# målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad sida 4-5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5."

Transkript

1 # logitrans Vi letade efter en supportpartner, där vi så långt som möjligt kunde anlita en och samma konsult, en konsult som känner företaget. Och det har vi har fått från istone. sida 3. Toyota...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad sida 4-5. ikea components Efter SWOT-analys och test case kom vi fram till att funktionaliteten var i stort sett lika. Men Optimity vann på användarvänligheten... sida 7. hemocue Jag hade en längre tid haft en önskan om att förbättra supporten kring IBS. sida

2 istone Magazine istone AB Drottninggatan 71D SE Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Ansvarig utgivare: Mikael Kekonius Grafisk form : Karin Hallingström istone koncernen består utav: Climber, Colada, istone Access, istone AddconIT, istone AMO, istone Concrevi, istone Danmark, istone Estrix, istone Excorio, istone ida, istone Marketing, istone Mercator, istone Norge, istone Proveco, istone Rego, istone Vantage, istone Xplore, Kontakt Glädjen gör oss ännu mera glädjerik Tänk så mycket glädje det finns, även nu när höstmörkret sänker sig över oss. Glädjen är en sådan positiv kraft och delad glädje är ju dubbel. Så jag tänkte ta tillfället i akt och dela med mig av några glädjeämnen. istones kunder verkar må bra Det är härligt att konstatera att våra kunder verkar må bra. Det märks inte minst på att flera av er nu utnyttjar vår support, istone Access och visar intresse för utveckling, proaktiv övervakning och support 7/24/365. istone växer tillfredställande Här på istone växer vi enligt plan. Dels genom nyrekryteringar av duktiga konsulter inom Lawson M3 och dels med vår nya trainee-utbildning inom Lawson M3, som startat upp i höst. Tio unga konsulter sitter ömsom i skolbänken och ömsom ute hos våra kunder tillsammans med våra mer etablerade konsulter. Likaså Climbers 10 trainees. Ett annat roligt tillskott är att vi förvärvat Mercator. Det gör oss till en stark partner inom Microsoft Dynamics AX. Även efterfrågan på konsulter inom IBS Enterprise och SAP gör att vi förstärkt med många nya medarbetare. Inom Colada, som arbetar med SAP, har vi ökat med hela 50 procent. Sist men inte minst har vi etablerat istone i Norge, under ledning av Tor Arnstorp. istone i världen Vår vandring ut i världen har gjort att vi nu driver uppgraderingar och utrullningsprojekt åt våra kunder i många europeiska länder och även i USA, Canada, Kina, Indien samt i flera andra länder i Asien. Ja, som du förstår finns det anledning att vara glad. I tidningen som du håller i din hand kan du läsa om en del av de projekt som vi driver hos våra kunder, och detta gör vi med den största tillfredsställelse och glädje. Affärsläget Affärsmässigt så är det av största vikt att alla enheter går bra. Vi ligger på vår budget avseende omsättning men efter avseende resultat. Detta gör att vi alla fokuserar på resultatförbättrande åtgärder samt att vi alla försöker att bidraga med de åtgärder eller idéer som vi ser kan göras. Det är av stor vikt att vi som grupp kan följa våra planer och att vi dessutom kan bibehålla förtroendet från banken, anställda, aktieägare samt våra kunder. Så läget ser bra ut, planen lovar gott men helt klart är ju att vi alla är avgörande i genomförandet. Framtiden startar NU. Trevlig läsning! Markus Jakobson

3 En kontakt för alla kopplingar Logitrans har använt Movex M3 sedan 2002, med den installerade versionen RPG v12, 3. Utöver Movex har man också APP och Operator Streamserve, Accure A3 arkiv och STMF, Ecolaborator samt Movex Explorer. I december 2010 inleddes Logitrans ett samarbete med istone för support av alla sina program. Vi letade efter en supportpartner, där vi så långt som möjligt kan anlita en och samma konsult, en konsult som känner oss som företag. Och det har vi har fått från istone. Konceptet istone Access, där man köper ett antal supporttimmar per månad och kan utnyttja outnyttjade timmar för normalt konsultarbete, har passat oss riktigt bra, säger Anders Grønbech, IT Manager på Logitrans. Logitrans startar egen produktion i Kina Logitrans startade under 2009 egen produktion i Kina. I början som ett samarbete med andra företag, där man delade lokaler, personal och ERP-system (Navision). På så sätt kunde man starta upp produktionen på kort tid och få synergieffekter av att använda samma system och dela de anställda för bland annat inköp och lager. Hela företget ses som en enhet Men verksamheten växte snabbt ur ramarna och flyttar nu till nya lokaler där man uteslutande kommer att ha egen personal. Därför behövde Logistrans också välja väg; skulle de behålla en Navision-lösning i Kina vid sidan av sin Movex-lösning i Danmark? Vi valde att skifta ut Navision i Kina mot Movex i en koncernintern lösning (MUC). Denna implementering gör vi slutar att betrakta vårt dotterbolag som leverantör, till att se dem som en integrerad del av vårt företag. I det förändringsarbetet har istones konsult Jan Pedersen varit en del av från början, berättar Anders Grønbech. istone hittade lösningarna Planeringsmöten har hållits med Jan Pedersen hemma i Danmark, där man också gjort testuppsättningar och kört igenom flöden. Jan har sedan deltagit i möten med Logitrans kinesiska kollega och motsvarighet, och fungerat som "backup" vid driftsättningen i augusti Därefter har Logitrans haft tillgång till Jan för att optimera systemet och felsöka eventuella problem. Genomförandeperioden blev kort, även om det varit en del utmaningar till följd av begränsningar i Logitrans gamla Movex-version. Men istone har förstått att hitta lösningar inom ramarna. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet med istone. Vi ser dem som en kompetent och flexibel partner som arbetar effektivt med oss för att nå våra mål, säger Anders Grønbech. Logitrans A/S tillverkar bland annat elektriska och elektroniskt styrda gaffel- och mellanlyftare som säljs via distributörer i mer än 55 länder. Huvudkontoret ligger i Ribe på danska Jylland med försäljningskontor i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike och USA. Tillverkningen sker i Ribe och i Ningbo, Kina. Läs mer om verksamheten på 3

4 Toyota kör M3 Toyota Material Handling rullar ut Lawson M3 i 17 länder i Europa. Organisationen av projektkontoret är en av nyckelfaktorerna för att man ska kunna nå målet med 17 länder i drift på samma version till BT Industries har kört Movex sedan 1996, version 9.7. Först på centrallagret i Mjölby och sedan i en stor europeisk utrullning i 11 länder. Fler funktioner lades till, bland annat ett mobilt servicesystem för servicetekniker, som körs i Movex via PDA:er i servicebilarna, produktkonfiguratorer, datawarehouse- och weblösningar etcår 2000 köptes BT Industries AB av Toyota, men integrationen dröjde till 2006 då Toyota Material Handling Europe AB (TMHE) bildades. De olika Toyota-handlarna i Europa "Självklart har vi ett Lean-tänkande, så att implementationsteamen ska bli så effektiva som möjligt, säger Johan Kroon." körde då olika system varför ett stort integrationsprojekt drogs igång för att lyfta in dem i Movex 9.7. Det projektet är nu avslutat. Ett nytt projekt har startas för att uppgradera Movex 9.7 och rulla ut M3 7.1 i 17 länder i Europa. Att harmonisera och standardisera affärsprocesserna enligt best practise i en modern miljö har varit centralt genom hela projektet. TMHE kör Lawson M Första installationen gick igång i Mjölby För att säkerställa en fungerande Lawson M3-uppsättning hos alla, det som TMHE kallar Core, gjordes två pilotprojekt, varav det senaste i Tjeckien. Efter en mycket lyckad implementation togs systemet i drift i juni Vi kör Movex/M3 i 17 länder så farten är en avgörande faktor för att lyckas, säger Johan Kroon. Därför har vi bildat ett projektkontor med säte i Mjölby och två utrullningsteam, där varje team har till uppgift att rulla ut två länder åt gången. Just nu är det Belgien och Danmark som är aktuella och de sköts av ett team. Det andra teamet kör i UK och har precis börjat med säljbolaget i Holland. Varje team består av cirka sju personer. En seniorkonsult supportar en av huvudprocesserna inom TMHE; order, produktion, logistik, ekonomi, service. Dessutom har teamet en teknikkonsult som svarar för integration och datamigrering samt en projektledare. I supporteamet runt omkring ingår också support för BI, Data Warehouse, Web och andra interface kopplade till ERP-plattformen går man i mål Parametrar som påverkar takten är omvärldsfaktorer och integrationer, men idag har man bra bemanning och fart på utrullningarna. Målet är att samtliga 17 länder kör M3, version 7.1, i slutet av Det centrala projektkontoret speglas ute i de lokala organisationerna. De är mottagare och ägare av projektet. Något som är mycket viktigt, poängterar Johan Kroon. Den lokala Vd:n är ägare och sponsor. En lokal styrgrupp finns också, liksom en lokal projektledare och en processägare. Den centrala projektledaren supporterar den lokala, liksom projektkontorets grupp av mycket seniora och kunniga konsulter. Ett 40-tal personer är knutna till projektkontoret. Och det är här istone kommer in. istone stöder Toyota med ett supportteam som tar hand om second level support, avlastar installationsteamen med svar på kniviga frågor och kontakt med Lawson. Självklart bistår de också med sin djupa och breda kompetens samt tekniska resurser. Två team rullar ut i två länder var Johan Kroon är Programme Manager ERP på TMHE. Han berättar för istone att målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad

5 TMHE inte för inte ett Toyota-företag Självklart har vi ett Lean-tänkande, hämtat från Toyota Production System för att implementationsteamen ska bli så effektiva som möjligt, säger Johan Kroon. Dessutom finns ett traineeprogram med fem nyutexaminerade studenter från universitetet. De är delaktiga i utrullningsprojektet och lär sig väldigt mycket under resans gång. Kunskaper som de kommer att ha stor nytta av framöver. Varför föll då valet på istone som resurspartner? TMHE startade sin upphandling förra våren. Man sökte bra och erfarna konsulter för att få bra snurr på utrullningen. Konsulterna måste komma in i projektkontoret. Teamkänslan är viktig. Vi ville ha en leverantör med seniora konsulter (nyckelfaktor), där det finns ett ömsesidigt förtroende. Det är oerhört viktigt, då utrullningsprojektet är en av TMHEs största satsningar, menar Johan Kroon. Vi är beroende av en erfaren partner med hög kompetens och tittade på ett antal implementatörer. Valet föll på istone. Skälet var det seniora team istone kunde ställa upp med. Där fanns bekanta namn vi hade bra erfarenheter av sedan tidigare. istone hade dessutom en bra back-up bemanning. Vi känner ju flera av konsulterna sedan många år. Många av dem har en lång historia inom TMHE och BT och vårt val har känts rätt. De har visat välvilja och flexibilitet och målfokuserad lust att leverera. Hela projektet syftar till att harmonisera processerna och standardisera data i de olika TMHE-bolagen. Den stora utmaningen är att jobba med change management i de olika bolagen och att lyckas med det är en av de kritiska framgångsfaktorerna. Nyckeln är att processerna förankrats hos top management, både lokalt och centralt. Core är nu mycket bra efter de första två piloterna. Undantag som accepteras är egentligen bara lokala legala krav. Gemensam plattform en förutsättning Versionsuppgraderingar av Movex sker extremt kontrollerat, då man inte vill gå tillbaka till redan gjorda installationer. Målet är ju att få upp alla 17 länderna i samma miljö till 2013, så att affärsutvecklingen kan fortsätta på en modern plattform. Det är en av förutsättningarna för att TMHE ska kunna gå vidare med nya affärsutvecklingsprojekt kopplat till ERP plattformen. Exempel på utvecklingsområden är röststyrt plock (voice picking), fakturaskanning och support av shared service centers etc. Vi är mycket nöjda med istones leveranser. Att Lawson, numera Infor, och istone är goda partne till oss är viktigt - vi känner att vi har valt rätt leverantörer, avslutar Johan Kroon. "Vi är mycket nöjda med istones leveranser. Att Lawson, numera Infor, och istone är goda partner till oss är viktigt - vi känner att vi har valt rätt leverantörer, avslutar Johan Kroon." Johan Kroon istone Norge AS er etablert! Tor Arnstorp istone Norge AS ble etablert før sommeren, og setter nå fart på egne ben i et felles Nordisk og Europeisk istone samarbeid. istone konsernet har levert tjenester i Norge i flere år, og er etter hvert godt kjent, med et godt rykte hos kundene. Det har i det siste blitt skrevet flere fine kontrakter med kunder i Oslo området, som danner et godt utgangspunkt for videre vekst i Norge. Det er også skrevet avtaler med Elkem og Orkla, hvor vi fortiden bl.a. gjennomfører et oppgraderingsprosjekt for Elkem Solar på M3. skal nå bygge opp egen organisasjon i Norge og vokse innenfor flere områder. Med nesten 400 ansatte i konsernet, har vi en slagkraftig organisasjon med oss. Alle formaliteter er på plass Vi er inne i midlertidige lokaler på Skøyen i Oslo, og vil etter all sannsynlighet være permanent lokalisert i Lysaker området i løpet av høsten. Alle formaliteter rundt selskapsetableringen er på plass, med regnskapstjenester, HR rammeverk, og øvrige nødvendige funksjoner for å kunne ta imot nye ansatte i en profesjonell verden. istone konseptet blir svært godt mottatt hos kundene Vi kommer til å bruke begrepet hus for forretningssystemer, siden vi på ett og samme sted tilbyr kvalifiserte tjenester og produkter for flere av de viktige og ledende forretningssystemer på markedet. istones partnerskap med de markedsledende, globale programvareleverandørene, er en trygghet for våre kunder. Vi kan med dette fremstå som mer nøytrale enn de fleste andre leverandører, og kan fokusere på maksimal nytte for våre kunder. istone "Vi har ekspansive planer for istone Norge og ser svært optimistisk på fremtiden!" Ekspansive planer Organisasjonen i Norge består nå av Johnny Welle og Tor Arnstorp. Johnny Welle kom fra stillingen som IT direktør i Orkla Shared Services. Han har også vært IT direktør i Elkem. Tor Arnstorp har arbeidet for istone i lengre tid, sist via partnerskapet med Capesso AS i Norge. Prosesser med hensyn på vekst er i gang. Vi har ekspansive planer for istone Norge og ser svært optimistisk på fremtiden, hilser Tor Arnstorp fra Oslo. 5

6 As and when required Trelleborg Engineered Systems har en historia med många ERP-system. Nu sätter man med istones hjälp ny global standard för sin verksamhet med Microsoft Dynamics AX. Det dåvarande affärsområdet Trelleborg Building Systems började med att samordna de olika ERP-systemen till ett. De första piloterna av Microsoft Dynamics AX installerades i Danmark och Höganäs under När Trelleborg Building Systems och Trelleborg Engineered Systems slogs samman fortsatte man på den inslagna vägen. Lite trevande började man också med fler installationer. Produkten var inte helt färdig på den tiden, men har kompletterats undan för undan. Det som är bra förutom funktionaliteten är implementationskostnaden, säger Jan T Pettersson, BA IT Manager för Trelleborg Engineered Systems. Därför togs ett strategiskt beslut att så snart ett system behöver bytas någonstans, så blir det sannolikt till Microsoft Dynamics AX. Vi brukar säga att vi byter system As and when required. Trelleborg Axapta Core, är en något modifierad version av Microsoft Dynamics AX. Den omfattar i stort sett alla funktionsområden som inköp, produktion, order, lager, projekt och CRM. Templaten innehåller också stöd för koncernrapportering till Trelleborg Group. Egentligen används allt utom Serviceorder. Trelleborg Axapata Core underhålls av Mercator som också har ett Helpdesk-avtal med Trelleborg Engineered Systems. Mercator deltar vid alla utrullningar av Core Vid installationer långt bort eller i områden där kunskapen i engelska är svag, sker det ofta i samverkan med en lokal implementatör för att slippa språkförbistringar. De system som ersätts kan vara olika lokala system eller i vissa fall äldre versioner av Movex. Jan T Pettersson Avsikten är att alla ska ligga på samma nivå När vi konverterar från Movex använder vi Smart Move, som är ett migreringsverktyg från Movex eller ASW, säger Mats Nyholm, VD för istone Mercator. I dagsläget kör vi Microsoft Dynamics AX i tio europeiska länder, på sammanlagt 14 siter, fortsätter Jan T Pettersson. Just nu pågår diskussioner och i vissa fall planering för fler siter, som t ex Kina, Indien med flera länder. Avsikten är att alla ska ligga på samma nivå, dvs Microsoft Dynamics AX 2009 och att uppgraderingar därefter ska ske kontinuerligt. Tidigare implementationer uppgraderas från version 4 till version Mercator har kunskap om Trelleborg och vår Core-version som är mycket viktig för oss, säger Jan T Pettersson. Vi är nöjda med Mercator, numera istone Mercator, och kommer att fortsätta utrullningsarbetet tillsammans med dem. Det vi uppnår är en enhetlighet i våra system, vilket skapar synergier och bra stöd för de koncerninterna affärer som är vanliga inom vårt affärsområde. Vi vill ha ett modernt system som kan hjälpa oss framåt. Det får vi med Microsoft Dynamics AX tack vare istone Mercator. TRELLEBORG Består av fyra affärsområden; Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Engineered Systems TRELLEBORG ENGINEERED SYSTEMS är en ledande global leverantör av tekniska lösningar som fokuserar på tätning, skydd och säkerhet för investeringar, processer och människor i krävande miljöer. Företaget verkar inom fyra marknadssegment; allmän industri, infrastruktur, offshore olja/gas och transportutrustning. Bland produkterna märks packningar, lister, brodämpare och hamnfendrar. Allt gummibaserat. Huvudkontoret ligger i Trelleborg. Nettoomsättning 2010: MSEK Antal anställda 2010: st. 6

7 Det är de små små detaljerna som gör et... Alla känner till IKEA Components. Ja, du vet beslagspåsarna som hör till en IKEA-möbel. Detta är bara ett av flera affärsområden där IKEA Components arbetar med optimerade behovsanalyser för såväl material som distribution. Optimity blev svaret. Förutom beslagspåsarna får IKEAs underleverantörer sin försörjning av förpackningar, belysningskomponenter, lastpallar och råmaterial mm. från IKEA Components. Ett arbete där man på känt småländsk manér tänker annorlunda för att hitta lösningar som både sparar pengar och är innovativa. Och till sin hjälp har man tagit Optimity som ingår i istone. Varför valet föll på Optimity beror på att IKEA Components har ett antal specialister inom olika nyckelområden. En av dem är Supply Managern Marie Johnsson. Hon hade en önskan om att kunna jämföra sina leverantörers kapaciteter med IKEA Components prognoser. Men inte bara på leverantörsnivå utan ända ner på maskin- och verktygsnivå. För europeiska underleverantörer görs detta mest på leverantörsnivå. Men i Kina, där man ibland har ett mindre utvecklat IT-stöd, är tanken att ge dem mer och djupare information. Information som är värdefull för både leverantörer och ICOMP. IKEA Components ingår i IKEA-koncernen och delar IKEAs vision; att skapa en bättre vardag för de många människorna. Företaget utvecklar komponentlösningar till IKEA-produkter, vilket inkluderar produktutveckling, inköp, produktkvalitet, miljö, socialt ansvar, leveranssäkerhet samt pris. Verksamheten är global med närmare 800 medarbetare. De viktigaste verksamhetsdelarna återfinns i Sverige, Slovakien och Kina. Vi är nog lite speciella Ulrika Conwaliemark, projektledare för Optimeringsprojektet hos IKEA Components berättar mer: Vi scannade marknaden på olika system och tog in offerter från fyra leverantörer. Två av dessa, varav Optimity var den ena, körde vi pilottester med. Efter SWOTanalys och test case kom vi fram till att funktionaliteten var i stort sett lika. Men Optimity vann på användarvänligheten. Det kriteriet värderades högt, eftersom tanken är att koppla Optimity till en portal där leverantörerna anger sina kapaciteter på olika nivåer. Hög användarvänlighet är då A och O för att få leverantörerna att verkligen använda verktyget. Men att lägga ut prognoserna till leverantörerna och jämföra dem med deras kapacitet, det är vi nog lite speciella med. När vi bad om referenser hade ingen leverantör gjort det tidigare. Referenserna vi fick använde optimeringen med framgång för sina egna enheter, men inte för sina leverantörer. Underbara framtid Nu har IKEA Components startat upp ett projekt som går riktigt bra. Det går till och med att lösa andra saker än vad som avsågs från början, till exempel multiple sourcing. Den möjligheten såg man redan under pilotprojektet och kunde ta med i omfattningen av projektet (Scoopet). Vidare har man byggt en acceptanstestmiljö som går i drift i större skala med en svensk leveratör under våren Tanken var först att komma igång under november 2011, men man har valt att invänta leverans av portalprojektet först. Men inget ont som inte har något gott med sig. Optimity har visat fin flexibilitet och vi kommer att använda den ytterligare tiden till mer tester. Jag tycker att konsulterna från Optimity är lyhörda och löser sina uppgifter på ett bra sätt. Man skulle kunna citera Ingvar Kamprad, Underbara framtid, ännu är det mesta ogjort, även när vi pratar om optimeringslösningar från Optimity hos IKEA Components, avslutar Ulrika Conwaliemark. Ulrika Conwaliemark 7

8 istone Mercator Branschspecialisterna för Microsoft Dynamics AX och CRM Den första september gick istone ida samman med Mercator. Tillsammans består istone Mercator av drygt 40 konsulter runt om i Sverige. De kan erbjuda marknaden gedigen erfarenhet av branschlösningar inom affärssystemet Microsoft Dynamics AX och säljstödsystemet Microsoft Dynamics CRM. Seniora och tvåspråkiga konsulter istone Mercators konsulter har i snitt tio till femton års erfarenhet av att införa affärssystem i en mängd olika branscher. Flera av konsulterna är tvåspråkiga och har efarenhet av att arbeta i andra affärssystem. Vill man byta från sitt gamla system till Microsoft Dynamics AX, är det tryggt att veta att konsulterna kan både och. Dessutom är istone Mercator en av de få partners till Microsoft som har varit med ända sedan Dynamics AX började säljas i Sverige Med över 50 implementationer av Dynamics AX hos företag och koncerner, kan kunderna känna sig trygga med istone Mercators rutinerade konsulter, oavsett om det gäller enkla råd eller stora implementationsprojekt. På kundens sida Förutom erfarna affärskonsulter och tekniker, har istone Mercator verksamhetskonsulter som kan gå in i ett företag inför ett större förändringsarbete, där de gör en genomlysning av processer och organisation, för att sedan leverera en rekommendation över bästa vägval. Ibland frikopplat från det specifika affärssystemet, men alltid med kundens långsiktiga affärsmål för ögonen. Internationell leverantör istone Mercators projektledare är vana att leda såväl nationella som internationella projekt. Genom medlemskapet i Partner Power, en global leverantör av Microsoft Dynamics lösningar och tjänster, är istone Mercator ett av få svenska företag som kan erbjuda leverans i mer än 60 länder runt om i världen. Genom istones närvaro i Europa, finns istone Mercator idag inte bara i Sverige utan även i Norden och i stora delar av västra Europa, samt i Chile och Kina. Prisbelönta påverkare På senare år har istone Mercator erhållit ett antal utmärkelser, Årets Microsoft Dynamics Partner i Sverige 2008/2009 samt The Presidents Club for Dynamics, som man erhöll första gången redan Att få medlemskap i The Presidents Club for Microsoft Dynamics innebär att man tillhör Top 5% av Microsofts viktigaste partners globalt. Utmärkelserna når man genom kundnöjdhet, tillväxt och förmåga att hantera Microsoft Dynamics AX. Med en ledande roll i Microsoft Dynamics AX Content Advisory Board, deltar istone Mercator också i produktutveckling och prioriterar funktionalitet i kommande releaser av produkten. Mer än bara affärssystem Allt ryms inte i ett affärssystem, ibland måste företag få extra bra stöd inom t ex Business Intelligence, e-commerce eller produktionsplanering. Därför erbjuder istone Mercator en palett av nischsystem som enkelt integreras med Dynamics AX. Med en och samma leverantör av såväl affärssystem som mindre nischsystem, blir ansvarsfrågan aldrig något problem och kunden vet alltid vem hon skall vända sig till. Dessutom erbjuder istone Mercator supportavtal istone Access där kunden kan beställa allt från 24/7-support till några timmars hjälp i månaden. Erkänd metod och smarta verktyg Istone Mercators implementationsmetod bygger på Microsofts väl beprövade metod Sure Step. Den startar med en objektiv analys av företagets affärsprocesser vilken i sin tur genererar en förbättringskarta baserad på kundens processer, för att utmynna i en kundspecifik branschlösning med Microsoft Dynamics AX som motor i verksamheten. För att göra projektarbetet så smidigt och smart som möjligt arbetar istone Mercator också med olika branschmodeller, hjälpmedel och verktyg. Det egenutvecklade SmartMove och Microsofts nya verktyg Rapidstart, är två av verktygen som används för att konvertera/migrera företagets befintliga affärsprocesser och utveckla dem enligt resultatet från affärsanalysen. Årets motivering till utmärkelsen var: Ett starkt fokus och en djup branschkompetens har givit utdelning i form av många nya kunder och hög tillväxt 8

9 Branschkunskap är A och O På istone Mercator är branschkunskap A och O eftersom man menar att slutresultatet blir så mycket bättre om man förstår kundernas branschspecifika utmaningar och möjligheter. Man arbetar fokuserat mot tillverkande industri, Discreet, Lean och Process, där Livsmedel och Kemi utgör viktiga områden. Andra fokusområden är grafisk industri, grossist med avancerad handel & distribution, e-handelslösningar med Dynamics AX som motor, samt Service Management. Idag arbetar istone Mercator bland annat med kunder som Bong,Trelleborg Engineered Systems Group, Strålfors, Aesseal, Lekolar, Nordic Waterproofing Group, AJ Produkter, Hafa Bathroom Group, Pågengruppen, A W Chesterton, Canal Digital, TeliaSonera, GS Development, Relacom, Purusgruppen, Scandiflex Pac, Systemtextgruppen, Fred Holmberg & Co, Sundquist Components m.fl. istone startar traineeprogram anställer 10 unga akademiker Efter önskemål om fler unga konsulter som komplement i större utrullningsprojekt har istone Trainees snabbt blivit verklighet. Flera av istones stora kunder efterfrågade unga konsulter som kan gå in och ta delar av stora utrullningsprojekt. Denna önskan sammanföll med istones egen vilja att utöka och föryngra konsultorganisation med fler Lawson M3-konsulter. Rose-Marie Johansson, konsult och resursansvarig på istones M3-grupp berättar: Många av oss kommer från Intentia där ett flertal traineeprogram genomfördes med mycket gott resultat. Så tanken var inte långt borta att upprepa succén. Erfarna och yngre arbetar nu sida vid sida I skrivande stund har traineeprogrammet precis dragit igång. Rose-Marie Johansson berättar att man startade den 5 september och i mitten av månaden träffar traineerna sina mentorer och placeras på sina respektive orter. Under oktober får de sedan sin första praktiktjänst ute hos företag som kör Lawson M3 i sin verksamhet. Målet är att traineerna kommer att vara fullt verksamma juniorkonsulter under våren Med istone Trainees stärks vår M3-konsultorganisation samtidigt som vi föryngrar den och kan erbjuda kunderna det de vill ha. Och det var precis det som var avsikten, en mix av erfarna konsulter och lite yngre krafter, säger Rose-Marie Johansson. Beslut om att dra igång programmet togs före årsskiftet. I slutet av mars 2011 hade alla skrivit på. Totalt 10 trainees, varav 6 män och 4 kvinnor. Alla med akademisk bakgrund, de flesta civilekonomer eller civilingenjörer. Ett treveckorsprogram bestående av intensivutbildning i Lawson M3, istones projektmetodik samt verktyg för processbeskrivning från 2C8 (ToConsiliate) sattes ihop. 9

10 Elkem uppgraderar Movex till Lawson M3 och byter samtidigt plattform Ibland kan det vara en utmaning att bara hitta timingen för en uppgradering till Lawson M3. För Elkem tog det tre år och krävde ett ägarbyte, en större försäljning och stora organisationsförändringar. Men nu är den igång och av bara farten har projektet vuxit till två parallella. Har kört Movex sedan 2001 Industrikoncernen Elkem är ett av världens ledande företag inom miljövänlig produktion av metallprodukter. Elkem har kört Movex sedan Det var då en av de första Movex Java-installationerna och en av få som gick på Sun Solaris-plattformen. Systemet var också kraftigt modifierat, vilket gjorde det svårt att bara lyfta till en modernare version. Ett försök gjordes 2008, men stoppades på grund av stora organisationsförändringar, då hela Aluminiumdivisionen såldes till amerikanska Alcoa. Att finanskrisen kom samtidigt gjorde valet att skjuta upp projektet än mer motiverat. Våren 2011 sålde dåvarande ägaren Orkla, merparten av Elkem till kinesiska Bluestar. Och nu har man tagit tag i projektet som nu blivit två, där det ena syftar till att uppgradera Solar-divisionen inom Elkem till Lawson M I det andra projektet ska en fungerande template tas fram för att kunna rulla ut Lawson M3 på fem smältverk och sju säljkontor i Europa och Asien. Elkems centrala logistik-hub i Rotterdam ingår också i projektet. Samtidigt görs en uppgradering till IBM iseries miljö. Idag ligger Elkems IT-avdelning inom Orkla. Det var så man kommit i kontakt med istone, som gör en stor del konsulting åt Orkla. Vi behövde en partner vars konsulter kan anta en formidabel utmaning, säger Knut-Petter Roland, IT Manager på Elkem AS. De ska både kunna peka med hela handen, ge råd Knut-Petter Roland och rekommendera lösningar. Eftersom vår organisation är så slimmad, ställer det högre krav på implementatörspartnern än vanligt. Konsulterna måste kunna ta på sig en roll som normalt kanske kommer från beställarorganisationen. "Vi behövde en partner vars konsulter kan anta en formidabel utmaning..." Elkem undersökte ett antal implementationspartner innan valet föll på istone. Det man fastnade för var att istone hade en global och robust organisation som var starkare än de andra alternativen. Storlek och robusthet är viktigt, men också personliga relationer. Det fanns många sådana relationer, och en av dem, Mats Sivhed från istone, är nu övergripande projektledare för projekten. Även den centrala ekonomifunktionen, Elkem Financial Services och Elkem Credit Management, som sköter all fakturering och reskontra för samtliga Elkem-bolag, omfattas av projektet. Häri ligger en hel del utmaningar för istone, säger Knut- Petter Roland. Främst hur vi ska bygga upp vår företagsstruktur inom Lawson M3. istone har levt upp till rollen på ett gott sätt så här långt. Få alla kontor att använda Smart Office Konfiguration bör ske back office utan att man som kund ska behöva ta del i det arbetet. Det gäller för istone och alla övriga konsulter hos Elkem att få alla kontor över världen att verkligen använda Lawsons nya verktyg; Smart Office, Mash Ups och Enterprise Search. istones konsulter har erfarenhet från flera liknande internationella projekt och den seniora delen av konsulterna fungerar parallellt med konfigurationsarbetet också som rådgivande. Ordet konsult betyder ju rådgivare, så vi önskar att de ligger två steg före oss. Vi vet att istones konsulter kan de nya verktygen, och vi ser fram emot många innovativa lösningar, avslutar Knut-Petter Roland. Avsikten är att Solar-divisionen ska gå i drift i januari 2012, och att den globala templaten ska kunna rullas ut med start i april

11 när människors hälsa står på spel får inget gå fel En solig försommardag stämde istone Magazine träff med Thomas Nilsson, IT Business Solutions Manager på HemoCue. Vi ville höra hur de jobbar med sitt affärssystem som ska stödja verksamheten i 7 länder och i sin tur kan vara avgörande för människors hälsa. Berätta först lite om vad HemoCue gör... Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för medicinsk diagnostik som används vid patientnära testning av blod och urin. Våra produkter gör testerna enkla att utföra och de ger svar med samma noggrannhet och precision som vid laboratorier. Sedan 2007 ingår vi i den amerikanska koncernen Quest Diagnostics, som en egen division. Huvudkontoret ligger utmed motorvägen i Ängelholm. Vad många inte vet är att de röda instrumenten för blodprover kommer just från oss på HemoCue. Vilket affärssystem jobbar ni med? Vi har använt oss av IBS ASW sedan uppgraderade vi till IBS/ASW 5.50 och den versionen arbetar vi i fortfarande. Vad var det som gjorde att ni började se er omkring? Jag hade en längre tid haft en önskan om att förbättra supporten kring IBS. Vi upplevde att tillgängligheten på kvalificerad support från IBS inte var helt tillfredställande. Men det var inte allt. Du menar att det fanns andra behov också? Ja, vi hade också behov av intern förstärkning och back-up vid ledigheter och annat. Med införandet av ASW MFG (Manufacturing), ökade vi dessutom användandet av IBS ASW i vår tillverkning. Inte nog med det, vi har också implementerat ASW på tre nya dotterbolag, Danmark, Finland, och Indien. Särskilt Indien ställde höga krav på t ex fakturautseende och momshantering. Hösten 2009 kom vi så i kontakt med istone för första gången. Men samarbetet blev mer konkret först under hösten Precis före jul signerades ramavtalet. Var istone en ny bekantskap för er då? Både ja och nej. Världen kan vara som vår marknad både stor och liten. Det visade sig faktiskt att istones dotterbolag Climber redan hade utvecklingsuppdrag på HemoCue inom QlikView. Så ramavtalet omfattar nu både ASW och Qlick View. 11

12 När gick ni i drift med det nya systemet? Riktigt konkreta blev vi i mars i år då ett istone Access avtal, dvs istones support avtal, omfattande ASWs alla moduler tecknades. Uppstartsmöten hölls under mars och april. 1:a maj 2011 gick vi i skarp drift av istone Access support. Hur är erfarenheterna av samarbetet så här långt? Det har fungerat bra. HemoCue får nu kvalificerad support i rätt tid. Lite inkörningsproblem fanns i början, mest av teknisk karaktär, men sedan mitten av maj har det fungerat utmärkt. Hur fungerar samarbetet rent fysiskt och praktiskt? De konsulter vi arbetar med sitter fysiskt på många olika istone-kontor. Två av dem känner vi också sedan tidigare, nämligen Anne Bengtsson i Malmö och Monica Pettersson i Göteborg. Båda två arbetade tidigare på IBS. Vi har använt istone Accessavtalet till både problemlösning och rena utbildningsinsatser, samt viss utveckling i form av smärre programmodifieringar. Om uppdragen går över åtta timmar tar vi det utanför Accessavtalet, på en separat Uppdragsbekräftelse. Men hittills har alla ärenden varit kortare än så. Framtiden får utvisa vad vi behöver mer i form av längre uppdrag. "Det har fungerat bra. HemoCue får nu kvalificerad support i rätt tid." Så ni ser med andra ord ljust på framtiden? Ja, våra erfarenheter gör att det känns bra och lovande. Konsulterna vi arbetar med består av både gamla och nya bekantskaper och det vi uppskattar mest hos dem är deras stora bredd. Vi kan få hjälp oavsett vilken modul vi använder, DIS, MFG eller FIN. Under hösten har vi flera nya projekt inplanerade. Exempelvis ska både utbildnings- och förbättringsprojekt genomföras inom vår produktionsplanering. Om du skulle sammanfatta istone i tre ord, vilka är de? Då säger jag helt klart bredden, erfarenheten och det goda omdömet. Sammantaget ger det oss bra lösningar. Vi känner oss helt enkelt trygga i att gå vidare med istone, avslutar Thomas Nilsson på HemoCue. 12

13 Addtech ville veta hur användarna upplevde att deras interna IT-miljö, Core Net fungerade. istone hjälpte dem att få fram objektiva svar. Den som frågar vet mer Utan rätt frågor inga bra svar Den svenska börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech består av ett hundratal rörelsedrivande bolag i ett trettiotal länder i Norden. Som affärssystem använder de sedan många år tillbaka Lawsons M3 i ungefär en tredjedel av sina bolag. Alla använder dock den interna portalen IT-miljön CoreNet. Objektiviteten är A och O När Addtech för tre år sedan bestämde sig för att outsourca supportorganisationen för M3 blev det till istone Access. Addtech hade sett att istone Marketing gjort en bra undersökning för istone Access och önskade göra en motsvarande undersökning på sitt Core Net. Triggern till att göra kundundersökningar överhuvudtaget var att jag kände att vi inom IT lyssnar för lite på användarna, säger Jesper Särnholm, IT-chef på Addtech. Våra interna användare är våra kunder, de är ju de vi måste lyssna på. Syftet är enkelt; att förbättra leveransen och samarbetet! Genom att anlita istone Marketing får Addtech samma typ av uppställning som för undersökningen för istone Access. På så sätt, säger Jesper Särnholm, kan vi enkelt jämföra resultaten utan att behöva ta hänsyn till olika undersökningsoch analysmetodiker. Som man frågar får man svar Först skrevs ett utkast till frågebatteri, som istone hade en hel del synpunkter på. Frågorna bollades fram och tillbaka och till slut var alla nöjda. I ärlighetens namn är vi nog inte så bra på att formulera frågor utan att göra dem styrande eller ledande, säger Jesper med ett skratt. istone arbetar med en professionell beteendevetare, Maud Willardsson. Hon vet hur man formulerar ett objektivt frågebatteri. Det är också Maud som gör analysen av materialet. Detta är Addtech mycket nöjda med. De har nu värdefull input till förbättringar i sitt interna arbete och förstår användarna på ett bättre sätt. Undersökningen är så detaljerad att det går att se vad som är bra och vad som bör åtgärdas, och samtidigt så övergripande att de stora dragen är lätta att se. Jesper Särnholm Bättre förståelse Vi har ställt ett antal frågor till användarna och fått svar. Nu ligger bollen hos oss att genomföra förbätt ringar och kommunicera dem. Det var det vi önskade helt från början; bättre kommunikation och förståelse. Jag kan verkligen rekommendera kundundersökningar det gav oss bra möjligheter att gå vidare med förbättringar, avslutar Jesper. Vill du veta mer om istones kundundersökningar, kontakta Anne Bolin eller Mikael Kekonius på istone Marketing 6 13

14 Hammarplast kör Lawson M3 som affärssystem. Sedan januari i år ägs företaget av finländska Orthex Group. Plötsligt stod Orthex med tre olika system, Scala, Pyramid och Lawson M3. Vilket skulle man satsa på? Hammarplast visade vägen för sin nye ägare Svenska Hammarplast Consumer AB, med huvudkontor i Tingsryd, tillverkar husgeråd av plast. Redan 2004/2005 valde man Lawson M3 som affärssystem. I företaget finns en policy att hålla takten med leverantörernas alla system. Därför har man följt med i uppgraderingarna av Lawson M3. Först till M3 7.1, som innehöll en intressant nyhet. En delad plattform där teknikdelen 7.1 Tech var åtskild från applikationsdelen, 7.1 Apps. Resultatet blev att Hammarplast installerade 7.1 Tech. Inför lyftet till 7.1 var våra superanvändare mycket viktiga vid test och acceptanskörningar. Uppgraderingen gick bra, säger Tina Guldstrand, IT-chef på Hammarplast. Vi har superanvändare inom ekonomi, inköp, lager/distribution, produktion och planering, artikel och kalkyl. Intakt projektgrupp När så Lawson, förra året, lanserade version 10.1 såg man många fördelar. Dels rent funktionella, men också med Smart Office. Vid denna uppgradering hade superanvändarna ännu mer tyngd i projektet och kunde påverka flödena. Tillsammans med konsulterna från istone gick de igenom sina respektive processer, och hittade många bättre lösningar. Lyftet gick mycket smidigt, till stor del för att konsulterna var desamma som varit med ända sedan Men då jobbade de på Intentia och nu alltså hos istone. Tack vare Smart Office har vi kunnat göra massor med förbättringar och förenklingar. Det som tidigare krävde fem klick, har nu reducerats till två. Det har också blivit lättare att skapa genvägar och på köpet har vi fått ett användarvänligare gränssnitt, säger Tina Guldstrand. Tre system blev ett Den 1 januari i år såldes Hammarplast till finländska Orthex Group. Orthex Group, som finns i Helsingfors och Lehjo, där de kör affärssystemet Scala. Orthex group äger också Kökskungen i Västerås och Svejco i Gnosjö. Båda kör Pyramid. Ett projekt startades då för att se vilket system som bäst uppfyllde de gemensamma kraven. När de olika systemen jämfördes fann man att Hammarplasts upplägg med processer var klart bättre än de andras. Det ledde till beslutet att implementera M3 på alla enheter i Sverige och Finland. Det fanns flera skäl till det, säger Tina Guldstrand och fortsätter; bland annat bättre processer och att M3 fungerar väldigt bra i tillverkningsindustrin. Om man sköter Lawson M3 rätt får man ut väldigt mycket ur systemet. Ett lyft för alla Smart Office upplevs som ett riktigt lyft, liksom de nya Mash Up funktionerna. istones konsulter är väl utbildade i de nya funktionerna och kommer med många bra idéer, som vi kan ta till oss. Det är ju precis det som man önskar sig av bra konsulter. Så samarbetet fungerar jättebra, säger Tina Guldstrand. Planen är att rulla ut Lawson M3 till Kökskungen och Svejco, med driftstart i mars 2012 och månaden efter hos Orthex. Ännu en gång kommer teamet av superanvändare att dra ett stort lass. De kommer att utbilda användarna i de nya bolagen. I andra hand kommer konsulterna in och stöttar, samtidigt som de ser till att sätta upp systemet på rätt sätt. Arbetet har just påbörjats. Taggat team Det råder en positiv stämning, alla är väldigt taggade. Trots att man skulle kunna tro att en del tycker att vi tvingar på dem vår lösning, så ser de stora möjligheter att kunna förbättra sina verksamheter. Kombinationen Lawson M3, våra superanvändare och konsulterna från istone gör det hela möjligt. 14

15 COMACTIVITY BPM HJÄLPER FREIXENET ATT FÖRBÄTTRA OCH OPTIMERA SINA AFFÄRSPROCESSER Dags att optimera affärsprocesserna Dags att optimera affärsprocesserna? Dags att sänka kostnaderna? Dags att sudda ut avdelningsgränserna och börja samarbeta? Freixenet bestämde sig och fick en effektivare verksamhet med hjälp av BPM-plattformen ComActivity. Lite historia Redan tidigare hade Freixenet bestämt sig för att uppgradera sina IT-system för bättre kontroll, databasintegration och större kunskap om koncernens företag. Processen inleddes med implementering av Movex/M3 hos en av koncernens franska vintillverkare, Yvon Mau. När projektet väl hade inletts och låg i linje med koncernens önskemål, beslöt sig Freixenet även för att implementera ComActivity BPM för ännu större effektivitet inom vissa processer. Detta ledde till en ökad samverkan mellan avdelningarna och en optimering av displayernas funktionalitet. Efter ännu en tid beslöt man sig för att implementera affärssystemet SAP på huvudkontoret, samt hos ett flertal av koncernens vinproducerande företag i Spanien. Redan under implementeringsfasen fann man luckor mellan SAP:s funktioner och Freixenets faktiska behov: Som till exempel, en mobilapplikation för kundhantering och orderingång för koncernens säljkår, liksom ett hanteringssystem för externa lager. För att möta dessa behov beslöt man sig för att välja ComActivity BPM, som vann över ett stort antal konkurrerande förslag. Freixenet-koncernen (www.freixenet.es) grundades år 1861 och är världens största producent av viner och cavas (mousserande viner). I koncernen ingår 20 företag som tillverkar viner och cavas, samt 22 distributörer över hela världen. Den totala produktionen överstiger 100 miljoner flaskor per år, med en omsättning på över Poängen med lego är inte själva legobitarna, utan användarens förmåga att skapa former av dem. ComActivity är ett verktyg där det bara är fantasin som sätter gränserna. När SAP börjat användas och visat sig fungera väl inledde man en kontinuerlig förbättringsprocess precis som man gjort hos Yvon Mau: Man utnyttjade flexibiliteten hos ComActivity för att efter hand lägga till fler applikationer: hantering av försäljningsställen i Freixenets butiker, samt lagerhantering och varupåfyllnad i butikerna. ComActivitys flexibilitet, integration med andra affärssystem och webbaserade gränssnitt, har medfört att applikationen i dag är ett av Freixenet-koncernens mest använda och viktiga system. Lösningen för Freixenet ComActivitys lösningar för Freixenet innehåller bland annat: säljkår med ipad, hantering av externa lager, hantering av försäljningsställen och påfyllning av lagervaror, inventariehantering (ComActivity och Movex/M3) och även andra applikationer, integrerade i Movex/M3. Fördelar för Freixenet Freixenet-koncernen har genom implementeringen av ComActivity uppnått bland annat större flexibilitet och anpassning till koncernens nya affärsbehov, med låg investeringsgrad och snabb implementering. Man har även blivit av med hinder mellan avdelningar genom olika BPM-processer och minskat tekniska hinder via integrationer med olika ERP system, som SAP och Movex. Däremot har ingen Big Bang ägt rum. Processernas integrering och uppgradering sker nu kontinuerligt, skalbart och säkert. Freixenet har även fått ett globalt utvecklingsverktyg för exempelvis databasdesign, displaydesign, samt definitioner av affärsregler och processer. 15

16 B istone finns på följande platser Sverige, Norge, Danmark, Finland Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Kalmar, Karlstad, Linköping, Växjö Chile, Storbritanien, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Tyskland Barcelona, Bordeaux, Edinburgh, Helsingfors, Köpenhamn, Lausanne, Lyon, Manchester, Milano, Nordhorn, Oslo, Santiago, Zaragoza, Zurich istone AB Drottninggatan 71d SE Stockholm Telefon +46 (0) Fax: +46 (0)

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

MIO I TAKT MED TIDen

MIO I TAKT MED TIDen WORKING TOGETHER Nr 2 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Välmöblerad IT-miljö dukar för fortsatt framgång MIO I TAKT MED TIDen INFOR

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer