OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni SYSteam levererar nytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt prioritering kan företag anpassa sig till omvärldens förändring. Offentlig sektor En potentiell marknad på 1000 miljarder IT-outsourcing Vi är bra det vi gör men IT är rena grekiskan MIKAEL WILTON, PARTNER, NORDIER PROPERTY ADVISORS. SYSteam levererar nytta Flexibel drift av både IT-infrastruktur och affärsystem med dina behov i centrum SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom drift, management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Sverige, har drygt anställda och ägs av norska ErgoGroup.

2 2 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Hur vet man att en outsourcing verkligen är lyckad? Om något upplevs som lyckat är det ofta en kombination av magkänsla och en bedömning av huruvida man nått uppsatta mål. VI REKOMMENDERAR Björn Stolpe Vd, institutet för informationsteknologi. Det enklaste sättet att bedöma om något är lyckat är förstås att känna efter, det känns bra därför är det lyckat, vilket kan fungera bra i många fall. Om man som ansvarig skall rapportera till affärsområdeschef, företagsledning eller styrelse brukar man dock vilja ha något mer konkret att dra än en magkänsla som argument för huruvida det genomförda är lyckat eller ej. Viktigt med kvalitet Det blir då naturligt att vi, för att bedöma huruvida vi lyckats, sätter upp olika mål. De enklaste och mest uppenbara målen är naturligtvis i form av kostnader. Om att lyckas är lika med ett framförhandlat lågt pris behöver vi inte fundera på. Problemet med kostnad som enda mål är naturligtvis att det inte tar någon som helst hänsyn till kvaliteten i det som levereras. För levererade tjänster är kvalitet alltid viktigt för att inte säga centralt. Att sätta relevanta mål för kvaliteten på en outsourcad leverans är precis lika enkelt som den tjänst man outsourcat är enkel. Vilket betyder att ju mer komplicerat och komplext det vi lagt på en extern part att leverera är, ju mer komplicerade och komplexa är de mål för uppföljning som måste sättas. Frågeställningen som följer blir då: hur skall jag veta vad jag kan sätta för mål? Kan någon leverera det? Och vad blir i så fall priset? De enkla svaren på denna komplexa frågeställning är: fråga de som använder tjänsterna för att hitta vad som behöver levereras. Beskriv så mycket som möjligt i termer av standarder och best-practice samt ta reda på vad leverantörerna verkligen kan leverera. Detta till synes enkla förfarande är precis så enkelt som de tjänster som skall levereras är enkla. Ju högre komplexitet ju större behov av att ta hjälp av kompetens med gedigen erfarenhet inom området. Förväntningar En annan viktig aspekt på om något upplevs som lyckat är förväntningarna. Förväntningar kan vara såväl känslo- som förnuftsbaserade. Ju högre förväntningarna är på att outsourcingen löser alla problem ju större risk att upplevelsen av outsourcingen inte blir lyckad. Därför blir en viktig del i att uppnå en lyckad outsourcing också att se till att förväntningarna är rimliga och dessutom kommunicerade till alla berörda. Fyra viktiga typer av förväntningar inom outsoucing som eventuellt kan skapa missnöje: Förväntad prisnivå Förväntad kvalitetsnivå Förväntad omfattning Förväntad lösning på problem Det första är sällan någon större Carl Bergström Vd, ASP Sverige. MINA BÄSTA TIPS Klargör Ta reda på vilken typ av stöd 1 din verksamhet verkligen behöver. Mätningar Mät utfall efter genomförd 2 outsourcing på samma nivå som tjänsten är komplex. Kvalitet Skapa rimliga förväntningar 3 både på vad som kommer att levereras och till vilket kvalitet. Magkänsla Ta in lite magkänsla också 4 men glöm inte bort att magkänslan sällan är bra argument inför ledningen. källa till besvikelse efter genomförd outsourcing, mycket beroende på att business caset som ligger till grund för beslutet ofta har sin bas i ekonomi. De två följande är dock rätt vanliga anledningar till upphov av missnöje, främst hos användarna och skälet till det är nästan alltid bristande kommunikation. Att informera om vad alla berörda kan förvänta sig efter genomfört outsourcingprojekt är viktigt. Den fjärde skevheten i förväntning är lite mer komplex och märks oftast i ledningar och styrelser. Förväntan om att brister i den egna organisationen, egna rutinerna och processerna med mera kan lösas med outsourcing riskerar att resultera i stor besvikelse. Det löser i princip aldrig den typen av problem utan i en del fall har till och med problemen för värrats av outsourcingen. Förändring Ett tips är dock att det kan vara ett mycket bra tillfälle att genomföra nödvändiga förändringar i samband med outsourcing, läs strax innan. Oavsett vilken typ av felförväntningar i samband med outsourcing blir baksmällan ofta lång och tung. Svårare än så är det inte att lyckas, inte heller enklare. Vår erfarenhet är att de flesta oursourcingprojekt är lyckade med avseende på såväl kostnad som kvalitet, men att den effekten inte kommer av sig själv. SIDA 4 FOTO: HANS ANDERSSON Man får som beställare exempelvis inte ändra kraven under processens gång, då får man i stället börja om från början. IT är rena grekiskan s. 8 Effektivisera och spara pengar genom att outsourca det man inte har tid eller kunskap om. Grön-IT s. 6 Minska utsläpp och miljöbelastning genom effektivisering i organisationen. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 5, JUNI 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Marcus Jansson Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Alexander Ullman Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden, juni 2010 Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Marcus Jansson Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer.genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VI ERBJUDER BANKER OCH KREDITGIVARE VERKSAMHETS- KUNNANDE, KRAFTFULLA SYSTEMSTÖD OCH OUTSOURCING FÖR DE OLIKA STEGEN I KREDITPROCESSEN Idag tar det bara några minuter för vem som helst att via Internet snabbt sålla fram de kreditinstitut eller banker som erbjuder den bästa finansieringen. Och sålla bort alla andra! Möjligheten att kunna erbjuda en attraktiv finansiering är såklart en viktig konkurrensfördel igår, i framtiden och även redan idag. Via våra tjänster kan vi erbjuda dig ett färdigt, komplett finansbolag som du på egen hand kan rulla igång redan i morgon. Eller så låter du oss ansvara för den dagliga driften av den administrativa organisationen, inklusive IT-system. Kanske vill du bara ha hjälp med kredithandläggningen, eller enbart stöd med verksamhetsrådgivning? Vilken omfattning du än väljer kan du med vår hjälp snabbt etablera och driva ett finansbolag, med total koll på riskerna. Dessutom, låter du oss sköta din verksamhet kan du fokusera på marknadsföring och försäljning och därför räkna hem både högre lönsamhet och bättre kundrelationer. Kontakta Fredrik Hovstadius på eller besök emric.se och läs mer om hur vi kan hjälpa banker och finansbolag till högre lönsamhet och minskade risker. Och dig att starta egen kreditverksamhet.

3 Elan växer inom Outsourcing Services Elan växer och bildar ett renodlat bolag inom IT-supportområdet. Det är tillväxten inom området, de goda resultaten och kundnöjdheten som gjort att man fattat detta strategiska beslut. Allt fler företag kommer att lägga ut sin IT-support till leverantörer. In- och outsourcad IT-support fortsätter att växa på en i övrigt vikande IT-konsultmarknad. Därför etablerar Elan ett fristående bolag som helt fokuserar på in- och outsourcing av IT-supporttjänster. Elan har gått från att enbart ha varit ett bemannings- och rekryteringsbolag till att ta tydliga helhetsåtaganden för kunder, säger Lotta Ungerth, affärsområdeschef för Elan Outsourcing Services. Stor nordisk aktör Elan skall göra det enkelt för kunderna att etablera en IT-supportfunktion med en stor grad av flexibilitet i bemanningen. I Sverige är vi redan 320 tekniker som levererar ITsupportt jänster som helhetsåtaganden. Vår satsning går vidare med en mer kraftfull etablering av en samlad Nordisk leverans, vilket är en naturlig följd av den utveckling vi ser inom outsourcing globalt, säger Lotta Ungerth. Etableringen av Elan Outsourcing Services inom hela Norden innebär att drygt 550 tekniker med mångårig erfarenhet samlas inom samma verksamhet. Detta möjliggör en snabb tillväxt, upp till dubbla styrkan inom två år. Unik kundnöjdhet Våra kunder har tydligt visat sin nöjdhet med allt det vi levererar. Det är inte det vanligaste inom outsourcing och IT-support, säger Lotta Ungerth. Våra kunder tyckte att vi var värda ett sammantaget betyg på drygt 4,8 på en sexgradig skala. Flexibla och kundanpassade Efterfrågan på supporttjänster med helhetsansvar ökar, eftersom företag måste fokusera allt mer på det som hör kärnverksamheten till. Det ställs också högre krav på en följsamhet och flexibilitet när det kommer till bemanning. Som partner kan vi erbjuda varje företag betydligt mer flexibla villkor och skräddarsydda tjänster. Varje supporterbjudande ska anpassas till företagets varierande behov över tiden. Elan tar inga fasta avgifter utan varje kund får sin unika prissättning beroende på hur deras situation och krav ser ut, säger Lotta Ungerth. Elan har en stor konkurrensfördel genom att enkelt kunna öka och minska volymen i sin leverans. Andledningen är den stora konsultverksamheten som stöttar våra funktionsåtaganden med resurser. ISO certifierade Elan utökade sedan 2009 sitt tjänsteutbud och ISO-certifierade verksamheten inom både kvalitet och miljö. Trenden är tydlig. Allt fler företag ställer tydliga miljökrav och Elan valde därför att satsa även inom miljöområdet. Vi är nu ISO-certifierade inom miljö, vilket förpliktigar, säger Lotta Ungerth. Elans tjänster inom Outsourcing av IT-Services Konsten att kapa konsultkostnader. Lägg alla ägg i samma korg. 20Mkr ework was here ework Single Sourcing är ett konkurrenskraftigt erbjudande till er som önskar outsourca hela eller delar av företagets konsultförsörjning. Detta ger dig som kund en lägre och överblickbar totalkostnad och mer tid och resurser att fokusera på kärnverksamheten. Med eworks effektiva leveransorganisation designad för outsourcinglösningar garanterar vi en leverans som uppfyller vårt åtagande till 100 %. Ring nu. Imorgon kan det vara ännu mer att göra Nordens ledande konsultmäklare.

4 4 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER OUTSOURCING VIKTIGT FÖR UTVECKLINGEN 1TIPS MÅNGA KONTRAKT PÅ MARKNADEN Fråga: Många outsourcingkontrakt är på marknaden nu, vilka möjligheter innebär det? Svar: Säljarnas marknad råder och outsourcing har stor potential för effektiviteten, både i ett företags- och samhällsperspektiv. Men rätt kunskap krävs. Det kommer att finnas många outsourcingkontrakt som löper ut och går att förhandla om i Sverige i år. Enligt en beräkning som Compass Consulting har gjort löper kontrakt värda drygt 3,5 miljarder ut I dag är det säljarnas marknad. Det finns många kontrakt ute på marknaden och leverantörerna kan kosta på sig att vara lite kräsna; de kan välja att satsa på de kontrakt som passar dem bäst, säger Anders Edlund på Compass Consulting. Ur ett köparperspektiv anser dock Anders Edlund att man ofta tjänar på att hålla sig till de leverantörer man har eftersom ett byte kan kosta väldigt mycket pengar. Offentlig sektor Den del av marknaden där det enligt Anders Edlund finns störst potential för nya kontrakt är i offentlig sektor. Inom myndigheter, landsting och kommuner finns många tjänster som skulle kunna outsourcas. Anders Edlund Principle consultant, Compass Consulting. FOTO: COMPASS Anders Edlund anser att man ska outsourca när man har bra ordning på sin egen verksamhet. Stora problem med IT-verksamheten försvinner oftast inte bara för att man lägger över det på en annan part. Det gäller att ha ett fungerande IT-system så att man har en tydlig katalog med tjänster och därmed kan göra en tydligare beställning. Annars riskerar man att få ett otydligt kontrakt som man sedan ska leva med i flera år. Björn Stolpe Vd, institutet för informationsteknologi. FOTO: HANS ANDERSSON Hjälper både sälj och köp Compass Consulting hjälper både köparsidan och säljarsidan i upphandlingssituationer, något Anders Edlund tror behövs. Företag gör inte upphandlingar så ofta och man har inte koll på vilka priser som är rimliga. Vi kan bedöma om priserna för olika kvaliteter och om de är för låga eller höga. Upphandlare vill ofta ta lägsta priset, men med det lägsta priset kan också kvaliteten vara tvivelaktig. Björn Stolpe är vd för Institutet för informationsteknologi som driver Outsourcingcenter.se. Han ser outsourcing som en viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa förnyelse och skapa nya marknader. Vid outsourcing konkurrensutsätts både intern leverans och möjliga externa, berättar han. Många ser outsourcing genom offshoring som ett hot, men Björn Stolpe menar att detta har gett möjligheter att pressa kostnader och förbättra prestanda. I en alltmer internationaliserad värld tror han också att Sverige står sig bra, inte minst på grund av vår informella ledarskapsstil. När offentliga organisationer och företag outsourcar regleras detta strikt av lagen om offentlig upphandling. Man får som beställare exempelvis inte ändra kraven under processens gång, då får man i stället börja om från början, säger Björn Stolpe. Identifiera problemet Trots att han ser outsourcing som ett utmärkt medel för effektivisering manar han dock till viss försiktighet. Trots fördel arna med att outsourca kan det leda till att en organisation tappar sin beställar kompetens. Det här problemet måste identifieras och lösas. Och om man exempelvis outsourcar all IT-verksamhet i ett före tag får man svårt att följa utvecklingen inom det området och har kanske inte nödvändigt kunskapen att granska leverantören. Man kan inte outsourca allt. KRISTIAN TIGER

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI En potentiell marknad på miljarder FOTO: ISTOCKPHOTO ORDNING OCH REDA Innan man outsourcar ska man ha bra ordning på sin verksamhet. Oftas försvinner inte problemet för att man lägger över det på en annan part. FOTO: ISTOCKPHOTO Utmaningsrätten innebär att privata företag kan erbjuda sina tjänster som alternativ till kommunal drift. En möjlighet som införts i fler än 30 kommuner i Sverige. Allt fler kommuner inför utmaningsrätt, vilket innebär att företag kan utmana offentlig verksamhet genom att erbjuda att utföra den bättre än kommunerna själva. Stefan Persson är vd på företaget Utmaningsservice som hjälper både företag och kommuner med hur de ska agera när det gäller utmaningsrätten. Några kommuner hade infört utmaningsrätt redan före 2007, men det är på senare år som det verkligen har börjat ta fart. De som inför utmaningsrätten är ofta kommuner som redan arbetar aktivt med att lägga ut verksamhet på entreprenad, men detta innebär dock ett extra verktyg, säger Stefan Persson. Stefan Persson Vd, Utmaningsservice Utmaningsrätten I dagsläget har drygt 30 kommuner och ett landsting infört systemet. För företag som vill utmana offentlig verksamhet är marknaden mycket stor, men skulle kunna bli ännu mycket större. Enligt bedömningar finns en potentiell marknad på miljarder, men då ska man kunna utmana allt som går, säger Stefan Persson. Några kommuner har bara antagit utmaningsrätt inom ett begränsat område, men i de flesta kommuner där möjligheten finns kan man ofta utmana allt utom ledningsfunktioner och rent myndighetsutövande. Förskolor, vårdboenden och delar av parkförvaltningen är verksamheter som ofta utmanas. Stefan Persson berättar att ledstjärnan när det gäller utmaningsrätten är tron på att konkurrensutsättning innebär förbättringar. Det har även hänt att utmaningar har fått kommuner att utreda sin verksamhet; inte konkurrensutsatt den, men väl ändrat sitt eget sätt att driva den. Utmaningen har alltså inte gått igenom men det har ändå varit en fördel för kommunen, säger han. Tydliga signaler Även om utmaningsrätten är relativt ny och effekterna inte mätts i så hög grad menar Stefan Persson att den inte minst är symboliskt viktig. Den omedelbara effekten blir att man sänder väldigt tydliga signaler till näringslivet att man välkomnar deras initiativ. Man rullar ut röda mattan för entreprenörskap. Systemets genomslag varierar mycket och beror inte sällan på kommunernas marknadsföring och information om systemet. Vissa kommuner har infört utmaningsrätt utan att informera om det. Fullständigt meningslöst. Känner inte företagen till möjligheten får man inte in några utmaningar. Uppsala sticker ut mycket åt andra hållet, de har arbetat aktivt med det här och jag tror att de har fått runt 50 utmaningar, avslutar Stefan Persson. KRISTIAN TIGER UNDERSÖKNING Outsourcing på frammarsch En majoritet av de svenska kommunerna tror att andelen verksamhet som de outsourcar kommer att öka de kommande åren. 63 procent tror att andelen kommer att öka något eller mycket inom ett till två år. På fem års sikt tror hela 77 procent att andelen outsourcad verksamhet kommer öka något eller mycket. De kommuner som har en politisk majoritet från Alliansen / borgerligheten är mer positivt inställda till outsourcing än de som har en politisk majoritet från socialdemokraterna eller socialdemokraterna tillsammans med vänstern och / eller miljöpartiet. Bygg- och projektering är det verksamhetsområde som helt klart flest kommuner anger att de har outsourcat i dagsläget. Klottersanering är den verksamhet som flest kommuner kan tänka sig att outsourca i någon omfattning. Efter klottersanering följer i fallande ordning bygg- och projektering, städning, andra bemanningseller vikarietjänster, fastighetsförvaltning, mat och dryck, trafiktjänster och sist kontorstjänster. KÄLLA: OUTSOURCINGBAROMETERN KRISTIAN TIGER Itera Networks är specialiserade på integrerade affärslösningar med höga krav på kvalitet, kundanpassning och skalbarhet. Mulitsourcing blir allt vanligare och en utmaning för kunderna är att integrera fl era tjänsteleveranser till en effektiv verksamhetsplattform. Itera Networks är ledande inom outsourcing för företag i medium och enterprise segmentet i Norden sedan KONTAKT: > >

6 6 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS MINSKA MILJÖ- PÅVERKAN FOTO: ISTOCKPHOTO GÅR HAND I HAND IT-användningen är ju ingen separat enhet, utan finns överallt. Det gäller bara att använda verktygen på rätt sätt. Det kan handla om affärsresor, möten, logistiklösningar, marknadsföring allt kan ju omvandlas till sin egen verksamhet, säger Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Almegas Paraply. FOTO: ISTOCKPHOTO Grön-IT växer uppåt Fråga: Vad är egentligen grön-it? Svar: Ett sätt att tänka. Hur man använder IT för att minska utsläpp och miljöbelastning genom effektiviseringar i hela organisationens processer. Konsumentmedvetenheten kring miljöfrågor står i dag starkare än någonsin. På företagen har särskilda CSR-tjänster inrättats och ordet miljöpolicy har hittat sin väg in i organisationernas ordinarie strategiska dokument. Vi har skärskådat flyget, bilindustrin, drivmedel och livsmedel, men IT-branschen har hittills inte riktigt dragits in i de nya frågeställningarna. Eller så är de med hela tiden. Men vad är egentligen grön-it? Ewa Thorslund är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, en branschorganisation under Almegas paraply. Hon är dessutom ansvarig för webbsatsningen anvandgronit.se. Hennes definition är tudelad. På väg upp till ledningen Dels handlar grön-it om hur själva IT-branschen arbetar med miljöfrågor och hur de framställer sina produkter. Men den andra sidan som är ännu viktigare handlar om hur man kan använda IT för att effektivisera andra tjänster, till exempel inom bygg- eller transportsektorn, för att minska miljöpåverkan. På hennes arbetsplats är grön-it FOTO: RICHARD HAMMARSKIÖLD just nu en av de allra mest prioriterade frågorna, och enligt Ewa Thorslunds erfarenhet börjar dess gröna tentakler i allt högre utsträckning sträcka sig in i de ordinarie verksamheterna, ända upp på ledningsnivå. FAKTA Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, med 9740 medlemsföretag med sammanlagt anställda. Inom Almega finns sju olika samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer. IT&Telekomföretagen är en del av Almega, och är en medlemsorganisation för IToch telekomsektorn, med cirka 1000 medlemsföretag och medarbetare. Grön-IT-index är framtaget av IT&Telekomföretagen. Cirka 1000 IT-ansvariga inom privat och offentlig sektor svarar Alla i branschen tycker att det här är en bra utveckling. Energi är den viktigaste frågan vi har. Ewa Thorslund Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Almega och ansvarig för webbsatsningen anvandgronit.se. på frågor kring hur man arbetar med miljöanpassad IT. På anvandgronit.se kan man själv testa hur organisationen ligger till mot Grön-IT-index med hjälp av en så kallad Gröno-meter. Den senaste mätningen från hösten 2009 visade bland annat att frågan om grön-it har mognat, och att leverantörerna har blivit betydligt bättre på att marknadsföra energieffektiva system och lösningar. Andelen företag som redovisar miljöpåverkan av IT-verksamhet ökar, men uppgår fortfarande bara till 15 procent. Alla i branschen tycker att det här är en bra utveckling. Energi är den viktigaste frågan vi har. För många IT-bolag innebär dessutom ett ökat miljö fokus och tuffare krav att man kan hitta nya innovationer för att utveckla sin verksamhet. Genomsyrar allt Hur ska man då tänka för att implementera konceptet med grön- IT i sin organisation? Poängen är att det genomsyrar alla områden som kan effektiviseras över huvud taget. IT-användningen är ju ingen separat enhet, utan finns överallt. Det gäller bara att använda verktygen på rätt sätt. Det kan handla om affärsresor, möten, logistiklösningar, marknadsföring allt kan omvandlas till sin egen verksamhet. I offentlig sektor märks redan en hög kunskapsnivå kring de här frågorna. De har legat lite före den privata sektorn i miljö frågor, eftersom de har haft betydligt tuffare krav på sig. Ewa Thorslund har även jobbat mycket med frågor kring IT och barn, och har författat boken Säker på nätet? en handbok för föräldrar och andra vuxna. Hon tycker kopplingen mellan de två hjärtefrågorna är klar. Jag föreläser ofta om båda sakerna, och jag tycker absolut att de hör ihop. Dagens unga som är digitalt infödda kommer att vara betydligt mer medvetna i sina jobb, både om IT-användning och miljö. Jag tycker att det känns mycket hoppfullt. CHRISTIAN VON ESSEN AVTAL Viktigt med bra avtal När köparen och leverantören ingår ett outsourcingavtal bör detta präglas av flexibilitet och båda parter ska tjäna på affären. När man ska skriva ett kontrakt för ett outsourcingavtal är det viktigt att kunden anlitar experthjälp. En köpare gör kanske en upphandling vart femte, sjätte år medan leverantören gör det betydligt oftare. Ett ojämnt förhållande uppstår lätt. Experthjälp och advokater med erfarenhet av outsourcing bidrar till mer balans i förhandlingen och i den framtida relationen. En relation som kan bli långvarig. Från köparens sida bör man å sin sida vara försiktig med att prispressa alltför mycket. Pris är alltid intressant, men man måste säkerställa att det blir en relation som bägge parter tjänar på. Den relationen bör präglas av samsyn vilket även ska genomsyra avtalet. Är kundens mål en kostnadssänkning och leverantörens mål är ökad försäljning kommer man kanske få problem att mötas. Målen bör tydliggöras i kontraktet. Outsourcingavtalen har förändrats. Tidigare var omfattande avtal vanliga, men numera har de blivit kortare. Avtalen har dock fler bilagor med både bestämmelser och beskrivningar om de tjänster, kvalitetsmått och om styrning och samverkan som leverantören ska leva upp till. Ändras något i en tjänst är det då lättare att byta ut aktuell tjänstebilaga i stället för att ändra avtalet. I ett avtal ska också ges möjlighet för bench marking och ökat eller minskat resursutnyttjande. Ett avtal bör innehålla tydliga kvalitetsparametrar. Har ett företag exempelvis outsourcat servicedesktjänster så kan en kvalitetsparameter vara att inkommande samtal ska besvaras inom 30 sekunder. Detta bör framgå redan när man går ut med anbudet och inte förhandlas när kontraktet ska skrivas. KRISTIAN TIGER

7 Cut your cost not your potential T O G E T H E R. F R E E Y O U R E N E R G I E S CIO:er runt om i världen måste visa hur it kan hjälpa deras företag att uppnå sina affärsmål. En vanlig utmaning är övergången från systemcentrerad, kostnadsbaserad it till att dra nytta av fördelarna med värdebaserad it. Capgeminis Application Outsourcing-tjänster erbjuder it-lösningar som stödjer organisationens behov, gör det möjligt att minimera kostnaderna, öka effektiviteten och skapa konkurrensfördelar. Vi erbjuder en fungerade IT-miljö till en fast månadskostnad - Har ni problem att få era utskriftsenheter att fungera optimalt med ert övriga IT-system? - Många leverantörer som skyller på varann? - Saknar du kontroll över den totala kostnaden för IT? - Lägger din medarbetare för mycket tid på tidskrävande strul? Känner du igen dig? Låt oss då ta hand om hela er IT-miljö. Våra skräddarsydda IT-lösningar bygger på standardiserade produkter från marknadsledande tillverkare och i kombination med proaktiv IT-drift resulterar det i sänkta kostnader och ökad produktivitet för er. PowerOffice Med vårt PowerOffice-koncept får du också full kostnadskontroll över hela IT-miljön. I konceptet inkluderas servrar, datorer, mjukvaror och all utrustning för dokumenthantering såsom skrivare, copyprinters och skannrar. Förväntat resultat till förväntad kostnad helt enkelt. Pris: Från 695:-/användare och månad Inkl. hårdvara, mjukvara, installation, drift & support, 40 användare. Kontakta oss redan idag! Moving Ideas Forward ricoh.se IT Services Office Solutions Production Printing Managed Document Services

8 8 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Varför ska man outsourca vissa delar av sin verksamhet? Svar: För att man inte kan eller har tid att göra dem själv, och för att kostnaden blir allt större om kompetensen inte finns internt. Vi är bra på det vi gör men IT är rena grekiskan för oss LEDARE TILL LEDARE STOCKHOLM FOTO: ISTOCKPHOTO Nordier är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster till fastighetsägare och investerare med fokus på den nordiska marknaden. Företagets tjänsteutbud finns huvudsakligen inom fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterad corporate finance. Kortfattat säger vi att vi sysslar med fastighetsråd givning. Vi är ett litet bolag under stark tillväxt, och har gått från tre till tolv anställda på de 18 månader som vi har funnits på marknaden, säger Mikael Wilton, Partner Nordier Property Advisors. Vi är bra på det vi gör vår kärnverksamhet men vi är dåliga på IT. Vi har inte tiden eller kunskapen att utbilda oss för att arbeta aktivt med frågan heller. Vi har ingen IT-avdelning, inga IT-ansvariga som hjälper oss, och mycket av det tekniska är rent ut sagt grekiska för oss. En server har stått och brummat i en garderob, och allt eftersom den blev tröttare och tröttare blev supportsamtal en mer frekventa, liksom fakturorna blev allt högre. Vår främsta önskan är ju att allting bara ska fungera. I dagens snabba affärsklimat har man inte råd med krånglande teknik, säger Mikael Wilton. Avlastar oss själva Att växa kostar pengar. Tillväxten ställer också allt högre krav på att vi har en fungerande teknisk infrastruktur och medarbetare som ständigt är tillgängliga och uppkopplade. Därför har vi valt att avlasta oss själva för en rimlig kostnad. I dag har vi bara en person att ringa till om ITrelaterade saker inte fungerar, och någon hårdvara behöver vi inte hantera förutom våra egna datorer, förklarar Mikael Wilton. I dag arbetar våra anställda med Citrix en så kallad remote desktoplösning. Detta innebär att vi ständigt har tillgång till våra egna mappar och dokument var i världen vi än befinner oss. Vår server är skrotad, PROFIL Mikael Wilton Ålder: 35. Befattning: Partner Nordier Property Advisors. Bakgrund: Flerårig erfarenhet av fastighetsrelaterade transaktioner. Civelekonom Lunds Universitet. och allting ligger nu lokalt hos vår ITleverantör, som driftar och supportar. Det är en situation där vi köper oss tid och flexibilitet. Men också säkerhet, eftersom vår affärskritiska information sällan lagras på datorerna. Blir en laptop stulen är det bara laptopen som försvinner, och tjuven kan aldrig komma åt våra dokument och avtal, berättar Mikael Wilton. IT svårt i verkligheten Vårt val av leverantör baserades främst på rekommendationer. Hittills har inte allt fallit på plats ännu, men vår förhoppning är att det kommer att bli bra. Vi ställer väldigt höga krav på leverans och på de personer vi jobbar med. Vi ställer samma krav på våra IT-lösningar. IT-system är lättare att skissa upp på papper än att överföra till verkligheten. Implementeringen i verklig heten ställer höga krav på den leverantör man väljer, berättar Mikael Wilton. Naturligtvis ställs det också krav på oss som beställare. Men samtidigt är vi kunder och ska inte behöva driva processen framåt själva. Det är viktigt att ha rätt kompetens på projektledarnivå både hos kund och leverantör. Affären slutar ju inte heller när systemet är på plats, utan då börjar nästa arbete med att vårda och utveckla systemet och relationen, säger Mikael Wilton. Det viktigaste för oss i outsourcingprocessen var att få en samlad bild av vårt IT-behov och en kontaktperson att vända sig till. När vi är ute hos kunder, jobbar hemifrån eller är på resande fot vet vi att materialet vi jobbar med alltid finns tillgängligt. Säkerhet, backup och drift står vår leverantör för. Vi kan slappna av och slippa bekymra oss för IT-frågor, förklarar Mikael Wilton. Strömlinjeformad verksamhet Resultatet har blivit att vi kan arbeta lite mer strömlinjeformat, lite mer uppdaterat och lite mer effektivt. Detta märker också våra kunder, som imponeras av vår höga servicenivå. Varje ny systemimplementering har förstås barnsjukdomar och brister, men nyttan i IT-outsourcing är obestridlig. Både när det handlar om att hantera hårdvara och konfigurera programmen vi använder. Ingen har tid att lära sig allt själv, avslutar Mikael Wilton. CHRISTIAN VON ESSEN

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI TIPS FRÅN MIKAEL WILTON ENKLARE OCH EFFEKTIVARE Vår server är skrotad, och allting ligger nu lokalt hos vår IT-leverantör, som driftar och supportar. Det är en situation där vi köper oss tid och flexibilitet. Men också säkerhet, eftersom vår affärskritiska information sällan lagras på datorerna, säger Mikael Wilton, Partner Nordier Property Advisors. FOTO: ALEX MAK Sätt upp ett tydligt mål 1 Skaffa dig en klar behovsbild. Vad är nuläget och vart vill vi komma? På det sättet kan man bli en bättre beställare och skriva mer konkreta kravspecifikationer. Otydlighet i det inledande skedet kan leda till stora bekymmer i längden. Var inte passiv 2 Ju mer alert man är som beställare, desto snabbare och bättre blir jobbet gjort. Var inte passiv och vänta på att bli uppassad av leverantören hela tiden. Ställ krav på uppföljning och kontinuitet. Hitta en driven person Var tidig med att utse en person på företaget som 3 ansvarar och driver projektet från start till mål. Det är bra att kunna samla alla synpunkter på ett bräde så att leverantören (och ni) slipper dubbelarbete. Välj rätt leverantör Vid val av leverantör gäller det att göra en avvägning mellan rekom- 4 mendationer och referenser på ena sidan och prisnivå på den andra. Trygghet kan vara olika saker för olika människor. Lägg ut jobben Bestäm dig för vad ert företag är bra på och vad 5 ni ska syssla med. Är bokföring, IT-support eller formgivning saker som andra gör bättre? Lägg ut det i så fall. Outsourcing köper tid att göra det man är bra på. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen via en molntjänst. Det ger dig ekonomisk kontroll och ett bekvämt arbetssätt. Gör det du är bra på, så gör vi det bästa av resten. Läs mer: Örebro/Stockholm/Karlstad Tfn: ,

10 10 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS FOKUSERA PÅ AVTALET FOTO: ISTOCKPHOTO SKAPA DIALOG Dialog med leverantören är viktigt för att allt ska fungera optimalt. FOTO: ANNA ULFSTRAND IT-outsourcing ett interaktivt byggande Fråga: Hur leder man en lyckosam IT-outsourcing? Svar: Var beredd att lägga mycket tid på avtalet. Se därefter samarbetet som en relation som ständigt behöver underhållas. HUR VI LYCKADES BOTKYRKA Riksteaterns många produktioner och turnéer ställer höga krav på IT-stödet. Dessutom finns en stor potential i att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan de många teaterföreningar som är organisationens ägare. I en verksamhet som ställer höga krav på både flexibilitet och stabilitet kan det vara praktiskt att låta en extern part äga och driva den tekniska ryggraden. På så sätt frigörs tid och energi till den kreativa kärnverksamheten. Erik Johansson är IT-manager på Riksteatern sedan ett drygt år tillbaka. Han jobbar i team med en IT-arkitekt, och tillsammans har duon sjösatt ett projekt som lett till att organisationen blivit lite smidigare och effektivare. Vi ville få kontroll på IT-funktionen som då drevs av verksamheten, säger han. Det fanns dålig synkronisering och kontroll och vi insåg att något behövde göras. Utdraget avtalsarbete De började samla in offerter enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, för att se vad skillnaden FAKTA Riksteatern kallar sig för en folkrörelse med en turnerande nationalscen och består av 230 lokala teaterföreningar över hela landet. Den första Riksteaterföreningen bildades i Bollnäs I dag når man årligen en publik på 1,2 miljoner. Under säsong spelar Riksteatern i genomsnitt tio föreställningar varje dag på scener runtom i Sverige. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken Jag tycker att det påminner mycket om en relation, det gäller verkligen att man förstår varandra. Erik Johansson IT-manager på Riksteatern. skulle innebära mellan att bygga ut IT-verksamheten helt eller lägga ut den på tredje part. Fynden presenterades för ledningen och man fick klartecken att gå vidare med outsourcinglinjen. LOU tar mycket energi, tid och resurser, eftersom avtalet måste formuleras perfekt från början. Missar man något kan det rivas upp i efterhand. och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns statliga anslag uppgick 2009 till 263 miljoner kronor. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september maj. Cullbergbaletten och Södra Teatern är två välkända delar av Riksteatern. Varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Var noggrann med avtalet Nu har vi ett avtal som omfattar all IT-infrastruktur, med drift, underhåll, nätverk, servrar, hårdvara, applikationer och säkerhet. Att välja partner är en komplex ritual, oavsett situation i livet. Att outsourca stora delar av verksamheten till en extern part är potentiellt lättande, men det krävs också en hel del dialog för att få det att fungera. Jag tycker att det påminner mycket om en relation, säger Erik Johansson. Det gäller verkligen att man förstår varandra. Det finns ingen out-of-the-box-lösning, utan det är ett ständigt pusslande och ett interaktivt byggande. Incitament för effektivisering Riksteatern ville rationalisera IT-stödet, och var tydliga med att det skulle finnas incitament för leverantören att anstränga sig med både implementeringen och den löpande driften. Dessutom erbjöds medarbetare från Riksteaterns IT-avdelning nya tjänster hos leverantören i samband med att driften togs över. I avtalet skrev vi från början att det finns ett ekonomiskt incitament om vår partner lyckas effektivisera vår verksamhet så att vi kan räkna hem en tydlig kostnadsreducering på det. En sådan lösning gör att leverantören hela tiden är på alerten och engagerar sig genom att tänka framåt. Fixar de en besparing får de helt enkelt ta del av den, avslutar Erik Johansson. CHRISTIAN VON ESSEN OFFSHORING Outsourca till andra länder Att outsourca sin verksamhet utanför landets gräns er, så kallad offshoring, har blivit en naturlig del av den globala ekonomin. Kina har blivit ett mycket vanligt land att förlägga produktion av varor i och när det gäller outsourcing av IT-tjänster har Indien blivit ledande på leverantörssidan. I början av 90-talet präglades IT-outsourcingen till Indien av att anlita personal till lågt pris för specifika problem. Utvecklingen under de senaste 20 åren har inneburit en förändring och alltmer komplexa uppgifter har outsourcats vilket exempelvis har inneburit ökade behov av lokal projektledning, krav på leverantörernas förmåga att samordna expertis från olika delar av världen och kunskaper om beställarsidans strategier. För amerikanska företag har outsourcing av call centers blivit vanligt, då flera låglöneländer som exempelvis Indien, Sydafrika och delar av den karibiska övärlden har engelskspråkig befolkning. När språken skiljer sig mellan köpare och leverantör är det viktigt med en supportfunktion där dubbel språkkompetens finns, även om detta kanske inte är nödvändigt för processerna i sig. När man i Sverige pratar om offshoring handlar det oftast om länder som ligger geografiskt långt borta. Vid outsourcing till mer närliggande länder i Centraleuropa brukar detta i stället kallas nearshoring. KRISTIAN TIGER

11 Sentensia din partner när det gäller IT-sourcing Sentensia skapar verksamhetsnytta och IT- effektivitet med uppdrag inom organisationsutveckling, IT-styrning och IT-upphandling. I omställnings- och förändringsarbete skapar vi trygghet genom vår erfarenhet och breda kompetens. Ta kontakt med oss om du har behov av en oberoende konsult som kan ge vägledning i utveckling eller förändring av organisation och IT-miljö. OUTSOURCING, KONSULTTJÄNSTER OCH REKRYTERING INOM IT. För mer info, Eller ring OUTSOURCADE EKONOMI- PROCESSER I HELA NORDEN (+ LITE TILL)

12 12 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ljus framtid för ekonomitjänster ter Fråga: Vilka fördelar fi nns det med att outsourca ekonomitjänster? Svar: Bland annat ökad kontroll och bättre kvalitet genom att man kan ställa tydligare krav. Men noggrannhet krävs och man ska aldrig outsourca problem. Business Process Outsourcing, BPO, det vill säga outsourcing av olika affärsprocesser som till exempel ekonomitjänster är något som kommer öka i Sverige inom de närmsta åren tror Carl-Henrik Hallström, vd på sourcingrådgivaren EquaTerra. Många svenska företag och organisationer med flera enheter eller geografiskt spridda kontor har shared service centers, SSC, det vill säga centrala enheter för olika processer och rutiner som är gemensamma för hela organisationen. De är stödprocesser för företagets kärnverksamhet. Outsourca i lågkonjunktur Trenden går nu mot att dessa processer outsourcas till externa utför are. Sverige ligger efter USA, England och Centraleuropa i denna utveckling, men Carl-Henrik Hallström ser både stor potential och tendens för ökad outsourcing även i Sverige. De stora globala svenska företagen har redan till stor del outsourcat denna verksamhet och små företag lägger ofta ut löner och bokföring på lokala bokföringsbyråer och revisionsföretag. Nu står de medelstora företagen på tur menar Carl-Henrik Hallström. Ofta aktualiseras outsourcing i lågkonjunkturer. I högkonjunkturer tror man ofta att man inte kan outsourca ekonomitjänster. FOTO: EQUATERRA Carl-Henrik Hallström Vd, sourcingrådgivare, EquaTerra. Vi kan inte förlora kontrollen resonerar man. Bättre kontroll och kvalitet Carl-Henrik Hallström är dock av uppfattningen att man med outsourcing faktiskt kan få både större kontroll och förbättra kvaliteten; man kan ställa tydligare krav. Det kan vara lättare att ställa FAKTA Inom offentlig/statlig verksamhet är outsourcing av löneoch ekonomitjänster till privata aktörer rätt så ovanligt. De enda statliga myndigheter (eller andra institutioner) där det förekommer business process outsourcing där aktörer inom den privata sektorn är leverantörer är Bilprovningen och Posten som har outsourcat sina respektive lönesystem och Stockholms läns landsting som har outsourcat sin leverantörsfakturaprocess. I offentlig verksamhet förekommer dock outsourcing av FOTO: ASP SVERIGE Håkan Kalmermo Seniorrådgivare, sourcingrådgivaren, ASP Sverige. krav mot en extern part än mot en kollega som man känt länge, säger Carl-Henrik Hallström. De vanligaste delprocesserna inom ekonomitjänster som outsourcas är kundreskontra, leverantörsreskontra och huvud boken. Man bör ta tillvara dem erfarenheter man har internt av att tidigare ha outsourcat annan verksamhet. affärsprocesser och ekonomitjänster mellan olika myndigheter och institutioner. Detta går under benämningen interoffentlig samverkan. Skatteverket sköter lantmäteriets löner och Kammarkollegiet hanterar löner för ett 80-tal olika statliga institutioner. Inom kommunsektorn förekommer shared service centers för vissa kommuner gemensamma enheter som tar hand om vissa affärsprocesser. Exempelvis hanterar Lönenämnden Västmanland/Dalarna lönerna för ett flertal kommuner. 4TIPS FÅ ÖKAD KONTROLL Inom många företag finns erfarenheter som är värda att ta vara på. Har man exempelvis redan outsourcat IT-tjänster så bör man titta på vad som gått bra där om man ska gå vidare och outsourca ekonomitjänster, säger Carl-Henrik Hallström. Kartlägg verksamheten Håkan Kalmermo är senior rådgivare på sourcingrådgivaren Alltid Säkra Processer, ASP Sverige. Han betonar vikten av att kartlägga sin egen verksamhet och sina verksamhetsprocesser innan man genomför upphandling av outsourcing tjänster. Kartlägg verksamheten först och definiera kraven. De ska vara så funktionsinriktade som möjligt. Hämta sedan in anbud och välj den leverantör som bäst svarar mot kraven. Han berättar att outsourcing ger en förutsägbarhet, inte minst får man tydliga och förutsägbara kostnader Hitta en leverantör som har rätt branschfokus och en storlek som gör att du som kund blir betydande. Sedan är det väldigt bra att kolla upp referenser. Man får bra och relevant information, både positiv och negativ, säger han. För ett gott samarbete mellan kund och leverantör är det mycket viktigt att tänka på vem som är service delivery manager och har kontakten med köparen. Enligt Håkan Kalmermo är den relationen mycket betydelsefull för affären. På en punkt är han väldigt tydlig outsourca inte problem. Har man problem med sina processer så ska man inte outsourca dessa, helt oavsett driftsform, avslutar Håkan Kalmermo. KRISTIAN TIGER TIPS Anlita experter Att anlita hjälp från oberoende experter kan vara bra som köpare då man i de flesta fall säkert har mindre erfarenhet av upphandlingssituationen än leverantören. Ta erfarenhet Har ett företag redan en typ av verksamhet outsourcad bör man dra lärdom av de erfarenheterna och den kompetens som redan finns i organisationen om man planerar att outsourca en annan del av verksamhet. Tänk till Innan man outsourcar bör man noga identifiera de behov man har och vilka krav man ska ställa på leverantören. Hämta in anbud och välj den leverantör som bäst svarar mot krav en. När kontraktet är påskrivet så får man inte glömma uppföljningen och vara medveten om att denna kostar både tid och pengar. Lös problemet först Har man i företaget eller organisationen problem inom något område är det sällan någon god idé att outsourca problemet. Det skapar snarare till nya problem. Kontrollera avtalet Se till att avtalet innehåller tydliga kvalitetsparametrar och ger utrymme för flexibilitet när det gäller ökat eller minskat resursutnyttjande. FOTO: ISTOCKPHOTO Byrån med det personliga engagemanget Bokslut Bolagsbildning Deklaration Löner, personaladministration Outsourcing Redovisning och rådgivning Din framgång är viktig för oss! Box 316 (Antennvägen 10) Tyresö Tel:

13 Sälj på faktura* få betalt direkt! * eller det betalsätt som kunden vill. gör det möjligt för dig att sälja på faktura i din webbutik. Du får betalt från PayEx dag ett, medan dina kunder själva väljer när och hur de vill betala. Det är vad vi kallar en win-win situation. Dessutom kan vi göra din administration enkel och samlad, framför allt när du använder flera av våra betalsätt ur PayEx Betalväxel som exempelvis kortbetalningar och direktbank. PayEx hjälper dig med allt från onlinebetalningar och fakturering till inkasso och långtidsbevakning. PayEx hjälper dig att ta betalt och din kund att betala. Kontakta oss så berättar vi hur enkelt det är. VI ÄR EXPERTER PÅ BETALNINGAR. Mellan företag. Mellan människor. Mellan människor och företag. Ring eller besök

14 14 JUNI 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Michael Nilsson Vd, SYSteam Outsourcing Services Linus Singelman Vd, Emric Finance Process Outsourcing AB Claes Ruthberg Vd, ework Scandinavia AB Jim Runsten Partner, Bird & Bird FOTO: SYSTEAM FOTO: EMRIC FOTO: EWORK Fråga 1: Hur ser du på utvecklingen inom Outsourcing under andra halvan av år 2010? Positivt. Normalt har outsourcing varit kontracykliskt, det vill säga att när konjunkturen har försämrats har outsourcingen ökat. Nu finns många andra drivkrafter vilket gör att outsourcing kommer att växa både i hög- och lågkonjunkturer. För ett halvår sedan var osäkerheten stor på marknaden och våra kunder visste inte vilka volymer de skulle outsourca. Nu när marknaden har stabiliserats är säkerheten större och våra kunder vet vilken nivå de ska lägga sig på. Outsourcingmarknaden ökar generellt sett för varje år som går och företag blir mer benägna att köpa tjänster inom de områden där de inte anser sig ha en konkurrensfördel, så som IT och administration. Inom vårt BPO-koncept mot banker ser vi en ökad efterfrågan på köp av tjänster i takt med att konjunkturen vänder. Emric ser mycket positivt på utvecklingen även under hösten Vi har under en längre tid sett att outsourcing tillämpas på allt fler områden och tjänster. Det är en utveckling som jag tror kommer fortsätta att öka under andra halvan av Inte minst är det något som vi själva har märkt av sedan vi lanserade vårt eget outsourcingerbjudande av konsulthantering. Det finns inget som tyder på att aktiviteten inom outsourcing kommer att gå ner. Outsourcingtrenden sprider sig till alltfler områden och vi ser ett ökat intresse för så kallade molntjänster som i grund och botten är en typ av outsourcingtjänster. Vi ser även flera affärer som går in i omförhandlingssituationer, det vill säga andra och tredje generationens affärer. Fråga 2: Vilka är konsekvenserna för näringsliv och offentlig sektor? Läget är bättre för näringsliv och offentlig sektor nu när tiderna blir bättre. Man slutför sina planer på outsourcing. Sedan påverkas inte offentlig sektor lika mycket under dåliga tider eftersom man inte riktigt spelar på samma marknad som näringslivet, men man påverkas ändå en del. I ett lyckat och väl genomfört outsourcingprojekt erhåller företaget först och främst kostnadsfördelar, men frigör även tid och resurser för att arbeta med till exempel strategiska frågor och service mot sina kund er. Detta för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga. En positiv konsekvens för offentlig sektor är att flertalet outsourcingverksamheter inte är lokaliserade till tätorter vilket gör att arbetstillfällen skapas i mindre orter runt om i Sverige. Konsekvenserna blir att både näringsliv och offentlig sektor får helt nya möjligheter att effektivisera sina konsultinköp och fokusera ytterligare på sin kärnverksamhet. Outsourcing som företeelse är egentligen inte ny, men har förändrats från att vara ett kostnadsreducerande instrument till att bli ett strategiskt verktyg där företagen medvetet lägger ut sina stödprocesser. Därigenom kan de ägna mer tid och resurser på kärnverksamheten, vilket ökar företagets effektivitet och konkurrenskraft. Såväl näringsliv som offentlig sektor strävar många gånger efter att fokusera mot kärnverksamheten och då är en korrekt utförd outsourcing ett utmärkt alternativ till att producera tjänster internt. Det är viktigt att man inhämtar lämplig rådgivning såväl innan som under outsourcingleveransen och att man förstår de förändringar i såväl arbetssätt som inflytande som uppstår i samband med en outsourcing. Fråga 3: Vad ska företag tänka på för att uppnå lyckosamma outsourcingkontrakt? Man bör tänka på att ett outsourcingkontrakt brukar löpa över tre till fem år. Det är därför väldigt viktigt att se den tidshorisonten när man skriver kontraktet. Det bör utformas så flexibelt att det fungerar både i hög- och lågkonjunktur. Driver man en fråga för hårt kan det vara belastande för utvecklingen i ett senare skede. För det första ska man välja ett område som är lätt att definiera och där det finns en naturlig gränsdragning i processen mellan företaget och outsourcingpartnern. Företaget ska se konceptet som ett långsiktigt partnerskap där man tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Skriv tydliga avtal och SLA, Service level agreement, som även är flexibla och möjliga att förändra under samarbetstiden. För att uppnå lyckosamma outsourcingkontrakt är det väldigt viktigt att hitta en outsourcingpartner som inte bara kan ta över leveransen utan som man kan fortsätta utveckla och förbättra leveransen tillsammans med. Därför är det viktigt att tänka på möjligheterna till integration både mellan system och personal och att den partner man väljer har en vilja att fortsätta att förbättra leveransen under hela avtalsperioden. Förberedelserna är mycket viktiga för det slutliga utfallet. Se även till att hitta kompetenta rådgivare som förstår drivkraften bakom beslut att outsourca viss verksamhet samt även har kunskap om vilka leverantörens drivkrafter och gränser är. Avtalsskrivandet utvecklas ständigt med nya kontraktsmodeller och vi ser tyvärr allt för många affärer som görs med förlagor från flera år gamla kontrakt och som då går miste om de förbättringar som ständigt sker.

15 Vi SÖKER 200 konsulter och partners Att skapa avancerad ingenjörskonst kräver både passion i yrket och att man hela tiden är på. Särskilt om den tekniska lösningen ska vara konkurrenskraftig även i morgon. Vår vision är att vara framtidens konsult. Delar du vår inställning, är det här absolut något för dig. Till våra många kontor och utvecklingscentrum i Sverige söker vi nu 200 ingenjörer inom en rad kompetensområden, till exempel: IT inbyggda system beräkning & simulering energi produktutveckling projektledning Vi söker också ytterligare ingenjörer till våra olika nätverk, till exempel Partner, Emeritus och Future. Epsilon är på flera sätt Skandinaviens ledande konsulthus och står för både spets och bredd. Här ingår att vi tillvaratar erfarenheten hos seniora ingenjörer och sammanför dem med yngre talanger. Hos oss får du känna pulsen från internationella exportföretag såväl som från nya snabbväxare. Gå in på vår hemsida, och hitta rätt jobb för dig. Du kan också registrera dig i något av våra nätverk och får då information om aktuella uppdrag direkt till din inbox. Avancerad ingenjörskonst hör framtiden till, eller hur? Nybyggars Tempte Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

16

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU!

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER 4TIPS Marknaden avregleras Apoteket

Läs mer