Svenska kyrkans gemensamma ITplattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kyrkans gemensamma ITplattform"

Transkript

1 Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE45/60

2 IT i Svenska kyrkan Ingen vet vad Svenska kyrkans IT kostar idag ( 300 miljoner per år? ) Enligt nyckeltalsprojektet i Göteborg kostar den billigaste arbetsplatsen i Svenska kyrkan 9.000:- /år den dyraste arbetsplatsen i Svenska kyrkan :- /år Vilken kvalitet får vi? Vilken kvalitet har vi beställt? Vilken kvalitet behöver vi? Vi har idag ca 800 löneprogramsinstallationer (ekonomi, grav m.m.) 47 e-postservrar? Bygga egen infrastruktur eller använda befintlig kvalitetssäkrad? Behöver varje enhet göra egna inköp och upphandlingar? MLHE4

3 IT i Stockholms stift Vår egen personal lägger ca timmar på IT Vår egen personal lägger ca timmar på upphandlingar Våra gemensamma IT-avskrivningar är i snitt :-/år Den genomsnittliga årskostnaden för IT i Stockholms stift är :- Den sistnämnda kostnaden stämmer inte. När vi läst detaljer på vilka kostnader några enheter har redovisat tror vi att summan snarare uppgår till över :- 90% anser sig ha kontroll på sina IT-kostnader, vilket vi därmed anser är en felaktig uppfattning MLHE4

4 Kyrknätet Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Hans Eskemyr 56

5 Kyrknätet Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform användare Gemensam säkerhet Skydd för vital information Gemensamma system Support Hans Eskemyr 57

6 Centrala navet Köps som funktion från Telia Internetförbindelse dubblerad med idag 2*200 MB 15 minuters åtgärdstid 24/7*365 Brandvägg IDP http_virus_scaning VPN Webbfilter Hans Eskemyr 58

7 Logica DataNet Applicate Vlan 2196 INSIDE Haninge /27 BlueCoat HTTP Virus Internet Vlan2067 Verksamhetens krav på tillgänglighet ökar PARTNER Vlan 559 DMZ VPN LAN/Client Vlan 1272 hela tiden Kraven är nu dygnet runt Vlan året 1271 runt Vlan 2320 Nätstrukturen är komplex Kvalitén på data Kraven på samverkan och Vlan 2060 samordning Kyrkans DataNet ökar SafeWord vi måste göra mer lika. radius Vlan 1269 Advance Församlingar Extern Dns /27 Uppsala /23 Osv. Uppsala Centrala Nät Församlingar Uppsala-DMZ Uppsala-DMZ /27 Internwww Exhan3 Svky03r-han Svky13r-han Svky04r-han Svky02r-han Ring-in ISDN 59

8 Gemensamma system Hans Eskemyr 60

9 Gemensamma system 1991 Kyrkobokföringssystem 1997 Gemensam IT-plattform - gemensam säkerhet - skydd för vital information - skräppostfilter - webbfilter (politisk extremism, spel, porr) - gemensamma system - support användare anslutna Lan E-post Ms Exchange Hans Eskemyr 61

10 Gemensamma system 1998 Organisationsregister/behörighetssystem 1999 Statistikdatabas / budgetsimulering 2000 Kyrkkontot 2000 System kyrkoantikvarisk ersättning 2001 Val-/mandatsystem 2003 Kbok Utbildningsportal Pensionssystem (PAUS) Kollekt- o betalsystem (KOB) Hans Eskemyr 62

11 Gemensamma system Utjämningssystem svenskakyrkan.se (ny webbplats) Avgiftssystem (kyrko- o begravn. avg) H-bok (historikmiljö ministerialböcker) E-post i mobilen (mobil.svenskakyrkan.se) Kyrkobyggnadsregister Nilex helpdesksystem med självbetjäning Exchangebrygga till bokningssystem Clearing av kyrkliga handlingar Gemensamt intranät Integration lokala ekonomisystem till KOB Hans Eskemyr 63

12 Kontroll av säkerhet Med regelbundenhet gör revisorer på nationell nivå särskild IT-revision, senast Kontroll av system Kontroll av nätverk Rutiner/policies/regelverk Konsistenta lösningar Hans Eskemyr 64

13 Webbenkäten Undersökningen sa 85% - egen server, egen personal. De flesta med stöd av konsulter 90% - anser sig ha god kostnadskontroll på sin IT 57% - Vill se att samverkan initieras inom IT ML1

14 Inventeringarna Avsiktsförklaringar 51 avsiktsförklaringar om IT-plattform inkomna 51 inventeringar genomförda Vilka har vi mött Kyrkoherdar, kanslichefer, tekniker och assistenter, konsulter Väldigt olika kompetens Mycket bra bemötande! ML1

15 Inventeringarna Lokaler Antal lokaler med dataförbindelser 203 Användare Antal totalt Enhet med störst antal 138 Enhet med minsta antal 8 Snitt antal per enhet 40 Användare ML2

16 Konsulterna Vilken är konsultens roll? svag ekonomi ofta sämre IT val av konsult och lösning svag beställarkompetens ofta sämre funktion Vilka behov styr församlingens teknikutveckling? Vem styr församlingens teknikutveckling? Flera exempel där andra lösningar skulle ge bättre verksamhetsnytta än dagens lösning OM GIP Betydligt mindre konsultkosnader Delad IT-personal med andra enheter eller avtal med konsult vars enda uppgift blir support "på golvet ML2

17 Datakommunikation Många olika leverantörer Både bra och dåliga kommunikationslösningar Vanligt med ADSL Snabbt att hämta långsamt att skicka Ofta låg servicenivå Fungerar ofta bra men kan upplevas segt ibland De som fått problem har bytt Det finns exempel på överkapacitet och ibland extrem överkapacitet OM GIP De flesta behöver uppgradera till symetrisk access med högre SLA Några kommer kunna sänka sina krav (beror ej på GIP) MLHE2

18 Datakommunikation Säkerhet VPN mot kyrknätet, 27 st har egenkonfigurerade routrar (80 / 20) stiftet 29/71) Utöver VPN Kyrknätet, även VPN-tunnlar till konsulter 1 enhet kombinerar VPN Kyrknätet med egen Internetaccess Flera bryter mot Svenska kyrkans IT-policy OM GIP Endast Router och Internetaccess från kyrknätet Konsulter ansluter via Kyrknätet istället för direkt MLHE2

19 Datakommunikation Högst kostnad Lägst kostnad Församlingens uppfattning om behov av SLA A Hög 160 B Mellan 17 C Låg 59 Upplevt SLA? Formellt SLA? Om GIP För anslutning duger 49% av förbindelserna För anslutning behöver 51% av förbindelserna åtgärdas SLA måste generellt förbättras MLHE2

20 Webb, intranät, domän Antal enheter med 29 st Antal enheter med egen webbdomän 27 st Antal enheter med ad.svenskakyrkan.se 14 st Antal enheter med eget ad 36 st Antal enheter 40 st Antal enheter med egen epostdomän 16 st Antal enheter med egen epostserver 15 st Antal enheter med internwww.svenskakyrkan.se16 st MLHE2

21 Investeringar 6 församlingar har behov av att byta server omgående 1 församling har för avsikt att gå in i en annan GIP-liknande lösning Glöm inte att prata med oss Advance kostar mer än dubbelt så mycket MLHE2

22 LAN-LokalaLokala nätverk Hårdvara Antal nätverksenheter 605st Många har en mycket bra teknik Många har någon teknik som borde bytas 34 st trådlösa nätverk Några har hemmanät Det finns skräckexempel OM GIP Inga hemmanät, utrustning skall gå att övervaka 258 är OK för anslutning minst 30 borde kunna rationaliseras bort Resterande behöver bytas ut MLHE1

23 Datorer Hårdvara De flesta har bra teknik Det finns en hel del gammalt Några har hemmabyggen Det finns skräckexempel 6 församlingar har brister i sitt virusskydd 14 församlingar har brister i backuplösning OM GIP Kapacitetkrav finns Inga noname datorer Fullgod säkerhet ML2

24 Datorer Antal datorer Ännu ej bedömda 87 Om föreslagna åtgärder genomförs kommer 1054 stationära datorer bli 150 stationära och 482 förtunnade 98 servrar bli bärbara datorer bli tunna klienter bli 612 ML2

25 Grön IT - Elförbrukning En server nyttjas normalt till 40% En server drar minst 300w 24/7 En dator drar minst 100w under 8/5 Kringutrustning och skärmar står i standby läge 24/7 683 skrivare i standbyläge drar el för :- /år OM GIP En GIP-server nyttjas minst till 80% En tunn klient drar 10w 8/5 Bara strömförbrukning skulle minska församlingarnas kostnader med :- per år. Då har vi inte räknat med kostnader utanför skalen som t.ex. kyla.. MLHE2

26 Datorer Mjukvara De flesta använder Kyrkstandard Men det finns en lång lista på olika program En del jobbar i GIP-lösningar OM GIP De som använder Kyrkstandard kan jobba med tunn klient De som behöver stationära eller bärbara datorer kan jobba lokalt men också i kioskmode, samt får backupfunktion och datalagring via GIP MLHE2

27 Datorer Mjukvara antal installationer totalt: Vad vi måste ta ställning till Antal för central installation i GIP Antal ersätts med standard i GIP Antal för lokal installation i GIP Antal ännu ej bedömda Antal Adobe Antal Office Antal ej godkända 204 MLHE2

28 Exempel Ej godkända Fildelningsprogram Spel Operativsystem (µtorrent) (Battlefield Heroes) (för privat bruk) MLHE2

29 Administrativa system Eniac Soft IT Agrando 18 st 19 st 19 st ML1

30 Skrivare Hårdvaran Fler och fler använder Multifunktionskopiatorer Det finns en hel del USB-skrivare på rummen OM GIP Multifunktionskopiatorerna fungerar generellt bra Bara nätverksanslutna skrivare Bara skrivare godkända för Citrix Antal skrivare 638 (3 användare per skrivare) 265 är ok för GIP 76 kan testas med printserver 148 föreslås utgå Antal skrivare per enhet, flest 51 snitt 13 MLHE1

31 GIP - Svenska kyrkans gemensamma IT-Plattform Vad kostar det? (Priser exkl moms) Installation per månad Församling (server m.m. ) ca :- 150:- Extra datalagring (per Gb) 30:- Användare standard ca 5.000:- 350:- Användare bas ca 5.000:- 150:- Administrativt system ca 150:- Skrivare ca 1.000:- 25:- Support/installation utöver det 350:- som ingår i tjänsten (tim) Ev. tillkommande kostnader Egen hårdvara (LAN, PC, skrivare) Egen mjukvara (Lokala installationer) Lokal support Utökad utbildning MLHE2

32 GIP - Svenska kyrkans gemensamma IT-Plattform Hur såg det ut i min församling? Återkoppling, muntligt och skriftligt kommer att ske kontraktsvis vid den första kontraktssamlingen efter nyår Återkopplingen kommer innehålla 1 Redovisning av församlingens tekniska och ekonomiska nuläge 2 Förslag på teknik i församlingen 3 Teknisk beskrivning av plattformen 3 Redovisning av kostnader -att ansluta sig till plattformen 4 Redovisning av kostnader -att vara med i plattformen 5 Redovisning av ev. problem ML1

33 GIP - Svenska kyrkans gemensamma IT-Plattform Stöd i processen Stiftet står för projektledning vid installation (Projektet avslutas vid leveransgodkännande) Installationskostnaderna täcks av RFb efter ansökan ML1

34 Hur fungerar GIP Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform HE1

35 Svenska kyrkans gemensamma IT-miljö Gemensam IT-plattform (Citrix) Internet Ver. 3.0 / DATORER och SKRIVARE Hårdvara Disk, minne Operativsystem: Uppdatering Säkerhet Antivirus, Backup Program Installation, Uppdatering Licenser IT-support AB SERVER, NÄTVERK och ADM. SYSTEM Ström (UPS) och kyla SERVER Hårdvara och ADM. Disk, SYSTEM Minne Ström Operativsystem: (UPS) och kyla Uppdatering Hårdvara Disk, Säkerhet Minne Operativsystem: NÄTVERK Skalskydd, och Antivirus, Uppdatering ADM. Behörighetsadministration SYSTEM Säkerhet Administrativa Backup system Skalskydd, Antivirus, Avtal Administrativa och licenssystem Behörighetsadministration Leverantörskontakt Installation, Uppdatering Backup Avtal Behörighetsadministration och licens Administrativa system Leverantörskontakt Lokalt nätverk Installation, Uppdatering Kommunikation-internt Licenser Kommunikation-externt Lokalt nätverk Kommunikation-internt Kommunikation-externt HE2

36 Hur påverkar GIP IT-investeringar Ju fler tunna klienter, desto större skillnad ML1

37 Initial kostnadsökning / RFb Initial investering Flytt/installation Drift/löpande MLHE1

38 Hur påverkar GIP IT-kostnaden Utbildning Egen personal GIP Konsulter/ PC-Skrivare Utbildning Egen personal Konsulter/ Server-Lan Konsulter/ PC,print Konsulter/Lan Lokalkostnader Larm/El/Kyla Kommunikation/ Lokalkostnader Förbindelser Kommunikation Egen förbindelser hårdvara /PC/skrivare Egen hårdvara Egen PC / hårdvara skrivare Egen /nätverk hårdvara nätverk Egen Egen mjukvara mjukvara MLHE2

39 Viktigaste effekten Slipp ansvaret för IT, säkerhet backup, virusskydd m.m. Få loss resurser till de grundläggande uppgifterna Största möjliga verksamhetsnytta Att vara kyrka! MLHE1

40 Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Tid för frågor HE1

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen

De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen De svarandes kommentarer till frågor i undersökningen kyrkan måste ha system som fungerar 2006 års användare om Svenska kyrkans datasystem? av Jørgen Straarup & Fredrik Sundin Uppsala 2007-08-31 Innehåll

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Tjänster & lösningar från er IT-leverantör

Tjänster & lösningar från er IT-leverantör Tjänster & lösningar från er IT-leverantör Öppna och läs vad vi kan hjälpa ert företag med... Om Forss Webservice AB Vi är ett familjeföretag i Katrineholm som erbjuder IT-relaterade tjänster och produkter

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till 15.00 Michael Morin till 15.00 Henrik Frederiksen till 15.00 Harald Tägnfors Helena Schmidt

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Vallgatan 19 411 18 Göteborg Orgnr: 969680-5036 Tel: 031-360 76 75 Mail: info@ebson.se Web: www.ebson.se

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer