Nätverksmöte SplitVision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18"

Transkript

1 Nätverksmöte SplitVision Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning: Niklas visar Office365 som skolportal, samt kanske något om Office Mix Sammanfattning av förra mötet Siths i skolan Interaktiva tavlor i framtiden Förhandsvisning av nya funktioner i AV Medias mediekatalog LIKA verktyget på SKL:s hemsida verktyg för att mejsla ut vad man behöver utveckla inom IKT Diskussioner kring hur vi kan dra nytta av Regional digital agenda (Kompetensdelen, s. 28) Kort information om Mörbylånga kommuns elevutvärdering om sin treåriga 1:1 satsning. Nationella prov på datorn hur ser det ut hos er? Nästa möte Övriga frågor Nationella prov på dator Vi började med denna rätt snabbt avklarade fråga. Frågan ställdes om datorer används vid nationella prov i de olika kommunerna, och de flesta verkade överens om att det används för de elever som har särskilda behov av det, men inte generellt. Det ställer till problem att begränsa t.ex. nätanslutning utan att begränsa för alla elever på skolan. AV Media vill bjuda in Camilla från AV Media Kronoberg att föreläsa om lösningar på ett IKT café. Gruppen är överens om att senhösten är den lämpligaste tidpunkten för ett sådant. 1

2 Frågan om datorer vid nationella prov är även med i remissen för läroplanen som Åke varit med och skrivit. Där efterfrågas att de nationella proven anpassas för att möjliggöra datoranvändning. Niklas visar Office365 Nybro kommun började med att kartlägga behov hos användarna man kom fram till att funktioner motsvarande nedanstående behövdes: Dropbox Facebook Youtube Bloggar Större möjlighet att fortsätta arbeta med filer hemifrån Samarbetsytor Intranät Kalendarium Gemensamma scheman Färre inloggningar Att kunna fortsätta jobba med sina filer oavsett var man är eller vilken device man jobbar från var en stor och viktig fråga. Samtidigt var det viktigt att behålla en miljö som kändes bekant, och det upplevdes som ett (för) stort kliv att lämna Word helt och hållet, vilket var ett viktigt skäl till att det inte blev Google. Lagligheten var en annan viktig faktor. Man utgick från Datainspektionens riktlinjer för molntjänster. Niklas visade även en artikel från Computer Sweden om skolor, juridik och molntjänster, där det framhålls att många skolor inte uppfyller Datainspektionens och lagens krav. Där menas även att strängare regler väntar i samband med en ny EU förordning, och skolor kan då riskera vite om deras molntjänsteavtal inte godkäns av DI. (Här kan tilläggas att under mötets gång kom nyheten att DI godkänt avtal med Google i Simrishamn). En sak som måste finnas är ett underskrivet personuppgiftsbiträdesavtal. I Nybro så lämnades detta avtal (som levereras från Microsoft underskrivet av deras VD) till utbildningsnämnden för granskning och underskrift. Niklas framhöll som fördel att Microsoft kan redogöra för de olika underleverantörer som i teorin kan hantera datan. Det finns en lista på deras webb. 2

3 Niklas gick vidare med att visa hur O365 fungerar i praktiken. Det fungerar från olika enheter chrome books, ipads etc. Det enda som behövs är en webbläsare. Bedömningsbiten (den myndighetsutövande) förekommer inte i molnet, utan till det använder man Dexter. I molnet finns den pedagogiska biten samt elevers kontaktuppgifter. Det hela kräver en katalogtjänst som är i bra skick, väluppdaterad och snabb. Elevdatabasen (Extens) läses av dagligen av FIM (Microsoftprogramvara) och skickar detta till Active directory (katalogtjänsten), så att denna är uppdaterad varje morgon. Det innebär även att man är förberedd för skolfederationslösningar. Den här biten har skötts av en extern resurs, ett Nybro företag som heter Advitum. Det är Single sign on inom nätverket. Systemet kollar av vem som är inloggad på datorn, och vilka rättigheter och åtkomster den personen har. Om man använder ipad etc. så får man logga in via webbläsaren och omdirigeras till extern åtkomst. I Explorer så styrs användaren beroende på åtkomst på det inloggade kontot. T.ex. kommer man till en särskild ingång på skolornas webbplatser. Där finns nyhetsfeed, skolkalender etc. Som lärare har man rättighet att skriva inlägg, lägga till i kalender osv. På skolans webbsida (SharePoint) finns en undervisningsflik där man ser sin klass. Eleverna ser endast sin egen klass. Där finns ett liknande nyhetsfeed, samt klassens kalender. De jobbar på att få in schemat i kalendern. Det finns ett Dokumentbibliotek, med bl.a. en inlämningsmapp ett ställe där eleverna kan ladda upp sina uppgifter. Eleverna kan se sina egna filer men inga andras, läraren kan se alla. Funderingar finns på om filerna inte ska synas för eleven längre efter inlämning, men det kan få negativa effekter för den formativa bedömningen. Bedömning och respons sker i kommentarsform i dokumentet. Det uppmuntras till att eleven lämnar in så fort de påbörjat sin uppgift så att läraren kan följa och ge respons under tiden. Inga betyg sätts här. Det finns även ett Materialrum en yta där alla lärare inom olika ämnen kan dela material. Samarbetsyta. Allt är fortfarande nytt, det är tre veckor sedan personalen började med detta förutom Madesjöskolan som varit lite pilotskola och haft detta sen strax efter höstlovet. OneDrive är motsvarigheten till Google Drive. Här finns alla dokument och filer som resp. elev skapar. Här kan de även dela fritt med varandra, utan att det är en uppgift som ska lämnas in. Det finns koppling till materialrummen, inlämningsmappen etc. Lagringsutrymmet är obegränsat för elever och personal. Ett problem att tänka på är om man framöver överger O365 och vad man då ska göra av all data. Man har i Nybro resonerat så att det blir upp till resp. användare att hantera sin data. När personal slutar finns datan kvar i tre månader efter avslutat konto. 3

4 Lync är företagsversionen av Skype, alltså videosamtal. Det kommer att byta namn till Skype for Business framöver. Obegränsat antal kan delta i ett samtal/möte. I kalendern finns koppling till Lync och därmed möjlighet att skapa online möten med länk till mötet direkt i kalendern. Vad gäller kostnad så är det konsulttiden som har kostat, annars är det gratis för skolor och pedagogisk personal. Man betalar inte för licenser utan för utvecklingskostnader. Uppskattningsvis för Nybro. Upphandling gjordes vad gällde konsultjobbet. I samband med O365 så installerades nytt operativsystem, där de programvaror läggs in som ska finnas tillgängliga för nedladdning för användarna. Datorerna är låsta till detta, eleverna/lärarna kan inte själva ladda ner något annat än det som är inlagt där. Det finns en IT guide på varje skola som kan ladda ner andra program. En fördel med detta är att datorerna blir väldigt stabila. Elever med skyddad identitet finns inte i molnet alls, utan sköts helt manuellt. Office Mix (finns ej i molnet, endast lokalt på dator i Office 2013 eller senare). I Powerpoint finns slide recording och möjlighet att lägga in frågeformulär i presentationsfilmen. Denna kan man sedan ladda upp i Office Mix, där man kan se vilka som sett på presentationsfilmen, hur länge de tittade på resp. slide och om de svarat rätt på frågorna. Lämpligt för flippat klassrum. Rektorerna har speciellt uppskattat intranätsdelen i satsningen. Det lyftes även att Nybro inte haft någon särskild plattform sedan innan utan använt en mängd olika verktyg, vilket kan vara en fördel när man inför något nytt jämfört med om man redan har använt en annan plattform. Föregående möte Hanna sammanfattade föregående möte och informerade bl.a. om vad som hänt med Läshörnan satsningen sen sist och att man gärna får sprida ordet då det finns licenser kvar. Angående punkten om IT pedagognätverket i Kalmar så framfördes att en nätverksträff är planerad till den 4 maj, där vi hoppas att AV Medias goda framförhållning genererar många deltagare. Vi lyfte även BETT 2016 och att man redan nu kan sondera möjligheter och intresse av att åka med AV Media, då man kommer att börja planeringen tidigare den här gången. Info om AV-Mediadagen 4

5 Johan informerade även om den kommande AV Mediadagen, den 27/10. Programmet inkluderar Joakim Jardenberg och Jennie Elvö som föreläsare, och ett antal olika spår under eftermiddagen med olika teman och ämnesinriktning. Det blir ett brett utbud som ska locka inom flera ämnen, t.ex. idrott och hälsa och naturvetenskapliga ämnen. Dagen äger rum i Oskarshamn. Siths Detta är ursprungligen ett system från sjukvården, med inloggning och lokal tillgång via ett kort. Samma kort används för att hämta ut utskrifter. Det konstaterades att det inte är en självklar funktion i skolan. Dels är det en kostnadsfråga (uppskattningsvis 800: per kort). Liknande funktion finns i Follow me taggen en tagg som man använder för att komma åt såväl lokaler som utskrifter. Skulle även kunna användas som inloggning till datorer, men lite vanskligt då de är lätta att tappa eller glömma. Det kan dock vara något att ta med inför nya upphandlingar för datorer. En fördel med Siths är att det är en vedertagen standard som många datorer har anpassning för. Det är dock stor säkerhetsprocess i att få tag på kortet, det ses som en id handling och har samma paritet som ett eu kort. Önskemål finns dock runt om på skolorna om enklare inloggningslösningar, även klassinloggningar efterfrågas. Interaktiva tavlor i framtiden Är vi på väg (tillbaka) mot (interaktiva) tv skärmar? De dyra fasta installationerna tas bort? Vi diskuterade vart utvecklingen är på väg. Tavlor bygger på en förinstallerad dator, vilket inte funkar när varje lärare vill ha sin egen dator i klassrummet. Då krävs drivrutiner på alla datorer, vilket ofta är ett hinder. Kanske ska man satsa på en miljö där lärarna inte ska behöva ha med sig egen utrustning in i klassrummet, utan det ska finnas på plats och bara kräva inloggning? Att släppa hårdvaran och ha så kostnadseffektiv och enkel utrustning som möjligt, särskilt när skolorna mer och mer använder molntjänster som central funktion för pedagogiken. Att istället för kraftiga datorer ha en central datakraft? En del lärare vill dock ha en egen dator, av såväl hygieniska skäl som bekvämlighet/vana (lättare att navigera på och använda en dator man känner till/som är personlig). Fördelar med tv skärmar är att de är flyttbara och inte beroende av exempelvis takhöjd. Man behöver inte inte släcka ner i rummet, det finns inbyggda högtalare och bilden är som regel så pass mycket bättre att det inte behövs lika stora skärmar. Man behöver inte heller hantera flera saker (projektor + tavla + högtalare) allt finns i en enhet. De är höj och sänkbara och kan göras till bord. 5

6 Johan och Hanna lyssnade nyligen på Marcus från Netsmart som besökte Borgholms kommun i samband med deras studiedag. De pedagogiska fördelarna framgår tydligt, men samtidigt är det många pedagoger som detta inte har lossnat för. Varför? I Gärdslösa har man båda äldre tavlor och nyare interaktiva projektorer på vanlig whiteboard, där det märktes en tydlig preferens bland lärarna för de interaktiva projektorerna eftersom det möjliggör tillgången till en vanlig whiteboard på samma yta som den interaktiva tavlan. Man känner sig inte lika låst. Förhandsvisning nya funktioner i mediekatalogen Johan visade de nya funktionerna i katalogen, bl.a. Community delen som möjliggör kommunikation med lärare i hela Sverige, samt en flik för pedagogiska planeringar som andra pedagoger kan kopiera och anpassa. Detta skulle kunna uppmuntra till en länsgemensam delakultur, och vara ett sätt att uppmärksamma goda lokala exempel utan att det bli ett konkurrenstänk (vilket kan vara ett problem på den egna skolan). Det togs upp att det kan finnas en idé att kartlägga hur mediekatalogen används idag, hur många bland lärarna som använder mediekatalogen och vad man använder. Johan berättade även om en tänkt tidsbegränsad filmpedagogstjänst på AV Media, som ska komma ut och informera om den nya mediekatalogen på skolorna. Ambitionen är att nå så många som möjligt. SKL:s LIKA-verktyg LIKA står för L edning I nfrastruktur K ompetens A nvändning. Verktyget är ett sätt för skolor att kartlägga var man befinner sig vad gäller IKT i skolan, och att även få en åtgärdsplan för vad man behöver göra. Vi pratade om vikten av att någon (kanske helst extern) har en översyn över svaren i en kommun/region och hur de ska tolkas, från ett mer objektivt perspektiv än vad kanske är möjligt på den egna skolan. Verktyget vore en bra utgångspunkt att utgå ifrån ett och samma verktyg vad gäller frågan hur det ser ut i Kalmar län. Då svarar samtliga på samma frågor och det blir mer mätbara svar. Det lyftes att det kan vara svårt att få till det att skolledarna faktiskt fyller i en lösning på detta kunde vara att samla skolledarna under t.ex. en halvdag/ett möte och göra det tillsammans. 6

7 Frågan ställdes även hur detta delas och vem som kan se alla svaren. Det konstaterades med viss osäkerhet, och med reservation för feltolkning från sekreterarens sida, att huvudmannen i kommunen kan se alla svar, men att man måste dela sina egna svar för att kunna se någon annans. Det uppmanades även att nätverket skulle kunna skriva på SplitVision webbsidan när LIKA verktyget har använts. Regional digital agenda Agendan tar upp målsättningar och prioriterade insatser inom områdena Kompetens, Näringsliv, E hälsa, Infrastruktur och Kommunal e utveckling. Mest relevant för SplitVision är Kompetens området, så vi fokuserade på det. Målen för detta område år 2020: Alla i Kalmar län har möjlighet och rätt kompetens för att använda internet och tillgängliga e tjänster. Aktörerna inom kompetensutveckling samverkar strukturerat med en samsyn på hur vi bäst utnyttjar den digitala utvecklingen. Ökad måluppfyllelse inom kompetensutvecklingsområdet genom effektivare pedagogisk användning av digitala verktyg. Öka andelen kvinnor på IT utbildningar. Agendan går även igenom ett antal olika prioriterade insatser för att uppnå ovanstående mål, och nätverket fick reflektera kring dessa i ett google formulär: Reflektionerna hittas i detta svarsark: Diskussioner som uppstod gällde bland annat En till en överallt, och vilka möjligheter som finns för gemensamma ramavtal, upphandlingar etc. Nybro har erfarenhet av central upphandling och upplever att det har inneburit besparingar både ekonomiskt och vad gäller administrativt arbete. Samtidigt har det kunnat bli rätt så byråkratiskt och tungrott. Det diskuterades även vad en till en innebär och vad man läser in i begreppet det kan innebära en personlig teknisk device per elev, men även handla mer om molntjänst tillgång än teknisk utrustning. Gruppen var ense om att det i grund och botten handlar om att ha tillgång till den utrustning man behöver, vid den tidpunkt och på den plats där man behöver det oavsett när eller var det kan handla om. 7

8 I sambandet lyftes även tankar kring gemensamma konton och inloggningar som fungerar i olika kommuner, inte bara vad gäller skola utan även vad gäller t.ex. bibliotek, e serviceverkstäder osv. Ett mer gränslöst användande av digital teknik. Vi diskuterade vilken tyngd agendan har och att den egentligen får den tyngd vi ger den. Det är bara att trycka på vad gäller agendan om den ska få uppmärksamhet och fungera som en målsättning för regionen. I sammanhanget nämndes även Regionförbundet och de organisatoriska förändringar som är på gång med trolig övergång AV Media ska tillsammans med Regionbiblioteket göra en ESF ansökan under hösten 2015 våren En projektledartjänst ska formuleras och läggas ut för detta, och denna person får då jobba fram förslag för det fortsatta arbetet med/utifrån agendan. Det är viktigt att de förslagen är förankrade i kommunerna, och baserade på och täcker in relevanta behov. Det handlar då även om att kartlägga vad som händer i kommunerna, vad som har gjorts lokalt och vad som redan är kartlagt. SplitVision blir en viktig resurs för den här projektledaren, liksom andra nätverk (skolbibliotekarienätverket, det finns även behov av nätverk för studieförbunden). Det diskuterades även vem projektledaren kommer att jobba med/emot, och politikerna lyftes fram som en viktig partner. Det kan även diskuteras i SplitVision och lokalt hur man vill att tjänsteprofilen för projektledaren ska se ut. Vad gäller den digitala agendan så pågår liknande arbeten runt om i landet, bl.a. i Östergötland. Mörbylånga kommuns utvärdering av 3-årig 1-till-1-satsning Sune berättade om den enkät som skickats ut till elever i åk 4 9. Man fick in 833 svar. Man har gjort en första analys, och en rapport är på gång. Utifrån detta ska man resonera kring vilken utrustning man vill ha, kostnader etc. Kommunen har använt ipads, chromebooks och bärbara hp datorer. Frågorna är tagna från Falkenbergsprojektet med vissa tillägg/anpassningar. Majoriteten av eleverna är positiva till datorerna/utrustningen och tycker att det har ökat deras lust att lära. Många upplever att de lär sig bättre, att de samarbetar mer och kan styra sitt skolarbete bättre. En majoritet upplever även att skolarbetet har blivit lättare och roligare. De tycker inte heller att de behöver mer hjälp från läraren jämfört med innan. Man kan även utläsa lite julaftonsmentalitet bland barnen. Nästan alla svarar ja på frågan om de vill ha externt tangentbord, men det är i realiteten väldigt få som använder det. 8

9 Utvärderingen gäller elevernas upplevelser av satsningen och dess effekter, man har inte undersökt skolresultat eller gjort någon motsvarande undersökning gentemot lärarna. Vid diskussion så lyftes resultatet fram som ett väldigt intressant resultat som vore användbart i diskussioner med t.ex. politiker. Även om skolresultat inte tagits med i beräkningen så är elevernas ökade självförtroende och inställning/motivation en viktig faktor och ett viktigt argument. Frågan ställdes om man använt filter/åtkomstbegränsningar i Mörbylånga, eller om spårningsmöjligheter finns för t.ex. olämpligt surfande. Sune svarade att filter inte har använts, och att spårning är möjligt men inte enkelt och därmed inte heller så vanligt förkommande. Nätverket hoppas få ta del av rapporten i sin helhet när den är klar. Nästa möte Nästa Splitvisionmöte blir på AV Media till hösten, datum kommer senare. Vi ska även boka in ett möte med IT cheferna. Två preliminära datum sattes för detta 21/5 och 22/5. Johan återkommer med besked. Vid tangentbordet, Hanna Carlsson 9

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer