Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal"

Transkript

1 Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012

2 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen Övriga lokaler Presentationsmaterialet som visas under dagen Seminariet spelas in och visas i efterhand - länk på Frågor om något fråga någon från Statens inköpscentral! Sid 2

3 Program Kl Inledning Zofia Sola Statens inköpscentral Orientering om avrop av ärende-och dokumenthanteringssystem Jan Lundh och Mikael Larsson Statens inköpscentral Förberedelser Lars Hellström Statens inköpscentral Information om ramavtal Managementskonsulttjänster Richard Anderberg Connecta Val i strategiska frågor och förberedelser innan avrop Kl Bensträckare m frukt&vatten Genomförande - Avrop av produkt Mikael Larsson Statens inköpscentral Information om ramavtal Licensförsörjning 2010 Helena Eriksson och Anneli Hedman Riksgälden Så här gjorde vi Kl L U N C H Juridik i Molnet Björn Larsson Statens inköpscentral Genomförande Avrop av tjänst Jan Lundh Statens inköpscentral Information om ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 och tjänstehantering i ramavtalet Användning Service Management Per-Erik Andersson Statens inköpscentral Information om ramavtal IT-Driftstjänster och styrning av Driftavtal Summering, diskussion och avslutning Kl Seminariet slut Sid 3

4 Ämnet för dagen Aktuellt område med behov av nya eller uppgraderade system Vi får många frågor i Förvaltningen - Hur gör jag ett avrop? - Vilka ramavtal kan jag/ska jag använda? - Vilket ramavtal är bäst - Vi har bestämt oss för xyz ÄoD-produkten.var finns den leverantören/produkten? - Är det skillnad att avropa produkt eller tjänst? - Kan jag/behöver jag bara avropa vårt behov från ett ramavtal - Finns avrop med rangordning elller förnyad konkurrensutsättning? - Vilka krav ska jag ställa? Statens inköpscentral ramavtal som stöd för ert behov i er anskaffning av ärende-och dokumenthanteringssystem Sex presentationer under dagen som belyser hur ramavtalen kan stödja ert behov. Sid 4

5 Innehåll i respektive pass Förberedelser Lars Hellström Statens inköpscentral Information om ramavtal Managementkonsulttjänster Richard Anderberg Connecta Val i strategiska frågor och förberedelser innan avrop Genomförande - Avrop av produkt Mikael Larsson Statens inköpscentral Information om ramavtal Licensförsörjning 2010 Helena Eriksson och Anneli Hedman Riksgälden Så här gjorde vi Kl Juridik i Molnet L U N C H Björn Larsson Statens inköpscentral Genomförande Avrop av tjänst Jan Lundh Statens inköpscentral Information om ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 och tjänstehantering i ramavtalet Användning Service Management Per-Erik Andersson Statens inköpscentral Information om ramavtal IT-Driftstjänster och styrning av driftavtal Summering, diskussion och avslutning Kl Seminariet slut Sid 5

6 Elva IT-Ramavtal och Management konsulter Datakommunikation, nätverk och telefoni E-förvaltningsstödjande tjänster Elektronisk identifiering (eid) IT-drifttjänster IT-konsulttjänster (resurs och uppdrags) IT-utbildning Kontorsstöd som molntjänst PC och tjänster Programvara och tjänster Servrar, lagring och produktnära tjänster Skrivare, kopiatorer och tjänster Tjänstekort och andra idhandlingar Managementkonsulttjänster Sid 6

7 Att avropa Ärende- och dokumenthantering Idag fokus på följande ramavtals områden: Managementkonsulttjänster Programvara och tjänster Licensförsörjning E-förvaltningsstödjande tjänster IT-konsulttjänster - uppdragskonsulter IT-driftstjänster Vi vill visa hur kan dessa ramavtal kan kombineras och tillsammans stödja en strategisk ansats när det gäller anskaffning av stöd för er verksamhet Sid 7

8 Stöd och hjälp från SIC Avtalsportal Vägledningar,mallar m m Respektive Avtalsansvarig Ramavtalsservice Tel Mail: Allmänna upphandlingsfrågor och om LOU kontakta Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet Sid 8

9 Ett tänkt flöde: Planering, anskaffning och användning Produktlicenser Sourcingstrategi Förstudier Avrop Användning Tjänster Sid 9

10 Flöden.. Uppdragskonsultavtalen Tjänster E förvaltningsstödjande tjänster Sourcingstrategi Förstudier Avrop Användning Managemenkonsultavtalen Uppdragskonsultavtalen Produktlicenser Konsulter Licensförsörjning Driftstödjande tjänster Sid 10

11 Fortsatta programmet Förberedelser Lars Hellström Statens inköpscentral Information om ramavtal Managementkonsulttjänster Richard Anderberg Connecta Val i strategiska frågor och förberedelser innan avrop Kl Bensträckare m frukt&vatten Genomförande - Avrop av produkt Mikael Larsson Statens inköpscentral Information om ramavtal Licensförsörjning 2010 Helena Eriksson och Anneli Hedman Riksgälden Så här gjorde vi Kl L U N C H Juridik i Molnet Björn Larsson Statens inköpscentral Genomförande Avrop av tjänst Jan Lundh Statens inköpscentral Information om ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 och tjänstehantering i ramavtalet Användning Service Management Per-Erik Andersson Statens inköpscentral Information om ramavtal IT-Driftstjänster och styrning av driftstjänster Summering, diskussion och avslutning Kl Seminariet slut Sid 11

12 Seminarium Avrop av Ärende - och dokumenthanteringssystem Statens inköpscentral 26 april 2012 Sid 12

13 Välkomna! Statens inköpscentral seminarium om Ärende och dokumenthanteringssystem Sid 13

14 Kort om Statens inköpcentral Bildades 1 januari 2012 Drygt 50 personer på avdelningen Statens inköpscentral förvaltar cirka 1100 ramavtal Statens inköpscentral har ramavtal med cirka 700 leverantörer Under år 2011 omsatte ramavtalen ca 11 miljarder kronor Sid 14

15 Vårt uppdrag I förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet framgår att Kammarkollegiet från och med den 1 januari 2011 får ansvar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen och ska ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Därutöver ansvarar Kammarkollegiet för upphandlingen av ramavtal för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Sid 15

16 Uppdragets omfattning Vårt uppdrag är att upprätthålla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning, eller som uppgår till stora värden. Inom området IT och telekommunikation där även kommuner och landsting kan ansluta sig till ramavtalen ska vi verka för att bästa möjliga villkor skapas för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn. Sid 16

17 Enheten för ramavtalsförvaltning Ansvarar för hantering av upphandlade ramavtal Sid 17

18 Ramavtalsförvaltning Stöd om hjälp till avropande förvaltningar Introducerar ramavtalen genom informations- och utbildningsseminarier Skapar/uppdaterar avtals- och leverantörsinformation på Rådgivning gällande hantering av avrop till myndigheter och leverantörer Skapa vägledningar med information om hur avrop kan göras Hjälp med avtalstolkning och tillämpning av avtal Skapar avropsmallar och vägledningar Svarar på inkomna frågor via telefon, e-post till ramavtalsansvarig och Sid 18

19 Uppföljning Uppföljning av ingångna avtal och ramavtalsleverantörer Genomför revisioner hos ramavtalsleverantörer enligt årliga revisionsplaner Bevakar att ramavtalsleverantörer uppfyller kvalificeringskrav under avtalsperioden Kreditbevakar ramavtalsleverantörer med hjälp av Creditsafe Hanterar kvalitetsavvikelser och ställer krav på att leverantörer vidtar lämpliga åtgärder och följer upp detta Hanterar ändringar, tillägg och förlängningar av avtal Genomför kund- och leverantörsundersökningar Samlar in och analyserar statistik gällande respektive ramavtal Sid 19

20 Revisioner Syfte: Att kontrollera att leverantörer lever upp till kontraktuella åtaganden Att säkerställa att leverantörer levererar enligt ramavtalet Att kontrollera att kvalificeringskraven uppfylls under avtalsperioden Att säkerställa att statistik är korrekt redovisat Revisioner ger en objektiv bild av om avtalade åtagande levereras på rätt sätt Revisionsresultatet dokumenteras i en revisionsrapport och eventuella avvikelser följs upp Om revisionen visar väsentliga avvikelser kan avtalet sägas upp Förebyggande syfte Sid 20

21 Erfarenhetsinsamling/ Omvärldsbevakning Samlar in synpunkter/erfarenheter från ramavtalsanvändare och leverantörer. Förmedlar dessa som underlag för nya ramavtalsupphandlingar Omvärldsbevakning avseende leverantörsmarknaden t ex konkurrenssituation, prisutveckling, trender mm Tar fram en förvaltningsrapport för respektive ramavtalsområde Sid 21

22 Managementkonsulttjänster Lars Hellström Ramavtalsansvarig Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Version 1.2 Sid 22

23 Syftet med presentationen Öka kännedomen om att ramavtalet finns som stöd för myndigheternas verksamhets- och organisationsutveckling Öka kunskapen om de konsultjänster som myndigheterna kan avropa från ramavtalet Öka användningen av ramavtalet inom området ärende- och dokumenthantering Sid 23

24 Vad utmärker managementkonsulten? Managementkonsulten arbetar på ledningens uppdrag med övergripande frågeställningar på myndigheten Managementkonsulten arbetar för att uppnå förbättringar på myndigheten I Managementkonsultens arbete ingår att ge objektiv och oberoende rådgivning till myndigheten Sid 24

25 Kort om ramavtalet Ramavtalet kan användas av samtliga statliga myndigheter Ramavtalet kan inte användas av kommuner och landsting Avrop mot ramavtalet ska ske genom förnyad konkurrensutsättning inom avropsområdet Sid 25

26 Avropsområden inom ramavtalet A. Verksamhets- och Organisationsutveckling B. Chef- och ledarutveckling, inkl teamutveckling C. Analys Sid 26

27 Avropsområde A- Verksamhets- och organisationsutveckling Leverantören skall kunna ta ett helhetsgrepp över alla slags utvecklingsuppdrag som kan förekomma på en myndighet Sid 27

28 Här ingår konsulttjänster inom delområdena Verksamhetsutveckling och strategi Organisationsutveckling Ekonomistyrning HR/Kompetensförsörjning Sid 28

29 Leverantörerna inom avropsområde A Totalt 5 st Connecta AB Capgemini AB Centigo AB Preera AB Karlöf Consulting AB Sid 29

30 Avropsområde B- Chefs- och ledningsutveckling Leverantören kan erbjuda konsulttjänster rörande chefers utveckling i sitt ledarskap Tjänsterna kan även omfatta utveckling av annan ledningspersonal och hela team inom en verksamhet Sid 30

31 Här ingår konsulttjänster inom delområdena Ledningsfrågor Ledarutveckling Coachning chefer/medarbetare (team) Kris- och konflikthantering Sid 31

32 Ramavtalsleverantörerna inom avropsområde B Totalt 7 st ABC Karriär och Kompetens AB ework Scandinavia AB Indea AB Perlan Dialog & Ledarskap AB Gaia Leadership AB Sandahl Partners Stockholm AB Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB Sid 32

33 Avropsområde C-Analystjänster Här ingår konsulttjänster inom delområdena Rådgivning i strategiska frågor. Omvärldsbevakning ( best practice ). Benchmarking Sid 33

34 Ramavtalsleverantörerna inom avropsområde C Totalt 4 st IBM Svenska AB Gartner Sverige AB Ernst & Young AB PA Consulting Group AB Sid 34

35 Hur välja rätt avropsområde Myndigheten kan inbjuda till en förberedande dialog för att utreda olika alternativa lösningar på myndighetens anskaffningsbehov via ett avrop Principen om transparans och likabehandling av berörda ramavtalsleverantörer skall upprätthållas även under denna förberedande fas Dialogen skall avslutas innan en formell avropsförfrågan skickas ut Sid 35

36 Användningen av ramavtalet Ca 200 avrop över avtalet hittills Fördelning av avropen (uppskattningsvis) 50 % inom område A Verksamhetsutveckling 25 % inom område C Analys 25% inom område B Chefsutveckling Sid 36

37 Ärende och dokumenthantering Kammarkollegiet Seminarium Stockholm, Nalen Richard Anderberg, Connecta Sid 37

38 Connecta som konsultföretag och ramavtalsleverantör, Richard Anderberg Connecta, vilka vi är och hur vi arbetar Svenskt management- och IT-konsultbolag Ca 700 konsulter, varav ca 200 inom management Omsätter ca 800 MSEK, börsnoterade Connecta levererar från A till Ö. Från strategi till implementerad lösning med effekthemtagning Vi kundanpassar projektutformningen baserad på standardmetoder och strukturkapital alltid utifrån varje kunds unika förutsättningar Connecta har en hög andel seniora konsulter med lång erfarenhet från både linjeroller och som konsulter Våra konsulter har en djup kunskap inom processanalys och värdering av verksamhetsnytta Connecta finns med i Kammarkollegieavtalen: Managementkonsulttjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter som underleverantör Vem är Richard Anderberg Senior managementkonsult och konsultledare på Connecta, Historik, axplock: FMV Affärsdirektör/Inköpsdirektör Ställföreträdande Chef Anskaffningskontor Logistik Chef enheten Resursledningssystem, VD DoubleCheck, Konsultföretag inom Offentlig upphandling Leverantörsanalys Ericsson, affärs- och verksamhetsutveckling Strategiutveckling/förankring Portföljstyrning av kommersiella kundprojekt Utbildning: MBA-IT och Civilingenjör Sid 38

39 Connecta har mycket starka referenser inom ärendehantering från olika verksamheter, processer och IT-plattformar Connecta är strategisk implementations-partner avseende process- och ärendehantering. Connecta har tillsammans med kunden gått från Proof of Concept till färdig lösning. Lösningen kombinerar automatisering och effektiv manuell ärendehantering baserad på IBM:s BPMS och OpenText Case 360. Connecta genomförde ett strategiskt uppdrag och identifierade hur styrningen för dokument- och ärendehanteringsprocessen ska se ut, vilket stöd inom ärendehantering som myndigheten behöver tillhandahålla centralt och formulerade riktlinjer för detta. Connecta utarbetade en handlingsplan för införande vilket Trafikverket inom kort avser att implementera. PRV driver ett långsiktigt utvecklingsoch implementeringsprojekt av ett nytt ärendehanteringssystem. Connecta är involverade från initieringsfas och projektleder uppdraget fram till implementerat system. Inom ramen för uppdraget ingår även verksamhetsutveckling och kompetensöverföring. I nära samarbete med kund implementerade Connecta effektivare lösningar och modernare system för kontaktcenter och multikanalhantering. Projekten omfattande över 3 miljoner pensionstagare och 100-talet handläggare på kontaktcenter. Lösningarna baseras på SAP-CRM. Connecta ledde och implementerade ett nytt system för Personal, Organisation och Process. Utöver effektivare verksamhet kunde Apoteket ersätta 15 befintliga system. Systemet hanterar bland annat ett flertal olika workflows och är baserat på ledande produkter från Microsoft, såsom Sharepoint och Workflow Foundation Pensionsmyndigheten driver ett flerårigt strategiskt förändringsprogram med mål att effektivisera ärendehanteringen för de flesta pensionsförmåner. Connecta har fått i uppdrag att tillsammans med myndighetens ansvariga planera kommande projekt och driva och följa upp programmet. Sid 39

40 Behov, nytta och möjligheter med ärende- och dokumenthantering. Behov, nytta Nyckelfrågor för att nå i mål Nytta och möjligheter med ärendehantering Effektivisering Ersätta befintliga system Spara kostnader Bli en e-myndighet Höja servicegraden Påverkan på medarbetare och organisation Vad betyder ärendehantering för oss Vad betyder dokumenthantering för oss Vår verksamhet är väldigt speciell! Eller? Tydliggör era drivkrafter, motiv och mål Kanske även en vision Identifiera och hantera motkrafter Budget Tid Kompetens Sid 40

41 Framgångsrik ärendehantering stödjer effektivt centrala funktioner inom verksamhetens processer med hjälp av moderna och flexibla IT-lösningar Exempel Användargränssnitt Diariehantering Dokumenthantering Processmotor Publicering & Distribuering Resursplanering Säkerhet Behörighet Arkivering Sid 41

42 Nyckelfrågor Mål Att nå mål Vad vill vi uppnå, vilka är våra mål med ett nytt system. Effektmål i verksamheten Ekonomiska mål Vad menar vi i vår organisation med Ärendehantering Sourcing är centralt: Hur får vi tag i ett system VAD ska vi köpa/bygga/drifta/produkt/tjänst HUR ska det upphandlas Vad blir livscykelkostnaden Vad är vår vision för systemet Hur vill vi arbeta i vår organisation i framtiden Hur gå vi tillväga för att nå målen och det eftersträvade arbetssättet Sid 42

43 Vad är lösningen Förberedelser Förberedelser Behovsanalys Omvärlds-/marknadsanalys Lägg ribban rätt Tillräckligt bra för att nå våra mål är bäst Superbra med guldkant är inte bäst För slimmat system kan bli undermåligt Strategier för att försörja med: Kompetens(er) Tid System Infrastruktur Teknik Avtal Support Drift Underhåll Uppgraderingar Övergång till nästa system efter detta Sid 43

44 En strukturerad ansats möjliggör transparens och kvalitet i genomförande, där kontrollerade beslut om fortsättning tas baserade på faktiska resultat Kartlägga verksamhetens drivkrafter, nytta och önskade effekter Påvisa värdet med ärendehantering Utvärdera metod och IT-plattform Upphandla ITplattform för ärendehantering i enlighet med strategi och övergripande krav Kartlägga och förbättra/förtydliga processer Specificera verksamhetens krav Anpassa/utveckla nytt IT-stöd Kvalitetssäkra och testa lösning för ärendehantering Införa nytt IT stöd i verksamheten Migrera befintlig data Utbilda användare Säkerställa effekthemtagning Strategi & Business Case Förstudie & Proof of Concept Upphandling Analys & kravställning Konstruktion & test Införande & förbättring Iteration Strategiformuleri ng Business Case Genomförandeplan Körbar demo av system Avtal med leverantör av ITplattform och/eller implementationspartner. Detaljerade processflöden Mätetal för styrning Kravartefakter Färdig lösning Testrapport Utbildningsmaterial Förvaltningsdokumentation Effektuppföljning Sid 44

45 Ramavtal som kan användas i olika delar av processen, exempel Strategi & Business Case Förstudie & Proof of Concept Upphandling Analys & kravställning Konstruktion & test Införande & förbättring Iteration Managementkonsultavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Uppdragskonsulttjänster Licensförsörjning 2010 IT-driftstjänster Sid 45

46 Exempel: Pensionsmyndigheten Systemen är ett arv av system från PPM och Försäkringskassan Nyanskaffar inte Migrerar till ETT system (PPM:s) Formulerad vision Tre tydliga målområden och mål Stegvis införande Avropat Connecta genom managementkonsult avtalen för: programledning stöd i projektets genomfarande Sid 46

47 Exempel Pensionsmyndigheten: Vision och målområden Vision Målområden Effektiviserad ärendehantering 2015 Återkoppling till kund Kunden hämtar och utför sitt ärende själv Ärendet behandlas automatiskt Automatisering Självbetjäning Kunden får återkoppling under ärendeprocessen Varje målområde har tydligt definierade mål Projektet löper från 2011 till 2016 Sid 47 47

48 Exempel: Patent och registreringsverket, PRV. Bakgrund Befintligt system går ur tiden Vision om modernisering och utveckling av verksamheten Har god egen systemutvecklarkompetens Vill frigöra resurser för tillkommande myndighetsuppdrag Förstudier och studier gjorda 2008, 2009 och 2010 Inriktningsbeslut att egenutveckla taget 2011 Avropat Connecta genom Managementkonsult-avtalen till stöd med Projektledning Kompetensuppbyggnad Verksamhetsutveckling Sid 48

49 Exempel: Patent och registreringsverket, PRV. Syfte & Effektmål Syften Modernisera PRV med bl.a.: Utvecklade arbetssätt Ha väl utvecklade system e-hantering e-akter Utvecklad kommunikation med kunder Ersätta gamla system Effektmål (från beställningen) Kostnadseffektiv administration och drift Effektivare genomförande och styrning av handläggningen Flexiblare styrning avseende bemanning Högre kvalitet på produkterna/tjänsterna som DVA kunder har nytta av. Bättre integration med kringtjänster Höja servicegraden till kund och förenkla handläggningen Sid 49

50 Vad tillför Kammarkollegiets ramavtal managementkonsulttjänster m fl Kammarkollegiet har redan gjort en väsentlig del av arbetet Ni slipper en hel upphandling, mycken kvalitetsäkring är gjord Använd ramavtalen för Informationsinhämtning Leverantörsdialoger Med transparens i enlighet med LOU RFI:er (Request For Information), seminarier Men vår verksamhet är så speciell Eller..? Ramavtalen ger stöd för Processens alla delar och steg: Analys, Strategiformulering, Projektledning Systemlösningar Software As A Service (SAAS) Utveckling Teknik Infrastruktur Sid 50

51 Sammanfattning Tack för ordet! Richard Anderberg Sid 51

52 Licensförsörjning 2010 Mikael Larsson Ramavtalsansvarig Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Sid 52

53 Innehåll Information om ramavtal Licensförsörjning 2010 Praktikfall - Riksgäldens avrop Sid 53

54 Kort om ramavtalet Sex ramavtal Många underleverantörer( st) Omfattar staten, alla 21 landsting och drygt 220 kommuner Omsätter ca 1 miljard SEK per år Avtalstid 15 juli juli 2013 (+ 24 månader) Endast förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor Produkt- och tjänsteutbud finns på ramavtalsleverantörernas webbar Sid 54

55 Ramavtalsleverantörer Atea Sverige AB COMPAREX Sweden AB Crayon AB Dustin AB Fujitsu Sweden AB Pulsen AB Sid 55

56 Programvaruområden Kontorsstöd Informationsförsörjning Operativsystem Säkerhetsprogramvara Driftstödsprogramvara Tillgångshantering(Asset Management) Mellanprogramvara Utvecklingsverktyg Databas Statistikprogramvara Sid 56

57 Tjänster(konsult) Installation Konfiguration&anpassning Suppport Underhåll Licenshantering (Software Asset Management,SAM) Projektledning, förstudie&utredning, utbildning, integration eller systemutvecklings tjänster ingår inte! Sid 57

58 Priser Produkter bestäms vid avropet(förnyad konkurrensutsättning) Tjänster - bestäms vid avropet(fk) men..: Leverantören har i upphandlingen angett sina takpriser per timme för konsultinsatser enligt de fem kompetensnivåer(1-5) som definieras i anbudsinbjudan. Takpriserna finns i Vägledning för Licensförsörjning 2010 Sid 58

59 Hjälp för myndigheter Vägledning, mallar för avrop och kontrakt finns på under ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Ny avropsmall(excel) införs under maj och kan då hämtas på Sändlista för att skicka avropsförfrågan finns på avropa.se Ramavtalsservice och ramavtalsansvarig finns för frågor Använd möjligheten till dialog innan avropsförfrågan skickas ut, skriftligen eller muntligen genom möte(likabehandla leverantörerna och dokumentera!) För system baserad på öppen programvara gör avrop från ramavtal Öppna programvaror Sid 59

60 Avrop Riksgäldens avrop Helena Eriksson och Anneli Hedman från Riksgälden berättar om erfarenheter och tips från Riksgäldens avrop av ärende - och diariesystem. Sid 60

61 Så här gjorde vi Sid 61 Riksgäldens avrop av dokument och ärendehanteringssyst em med inbyggt diarium på Licensförsörjning 2010

62 Agenda Om Riksgälden Förstudie Avrop Kravställning Utvärdering Erfarenheter Sid 62

63 Sid 63 Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Riksgälden grundades 1789 och är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. I Riksgäldens uppdrag ingår att: vara statens internbank ta upp lån och förvalta statsskulden ge statliga garantier och krediter Vi har också uppdrag som syftar till att främja konsumentskyddet och stabiliteten i det finansiella systemet: ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet hantera statligt stöd till banker

64 Varför ett nytt dokument och ärendehanteringssystem? IT: Nuvarande diarium, AlpIM, varken supportas eller utvecklas längre och kommer inom en snar framtid inte att fungera i Riksgäldens IT miljö Verksamheten: Har svårt att hitta sina handlingar upplever diariet som krångligt och svårt att söka i. Arkiv och diariefunktionen: IT stödet för diariet är bristfälligt. AlpIM hanterar inte e handlingar och klarar inte omställningen till verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA FS Sid 64

65 Förstudie syfte och förutsättningar Sid 65 Avrop på funktion Utifrån förarbetena till upphandlingen av e förvaltningsstödjande 2010 tjänster framgick hur de nya ramavtalen skulle vara beskaffade: Förnyad konkurrensutsättning Kravställning utifrån funktion Därför var utgångspunkten

66 Sid 66 Projektgrupp förstudie

67 Omvärldsanalys Leverantörspresentation er Cybercom Public 360 IdaInfront Iipax Modul1 Platina Visma Sirius IT Diabas Logica Global 360 Sid 67 Inom ramen för omvärldsanalysen kompletterades

68 Analyser i förstudien Minskad intern tidsåtgång Mindre juristtimmar i rätt och handläggning Snabbare intern postgång Mindre söktid Mindre tid för administration av dokument Färre möten Halverad inläsningstid för nyanställda & konsulter Ökad tillgång till information Mindre ökning av lagringsyta i arkivet Mindre dubbellagring i olika filkataloger Mindre anseenderisk Minskad möjlighet till att brottsliga handlingar begås Minskad risk för fel i verksamheten Färre kopior i omlopp Färre utskrifter av kopior Minskad dubbellagring Sänkta kostnader Färre systemlösningar Ökade gemensamma lösninhgar istället för utveckling av likartade fuktionsspecifika enheter Avveckling Alp IM Avveckling FileNet & SmartInfo Bruttonytta Förklaring Läses: Kräver Läses: Ger Relativt säker och direkt nytta Mindre säker, indirekt nytta Svårvärderad nytta Riskanalys Gemensam målbild. Avgränsa projektet. Förankra de nya arbetssättet och rutinerna hos medarbetare. Arbeta aktivt med kommunikation. Arbeta med gemensamt språkbruk. Externa krav påverkar tidsplanen. Sätta en realistisk Sid 68 tidsplan. Ha en långsiktig Informationsanalys 'Dokumenthantering' Version 0.5 Workshop Kontaktperson: Sergio Rojas...idag saknas gemensam hantering ingår i Dossier av interna möten, struktur dokumentation - Dossiernr: int "Undernivå till Dossier" Notation: 0..* Avdelningsmöte notes Kallelse Protokoll Ett problem idag är Gruppering av ärenden att... tex vid personalärenden (70801) * Typen central för Kommentar/beskrivning sökbarhet. Nyttan med sökbarhet är särski l d hantering vid handläggning. relaterar * till Ärende Ärendetyp 0..* - löpnr: int - diarienr: int notes - avslutsdatum: date * - ärendestatus: lov * - sekretessmärkni ng: int Aktör är en Aktör i ärende - organisationsnr: int - firmatecknare: text - epostadress: text - telefonnummer: int Bankkontoansökan Överklagan Ansökan Remiss * - postadress: text - namn: text - kontonummer: int notes notes Rekrytering Skapa ärende: - personnummer: int Förfrågan (från Kan komma från Arbetsuppgift/åtgärd som har allmänheten) extern part - Ska handlägga start- och slutpunkt ska notes - Ska diareföra dokumenteras Sökbarhet - Kräver åtgärd (offentlighetsprincipen - erbjuda notes - Kan komma från insyn i ärendets status) Frågor - Externa extern part förfrågningar från allmänheten Aktörtyp...idag saknas en närmare koppling mellan beslut och notes ärende Tex Avsändare, Handläggare, Organisation Styrande och stödjande dokument Rutinbeskrivning Styrelseprotokoll Samverkansprotokoll Användarhandbok Verksledningsbeslut Regeringsbeslut Regleringsbrev Policys Sprida information Manualer (v årt) Utestående frågor Av delningsbeslut Riktlinjer Regleringsbrev Utbetalning Av stämningar Verksamhetsplan Lathundar Räntekompensationer Insättningar Dokumenthanteringsplan Instruktioner Korshänv isning Allmänna systemkrav: Lätt att diarieföra (få moment, snabbt) Enkelt och lättillgängligt Lagring, arkivering Informationsbärare som i normalfallet har anknytning till ett ärende Samla information från olika källor Handling - informationsklass: int Delårsrapport - format: lov Årsredovisning * Yttranden - status: lov Statsupplåningsrapporten - inkommet: int - upprättat: date Projektbeställning - gallringsfrist: int Fikabeställningar Kundbrev * - PULmarkering: boolean - sekretessmarkering: boolean Förstudierapport Utredning Tjänsteanteckning (efter telefonsamtal etc) notes Handlingar i ett ärende skall Dragningsresultat numreras i kronologisk ordning. EU-betalningar Andra myndigheters regleringsbrev Fullmakter Ramavtal Lån- och placeringsavtal Upphandling (-ramavtal, -avtal) Valutatermins avtal Korrespondens Statistik Broschyrer Förstudiebeställning Arkivbeskrivning Korrespondens med andra myndigheter Vinstplan Kontoutdrag Remissvar Informationsklass Inkommet Firmatecknare Upprättat Garllringsfrist Leveransavtal Projektrapport Kursutvärdering Hermesrapport Gallringsbeslut Presentationer och föredrag Upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut etc) Blankettter Bokning Svarskort Atal Beslut Promemorior (interna) Uppgiftsblankett (tex angående insättningsgarantiavgifter) Ansökan l edi g tjänst Värdeintyg Bankkontoöppningar Valutakontoansökan Beslutsdokument Kundundersökningar Projektdokumentation Klagomål/synpunkter allmänhet Rapporter/utredningar

69 Vi behöver ta höjd för: e tjänster e legitimationer, e signaturer e diarium Integration mot Riksgäldens affärssystem Styrda automatiserade handläggningsflöden e arkiv, system för bevarande Sid 69

70 Ställningstaganden innan val av ramavtal Sid 70

71 Förstudierapport Sid 71

72 Sid 72 Tidplan

73 RFI Request for information I syfte för att kunna kravställa den mest effektiva lösningen både när det gäller funktioner och driftskostnader beslöt Riksgälden även att göra en RFI. Vi hade bytt fokus från köpa tjänst till att köpa produkt och därmed också bytt RAM avtal. I RFI:n ställdes frågor bl. a kring teknisk data, grund funktionalitet, uppskattad tid för implementering samt kostnad. Vi fick möjlighet att testa kravformuleringar och få frågor besvarade utan att vara i skarpt läge. Sid 73

74 Avropsförfrågan Sid 75 Framtagning av avropsunderlag: Funktionella krav arkivarie, registrator, juridik Icke funktionella krav IT arkitekt, förvaltning, utvecklare, drift, säkerhet Kommersiella krav förvaltning, arkitekt, juridik, upphandling Erfarenhet & kompetens förvaltning, arkitekt, juridik, upphandling, testledare Pris förvaltning, arkitekt, juridik, upphandling, beställare

75 Tidplan avrop Sid 76 1 dec 2011 Utskick av avropsförfrågan 20 dec 2011 Sista dag för anbud jan feb 2012 Utvärdering av inkomna anbud 15 feb 2012 Tilldelningsbeslut mars/april 2012 Kontraktsskrivning med vald leverantör mars/april 2012 Planering av genomförandeprojekt april 2012 Start av genomförandeprojekt

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium PM RFI Request for information 1 (8) Dnr 2010/1431 2011-06-08 Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Administrativa bestämmelser...

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal Vi som är här idag Mikael Larsson Förvaltningsansvarig ramavtal Programvaror (mikael.larsson@kammarkollegiet.se)

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet?

Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet? Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet? Jan Lundh, Upphandlingsenheten, Verva Förstudie IIS Infratjänst, Informationsförsörjning och SHS Högbo Brukshotell,

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Ramavtalsupphandling E-förvaltningsstödjande tjänster 2010. Inledande text 1 (21)

Förfrågningsunderlag. Ramavtalsupphandling E-förvaltningsstödjande tjänster 2010. Inledande text 1 (21) 1 (21) Förfrågningsunderlag Ramavtalsupphandling 2010 Inledande text 2 (21) Innehållsförteckning; Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Kammarkollegiets uppdrag 4 1.2 Upphandlingens bakgrund och syfte 4 1.3 Annons

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 1 (31) Fastställd: 2013-11-29 Diarienr: 96-43-2013 Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 2 (31) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund 5 2.2 Mål och syfte 5

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

The Capital of Scandinavia 2013-11-07

The Capital of Scandinavia 2013-11-07 The Capital of Scandinavia 2013-11-07 Foto: Anna Rut Fridholm, Dagens Samhälle 2013-11-07 Sida 2 2013-11-07 Sida 3 Informationsteknikens bidrag. 2013-11-07 Sida 4 2013-11-07 Sida 5 2013-11-07 Capital of

Läs mer

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012 Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010 Avropadagen 23 oktober 2012 Agenda Information om ramavtalet Licensförsörjning 2010 Kort information om ramavtal Öppna programvaror 2010 Kort

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

Bilaga 10. Priser 1 (20)

Bilaga 10. Priser 1 (20) 1 (20) Bilaga 10 Priser Innehåll 2 (20) Priser 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ändring av pris 3 2 Priser e-förvaltningsstödjande tjänster 4 2.1 Kontaktstödjande tjänster 4 2.2 Verksamhetsstödjande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 1 (22) 2013-04-26 Dnr 93-37-10 Version 1.10 Vägledning för avrop från Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 2 (22) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik...2 2 Inledning...2 3 Avropsberättigade...2

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev augusti 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev februari 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT området

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-25 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Sundsvall 29 september 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer