Grovdiskmaskiner med granulat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grovdiskmaskiner med granulat"

Transkript

1 Grovdiskmaskiner med granulat

2 Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla ett sortiment diskmaskiner åtkomligt för distributörer utanför de etablerade större organisationerna. Genom kunskap, förutseende samt en vilja att kunna erbjuda något riktigt bra skapades ett sortiment kvalitetsmaskiner. Den utomordentligt höga kvalitén och nya innovationer gav snabbt säljframgångar, även utanför Sverige. Vår kvalitet Ambitionen att alla kunder skall vara nöjda har alltsedan starten varit vår ledstjärna. Fokus har därför varit att kunna erbjuda driftsäkerhet, låga driftskostnader samt bra arbetsmiljö istället för lägsta inköpspris, dvs. en tidig fokus på Life Cycle Cost. Excellent diskresultat har setts som en självklarhet. Våra partners Våra partners, som distribuerar, säljer och ger service på våra produkter, har vi valt med omsorg. Vi har en nära dialog, ger produktstöd, utbildning och säkerställer gemensamt att vi uppfyller kundens förväntningar. Wexiödisk är idag marknadsledare i Skandinavien med distributionsnät inte bara i Europa utan även i tex. Japan och Australien. Under senare år har Wexiödisk även fått flera prestigefyllda projekt inom flygcatering, en kundgrupp med extremt höga krav. Våra produkter Vi kommer att fortsätta satsa hårt på produktutveckling för att bibehålla och utveckla kundvärden genom ett tekniskt avancerat och konkurrenskraftigt produktsortiment. Till vår hjälp har vi välutbildad personal och moderna tekniska hjälpmedel. En komplett produktion, från plåtbearbetning till provkörning, utrustad med automatiska verkstadsmaskiner samt robotar säkerställer en hög kvalitet och tillgänglighet. Vårt miljötänkande Diskmaskiner är stora förbrukare av energi, vatten och kemikalier. Wexiödisk har därför under senare år fokuserat allt mer på miljöaspekten, vilket har lett till utveckling av flera nya unika produkter. ICS+ samt DUPLUS är namn på några patenterade principer som erbjuder en exceptionellt reducerad miljöbelastning och avsevärt lägre driftskostnader. Vår vardag Wexiödisk är beläget i Växjö i södra Sverige. Till vårt förfogande har vi en byggnadsyta på ca m 2. Vi är ca 175 personer. Vår ambition Varje installation skall vara en bra referens!

3

4 Grovdiskmaskiner med granulat WD-90GR Flex för restauranger, WD-90GR HC för mindre storkök samt WD-100GR för storkök med mycket grovdisk Optimalt diskresultat med granulatteknik Wexiödisks grovdiskmaskiner med plastgranulat har hög kapacitet och rengör effektivt med god hygien till mycket låga driftskostnader. Diskning med granulat reducerar behovet av traditionellt förarbete som blötläggning och skrubbning. Diskgodset diskas med en blandning av vatten, plastgranulat och diskmedel. Fastbrända matrester diskas bort snabbt och effektivt utan blötläggning. Lösa matrester bör skrapas bort före diskning för att förhindra onödig nedsmutsning av diskvattnet. Flera unika programval med bl.a. centrifugering möjliggör en snabb torkning av godset för bästa hygien. Stor flexibilitet enkel hantering Snabb och effektiv disk med plastgranulat utan blötläggning. Plastgranulat art.nr Skrädspade art.nr Maskinernas sex diskprogram med varierande disktider gör dem användbara för många olika typer av diskgods. Program med eller utan plastgranulat medger diskning av både hårt smutsat diskgods och ömtåliga plastföremål. Program utan centrifugering gör det möjligt att diska gods som inte kan placeras tillräckligt stadigt i diskkassetten. Kassetten med diskgods skjuts in och låses automatiskt fast på ett bord, som roterar under programmets gång. Vid byte av kassett låses den upp med ett enkelt handgrepp och dras ut utan att behöva lyftas. Effektiv disk: I första skedet sker en kraftig bearbetning av godset under högt spoltryck med en blandning av plastgranulat, vatten och diskmedel. Diskning med granulat Diskning utan granulat Centrifugering Slutsköljning Hög säkerhet: Efter diskning med granulat startar kemdiskpumpen och godset diskas med diskmedelsblandat vatten. Under kemdiskfasen spolas granulatet bort från diskgodset ner i granulattanken. Unik centrifugering: Diskpumpen stannar och centrifugeringen startar. Kvarvarande vatten och granulat centrifugeras bort och det roterande bordet återgår till normal hastighet. Snabb torkning: Diskgodset slutsköljs med 85-gradigt färskvatten via genomströmmaren, varefter slutcentrifugeringen startar. Centrifugeringen avlägsnar vattnet från godset och möjliggör en snabb torkning för bästa hygien.

5 Hög kapacitet och flexibilitet genom kundanpassade diskprogram 2 Maskinerna har sex unika diskprogram. Tre program används för granulatdisk och de övriga för diskning utan granulat. Diskprogrammen kan kundanpassas för högsta kapacitet och flexibilitet. Sortimentet med vagnar, avskrädningsbänkar, olika tillbehör och insatser för stackning i kassetten, skapar ett komplett disksystem med bra ergonomi och hög effektivitet. 1 3 Låga driftskostnader och bättre torkresultat med centrifugering Maskinernas unika centrifugering tillsammans med roterande diskgods under disk och slutsköljning ger bästa möjliga diskresultat och minskar mängden sköljvatten. Driftskostnaderna reduceras till ett minimum och torkresultatet förbättras avsevärt. Högsta hygien HACCP-funktion Kvalitetssystemet HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) är ett system som innebär att man ur hygiensynpunkt utser en mängd kritiska kontrollpunkter som bevakas. HACCP är ett förebyggande system för att säkerställa hygienkraven under diskprocessen. Genom maskinernas kontroll- och larmsystem för temperaturer och vattenflöden, vilka kan avläsas i manöverpanelen, säkerställs HACCP:s kritiska punkter. Driftsäkerhet med effektiv tvåpumpsteknik Det patenterade tvåpumpssystemet har två disktankar, en för granulatblandat diskvatten och en för diskvatten utan granulat. Med tvåpumpssystem och en riktig stackning av gods i kassetten, erhålls en driftsäker granulatseparering som minimerar granulatspill på golvet i diskrummet. 5 Principskiss över granulatdiskmaskin 1. Genomströmmare 2. Drivmotor för kassetten 3. Diskarmar 4. Granulatpump 5. Disktank med granulat 6. Diskpump 4 6 Kontinuerlig information via manöverpanelen Manöverpanelen visar viktig information som t.ex. valt program, återstående disktid, temperaturer, larm, antal diskcykler m.m. Maskinerna WD-90GR Flex / WD-90GR HC har en symbolpanel som visar information med enkla symboler samt med siffror i panelens displayer. WD-100GR är försedd med textpanel för visning av all information i klartext. Manöverpanelerna används också för test av funktioner vid underhålls- och servicearbeten. Servicevänlighet Wexiödisks granulatdiskmaskiner har en konstruktion som underlättar eventuell service. De flesta komponenter är lätt åtkomliga och service kan normalt utföras från maskinernas framsida. Elskåpets höga placering i bekväm arbetshöjd, ger en tydlig överblick över komponenterna samt skydd mot vatten vid städning av golvet. Med Wexiödisks prispolicy för reservdelar skapas låga underhålls- och servicekostnader.

6 WD-90GR Flex en kompakt diskmaskin för restauranger och mindre storkök Bästa diskresultat och snabb torkning med centrifugering Unik fyrkantskassett anpassad för varierande diskgods Hög kapacitet vid diskning av små kantiner Stort urval av tillbehör för varierande diskgods 8 st ½-kantiner per diskprogram Nedfällbar lucka underlättar rengöringen av diskutrymmet 6 diskprogram med HACCP-funktion Diskmaskin WD-90GR Flex med tillhörande kringutrustning och tillbehör utgör ett disksystem utvecklat för restauranger och mindre storkök. Maskinen diskar med en blandning av vatten, plastgranulat och diskmedel, vilket reducerar behovet av traditionellt förarbete som blötläggning och skrubbning. Diskkassetten och tillbehören är utvecklade för olika typer av diskgods t.ex. grytor, grillgaller med GN-mått och mindre blandningskärl. Vid diskning av ½-kantiner och mindre kantiner med GN-mått uppnås en hög kapacitet. Kassetten rymmer 4 st 1/1-kantiner och 8 st ½- kantiner. Tillbehören till kassetten används för enkel diskning av grytor, stekplåtar, små kantiner och övriga matberedningstillbehör som används i restauranger och storkök. Bordsvagn, art.nr för transport av kassett. Skrädbänk, art.nr för tömning av matrester och ackumulering av smutsigt gods. Hållare för tillbehör, art.nr Monteras på maskinens vänstra eller högra sida.

7 Tillbehör till WD-90GR Flex ett urval för olika typer av diskgods Fyrkantskassett. Art.nr Ingår i leveransen. Grytgaller. Art.nr st ingår i leveransen. Stödvägg. Art.nr st ingår i leveransen. Flexibel insats. Art.nr Används tillsammans med grytgaller. Ingår i leveransen. Slevhållare för arbetsredskap. Art.nr Nätkorg Art.nr Hållare. Art.nr För små grytor och skålar. Allroundhållare. Art.nr För grytor med handtag samt ABCkantiner. Hållare för 1/3-, 1/6-, 1/9-kantiner. Art.nr Standardleveransen omfattar följande tillbehör: Kassett art.nr st Stödvägg art.nr st Grytgaller art.nr st Flexibel insats art.nr st

8 WD-90GR HC en effektiv diskmaskin för storkök med kantindisk Bästa diskresultat och snabb torkning med centrifugering Unik sexkantskassett med hög kapacitet för kantindisk, rymmer 6 st ½- eller 1/1-kantiner Stort urval av tillbehör för varierande diskgods Tillbehör för diskning av 65 mm djup 2/1-kantin och bakplåtar 600x400 mm Nedfällbar lucka för bättre åtkomlighet vid rengöring av diskutrymmet 6 diskprogram med HACCP-funktion Diskmaskin WD-90GR HC med tillhörande kringutrustning och tillbehör utgör ett disksystem utvecklat för mindre storkök med mycket kantindisk. Maskinen diskar med en blandning av vatten, plastgranulat och diskmedel, vilket reducerar behovet av traditionellt förarbete som blötläggning och skrubbning. Med maskinens unika sexkantskassett uppnås en hög kapacitet vid diskning av 1/1- och ½-kantiner. Kassettens mått möjliggör, med en enkel tillsats, diskning av 2 st 2/1-kantiner, 65 och 40 mm djupa, samt bakplåtar 600x400 mm såväl plana som med 20 mm kant. Grillgaller 600x400 mm kan också diskas. Disksystemet kan kombineras med andra typer av kassetter, vilket ökar flexibiliteten och kapaciteten för olika typer av kantiner och grovdisk. WD-90GR HC är en kompakt maskin. Tillsammans med en avskrädningsbänk med avspolningsenhet erhålls ett fungerande flöde av diskgods. Avspolningsenheten kan användas för både avspolning av diskgodset före diskningen samt vid rengöring av maskin och diskrum. Bordsvagn, art.nr , för transport av kassett. Skrädbänk, art.nr , för tömning av matrester och ackumulering av smutsigt gods. Hållare för tillbehör, art.nr Monteras på maskinens vänstra eller högra sida.

9 Tillbehör till WD-90GR HC ett urval för olika typer av diskgods Sexkantskassett. Art.nr Ingår i leveransen. Grythållare. Art.nr För stora grytor. Ingår i leveransen. Gallerhållare. Art.nr För 2/1kantin, galler, bakplåtar. Ingår i leveransen. Slevhållare. Art.nr För sexkantskassett och rundkorg. Flexibel insats. Art.nr Gummirepshållare för bunkar, grytor. Grythållare för små grytor. Art.nr Kastrullhållare. Art.nr För stekplåtar och kastruller. ABC- och lockhållare Art.nr Diskkorg för ABC-kantiner Art.nr Standardleveransen omfattar följande tillbehör: Kassett art.nr st Grythållare art.nr st Gallerhållare för 2/1-kantin art.nr st

10 WD-100GR en ergonomisk diskmaskin för storkök med mycket grovdisk Bästa hygien och snabb torkning med centrifugering Unik genommatad maskin för bästa ergonomi och hygien Värmeåtervinning med kondensbatteri reducerar utsläpp av ånga Låga driftskostnader förbrukar endast kallvatten under drift Effektiv diskning och hög kapacitet med dubbla spolsystem Komplett disksystem med inmatningsbänk och transportvagn Stort urval av tillbehör för varierande diskgods Diskmaskin WD-100GR med tillhörande kringutrustning och tillbehör utgör ett disksystem utvecklat för storkök med mycket grovdisk. Maskinen diskar med en blandning av vatten, plastgranulat och diskmedel, vilket reducerar behovet av traditionellt förarbete som blötläggning och skrubbning. Den genommatade maskinen bildar, tillsammans med inmatningsbänken och transportvagnen, ett system för enkel separering av rent och smutsigt gods. I disksystemet för genommatning ingår 2 st kassetter. Kassettens nominella kapacitet är en del av maskinens totala kapacitet. Hur diskgodset hanteras i övrigt har också en avgörande betydelse. Under tiden en kassett diskas, förbereds den andra. Tiden för byte av kassett minskar och den effektiva disktiden ökar. Denna typ av disksystem ökar kapaciteten och skapar ett effektivt flöde av diskgods i diskrummet. Maskinens kassett är utvecklad för varierande diskgods. Tillbehören ökar kapaciteten och underlättar hantering och stackning av gods. Kassetten rymmer 8 st 1/1- eller 4 st 2/1-kantiner. I diskrum med begränsad golvyta skapar den frontmatade maskinen tillsammans med olika typer av kringutrustning ett optimalt flöde av diskgods. Kapaciteten blir dock begränsad i förhållande till ett genommatat disksystem. Vagn för transport av kassett, art.nr Inmatningsbänk, art.nr med avspolningsenhet art.nr

11 Tillbehör till WD-100GR ett urval för olika typer av diskgods Kombikassett. Art.nr Ingår i leveransen. Stödvägg för kantinlock. Art.nr Ingår i leveransen. Grytgaller. Art.nr Ingår i leveransen. Slevhållare. Art.nr För köksredskap max 650 mm höga. Nätkorg Art.nr Hållare för 1/3-,1/6- samt 1/9-kantiner. Art.nr Hållare för ABC-kantiner. Art.nr Flexibel insats. Art.nr Används tillsammans med grytgaller. Allroundhållare Art.nr Standardleveransen omfattar följande kringutrustning och tillbehör (genommatat system) Inmatningsbänk art.nr st Transportvagn art.nr st Kassett art.nr st Stödvägg art.nr st Grytgaller art.nr st Glidskena kort art.nr st Glidskena lång art.nr st Standardleveransen omfattar följande kringutrustning och tillbehör (frontmatat system) Transportvagn art.nr st Kassett art.nr st Stödvägg art.nr st Grytgaller art.nr st Glidskena kort art.nr st Glidskena lång art.nr st

12 Diskrumslayout Diskrummets layout har en avgörande betydelse för arbetsmiljön och diskflödet i diskrummet. En genomtänkt diskrumslayout minskar arbetsskador och ger användaren en miljömässigt bra arbetsplats. Diskgodsets flöde påverkar kapacitet och driftskostnader och layouten bör utformas med hänsyn till ren och smutsig sida i diskflödet. Diskrumslayout med WD-90GR Flex och WD-90GR HC WD-90GR Flex kan med fördel placeras i anslutning till köket. Kringutrustningen, med avskrädningsbänk och tillbehör för stackning är viktig för ett bra resultat. Vid mycket varierande diskgods kan det finnas behov av ytterligare kassetter och transportvagnar. WD-90GR HC med sexkantkassett är avsedd för kunder med mycket disk bestående av 1/1-, 2/1- och 1/2-kantiner. Placeras maskinen i diskrummet, kan en enkel sortering av diskgodset skapas, där den hårt smutsade disken diskas i granulatdiskmaskinen. Vid grovdisk med varierande smutsighetsgrad kan det lätt smutsade diskgodset diskas i en traditionell maskin avsedd för porslinsdisk. Därmed ökar kapaciteten. Granulatdiskmaskinen bör då placeras i anslutning till porslinsdisken. Avskrädningsbänken används både som utslagsbänk för matrester och för ackumulering av smutsigt diskgods. Plats för ackumulering av smutsigt diskgods bör alltid finnas där stackning av kassetten sker. Diskrumslayout med WD-100GR WD-100GR, tillsammans med inmatningsbänk och transportvagn, utgör ett disksystem där kassetten matas genom maskinen från smutsig till ren sida Maskinen kan med fördel placeras i ett diskrum med en porslinsdiskmaskin. Tillsammans skapar de ett optimalt flöde med hög kapacitet. Den lätt smutsade grovdisken diskas i porslinsdisken och den hårt smutsade från tillagningen i granulatdiskmaskinen. Kassetten stackas på inmatningsbänken, där också matresterna skrapas bort. I anslutning till inmatningen bör en avlastningsyta finnas för ackumulering av smutsigt diskgods. Vid genommatat disksystem används två kassetter som standard. Förlängda in- och utmatningar finns som tillval, vilket gör det möjligt att använda tre eller flera kassetter i systemet. Vid begränsad tillgång på plats kan en frontmatad maskin användas, till vilken antingen en transportvagn eller inmatningsbänk kan anslutas.

13 Artikelnummer - Extra utrustning Maskinmodell Art. nr. WD-90GR Flex Granulatdiskmaskin med standardutrustning WD-90GR HC Granulatdiskmaskin med standardutrustning WD-100GR Genommatad granulatdiskmaskin, Höger/Vänster H WD-100GR Genommatad granulatdiskmaskin, Vänster/Höger V WD-100GR Frontmatad granulatdiskmaskin F Extra utrustning WD-90GR Flex / WD-90GR HC Tryckstegringspump 230/400V Ånguppvärmning kPa 400V 3N~ 50Hz Å Anslutning för effektvakt Anslutning för effektvakt Sicotronic S Rostfria kopplingar Avspolningsenhet till skrädbänk Gallerlock för diskkorg porslin Extra utrustning WD-100GR Genommatad/frontmatad Tryckstegringspump 230/400V Airgap Ånguppvärmning kPa 400V 3N~ 50Hz Å Anslutning för effektvakt Anslutning för effektvakt Sicotronic S Inmatningsbänk frontmatad Kassett för standard diskkorg porslin Gallerlock för diskkorg porslin Förlängningsbänk inmatning Anslutningsbana, speciallängd Avspolningsenhet för inmatningsbänk In- och utmatningsbana, längd 2000 mm Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

14 Tekniska uppgifter Tekniska data WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Granulatpump (kw) 2,2 2,2 2x2,2 Sköljpump (kw) 1,5 1,5 2,2 Motor rotationsbord (kw) 0,18 0,18 0,37 Drivmotor luckor (kw) - - 2x0,09 Genomströmmare (kw) Tankvärme (kw) Kondensfläkt (kw) - - 0,12 Kondensfläkt, kapacitet (m 3 /tim) Värmeåtervinning, kylyta (m 2 ) Tankvolym (liter) Vikt, maskin i drift (kg) Granulatmängd (liter) Kapslingsklass (IP) Kapacitet och driftsdata WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Total disktid program 1** (min) Total disktid program 2**(min) Total disktid program 3** (min) 10,3 10,3 10,3 Total disktid program 4** (min) 2,3 2,3 2,3 Total disktid program 5** (min) 3,8 3,8 3,8 Total disktid program 6** (min) 6,8 6,8 6,8 Kapacitet (1/1-kantiner/program)****(st) Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering ****(st) Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering ****(st) Kallvattenförbrukning, sköljning/program (liter) ***** 3,5-5 3, Vattenförbrukning, kylning/program (liter) 0-1,5 0-1,5 - Energiförbrukning (kwh av ansluten effekt) 70-90% 70-90% 70-90% Max. ångförbrukning *** (kg/h) Ljudnivå * (db(a)) Max. yttemperatur vid 20 C rumstemperatur ( C) * Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen ** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar *** Vid ånguppvärmd maskin **** Max. kapacitet beroende på kantinernas djup ***** Gäller under idealförhållanden och program med centrifugering. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installation. Anslutning, eluppvärmd maskin WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Total anslutningseffekt (kw) 11,3 11,3 21 Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm 2 ) * Annan anslutningsspänning på begäran Anslutning, ånguppvärmd maskin kpa WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Total anslutningseffekt (kw) 2,4 2,4 4,8 Huvudsäkring 400V 3N~ (A) * Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm 2 ) Ånganslutning (inv. gänga) R ½" R ½" R 1" Anslutning kondensvatten (inv. gänga) R ½" R ½" R ½" * Annan anslutningsspänning på begäran Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

15 Anslutning vatten, avlopp och ventilation WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Vattenkvalitet, hårdhet ( dh) Varmvattenanslutning C (invändig gänga) R ½" R ½" R ½" Kallvattenanslutning 5-12 C (invändig gänga) R ½" R ½" R ½" Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) Vattenkapacitet varmvatten, tryck (kpa) Vattenkapacitet varmvatten, flöde (liter/min) Vattenkapacitet kallvatten, kylning. Min/max tryck (kpa) 100/ /600 - Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kpa) Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min) Vattenkapacitet varmvatten. Min/max tryck (kpa) /600 Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) Ventilation av maskinen (m 3 /tim) Storlek och vikt för transport WD-90GR Flex WD-90GR HC WD-100GR Storlek, LxBxH (mm) * 1060x900x x900x x1320x2300 Vikt (kg) * * Inkl. emballage. Måttskisser WD-90GR Flex och WD-90GR HC 1. Kallvattenanslutning 2. Varmvattenanslutning 3. Elanslutning 4. Ånganslutning (Ånguppvärmd maskin) 5. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin) 6. Avloppsanslutning 7. Diskmedelsanslutning Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

16 Måttskisser WD-100GR 1. Kallvattenanslutning 2. Varmvattenanslutning 3. Elanslutning 4. Ånganslutning (Ånguppvärmd maskin) 5. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin) 6. Avloppsanslutning 7. Diskmedelsanslutning 8. Ventilationsanslutning Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

17

18 Reklamkontoret AB Ver. 2:SE Telefon: Telefax: Adress: Mårdvägen 4 SE Växjö SVERIGE E-post:

Underbänkdiskmaskin WD-4

Underbänkdiskmaskin WD-4 Underbänkdiskmaskin WD-4 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

Först. i världen! Duplus-diskmaskin WD-9. www.wexiodisk.com

Först. i världen! Duplus-diskmaskin WD-9. www.wexiodisk.com Först i världen! Duplus-diskmaskin WD-9 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4

Underbänkdiskmaskin WD-4 Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-4 En robust underbänkdiskmaskin med lång livslängd för det lilla men krävande köket Driftsäker

Läs mer

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med Grovdiskmaskin t a l u n a gr med - EN LÖNSAM OCH PROFESSIONELL UTMANARE Ökar flödet av diskgods i köket GROVDISKMASKIN med plastgranulat rengör diskgodset effektivt och säkerställer god hygien till mycket

Läs mer

Vagndiskmaskin WD-18 CW. www.wexiodisk.com

Vagndiskmaskin WD-18 CW. www.wexiodisk.com Vagndiskmaskin WD-18 CW www.wexiodisk.com BCAUS W DO CAR Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE Vagndiskmaskin WD-18 CW BCAUS W DO CAR Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-18 CW Den flexibla vagndiskmaskinen för sjukhus, flygkök och andra större institutioner. Vagndiskmaskinen

Läs mer

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd.

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd. Art. nr: WD-4 Wexiödisk WD-4 är en enkel och driftsäker underbänkdiskmaskin. Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet och optimalt diskresultat är egenskaper som gör Wexiödisk WD-4 lämplig för det

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-6. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-6 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda storköksbranschen det

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Tunneldiskmaskin WD-151E/421E. www.wexiodisk.com

Tunneldiskmaskin WD-151E/421E. www.wexiodisk.com Tunneldiskmaskin WD-151E/421E www.wexiodisk.com BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner

Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner Det miljövänliga konceptet för huvdiskmaskiner BECAUSE WE DO CARE Det nya gröna konceptet för huvdiskmaskiner sparar mer än bara vatten... Wexiödisk introducerar en verklig innovation på marknaden med

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 DUPLUS Den nya generationens diskmaskin för små och medelstora kök. BECAUSE WE DO CARE

Läs mer

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-12 En av marknadens bästa kombidiskmaskiner för krävande kök. WD-12 en förstklassig kombidiskmaskin

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-7 Den nya generationens kombidiskmaskin för små och medelstora kök. Aldrig förr har det varit

Läs mer

WD-90 DUO GROVDISKMASKIN

WD-90 DUO GROVDISKMASKIN WD-90 DUO GROVDISKMASKIN GROVDISKMASKIN WD-90 DUO Effektiv och användarvänlig mindre manuell hantering. Ingen slitsam fördisk granulater skrubbar bort matresterna i maskinen. Hög kapacitet på liten yta

Läs mer

Tunneldiskmaskin WD-151E/421E. www.wexiodisk.com

Tunneldiskmaskin WD-151E/421E. www.wexiodisk.com Tunneldiskmaskin WD-151E/421E www.wexiodisk.com Alla installationer ska vara en bra referens! www.wexiodisk.com En av marknadens mest effektiva tunneldiskmaskiner Användarvänlig konstruerad för bästa

Läs mer

Tunneldiskmaskin. WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE

Tunneldiskmaskin. WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE Tunneldiskmaskin WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE 1 BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat

Läs mer

Tunneldiskmaskin. WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE

Tunneldiskmaskin. WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE Tunneldiskmaskin WD ICS+ och PRM BECAUSE WE DO CARE 1 Alla installationer ska vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-ICS+ Den nya generationens tunneldiskmaskin för medelstora kök 3 Tunneldiskmaskinen

Läs mer

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-B Den nya generationens banddiskmaskin för storköksmiljöer såsom flygkök, sjukhus och andra större

Läs mer

WD-4S UNDERBÄNKDISKMASKIN

WD-4S UNDERBÄNKDISKMASKIN WD-4S UNDERBÄNKDISKMASKIN UNDERBÄNKDISKMASKIN WD-4S Svensk kvalitetsdesign ren, enkel och funktionell design i rostfritt stål och härdat glas. Perfekt resultat varje gång specialdesignade diskarmar rengör

Läs mer

PRISLISTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄLLANDE FÖR ORDER FRÅN 2014-01-01. Leveransvillkor

PRISLISTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄLLANDE FÖR ORDER FRÅN 2014-01-01. Leveransvillkor Prislista 2014 SEK PRISLISTA GÄLLANDE FÖR ORDER FRÅN 2014-01-01 Leveransvillkor FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik Enligt Incoterms 2010. Garantitid i Sverige WD-4C/WD-4, 2 år för material och fabrikationsfel.

Läs mer

PRISLISTA 2013. Samtliga priser är exkl. moms. Emballagekostnad tillkommer. Dröjsmålsränta 8% / månad

PRISLISTA 2013. Samtliga priser är exkl. moms. Emballagekostnad tillkommer. Dröjsmålsränta 8% / månad 1/44 PRISLISTA 2013 Priser: Samtliga priser är exkl. moms Leveransvillkor: Fritt fabrik enligt Incoterms 2010. Emballage: Garanti: Betalningsvilkor: Äganderättsförbehåll: Emballagekostnad tillkommer 1

Läs mer

grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent

grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent Innehåll WEXIÖDISK KVALITET, MILJÖTÄNK & ERGONOMI... 4 DISKA RENT MED GRANULAT SMÅ MEN EFFEKTIVA... 6 WD-12 DEN GENOMMATADE MASKINEN... 8 WD-90 DUO FRÅN GLAS TILL

Läs mer

grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent

grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent grovdiskmaskiner Tuff disk enkelt rent Innehåll WEXIÖDISK KVALITET, MILJÖTÄNK & ERGONOMI... 4 DISKA RENT MED GRANULAT SMÅ MEN EFFEKTIVA... 6 WD-12 DEN GENOMMATADE MASKINEN... 8 WD-90 DUO FRÅN GLAS TILL

Läs mer

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE Kombidiskmaskin BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda storköksbranschen

Läs mer

PRISLISTA 1. Gällande för leveranser från 2012-01-01. FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik Enligt Incoterms 2000.

PRISLISTA 1. Gällande för leveranser från 2012-01-01. FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik Enligt Incoterms 2000. PRISLISTA 1 Gällande för leveranser från 2012-01-01 Leveransvillkor: Garantitid i Sverige: Strömart: FCA (Free Carrier) Wexiödisk fabrik Enligt Incoterms 2000. WD-4C/WD-4, 2 år för material och fabrikationsfel

Läs mer

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE

Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE Banddiskmaskin WD-B BECAUSE WE DO CARE WD-B Den nya generationens banddiskmaskin för storköksmiljöer såsom flygkök, sjukhus och andra större institutioner. Alla installationer skall vara en bra referens!

Läs mer

NO PRE- WASHING CONCEPT

NO PRE- WASHING CONCEPT SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN. NO PRE- WASHING CONCEPT GRANULE FLEXI EFFEKTIV OCH FLEXIBEL. GRANULE FLEXI Granule Flexi är en frontmatad grovdiskmaskin med No Pre-Washing -teknik som passar för

Läs mer

NO PRE- WASHING CONCEPT

NO PRE- WASHING CONCEPT SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN. NO PRE- WASHING CONCEPT GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STORA MÄNGDER GN-KANTINER. GRANULE GASTRO Granule Gastro är en genommatad grovdiskmaskin med No

Läs mer

Granule Gastro. Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck

Granule Gastro. Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck Granule Gastro Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck 1 ren kraft I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

PROFESSIONELLA DISKMASKINER HUVDISKMASKINER AUP AMX

PROFESSIONELLA DISKMASKINER HUVDISKMASKINER AUP AMX PROFESSIONELLA DISKMASKINER HUVDISKMASKINER AUP AMX 01 02 DET FINNS EN HOBART FÖR VARJE DISKRUM PREMAX AUP Fördisk, findisk, grovdisk. En mycket pålitlig och kraftfull diskmaskin med ASR inbyggd fördiskfunktion

Läs mer

Granule Smart. hög kapacitet på liten yta

Granule Smart. hög kapacitet på liten yta Granule Smart hög kapacitet på liten yta 1 ren kraft I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK

Läs mer

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade

Läs mer

NO PRE- WASHING CONCEPT

NO PRE- WASHING CONCEPT SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN. NO PRE- WASHING CONCEPT GRANULE SMART HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA. GRANULE SMART Granule Smart är en frontmatad grovdiskmaskin med No Pre-Washing -teknik. Den är liten,

Läs mer

VAGNDISKMASKIN WD-18CW. Installations- och användarmanual

VAGNDISKMASKIN WD-18CW. Installations- och användarmanual VAGNDISKMASKIN WD-18CW (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från:15. 06. 2011 Rev.: 2.0 WD-18CW Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Tunneldisken Modul - växer med uppgiften!

Tunneldisken Modul - växer med uppgiften! Tunneldisken Modul 2 electrolux wtm Tunneldisken Modul - växer med uppgiften! Moduluppbyggd konstruktion kombineras och anpassas efter kundens behov. electrolux wtm 3 Det nya sortimentet av tunneldiskmaskiner

Läs mer

Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk

Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk WD-4, WD-4E En helautomatisk, personvänlig entanksmaskin med små ytterdimensioner, byggd för mångårig tjänst i krävande miljö. Värme- och ljudisolering som standard. För

Läs mer

GRANULE FLEXI EFFEKTIV I SIN FLEXIBILITET.

GRANULE FLEXI EFFEKTIV I SIN FLEXIBILITET. GRANULE FLEXI EFFEKTIV I SIN FLEXIBILITET. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från:15. 05. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

PROFESSIONELLA DISKMASKINER TUNNELDISKMASKINER PROFI CN PREMAX CP INNOVATIV EKOLOGISK EKONOMISK

PROFESSIONELLA DISKMASKINER TUNNELDISKMASKINER PROFI CN PREMAX CP INNOVATIV EKOLOGISK EKONOMISK PROFESSIONELLA DISKMASKINER TUNNELDISKMASKINER PROFI CN PREMAX CP INNOVATIV EKOLOGISK EKONOMISK EGENSKAPER ENDAST I PREMAX SKÖLJVATTEN KONTROLL I moderna tunneldiskmaskiner kan användaren oftast välja

Läs mer

Besticksorterare. ACS 800 Dynamic BECAUSE WE DO CARE

Besticksorterare. ACS 800 Dynamic BECAUSE WE DO CARE Besticksorterare ACS 800 Dynamic BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com ACS 800 Dynamic Den nya generationens besticksorterare för storköksmiljöer såsom flygkök,

Läs mer

Granule Combi. Tre maskiner i en

Granule Combi. Tre maskiner i en Granule Combi Tre maskiner i en 1 ren kraft I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK får du

Läs mer

GRANULE MAXI SKRÄDDARSYDD FÖR HÖG KAPACITET.

GRANULE MAXI SKRÄDDARSYDD FÖR HÖG KAPACITET. GRANULE MAXI SKRÄDDARSYDD FÖR HÖG KAPACITET. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från

Läs mer

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN.

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK får

Läs mer

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE

Kombidiskmaskin WD-12 BECAUSE WE DO CARE Kombidiskmaskin WD-1 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-1 En av marknadens bästa kombidiskmaskiner för krävande kök. WD-1 en förstklassig kombidiskmaskin

Läs mer

Huvdiskmaskin Green and Clean

Huvdiskmaskin Green and Clean Electrolux Diskmaskiner uppfyller alla krav på effektivitet, ekonomi och ergonomi i diskrummet. Electrolux diskmaskinsprogram består av alla typer och storlekar av diskmaskiner såsom glasdiskmaskiner,

Läs mer

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR. Installations- och användarmanual

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR. Installations- och användarmanual GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01.05.2012 Rev.: 3.0 WD-100GR Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken...

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. * bänkar finns ej till försäljning hos GRANULDISK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket

Läs mer

Disk - Granuldisk. Det perfekta valet för små till medelstora kök

Disk - Granuldisk. Det perfekta valet för små till medelstora kök Disk - Granuldisk Det perfekta valet för små till medelstora kök Ingen blötläggning, ingen skrubbning GO-Tech rengöring* Hygieniskt rent diskgods Bra arbetsmiljö Hög Kapacitet Liten miljöpåverkan Upp till

Läs mer

GRANULE SMART HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA.

GRANULE SMART HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA. GRANULE SMART HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK

Läs mer

Underbänksdiskmaskiner

Underbänksdiskmaskiner Underbänksdiskmaskiner green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat är bäst i sin

Läs mer

Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader.

Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader. HUVDISKMASKIN DEN DU KAN LITA PÅ ACTIVE Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader. Innovationerna gör användandet smidigare, enklare, snabbare. Resultatet är oklanderlig

Läs mer

Prislista. Sverige. gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare

Prislista. Sverige. gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare lista Sverige gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare Ingen fördisk Granule Optimised Washing Technology eliminerar behovet av fördisk*. Bara skrapa och diska 1. Skrapa 2. Lasta 3. Tryck på knappen! *Vid

Läs mer

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO (Bruksanvisning i original) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 2014-01-22 Rev.: 0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

Bänklösningar för Granule Combi. Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar

Bänklösningar för Granule Combi. Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar Bänklösningar för Granule Combi Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar Granule Combi ingen vanlig grovdiskmaskin Granule Combi är ingen vanlig grovdiskmaskin det är ett helt nytt

Läs mer

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A EAN13: 8017709151003 Plats för 14 kuvert Active light-ljussignal mot golvet indikerar att maskinen är igång 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram,

Läs mer

Diskmaskiner och diskrumsutrustning

Diskmaskiner och diskrumsutrustning Diskmaskiner och diskrumsutrustning ELECTROLUX PRODUKTKATALOG 189 Electrolux har ett stort utbud av disklösningar som sträcker sig från kompakta underbänksdiskmaskiner för glas och annat diskgods till

Läs mer

The Range. Diskmaskiner. Dishwashing. Preparation. Cooking. Laundry equipment. Distribution. Ovens. ... and much more.

The Range. Diskmaskiner. Dishwashing. Preparation. Cooking. Laundry equipment. Distribution. Ovens. ... and much more. The Range Diskmaskiner Preparation Dynamic - Static Static HD Cooking N900 - PD700 Snack 600 Industrial machines Ovens ActivePlus and Plus FCF Refrigeration Refrigerated appliances the numbers that professionals

Läs mer

ST2FABPK. retro 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL ROSA ENERGIMÄRKNING: A+++A

ST2FABPK. retro 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL ROSA ENERGIMÄRKNING: A+++A 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL ROSA ENERGIMÄRKNING: A+++A EAN13: 8017709232443 Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Snabbprogram: Speed 27

Läs mer

Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg

Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg Tvättmaskiner PW 413 Miele kvalité, Made in Germany Superb teknologi för fastighetens grovtvättstuga Med THE BENCHMARK MACHINES menar vi att vi

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

ST2FABWH Nyheter. retro 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL VIT ENERGIMÄRKNING: A+++A

ST2FABWH Nyheter. retro 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL VIT ENERGIMÄRKNING: A+++A ST2FABWH Nyheter 60 CM DISKMASKIN I RETROSTIL VIT ENERGIMÄRKNING: A+++A EAN13: 8017709252618 Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Snabbprogram:

Läs mer

entanksmaskiner Diska rent med rent samvete

entanksmaskiner Diska rent med rent samvete entanksmaskiner Diska rent med rent samvete Innehåll WEXIÖDISK KVALITET, MILJÖTÄNK & ERGONOMI... 5 WD-4S BÄSTA BARDISKEN I STAN... 6 IZAKAYA MOSHI KÄRLEK PÅ JAPANSKA... 8 WD-6 OCH WD-7 TROTJÄNARE I KÖKET...

Läs mer

NYTT. Mieles nya ProfiLine-diskmaskiner. Snabb och effektiv rengöring av din disk flera gånger per dag

NYTT. Mieles nya ProfiLine-diskmaskiner. Snabb och effektiv rengöring av din disk flera gånger per dag NYTT Mieles nya ProfiLine-diskmaskiner Snabb och effektiv rengöring av din disk flera gånger per dag Diskmaskiner som uppfyller höga krav på effekt och design Diska upp till 5 gånger per dag Rengöring

Läs mer

STA6539L2 NYHET 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++

STA6539L2 NYHET 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++ STA6539L2 NYHET 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++ EAN13: 8017709177928 Plats för 13 kuvert 10 program (varav 5 snabbprogram): Avspolning, Glasprogram, ECO, Auto 45-65, Super Snabbprogram:

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

STA13XL2 60 CM DISKMASKIN MED LUCKA OCH HANDTAG I ROSTFRITT STÅL ENERGIMÄRKNING: A+++

STA13XL2 60 CM DISKMASKIN MED LUCKA OCH HANDTAG I ROSTFRITT STÅL ENERGIMÄRKNING: A+++ 60 CM DISKMASKIN MED LUCKA OCH HANDTAG I ROSTFRITT STÅL ENERGIMÄRKNING: A+++ EAN13: 8017709166526 Handtag i Opera design Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram):dis Avspolning, glasprogram,

Läs mer

NO PRE- WASHING CONCEPT

NO PRE- WASHING CONCEPT NO PRE- WASHING CONCEPT 1970 s 1977 1987 Visste du att idén om Granulatgrovdisk kom till i en bastu? En grupp vänner, som hade för vana att träffas veckovis i bastun på ett hotell strax utanför Malmö,

Läs mer

PRISLISTA GILTIG FR O M , VER. 2, FÖR SVERIGE (SEK)

PRISLISTA GILTIG FR O M , VER. 2, FÖR SVERIGE (SEK) PRISLISTA 2015. GILTIG FR O M 2015-01-01, VER. 2, FÖR SVERIGE (SEK) INNEHÅLL KÖPVILLKOR 2 KONTAKT, POWERGRANULES, UNDERHÅLLSSERVICE, RESERVDELAR 3 GRANULE FLEXI 4 GRANULE FLEXI TILLBEHÖR 5 GRANULE SMART

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

ST2FABNE2. retro 60 CM INBYGGD DISKMASKIN SVART MÄRKNING A+++A

ST2FABNE2. retro 60 CM INBYGGD DISKMASKIN SVART MÄRKNING A+++A ST2FABNE2 60 CM INBYGGD DISKMASKIN SVART MÄRKNING A+++A EAN13: 8017709166915 20% lägre energiförbrukning än A-klass Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram, ECO, auto

Läs mer

ST2FABNE2. retro 60 CM DISKMASKIN SVART ENERGIMÄRKNING: A+++A

ST2FABNE2. retro 60 CM DISKMASKIN SVART ENERGIMÄRKNING: A+++A ST2FABNE2 60 CM DISKMASKIN SVART ENERGIMÄRKNING: A+++A EAN13: 8017709166915 Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Snabbprogram: Speed 27

Läs mer

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++ 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+++ EAN13: 8017709202200 Plats för 13 kuvert 10 program (varav 5 snabbprogram): Avspolning, Glasprogram, ECO, Auto 45-65, Super Snabbprogram: Speed 27 min,

Läs mer

speedmatic Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad SN 46M593SK

speedmatic Diskmaskin, 60 cm För underbyggnad SN 46M593SK rostfritt stål 10599 kr* *Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms) Produktegenskaper Förbrukning och prestanda k Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass:

Läs mer

tunneldiskmaskiner Mer disk mindre energi

tunneldiskmaskiner Mer disk mindre energi tunneldiskmaskiner Mer disk mindre energi Innehåll WEXIÖDISK KVALITET, MILJÖTÄNK & ERGONOMI... 4 TUNNELDISKMASKIN MYCKET DISK PÅ LITE TID... 6 ICS+ MASKINEN MED ALL INCLUSIVE... 8 SMARTA FUNKTIONER UNDERLÄTTAR

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2016 FÖR STORKÖK

PRODUKTKATALOG 2016 FÖR STORKÖK PRODUKTKATALOG 2016 FÖR STORKÖK Utgiven 2016 av HW Storköksteknik AB Utgåva 2 FÖRETAGSPRESENTATION Storköksteknik AB är sedan 1979 etablerad som storköksleverantör. Vi säljer de flesta kända märken som

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

6 TH SENSE POWERCLEAN DISKMASKINER MED ETT EXTRA SINNE FÖR RENGÖRING

6 TH SENSE POWERCLEAN DISKMASKINER MED ETT EXTRA SINNE FÖR RENGÖRING 6 TH SENSE POWERCLEAN DISKMASKINER MED ETT EXTRA SINNE FÖR RENGÖRING DISKMASKINER MED ETT EXTRA SINNE FÖR RENGÖRING Jetstrålar som spolar kastruller och ugnsformar rena, Plus resurssnåla tekniken 6 th

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS. Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen

SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS. Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen vid manuell lucköppning sitter handtagen på rätt höjd ergonomiskt. Ljusdiod och display visar tydligt var i processen maskinen

Läs mer

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR. Installations- och användarmanual

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR. Installations- och användarmanual GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-100GR (originaldokumentation) Läs manualen före användning av maskinen! Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201807 Rev.: 4.0 1. Allmänna anvisningar...

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

green&clean Underbänks- och huvdiskmaskin

green&clean Underbänks- och huvdiskmaskin green&clean Underbänks- och huvdiskmaskin green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat

Läs mer

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC (originaldokumentation) Läs manualen före användning av maskinen! Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201811 Rev.: 3.0 1. Allmänna

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

Electrolux Diskrumsutrustning

Electrolux Diskrumsutrustning I kombination med kan Electrolux Diskmaskiner utnyttjas till sin fulla kapacitet. Modulsystemet gör att man kan utforma diskrummet på ett ekonomiskt och ergonomiskt fulländat sätt med kompletta lösningar

Läs mer

STA6444L2. Funktioner 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+A 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN ENERGIMÄRKNING: A+A EAN13: 8017709165949 Plats för 13 kuvert 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram, normal, ECO, Super Snabbprogram: Snabb 27 min, ECO

Läs mer

Mieles utrustning för vård och omsorg. Diskmaskiner, Diskdesinfektorer, Tvättmaskiner och Torktumlare

Mieles utrustning för vård och omsorg. Diskmaskiner, Diskdesinfektorer, Tvättmaskiner och Torktumlare Mieles utrustning för vård och omsorg Diskmaskiner, Diskdesinfektorer, Tvättmaskiner och Torktumlare Om Miele Mieles företagsfilosofi Företaget Miele & Cie startades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

STP364T. Funktioner. Tillbehör 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN SEMIPROFESSIONELL ENERGIMÄRKNING: A++

STP364T. Funktioner. Tillbehör 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN SEMIPROFESSIONELL ENERGIMÄRKNING: A++ 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN SEMIPROFESSIONELL ENERGIMÄRKNING: A++ EAN13: 8017709182427 Plats för 14 kuvert 9 program (varav 4 professionella program): Professionella program: glasprogram, ULTRA Quick,Universal

Läs mer