OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni SYSteam levererar nytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt prioritering kan företag anpassa sig till omvärldens förändring. Offentlig sektor En potentiell marknad på 1000 miljarder IT-outsourcing Vi är bra det vi gör men IT är rena grekiskan MIKAEL WILTON, PARTNER, NORDIER PROPERTY ADVISORS. SYSteam levererar nytta Flexibel drift av både IT-infrastruktur och affärsystem med dina behov i centrum SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom drift, management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Sverige, har drygt anställda och ägs av norska ErgoGroup.

2 2 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Hur vet man att en outsourcing verkligen är lyckad? Om något upplevs som lyckat är det ofta en kombination av magkänsla och en bedömning av huruvida man nått uppsatta mål. VI REKOMMENDERAR Björn Stolpe Vd, institutet för informationsteknologi. Det enklaste sättet att bedöma om något är lyckat är förstås att känna efter, det känns bra därför är det lyckat, vilket kan fungera bra i många fall. Om man som ansvarig skall rapportera till affärsområdeschef, företagsledning eller styrelse brukar man dock vilja ha något mer konkret att dra än en magkänsla som argument för huruvida det genomförda är lyckat eller ej. Viktigt med kvalitet Det blir då naturligt att vi, för att bedöma huruvida vi lyckats, sätter upp olika mål. De enklaste och mest uppenbara målen är naturligtvis i form av kostnader. Om att lyckas är lika med ett framförhandlat lågt pris behöver vi inte fundera på. Problemet med kostnad som enda mål är naturligtvis att det inte tar någon som helst hänsyn till kvaliteten i det som levereras. För levererade tjänster är kvalitet alltid viktigt för att inte säga centralt. Att sätta relevanta mål för kvaliteten på en outsourcad leverans är precis lika enkelt som den tjänst man outsourcat är enkel. Vilket betyder att ju mer komplicerat och komplext det vi lagt på en extern part att leverera är, ju mer komplicerade och komplexa är de mål för uppföljning som måste sättas. Frågeställningen som följer blir då: hur skall jag veta vad jag kan sätta för mål? Kan någon leverera det? Och vad blir i så fall priset? De enkla svaren på denna komplexa frågeställning är: fråga de som använder tjänsterna för att hitta vad som behöver levereras. Beskriv så mycket som möjligt i termer av standarder och best-practice samt ta reda på vad leverantörerna verkligen kan leverera. Detta till synes enkla förfarande är precis så enkelt som de tjänster som skall levereras är enkla. Ju högre komplexitet ju större behov av att ta hjälp av kompetens med gedigen erfarenhet inom området. Förväntningar En annan viktig aspekt på om något upplevs som lyckat är förväntningarna. Förväntningar kan vara såväl känslo- som förnuftsbaserade. Ju högre förväntningarna är på att outsourcingen löser alla problem ju större risk att upplevelsen av outsourcingen inte blir lyckad. Därför blir en viktig del i att uppnå en lyckad outsourcing också att se till att förväntningarna är rimliga och dessutom kommunicerade till alla berörda. Fyra viktiga typer av förväntningar inom outsoucing som eventuellt kan skapa missnöje: Förväntad prisnivå Förväntad kvalitetsnivå Förväntad omfattning Förväntad lösning på problem Det första är sällan någon större Carl Bergström Vd, ASP Sverige. MINA BÄSTA TIPS Klargör Ta reda på vilken typ av stöd 1 din verksamhet verkligen behöver. Mätningar Mät utfall efter genomförd 2 outsourcing på samma nivå som tjänsten är komplex. Kvalitet Skapa rimliga förväntningar 3 både på vad som kommer att levereras och till vilket kvalitet. Magkänsla Ta in lite magkänsla också 4 men glöm inte bort att magkänslan sällan är bra argument inför ledningen. källa till besvikelse efter genomförd outsourcing, mycket beroende på att business caset som ligger till grund för beslutet ofta har sin bas i ekonomi. De två följande är dock rätt vanliga anledningar till upphov av missnöje, främst hos användarna och skälet till det är nästan alltid bristande kommunikation. Att informera om vad alla berörda kan förvänta sig efter genomfört outsourcingprojekt är viktigt. Den fjärde skevheten i förväntning är lite mer komplex och märks oftast i ledningar och styrelser. Förväntan om att brister i den egna organisationen, egna rutinerna och processerna med mera kan lösas med outsourcing riskerar att resultera i stor besvikelse. Det löser i princip aldrig den typen av problem utan i en del fall har till och med problemen för värrats av outsourcingen. Förändring Ett tips är dock att det kan vara ett mycket bra tillfälle att genomföra nödvändiga förändringar i samband med outsourcing, läs strax innan. Oavsett vilken typ av felförväntningar i samband med outsourcing blir baksmällan ofta lång och tung. Svårare än så är det inte att lyckas, inte heller enklare. Vår erfarenhet är att de flesta oursourcingprojekt är lyckade med avseende på såväl kostnad som kvalitet, men att den effekten inte kommer av sig själv. SIDA 4 FOTO: HANS ANDERSSON Man får som beställare exempelvis inte ändra kraven under processens gång, då får man i stället börja om från början. IT är rena grekiskan s. 8 Effektivisera och spara pengar genom att outsourca det man inte har tid eller kunskap om. Grön-IT s. 6 Minska utsläpp och miljöbelastning genom effektivisering i organisationen. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 5, JUNI 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Marcus Jansson Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Alexander Ullman Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden, juni 2010 Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Marcus Jansson Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer.genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VI ERBJUDER BANKER OCH KREDITGIVARE VERKSAMHETS- KUNNANDE, KRAFTFULLA SYSTEMSTÖD OCH OUTSOURCING FÖR DE OLIKA STEGEN I KREDITPROCESSEN Idag tar det bara några minuter för vem som helst att via Internet snabbt sålla fram de kreditinstitut eller banker som erbjuder den bästa finansieringen. Och sålla bort alla andra! Möjligheten att kunna erbjuda en attraktiv finansiering är såklart en viktig konkurrensfördel igår, i framtiden och även redan idag. Via våra tjänster kan vi erbjuda dig ett färdigt, komplett finansbolag som du på egen hand kan rulla igång redan i morgon. Eller så låter du oss ansvara för den dagliga driften av den administrativa organisationen, inklusive IT-system. Kanske vill du bara ha hjälp med kredithandläggningen, eller enbart stöd med verksamhetsrådgivning? Vilken omfattning du än väljer kan du med vår hjälp snabbt etablera och driva ett finansbolag, med total koll på riskerna. Dessutom, låter du oss sköta din verksamhet kan du fokusera på marknadsföring och försäljning och därför räkna hem både högre lönsamhet och bättre kundrelationer. Kontakta Fredrik Hovstadius på eller besök emric.se och läs mer om hur vi kan hjälpa banker och finansbolag till högre lönsamhet och minskade risker. Och dig att starta egen kreditverksamhet.

3 Elan växer inom Outsourcing Services Elan växer och bildar ett renodlat bolag inom IT-supportområdet. Det är tillväxten inom området, de goda resultaten och kundnöjdheten som gjort att man fattat detta strategiska beslut. Allt fler företag kommer att lägga ut sin IT-support till leverantörer. In- och outsourcad IT-support fortsätter att växa på en i övrigt vikande IT-konsultmarknad. Därför etablerar Elan ett fristående bolag som helt fokuserar på in- och outsourcing av IT-supporttjänster. Elan har gått från att enbart ha varit ett bemannings- och rekryteringsbolag till att ta tydliga helhetsåtaganden för kunder, säger Lotta Ungerth, affärsområdeschef för Elan Outsourcing Services. Stor nordisk aktör Elan skall göra det enkelt för kunderna att etablera en IT-supportfunktion med en stor grad av flexibilitet i bemanningen. I Sverige är vi redan 320 tekniker som levererar ITsupportt jänster som helhetsåtaganden. Vår satsning går vidare med en mer kraftfull etablering av en samlad Nordisk leverans, vilket är en naturlig följd av den utveckling vi ser inom outsourcing globalt, säger Lotta Ungerth. Etableringen av Elan Outsourcing Services inom hela Norden innebär att drygt 550 tekniker med mångårig erfarenhet samlas inom samma verksamhet. Detta möjliggör en snabb tillväxt, upp till dubbla styrkan inom två år. Unik kundnöjdhet Våra kunder har tydligt visat sin nöjdhet med allt det vi levererar. Det är inte det vanligaste inom outsourcing och IT-support, säger Lotta Ungerth. Våra kunder tyckte att vi var värda ett sammantaget betyg på drygt 4,8 på en sexgradig skala. Flexibla och kundanpassade Efterfrågan på supporttjänster med helhetsansvar ökar, eftersom företag måste fokusera allt mer på det som hör kärnverksamheten till. Det ställs också högre krav på en följsamhet och flexibilitet när det kommer till bemanning. Som partner kan vi erbjuda varje företag betydligt mer flexibla villkor och skräddarsydda tjänster. Varje supporterbjudande ska anpassas till företagets varierande behov över tiden. Elan tar inga fasta avgifter utan varje kund får sin unika prissättning beroende på hur deras situation och krav ser ut, säger Lotta Ungerth. Elan har en stor konkurrensfördel genom att enkelt kunna öka och minska volymen i sin leverans. Andledningen är den stora konsultverksamheten som stöttar våra funktionsåtaganden med resurser. ISO certifierade Elan utökade sedan 2009 sitt tjänsteutbud och ISO-certifierade verksamheten inom både kvalitet och miljö. Trenden är tydlig. Allt fler företag ställer tydliga miljökrav och Elan valde därför att satsa även inom miljöområdet. Vi är nu ISO-certifierade inom miljö, vilket förpliktigar, säger Lotta Ungerth. Elans tjänster inom Outsourcing av IT-Services Konsten att kapa konsultkostnader. Lägg alla ägg i samma korg. 20Mkr ework was here ework Single Sourcing är ett konkurrenskraftigt erbjudande till er som önskar outsourca hela eller delar av företagets konsultförsörjning. Detta ger dig som kund en lägre och överblickbar totalkostnad och mer tid och resurser att fokusera på kärnverksamheten. Med eworks effektiva leveransorganisation designad för outsourcinglösningar garanterar vi en leverans som uppfyller vårt åtagande till 100 %. Ring nu. Imorgon kan det vara ännu mer att göra Nordens ledande konsultmäklare.

4 4 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER OUTSOURCING VIKTIGT FÖR UTVECKLINGEN 1TIPS MÅNGA KONTRAKT PÅ MARKNADEN Fråga: Många outsourcingkontrakt är på marknaden nu, vilka möjligheter innebär det? Svar: Säljarnas marknad råder och outsourcing har stor potential för effektiviteten, både i ett företags- och samhällsperspektiv. Men rätt kunskap krävs. Det kommer att finnas många outsourcingkontrakt som löper ut och går att förhandla om i Sverige i år. Enligt en beräkning som Compass Consulting har gjort löper kontrakt värda drygt 3,5 miljarder ut I dag är det säljarnas marknad. Det finns många kontrakt ute på marknaden och leverantörerna kan kosta på sig att vara lite kräsna; de kan välja att satsa på de kontrakt som passar dem bäst, säger Anders Edlund på Compass Consulting. Ur ett köparperspektiv anser dock Anders Edlund att man ofta tjänar på att hålla sig till de leverantörer man har eftersom ett byte kan kosta väldigt mycket pengar. Offentlig sektor Den del av marknaden där det enligt Anders Edlund finns störst potential för nya kontrakt är i offentlig sektor. Inom myndigheter, landsting och kommuner finns många tjänster som skulle kunna outsourcas. Anders Edlund Principle consultant, Compass Consulting. FOTO: COMPASS Anders Edlund anser att man ska outsourca när man har bra ordning på sin egen verksamhet. Stora problem med IT-verksamheten försvinner oftast inte bara för att man lägger över det på en annan part. Det gäller att ha ett fungerande IT-system så att man har en tydlig katalog med tjänster och därmed kan göra en tydligare beställning. Annars riskerar man att få ett otydligt kontrakt som man sedan ska leva med i flera år. Björn Stolpe Vd, institutet för informationsteknologi. FOTO: HANS ANDERSSON Hjälper både sälj och köp Compass Consulting hjälper både köparsidan och säljarsidan i upphandlingssituationer, något Anders Edlund tror behövs. Företag gör inte upphandlingar så ofta och man har inte koll på vilka priser som är rimliga. Vi kan bedöma om priserna för olika kvaliteter och om de är för låga eller höga. Upphandlare vill ofta ta lägsta priset, men med det lägsta priset kan också kvaliteten vara tvivelaktig. Björn Stolpe är vd för Institutet för informationsteknologi som driver Outsourcingcenter.se. Han ser outsourcing som en viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa förnyelse och skapa nya marknader. Vid outsourcing konkurrensutsätts både intern leverans och möjliga externa, berättar han. Många ser outsourcing genom offshoring som ett hot, men Björn Stolpe menar att detta har gett möjligheter att pressa kostnader och förbättra prestanda. I en alltmer internationaliserad värld tror han också att Sverige står sig bra, inte minst på grund av vår informella ledarskapsstil. När offentliga organisationer och företag outsourcar regleras detta strikt av lagen om offentlig upphandling. Man får som beställare exempelvis inte ändra kraven under processens gång, då får man i stället börja om från början, säger Björn Stolpe. Identifiera problemet Trots att han ser outsourcing som ett utmärkt medel för effektivisering manar han dock till viss försiktighet. Trots fördel arna med att outsourca kan det leda till att en organisation tappar sin beställar kompetens. Det här problemet måste identifieras och lösas. Och om man exempelvis outsourcar all IT-verksamhet i ett före tag får man svårt att följa utvecklingen inom det området och har kanske inte nödvändigt kunskapen att granska leverantören. Man kan inte outsourca allt. KRISTIAN TIGER

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI En potentiell marknad på miljarder FOTO: ISTOCKPHOTO ORDNING OCH REDA Innan man outsourcar ska man ha bra ordning på sin verksamhet. Oftas försvinner inte problemet för att man lägger över det på en annan part. FOTO: ISTOCKPHOTO Utmaningsrätten innebär att privata företag kan erbjuda sina tjänster som alternativ till kommunal drift. En möjlighet som införts i fler än 30 kommuner i Sverige. Allt fler kommuner inför utmaningsrätt, vilket innebär att företag kan utmana offentlig verksamhet genom att erbjuda att utföra den bättre än kommunerna själva. Stefan Persson är vd på företaget Utmaningsservice som hjälper både företag och kommuner med hur de ska agera när det gäller utmaningsrätten. Några kommuner hade infört utmaningsrätt redan före 2007, men det är på senare år som det verkligen har börjat ta fart. De som inför utmaningsrätten är ofta kommuner som redan arbetar aktivt med att lägga ut verksamhet på entreprenad, men detta innebär dock ett extra verktyg, säger Stefan Persson. Stefan Persson Vd, Utmaningsservice Utmaningsrätten I dagsläget har drygt 30 kommuner och ett landsting infört systemet. För företag som vill utmana offentlig verksamhet är marknaden mycket stor, men skulle kunna bli ännu mycket större. Enligt bedömningar finns en potentiell marknad på miljarder, men då ska man kunna utmana allt som går, säger Stefan Persson. Några kommuner har bara antagit utmaningsrätt inom ett begränsat område, men i de flesta kommuner där möjligheten finns kan man ofta utmana allt utom ledningsfunktioner och rent myndighetsutövande. Förskolor, vårdboenden och delar av parkförvaltningen är verksamheter som ofta utmanas. Stefan Persson berättar att ledstjärnan när det gäller utmaningsrätten är tron på att konkurrensutsättning innebär förbättringar. Det har även hänt att utmaningar har fått kommuner att utreda sin verksamhet; inte konkurrensutsatt den, men väl ändrat sitt eget sätt att driva den. Utmaningen har alltså inte gått igenom men det har ändå varit en fördel för kommunen, säger han. Tydliga signaler Även om utmaningsrätten är relativt ny och effekterna inte mätts i så hög grad menar Stefan Persson att den inte minst är symboliskt viktig. Den omedelbara effekten blir att man sänder väldigt tydliga signaler till näringslivet att man välkomnar deras initiativ. Man rullar ut röda mattan för entreprenörskap. Systemets genomslag varierar mycket och beror inte sällan på kommunernas marknadsföring och information om systemet. Vissa kommuner har infört utmaningsrätt utan att informera om det. Fullständigt meningslöst. Känner inte företagen till möjligheten får man inte in några utmaningar. Uppsala sticker ut mycket åt andra hållet, de har arbetat aktivt med det här och jag tror att de har fått runt 50 utmaningar, avslutar Stefan Persson. KRISTIAN TIGER UNDERSÖKNING Outsourcing på frammarsch En majoritet av de svenska kommunerna tror att andelen verksamhet som de outsourcar kommer att öka de kommande åren. 63 procent tror att andelen kommer att öka något eller mycket inom ett till två år. På fem års sikt tror hela 77 procent att andelen outsourcad verksamhet kommer öka något eller mycket. De kommuner som har en politisk majoritet från Alliansen / borgerligheten är mer positivt inställda till outsourcing än de som har en politisk majoritet från socialdemokraterna eller socialdemokraterna tillsammans med vänstern och / eller miljöpartiet. Bygg- och projektering är det verksamhetsområde som helt klart flest kommuner anger att de har outsourcat i dagsläget. Klottersanering är den verksamhet som flest kommuner kan tänka sig att outsourca i någon omfattning. Efter klottersanering följer i fallande ordning bygg- och projektering, städning, andra bemanningseller vikarietjänster, fastighetsförvaltning, mat och dryck, trafiktjänster och sist kontorstjänster. KÄLLA: OUTSOURCINGBAROMETERN KRISTIAN TIGER Itera Networks är specialiserade på integrerade affärslösningar med höga krav på kvalitet, kundanpassning och skalbarhet. Mulitsourcing blir allt vanligare och en utmaning för kunderna är att integrera fl era tjänsteleveranser till en effektiv verksamhetsplattform. Itera Networks är ledande inom outsourcing för företag i medium och enterprise segmentet i Norden sedan KONTAKT: > >

6 6 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS MINSKA MILJÖ- PÅVERKAN FOTO: ISTOCKPHOTO GÅR HAND I HAND IT-användningen är ju ingen separat enhet, utan finns överallt. Det gäller bara att använda verktygen på rätt sätt. Det kan handla om affärsresor, möten, logistiklösningar, marknadsföring allt kan ju omvandlas till sin egen verksamhet, säger Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Almegas Paraply. FOTO: ISTOCKPHOTO Grön-IT växer uppåt Fråga: Vad är egentligen grön-it? Svar: Ett sätt att tänka. Hur man använder IT för att minska utsläpp och miljöbelastning genom effektiviseringar i hela organisationens processer. Konsumentmedvetenheten kring miljöfrågor står i dag starkare än någonsin. På företagen har särskilda CSR-tjänster inrättats och ordet miljöpolicy har hittat sin väg in i organisationernas ordinarie strategiska dokument. Vi har skärskådat flyget, bilindustrin, drivmedel och livsmedel, men IT-branschen har hittills inte riktigt dragits in i de nya frågeställningarna. Eller så är de med hela tiden. Men vad är egentligen grön-it? Ewa Thorslund är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, en branschorganisation under Almegas paraply. Hon är dessutom ansvarig för webbsatsningen anvandgronit.se. Hennes definition är tudelad. På väg upp till ledningen Dels handlar grön-it om hur själva IT-branschen arbetar med miljöfrågor och hur de framställer sina produkter. Men den andra sidan som är ännu viktigare handlar om hur man kan använda IT för att effektivisera andra tjänster, till exempel inom bygg- eller transportsektorn, för att minska miljöpåverkan. På hennes arbetsplats är grön-it FOTO: RICHARD HAMMARSKIÖLD just nu en av de allra mest prioriterade frågorna, och enligt Ewa Thorslunds erfarenhet börjar dess gröna tentakler i allt högre utsträckning sträcka sig in i de ordinarie verksamheterna, ända upp på ledningsnivå. FAKTA Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, med 9740 medlemsföretag med sammanlagt anställda. Inom Almega finns sju olika samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer. IT&Telekomföretagen är en del av Almega, och är en medlemsorganisation för IToch telekomsektorn, med cirka 1000 medlemsföretag och medarbetare. Grön-IT-index är framtaget av IT&Telekomföretagen. Cirka 1000 IT-ansvariga inom privat och offentlig sektor svarar Alla i branschen tycker att det här är en bra utveckling. Energi är den viktigaste frågan vi har. Ewa Thorslund Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Almega och ansvarig för webbsatsningen anvandgronit.se. på frågor kring hur man arbetar med miljöanpassad IT. På anvandgronit.se kan man själv testa hur organisationen ligger till mot Grön-IT-index med hjälp av en så kallad Gröno-meter. Den senaste mätningen från hösten 2009 visade bland annat att frågan om grön-it har mognat, och att leverantörerna har blivit betydligt bättre på att marknadsföra energieffektiva system och lösningar. Andelen företag som redovisar miljöpåverkan av IT-verksamhet ökar, men uppgår fortfarande bara till 15 procent. Alla i branschen tycker att det här är en bra utveckling. Energi är den viktigaste frågan vi har. För många IT-bolag innebär dessutom ett ökat miljö fokus och tuffare krav att man kan hitta nya innovationer för att utveckla sin verksamhet. Genomsyrar allt Hur ska man då tänka för att implementera konceptet med grön- IT i sin organisation? Poängen är att det genomsyrar alla områden som kan effektiviseras över huvud taget. IT-användningen är ju ingen separat enhet, utan finns överallt. Det gäller bara att använda verktygen på rätt sätt. Det kan handla om affärsresor, möten, logistiklösningar, marknadsföring allt kan omvandlas till sin egen verksamhet. I offentlig sektor märks redan en hög kunskapsnivå kring de här frågorna. De har legat lite före den privata sektorn i miljö frågor, eftersom de har haft betydligt tuffare krav på sig. Ewa Thorslund har även jobbat mycket med frågor kring IT och barn, och har författat boken Säker på nätet? en handbok för föräldrar och andra vuxna. Hon tycker kopplingen mellan de två hjärtefrågorna är klar. Jag föreläser ofta om båda sakerna, och jag tycker absolut att de hör ihop. Dagens unga som är digitalt infödda kommer att vara betydligt mer medvetna i sina jobb, både om IT-användning och miljö. Jag tycker att det känns mycket hoppfullt. CHRISTIAN VON ESSEN AVTAL Viktigt med bra avtal När köparen och leverantören ingår ett outsourcingavtal bör detta präglas av flexibilitet och båda parter ska tjäna på affären. När man ska skriva ett kontrakt för ett outsourcingavtal är det viktigt att kunden anlitar experthjälp. En köpare gör kanske en upphandling vart femte, sjätte år medan leverantören gör det betydligt oftare. Ett ojämnt förhållande uppstår lätt. Experthjälp och advokater med erfarenhet av outsourcing bidrar till mer balans i förhandlingen och i den framtida relationen. En relation som kan bli långvarig. Från köparens sida bör man å sin sida vara försiktig med att prispressa alltför mycket. Pris är alltid intressant, men man måste säkerställa att det blir en relation som bägge parter tjänar på. Den relationen bör präglas av samsyn vilket även ska genomsyra avtalet. Är kundens mål en kostnadssänkning och leverantörens mål är ökad försäljning kommer man kanske få problem att mötas. Målen bör tydliggöras i kontraktet. Outsourcingavtalen har förändrats. Tidigare var omfattande avtal vanliga, men numera har de blivit kortare. Avtalen har dock fler bilagor med både bestämmelser och beskrivningar om de tjänster, kvalitetsmått och om styrning och samverkan som leverantören ska leva upp till. Ändras något i en tjänst är det då lättare att byta ut aktuell tjänstebilaga i stället för att ändra avtalet. I ett avtal ska också ges möjlighet för bench marking och ökat eller minskat resursutnyttjande. Ett avtal bör innehålla tydliga kvalitetsparametrar. Har ett företag exempelvis outsourcat servicedesktjänster så kan en kvalitetsparameter vara att inkommande samtal ska besvaras inom 30 sekunder. Detta bör framgå redan när man går ut med anbudet och inte förhandlas när kontraktet ska skrivas. KRISTIAN TIGER

7 Cut your cost not your potential T O G E T H E R. F R E E Y O U R E N E R G I E S CIO:er runt om i världen måste visa hur it kan hjälpa deras företag att uppnå sina affärsmål. En vanlig utmaning är övergången från systemcentrerad, kostnadsbaserad it till att dra nytta av fördelarna med värdebaserad it. Capgeminis Application Outsourcing-tjänster erbjuder it-lösningar som stödjer organisationens behov, gör det möjligt att minimera kostnaderna, öka effektiviteten och skapa konkurrensfördelar. Vi erbjuder en fungerade IT-miljö till en fast månadskostnad - Har ni problem att få era utskriftsenheter att fungera optimalt med ert övriga IT-system? - Många leverantörer som skyller på varann? - Saknar du kontroll över den totala kostnaden för IT? - Lägger din medarbetare för mycket tid på tidskrävande strul? Känner du igen dig? Låt oss då ta hand om hela er IT-miljö. Våra skräddarsydda IT-lösningar bygger på standardiserade produkter från marknadsledande tillverkare och i kombination med proaktiv IT-drift resulterar det i sänkta kostnader och ökad produktivitet för er. PowerOffice Med vårt PowerOffice-koncept får du också full kostnadskontroll över hela IT-miljön. I konceptet inkluderas servrar, datorer, mjukvaror och all utrustning för dokumenthantering såsom skrivare, copyprinters och skannrar. Förväntat resultat till förväntad kostnad helt enkelt. Pris: Från 695:-/användare och månad Inkl. hårdvara, mjukvara, installation, drift & support, 40 användare. Kontakta oss redan idag! Moving Ideas Forward ricoh.se IT Services Office Solutions Production Printing Managed Document Services

8 8 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Varför ska man outsourca vissa delar av sin verksamhet? Svar: För att man inte kan eller har tid att göra dem själv, och för att kostnaden blir allt större om kompetensen inte finns internt. Vi är bra på det vi gör men IT är rena grekiskan för oss LEDARE TILL LEDARE STOCKHOLM FOTO: ISTOCKPHOTO Nordier är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster till fastighetsägare och investerare med fokus på den nordiska marknaden. Företagets tjänsteutbud finns huvudsakligen inom fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterad corporate finance. Kortfattat säger vi att vi sysslar med fastighetsråd givning. Vi är ett litet bolag under stark tillväxt, och har gått från tre till tolv anställda på de 18 månader som vi har funnits på marknaden, säger Mikael Wilton, Partner Nordier Property Advisors. Vi är bra på det vi gör vår kärnverksamhet men vi är dåliga på IT. Vi har inte tiden eller kunskapen att utbilda oss för att arbeta aktivt med frågan heller. Vi har ingen IT-avdelning, inga IT-ansvariga som hjälper oss, och mycket av det tekniska är rent ut sagt grekiska för oss. En server har stått och brummat i en garderob, och allt eftersom den blev tröttare och tröttare blev supportsamtal en mer frekventa, liksom fakturorna blev allt högre. Vår främsta önskan är ju att allting bara ska fungera. I dagens snabba affärsklimat har man inte råd med krånglande teknik, säger Mikael Wilton. Avlastar oss själva Att växa kostar pengar. Tillväxten ställer också allt högre krav på att vi har en fungerande teknisk infrastruktur och medarbetare som ständigt är tillgängliga och uppkopplade. Därför har vi valt att avlasta oss själva för en rimlig kostnad. I dag har vi bara en person att ringa till om ITrelaterade saker inte fungerar, och någon hårdvara behöver vi inte hantera förutom våra egna datorer, förklarar Mikael Wilton. I dag arbetar våra anställda med Citrix en så kallad remote desktoplösning. Detta innebär att vi ständigt har tillgång till våra egna mappar och dokument var i världen vi än befinner oss. Vår server är skrotad, PROFIL Mikael Wilton Ålder: 35. Befattning: Partner Nordier Property Advisors. Bakgrund: Flerårig erfarenhet av fastighetsrelaterade transaktioner. Civelekonom Lunds Universitet. och allting ligger nu lokalt hos vår ITleverantör, som driftar och supportar. Det är en situation där vi köper oss tid och flexibilitet. Men också säkerhet, eftersom vår affärskritiska information sällan lagras på datorerna. Blir en laptop stulen är det bara laptopen som försvinner, och tjuven kan aldrig komma åt våra dokument och avtal, berättar Mikael Wilton. IT svårt i verkligheten Vårt val av leverantör baserades främst på rekommendationer. Hittills har inte allt fallit på plats ännu, men vår förhoppning är att det kommer att bli bra. Vi ställer väldigt höga krav på leverans och på de personer vi jobbar med. Vi ställer samma krav på våra IT-lösningar. IT-system är lättare att skissa upp på papper än att överföra till verkligheten. Implementeringen i verklig heten ställer höga krav på den leverantör man väljer, berättar Mikael Wilton. Naturligtvis ställs det också krav på oss som beställare. Men samtidigt är vi kunder och ska inte behöva driva processen framåt själva. Det är viktigt att ha rätt kompetens på projektledarnivå både hos kund och leverantör. Affären slutar ju inte heller när systemet är på plats, utan då börjar nästa arbete med att vårda och utveckla systemet och relationen, säger Mikael Wilton. Det viktigaste för oss i outsourcingprocessen var att få en samlad bild av vårt IT-behov och en kontaktperson att vända sig till. När vi är ute hos kunder, jobbar hemifrån eller är på resande fot vet vi att materialet vi jobbar med alltid finns tillgängligt. Säkerhet, backup och drift står vår leverantör för. Vi kan slappna av och slippa bekymra oss för IT-frågor, förklarar Mikael Wilton. Strömlinjeformad verksamhet Resultatet har blivit att vi kan arbeta lite mer strömlinjeformat, lite mer uppdaterat och lite mer effektivt. Detta märker också våra kunder, som imponeras av vår höga servicenivå. Varje ny systemimplementering har förstås barnsjukdomar och brister, men nyttan i IT-outsourcing är obestridlig. Både när det handlar om att hantera hårdvara och konfigurera programmen vi använder. Ingen har tid att lära sig allt själv, avslutar Mikael Wilton. CHRISTIAN VON ESSEN

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI TIPS FRÅN MIKAEL WILTON ENKLARE OCH EFFEKTIVARE Vår server är skrotad, och allting ligger nu lokalt hos vår IT-leverantör, som driftar och supportar. Det är en situation där vi köper oss tid och flexibilitet. Men också säkerhet, eftersom vår affärskritiska information sällan lagras på datorerna, säger Mikael Wilton, Partner Nordier Property Advisors. FOTO: ALEX MAK Sätt upp ett tydligt mål 1 Skaffa dig en klar behovsbild. Vad är nuläget och vart vill vi komma? På det sättet kan man bli en bättre beställare och skriva mer konkreta kravspecifikationer. Otydlighet i det inledande skedet kan leda till stora bekymmer i längden. Var inte passiv 2 Ju mer alert man är som beställare, desto snabbare och bättre blir jobbet gjort. Var inte passiv och vänta på att bli uppassad av leverantören hela tiden. Ställ krav på uppföljning och kontinuitet. Hitta en driven person Var tidig med att utse en person på företaget som 3 ansvarar och driver projektet från start till mål. Det är bra att kunna samla alla synpunkter på ett bräde så att leverantören (och ni) slipper dubbelarbete. Välj rätt leverantör Vid val av leverantör gäller det att göra en avvägning mellan rekom- 4 mendationer och referenser på ena sidan och prisnivå på den andra. Trygghet kan vara olika saker för olika människor. Lägg ut jobben Bestäm dig för vad ert företag är bra på och vad 5 ni ska syssla med. Är bokföring, IT-support eller formgivning saker som andra gör bättre? Lägg ut det i så fall. Outsourcing köper tid att göra det man är bra på. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen via en molntjänst. Det ger dig ekonomisk kontroll och ett bekvämt arbetssätt. Gör det du är bra på, så gör vi det bästa av resten. Läs mer: Örebro/Stockholm/Karlstad Tfn: ,

10 10 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS FOKUSERA PÅ AVTALET FOTO: ISTOCKPHOTO SKAPA DIALOG Dialog med leverantören är viktigt för att allt ska fungera optimalt. FOTO: ANNA ULFSTRAND IT-outsourcing ett interaktivt byggande Fråga: Hur leder man en lyckosam IT-outsourcing? Svar: Var beredd att lägga mycket tid på avtalet. Se därefter samarbetet som en relation som ständigt behöver underhållas. HUR VI LYCKADES BOTKYRKA Riksteaterns många produktioner och turnéer ställer höga krav på IT-stödet. Dessutom finns en stor potential i att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan de många teaterföreningar som är organisationens ägare. I en verksamhet som ställer höga krav på både flexibilitet och stabilitet kan det vara praktiskt att låta en extern part äga och driva den tekniska ryggraden. På så sätt frigörs tid och energi till den kreativa kärnverksamheten. Erik Johansson är IT-manager på Riksteatern sedan ett drygt år tillbaka. Han jobbar i team med en IT-arkitekt, och tillsammans har duon sjösatt ett projekt som lett till att organisationen blivit lite smidigare och effektivare. Vi ville få kontroll på IT-funktionen som då drevs av verksamheten, säger han. Det fanns dålig synkronisering och kontroll och vi insåg att något behövde göras. Utdraget avtalsarbete De började samla in offerter enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, för att se vad skillnaden FAKTA Riksteatern kallar sig för en folkrörelse med en turnerande nationalscen och består av 230 lokala teaterföreningar över hela landet. Den första Riksteaterföreningen bildades i Bollnäs I dag når man årligen en publik på 1,2 miljoner. Under säsong spelar Riksteatern i genomsnitt tio föreställningar varje dag på scener runtom i Sverige. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken Jag tycker att det påminner mycket om en relation, det gäller verkligen att man förstår varandra. Erik Johansson IT-manager på Riksteatern. skulle innebära mellan att bygga ut IT-verksamheten helt eller lägga ut den på tredje part. Fynden presenterades för ledningen och man fick klartecken att gå vidare med outsourcinglinjen. LOU tar mycket energi, tid och resurser, eftersom avtalet måste formuleras perfekt från början. Missar man något kan det rivas upp i efterhand. och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns statliga anslag uppgick 2009 till 263 miljoner kronor. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september maj. Cullbergbaletten och Södra Teatern är två välkända delar av Riksteatern. Varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Var noggrann med avtalet Nu har vi ett avtal som omfattar all IT-infrastruktur, med drift, underhåll, nätverk, servrar, hårdvara, applikationer och säkerhet. Att välja partner är en komplex ritual, oavsett situation i livet. Att outsourca stora delar av verksamheten till en extern part är potentiellt lättande, men det krävs också en hel del dialog för att få det att fungera. Jag tycker att det påminner mycket om en relation, säger Erik Johansson. Det gäller verkligen att man förstår varandra. Det finns ingen out-of-the-box-lösning, utan det är ett ständigt pusslande och ett interaktivt byggande. Incitament för effektivisering Riksteatern ville rationalisera IT-stödet, och var tydliga med att det skulle finnas incitament för leverantören att anstränga sig med både implementeringen och den löpande driften. Dessutom erbjöds medarbetare från Riksteaterns IT-avdelning nya tjänster hos leverantören i samband med att driften togs över. I avtalet skrev vi från början att det finns ett ekonomiskt incitament om vår partner lyckas effektivisera vår verksamhet så att vi kan räkna hem en tydlig kostnadsreducering på det. En sådan lösning gör att leverantören hela tiden är på alerten och engagerar sig genom att tänka framåt. Fixar de en besparing får de helt enkelt ta del av den, avslutar Erik Johansson. CHRISTIAN VON ESSEN OFFSHORING Outsourca till andra länder Att outsourca sin verksamhet utanför landets gräns er, så kallad offshoring, har blivit en naturlig del av den globala ekonomin. Kina har blivit ett mycket vanligt land att förlägga produktion av varor i och när det gäller outsourcing av IT-tjänster har Indien blivit ledande på leverantörssidan. I början av 90-talet präglades IT-outsourcingen till Indien av att anlita personal till lågt pris för specifika problem. Utvecklingen under de senaste 20 åren har inneburit en förändring och alltmer komplexa uppgifter har outsourcats vilket exempelvis har inneburit ökade behov av lokal projektledning, krav på leverantörernas förmåga att samordna expertis från olika delar av världen och kunskaper om beställarsidans strategier. För amerikanska företag har outsourcing av call centers blivit vanligt, då flera låglöneländer som exempelvis Indien, Sydafrika och delar av den karibiska övärlden har engelskspråkig befolkning. När språken skiljer sig mellan köpare och leverantör är det viktigt med en supportfunktion där dubbel språkkompetens finns, även om detta kanske inte är nödvändigt för processerna i sig. När man i Sverige pratar om offshoring handlar det oftast om länder som ligger geografiskt långt borta. Vid outsourcing till mer närliggande länder i Centraleuropa brukar detta i stället kallas nearshoring. KRISTIAN TIGER

11 Sentensia din partner när det gäller IT-sourcing Sentensia skapar verksamhetsnytta och IT- effektivitet med uppdrag inom organisationsutveckling, IT-styrning och IT-upphandling. I omställnings- och förändringsarbete skapar vi trygghet genom vår erfarenhet och breda kompetens. Ta kontakt med oss om du har behov av en oberoende konsult som kan ge vägledning i utveckling eller förändring av organisation och IT-miljö. OUTSOURCING, KONSULTTJÄNSTER OCH REKRYTERING INOM IT. För mer info, Eller ring OUTSOURCADE EKONOMI- PROCESSER I HELA NORDEN (+ LITE TILL)

12 12 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ljus framtid för ekonomitjänster ter Fråga: Vilka fördelar fi nns det med att outsourca ekonomitjänster? Svar: Bland annat ökad kontroll och bättre kvalitet genom att man kan ställa tydligare krav. Men noggrannhet krävs och man ska aldrig outsourca problem. Business Process Outsourcing, BPO, det vill säga outsourcing av olika affärsprocesser som till exempel ekonomitjänster är något som kommer öka i Sverige inom de närmsta åren tror Carl-Henrik Hallström, vd på sourcingrådgivaren EquaTerra. Många svenska företag och organisationer med flera enheter eller geografiskt spridda kontor har shared service centers, SSC, det vill säga centrala enheter för olika processer och rutiner som är gemensamma för hela organisationen. De är stödprocesser för företagets kärnverksamhet. Outsourca i lågkonjunktur Trenden går nu mot att dessa processer outsourcas till externa utför are. Sverige ligger efter USA, England och Centraleuropa i denna utveckling, men Carl-Henrik Hallström ser både stor potential och tendens för ökad outsourcing även i Sverige. De stora globala svenska företagen har redan till stor del outsourcat denna verksamhet och små företag lägger ofta ut löner och bokföring på lokala bokföringsbyråer och revisionsföretag. Nu står de medelstora företagen på tur menar Carl-Henrik Hallström. Ofta aktualiseras outsourcing i lågkonjunkturer. I högkonjunkturer tror man ofta att man inte kan outsourca ekonomitjänster. FOTO: EQUATERRA Carl-Henrik Hallström Vd, sourcingrådgivare, EquaTerra. Vi kan inte förlora kontrollen resonerar man. Bättre kontroll och kvalitet Carl-Henrik Hallström är dock av uppfattningen att man med outsourcing faktiskt kan få både större kontroll och förbättra kvaliteten; man kan ställa tydligare krav. Det kan vara lättare att ställa FAKTA Inom offentlig/statlig verksamhet är outsourcing av löneoch ekonomitjänster till privata aktörer rätt så ovanligt. De enda statliga myndigheter (eller andra institutioner) där det förekommer business process outsourcing där aktörer inom den privata sektorn är leverantörer är Bilprovningen och Posten som har outsourcat sina respektive lönesystem och Stockholms läns landsting som har outsourcat sin leverantörsfakturaprocess. I offentlig verksamhet förekommer dock outsourcing av FOTO: ASP SVERIGE Håkan Kalmermo Seniorrådgivare, sourcingrådgivaren, ASP Sverige. krav mot en extern part än mot en kollega som man känt länge, säger Carl-Henrik Hallström. De vanligaste delprocesserna inom ekonomitjänster som outsourcas är kundreskontra, leverantörsreskontra och huvud boken. Man bör ta tillvara dem erfarenheter man har internt av att tidigare ha outsourcat annan verksamhet. affärsprocesser och ekonomitjänster mellan olika myndigheter och institutioner. Detta går under benämningen interoffentlig samverkan. Skatteverket sköter lantmäteriets löner och Kammarkollegiet hanterar löner för ett 80-tal olika statliga institutioner. Inom kommunsektorn förekommer shared service centers för vissa kommuner gemensamma enheter som tar hand om vissa affärsprocesser. Exempelvis hanterar Lönenämnden Västmanland/Dalarna lönerna för ett flertal kommuner. 4TIPS FÅ ÖKAD KONTROLL Inom många företag finns erfarenheter som är värda att ta vara på. Har man exempelvis redan outsourcat IT-tjänster så bör man titta på vad som gått bra där om man ska gå vidare och outsourca ekonomitjänster, säger Carl-Henrik Hallström. Kartlägg verksamheten Håkan Kalmermo är senior rådgivare på sourcingrådgivaren Alltid Säkra Processer, ASP Sverige. Han betonar vikten av att kartlägga sin egen verksamhet och sina verksamhetsprocesser innan man genomför upphandling av outsourcing tjänster. Kartlägg verksamheten först och definiera kraven. De ska vara så funktionsinriktade som möjligt. Hämta sedan in anbud och välj den leverantör som bäst svarar mot kraven. Han berättar att outsourcing ger en förutsägbarhet, inte minst får man tydliga och förutsägbara kostnader Hitta en leverantör som har rätt branschfokus och en storlek som gör att du som kund blir betydande. Sedan är det väldigt bra att kolla upp referenser. Man får bra och relevant information, både positiv och negativ, säger han. För ett gott samarbete mellan kund och leverantör är det mycket viktigt att tänka på vem som är service delivery manager och har kontakten med köparen. Enligt Håkan Kalmermo är den relationen mycket betydelsefull för affären. På en punkt är han väldigt tydlig outsourca inte problem. Har man problem med sina processer så ska man inte outsourca dessa, helt oavsett driftsform, avslutar Håkan Kalmermo. KRISTIAN TIGER TIPS Anlita experter Att anlita hjälp från oberoende experter kan vara bra som köpare då man i de flesta fall säkert har mindre erfarenhet av upphandlingssituationen än leverantören. Ta erfarenhet Har ett företag redan en typ av verksamhet outsourcad bör man dra lärdom av de erfarenheterna och den kompetens som redan finns i organisationen om man planerar att outsourca en annan del av verksamhet. Tänk till Innan man outsourcar bör man noga identifiera de behov man har och vilka krav man ska ställa på leverantören. Hämta in anbud och välj den leverantör som bäst svarar mot krav en. När kontraktet är påskrivet så får man inte glömma uppföljningen och vara medveten om att denna kostar både tid och pengar. Lös problemet först Har man i företaget eller organisationen problem inom något område är det sällan någon god idé att outsourca problemet. Det skapar snarare till nya problem. Kontrollera avtalet Se till att avtalet innehåller tydliga kvalitetsparametrar och ger utrymme för flexibilitet när det gäller ökat eller minskat resursutnyttjande. FOTO: ISTOCKPHOTO Byrån med det personliga engagemanget Bokslut Bolagsbildning Deklaration Löner, personaladministration Outsourcing Redovisning och rådgivning Din framgång är viktig för oss! Box 316 (Antennvägen 10) Tyresö Tel:

13 Sälj på faktura* få betalt direkt! * eller det betalsätt som kunden vill. gör det möjligt för dig att sälja på faktura i din webbutik. Du får betalt från PayEx dag ett, medan dina kunder själva väljer när och hur de vill betala. Det är vad vi kallar en win-win situation. Dessutom kan vi göra din administration enkel och samlad, framför allt när du använder flera av våra betalsätt ur PayEx Betalväxel som exempelvis kortbetalningar och direktbank. PayEx hjälper dig med allt från onlinebetalningar och fakturering till inkasso och långtidsbevakning. PayEx hjälper dig att ta betalt och din kund att betala. Kontakta oss så berättar vi hur enkelt det är. VI ÄR EXPERTER PÅ BETALNINGAR. Mellan företag. Mellan människor. Mellan människor och företag. Ring eller besök

14 14 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Michael Nilsson Vd, SYSteam Outsourcing Services Linus Singelman Vd, Emric Finance Process Outsourcing AB Claes Ruthberg Vd, ework Scandinavia AB Jim Runsten Partner, Bird & Bird FOTO: SYSTEAM FOTO: EMRIC FOTO: EWORK Fråga 1: Hur ser du på utvecklingen inom Outsourcing under andra halvan av år 2010? Positivt. Normalt har outsourcing varit kontracykliskt, det vill säga att när konjunkturen har försämrats har outsourcingen ökat. Nu finns många andra drivkrafter vilket gör att outsourcing kommer att växa både i hög- och lågkonjunkturer. För ett halvår sedan var osäkerheten stor på marknaden och våra kunder visste inte vilka volymer de skulle outsourca. Nu när marknaden har stabiliserats är säkerheten större och våra kunder vet vilken nivå de ska lägga sig på. Outsourcingmarknaden ökar generellt sett för varje år som går och företag blir mer benägna att köpa tjänster inom de områden där de inte anser sig ha en konkurrensfördel, så som IT och administration. Inom vårt BPO-koncept mot banker ser vi en ökad efterfrågan på köp av tjänster i takt med att konjunkturen vänder. Emric ser mycket positivt på utvecklingen även under hösten Vi har under en längre tid sett att outsourcing tillämpas på allt fler områden och tjänster. Det är en utveckling som jag tror kommer fortsätta att öka under andra halvan av Inte minst är det något som vi själva har märkt av sedan vi lanserade vårt eget outsourcingerbjudande av konsulthantering. Det finns inget som tyder på att aktiviteten inom outsourcing kommer att gå ner. Outsourcingtrenden sprider sig till alltfler områden och vi ser ett ökat intresse för så kallade molntjänster som i grund och botten är en typ av outsourcingtjänster. Vi ser även flera affärer som går in i omförhandlingssituationer, det vill säga andra och tredje generationens affärer. Fråga 2: Vilka är konsekvenserna för näringsliv och offentlig sektor? Läget är bättre för näringsliv och offentlig sektor nu när tiderna blir bättre. Man slutför sina planer på outsourcing. Sedan påverkas inte offentlig sektor lika mycket under dåliga tider eftersom man inte riktigt spelar på samma marknad som näringslivet, men man påverkas ändå en del. I ett lyckat och väl genomfört outsourcingprojekt erhåller företaget först och främst kostnadsfördelar, men frigör även tid och resurser för att arbeta med till exempel strategiska frågor och service mot sina kund er. Detta för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga. En positiv konsekvens för offentlig sektor är att flertalet outsourcingverksamheter inte är lokaliserade till tätorter vilket gör att arbetstillfällen skapas i mindre orter runt om i Sverige. Konsekvenserna blir att både näringsliv och offentlig sektor får helt nya möjligheter att effektivisera sina konsultinköp och fokusera ytterligare på sin kärnverksamhet. Outsourcing som företeelse är egentligen inte ny, men har förändrats från att vara ett kostnadsreducerande instrument till att bli ett strategiskt verktyg där företagen medvetet lägger ut sina stödprocesser. Därigenom kan de ägna mer tid och resurser på kärnverksamheten, vilket ökar företagets effektivitet och konkurrenskraft. Såväl näringsliv som offentlig sektor strävar många gånger efter att fokusera mot kärnverksamheten och då är en korrekt utförd outsourcing ett utmärkt alternativ till att producera tjänster internt. Det är viktigt att man inhämtar lämplig rådgivning såväl innan som under outsourcingleveransen och att man förstår de förändringar i såväl arbetssätt som inflytande som uppstår i samband med en outsourcing. Fråga 3: Vad ska företag tänka på för att uppnå lyckosamma outsourcingkontrakt? Man bör tänka på att ett outsourcingkontrakt brukar löpa över tre till fem år. Det är därför väldigt viktigt att se den tidshorisonten när man skriver kontraktet. Det bör utformas så flexibelt att det fungerar både i hög- och lågkonjunktur. Driver man en fråga för hårt kan det vara belastande för utvecklingen i ett senare skede. För det första ska man välja ett område som är lätt att definiera och där det finns en naturlig gränsdragning i processen mellan företaget och outsourcingpartnern. Företaget ska se konceptet som ett långsiktigt partnerskap där man tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Skriv tydliga avtal och SLA, Service level agreement, som även är flexibla och möjliga att förändra under samarbetstiden. För att uppnå lyckosamma outsourcingkontrakt är det väldigt viktigt att hitta en outsourcingpartner som inte bara kan ta över leveransen utan som man kan fortsätta utveckla och förbättra leveransen tillsammans med. Därför är det viktigt att tänka på möjligheterna till integration både mellan system och personal och att den partner man väljer har en vilja att fortsätta att förbättra leveransen under hela avtalsperioden. Förberedelserna är mycket viktiga för det slutliga utfallet. Se även till att hitta kompetenta rådgivare som förstår drivkraften bakom beslut att outsourca viss verksamhet samt även har kunskap om vilka leverantörens drivkrafter och gränser är. Avtalsskrivandet utvecklas ständigt med nya kontraktsmodeller och vi ser tyvärr allt för många affärer som görs med förlagor från flera år gamla kontrakt och som då går miste om de förbättringar som ständigt sker.

15 Vi SÖKER 200 konsulter och partners Att skapa avancerad ingenjörskonst kräver både passion i yrket och att man hela tiden är på. Särskilt om den tekniska lösningen ska vara konkurrenskraftig även i morgon. Vår vision är att vara framtidens konsult. Delar du vår inställning, är det här absolut något för dig. Till våra många kontor och utvecklingscentrum i Sverige söker vi nu 200 ingenjörer inom en rad kompetensområden, till exempel: IT inbyggda system beräkning & simulering energi produktutveckling projektledning Vi söker också ytterligare ingenjörer till våra olika nätverk, till exempel Partner, Emeritus och Future. Epsilon är på flera sätt Skandinaviens ledande konsulthus och står för både spets och bredd. Här ingår att vi tillvaratar erfarenheten hos seniora ingenjörer och sammanför dem med yngre talanger. Hos oss får du känna pulsen från internationella exportföretag såväl som från nya snabbväxare. Gå in på vår hemsida, och hitta rätt jobb för dig. Du kan också registrera dig i något av våra nätverk och får då information om aktuella uppdrag direkt till din inbox. Avancerad ingenjörskonst hör framtiden till, eller hur? Nybyggars Tempte Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

16

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010 När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin Security World, September 200 Agenda. Om PricewaterhouseCoopers 2. Introduktion till IT-revision 3. 4. när IT-revisorn knackar på dörren

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer