1/2013 Cash Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2013 Cash Management"

Transkript

1 1/2013 Cash Management Fortsatt kyla inom ekonomin fram till våren s. 2 Trade Finance är betalningsörelse, finansiering och riskhantering s. 6 Tjänster som ersätter direktdebitering för fakturautställare s. 12

2 2 Cash Management 1/2013

3 Fortsatt kyla inom ekonomin fram till våren Konjunkturutsikterna i Finland och Europa är svaga, och någon väsentlig förändring till det bättre väntas inte före i slutet av året, säger Danske Banks nationalekonom Juhana Brotherus. År 2014 väntas redan en måttlig ekonomisk tillväxt, då både tillväxten i USA och tillväxtmarknaderna bidrar till att stöda exporten och de ekonomiska åtstramningsåtgärderna börjar lätta i krisländerna. Den globala ekonomiska tillväxten avmattades under år Efter finanskrisen brottas många länder, konsumenter och företag fortfarande med en stor skuldbörda, vilket som väntat dämpar den ekonomiska aktiviteten även efter recessionen. I detta sköra konjunkturläge kan man äntligen också se positivare tecken i USA ger den återhämtade byggbranschen en starkare grund för tillväxten att luta sig tillbaka på, den ekonomiska politiken i Kina fortsätter att stimulera ekonomin och den största oron för en plötslig upplösning av euron har minskat i Europa. Det råder dock fortfarande en försiktig stämning bland konsumenter, företag och investerare. De största problemen hänför sig till två omständigheter, eurokrisen och budgettvisten i USA. 3

4 Eurokrisen är för tillfället inne i ett lugnare skede, men problemen inom valutaområdet är ännu inte lösta. Europeiska centralbankens och politikernas åtgärder räcker emellertid till för att hålla ihop euron. De ekonomiska åtstramningsåtgärderna i krisländerna håller så småningom på att lätta, och därtill ger den ökade exporten som en följd av den förbättrade globala ekonomin möjligheter att äntligen få fart på tillväxten, förutspår Danske Banks nationalekonom Juhana Brotherus. På andra sidan om Atlanten har de amerikanska politikerna skapat en egen kris, även om man lyckades undvika ett ras utför det s.k. ekonomiska stupet vid årsskiftet. Tvisten är emellertid ännu inte löst, utan den har delvis skjutits upp, konstaterar Brotherus. De ekonomiska åtstramningsåtgärderna och förbundsstaternas skuldtak äventyrar tillväxten i värdens största samhällsekonomi under början av året, såvida korrigerande beslut inte fattas. För tillfället verkar emellertid en uppgörelse mellan parterna vara ett sannolikare alternativ även i denna situation, vilket skulle begränsa de negativa konsekvenserna för realekonomin. Lågkonjunkturen håller räntorna på en låg nivå I Europa har ECB sänkt styrräntan till 0,75 procent, vilket har lett till att räntorna på penningmarknaden har sjunkit till rekordartat låg nivå. Då Europa brottas med betydliga strukturella problem, hög arbetslöshet och stora skuldbördor är trycket på att ytterligare sänka styrräntan från nuvarande nivå större än trycket på att åtstrama penningpolitiken genom en höjning av styrräntan. Vi tror således att euriborräntorna kommer att förbli på en låg nivå även i år. För låga räntor talar även den avmattade inflationen som är en följd av recessionen, de väl förankrade moderata inflationsförväntningarna och den utjämnade prisutvecklingen på energi. 4 Cash Management 1/2013

5 Finlands ekonomi vänder uppåt 2014 Förra året stampade Finlands totalproduktion på stället. Enligt Brotherus är det naturligt att den långvariga eurokrisen kastar sin skugga över de ekonomiska utsikterna i Finland och att recessionen fortsätter ännu långt in på detta år. Tillväxtsiffrorna för hela året torde endast vara något över nollsträcket, och Finlands ekonomi kommer att vända uppåt först år 2014 i och med den förbättrade globala ekonomin. Den nuvarande svaga utvecklingen fortgår fram till dess: arbetslösheten kommer att öka, realpriserna på bostäder kommer att sjunka, det offentliga skuldförhållandet kommer att stiga och bytesbalansen kommer fortfarande att uppvisa ett underskott. Någon ekonomisk kollaps väntas däremot inte, såvida inte eurokrisen avsevärt utvidgas till en bankkris som omfattar hela Europa eller till en splittring av valutaområdet. ECB har genom särskilda åtgärder kunnat minska oron för ett hotfullt scenario. Som en sammanfattning kan det konstateras att den globala ekonomiska tillväxten ännu låter vänta på sig efter finanskrisen. Det finns emellertid tecken på en vändning uppåt, men i stället för ett kraftigt uppsving kommer det sannolikare att vara att fråga om en långsam återhämtning. Europa och Finland följer med en liten fördröjning i kölvattnet på den globala ekonomiska tillväxten, summerar Brotherus. Danske Banks ekonomist Juhana Brotherus 5

6 Från Danske Bank får du lämpliga lösningar för riskhantering och för att lyckas med din utrikeshandel, oberoende av om du är importör eller exportör. Vi erbjuder personlig och sakkunnig service vid valet av betalnings- och finansieringsalternativ, framtagning av lämpliga remburser eller garantier och genomförande av affärer. 6 Cash Management 1/2013

7 Trade Finance är betalningsörelse, finansiering och riskhantering Osäkerheten inom den globala ekonomin har under årens lopp bjudit på många överraskningar för de företag som bedriver utrikeshandel. Vem skulle ha trott att Lehman Brothers konkurs år 2008 skulle leda till en kedjereaktion som nästan stjälpte världens största banker? Vem skulle ha gissat att den våg av demonstrationer och folkresningar som kallats arabvåren och som började när en tunisisk grönsakshandlare brände sig till döds vid årsskiftet skulle komma att svepa över hela arabvärlden? Och vem skulle för några år sedan ha trott att kreditvärdigheten för vissa länder i Europa skulle komma att sänkas till skräpklassen? I denna osäkra värld är det en utmaning för företagen att bedriva handel. Det gäller att begrunda företagets riskhanteringspolicy: vilka risker är man beredd att godkänna och vilka risker vill man skydda sig mot och på vilket sätt? Det lönar sig att utreda handelspartnerns bakgrund så noggrant som möjligt och att skaffa kredituppgifter från varje land så långt det är möjligt. Därtill gäller det att hitta de rätta bankförbindelserna, tillförlitliga betalningsformer och lämpliga riskhanteringsinstrument. 7

8 TRADE FINANCE-PRODUKTER: Instrument för riskhantering inom utrikeshandel för exportörer Risk Köparens kreditrisk Land- och bankrisk Riskhanteringsinstrument Om du inte får betalning i form av förskott för hela din affär, minska risken genom val av betalning sätt: byt från direktbetalning till inkasso eller reburs eller kräv garanti eller standbyremburs som ställs av en pålitlig utländsk bank och som tryggar din fordran. Tillämpa en exportremburs som din bank ställt. Om du vill använda bankgaranti ska du kräva en uppdragsgaranti, som du får från din bank med en utländsk banks motgaranti. En bekräftad standby remburs är också ett bra alternativ. 8 Cash Management 1/2013

9 För en importör lönar det sig att begrunda betalningstidpunkterna Risk Förskottsbetalning Land- och bankrisk Riskhanteringinstrument Om du betalar hela köpesumman i förskott ska du kräva en förskottsbetalningsgaranti av din handelspartner, så att du får det betalda förskottet tillbaka om affären inte kan genomföras. Om den bank eller det land som ställer garantin är förknippad med politisk eller ekonomisk risk ska du kräva garanti i form av uppdragsgaranti eller en bekräftad standy-remburs. Danske Banks enhet Trade Finance hjälper dig att finna de lämpligaste lösningarna för en lyckad utrikeshandel. Det finns ingenting som går upp mot en bekräftad exportremburs med betalningstid: den betjänar exportören såväl som ett medel för betalning och finansiering som för riskhantering. Du kan diskontera din fordran i skeppningsskedet och på så sätt ändra betalningstid till kontant betalning enkelt och förmånligt. Mer information: 9

10 Fakturering i CNY gynnar både det finländska och det kinesiska företaget Andelen affärer som sker i CNY, dvs. i yuan, ökar överlag i Kinas utrikeshandel. År 2011 gjordes 10 procent av Kinas utrikeshandel i CNY, och andelen uppskattas ha ökat till 15 procent förra året. Kina har som mål att göra CNY till en av de huvudsakliga valutorna inom internationell handel. Kina har mildrat sin valutareglering, vilket har öppnat nya möjligheter för de finländska förtagen på den kinesiska marknaden. Danske Bank erbjuder en möjlighet att öppna ett konto i CNY, att skicka och ta emot betalningar i CNY samt att skydda sig för kursrisker som gäller CNY med hjälp av terminer och optioner. 10 Cash Management 1/2013

11 Fördelarna med CNY som faktureringsvaluta Enligt Kinas centralbank kan företagen genom att använda CNY spara 2 3 procent jämfört med de utländska valutorna. Användningen av CNY i faktureringen gynnar både det finländska och det kinesiska företaget. Det finländska företaget kan bedriva handel med flera handelspartners få rabatt eller ett bättre pris på den egna produkten förhandla om bättre betalningsvillkor Det kinesiska företaget kan minska sin valutakursrisk spara bl.a. valutaväxlings- och skyddskostnader Praktiska åtgärder för importörer och exportörer Avtala med din kinesiska handelspart om att faktureringen ändras till CNY. Öppna ett konto i CNY för dina utlandsbetalningar. Skydda dig för valutakursrisker med hjälp av terminer eller optioner. Begär mer information om olika skyddsalternativ av experterna på Danske Markets Finland! 11

12 NATIONELL DIREKTDEBITERING NATIONELL DIREKTDEBITERING Direktbetalning E-faktura SEPA-direktdebitering De tjänster som ersätter direktdebiteringen är e-faktura, direktbetalning och SEPA-direktdebitering. 12 Cash Management 1/2013

13 Tjänster som ersätter direktdebitering för fakturautställare Fr.o.m. den 18 januari har fakturautställare tillgång till alla tjänster som ersätter direktdebiteringen, eftersom vi förutom e-faktura nu även erbjuder en ny direktbetalningstjänst. De ersättande tjänsterna ska tas i bruk under innevarande år. Det lönar sig emellertid att inleda förberedelserna för att avsluta direktdebiteringen genast, eftersom tjänsten för konvertering av fullmakter för direktdebitering står till fakturautställarnas förfogande fram till Den främsta ersättande tjänsten är e-faktura, som lämpar sig för faktureringen av både företag och konsumenter. Vår bank tillhandahåller en lösning för företag av alla storlekar. Vi erbjuder tjänsten ensamma och tillsammans med våra samarbetspartner. 13

14 Du kan skicka t.ex. en e-faktura med bilaga till Danske Bank och vid behov skickar vi även en kopia av e-fakturan till en tredje part, t.ex. en redovisningsbyrå. Direktbetalning påminner om direktdebitering Den nya direktbetalningen har tagits fram speciellt för kunder som inte använder någon webbank, och till sina egenskaper liknar den direktdebitering. Vid direktbetalning skickar fakturautställaren på förhand uppgifter om fakturan till kunden, och på förfallodagen debiteras kundens konto automatiskt med fakturabeloppet. Övergången från direktdebitering till direktbetalning förutsätter inga åtgärder från kunderna, utan fakturautställaren och banken tar hand om ändringen. En förutsättning för införande av tjänsten är att fakturautställaren börjar använda den. E-faktura och direktbetalning grundar sig på Finvoice-formatet För att kunna övergå till direktbetalning ska fakturautställarens system stöda Finvoice-formatet och ha de egenskaper som direktbetalningen kräver. På grund av direktbetalningen har meddelandefunktionen för e-faktura (fakturautställarens meddelande och meddelandet till betalaren) ändrats. Dessutom har en ny meddelandefunktion lagts till på grund av konverteringen. SEPA-direktdebitering lämpar sig bra för fakturering mellan företag Den tredje ersättande tjänsten är SEPA-direktdebitering, med vilken du fortsättningsvis kan sköta företagets fakturering i form av direktdebitering. Det används två olika modeller av SEPA-direktdebitering, varav standardmodellen (core) är avsedd för fakturering av både konsumenter och företag, medan SEPA-direktdebitering enligt B2B-modellen endast är avsedd för fakturering mellan företag. SEPA-direktdebitering grundar sig på ISO20022-standarden och den kan även användas för gränsöverskridande direktdebitering. Enklast får du tillgång till SEPA-direktdebitering via webbanken för företag, Business Online, eftersom du i webban- 14 Cash Management 1/2013

15 kens faktureringstjänst kan lämna en SEPA-direktdebiteringsbegäran utan systemuppdateringar. Konverteringstjänsten underlättar övergången För att underlätta konverteringen av fullmakterna för direktdebitering erbjuder vi fakturautställare en konverteringstjänst, med hjälp av vilken vi konverterar direktdebiteringsfullmakterna antingen till tjänsten för automatisk betalning av e-faktura eller för direktbetalning. Konverteringstjänsten är tillgänglig och den förutsätter att företaget har Finvoice 2.0 och möjlighet att ta i bruk direktdebiteringstjänsten. Så här får du tillgång till tjänsten Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig att ta i bruk tjänsten. Om ditt företag redan har ett e-fakturaavtal med oss, har du automatiskt också tillgång till direktbetalning och konverteringstjänsten. Villkoren för konverteringstjänsten finns på vår webbplats. Genom att ta i bruk konverteringstjänsten förbinder sig företaget även till konverteringstjänstens villkor. Du måste ingå ett separat avtal med oss om SEPA-direktbetalning. Fakturautställarens minneslista: Övergå senast nu till att använda e-fakturatjänsten, eftersom en förutsättning för konverteringen är att e-fakturatjänsten och direktbetalningen stöds. På Finansbranschens centralförbunds webbplats hittar du de nyaste beskrivningarna av Finvoice. Uppmana kunderna att ta i bruk e-faktura redan nu. Konvertering kan inte göras för, eller direktbetalningstjänsten tas i bruk av fakturautställare som debiterar företag. Vid företagsfakturering kan antingen e-faktura eller SEPA-direktdebitering användas. 15

16 Ändringar i servicetaxan fr.o.m Löner och pensioner/st. Elektronisk kontoutdrag/st. Annullering av e-faktura/st. Utskrivning av e-faktura/st. Business Online Basic, månadsavgift Linkki materialöverföringstjänst (månadsavgift för materialöverföring) Begäran om ändring av användarfullmakterna för Business Online till banken per ändring 0,16 EUR 0,70 EUR 0,35 EUR + moms 0,90 EUR + moms 6,00 EUR 8,50 EUR 45,00 EUR Företagspaket Grundpaketet för företag, månadsavgift Storpaketet för företag, månadsavgift Netvisor-Grundpaketet, månadsavgift Netvisor-Storpaketet, månadsavgift 9,00 EUR 18,00 EUR 20,00 EUR 40,00 EUR Korttjänster för företag Årsavgift för kortet MasterCard Corporate Classic Årsavgift för kortet MasterCard Corporate Gold Årsavgift för kortet MasterCard Corporate Platinum Månadsavgift för Visa Electron och MasterCard Debit 45,00 EUR 85,00 EUR 370,00 EUR 4,00 EUR Övriga tjänster Avtalsändringar gällande Cash Management-tjänster i samband med fusioner, delning av bolag, företagsaffärer, kommunfusioner eller motsvarande 1000, ,00 EUR 16 Cash Management 1/2013

17 Penninghantering Grundredovisning, pris per mynt 0,025 EUR Grundredovisning, pris per sedel 0,025 EUR Grundredovisning, pris per kvitto 2,00 EUR Mynträkning, pris per mynt 0,013 EUR Växelpengar, pris per mynt 0,006 EUR Växelpengar, pris per sedel 0,006 EUR Växelpengar, pris per beställning 3,75 EUR Sedelräkning, pris per sedel 0,017 EUR Redovisning av kvitton, pris per kvitto 2,00 EUR Insättning av mynt på eget konto 2,50 % Insättning av sedlar på eget konto 0,25 % Finansieringstjänster Automatisk debitering av kredit/st. Faktura på kredit/st. Lyftande av kredit från finansieringslimit (uttag på kontor)/uttag Lyftande av kredit från webblimit (uttag ur Business Online)/uttag Ändring av krediter - Expeditionsavgift vid ändring av förfallodagen för en återkommande låneamortering, ändring i räntebindningen eller annan mindre ändring vid skifte av ränteperiod - Expeditionsavgift för ändring med vilken lånetiden förlängs, för ändring av amorteringsplanen, prissättningen eller valutan eller annan betydande ändring - Därtill en regleringsprovision på återstående lånekapital 3,00 EUR 12,00 EUR 150,00 EUR 100,00 EUR 300,00 EUR 500,00 EUR 0,50 % 17

18 Danske Bank Abp Registrerad hemort och adress: Helsingfors, Kolkajsgränden 2, DANSKE BANK FO-nummer New Normal Världen förändras och vi förändras med den. Läs mer Företagens Kundtjänst vardagar kl tfn (0,0828 /samtal + 0,12 /min.) Webbankens kundsupport vardagar kl tfn /3 (lna/msa) Program- och materialöverföringstjänster vardagar kl tfn (1,19 /min. + lna/msa)

11/2012 Cash Management

11/2012 Cash Management 11/2012 Cash Management Julhandeln inleds snart har du bytt den gamla betalningsknappen till en ny i webbutiken? s. 2 Den alpina säsongen inleddes i samarbete med Danske Bank s. 6 Förnyad betalningslista

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Vilka faktorer påverkar en remburs bekräftelseavgift? Lindroos Kasper. Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik

Vilka faktorer påverkar en remburs bekräftelseavgift? Lindroos Kasper. Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik < Vilka faktorer påverkar en remburs bekräftelseavgift? Lindroos Kasper Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Svenska handelshögskolan Helsingfors 2011 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution:

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer