Verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSPLAN 2010

2 Verksamhetsberättelse 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sidan MOT ETT NYTT DECENNIUM MED POSITIV ANDA 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN 7 JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN 7 SENIORKOMMITTÉN 9 TÄVLINGSKOMMITTÉN 10 REGELKOMMITTÉN 12 MEDLEMSUTVECKLINGSKOMMITTÉN 13 PR OCH INFORMATION 14 BANKOMMITTÉN 15 UTBILDNINGSKOMMITTÉN 16 EKONOMISK RAPPORT 17 UTFALL 2009 BUDGET RESULTATRÄKNING 19 BALANSRÄKNING 20 MÅL OCH VISIONER 21 VERKSAMHETSPLAN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 23 REVISIONSBERÄTTELSE 24 GOLFKLUBBAR I DISTRIKTET GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND 26 Välkommen till GGFs årsmöte 2010 Plats: Polisens Sportcenter, Delsjö Tid: Tisdagen den 23 mars 2010, klockan 18:00 Texter till omslaget: Mästarmötet 2009 Caroline Melander Forsgårdens GK, John Henrik Albrechtson Torrekulla GK. Foto Gustav Lagergren. Vy från taket Öijared GK, vid Öppen Golfdag 17 maj 2009, Foto Lars Brydolf, och vy från Ale GK, Foto Bo Rogelius Verksamhetsberättelse 2009 och verksamhetsplan 2010 är producerad av Göteborgs Golfförbund 2

3 Verksamhetsberättelse 2009 MOT ETT NYTT DECENNIUM MED POSITIV ANDA Tyvärr kan jag konstatera, när vi nu skall lägga säsongen 2009 till handlingarna, att vändningen för den negativa trenden inom svensk golf låter vänta på sig och att medlemssiffrorna fortsätter vika, om än med några små spår av positivitet. Några distrikt har faktiskt ökat i antal. Det stora tappet av ungdomar svider dock särskilt hårt och ger oss allesammans anledning se över möjligheterna att göra sporten mer tillgänglig för ungdomar. Lika viktigt som rekrytering är att behålla redan befintliga medlemmar som år efter år troget betalar sin medlemsavgift. De utgör en väsentlig del för alla klubbars ekonomi. Också GGF har drabbats ekonomiskt av vikande medlemsantal och allmänt sämre tider varför vi redan för flera år sedan började se över verksamhetens omfattning och genomförde en hel del besparingar. Inför säsongen 2010 drabbas verksamheten än hårdare då någon ny samarbetspartner/sponsor för tävlingar på ungdomssidan ännu inte kunnat knytas till oss. Detta har medfört att vi nu för första gången på över tio år beslutat föreslå en höjning av medlemsavgiften med två kronor. Avsikt är att behålla väsentliga delar av verksamheten och främst då på junior- och elitkommittén. Att sedan SGF valt att anta utmaningen och genomföra en landsomfattande Öppen Golfdag gör mig mycket förhoppningsfull då vi via SGF kommer få starkt stöd i marknadsföringen. Låt oss hjälpas åt att återigen göra Öppen Golfdag till en succé och en dag för rekrytering. En annan positiv sak jag upplevt i år och som tål att nämnas inför framtiden är att några av de klubbar, där jag suttit ordförande vid årsmöte, redan 2009 visar positivt resultat, alternativt att man har en mycket god ekonomisk plan för framtiden. För att inte nämna alla positiva människor inom alla former av kommittéer som förekommer ute bland klubbarna. Det är faktiskt ett riktigt nöje att få ta del av och känna alla positiva tankar som rör sig bland ideellt arbetande personer. De resurserna har vi anledning vara rädd om. Vidare har vi en fantastisk fin verksamhet inom GGF med ett mycket stort antal engagerade personer i styrelsen, kommittéarbeten och kansli. Avslutningsvis vill jag därför framföra mitt varma och stora TACK till alla som helhjärtat engagerar sig i arbetet för golfen och ser fram mot att få jobba tillsammans i ett nytt och förhoppningsvis positivare decennium. Även om mycket känns besvärligt i dessa tider tror jag ändå att det man kommer att minnas mest från säsongen 2009 är den anmälan om kartell som Söderköpings GK lämnade in till konkurrensverket. Att en idrottsklubb, inom vårt eget förbund, anmäler såväl ett stort antal klubbar som distrikt utan att först anstränga sig till en förhandlingslösning, tyder på ägare som är profithungriga och som inte skyr några medel för att tjäna några kronor mer. Trots allt negativt i dessa tider har jag noterat några ljusglimtar med positiva vibrationer som hjälper till att börja se positivt på framtiden när vi går in i ett nytt decennium. Det första jag tänker på är vårt genomförande av Öppen Golfdag. Det var en fantastisk känsla se alla människor som kom till min hemmaklubb liksom höra alla positiva omdömen i rapporter från andra klubbar, inom såväl vårt distrikt som flertal andra. Ralph Håkanson Ordförande 3

4 Verksamhetsberättelse 2009 KLUBBAR Vid verksamhetsårets slut består Göteborgs Golfförbund av 26 M1- klubbar och tre M2-klubbar, samt två A1-klubbar (Hills GC och Vallda G&CC). De tre M2-klubbarna är Annebergs GK, Myra GK och Lökeberg GK. Gullbringa Pay&Play och Pixbo GK har urträtt. STYRELSEN Utöver distriktets (40 690) medlemmar, finns det enligt centrala medlemsregistret ytterligare ett antal tusen golfare som bor inom GGFs geografiska område, men som är medlemmar i en klubb i ett annat distrikt. Det fanns totalt ( ) golfare i Sverige under 2009, en minskning med ca -4 % mot föregående år. Minskningen inom GGF motsvarar -3% (+0,79% ). Juniorantalet är (5 630), en minskning med 10,4% (7,1%). Detta innebär att juniorandelen i distriktet är 12,9% (13,8%). Klubb Medl. + /- Medl/ slopade hål Antal medl. med off Hcp STYRELSEN 2009 Ralph Håkanson ordförande Olof Palmlund kassaförvaltare Hans Johansson vice ordförande, sekr, PR/Info Göran Persson tävlingsansvarig Willgodt Bokhede utbildningsansvarig Klas Bengtsson ban & slopeansvarig Leif Thuresson junior- och elitansvarig Thomas Claéson suppleant/senioransvarig Birgitta Brandberg suppleant/medlemsutvecklingansvarig Albatross GK Ale GK Annebergs GK Bollestad GK Chalmers GK Delsjö GK Forsgårdens GK Gräppås GK Gullbringa G&CC Göteborgs GK FÖRBUNDETS HEDERSORDFÖRANDE Hills GC Stig-Lennart Alehammar. Ingetorps GK Kungsbacka GK Kungälv-Kode GK Lerjedalens GK Lycke GK Lysegårdens GK STYRELSEMÖTEN Lökeberg GK Myra GK Mölndals GK Nödinge GK Partille GK S:t Jörgen GK Sisjö GK Sjögärde GK Stora Lundby GK Särö GC Torrekulla GK Torslanda GK Vallda G&CC Öijared GK Summa (GGF) Medel FÖRBUNDETS REVISOR Göran Ekström med Jonas Cullberg som suppleant. Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden. Utöver detta har såväl formella som informella möten och kontakter förekommit. Styrelsen har företrätt distriktet i övriga möten som distriktet inbjudits till som idrottsorganisation. Kommittéerna har haft fortlöpande kontakter och möten med berörda parter på klubbarna under året. Möten har förlagts dels i GGFs kansli, men även ute på klubbarna och andra platser när så ansetts lämpligt. Någon lön eller arvode har inte utgått till styrelsen, allt arbete har skett på ideell basis. Förtroendevalda erhåller enligt Idrottsavtalet bilersättning, bredbandsoch telefonersättning. Kostnaderna för bilersättningar har under 2009 varit 59 kkr (61 kkr). 4

5 Antal medlemmar Antal medlemmar per hål Antal klubbar Antal golfhål Verksamhetsberättelse 2009 ORDFÖRANDEMÖTEN Under året har två ordförandemöten genomförts på Delsjö GK där medlemsutveckling, ideella arbeten, miljöarbetet, mästerskapsbanan, marknadsföring i Gbg, organisationsutredning m.m. togs upp. Ordförande och klubbansvarigkonferens på Albatross GK, där Öppen golfdag 2009 diskuterades, programplanering, utbyte av idéer och tankar m.m. Ordförandemöte på Albatross GK, där Göteborg Golf Cup, GGF-kort, marknadsföring m.m. diskuterades. REPRESENTATION Göteborgs Golfförbund representerades vid SGFs ordinarie förbundsmöte av Ralph Håkanson och Olof Palmlund styrelsen GGF, Hans Egerstad Öijared GK, och Leif Aurell Särö GC. GGF har varit representerade vid aktuella distriktssammandragningar för olika kommittéer som arrangerats av SGF under året. GGF har även representerat vid de flesta av klubbarnas årsmöten. GGF har under året haft utbyte med andra distrikt, både formellt och informellt. Klubb- och medlemsutveckling ÅRETS GÖTEBORGSGOLFARE Denna utmärkelse, inkluderande stipendier, tilldelas på damsidan Sophie Gustafson Kungsbacka GK, och på herrsidan Fredrik Ohlsson Gullbringa G&CC. Nytt för året är Årets Göteborgsgolfare Pojke och Flicka. Årets Göteborgsgolfare Flick tilldelas Viktoria Enhager Öijared GK och årets Göteborgsgolfare Pojk tilldelas Alfred Kerstis Delsjö GK. ÅRETS MATCHKLUBB Torslanda GK ÅRETS MILJÖKLUBB Forsgårdens GK Klubbar Golfhål (slope) ÅRETS LEDARE Åke Holmqvist, Gullbringa G&CC KANSLI Intendent på 80% har varit Marianne Persson och bitr. intendent på 80% har varit Agni Aronsson. Extra anställd på 50% 2 månader har varit Peter Flach År Antal medlemmar per hål Golfare Medlem/hål 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 5

6 Öijared GK Vallda G&CC Torslanda GK Torrekulla GK Särö GC Stora Lundby GK Sjögärde GK Sisjö GK S:t Jörgen GK Partille GK Nödinge GK Mölndals GK Myra GK Lökeberg GK Lysegårdens GK Lycke GK Lerjedalens GK Kungälv-Kode GK Kungsbacka GK Ingetorps GK Hills GC Göteborgs GK Gullbrings G&CC Gräppås GK Forsgårdens GK Delsjö GK Chalmers GK Bollestad GK Annebergs GK Ale GK Albatross GK Verksamhetsberättelse 2009 VALBEREDNINGEN James Rawsthorne, Sisjö GK ordförande Jan-Erik Olsson Nödinge GK Bertil Jerkfelt Torrekulla GK IDEELLT ENGAGERADE I GGF För de personer, ett 75-tal, som hjälper GGFs verksamhet, anordnas en golfträff med förtäring. Årets träff var på Varbergs GK och var mycket uppskattad av de ca 30 deltagare. MILJÖ Göteborgs Golfförbund har som övergripande mål att samtliga distriktets klubbar med bana skall ha ett miljöstyrningsprogram som minst motsvarar SGFs Miljödiplom. Till 7 Antal miljödiplom per år från och med 1999 årsskiftet lämnade Lökeberg GK in miljöpolicy och miljöplan som kvalificerar för Miljödiplom och distriktet har därmed 24 miljödiplomerade klubbar, vilket motsvarar 80 % av distriktets klubbar. Som distriktsförbund är det en framskjuten plats och tillsammans med Hallands Golfförbund har västra Sverige en unik miljöprofil. Göteborgs Golfförbund uppmärksammar, tillsammans med SGFs representanter, årligen Årets Miljöklubb till den klubb som sätter ett extra fokus till sitt miljöarbete och Lysegårdens GK uppmärksammades för sin miljöredovisning Forsgårdens GK har som första klubb i Sverige certifierats sin verksamhet enligt GEO (Golf Environment Organisation). Via fasta sidor i tidningen Göteborgsgolfaren kommuniceras ett varierat budskap och en miljöinformation till distriktets samtliga medlemmar och klubbar. Under året har nätverket utvecklats för GDFs miljösamordnare i Halland, Bohuslän-Dal, Västergötland samt Göteborgs Golfförbund, tillsammans med SGFs ban- och miljöansvarig. Erfarenhetsutbyte med studiebesök och efterföljande diskussion har genomförts. Forsgårdens GK har utsetts till Årets Miljöklubb Antal slopade hål per klubb slopade hål

7 Verksamhetsberättelse 2009 JURIDISKA KOMMITTÉN Juridiska kommittén har till uppgift att på delegation av GGFs styrelse, handha ärenden och frågor rörande brott mot regler, farligt spel och andra liknande frågor. Kommittén består av Ewa Aulin, Marie-Louise Månsson, Hans Johansson, Peter Edström och Ralph Håkanson. Under året har ett ärende behandlats i kommittén. antal Inkomna juridiska ärenden fusk farligt spel övrigt årtal Ansvarig för Junior- och Elitkommittén under året har varit Leif Thuresson GGCC. Kommitténs arbetsutskott har bestått av Monica Backman-Svensson STLGK, Jan-Olof Berglund FGGK, Edda Torisdottir GsGK, Hans Edman GsGK och Ulf Ledmyr DeGK. VINTERTRÄNING MED TEAM GÖTEBORG Under årets första fyra månader tränade våra elitjuniorer i Team Göteborg två ggr per vecka på utomhusanläggningen City Golf. Hannes Rönneblad lyckades med bedriften att komma på samtliga träningar! Tränare: Martin Alergård. JUNIOR OCH ELITKONFERENSEN NR 1 Lördagen den 24 januari hade JEK sin första ungdomskonferens på Albatross GK med nästan 40 deltagare från 23 klubbar vilket var otroligt kul. Från SGF kom Peter Östlund och informerade om Grönt ljusprojektet och under eftermiddagen delgavs det information om våra Barn- och Ungdomsledarutbildningar, årets kommande tjej- och juniorserie, förändringar i SGFs rankingsystem och dagen avslutades med traditionsenligt prisutdelning. JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN UTTAGNINGAR TILL KATRINELUNDSGYMNASIET Under vecka 4 genomförde vi sedermera våra uttagningar till golfgymnasiet med intervjuer, rörlighetstester, praktiska golfövningar på WOG och ett fyspass i Katrinelundsgymnasiet. Tillslut togs åtta elever in på skolan med inriktningen på golf. JUNIOR OCH ELITKONFERENSEN NR 2 Lördagen den 28 mars genomförde JEK sin andra ungdomsledarkonferens för året på Gullbringa G&CC med över 30 deltagare från 20 klubbar vilket var otroligt lyckat, många och långa diskussioner kring regler för deltagande i resp. juniorserie och i distriktets juniorverksamhet. TRÄNINGSLÄGER I SPANIEN Årets elitträningsläger gick till Spanien på gränsen till Portugal i början av april månad. I år hade vi valt att åka till en 36 håls anläggning med riktigt bra träningsmöjligheter. Vi hade s.k. fritt spel på båda banorna så vi spelade minst 36 hål varje dag på två riktigt svåra golfbanor i mycket vind. Årets läger skulle handla om att ta eget ansvar och vara ärlig mot sig själv, sina ledare och hela laget men ändå inte tappa fokus på sig själv och sin egen golf. Något vi måste jobba 7 vidare med under Tränare var Martin Alergård. TEAM TALANG - FLICKOR OCH POJKAR För andra året i rad samlade vi distriktets flick- och pojktalanger i en yngre och en äldre träningsgrupp som tränade på World of Golf under ledning av Martin Alergård i april, maj och juni månad. Totalt deltog över 32 ungdomar från 20 olika klubbar. SKANDIA SUPER CAMP 2009 Vid årets upplaga av SGF/Skandia Super Camp i Ljungbyhed följde Thorbjörn Jonsson Göteborgs GK och undertecknad med som ledare för våra 2 tjejer och 5 killar. I dagarna fem genomfördes det teori, fyspass, tester och tävlingar på och utanför banan. Göteborg bildade en större grupp tillsammans med Skåne, Sörmland och Värmland. Göteborgs ungdomarnas fokus denna veckan var nog ett av det bästa jag varit med som ledare! Riktigt bra jobbat! DISTRIKTSMATCH MOT VÄRMLAND Sista helgen i augusti månad spelade Team Göteborg plus två förstärkningar på tjejsidan en distriktsmatch mot Värmland. Distriktslaget består av 4 flickor och 8 pojkar som tävlar enligt Ryder Cup- regler. Under tre mycket regniga dagar på en redan allt för blöt

8 Albatross GK Ale GK Annebergs GK Bollestad GK Chalmers GK Delsjö GK Forsgårdens GK Gräppås GK Gullbringa G&CC Göteborgs GK Hills GC Ingetorps GK Kungsbacka GK Kungälv-Kode GK Lerjedalens GK Lycke GK Lysegårdens GK Lökeberg GK Myra GK Mölndals GK Nödinge GK Partille GK S:t Jörgen GK Sisjö GK Sjögärde GK Stora Lundby GK Särö GC Torrekulla GK Torslanda GK Vallda G&CC Öijared GK Albatross GK Ale GK Annebergs GK Bollestad GK Chalmers GK Delsjö GK Forsgårdens GK Gräppås GK Gullbringa G&CC Göteborgs GK Hills GC Ingetorps GK Kungsbacka GK Kungälv-Kode GK Lerjedalens GK Lycke GK Lysegårdens GK Lökeberg GK Myra GK Mölndals GK Nödinge GK Partille GK S:t Jörgen GK Sisjö GK Sjögärde GK Stora Lundby GK Särö GC Torrekulla GK Torslanda GK Vallda G&CC Öijared GK Billerud GK gick Värmland till slut segrande ur striden efter en oavgjord match på pojksidan och en ganska klar seger på tjejsidan efter riktigt bra Verksamhetsberättelse 2009 singelspel. Grattis Värmland och tack för ett fint arrangemang! Vi laddar redan för revansch på en förhoppningsvis blåsig och riktigt lång Vallda G&CC under september månad SLUTRESULTAT FRÅN VÅRA DISTRIKTSSERIER/TÄVLINGAR UNDER Juniorserien Div Gullbringa G&CC 2. Delsjö GK 3. Ale GK Div 1. Yngre 1. Delsjö GK 2. Gullbringa G&CC 3. Göteborgs GK Div Lysegårdens GK 2. Torslanda GK 3. Öijared GK Pojkar och Flickor 2009 Junior Lag DM Årets junior lag-dm gick till Gullbringa G&CC följt av Delsjö GK på andra plats och Ale GK kom på en hedrande tredje plats. Individuella JDM. DM-Mästare Junior flickor 2009 blev Amanda Teodorsson från Öijared GK DM-Mästare Junior pojkar 2009 blev Erik Asker från Gullbringa G&CC. Tjejserien A-finalen 1. Torslanda GK 2. Lerjedalen GK 3. Delsjö GK Pojkar Flickor Tjejserien B-finalen 1. Albatross GK 2. Delsjö GK 3. Chalmers GK Bohusbanken Master Finalen Tjejer 1. Fanny Startzmann Delsjö GK 2. Linda Behmer Stora Lundby GK 3. Isabella Nyman Öijared GK Pojkar 1. Victor Flatau S:t Jörgen GK 2. Christoffer Henriksson Gullbringa G&CC 3. Lukas Crisp Gullbringa G&CC TÄVLA GÄRNA MOT ANDRA MEN JÄMFÖR BARA MED DIG SJÄLV OCH DIN EGEN UTVECKLING! Leif Thuresson Ordförande Junior- och Elitkommittén 60% Flickor i % 2009 Flickor i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8

9 Ansvarig för seniorkommittén under år 2009 har varit Thomas Claéson - FGGK. Kommitténs arbetsutskott har bestått av Göran Amborn - KbGK, Eva Aurell - SGC, Klas Ingelson - GGK, Agneta Lilja - GsGK, Claes Svensson - KbGK och Lena Törnros - GsGK. AU har under året administrerat seniorernas seriespel, DM och OoM, samt varit ansvarig för uttagning och coachning av GGFs lag vid tävlingsutbyte med andra distrikt. SERIESPELET Seriespelet har under året skett i ålderskategorierna D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75. Varje kategori har varit indelad i divisioner från div. 1 till i vissa fall div. 4. Varje lag består av 4 spelare och de två bäst placerade lagen i varje division flyttas upp till högre serie och de två lägst placerade flyttas ner. Segrande lag i varje div. 1 tilldelades en inteckning i ett ständigt vandrande pris. Samtliga seriesegrare tilldelades en statyett. I seriespelet var totalt 148 lag anmälda fördelat på 48 damlag och 100 herrlag. 3 lag drog sig ur seriespelet, 2 damlag och 1 herrlag. Verksamhetsberättelse 2009 SENIORKOMMITTÉN 9 DISTRIKTSMÄSTERSKAP OCH ORDER OF MERIT Nytt för året var att klass H35 spelade DM och OoM. Klasserna D50 och D70 spelade inte DM på grund av för få anmälda. TÄVLINGAR MOT ANDRA DISTRIKT Matchen mot Småland arrangerades i år av Göteborgs Golfförbund och spelades på Chalmers GK. Tävlingen slutade med en klar seger för Göteborg. Eftersom Småland erövrade det förra vandringspriset 2008, satte vi i år upp ett nytt. Vi fick alltså den första inteckningen i det nya vandringspriset är det Smålands GDF som arrangerar tävlingen. Triangelslaget, tävlingen mot Hallands GDF (tidigare Västergötland) och Bohuslän-Dals GDF, arrangerades i år av Göteborgs Golfförbund och spelades på Forsgårdens GK. Halland fick i ett sent skede tyvärr dra sig ut ur tävlingen. Det innebar att tävlingen i år enbart gick mellan Göteborg och Bohuslän-Dal. Göteborg segrade återigen med god marginal är det Bohuslän-Dals GDF som arrangerar tävlingen. RESULTAT AV SERIESPELET 2009 D35 div. 1 D35 div. 2 D50 div. 1 D50 div. 2 D50 div. 3 D60 div. 1 D60 div. 2 D70 div. 1 KbGK AlGK KbGK AlGK SjöGK KbGK AlGK GGK LerGK Hills GC DeGK ChGK Hills GC ÖiGK LysGK ÖiGK ÖiGK GGCC GGK SGC FGGK GGK LerGK FGGK TlGK DeGK GsGK ÖiGK MöGK DeGK SGC SGC MöGK SjöGK TlGK ParGK STLGK FGGK SjöGK GGK LysGK GGCC GsGK GGCC ChGK TlGK H35 div. 1 H35 div. 2 H45 div. 1 H45 div. 2 H45 div. 3 H45 div. 4 H55 div. 1 H55 div. 2 KbGK GGCC GGK LerGK STLGK Hills GC DeGK GGK Lys GK AlGK AlGK FGGK TkGK TlGK FGGK STLGK Ale GK ÖiGK DeGK LysGK ÖiGK LyeGK LysGK MöGK S:tJGK ParGK GGCC S:tJGK MöGK Sisjö ÖiGK GGCC LerGK GsGK KbGK AleGK ParGK KKGK KbGK S:tJGK STLGK Hills GC GsGK ChGK SGC AlGK LerGK TkGK SjöGK ItGK LyeGK H55 div. 3 H55 div. 4 H65 div. 1 H65 div. 2 H65 div. 3 H65 div. 4 H75 div. 1 H75 div. 2 ChGK GsGK KbGK LysGK GsGK Sisjö DeGK KbGK ParGK Hills GC GGCC GGK LerGK KKGK ÖiGK FGGK TlGK SjöGK AlGK STLGK MöGK TkGK GGK MöGK TkGK ItGK AleGK FGGK ChGK ItGK AlGK ParGK AleGK SGC DeGK ÖiGK ParGK SGC GGCC TlGK BlsGK KKGK SjöGK TlGK S:tJGK STLGK Sisjö NöGK DISTRIKTSMÄSTARE 2009 ORDER-OF-MERIT VINNARE 2009 D35 Therése Lewrén AlGK D50 Anki Hermansson STLGK D60 Gunilla Eklund SGC H35 Thomas Andersson Vallda H55 Hans Hanson GsGK H65 Roy Syle GGK D35 Agneta Nilsson ItGK D50 Spelades ej D60 Gunilla Eklund SGC D70 Spelades ej H35 Johan Remmelgas TlGK H45 Claes-Ulrik Hersle GGK H55 Christer Olsson ÖiGK H65 Roy Syle GGK H75 Urban Ek SjöGK Thomas Claéson Seniorkommitténs ordförande

10 Verksamhetsberättelse 2009 Tävlingskommittén bestående av respektive TK-ordförande i distriktets klubbar, GGF-TKs arbetsutskott samt undertecknad som ordförande, har under året haft tre vår- och tre höstmöten med i snitt tjugo deltagande klubbar samt ett sommarmöte på Partille GK. Detta har gjort att utvärdering och planering av verksamheten har skett i positiv anda och på ett konstruktivt sätt. Arbetsutskottet, bestående av Åke Holmqvist GGCC, Roger Fredman LerGK, Lasse Urholm ItGK, Zinita Johansson SjöGK samt undertecknad, har med historik och utvärdering som grund förberett TK-möten. Samråd har skett med junior- och elit- samt senioransvariga i distriktet. Tyvärr har Golf för funktionshindrade inte haft någon planerad verksamhet under året. Säsongsplaneringen startades upp under hösten föregående år genom undertecknads deltagande i planeringskonferensen i Stockholm med SGFs tävlingsansvariga tjänstemän. Samtliga distrikts tävlingsansvariga har gemensamt kommit överens om fördelning av alla SGF-arrangemang som Nationella seriespelet, SGF Senior Tour, Handi Golf Tour, Skandia Junior Tour och Skandia Cup. Tilldelade tävlingar har fördelats på distriktets klubbar i samråd och efter önskemål. Distriktets egna tävlingar GP Golfen kval och finaler, DM, Göteborgsserien med lag- DM, Mästarmötet, GGFs matchspelscup, Bohusbanken Junior Tour och seriespel samt Smålandsmatchen och Triangelslaget har fördelats över samtliga klubbar, vilket innebär flera tävlingsdagar per år, då klubbarna välvilligt ställer banor och tävlingsledning till förfogande. Ett stort tack för alla dessa arrangemang. NATIONELLA SERIESPELET Totalt trettiotre seriespelande lag från distriktet har deltagit i år, tjugoen herrlag och tolv damlag. Bäst placerades Delsjö GKs damer, som spelade till sig brons i lag-sm. Fyra lag blev seriesegrare och avancerar i seriesystemet tillsammans med ett andraplacerat lag. Sex lag spelade inte bättre än att man får komma igen i en lägre serie nästa år. TÄVLINGSKOMMITTÉN ELITSERIEN, LAG-SM HERRAR Öijared GK blev bästa lag från distriktet men hamnade åter precis utanför pallen på fjärde plats. Ale GK förbättrade sin position till en sjätte plats och arrangerande nykomlingen Göteborgs GK placerades på sjunde plats. ELITSERIEN, LAG-SM DAMER Efter två raka sjätteplatser samlade laget från Delsjö GK ihop sig och höll starkt undan till en mycket hedrande bronsplats. Nykomlingen Gräppås GK klarade med en tolfte plats att stanna kvar i kampen om nästa års lagtitel. DIV I HERRAR VÄSTRA Med åtta av fjorton deltagande lag var möjligheten att åter finna en segrare från distriktet stor. Emellertid spelade Varbergs GK bäst och snuvade alla våra lag på segern. Gullbringa tvåa och S:t Jörgen fyra med Delsjö, Chalmers, Kungsbacka, Sjögärde och Lysegården på platserna sex till och med tio. Stora Lundby slutade tyvärr sist. DIV I DAMER SYDVÄSTRA Bohuslänningarna från Strömstad och Orust gick inte att rubba. Platserna tre till och med tio belades i tur och ordning av Göteborg, Kungsbacka, Forsgården, Öijared, Albatross, Chalmers, Lysegården och Ale. Dessvärre för de fyra sistnämnda blev det nedflyttning. DIV II HERRAR SYDVÄSTRA Forsgården belade en hedrande andra plats endast ett slag efter Ringenäs. Båda lagen flyttas upp nästa år. Gräppås klarade sig kvar med minsta möjliga marginal. DIV II HERRAR VÄSTRA Albatross segrade med klar marginal och blir uppflyttade. Kvar blir Partille på sjätte plats medan Lerjedalen tillhör trean nästa år. DIV II HERRAR VÄSTRA MELLAN Ingetorp tog en solklar mittenplats efter två längre utflykter till norra Västergötland och Värmland. 10 DIV II DAMER SYDVÄSTRA Stora Lundby tog förra årets degradering på rätt sätt och visade i år genom en klar seger att besöket i denna lägsta serie var en tillfällighet. DIV II DAMER VÄSTRA Gullbringa gjorde som förväntat reste norrut två gånger och satte konkurrenterna på plats. Sejouren i tvåan blev kortast möjlig. DIV III HERRAR BOHUS/DAL Nödinge belade en klar tredje plats utan reell möjlighet att störa topplagen. DIV III HERRAR GÖTEBORG/HALLAND Torrekulla segrade med mycket klar marginal och flyttas upp. Närmast följde Särö och Sisjö. Serien i övrigt bestod av sex lag från Halland. GÖTEBORGSSERIEN MED LAG-DM Kampen om titeln i damserien blev mycket rafflande. Det krävdes särspel innan Öijared kunde sträcka armarna i luften och visa segerglädjen. Tufft motstånd bjöds av tjejerna från Partille. På tredje plats följde försvarande mästarna Forsgården. Mindre smickrande för damgolfen i vårt distrikt var att tre anmälda lag drog sig ur före start och ytterligare ett lämnade in efter första omgången. Herrarnas division ett toppades återigen av Gullbringa knappt före Chalmers och Forsgården. Elva av tolv berättigade anmälde sitt intresse att vara med. Herrar division två genomfördes av nio lag sedan ett dragit sig ur. Bäst av alla spelade Lerjedalens GK som med tre slag förpassade Ingetorp till andraplatsen. Båda klubbarna är därmed kvalificerade för högsta divisionen nästa år. DISTRIKTSMÄSTERSKAP Årets DM, en av deltävlingarna i Order of Merit, arrangerades för damer på Ale GK. Sexton deltagare gjorde upp om titeln och hemmaspelaren Anna Johansson segrade efter särspel mot Amanda Teodorsson Öijared GK. Trea slutade Johanna Davidsson S:t Jörgen GK. Herrarnas mästerskap avgjordes på Kungälv-Kode GK med betydligt

11 Verksamhetsberättelse 2009 färre (46) deltagare än de senaste åren, då flera blivit utlottade. Gullbringas Robert Sture segrade med två slag före Jens Wahlman Sisjö GK och Henrik Henningsson Ale GK ytterligare ett slag efter. MÄSTARMÖTET FÖR KLUBBMÄSTARNA På Öijared GKs nyanlagda gamla bana med härliga greenområden kom sju damer och åtta herrar till start. Caroline Melander, Forsgårdens GK återerövrade titeln, som hon tog första gången På herrsidan kom ett nytt namn att visa sig på styva linan. Med Torrekulla GK som hemvist spelade John Henrik Albrechtson överlägset hem titeln. MATCHSPELSCUPEN För tredje året korades Årets Matchspelsklubb i distriktet genom spännande matcher ute på golfbanorna. Att tävlingen är populär visas av, att antalet deltagande lag i år tretton sakta men säkert ökar. Inte ens hårdare motstånd och mycket jämnare matcher kunde rubba regerande mästarna Torslanda GK, som tog tredje raka titeln. Årets final utspelades mot Chalmers GK och slutade 2,5 mot 2,5 och enligt statuterna avgår därmed bortalaget med segern. GP GOLFEN Flera faktorer kan ha spelat in, då deltagarantalet sjönk med ca 10%. Deltagarna delades som vanligt in i tre klasser och fördelades i kvalspel på tjugotre klubbar. Till finalspel gick ett på sju startande par fördelade genom en klass per bana. Ett stort tack till samtliga klubbar och naturligtvis till alla tävlingsledare, som behövs för detta jättearrangemang. Ett stort tack också till vår samarbetspartner Göteborgs-Posten. Segrade gjorde: Klass 1: Thelander&Östling AB med spelarna Lilian Östling och Christopher Östling Klass 2: Alfakonsult AB med spelarna Leif Torberntsson och Birgitta Andersson Klass 3: Lovefilm AB lag 2 med spelarna Lars Axelsson och Marcus Samuelsson. Bruttopriset vanns av Telia lag 6, Marcus Larsson och Jonas Andersson. ORDER OF MERIT Några färre (3) damer från några färre (2) klubbar spelade några fler (3) tävlingar jämfört med förra året. Genom att vid alla sina fem av sex möjliga tävlingar placera sig på poängplats såg Caroline Melander Forsgården till att det räckte till en överlägsen seger före fjolårsmästarinnan Fanny Eineren Göteborgs GK. På herrsidan blev utfallet av jämförelsen färre (12) deltagare från färre (1) klubbar spelade färre (18) tävlingar. Ett känt namn stod åter överst i tabellen nämligen Henrik Henningsson Ale. Närmast efter följde Marcus Larsson Ingetorp, Jeff Karlsson Ale och Per Björklund även han från Ingetorp. MAKETOUREN Ett rookie-par visade mestadels genom framskjutna placeringar vart segern skulle gå. Caroline och Daniel Söderlund, Lerjedalens GK förpassade med klar marginal förra årets segrare Annika Amberntsson-Carlsson och Per-Anders Carlsson, Sjögärde GK till andraplatsen. Lika långt ner blev det till tredjeplatsen om vilken det blev hårdare. Efter flitigt deltagande togs denna av Annie Bedö och Hans- Jörgen Holz, Lerjedalens GK. Hcpklassen vanns av Inger och Roine Gustafson, Forsgårdens GK före Mirre Gustafsson och Ingemar Karlsson, Kungsbacka GK och trea även här blev Annie Bedö och Hans- Jörgen Holtz. Totalt deltog tjugosex par, en ökning med fyra, i någon eller flera av 18 deltävlingar. Göran Persson Ordförande tävlingskommittén 11

12 Ale GK Albatross GK Annebergs GK Bollestad GK Chalmers GK Delsjö GK Forsgårdens GK Gullbringa GCC Göteborg GK Gräppås GK Hills GC Ingetorp GK Kungsbacka GK Kungälv-Kode GK Lerjedalens GK Lycke GK Lysegårdens GK Lökeberg GK Myra GK Mölndals GK Nödinge GK Partille GK S:t Jörgen GK Särö GC Sisjö GK Sjögärde GK St Lundby GK Torrekulla GK Torslanda GK Vallda G&CC Öijared GK Verksamhetsberättelse 2009 Regelkommittén har under 2009 utgjorts av Marie-Louise Månsson AlGK, Jan Brännström ChGK, Klas G Bengtsson LyeGK, Marianne Fastesson KbGK (t.o.m. april), samt som ordförande Oddbjörn Fastesson, KbGK. Huvuduppgiften för Regelkommittén är att utbilda Distriktsdomare för att sedan kunna ge dessa uppdrag vid vissa tävlingar i distriktet. I år fördelades uppdragen bland 28 (28 föregående år) Distriktsdomare förutom att de verkat som handledare för 14 (7) Assisterande Distriktsdomare. Distriktsdomarna har tjänstgjort vid 67 (62) tävlingar med sammanlagt 75 (74) tävlingsdagar. 5 (7) av uppdragen bestod av telefonjour, i 6 (5) uppdrag ingick även telefonjour i annan tävling, 8 (10) har varit tvådagars eller 3 tredagarstävlingar. Antalet tävlingar som spelas över fler än 18 hål per dag har fortsatt att öka i antal. De flesta domare har tjänstgjort vid 3-4 tävlingar under året. Det saknas fortfarande Distriktsdomare för att kunna täcka samtliga tävlingar där det bör finnas domare. REGELKOMMITTÉN Under vinterhalvåret bedrivs utbildningsverksamhet. En tvådagars grundutbildning genomfördes i år för 39 domaraspiranter (2008=25; 2007=0), varav 26 godkändes som klubbdomare. Av dessa utbildades 9 (7) till Assisterande Distriktsdomare. Antalet klubbdomare ökade under året till 36 från 19 under Inom distriktet finns dessutom 4 Förbundsdomare ( Ass.FD) Fortbildningen av Distriktsdomarna sker i första hand genom självstudier, förutom de tre kvällsseminarierna med erfarenhetsutbyte som baseras på domarnas tävlingsrapport. Därutöver arrangeras en fältövning under våren. Vid distriktsdomarkonferensen i mars genomfördes det årliga kunskapstestet, som Distriktsdomare måste klara minst vartannat år. Årets test var kanske det hittills mest krävande. Genomsnittsresultatet för distriktet var bättre än i många av de distrikt vi kunnat jämföra med. Ett erfarenhetsutbyte mellan Distriktsdomarna från Västergötlands GDF och GGF genomfördes i maj. Regelkommittén har i år, liksom tidigare, uppmanat samtliga klubbar i distriktet att låta de av klubben utfärdade lokala reglerna bli granskade av Regelkommittén. Det är nu endast de senast bildade klubbarna som ännu inte presenterat godkända regler. Regelkommitténs målsättning är att det vid varje klubb skall finnas minst två Distriktsdomare. Under året har 7 (2008=9, 2007=11) av GGFs 31 (33) klubbar levt upp till detta, varav 4 klubbar har fler än två. 9 (5) klubbar har en Distriktsdomare, medan 15!! (19) klubbar inom GGF saknar Distriktsdomare. Oddbjörn Fastesson Regelkommitténs ordförande 7 Antal domare 2009 Distriktsdomare Ass.domare Klubbdomare

13 Verksamhetsberättelse 2009 Medlemsutvecklingskommittén (MUK) har under 2009 bestått av 3 personer, Ninni Wetterlin S:t Jörgen GK, Conny Leisjö Öijared GK och som ordförande Birgitta Brandberg Lerjedalens GK. Vi har under året haft sex möten och varit representerade vid Ordförandekonferenserna samt haft möte med alla klubbarna i distriktet inför den Öppna Golfdagen 17 maj. Varit med på SDF-samverkanskonferens på Stenungsbaden november vilken handlade om utbildningar för föreningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna. MEDLEMSUTVECKLINGSKOMMITTÉN Det mest händelserika under året för vår kommitté har givetvis varit den Öppna Golfdagen 17 maj. Så mycket positivitet under och efter denna dag, var helt underbart att få ta del av. Sammanställningen som gjordes efter dagen, var det närmare besökare och bland dessa var det ett 30-tal som blev nya medlemmar och ett 40-tal som anmälde sig till nybörjarkurser. Det finns bara ett ord och det är SUCCÉ! Nu är det bara att samla nya krafter och idéer inför kommande Öppna Golfdag den 9 maj Kommittén har dessutom påbörjat ett arbete att besöka alla klubbar i distriktet för att diskutera medlemsstatistik. Vad gör man för att få behålla sina medlemmar? Hur får man nya medlemmar? Vad har man att locka med? Det finns många frågor att ta ställning. Birgitta Brandberg Medlemsutvecklingskommitténs ordförande Intresset var stort vid mötet inför Öppen Golfdag 2009 Bild från några av deltagarna vid Öppen Golfdag 2009, vid Lerjedalens GK 13

14 Verksamhetsberättelse 2009 Då var det dags att sammanfatta och lägga årets (2009) verksamhet till handlingarna. Undertecknad har under året varit PR och informationsansvarig samt chefredaktör för vår tidning Göteborgs Golfaren. Till min hjälp har jag under året haft fyra ideella redaktörer nämligen Gustav Lagergren, Kurt Chico Johansson, Sven Palm och Bo Rogelius. Tillsammans med Info Media Wests representanter, Eva Ljungberg och Kjell Andréasson samt av dem anlitade skribenter har vi under året producerat fyra nummer av GöteborgsGolfaren. Upplagan närmar sig och når via vårt GIT system drygt golffamiljer och ytterligare ett antal läsare på distrikts- och riksplan. Detta innebär att den når cirka läsare (golfare). Vi avser även nästa år (2010) samarbeta med Info Media West om inget oförutsätt inträffar. Även i år har vi kunnat erbjuda prenumeration och lösnummerförsäljning om än i liten skala till dem som så önskat, detta hoppas vi kunna utveckla ytterligare i framtiden. Utgivningsplanen har under året varit lite flexibel, detta för att kunna parera helger och samtidigt kunnat tillmötesgå våra annonsörers önskemål. PR OCH INFORMATION Beträffande tidningens innehåll så försöker vi förändra och förbättra detsamma kontinuerligt utifrån vår omvärld, givetvis försöker vi vara lyhörda så att distriktets klubbar och dess medlemmar anser den läsvärd. Precis som tidigare år så har innehållet varit både hårda och mjuka ting så som till exempel, banskötsel, regler, reseskildringar, miljö, ledarskap, tävlingar, jubileum, invigningar, klubbesök, juniorreportage, elitläger, resereportage, handikappgolf, olika hälsoteaman, klubbreportage, etc. För aktuella regelfrågor som vi ventilerat och presenterat under året har vi som expert anlitat Marie-Louise Månsson (Regelkommittén). Så som tidigare år så har vi haft samarbete med SGF, Svensk Golf och golf.se när det gäller information om vad som händer i distriktet. Denna kontakt har i första hand Gustav Lagergren ansvarat för men även Svensk Golfs nya kontaktytor har nyttjats, dessa avser vi nyttja ännu effektivare i framtiden. Liksom de tre senaste åren har vi även i år genomfört ett redaktörsmöte med golfspel, i år på Chalmers Golfklubb. En gammal tradition som efter några slumrande år nu återupplivats och som vi hoppas kunna fortsätta med i många år framöver. Ett stort tack till Chalmers GK. Förra året var vi på Bollestads GK, tidigare år i nämnd ordning har vi varit på Albatross GK och Ale GK, nästa år avser vi fråga Delsjö GK om vi får komma till dem. Vi har även varit behjälpliga med säsongens lyckade projekt Öppen Golfdag som genomfördes på samtliga klubbar i distriktet. Under året har vi tillsammans med vårt kansli uppdaterat och utvecklat vår hemsida Till sist vill jag passa på att tacka alla ideella ledare som ställer upp för oss och för sina klubbar och ger oss material, ris och ros (mest ros faktiskt!) för i år. Ett stort tack till alla mina närmsta medarbetare som medverkat i ovanstående aktiviteter och som hjälpt till med att göra vår tidning Göteborgs Golfaren till vad den är. Min ambition är att tillsammans med er alla försöka lyfta tidningen ytterligare ett snäpp, jag hoppas och tror att vi kan göra det! Hans Johansson Vice Ordförande, Sekreterare i GGF med ansvar för PR och Information samt chefredaktör för Göteborgs Golfaren Några av klubbarnas redaktörer samlade till redaktörsmöte med golf på Chalmers GK Foto: Gustav Lagergren 14

15 Verksamhetsberättelse 2009 Bankommittén i GGF omfattar tre områden, Nya Banor, Banvärdering samt Banor/Banutveckling. NYA BANOR Under 2009 slog lågkonjunkturen till med full kraft och några nya banor är inte planerade eller projekterade för byggnation i närtid. Efter en lång vår öppnade Vallda Golf och Country Club samtliga sina 18 hål för spel och en banvärdering kommer att ske så snart det är möjligt under BANVÄRDERING Efter en inledande planering och uppföljning av 2008 års värderingar startade säsongen med SGFs kalibreringsseminarium. Erfarenheterna från kalibreringsseminarierna är en viktig del av banvärdering genom att man skaffar en gemensam bas för slopning inom Sverige och Europa. De senaste åren har SGF haft kalibreringsseminarier på Hills GC och Bro Hof GC vilket har varit speciellt viktigt då nya och moderniserade banor har en helt ny design jämfört med huvuddelen av golfbanor i landet. BANKOMMITTÉN Under året gjordes totalt nio banvärderingar inom distriktet, allt från 27 håls anläggningar till mindre justeringar på några 18-håls banor. Vi kan när vi summerar året konstatera att de återkommande 10-års värderingar har konvergerat och skillnaderna mellan värderingarna minskar för gamla etablerade banor där man normalt inte genomför några större ändringar av lay-out eller skötsel. För nya banor som värderas vart 3:e år kan skillnaderna bli större, ofta beroende på att man gör många samtidiga förändringar på hållängder, klipphöjder och greenhastigheten de första åren en bana tas i drift. Vi ser också ett ökat antal mindre ändringar av banor som hållängder, ombyggnader av greener och hinder på ett eller några enstaka hål. Detta kan vara permanenta ändringar eller tillfälliga ändringar vid t.ex. ombyggnader. Alla banor värderade efter 2006 finns i en central databas och kan enkelt modifieras när behov finns så att klubbarna alltid har uppdaterade och korrekta banvärderingar. BANOR Utbildning och ERFA-träffar sker framförallt inom förbundets och SGAs regi. Det finns också ett samarbete mellan distrikten i västra Sverige där bankonsulenter, bankommittéer och SGA i distrikten utbyter erfarenheter. Under 2009 stod GGF som värd för mötet som genomfördes på Tofta Herrgård och Lycke Golfbana och då diskuterades framförallt konsekvenserna av den kalla våren, den kallaste maj månaden på 50 år. Klas Bengtsson Bankommitténs ordförande 15

16 Verksamhetsberättelse 2009 KOMMITTÉN HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV: Harry Bech Kungälv-Kode GK Roger Fredman Lerjedalens GK Lars Äng Forsgårdens GK Stig Arvidsson Gullbringa G&CC Wille Bokhede Lerjedalens GK (ordförande) KOMMITTÉNS ARBETE har i stort varit uppdelat på att ledamöterna har skött kursledning för främst tävlingsledar- och ledarutbildningarna. Ordförande har skött administrationen av hela utbildningsverksamheten. DOMARUTBILDNINGARNA har genomförts tillsammans med Regelkommittén. Upplägg och kursmaterial har varit som de senaste åren. LEDARUTBILDNINGARNA STEG 1 OCH 2 genomfördes med vårt beprövade utbildarteam. Som tidigare kom det många till steg 1, medan flertalet faller ifrån vid steg 2. En tendens som också står att finna hos flera andra distrikt. Varje år vidareutbildas distriktens utbildningsteam under två dagar på Bosön, så också detta år i januari. De båda kursböckerna har också reviderats efter erfarenheter från några års användning. Med bra resultat och nöjda elever. UTBILDNINGSKOMMITTÉN TÄVLINGSLEDAR UTBILDNINGENS första kurs blev fulltecknad och tillsammans med Öijared anordnades ett extra tillfälle. I år tog vi lite hjälp av det nya nationella materialet (TLR 1), och då främst en del grundläggande regelkunskap. Mycket uppskattat, så det blir spännande att under 2010 få köra detta material fullt ut. Men då under två heldagar istället för en, som varit gällande för vår TL2. BIDRAGSSEMINARIUM Att kunna ge information om olika bidrag till våra klubbar har vi arbetat med under året. Vi förbereder på olika sätt någon form av utbildning, och förhoppningsvis någon form av informationsmaterial, som skall vara aktuellt för just GGFs klubbar. KRING LANDETS FÖRBUNDSDOMARE har det under ett par år diskuterats vem som skall ha ansvar för dem och deras verksamhet. Även arvodesfrågan vid kursledning har varit en stor fråga. Under året har utbildningskommittén varit delaktig gentemot distriktet och SGF på olika sätt i dessa frågor och utredningar. Hjälp och stöd till klubbarnas utbildningsledare har skett kontinuerligt under året. I september genomfördes ett stormöte med tillhörande golf på Göteborgs GK Under hösten har klubbarna via en enkätförfrågan fått kryssa i hur dom ser på angelägenhetsgraden för de utbildningar vi genomför. UTBILDNINGSKOMMITTÉN HAR DELTAGIT I FÖLJANDE KONFERENSER: * ERFA-möte ledarutbildning steg 1 och 2 Bosön * Utbildningsledarmöte Stockholm * Utbildningsledarmöte syd i Östergötland * Idrottskonferens Arlandastad * Föreningsstöd Göteborg Kviberg * 4-distriktskonferens Torreby * Diverse allmänna möten i distriktet anordnade av GGFs styrelse Wille Bokhede Utbildningsledare i GGF Antal deltagare i utbildningar 30 Antal utbildningstillfällen > 3 h

17 Verksamhetsberättelse 2009 EKONOMISK RAPPORT Göteborgs Golfförbund bedriver gemensam golfverksamhet för de 31 medlemsklubbarna. Verksamheten finansieras med årsavgifter från golfklubbarna anmälningsoch deltagaravgifter, bidrag och sponsorintäkter. INTÄKTER Intäkterna har 2009 uppgått till kkr (2 456 kkr år 2008) jämfört med budgeterat kkr. Intäkterna från årsavgiften från klubbarna minskade med 3 % mellan 2009 och 2008 p.g.a. färre antal medlemmar i distriktets klubbar. Avgiften för år 2009 var oförändrat 17kr (17kr) per klubbmedlem oavsett kategori. GP Golfen är efter medlemsavgiften GGFs viktigaste intäktskälla. År 2009 minskade intäkterna för denna tävling till 914 kkr (950 kkr) som en följd av färre deltagare. Bidragen från Västra Götalandsregionen har minskat något. KOSTNADER De totala kostnaderna uppgick till kkr (2 337 kkr) jämfört med budgeterat kkr. RESULTAT Utfallet för år 2009 är plus 80 kkr (91kkr) vilket är 84 kkr bättre än budgeterat. Under 2009 blev intäkterna 162 kkr lägre än budgeterat belopp. Som en följd av god budgetkontroll är kostnaderna totalt 232 kkr bättre än budget. EKONOMISK RAPPORT PERSONAL Bemanningen på kansliet är sedan årsskiftet 2002/2003 två tillsvidare anställda medarbetare om sammanlagt 1,6 tjänst. Samt en extra resurs 0,2 tjänst under viss tid. Därutöver har också ideella arbetsinsatser utförts på kansliet. ÖVRIGT För att skydda namnet Göteborgs Golf Förlag är GGF sedan 1997 ägare till handelsbolaget Göteborgs Golf Förlag HB. GGF blev år 2001 ägare till 50 % av aktierna i Mästerskaps-banan i Göteborg AB och förvärvade 2008 resterande andel från SGF. Bolaget är under avveckling. INVESTERINGAR Under året har GGF investerat 0 kkr (0 kkr) i inventarier. Årets avskrivningar uppgår till 37 kkr, varav 29 kkr avser kanslibyggnaden. FINANSIELL INRIKTNING GGF har idag ett eget kapital på ca 1,4 Mkr och en god likviditet och mycket god soliditet År 2000 och år 2001 minskades medlemsavgiften sammanlagt med 5 kr/medlem, vilket var möjligt på grund av GP Golfens framgångar. GGF är ekonomiskt beroende av att GP Golfen fungerar bra, att deltagandet är oförändrat högt och att GGF har tillgång till golfklubbarnas banor för detta arrangemang. Vid årsmötet 2008 togs beslut om att GGFs verksamhet skall balanseras finansiellt, d.v.s. varken visa över- eller underskott. BUDGET 2010 Budgeten är enligt förslaget till finansiell inriktning således balanserad med ett minusresultat av 24 kkr. Verksamheten förväntas under året i stort sett vara oförändrad i kommittéerna Budgeten innebär en höjning av medlemsavgiften med 2 kr till 19 kr/medlem. Olof Palmlund kassaförvaltare 17

18 Utfall 2009 Budget 2010 UTFALL 2009 BUDGET 2010 INTÄKTER (KKR) Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse Budget 2010 Klubbarnas årsavgifter Bidrag Västra Götalandsregionen/SGF GP Golfen Tävlingskommittén Junior/elitkommittén Seniorkommittén Utbildningskommittén Bankommittén Miljökommitté Medlemskommittén Summa intäkter KOSTNADER Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse Budget 2010 Årsmöte och ordförandemöte Styrelse, Juridiska kommittén Kansli GP Golfen Tävlingskommittén Junior/elitkommittén Seniorkommittén Utbildningskommittén PR/Info Bankommittén/miljö Medlemskommittén Göteborg Golf Cup -10 Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat efter finansnetto

19 Resultaträkning 2009 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Klubbarnas årsavgifter Anmälnings- och deltagaravgifter Sponsorintäkter Bidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KOSTNADER Priser, material Köpta tjänster, lokaler, utbildning Läger, resor och bilersättning Övriga externa kostnader Löner och personalkostnader Summa rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT

20 Balansräkning 2009 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not Inventarier Not Aktier och andelar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER EGET KAPITAL Ställda panter och ansvarsförbindelser: Inga. Not 1. Investeringen i kanslibyggnaden uppgick till kr. Avskrivningar har gjorts med kr För året, ackumulerat med kr. Not. 2: Inventarier avskrivits enligt plan. Kontorsinventarier på 5 år. Data- och övrig utrustning på 3 år. Inventariernas anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Restvärde 0 Not. 3: Aktier: 100% av aktiekapitalet i Mästerskapsbanan i Göteborg AB om kr 20

21 Verksamhetsplan 2010 MÅL OCH VISIONER VISION Vi skapar Sveriges bästa förutsättningar för golf. Detta innebär att Vi skall vara ledande inom tävlingsgolf Alla som vill skall kunna spela golf efter sina förutsättningar Vi skall vara Sveriges bästa distriktsorganisation för att skapa mervärde för våra medlemmar MÅL Utöver SGFs övergripande mål och verksamhetsplan utarbetar styrelsen förslag till prioriterade mål som fastställs av GGFs årsmöte. GGFs styrelse har uppdrag att representera distriktets klubbar mellan förbundsmötena. GOLFENS FRAMTID Värna om golfens tradition, idé, etik och moral Verka för och genomföra erfarenhetsutbyte mellan klubbarna Bistå klubbarna i arbetet att stärka medlems- och klubbkänsla Stimulera ideellt ledarskap Inspirera och bistå klubbarna i miljöarbetet PROFILERING OCH KOMMUNIKATION Kommunicera samhällsnyttan av golf med fokus på friskvård Utveckla kommunikation och information Stärka golf som breddidrott genom distriktsarrangemang KVALITET OCH IDROTTSLIG UTVECKLING Genomföra utbildning av ledare Stimulera ungdomsverksamhet Medverka till god säkerhet på golfbanan Stärka och stödja tävlings- och motionsidrotten golf Verka för att alla klubbar skall ha miljödiplom VERKSAMHETSPLAN 2010 PR OCH INFORMATION (PR/INFO) Göteborgs Golfaren skall komma ut med fyra nummer per år. Göteborgs Golfaren skall även fortsättningsvis publiceras via GGFs hemsida Utöka och förnya för att på så sätt skapa en bred tidningsredaktion. Intensifiera samarbetet mellan klubbarnas och dess tidningsredaktioner. Bibehålla och utveckla tidningens kvalité, layout och journalistik. Försöka erbjuda prenumeration och lösnummerförsäljning om behovet finns. Bearbeta media om golf som idrott, motion och friskvård. Skapa ett närmare samarbete med tidningen Svensk Golf och golf.se. Föra debatter i ämnen som påverkar och främjar golfsportens framtid. Vara representerade vid större tävlingsarrangemang inom distriktet. Stödja och samordna gemensamma aktiviteter för distriktets klubbar. Tillsammans med golfrörelsen värna om golfens idé och traditioner. UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTB) Stödja klubbarna i deras utbildning av nybörjare. Klubb- och distriktsdomarutbildning. Tävlingsledarutbildning. Ledarutbildning steg 1 och steg 2. Tillsammans med SISU försöka integrera lämpliga delar av deras kursprogram i GGFs. Att också under året fördjupa samarbetet med SISU är något alla kan ha nytta av. Tillsammans med SISU under våren genomföra Bidragsseminariet. Under året sammanställa en bidragsguide. Ny nationell tävlingsledarutbildning (TLR1) har presenterats av SGF, vilken skall anpassas, marknadsföras och användas i vår utbildning av tävlingsledare. Har sagts många gånger tidigare, men är fortfarande högaktuellt, fortsatt fokusering på att utbilda och utveckla ledare för klubbarnas juniorverksamhet (Steg 1 och Steg 2 utbildningarna). JUNIOR- OCH ELIT- KOMMITTÉN (JEK) Som första distrikt i Sverige genomföra Grönt Ljus på distriktsnivå. Bistå klubbarna i deras arbete att genomförande Grönt Ljus på klubbnivå. Anordna tre större junior- och elitkonferenser/arbetsdagar. Vara klubbarna behjälpliga i frågor rörande hur en junior och elitverksamhet organiseras och bedrivs på klubbnivå. Planera individuella- och lagtävlingar. Bistå klubbarna i deras planering och genomförande av ovan nämnda juniortävlingar. Öka samarbetet med distriktets tävlings- och regelkommitté. Hålla kommitténs hemsida uppdaterad med adekvat information. Fortsatt goda kontakter med klubbarnas junior- och elitansvariga. Ansvara för vidareutveckling av juniorelitgrupperna; Team Göteborg, Team Talang samt Morgondagare. Protokollföra AU mötena. 21

22 Verksamhetsplan 2010 Deltaga i Svenska Golfförbundets Junior och Elitkonferenser. Deltaga i Svenska Golfförbundets erfarenhetsutbyte med närliggande distrikt. MEDLEMSUTVECKLINGS- KOMMITTÉN (MUK) I samarbete med klubbarna genomföra en Öppen Golfdag den 9 maj Inspirera och vara klubbarna behjälplig med att framhålla mervärdet av klubbmedlemskap via möten och utbyta goda idéer mellan medlemskommittéerna. Besöka klubbarnas styrelser och informera om medlemsutvecklingskommitténs verksamhet. SENIORKOMMITTÉN (SK) Ha en god planering så att GGFs seniorverksamhet inte belägger för stor tid på klubbarna. Utbilda de inblandade klubbarna för att snabbare få ut resultaten i seriespelet. Detta uppnås genom information på möten, samt tydliga manualer på hemsidan. Göra materialet på hemsidan enkelt och lättåtkomligt. Genomföra ytterligare 1-2 möten med klubbarnas seniorkommittéordförande. Eventuellt ett planeringsmöte på våren och ett planeringsmöte på hösten. Stärka intresset från kategorierna D35, H35 och H45 i klubbarnas seniorkommittéer. Se över möjligheterna att utse OoM i kategorierna H35 och eventuellt också H45. Revidera omfattningen av reglerna för OoM. Genomföra DM i alla klasser. Stärka intresset för att delta i Smålandsmatchen och Triangelslaget. Vara lyhörd för de förändringar som klubbarna önskar. TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) Deltaga i Svenska Golfförbundets planeringskonferens. Deltaga i erfarenhetsutbyte med närliggande distrikt. Deltaga i distriktets junior-, senior- och distriktsdomarkonferenser. Planera och genomföra tävlingskommittémöten med distriktets klubbar. Samråda med distriktets junior- och elit-, senior- samt regelkommittéer. Fördela förbunds-, region- och distriktstävlingar. Bistå klubbarna i planering och genomförande av ovan nämnda tävlingar. Handlägga tillståndsgivning för tävlingar som klassificeras i GIT. Upprätta statuter för distriktstävlingar. Utse och bistå arrangörer av DM. Planera och administrera Göteborgsserien med lag-dm. Genomföra Mästarmötet tillsammans med arrangerande klubb. Administrera Order of Merit för elit, Äkta Make/Sambotour samt Matchspelscupen. Samordna klubbtävlingar som scratch-, JMI-, make-, generations och damtävlingar. Planera och tillsammans med arrangörer, GGFs kansli samt GP genomföra GP Golfen. Planera och utse arrangör av distriktsutbyte för junior- och seniorlag. Bistå Utbildnings- och Regelkommittéerna vid tävlingsledarutbilning. Bistå klubbarna med att ge funktionshindrade möjlighet att prova på och utöva golf. Hålla hemsidan uppdaterad med adekvat information. REGELKOMMITTÉN (RK) Regelkommittén skall i samverkan med Utbildningskommittén organisera grundutbildning på klubbnivå och vidareutbildning på distriktsnivå för att därmed säkerställa distriktets och klubbarnas behov av Distrikts- och Klubbdomare för tävlingsverksamheten. Målet är att det långsiktigt skall finnas 2 Distriktsdomare per klubb. Under 2009 tjänstgjorde 42 domare, varav 28 som Distriktsdomare. Målet för 2010 är 35 Distriktsdomare samt 10 Assisterande. Därutöver sker utbildning av klubbdomare enligt stegen DD1 och DD2. Distriktet förfogar över 36 klubbdomare varav 26 godkändes under Målet för 2010 är 45 godkända klubbdomare. Regelkommittén skall dessutom granska och godkänna klubbarnas lokala regler. Målet är att samtliga klubbars med spelklara banor lokala regler skall vara godkända. Regelkommittén skall även biträda klubbar vad gäller markering av banor. Regelkommittén kommer aktivt verka för att förbättra regelkunskaperna bland distriktets medlemmar, inte minst bland juniorer och tävlingsledare. BANKOMMITTÉN OCH MILJÖ Tillsammans med SGA och SGF se till att utbildning och ERFA-träffar inom aktuella områden sker framförallt för banpersonal. Informera klubbarna om bankonsulenternas arbete och mål. Fortsätt samarbetet mellan närliggande distrikt i banfrågor, utbildning och ERFA-träffar bl.a. genom årliga banregionmöten. Rekrytera och utbilda nya banvärderare där erfarenheter av både elit och bogeyspelare för herr och dam tas tillvara. Upprätthålla och vidareutveckla kompetensen hos banvärderarna i USGA Course Rating System. Genomföra banvärdering av nya och ombyggda banor genom att följa den plan som årligen tas fram. Delta i SGFs årliga kalibreringseminarie och samarbeta med andra närliggande distrikt i banvärderingsfrågor. Genomföra utbildning och ge information för klubbarna inför banvärdering. Vid behov bistå klubbarna med att ta fram tillfälliga slopetabeller. Arbeta för en 100 % uppslutning samt genomförande av SGFs miljöstyrningsprogram med 16 fokusområden. Inspirera distriktets medlemmar till delaktighet i klubbens miljö-, naturoch kulturvård. Tillvarata och vidarekommunicera enskilda medlemmars och klubbarnas miljösmarta idéer. Säkerställa en högre kompetens genom erfarenhetsutbyte med granndistriktens miljösamordnare. Arbeta för att samtliga klubbar skaffar SGFs miljödiplom. JURIDISKA KOMMITTÉN Effektiv och kort handläggningstid. 22

23 Verksamhetsplan 2010 NYCKELTAL För att följa upp utvecklingen arbetar GGF med nyckeltal som speglar verksamheten. Aktuella nyckeltal och verksamhetsmått är: Antal golfhål i distriktet Antal medlemmar per slopade golfhål totalt resp. per klubb Antal juniorer/klubb Antal deltagare och utbildningsdagar Antal distriktsdomare per klubb Antal medlemmar med officiellt Hcp Antal upprättade miljöplaner Antal anmälda disciplinärenden Antal deltagande klubbar på GGFs möten STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSEN FÖRESLÅR GGFs ÅRSMÖTE BESLUTA: att fastställa Mål för år 2010 att fastställa Budget för 2010 att fastställa årsavgiften till 19 kr (17 kr) per klubbmedlem oavsett kategori att debitera medlemsavgiften enligt SGFs princip att fastställa serviceavgiften till kr för nytillkomna klubbar/föreningar året för inträde Ralph Håkanson Klas Bengtsson Olof Palmlund Hans Johansson Göran Persson Leif Thuresson Willgodt Bokhede 23

24 Revisionsberättelse 2009 REVISIONSBERÄTTELSE Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Göteborgs Golfförbund för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Göran Ekström, revisor 24

25 Götborgs Golfförbund 2009 GOLFKLUBBAR I DISTRIKTET 2009 Alla klubbarna i Göteborgs Golfförbund Under verksamhetsåret 2009 fanns 31 golfklubbar anslutna till Göteborgs Golfförbund. Distriktet omfattade ett område som sträckte sig från Frillsås i söder till Kode-Älvängen i norr och med Floda och Härryda som ostlig begränsning. Nummerordningen har (delvis) att göra med i vilken ordning klubben bildades, Göteborgs Golf Klubb var först (1902). Albatross Golfklubb (7) Ale Golfklubb (14) Annebergs Golfklubb (29) Bollestad Golfklubb (22) Chalmers Golfklubb (9) Delsjö Golfklubb (3) Forsgårdens Golfklubb (13) Gräppås Golfklubb (19) Gullbringa Golf & Country Club (5) Göteborgs Golf Klubb (1) Hills Golf Club (30) Ingetorps Golfklubb (21) Kungsbacka Golfklubb (8) Kungälv-Kode Golfklubb (16) Lerjedalens Golfklubb (15) Lycke Golfklubb (26) Lysegårdens Golfklubb (4) Lökeberg Golfklubb (24) Myra GK (25) Mölndals Golfklubb (10) Nödinge Golfklubb (27) Partille Golfklubb (6) S:t Jörgen Golfklubb (23) Sisjö Golfklubb (17) Sjögärde Golfklubb (20) Stora Lundby Golfklubb (12) Särö Golf Club (11) Torrekulla Golfklubb (28) Torslanda Golfklubb (18) Vallda Golf & Country Club (31) Öijared Golfklubb (2) 25

26 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS UNDER 2009 samt Katrinelundsgymnasiet GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND Gamla Boråsvägen Göteborg Tel: , Fax: E-post: 26

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2011 VISIONER OCH MÅL VISION Vi skapar Sveriges bästa förutsättningar för golf. Detta innebär att Vi skall vara ledande inom tävlingsgolf Alla som vill skall kunna

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA

Läs mer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslag och Diskussionsunderlag Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslaget är uppdelat i fem punkter från 1-5 utan inbördes prioritering där varje punkt tas upp

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation. Valberedning Mötesordförande GGF Årsmöte Delegater till SGF Årsmöte

Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation. Valberedning Mötesordförande GGF Årsmöte Delegater till SGF Årsmöte Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation Valberedning 1989-2016 Mötesordförande GGF Årsmöte 1989-2016 Delegater till SGF Årsmöte 1990-2016 Göteborgs Golfförbund Valberedning 1989-2016 1989-1990

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN 7 JUNIOR- OCH

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN 7 JUNIOR- OCH

Läs mer

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0.

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0. HeP-serierna D50+/H55+ "klubbar emellan 2017" D50+ 1 D50+ 2 D50+ 3 D50+ 4 161212 Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag - 08-maj 1000 Sjögärde 8.maj 1000 Partille 08-maj 00:00 Backa Säteri

Läs mer

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Klubb Namn Adress Postnr Albatross Joachim Sjögren Lundgrensg. 10 412 56 Albatross GK Ulrika Johansson Sägengatan 67 422 58 Albatross GK Fidde Friberg

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2009

Bohus Banken Junior Tour 2009 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2009-05-20 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1 3 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3 5 BOHUS BANKEN Master 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Forsgårdens Tävlingsprogram 2016

Forsgårdens Tävlingsprogram 2016 Forsgårdens Tävlingsprogram 2016 Lör 23 apr Tor 5 maj Sön 22 maj Fre 27 maj Sön 5 juni Sön 12 juni Tis 14 juni Fre 24 juni Vårrullen + Vårlunch 18 hål Texas scramble, lottade lag 1 Klass, kanonstart TL:

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar TÄVLINGSPROGRAM Lexus Junior Tour 13-14, 15-16, 17-21 år 4 Lexus Junior Tour 9-10, 11-12 år 5 Lexus Junior Masters 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset.

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset. Protokoll för HÖSTMÖTE 2017 Tisdagen den 18 okt. 2016 kl.15.00 Mötet hölls i klubbhuset. 1 Mötets öppnande Lars Åke hälsade alla mötesdeltagarna (47 st.) välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet godkände

Läs mer

Årsmöte Vår

Årsmöte Vår Årsmöte Vår 2017-02-28 Varför finns : Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har s medlemmar Erbjudande Vi erbjuder en

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2007

Bohus Banken Junior Tour 2007 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2007-04-01 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM ALLA KLASSER... 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1... 3 BOHUS BANKEN Master... 6 JDM... 7 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2... 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3... 5 TÄVLINGSBESTÄMMELSER...

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund Slutställning efter 5 omgångar GGCC AlGK LerGK GGK StLGK Total DM 1 Daniel Dagsved Gullbringa Golf & Country Club 17 12 17 8 20 74 2 Kristoffer Idestål

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson

Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson Golfnyttan Hälso- och Friskvård Livslångt idrottande Hållbarhet och Miljö Turism Golfens historia Pastor Despard startar Gothenburg

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2013 I distriktet ingår följande klubbar Funäsdalsfjällens GK Klövsjö-Vemdalens GK Sandnäset GK Norderöns GK Rossöns GK Sonfjällets GK Storsjöbygdens

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Astrid Wennberg- Dikander, Valberedningen SGF 3 Upprop, fullmakter fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Forsgårdens Tävlingsprogram 2015

Forsgårdens Tävlingsprogram 2015 Forsgårdens Tävlingsprogram 2015 Lör 25 apr Sön 10 maj Tor 14 maj Fre 22 maj Sön 24 maj Sön 14 juni Tis 16 juni Fre 19 juni Vårrullen + Vårlunch 18 hål scramble, lottade lag 1 Klass, kanonstart TL: Karin

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Småland/Blekinges Volleybollförbund

Småland/Blekinges Volleybollförbund Småland/Blekinges Volleybollförbund Årsberättelse 2003 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2003-01-01 2003-12-31 Till Årets förening valdes Västerviks VBK. Västervik har under 2003 starkt förbättrat

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING

Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal DAGORDNING Org.nr: 812800-2501 Kallelse till årsmöte Skogås / Trångsund IBK Tisdagen den 27/5 kl 19:00 i 27 maj klockan 1900-2100 i Mörtviksskolans matsal 1. Mötets öppnas DAGORDNING 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ALLMÄNT Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2012/01/01 2012/12/31. Förtroendevalda under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Team 2014. Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015

Team 2014. Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Goda exempel, aktiviteter, 1. Kontaktnät/Marknadsföring/Rekrytering/

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer