Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken"

Transkript

1 E Ljusfabriken tune the light : Möjligheterna att gestalta arkitektur med hjälp av ljus är oändliga. ERCO utvecklar metoder och verktyg för att skapa och styra ljus. Så blir ljuset arkitekturens fjärde dimension. Ljuset är vår produkt därför kallar vi oss ERCO, ljusfabriken.

2 Ljusfabriken ERCO är specialist på arkitekturbelysning. Vi säljer först och främst ljus, inte armaturer. Denna paroll präglar vårt arbete sedan många år tillbaka och därför kallar vi oss ERCO, ljusfabriken. Ljusstyrningssystem, inomhus- och utomhusarmaturer från ERCO utgör ett omfattande program av ljusverktyg för konsekventa och helhetliga ljuslösningar inom arkitekturen. När det gäller utvecklingen och rådgivningen strävar vi mot visionen 100% LED: alla krafter koncentrerar sig på innovativa, optoelektroniska LED-system när ljus skapas, styrs och sprids. Innovation är nyckeln när det gäller att alltid realisera effektiv synkomfort och scenografiska utformningsdimensioner på en allt högre nivå. ERCOs ljusverktyg omvandlar tekniken till kultur när de används. De uppfyller alla de tekniska och ekonomiska krav som ställs i praktisk tillämpning och som samtidigt öppnar för hela fascinationen och magin hos det immateriella byggmaterialet ljus. 100% LED Genombrottet för LEDtekniken utgör den största omvälvningen för arkitekturbelysningen sedan årtionden. När dessa framsteg nu om - sätts i praktiskt användbara ljusverktyg intar ERCO en ledande roll: visionen 100% LED är redan integrerad hos produktnyheter och kommer till användning i fler och fler ERCO projekt. 80% Ljusarkitektur och ljustillämpningar För ERCO är ljuset arkitekturens fjärde dimen sion. Ljus tolkar utrymmen, gör dem iakttagbara och omvandlar dem till en upplevelse. Det gäller för spetsprojekt av ledande arkitekter i hela världen på samma sätt som för vardagsarkitektur inom de mest skilda områden och dimensioner. Sidan 2 5 Effektiv visuell komfort För att optimera ljuskoncept tillsammans med planerare och användare, med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem faktorer, vilka förstärker varandra ömsesidigt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Sidan 6 7 Ljusets grammatik Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus utgör principerna för kvalitativ ljusplanering. Ljusets grammatik är en beprövad ansats för att analysera ljussituationer, strukturera ljuskoncept och välja ljusverktyg. Sidan 8 9 Vertikal belysning Jämn belysning av vertikala ytor spelar stor roll för arkitekturens verkan, den mänskliga varseblivningen och därmed för energieffektiviteten. Vertikal belysning kan tekniskt sett realiseras på olika sätt. ERCO Program erbjuder ett brett urval av lämpliga ljusverktyg. Sidan Optoelektronik Inom optoelektroniken överlappar delar av optiken elektronikens och informatikens områden, det vill säga program - vara. Precis som tidigare då ljustekniken var en kärnkompetens hos ERCO är idag området optoelektronik en av ERCOs kärnkompetenser och en tyngdpunkt för utvecklingen. Sidan Ljusverktyg Systemdesign Konsekvent system design är karakteristisk för produktprogrammet från ERCO. Det omfattar de tre områdena ljusstyrningssystem, inomhusarmaturer och utomhusarmaturer. Därmed kan helhetliga ljuskoncept förverkligas fullt ut. Ljusverktyg Sidan Systemdesign Sidan ERCOs huvudkontor ERCO har sitt huvudkontor i Lüdenscheid, en industristad med traditioner i hjärtat av Tyskland. De prisbelönta industribyggnaderna som utgör ERCOs fabriksanläggning är ett levande uttryck för företagskulturen, som präglas av innovation, kommunikation och kvalitetsmedvetande. Sidan ERCO Service i hela världen På alla betydande marknader i hela världen finns lokala ERCO Showrooms och kontor med välut bildade och specialtränade medarbetare. Detta världsomspännande nätverk garanterar tillförlitlig service och kompetent bemötande under samtliga projektetapper. Sidan ERCO Ljusfabriken 1

3 Ljus arkitekturens fjärde dimension Arkitektur i ljus präglar den omgivning vi ser omkring oss från det privata vardagsrummet till stads- och landskapsbilden. Sedan civilisationen koloniserade mörkret med artificiell belysning blir vi fascinerade av nattbilder med belyst arkitektur. I samarbete med sakkunniga ljusplanerare sätter berömda arkitekter kvalitetsstandarden för hanteringen av ljus på byggnader och i stadsbilden. Spetsprojekt över hela världen definierar anspråken på precision i belysningen, energieffektivitet och visuell komfort. Dessa anspråk kan endast uppfyllas av ett väl differentierat system av innovativa ljusverktyg som ERCO Program. Stuttgart Bibliothek 21, stadsbiblioteket vid Mailänder Platz, Stuttgart. Arkitekt: Prof. Eun Young Yi, Yi Architects, Köln/Seoul. Ljusplanerare: Conplaning, Ulm. Gumiel de Izán Bodegas Portia, Faustino Group, Gumiel de Izán, Ribera del Duero. Arkitekt: Foster + Partners, London. Ljusplanering: Claude R. Engle IV., Chevy Chase. Beijing National Museum, utställning Upplysande konst, Beijing. Arkitekt: Von Gerkan, Marg und Partner (GMP), Hamburg. New York Public Library, Stephen A. Schwarzman Building, New York, NY. Arkitekt: Carrère and Hastings (ursprunglig byggnad), Wiss Janney Elstner Ass., Inc. (restaurering), Northbrook/New York. Ljusplanering: Claude Engle Lighting Consultants, Chevy Chase. Os (Bergen) Oseana konst- och kulturcentrum, Os (Bergen). Arkitekt: Grieg Arkitekter AS, Bergen. Ljusplanering: Multiconsult AS. London National Gallery, London. Arkitekt: Wilkins Building William Wilkins ( ), Sainsbury Wing Robert Venturi & Denise Scott Brown, Philadelphia. Rom GNAM Galleria Naziona le di Arte Moderna, Rom. Arkitektur och ljusplanering: larderarch studio di Architettura, dott. arch. Federico Lardera, Rom. Venedig Palazzo Bembo, Venedig. Utställningsdesign och ljusplanering: Global Art Affairs, Leiden/Venedig. Wien Benetton Megastore Kärntner Straße, Wien. Arkitektur: Marc & Tino Wieser, MTM Textilhandel GmbH, Wien; MVD Aus tria, frank, rieper archi tekten, Wien/Graz; Interior & CI Designer: Vin cenzo De Cotiis, Mailand. Hamarøy Knut Hamsun Center, Hamarøy. Arkitekt: Steven Holl, New York. Ljusplanering: L'Observatoire International, New York; Vesa Honkonen Architects, Helsinki/Stockholm; Zenisk AS Kristin Bredal, Oslo. Rom ZARA Palazzo Bocconi, Via del Corso, Rom. Arkitektur och ljusplanering: Duccio Grassi Architects, Mailand/Reggio Emilia. 2 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 3

4 Ljustillämpningar ERCO bidrar till att god arkitektur blir ännu bättre med hjälp av rätt ljus. Det finns inga gränser för typen och storleksordningen på ljusprojekt: ERCO belyser museer, universitet, skyltfönster, kyrkor, flygplatser, minnesmärken, hotell, affärskedjor, mässmontrar, administrationsbyggnader, grönområden, privatbostäder och mycket, mycket mer. Oavsett om funktionalitet, upplevelse eller representation står i förgrunden för uppfattningen av arkitekturen: Målet är alltid att finna en lösning som låter den specifika användningen och de arkitektoniska särdragen komma till sin rätt vid varje enskilt projekt. Utställningar och gallerier Flexibilitet är A och O vid belysning av gallerier och tillfälliga utställningar. ERCOs ljussystem har hög variabilitet för dramatisk ljussättning i kombination med effektivitet och visuell komfort. Trafik, järnvägsstationer och flygplatser I transithallar och väntsalar i dagens trafiksystem krävs god belysning för orienteringens och trivselns skull, för att tillgodose både turisternas och affärsresenärernas behov. Bilar och andra fordon Biltillverkarnas och bilförsäljarnas showrooms intar en särställning i den kommersiella arkitekturen: fordonens format, färger och material ställer stora anspråk på belysningen; ljuset som medium gestaltar varumärket. Industri Modern industriarkitektur skäms inte för sig, utan kommunicerar sitt mål och bidrar till företagets framtoning. Funktionell och varseblivningsorienterad belysning framhäver dessa aspekter i Corporate Architecture. Hotell, restauranger, gastronomi Turism och gastronomi är branscher i tillväxt över hela världen. Ljus är ett perfekt medium för att skapa atmosfär, kommunicera ett tema och betona kvaliteter hos rum eller maträtter. Museer Belysning på museer erbjuder besökaren bästa möjliga visuella förhållanden, skonar utställningsföremålen och bidrar till gestaltningen. Museer är samhällets minne kvalitetskraven på ljus och arkitektur är lika höga. Banker och försäkringsbolag Tidsenlig belysning av huvudkontor och filialer i finansbranschen är kostnadseffektiv och attraktiv både för kunder och för medarbetare. Butiker, återförsäljare, stormarknader Inom handelns alla områden sätter ljuset sin prägel på varumärken och utbud. Bra belysning av butiken gör inköpen till en upplevelse och främjar handlarens ekono miska framgång. Köpcentrum Varuhus och köpcentrum behöver numera effektiv belysning som visuellt markerar olika affärer och varumärken och skapar trivsel för kunderna. Kontor, agenturer och mottagningar Bästa möjliga belysning av arbetsplatser, möteslokaler och representationsutrymmen främjar produktiviteten och medarbetarnas identifiering med företaget. jöer och är ett medel för att uttrycka en personlig stil. Utbildning, hälsa och förvaltning Kostnadseffektiva lösningar med effektiv visuell komfort ökar användarnas acceptans av offentliga byggnader och lönar sig på lång sikt för innehavare och driftansvariga. Teater, bio och kongress Här måste arkitekturbelysningen jämföra sig direkt med scenbelysningen. ERCOs lösningar möjliggör scenografiska Lägenheter och bostadshus Varseblivningsanpassad belysning med hög visuell komfort skapar livskvali tet i privata mileffekter med bibehållen hög tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. mån för sin ljuseffekt och därför passar de in i byggnader från de mest skilda tidsepoker och kulturkretsar. Stad, landskap och trädgård Alla världens stora städer strävar efter den mest spektakulära nattliga framtoningen. ERCO Kyrkobyggnader och monument Ljusspråket är universellt och kulturövergripande. ERCOs ljusverktyg håller sig i bakgrunden till förerbjuder avancerade gestaltningsverktyg för ljus utomhus. 4 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 5

5 Fem faktorer för effektiv visuell komfort Belysning kräver energi. Alla som arbetar med belysning från tillverkare och planerare till användare bör hantera de begränsade naturresurserna ansvarsfullt. Mot bakgrund av de stigande energikostnaderna har den arkitektoniska belysningen på senare tid gjort enorma framsteg och redan uppnått en hög effektivitetsnivå. Effektiv visuell komfort innebär för ERCO att hela tiden förbättra energieffektiviteten liksom också ljuskvaliteten genom innovativa tekniska och planeringsmässiga ansatser. För att optimera ljuskoncept tillsammans med planerare och användare med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem faktorer, som förstärker varandra ömsesidigt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, resursbesparingar och kostnadseffektivitet. Effektiv ljusteknik Effektiva och exakta optiska system minskar belysningens energibehov. En omfångsrik ljusteknisk verktygslåda kan i varje enskilt fall erbjuda en optimal och därmed effektiv ljusfördelning för varje belysningsuppgift från asymmetriska wallwashers via olika accentljusfördelningar till reflektorlinssystem för belysning av skyltning i butiker. Det projicerade ljuset från LED i kombination med ERCOs högkvalitativa Spherolit-linssystem erbjuder principiellt bättre effektivitet jämfört med traditionell ljusstyrning med hjälp av reflektion. ERCOs Spherolit-reflektorer optimerar verkningsgraden och den visuella komforten för konventionella ljuskällor. Bara verktyg som ger användaren full kontroll över ljuset möjliggör en hållbar planering. Optoelektronik LED-ljusteknik är en kärnkompetens hos ERCO. Här ligger tyngdpunkten på linssystem av optiska polymerer. Skräddarsydda LEDmoduler är försedda med en av ERCO utvecklad och tillverkad kollimatorlins som sekundäroptik för att samla det utstrålade ljuset i en parallell ljusstråle. En Spherolit-lins som tertiäroptik avgör armaturens ljusfördelning. Spherolit-reflektorer ERCO har patent på denna reflektorteknik som förenar visuell komfort och effektivitet på bästa möjliga sätt. Tack vare olikformade, datorberäknade spheroliter på reflektorytan kan de ljustekniska egenskaperna styras exakt inom ett brett område. Vertikal belysning Den vertikala belysningen är ett karakteristiskt kännetecken på väl utformade och energieffektiva ljuskoncept. Därför har ERCO ett av de omfångsrikaste programmen med lämpliga ljusverktyg. För den subjektiva ljusuppfattningen är vertikal belysning med sådana speciella wallwashers mycket viktigare än ljuset på horisontella ytor En varseblivningsorienterad ljusplanering tar hänsyn till det och bidrar därmed inte bara till att arkitekturens användare får sina ljusbehov optimalt uppfyllda, utan kan också spara energi med ett anpassat ljuskoncept. Spara energi med ver tikal belysning Så är det exempelvis mycket mera effektivt att åstadkomma ett ljust rumsintryck via ett differentierat ljuskoncept med wallwashing än med en enhetlig belysningsnivå skapad endast med direkt allmänbelysning. Den genomsnittliga belysningsstyrkan kan sänkas i motsvarande grad och antalet erforderliga armaturer minskas. Varseblivning av ver tikala ytor På grund av det mänskliga synfältets natur liga utformning utgör en miljös vertikala ytor ungefär 80% av varseblivningen och bestämmer därför också hur ljusmiljön upplevs. 80% Intelligent ljusstyrning DALI-teknik från ERCO förenklar och kostnadseffektiviserar scenisk belysning. Ljusscener för varje situation, vilka kan väljas ut och anpassas av användaren, samt automatiserad ljusstyrning inklusive detektorer och timer-program erbjuder en enorm potential för energibesparingar. Typiska scenarier är användning av närvaroavkänning för att reducera eller släcka ljuset i rum där ingen vistas, användning av skymningsreläer eller analoga dagsljussensorer för att anropa ljusscener beroende på tillgängligt dagsljus. ERCOs fokus på enkel installation, inriktning och bekväm användning garanterar att sådana system åtnjuter hög acceptans hos användarna. Vid ljusanläggningar med styrsystem som Light System DALI anger anslutningseffekten bara ett teoretiskt maximum: Den verkliga förbrukningen går att anpassa till omständigheterna genom en programmerad scenisk ljusreglering. Kvalitativ ljusplanering Omsorgsfull varseblivningsorienterad ljusplanering placerar ljuset just där det fyller användarens behov. Den arbetar med differentierade metoder som vertikal belysning och accentbelysning. Ljusverktyg med hög visuell komfort skapar ett bländfritt ljus och låter planeraren från första början införliva energieffektivitet med lägre belysningsstyrkor och subtila kontraster. Omfånget och uppbyggnaden av ERCOs produktprogram är inriktat mot de krav som ställs vid kvalitativ ljusplanering. Accentbelysning Kvalitativ ljusplanering sänker energianvändningen eftersom den koncentrerar sig på huvuddragen i arkitekturen: Doserad accentbelysning är ofta effektivare än en allmänt hög belysningsnivå. Scenisk belysning Användarbetingade anrop av ljusscener erbjuder en enorm potential för energibesparing oavsett om de styrs manuellt eller automatiskt av timer respektive detektorer. Effektiva ljuskällor ERCO engagerar sig starkt i utvecklingen av LED-ljusverktyg och omsätter därmed i praktisk tillämpning de stora fördelarna med LED i form av ljusutbyte och livslängd. Inom nästan alla områden i ERCO Program finns produkter med effektiv LED-teknik tillgängliga. ERCO erbjuder dessutom även fortsättningsvis ett brett produktprogram för användning av den beprövade och energisnåla metallhalogenlampan med lång livslängd och för kompaktlysrör. LED som ljuskällor har redan i dag nått höga effektivitetsnivåer och har fortfarande utvecklingspotential. Tillsammans med den extremt långa livslängden och optimala regleringsmöjligheten är de kvalificerade som framtidens varaktiga ljuskälla. Metallhalogenlampor är ljuskällor som är färdigutvecklade, har lång livs längd och hög effektivitet. De finns med många olika effekttal för ett brett användningsområde. 6 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 7

6 Ljusets grammatik Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus: det är principerna för kvalitativ ljusplanering. Ljusplaneraren Richard Kelly sammanfattade på 1950-talet impulser från varseblivningspsykologin och scenbelysningen till ett enhetligt koncept och delade in ljusets kvaliteter i tre grundläggande funktioner: ambient luminescence (allmänljus), focal glow (accentljus) och play of brilliants (dekorativt ljus). Allmänljus beskriver den allmänna belysningen av omgivningen. I den kvalitativa ljusplaneringen är allmänljus inte målet, utan bara grunden för vidare ljusplanering. Allmänljus fyller basbehovet av orientering i rummet. Accentljus går utöver grundbelysningen: Riktat ljus betonar blickfång och skapar varseblivningshierarkier. Betydelsefulla områden betonas, medan mindre viktiga får hålla sig i bakgrunden. Accentbelysning utgör därmed ett grundläggande tillvägagångssätt vid strukturering av arkitektoniska rum med hjälp av ljus. Dekorativt ljus till denna kategori hör dekorativa ljuseffekter med färger, mönster och dynamiska förändringar, som skapar atmosfär och magi. Ljusverktyg ger möjligheter till belysningseffekter som till exempel varychromearmaturer, dekorativa armaturer eller ljusobjekt, och även ljusreklam och belysta skyltningar. Erfarenheten visar att belysningskoncept upplevs som framgångsrika, behagliga och ändamålsenliga när de tre komponenterna allmänljus, accentljus och dekorativt ljus ingår i väl avvägda proportioner. Ljusets grammatik är en beprövad ansats för att analysera ljussituationer, strukturera ljuskoncept och välja ljusverktyg. Allmänljus Allmänljus + accentljus Allmänljus avser den jämna grundbelysningen. Denna typ av belysning, till exempel med downlights eller genom jämn vertikal belysning, ger användaren och betraktaren möjlighet att orientera sig och ger en känsla av säkerhet. Accentljus ger uttryck åt accenten, det ljus som betonar objekt, ytor eller områden i rummet och som skapar varseblivningshierarkier. Det är ett mycket viktigt redskap för att styra betraktarens uppmärksamhet vid ljussättning av arkitektur inomhus och utomhus. Richard Kelly ( ) Amerikanen Richard Kelly, pionjär inom den kvalitativa ljusplaneringen, sammanfattade impulser från varseblivningspsykologi och scenbelysning till ett enhetligt koncept. Kelly frigjorde sig från den ditintills självskrivna enhetliga belysningsstyrkan som huvudkriterium för ljusplaneringen. Han bytte ut frågan om ljusmängd mot frågan om enskilda kvaliteter hos ljuset, enligt en rad funktioner för belysningen, riktade till den varseblivande betraktaren. I egenskap av ljusplanerare var han involverad i kända byggnader som Glass House ( Philip Johnson, ), Seagram Building (Mies van der Rohe, 1965) och Kimbell Art Museum (Louis I. Kahn, 1972). Allmänljus + accentljus + dekorativt ljus Dekorativt ljus är det smyckande ljuset, ljuset som väcker förvåning och är ett estetiskt självändamål: ljuseffekter som dynamiska färgförlopp eller ljusmönster från Gobo-projektioner, och även prydnadsarmaturer, ljuskonstobjekt eller ljusreklam. 8 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 9

7 Vertikal belysning 80% Arkitektur Ljus arkitekturens fjärde dimension. Belysning kan förhöja intrycket av omsorgsfullt planerade byggnader och möjliggöra deras visuella närvaro i det offentliga rummet även efter mörkrets inbrott. Den vertikala belysningen betonar arkitekturen som helhet, ökar dess rumsliga effekt och skapar på så sätt kvalitet i omgivningen. Varseblivning Människan uppfattar rumsliga dimensioner och sammanhang intuitivt med hjälp av de vertikala ytorna. De täcker större delen av synfältet och ger den viktigaste informationen för vår varseblivning. Därmed blir ljuset på de rumsbildande ytorna en central del av den kvalitativa arkitekturbelysningen. Energieffektivitet Varseblivningsorienterade planeringsprinciper har stor effektivitetspotential inom arkitekturbelysningen. Nyckeln till estetiskt högkvalitativ och ekonomiskt fördelaktig belysning är att med hjälp av innovativ teknik rikta ljuset mot just de ytor som spelar störst roll för varseblivning och användning. Varseblivningsorienterade planeringsansatser i kombination med innovativ teknik ger estetiskt högkvalitativa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar för arkitekturbelysningen. Visuell komfort, det vill säga bländskydd och måttliga kontraster, ökar energieffektiviteten genom att främja varseblivningen och ge totalt sett lägre belysningsnivåer. Vertikal belysning skapar bästa möjliga visuella omgivning i flera avseenden: Jämn belysning av vertikala ytor underlättar orienteringen och ökar den subjektiva upplevelsen av ljusintensitet och säkerhet. Genom en väl avvägd fördelning av belysningsstyrkan minskar den vertikala belysningen kontrasterna och skyddar effektivt mot bländning. Vertikala arkitekturdetaljer som väggar, draperier, fasader och även vegetation kan då belysas som rumsavgränsande ytor. Tekniskt sett kan vertikal belysning realiseras på olika sätt. ERCO Program erbjuder ett unikt stort urval av speciella ljusverktyg för sådana tillämpningar, vilka med asymmetriskt utformade reflektorer eller linssystem skapar en homogen ljusfördelning på väggytan, minimerar spill-ljuset och därigenom uppnår högsta möjliga effektivitet. Kompaktlysrör: Horisontell allmänbelysning Vid första anblicken verkar jämnt fördelade downlights med kompaktlysrör vara ett effektivt och rationellt belysningskoncept för väntsalar. Ändå finns även här stora möjligheter att effektivisera med kvalitativ ljusplanering och differentierad användning av LED-ljusverktyg. Golv Vägg Disk 2704W 7,8W/m 2 230lx 90lx 310lx Golv Vägg Disk 1992W 5,8W/m 2 240lx 120lx 330lx -26% LED: Differentierad ljusplanering med bred väggbelysning Differentierad ljusplanering med LED-armaturer står sig väl även i jämförelse med traditionella ljuslösningar med kompaktlysrör. Wallwashers förstärker det rumsliga intrycket och ger ett intryck av rymd. Härvid drar man fördel av den högre reflexionsfaktorn hos de ljusa väggarna jämfört med mestadels mörkare golv. Väl fördelade downlights ombesörjer tillräcklig grundbelysning över sittplatserna. Dessutom kan antalet armaturer minimeras. Wallwashers för montering på strömskena Wallwashers för infällning i tak Wallwashers för infällning i mark 10 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 11

8 Kärnkompetens optoelektronik Det genombrott för LED-tekniken som äger rum just nu inom arkitekturbelysningen utgör den största omvälvningen inom ljustekniken på många årtionden jämförbar med övergången från analoga grammofonskivor till digital musik på cd och kortminnen eller från analog fotografering till digital. Planerare och användare av ljusanläggningar förväntar sig ny teknik av tillverkarna för att kunna utnyttja alltmer av LED-teknikens potential. Inom optoelektroniken överlappar delar av optiken elektronikens och informatikens områden, det vill säga mjukvara. Precis som tidigare då ljustekniken var en kärnkompetens hos ERCO är idag området optoelektronik en av ERCOs kärnkompetenser och en tyngdpunkt för ut - vecklingen. Begreppet tune the light innefattar alla dessa kompetenser vid ljusalstring och ljusstyrning. Optik Oavsett hur ljuset alstras i en armatur: de optiska komponenterna avgör hur effektivt, exakt och bländfritt den genererar önskad ljusfördelning i rummet och hur väl den fyller sin uppgift som instrument i ljusplaneringen. Konventionella ljuskällor används framför allt tillsammans med reflektorteknik, medan LED passar bäst med linsoptik eftersom ljuset från dem redan är riktat rakt fram. I ERCOs laboratorier skapas LED-optik som gör det principiella försprånget i effektivitet hos projicerat ljus i förhållande till reflekterat ljus praktiskt användbart. Särskilt för accentljus och vertikal belysning visar sig den patenterade Spherolitlinstekniken vara ett perfekt system för att effektivt skapa en mångfald av välkända och nya ljusfördelningar. Utveckling Tekniska innovationer som LED-strålkastare med Spherolit-linser måste inte bara hävda sig mättekniskt i förhållande till traditionella armaturer. Avgörande vid bedömningen av ljuskvaliteten är den erfarne ljussättarens öga. Polymer-sprutgods Moderna maskiner, kvalificerade medarbetare, högkvalitativa råvaror samt noggranna kontroller bidrar till perfekt kvalitet hos kollimatorer och Spherolit-linser. Optik Nyckeln till fascinerande ljuskoncept i arkitekturen är specialiserade ljusverktyg inom respektive användningsområde. ERCO utvecklar och tillverkar optiska komponenter, som formar ljus från både LED och traditionella ljuskällor på ett effektivt och exakt sätt så att det både kan planeras och användas rationellt. Elektronik LED, framtidens ljuskällor, är i sig elektroniska komponenter och behöver elektronik i form av driftdon på samma sätt som aktuella traditionella typer av ljuskällor. Utvecklingen av elektroniska moduler i egen regi ger ERCO frihet att utveckla form och funktion hos innovativa ljusverktyg. Informatik Den informerande sammankopplingen på programvarunivå sammanför enskilda armaturer till ett intelligent nätverk. Potentialen för energibesparing hos LED-tekniken kan bara utnyttjas helt och fullt med hjälp av hård- och mjukvaran i en digital ljusstyrningsanläggning som Light System DALI, och utvecklingen av multi- funktionella armaturer blir fullständig först när de finns återgivna som manöverorgan i mjukvaran Light Studio. Projektion och reflexion Traditionella punktljuskällor strålar ut sitt ljus i en rymdvinkel på närmare 360, medan LED däremot får en rymdvinkel på <180, eftersom de från början har ett riktat ljus. Därmed undviks förluster i form av spill-ljus eller ljus riktat mot sockeln (rött i ritningen). En annan fördel är att den högre effektiviteten vid transmission genom linser i jämförelse med reflexion i reflektorer ger bättre verkningsgrad som återspeglas i det resulterande ljusflödet från armaturen. För den praktiska tillämpningen är det avgörande hur mycket ljus som träffar målet. Så låter sig till exempel belysningsstyrkan i lx/w från strålkastare med samma ljusfördelning jämföras på ett definierat avstånd. Även här är principen för projektion med LED tilltalande (lm/w) (lx/w) LED nw, 12W HIT, 20W QT12, 50W Jämförelse mellan tre strålkastare med liknande ljusfördelning och belysningsstyrka på den belysta ytan, där ljusutbytet från ljuskällan visar på dess effektivitet. Det relativa ljusflödet per watt visar hur mycket ljus som ljuskällan emitterar ur armaturen. Belysningsstyrkan per watt anger för strål- Ljuskälla (lm/w) Armatur (lm/w) Belysningsstyrka vid 3m (lx/w) kastare hur ljusstark accentbelysning en blir. Fördelarna med LED framträder tydligt även vid denna jämförelse av effektivitet. 12 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 13

9 Kärnkompetens optoelektronik Elektronik Med LED, som i sig är en komponent inom halvledarelektroniken, hamnar elektroniken slutgiltigt i fokus vid konstruktion av armaturer. Genom en kombination av gängse standardkomponenter ifråga om driftdon och LED-moduler är det därför enkelt att ta fram standardlösningar. För exklusiva produkter med avseende på utformning, funktion och ljuskvalitet är det däremot absolut nödvändigt att bygga upp egen kompetens inom elektronikområdet. ERCO har utvecklat elektroniska komponenter för ljusstyrning under många år och utvecklar nu egna LED-moduler och driftdon med hjälp av denna erfarenhet. Det garanterar att alla komponenter är anpassade för varandra på bästa sätt och ger mycket goda produktegenskaper. Informatik Forskning och utveckling hos ERCO handlar inte bara om ljusverktyg som hårdvara utan vi arbetar även med mjukvara. Å ena sidan utgörs den immateriella produkten ljus så att säga av mjukvaran för arkitekturbelysning, å andra sidan ökar betydelsen hos mjukvaruverktyg i hela produktutvecklings- och ljusplaneringsprocessen. Användningen av specialiserad CAD-mjukvara är en förutsättning för många av de innovativa lösningarna för LED-optiken. ERCOs programmerare och mjukvaruutvecklare skriver den firmware som behövs i digitala styrenheter i driftdon och ljusstyrningskomponenter samt PC-mjukvaran Light Studio och användar gränssnittet i Light Changer+. De tar fram data-insticksprogram för planeringsmjukvara som DIALux och programmerar webbtillämpningar för ERCO Light Scout på Sammankopplad mjukvara är ett kännetecken för arkitekturbelysningen från produktutveckling och ljusplanering till kommunikation via Internet. LED-moduler Själva LED-halvledarkomponenterna köper ERCO in från ledande leverantörer på världsmarknaden. Utformningen av kretskorten för LED-moduler är avgörande för vilka möjligheter som ges för ljusstyrning, montering och värmehantering. Följaktligen utvecklar ERCO själv dessa kretskort enligt modulprincipen och lägger ut tillverkningen på erfarna kvalitetstillverkare. Värmemanagement Elektroniska komponenter både LED-moduler och driftdon kräver vissa omgivningsförhållanden för att fungera tillförlitligt. Armaturhusen är konstruerade för god värmehantering, så att elektroniken i ERCOs armaturer arbetar under bästa möjliga driftförhållanden. I första hand arbetar ERCO med underhållsfri passiv kylteknik. Driftdon Att själv utveckla driftdon och hårdvara för styrning, innebär för ERCO mer frihet i utformningen både vad gäller form och funktion hos innovativa ljusverktyg och mindre beroende av underleverantörer. EMC Undersökningar på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i ERCOs provlaboratorium garanterar att elektroniska komponenter i armaturer varken påverkar andra komponenter eller apparater i omgivningen genom elektromagnetisk strålning utöver normerade nivåer. Light Studio Den användarvänliga pcmjukvaran Light Studio är en del av ljusstyrningen Light System DALI. Den möjliggör bekväm konfigurering av Light System DALI-anläggningar och interaktiv sammanställning av ljusscener. CAD-verktyg I ERCOs ljustekniska laboratorier tar ljusteknikerna hjälp av högspecialiserade mjukvaruverktyg vid utvecklingen av innovativa lösningar för ljusstyrning. Med omfattande datorsimuleringar tog de principen för Spherolit-linser hela vägen till serieproduktion. Firmware I allt större utsträckning innehåller driftdon i armaturer och ljusstyrningskomponenter egna mikroprocessorer för att med hjälp av program, s.k. firmware, kunna förverkliga innovativa funktioner. Därför ingår även programmerare i utvecklingsteamen hos ERCO. 14 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 15

10 Ljusverktyg Vi ser armaturer som ljusverktyg för specifika användningsområden. Denna inställning återspeglas i utformningen av våra produkter. ERCOs produktprogram för arkitekturbelysning omfattar de tre områdena ljusstyrningssystem, inomhusarmaturer och utomhusarmaturer. Därmed kan enhetliga ljuskoncept förverkligas fullt ut. När det gäller produktutvecklingen strävar vi mot visionen 100% LED. Alla krafter koncentrerar sig på innovativa, optoelektroniska LED-system för att alltid realisera effektiv synkomfort och scenografiska utformningsdimensioner på allt högre nivå. Ljusstyrning Ljusstyrningssystem knyter samman armaturer och sensorer till intelligenta ljusnätverk. Med Light System DALI och mjukvaran Light Studio får systemtanken i ERCO Program en extra, virtuell nivå. Inomhusarmaturer System med strålkastare och strömskenor samt infällda takarmaturer utgör de viktigaste grupperna i programmet för inomhusarmaturer. De kompletteras av särskilda verktyg som till exempel tak-washers, golvwashers och infällda golvarmaturer. Utomhusarmaturer Programmet för utomhusarmaturer täcker alla arkitekturrelaterade ljustillämpningar, från kraftfulla strålkastare och washers via pollararmaturer och infällda markarmaturer till gångvägs- och orienteringsarmaturer. 16 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 17

11 Systemdesign Konsekvent systemdesign är karakteristisk för produktprogrammet från ERCO. Vi utvecklar aldrig enskilda produkter, utan alltid hela produktfamiljer, som har sin givna plats i strukturen för det samlade programmet. Ett konsekvent system för ljusfördelningar hjälper användaren att välja det bästa ljusverktyget för varje tillämpning i enlighet med parollen Ljus, inte armaturer. För ERCO innebär system design möjligheten att anpassa ljusverktyg till särskilda krav med hjälp av en lång rad systemtillbehör. Digitalt styrbara Light Clients förbinds med ljusstyrningssystemet Light System DALI och mjukvaran Light Studio tillhandahålls som manöveryta för komplexa armaturfunktioner. Ljuskällor Ett annat kriterium för indelning av produktfamiljer är ljuskällan. Många produktfamiljer hos ERCO omfattar utföranden med olika ljuskällor för att erbjuda ljusplanerarna användningsbaserade alternativ med motsvarande egenskaper. Storlek För specifika användningsområden behöver planeraren armaturer med flera olika effektnivåer. Många av ERCOs produktfamiljer erbjuder olika effekttal i enhetlig utformning, men med anpassade armaturhusstorlekar, som enkelt kan kombineras med varandra. LED QT HIT Ljusfördelningar Teknik som till exempel Spherolit-linser och -reflektorer möjliggör ett brett urval av olika ljusfördelningar inom en produktfamilj. Hos ERCO används genomgående samma beteckningar för spridningsvinklar och typer av ljuskäglor oberoende av parametrar som ljuskällor eller armaturens lumenklasser. Detta underlättar orienteringen i ERCO Program och bidrar till effektiva planeringsprocesser. Ljusfördelningarna är ett centralt kriterium för ERCO för att strukturera produktfamiljer. Narrow spot För accentuering av små objekt med hög ljusstyrka eller för att överbrygga stora avstånd mellan armatur och objekt. Spridningsvinkel < 10. Oval flood Spherolit-linsen oval flood har en bredstrålande, axelsymmetrisk ljusfördelning. Det bildas en Spot Standardfördelningen för accentbelysning av objekt av alla typer, särskilt för modellering av tredimensionella former. Spridningsvinkel oval ljuskägla från ca 20 upp till 60. Flood För effektiv accentuering av större objekt eller för att framhäva större ytor i delar av rummet. Spridningsvinkel Wallwash Ljusfördelningen för linswallwashern är optimerad för mycket god jämnhet. Wide flood För flexibel, bredstrålande belysning av ytor och delar av rum, särskilt vid varuexponering. Spridningsvinkel > 45. Ljustekniska tillbehör För många ERCO-produkter finns tillbehör som fyller särskilda behov, till exempel bländskyddsringar som gör den redan goda visuella komforten hos grundmodellen ännu bättre. Ljusstyrning Den användnings- och varseblivningsorienterade styrningen av ljuset är en viktig faktor för effektiv visuell komfort. Helhetsansatsen ligger i att knyta samman enskilda armaturer till intelligenta ljusnätverk, till exempel med hjälp av Light System DALI och ERCO Light Clients, det vill säga DALI-kompatibla armaturer. Men även utvecklingen av driftdon som kan regleras både med potentiometer på armaturen och med hjälp av bakkantsdämpteknik i strömkretsen syftar till att hantera ljuset på ett differentierat sätt och använda energin effektivare. Reglerbara driftdon ERCOs egenutvecklade LED-driftdon med potentiometer kan ljusregleras på själva armaturen och även via strömkretsen med hjälp av bakkantsdämptekniken som ursprungligen utvecklades för lågvoltshalogentekniken. Detta medger till exempel effektiv komplettering av befintliga anläggningar med moderna LED-strålkastare. DALI Light Clients Alternativet till ljusreglering med potentiometer eller via strömkretsen är DALI-tekniken ( Digital Addressable Lighting Interface). I ERCO Program erbjuds många armaturer som Light Clients, det vill säga med DALI-kompatibla driftdon som är kodade vid tillverkningen. De känns igen automatiskt av Light System DALI (plug and play). 18 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 19

12 ERCOs huvudkontor Långsiktighet Redan när det tekniska centrat byggdes tog man hänsyn till ekologiska aspekter det ledde bland annat till beslutet att lägga gröna tak på byggnadens östliga och västliga flyglar. På detta sätt kompenseras till stor del byggnadens stora hårdgjorda ytor. Sedan december 2007 levererar solpanelerna på taket till produktionsbyggnaden P2 upp till 10% av fabrikens strömförbrukning. ERCO har sitt huvudkontor i Lüdenscheid, en industristad med traditioner i hjärtat av Tyskland. De flesta anställda arbetar här inom områdena utveckling, produktion, försäljning och administration. Dessutom finns medarbetare världen över på kontor och i showrooms. De prisbelönta industribyggnaderna som utgör ERCOs fabriksanläggning är ett livfullt uttryck för företagskulturen. Varje dag lämnar flera tusen armaturer fabriken med adress till projekt på världens alla kontinenter. Alla uppfyller de säkerhetsbestämmelserna i sina destinationsländer. Tillverknings- och kontrollprocesserna är underkastade stränga, certifierade standarder, som gör våra produkter lämpade för användning under lång tid. Forskning och utveckling Korta sträckor för bästa möjliga kvalitet: Ljustekniska laboratorier, verktygstillverkning och produktion av de optiska systemen äger rum hos ERCO i en och samma anläggning, så att simuleringar, prototyper och serietillverkade komponenter omedelbart kan jämföras. Verktygstillverkning Tillverkning av LED-optik i polymermaterial ställer stora krav på fackkunskaper, erfarenhet och precision. ERCO har egen verktygstillverkning enligt den senaste tekniken, som omsätter konstruktörernas idéer till serietillverkning. Ljusarkitektur I det tekniska centrat hos ERCO arbetar utvecklings-, marknadsföringsoch säljavdelningar tillsammans i direkt närhet av varandra. Den transparenta och funktionella arkitekturen ritad av Uwe Kiessler är ett uttryck för företagskulturen. Mock-up-rum Mock-up-rummet används för att visa upp serietillverkade produkter och prova ut prototyper under variabla förhållanden, till exempel olika takhöjd som stimuleras med ett höj- och sänkbart tak. Modern medieteknik kompletterar de möjliga alternativen. Kompetensutveckling Företaget som lärande organisation : Hos ERCO med dotterföretag överlåts kunskapsdelning och kunskapsspridning inte åt slumpen, utan förankras strukturellt och institutionellt. Logistik Höglagret ERCO P3 är ritat av arkitekterna Schneider + Schumacher och utgör kärnpunkten i ERCOs logistiknät. Från anläggningen i Lüdenscheid försörjer företaget alla viktiga marknader världen över med högkvalitativa ljuslösningar. Tillverkning och montering Det viktigaste kännetecknet för tillverkningen är flexibilitet. Genom automatisering och intelligenta processer och även genom utomordentligt kvalificerade och mångsidiga medarbetare kan produktionen snabbt anpassas till kundernas önskemål. 20 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 21

13 ERCOs dokumentation ERCO Showrooms Uppleva ljus, använda tjänster i hela världen För att hjälpa planeraren på bästa sätt i arbetets alla faser erbjuder ERCO ett omfattande system av dokumentation i både traditionell och digital form. Vårt omfattande utbud är uppdelat på information om produkter och referensprojekt samt utbildningsmaterial. All ERCOs dokumentation är konsekvent utformad för att vara lättillgänglig vid planeringen av logiska och konsekventa ljuskoncept: Utformning, struktur och terminologi i de olika programområdena är anpassade till varandra för att göra det så lätt som möjligt för användaren att hitta i materialet. ERCOs Light Scout på Internet är det ledande mediet med avseende på produktinformationens aktualitet. Produktområdet i Light Scout samt produktdatabladen i PDFformat aktualiseras regelbundet. Med produktinformation för 10 språk och regioner samt 5 navigationsspråk uppfyller Light Scout kraven från globaliserade marknader. Utbildning Interaktiva kunskapsmoduler förmedlar i rådgivningsdelen av Light Scout grundprinciper för gestaltning med ljus och användarkunskap om ljusverktyg. Diverse broschyrer informerar om olika teman som LEDteknik eller ljus utomhus. ERCO ser sig som ett globalt öppet och aktivt företag. På alla viktiga marknader finns lokala ERCO Showrooms och kontor. Där finns medarbetare med förstklassig specialutbildning som ljusrådgivare. Med detta världsomspännande nätverk garanterar vi tillförlitlig service och kompetent kundtjänst på plats just ifråga om internationella, gränsöverskridande projekt, från rådgivning i planeringsfasen till upphandling, varuprover, projektering och leveranslogistik till kundtjänst och kurser. Consultant to the consultant, rådgivare till rådgivaren så definierar ERCOs ljusrådgivare sin roll i byggprocessen. De erbjuder professionellt stöd till planerare i alla ljustekniska frågeställningar och projektetapper. Med information i form av kundexempel och skräddarsydd produktinformation hjälper de till att förbereda beslutsprocessen för att hitta rätt ljusverktyg. Showrooms och kontor erbjuder perfekta lokaler för arbetsmöten under projektfasen. Ett mock-up-område står till förfogande för varuprover och andra produktvisningar, och ofta visar även utsidan av showrooms exempel på tillämpningar för ERCOs ljusverktyg. Men ERCO Service slutar inte med leverans av den önskade artikeln på rätt dag. Även efter idrifttagning av anläggningen står ljusrådgivarna till förfogande med råd och dåd när hjälp behövs till exempel vid underhåll, anpassning eller komplettering av en ljusanläggning. Evenemang och seminarier Evenemang och seminarier förvandlar ERCO Showrooms till träffpunkter på den lokala ljus- och arkitekturarenan. Infrastrukturen möjliggör ett klargörande av betydelsen i tune the light : att gestalta ljus i sina kvaliteter rumsligt och tidsmässigt. ERCO Program Papperskatalogen erbjuder all viktig information och planeringsdata svart på vitt, kompakt och alltid till hands. Produktdatablad Dokumenten finns på nätet i PDF-format och innehåller all information om en viss produkt. Produkter Vårt omfattande utbud av ljuslösningar för arkitekturen är uppdelat på programområdena ljusstyrning, inomhusarmaturer och utomhusarmaturer. Den här strukturen hittar du både i Light Scout och i papperskatalogen. Digitala planeringsdata I Light Scout finns till varje enskild ERCO artikel omfattande digitala planeringsdata att ladda ned för användning i CAD-, ljusberäknings- och ljussimuleringsprogramvara. Därmed kan du skapa imponerande visualiseringar i till exempel i DIALux eller Autodesk 3ds Max. Projekt Fascinationen för ljus i arkitektoniska sammanhang upptar stor plats i ERCOs kommunikation, till exempel inom området projekt i ERCO Light Scout och även i vårt kund magazin ERCO Lichtbericht. På byggplatsen Många frågeställningar uppkommer först under byggprocessens gång och kräver en insats på plats. ERCOs medarbetare hjälper till att anordna utställningar av varor, stöttar vid ljustekniska fackfrågor och löser logistikuppgifter. Ljuskvaliteter Mångfalden av produkter och gestaltningsmöjligheter i ERCO Program kan upplevas i verkligheten: ERCO Showrooms utgör livfulla exempel från utomhusgestaltningen till mock-up-området inomhus. 22 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 23

14 ERCO adresser Europa Europa Mellanöstern Sydostasien Ostasien Belgien ERCO Lighting Bvba/sprl Leuvensesteenweg 369 bus Zaventem Belgium Tel.: Fax: Bulgarien Altronics light 13 6-th September Str. Sofia 1000 Bulgaria Tel.: Fax: Danmark ERCO Lighting AB Vesterbrogade 136 C, st København V Denmark Tel.: Fax: Tyskland ERCO Leuchten GmbH Postfach Lüdenscheid Brockhauser Weg Lüdenscheid Germany Tel.: Fax: ERCO Leuchten GmbH Showroom Berlin Reichenberger Str. 113A Berlin Tel.: Fax: ERCO Leuchten GmbH Showroom Hamburg Osterfeldstraße Hamburg Tel.: Fax: ERCO Leuchten GmbH Showroom Frankfurt Zum Gipelhof Frankfurt Germany Tel.: Fax: ERCO Leuchten GmbH Showroom München Nymphenburger Str München Tel.: Fax: ERCO Leuchten GmbH Showroom Stuttgart Rotebühlstraße 87a Stuttgart Tel.: Fax: Finland ERCO Lighting AB Asiakkaankatu 3 2krs Helsinki Finland Mob.: Fax: Frankrike ERCO Lumières Eurl 6ter, rue des Saints-Pères Paris France Groupe Paris IIe de France Tel.: Fax: Groupe Régions Tel.: Fax: Groupe Architecture Commerciale Tel.: Fax: Georgien Smart Way Ltd. 2 Mosashvili Str Tbilisi Georgia Tel.: /82 Fax: Grekland Moda Light 17th klm Athens Lamia Kifisia Athens Greece Tel.: Fax: Storbritannien ERCO Lighting Ltd. 38 Dover Street London W1S 4NL Great Britain Tel.: Fax: Irland se Storbritannien Island se Sverige Italien ERCO Illuminazione S.r.l. c/o Edificio Sedici Viale Sarca 336 F Milano Italy Tel.: Fax: Kroatien Ortoforma d.o.o. Kamenita Zagreb Croatia Tel.: Fax: Luxemburg se Tyskland Marocko ERCO Lumières Maroc 174 bd Zerktouni Casablanca Morocco Mob.: Nederländerna ERCO Lighting B.V. Gooimeer DE Naarden Netherlands Tel.: Fax: Norge ERCO Lighting AS Kirkegata Oslo Postboks 771 Sentrum 0104 Oslo Norway Tel.: Fax: Österrike ERCO Lighting GmbH Engerthstrasse 151/Loft e Wien Austria Tel.: Fax: Polen ERCO Lighting GmbH Przedstawicielstwo w Polsce ul. Bia y Kamieƒ Warszawa Poland Tel.: Fax: Portugal Omnicel Técnicas de Iluminação, S.A. Rua Castilho, Dto Lisboa Portugal Tel.: Fax: Rumänien se Ungern Ryssland ERCO Lighting GmbH Varshavskoe shosse, 1, bld Moskwa Russian Federation Tel.: Fax: Armenien Moldavien Tadzjikistan Ukraina Vitryssland se Ryssland Sverige ERCO Lighting AB Birger Jarlsgatan Stockholm Sweden Tel.: Fax: Schweiz ERCO Lighting AG Trottenstrasse Zürich Switzerland Tel.: Fax: Slovakien se Tjeckien Slovenien se Österrike Spanien ERCO Iluminación, S.A. c/ El Plà nº Molins de Rei, Barcelona Spain Tel.: Fax: Delegación Cataluña c/ El Plà nº Molins de Rei, Barcelona Spain Tel.: Fax: Delegación Centro c/ Buen Suceso nº Madrid Spain Tel.: Fax: Delegación Levante c/ Profesor Beltrán Báguena nº 4 Oficina Valencia Spain Tel.: Fax: Tjeckien ERCO Lighting GmbH Organizaãní sloïka Praha Jana Masaryka 3/ Praha 2 Czech Republic Tel.: Fax: Turkiet ERCO Lighting GmbH Istanbul Irtibat Burosu Gumussuyu, Inonu Cad. Saadet apt. No:29 D: Beyoglu Istanbul Turkey Tel.: Fax: Azerbajdzjan Kazakstan Kirgisistan Turkmenistan Uzbekistan se Turkiet Ungern ERCO Lighting GmbH Kereskedelmi Képviselet Irányi u. 1. mfsz Budapest Hungary Tel.: Fax: Cypern J. N. Christofides Trading Ltd. Lighting Division P.O. Box Nicosia 1c Kennedy Avenue 1075 Nicosia Cyprus Tel.: /3 Fax: Nordamerika USA ERCO Lighting Inc. 160 Raritan Center Parkway Suite 10 Edison, NJ USA Tel.: Fax: Kanada Mexiko Puerto Rico se USA Dubai Ground Floor, Showroom 3 Spectrum Building, Al Qatayat Road P.O. Box Dubai United Arab Emirates Tel.: Fax: Abu Dhabi Bahrain Egypten Förenade Arabemiraten Jordanien Kuwait Libanon Oman Saudiarabien se Dubai Indien Mumbai India Tel.: Qatar P.O. Box Doha Qatar Tel.: Fax: Sydamerika Argentina ERCO Iluminación, S.A. Oficina de Representación Av. Juana Manso 1124 C1107CBX Buenos Aires Argentina Tel.: Brasilien ERCO Iluminação LTDA Rua General Furtado Nascimento 740 Ed Bachianas 3º Andar SL 35 Barrio: Alto de Pinheiros CEP: São Paulo Brazil Tel.: Fax: Bolivia Chile Columbia Ecuador Paraguay Peru Uruguay Venezuela se Argentina Singapore 93 Havelock Road # Singapore Singapore Tel.: Fax: Bangladesh Brunei Filippinerna Indonesien Kambodja Laos Malaysia Myanmar Thailand Vietnam se Singapore Oceanien Australien 349 Pacific Highway North Sydney NSW 2060 Australia Tel.: Fax: Suite 1, 114 Hardware Street Melbourne VIC 3000 Australia Tel.: Fax: Nya Zeeland se Australien Kina RM 102, No B9, Building 800 SHOW No. 800 Changde Road Jing'An District Shanghai P.R. China Tel.: Fax: Rm1605, Bldg 11, West Zone Jianwai SOHO, No. 39 East 3rd Ring Middle Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel.: Fax: /F, C Wisdom Centre Hollywood Road, Central Hong Kong P.R. China Tel.: Fax: Japan ERCO Lighting Ltd. Shibakoen ND Bldg Shiba Minato-ku Tokyo Japan Tel.: Fax: Korea ERCO Lighting Pte. Ltd 5th fl, Woorim Bldg Bangbae-dong, Seocho-gu Seoul Korea Tel.: Fax: ERCO huvudkontor ERCO GmbH Postfach Lüdenscheid Brockhauser Weg Lüdenscheid Germany Tel.: Fax: Senaste uppgifter om adresser återfinnes under 24 ERCO Ljusfabriken ERCO Ljusfabriken 25

15 E Art.-nr SV 12/2012

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

ERCO innovationer 2014

ERCO innovationer 2014 ERCO innovationer 014 100% ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

vi vill ge dig det rätta ljuset

vi vill ge dig det rätta ljuset ljuset från varberg vi vill ge dig det rätta ljuset Samtidigt som vi har skapat oss en position som Sveriges ledande tillverkare av hembelysning har vi utvecklat ett sortiment för offentlig miljö hotell,

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION Selection. - Innovativ utvald kvalité Selection. - Innovativ utvald kvalité Inredningsarmatur Argus One LED Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 40W-3100lm, 80W-6200lm.

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

Lean inom IT En Introduktion

Lean inom IT En Introduktion Lean inom IT En Introduktion MPAB 2012-08-24 J Erikshammar Lean Poduction är en japansk produktionsfilosofi som syftar till att minmera slöseri, ständiga förbättringar och en flexibilitet i alla processer

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer