.2 VARFÖR PROCESSINDUSTRI? Stål Mineral Papper och massa Värmningsugnar Elektrostålugnar Kalkugnar Cementugnar Mesaugnar Torkar Konsum)onsmönster 1. Stora energikonsumenter 2. Kon)nuerliga behov 3. Höga temperaturer 4. Kräver rena bränslen DrivkraMer för förgasning 1. Förnyelsebara bränslen kan införas 2. Bränslekostnaden kan minskas 3. CO2 utsläppen minimeras 4. Avfallsflöden kan förädlas )ll gas 5. Grön profil

16 3.3 Förstudie - Test av syngas i värmningsugn (2012/13) Värmningsugn Referens med gasol, Lidingö Prover Konstruk)onsstål Värmning med syngas, Höghållfast Köping RosbriK Duplex Partners Jernkontoret Energimyndigheten SSAB Outokumpu Rukki AGA/Cortus m fl Confiden'al Property of Cortus Energy AB

17 3.4 CORTUS AFFÄRSMODELL Cortus har iden)fierat och anpassat affärsmodellen )ll de tre största segmentens kravbild och går )ll marknaden med tre erbjudanden: FEED Turn key Energigasleverans Licensaffärer där Engineeringbolag uppför anläggningar åt slutkunder. Nyckelfärdiga leveranser av anläggningar för kramvärmeproduk)on ErsäKning av fossila bränslen i processindustrier Långsik)ga leveransavtal för energigas 17

18 3.5 PROJEKTMÖJLIGHETER EXEMPEL Pappersbruk 5 MW Stålverk 20 MW Biobränsle- kombinat 20 MW KraMvärme 5 MW Expandera anläggningarnas kapacitet 20 MW 50 MW 5 MW 500 kw KraMvärme 5 MW Biokoks 5 MW Biokoks 50 MW KraMvärme 750 kw KraMvärme 5 MW # Installa)oner Turn- key Energigasleverans Första referens hos Nordkalk FEED FEED genom globala engineeringbolag KraMvärme nstalla)oner följer emer första referensen Tid 18

19 3.6 CORTUS ÄR REN LÖNSAM ENERGI UTAN BIDRAGSBEHOV! 1. Prisvärd förnybar energi 2. Mångfald av biomassa 3. Skapar energioberoende Confiden'al Property of Cortus Energy AB

Clean Tech East Holding AB ( Clean Tech East ) förvärvar Cortus i sin helhet genom apportemission om 5 190 000 000 nyemitterade aktier.

Clean Tech East Holding AB ( Clean Tech East ) förvärvar Cortus i sin helhet genom apportemission om 5 190 000 000 nyemitterade aktier. Pressmeddelande 6 december 2012 Clean Tech East - Förvärvar Cortus AB och byter namn till Cortus Energy AB (publ) - Får genom förvärvet tillgång till en patenterad teknik för framställning av ren energirik

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15. Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15. Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15 Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum Sammanfattning Utsläpp av s.k. växthusgaser, främst fossilbränslebaserad koldioxid,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Sida 1 av 5 Kentima Holding: Beslut om företrädesemission Styrelsen i ( Kentima Holding eller Bolaget ), som är listat på NASDAQ Stockholm First North ( First North ), har med stöd av bemyndigande från

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB Detta investeringsmemorandum är framtaget av Efficax Energys styrelse Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till Memorandumet.

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer

Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer Cecilia Wahlberg Roslund Juni 2015 Förord Sverige har stora arealer outnyttjad odlingsmark som skulle kunna producera värdefulla

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

heliospectra intelligent light for efficient growth

heliospectra intelligent light for efficient growth heliospectra intelligent light for efficient growth 2014 ÅRSREDOVISNING HELIOSPECTRA AB / BOX 5401, 402 29 GÖTEBORG / 031-40 67 10 / INFO@HELIOSPECTRA.SE / WWW.HELIOSPECTRA.SE KORT OM HELIOSPECTRA INNEHÅLL

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer