Flykten för sitt liv. På ledningsgruppen. De menade att han skämtade KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flykten för sitt liv. På ledningsgruppen. De menade att han skämtade KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV"

Transkript

1 KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV Flykten för sitt liv Då man till sist lämnar en sluten grupp handlar det ofta om att fly för sitt liv. Jag tänker på situationen som David hamnade i sedan han anlitats för att försöka lindra sin kung Sauls plågor då ångestens och rädslans demoner ansatte honom. (1 Sam 18:10-12) Maktledaren är ofta ansatt på det sättet, men låter sällan sin omgivning se hur plågad han är. Sömnlöshet, ätstörning och ångestattacker döljs, men kommer fram under ensamma nattimmar. Plötsligt blir David medveten om att Saul under sänkta ögonlock har fokuserat på honom, och att David nu utgör måltavla för det tunga spjut som vilar i kungens hand. Det står i Bibeln att David reste sig upp och sprang därifrån. Han flydde för sitt liv. Det är inte fel när spjutet flyger genom luften att fly för sitt livs skull! Men den sorti man gör då kanske inte alltid är så vacker och hedervärd. Det är inte alltid man gör det genomtänkt och helt i överensstämmelse med protokollet. Man kanske lämnar en del ouppfyllda löften, obetalade skulder och en del outredda förhållanden bakom sig. Kanske fanns det utfästelser som man nu inte kommer att kunna uppfylla. Och allt detta överlämnas nu i ledarens händer som potentiellt anklagelsematerial mot mig! På ledningsgruppen På nästa ledningsgruppsmöte förklarar Saul varför David inte kommer att närvara. Vi hade kommit överens om att David skulle spela mellan 9 och 4 varje dag och två kvällar i veckan. Han har fått betalt i förskott, och så sticker han. Jag bara satt här och skötte om mitt spjut, och nu riktar han alla möjliga sjuka anklagelser mot mig att jag skulle vara ute efter att vilja ta hans liv. Det är ju inte klokt vad han har rört till det. Om David bara ville komma tillbaka skulle vi kunna reda ut allt det är och det gamla skulle vara glömt. Ni förstår väl att det är något underligt med honom när han inte ens vill komma hit och ha ett möte med mig och mina medhjälpare så vi får höra vad han svarar på våra frågor och vad han har att anklaga oss för. Vi skulle gärna vilja ha en bandspelare där, eller kanske en videokamera, så att vi kunde spela in och sända runt hans berättelse till andra. Det är ju i hans eget intresse också. Då kan han ju bli rentvådd. Har han inget att dölja så ställer han ju upp på det. Hans agerande bevisar ju hans motiv! Innan han har visat ett helgat sinnelag och en vilja att ödmjuka sig tror jag det är viktigt att vi inte har något med honom att göra och att, om han hör av sig till er, ni i stället hänvisar honom till mig. Vi ska nog ha så lite som möjligt att göra med honom nu då han är så totalt förvirrad och det gäller alla andra också i vår bekantskapskrets. De menade att han skämtade Jag tror att man kan leva sig in i hur frustrerande och svårt det är att i en situation som denna besluta sig för att ändå bryta upp; litet av Lots kamp i Sodom. Han dröjer sig kvar i en förhoppning om att kunna åtminstone rädda några trots att änglar från Gud själv manar på honom och familjen och försöker få dem att skynda sig. Läs gärna berättelsen i 1 Mos 19 från det perspektivet: Och männen sade till Lot: Har du någon mer här, någon måg, eller några söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, så för dem bort ifrån detta ställe. Ty vi skola fördärva detta ställe; ropet från dem har blivit så stort inför HERREN, att HERREN har utsänt oss till att fördärva dem. Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: Stå upp och gå bort ifrån detta ställe; ty HERREN skall fördärva staden. Men hans mågar menade att han skämtade.

2 När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning. Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen jämte hans hustru och hans båda döttrar, ty HERREN ville skona honom; och de förde honom ut, och när de voro utanför staden, släppte de honom. Lämna beskyddet Det är smärtsamt att komma fram till ett beslut att bryta upp. Retoriken du lyssnat till under en lång tid, och själv trott på, gör gällande att det är bara i församlingen du kan vara trygg. Där utanför härjar djävulen och hans demoner. Dina barn kommer att bli ondskans offer. Du kan räkna med att förtäras av allehanda sjukdomar. Och även om du inte full ut tror att det är på det sättet blir det ändå en vandring ut i det okända. Du kan också räkna med att varje problem, olycka eller sjukdom som råkar inträffa i ditt eller någon familjemedlems liv, som blir känt för gruppen, kommer att basuneras ut som ett tydligt bevis för att ni lämnat beskyddet, lever i uppror och skördar frukten av denna synd genom att någon fått njursten, företaget du jobbade för avskedar ett antal av vilka du är en, eller att någon snor din plånbok på bussen på väg till jobbet. Du saknar andligt beskydd, alltså råkar du ut för detta. Det har berättats för mig från ett slutet sammanhang att de som begärt utträde tvingas skriva under ett dokument som slår fast att de medvetet lämnar ledarens ansvarsområde, att de inte längre åtnjuter hans beskydd. Det hjälper inte att du inser att sådana händelser helt enkelt tillhör det Paulus menar då han säger att inga andra prövningar har mött er än sådana som vanligen möter människor, d.v.s. det som beskrivs som andlig kamp eller tolkas som bevis för demonernas aktiviteter utanför beskyddet är helt enkelt sådant som vi vanligtvis kallar LIVET. Sådana saker som händer i våra liv utan att ha djupa andliga orsaker, eller vara bevis för eller emot något eller någon används nu mot dig. Ofta får man hjälp att komma loss genom att situationen helt enkelt blir så ohållbar för den som aktivt börjat se sig om efter en väg ut att man med eller mot sin vilja tvingas till uppbrott. Ledaren, som nästan alltid är väl medveten om den pågående brottningskampen, brukar i sådana situationer vara intresserad av att få slut på det hela. Du har börjat utgöra en allt för stor risk för hans inflytande inför omgivningen, alltså för hans maktsfär. Dina ifrågasättanden och tvivel skulle kunna smitta av sig. Därför är det bättre att få fram ett beslut, ett antigen eller. Det kan i sådana lägen bli så att ledaren tar initiativ till en slags kompromiss, ett förslag om hur det hela kan lösas, och ofta söker han då även avtvinga dig ett löfte om tystnad och återhållsamhet sedan du lämnat gruppen. Tiga, lida eller söka hjälp Efter att ha lämnat sekten följer en lång tid i djup smärta och vånda då man verkligen är helt medveten om att man förlorat sina närmaste till en mörk kraft som suger dem allt djupare in i maktutövningens svarta hål. Våndan kanske är så stor att du mest bara försöker överleva och inte riktar speciellt mycket tankar åt dessa familjemedlemmars situation under den första turbulenta tiden, men efterhand börjar frågorna komma om hur en normal sorts familjerelation skulle kunna se ut i detta onormala läge. Träffas inte träffas. Prata inte prata. Fråga inte fråga. Visa intresse försöka vara likgiltig. Kan vi sätta upp några spelregler i umgänget som vi kan vara överens om, eller ska vi bara stillatigande acceptera sakernas tillstånd och inte prata alls? Här känner man som förälder ett STORT behov av hjälp, men den är inte lätt att få. De flesta normala rådgivare eller själavårdare saknar insyn och erfarenhet från den här typen av sammanhang och kan därför inte ge

3 speciellt många råd som fungerar. Personer i din omgivning kommer att tro att det är sagor och fantasier du berättar om, och för att inte öka på din sociala isolering väljer du att tiga och lida. När du ibland möter någon som faktiskt vet något om vad du är med om kan det vara svårt att få till ett samtal som leder någon vart eftersom det inte finns några tydligt utmärkta leder att följa på den här kartan. Har du turen att ha kvar någon vettig relation inne i gruppen kan den personen möjligen bli en slags kontaktpunkt, en förhandlingspartner, som kan hjälpa till att bibehålla relationer som är viktiga för dig. En slags förhandling Några saker brukar man komma fram till som en slags överenskommelse, uttalade eller underförstådda: Vi kan träffas, på villkor att. Det finns naturligtvis sekter som så intensivt motarbetar deltagarnas familje- och släktrelationer att det inte är möjligt över huvud taget att ha kontakt. Det handlar troligen om ett ganska litet antal med kristna anknytningar som har detta hårda förhållningssätt. Men vi ska inte glömma att det finns ett drag i sekternas förhållningssätt som lätt smittar över även på mera moderata grupper. Det handlar då kanske om en mera allmän attityd gentemot de äldre, de etablerade, de ifrågasättande, där familj- och släktrelationer bara blir en del i helhetsbilden av att det som finns utanför utgör ett hot mot gruppens andliga liv. De flesta sammanhang ger medlemmarna möjlighet att träffa familjerna och ha en viss reglerad kontakt. Tidsrestriktioner, begränsning i antal tillfällen, direktiv angående samtalsämnen som får behandlas, begränsningar av vad man får ta emot i form av gåvor vilka anses kunna vara bärare av onda makters inflytande eller vilka personer ut familj och vänkrets som inte anses lämpliga att möta tillhör mönstret och du måste vara medveten om detta. Jag inser att det låter abnormt när du läser det, men inte desto mindre är det en verklighet. Resonemangen kanske inte direkt följer ett förhandlingsmönster, men alla blir successivt medvetna om att det är så de ska uppfattas. Debriefing Sedan sektmedlemmen tillbringat tid med familjemedlemmar kan man därefter räkna med att någon form av debriefing kommer att äga rum i form av ett samtal med någon ledare, kanske någon form av intervju eller ett samtal i själavårdande syfte. Bara på misstanken kommer det att bli fråga om ett mera renodlat förhör. Jag har ett band i min ägo där en av ledarna i gruppen vi tillhörde utför ett förhörsliknande samtal med en medlem och hans hustru efter att de kommit hem från en resa tillsammans med en som misstänks vara på väg att lämna gruppen, i det här fallet var det jag som var misstänkt. Inledningsvis verkar det som om syftet med samtalet är att vara dem till stöd, men allt eftersom frågorna ställs blir det tydligt att det är ett förhör som är ämnat att kartlägga mina aktiviteter, eftersom jag vid denna tid fortfarande finns med i sammanhanget, men har dragit på sig misstanken om att vara på väg ut. Det är en tunn fernissa av omsorg om de förhörda som stryks över det hela, men det är i första hand förhörsatmosfären som kvarstår som minnen och intryck hos dem som var med om denna förödmjukande och skrämmande händelse. Tveksamheten inför att ha kontakter med personer utanför sekten uppstår efter hand från sektmedlemmens egen sida, inte minst med erfarenhet av vilka svårigheter det leder till. Förhörsliknande utfrågningar om vad man pratat om vid sammanträffandet, som syftar till att försöka avlägsna felaktiga tankegångar medlemmen råkat ta till sig vid mötet kan bli så plågsamma att man väljer att avstå från att mötas. Är man dessutom medveten om att man kan komma att bli

4 indragen i samtal med sina släktingar om sektens trosuppfattningar, ledarens maktutövning, försök till övertalning att lämna gruppen eller annat av det slaget är detta ännu en orsak till varför man inte vill komma till träffen. Det blir så jobbigt. Först ska jag där försvara, förklara och skönmåla inför kritiker, sen ska jag träffa mina ledare för att berätta om samtal som har förts med familjemedlemmar som jag ändå har någon slags kärleksfull relation till men som totalt underkänner det jag håller på med. Man har varit involverad i samtal av kritisk art om sin ledare med andra, och måste nu övertyga honom om att man inte för ett ögonblick uttryckt kritik mot honom, eller tagit till sig kritiska tankar mot ledarskapet därifrån. Och sedan bearbeta. Bearbetningen kan man ganska ofta stänga av genom att involvera sig i det slavliknande arbetsprogrammet men det kommer ändå ögonblick, speciellt i anslutning till träffar med dem utanför, då det blir jobbigt, och då inte ens en grupp av likasinnade vänner klarar av att skingra molnen, lindra saknaden. Bibehåll kontakten Efter hand utvecklas ett mönster av att besöka varandra, exempelvis på födelsedagar och andra högtider, jul och midsommar, någon dag på semestern Detta är en möjlighet att hålla kontakten på en någorlunda ofarlig nivå. Vi träffas, fikar, äter tårta, pratar väder och vind, men vi finns i varje fall kvar i varandras liv. Jag tror att det är viktigt att bibehålla alla kontaktmöjligheter som finns, även om det är frustrerande att mötas och inte få något viktigt sagt. Man känner det som om jag hade velat prata om något som gällt situationen den andre befinner sig i. Hur mår de, åt vilket håll går det, är gruppen intakt, ledaren fortsatt den som har kontrollen? Det är så mycket jag vill veta för att känna att jag får kraft att kämpa vidare, men det blir ofta att läsa mellan raderna, lyssna till kodade budskap eller en formulering som avslöjade mer än vad som var meningen. Det är också svårt att hålla tillbaka, att inte skicka halvt eller helt uttalade budskap och skapa den obehagliga stämning vi alla ville undvika. Och när sektmedlemmen lämnar sammankomsten långt tidigare än planerat på grund av den obehagliga stämning som uppstått kramar ångesten hjärtat: Var det sista gången vi sågs? Sa jag för mycket? Tvivlar hon på min kärlek till henne efter det som blev sagt? Kan man ge några råd? Kan man ge några goda råd om hur man kan försöka att agera för att bibehålla kontakter? Jag vet faktiskt inte om det är möjligt, men här är några tankar som man kan fundera över: Bli uppfinningsrik när det gäller anledningar att fira, att festa, att göra skojiga saker tillsammans. Dra in familjens medlemmar i planeringen, planera tillsammans, jobba tillsammans. Försök att stödja de intressen som du vet har funnits i ditt släktings liv, men som kvävts eller skuldbeläggs av gruppen. Den normalitet som hänger ihop med vanliga vardagsintressen; sport, musik, friluftsliv, utlandsresor etc. kan återge familjemedlemmen en känsla av vad livet egentligen kunde handla om, i stället för den ofrihet och ständigt pågående verksamhet som slukar all tid och alla resurser i deras liv. Det är kan vara några råd för att hålla ut men framgångsmöjligheten är jag osäker på. Brevet

5 Min gode vän som jag nämnt om gav uttryck för att han kände att han måste få säga som det är, lägga en grund av sanning för fortsatt umgänge med dem i familjen som var kvar i det slutna sammanhanget. Han formulerade, som så många andra av oss gjort i brevform ett dokument till sina barn, som skulle kunna vara något att gå tillbaka till, hänvisa till, något att hoppas på i de mörkaste dagarna. Brev av den här sorten är tänkt att fungera som en slags ankarplats för tankar och känslor i lägen då det efterlämnade barnet kommer till besinning. Då kommer den kvarlämnade familjemedlemmen att leta fram brevet, läsa och de sista fjällen faller från hans ögon och hans ser. Är detta fantasier, ett svagt hopp för ett plågat hjärta, eller ligger det erfarenhetsmässigt något i det här tillvägagångssättet? Visst vore det intressant med mera forskning kring beteendemönster i slutna grupper och vad det är som får någon att bestämma sig för att till sist lämna. Det finns inte mycket beskrivet i litteraturen, i biografier och vittnesbörd av att den skrivna uppgörelsen med sekten i form av ett vädjande brev till sina anhöriga skulle ha någon större effekt. Men det är ändå något som kanske finns med som en del i en helhetsbild, där det är svårt att veta fullt ut vilka faktorer som är de mest betydelsefulla. Bekräftad kärlek Brevet behöver innehålla en bekräftelse av den kärlek som fortfarande finns från dens sida som finns utanför eller lämnat gruppen till den som blivit kvar. Det är naturligtvis viktigt eftersom samvetet gnager, anklagelser och självanklagelser kommer och våndan är nästan outhärdlig under vissa perioder. Det var ju inte brist på kärlek till barnet som fick en förälder att bryta upp ur gruppens destruktiva miljö. Det är viktigt att den kvarvarande förstår. Det känns också viktigt, speciellt i fråga om föräldra- och barnrelationer, att få säga förlåt. Förlåt att jag tog dig med in i gruppen. Förlåt att jag var en medlöpare. Förlåt att jag stöttade ledningen även då de förgrep sig på människor, inklusive dig och gick långt över gränsen för det tillåtna. Förlåt att jag påverkade dig att stänga dina ögon vid tillfällen då jag förstod att du såg något som jag själv inte ville se. Förlåt att jag lämnade dig, i ett läge som utsatt dig för ännu mer plåga. Förlåt att jag nu ifrågasätter det som du tycker är det viktigaste i ditt liv. Förlåt att jag attackerar det som du håller kärt. Förlåt att jag tvingar dig att besluta om du ska gömma det här brevet, riva det eller ge det till ledaren, (det enda acceptabla beslutet för en lojal medlem) och utsätta dig för risken att råka ut för repressalier. Men sen måste sanningen fram, sanningen så som jag ser den. Fakta, baserade på händelser som den kvarvarande kanske har svårt att verifiera. Saker som hänt, uttalanden som gjorts, behandling av människor i gruppen som skett offentligt eller i hemlighet måste avslöjas. Vädja till samvetet, hoppas på viljan att vara ärlig, väcka en lust att upptäcka vad det egentligen handlar om bakom kulisserna. Det är ett hopp som ganska ofta är fåfängt. Men det är ett hopp, och vilka är vi att vi skulle avråda från att använda den enda tillgängliga vägen att kommunicera som finns? Bli inte besviken om du får veta att brevet kastats, hamnat i ledarens arkiv eller inte ens lästs. Det är handlingar som tillhör mönstret. Det är på ytan den förväntade responsen, något annat skulle försätta personen i en konflikt gentemot ledningen, och framtvinga en omedelbar kris. Den drabbade tredje generationen Vetskapen att en maktfullkomlig, despotisk ledare ska få ha första tjing på mina barnbarn är nästan ännu svårare att handskas med än då det gäller ens barn eller andra familjemedlemmar. Barnbarn ens eget kött och blod nästan alltid helt oskyldiga till att de hamnat i ett sammanhang som ofta

6 präglas av bristande tid med föräldrarna, vålds- och bestraffningsinriktade uppfostringsmetoder, ett undervisningssystem i sektens skola som ibland begränsar barnens möjligheter till en sund och fri åsiktsbildning och en vidgad världsuppfattning. Deras framtid är helt instyrd i att följa i föräldrarnas fotspår som tjänare åt en ledare vars personliga ekonomi och framgång bygger på den kader av människor som uppoffrar sig och satsar allt. En del far- eller morföräldrar kommer i konflikt mellan hänsynstagandet till sina barn och insikten om att deras barnbarn eller andra barn i den slutna gruppen vanvårdas. De ser brister i barnens utveckling, tecken på att aga eller våld används i uppfostran, näringsbrist, dålig hygien eller att det ofta förekommer psykisk misshandel från ledarnas eller föräldrarnas sida gentemot de yngsta. Men hur ska man göra? Jag vet att jag borde rapportera till de sociala myndigheterna. Vad kommer då att hända? Kommer det inte att slå in en kil i förhållandet som aldrig kan övervinnas? Tänk om de tar barnen och flyr, kanske försvinner till någon grupp i det internationella nätverk sekten tillhör? Om de hotas, kan de gripa till motåtgärder och attackera oss? Det finns många frågetecken, och inte något som kan ses som det enda rätta sättet! Måste man ändå inte se till de maktlösa först? Föräldrarna i fråga, som är offer i sekten är ändå vuxna människor, ansvariga för sina handlingar och därmed även juridiskt ansvariga. De minderåriga har ingen som talar för dem, och de behöver någon som ser till deras intressen och behov, även om det leder till en svår konflikt. De troskyldiga Min grundtanke är att barnet i sin naivitet är både mer sårbart och samtidigt mer skyddat. Jag resonerar så här: Ett barn kan inte ha perspektiv på alternativ. Barnet som ligger vid moderns bröst och ammar har inte anledning eller möjlighet att fundera på om den bröstmjölk som kommer från mamma är den bästa som står till förfogande. Jag undrar vad som serveras i grannhuset? Är den här mjölken näringsriktig, får jag det jag behöver, kunde jag välja något annat i stället? Det vi dom - perspektiv som långsamt vaknar till liv hos barnet präglas under lång tid av att vi är bäst, och det är svårt att hantera mångfald. Att vi har rätt måste med nödvändighet betyda att andra har fel tänker barnet naivt. Den här naiviteten är attraktiv för fanatiska rörelser som värvar tonåriga fanatiker, eller som tränar barnsoldater. I sekten är det på samma sätt en framtidsmöjlighet att få träna upp barnen som är rena, d.v.s. som aldrig varit utanför stängslet och sett. Deras sinnen är opåverkade. Den fascinerande filmen The Village, skriven och regisserad av M. Night Shyamalan och med Sigourney Weaver, William Hurt och Joaquin Phoenix i några av huvudrollerna beskriver hur en grupp amerikaner beslutar sig för att försöka undfly ett ondskefullt samhälle och bygga sig en ny framtid inne i skogen. För att hålla kvar dem som växer upp i byn uppfinner de äldste mystiska, hotfulla varelser som befolkar den omgivande terrängen. Detta hot är nog ända tills kärleken mellan ett ungt par i byn sätter den slutna miljön på sitt yttersta prov - och kärleken segrar. Men uppoffringarna är stora och byn blir aldrig densamma igen. Våldet som minnesförstärkare En annan viktig sida av varför lagen behandlar barn och vuxna olika är att barn inte kan ha perspektiv på avgivna löften. En 10-åring som vill ha en hundvalp kan med övertygelse svära på att gå ut med hunden två gånger om dagen och alltid plocka upp bajset. Rumsstädning kan kastas in i förhandlingarna, liksom att kamma hunden varje vecka, allt för att uppnå det åtrådda målet. Men verkligheten sedan hunden blivit en del av vardagstillvaron ser helt annorlunda ut. Då är det svårt

7 att minnas löftena. Det är därför bestraffningar så snabbt blir en så viktig del av fostran i sekten. Det gäller ju att förstärka minnet av löften som getts: inte synda, inte tänka orent, inte syssla med oväsentliga saker. Och våldet blir en del av ens livssituation. Jag förtjänar stryk, jag är ju så dålig! Den nedbrutna självkänslan hos sektmedlemmar tillhör nog de svåraste delarna att bearbeta och är en avgörande orsak till att man blir kvar. Här i den slutna gruppen är jag trots allt accepterad, fast jag är så dålig. Hur skulle det bli för mig att vistas bland normala människor, tänker man. Det liknar till stora delar den självkänslans kris som den misshandlade bär med sig från en övervåldssituation, som får henne att se sig som utsatt för ett slags rättmätigt våld. Barnet först Därför måste den maktlöse få stöd. Barnet först. De som i sin svaghet utsätts för kontinuerliga repressalier, eller som på grund av föräldrarnas vanvård inte får tillgång till en uppväxtmiljö som tillförsäkrar dem en trygg boendemiljö, hela och rena kläder, rent vatten, näringsriktig kost, en meningsfull fritid och en utbildning som tillvaratar barnets utvecklingsmöjligheter behöver stöd från en kärleksfull omgivning. Till sist måste man som vuxen ta ett beslut. Det är inte lätt, men det är nödvändigt. Det finns möjlighet att anmäla anonymt, men det finns ett absolut ansvar att anmäla till samhällets myndigheter vad som sker. Det ansvaret har vi alla, juridiskt och moraliskt. Där måste vi dra en moralisk gränslinje någonstans. Du får lov att som mor- och farförälder sätta barnbarnens hälsa och utveckling i första rummet. Risken att helt förlora kontakten ska inte underskattas, men jag tror man måste ta den. Så här säger en av dem som brottas med frågan: Att mina barn och barnbarn befinner sig i sekten får inte bakbinda mig, jag tänker absolut inte avslöja dem. Men jag har försökt tänka på detta med maktmissbruk och medberoende som någon slags drog. Om jag hade knarkat och mina barn också hamnat i knarkarkvartar och jag sedan hade blivit fri från knarkberoendet men barnen varit kvar, hade inte fått hindra mig från att varna för knarket och dess konsekvenser. Jag skulle också ha agerat för att rädda mina barn, avslöja en langare osv. I barnkonventionen och överenskommelser om mänskliga rättigheter ingår ju barnens rättigheter som oerhört avgörande och viktiga. Barnkonventionen slår tydligt fast de rättigheter barn har i samhället och de skyldigheter som åvilar de vuxna och det offentliga då det gäller att tillförsäkra barnet dessa rättigheter. Socialtjänstens besök Jag har hört berättelserna om barn som varit inlåsta i en sluten grupp då någon från socialtjänsten kommit på besök. Barnen har efteråt berättat hur de med minspel, långa blickar och liknande signaler, försökt att sända ett underförstått, mentalt budskap till besökaren utifrån. De hade hoppats att nödropen skulle nå fram. Låt mig säga till dem som från socialtjänsten kommer i kontakt med barn och vuxna som lever i sekter: Vidga perspektivet. Ofta är okunnigheten om hur sekter fungerar så stor, och på många sätt förståelig. De flesta i vårt samhälle kommer aldrig i kontakt med de slutna grupperna och tror sig felaktigt aldrig kunna bli ett offer. Ta in specialkompetens och titta inte bara på hur barnet har det rent materiellt och till det yttre. Finns det flera barn i gruppen finns det stor anledning att titta på dem också. Det kan finnas de inom och utanför gruppen som andas hopp när ni dyker upp. Gör dem inte besvikna. Lyssna noga, läs mellan raderna, lyssna till det som inte blir sagt, men antyds. Om man sitter isolerad på den öde ön och ett fartyg dyker upp vid horisonten vaknar hoppet. Kanske saknar man resurser att tända en brasa eller på annat sätt väcka uppmärksamhet. Man är

8 beroende av att kapten ombord mer noggrant än vanligt använder sin kikare och kollar in strandlinjen, försöker urskilja någon rörelse eller andra tecken på liv. Den uppgivenhet som de måste känna som ser fartyget stäva iväg mot horisonten, utan tecken på att svänga av och närma sig ön är svår att förstå för den som aldrig varit där. Det kanske tycks som ett avlägset hopp för sektmedlemmen att journalisten dyker upp, socialtjänstpersonalen kommer eller Skolverket synar gruppens friskola i sömmarna. Men det är ett hoppets tecken. Gör dem inte besvikna. När någon utifrån dyker upp söker gruppen samla sig inåt, hålla skenet uppe och bete sig som om allt är ok. Lärare tiger, rektorn gömmer komprometterande dokument, allt är så harmoniskt. Man drar sig inte för lögner, man är beredd att avge falskt vittnesbörd. Barnen dras in, ofta omedvetet i detta och kan på direkta frågor svara på ett sätt, samtidigt som ögon och kroppsspråk säger något helt annat. Att lyssna på barnet handlar också om att verkligen se barnet, att inte naivt tro att de kommer att utsätta sig för stora risker genom att ge uttömmande och sanningsenliga svar när andra människor finns inom hörhåll. Vid samtal måste man ha en genomtänkt strategi som separerar maktmänniskan från offren, som skapar en absolut visshet om att uppgifterna inte kommer att göras tillgängliga för andra i sekten och som tar hänsyn till den självpåtagna censur offren ständigt lever med.

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Var är du? Bergslagskyrkan, Nora, 31 jan -16

Var är du? Bergslagskyrkan, Nora, 31 jan -16 Var är du? Bergslagskyrkan, Nora, 31 jan -16 - Anna Lennartsson, 35 år, uppvuxen utanför Fjugesta, men varit därifrån flera år när jag jobbade med UMU, reste mycket och bodde på västkusten. - Närke igen

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning EVIGHET Budskap om evig räddning EVIGHET De ting som synas, äro för en tid, men de som inte synas, eviga, 2 Kor. 4: 18. Vi är vandrare på Tidens väg, varje tickande av klockan markerar ett fotsteg, varje

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23 1 Tunadalskyrkan 13 04 14 3 söndagen i påsktiden Ps 23 Vi använder många symboler och bilder för att beskriva det som är svårt att beskriva. Det kan handla om egenskaper, det kan handla om uttryckssätt,

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek?

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek? Predikotext: Rom 13:8-10 När jag blir ombedd att viga människor som vill gifta sig, har vi alltid några samtal innan själva vigseln. En av de frågor som jag då alltid ställer är: Varför älskar du din blivande

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Aktiva och passiva handlingsstrategier

Aktiva och passiva handlingsstrategier Aktiva och passiva handlingsstrategier en sammanfattning Hela livet ständiga ställningstagande Det finns en uppgift om att vi varje dygn utsätts för ca 45 000 valsituationer, varav ca 7 000 gånger är medvetna

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Om tröst och att trösta 1

Om tröst och att trösta 1 Åsa Roxberg Om tröst och att trösta 1 Michael 2010; 7: 282-6. Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i Jobs bok

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten ACoA:s Mötesordning för telefonmöten Kursiv stil = instruktion till mötesledaren. Ska inte läsas högt. Fet stil ska läsas högt. Ring inte tidigare än 5 minuter innan mötet startar, för då kan tekniska

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden 090503 Det är en ganska märklig text vi snart ska läsa. Den är lite märklig och svår både i sitt innehåll, men också kanske för att den återger ett så speciellt tillfälle.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer