Nätverksmöte SplitVision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18"

Transkript

1 Nätverksmöte SplitVision Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning: Niklas visar Office365 som skolportal, samt kanske något om Office Mix Sammanfattning av förra mötet Siths i skolan Interaktiva tavlor i framtiden Förhandsvisning av nya funktioner i AV Medias mediekatalog LIKA verktyget på SKL:s hemsida verktyg för att mejsla ut vad man behöver utveckla inom IKT Diskussioner kring hur vi kan dra nytta av Regional digital agenda (Kompetensdelen, s. 28) Kort information om Mörbylånga kommuns elevutvärdering om sin treåriga 1:1 satsning. Nationella prov på datorn hur ser det ut hos er? Nästa möte Övriga frågor Nationella prov på dator Vi började med denna rätt snabbt avklarade fråga. Frågan ställdes om datorer används vid nationella prov i de olika kommunerna, och de flesta verkade överens om att det används för de elever som har särskilda behov av det, men inte generellt. Det ställer till problem att begränsa t.ex. nätanslutning utan att begränsa för alla elever på skolan. AV Media vill bjuda in Camilla från AV Media Kronoberg att föreläsa om lösningar på ett IKT café. Gruppen är överens om att senhösten är den lämpligaste tidpunkten för ett sådant. 1

2 Frågan om datorer vid nationella prov är även med i remissen för läroplanen som Åke varit med och skrivit. Där efterfrågas att de nationella proven anpassas för att möjliggöra datoranvändning. Niklas visar Office365 Nybro kommun började med att kartlägga behov hos användarna man kom fram till att funktioner motsvarande nedanstående behövdes: Dropbox Facebook Youtube Bloggar Större möjlighet att fortsätta arbeta med filer hemifrån Samarbetsytor Intranät Kalendarium Gemensamma scheman Färre inloggningar Att kunna fortsätta jobba med sina filer oavsett var man är eller vilken device man jobbar från var en stor och viktig fråga. Samtidigt var det viktigt att behålla en miljö som kändes bekant, och det upplevdes som ett (för) stort kliv att lämna Word helt och hållet, vilket var ett viktigt skäl till att det inte blev Google. Lagligheten var en annan viktig faktor. Man utgick från Datainspektionens riktlinjer för molntjänster. Niklas visade även en artikel från Computer Sweden om skolor, juridik och molntjänster, där det framhålls att många skolor inte uppfyller Datainspektionens och lagens krav. Där menas även att strängare regler väntar i samband med en ny EU förordning, och skolor kan då riskera vite om deras molntjänsteavtal inte godkäns av DI. (Här kan tilläggas att under mötets gång kom nyheten att DI godkänt avtal med Google i Simrishamn). En sak som måste finnas är ett underskrivet personuppgiftsbiträdesavtal. I Nybro så lämnades detta avtal (som levereras från Microsoft underskrivet av deras VD) till utbildningsnämnden för granskning och underskrift. Niklas framhöll som fördel att Microsoft kan redogöra för de olika underleverantörer som i teorin kan hantera datan. Det finns en lista på deras webb. 2

3 Niklas gick vidare med att visa hur O365 fungerar i praktiken. Det fungerar från olika enheter chrome books, ipads etc. Det enda som behövs är en webbläsare. Bedömningsbiten (den myndighetsutövande) förekommer inte i molnet, utan till det använder man Dexter. I molnet finns den pedagogiska biten samt elevers kontaktuppgifter. Det hela kräver en katalogtjänst som är i bra skick, väluppdaterad och snabb. Elevdatabasen (Extens) läses av dagligen av FIM (Microsoftprogramvara) och skickar detta till Active directory (katalogtjänsten), så att denna är uppdaterad varje morgon. Det innebär även att man är förberedd för skolfederationslösningar. Den här biten har skötts av en extern resurs, ett Nybro företag som heter Advitum. Det är Single sign on inom nätverket. Systemet kollar av vem som är inloggad på datorn, och vilka rättigheter och åtkomster den personen har. Om man använder ipad etc. så får man logga in via webbläsaren och omdirigeras till extern åtkomst. I Explorer så styrs användaren beroende på åtkomst på det inloggade kontot. T.ex. kommer man till en särskild ingång på skolornas webbplatser. Där finns nyhetsfeed, skolkalender etc. Som lärare har man rättighet att skriva inlägg, lägga till i kalender osv. På skolans webbsida (SharePoint) finns en undervisningsflik där man ser sin klass. Eleverna ser endast sin egen klass. Där finns ett liknande nyhetsfeed, samt klassens kalender. De jobbar på att få in schemat i kalendern. Det finns ett Dokumentbibliotek, med bl.a. en inlämningsmapp ett ställe där eleverna kan ladda upp sina uppgifter. Eleverna kan se sina egna filer men inga andras, läraren kan se alla. Funderingar finns på om filerna inte ska synas för eleven längre efter inlämning, men det kan få negativa effekter för den formativa bedömningen. Bedömning och respons sker i kommentarsform i dokumentet. Det uppmuntras till att eleven lämnar in så fort de påbörjat sin uppgift så att läraren kan följa och ge respons under tiden. Inga betyg sätts här. Det finns även ett Materialrum en yta där alla lärare inom olika ämnen kan dela material. Samarbetsyta. Allt är fortfarande nytt, det är tre veckor sedan personalen började med detta förutom Madesjöskolan som varit lite pilotskola och haft detta sen strax efter höstlovet. OneDrive är motsvarigheten till Google Drive. Här finns alla dokument och filer som resp. elev skapar. Här kan de även dela fritt med varandra, utan att det är en uppgift som ska lämnas in. Det finns koppling till materialrummen, inlämningsmappen etc. Lagringsutrymmet är obegränsat för elever och personal. Ett problem att tänka på är om man framöver överger O365 och vad man då ska göra av all data. Man har i Nybro resonerat så att det blir upp till resp. användare att hantera sin data. När personal slutar finns datan kvar i tre månader efter avslutat konto. 3

4 Lync är företagsversionen av Skype, alltså videosamtal. Det kommer att byta namn till Skype for Business framöver. Obegränsat antal kan delta i ett samtal/möte. I kalendern finns koppling till Lync och därmed möjlighet att skapa online möten med länk till mötet direkt i kalendern. Vad gäller kostnad så är det konsulttiden som har kostat, annars är det gratis för skolor och pedagogisk personal. Man betalar inte för licenser utan för utvecklingskostnader. Uppskattningsvis för Nybro. Upphandling gjordes vad gällde konsultjobbet. I samband med O365 så installerades nytt operativsystem, där de programvaror läggs in som ska finnas tillgängliga för nedladdning för användarna. Datorerna är låsta till detta, eleverna/lärarna kan inte själva ladda ner något annat än det som är inlagt där. Det finns en IT guide på varje skola som kan ladda ner andra program. En fördel med detta är att datorerna blir väldigt stabila. Elever med skyddad identitet finns inte i molnet alls, utan sköts helt manuellt. Office Mix (finns ej i molnet, endast lokalt på dator i Office 2013 eller senare). I Powerpoint finns slide recording och möjlighet att lägga in frågeformulär i presentationsfilmen. Denna kan man sedan ladda upp i Office Mix, där man kan se vilka som sett på presentationsfilmen, hur länge de tittade på resp. slide och om de svarat rätt på frågorna. Lämpligt för flippat klassrum. Rektorerna har speciellt uppskattat intranätsdelen i satsningen. Det lyftes även att Nybro inte haft någon särskild plattform sedan innan utan använt en mängd olika verktyg, vilket kan vara en fördel när man inför något nytt jämfört med om man redan har använt en annan plattform. Föregående möte Hanna sammanfattade föregående möte och informerade bl.a. om vad som hänt med Läshörnan satsningen sen sist och att man gärna får sprida ordet då det finns licenser kvar. Angående punkten om IT pedagognätverket i Kalmar så framfördes att en nätverksträff är planerad till den 4 maj, där vi hoppas att AV Medias goda framförhållning genererar många deltagare. Vi lyfte även BETT 2016 och att man redan nu kan sondera möjligheter och intresse av att åka med AV Media, då man kommer att börja planeringen tidigare den här gången. Info om AV-Mediadagen 4

5 Johan informerade även om den kommande AV Mediadagen, den 27/10. Programmet inkluderar Joakim Jardenberg och Jennie Elvö som föreläsare, och ett antal olika spår under eftermiddagen med olika teman och ämnesinriktning. Det blir ett brett utbud som ska locka inom flera ämnen, t.ex. idrott och hälsa och naturvetenskapliga ämnen. Dagen äger rum i Oskarshamn. Siths Detta är ursprungligen ett system från sjukvården, med inloggning och lokal tillgång via ett kort. Samma kort används för att hämta ut utskrifter. Det konstaterades att det inte är en självklar funktion i skolan. Dels är det en kostnadsfråga (uppskattningsvis 800: per kort). Liknande funktion finns i Follow me taggen en tagg som man använder för att komma åt såväl lokaler som utskrifter. Skulle även kunna användas som inloggning till datorer, men lite vanskligt då de är lätta att tappa eller glömma. Det kan dock vara något att ta med inför nya upphandlingar för datorer. En fördel med Siths är att det är en vedertagen standard som många datorer har anpassning för. Det är dock stor säkerhetsprocess i att få tag på kortet, det ses som en id handling och har samma paritet som ett eu kort. Önskemål finns dock runt om på skolorna om enklare inloggningslösningar, även klassinloggningar efterfrågas. Interaktiva tavlor i framtiden Är vi på väg (tillbaka) mot (interaktiva) tv skärmar? De dyra fasta installationerna tas bort? Vi diskuterade vart utvecklingen är på väg. Tavlor bygger på en förinstallerad dator, vilket inte funkar när varje lärare vill ha sin egen dator i klassrummet. Då krävs drivrutiner på alla datorer, vilket ofta är ett hinder. Kanske ska man satsa på en miljö där lärarna inte ska behöva ha med sig egen utrustning in i klassrummet, utan det ska finnas på plats och bara kräva inloggning? Att släppa hårdvaran och ha så kostnadseffektiv och enkel utrustning som möjligt, särskilt när skolorna mer och mer använder molntjänster som central funktion för pedagogiken. Att istället för kraftiga datorer ha en central datakraft? En del lärare vill dock ha en egen dator, av såväl hygieniska skäl som bekvämlighet/vana (lättare att navigera på och använda en dator man känner till/som är personlig). Fördelar med tv skärmar är att de är flyttbara och inte beroende av exempelvis takhöjd. Man behöver inte inte släcka ner i rummet, det finns inbyggda högtalare och bilden är som regel så pass mycket bättre att det inte behövs lika stora skärmar. Man behöver inte heller hantera flera saker (projektor + tavla + högtalare) allt finns i en enhet. De är höj och sänkbara och kan göras till bord. 5

6 Johan och Hanna lyssnade nyligen på Marcus från Netsmart som besökte Borgholms kommun i samband med deras studiedag. De pedagogiska fördelarna framgår tydligt, men samtidigt är det många pedagoger som detta inte har lossnat för. Varför? I Gärdslösa har man båda äldre tavlor och nyare interaktiva projektorer på vanlig whiteboard, där det märktes en tydlig preferens bland lärarna för de interaktiva projektorerna eftersom det möjliggör tillgången till en vanlig whiteboard på samma yta som den interaktiva tavlan. Man känner sig inte lika låst. Förhandsvisning nya funktioner i mediekatalogen Johan visade de nya funktionerna i katalogen, bl.a. Community delen som möjliggör kommunikation med lärare i hela Sverige, samt en flik för pedagogiska planeringar som andra pedagoger kan kopiera och anpassa. Detta skulle kunna uppmuntra till en länsgemensam delakultur, och vara ett sätt att uppmärksamma goda lokala exempel utan att det bli ett konkurrenstänk (vilket kan vara ett problem på den egna skolan). Det togs upp att det kan finnas en idé att kartlägga hur mediekatalogen används idag, hur många bland lärarna som använder mediekatalogen och vad man använder. Johan berättade även om en tänkt tidsbegränsad filmpedagogstjänst på AV Media, som ska komma ut och informera om den nya mediekatalogen på skolorna. Ambitionen är att nå så många som möjligt. SKL:s LIKA-verktyg LIKA står för L edning I nfrastruktur K ompetens A nvändning. Verktyget är ett sätt för skolor att kartlägga var man befinner sig vad gäller IKT i skolan, och att även få en åtgärdsplan för vad man behöver göra. Vi pratade om vikten av att någon (kanske helst extern) har en översyn över svaren i en kommun/region och hur de ska tolkas, från ett mer objektivt perspektiv än vad kanske är möjligt på den egna skolan. Verktyget vore en bra utgångspunkt att utgå ifrån ett och samma verktyg vad gäller frågan hur det ser ut i Kalmar län. Då svarar samtliga på samma frågor och det blir mer mätbara svar. Det lyftes att det kan vara svårt att få till det att skolledarna faktiskt fyller i en lösning på detta kunde vara att samla skolledarna under t.ex. en halvdag/ett möte och göra det tillsammans. 6

7 Frågan ställdes även hur detta delas och vem som kan se alla svaren. Det konstaterades med viss osäkerhet, och med reservation för feltolkning från sekreterarens sida, att huvudmannen i kommunen kan se alla svar, men att man måste dela sina egna svar för att kunna se någon annans. Det uppmanades även att nätverket skulle kunna skriva på SplitVision webbsidan när LIKA verktyget har använts. Regional digital agenda Agendan tar upp målsättningar och prioriterade insatser inom områdena Kompetens, Näringsliv, E hälsa, Infrastruktur och Kommunal e utveckling. Mest relevant för SplitVision är Kompetens området, så vi fokuserade på det. Målen för detta område år 2020: Alla i Kalmar län har möjlighet och rätt kompetens för att använda internet och tillgängliga e tjänster. Aktörerna inom kompetensutveckling samverkar strukturerat med en samsyn på hur vi bäst utnyttjar den digitala utvecklingen. Ökad måluppfyllelse inom kompetensutvecklingsområdet genom effektivare pedagogisk användning av digitala verktyg. Öka andelen kvinnor på IT utbildningar. Agendan går även igenom ett antal olika prioriterade insatser för att uppnå ovanstående mål, och nätverket fick reflektera kring dessa i ett google formulär: Reflektionerna hittas i detta svarsark: Diskussioner som uppstod gällde bland annat En till en överallt, och vilka möjligheter som finns för gemensamma ramavtal, upphandlingar etc. Nybro har erfarenhet av central upphandling och upplever att det har inneburit besparingar både ekonomiskt och vad gäller administrativt arbete. Samtidigt har det kunnat bli rätt så byråkratiskt och tungrott. Det diskuterades även vad en till en innebär och vad man läser in i begreppet det kan innebära en personlig teknisk device per elev, men även handla mer om molntjänst tillgång än teknisk utrustning. Gruppen var ense om att det i grund och botten handlar om att ha tillgång till den utrustning man behöver, vid den tidpunkt och på den plats där man behöver det oavsett när eller var det kan handla om. 7

8 I sambandet lyftes även tankar kring gemensamma konton och inloggningar som fungerar i olika kommuner, inte bara vad gäller skola utan även vad gäller t.ex. bibliotek, e serviceverkstäder osv. Ett mer gränslöst användande av digital teknik. Vi diskuterade vilken tyngd agendan har och att den egentligen får den tyngd vi ger den. Det är bara att trycka på vad gäller agendan om den ska få uppmärksamhet och fungera som en målsättning för regionen. I sammanhanget nämndes även Regionförbundet och de organisatoriska förändringar som är på gång med trolig övergång AV Media ska tillsammans med Regionbiblioteket göra en ESF ansökan under hösten 2015 våren En projektledartjänst ska formuleras och läggas ut för detta, och denna person får då jobba fram förslag för det fortsatta arbetet med/utifrån agendan. Det är viktigt att de förslagen är förankrade i kommunerna, och baserade på och täcker in relevanta behov. Det handlar då även om att kartlägga vad som händer i kommunerna, vad som har gjorts lokalt och vad som redan är kartlagt. SplitVision blir en viktig resurs för den här projektledaren, liksom andra nätverk (skolbibliotekarienätverket, det finns även behov av nätverk för studieförbunden). Det diskuterades även vem projektledaren kommer att jobba med/emot, och politikerna lyftes fram som en viktig partner. Det kan även diskuteras i SplitVision och lokalt hur man vill att tjänsteprofilen för projektledaren ska se ut. Vad gäller den digitala agendan så pågår liknande arbeten runt om i landet, bl.a. i Östergötland. Mörbylånga kommuns utvärdering av 3-årig 1-till-1-satsning Sune berättade om den enkät som skickats ut till elever i åk 4 9. Man fick in 833 svar. Man har gjort en första analys, och en rapport är på gång. Utifrån detta ska man resonera kring vilken utrustning man vill ha, kostnader etc. Kommunen har använt ipads, chromebooks och bärbara hp datorer. Frågorna är tagna från Falkenbergsprojektet med vissa tillägg/anpassningar. Majoriteten av eleverna är positiva till datorerna/utrustningen och tycker att det har ökat deras lust att lära. Många upplever att de lär sig bättre, att de samarbetar mer och kan styra sitt skolarbete bättre. En majoritet upplever även att skolarbetet har blivit lättare och roligare. De tycker inte heller att de behöver mer hjälp från läraren jämfört med innan. Man kan även utläsa lite julaftonsmentalitet bland barnen. Nästan alla svarar ja på frågan om de vill ha externt tangentbord, men det är i realiteten väldigt få som använder det. 8

9 Utvärderingen gäller elevernas upplevelser av satsningen och dess effekter, man har inte undersökt skolresultat eller gjort någon motsvarande undersökning gentemot lärarna. Vid diskussion så lyftes resultatet fram som ett väldigt intressant resultat som vore användbart i diskussioner med t.ex. politiker. Även om skolresultat inte tagits med i beräkningen så är elevernas ökade självförtroende och inställning/motivation en viktig faktor och ett viktigt argument. Frågan ställdes om man använt filter/åtkomstbegränsningar i Mörbylånga, eller om spårningsmöjligheter finns för t.ex. olämpligt surfande. Sune svarade att filter inte har använts, och att spårning är möjligt men inte enkelt och därmed inte heller så vanligt förkommande. Nätverket hoppas få ta del av rapporten i sin helhet när den är klar. Nästa möte Nästa Splitvisionmöte blir på AV Media till hösten, datum kommer senare. Vi ska även boka in ett möte med IT cheferna. Två preliminära datum sattes för detta 21/5 och 22/5. Johan återkommer med besked. Vid tangentbordet, Hanna Carlsson 9

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 Närvarande: Jonas Nilsson It-pedagog Kalmar Åke Gustavsson Planeringssekreterare Kalmar Per Svensson It-samordnare Kalmar sunds Gymnasieförbund Per Andersson It-samordnare

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

O365 Program via portal.office.com

O365 Program via portal.office.com O365 Program via portal.office.com 1 2 Program: E-post Funktion: hantera e-post i O365 Bra att veta: Här kan du skapa och hantera alternativt medverka i arbetsgrupper som du är inbjuden till i O365 (SLS,

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling Södertäljes Skolportal En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling En dag med Skolportalen Lärarblogg Dagens första lektion med 8A. Vi går tillsammans igenom planeringen

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Vägen till SSO i Ängelholm

Vägen till SSO i Ängelholm Vägen till SSO i Ängelholm Ängelholm Cirka 40.000 invånare Jordbruk och småindustrier Prisjakt, Koenigsegg, HemoCue Lärande och familj Christer Kratz Förskolor 28 förskolor med cirka 80 avdelningar Grundskolor

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Områdesmöte. Höstterminen 2015

Områdesmöte. Höstterminen 2015 Områdesmöte Höstterminen 2015 Agenda Status upphandling och tidsplan Områdesmöte Grundidé Diskussion Läget i området Digital vana, LIKA-läget etc. Organisation Upphandlingarna Status och tidsplan En upphandling

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Tekniken en djungel Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Av Linda Kurdve Rödeby skolområde 2015-01-07 Problem vi stöter på med tekniken idag i vår vardag

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev

Skolarbete i molnet. Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor. Information till dig som är vårdnadshavare eller elev Skolarbete i molnet Så här använder vi G Suite i Lidingös skolor Information till dig som är vårdnadshavare eller elev 1 Oändlig potential i de digitala verktygen Lidingö stad arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23 Närvarande: Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium Thomas Sjöholm, It-sam i Kisa Ina Alm Centrum för pedagogisk inspiration Malmö Bertram Stenlund Fridell

Läs mer

Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012

Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012 Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012 IT-chefer deltog från följande kommuner: Emmaboda - Borgholm - Hultsfred - Nybro - Mörbylånga- Mönsterås - driftschef

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vägledning för implementering av AD-inloggning med SITHS-kort

Vägledning för implementering av AD-inloggning med SITHS-kort Vägledning för implementering av AD-inloggning med SITHS-kort Projektledare: Jonas Zabel, e-post: jonas.zabel@skovde.se Version 1.1 Inledning Skövde kommun har varit värdkommun för projektet; AD-inloggning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Word Online Version 1.0 Skolkontoret

Word Online Version 1.0 Skolkontoret Word Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Word Online?... 3 Arbeta i Word Online... 4 Logga in... 4 Skapa ett Worddokument via OneDrive... 4 Öppna ett redan skapat Worddokument i Word Online...

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

Din guide till en digitaliserad lärmiljö

Din guide till en digitaliserad lärmiljö Din guide till en digitaliserad lärmiljö itslearning - vilka vi är Vi har över 7 miljoner aktiva användare världen över. Vad är det som attraherar alla dessa förskolor, skolor och universitet att välja

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster.

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. 1 Den här informationen riktar sig till dig som antingen jobbar

Läs mer

Att flippa ett klassrum

Att flippa ett klassrum Att flippa ett klassrum i grundskolan Del 1. Att ladda upp videoklipp på Youtube. Material 1. Kamera - ipad 2. IMovie. 3. Nätbaserad sida- Facebook, blogg. 4. Youtubekanal 5. Användbara appar i ditt flippande.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Office 365 Officepaketet och Office 365

Office 365 Officepaketet och Office 365 Office 365 Officepaketet och Office 365 Innehåll Logga in i Officepaketet... 2 Öppna dokument... 3 Öppna från OneDrive... 3 Öppna från SharePoint... 3 Spara dokument... 4 Spara till OneDrive... 4 Spara

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av it i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

GOOGLE APPS FOR EDUCATION GOOGLE APPS FOR EDUCATION #isjöbo INFORMATION TILL PERSONAL 20150819 Familjeförvaltningen DIGITALISERING #isjöbo Skolans styrdokument, vår läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och vi

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Splitvision 6 april 2011

Splitvision 6 april 2011 Splitvision 6 april 2011 Deltagare: Johan Klavins Hultsfred Thomas Hall Mönsterås Magnus Engvall Reaktor Per Svensson Kalmarsunds Gymnasieförbund Caroline Elneus Torsås Anna Skedebäck Högsby Camilla Kallenberg

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad 2015

Så här kommer du igång med din ipad 2015 Så här kommer du igång med din ipad 2015 Du får låna en ipad Air med STM-skydd. Hörlurar medföljer till 4:orna (4-6 på Alun) Version 2015-08-11 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet

Läs mer

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin 1 of 14 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Konfigurera flerfaktorsinloggning... 2 3 Registrera enhet i Intune... 4 4 Konfigurera applikationer... 7 4.1 Mail i mobil enhet... 7 4.2 Skype i mobil enhet... 8 4.3

Läs mer

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg

Snabbguide Digitala läromedel steg för steg Snabbguide Digitala läromedel steg för steg I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER. molnet. Skolarbete i. Google Apps for Education i Uddevallas skolor INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OCH ELEVER molnet Skolarbete i Google Apps for Education i Uddevallas skolor Oändlig potential i de digitala verktygen Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 1 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 1 Vanligaste apparna...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på INFORMATION Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på Inledning/Bakgrund Inledningsvis 5 huvudargument för att ni ska välja InfoMentor som leverantör. Vår Lärplattform är den på marknaden

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

It-strategi för Väddöenheten

It-strategi för Väddöenheten It-strategi för Väddöenheten Fortbildning Pim nivå 3 för alla pedagoger under läsåret 12-13. Kollegiehandledning. Introduktion i november 2012 3 kollegiehandledningsperioder under läsåret 2013-14. 6 kollegiehandledare

Läs mer

Introduktion Office 365 Sharepoint

Introduktion Office 365 Sharepoint Introduktion Office 365 Sharepoint 2016-10-31 IKT-pedagogerna, Datastudion, Leif Ödmark Portal035 blir Lärplattform Halmstad Fronter Bäst-före-dag Sista förbrukningsdag 2016-12-31 Unikum Planering, genomförande,

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar

Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar 2010-06-09 Närvarande: Barbro Drufva Caroline Elneus Folke Ringberg Janne Lundberg Johan Engdahl Laus Ellebäck Magnus Engwall Peter Milton Thomas Hall Tom Gagner

Läs mer