Tekniska möjligheter att förenhetliga inloggning med öppna standarder och gränssnitt UBISECURE SOLUTIONS, INC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska möjligheter att förenhetliga inloggning med öppna standarder och gränssnitt UBISECURE SOLUTIONS, INC."

Transkript

1 Tekniska möjligheter att förenhetliga inloggning med öppna standarder och gränssnitt UBISECURE SOLUTIONS, INC.

2 Agenda Ubisecure vem vi är Allmänna problembeskrivningar varför federera? Lösningar och nyttor med en federationstjänst vad är det? Om integritetsskydd hur gör man det rätt? Demo federerad access till e-läromedel hur gör man det enkelt?

3 Company Profile IAM solutions for the business ecosystem HQ in Finland, with sales office in Sweden 100+ installations at corporations and public organizations Revenues 2012: EUR 1,5 million and profitable 20+ internal professionals plus network of 150 integrators Strong IPR portfolio and active standardization in IAM-industry 78% of all companies and 40% of all citizens in Finland use Ubisecure every month 123 million authentications cumulatively

4 Kunder och referenser i olika segment Offentliga sektorn Industri, handel och service Finans och försäkring Folkpensionsanstalten

5 Svenska motsvarigheter till nyckelreferenserna Finance/ Insurance Retail Services Energy Authorities Municipalities Gaming Facility Services

6 Agenda Ubisecure vem vi är Allmänna problembeskrivningar varför federera? Lösningar och nyttor med en federationstjänst vad är det? Om integritetsskydd hur gör man det rätt? Demo federerad access till e-läromedel hur gör man det enkelt?

7 Varför federera 21 landsting 290 kommuner ( företag) Stockholm integrationer 21 landsting 290 kommuner ( företag) Uppsala Skåne SMI Västra Götaland Östergötaland Kommuner och landsting har interna portaler och externa tjänster Interna portaler nås med användarkonton som kommuner och landsting själva administrerar Externa tjänsterna nås med konton som andra kommuner och landsting, eller tjänsteleverantör administrerar, tom. 30 olika Extranät Användarhanteringen hakar upp sig, det uppstår dolda kostnader, informationen blir opålitlig, integriteten kan lida

8 En federation användervänlig, kostnadseffektiv, säker 21 landsting 290 kommuner ( företag) Stockholm Skåne 311 integrationer Federation 21 landsting 290 kommuner ( företag) Uppsala SMI Västra Götaland Östergötaland En federation som ger kommuner och landsting åtkomst till tjänster med deras egna användarkonton Färdiga tekniska standarder, federationsavtal och regelverk av SIS.SE sköter löpande verksamhet som drift, kundtjänst, metadata Exempel Skolfederationen, SAMBI, SWAMID, etc.

9 Problembeskrivning: Anslutning till en federation 21 landsting 290 kommuner ( företag) IdP 21 landsting 290 kommuner ( företag) Läkare, skötare Lärare, elever IDP? Patientjournal E-läromedel Register Register Katalog Kommunen vill ansluta sig till SAMBI och Skolfederationen Federationerna kräver stöd för saml2int profilen samt mappning av attribut och kontinuerlig uppdatering av metadata Kräver inställningar, konfigurering, Powershell scripting och anpassningar, vilket kan vara arbetsdrygt som projekt och i drift Kommuner vill dessutom begränsa tillgången till attribut per tjänsteleverantör enligt avtal

10 Agenda Ubisecure vem vi är Allmänna problembeskrivningar varför federera? Lösningar och nyttor med en federationstjänst vad är det? Om integritetsskydd hur gör man det rätt? Demo federerad access till e-läromedel hur gör man det enkelt?

11 Lösning: Federation som tjänst 21 landsting 290 kommuner ( företag) IdP 21 landsting 290 kommuner ( företag) Läkare, skötare Lärare, elever IDP Federationsanslutning som tjänst Patientjournal E-läromedel Register Register Katalog Kommunen kan ansluta sitt existerande system till federationerna över en tjänst, ingen ny programvara behövs Kommunen utbyter endast metadata med tjänsten och beaktar federationens avtal i sin katalog Tjänsten sköter om konvertering av profiler och attribut samt uppdatering av metadata Kommunen får automatiskt tillgång till federationens nya egenskaper som tillitsnivåer, anvisning, single-log-out, mm.

12 Nyttorna med en federationstjänst 21 landsting 290 kommuner ( företag) IdP SP 21 landsting 290 kommuner ( företag) Stockholm Skåne Västra Götaland Win SSO SAML AAD Federationsanslutning som tjänst WSF SAML IIS Filter Uppsala SMI Östergötaland Kommuner och landsting kan ansluta sig den teknologi de har och behärskar - IdP Tjänsteleverantörerna ansluter sig med sin befintliga teknologi - SP

13 Ubisecure Identity Broker Engine i centrum av tjänsten Autentiseringskällor Identity Broker Engine Validering Mapping av attribut Berikning av attribut Identitetskapning Sessionshantering Mapping till grupp Auktorisering Ålder över 16 Kön Personnummer SQL SQL Active Directory Active Directory REST Metakataloger

14 Ubisecure Identity Broker Engine i centrum av tjänsten Exempel på mapping av SWAMID och SAMBI attribut T.ex. en forskare som ska ha access till en databas

15 Nyttorna med en federationstjänst Utan federation Federationsprojekt Federationstjänst Olika användarkonton Nya lösenord Nya grupper Tjänsteleverantörers policyn Dolda kostnader HEAVY Konsulteringsdagar Servrar och programvara Metadata Profiler Uppdateringar Drift Teknik som tjänst Enkel anslutning Alltid upp-to-date 400 tkr per år HEAVY 140 tkr projekt 50 tkr per år Tjänst 59 tkr per år

16 Agenda Ubisecure vem vi är Allmänna problembeskrivningar varför federera? Lösningar och nyttor med en federationstjänst vad är det? Om integritetsskydd hur gör man det rätt? Demo federerad access till e-läromedel hur gör man det enkelt?

17 Integritetsfråga: Anslutning till Skolfederationen Användargrupper Intern IdP Skolfederation.se Lärare Elever Elevregister IDP Katalog Vilka attribut? Liber Online Kräver inte ålder Gleerups Kräver ålder Learnify Kommunen vill ansluta sig till Skolfederationen för single-sign-on till olika e-läromedel Vill begränsa tillgången till attribut per tjänsteleverantör enligt avtal med tjänsteleverantör

18 Skolfederationens attribut Basattribut name-id Utökade attribut adress, box, postnummer, postort, land organisation årskurs Standardattribut persistent id förnamn efternamn visat namn telefon mobil födelsedatum kön personnummer vårdnadshavare skolhuvudman (orgnummer) skolenhet (SCB-kod) kursgrupper och klass roll

19 Lösning 1: Minimum attribut och queries Användargrupper Extern IdP Skolfederation.se Lärare Elever IDP Minimum attribut Liber Online Gleerups Elevregister Katalog Query Learnify En minimimängd attribut skickas till tjänsteleverantören, som ber om attribut via en AD/SQL/LDAP/REST query Kräver integrationer mellan tjänsteleverantörer och kataloger Kommunerna borde enas om ett standardgränssnitt Kan kräva personnummer som nyckel till kataloger

20 Lösning 2: SAML-biljett editering Användargrupper Extern IdP Skolfederation.se Lärare Elever IDP Olika attribut Liber Online Gleerups Elevregister Katalog Learnify SAML-biljett editering: kommunen definierar per tjänsteleverantör vilka attribut skickas ut med SAML-biljetten Editeringen av SAML-biljetter kan ske med en del IDP lösningar Kräver ingen integrationer mellan tjänsteleverantörer och kataloger Single-sign-on lider inte, vid behov återvänder sessionen till IdP:n för att hämta nya attribut utan att användren ens ser det

21 Lösning 2: Exempel på SAML-ticket editering Kommunen ser en lista med tjänsteleverantörer

22 Lösning 2: Exempel på SAML-ticket editering Kommunen kan editera attributen som går ut till Gleerups

23 Agenda Ubisecure vem vi är Allmänna problembeskrivningar varför federera? Lösningar och nyttor med en federationstjänst vad är det? Om integritetsskydd hur gör man det rätt? Demo federerad access till e-läromedel hur gör man det enkelt?

24 Lösning: Skolfederationstjänst i Azure Skolhuvudman Extern IdP Azure tjänst Skolfederation.se Lärare Elever O365 AAD Azure tjänst Liber Online Kräver inte ålder Gleerups Kräver ålder Learnify Kommunens lärare och elever med O365 konton får automatiskt tillgång till Skolfederationens tjänster över en Azure tjänst Kommunens O365 admin aktiverar tjänsten i Azure, ingen programvara krävs Tjänsten sköter om konvertering av profiler och attribut samt uppdatering av metadata Kommunen får automatiskt tillgång till federationens nya egenskaper som tillitsnivåer, anvisning, single-log-out, mm.

25 Demonstratörer: Skolfederation.se tjänst i Azure 1. Anslutning till Skolfederationen 2. Inloggning på Liber Online Anna Admin ansluter Kulskola till Skolfederationen Sven loggar in på Liber Online hemifrån för att göra sin matteläxa Anslutningen sker automatiskt med Ubisecures Skolfederation.se tjänst (hade Sven varit på skolan hade ingen autentisering krävts)

26 Demo 1: Inbjudan till Anna Admin Inbjudan per , QR kod eller länk på webben ClientID=4ede d-a c (kräver Azure AD admin konto)

27 Demo 1: Aktivering som Anna Admin Anna Admin är kommunens Azure AD admin Hon loggar in på sitt admin konto för Azure

28 Demo 1: Aktivering som Anna Admin Anna Admin aktiverar Ubisecures tjänst för Skolfederation.se Tjänsten kan läsa användaruppgifter på AAD och kan skicka dem vidare i Skolfederationens format Kan vi ändra på default disclaimern?

29 Demo 1: Välkomstsida för Anna Admin Anna Admin välkomnas till tjänsten Anna kan använda färdig länkar för att bjuda in elever Anna kan testa att allt fungerar

30 Demo 1: Verifiering av Anna Admin Anna Admin kan verifiera att tjänsten fungerar på Azure AD

31 Demo 1: Sammanfattning Skolhuvudman Tjänsteleverantör Klickar länken 2 1 Sänder inbjudan Accepterar tjänsten och kommunen är med i Skolfderation.se

32 Demo 2: Inloggning på Liber Online Sven ska in på Liber Online och göra sin matteläxa Sven väljer att logga in med sitt O365 konto

33 Demo 2: Inloggning på Liber Online Sven omdirigeras automatiskt till O365 för inloggning

34 Demo 2: Inloggning på Liber Online Sven loggar in på O365

35 Demo 2: Inloggning på Liber Online Sven skickas automatiskt vidare och får tillgång till Liber Online Sven gör sin matteläxa

36 Demo 2: Sammanfattning Elev Tjänsteleverantör Går på Liber 1 Väljer 2 inloggning 3 Loggar in på O och Sven är inloggad på Liber Online

37 THANK YOU FOR YOUR INTEREST. THANK YOU! PLEASE CONTACT US AT: Ubisecure Solutions, Inc. FINLAND: SWEDEN: Tekniikantie 14 WTC, Klarabergsviadukten 70, Box FIN Espoo S Stockholm tel fax Registered in Espoo, Finland reg. nr. FI Ubisecure paves the way for a smoother and safer Internet. Ubisecure software products enable new online business concepts and speed the growth of existing web-based operations by joining separate sites and services into larger trusted areas. The innovative products allow internet users to flexibly and securely move between online services without encountering repeated login prompts. Ubisecure maintains an extensive network of partners that offer organizations advice, consulting and technical services; and provides high-level training in secure online business through the widely appreciated Ubisecure IAM Academy. Founded in 2002 in Finland, Ubisecure Solutions Inc. is a pioneering provider of standardized identity and access management solutions. For more information, please visit Identify and Authorize. Enable secure business. Copyright Ubisecure Solutions, Inc. All rights reserved.

38 UBISECURE SSO Authentication Methods UBISECURE SSO UBISECURE Trust Username + password One-Time Passwords Operator services, SMSauthentication and others Certificates, smartcards and tokens Banks ID-services Federated and other OTP Printout SMS SAML Mobile OTP *) WS-Federation Active Directory *) *) *) *) LDAP Biometric *) *) SQL CallSign RFID *) *) *) Possible to use. Not readily available as Ubisecure SSO option.

39 Ubisecure SSO Out-of-the-box Integration to Your Services * *) Examples of existing integrations, not an all inclusive list

40 The CustomerID external identity lifecycle process UBISECURE CustomerID WebServices Active Directory SQL Initial registration: Self-service and/or Delegated entry of basic info Identity verification against selected Id-provider Identity enrichment using internal or external attribute services/silos Identity life-cycle management: Self-service and/or Delegated

41 Case: Federated Access to Insurance Company THE CHALLENGES THE SOLUTION THE BENEFITS How to improve the customer experience and satisfaction Facilitate strong user auth. to Microsoft SharePoint based portal Easier new customer acquisition Ubisecure SSO to deliver standards based end user authentication linking to the local user identity providers Ubisecure Trust to build a federation link to Etera (resale) partner, Danske Bank Etera can offer all the relevant authentication methods for end users Switch on configuration of new authentication methods Single sign-on from Danske Bank network to Eteral services PENSION INSURANCE & INVESTMENT Online Services UBISECURE SSO UBISECURE Trust IDENTITY FEDERATION EXTERNAL AUTHENTICATION SERVICES: PKI AND BANK ID Already customers New accounts Strong authentication for end users

42 Case Retail: The Largest Retail Chain in Finland THE CHALLENGES THE SOLUTION THE BENEFITS User authentication Security with Ease of use Identity provisioning and role-based access Authentication, SSO and Federation w External AuthN Delegated Identity management Role-Based Access Control Centralized deployment of Strong Authentication alternatives Low threshold to use secure services New business concepts multiplying inflow of users RETAIL COMPANY CORPORATE IDP EXTERNAL AUTHENTICATION SERVICES MULTIPLE CORPORATE PORTALS AND SERVICES Loyalty Portal Intranet Portal Extranet Portal UBISECURE SSO Thousands of external identities Millions of end-users (customers)

43 Case Energy: Major Municipal Energy Company in Finland THE CHALLENGES THE SOLUTION THE BENEFITS User authentication Security with Ease of use Identity provisioning and role-based access Authentication and SSO w External AuthN Automated Identity provisioning Role-Based Access Control Easy self-registration and self-management Efficient deployment of Strong Authentication alternatives Low threshold to use secure services MULTIPLE CORPORATE PORTALS AND SERVICES ENERGY COMPANY Subcontractor s Intranet Portal Extranet Portal CORPORATE IDP UBISECURE SSO UBISECURE CustomerID Thousands of external identities end-users (customers) EXTERNAL AUTHENTICATION SERVICES

44 Case Insurance: Leading Insurance Company in Finland THE CHALLENGES THE SOLUTION THE BENEFITS User authentication Security with Ease of use Identity provisioning and role-based access Corporate Authentication and Federation w External AuthN Automated Identity provisioning Delegated and automated Identity provisioning Fast deployment of Strong Authentication alternatives Low threshold to use secure services New business concepts multiplying inflow of users MULTIPLE CORPORATE PORTALS AND SERVICES INSURANCE COMPANY Main Customer Portal Extranet Portal CORPORATE IDP UBISECURE SSO UBISECURE CustomerID Thousands of external identities A million end-users (customers) EXTERNAL AUTHENTICATION SERVICES

45 Go-to-Market Strategy UBISECURE IAM Academy Partner Program Sales & Value Add Partners Technology & Content Partners Medium to large Enterprises and Government Organizations

46 The Competitive Offering Landscape Business focused IAM UBISECURE Focused on internal users identities Focused on Customer and partner IAM IT and security focused IAM

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers

Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers Dnr Kungliga biblioteket: 51-KB 867-2013 Dnr Chalmers: Bibl 2013-0027 Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers Urban Andersson, Chalmers bibliotek Jonas Gilbert, Chalmers bibliotek

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter Malmö högskola Datateknik Teknik och Samhälle SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter SharePoint Technology - An evaluation of the technique and its possibilities Fernando

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Webbdesign och utveckling med Microsofts verktyg

Webbdesign och utveckling med Microsofts verktyg Webbdesign och utveckling med Microsofts verktyg Per Ahlberg per.ahlberg@microsoft.com Developer Evangelist Microsoft Anton Wennström v-anwenn@microsoft.com Agenda 08.00-08.30 Registrering och frukost

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

iscala 2.3 SR2 och framåt

iscala 2.3 SR2 och framåt iscala 2.3 SR2 och framåt Presented by: Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Email: RSinfield@Epicor.com 20 e April 2010 Norrköping, Sverige Agenda Epicor och iscala Produkt Strategi iscala

Läs mer

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra.

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra. Konferens & UTSTÄLLNING DagsVara 2013 Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari I fokus: dags för de digitala intäkterna Välkommen på mingel och middag 31 januari! Kl 17.45 samlas vi för ett kortare

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011 Sun Ray Connector for Windows OS 2.2 February 2011 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. This software and related documentation are provided under a license agreement containing

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

BILAGA 1 Tekniska krav

BILAGA 1 Tekniska krav 1 av 8 BILAGA 1 Tekniska krav Version 2.4.7 Tekniska krav för anslutning till Skolfederation Skolfederationen har likt många andra Federativa initiativ som mål att använda följande SAML 1 - profiler: egov

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 CLOUD COMPUTING 4TIPS EN REVOLUTION INOM IT-BRANSCHEN FOTO: ISTOCKPHOTO Kundrelationer Cloud Computing skapar effektivare

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer