årskurs F-3 Batteriskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årskurs F-3 Batteriskolan"

Transkript

1 Batteriskolan

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning...3 Grön Flagg...3 Så fungerar materialet...4 Berättelsen tar sin början...5 Brev Samla information...6 Tillverka en Piggla och deras boplats...6 Aktiviteter...8 Batterispaning hemma...8 Inuti ett batteri...10 Svara Pigglorna Håll Sverige Rent...12 Bilaga Bilaga

3 Inledning årskurs F-3 Inledning Batterier används överallt idag. De spelar en viktig roll i hemmet, sjukvården, för våra transporter och industrier. Det finns olika slags batterier i klockor, leksaker, TV-apparater, tåg, bilar, mobil-telefoner och pace makers. Vi har blivit beroende av batterier. Batteriindustrin har sedan 1980-talet kontinuerligt miljöanpassat sina produkter. Men det finns fortfarande många batterier med tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly. De är giftiga och påverkar miljön och djurs och människors hälsa. Alla batterier innehåller metaller som kan återvinnas. Att ta hand om batterier gör att vi spar på jordens resurser. Det är därför viktigt att vi i tidig ålder lär oss att lämna använda batterier till återvinning. Idag samlas omkring 65 procent av alla mindre batterier in. Naturvårdsverket har som mål att vi ska öka insamlingen till 75 procent till år Batteriskolans material är uppbyggt kring en berättelse om en grupp fantasifigurer som kallas Pigglor och med tillhörande aktiviteter. Eleverna får brev från Pigglorna som bor i en park nära skolan. Tanken är att upplägget ska inspirera eleverna till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Materialet ger också eleverna möjlighet att på ett tillämpat och roligt sätt jobba med matematik, svenska, naturorienterade ämnen, bild, musik och hem- och konsumentkunskap. Alla aktiviteter är kopplade till det centrala innehållet i en rad kursplaner i Lgr11. Grön Flagg Arbeta gärna med Batteriskolan inom Grön Flagg. Är ni intresserade av att gå med i Grön Flagg, passa på att göra det samtidigt som ni börjar arbeta med Batteriskolan. Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar för en hållbar utveckling. Över skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Verktyget är kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent. Eco-Schools, som Grön Flagg heter internationellt, finns i över 50 länder runt om i världen. Grön Flagg ger barn och unga förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande allt arbete utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg ger struktur och kontinuitet och är ett bra sätt att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. För att läsa mer om hur Grön Flagg fungerar och för att anmäla er, besök Håll Sverige Rents webbplats Kontakta oss gärna om ni behöver stöd eller hjälp i ert arbete. 3

4 Så fungerar materialet Så fungerar materialet Materialet är uppbyggt kring en berättelse med tillhörande aktiviteter. Eleverna får brev från en grupp fantasifigurer kallade Pigglor som bor i en park nära er skola. Pigglorna behöver hjälp av eleverna. I första brevet har de hittat konstiga saker i parken som de undrar vad de är och används till. Det är batterier som Pigglorna hittat. Om ni vill hjälpa Pigglorna sätter ni igång att undersöka sakerna de skickade. Ta sedan reda på mer om batterier. I detta avsnitt utgår ni från vad eleverna redan vet om batterier och deras frågor och intressen. Ni väljer om eleverna ska få tillverka var sin Piggla och ge den namn och egenskaper. Tillsammans kan ni också skapa en boplats åt era Pigglor. Sedan följer aktiviteter som hjälper er att svara på frågorna som Pigglorna ställer i brevet. När ni känner er färdiga skriver ni ett svar. Pigglorna blir så glada för svaret och hör av sig igen med nya frågor och funderingar. Varje avsnitt och aktivitet är kopplad till det centrala innehållet i olika kursplaner i Lgr 11. Aktiviteterna i materialet går också att göra fristående utan att följa hela berättelsen. Då går ni in på avsnitten Batterispaning och Inuti ett batteri. Genomgående i materialet är att läraren ställer öppna frågor till eleverna. Genom dessa frågor får eleverna utgå från sin egen förförståelse och fantasi och möjlighet att formulera egna hypoteser. Det finns inget svar som är rätt eller fel på de öppna frågorna och de inleds ofta med Vad tror du eller Hur föreställer du dig. Nya brev från Pigglorna och fler aktiviteter kommer kontinuerligt under hösten. Berättelsen förs framåt genom elevernas nyfikenhet, de öppna frågorna och breven från Pigglorna. Genom Batteriskolan arbetar ni på ett ämnesövergripande sätt med svenska, matematik, naturorienterande ämnen, bild, musik och hem- och konsumentkunskap. 4

5 Berättelsen börjar Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla och en gemensam boplats för dem. I så fall förbereder ni ett materialbord, se avsnittet Tillverka en Piggla och deras boplats. När ni läser brevet behöver ni ha en påse med: Ett cylindriskt batteri Ett platt batteri (knappcellsbatteri) Ett inbyggt batteri t.ex. ett spelande gratulationskort eller en leksak Visa upp sakerna för eleverna när ni läser brevet. Anpassa berättelsen utifrån vilket slags inbyggt batteri ni väljer. Brev 1 Hej! Vi är en grupp Pigglor som bor i en park nära er. Vi gillar att bo i snåriga buskar eller i hålor i marken. Om man jämför med er är vi väldigt små. Men vi hör jättebra. Vi brukar smyga ut och lyssna på er när ni leker i parken. Ni verkar vara himla nyfikna och kloka. Vi hittar alla möjliga slags grejer som ligger slängda i parken. En del grejer kan vi använda men vissa gör vi illa oss på. Idag hittade vi några grejer som vi inte alls vet vad det är för något. Vi skickar några av dem till er så kanske ni kan klura ut vad det är och berätta för oss. Inte ens klokpigglan kan lista ut vad de är! Vad använder ni sådana här grejer till? Och vad finns inuti grejerna? Två busiga Pigglor försökte använda den blanka fina grejen som frisbee men det gick inte alls bra. För vet ni vad som hände? Jo, en av dem lyckades få iväg grejen men när den andra skulle fånga den fick hon den i huvudet och skrek jättehögt. Hon fick en stor bula i pannan. Vilken hård grej! Det där papperet blev vi väldigt förvånade över när vi lyckades öppna. Det låter och spelar! Hur går det till? Med nyfikna hälsningar, Pigglorna i parken 5

6 Berättelsen börjar Samla information Om ni vill hjälpa Pigglorna är det dags att sätta igång. Börja med att ta fram sakerna som Pigglorna hittat i parken. Fråga eleverna vad de tror att de är för saker. Inled med att prata om vad eleverna redan vet om batterier. Låt eleverna spåna fram ideér i grupper om 3-4 elever och samla sedan ihop elevernas tankar till en gemensam tankekarta om batterier. Fråga sedan eleverna: Vad vill ni veta mer om batterier? Skriv ner elevernas frågor och funderingar. Sök sedan information om batterier. Låt eleverna ge förslag på var och hur information kan hittas. Läroplan Svenska Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Tillverka en Piggla och deras boplats För att eleverna lättare ska kunna leva sig in i Pigglornas liv och värld får de tillverka var sin Piggla och ge den namn och egenskaper. Den första frågan eleverna får fundera på är: Hur föreställer du dig att en Piggla ser ut? Eleverna får en stund att fundera och får sedan rita en skiss. Nästa steg är att tillverka en egen Piggla. Det kan ni göra på olika sätt t.ex. med kottar, kastanjer, udda strumpor, lera eller återvunnet material. Titta på materiallistan och bilderna för att få inspiration. Tips på material Stenar, kottar och pinnar Kastanjer och ekollon Strumpor att göra Pigglorna som handdockor Lera Gipsbindor som läggs över ett finger Tyg, ull och garn Frigolitkulor och piprensare Ögon att klistra fast Lim, saxar och pennor Foto: Håll Sverige Rent Foto: Hökåsens förskolor 6

7 Berättelsen börjar För att eleverna ska få lära känna sin Piggla mer kan ni gå vidare och ställa frågan: Vad tycker du är intressant att veta om din Piggla? Låt eleverna tillsammans komma fram till vad de vill veta och skriv upp förslagen på tavlan. Uppmuntra också eleverna att fundera på olika egenskapsord som de vill tillskriva sin Piggla. Välj ut ett antal saker som var och en får besvara om sin Piggla. Under tiden ni arbetar med Batteriskolan och Pigglornas värld kan ni göra fler övningar där ni lär känna era Pigglor. Ni kan skriva berättelser, biografier, rita serier eller göra bilderböcker. Ni kan också hitta på sånger och danser och fundera på vad för slags instrument som Pigglorna har. För att öva musik och drama kan ni gestalta era berättelser eller sånger med ljud, rytmer och rörelser. Pigglorna kan också användas för att prata och uttrycka känslor och åsikter. Att jobba med känslor via figurer kan hjälpa eleverna att prata om sådant som annars är svårt att sätta ord på. Börja med att tillsammans skriva upp olika känslor på tavlan. Låt sedan eleverna välja runt fem känslor som de vill använda för sin Piggla. Sedan får de skriva Jag blir glad när., Jag blir ledsen när, Jag känner mig orolig när osv. Vill ni ha förslag på fler övningar, se Håll Sverige Rents material Mofflor och Människor på vår webbplats Presentera för varandra Låt eleverna presentera sin Piggla för varandra i helklass eller i grupper. De beskrivningar som eleverna gjort fungerar som stöd i presentationen antingen som bilder eller ord. Utöver detta får eleverna hitta på fler saker att berätta. Tillverka boplatsen Pigglorna bor i en park nära elevernas skola, i snåriga buskar eller hålor i marken. Nu ska ni tillsammans tillverka en boplats. Börja med att ställa följande fråga till eleverna: Hur föreställer du dig att det ser ut där Pigglorna bor? Låt eleverna i grupper skriva ner sina idéer och förslag för boplatsen. Skriv eller rita bilder. Gå sedan i helklass igenom alla gruppers förslag. Vad ska ni välja? Vad är genomförbart? Diskutera tillsammans. Boplatsen skapas sedan tillsammans i klassrummet. Om ni vill kan ni passa på att lära er mer om olika växter och djur som finns i parken. Läroplan Bild Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning, måleri, modellering och konstruktion. Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. Svenska Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Musik Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 7

8 Batterispaning Aktiviteter Pigglorna ställer frågor om vad batterier används till och vad som finns inuti batterier. För att få hjälp att svara på frågorna finns två aktiviteter att göra - Batterispaning hemma och Inuti ett batteri. Batterispaning hemma Gå på Batterispaning hemma och ta reda på vad batterier används till. Eleverna får med sig ett protokoll där de fyller i vilka saker de hittar hemma som drivs av batterier. Informera föräldrarna att övningen ska göras tillsammans med en vuxen. Syfte Att lära sig hur vi använder batterier för hemmabruk, att göra en enkel undersökning samt att tillämpa matematik. Detta behöver ni Ett protokoll per elev, finns som bilaga 1 Kamera eller mobiltelefon för att fotografera en sak med batterier Inled aktiviteten genom att ställa följande fråga till eleverna: Vilka saker som innehåller batterier tror du att du kommer att hitta? Arbeta i grupper om 3-4 elever. Grupperna får skriva eller rita de saker de kommer fram till. Diskutera och sammanställ en lista i helklass över var eleverna tror att de kommer hitta batterier. Introducera begreppen inbyggda batterier och uttagbara batterier. Kanske har det redan kommit upp att vissa batterier inte går att se. Protokollet är indelat efter olika rum och om batterierna är inbyggda eller uttagbara. Inbyggda batterier kan man inte byta ut. De kan finnas i olika saker - sjungande dockor, mobiltelefoner och eltandborstar. Vissa saker med inbyggda batterier kan laddas, som till exempel mobiltelefonen. Gå igenom protokollet inför batterispaningen så att alla elever förstår hur det ska fyllas i. Uppmuntra eleverna att antingen fotografera eller rita av någon sak med batterier i. 8

9 Batterispaning Efterarbete Gå igenom rum för rum i helklass. Vilka saker hittades som drivs av batterier? Skriv upp en lista på tavlan eller ett blädderblock. Skriv upp hur många som hittade respektive sak. Hur många saker hittades sammanlagt i klassen? Jämför listan med den lista som gjordes under förarbetet. Skiljer de sig åt? Upptäckte eleverna något som de inte tänkt på innan? Rangordna Arbeta i grupper eller i helklass beroende på årskurs. Välj fyra av rummen de undersökt, till exempel kök, badrum, vardagsrum och elevens rum. Räkna ut hur många saker de sammanlagt har hittat i respektive rum. Rangordna rummen efter antalet saker med batterier. Låt eleverna illustrera resultatet med ett lämpligt diagram. Kategorisera Ge eleverna i uppgift kategorisera sakerna de hittat, t.ex. leksaker, kökssaker och så vidare. Gör kolumner på tavlan med de kategorier eleverna kommer fram till och låt eleverna fylla i saker inom varje kategori. Gör enkla diagram för att illustrera antalet saker i varje kategori. Övningen kan göras i grupper eller i helklass. Räkna bråk för åk 3 På protokollet har eleverna skrivit ner hur många saker de hittat totalt. Låt eleverna räkna hur många saker med inbyggda batterier de hittat. Skriv som ett bråk hur stor del av sakerna som har inbyggda batterier. Vissa saker med inbyggda batterier går inte att ladda. Prata om vad man gör med dessa när de inte går att använda längre. Utställning Gör gärna en utställning i klassrummet eller någonstans i skolan med elevernas fotografier, bilder och diagram. Förslag på saker att diskutera i klassen Hur skulle livet vara utan batterier? Hur tror ni användningen av batterier har förändrats med tiden? Hur var det när era föräldrar var barn? Hur tror ni att det kommer bli i framtiden? Läroplan Matematik Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. Bild Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. 9

10 Inuti ett batteri Inuti ett batteri Om ni har gjort aktiviteten batterispaning har ni säkert redan stött på olika slags batterier. Batterier brukar delas in i engångsbatterier och laddningsbara batterier. Nu ska ni titta närmare på några olika batterier. Ta fram batterierna som Pigglorna skickade och gärna några fler. Använd bilden för att se vad som finns inuti ett batteri. Den finns som bilaga 2 i aktiviteten. Syfte Att lära sig om olika typer av batterier, hur de är märkta och vad de innehåller samt tillämpa matematik och bild. Detta behöver ni Ett alkaliskt batteri, ett platt knappcellsbatteri och gärna ett uppladdningsbart batteri. Bilden med batteri i genomskärning, finns i bilaga 2. Arbeta gruppvis och ge varje grupp några olika typer av batterier. Låt eleverna välja ett batteri att rita av. För att hitta information om olika slags batterier och deras märkning, se avsnittet Länkar på hemsidan. Frågor att ställa till grupperna Vilka symboler kan ni hitta? Vad tror ni att symbolerna betyder? Hur skiljer sig de olika batterierna åt? Vilka geometriska former har batterierna? Mät läng, höjd och omkrets. För åk 3 kan ni eventuellt beräkna area och volym av ett batteri med formen av ett rätblock. Gå vidare och ställ följande fråga till eleverna: Hur tror ni att det ser ut inuti ett batteri? Prata i grupper och i helklass om vad eleverna tror. Ta sedan fram affischen med ett alkalist batteri igenomskärning. Ett alkaliskt batteri innehåller zink och manganoxid. Vilka material är batteriet tillverkat av? Prata i grupper och i helklass om vad eleverna tror. Ta sedan fram affischen med ett alkalist batteri i genomskärning. Ett alkaliskt batteri innehåller zink och manganoxid. Vilka material är batteriet tillverkat av? Prata gärna om att energi kan lagras inuti batteriet. När batteriet sätts i en apparat börjar den kemiska energin omvandlas till elektrisk energi. Läroplan Matematik Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Bild Teckning, måleri, modellering och konstruktion. Hem- och Konsumentkunskap Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. Naturorienterande ämnen Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 10

11 Svara Pigglorna Svara Pigglorna Nu är det dags att skicka ett svar till Pigglorna. Vilka frågor vill de ha svar på? Prata tillsammans i klassen hur ni ska svara. Ni kan författa ett brev, spela in en film eller göra ett bildspel. Använd de foton, bilder och diagram som ni har gjort i aktiviteterna. Skicka gärna bilder, brev eller annat till Batteriskolan, Det är alltid roligt att få ta del av det ni har gjort! Läroplan Matematik Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Hej Pigglorna 11

12 Håll Sverige Rent Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt Sverige. Vi tror att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle. Vårt arbete finansieras av vår stiftare Returpack, i samarbeten och projekt med både företag och myndigheter samt genom insamling till vårt 90-konto. Håll Sverige Rent arbetar med att miljöutbilda barn och unga på ett sådant sätt att det skapar handlingskraft och framtidstro. Vi vill gärna ha feedback Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom materialet för Batteriskolan. Tveka inte att höra av dig med eventuella frågor eller synpunkter på hur vi kan göra Batteriskolan än mer relevant och intressant för dina elever. Enklast når du oss på 12

13 Bilaga 1 Batterispaning hemma Den här uppgiften handlar om att undersöka vilka saker som drivs av batterier i hemmet. De data som samlas in ska användas för beräkningar i klassrummet. Fyll i listan med vilka saker du hittar, till exempel fjärrkontroll. Skriv också in antalet saker du hittar i varje rum. Kom ihåg att batterier kan vara inbyggda. De inbyggda batterierna kan finnas i olika saker - sjungande dockor, spel och eltandborstar. Vissa saker med inbyggda batterier kan laddas som till exempel mobiltelefonen. Läs mer på Batteriskolans webbplats, 13

14 Bilaga 1 Rum Saker med uttagbara batterier Saker med inbyggda batterier Antal Totalt antal: 14

15 Bilaga 2 Pluspol Anod Zinkpulver Separator Mässingspik Strömledare Katod Mangandioxid Metallhölje Säkerhetsventil Plastpackning Minuspol Alkaliskt batteri

16 Stiftelsen Håll Sverige Rent Box 4155, Stockholm Tel:

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

årskurs F-3 Batterispaning hemma.

årskurs F-3 Batterispaning hemma. Batterispaning hemma. Batterispaning Batterispaning hemma Gå på Batterispaning hemma och ta reda på vad batterier används till. Eleverna får med sig ett protokoll där de fyller i vilka saker de hittar

Läs mer

årskurs 4-6 Batteriskolan VARDAGSRUM ARBETSRUM SOVRUM 2 SOVRUM 1 BADRUM KÖK

årskurs 4-6 Batteriskolan VARDAGSRUM ARBETSRUM SOVRUM 2 SOVRUM 1 BADRUM KÖK Batteriskolan KÖK SOVRUM 1 SOVRUM 2 ARBETSRUM VARDAGSRUM WC BADRUM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning...3 Grön Flagg...3 Så fungerar materialet...4 Introduktionsfilm...5 Förberedelser

Läs mer

årskurs 4-6 Batteriberäkningar

årskurs 4-6 Batteriberäkningar 1 Låt eleverna gå på batterispaning i sina hem. Använd de data som eleverna samlat in som underlag för beräkningar, statistik och diagram och för diskussioner i klassrummet. Informera gärna föräldrarna

Läs mer

VAD HANDLAR BOKEN OM?

VAD HANDLAR BOKEN OM? TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Erik tältar Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och Lea sätter upp ett tält i Leas trädgård. Lea föreslår att det ska sova över i tältet, men först måste de fråga sina föräldrar.

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Varulvsfeber! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS:

Varulvsfeber! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS: SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Vanja och Livia tittar på en film på Livias mobil. Filmen handlar om en man som förvandlas till varulv. När Vanjas

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Skejtarna i kojan VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Skejtarna i kojan VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS TRINE BUNDSGAARD Sidan 1 Skejtarna i kojan Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Rudi är trött på att skejta för han ramlar hela tiden. Han bestämmer sig för att gå till kojan istället. Naja frågar om hon

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lea ringer 112 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lea sticker iväg till skateparken. Hon brukar gå med sin kompis Erik men idag ska han spela fotbollsmatch. När hon kommer dit

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) THOMAS HALLING SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Olle ska åka till sin farmor. Han ska ta tåget alldeles själv, men farmor ska möta honom på stationen. Efter en stund på tåget blir han kissnödig,

Läs mer

Grovplanering 2012/2013 BILD

Grovplanering 2012/2013 BILD Grovplanering 2012/2013 BILD Teckna, måla och modellera. Vi använder material som t.ex. papper och lera samt verktyg för olika tekniker. Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11.

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Från kapitel 1 Skolan ska syfta till att eleven ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till

Läs mer

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö I Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö uppmärksammar vi problemet

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? I boken får vi lära oss en massa om älgar. Vi får bland annat veta vad de äter, hur de ser ut samt varför tjurarna har horn. Men vem är Skogens konung? Och finns

Läs mer

Minifakta om djurungar i staden

Minifakta om djurungar i staden ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? En del djur lämnar skogen och flyttar in till staden. I den här boken får vi möta några djur som lever med sina ungar i staden. Hare,

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: När morfar kommer på besök, får Viggo ett gevär av honom. Mamma är rädd. Hon tycker att Viggo är för liten, för att ha ett gevär. Mamma gömmer geväret, och Viggo blir jättesur.

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Förskolan. Varför vaknar inte nallen? En saga om batterier och återvinning.

Förskolan. Varför vaknar inte nallen? En saga om batterier och återvinning. För- F3 skola Förskolan Varför vaknar inte nallen? En saga om batterier och återvinning. Grön Flagg Arbeta gärna med Batteriskolan inom Håll Sverige Rents verktyg Grön Flagg. Är ni intresserade av att

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

PENGASAGOR HANDLEDNING

PENGASAGOR HANDLEDNING PENGASAGOR HANDLEDNING 1 PENGASAGOR OM SERIEN för den egna nationella minoriteten. Låt gärna bilderna fungera som inspiration för eget skapande. Barnen kan rita, måla eller bygga och under tiden benämna

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden.

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Syfte Undervisningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod:

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod: SMID Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Matematik 3hp Studenter i inriktningen GSME 22,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 12-08-30 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga Totalt antal poäng på

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och pappa ska gå på bio. Erik blir nyfiken på den nya filmen som handlar om vampyrer, men man måste vara 15 år för att få se den. Erik och pappa ska se

Läs mer

Minifakta om djurungar på landet

Minifakta om djurungar på landet TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? I boken får vi träffa några av de vanligaste djurungarna på en gård. Vi får träffa föl, kalvar, griskultingar, lamm och kycklingar. Vi får

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack!

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion Denna uppgift är anpassad för

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

Skejtarna i rampen VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Skejtarna i rampen VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Rudi och Ali B brukar skejta ihop. Idag vill Rudi gå bort till rampen men det vill inte Ali B. Alla de äldre är

Läs mer

Agility! Springa snabbt

Agility! Springa snabbt MÅRTEN MELIN Sidan 1 Agility! Springa snabbt Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja känner sig lycklig. Hon har börjat få kompisar och hon får vara med och träna agility med Lisas hund Jimi. Nu ska hon

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Matematik i informellt lärande på fritidshem. Många möten med ord och begrepp i den dagliga verksamheten

Matematik i informellt lärande på fritidshem. Många möten med ord och begrepp i den dagliga verksamheten Matematik i informellt lärande på fritidshem Många möten med ord och begrepp i den dagliga verksamheten Maria Jansson maria@mimer.org Grundskollärare åk.1-7 Ma/No Ingår i ett arbetslag: fritids, skola

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kerstin Lundberg Hahn Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. En dag, när de kommer till skolan, är fröken sjuk. Deras vikare, Fröken

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Djurdoktorn: Linus och Leo

Djurdoktorn: Linus och Leo ANN-CHARLOTTE EKENSTEN Sidan 1 Djurdoktorn: Linus och Leo Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Linus har bråttom hem från skolan. Idag ska han följa med sin mamma till zoo. Hans mamma jobbar som veterinär

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Inledning. Polydronmaterialet. Tio områden. Lgr11-koppling

Inledning. Polydronmaterialet. Tio områden. Lgr11-koppling Inledning Polydronmaterialet De färgglada bitarna i Polydronmaterialet har länge lockat till byggen av alla möjliga slag. Den geometriska funktionen är tydlig och möjligheterna till många matematiska upptäckter

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad. Ma F-3 I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 5 hp Studenter i lärarprogrammet Ma F-3 I (11F322) 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15-04-29 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE SIDAN 1 Boken handlar om: Vilma och Sara är bästa vänner. De gillar att dansa, men Vilma har skadat foten. Hon kan inte dansa, när de är på fritids. Niklas, som jobbar på fritids, föreslår att Vilma ska

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

Erik jagar en hund. Torsten Bengtsson. Lärarmaterial. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Erik jagar en hund. Torsten Bengtsson. Lärarmaterial. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: IDAN 1 Boken handlar om: Erik vill så gärna ha en egen hund, men det går inte för att hans pappa är allergisk. Ibland brukar han låna tant veas hund, Bus. Bus måste gå i koppel, för annars kan han rymma.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Praktiskt, laborativt och roligt

Praktiskt, laborativt och roligt Praktiskt, laborativt och roligt Emma Widegren Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten endast under förutsättning

Läs mer

Gunnar Hyltegren. Ämnet matematik 2011 i grundskolan

Gunnar Hyltegren. Ämnet matematik 2011 i grundskolan Ämnet matematik 2011 i grundskolan Förmågor som skall utvecklas i matematik 2011 - gr Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus Planeringsstöd Kunskapskrav i fokus Svenska Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar. Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Vad handlar boken om?

Vad handlar boken om? FÖRFATTARE Ann Gomér SIDAN 1 Mimmi, valpen och kaninen Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Vad handlar boken om? Mimmi hälsar på sin kusin Anna. Hon tar med sig sin hund Bonita

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3 Polhem 350 Lärarhandledning för årskurs 1-3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn 036-10 50 00 (vxl) Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping www.jonkoping.se UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping

Läs mer

Demonpassning Mårten Melin

Demonpassning Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Vanja, som ska vara barnvakt, till världens jobbigaste unge. Hon berättar, för Livia, om ungen, som heter Tuva. Livia vill gärna vara med och

Läs mer

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6)

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6) THOMAS HALLING SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Los klass hade en ny vikarie på en lektion i engelska. Alla vuxna tyckte att klassen var stökig och det gillade inte Lo eftersom det bara var

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter som

Läs mer

Bedömning för lärande i matematik

Bedömning för lärande i matematik HANDLEDNING TILL Bedömning för lärande i matematik FÖR ÅRSKURS 1 9 1 Handledning I denna handledning ges förslag på hur du kan komma igång med materialet Bedömning för lärande i matematik åk 1 9. Du börjar

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som går i femman. Alla hans klasskamrater har ett husdjur. Men inte Emil. Hans mamma är allergisk och hans pappa förstår

Läs mer

Berättandet genom olika gestaltande språk

Berättandet genom olika gestaltande språk Berättandet genom olika gestaltande språk Kan man tänka och minnas med kroppen? Vad händer när man slutar se tanke och kropp som två olika delar skilda från varandra, och istället ser kroppen som en del

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som tycker att det är jobbigt att hans föräldrar bråkar mycket. En morgon vid frukostbordet, börjar Emils mamma säga att

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Det börjar en ny kille i Antons klass. Han heter Said. Said kommer från Irak. I Irak är det krig. Därför har Said, och hans familj, flytt till Sverige. Anton och Olle tar hand

Läs mer