Användarhandbok Issue 2 SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok 9353991 Issue 2 SV"

Transkript

1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok Issue 2 SV

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-5 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Copyright Nokia Corporation Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Musik är upphovsrättsskyddad under internationella avtal och nationella lagar om upphovsrätt. Du kanske måste begära tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet att göra privata kopior av upphovsrättsskyddat material. Vid användning av sådant material, kontrollera vilka lagar som gäller där du befinner dig. Navi är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande Nokia Corporation. All rights reserved.

3 Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare / Issue 2 SV 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 3

4 Snabbguide Snabbguide Tack för att du valde en Nokia mobiltelefon! Här får du tips om hur du kan använda telefonen. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken. Innan du använder telefonen 1. Sätt i ett SIM-kort i telefonen. Se Sätta i ett SIM-kort på sidan Installera och ladda batteriet. Mer information finns i Sätta i ett SIM-kort på sidan 19 och i Ladda batteriet på sidan Slå på telefonen genom att hålla ned (se sidan 21). Se även Displayindikatorer på sidan 17. Samtalsfunktioner Ringa ett samtal Knappa in riktnummer och telefonnummer och tryck på (Ring). Avsluta ett samtal Tryck på (Avsluta). Svara på ett samtal Tryck på (Svara). Återuppringning av telefonnummer Tryck på i passningsläge, bläddra till önskat nummer med eller och tryck på (Call) Nokia Corporation. All rights reserved.

5 Justera ljudstyrkan Tryck på eller under samtalet. Ringa upp röstbrevlådan Tryck och håll ned 1 i passningsläge. Mer information finns i Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 48. Använda röststyrd uppringning Lägg till ett röstmärke för det aktuella telefonnumret (se sidan 41). Håll ned i passningsläge och uttala röstmärket högt för att ringa ett samtal. Snabbguide Telefonboksfunktioner Snabblagring Knappa in telefonnumret och tryck på eller för att ändra texten över till Spara. Tryck på (Spara). Skriv in namnet och tryck på (OK). Snabbsökning Tryck på i passningsläge (skriv den första bokstaven i namnet) och bläddra med eller till önskat namn. Håll ned Skift för att visa telefonnumret. Öppna eller lämna en menyfunktion Öppna Tryck på (Meny). Bläddra med eller till önskad menyfunktion och tryck på (Välj). Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningsalternativ Nokia Corporation. All rights reserved. 5

6 Snabbguide Lämna Tryck på för att återgå till föregående menynivå. Håll ned om du vill återgå till passningsläge. Andra viktiga funktioner Låsa eller låsa upp knapparna Tryck på (Meny) i passningsläge och sedan snabbt på mellanslagsknappen. Inställning av ringsignalton för olika situationer Tryck snabbt på, bläddra med eller till ett alternativ och tryck på (OK) Nokia Corporation. All rights reserved.

7 Innehåll Snabbguide... 4 Innehåll... 7 SÄKERHETSINFORMATION Allmän information Medföljande etiketter Nättjänster Tillbehör och batterier Koder Komma igång Knappar och kontakter Strömbrytare Navi-knapp Bläddringsknappar C Kontakter Displayindikatorer Passningsläge Viktiga indikatorer för menyfunktioner Sätta i ett SIM-kort Ladda batteriet Slå på och stänga av Ansluta och använda headsetet Ansluta och använda medföljande kablar Grundfunktioner Ringa ett samtal Ringa med hjälp av telefonboken Justera ljudstyrkan Stänga av mikrofonen Återuppringning Snabbuppringning av telefonnummer Ringa ett nytt samtal under ett samtal Röststyrd uppringning Konferenssamtal Svara på samtal Vidarekoppla eller avvisa ett samtal Svara på ett nytt samtal under ett samtal Lyssna på röstmeddelanden Låsa knapparna Välja ringsignalton (meny 5-1) Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning Spara ett telefonnummer med ett namn Skriva text Snabbuppringning Nokia Corporation. All rights reserved. 7

8 Innehåll Låsa knapparna Menyfunktioner Öppna en menyfunktion Bläddra Genväg Lämna en menyfunktion Menyfunktioner Telefonbok (meny 1) Meddelanden (meny 2) Skriva och sända ett textmeddelande (Skriv meddelanden - meny 2-1) Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2) Visa ett sparat meddelande (Utkorg - meny 2-3) Bild- meddelanden (meny 2-4) Mallar (meny 2-5) Smileys (meny 2-6) Meddelande- inställningar (meny 2-7) Infotjänst (meny 2-8) Röstbrev- lådenummer (meny 2-9) Service- kommando redigerare (meny 2-10). 48 Chat (meny 3) Samtalslistor (meny 4) Ljudsignal (meny 5) Inställningar (meny 6) Samtals- inställningar (meny 6-1) Telefon- inställningar (meny 6-2) Säkerhets- inställningar (meny 6-3) Nokia Corporation. All rights reserved. Grundinställ telefonen (meny 6-4) Vidarekoppla (meny 7) Musik (meny 8) Musikspelare (meny 8-1) Lyssna på musik Radio (meny 8-2) Inspelning (meny 8-3) Låtlista (meny 8-4) Spel (meny 9) Ändra inställningar som är gemensamma för alla spel Starta ett spel och ändra inställningar för ett spel Ansluta till Club Nokias WAP-tjänst Spelknappar Kalkylator (meny 10) Påminnelser (meny 11) Klocka (meny 12) Profiler (meny 13) WAP-tjänster (Tjänster - meny 14) Åtkomst och användning av WAP-tjänster Ställa in telefonen för en WAP-tjänst Ansluta till en WAP-tjänst Läsa WAP-sidor Avsluta en WAP-anslutning Ändra inställningar för visning av WAP-sidor 77 Spara och hantera bokmärken Tömma cacheminnet Upprätthålla en WAP-anslutning och ett

9 röstsamtal samtidigt (när USSD är bärare) Säkerhetscertifikat SIM-tjänster (meny 15) Nokia Audio Manager Systemkrav Installera Nokia Audio Manager Överföra musikfiler till telefonen Hantera spår med Nokia Audio Manager Batteriinformation Laddning och urladdning SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Index Nokia Corporation. All rights reserved. 9

10 SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan. STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler Nokia Corporation. All rights reserved.

11 ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan. KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter. VATTENTÄTHET Telefonen är inte vattentät Skydda den mot fukt. SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data. SÄKERHETSINFORMATION ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. RINGA Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på (Ring). För att avsluta ett samtal trycker du på (Avsluta). För att besvara ett samtal trycker du på (Svara). NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på (Ring). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det Nokia Corporation. All rights reserved. 11

12 Allmän information Allmän information Medföljande etiketter På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe. Nättjänster Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900- och GSM 1800-nät. Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner. Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas. Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster. Tillbehör och batterier Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från standardladdare ACP-7, reseladdare ACP-8, mobilladdare LCH-9 eller batteriladdningsställ DDC Nokia Corporation. All rights reserved.

13 Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara. Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden. Koder Med koderna nedan kan du förhindra otillåten användning av telefonen och SIM-kortet. Säkerhetskod: Skydda telefonen mot obehörig användning. Denna kod medföljer telefonen. Den förinställda koden är Ändra koden och ställ in att den ska anges för att telefonen ska kunna användas med hjälp av funktionerna Ändra koder och Säkerhetsnivå på menyn Säkerhetsinställningar (mer information på sidan 53). Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. PIN-kod: Denna kod, som medföljer SIM-kortet, förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. Om funktionen PIN-kodskontroll på menyn Säkerhetsinställningar (se sidan 53) är aktiverad måste koden anges när telefonen slås på. Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på (OK). Ange en ny PIN-kod och tryck på (OK). Knappa in den nya koden igen och tryck på (OK). PIN2-kod:Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd ombeds du mata in PUK2-koden. PUK- och PUK2-kod:Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden. Allmän information 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 13

14 Komma igång 1. Komma igång Knappar och kontakter Knapparnas grundfunktioner beskrivs nedan. Mer utförlig information om knappar finns längre fram i den här handboken. Strömbrytare Slå på och stäng av telefonen genom att hålla ned. Om du trycker på denna knapp snabbt i passningsläge visas en lista över profiler så att du kan ställa in ringsignaler för olika miljöer. Om du snabbt trycker på den här knappen i en menyfunktion tänds belysningen i 15 sekunder. Navi-knapp Många av telefonens funktioner nås genom knappen Nokia Navi ( ) nedanför displayen (2). Knappen har olika funktion beroende på vilken anvisningstext (1) som visas ovanför den. I användarhandboken följs symbolen av tillhörande anvisningstext, exempelvis (Meny) eller (Välj). Bläddringsknappar I passningsläge: visar namnen och telefonnumren i telefonboken. visar en lista över de senast uppringda numren Nokia Corporation. All rights reserved.

15 På menyn: Med dessa knappar kan du bläddra mellan menyer och inställningar. När du skriver in ett namn eller nummer eller skriver ett textmeddelande: flyttar markören åt vänster och åt höger. Under ett samtal: Använd dessa knappar för att justera ljudstyrkan. C När du skriver in ett namn eller nummer: Med den här knappen tar du bort tecknet till vänster om markören. Om du håller ned knappen raderas all text i displayen. I en menyfunktion: Med den här knappen återgår du till föregående menynivå. Håll ned den här knappen för att lämna menyn. När du tar emot ett samtal: Tryck på den här knappen för att avvisa ett samtal. Komma igång 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 15

16 Komma igång Kontakter Telefonen kan anslutas till olika kompatibla enheter och har flera kontakter och specialknappar på sidan: 1. Kontakt för den svarta HDD-2-headsetkabeln (hörlurar) 2. Kontakt för laddarkabel 3. Kontakt för gråmärkt HDD-2-headsetkabeln (mikrofon) 4. Intern mikrofon 5. Kontakt för ADE-1-ljudingångskabel 6. Kontakt för DKE-2-kabel för datoranslutning 7. Radioknapp 8. Musikspelarknapp 9. Sänk volym-knapp 10. Höj volym-knapp Nokia Corporation. All rights reserved.

17 Displayindikatorer Displayindikatorer ger information om telefonens aktuella arbetsläge. Passningsläge Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har knappat in några egna siffror eller tecken. När följande visas i displayen är telefonen i passningsläge. Komma igång 1. Anger vilket mobilnät du för närvarande använder. 2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen. 3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet. 4. Visar vilken funktion Nokia Navi ( ) för närvarande har Nokia Corporation. All rights reserved. 17

18 Komma igång Viktiga indikatorer för menyfunktioner En eller flera av följande symboler kan visas när telefonen är i passningsläge: Betyder att du har ett pågående samtal. Mer information finns i Ringa ett samtal på sidan 4 och i Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 74. Betyder att du har fått ett text- eller bildmeddelande. Mer information finns i Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2) på sidan 44 och i Bildmeddelanden (meny 2-4) på sidan 44. Betyder att telefonen inte ringer eller avger någon annan signal när du får ett inkommande samtal eftersom inställningen "Ringsignalfunktion" har inställningen Ringer ej. Mer information finns i Ljudsignal (meny 5) på sidan 51 och i Profiler (meny 13) på sidan 69. Anger att knapparna på telefonen är låsta. Se Låsa knapparna på sidan 34. Betyder att alarmklockan är aktiverad. Se Klocka (meny 12) på sidan 67. Betyder att alla samtal vidarekopplas. Se Vidarekoppla (meny 7) på sidan 55. Betyder att dina samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se Begränsad grupp på sidan Betyder att du kan ringa utgående samtal på linje 2 (nättjänst). Se Telefonlinje som används på sidan 38. Betyder att tidtagning med stoppur används i bakgrunden. Se sidan Nokia Corporation. All rights reserved.

19 Betyder att timern används i bakgrunden. Se sidan 69. Anger att namnet eller telefonnumret du har valt i telefonboken sparas på SIM-kortet. Se 40. Sätta i ett SIM-kort Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn. SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Innan du sätter in SIM-kortet ska du alltid kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget. 1. Tryck ned spärren, dra och lyft av skalet. Komma igång 2. Pressa isär de båda hakarna och ta ut batteriet Nokia Corporation. All rights reserved. 19

20 Komma igång 3. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren. Kontrollera att guldkontakterna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt vänster. 4. Placera guldkontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ned den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats. 5. Placera bakstyckets båda hakar i motsvarande skåror på telefonen, och skjut bakstycket nedåt tills det sitter på plats. Ladda batteriet Ladda aldrig batteriet när skalet tagits av från telefonen. Mer information finns i Batteriinformation på sidan 86. När batteriladdningsnivå är låg, och endast ett par minuter av drifttid återstår, avges en varningssignal. Om du inte ansluter telefonen till en laddare när batteriladdningsnivå blir för låg stängs telefonen av automatiskt Nokia Corporation. All rights reserved.

21 1. Anslut laddarkabeln till kontakten på telefonens vänstra sida. 2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteristapeln i displayen börjar bläddra. Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till sex timmar att ladda med ACP-7-laddaren. Om Laddar ej visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare. 3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat att bläddra. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen. Observera att du kan använda telefonen under laddning. Komma igång Slå på och stänga av Håll ned i en sekund. Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod när du slår på telefonen: Knappa in koden och tryck på (OK). Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara Nokia Corporation. All rights reserved. 21

22 Komma igång TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen. NORMALPOSITION: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln. Ansluta och använda headsetet Du kan lyssna på radio eller musikspelaren i telefonen med medföljande stereoheadset HDD-2. Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. Ansluta HDD-2-headsetet Anslut den svarta headsetkabeln till den svarta kontakten (1) på telefonens vänstra sida. Anslut sedan den gråmärkta änden av headsetkabeln till den grå kontakten (2). Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt. Varning! Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln. Justera ljudstyrkan i headsetet genom att trycka på volymknapparna på sidan av telefonen. Använda headsetet när du tar emot och ringer samtal Om du vill svara på ett samtal när du använder headsetet trycker du på fjärrkontrollknappen som sitter på headsetets mikrofon. Avsluta samtalet genom att trycka på samma knapp igen Nokia Corporation. All rights reserved.

23 Om du har sparat röstmärken till vissa telefonnummer i telefonboken kan du också ringa samtal när du använder headsetet. Tryck och håll ned headsetknappen tills en kort ljudsignal hörs. Uttala röstmärket. Telefonnumret rings upp. Ta emot samtal med ett annat headset än HDD-2: Tryck på (Svara) i passningsläge. Tryck på om du vill vidarekoppla eller avvisa samtalet. Du kan höra rösten på personen som ringer i ditt headset, och du måste tala i telefonens mikrofon. Observera att det alltid är säkrare att använda HDD-2- headsetet. Komma igång Ansluta och använda medföljande kablar Det finns tre kablar som medföljer telefonen som du kan använda med din Nokia 5510-telefon. 1. Om du vill använda ett annat kompatibelt ljudheadset (med impedans på 32 ohm) än HDD-2, kopplar du in den medföljande ADA-2-ljudadapterkabeln (nummer 1 i bilden nedan) till ditt 35 mm headset och stoppar in adaptern i telefonen. Observera att det alltid är säkrare att använda medföljande headset (HDD-2). 2. Du kan ansluta telefonen till ett externt ljudsystem (t.ex. en cd-spelare) genom att använda medföljande ADE-2-ljudingångskabel (nummer 2 i bilden) Nokia Corporation. All rights reserved. 23

24 Komma igång 3. Du kan använda Nokia Audio Manager för att hantera dina ljudfiler. När du vill ansluta telefonen till en dator, använder du den medföljande DKE-2 USB Mini-B-kabeln (nummer 3 i bilden nedan). Viktigt! Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från cd-romskivan som medföljer Nokia Nokia Corporation. All rights reserved.

25 2. Grundfunktioner Ringa ett samtal 1. Knappa in telefonnumret (inklusive riktnummer) med nummerknapparna. Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på. Ringa ett utlandssamtal: Lägg till ett + och landsnumret före riktnumret och uteslut eventuell inledande nolla (0). 2. Tryck på (Ring) och vänta på svar. Justera ljudstyrkan i telefonen eller headsetet: Tryck på någon av volymknapparna (se bilden på sidan 16) för att höja eller sänka volymen. 3. Tryck på (Avsluta) när du vill avsluta samtalet eller om du vill avbryta uppringningsförsöket. Grundfunktioner Ringa med hjälp av telefonboken Tryck på (Meny) i passningsläge och sedan två gånger på (Välj). Skriv den första bokstaven i namnet och tryck på (OK). Bläddra med eller till önskat namn och tryck på (Ring). Snabbsökning: Tryck på i passningsläge. Bläddra till önskat namn och tryck på (Ring) Nokia Corporation. All rights reserved. 25

26 Grundfunktioner Justera ljudstyrkan Du kan justera ljudstyrkan på telefonen under ett samtal. Tryck på för att höja volymen och på för att sänka den. Du kan också använda volymknapparna på telefonens undersida. Stänga av mikrofonen Stänga av mikrofonen under ett samtal: Tryck på och sedan på (Alternativ), bläddra till Mikrofon av och tryck på (Välj). Slå på mikrofonen: Tryck på och sedan på (Alternativ), bläddra till Mikrofon på och tryck på (Välj). Återuppringning Du kan ringa något av de 20 senaste uppringda telefonnumren, oberoende av om samtalet besvarades eller ej. Tryck en gång på i passningsläge, bläddra med eller till önskat telefonnummer eller namn och tryck på (Ring). Snabbuppringning av telefonnummer Om du har kopplat ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna kan du slå numret med någon av följande metoder (i passningsläge): Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp och sedan på (Ring). Om funktionen Snabbuppringning är aktiverad (se sidan 52): Håll ned snabbuppringningsknappen tills samtalet börjar. Observera att om du håller ned 1 rings din röstbrevlåda upp Nokia Corporation. All rights reserved.

27 Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 33 och 52. Ringa ett nytt samtal under ett samtal Du kan ha två samtal på gång samtidigt (nättjänst). 1. Under ett samtal trycker du på för att ändra texten ovanför från Avsluta till Alternativ. 2. Tryck på (Alternativ), bläddra till Nytt samtal, tryck på (Välj), knappa in telefonnumret eller hämta det från telefonboken och tryck på (Ring). Det första samtalet parkeras. Det aktiva samtalet indikeras av och det parkerade av. 3. Pendla mellan de två samtalen så här: Tryck på (Alternativ), bläddra till Pendla och tryck på (Välj). 4. Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på (Alternativ), bläddra till Avsluta samtal och tryck på (Välj). Det parkerade samtalet blir nu aktivt. Avsluta båda samtalen så här: Tryck på (Alternativ), bläddra till Avsluta alla och tryck på (Välj). Grundfunktioner Röststyrd uppringning Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken). Läs mer om Röstmärken på menyn Telefonbok (se sidan 40). Konferenssamtal Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal. 1. Ring upp den första deltagaren Nokia Corporation. All rights reserved. 27

28 Grundfunktioner 2. Tryck på under ett samtal och sedan på (Alternativ). Bläddra till Nytt samtal och tryck på (Välj) för att ringa upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras. 3. När du vill koppla in den första deltagaren i konferenssamtalet trycker du på (Alternativ), bläddrar till Konferens och trycker på (Välj). 4. Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 till Ha ett privat samtal med en av deltagarna: Tryck på (Alternativ), bläddra till Privat och tryck på (Välj). Bläddra till önskad deltagare och tryck på (OK). När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg Tryck på (Alternativ) och välj Avsluta alla. Svara på samtal När du får ett samtal ringer telefonen (om inställningen Ringsignalfunktion inte är inställd på Ringer ej), lampan blinkar och en text visas i displayen. Om nätet inte kan identifiera vem som ringer visas Samtal. Om den som ringer kan identifieras visas telefonnumret (eller namnet om det finns sparat i telefonboken) samt texten ringer. 1. Tryck på (Svara) för att svara på samtalet. Om samtalet vidarekopplats från något annat telefonnummer kan symbolen > visas efter Samtal eller ringer (nättjänst). 2. Tryck på (Avsluta) för att avsluta samtalet Nokia Corporation. All rights reserved.

29 Vidarekoppla eller avvisa ett samtal Om du inte vill svara på samtalet trycker du på. Den som ringer hör en upptagetton. Om funktionen Vidarekoppla vid upptaget är aktiverad (se sidan 55) vidarekopplas samtalet t.ex. till din röstbrevlåda. Svara på ett nytt samtal under ett samtal När funktionen Val för samtal väntar är aktiverad (se sidan 52), piper telefonen och text visas när det inkommer ett samtal. I en samtalslista anges väntande samtal med. 1. Tryck på för att ändra texten ovanför från Avsluta till Alternativ. 2. Tryck på (Alternativ), bläddra till Svara och tryck på (Välj). Det andra samtalet parkeras. Om du inte vill svara på samtalet väljer du Svara ej. 3. Pendla mellan två samtal: Tryck på (Alternativ), bläddra till Pendla och tryck på (Välj). 4. Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på (Alternativ), bläddra till Avsluta samtal och tryck på (Välj). Det parkerade samtalet blir då aktivt. Avsluta båda samtalen så här: Tryck på (Alternativ), bläddra till Avsluta alla, tryck på (Välj). Grundfunktioner Lyssna på röstmeddelanden 1. Håll ned 1 i en sekund i passningsläge om du vill ringa upp din röstbrevlåda. Du får numret till röstbrevlådan av din nätoperatör. 2. Om du uppmanas att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på (OK). Se även Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 48 och Vidarekoppla (meny 7) på sidan Lyssna på de meddelanden du har fått Nokia Corporation. All rights reserved. 29

30 Grundfunktioner 4. Avsluta samtalet genom att trycka på (Avsluta). Tips! Om texten Lyssna visas ovanför knappen kan du ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på knappen. Låsa knapparna Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag, exempelvis när du har telefonen i väskan. Låsa knapparna: Tryck på (Meny) i passningsläge och sedan snabbt på mellanslagsknappen. Låsa upp knapparna: Tryck på (Lås upp) och sedan snabbt på mellanslagsknappen. När knapparna är låsta: Indikatorn visas Du kan svara på, avsluta eller avvisa ett samtal som vanligt. Under samtal kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. Headsetet HDD-2 kan användas som vanligt Nokia Corporation. All rights reserved.

31 Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (112). Numret visas först när du har slagit den sista siffran. Välja ringsignalton (meny 5-1) 1. Tryck på (Meny) i passningsläge. 2. Gå med eller till Ljudsignal och tryck på (Välj). 3. Bläddra till Ringsignalton och tryck på (Välj). 4. Bläddra till önskad ringsignalton (ett exempel spelas upp) och välj den genom att trycka på (OK). 5. Håll ned om du vill återgå till passningsläge. Se även sidan 51. Grundfunktioner Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning Du kan ställa in telefonens signaler (t.ex. ringtonsignal) och skärmsläckare så att de fungerar som du vill genom att välja önskad inställningsgrupp (profil). Detta gör det lätt att justera ringsignalen för olika situationer (t.ex. utomhusaktiviteter). Mer information finns i Ljudsignal (meny 5) på sidan 51 och Profiler (meny 13) på sidan I passningsläge trycker du snabbt på strömbrytaren. 2. Bläddra med eller till önskad profil (t.ex. till Ljudlös för att stänga av ringtonsignalerna). 3. Tryck på (OK) för att bekräfta inställningarna Nokia Corporation. All rights reserved. 31

32 Grundfunktioner Spara ett telefonnummer med ett namn Spara ett nytt namn och telefonnummer i telefonboken: 1. I passningsläge, tryck på (Meny) (Telefonbok visas) och sedan på (Välj). 2. Bläddra med till Lägg till namn och tryck på (Välj). 3. När Namn: visas i displayen skriver du in namnet (se Skriva text på sidan 32). 4. När du har skrivit in namnet trycker du på (OK). 5. När Nummer: visas knappar du in det riktnummer och telefonnummer som ska sparas med namnet. Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på. Tips! Om du vill kunna ringa numret även när du är utomlands trycker du snabbt på + två gånger och knappar sedan in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret. 6. När du har knappat in telefonnumret trycker du på (OK). Namn och telefonnummer sparas i telefonboken. 7. Om du vill lägga till ett röstmärke för namnet och telefonnumret går du till sidan 41. Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläget. Tryck på eller och ändra texten ovanför till Spara. Tryck på (Spara). Skriv in namnet och tryck på (OK). Skriva text Du kan skriva siffror och bokstäver precis som på ett vanligt tangentbord. 1. När du ska skriva text trycker du på knappen med den önskade bokstaven. 2. Så här skriver du specialtecken: Nokia Corporation. All rights reserved.

33 Tryck på Chr-knappen för att visa en tabell med specialtecken där du kan markera det tecken som du vill använda. ELLER Håll ned Chr samtidigt som du trycker på en bokstavsknapp. Det första specialtecknet visas. Fortsätt att hålla ned Chr och tryck på bokstavsknappen igen tills du hittar det tecken som du vill använda eller tills det första specialtecknet visas igen. Specialtecken är inte märkta på knapparna. 3. Du kan redigera text med hjälp av följande knappar: När du vill skriva stora bokstäver eller specialtecken som är märkta på nummerknapparna trycker du på Skift och sedan på önskad knapp. Du kan också trycka på Skift samtidigt med knapparna. Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på respektive. Tryck på för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ned denna knapp. Grundfunktioner Snabbuppringning Med snabbuppringning kan du snabbt och enkelt ringa upp ett telefonnummer som har tilldelats en nummerknapp (2 till 9). Tilldela ett telefonnummer till en nummerknapp Tryck två gånger på (Meny) i passningsläge. Bläddra till Snabbuppring. och tryck på (Välj). Bläddra till önskad knapp och tryck på (Tilldela). Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på (Välj). Snabbuppringning 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 33

34 Grundfunktioner Metod 1: I passningsläge, tryck på en nummerknapp och sedan på (Ring). Eller: Om du har aktiverat funktionen Snabbuppringning (se Samtals- inställningar (meny 6-1) på sidan 52), håll ned en nummerknapp i passningsläge. Låsa knapparna Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag, exempelvis när du har telefonen i väskan. Aktivera eller inaktivera knapplåset så här: Tryck på (Meny) i passningsläge och tryck sedan snabbt på mellanslagsknappen. När knapparna är låsta: Indikatorn visas. Du kan svara på, avsluta eller avvisa ett samtal som vanligt. Under samtal kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. Headsetet HDD-2 kan användas som vanligt. Du kan lyssna på radio eller musikspelaren. Obs: När knapparna är låsta kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på (Ring). Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran Nokia Corporation. All rights reserved.

35 3. Menyfunktioner Telefonen har ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter egna behov. Funktionerna är strukturerade på menyer. Öppna en menyfunktion Menyfunktioner Bläddra 1. Tryck på (Meny) i passningsläge. 2. Bläddra till önskad huvudmeny genom att trycka på eller, t.ex. Inställningar, och öppna den genom att trycka på (Välj). 3. Om huvudmenyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny (exempelvis, Samtalsinställningar) och trycker på (Välj) för att öppna den. 4. Bläddra till önskad funktion (exempelvis Snabbuppringning) och tryck på (Välj) för att välja den. 5. Bläddra till en inställning (t.ex. Av) och bekräfta den genom att trycka på (OK). Om du inte vill spara inställningen trycker du på Nokia Corporation. All rights reserved. 35

36 Menyfunktioner Genväg Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn. 1. Tryck på (Meny). 2. Tryck snabbt (inom tre sekunder) in numret på den meny som du vill välja. Upprepa om du vill öppna en undermeny. 3. Ange genvägsnumret för den funktion och inställning som du vill välja inom tre sekunder. Lämna en menyfunktion Du kan återgå till föregående menynivå genom att trycka på eller stänga menyn genom att hålla ned Nokia Corporation. All rights reserved.

37 Menyfunktioner 1. Telefonbok 1. Sök 2. Servicenr Lägg till namn 4. Radera 5. Ändra 6. Kopiera 7. Ange rington 8. Sänd kort 9. Alternativ 1. Aktivt minne 2. Visning av telefonlista 3. Minnesstatus 10.Snabbuppring. 11. Röstmärken 2. Meddelanden 1. Skriv meddelanden 2. Inkorg 3. Utkorg 4. Bildmeddelanden 5. Mallar 6. Smileys 7. Meddelandeinställningar 1. Inställning %N Nummer till meddelande- central 2. Meddelande sänds som 3. Meddelande sparas i 2. Allmänna 3 1. Leveransrapport 2. Svara via samma central 3. Teckensupport 8. Infotjänst 9. Röstbrevlådenummer 4 10.Servicekommando redigerare 3. Chat 4. Samtalslistor 1. Missade samtal 2. Mottagna samtal 3. Uppringda nummer Menyfunktioner 1. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet kan hantera dem. 2. Hur många inställningar som finns och deras namn kan variera. Varje inställning har en egen undermeny. 3. Genvägsnumret beror på hur många inställningar som finns tillgängliga. 4. Visas eventuellt inte om röstbrevlådsnumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören Nokia Corporation. All rights reserved. 37

38 Menyfunktioner 4. Radera samtalslistor 5. Visa samtalstider 1. Tid i senaste samtal 2. Tid för alla samtal 3. Inkommande samtal 4. Utgående samtal 5. Nollställ tidmätarna 6. Visa samtalskostnader 1. Kostnad för senaste samtal 2. Kostnad för alla samtal 3. Nollställ mätarna 7. Samtalskostnadsinställningar 1. Gräns för samtalskostnad 2. Visa kostnad i 8. Förbetald kredit 5. Ljudsignal 1. Ringsignalton 2. Ringvolym 3. Ringsignalfunktion 4. Textmeddelandeton 5. Volym för knapptoner 6. Varningssignaler 7. Vibrationssignal 8. Skärmsläckare 6. Inställningar 1. Samtals- inställningar 1. Återuppringning 2. Snabbuppringning 3. Val för samtal väntar 4. Sänd eget nummer 5. Telefonlinje som används 6. Svara utan knapptryckning 1 2. Telefoninställningar 1. Språk 2. Cellinformation 3. Välkomsttext 4. Val av operatör 5. Bekräfta SIM-tjänster 3. Säkerhets- inställningar 1. PIN-kodskontroll 2. Samtalsspärrar 3. Nummerbegränsning 4. Begränsad grupp 5. Säkerhetsnivå 6. Ändra koder 4. Grundinställ telefonen 7. Vidarekoppla 2 1. Visas bara när telefonen är ansluten till ett headset av typen HDD De alternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte Nokia Corporation. All rights reserved.

39 8. Musik 1. Musikspelare 2. Radio 3. Inspelning 4. Låtlista 9. Spel 10.Kalkylator 11. Påminnelser 12.Klocka 1. Alarmklocka 2. Inställningar för klocka 3. Datuminställning 4. Stoppur 5. Timer 6. Autom. uppdat. av datum & tid 13.Profiler 14. Tjänster 15. SIM-tjänster 1 Menyfunktioner 1. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet Nokia Corporation. All rights reserved. 39

40 Menyfunktioner Telefonbok (meny 1) På den här menyn kan du hantera de namn och telefonnummer som finns på telefonen och SIM-kortet. Öppna menyn: Tryck på (Meny) i passningsläge och sedan på (Välj). Om du vill öppna telefonboken under ett samtal trycker du på för att ändra texten ovanför till Alternativ, sedan trycker du på (Alternativ) och väljer Telefonbok. Sök: Du kan hämta namn och telefonnummer från telefonboken för att exempelvis ringa upp det (se Ringa med hjälp av telefonboken på sidan 25). När du bläddrar igenom namnen och telefonnumren visas i displayens högra hörn om markerat namn eller telefonnummer är sparat på SIM-kortet. Servicenr.: Ringer upp det servicenummer som nätoperatören sparat på SIM-kortet. Lägg till namn: Du kan spara ett namn och telefonnummer i telefonboken (se även Spara ett telefonnummer med ett namn på sidan 32). Radera: Du kan radera namn och telefonnummer från telefonboken ett i taget eller alla på en gång. Ändra: Du kan ändra namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på (Ändra). Ändra namnet och tryck på (OK). Ändra telefonnumret och tryck på (OK). Kopiera: Du kan kopiera eller flytta namn och telefonnummer i telefonboken till SIM-kortet (eller vice versa) ett i taget eller alla på en gång. Ange rington: Du kan ställa in att en utvald rington ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Bläddra fram namnet och telefonnumret, tryck på (Tilldela) och välj en rington Nokia Corporation. All rights reserved.

41 Sänd kort: Du kan sända namn och telefonnummer som textmeddelanden (s.k. kontaktkort eller visitkort) till en kompatibel telefon. Alternativ - Aktivt minne: Du kan välja om namn och telefonnummer ska sparas på telefonen eller på SIM-kortet. Observera att när du ändrar SIM-kortet väljs alternativet SIM kortet automatiskt. Alternativ - Visning av telefonlista: Du kan välja hur sparade telefonnummer och namn ska visas. Alternativ - Minnesstatus: Visar hur många namn och telefonnummer som har sparats och hur många lediga platser det finns kvar på telefonen och SIM-kortet. Snabbuppring.: Du kan välja vilken nummerknapp (2 till 9) som ska fungera som snabbuppringningsknapp. Bläddra till knappen, tryck på (Tilldela) och välj ett namn eller telefonnummer. Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 33. Röstmärken: Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord som du har angivit som ett röstmärke för numret. Röstmärket kan exempelvis vara ett namn och du kan spela in ett röstmärke för åtta telefonnummer i telefonboken. Du kan lyssna på, ändra och ta bort inspelade röstmärken. Så här spelar du in ett röstmärke: Välj Lägg till röstm., välj ett namn eller telefonnummer och tryck på (Starta). Håll telefonen i normal position och uttala tydligt ordet/orden som du vill spela in som ett röstmärke. Så här ringer du upp med ett röstmärke: Tryck på (Meny) i passningsläge. Uttala röstmärket tydligt med telefonen i normal position. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings. Observera att telefonen måste finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet med tillräcklig signalstyrka. Om telefonen inte kan identifiera röstmärket trycker du på (Ja) om du vill upprepa röstmärket eller på om du vill återgå till passningsläge. Menyfunktioner 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 41

42 Menyfunktioner Om du använder headsetet HDD-2 håller du ned fjärrkontrollknappen som sitter på mikrofonen tills en kort ljudsignal hörs. Uttala röstmärket tydligt. Observera att röstmärken sparas på telefonen och tas bort när du sätter i ett annat SIM-kort. Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på: Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst. Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud. När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat. Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer. Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning. Meddelanden (meny 2) Med hjälp av den här menyn kan du skriva och sända meddelanden samt visa och ändra inställningar för text-, bild- och röstmeddelanden. Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till Meddelanden och tryck på (Välj) Nokia Corporation. All rights reserved.

43 Skriva och sända ett textmeddelande (Skriv meddelanden - meny 2-1) Du kan skriva och sända ett textmeddelanden i flera delar, upp till tre gånger så långt som ett vanligt textmeddelande (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar. För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparat på telefonen. Se Meddelandeinställningar (meny 2-7) på sidan 46. Stäng den här menyn och återgå till passningsläge genom att trycka på två gånger. Alternativt: Tryck på (Alternativ), bläddra till Sluta och tryck på (OK). 1. Skriv in meddelandet (se Skriva text på sidan 32). Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen. 2. När meddelandet är klart trycker du på (Alternativ), väljer Sänd, knappar in mottagarens telefonnummer och trycker på (OK). Du kan också välja mottagare i Telefonbok: Tryck på Sök, bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på (OK). Om du vill skicka ett meddelande till flera personer väljer du Sänd till många, bläddrar till den första mottagaren och trycker på (Sänd). Upprepa för alla övriga mottagare. De övriga alternativen är: Infoga mall, Infoga smiley, Sänd fördef. (se sidan 46), Spara, Radera, Sluta. Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet "Meddelande sänt" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster. Menyfunktioner 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 43

44 Menyfunktioner Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2) När du får ett textmeddelande i passningsläge hörs en textmeddelandeton och antalet mottagna meddelanden och visas. 1. Tryck på (Läs) om du vill läsa dina meddelanden direkt. Om du vill läsa dem vid ett senare tillfälle trycker du på och öppnar menyn Inkorg (meny -2-2). 2. Bläddra till ett meddelande och tryck på (Läs). 3. Bläddra igenom meddelandet med och. 4. När du läser meddelandet kan du trycka på (Alternativ) och använda följande funktioner: Radera, Svara, Chat, Ändra, Använd nr., Sänd vidare, Detaljer. Med Chat kan du kommunicera med andra med hjälp av textmeddelanden. Mer information finns i Chat (meny 3) på sidan 48. Visa ett sparat meddelande (Utkorg - meny 2-3) På menyn Utkorg kan du visa meddelandet som du har skrivit och sparat på menyn Skriv meddelanden (meny 2-1). Om du trycker på (Alternativ) får du tillgång till samma funktioner som i Inkorg (meny 2-2), dock inte funktionerna Svara, Chat och Detaljer. Bildmeddelanden (meny 2-4) Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder (nättjänst). Obs: Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande Nokia Corporation. All rights reserved.

45 Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon. Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. När du får ett bildmeddelande Om du vill visa meddelandet genast trycker du på (Visa). Du kan spara meddelandet genom att trycka på (Spara) eller ta bort det genom att trycka på två gånger. Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck först på och sedan på (OK) för att spara meddelandet. Menyfunktioner Sända ett bildmeddelande På den här menyn bläddrar du till ett bildmeddelande och trycker på (Visa). Tryck på (Alternativ) och välj Redigera text. Skriv meddelandet. Visa hela meddelandet genom att trycka på (Alternativ) och välja Förhandsvisa. Sänd meddelandet genom att trycka på (Alternativ) och välja Sänd. Mallar (meny 2-5) Du kan visa, ändra och ta bort förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver ett meddelande. Bläddra till den mall som du vill använda och tryck på (Läs). Om du vill ändra eller ta bort mallen trycker du på (Alternativ) och väljer den funktion som du vill använda. När du ändrar en mall och trycker på (Alternativ) får du tillgång till ytterligare funktioner, inklusive Sänd och Spara mall Nokia Corporation. All rights reserved. 45

46 Menyfunktioner Du kan skapa en mall från grunden genom att välja en av de tomma mallarna i slutet av listan över mallar. Tryck på (Alternativ), välj Ändra och skriv malltexten. Tryck på (Alternativ) och välj Spara mall. Smileys (meny 2-6) Med den här funktionen kan du skapa smiley-tecken, exempelvis :-) som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden. Bläddra till önskad smiley och tryck på (Läs). Tryck på (Alternativ) och välj Ändra. Ändra din smiley om du vill (om du vill lägga till ett specialtecken trycker du på Chr) och tryck på (OK). Meddelandeinställningar (meny 2-7) Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden. Inställning %N 1 (meny 2-7-1) 1 En inställningsgrupp är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden. Varje inställningsgrupp innehåller följande inställningar: Nummer till meddelande- central: Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör. Meddelande sänds som: Du kan begära att nätet ska konvertera E-post, Fax eller Personsökn. (nättjänst). 1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet Nokia Corporation. All rights reserved.

47 Meddelande sparas i: Du kan markera hur länge meddelandecentralen ska försöka sända om meddelandet om det första försöket misslyckades. Allmänna (meny 2-7-2) 1 Inställningarna på denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns: Leveransrapport: Du kan begära att få leveransrapporter om dina meddelanden så att du kan hålla reda på vilka meddelanden som du har sänt (nättjänst). Svara via samma central: Du kan ange att mottagaren får svara via din meddelandecentral. Det innebär att mottagare som inte abonnerar på SMS-tjänster ändå kan svara på dina meddelanden (nättjänst). Teckensupport: Om du vill kunna sända meddelanden med specialtecken (exempelvis ñ) i romanska och slaviska språk eller ryska tecken till en kompatibel telefon väljer du Unicode om denna tjänst stöds av ditt nät. Observera att textmeddelanden inte kan innehålla fler än 70 tecken när du använder Unicode. Menyfunktioner Infotjänst (meny 2-8) Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (exempelvis trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge mer information. 1. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning Nokia Corporation. All rights reserved. 47

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353893 1. utgåva

Användarhandbok 9353893 1. utgåva Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353893 1. utgåva KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3

Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354285 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 1100. 9310114 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 1100 9310114 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten Rh-18 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1

Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353361 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1

Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9355173 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV

Användarhandbok. 9355151 Utgåva 2 SV Användarhandbok 9355151 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPM-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. En kopia

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503

Din manual NOKIA 2100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527503 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2100. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 2100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2

Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352717 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 6800 9355271 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok för Nokia 6800 9355271

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6610i. 9230888 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6610i. 9230888 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6610i 9230888 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-37 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7270. 9231626 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7270 9231626 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-8 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia 6820. 9310958 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia 6820 9310958 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA 5210

Din manual NOKIA 5210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5210. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5210 instruktionsbok (information,

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Användarhandbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Användarhandbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Användarhandbok 9351310 Utgåva 3 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 7200. 9311088 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 7200 9311088 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-23 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok 9203999 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-91W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Din manual NOKIA 8210

Din manual NOKIA 8210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 8210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok

Nokia 1600 Användarhandbok Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok. 9239922 Utgåva2

Nokia 1600 Användarhandbok. 9239922 Utgåva2 Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896

Din manual NOKIA 6060 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821896 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6060. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6060 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer