BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14"

Transkript

1 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

2

3 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs... 3 B... 3 Besökare... 3 Betyg... 3 Bibliotek... 3 Brandövning/utrymningsövning... 4 Böcker/kurslitteratur/läromedel... 4 C... 4 Cafeteria... 4 Coach... 4 CSN (Centrala studiemedelsnämnden)... 4 Datoranvändning... 5 Dokumentet systematiskt kvalitetsarbete... 5 Dress up-day... 5 E... 5 Elever med skyddad identitet... 5 Elevambassadör... 5 Elevinflytande... 5 Elevkåren... 5 Elevskyddsombud... 6 Elevhälsa... 6 Examensmål... 6 Expedition... 6 F... 6 Fronter (www.fronter.com/huddinge)... 6 Frånvaro och ledighet... 6 Föreningar... 7 Förlorat och upphittat... 7 Försäkringar... 7 Föräldrakontakt... 7 Föräldramöte... 7 Förändring av studierna... 7 G... 7 Gymnasiearbete... 7 Gymnasieexamen... 8 Gymnasiesärskola... 8 H... 8 Hemsida... 8 Högskolebehörighet... 8 I... 8 Individuellt anpassat program... 8 Individuellt val... 9 Informatör... 9 Informationskanaler... 9 Innemiljö... 9 J... 9 Jämförelsetal... 9 K... 9 Klassbeteckningar... 9 Kom i tid Konferenslokaler Kopiering Krisgrupp Kurator L Ledighet och frånvaro Ledord Likabehandlingsplan Lunch... 11

4 Lägesrapportering Läsårsplan Lösenord dator M Modersmål N Nationella prov, NP O Omdömen Omprov Ordningsregler Organisation P Passerbrickor/droppar Postfack Poängplan Programansvariga Programdagar Programfördjupning Prövning R Reducerat program Rektorer/skolledning Rektorn direkt Resor Restaurang S Schema Sjukanmälan Skola Skolfotografering Skol-IF Skolk Skolkatalogen Skolsköterska Skåp SL-kort SMP SPRINT Startpaket Studentbal/åk 9 bal för SPRINT Studenten - arrangemang Studentfotografering Studieavbrott Studie- och yrkesvägledare Studieplan Stöd T Traditioner Trådlöst nätverk U Utlandsstudier Utskrivning Utvecklingsråd Utvecklingssamtal Utökat program V Vaktmästeri Å Åtgärdsprogram Ä Ämnesansvariga lärare Ö Öppettider i skolan ÖstNytt... 18

5 A Adress och kontaktpersoner Östra gymnasiet Kvartettvägen Trångsund På hemsidan kan du finna e-postadress och telefonnummer till all personal under rubriken Personal & kontakt. E-postadresserna skrivs Vid dubbelnamn skrivs Expedition: , , Carolina Torres Sanja Djordjevic Fanny Adebrink, intendent ( , ) Ekonomi: Yvonne Skyttner, arbetar förmiddagar Fax: Rektor: , Stefan Vilkman Bitr. rektor: , Mona Lifwergren Bitr. rektor gy-sär: , Ingrid Cohn-Riddermark Informatör: , Therese Cato / vik Charlotte Revland (lå13/14) Vaktmästare: , / Anders Högberg Bibliotekarie: Rosmarie Wahlbeck IT-tekniker: , Hamid Rezaian Fronter-ansvarig: Markus Pettersson (vik Peter Wolgast ht13) Restaurangchef: Lotta Ståhlborg SYV: Lena Fredsberg, arbetar mån, tis och fm/em ons. Skolsköterska: Christina Pedersen, arbetar mån-tors och jämna fredagar Kurator: , , Elisabeth Kling, arbetar mån-tis, tors-fre Café- & städledare: Lemide Güney Namn och telefon till coacher: slå följt av anknytningen nedan: Coacher Åk 1 EE Event 13 Carina Envall EK Ekonomi 13 Jorge Cardenas Calvo EK Juridik 13 Anders Toll och Sofia Falldén Rahim NA Natur Estetisk 13 Vivian Cassel och Catharina Lindwall Kock

6 NA Natur Samhälle Iriana Martinez Camunas SA Samhälle Beteende 13 Matilda Björkander och Mattias Ericson SA Beteende Estetisk Media 13 Gunnar Löfgreen TE Information 13 Åsa Kaur (vik Joakim Wennlund ht) TE Teknik Estetisk 13 Markus Pettersson (vik Jens Lempke ht) och Samir Naqos Coacher Åk 2 EK Ekonomi Juridik 12 Andrea Nava Bohlin och Gustaf Wiberg NA Natur Estetisk 12 Ann-Christine Melander och Javier Miró NA Natur Samhälle 12 Javier Esparza och Saied Ghods SA Beteende A 12 Martin Lossman och Petra Andersson SA Beteende B 12 Biljana Kocic och Helene Heurlin SA Samhälle Estetisk Media 12 Marcus Ekholm och Michael Bercoff TE Teknik Estetisk 12 Mikael Sundh och Jesper Andersson TE Info Peter Wolgast Coacher Åk 3 EE Data 11 Mats Alexandersson EK Ekonomi Juridik 11 John Rödin och Malin Lieskounig NA Natur 11 Irene Diaz och Lars-Olof Almberg NA Natur Samhälle Estetisk 11 Andréas Tsarapatsanis och Lisa Riström SA Beteende A 11 Marit Wikström och Sanna Dager SA Beteende B 11 Eugenius Glowinkowski och Sara Kantare SA Samhälle Estetisk Media 11 Ulrika Nemeth och Maria Erös /59 TE Teknik Info Estetisk 11 Filip Johansson och Kent Nodemar Coach Åk 4 Filip Johansson

7 Antimobbningsgrupp Antimobbningsgruppen börjar arbeta så snart man får indikationer på trakasserier eller mobbning. Gruppen består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska och lärare som känner till händelsen och har anknytning till eleverna. Skolan har en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Får man som elev eller vårdnadshavare kännedom om kränkande behandling, kontakta någon i antimobbninggruppen. Likabehandlingsplanen innehåller förebyggande åtgärder och finns att läsa på Fronter. APL Arbetsplatsförlagt lärande, som sker på ett företag eller en organisation. APL förekommer på EE-programmet på ht i åk 3. Avgifter Skolan kan komma att ta ut mindre avgifter i samband med olika aktiviteter, exempelvis resor, idrottsdag och entréavgifter. Eleverna förväntas skaffa viss personlig utrustning så som miniräknare, anteckningsblock etc. Avgifterna följer riktlinjerna från Skolverket. Om någon inte kan betala för att delta, vänligen kontakta rektor. Avhopp från kurs B Besökare Betyg Bibliotek En elev kan inte på eget bevåg sluta på en kurs som ingår i studieplanen eller som eleven valt. ALLA förändringar i studierna måste ansökas och motiveras på en särskild blankett ( Ansökan om förändring av studierna, blankett finns i receptionen och på Fronter). Eventuella avhopp beviljas inte senare än två veckor efter kursstart. Man räknas som elev på kursen (och får frånvaro/närvaro) tills man har lämnat in en blankett och fått godkänt att byta kurs. Skolans lokaler räknas inte som en allmän plats och besökare får inte vistas utan tillstånd på skolan. Om en elev vill ta in en besökare på skolan måste eleven först få tillstånd från coach eller rektor och sedan tillsammans med besökaren skriva in besökaren på expeditionen. Besökaren måste legitimera sig och får en daterad besökslapp som ska bäras synligt på kläderna under hela besöket. När det gäller besök på lektioner ska alla besökare ha tillstånd från undervisande lärare. Besökare som äter lunch i skolan ska betala 50 kr för lunchen. Biljett för lunchen köps i cafeterian vid huvudentrén. Betygen är målrelaterade, dvs. det finns kriterier för varje betyg och eleven som når upp till kriterierna får betyget. Betygen sätts efter varje avslutad kurs. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E, där A är det bästa betyget. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Om läraren saknar betygsunderlag (exempelvis på grund av hög frånvaro, ej inlämnade arbeten, ej deltagit i prov) kan inget betyg sättas på kursen. Eleven får därmed ett streck och inga poäng från kursen, vilket gör att eleven riskerar att bli utan gymnasieexamen. Gymnasieexamen består av en sammanställning av betygen från varje avslutad kurs (se vidare under Gymnasieexamen ). Gymnasieexamen påverkar möjligheten att söka vidare till högskola/universitet alternativt yrkeshögskola, (se vidare under Högskolebehörighet ). En elev i gymnasieskolan har rätt att när som helst få ett utdrag ur betygskatalogen. Lämna in blanketten Beställning av betygsutskrift, som du hittar på Fronter, till expeditionen. Biblioteket är öppet mån-fre, klockan och bemannat alla dagar utom onsdagar. I biblioteket ska studiero råda vilket betyder samtal med svag röst och enbart studier. Det finns det studieplatser i öppna utrymmen samt studiebås för de som vill ha lite tystare studiemiljö. Bibliotekarie är Rosmarie Wahlbeck, telefon Biblioteket har ett eget rum på Fronter. 3

8 Brandövning/utrymningsövning 4 En gång per år hålls en planerad utrymningsövning för brand tillsammans med brandförsvaret. Alla elever ska genast lämna skolan genom närmaste nödutgång. Uppsamlingsplats sker utanför de stora entréerna, avvakta där för mer information. I skarpt läge ska alla gå till fotbollsplanen så att räddningstjänsten har fri väg in till skolan. Böcker/kurslitteratur/läromedel C Böckerna är till låns och skall återlämnas efter varje avslutad kurs. Det är viktigt att eleven tar hand om sin bok och inte byter bok med någon annan, eftersom böckerna är numrerade. Om en bok kommer bort måste den ersättas. Inbetalningskort skickas ut från Yvonne Skyttner. Eleven betalar då inköpspris för den litteratur som inte lämnats tillbaka. Inbetalade pengar återbetalas ej, även om boken kommer till rätta. Cafeteria Coach För att kunna få böcker krävs att eleven har ett bibliotekskort. Cafeterian är öppen kl varje dag. På tisdagar och torsdagar är det öppet till kl Telefon: Cafeterian säljer mackor, fika, skolmaterial med mera. Alla elever ingår i en coachgrupp med en specifik lärare som coach. Coachen har och känner ett särskilt ansvar för sin grupp. Målet är att eleverna på Östra ska vara välinformerade, delaktiga, välmående och nå goda studieresultat. Studiemiljön ska vara positiv och trivsam. Varje elev ska känna sig respekterad och uppmärksammad. Allt sker enligt principen just in time, dvs. vi strävar efter information i rätt tid. Målet är att en och samma coach följer sin grupp under hela deras gymnasietid (3 år). Eleverna har 30min coachtid per vecka tillsammans med sin coach som finns utlagt i schemat. Då är hela coachgruppen är samlad. På coachtiden kan bland, coachen kan gå igenom vad som händer under följande vecka och informera om nyheter eller aktuella saker som händer på skolan. Förteckning över coacherna och kontaktuppgifter till dem finns under Adress och kontaktpersoner. CSN (Centrala studiemedelsnämnden) Läs mer på Elever som är under 16 år får barnbidrag via Försäkringskassan och elever som har fyllt 16 år får studiebidrag via CSN. Fyller eleven 16 år juli-september kommer första studiebidraget 31 oktober. Fyller eleven 16 år under oktober-december kommer första studiebidraget 31 januari. Studiebidraget betalas ut till vårdnadshavaren till elever som inte har fyllt 18 år. Det går att ändra detta. CSN samarbetar med Swedbank, kontakta dem för att öppna/byta eller anmäl via CSNs hemsida. Studiebidraget är för närvarande på 1050 kr i månaden och betalas ut i efterskott, januari-juni och september-december sista bankdagen i månaden. Ni behöver inte ansöka om studiebidrag, skolan skickar in underlag. Första utbetalningen sker normalt sista bankdagen i september. För elever som har fyllt 20 år kan eleven få studiemedel (bidrag och lån) genom att ansöka hos CSN. Detta görs elektroniskt på Därefter måste skolan intyga att du studerar på heltid. För elev över 20 år ska frånvaro längre än 6 kalenderdagar i följd meddelas CSN och kan påverka studiemedlet vid olovlig frånvaro. Vid sjukdom rapporterar du till Försäkringskassan. Läs gärna mer vad som gäller för utländska medborgare samt vad som gäller för att kunna ansöka om extra tillägg och inackorderingstillägg på CSNs hemsida För studiebidrag kräver CSN heltidsstudier. Ogiltig frånvaro över 10% kan innebära att eleven, efter varningar, får indraget studiemedel och att elev/vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig på tidigare utbetalat studiemedel.

9 Datoranvändning Skolan har gott om elevdatorer. Många av dem är tillgängliga för eleverna hela tiden, t ex i studieytor, reception, bibliotek. Genom att skriva på en datorförbindelse under introduktionsdagarna i åk 1 får eleven inloggning till datorerna. Vid problem med inloggning, prata med skolans It-tekniker Harmid, Skolan har särskilda regler för datoranvändningen. Datorerna ska enbart användas till skolarbete. Spelande på datorerna är inte tillåtet, inte heller nedladdning av program. Om en elev bryter mot förbindelsen meddelas rektor. Efter två prickar fattas beslut om avstängning från datasystemet två veckor i taget. Dokumentet systematiskt kvalitetsarbete Personal, skolledning och några elevrepresentanter skriver varje år ett dokument, med namnet systematiskt kvalitetsarbete, av all personal och elevrepresentanter. Den innehåller en analys av skolans resultat och talar om vilka särskilda satsningar skolan ska göra under kommande läsår för att nå de mål som gymnasienämnden i Huddinge har fastställt. Dokumentet innehåller allmän information om skolan och skolans organisation samt ledningsdeklaration. Ungdomsgymnasiet, gymnasiesärskolan och SPRINT har separata dokument. Finns på Fronter/ÖstNytt och på kommunens hemsida. Dress up-day E I läsårsplanen finns vissa dagar markerade som dress up-day. Det innebär att både elever och personal klär upp sig lite extra denna dag för att fira en viss tilldragelse, dvs. så som man skulle klä sig om man firar en födelsedag eller går på fest. Exempelvis i skjorta, kavaj, slips, klänning, snygga skor. Syftet är att markera starten på läsåret och vissa andra särskilda dagar. Elever med skyddad identitet Skolan följer särskilda instruktioner från myndigheterna för hur vi hanterar elever med sekretessmarkering. Bland annat kan eleven inte delta vid skolfotografering, får ej finnas registrerad i datasystem, klasslistor etc. Elevambassadör Alla elever på skolan har möjlighet att söka som elevambassadör. Man är då skolans företrädare vid olika sammanhang så som öppet hus, informationskvällar, gymnasiemässa och informationsmöten med grundskolan. Man tar också elever i årskurs 9 som besöker skolan i programmet elev för en dag. Det krävs ett godkännande från elevens coach samt vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) och det finns krav på att man inte ligger efter med skolarbetet. I övrigt så är det helt upp till eleven att bestämma hur mycket man vill vara med vid olika tillfällen. Det finns alltså inga krav på att vara med vid ett visst antal tillfällen. Elevinflytande Skolan arbetar aktivt med att öka elevinflytandet. All personal förväntas ha en hållning där elevernas synpunkter och initiativ respekteras och lyssnas på. Under höstterminen 2012 startas ett Utvecklingsråd där en representant från varje klass möter rektor och diskuterar utvecklingsfrågor fler gånger under läsåret. Vidare ska eleverna ha inflytande över planering och undervisning enligt gällande lagstiftning. I kvalitetssystemet ingår flera enkäter där skolan tar tillvara på elevernas synpunkter. Det görs både på kursnivå och på skolnivå. Eleverna är alltid välkomna att lämna förslag på kurser till individuellt val och förbättringar. Bland annat har flera kurser på individuella valet kommit till efter elevinitiativ. Elevkåren Elevkårens lokaler finns direkt till höger innanför huvudentrén. Som elev på har man möjlighet att påverka och komma med förslag eller starta intresse/idégrupper. Elevkåren utser under vårterminen en elevkårsstyrelse som har till uppdrag att engagera och leda elevkåren. Den som vill veta mer om elevkåren, hur man engagerar sig eller vill kontakta dem är välkommen att titta in på elevkårens rum på Fronter. Elevkåren ansvarar bland annat för aktiviteter på skolan, skoltröjor och studentmössor. 5

10 Elevskyddsombud Elevkåren utser ett eller två elevskyddsombud som har till uppgift att bevaka arbetsmiljön i skolan. De inbjuds att delta vid skyddsronder och erbjuds utbildning i arbetsmiljöfrågor. Elevhälsa Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare (se kontaktlistan i början) samt ansvarig för stödundervisningen. Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett elevhälsosamtal. Vid behov kan tid bokas hos skolläkaren. Skolan kan även anlita en extern psykolog. Examensmål Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen på respektive program. Dessa styr utbildningen och även gymnasiearbetets utformning och innehåll. Expedition F Expeditionen är öppen (lunchstängt 11:30-12:30) /41. På expeditionen arbetar: Carolina Torres, skolsekreterare, Sanja Djordjevic, skolsekreterare, Fanny Adebrink, intendent, , (schemafrågor) Expeditionen har hand om frågor och information gällande: - CSN - Skola24 - Betygshantering - Studieplaner - Prövningar - Diverse blanketter - Individuellt val - Programfördjupningar För sjukanmälan, se nedan Sjukanmälningar Fronter (www.fronter.com/huddinge) Fronter är en webbaserad informations- och studieplattform som även nås hemifrån. Här finns inlämningsuppgifter, prov, information om frånvarande lärare, kalender, nyheter osv för utbildningarna på skolan. Mer information om systemet och inloggningsuppgifter ges vid introduktionsdagarna. Markus Pettersson (Peter Wolgast ht) administrerar systemet och kan hjälpa till vid frågor om inloggning, lösenord etc. Han nås på eller Alla elever bör logga in på Fronter minst en gång per dag för att hålla sig uppdaterade. Frånvaro och ledighet Enligt direktiv från Skolverket så är gymnasieskolan en frivillig skolform, men från det att man väl börjat skolan så är all undervisning obligatorisk. Därför är det viktigt att eleven ansöker om ledighet vid resa eller liknande och sjukanmäler sig när man är sjuk, antingen via telefon eller via Internet (se Sjukanmälan och Skola24 ). Annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro, vilket kan påverka studiestödet från CSN. Om eleven är borta utan giltig anledning räknas det som ogiltig frånvaro = skolk. Om eleven ska ta ledigt en eller flera dagar måste han/hon ansöka om ledighet på en blankett kallad Ledighetsansökan. Den finns i expeditionen och på Fronter. Coachen kan bevilja upp till tre dagars ledighet per termin och rektor beviljar upp till 6 dagar (skolan anser att man bör hinna med sina personliga angelägenheter på sex dagar under ett år). Observera att all ledighet tas på eget ansvar! På blanketten ska alla undervisande lärare skriva en kommentar. Antingen tillstyrker eller avstyrker lärarna ledigheten. Om det infaller prov eller redovisningar under tiden skall läraren avstyrka och då avslår rektorn ledighetsansökan. Tänk på att lämna in blanketten i god tid (minst två veckor innan)! Vid resor som bokas lång i förväg bör ledighet sökas innan bokningen. Frånvarorapporten är offentlig handling. Därför kan vårdnadshavare få tillgång till den även efter att eleven har fyllt 18 år. Förordningar från Skolverket säger att hemmet ska informeras när omyndig elev olovligen 6

11 uteblivit från skolarbetet. Skolan kommer därför att rapportera olovlig frånvaro till hemmen, via e-post, post eller telefon redan samma dag. Vid frånvaro för omyndig elev skickas ett meddelande automatiskt till vårdnadshavaren som har konto i Skola24 (se Skola24 ). Vårdnadshavaren ska då bekräfta att den har mottagit meddelandet via en länk eller direkt i Skola24. Om det finns frågetecken om frånvaron bekräfta att du har fått meddelandet och kontakta undervisande lärare. För vårdnadshavare som inte har konto skickas ett brev hem. För att underlätta hanteringen ser vi att alla vårdnadshavare har ett konto i Skola24. För anmälan av sjukdom/tandläkarbesök/läkarbesök, heldag eller del av dag se Sjukanmälan Föreningar Utöver elevkåren finns för närvarande Skol-IF och musikföreningen Bobby på skolan. Elever som vill starta nya föreningar uppmuntras till detta efter kontakt med skolledningen. Förlorat och upphittat Upphittade föremål lämnas till expeditionen. Det är värt att fråga efter förlorade saker! Expeditionen får ofta in smycken, mobiltelefoner, nycklar, SL-kort och även kontanter. Det mesta återfinns och lämnas in. I idrottshallen finns en särskild uppsamling för kvarglömda kläder. Försäkringar Alla elever på Östra gymnasiet är försäkrade under sin skoltid. Till skoltid räknas även resor till och från skolan. Vid terminsstart delas en kopia av försäkringsbrevet ut till eleverna. Det finns en länk till såväl föräkringsbrevet som skadeanmälan på Fronter/ÖstNytt /Blanketter & dokument. Föräldrakontakt Se vidare under Utvecklingssamtal och Föräldramöte. Föräldramöte Föräldramöte hålls på höstterminen för vårdnadshavare till elever i åk 1. Vid behov kan föräldramöte hållas vid andra tillfällen. Kallelse skickas med post till vårdnadshavarna. Förändring av studierna G Vid receptionen finns en blankett som ALLTID måste fyllas i vid ALLA förändringar i elevens studier. Den heter Ansökan om förändring av studier. Förändring kan t.ex. vara byte av individuellt val (beviljas de första två veckorna), byte från svenska till svenska som andraspråk och byte av modernt språk. Tidiga byten beviljas de första två veckorna in i kursen, därefter avslås vanligtvis ansökan. Blanketten går också att skriva ut från Fronter. Gymnasiearbete Alla nationella program på gymnasiet ska innehålla ett gymnasiearbete på 100 poäng som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få sin gymnasieexamen, vilket gäller både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Gymnasiearbetet betygssätts med antingen betyget E eller betyget F. Gymnasiearbetet startar i slutet av årskurs 2 då skolan anvisar ämnesområden som eleven måste skriva inom. Bland dessa väljer eleven ett ämne som han/hon vill skriva om. Eleverna skriver vanligtvis tillsammans 2-3 stycken. Under åk 3 börjar arbetet med att skriva gymnasiearbetet. Eleven tilldelas en handledare som den har regelbundna möten med, i grupp eller enskilt.. Alla möten som rör gymnasiearbetet är obligatoriska och processen dokumenteras med en loggbok under hela processen som är en del i betygsunderlaget. Gymnasiearbetet måste lämnas in i tid annars kan inget betyg sättas. Under vårterminen i åk 3 redovisar eleverna sitt gymnasiearbete i seminarieform. 7

12 Gymnasieexamen För att få en gymnasieexamen ska man ha fått betyg (A-F) från ett nationellt program på de poäng som utbildningen omfattar. Kurser om minst gymnasiepoäng ska vara godkända (A-E). I de poängen ska gymnasiearbetet, svenska 1-3, engelska 5-6 ha betyget lägst E. För yrkesexamen på El- och Energiprogrammet, krävs dessutom lägst E i Datorteknik 1a, Elektromekanik, Energiteknik 1 och Mekatronik 1. När eleven har uppnått kraven för gymnasieexamen utfärdas ett examensbevis. För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska i stället ett studiebevis utfärdas. Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen. Högskoleförberedande examen ger behörighet till högskolan. För de elever som har påbörjat i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och som efter avbrott i studierna vill återuppta sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011 gäller särskilda övergångsbestämmelser om gymnasieexamen och slutbetyg. Detsamma gäller för elever som återintas i gymnasieskolan eller som går om ett läsår. Gymnasiesärskola H Hemsida Östra gymnasiet har även en integrerad gymnasiesärskola. LÅ1314 går ca 25 elever på gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans elever äter tillsammans med elever och personal på skolan. Deras lokaler är placerade på bottenvåningen vid ingången som vetter mot fotbollsplanen, samt på plan 4. Gymnasiesärskolans elever har särskilda behov av lugn och ro och ungdomsgymnasiets elever har därför inte tillträde till gymnasiesärskolans lokaler. Elever vid ungdomsgymnasiet uppmanas att visa extra hänsyn till dessa elever. Information om gymnasiesärskolan och elevernas funktionshinder ges till alla elever i åk 1. Hemsidan riktar sig främst till elever i åk 9 samt deras föräldrar. Men här finns även kontaktuppgifter till personal och information om utbildningarna. Intern information, så som t ex schema, matsedel etc. finns på Fronter. Högskolebehörighet I För elever som läser högskoleförberedande program se Gymnasieexamen. Elever som gått ett yrkesprogram får högskolebehörighet om de läser svenska 2 samt engelska 6. Eleverna i EE11 erbjuds möjlighet att läsa svenska 2 och engelska 6. För elever i EE13 ingår svenska 2 och engelska 6 utbildningen här på Östra gymnasiet. Tänk på att matematik 2a ofta krävs på högskolan, prata med syv vad som gäller för just dig! För mer information om vad som gäller för högskolestudier, kontakta studie- och yrkesvägledaren! Individuellt anpassat program Individuellt anpassat program kan utformas för en enskild elev. Man kan då byta ut vissa kurser i sin studiegång om utbildningen fortfarande kan hänföras till ett nationellt program och att kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas. Eleven kan alltså inte få en anpassning av sitt program så att det inte uppfyller examensmålen för det program eleven går på. Samma krav som annars gäller för gymnasieexamen. Se vidare under gymnasieexamen. Individuellt anpassat program måste göras innan skolavslutningen i åk2 och före den aktuella kursen påbörjats. Kontakta SYV för guidning och fyll i blanketten Ansökan om förändring av studierna som finns på Fronter eller utanför expeditionen. 8

13 Individuellt val Alla elever ska läsa 200 poäng individuella val, 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3.. Innan det individuella valet får eleven en katalog med möjliga kurser att välja mellan. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa kommer att erbjudas på samtliga program. I övrigt kommer det att erbjudas kurser inom såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnen samt språk. Inom det individuella valet på yrkesprogrammet (EE) erbjuder skolan även kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. EE läser individuellt val i årkurs 1 och 2 pga. APL i åk 3. Om det uppstår ett läge med fler sökanden till en kurs än antalet platser så har elever i åk 3 och eleverna i EE har företräde till ör att de ska kunna få sina poäng. Därefter sker lottning om kursen är populär. Vill eleven läsa fler än 200 poäng individuellt val, MÅSTE man ansöka om det. Använd blanketten Ansökan om förändring av studier. Informatör Therese Cato (vik Charlotte Revland lå13/14) ansvarar för intern och extern information samt konferensverksamhet , Informationskanaler Den främsta informationskanalen är Fronter. Information anslås även utanför expeditionen, vid biblioteket och på programavdelningarna. Om man vill anslå något och behöver hjälp kan man kontakta informatören. Alla papper ska anslås på anslagstavlor, ingen annanstans. Vid stora entrén finns även en info-tv med all möjlig information som kan vara bra att veta. Innemiljö J Skolan är en innemiljö. Därför uppmanas eleverna att inte ha ytterkläder på sig inomhus samt att byta till inneskor under vinterhalvåret. Jämförelsetal K Vid ansökan till högskolan måste examensbetyget räknas om till ett så kallat jämförelsetal som ligger mellan 10 och 20. Gymnasiearbetet räknas inte med med i jämförelsetalet så totalt antal poäng blir 2400 p (2500p.minus gymnasiearbetet 100p). SYV kan hjälpa till med omräkningen av poängen. Omräkningshjälp finns också på Internet, t ex på Studera.nu. Formel: Betyget A=20, B=17,5, C= 15, D=12,5, E= 10 och F=0 (betyg * kurs 1 kurspoäng) + (betyg * kurs 2 kurspoäng) + (betyg * kurs 3 kurspoäng) osv Antal betygsatta kurspoäng (2400 poäng för åk 1, 2, 2500 p för åk 3) = Jämförelsetalet Exempel: (20 x 100) + (15 x 150) + (15 x 100) X = Jämförelsetalet Klassbeteckningar Klassbeteckningarna är framtagna efter inskrivningsår och gäller hela studietiden. Varje inriktning på varje program får en egen beteckning, T ex EKJU11 (= Ekonomiprogrammet med inriktning juridik). Däremot kan inriktningen ingå i en större klass med även andra inriktningar, som läser gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen tillsammans. Klassens namn kan alltså bli t ex EKEKJU11 (=ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och juridik 2011) 9

14 SA = samhällsvetenskapsprogrammet NA = naturvetenskapsprogrammet TE = teknikprogrammet EK = ekonomi (EK) NA= naturvetenskap (NA) BE= beteendevetenskap (SA) TE= teknikvetenskap (TE) ES = estetisk variant (NA, SA och TE) Kom i tid PROGRAMBETECKNINGAR EK = ekonomiprogrammet EE = el- och energiprogrammet INRIKTNINGSBETECKNINGAR JU = juridik (EK) SA = samhällsvetenskap (NA och SA) ME= medier, information & kommunikation (SA) IN= informations- och medieteknik (TE) DA = dator- och kommunikationsteknik (EE) Det är viktigt att eleverna kommer i tid till lektionerna. Då behöver inte läraren avbryta lektionen eller ha fler genomgångar. Läraren kan välja att låsa klassrumsdörren och släppa in de elever som kommer för sent när det passar lektionen. Om man vet om att man kommer att bli sen till en lektion, ska man försöka tala om det för en kamrat som kan meddela läraren. Sen ankomst räknas som frånvaro och rapporteras i minuter. Konferenslokaler Skolan har konferenslokaler för uthyrning på plan 4. Det innebär att det kan finnas utomstående grupper i skolans lokaler. Ibland sker även undervisning i dessa lokaler. Kopiering Skolan har två kopiatorer för elever och personal. Eleverna får kopiera fritt det de behöver för skolarbetet. Det är dock viktigt att visa hänsyn till miljön och inte slösa papper. Krisgrupp Kurator L Skolan har en förberedd krisorganisation som börjar arbeta vid krislägen så som allvarliga olyckor, katastrofer, händelser i skolan eller samhället som berör skolans elever och personal. Skolan är förberedd på att hantera sådana situationer som kan uppkomma. Krisgruppen består av skolledning, skolsköterska, berörda lärare, skolsekreterare och informatör. Krisgrupp finns även på utbildningsförvaltningen och på kommunen som assisterar vid behov. Skolans kurator heter Elisabeth Kling, , Hon finns på plats måndagar-tisdagar och torsdagar-fredagar. Ledighet och frånvaro Ledord Se Frånvaro och ledighet Skolans ledord är Resultat, Individ och Kommunikation även sammanfattat som RIK. Resultat står för fokus på kunskap med tydliga krav i varje kurs. Fronter (se vidare under Fronter ) hjälper eleverna att ta ansvar för studierna Individ står bland annat för att alla elever ska ses som individer. Det innebär att alla lärare känner alla elever de undervisar till namn, att specialintressen tas tillvara, att det är en liten skola med stort utbud samt att det förekommer stor variation i pedagogiken Kommunikation står för den särpräglade kontakten mellan elev-elev och elev-personal på Östra gymnasiet. Det står också för öppenhet, transparens, lyssnande och uppmärksamma lärare, utåtriktning, tekniska hjälpmedel i lärandet. 10

15 Likabehandlingsplan Lunch Skolan har en likabehandlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla tendenser till kränkning och särbehandling. Östra gymnasiet tolererar inte någon kränkande behandling och kommer att sätta in snabba åtgärder om sådant upptäcks. Likabehandlingsplanen reviderades senast januari Likabehandlingsplanen finns på Fronter/ÖstNytt/Blanketter och dokument samt på Östra gymnasiet satsar särskilt på att servera en riktigt god och näringsriktig lunch. Endast prima råvaror används och varje dag finns flera olika alternativ. En dag i veckan tillagas färsk fisk och en dag varannan vecka serveras vegetarisk lunch. Lunch serveras varje dag i matsalen mellan kl Maten är avgiftsfri för skolans elever. Besökare ska betala för lunchen (50 kr). Biljett kan köpas i cafeterian vid entrén. Elever med allergier, eller som inte äter viss mat, ska fylla i en blankett (varje läsår) och lämna till skolrestaurangchefen. Blanketten lämnas ut vid läsårsstart eller kan hämtas på expeditionen. Lägesrapportering Två gånger om året rapporterar undervisande lärare omdömen i respektive kurs. Materialet används sedan i det elevledda utvecklingssamtalet. Omdömena som används är IT (inte tillfredsställande), T (tillfredsställande), MT (mycket tillfredsställande), UB (underlag bristfälligt) och Streck (betygsunderlag saknas). Dessa omdömen ska inte förväxlas med betyg, eftersom kursen fortfarande pågår. Detta är ett fristående bedömningssystem och omdömena kan inte översättas till ett betyg. Betyg sätts efter avslutad kurs. Se Utvecklingssamtal Läsårsplan Läsårsplan är en övergripande planering för läsåret. Delas ut de första veckorna i skolan. Finns även tillgänglig på Fronter/ÖstNytt. Lösenord dator M Se Datoranvändning Modersmål N Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Denna undervisning är endast för elever som använder språket varje dag hemma och har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning hålls i samarbete med Huddinges övriga gymnasieskolor och för att undervisning ska ges krävs minst fem elever i Huddinges gymnasieskolor. Eleven får en blankett vid läsårsstart som ska fyllas i. Kursen kan läsas istället för moderna språk (SA, EK, NA), som individuellt val eller som ett utökat program. Undervisning kan hållas på någon av Huddinge kommuns andra skolor, så det kan bli resor till och från lektionen. Nationella prov, NP O Nationellt fastställda prov används i matematik, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och engelska. Provtillfällena och tidpunkter för dessa är angivna i läsårsplanen. De är schemabrytande och ska göras av alla elever och utgör betygsunderlag för läraren. Gemensamma riksprov (ej NP) används i kemi och fysik. Omdömen Se Lägesrapportering 11

16 Omprov Det är inte givet att elever har rätt att göra ett omprov om de missat ett ordinarie prov. Undervisande lärare bedömer behovet av omprov. Ett omprov genomförs i regel vissa måndagar kl. 15: Alla frågor om omprov hänvisas till undervisande lärare. Ordningsregler Skolans lokaler är ingen allmän plats. Därför har skolan rätt att stifta särskilda regler för de som vistas i lokalerna. Skolan har ordningsregler som gäller generellt i hela skolan och särskilda regler för de olika avdelningarna. De är anslagna i anslutning till lokalen (t ex musiksalen, datasalar, bibliotek, programavdelningar) Rökning är inte tillåten på skolans område. Om man måste röka får man göra det på utanför skolans område (vid en cementring vid skolans parkering och utanför muren på framstidan). Påföljderna för brott mot ordningsreglerna är samtal, samtal med föräldrar, skriftlig varning och i sista hand avstängning. Skolan polisanmäler även brott mot lagen. Skolan har nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Vid fall där andra elevers säkerhet inte garanteras avstängs elever omgående. Organisation P På Östra gymnasiet arbetar drygt 100 personer. De är fördelade enligt följande: Gymnasiesärskolan 14 personer, Gymnasielärare 55 personer samt lärare i språkintroduktion och i individuellt val Ledning, administration, kök, städ, elevvård mm 25 personer Passerbrickor/droppar Postfack Alla elever behöver en passerbricka ( droppe ) för att kunna komma in i skolan och vissa salar. Den får de av coachen första dagen i skolan. Man har samma bricka under hela tiden på skolan och lämnar tillbaka den när man går ut årskurs 3. Om man skulle bli av med sin bricka, ska man prata med vaktmästaren så att brickan kan spärras och man kan få en ny. Se Besökare På entréplan, vid vaktmästeriet och kopiatorn, finns personalens postfack. Där kan eleverna lämna meddelanden och böcker till sina lärare. Här har också elevkåren ett postfack. Poängplan Poängplanen visar hur programmets kurser är fördelade över de tre åren. Den finns även att tillgå på Fronter. Programansvariga El- och energiprogrammet EE: Carina Envall och Lars Sjunnevik Ekonomiprogrammet EK: Andrea Nava Bohlin Naturvetenskapsprogrammet NA: Iriana Martinez (ht) Anna Dahlqvist (vt) Samhällsvetenskapsprogrammet SA: Marit Wikström Teknikprogrammet TE: Carina Envall och Lars Sjunnevik Programdagar I läsårsplanen finns alla programdagar angivna, ca 6 skoldagar/år. Syftet är att arbeta med programmets helhetsmål och öva eleverna i sådana uppgifter som inte tillgodoses i de enskilda kurserna. Programdagarna ersätter ordinarie schema. Innehållet på varje programdag bestäms av det så kallade programmötet som leds av programledarna. Exempel på aktiviteter är studiebesök, ämnesintegrerade projekt, tema-arbeten 12

17 etc. Inriktningsdag är en programdag med fokus på elevens inriktning, exempelvis juridik eller samhällsvetenskap. Dessa kan vara programöverskridande. Programfördjupning I den nya gymnasieskolan har utrymmet för individuella val-kurser dragits ner och istället har skolorna fått skapa programfördjupningspaket. Alla elever läser en programfördjupning (utom de som läser den särskilda varianten med estetisk inriktning). Val av programfördjupning görs under våren i årskurs 1 och kurserna startar vanligtvis i årskurs 2. Prövning R En elev har rätt att gå igenom en prövning i alla kurser som ingår i dennes individuella studieplan om han/hon inte tidigare har fått betyg på kursen eller har fått betyget F. Observera att prövning och omprov inte är samma sak! En prövning görs på en avslutad kurs eller en kurs man inte har läst. Ett omprov handlar om en del av en kurs under pågående kurs. Anmälan till prövning måste ske senast tre veckor innan prövningen, sista anmälningsdagen är angiven i läsårsplanen (finns på Fronter). En elev som vill genomföra en prövning ska först prata med ämnesansvarige (se sid 21) angående prövningen. Anmälan sker via Fronter genom att fylla i elektronisk anmälan. Se Fronter för mer information. Det är viktigt att en elev som har anmält sig till en prövning verkligen förbereder sig (dvs. pluggar och samtalar med läraren) och kommer till prövningen, så att läraren inte behöver förbereda en prövning i onödan. Bedömning av prövningen görs utifrån kursplanens mål samt betygskriterierna för kursen. Reducerat program Om en elev har påtagliga studiesvårigheter i ett flertal ämnen som inte kan lösas på annat sätt, kan eleven om han/hon så önskar av rektor befrias från undervisningen. Syftet med reducerat program är alltså inte att befria elever från kurser som elever tycker är svåra eller inte vill läsa. Reducerat program ger inte gymnasieexamen och därmed inte behörighet till högskolestudier (se vidare under Gymnasieexamen respektive Högskolebehörighet ). Rektorer/skolledning Rektor: Stefan Vilkman, , , Bitr. rektor: Mona Lifwergren, , , Mona ansvarar för kvalitetsfrågor, lokalfrågor och SPRINT. Bitr. rektor gymnasiesärskolan: Ingrid Cohn-Riddermark, , , Intendent: Fanny Adebrink, , , Fanny är administrativ ansvarig. Rektorn direkt Resor Rektorn direkt är ett forum på Fronter där elever kan ställa frågor direkt till rektorn. I samband med vissa kurser anordnas resor inom och utom Sverige för att bättre uppnå kursens mål. På skolresan medföljer lärare och eleven ska följa de ordningsregler som gäller för resan. Om en elev av någon anledning inte kan delta i resan kommer möjlighet ges att uppnå motsvarande kunskaper på annat sätt. I samband med resor händer det att skolan behöver ta ut en mindre avgift. (Se vidare under Avgifter ) 13

18 Restaurang S Schema Målet är att servera god och nyttig mat med stor variation varje dag. Eleverna får äta så mycket de vill, men skolan rekommenderar att man börjar med en mindre portion och sedan hämtar mer. Vegetariskt alternativ finns dagligen, liksom en stor salladsbuffé, fil och flingor och ofta även dagens soppa (se även Lunch ). Elever med allergier, eller som inte äter viss mat, ska fylla i en specialkostblankett varje läsår och lämna till restaurangchefen. Blanketten finns att hämta på expeditionen. Ansvarig i köket är Lotta Ståhlborg, Schema finns tillgängligt i Fronter/Mina verktyg/schema. Ha som vana att regelbundet titta i schemat, det kan se ändringar, särskilt i början av terminen. Sjukanmälan Anmälan av frånvaro vid sjukdom/tandläkarbesök/läkarbesök heldag kan göras via Skola24 eller via Telefon24 och del av dag via Skola24. Vid annan frånvaro se Frånvaro och ledighet Skola24: Vårdnadshavare måste ordna konto i Skola24, se (Skola24 nedan ) Telefon24: Tfn Med hjälp av knapparna på telefonen uppges personnumret på eleven som ska sjukanmälas. Frånvaro registreras för hela dagen. Om man ringer FÖRE registreras frånvaro för samma dag. Om man ringer EFTER gäller frånvaron från nästa dag. I sista hand för sjukanmälan hämtas en blankett på expeditionen. Eleven besöker skolsköterskan eller coachen (i sista hand skolledningen) som skriver på blanketten. Omyndiga elever tar hem blanketten för underskrift av vårdnadshavare. Blanketten lämnas sedan åter till expeditionen (senast två dagar efter sjukdomstillfället). Observera att det inte är möjligt att anmäla frånvaro i efterhand. Skola24 Skola24 är ett webbaserat frånvarosystem. Här kan vårdnadshavare och myndig elev anmäla, ta del av och godkänna den frånvaro som finns registrerad. Vårdnadshavare eller myndiga elever som inte har tillgång till Skola24 kan ansöka om ett konto via under kategorin E-tjänster och blanketter. Läs mer under Skola24. Skolfotografering Skol-IF Skolk Skolfotograferingen äger rum i början av höstterminen. Då tas både gruppfoto och individuella porträtt. Om klassen bestämmer sig för att ha ett tema på gruppkortet måste det gå att identifiera eleverna och det får inte väcka anstöt. Fotograferingen sköts av Photomic. Vid frågor om beställning kontakta deras kundtjänst tfn Skol-IF anordnar aktiviteter tillsammans med idrottslärarna. Det kostar 50 kr/läsår att vara medlem. För att få tillgång till skolans gym måste eleven måste vara medlem i Skol-IF. Allmänt gäller följande: Utbildningen inom gymnasieskolan är frivillig men elever som väl har börjat i gymnasieskolan måste dock delta i undervisningen. En elev som uteblir från skolan kan bli utskriven. Elever som vill avbryta sin gymnasieutbildning måste anmäla detta till expeditionen samt fylla i en blankett. Sjukdom måste snarast anmälas till skolan, ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av rektor. Coachen kan bevilja ledighet upp till tre dagar. 14

19 Enligt en ny lydelse i gymnasieförordningen är skolan skyldig att underrätta vårdnadshavare om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet och eleven är under 18 år. Främst används systemet Skola24 för automatiska e-postmeddelande. För studiebidrag kräver CSN heltidsstudier Vid ogiltig frånvaro över 10% ges eleven 1. Muntlig varning 2. Skriftlig varning 3. CSN meddelas. Läs vidare under Skola24 och CSN. Skolkatalogen Skolkatalogen består av gruppfoton och är gemensam för alla gymnasier i kommunen. Den kostar ca 100 kr. Skolsköterska Skåp SL-kort SMP SPRINT Skolsköterskan, Christina Pedersen, erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal. Vidare kan hon bistå med konsultation vid olika hälsoproblem. Hon kan också förmedla kontakter till annan vård utanför skolan. Christina är på skolan måndag-torsdag samt jämna fredag. Hon tar emot om dörren är öppen , Alla elever i årskurs 1 tilldelas ett skåp av vaktmästaren vid skolstart. Eleven får själv ordna med lås. Elever får inte byta skåp med varandra utan först prata med vaktmästaren. Om det inte följs kan skåpet tömmas. Skåpen ska rensas när eleven slutar skolan. Om du skulle tappa bort nyckeln till ditt skåp vänd dig till vaktmästaren för att få hjälp. Skåpet lånar du under dina tre år på gymnasiet. I skåpet får inget olagligt förvaras. Vid misstanke om något olagligt i skåpet kan skåpet klippas upp i samråd med polis. Vaktmästaren har hand om skåpet, förutom för NA, då Lisa Riström är ansvarig. SL-korten delas ut vid skolstart till de elever som är berättigade till det efter kommunens regler. Elever under 20 år som har 6 km eller längre till skolan, får terminskort. 6 km-gränsen avgörs av vägbeskrivning på eniro.se (från Kvartettvägen 2). Om en elev har växelvis boende där ena föräldern bor mer än 6 km ifrån skolan och den andra mindre än 6 km från skolan måste ett intyg från vårdnadshavare lämnas för att eleven ska få ett terminskort. Detta ska göras senast den 1 september för höstterminen och senast den 1 februari för vårterminen. Terminskortet gäller mån-fre, kl En kompletterande fritidsbiljett kan köpas hos SL. Kortet ska återlämnas till expeditionen om eleven avbryter sina studier. Förlorat kort ersätts inte av skolan därför är det viktigt att eleven loggar in på SL:s hemsida och registrerar kortet där, så att det går att spärra och även få ett nytt kort om det försvinner. Student Motivation Program är ett koncept för att hjälpa elever som har halkat efter i sina studier genom stärkt självförtroende och bättre studievanor. Vill du veta mer? Kontakta Silja Eriksson SPRINT står för språkintroduktion och är undervisning för elever som är nyinflyttade eller inte bott så länge i Sverige och som därmed inte hunnit få betyg i ämnen som behövs för behörighet till gymnasiet. Undervisningen sker i olika nivåer beroende på kunskaper i svenska språket. På de högre nivåerna läser eleverna även andra grundskoleämnen som krävs för att få behörighet till program på gymnasiet, såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program. Startpaket Alla elever i åk 1 får ett startpaket bestående av penna, mapp, ett linjerat och ett rutat block. Därefter får eleven själv skaffa sin utrustning. En del finns att köpas i caféet. 15

20 Studentbal/åk 9 bal för SPRINT Skolan ordnar en studenbal i slutet av vårterminen för studenterna där middag, dans och tal brukar förekomma. Studenten - arrangemang Skolan anordnar en studentbal för åk 3, SPRINT5 och gysär åk 4 i samarbete med elevkåren. Skolan anordnar också själva studentdagen med lunch och spex. Dagen början ca 9:00 med ett särskilt program för dagen. Elevkåren ansvarar för studentmössor, studentfest och eventuellt flak samt andra arrangemang. Utspringet sker alltid klockan på studentdagen. Studentfotografering Studentfotografering anordnas av skolan några dagar innan studentdagen. Både gruppbild och individuella bilder tas. Studieavbrott Om en elev bestämmer sig för att avsluta sina studier eller byta skola ska det meddelas på blanketten Utskrivning av elev, övergång till annan skola. Allt som tillhör skolan ska lämnas tillbaka på expeditionen, annars blir eleven ersättningsskyldig. (Se även Utlandsstudier, Utskrivning ). Studie- och yrkesvägledare Lena Fredsberg är studie- och yrkesvägledare på skolan. Hon är på skolan måndagar och tisdagar och onsdagar fm/em (se hennes dörr). Eleverna bokar en tid genom att skriva upp sig på bokningslistan utanför hennes rum, som ligger på plan 3 i hus A. Lena nås även på , eller Studie- och yrkesvägledaren ger vägledning inför studieförändringar, behörighetsfrågor, studiebekymmer och vidareutbildning på t ex högskolan. Eleverna bör ta för vana att konsultera henne innan de gör viktiga förändringar i sina studier. Studieplan Stöd T Varje elev har en individuell studieplan. Den listar alla de kurser som ingår elevens utbildning. Studieplanen kan man få via sin coach eller expeditionen. Eleven bör stämma av studieplanen återkommande för att säkerställa att man kommer att uppnå 2500 poäng och därmed få en gymnasieexamen. Skolan erbjuder extra stöd ibland annat engelska, matematik och svenska. Upplägget varierar. Tala med din coach. Det finns till exempel en mattestuga som har dropp-in, där eleven kan få handledning som komplement till de vanliga lektionerna. Engelskan har bland annat schemalagda uppsamlingsgrupper för elever som fått betyget F. Traditioner Skolan är relativt ny och traditioner utvecklas kontinuerligt. Återkommande händelser är t ex Nobeldagen med föreläsningar och Nobelglass till lunch, danstävling, studentavslutning med Pig Awards -utdelning, dress up-dag, studentbalen, vårutflykt för åk 1 och 2 och Luciatåg Trådlöst nätverk På skolan finns det ett trådlöst nätverk som är kopplat mot Huddinge kommuns nätverk, vilket innebär att du kan koppla upp dig med dina egna mobila enheter såsom t.ex. mobiltelefon eller bärbar dator. Välj nätverket huddinge kommun där du måste logga in (och upprepa varje timme). Det krävs dock att du skrivit under datorförbindelse och fått inloggningsuppgifter först (Se Datoranvändning ). 16

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer