Flykten för sitt liv. På ledningsgruppen. De menade att han skämtade KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flykten för sitt liv. På ledningsgruppen. De menade att han skämtade KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV"

Transkript

1 KAPITEL 2.1: FLYKTEN FÖR SITT LIV Flykten för sitt liv Då man till sist lämnar en sluten grupp handlar det ofta om att fly för sitt liv. Jag tänker på situationen som David hamnade i sedan han anlitats för att försöka lindra sin kung Sauls plågor då ångestens och rädslans demoner ansatte honom. (1 Sam 18:10-12) Maktledaren är ofta ansatt på det sättet, men låter sällan sin omgivning se hur plågad han är. Sömnlöshet, ätstörning och ångestattacker döljs, men kommer fram under ensamma nattimmar. Plötsligt blir David medveten om att Saul under sänkta ögonlock har fokuserat på honom, och att David nu utgör måltavla för det tunga spjut som vilar i kungens hand. Det står i Bibeln att David reste sig upp och sprang därifrån. Han flydde för sitt liv. Det är inte fel när spjutet flyger genom luften att fly för sitt livs skull! Men den sorti man gör då kanske inte alltid är så vacker och hedervärd. Det är inte alltid man gör det genomtänkt och helt i överensstämmelse med protokollet. Man kanske lämnar en del ouppfyllda löften, obetalade skulder och en del outredda förhållanden bakom sig. Kanske fanns det utfästelser som man nu inte kommer att kunna uppfylla. Och allt detta överlämnas nu i ledarens händer som potentiellt anklagelsematerial mot mig! På ledningsgruppen På nästa ledningsgruppsmöte förklarar Saul varför David inte kommer att närvara. Vi hade kommit överens om att David skulle spela mellan 9 och 4 varje dag och två kvällar i veckan. Han har fått betalt i förskott, och så sticker han. Jag bara satt här och skötte om mitt spjut, och nu riktar han alla möjliga sjuka anklagelser mot mig att jag skulle vara ute efter att vilja ta hans liv. Det är ju inte klokt vad han har rört till det. Om David bara ville komma tillbaka skulle vi kunna reda ut allt det är och det gamla skulle vara glömt. Ni förstår väl att det är något underligt med honom när han inte ens vill komma hit och ha ett möte med mig och mina medhjälpare så vi får höra vad han svarar på våra frågor och vad han har att anklaga oss för. Vi skulle gärna vilja ha en bandspelare där, eller kanske en videokamera, så att vi kunde spela in och sända runt hans berättelse till andra. Det är ju i hans eget intresse också. Då kan han ju bli rentvådd. Har han inget att dölja så ställer han ju upp på det. Hans agerande bevisar ju hans motiv! Innan han har visat ett helgat sinnelag och en vilja att ödmjuka sig tror jag det är viktigt att vi inte har något med honom att göra och att, om han hör av sig till er, ni i stället hänvisar honom till mig. Vi ska nog ha så lite som möjligt att göra med honom nu då han är så totalt förvirrad och det gäller alla andra också i vår bekantskapskrets. De menade att han skämtade Jag tror att man kan leva sig in i hur frustrerande och svårt det är att i en situation som denna besluta sig för att ändå bryta upp; litet av Lots kamp i Sodom. Han dröjer sig kvar i en förhoppning om att kunna åtminstone rädda några trots att änglar från Gud själv manar på honom och familjen och försöker få dem att skynda sig. Läs gärna berättelsen i 1 Mos 19 från det perspektivet: Och männen sade till Lot: Har du någon mer här, någon måg, eller några söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, så för dem bort ifrån detta ställe. Ty vi skola fördärva detta ställe; ropet från dem har blivit så stort inför HERREN, att HERREN har utsänt oss till att fördärva dem. Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: Stå upp och gå bort ifrån detta ställe; ty HERREN skall fördärva staden. Men hans mågar menade att han skämtade.

2 När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning. Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen jämte hans hustru och hans båda döttrar, ty HERREN ville skona honom; och de förde honom ut, och när de voro utanför staden, släppte de honom. Lämna beskyddet Det är smärtsamt att komma fram till ett beslut att bryta upp. Retoriken du lyssnat till under en lång tid, och själv trott på, gör gällande att det är bara i församlingen du kan vara trygg. Där utanför härjar djävulen och hans demoner. Dina barn kommer att bli ondskans offer. Du kan räkna med att förtäras av allehanda sjukdomar. Och även om du inte full ut tror att det är på det sättet blir det ändå en vandring ut i det okända. Du kan också räkna med att varje problem, olycka eller sjukdom som råkar inträffa i ditt eller någon familjemedlems liv, som blir känt för gruppen, kommer att basuneras ut som ett tydligt bevis för att ni lämnat beskyddet, lever i uppror och skördar frukten av denna synd genom att någon fått njursten, företaget du jobbade för avskedar ett antal av vilka du är en, eller att någon snor din plånbok på bussen på väg till jobbet. Du saknar andligt beskydd, alltså råkar du ut för detta. Det har berättats för mig från ett slutet sammanhang att de som begärt utträde tvingas skriva under ett dokument som slår fast att de medvetet lämnar ledarens ansvarsområde, att de inte längre åtnjuter hans beskydd. Det hjälper inte att du inser att sådana händelser helt enkelt tillhör det Paulus menar då han säger att inga andra prövningar har mött er än sådana som vanligen möter människor, d.v.s. det som beskrivs som andlig kamp eller tolkas som bevis för demonernas aktiviteter utanför beskyddet är helt enkelt sådant som vi vanligtvis kallar LIVET. Sådana saker som händer i våra liv utan att ha djupa andliga orsaker, eller vara bevis för eller emot något eller någon används nu mot dig. Ofta får man hjälp att komma loss genom att situationen helt enkelt blir så ohållbar för den som aktivt börjat se sig om efter en väg ut att man med eller mot sin vilja tvingas till uppbrott. Ledaren, som nästan alltid är väl medveten om den pågående brottningskampen, brukar i sådana situationer vara intresserad av att få slut på det hela. Du har börjat utgöra en allt för stor risk för hans inflytande inför omgivningen, alltså för hans maktsfär. Dina ifrågasättanden och tvivel skulle kunna smitta av sig. Därför är det bättre att få fram ett beslut, ett antigen eller. Det kan i sådana lägen bli så att ledaren tar initiativ till en slags kompromiss, ett förslag om hur det hela kan lösas, och ofta söker han då även avtvinga dig ett löfte om tystnad och återhållsamhet sedan du lämnat gruppen. Tiga, lida eller söka hjälp Efter att ha lämnat sekten följer en lång tid i djup smärta och vånda då man verkligen är helt medveten om att man förlorat sina närmaste till en mörk kraft som suger dem allt djupare in i maktutövningens svarta hål. Våndan kanske är så stor att du mest bara försöker överleva och inte riktar speciellt mycket tankar åt dessa familjemedlemmars situation under den första turbulenta tiden, men efterhand börjar frågorna komma om hur en normal sorts familjerelation skulle kunna se ut i detta onormala läge. Träffas inte träffas. Prata inte prata. Fråga inte fråga. Visa intresse försöka vara likgiltig. Kan vi sätta upp några spelregler i umgänget som vi kan vara överens om, eller ska vi bara stillatigande acceptera sakernas tillstånd och inte prata alls? Här känner man som förälder ett STORT behov av hjälp, men den är inte lätt att få. De flesta normala rådgivare eller själavårdare saknar insyn och erfarenhet från den här typen av sammanhang och kan därför inte ge

3 speciellt många råd som fungerar. Personer i din omgivning kommer att tro att det är sagor och fantasier du berättar om, och för att inte öka på din sociala isolering väljer du att tiga och lida. När du ibland möter någon som faktiskt vet något om vad du är med om kan det vara svårt att få till ett samtal som leder någon vart eftersom det inte finns några tydligt utmärkta leder att följa på den här kartan. Har du turen att ha kvar någon vettig relation inne i gruppen kan den personen möjligen bli en slags kontaktpunkt, en förhandlingspartner, som kan hjälpa till att bibehålla relationer som är viktiga för dig. En slags förhandling Några saker brukar man komma fram till som en slags överenskommelse, uttalade eller underförstådda: Vi kan träffas, på villkor att. Det finns naturligtvis sekter som så intensivt motarbetar deltagarnas familje- och släktrelationer att det inte är möjligt över huvud taget att ha kontakt. Det handlar troligen om ett ganska litet antal med kristna anknytningar som har detta hårda förhållningssätt. Men vi ska inte glömma att det finns ett drag i sekternas förhållningssätt som lätt smittar över även på mera moderata grupper. Det handlar då kanske om en mera allmän attityd gentemot de äldre, de etablerade, de ifrågasättande, där familj- och släktrelationer bara blir en del i helhetsbilden av att det som finns utanför utgör ett hot mot gruppens andliga liv. De flesta sammanhang ger medlemmarna möjlighet att träffa familjerna och ha en viss reglerad kontakt. Tidsrestriktioner, begränsning i antal tillfällen, direktiv angående samtalsämnen som får behandlas, begränsningar av vad man får ta emot i form av gåvor vilka anses kunna vara bärare av onda makters inflytande eller vilka personer ut familj och vänkrets som inte anses lämpliga att möta tillhör mönstret och du måste vara medveten om detta. Jag inser att det låter abnormt när du läser det, men inte desto mindre är det en verklighet. Resonemangen kanske inte direkt följer ett förhandlingsmönster, men alla blir successivt medvetna om att det är så de ska uppfattas. Debriefing Sedan sektmedlemmen tillbringat tid med familjemedlemmar kan man därefter räkna med att någon form av debriefing kommer att äga rum i form av ett samtal med någon ledare, kanske någon form av intervju eller ett samtal i själavårdande syfte. Bara på misstanken kommer det att bli fråga om ett mera renodlat förhör. Jag har ett band i min ägo där en av ledarna i gruppen vi tillhörde utför ett förhörsliknande samtal med en medlem och hans hustru efter att de kommit hem från en resa tillsammans med en som misstänks vara på väg att lämna gruppen, i det här fallet var det jag som var misstänkt. Inledningsvis verkar det som om syftet med samtalet är att vara dem till stöd, men allt eftersom frågorna ställs blir det tydligt att det är ett förhör som är ämnat att kartlägga mina aktiviteter, eftersom jag vid denna tid fortfarande finns med i sammanhanget, men har dragit på sig misstanken om att vara på väg ut. Det är en tunn fernissa av omsorg om de förhörda som stryks över det hela, men det är i första hand förhörsatmosfären som kvarstår som minnen och intryck hos dem som var med om denna förödmjukande och skrämmande händelse. Tveksamheten inför att ha kontakter med personer utanför sekten uppstår efter hand från sektmedlemmens egen sida, inte minst med erfarenhet av vilka svårigheter det leder till. Förhörsliknande utfrågningar om vad man pratat om vid sammanträffandet, som syftar till att försöka avlägsna felaktiga tankegångar medlemmen råkat ta till sig vid mötet kan bli så plågsamma att man väljer att avstå från att mötas. Är man dessutom medveten om att man kan komma att bli

4 indragen i samtal med sina släktingar om sektens trosuppfattningar, ledarens maktutövning, försök till övertalning att lämna gruppen eller annat av det slaget är detta ännu en orsak till varför man inte vill komma till träffen. Det blir så jobbigt. Först ska jag där försvara, förklara och skönmåla inför kritiker, sen ska jag träffa mina ledare för att berätta om samtal som har förts med familjemedlemmar som jag ändå har någon slags kärleksfull relation till men som totalt underkänner det jag håller på med. Man har varit involverad i samtal av kritisk art om sin ledare med andra, och måste nu övertyga honom om att man inte för ett ögonblick uttryckt kritik mot honom, eller tagit till sig kritiska tankar mot ledarskapet därifrån. Och sedan bearbeta. Bearbetningen kan man ganska ofta stänga av genom att involvera sig i det slavliknande arbetsprogrammet men det kommer ändå ögonblick, speciellt i anslutning till träffar med dem utanför, då det blir jobbigt, och då inte ens en grupp av likasinnade vänner klarar av att skingra molnen, lindra saknaden. Bibehåll kontakten Efter hand utvecklas ett mönster av att besöka varandra, exempelvis på födelsedagar och andra högtider, jul och midsommar, någon dag på semestern Detta är en möjlighet att hålla kontakten på en någorlunda ofarlig nivå. Vi träffas, fikar, äter tårta, pratar väder och vind, men vi finns i varje fall kvar i varandras liv. Jag tror att det är viktigt att bibehålla alla kontaktmöjligheter som finns, även om det är frustrerande att mötas och inte få något viktigt sagt. Man känner det som om jag hade velat prata om något som gällt situationen den andre befinner sig i. Hur mår de, åt vilket håll går det, är gruppen intakt, ledaren fortsatt den som har kontrollen? Det är så mycket jag vill veta för att känna att jag får kraft att kämpa vidare, men det blir ofta att läsa mellan raderna, lyssna till kodade budskap eller en formulering som avslöjade mer än vad som var meningen. Det är också svårt att hålla tillbaka, att inte skicka halvt eller helt uttalade budskap och skapa den obehagliga stämning vi alla ville undvika. Och när sektmedlemmen lämnar sammankomsten långt tidigare än planerat på grund av den obehagliga stämning som uppstått kramar ångesten hjärtat: Var det sista gången vi sågs? Sa jag för mycket? Tvivlar hon på min kärlek till henne efter det som blev sagt? Kan man ge några råd? Kan man ge några goda råd om hur man kan försöka att agera för att bibehålla kontakter? Jag vet faktiskt inte om det är möjligt, men här är några tankar som man kan fundera över: Bli uppfinningsrik när det gäller anledningar att fira, att festa, att göra skojiga saker tillsammans. Dra in familjens medlemmar i planeringen, planera tillsammans, jobba tillsammans. Försök att stödja de intressen som du vet har funnits i ditt släktings liv, men som kvävts eller skuldbeläggs av gruppen. Den normalitet som hänger ihop med vanliga vardagsintressen; sport, musik, friluftsliv, utlandsresor etc. kan återge familjemedlemmen en känsla av vad livet egentligen kunde handla om, i stället för den ofrihet och ständigt pågående verksamhet som slukar all tid och alla resurser i deras liv. Det är kan vara några råd för att hålla ut men framgångsmöjligheten är jag osäker på. Brevet

5 Min gode vän som jag nämnt om gav uttryck för att han kände att han måste få säga som det är, lägga en grund av sanning för fortsatt umgänge med dem i familjen som var kvar i det slutna sammanhanget. Han formulerade, som så många andra av oss gjort i brevform ett dokument till sina barn, som skulle kunna vara något att gå tillbaka till, hänvisa till, något att hoppas på i de mörkaste dagarna. Brev av den här sorten är tänkt att fungera som en slags ankarplats för tankar och känslor i lägen då det efterlämnade barnet kommer till besinning. Då kommer den kvarlämnade familjemedlemmen att leta fram brevet, läsa och de sista fjällen faller från hans ögon och hans ser. Är detta fantasier, ett svagt hopp för ett plågat hjärta, eller ligger det erfarenhetsmässigt något i det här tillvägagångssättet? Visst vore det intressant med mera forskning kring beteendemönster i slutna grupper och vad det är som får någon att bestämma sig för att till sist lämna. Det finns inte mycket beskrivet i litteraturen, i biografier och vittnesbörd av att den skrivna uppgörelsen med sekten i form av ett vädjande brev till sina anhöriga skulle ha någon större effekt. Men det är ändå något som kanske finns med som en del i en helhetsbild, där det är svårt att veta fullt ut vilka faktorer som är de mest betydelsefulla. Bekräftad kärlek Brevet behöver innehålla en bekräftelse av den kärlek som fortfarande finns från dens sida som finns utanför eller lämnat gruppen till den som blivit kvar. Det är naturligtvis viktigt eftersom samvetet gnager, anklagelser och självanklagelser kommer och våndan är nästan outhärdlig under vissa perioder. Det var ju inte brist på kärlek till barnet som fick en förälder att bryta upp ur gruppens destruktiva miljö. Det är viktigt att den kvarvarande förstår. Det känns också viktigt, speciellt i fråga om föräldra- och barnrelationer, att få säga förlåt. Förlåt att jag tog dig med in i gruppen. Förlåt att jag var en medlöpare. Förlåt att jag stöttade ledningen även då de förgrep sig på människor, inklusive dig och gick långt över gränsen för det tillåtna. Förlåt att jag påverkade dig att stänga dina ögon vid tillfällen då jag förstod att du såg något som jag själv inte ville se. Förlåt att jag lämnade dig, i ett läge som utsatt dig för ännu mer plåga. Förlåt att jag nu ifrågasätter det som du tycker är det viktigaste i ditt liv. Förlåt att jag attackerar det som du håller kärt. Förlåt att jag tvingar dig att besluta om du ska gömma det här brevet, riva det eller ge det till ledaren, (det enda acceptabla beslutet för en lojal medlem) och utsätta dig för risken att råka ut för repressalier. Men sen måste sanningen fram, sanningen så som jag ser den. Fakta, baserade på händelser som den kvarvarande kanske har svårt att verifiera. Saker som hänt, uttalanden som gjorts, behandling av människor i gruppen som skett offentligt eller i hemlighet måste avslöjas. Vädja till samvetet, hoppas på viljan att vara ärlig, väcka en lust att upptäcka vad det egentligen handlar om bakom kulisserna. Det är ett hopp som ganska ofta är fåfängt. Men det är ett hopp, och vilka är vi att vi skulle avråda från att använda den enda tillgängliga vägen att kommunicera som finns? Bli inte besviken om du får veta att brevet kastats, hamnat i ledarens arkiv eller inte ens lästs. Det är handlingar som tillhör mönstret. Det är på ytan den förväntade responsen, något annat skulle försätta personen i en konflikt gentemot ledningen, och framtvinga en omedelbar kris. Den drabbade tredje generationen Vetskapen att en maktfullkomlig, despotisk ledare ska få ha första tjing på mina barnbarn är nästan ännu svårare att handskas med än då det gäller ens barn eller andra familjemedlemmar. Barnbarn ens eget kött och blod nästan alltid helt oskyldiga till att de hamnat i ett sammanhang som ofta

6 präglas av bristande tid med föräldrarna, vålds- och bestraffningsinriktade uppfostringsmetoder, ett undervisningssystem i sektens skola som ibland begränsar barnens möjligheter till en sund och fri åsiktsbildning och en vidgad världsuppfattning. Deras framtid är helt instyrd i att följa i föräldrarnas fotspår som tjänare åt en ledare vars personliga ekonomi och framgång bygger på den kader av människor som uppoffrar sig och satsar allt. En del far- eller morföräldrar kommer i konflikt mellan hänsynstagandet till sina barn och insikten om att deras barnbarn eller andra barn i den slutna gruppen vanvårdas. De ser brister i barnens utveckling, tecken på att aga eller våld används i uppfostran, näringsbrist, dålig hygien eller att det ofta förekommer psykisk misshandel från ledarnas eller föräldrarnas sida gentemot de yngsta. Men hur ska man göra? Jag vet att jag borde rapportera till de sociala myndigheterna. Vad kommer då att hända? Kommer det inte att slå in en kil i förhållandet som aldrig kan övervinnas? Tänk om de tar barnen och flyr, kanske försvinner till någon grupp i det internationella nätverk sekten tillhör? Om de hotas, kan de gripa till motåtgärder och attackera oss? Det finns många frågetecken, och inte något som kan ses som det enda rätta sättet! Måste man ändå inte se till de maktlösa först? Föräldrarna i fråga, som är offer i sekten är ändå vuxna människor, ansvariga för sina handlingar och därmed även juridiskt ansvariga. De minderåriga har ingen som talar för dem, och de behöver någon som ser till deras intressen och behov, även om det leder till en svår konflikt. De troskyldiga Min grundtanke är att barnet i sin naivitet är både mer sårbart och samtidigt mer skyddat. Jag resonerar så här: Ett barn kan inte ha perspektiv på alternativ. Barnet som ligger vid moderns bröst och ammar har inte anledning eller möjlighet att fundera på om den bröstmjölk som kommer från mamma är den bästa som står till förfogande. Jag undrar vad som serveras i grannhuset? Är den här mjölken näringsriktig, får jag det jag behöver, kunde jag välja något annat i stället? Det vi dom - perspektiv som långsamt vaknar till liv hos barnet präglas under lång tid av att vi är bäst, och det är svårt att hantera mångfald. Att vi har rätt måste med nödvändighet betyda att andra har fel tänker barnet naivt. Den här naiviteten är attraktiv för fanatiska rörelser som värvar tonåriga fanatiker, eller som tränar barnsoldater. I sekten är det på samma sätt en framtidsmöjlighet att få träna upp barnen som är rena, d.v.s. som aldrig varit utanför stängslet och sett. Deras sinnen är opåverkade. Den fascinerande filmen The Village, skriven och regisserad av M. Night Shyamalan och med Sigourney Weaver, William Hurt och Joaquin Phoenix i några av huvudrollerna beskriver hur en grupp amerikaner beslutar sig för att försöka undfly ett ondskefullt samhälle och bygga sig en ny framtid inne i skogen. För att hålla kvar dem som växer upp i byn uppfinner de äldste mystiska, hotfulla varelser som befolkar den omgivande terrängen. Detta hot är nog ända tills kärleken mellan ett ungt par i byn sätter den slutna miljön på sitt yttersta prov - och kärleken segrar. Men uppoffringarna är stora och byn blir aldrig densamma igen. Våldet som minnesförstärkare En annan viktig sida av varför lagen behandlar barn och vuxna olika är att barn inte kan ha perspektiv på avgivna löften. En 10-åring som vill ha en hundvalp kan med övertygelse svära på att gå ut med hunden två gånger om dagen och alltid plocka upp bajset. Rumsstädning kan kastas in i förhandlingarna, liksom att kamma hunden varje vecka, allt för att uppnå det åtrådda målet. Men verkligheten sedan hunden blivit en del av vardagstillvaron ser helt annorlunda ut. Då är det svårt

7 att minnas löftena. Det är därför bestraffningar så snabbt blir en så viktig del av fostran i sekten. Det gäller ju att förstärka minnet av löften som getts: inte synda, inte tänka orent, inte syssla med oväsentliga saker. Och våldet blir en del av ens livssituation. Jag förtjänar stryk, jag är ju så dålig! Den nedbrutna självkänslan hos sektmedlemmar tillhör nog de svåraste delarna att bearbeta och är en avgörande orsak till att man blir kvar. Här i den slutna gruppen är jag trots allt accepterad, fast jag är så dålig. Hur skulle det bli för mig att vistas bland normala människor, tänker man. Det liknar till stora delar den självkänslans kris som den misshandlade bär med sig från en övervåldssituation, som får henne att se sig som utsatt för ett slags rättmätigt våld. Barnet först Därför måste den maktlöse få stöd. Barnet först. De som i sin svaghet utsätts för kontinuerliga repressalier, eller som på grund av föräldrarnas vanvård inte får tillgång till en uppväxtmiljö som tillförsäkrar dem en trygg boendemiljö, hela och rena kläder, rent vatten, näringsriktig kost, en meningsfull fritid och en utbildning som tillvaratar barnets utvecklingsmöjligheter behöver stöd från en kärleksfull omgivning. Till sist måste man som vuxen ta ett beslut. Det är inte lätt, men det är nödvändigt. Det finns möjlighet att anmäla anonymt, men det finns ett absolut ansvar att anmäla till samhällets myndigheter vad som sker. Det ansvaret har vi alla, juridiskt och moraliskt. Där måste vi dra en moralisk gränslinje någonstans. Du får lov att som mor- och farförälder sätta barnbarnens hälsa och utveckling i första rummet. Risken att helt förlora kontakten ska inte underskattas, men jag tror man måste ta den. Så här säger en av dem som brottas med frågan: Att mina barn och barnbarn befinner sig i sekten får inte bakbinda mig, jag tänker absolut inte avslöja dem. Men jag har försökt tänka på detta med maktmissbruk och medberoende som någon slags drog. Om jag hade knarkat och mina barn också hamnat i knarkarkvartar och jag sedan hade blivit fri från knarkberoendet men barnen varit kvar, hade inte fått hindra mig från att varna för knarket och dess konsekvenser. Jag skulle också ha agerat för att rädda mina barn, avslöja en langare osv. I barnkonventionen och överenskommelser om mänskliga rättigheter ingår ju barnens rättigheter som oerhört avgörande och viktiga. Barnkonventionen slår tydligt fast de rättigheter barn har i samhället och de skyldigheter som åvilar de vuxna och det offentliga då det gäller att tillförsäkra barnet dessa rättigheter. Socialtjänstens besök Jag har hört berättelserna om barn som varit inlåsta i en sluten grupp då någon från socialtjänsten kommit på besök. Barnen har efteråt berättat hur de med minspel, långa blickar och liknande signaler, försökt att sända ett underförstått, mentalt budskap till besökaren utifrån. De hade hoppats att nödropen skulle nå fram. Låt mig säga till dem som från socialtjänsten kommer i kontakt med barn och vuxna som lever i sekter: Vidga perspektivet. Ofta är okunnigheten om hur sekter fungerar så stor, och på många sätt förståelig. De flesta i vårt samhälle kommer aldrig i kontakt med de slutna grupperna och tror sig felaktigt aldrig kunna bli ett offer. Ta in specialkompetens och titta inte bara på hur barnet har det rent materiellt och till det yttre. Finns det flera barn i gruppen finns det stor anledning att titta på dem också. Det kan finnas de inom och utanför gruppen som andas hopp när ni dyker upp. Gör dem inte besvikna. Lyssna noga, läs mellan raderna, lyssna till det som inte blir sagt, men antyds. Om man sitter isolerad på den öde ön och ett fartyg dyker upp vid horisonten vaknar hoppet. Kanske saknar man resurser att tända en brasa eller på annat sätt väcka uppmärksamhet. Man är

8 beroende av att kapten ombord mer noggrant än vanligt använder sin kikare och kollar in strandlinjen, försöker urskilja någon rörelse eller andra tecken på liv. Den uppgivenhet som de måste känna som ser fartyget stäva iväg mot horisonten, utan tecken på att svänga av och närma sig ön är svår att förstå för den som aldrig varit där. Det kanske tycks som ett avlägset hopp för sektmedlemmen att journalisten dyker upp, socialtjänstpersonalen kommer eller Skolverket synar gruppens friskola i sömmarna. Men det är ett hoppets tecken. Gör dem inte besvikna. När någon utifrån dyker upp söker gruppen samla sig inåt, hålla skenet uppe och bete sig som om allt är ok. Lärare tiger, rektorn gömmer komprometterande dokument, allt är så harmoniskt. Man drar sig inte för lögner, man är beredd att avge falskt vittnesbörd. Barnen dras in, ofta omedvetet i detta och kan på direkta frågor svara på ett sätt, samtidigt som ögon och kroppsspråk säger något helt annat. Att lyssna på barnet handlar också om att verkligen se barnet, att inte naivt tro att de kommer att utsätta sig för stora risker genom att ge uttömmande och sanningsenliga svar när andra människor finns inom hörhåll. Vid samtal måste man ha en genomtänkt strategi som separerar maktmänniskan från offren, som skapar en absolut visshet om att uppgifterna inte kommer att göras tillgängliga för andra i sekten och som tar hänsyn till den självpåtagna censur offren ständigt lever med.

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer