[top secret] Du har. rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[top secret] Du har. rättigheter"

Transkript

1 [top secret] Du har rättigheter 1

2 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter du har som student, vilka regler som gäller samt vilka stödfunktioner som vi och universitetet kan tillhandahålla.vi hoppas att du finner denna broschyr givande och sparar den under din studietid. Linnéstudenterna är till för dig som är student! Har du några problem, frågor eller idéer är du varmt välkommen att kontakta oss! På vår hemsida hittar du aktuell information och kontaktuppgifter. Du är också välkommen att besöka oss på våra expeditioner, vi har kontor i både Växjö och Kalmar allt för att vara så tillgängliga som möjligt för dig! Kontakta oss Webbplats: Facebook: facebook.com/linnestudenterna Växeltelefon Kalmar: (telefontid mån-fre 9-12) Växeltelefon Växjö: (telefontid mån-fre 9-11:30) Besök oss Kalmar: kontor i universitetsbiblioteket. Öppet alla vardagar. Växjö: kontor i Tufvan-huset på campus. Öppet alla vardagar. 2

3 Innehåll 4 Checklista 6 Kursplanen 7 Behörighetskrav 8 Examinationsrättigheter 10 Tentamensanmälan - ditt ansvar 11 Anstånd med studiestart 12 Studieuppehåll 13 Sjukanmälan 14 VFU -vad gäller? 15 När en kurs är slut 16 Disciplinnämnden 18 Funktionsnedsättning 19 Studeranderepresentant 20 Är du missnöjd med din utbildning? 21 CSN 22 Användbara länkar 24 Vad erbjuder Linnéstudenterna? 25 Vad erbjuder universitetet? 3

4 Checklista Skaffa ett studentkonto Du behöver ha ett studentkonto för att kunna registrera dig på de kurser som du ska läsa. Studentkontot ger dig tillgång till kursmaterial, e-post och alla andra IT-tjänster som du behöver ha åtkomst till som Linnéstudent. Registrera dig på dina kurser Du måste själv registrera dig på den eller de kurser som du ska läsa. Registreringen görs via webben och du måste registrera dig veckan innan kursstart eller den veckan som kursen startar. Närvara vid kurs-/programstart I vissa fall förekommer en obligatorisk kurs- och programstart som du måste närvara på för att du ska räknas som student vid Lnu. Om du får förhinder eller blir sjuk måste du meddela detta till din institution annars kommer din studieplats att tillfalla någon annan. Anmäl dig till tentan Du måste själv anmäla dig till de tentor som ingår i kurserna. Anmälan ska göras senast tisdagen veckan innan tentan äger rum. Du anmäler dig via tentamen.lnu.se och får sedan information om vilken sal tentan ska skrivas i skickad till din studentmejl. 4

5 (Studenter som läser vid Polisutbildningen eller Sjöfartshögskolan behöver inte anmäla sig till ordinarie tentamenstillfällen. Sjöfartsstuderande måste dock själva anmäla sig till eventuella omtentor). Kolla schemat Senast en månad före kursstart ska du ha tillgång till ditt schema. Alla moment som kräver obligatorisk närvaro ska anges i schemat. En lärare får dock inte göra ex. föreläsningar obligatoriska med syfte att höja närvaron. Schemaförändringar kan förekomma men ska undvikas i möjligaste mån. Om du råkar ut för många, stora schemaförändringar som meddelas i sista minuten vänd dig till kåren! Högskole- och universitetsstudier = studier under eget ansvar Du är som student skyldig att hålla dig välinformerad om din utbildning. Det ligger på ditt ansvar att se till att du inte missar något som publiceras på studentmejlen eller läroplattformen. Dina lärare är dock skyldiga att se till att informationen finns tillgänglig. Om du stöter på problem med något av ovanstående, vänd dig omgående till din institution! Lycka till med dina studier! 5

6 Kursplanen Kursplanen är ditt viktigaste dokument då det är juridiskt bindande och att betrakta som ett kontrakt mellan dig och universitetet. Kursplanen styr hela kursen från innehåll till tentamensformer (examinationer) och den ska vara tydligt utformad, dvs. den ska inte ge utrymme för tolkning. Förväntade studieresultat Under denna rubrik står det vad du ska ha kunskap om när kursen är slut. Ett tips är att grundligt läsa igenom de förväntade studieresultaten då det underlättar inför tentorna, där står det nämligen vilka kunskaper som kommer att tenteras. Examinationsform/tentamensform I kursplanen ska det vara specificerat vilken typ av examinationsform som kommer att användas i kursen. Det räcker inte med att det står skriftlig och/ eller muntlig examination. Står detta i din kursplan kontakta Linnéstudenterna! Av kursplanen ska det även framgå hur kursvärderingen ska genomföras, sammanställas och återkopplas till studenterna. 6

7 Behörighetskrav Även om du är inskriven på ett program och inte läser fristående kurser är det viktigt att du har koll på behörighetskraven till kommande kurs. Det har hänt att studenter inte har uppfyllt behörighetskraven och därför inte har kunnat gå vidare i sin utbildning. I vissa fall kan du dock bli behörig med särskilda villkor. Beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven kan överklagas. Linnéstudenterna kan hjälpa dig. 7

8 Examinationsrättigheter Rättningstid Om du läser en heltidskurs har läraren 15 arbetsdagar på sig att meddela ett betyg. Läser du en halvfartskurs har läraren 20 arbetsdagar på sig. När du har fått veta ditt betyg ska du ha minst 10 dagar på dig att förbereda dig inför omtentan. Nej, du har aldrig lämnat in din tenta...? Du har rätt att begära kvittens på alla dina inlämnade examinationshandlingar. Oj, fanns det ingen tenta? Det var ju synd... Om du inte kan skriva en tenta på grund av att universitetet har begått ett misstag har du rätt att få ett nytt tentatillfälle inom två veckor. Hur många chanser har jag? Du har alltid rätt till minst 5 examinationstillfällen. Om du anmäler dig till en tenta men sedan får förhinder och därför inte kan göra tentan har du inte förbrukat något tillfälle. För att du ska ha förbrukat ett tillfälle för en salstentamen ska du ha infunnit dig i tentasalen. Praktik/VFU Vid om-vfu/praktik har du endast rätt till två tillfällen. Men om inte denna begränsning är inskriven i kursplanen kan universitetet inte hindra dig från fler tillfällen. Du kan läsa mer om dina VFU-rättigheter och skyldigheter under rubriken VFU - vad gäller? i det här häftet. Min kurs har upphört och jag har inte klarat tentan! Om en kurs upphör måste universitetet erbjuda tre provtillfällen under minst ett år. Den nedlagda kursen måste alltid ha erbjudit minst fem provtillfällen. 8

9 Två U = Rätt till ny examinator Har du blivit underkänd på en examination två gånger kan du ansöka om att få en ny examinator. Varför fick jag det betyget? Om du som student begär det ska examinatorn motivera det betyg som du har tilldelats. Du ska även få återkoppling på alla dina examinationer oavsett examinationsform. Ta kopia på tentan När du hämtar ut din tenta bör du begära ut en kopia och lämna kvar originalet. Om du sedan upptäcker att universitetet har begått ett misstag under rättningen ex. räknat fel, skrivit fel eller förbisett något i din tenta kan du be om rättelse av betyget (Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 26 ). Omprövning av betyg Om du har fått fel betyg eller om det finns nya omständigheter som kan ogiltigförklara det tidigare betygsbeslutet ska examinator ändra betyget om det kan ske på ett snabbt och enkelt sätt och inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 ). Observera dock att omprövning inte är detsamma som ett överklagande av betyg. Betyg kan nämligen inte överklagas! Och så var det det här med kompletteringar... I Linnéuniversitetets lokala examinationsregler står följande: Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd men måste då tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras. Med andra ord har du som student inte rätt att kräva en komplettering då det är examinatorn som beslutar huruvida det är aktuellt att erbjuda en komplettering eller ej. Om du erbjuds en komplettering ska det dock vara tydligt vad som förväntas av dig och när kompletteringen ska lämnas in. 9

10 Tentamensanmälan - ditt ansvar Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen och som student ansvarar du själv för att anmälan inkommer i tid. Tentamensanmälan är öppen i fyra veckor och den sista anmälningsdagen är alltid tisdagen veckan innan tentamensdagen. Har du glömt att anmäla dig finns det ingen möjlighet att efteranmäla dig lokalbokningen eller läraren kan inte påverka detta. Om du har glömt att anmäla dig kan du dock chansa och gå till tentamenssalen på tentamensdagen och hoppas att någon av platserna blir ledig dvs. att någon av de föranmälda studenterna inte dyker upp. Det finns dock undantag! Om det inte går att anmäla sig till tentamen på grund av att universitetet har omöjliggjort en anmälan, exempelvis genom att IT-systemet är ur funktion, ska inte du som student behöva bli lidande. Ta då omedelbart kontakt med Linnéstudenterna så hjälper vi dig! 10

11 Anstånd med studiestart Om du har blivit antagen till ett program men har hamnat i en situation som du inte kunde förutse eller råda över, och på grund av detta inte kan påbörja dina programstudier, kan din programstart i undantagsfall förskjutas upp till två terminer. Skälen måste kunna styrkas med läkarintyg eller liknande. Om du är antagen som reserv kan dock inte anståndet beviljas. Det krävs dock särskilda skäl för att anståndet ska beviljas. Skälen ska ha varit okända eller inte gått att förutse när du anmälde dig till utbildningen, det ska också vara den typ av händelser som du inte har kunnat råda över ex. sjukdom eller militärtjänstgöring. 11

12 Studieuppehåll Det kan hända att du hamnar i en situation som gör att du är oförmögen att fortsätta att bedriva dina studier. I ett sådant fall kan du ansöka om ett studieuppehåll. ändrats under tiden för ditt studieuppehåll. För anmälan till kurser inför hösttermin är sista anmälningsdag 15 april och vårtermin 15 oktober. För att kunna ansöka om ett studieuppehåll måste du dock ha genomfört studier omfattande en termin. I ansökningen om studieupphåll måste du bifoga intyg som styrker de skäl som du åberopar. När du vill återgå till dina studier efter ett studieupphåll måste du i god tid kontakta din institution. Det kan hända att utbildningen har upphört eller 12

13 Sjukanmälan Om du blir sjuk och har studiemedel är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan redan första dagen. Om du anmäler sjukdom och sedan inte lyckas ta dina poäng finns ditt sjukdomstillstånd dokumenterat, och du kan då lättare påvisa för CSN att du har varit sjuk under den aktuella perioden. Den period som du är sjuk, vårdar barn eller närstående räknas inte in i det totala antalet veckor för vilka du har sökt studiemedel. Under de veckor som du är sjuk eller vårdar någon i din närhet kan CSN skriva av lånedelen. Detta sker dock först efter 30 dagars karenstid. Om du anmäler sjukdom kan du undvika att bli återbetalningsskyldig till CSN. Dina sjukskrivningsveckor räknas inte in i prövningen av ditt studieresultat. Du kan sjukanmäla dig via webben på Mer information om vad som gäller när du som har studiemedel blir sjuk finner du på 13

14 VFU - vad gäller? Universitetet har rätt att begränsa antalet praktiktillfällen till två. Om det skulle uppstå tveksamheter kring huruvida du som student kan godkännas eller ej ska din VFU-handledare snarast kontakta din lärare för att diskutera den uppkomna situationen. Det är viktigt att du som student omgående påtalar om det är något som inte fungerar som det ska med din VFU-plats eller VFU-handledare. Får du inget gehör hos din VFU-samordnare, vänd dig till Linnéstudenterna. Hör av dig till oss om du får problem! Du har möjlighet att få en viss reseersättning för dina VFU-resor. Kontakta din VFU-samordnare om du är osäker på vad som gäller för just din VFU. 14

15 När en kurs är slut När kursen är slut ska betygen skyndsamt rapporteras in i Ladok. Betyg ska enligt Högskoleförordningen 6 kap 18 sättas på en genomgången kurs (om inte högskolan har föreskrivit något annat). skyldigt att åtgärda de problem som framkommer i kursvärderingarna och att presentera både resultat och åtgärder vid nästkommande kursstart. Kursvärdering - feedback som regleras i lag och din bästa möjlighet att påverka din utbildning När din kurs är slut har du, enligt Högskoleförordningen 1 kap 14, rätt att uttrycka dina åsikter om kursen. Har något fungerat mindre bra och behöver förändras eller fanns det moment som var helt fenomenala och som absolut ska vara kvar i framtiden? Gör din röst hörd och ge ris eller ros! Universitet är 15

16 Disciplinnämnden Om en lärare misstänker att du som student har försökt att vilseleda när en studieprestation ska bedömas, genom exempelvis plagiat eller fusk, ska läraren anmäla detta. Även när du som student stör eller hindrar undervisningen kan du bli anmäld till disciplinnämnden. Jag är redan anmäld, vad gör jag nu? Om du behöver hjälp med att formulera ditt yttrande eller vill ha någon med dig som kan stötta dig under mötet kan du vända dig till kårens student- eller doktorandombud på eller Frikännande, varning eller avstängning... Oavsett hur nämnden dömer kommer det inte att finnas några anteckningar om disciplinnämnden i din studiehistorik. Om nämnden anser att du är skyldig till fusk kommer följden att bli en disciplinär åtgärd antingen varning eller avstängning. En varning betyder att nämnden har funnit dig skyldig till fusk men att nämnden anser att det finns förmildrande omständigheter alt. att graden av fusket är så pass ringa att nämnden väljer att utfärda en varning. Avstängning är en påföljd som ger ordentliga konsekvenser. Vid avstängning anser nämnden att du är skyldig till fusk och att handlingen är så pass allvarlig att du kommer att bli avstängd från dina studier, under en tidsbestämd period. Under perioden för avstängningen får du inte låna kurslitteratur från biblioteket eller delta i någon undervisning. Studiemedel från CSN betalas inte heller ut under denna tid. När avstängningsperioden är till ända får du återgå till dina studier. 16

17 1. Examinator anmäler misstanke om fusk till rektor och meddelar studenten att anmälan har gjorts. 2. Studenten informeras om att anmälan är inkommen och ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande. 3. Rektor beslutar om studenten ska frias, få en varning eller om ärendet ska föras vidare till 4. Alla inblandade parter kallas till ett möte med disciplinnämnden. disciplinnämnden för utredning. 5. Nämnden tar ett beslut samma dag som mötet ägt rum och meddelar studenten beslutet omgående. 6. Sekreteraren i disciplinnämnden lägger in avstängningen i Ladok och meddelar CSN och berörda institutioner. 7. Studenten kan överklaga disciplinnämndens beslut hos Förvaltningsrätten. 17

18 Funktionsnedsättning Om du har eller misstänker att du har en funktionsnedsättning är det viktigt att du kontaktar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du är välkommen att kontakta en samordnare redan när du funderar på att börja studera. Som student med funktionsnedsättning kan du exempelvis få längre tid för tentamen, tentamen i annan form, anteckningsstöd, inläst litteratur med mera. Linnéuniversitetet har personal som arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning. De är de första du bör kontakta för att få den hjälp som du behöver. Du hittar deras kontaktuppgifter och mer information på: studera-med-funktionsnedsattning 18

19 Studeranderepresentant Ketchup till pastan? Det är väl en onödig lyx eller? Ansök om att bli studeranderepresentant redan idag och sätt lite guldkant på studentlivet! Enligt lag har studerande, det vill säga studenter och doktorander, rätt att ha representanter i alla beredande och beslutande organ vid universitetet. Att vara studeranderepresentant är en chans att förbättra din och andra studerandes studiesituation, såväl utbildningsmässigt som socialt. Det är ett stort förtroendeuppdrag där du inte bara representerar dig själv, utan alla Linnéuniversitetets studenter, och för er gemensamma talan. sitetet får du dessutom betalt! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av nämnd- eller representationsarbete vi utbildar dig. Du är välkommen att vända dig till studentombudet för att få mer information: När du är språkrör för studenterna vid Linnéuniver- 19

20 Missnöjd med din utbildning? Som student kan du ibland uppleva att kurslitteraturen är dålig, att undervisningen inte fungerar eller att du inte får det stöd du behöver. Om du tycker att kvaliteten är undermålig är det dags för en förändring! gehör, vänd dig till Linnéstudenterna. Vi kan hjälpa dig att framföra dina synpunkter och du har möjlighet att vara anonym då alla ärenden som rapporteras till oss sker under tystnadsplikt! För att förbättra utbildningen eller åtgärda eventuella problem finns det flera olika sätt att gå till väga. Du kan välja att diskutera det hela med din lärare, kurseller programansvarig, studierektor eller med prefekten. Har du klagomål ska universitetet lyssna på dig och försöka åtgärda problemen. Tycker du att det känns obekvämt att själv framföra klagomålen eller upplever du att du inte får något 20 Ofta kan ansvariga för utbildningen åtgärda problemen relativt snabbt, men om ditt klagomål gäller innehållet i kursen eller examinationerna, vilka styrs av kursplanen, kanske inte felen kan åtgärdas förrän nästa gång kursen ges. Tveka dock inte att säga ifrån; du kan hjälpa de som kommer efter dig och höja kvaliteten på universitetets utbildningar!

21 CSN Under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på heltid är kravet på studieresultat lägre. Då är kravet att du ska klara 62,5 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för. Efter de 40 första veckorna är kravet 75 procent. vissa moment i en kurs. Glöm inte att lämna en studieförsäkran i samband med att du påbörjar dina studier. Ingen studieförsäkran = inga pengar! CSN prövar dina studieresultat när du ansöker om nya studiemedel vilket innebär att de antingen kan pröva dem inför en enskild kurs, en termin eller ett nytt läsår beroende på hur du har ansökt om studiemedel. Om du inte har tillräckliga studieresultat kan du i vissa fall ändå få studiemedel under förutsättning att universitetet/högskolan kan intyga att du har slutfört 21

22 Användbara länkar Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig och var man hittar information om olika saker. Tänk på att vi på Linnéstudenterna kan hjälpa dig med detta. Nedan följer annars några bra länkar för att hitta rätt: Här finner du kontaktuppgifter, nyheter, bostadsförmedling, information om medlemsförmåner, studielivet m.m. Vi finns även på: Instagram: Linnestudenterna Linnéuniversitets stöd och service Information om alla stödfunktioner Lnu erbjuder. T.ex. studenthälsan, studievägledningen samt praktisk information om antagning, examination, likabehandling, stöd vid funktionsnedsättning o.s.v. Anmälan till tentamen https://tentamen.lnu.se Här anmäler du dig till din tentamen. Universitetsbiblioteket Information om biblioteket, databaser, katalog samt sök- och skrivhjälp, studieverkstaden m.m. 22

23 Hej Kalmar - Ett kalendarium om vad som är på gång i Kalmar. Länstrafiken Kronoberg - Kollektivtrafiken i Växjö med omnejd. Kalmar länstrafik (KLT) - Kollektivtrafiken i Kalmar län. Kalmar kommun - Kommuninformation om Kalmar. Växjö kommun - Kommuninformation om Växjö 23

24 Linnéstudenterna erbjuder... Utbildningsbevakning Vi ser till att universitetet tänker på sina studenter genom att vi tillsammans med våra representanter i universitets olika beredande och beslutande organ bevakar de beslut som tas av universitetet. Vi säger stopp när det behövs! Stöd och hjälp till studenter Linnéstudenterna finns till enbart för din skull, för att kunna hjälpa och stötta dig om du får problem med tentor, kurser, lärare eller upplever att universitetet inte är så hjälpsamt som det borde vara. Stöd till föreningar Linnéstudenterna har ett nära samarbete med de olika studentföreningarna som finns på universitetet. 24 Vi hjälper även dig att starta en ny intresseförening om du tycker att något område saknas. Aktiviteter Vi anordnar då och då olika evenemang och utbildningar. Välkomstmässan, KARMA, styrelseutbildningar m.m. är bara några exempel. Förmåner När du blir medlem i Linnéstudenterna får du dessutom tillgång till fina rabatter på din studieort, representation vid konflikter med universitetet och tillgång till det studiesociala utelivet. Dessutom gillar vi våra medlemmar så mycket att vi titt som tätt lottar ut gratisgrejer, bjuder på godsaker och mycket annat.

25 Linnéuniversitetet erbjuder... Universitetet tillhandahåller olika stödfunktioner för sina studenter. Här nedan följer några exempel: Studenthälsan Arbetar för studenternas välmående. Studenthälsan erbjuder hjälp och stöd av kurator, diverse utbildningar, samtalsstöd m.m. och de erbjuder det kostnadsfritt. Studievägledningen Hjälper dig under din utbildning genom att tillhandahålla information om exempelvis studier, yrkesval, karriärmöjligheter m.m. Sökhjälp En tjänst som biblioteket erbjuder för att du ska lära dig hur du exempelvis gör en litteratursökning eller en sökning i en databas. Pedagogisk hjälp vid funktionsnedsättning Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få individanpassat stöd. Exempel på stöd kan vara: anteckningshjälp, anpassade examinationer m.m. Mer information hittar du på Lnu:s webbplats. Studieverkstaden Hjälper dig med ditt skrivande, vare sig det handlar om att komma igång, hantera en källförteckning eller om att granska din språkliga nivå. 25

26 Vi bryr oss!

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(9) Rektorsbeslut 2013-12-16 Dnr 2013/1218 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(8) Rektorsbeslut 2015-04-07 Dnr 2015/418 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07)

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07) Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier (Dnr SU 40-2735-07) Innehåll Inledning... 2 Vad innebär en avstängning?... 2 Avstängningens omfattning... 2 Undervisning... 2 Prov och examination...

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet SAKS Universitetsguide - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Utbildningsutskottets ordförande... 4 Klassrepresentanter...

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2014-11-11 Reviderad av rektor 2016-06-07 och gäller från och med 2016-08-15 Dnr: FS 1.1.2-553-14 Denna regel ersätter

Läs mer

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan.

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan. Stödkortet Om du som student är i behov av stöd vid funktionsnedsättning eller blir sjuk är det inte lätt att veta vilken hjälp som finns eller hur du ska gå till väga. Här har vi sammanställt vad det

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Regler och riktlinjer för betyg och examination

Regler och riktlinjer för betyg och examination UMEÅ UNIVERSITET Rektor Beslut 2005-04-26 Korrigerad 2014-03-17 2014-06-10 Dnr 500-4-05 Regler och riktlinjer för betyg och examination Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen DNR: Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Erika Tegström Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Handläggningsordning

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING - DISCIPLINÄRENDEN

HANDLÄGGNINGSORDNING - DISCIPLINÄRENDEN HANDLÄGGNINGSORDNING - DISCIPLINÄRENDEN Typ av dokument: Handläggningsordning Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsledningens

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2016-10-13 Dnr SU FV-2.5.1-2623-16 Emma Svennerstam Universitetsjurist Avdelningen för planering och ledningsstöd Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1. Regler För att

Läs mer

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan

OM DU BEHÖVER STÖD. Studenthälsan Stödkortet 1 OM DU BEHÖVER STÖD Stöd i studierna från universitet Som student kan du få olika former av stöd i dina studier. Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna finns det

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Diarienr 32/2012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden 2012-05-07. Reviderad i enlighet med rektorsbeslut dnr

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/XXX REGLER FÖR EXAMINATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.gu.se Rektor Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning 2016-xx-xx

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet

Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor juni 2007 Innehåll Förord...4 Värdegrund...6 Definitioner...6 Avgifter och kostnader för studier...7

Läs mer

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet UFV 2016/327 Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fr o m 2017-07-01 Fastställda av rektor 2017-03-07 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Fysisk

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR

STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR Juni 2016 0 Förord Varje student är unik och så även upplevelsen av att studera på högskola. Det alla studenter har gemensamt

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor februari 2010 regelsamling_svensk.indd 1 2010-02-26 09.21 regelsamling_svensk.indd 2 2010-02-26 09.21

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR NÄRSTÅENDE CSN för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om CSN för dig som studerar och är närstående till någon som har drabbats av cancer. Informationen

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentens LiU EXPANDING REALITY tentamensguide Ordningsföreskrifter vid skriftlig tentamen I enlighet med Rektors beslut 2006-06-21 tillämpar Linköpings universitet från och med

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk Fastställd av rektor 2007-12-05 Reviderad 2012-08-10 Dnr: 5428/10-300 Sid: 1 / 5 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Handläggningsordning för hantering av misstanke

Läs mer

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops. Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem Webbprogrammerare Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap #wplnu #udmlnu http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.se Information om inspelningar

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT

Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT 2007-10-08 Reg.nr 31-4805-06 Examination och antal tentamenstillfällen vid kurs i kirurgi, Göteborgs universitet Högskoleverket

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, 50% Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid här i Umeå! I det här brevet hittar du

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

Förskollärarprogrammet, deltid LGFOS Växjö start hösten 2016

Förskollärarprogrammet, deltid LGFOS Växjö start hösten 2016 Förskollärarprogrammet, deltid LGFOS Växjö start hösten 2016 Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Vad är ett universitet?

Vad är ett universitet? Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se GRATTIS! Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT

STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR HISTORISKT STUDIEADMINISTRATIVA REGLER FÖR HÄLSOUNIVERSITETETS UTBILDNINGAR Fastställda av Hälsouniversitetets fakultetsnämnd 2000-11-08 med ändring 2003-11-26 HÄLSOTJNIVERSITETET Fakultetsnämnderi I högskoleförordningens

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet

Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet För att vara behörig att påbörja studier på Receptarieprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE

Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE Ung Cancer Myndighetsguide: CSN FÖR DRABBADE CSN för drabbade Här hittar du vanliga frågor och svar om CSN för dig som har fått ett cancerbesked och studerar. Informationen är granskad av personal på CSN,

Läs mer

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare Programinformation Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs studievägledare Studievägledning Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs E-post: ann.hagernas@mdh.se Telefon: 016-15 37 96 Besök i Eskilstuna eller Västerås

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer