Psykoprofylax Psykoprofylax i Nordamerika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykoprofylax Psykoprofylax i Nordamerika"

Transkript

1 Malin Bergström 1 Kan förberedelse under graviditeten reducera smärta under förlossningen? Syfte Att studera effekter av föräldrautbildning med träning i psykoprofylax och av använding av psykoprofylax under förlossningen på förlossningsrelaterade utfall och på upplevelse av förlossning hos förstfödeskor och deras män. Malin Bergström leg. psykolog, med dr Malin Bergström 2 Psykoprofylax Psykoprofylax i Nordamerika används av 75% (Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. Listening to Mothers II: Report of the Second National U.S. Survey of Women's Childbearing Experiences. J Perinat Educ Fall;16(4):15-7). 77% uppger att andnings- och avslappningstekniker har någon eller stor effekt (Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. Listening to Mothers II: Report of the Second National U.S. Survey of Women's Childbearing Experiences. J Perinat Educ Fall;16(4):15-7). Psykoprofylax gjorde det möjligt för mellan 86 och 92% av de sovjetiska kvinnorna att ha ett normalt värkarbete och att föda utan smärta Lamaze: Painless childbirth, % uppger att massage har någon eller stor effekt (Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. Listening to Mothers II: Report of the Second National U.S. Survey of Women's Childbearing Experiences. J Perinat Educ Fall;16(4):15-7). Malin Bergström 3 Malin Bergström 4 Psykoprofylax i Sverige Föräldrautbildning i Sverige 10% av barnmorskans arbetstid inom mödrahälsovården erbjuds alla förstföderskor och deras partners i föräldrautbildning sedan 1970-talet praktisk träning på 70% av mödravårdscentralerna den mest effektiva ickefarmakologiska smärtlindringen (Waldenstrom, U. Irestedt, L. Obstetric pain relief and its association with remembrance of labor pain at two months and one year after birth. J Psychosom Obstet Gynaecol,2006, 27(3): p ). 92% uppger att metoden var till hjälp under förlossningen (Waldenstrom, U. Irestedt, L. Obstetric pain relief and its association with remembrance of labor pain at two months and one year after birth. J Psychosom Obstet Gynaecol,2006, 27(3): p ). omfattning och innehåll skiljer sig mellan centraler och enskilda barnmorskor kostnad - cirka 2000 kr per barn deltagare använder mer epiduralbedövning ingen skillnad in förlossningssätt eller upplevelse hos deltagare och icke-deltagare utlandsfödda och föräldrar med ogynnsam social situation deltar i mindre utsträckning Fabian H. Women who do not attend parental education classes during pregnancy and after birth. Thesis Karolinska Institutet Malin Bergström 5 Malin Bergström 6

2 Traditionell verksamhet Intressebaserad verksamhet Källa: Miranda Wolpert, CAMHS Evidence Based Practice Unit, University College London Malin Bergström 7 Källa: Miranda Wolpert, CAMHS Evidence Based Practice Unit, University College London Malin Bergström 8 Karismabaserad verksamhet Bristen på kunskap om kostnadseffektiviteten i dagens föräldrautbildning är slående. Hittills verkar inte bedömningen av vad som är framgångsrikt och nödvändigt grunda sig på vetenskaplig kunskap utan snarare på vad blivande föräldrar, eller kanske ändå mer, vad vårdpersonal tror på. (Jaddoe W V. Antenatal education programmes: do they work? Lancet (9693): p ) Källa: Miranda Wolpert, CAMHS Evidence Based Practice Unit, University College London Malin Bergström 9 Malin Bergström 10 TUFF Träning och Utbildning inför Förlossning och Föräldraskap Studiedesign Randomiserad kontrollerad studie Två modeller av föräldrautbildning med samma struktur men med olika innehåll Plats: 16 mödravårdcentraler spridda över Sverige 43 barnmorskor randomiserade till att leda en av studiens 2 modeller av föräldrautbildning Datainsamling: Oktober Juli 2007 Malin Bergström 11 Malin Bergström 12

3 Datainsamling och intervention Inklusionskriterier Kvinnan: Förstföderska Svensktalande Kan/ vill delta i föräldragrupp Ifylld graviditetsenkät Kvinnans partner: Inbjuds utan exklusionskriterier Malin Bergström 13 Malin Bergström 14 Interventionertvå typer av föräldrautbildning Interventioner Gemensam struktur för båda typerna av föräldrautbildning: Förstudie inventerade föräldrautbildningen inom mödrahälsovården 2004 Fyra träffar under graviditeten + 1 efterträff Två timmar per träff och 15 minuters paus Sex par per grupp Under graviditetens tredje trimester Malin Bergström 15 Malin Bergström 16 Sedvanlig föräldrautbildning Psykoprofylaxutbildning Utformad utifrån förstudien Lika mycket tid för förberedelse inför förlossningen som inför föräldraskapet Frihet för barnmorskan att välja pedagogisk form Ingen information om eller träning i psykoprofylax Fokus på förlossningsförberedelse Inget föräldraskapstema utom amning Praktisk träning i andning och avslappning samt massage Pappans roll som coach och parets samarbete under förlossningen Följer strikt manual Barnmorskans attityd pro naturlig förlossning Studiespecifik informationsbroschyr till deltagarna Hemläxor Malin Bergström 17 Malin Bergström 18

4 Malin Bergström 19 Innehåll och metoder Tema Sedvanlig Psykoprofylax Förlossningsförlopp Information/film Information Komplikationer Information Vid förfrågan Farmakologisk Information Vid förfrågan smärtlindring Ickefarmakologisk Information Information/studiehäfte/läxa smärtlindring Psykoprofylax Nej Information/praktisk träning/läxa Partnerns roll Diskussion Massage/information/studiehäfte/läxa Mentala strategier Nej Smärthantering/målbilder/läxa Amning Information/film Information Föräldraskap Information/diskussion Nej Parrelation Information/diskussion Nej Papparollen Diskussion/pappagruppsledare Under förlossningen Anknytning Diskussion/Film Nej Barnavård Information/BVC-sjuksköterska Nej Andel av utbildningen Tema Sedvanlig Psykoprofylax Graviditet 40 min 20 min Förlossning 3.9 h 5.8 h Psykoprofylax h Föräldraskap 3.5 h 1.7 h Övrigt 45 min 35 min Malin Bergström 20 Utfallsmått Processevaluering Smärtlindring- Kvinnans egen uppgift och svenska MFR Förlossningsupplevelse- Wijma Delivery Experience Questionnaire (W-DEQ B) och enskild fråga. Föräldrastress- Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) och enskilad frågor. Utbildning av barnmorskorna Kursutvärdering på nätet efter varje avslutad grupp Malin Bergström 21 Malin Bergström 22 Deltagande i studien Randomisering Naturlig förlossningsutbildning Sedvanlig föräldrautbildning kvinnor n=556, män n=541 kvinnor n=549, män n=535 Bakgrundsdata Kvinnor Män Psykoprofylax Sedvanlig Psykoprofylax Sedvanlig Bakgrundsdata n=544 % n=543 % n=529 % n=534 % Väntar första barnet Gift eller sambo Född i Sverige Besvarat uppföljningsenkät vid 3 månader kvinnor n=490, män n=442 kvinnor n=496, män n=454 kvinnor 91% män 84% Högskole/ Universitetsutbildning Positiv inställning till psykoprofylax Positiv inställning till epiduralbedövning Malin Bergström 23 Malin Bergström 24

5 Påverkade interventionen beteendet? Förberedelse och användning av psykoprofylax Psykoprofylax Psykoprofylax Sedvanlig Kvinnor Män Kvinnor Män % % % % Tränat hemma under graviditeten Använt under förlossningen Mycket effektiv smärtlindring Malin Bergström 25 Malin Bergström 26 Föräldrars intresseområden Malin Bergström 27 Malin Bergström 28 Pappan som föder, ammar och blöder Resultat psykoprofylax vs. sedvanlig föräldrautbildning Malin Bergström 30

6 Epiduralanvändning Smärtlindringsanvändning Smärtlindring Sedvanlig Naturlig % % p Farmakologiska metoder Lustgas Petidin Ickefamakologiska metoder Psykoprofylax <0.001 Bad/Dusch Akupunktur Sterila kvaddlar TENS Malin Bergström 31 Malin Bergström 32 Förlossningssätt, % Förlossningens längd i de randomiserade grupperna Medellängd: 11 timmar (SD 9.9) Malin Bergström 33 Malin Bergström 34 Upplevelse av förlossningen Upplevelse av förlossningen Kvinnor Män Psykoprofylax Sedvanlig Psykoprofylax Sedvanlig Upplevelse av förlossningen Psykoprofylax Sedvanlig % % % % Mycket positiv W-deq B Medel Medel p Kvinnor Män Negativ Malin Bergström 35 Malin Bergström 36

7 Malin Bergström 37 Minne av förlossningssmärta 3 månader efter förlossningen Medelvärde för kvinnorna i Psykoprofylax och Sedvanliga gruppen: 4.9 (SD 1.8) Subgruppsanalyser Epidural Negativ Förlossningsupplevelse förlossningsupplevelse Medelvärdesskillnad Subgrupper % p Chi 2 (95% CI ) p n (%) p Chi 2 37 i Sedvanlig exkluderade som gått Psykoprofylax kurs Psykoprofylax, n= (-3.0 to 4.4) Sedvanlig, n= X Ingen Värsta tänksom helst smärta bara smärta 219 i sedvanlig exkluderade som tränat hemma Psykoprofylax, n= (-3.7 to 4.8) Sedvanlig, n= Malin Bergström 38 Stress i föräldraskapet Föräldraskapet mycket positivt vid 3 månader Sedvanlig Naturlig % % Kvinnor Män Malin Bergström 39 Malin Bergström 40 Föräldrars nöjdhet Andel nöjda Malin Bergström 41 Malin Bergström 42

8 Psykoprofylax under förlossningen Jämförelse mellan användare och ickeanvändare av psykoprofylax under förlossningen Design: Kohortstudie Urval: 857 förstföderskor med planerad vaginal förlossning. Datainsamling: Frågeformulär 3 månader efter förlossningen och MFR. Utfallsmått: Förlossningssätt, värkförstärkande dropp, förlossningslängd och förlossningsupplevelse mätt med skala och enskild fråga. Malin Bergström 43 Malin Bergström 44 Förlossningsutfall Bakgrundsdata Ålder Född i Sverige Universitetsutbildning Psykoprofylax n= Månadsinkomst högsta kvartilen Planerad graviditet Förlossningsrädsla Ej psykoprofylax n=371 Psykoprofylax Ej psykoprofylax n=486 n=371 Crude OR Justerad OR* % % CI 95 CI 95% Spontan vaginal ( ) 1.25 ( ) Instrumentell ( ) 1.19 ( ) Akut kejsarsnitt ( ) 0.57 ( ) Längd >9 timmar ( ) 1.32 ( ) Värkförstärkande dropp ( ) 1.68 ( ) * Justerad för ålder, födelseland, utbildningsnivå, BMI och förlossningsrädsla (W-DEQ A >84). BMI > Malin Bergström 46 Förlossningsupplevelse Förlossningsrädda pappor Psyko- Ej psykoprofylax profylax Crude Justerad OR OR* % % CI 95% CI 95% Skrämmande** ( ) 1.04 ( ) Positiv ( ) 1.12 ( ) Värsta tänkbara smärta** ( ) 0.87 ( ) ** Justerad för ålder, födelseland, utbildningsnivå, BMI och förlossningsrädsla (W-DEQ A >84). Malin Bergström 47 Malin Bergström 48

9 Förlossningsrädda pappor Förlossningsrädda n=83 Randomisering Inkluderade n=762 Ej förlossningsrädda n=679 Förlossningsrädda n=83 Ej förlossnings-rädda n=679 Förstagångspappa 92% 92% 0.94 Medelålder Född i Sverige 94% 95% 0.99 Grundskola/ gymnasium 51% 59% 0.40 Medelinkomst per månad SEK SEK 0.98 Självskattad hälsa mycket god 41% 53% 0.03 p Psykoprofylaxutbildning n=39 Sedvanlig n=44 Mycket positiva känslor inför att bli pappa Mycket positiva känslor inför första tiden med barnet 84% 94% % 85% <0.001 Kommer att bli en mycket bra pappa 47% 64% Oro, medelvärde på Cambridge Worry Scale <0.001 Malin Bergström 49 Förlossningsrädd partner 31% 16% <0.001 Malin Bergström 50 Förlossningsupplevelse hos rädda och inte rädda män, % Förlossningsupplevelse hos rädda män i psykoprofylax och sedvanliga gruppen, % Malin Bergström 51 Malin Bergström 52 Sammanfattning TUFF-projektet Förlossningsförberedelse med psykoprofylax förefaller inte påverka epiduralanvändning, förlossningsupplevelse eller upplevelse av stress i föräldraskapet jämfört med föräldrautbildning utan sådan träning. Faktisk användning av psykoprofylax under förlossningen kan ha samband med lägre risk för akut kejsarsnitt. Kvinnor som använder psykoprofylax har en god socioekonomisk situation. Fler kvinnor och män var nöjda med psykoprofylaxutbildning jämfört med föräldrautbildning med både förlossnings- och föräldraskapsfokus. För förlossningsrädda män verkar dock föräldrautbildning med psykoprofylax påverka förlossningsupplevelsen positivt. Malin Bergström 53 Malin Bergström 54

Föräldra utbildning under graviditet måste omprövas

Föräldra utbildning under graviditet måste omprövas vårdutveckling läs mer Engelsk sammanfattning Lakartidningen.se Föräldra utbildning under graviditet måste omprövas Når inte de utsatta effekten tycks begränsad ULLA WALDENSTRÖM, professor, barnmorska,

Läs mer

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag?

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? 25 20 15 10 5 0 Bakgrund Proportion of CS (%) related to total no. of deliveries in Sweden/Stockholm Sweden % Stockholm % 1999 2001 2003 År 1997 1995

Läs mer

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28 Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Foto: Berit Höglund Berit Höglund, barnmorska, medicine doktor, Institutionen för

Läs mer

INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet

INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet Från graviditet till eftervård Kunskapsläge Evidens och riktlinjer Önskemål om vårdformer från föräldrars perspektiv- nationella

Läs mer

Aurora- förlossningsrädda kvinnor

Aurora- förlossningsrädda kvinnor Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2017-05-22 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravård Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

Barnmorskan i mödrahälsovården

Barnmorskan i mödrahälsovården Lyssna till experternas kunskaper och träffa andra i samma roll som dig! Barnmorskan i mödrahälsovården Mötesplatsen som ger dig inspiration, ny kunskap och aktuell forskning! Så lyckas du förnya din föräldrautbildning

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda?

När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda? När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda? Ogu-dagarna i Helsingborg 2017 Katri Nieminen MD PhD, Öl KK VIN Disposition Bakgrund Rädsla- vad händer? Vad gör kvinnohälsovården?

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen?

SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen? SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen? 1. Kvinnors upplevelser Ing-Marie Carlsson leg barnmorska och fil.mag. Högskolan i Halmstad 2. Vårdbehov och förlossningsutfall Ingela Lundgren

Läs mer

Förstagångsföräldrars upplevelse av föräldrautbildning

Förstagångsföräldrars upplevelse av föräldrautbildning KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Förstagångsföräldrars upplevelse av föräldrautbildning En enkätbaserad studie i Västernorrlands

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

1. [Efternamn], [Förnamn]

1. [Efternamn], [Förnamn] 1. [Efternamn], [Förnamn] [Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] Tack för att du vill delta i ett forskningsprojekt om kvinnors förlossningsarbete. Nedan följer att frågeformulär som mäter

Läs mer

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter MÄLARDALENS HÖGSKOLA Förekomst av hemförlossning Globalt: hälften av alla födslar Högresursländer: 0,1 5 procent Nederländerna:

Läs mer

Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? Arrangerad av och

Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? Arrangerad av  och Temadag Individualiserad förlossningsvård vem bestämmer? 2016-10-26 Arrangerad av www.barnmorskeforbundet.se och www.sfog.se. Muntlig presentation av Ingegerd Hildingsson, barnmorska, professor. För bilder

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors

Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Barnmorska Hela Vägen En ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors Kontinuitet Mödravård barnafödande eftervård Västernorrlands läns landsting Sollefteå sjukhus cirka 245000 inv 7 kommuner 3 sjukhus 3 förlossningsenheter

Läs mer

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Viktiga Gravida Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län 2017-2019 Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Annika Eckerlid Mödrahälsovårdsöverläkare Norra Kalmar Län Maria Maria är inte ensam

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Föda utan rädsla. En utvärdering av förlossningsförberedelse i grupp. Kim Haake. Examinator: Ingegerd Hildingsson

Föda utan rädsla. En utvärdering av förlossningsförberedelse i grupp. Kim Haake. Examinator: Ingegerd Hildingsson Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa Föda utan rädsla En utvärdering av förlossningsförberedelse i grupp Författare: Emelie Dahlgren Kim Haake Handledare: Margareta Larsson Examinator:

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Marie Carlsson Fagerberg, överläkare, doktorand Karin Källén, reproduktionsepidemiolog, docent, Handledare Middelfart 1 november 2013 VÄXJÖ HALMSTAD KARLSKRONA

Läs mer

Examensarbete Avancerad nivå

Examensarbete Avancerad nivå Examensarbete Avancerad nivå Förlossningsupplevelse hos kvinnor med normal graviditet och graviditetsdiabetes En jämförande studie Examensarbete nr: Författare: Hanna Strandberg och Jonna Zetterberg Handledare:

Läs mer

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Hur många gravida kvinnor i Sverige önskar kejsarsnitt? Enligt KUB 1999-2000 skulle 8,2% av 3283

Läs mer

SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR

SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR psykosocial obstetrik och gynekol ogi samt sexol ogi, perinatologi samt möl -gruppen Förlossningsrädsla Rapport nr 51 2004

Läs mer

Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk

Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk Förstudien medfinansieras av jämställdhetsdirektör Karin Tilly Länsstyrelsen Västmanlands län och Docent Stefan Sörensen Mälardalens Högskola

Läs mer

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren (c) Mats Berggren Mats Berggren Arbetat med föräldrastöd sedan 1997. Jämställdhetskonsult Startar och driver föräldragrupper i Stockholm. Arbetar med pappautbildning

Läs mer

Fetma under graviditet en interventionsstudie

Fetma under graviditet en interventionsstudie Fetma under graviditet en interventionsstudie Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5 24,9 Övervikt 25,0 29,9 Fetma, grad I 30,0 34,9 Fetma, grad II 35,0 39,9 Fetma, grad

Läs mer

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Charlotte Elvander, Barnmorska, PhD Mia Ahlberg, Barnmorska, PhD Malin Edqvist, Barnmorska, Doktorand Olof Stephansson, MD,

Läs mer

Förstagångspappors upplevelse av förlossning i relation till deras förlossningsförberedelse

Förstagångspappors upplevelse av förlossning i relation till deras förlossningsförberedelse Förstagångspappors upplevelse av förlossning i relation till deras förlossningsförberedelse FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Eleonore Forsberg Maria-Terese Olsson Barnmorskeprogrammet

Läs mer

Doulan fick mig att våga föda igen

Doulan fick mig att våga föda igen Allt fler par och ensamstående gravida väljer att ha med en doula under sin förlossning. En doula är en kvinna som har erfarenhet av barnafödande och som finns med under en förlossning enbart med uppgift

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

Landstinget Sörmland Fullmäktigemötet den 11 juni 2013 LANDSTINGETSÖRMLAND den2013-06- 1 1 D.nr.L-5-1-6P0-101 MOTIONfrån Vänsterpartiet Kommunikationsstöd i förlossningsvården Kvinnor från utomeuropeiska

Läs mer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Välkommen till förlossning!

Välkommen till förlossning! Förlossning 1 Välkommen till förlossning! På förlossningssjukhuset tar en barnmorska emot dig. Vid behov undersöker barnmorskan Blodtryck, temperatur och urinprov Bebisens hjärtkurva Vanliga frågor: Tidpunkten

Läs mer

Till dig som ska föda ditt första barn

Till dig som ska föda ditt första barn Till dig som ska föda ditt första barn Ett forskningsprojekt pågår om akupunktur som smärtlindring under förlossning. Vi vill undersöka vilken typ av akupunkturbehandling som ger bäst smärtlindring. Resultaten

Läs mer

Graviditet och förlossning. Lästips från sjukhusbiblioteket

Graviditet och förlossning. Lästips från sjukhusbiblioteket Graviditet och förlossning Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2013 Amning i vardagen (2013) Av Marit Olanders En utförlig bok som har samlat amningskunskap som blivande och nyblivna

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen Sophie Berglund Bakgrund Varje år ansöker 20-50 patienter till PSR om ekonomisk ersättning på grund av misstanke om felbehandling i anslutning

Läs mer

ANDAS SKA MAN ÄNDÅ GÖRA

ANDAS SKA MAN ÄNDÅ GÖRA ANDAS SKA MAN ÄNDÅ GÖRA - Föräldrars förlossningsupplevelser då psykoprofylax använts som förlossningsförberedelse REBECKA WALVE Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd Examensarbete inom Vårdvetenskap, inriktning

Läs mer

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Ett barn är fött En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Förlossningsvården bättre än Betlehem? Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit

Läs mer

Graviditet och förlossning. Lästips från sjukhusbiblioteket

Graviditet och förlossning. Lästips från sjukhusbiblioteket Graviditet och förlossning Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Amning i vardagen (2013) Av Marit Olanders En utförlig bok som har samlat amningskunskap som blivande och nyblivna

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Orsaker till rädsla under förlossningen

Orsaker till rädsla under förlossningen Orsaker till rädsla under förlossningen En populationsstudie med kvinnor i Göteborgsområdet FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Susanne Grundin Elin Svensson Barnmorskeprogrammet/ Examensarbete i reproduktiv och perinatal

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Barnmorskan i förlossningsvården Att arbeta för en trygg och patientsäker förlossningsvård Normalförlossning att skynda på eller

Läs mer

Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar?

Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar? Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar? Kvinnor kräver allt oftare kejsarsnitt. Ska de blivande föräldrarna fritt få välja förlossningssätt i framtiden? Vilket är obstetrikerns ansvar? Nyttoprincipen,

Läs mer

Obstetriska plexus brachialisskador

Obstetriska plexus brachialisskador Obstetriska plexus brachialisskador Margareta Mollberg barnmorska Huvudhandledare Henrik Hagberg professor Bihandledare Lars Ladfors MD, PhD SFOG veckan 2008 SKÖVDE Plexus brachialisflätan C5- Th 1 Styr

Läs mer

Vad kommer att hända? Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.

Vad kommer att hända? Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning. Magisteruppsats Vad kommer att hända? Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning. Författare: Linda Elofsson Charlotte Johansson Handledare: Marie Oscarsson Examinator: Lena Lendahls Termin: HT16

Läs mer

Förberedelse inför födandet

Förberedelse inför födandet Förberedelse inför födandet En litteraturstudie om hur blivande föräldrar kan bli fysiskt och mentalt redo att föda. FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Lena Helmersson Elisabeth Tammpere

Läs mer

Lustgas vid förlossning

Lustgas vid förlossning Lustgas vid förlossning 2 Lustgas vid förlossning Kunskap ger trygghet. Det viktigaste inför en förlossning är att skaffa sig kunskap, en kunskap som också är realistisk och överensstämmer med de förväntningar

Läs mer

Utvärdering av föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningar i Norra Kalmar Län

Utvärdering av föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningar i Norra Kalmar Län Utvärdering av föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningar i Norra Kalmar Län Jose A. Zarazaga Examensarbete vårdvetenskap 15 hp Vårterminen 2011 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 1 Examensarbete

Läs mer

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningskurs för blivande föräldrar Amningsutbildning för vårdpersonal Göteborg, 28 oktober 2014 i Göteborg och Södra Bohuslän Mölndals

Läs mer

Kan föräldrastöd förbättra föräldrars hälsa, kompetens och barns beteende?

Kan föräldrastöd förbättra föräldrars hälsa, kompetens och barns beteende? Kan föräldrastöd förbättra föräldrars hälsa, kompetens och barns beteende? 2010 Omfattande instrument låg svarsfrekvens, anpassad för e-mail 2011 Minskad enkät något bättre svarsfrekvens, anpassad för

Läs mer

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället?

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället? Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Strategies for coping with physical and emotional challenges during childbirth

Strategies for coping with physical and emotional challenges during childbirth KAROLINSKA INSTITUTE Institution for Women s and Children s Health Department of Reproductive Health Strategies for coping with physical and emotional challenges during childbirth Master Thesis in Sexual,

Läs mer

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Helen Eriksson Stockholm University Demography Unit, SUDA Sociologiska institutionen Demografidagen 2015, 20 maj Föräldraledighetens

Läs mer

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Partnerprojektet Jämställd vård Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Varför gör vi det här? Vårdcentralen har i uppdrag att jobba särskilt

Läs mer

Förlossningsrädsla. före och efter förlossning

Förlossningsrädsla. före och efter förlossning Institutionen för kvinnors och barns hälsa Barnmorskeprogrammet Förlossningsrädsla före och efter förlossning Författare Shale Mohamed Ali Klara Tradefelt Handledare Margareta Larsson Examinator Tanja

Läs mer

Patientenkäten 2013 Sinnligt Uppsala

Patientenkäten 2013 Sinnligt Uppsala Patientenkäten 2013 Sinnligt Uppsala Statistik: 60 respondenter från Sinnligt Uppsala Totalt: 2412 e-post adresser är inrapporterade 1706 mottagare har fullföljt dialogen Svarsfrekvens: 71% Beskriv varför

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UTVÄRDERING AV KURSMATERIAL SAMT FÖRÄLDARNAS UPPLEVELSE AV STÖD I FÖRÄLDRAGRUPP I GÖTEBORG FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Anne Stålrud Angelica Zsonda Barnmorskeprogrammet Examensarbete i

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Magisterexamen Smärtlindring vid vaginal förlossning och dess samband med avslutad amning vid två månaders ålder

Magisterexamen Smärtlindring vid vaginal förlossning och dess samband med avslutad amning vid två månaders ålder Examensarbete Magisterexamen Smärtlindring vid vaginal förlossning och dess samband med avslutad amning vid två månaders ålder Pain relief during vaginal delivery and its association with terminated breastfeeding

Läs mer

Att vänta barn: Annorlunda andra gången? Skillnader mellan först- och omföderskor gällande upplevd förlossningsrädsla och andra psykologiska faktorer

Att vänta barn: Annorlunda andra gången? Skillnader mellan först- och omföderskor gällande upplevd förlossningsrädsla och andra psykologiska faktorer Att vänta barn: Annorlunda andra gången? Skillnader mellan först- och omföderskor gällande upplevd förlossningsrädsla och andra psykologiska faktorer Kajsa Herlin & Ellen Ljungman Gustafsson Örebro Universitet

Läs mer

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Doula och Kulturtolk samt Mammagrupper. Födelsehuset Doula & Kulturtolk

Doula och Kulturtolk samt Mammagrupper. Födelsehuset Doula & Kulturtolk Doula och Kulturtolk samt Mammagrupper Födelsehuset bildades 2007 av föräldrar, barnmorskor och doulor SYFTE: mer inflytande för brukarna kontinuitet och personlig vård fler valmöjligheter som t ex ABC

Läs mer

D-Uppsats. Män, förlossningsrädsla och Auroraverksamhet

D-Uppsats. Män, förlossningsrädsla och Auroraverksamhet D-Uppsats Män, förlossningsrädsla och Auroraverksamhet Författare: Bodil Christensen Katia Dahl Nordström Handledare: Lena Lendahls Examinator: Marie Oscarsson Termin: VT 2012 Titel Författare Utbildningsprogram

Läs mer

FÖRSTAGÅNGSMAMMORS UPPLEVELSE AV GENOMGÅNGEN FÖRÄLDRAUTBILDNING

FÖRSTAGÅNGSMAMMORS UPPLEVELSE AV GENOMGÅNGEN FÖRÄLDRAUTBILDNING FÖRSTAGÅNGSMAMMORS UPPLEVELSE AV GENOMGÅNGEN FÖRÄLDRAUTBILDNING FIRST-TIME MOTHERS EXPERIENCE OF PRENATAL EDUCATION Examensarbete inom huvudområdet Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Avancerad nivå

Läs mer

Postpartumblödning och postpartumdepression:

Postpartumblödning och postpartumdepression: Postpartumblödning och postpartumdepression: Ge adekvat blodsubstitution och psykologiskt stöd på BB Patricia Eckerdal ST-läkare, doktorand Akademiska Sjukhuset, Uppsala Medarbetare Alkistis Skalkidou,

Läs mer

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad Sophiahemmet Högskola Ingela Rådestad Malm, M-C., Lindgren, H., Rådestad, I. (accepted). To lose contact with one s unborn baby Mothers experiences prior to receiving news that her baby has died in utero.

Läs mer

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen I Till Mammor I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen Här kommer det första frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat frågor om din bakgrund

Läs mer

Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa Förlossningsrädsla under graviditet - Betydande bakgrundsfaktorer - Förekomst - Önskemål om förlossningssätt - Kvinnors kontakt med klinik

Läs mer

Stress inför och under föräldraskapet -en enkätundersökning

Stress inför och under föräldraskapet -en enkätundersökning Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet Stress inför och under föräldraskapet -en enkätundersökning Författare: Hanna Walter Handledare: Ingegerd Hildingsson

Läs mer

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Anna Johansson Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Karolinska Institutet anna.johansson@ki.se Möte för FMS

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1)

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Obstetriskt PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Utfärdare (namn och titel): Målgrupp (vilka detta berör): Giltig fr o m datum: Giltigt tom Agneta Werner,

Läs mer

Användning av epiduralanestesi under förlossning

Användning av epiduralanestesi under förlossning Barnmorskeprogrammet Institutionen för kvinnors och barns hälsa Användning av epiduralanestesi under förlossning - En populationsbaserad studie i Västernorrland Författare Linda Hallgren Evelina Holtby

Läs mer

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD

ABORTENHETEN SÖS. En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess. Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD ABORTENHETEN SÖS En sammanhållen barnmorskeledd vårdprocess Sophia Grigoriou, Vårdenhetschef Inga-Maj Andersson, Barnmorska PhD VO Kvinnosjukvård/Förlossning Inducerade aborter /graviditetslängd 1983 2015

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Blivande föräldrars tankar om och upplevelse av visningar av förlossningsavdelningen samt förlossningsbarnmorskornas uppfattning om visningarna

Blivande föräldrars tankar om och upplevelse av visningar av förlossningsavdelningen samt förlossningsbarnmorskornas uppfattning om visningarna Institutionen för folkhälso- och vårdveteskap Blivande föräldrars tankar om och upplevelse av visningar av förlossningsavdelningen samt förlossningsbarnmorskornas uppfattning om visningarna Monique Toratti-Lindgren

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss Vänta barn Välkommen till oss Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela graviditeten. Välkommen till Kvinnohälsovården i Halland!

Läs mer

Behandling av förlossningssmärta

Behandling av förlossningssmärta Behandling av förlossningssmärta Maria Berghäll Det flesta kvinnor upplever svår smärta i samband med en förlossning. I Finland får 91 procent nuförtiden någon form av smärtlindring. Bra smärtbehandling

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Kejsarsnitt Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Innehållsförteckning: 1 Inledning... 2 2 Varför ett kejsarsnitt?... 2 3 Planerat snitt... 3 4 Akut snitt... 3 5 Olika ärr... 3 6

Läs mer

Examensarbete Magisterexamen

Examensarbete Magisterexamen Examensarbete Magisterexamen Förlossningsrädda kvinnors erfarenheter av Aurorasamtal ett till två år efter förlossning En jämförande studie Experiences of Aurora counselling in women suffering from fear

Läs mer

Pappors upplevelse av förlossningen

Pappors upplevelse av förlossningen Pappors upplevelse av förlossningen - en metasyntes Författare: Helena Almström Anna Holmelind Program/ kurs: Barnmorske- Programmet Höstkurs 2007 Omfattning: 15 högskolepoäng Handledare: Marie Berg Examinator:

Läs mer

Rutiner vid användande av

Rutiner vid användande av Centrala Barnhälsovården Göteborg Rutiner vid användande av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), åtgärder och dokumentation inom Mödra- och barnhälsovården Göteborg 2 Bakgrund Depression postpartum

Läs mer

Ett utmanande möte. Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla. Examensarbete - magisternivå,

Ett utmanande möte. Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla. Examensarbete - magisternivå, Ett utmanande möte Barnmorskors upplevelser av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Karin Ahlén Sandra Blomgren Examensarbete - magisternivå, 15 högskolepoäng/ Reproduktiv och

Läs mer

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget.

Läs mer

Parental Perspectives on Preschool Children s Lifestyle: Quantitative and Qualitative aspects

Parental Perspectives on Preschool Children s Lifestyle: Quantitative and Qualitative aspects Parental Perspectives on Preschool Children s Lifestyle: Quantitative and Qualitative aspects Disputation 23 september 2011 Barnsjuksköterska Med Dr Verksamhetschef Uppsala Bakgrund Fetma - global epidemi

Läs mer

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV 11.10.2010 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV IDENTIFIERA & STÖDA-FLYGBLADET 2010 Lotta Lindroos Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Förlossningsrädsla... 1 2.1 Orsaker... 2 2.2. Identifiering av förlossningsrädda

Läs mer

Välkommen till Öppet Hus!

Välkommen till Öppet Hus! Välkommen till Öppet Hus! Slå gärna en signal innan Du åker till förlossningsavdelningen. Du behöver inte ringa innan du kommer in för att föda, men många vill ha råd och tycker att det känns tryggt att

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Kontinuerligt

Läs mer

Förlossningsrädsla. - Stöd till kvinnor med förlossningsrädsla. Abstrakt

Förlossningsrädsla. - Stöd till kvinnor med förlossningsrädsla. Abstrakt Abstrakt De senaste åren har antalet kejsarsnitt på humanitär indikation ökat i Sverige. Den vanligaste bidragande orsaken till detta är förlossningsrädsla. Med förlossningsrädsla menas att man känner

Läs mer