Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre)."

Transkript

1 Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst när kroppen, själen och och anden är i balans. Därför ligger fokus i våra utbildningar på livsåskådning, solidaritet, natur, friluftsliv, friskvård, skapande och miljö. En kort historia Åredalens Folkhögskola drivs av en skolförening i nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan. Skolan startade 1938 i ett före detta pensionat och har sedan dess byggts ut i olika omgångar. Idag rymmer den fina, ändamålsenliga undervisningslokaler, aula, sporthall, musikrum, slöjdsalar, bibliotek, restaurang och internat. På vår folkhögskola finns ett brett kursutbud och stora möjligheter att påverka din egen utbildning samt omgivenav en underbar fjällmiljö. Här finns en plats för dig! Studeranderätt Studierättsliga standard är ett avtal mellan Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och Åredalens Folkhögskola. Avtalet beskriver den studerandes rätt som studerande i allmänhet och vad Åredalens Folkhögskola förbinder sig som kursansvarig. Mer information kring FSR (=Folkhögskolornas studeranderättsliga råd) finner du via : Varje kurs och dess innehåll hittar du under "Utbildningar". Vid månadsskiftet juni/juli skickar vi ut information till dig som bekräftat din plats vid skolan. Vid ev senare antagning och bekräftelse ges informationen i samband med bekräftelsen. ( Pdf bra att veta innan du kommer till Åredalens folkhögskola) I kolumnen till höger är länkar med information och hänvisningar. Skolans kvalitetsarbete medföra att det blir ändringar (uppdateringar) även i dessa dokument. Vi använder oss av följande definitioner: Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Kursdeltagare - Den som bekräftat och börjat kursen. Kursansvarig - Den ansvarige - oftast lärare - för kursen, profilen eller linjen Kurs - Menar vi även linje eller profil Konstskolan - Menar vi även andra kurser som är förlagda till Frösön (Östersund)

2 Antagning Kursansvarig har ansvar för antagningarna i samråd med rektor. Gemensamma antagningskonferenser för samtliga kurser hålls i febr, mars, april, maj, juni samt i augusti. Varje kurs kan ha sina speciella villkor, se hemsidan för resp kurs. Konstskolan har t ex krav på arbetsprover. Antagningsarbete utförs löpande, fram t.o.m. 30 april, därför är det bra att skicka ansökan så tidigt som möjligt. Efter 30 april antas i mån av plats. Några platser reserveras också för ev. sena ansökningar från personer som ska läsa för gymnasiekompetens eller behöver läsa enstaka behörigheter. Denna reservation gäller endast för kurser förlagda till Åredalens Folkhögskola i Hålland. För att en ansökan ska behandlas krävs att samtliga bilagor är med i inskickade dokument, se ansökan på hemsidan för resp kurs. Ansvariga tar en första telefonkontakt med de som står i tur att antas. Ett första möte för att fånga upp ev. oklarheter, stämma av intresset, informera om veckans studieupplägg (linje/profil studier, fördjupningsstudier, fristående kurser, m.m.), hälsodeklaration, drogfri miljö m.m. Som en del i antagningsarbetet kontaktas referensperson, tidigare skola, arbetsgivare eller liknande. Sökande som inte kan erbjudas sitt förstahands val, behandlas på sitt andra handsval eller placeras på en reservlista. För sökande som ej kan antas sker ett samråd med rektor innan meddelande lämnas. Rektors beslut kan ej överklagas. Receptionen ansvarar för Administrativa arbetet med registrering, mejlkontakt, utskick, antagningsbesked. Att påminna sökande via mail eller brev om ansökningshandlingar som saknas. Att anta personer efter turordningslista i samråd med kursansvarig. Att under semestertid upprätthålla kontakt med kursansvarige enligt överenskommelse. Att när kursdeltagare bekräftat skicka sommarbrev och övrig info från skolan till kursdeltagaren. Det första utskicket görs i månadsskiftet juni/juli. Åredalens folkhögskola Undersåker Tel: Fax: E- post: info holland.fhsk.se Cookies Arbetsmiljö Enligt arbetsmiljölagen jämställs Folkhögskolestudier med arbete. Studerande på folkhögskola ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan. De studerande företräds av ett studerandeskyddsombud som ska informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsarbetet. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

3 Skyddskommitté Åredalens Folkhögskola har valt att organisera arbetsmiljöarbete i form av en skyddskommitté. Kommittén består av två ledamöter för vardera elevkåren, personal och skolans ledning, totalt 6 ordinarie ledamöter. Dessutom adjungeras andra personer vid behov. Första mötet för kommittén sker så snart elevkåren utsett sina ledamöter. Skolan har en gemensam dag i arbetsmiljöfrågor som skyddskommittén ansvarar för. Till skyddskommittén anmäls alla olyckstillbud samt missnöje kring den fysisk- och psykisk arbetsmiljö. Mer information finns också på arbetsmiljöverkets hemsida, Arkiv och Sekretess Sekretess Uppgifter om studerande lämnas inte generellt ut till privatpersoner, organisationer, myndigheter eller företag. Undantag är de rapporter som vi enligt vårt uppdrag måste lämna till CSN och SCB. (se rapporter ) Kommer en förfrågan utifrån så avgörs frågan av rektor som bedömer enligt lagstiftningen vem gagnar det och varför t ex polis. Varje personal får vid anställningen information om vad sekretess innebär och vi hur vi skall förhålla oss. Arkivering Ej antagen Ansökan med bilagor såsom intyg, betyg, referensbrev med mera. Förvaras i receptionen. Strimlas efter 3 år. Kursdeltagare Ansökan med bilagor såsom intyg o betyg. Sparas, flyttas efter ett år till arkivet. Referensbrev Finns i receptionen i separat pärm. Strimlas 2 år efter avslutade studier. Hälsodeklaration Hos rektor under läsåret och strimlas 2 år efter avslutade studier. Studieplaner Hos ansvarig under läsåret, strimlas 2 år efter avslutade studier. Handlingsplaner (där sådana finns) Hos ansvarig person under läsåret och strimlas 2 årefter avslutade studier. Handlingar som ligger till grund för till exempel landstingsbidrag och annan ekonomisk uppföljning. Arkiveras i 10 år Avgifter Undervisningen är kostnadsfri. De studerande betalar för läromedel, material, studieresor, försäkring, mat o logi, kopiering etc. Mer information på hemsidan under "Utbildningar" och under "Information- kostnader":

4 I samband med bekräftelsen till respektive kurs betalas 500 kr. Avgiften 500 kr återbetalas vid första faktureringstillfället genom ett avdrag. Den kan också återbetalas vid sjukdom (sjukintyg lämnas) eller omständigheter/skäl som personen ej råder över. Som skäl räknas inte val av annan skola. Behörighet I samband med kursstart under de första fyra startveckorna sker en gemensam information om behörigheter, intyg mm. Alla kursdeltagare erbjuds ett enskilt samtal med respektive kursansvarig om sitt individuella studieupplägg utifrån behov, förutsättningar och möjligheter. Samtidigt diskuteras behov av intyg, behörigheter och omdöme. En studie/handlingsplan upprättas skriftlig efter överenskommelse. Detta sker någon gång under startveckorna. Uppföljning sker under höstterminens senare del. Nedan följer kortfattat vad som gäller för behörigheter. Vill du veta mera kan du även läsa här Behörighet till studier på gymnasienivå Om du inte har gått klart grundskolan kan du gå Allmän kurs på grundskolenivå. Då får du kunskaper och behörighet så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå. Relaterad information - Allmän kurs på grundskolenivå» - Behörighetsgivande/Allmän kurs» Hur lång tid du behöver studera på grundskolenivån beror på vad du har för tidigare grundskolestudier bakom dig. Men det beror också på upplägget av studierna som varje folkhögskola fritt beslutar om. Vad studerar jag? På Allmän kurs studerar du allmänna ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på Allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema. Behörighet till studier på högskola och yrkeshögskola Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du gå Allmän/behörighetsgivande kurs på gymnasienivå. Då får du motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. För att uppnå behörigheten behöver du: 1. Ett till tre års studier på gymnasienivå beror på arbetslivserfarenhet och tidigare studier. Här kan du läsa mer om allmän kurs. 2. Behörighetsintyg och studieomdöme Vid slutförda studier intygar folkhögskolan att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnena. Behörighet i kärnämnen kan du också ha uppnått på gymnasieskola eller komvux före

5 eller efter studierna på folkhögskolan. Du ska också ha ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. (Du begär själv vid kursstart att du vill ha ett studieomdöme) Se. Info vid kursstart! Särskilda behörigheter till högskola Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högskoleutbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier. Folkhögskolan kan utfärda intyg på särskilda behörigheter (utöver de sex kärnämnena, se ovan) som motsvarar gymnasieskolan. Till exempel kan du läsa in naturvetenskaplig behörighet om du har läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande naturvetenskaplig behörighet. Bibliotek Skolans bibliotek är ett kommundelsbibliotek vilket ger tillgång till även Åre kommuns bibliotek. Du kan låna böcker, ljudböcker, tidskrifter och att söka på nätet. För att låna böcker krävs ett lånekort som du får de första skolveckorna. Finns ingen personal i biblioteket kan du anteckna ditt boklån i en pärm självservice. Återlämning av böcker sker i ett bokinkast. Boken får lånas i 4 veckor. Vid senare återlämning har Åre kommuns bibliotek förseningsavgifter enligt bibliotemitts lånevillkor och dessa följs av Åredalens folkhögskola. Vi kan även hjälpa till med så kallade fjärrlån, en generell portokostnad erläggs f n 20 kr. Med fjärrlån menas från andra bibliotek utanför Åre kommun. Vår bibliotekskatalog är digitaliserad via webben inom Åre kommunbibliotek. I biblioteket finns en kombinerad sök- och självbetjäningsdator. Du kan också öppna katalogen från alla datorer kopplade till skolans Internet. Du har också tillgång till författarlexikon ALEX och Mediearkivet, inlogg till dessa sökfunktioner ges i samband lånekortet. Deltagarinflytande och organisation Veckoinformation En dag i veckan samlas alla studerande och all personal i matsalen för gemensam information och fika. Alla har samma rätt att ge och få information. Planeringstid Varje klass/grupp har speciella timmar (=planeringstid) för information, för att ge synpunkter, ge förslag etc. Förslag som ansvarig lärare tillsammans med klassen ej kan lösa - förslag ska då föras vidare, alternativt av studerande eller av läraren. På dessa timmar kan kursupplägg, arbetssätt, studiematerial, utvärderingar mm diskuteras. Elevkår De studerande har rätt att bilda en elevkår, information om detta får även den studerande innan kursstart. Under de första veckorna på läsåret ges olika former av stöd för att underlätta bildande av en elevkår. Ofta finns varje klass/grupp representerad i elevkårens styrelse (om inte elevkåren beslutar något annat). Elevkåren ansvarar för elevfackliga frågor och avgör själv med vilka frågor den skall arbeta. Träffar sker mellan elevkårens ordförande och rektor. Elevkårens ordförande har samma organisatoriska ställning som personalens fackliga ombud.

6 Elevkårens interimsstyrelse tillsammans med rektor informerar skolans deltagare i början av läsåret om: Elevdemokrati i allmänhet och frihet att bilda en studerandekår Elevkårens funktion och ansvarsområde Elevkårens olika utskott Skolans övriga beslutsfattande organ såsom skyddskommittén, linjeråd, styrelse etc. Linjeråd Studerande och kursens personal möts i linjeråd. Där sker samtal om undervisningen, aktiviteter, planering och skolvardag. Elevkårens skyddsombud Skyddsombudet ingår i skolans skyddskommitté. Skyddsombudet får introduktion till uppdrag och eventuell skyddsombudsutbildning. Elevkårens styrelserepresentanter I skolans styrelse sitter två elevrepresentanter som ska föra elevernas talan vid styrelsemöten. Representanterna är ansvariga att rapportera till elevkåren om vad som diskuterats vid mötena. Introduktion till uppdraget ges av rektor. Disciplinära åtgärder Skolans styrelse har en disciplingrupp som behandlar frågor om varning, avstängning eller avskiljande. Gruppen består av skyddskommitténs ledamöter och i förekommande fall förstärkta med berörd ansvarig personal. Styrelsens ordförande eller arbetsutskott beslutar om avstängning från pågående utbildning efter yttrande från disciplingruppen, arbetslag och elevkår. Rektor beslutar om avstängning från skolans internat och uppkoppling till skolansdatanät efter yttrande från disciplingrupp, arbetslag och elevkårstyrelsen. Beslut kan överklagas till Fsr se information folkhogskola Diskriminera inte Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor. Det betyder att ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i deras kursverksamhet. Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola. Diskriminering sker när personal på en skola behandlar en kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan). Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering. Om rektor eller annan personal trakasserar en kursdeltagare räknas det också som diskriminering. Om en studerande trakasserar en annan, och personal på skolan känner till det, är skolan skyldig att reda ut och åtgärda det som hänt.

7 Styrelse och rektor är ansvarig Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att ingen blir diskriminerad. I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det någon blir diskriminerad eller trakasserad. Rektor måste sedan utreda och åtgärda händelserna. Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: 1. kön 2. könsidentitet eller könsuttryck 3. etnisk tillhörighet 4. religion eller annan trosuppfattning 5. funktionsnedsättning 6. sexuell läggning 7. ålder Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (Diskrimineringsombudsmannen). Du kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som du eller någon annan berättat om för personal på folkhögskolan. Läs mer om förbud mot diskriminering i skolan, på Diskrimineringsombudsmannens hemsida: Delar av lagen som folkhögskolor är undantagna och inte tvingas följa Det finns delar i diskrimineringslagen som folkhögskolor inte måste följa: 1. lagens regler om aktiva åtgärder 2. visst undantag från diskrimineringsförbudet för att folkbildningen ska kunna göra sitt uppdrag Aktiva åtgärder Förutom förbudet att diskriminera säger diskrimineringslagen att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande för att se till att alla har lika rättigheter och möjligheter. Detta kallas aktiva åtgärder och kan till exempel göras genom att ta fram likabehandlingsplaner. Att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan. Läs mer om aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens hemsida Undantag från diskrimineringsförbudet Folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. En av anledningarna till att folkhögskolor får statligt stöd är att de har verksamhet som ska stärka rättigheterna för till exempel människor med funktionsnedsättning och människor med utländsk bakgrund. För att kunna arbeta på det sättet har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället. Mer information om Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen.

8 Drogpolicy Ett av Åredalens Folkhögskolas mål är att skolmiljön ska vara fri från alkohol och narkotikaklassade droger. Vi menar att en drogfri skola bidrar till att skapa bättre studiemiljö och större trygghet. En drogfri miljö är dessutom nödvändig för den som har något missbruk bakom sig. Varje år kommer studerande som behöver detta stöd = en drogfri miljö. I samband med bekräftelsen av elevplatsen förbinder sig varje studerande skriftligt att följa nedan skrivna innehåll och mening: Åredalens Folkhögskola vill erbjuda en positiv och stimulerande miljö där vi värnar om den enskilde. Vi vill ge människor en fristad från alkohol och narkotikaklassade droger, därför accepteras inget bruk eller förvaring av alkohol eller andra droger inom skolans verksamhet och boende. Nykterhetsrörelsens drogpolicy gäller inom skolan och internatet, vilket innebär att lättöl och lättcider får nyttjas. Missbrukat förtroende kan leda till avstängning från boendet och avskiljning från studier på skolan. Om kursdeltagaren hanterar, misstänks eller brukar droger som är förbjudet enligt narkotikalagstiftningen, kontaktas polisen. Kursdeltagare som förbundit sig att följa skolans drogpolicy är bunden till övernskommelsen så länge personen är studerande vid Hållands Folkhögskola. Frånvaro Ledighet diskuteras med respektive kursansvariga. Frånvaron får ej överstiga 20% av den totala planerade studietiden, vid större frånvaro erhålls inget omdöme. Enskild behörighet kan erhållas om den behörighetsgivande kursen fullgjorts och närvaron är lägre 20%-gränsen vilket gäller även i delkurser som t ex i kärnämneskurserna. Inför studieresor och utevistelser genomförs säkerhetsutbildningar. Dessa är obligatoriska för att deltaga i t ex studieresa. Informationom säkerhetskraven ges av kursansvarig. Frånvaro med giltiga skäl (i första hand sjukdom) där den studerande kompenserat förlorad undervisning genom att göra tilldelade uppgifter, räknas närvaro. Uppgifterna ska utföras enligt anvisningar. Det är läraren som avgör vilka delar av förlorad undervisning som går att kompensera i efterhand. Funktionshinder Lokaler Stora delar av skolan är byggd på 1960-talet. Huvudbyggnad och sporthallsbyggnad (med vävsal) är kompletterade med hiss. De nya elevhemmen (Brunkullan och Guckuskon) har boende i markplanet och i övrigt bästa anpassade för rullstol. Utemiljö Skolan är byggd i en sluttning och terrängen lutar, de flesta vägarna inom området är asfalterade. En gångväg har plattor, i övrigt är det korta sträckor med "grusväg. Pedagogiskt stöd Under antagningsprocessen är det vanligt med frågor om särskilt stöd och anpassning. Frågor av den arten följs upp i samband med individuell kursplanering. Skolans har en ansvarig handläggare för dessa individuella planer. Exempel på olika insatser är, extra handledning, assistans, samtalsstöd, extra svenskundervisning. Förhållningssätt Vi har många som skall fungera tillsammans vilket gynnas av lokala regler och gemensam tolkning. För att skolan ska kunna erbjuda en god arbets- och studiemiljö är det nödvändigt att var och en tar

9 sin del av ansvaret för skolans lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och en drogfri miljö. Kursdeltagaren är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet. Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler inkluderande även internatet. Rökning sker utomhus och bäst vid anvisade platser. Bilar parkeras på avsedd plats Notera att vissa platser kan vara bokade. Kursdeltagaren är ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som i elevhemmen. Detta gäller också lånad utrustning. Kursdeltagare som inte följer våra policyn, ingångna avtal etc riskerar att sägas upp från internat och/eller att avskiljas från studierna. För boende på internatet gäller hyresavtal och de överenskommelser som varje borgarmöte /elevhemsmöte beslutar om. Försäkringar Skolan har företagsföräkring för byggnader, inventarier och anställda. För att varje deltagare ska ha ett gott försäkringsskydd rekommenderas att varje deltagare ser över sitt försäkringsskydd när det gäller de personliga ägodelarna. Detta är speciellt viktigt när personen folkbokför sig på skolans adress och därmed mister föräldrahemmets försäkringsskydd. Samtliga kursdeltagare som bekräftat sin plats omfattas av en olycksfallsförsäkring dygnet runt under hela studitiden. Vid längre studieresor och praktik erbjuds kursdeltagare en tilläggförsäkring som motsvarar det försäkringskydd vi har för personalen. Tilläggsförsäkringen betalas av kursdeltagaren. Huvudman Åredalens Folkhögskola drivs av Föreningen Åredalens Folkhögskola, org nr Föreningen är ansluten till EFS (Evangeliska-Fosterlands-Stiftelsen), en rörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är huvudman för ytterliare folkhögskolor, länk: Åredalens Folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer skolans mål och verksamhetsplan. EFS är representerade i folkhögskolans styrelse. Huvudmannarörelsen har inga krav på avkastning, deras bidrag är bla ideella insatser i styrelsearbetet. Åredalens Folkhögskolas styrdokument - Folkbildningsförordningen, antagen av riksdagen - Huvudmannarörelsen EFS - Skolföreningen Åredalens Folkhögskolas stadgar - Åredalens Folkhögskolas måldokument, framarbetat på skolan och antaget av skolans styrelse Folkbildningsförordningen, antagen av riksdagen 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

10 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen ( genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån- och bildningsnivån i samhället 4. bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet Enligt prop. 2005/06:192) Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad är motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen 2. det mångkulturella samhällets utmaningar 3. den demografiska utmaningen 4. det livslånga lärandet 5. kulturen 6. tillgänglighet och möjligheterna för personer med funktionshinder 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Huvudmannarörelsen EFS Folkhögskolorna skall utgöra en naturlig och aktiv del av EFS arbete. Detta sker genom - samarbete med EFS på lokal-, distrikts- och riksplanet - att möta behov inom EFS av ledarutbildning och verksamhetsutveckling - att fungera som mötesplatser för studier och samtal kring EFS evangelisation och mission -att stärka samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan kring kultur och studieverksamhet -Folkhögskoleverksamheten skall bedrivas på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Inställd kurs En kurs ställs in när den har för få bekräftande studerande eller av pedagoiska orsaker. Alternativa lösningar skall diskuteras såsom samverkan/samplanering, inann kursen ställs in. Dialog sker hela tiden med sökande när detta kan vara aktuellt. Vissa utbildningar vi har kan genomföras med få deltagare eftersom upplägg kan vara helt individanpassat och samplanering går med andra kurser. Vissa andra utbildningar kräver en hanterbar grupp för att kunna genomföras. Distanskurser kan ha krav på lägsta antal med mera, se resp kurs. Allmänna kurser ställs nästan aldrig in om inte det finns mycket speciella orsaker, då pratar vi om det som brukar kallas fource majoure i andra sammanhang. Särskilda kurser är mer beroende av antalet bekräftade. Internat-Boende Bilder och text hittar du via: Länk internatboende! Intyg/studieomdöme Intyg Samtliga kursdeltagare erhåller ett intyg i samband med kursslut.intyget bevisar att du genomfört studier på Åredalens folkhögskola och följande framgår: har frånvaro över 20 %, frånvaro över 50 %. ej deltagit i en kurs som du planerat i din studieplan. ej har fullständigt redovisat någon kurs. ej är godkänd i någon kurs.

11 Studieomdöme måste begäras av den studerande Du som läst en allmän kurs för en grundläggande behörighet till högskola kan erhålla ett utskrivet omdöme samt ett behörighetsintyg. Du som läst särskild kurs och/eller grundläggande eller särskilda behörigheter erhåller ett intyg från kursen samt ett behörighetsintyg som du använder i kombination med dina gymnasiebetyg när du söker vidare till högskola. Du kan inte påverka meritvärdet i ditt gymnasiebetyg men intyga den enskilda behörigheten. Det är även möjligt att här begära ett omdöme för att på så sätt kunna söka i två kvotgrupper. Det beror på ditt studieupplägg. Förutsättningen är att du studerat på en allmän kurs. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och dina förutsättningar för fortsatta studier. I första hand avses studier av mer teoretisk karaktär. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår. Hålland Folkhögskola har dessutom en särskild regel att du ska läsa in minst två nya godkända behörigheter för att kunna erhålla ett omdöme. Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer: Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. Förmåga till analys, bearbetning och överblick. Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. Social förmåga Folkhögskolan använder en sjugradig skala från och med våren 2014 Läsåret 2013/2014 utökas studieomdömets fyrgradiga skala till en sjugradig. Tre mellansteg införs. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan. 4 - Utmärkt studieförmåga 3,5 - Mycket god - Utmärkt studieförmåga 3 - Mycket god studieförmåga 2,5 - God - Mycket god studieförmåga 2 - God studieförmåga 1,5 - Mindre god - God studieförmåga 1 - Mindre god studieförmåga För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7 (plus/minus 5%). Läs mer om detta i Folkbildningsrådets Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen (pdf). I samband med kursstart under de första fyra startveckorna sker en gemensam information om intyg, studieomdömen mm. Alla kursdeltagare har ett enskilt samtal med respektive kursansvarig om sitt individuella studieupplägg utifrån behov, förutsättningar och möjligheter. Samtidigt diskuteras behov av intyg, behörigheter och omdöme. En studie/handlingsplan görs. Detta sker någon gång under startveckorna. Den individuella studie/handlingsplanen följs upp och eventuellt kompletteras. Mer information hittar du här:

12 Ett studieomdöme kan inte överklagas. Tycker du att du fått ett felaktigt omdöme kan du ta kontakt med rektor. IT-policy För att få sitt inlogg till skolans datanätverk, fyller kursdeltagaren i en blankett med uppgifter och skriver under på att man accepterar gällande IT-policy. Blanketten lämnas till IT- administratören som ordnar inlogget. Texten nedan är något förkortat. Den fullständiga texten innehåller tekniska anvisningar över dataparken och praktiska t ex var mappar lagras etc. Vill någon läsa hela dokumentet så går det bra att höra av sig till skolans reception. Skolans datorer är i första hand avsedda som studiehjälpmedel och all relevant studieanvändning har därför företräde. Datorerna får naturligtvis också i mån av tillgång användas för att t.ex. chatta, strösurfa, spela mm. Om alla datorer är upptagna måste den som använder datorn för nöjes skull omgående ge plats till den som behöver använda datorn i studiesyfte. Skolans datautrustning och nätverk får endast användas av skolans elever och personal. Man får inte använda ("låna") någon annans inlogg, vare sig till datorn eller mailen, oavsett hur väl bekant man är med den person vars inlogg man lånar. Hemsidor som möjliggör illegal fildelning och liknande blockeras p.g.a. skolan inte vill hållas ansvarig för illegal fildelning. Åtgärder som är vidtagna är en säkerhetsåtgärd för att skydda företagets nätverk. De som vill veta mer om spärrade hemsidor, och varför dessa spärrats, kontakta administratören. Konsekvens om man bryter mot policy? Administratören gör i tysthet justeringar i datorer, nätverk eller gate för att stävja ofog. Ökar hyssen införs begränsningar t ex att det bara går att logga in dagtid. I vissa fall sker automatiskt avstängning och då behöver kontakt tas med administratören för att få kontot öppnat. I riktigt extrema fall kan brott mot policy leda till att kursdeltagaren utestängs att använda skolans datanät. Kurstider/Lov Läsåret har följande generella kurstider: Höstterminen 25 augusti - 19december 2014 Septemberlov Fr 12 september- Må 15 september Höstlov vecka 44 Vårterminen 7 januari 29 maj 2014 Sportlov 2mars 6 mars 2014 Påsklov 6 april-10 april 2014 Lovdagar

13 (Kompledigt 30 april för deltagande i folkhögskolans dag) 1 maj fredag 15 maj Andra kurstider kan förekomma i några kurser, se respektive kurs. Andra lovdagar kan gälla för exempelvis U-linje och Fjäll o Friluftsliv Ledarskap, efter överenskommelse i gruppen. Folkbildningens mål Vi arbetar utifrån nedanstående målformuleringar som också finns i skolans måldokument Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Verksamheter inom följande sju områden är särskilt grundläggande: Den gemensamma värdegrunden - alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen - demokratiska värden ska prägla folkbildningen. Det mångkulturella samhällets utmaningar - människor med olika bakgrund ska mötas. Den demografiska utmaningen - alla generationer ska engageras. Det livslånga lärandet möjlighet för vuxna till livslångt lärande. Kultur lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa folkbildningen ska bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor. Utöver gemensamma folkbildningsmål vill Hållands folkhögskola arbeta för följande mål: Att i skolverksamheten stimulera människor till bearbetning av livsfrågor. Att i skolsamhället levandegöra kristen tro och livsåskådning. Att erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar tillpersonlig utveckling, skapande verksamhet och ansvarstagande. Att stimulera till kunskapssökande och engagemang i det lokala och internationella samhället. Att utifrån en kristen människosyn om alla människors lika värde prioritera socialt eller kulturellt missgynnade grupper. Att all undervisning skall vara allsidig och genomföras med tolerans och respekt för oliktänkande. Rapporter Personuppgifter lämnas till: CSN månadsvis enligt deras anvisningar, se SCB (Statiska Centralbyrån). På uppdrag av FBR (Folkbildningsrådet) samlar SCB in information om kursdeltagare, kurser, personnummer, utbildningsbakgrund mm som ett led i den utbildningsstatetik som finns. Denna statistik ger också underlag för statsbidraget. Länen/regioner. I slutet av varje termin lämnas underlag till respektive landsting/region för

14 landstingsbidraget med kursdeltagarens namn, adress och personnummer. För kursdeltagare folkbokförda i Jämtlands län lämnas inga uppgifter det finns ett separat avtal som reglerar bidraget från Jämtlands läns Landsting. I övrigt lämnas uppgifter till FBR (alt SCB) i enligt med deras uppdrag. Dessa uppgifter är statistikunderlag i antal personer ej individrelaterat. T ex hur många som sökt utbildningar, hur många omdömen som är satta, hur många som bor på internat. Vi använder det skoladministrativa programmet AVANTI vilket är ett specialprogram för administrativa rutiner inom folkbildningen. Studeranderätt Om du är missnöjd med något är det i första hand den kursansvarige du skall kontakta. Om han/hon inte kan lösa problemet ska hänvisning göras till rätt "instans". Rätt "instans" kan vara husfru, rektor etc beroende på frågans art. Till rektor kan du också vända dig om problemet inte åtgärdas. Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR upprättar en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR, se Checklista: Information innan den studerande är antagen Information vid kursstart Deltagarinflytande och studeranderätt Avgiftsfri undervisning Intyg Om en kurs upphör eller ställs in Utvärdering Försäkringar Disciplinära åtgärder Arkiv- och sekretessregler Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR. Rektor är ansvarig inför skolans styrelse för hela skolans verksamhet. Är du missnöjd med något beslut även sedan du pratat med rektor så ska du vända dig till styrelsen. Styrelsens beslut kan överklagas till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd). Du har rätt att få hjälp av rektor eller att han/hon hänvisar till person som hjälp vid överklagan. Mer info kring FSR här: Beslut om studieomdöme kan inte överklagas, du kan begära omprövning hos rektor Tillgång till lokaler, utrustning med mera Huvudbyggnaden är öppen skoldagar, normalt Må Tor , förutom tisdagar då skolan stängs kl. 19. Fredagar stänger skolan kl Vid lovdagar under kurstid är huvudbyggnaden öppen Generellt är huvudbyggnaden stängd Lö, Sö och helgdagar. När skolan har olika arrangemang informerar vi om vad som gäller. Sporthallsbyggnaden disponerar alla kursdeltagare med användning av kod under terminstid (dvs alla kalenderdagar under resp termin). Internatet öppnar i samband med skolstarten och stänger när skolan slutar. Kursdeltagare har även

15 tillgång till kök/dagrum som ej är anslutet till deltagarnas boende och bokas i receptionen. Kursdeltagare som ej bor på skolan kan använda dessa lokaler, kök/dagrum som lunchmatsal - behöver ej bokas för ändamålet. Under jullovet är normalt hela skolan stängd, internatet öppnar någon dag innan vårterminen startar. Skolans lokaler nyttjas också i samverkan med partners som följer folkbildningens syfte. Vår konstskola, som även kallas Östersunds Konstskola, använder även kurslokaler i Östersund och på Frösön. Se konstskolans hemsida för mer info. En av dessa lokaler tillhör vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan. I övrigt kan andra lokaler bli aktuella för andra kurser om så beslutas av skolans ledning. Utvärdering Utvärderingar är en naturlig del i det vardagliga arbetet på skolan och en stor del i det långsiktiga arbetet med deltagar- och personalinflytande. Syftet med utvärderingar är: att skaffa information om sakfrågor och upplevelser. att värdera, analysera och tolka informationen. att samla resultaten till bekräftelse eller förändring/utveckling. att kvalité uppstår och gagnar individ, organisation och samhälle. Målet med utvärderingar är: Fokus på utveckling istället för kontroll. Fokus på kvalitet istället för kvantitet. Fokus på den lärande processen för såväl deltagare som personal. Knuten till den lokala förutsättningen med utgångspunkt i de egna frågorna (beröra, vara konkreta och nära, motorn i den egna lärandeprocessen). Självvärderande för såväl deltagare som personal (naturligt att granska sitt eget arbete). Inom den pedagogiska verksamheten sker ett antal utvärderingar Kursutvärderingar Delkurser Fristående kurser Skolutvärdering Utvecklingssamtal De olika utvärderingarna berör och belyser olika områden. Formen kan vara skriftlig, muntlig i större eller mindre grupper, individuella Informationen sammanställs,analyseras och tolkas för att bekräfta eller förändra/utveckla i syte att behålla en hög kvalité inom skolans alla verksamhetsområden.

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola

Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Studeranderättslig standard läsåret 15/16 vid Åredalens folkhögskola Innehåll 1. Statens syfte med folkhögskolan... 2 2. Huvudmannens profil... 2 3. Tillgänglighet... 2 4. Antagningsprinciper och antagningsprocess...

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard

Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard NYKÖPINGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD 1 Nyköpings Folkhögskolas Studeranderättsliga standard Innehåll Huvudman... 2 Statens syfte... 2 Förekomsten av den studeranderättsliga standarden...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14

ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 April 2013 ANVISNINGAR FÖR FOLKHÖGSKOLORNAS STUDIEOMDÖMEN - att gälla fr. o. m. läsåret 2013/14 Vad är studieomdöme? Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Interkulturella Folkhögskolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Datum: Studeranderättslig standard

Datum: Studeranderättslig standard Datum: 2017-01-24 Studeranderättslig standard Studeranderättslig standard Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard sammanfattar dina och skolans rättigheter och skyldigheter under din tid

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden 1 Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered

Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Studeranderättslig standard vid Folkhögskolan i Angered Läsåret 2012/2013 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse med

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017

Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Sunderby folkhögskola studeranderättsligt dokument 2016/2017 Innehåll Statens syfte med stöd till folkbildningen... 3 Kurs- och öppettider samt lunch och fika... 4 Kurs- och läsårstider... 4 Öppettider...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden

Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Nyköpings folkhögskola Den studeranderättsliga standarden Huvudman Föreningen Nyköpings Folkhögskola bildades i maj 2002. Den är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral och är enligt stadgarna en

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard

Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Sigtuna folkho gskolas studerandera ttsliga standard Avser statsbidragsfinansierad kursverksamhet som är 15 dagar eller längre. Beslutad av styrelsen för Sigtuna folkhögskola 2010-12-08 Följande information

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Åmberg Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-25 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard Antagen av styrelsen 120619 Studeranderättslig standard Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Ahlafors Fria Skola

Likabehandlingsplan vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Likabehandlingsplan vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över likabehandlingsplanen vid Ahlafors Fria Skola Förord : Sedan 1 januari 2009 och 1 augusti 2010 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Förskolorna Framtidsfolket... 4 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer