Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl"

Transkript

1 Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 högt MUSIKERHJÄRNOR utvecklade ÄR Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl

2 Våren är väntans tider. Man väntar på att värmen ska komma. Att solen ska stråla. Att få ha lite ledigt efter vinterns vardagslunk och hårda slit. I väntan ryms också förväntan. Man hoppas på den där fantastiska sommaren. Eller på den där resan som nu ska bli av. Lite detsamma är det för Högskolan Väst både väntan och förväntan ligger i luften. Snart är väntans tider förbi Snart är väntans tid förbi. För den här gången. Men visst kan man längta till nästa gång. Anna Hallberg Efter tuffa månader med hårt arbete kommer i dagarna flera avgörande besked som påverkar vår framtid. Det mest avgörande är beskedet om examenstillstånd på forskarnivå. Om vi kommer att få bedriva egen forskarutbildning. Det skulle innebära ett nytt stort kliv för oss som skulle stärka den vetenskapliga kärnan inom maskinteknik och arbetsintegrerat lärande, som är de två områden vi ansökt inom. Väntan och förväntan. Många är de som lagt stora arbetsinsatser på att formulera och skapa den nya lärarutbildningen. Alla högskolor har under året fått ansöka på nytt om att bedriva lärarutbildning och inom vilka områden. Klart är att vi till hösten kommer att ge utbildningarna förskollärare, ämneslärare och yrkeslärare. Vi inväntar besked när det gäller grundlärare. Lärarutbildningen utgör en stor del av vår totala utbildningsvolym och är mycket viktig för oss. Väntan och förväntan. Det har också jobbats hårt med att hitta en lämplig efterträdare till rektor Lasse som lämnar sitt uppdrag den sista augusti. En post han haft i 9 år. Vem som leder verksamheten är avgörande och präglar arbetssätt, fokus och riktning för högskolan. Rektors närmaste medarbetare, prorektor Marita, lämnar även hon sitt uppdrag i sommar. Detta efter 11 år. Vem som blir ny rektor vet vi, Kerstin Norén från Karlstads universitet. Välkommen Kerstin! Vem som blir ny prorektor vet vi snart. Väntan och förväntan. Mycken kraft och möda har också lagts på att skapa NU-akademin Väst. Samarbeten som har funnits inom utbildning och forskning mellan NU-sjukvården och högskolan blir nu mer formaliserade. Pengar satsas, en föreståndare anställs och en gemensam plattform skapas. Förutsättningar för ökat samarbete är lagda. Steg tas också för att skapa Skolakademin Väst. En liknande plattform inom skolans område. Väntan och förväntan. En del av det som ligger i luften finns det mer skrivet om i detta nummer. För mycket ligger i luften. Det är tydligt. Man känner det när man pratar med kollegor och vistas på campus. Men mycket faller också snart på plats. Snart är väntans tid förbi. För den här gången. Men visst kan man längta till nästa gång, för inget är ju som bekant som väntans tider. Trevlig sommar! Anna Hallberg Redaktör Västpunkt Nr 1 juni 2011, ISSN X. Postadress Trollhättan. Redaktör Anna Hallberg, tel , e-post Fotografer Dan Almqvist, Patrik Johäll, Andreas Johansson, Lena Lindhé, Andreas Olsson, Björn Schagerström, David Sjöqvist, Trollhättans Stad. Grafisk form Profil Communication. Produktion Kommunikationsavdelningen vid Högskolan Väst. Tryck Billes Tryckeri. Upplaga ex. Västpunkt är högskolans tidning som i första hand vänder sig till alumner, samarbetspartners och personal. Adressuppgifterna till alumnerna är hämtade från Högskolan Västs studieregister LADOK. Tidningen går också att läsa på Omslagsbild Yvonne Lagrosen vid Högskolan Väst och Fred Travis, professor vid Maharishi University of Management i USA, tillsammans vid högskolans flygel.

3 Innehåll Anna Dåderman ifrågasätter auktoriteterna...4 Ingenjörerna som arbetsgivarna köar för...6 Snälla hjärnor presterar högre...8 Notiser...10 Rektors ord...11 Trollhättans Stad vill att studenterna ska upptäcka den offentliga världen...12 Han ger röst åt hälsobranschen...15 Romer skapar sin egen framtid...16 Professorn som brinner för barn...19 Nytt om namn...20 Prorektor sätter punkt...21 Verbal ekonom lobbar för Västsverige...22 NU-akademin Väst ny arena för kunskapsutveckling inom vården...24 Exit Ekedahl...26 Världens största klassrum i nätverksteknik...30 Gästtyckaren: Danne Palm

4 Anna Dåder ifrågasätter auktorit Som ung flicka i en polsk katolsk familj ifrågasatte hon Guds existens. Som forskare har hon ifrågasatt den svenska synen på kriminalitet. Anna Dåderman är inte rädd för att gå mot strömmen och ibland får hon strömmen att vända. Text Charlotta Sjöstedt Foto Andreas Olsson Anna Dåderman är en späd figur med långt flickaktigt hår, en karaktäristisk polsk brytning och ett stort hejdlöst skratt. Sedan sommaren 2010 är hon universitetslektor i psykologi på Högskolan Väst. Den 7 april föreläser hon i högskolans hörsal om hur man känner igen en psykopat. Hon anstränger sig för att säga rätt saker och inte sväva ut. De 250 åhörarna är andlösa. Men när hon blir intervjuad några timmar senare har hon tagit av sig föreläsningsskorna med jättehöga klackar och orden ramlar ur henne som vattnet i en ohämmad vårbäck. Hon berättar att hon måste kämpa hårt för att hålla ordning på sig själv. Trots att hon är van att framträda i medierna är hon väldigt laddad inför den här typen av föreläsning. Jag kan bli ganska uppvarvad och jag tycker det är lite jobbigt med tekniska grejer. Jag är rädd att jag kan ramla och slå mig eller snubbla och trycka på fel knappar. Jag måste lägga band på mig. Jag har jobbat väldigt mycket med det, säger hon. Det var när hennes tre barn började bli stora som hon fick idéer om att byta bana. Hon deltog i föräldravandringar på stan på kvällar och nätter för att fånga upp ungdomar med problem. Jag tänkte att jag måste göra något för samhället. Och det var då jag blev uppmärksam på att det finns ungdomar som håller på med kriminalitet och droger. Hon jobbade också som lekmannaövervakare. Enligt det dominerande tänkesättet vid den här tiden beror all kriminalitet på sociala problem, men Anna Dåderman såg att vissa ungdomar begår brott trots att de kommer från välanpassade familjer. Det var någonting här som inte stämde. Hon ville veta hur det egentligen är och började läsa psykologi. C-uppsats med lång räckvidd För sin C-uppsats samlade hon in data om tvångsomhändertagna ungdomar. Uppsatsen blev klar 1996 och innehåller embryona till båda hennes doktorsavhandlingar och till mycket annan forskning också. I avhandlingen i psykologi visade Anna Dåderman att majoriteten av tvångsomhändertagna manliga ungdomar i 4 Föreläsningen går strålande, men hon kommer några minuter för sent till intervjun därför att hon har vält ut mineralvatten på datorn och kan inte kolla vilket rum det var hon skulle gå till. Meriter så det räcker Anna Dåderman sopar golvet med sitt CV. Hon är född blev hon civilekonom i Gdansk och 1977 kom hon till Sverige. I många år drev hon en byggnadsfirma tillsammans med sin man doktorerade hon i psykologi vid Stockholms universitet och hon blev docent året därefter doktorerade hon en gång till, nu i rättspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hennes publikationslista är väldigt lång och hon citeras flitigt av andra forskare. Anna Dådermans forskning har gett eko i Sveriges Riksdag och gjort att hon varit sakkunnig när det gäller Thomas Quicks resningsansökan. Sverige lider av psykopati, en mycket svår personlighetsstörning. Personer med psykopati saknar empati, manipulerar, ljuger och bedrar helt utan spärrar och blir ofta våldsamma. Avhandlingen i rättspsykiatri handlade om missbruk av lugnande medel, bensodiazepiner, bland psykiskt störda män som begått allvarliga brott. Anna Dåderman kunde slå fast att detta missbruk är kopplat till minnesförlust, impulsiva brott och total brist på hämningar. Thomas Quicks grundlösa bekännelser av en lång rad mord berodde sannolikt till stor del på just felaktig medicinering med bensodiazepiner i kombination med ovetenskaplig psykoterapi. Anna Dåderman har, liksom andra forskare, också visat att neuropsykiatriska funktionshinder som dyslexi och ADHD är starkt representerade hos kriminella. Till exempel framkom det i en

5 man eterna av hennes studier att av en grupp män som begått upprepade våldtäkter hade sju av tio dyslexi, många av dem i kombination med ADHD. Slutsatsen av detta är att om alla fick den hjälp de behöver redan som barn, så skulle många brottskarriärer förhindras. Idag handlar Anna Dådermans forskning om psykologiska test, personlighet, empati, självkänsla och ledarskap. Sporrande motstånd Anna Dåderman har mött ett starkt motstånd bland andra forskare. Det har kommit från olika håll i olika sakfrågor och det har ibland gjort att hon tvivlat på om hon är på rätt väg. Men mer än allt annat har det triggat henne. När den ena efter den andra säger att det är inte så här, då kan jag inte släppa det, säger hon. Jag tänkte att jag måste göra något för samhället. Hon har fått rätt när det gäller effekterna av lugnande medel. Frågorna om psykopati och neuropsykiatriska funktionshinder är fortfarande kontroversiella. En del forskare vill över huvud taget inte gå med på att psykopati existerar. Och många vill fortfarande se sociala problem som den totalt dominerande orsaken till kriminalitet. Driften att ifrågasätta och tvivla har Anna Dåderman med sig sedan barndomen i Polen. Hon var en mycket skärpt flicka, läste Darwin och var intresserad av matematik. Hon fick ofta höra att hon måste behärska sig, gå fint och inte vifta med händerna.. Och så fick hon höra mystiska katolska läror som gjorde henne skeptisk. De sa att djävulen ropar vad jag ska göra i det ena örat och en ängel i det andra och jag kunde aldrig komma ihåg vilket öra jag skulle lyssna på, berättar hon och brister ut i det stora, stora skrattet. Det var vid ett tillfälle när hon biktade sig som hon dristade sig att säga att hon inte tror på Gud. Prästen gav henne rådet att be till den Gud hon inte trodde på för att få tillbaka tron. Men Anna gick sin egen väg. Anna Dåderman är universitets lektor i psykologi på Högskolan Väst sedan

6 Ingenjörerna som arbetsgivarna köar för Elkraftsingenjörerna som går ut från Högskolan Väst behöver inte leta jobb. Elteknikföretag som behöver rekrytera ringer allt oftare och frågar oss om vi inte har någon student som vill göra ex-jobb hos dem. Men våra Co-opstudenter är redan bokade de har oftast redan jobbat hos sin blivande arbetsgivare under ett år när de tar examen, berättar Lars Holmblad, ansvarig för utbildningsprogrammet Elkraft. Behovet av elkraftingenjörer Text Christina Axelson är mycket stort. Så stort att Foto Andreas Olsson det är ett allvarligt problem för branschen. Högskolan Väst har under flera år varit ensam i Sverige om att erbjuda en högskoleingenjörsutbildning specialiserad på elkraft. Men sedan i höstas finns en liknande utbildning på KTH i Stockholm och en annan är på gång att starta i Norrland som ett samarbete mellan universiteten i Luleå, Umeå och Mittuniversitetet. Av de nya utbildningarna är det ingen som har Co-op. Det är vi ensamma om att ha på Högskolan Väst. Och det är en viktig framgångsfaktor till att våra studenter får en så bra start i arbetslivet, anser Lars Holmblad. Få lockades till teknikutbildningar Lars berättar att intresset för teknikutbildningar ökar, men så har det inte alltid varit. Under början av 2000-talet minskade teknikintresset hos ungdomar radikalt. Flera ingenjörsutbildningar med inriktning på elkraft fick läggas ner på högskolor och universitet runt om i landet. Men Högskolan Västs program överlevde krisen trots att antalet studenter var litet. 6

7 Anledningen till att vi klarade oss är vårt Co-opkoncept. Det har varit en bärande del i utbildningen sedan För företagen är det ett långsiktigt och mycket bra sätt att rekrytera. Fler företag vill ta emot Co-opstudenter På senare år har Elkraftprogrammet tagit in mellan 30 och 40 studenter per år. De flesta kommer från närregionen men det finns också studenter från andra delar av Sverige. Alla som vill ha en Co-opplats får det. Högskolan samarbetar med ett 30-tal företag från hela Sverige allt från energibolag, elkonsulter och pappersindustrier, till kärnkraftverk och tillverkare av elkrafts utrustning. Och intresset för att ta emot Co-opstudenter ökar. Många företag tar emot en Co-opstudent, och de större har plats för flera. Vi har en Co-opkoordinator som sköter samordningen mellan företag och studenter och som löpande skapar nya kontakter med företag. Det är en viktig länk mellan högskolan och näringslivet. Arbetslivet direkt in i klassrummet En annan form av samarbete med näringslivet är att Vattenfall stöttar utbildningen med en deltidsanställd adjunkt/handledare. Lärare tas också in från andra företag i branschen. Det är ett jättebra sätt att få in arbetslivet direkt i klassrummet. Erfarna ingenjörer föreläser och berättar om projekt de jobbat med. Det är en väldigt bra form av samverkan. Vi har en levande dialog med företagen om utbildningens innehåll. Några finns med i programrådet för Elkraft och vi bjuder in alla Co-opföretag till branschmöten. Dialogen är viktig för att utbildningen ska följa med i utvecklingen och motsvara branschens behov av kompetens. Som exempel nämner Lars att programmet kompletterades med en kurs i elnätsdesign samma år som stormen Gudrun skapade stora problem för både små och stora nätbolag. Bra tajming, med tanke på att behovet av den kompetensen ökade kraftigt. Utsedd till Årets Teknikutbildning Efter att branschen har haft några krisår när det gäller kompetensförsörjning har företagens rekryteringsstrategier förändrats. Vi märker att allt fler tänker mer långsiktigt nu. Intresset för vår utbildning och vårt upplägg med Co-op ökar påtagligt. Lars och hans kollegor på institutionen har fått ett fint kvitto på att Elkraftprogrammet är rätt utsågs programmet till Årets Teknikutbildning av Teknikföretagen. Johanna fick jobb direkt efter examen Hon har precis kommit hem från ett jobb på landstationen till en vindkraftsfarm i Nordsjön utanför Tyskland. Min uppgift är att övervaka och säkerställa styrsystemet när en ny anläggning ska tas i drift, berättar Johanna Ivarsson. Sedan februari jobbar hon på ABB Power Systems i Ludvika. När Johanna tog examen som Högskoleingenjör inom Elkraft i vintras gick hon direkt till en fast anställning på ABB Power Systems i Ludvika. Enkelt beskrivet jobbar Johanna med anläggningar som konverterar växelström till likström. De används för att transportera el långa sträckor från kraftverk utan att det ger stora energiförluster på vägen. När en anläggning ska tas i drift är Johanna med och övervakar systemet så att det görs på ett säkert sätt och att elnäten runt omkring inte tar skada. Co-opperioden inspirerade Johanna gjorde alla Co-opperioder och sitt ex-jobb på ABB. Det kändes naturligt att söka jobb hos dem. Jag trivs väldigt bra både med människorna och med verksamheten. Sedan har jag väl en fördel av att vara insatt i verksamheten, det blir inte så stort steg mellan utbildningen och jobbet, säger Johanna. Foto: Andreas Johansson Programmet Elkraft har en lång historia När Högskolan Väst bildades 1990 hade elektroingenjörsutbildningen två olika inriktningar: elkraft och elektronik. Efter ett par år tillkom inriktningen informationssystem. Eftersom det lokala behovet av elkraftingenjörer var stort infördes Co-op på elkraftinriktningen Co-op innebär att studenten varvar sin utbildning med betalda arbetsperioder på en arbetsplats. Då ökade antalet elkraftstudenter markant. 7

8 Snälla hjärnor presterar Högre Allt du gör påverkar din hjärna och ditt psyke. Vissa aktiviteter gör dig inskränkt och stresskänslig. Andra gör dig vaken, intresserad av att lära nytt, benägen att se helheter, lugn och lekfull. EEG-mätningar kan visa hurdan du är. 8 Transcendental meditation Text Charlotta Sjöstedt och musicerande hör till Foto Dan Almqvist de saker man ska ägna sig åt om man vill förändra sitt psyke i rätt riktning. Men man kan komma långt bara genom att följa de vanliga hälsoråden: Sova tillräckligt, inte stressa, träna fysiskt, äta nyttigt och låta bli droger. Hur man tänker spelar också roll. Om du är en mycket avundsjuk, arg och elak person och tänker i linje med detta om andra människor, då är det detta tänkande som kommer att stärkas i hjärnan. Men om du är öppen och stödjande då kommer andra kopplingar att stärkas, säger Fred Travis, neurofysiolog och professor vid Maharishi University of Management i USA. Han besökte Trollhättan i maj eftersom han forskar tillsammans med Yvonne Lagrosen, universitetslektor i kvalitetsteknik vid Högskolan Väst. De har just publicerat resultaten från en studie av musiker och deras hjärnor och en ny studie av ingenjörer på Volvo Aero pågår. Ständig förändring Hjärnan omformas ständigt. Nya kopplingar mellan hjärnceller kommer till och andra försvinner. Detta händer när nya minnen formas, gamla minnen bleknar, beteendemönster och tänkesätt förstärks eller försvagas. Dina nätverk i hjärnan idag är totalt skilda från dem du hade Om du är öppen och stödjande då kommer andra kopplingar att stärkas. för tio år sedan och det är dina nätverk som gör att du kan göra det du gör, säger Fred Travis, Han är en av de forskare som visat att transcendental meditation har en gynnsam inverkan på hjärnan. Forskarna talar om mind brain development, alltså psyke-hjärna-utveckling. Personer med hög mind brain development är alerta, intresserade av att lära nytt och har en känsla för de större sammanhangen. De tänker i vida cirklar och är känslomässigt stabila och osjälviska. Man skulle kunna säga att personer med låg mind brain development blir utom sig när det stormar, medan de med hög mind brain development tycker det är intressant. Grogrund för höga prestationer Forskningen visar att även människor som inte mediterar kan ha hög mind brain development. Fred Travis har tillsammans med den norske forskaren Harald Harung funnit detta hos elitidrottsmän och mycket framgångsrika företagsledare. I den senaste studien, som också Yvonne Lagrosen deltagit i, har de funnit hög mind brain development hos musiker. Det verkar som att hög mind brain development är en grogrund för att kunna bli riktigt, riktigt bra på något. Forskarna har utvecklat en metod att mäta mind brain development. Metoden består dels av EEG-mätningar och dels av ett par olika frågeformulär. Mind brain development handlar om hjärnan globalt, hur kommunikationen mellan olika delar ser ut, säger Fred Travis.

9 EEG visar speciella mönster i hjärnans elektriska aktivitet hos dem med hög mind brain development. Aktiviteten i hjärnans pannlober är väl samordnad. Det är pannloberna vi använder för högre hjärnfunktioner som planering och logiskt tänkande. Ett annat kännetecken är att aktivitet med en viss frekvens, så kallade alfavågor, dominerar. Alfavågor uppträder när hjärnan sätter samman detaljintryck till helheter. Ytterligare ett EEGmått visar att personer med hög mind brain development använder sina hjärnresurser på ett ekonomiskt sätt. De är alerta och aktionsberedda när det är funktionellt att vara det, men avspända och avvaktande när det är funktionellt att vara det. Det betyder att de blir mindre trötta än om de hade varit spända och aktionsberedda hela tiden. Frågor om moral Två frågeformulär används också för att mäta mind brain development. Det ena undersöker hur utvecklat en persons moraliska tänkande är. De med hög mind brain development tänker ju i vida cirklar och därför ser de inte bara till sig själva eller sin närmaste krets utan till vad som är gott för samhället eller mänskligheten som helhet. Det andra frågeformuläret undersöker något som kallas för peak experiences. Detta beskrivs som ett högre medvetandetillstånd. Man får en intensiv känsla av lycka och harmoni och av att gå bortom begränsningar. Det kan inträffa under meditation, medan man sover eller medan man är i full aktivitet. Många har beskrivit hur de anstränger sig till det absolut yttersta och ändå känns det som att allting går väldigt lätt och de upplever total frid. Personer med hög mind brain development har många peak experiences. Musicerade som barn I musikerstudien ingick professionella musiker och amatörer verksamma i orkestrar med klassisk repertoar i Norge och Sverige. Proffsen rapporterade fler peak experiences än amatörerna och ofta upplevde de dem under musikutövandet. Både proffsen och amatörerna hade hög mind brain development mätt med EEG. Båda grupperna hade också musicerat sedan tidig barndom. Fred Travis tror att det har format deras hjärnor. När man spelar musik aktiveras och samordnas vitt skilda delar av hjärnan. Om man spelar musik som barn så förändrar det hjärnfunktionen i vuxen ålder. Musicerandet bygger mer globala hjärnnätverk, säger Fred Travis. Yvonne Lagrosen är angelägen om att sprida budskapet att vi kan påverka våra hjärnor i positiv riktning. Idag handlar mycket om att göra saker på ett effektivt sätt och det passar så väl in i diskussionen om mind brain development. Den är kopplad till effektivitet och högre prestationsförmåga. Jag tycker att stort fokus borde läggas på åtgärder som faktiskt ökar den, säger hon. Musicerande förändrar hjärnfunktionen så att man blir mer lekfull och harmonisk. Det ger balans och ökad förmåga till helhetssyn. Yvonne Lagrosen vid Högskolan Väst och Fred Travis, professor vid Maharishi University of Management i USA har tillsammans forskat på musiker och deras hjärnor.

10 Jan Björklund besökte Högskolan Väst Flera viktiga besked väntas Högskolan har under året ansökt om tillstånd att utfärda forskarexamen. Det handlar om tillstånd att examinera doktorer inom områdena maskinteknik respektive arbetsintegrerat lärande. Besked väntas inom kort. Detsamma gäller besked om rätten att bedriva utbildning till grundlärare där en förnyad ansökan har skickats in. I dagarna väntas också besked kring ansökan om att få utfärda masterexamen i vårdvetenskap. 10 Utbildningsminister Jan Björklund besökte tidigare i år Högskolan Väst för att lära känna verksamheten. Besöket ingick i en turné bland Sveriges högskolor och universitet. Han träffade högskolans ledning och studentkårens ordförande, blev visad runt på campus och på Produktionstekniskt Centrum där forskning bedrivs i samarbete med industrin. Fortsatt ökning av antalet sökande Efter ansökningsstopp den 15 april visade det sig att cirka individer sökt till Högskolan Väst. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2010, 4 procent mer än de nationella siffrorna. Högskolans nya program Mäklarekonom 180 hp är den tredje mest sökta utbildningen. Mest populära utbildningar: Socialpedagog (Trollhättan) Sjuksköterska Mäklarekonom Socialpedagog (lärcentrumbaserad i Varberg) Förskollärare Mest populära kurser: Förvaltningsrätt, 7.5 hp (internetbaserad) Webbdesigner, 60 hp (internetbaserad) Företagsekonomi I, 15 hp (internetbaserad) Personalekonomi I, 15 hp (internetbaserad) Juridisk översiktskurs, 15 hp (internetbaserad) Utländska studenter gillar Högskolan Väst I våras kom resultatet av den så kallade International Student Barometer som genomförts under Det är en undersökning av utländska studenters syn på sin tid i Sverige och andra länder. Av resultatet kan man utläsa att Högskolan Väst ligger i topp bland lärosäten i Sverige när det gäller mottagande, introduktion, IT-stöd, administrativ hantering och boende. Ny rektor 1 september Högskolan Västs styrelse har beslutat föreslå regeringen att utse professor Kerstin Norén till ny rektor för Högskolan Väst. Kerstin Norén är för närvarande rektor för Karlstads universitet. Nuvarande rektor Lars Ekedahl, vars förordnande löper fram till den 30 juni 2011, är ombedd att fortsätta som rektor till dess att Kerstin Norén tillträder den 1 september. Kerstin Norén är professor i svenska språket och tidigare prorektor på Göteborgs universitet.

11 Någon gång inträffar den alltid, den sista gången. Och det kan finnas både glädje och sorg förknippat med detta. En avklarad rotfyllning fyller en nästan alltid med glädje och lättnad åtminstone fram tills dess att räkningen kommer. Den 31 augusti lär bli min sista dag som rektor på Högskolan Väst. Det är med en ångestfylld, ja kanske bitterljuv förväntan jag jobbar mot denna dag. Jag var tydlig när jag kom till Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla att rektorsjobbet är det finaste jobbet man kan ha. Jag har inte fått skäl att revidera denna uppfattning någon enda gång under mina nio år. Och visst har de nio åren gått fort! Den tyske varietéartisten Max Raabe uttryckte sig om tidsuppfattningens relativitet ungefär så här: Tre veckor är en kort tid vid en vårförälskelse, men en lång tid för en fisk i ett kylskåp. För mig har de nio åren med högskolan ständigt haft karaktären av en vårförälskelse, möjligen har den för en och annan mera liknat fiskens tid i kylskåpet. Lite så här när tiden börjar dra ihop sig skall man ju summera gott och mindre gott. Och visst, vårt samlade campus och det som händer i detta är strålande. Inte för husets skull utan för de möjligheter ett samlat campus ger. Jag är övertygad om att vi, studenter, medarbetare och alla andra i det omgivande samhället ännu inte till fullo har tagit tillvara alla dess möjligheter av samlad kraft. Här krävs, menar jag, ännu mer av medvetet arbete ett arbete som vi dessutom aldrig blir klara med. Vi alla måste ständigt fortsätta att anstränga oss för att göra högskolan till en samhällsgemensam angelägenhet. Av det skälet tror jag också att det är hälsosamt att byta rektor då och då nytag och omtag skapar kreativitet, dynamik och motivation. Den utveckling som skett på högskolan och synen på högskolan i vår omgivning är det som jag tror givit mig mest att glädjas över. Högskolan Väst är en akademi som befinner sig mitt i samhället. Vi är öppna, vi är kritiska och, åtminstone ibland, också utmanande. Vi har varit inbjudande, vi har rivit murar, och vi har inte givit avkall på vår självständighet och integritet. Jag gläds sannerligen i detta. Det som möjligen bekymrar mig är inte Högskolan Västs framtid i sig högskolan kommer att fortsätta att utvecklas på ett gott sätt. Nej, det är snarare den kunskapssyn och de kvalitetsbegrepp som just nu håller på att ta över marknaden. Ja, just det, tendensen att se vår verksamhet i något slags ekonomiskt marknadsperspektiv är bekymrande, ett perspektiv där kvalitet och effektivitet enkelt kan avläsas ur några kritiska nyckeltal. Till och med är det ju så att inbitna akademiker i förenklade nyckeltal försöker rangordna högskolorna. DET är oroväckande. Visst skall vi vara måna om vår ekonomi och visst skall vi sträva efter att vara effektiva i det som går att göra effektivt. Men jag tror på mångfald, jag tror att ur förtroende och det otyglade föds kreativitet. Jag tror att vår utvecklingskraft hämmas av likriktning, jag tror att kunskap inte kan definieras vare sig som Hallands åar eller i termer av ekonomisk avkastning. Jag tror. På kunskap och bildade människor. Det, om något, är värt våra skattepengar. Lars Ekedahl Rektor 11

12 12 Trollhättans Stad vill att studenterna ska upptäcka den offentliga världen

13 Trollhättans Stad ser stora fördelar med att ta emot Co-opstudenter och andra studenter som behöver arbetslivserfarenhet. Vi har en jätteviktig uppgift att positionera Trollhättans Stad på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna erbjuda riktigt bra service till våra kommuninvånare måste vi ha den bästa kompetensen, säger Patrik Lindroth på Trollhättans Stads personalavdelning. Text Christina Axelson Foto Trollhättans Stad Trollhättans Stad tar emot allt fler studenter på de olika förvaltningarna. Kommunen hyr in föreläsare och köper uppdragsutbildningar. Kunskapsutbytet mellan Högskolan Väst och Trollhättans Stad är intensivare än någonsin. Men trots att Högskolan Väst bara ligger ett stenkast från stadshuset har studenterna en diffus bild av vad den kommunala arbetsmarknaden kan erbjuda. Få studenter har offentliga arbetsgivare på sin drömjobblista. Det kanske inte är så konstigt. Trollhättans Stad har cirka 4500 anställda och fler än 340 yrkestitlar. De största och mest kända yrkesgrupperna är undersköterskor och lärare, berättar Patrik Lindroth. Men vi har också många andra intressanta jobb som handlar om att erbjuda god service och skapa förutsättningar för ett gott liv för kommuninvånarna på olika sätt. Det behöver vi marknadsföra tydligare. Intressant alternativ till privata arbetsgivare Patrik jobbar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och ledarutveckling på Trollhättans Stads personalavdelning. Hans uppgift är bland annat att bidra till att få rätt kompetens på rätt plats i organisationen och att göra Trollhättans Stad till en attraktiv arbetsplats. Vi vill gärna att studenterna ska upptäcka att den offentliga världen är ett intressant alternativ till det privata näringslivet. Därför tycker vi det är viktigt att ge dem goda möjligheter att skapa sig en egen uppfattning av vilka jobb och utmaningar det finns på en kommunal förvaltning. Fler och fler Co-opstudenter Patrik är positiv till utbildningar med arbetsintegrerat lärande och han ser flera fördelar med att skapa platser för studenterna. Sedan många år tillbaka tar vi emot studenter som vill göra praktik eller ex-jobb hos oss. Och på senare tid har det blivit vanligare att våra förvaltningar tar emot Co-opstudenter. En del av dem erbjuds jobb efter utbildningen. För oss är samarbetet med Högskolan Väst en långsiktig investering som både ger en viktig rekryteringsbas och bidrar till att profilera Trollhättans Stad som en attraktiv arbetsplats. Samtidigt är det en samhällsinsats att ge ungdomar viktig arbetslivserfarenhet och referenser. Rekryteringsbehovet ökar För Patrik och hans kollegor på personalavdelningen gäller det att matcha rekryteringsbehovet på både kort och lång sikt. Den naturliga personalomsättningen på Trollhättans Stad är cirka två procent på ett år. Generationsskiftet i samband med 40-talisternas pensionsavgång har ökat rekryteringsbehovet något. Och den begynnande högkonjunkturen kan ge fler lediga platser eftersom det privata näringslivet brukar locka mer när det är goda tider. Närheten underlättar kunskapsutbytet Den geografiska närheten mellan Trollhättans stadshus och Högskolan Väst förenklar samarbetet. Sedan alla utbildningar samlades på högskolans nya campus i Trollhättan, cirka 200 meter från stadshuset, har kunskapsutbytet vidgats på flera områden. Högskolans forskare och lärare hyrs in när förvaltningarna ordnar utbildningar det kan vara föreläsningar om ledarskap, skräddarsydda uppdragsutbildningar för rektorer och liknande. Det är enkelt att kila över gatan till högskolan för ett lunchmöte eller att boka ett konferensrum för ett arbetsmöte när vi vill byta miljö. Jag hoppas att kunskapsutbytet också ökar i den andra riktningen. Om fler chefer och andra yrkeskategorier från Trollhättans Stad kan vara gästföreläsare på Högskolan Västs program och bjuda på sina erfarenheter, kan det säkert bidra till att ge studenterna en vidare syn på arbetsmarknaden. Vad är co-op? Co-op innebär att teoretiska studier varvas med avlönade arbetsperioder på en arbetsplats. Utbildningar som kan läsas med Co-op är: Ekonom 180 hp Elkraft 180 hp Industriell ekonomi 180 hp Produktionsteknik med logistik 180 hp Produktutveckling med design 180 hp Systemutveckling IT och samhälle 180 hp 13

14 Varför tar ni emot Co-opstudenter? Fler och fler studenter söker och får Co-opplats på Trollhättans Stad och de kommunala bolagen. Här berättar några chefer om deras intresse för att ta emot Co-opstudenterna. Marina Runesson. Conny Carlsson. Inger Fredriksson. Thomas Wennersten. Marina Runesson, Ekonomichef på det kommunala bostadsbolaget Eidar i Trollhättan: Det är ett bra sätt att arbeta med långsiktig rekrytering. Båda parter lär känna varandra väl under Co-opperioderna. Studenten får en bild av ekonomjobbet och lär känna vår verksamhet. Vi får en god uppfattning om hur studenten fungerar i yrkesrollen. Det är bra för båda. Co-opstudenterna bidrar dessutom ofta med nytänkande kring vår verksamhet. De har ett stort försprång när det dyker upp ett ledigt jobb. Inger Fredriksson, Teknisk chef på Trollhättans Stads tekniska förvaltning: Samarbetet med Högskolan Väst och Co-opprogrammen är viktigt för oss på flera sätt. Vi vill gärna att Trollhättans Stad ska finnas med på studenternas lista över tänkbara arbetsgivare. Att ta emot Co-opstudenter blir en form av indirekt marknadsföring. De ser vår breda verksamhet och att det finns spännande jobb hos oss. Conny Carlsson, Ekonomichef på Trollhättans Stads utbildningsförvaltning: Co-opstudenter har ofta nya infallsvinklar och idéer om vår verksamhet, det är mycket värdefullt. Vi vill gärna få in unga krafter i vår organisation eftersom de representerar framtiden. Det är också bra att ekonomistudenter får testa hur det är att jobba i en offentlig förvaltning. Jag tror att många enbart ser sina framtida arbetsgivare i det privata näringslivet. Hos oss får de ett nätverk av kontaktpersoner och referenser som är värdefulla när de söker jobb. Thomas Wennersten, IT-chef på Trollhättans Stad: Det kan vara inspirerande att arbeta med studenter, det kan ibland få oss att tänka i nya banor. Vi försöker ge Coopstudenterna uppgifter som är utvecklande och utmanande. Det är ett mycket bra sätt att lära känna deras personlighet och potential. Studenterna får en bra inblick i vad vi håller på med. Eventuellt kommer vi att anställa vår första Co-opstudent före sommaren. 14

15 Håkan Engström, VD för Arena Älvhögsborg, en friskvårdsanläggning med bad, gym, sportanläggning, event, konferens- och utbildningsverksamhet. Det är ett plus för oss att vi kan skriva på vår webb att vi samarbetar med Högskolan Väst. Det höjer värdet på oss! hälsobranschen Han ger röst åt Han tycker om att påverka. Är nyfiken. Han vill att den akademiska världen ska möta den praktiska världen. Dessutom brinner han för hälsa och friskvård. Därför sitter Håkan Engström, VD för Arena Älvhögsborg i Trollhättan, i utvecklingsrådet för högskolans hälsovetarutbildning. Håkan Engström har ett Text Anna Hallberg förflutet inom bankvärlden med nästan 20 år på Foto Andreas Olsson olika positioner. Men för honom är det centrala att han gillar att jobba med människor. Han tycker det spelar mindre roll i vilken bransch han finns även om han alltid haft ett intresse för idrott och hälsa. Han är en aktiv föreningsmänniska som alltså sedan cirka 2, 5 år basar för Arena Älvhögsborg. För mig känns det självklart att vi som arbetar i branschen får vara med och påverka hur vår blivande personal ska utbildas. Kanske är det inte alltid så men det känns oerhört positivt, säger Håkan Engström. Det var Jan Winroth, lektor i pedagogik på Högskolan Väst, som frågade Håkan Engström om han ville sitta med i utvecklingsrådet. De lärde känna varandra när de båda ingick i en styrgrupp för en Kvalificerad Yrkesutbildning inom friskvård i Uddevalla. Han tvekade inte att engagera sig. Jag kan förmedla min verklighet. Dessutom lär jag mig mycket och det utvecklar både mig själv och min verksamhet. Det blir en sorts kompetensdelning mellan våra olika världar. Har redan förbättringsförslag Håkan Engström ger några exempel på hur han ser att utbildningen kan utvecklas och bli ännu bättre. Dels behöver studenterna lära sig att sälja in sig själva. Det är helt avgörande oavsett om man är anställd som exempelvis hälsocoach på ett företag eller driver egen verksamhet. Han menar också att högskolan behöver bli mer affärsmässig när det gäller praktikplatser. Jag tycker högskolan ska ställa höga krav på dem som tar emot praktikanter. Ha mer av ett kund- och leverantörsperspektiv. Kanske ge dem en tvådagarsutbildning kring vad utbildningen går ut på och vad högskolan förväntar sig av dem. Skapa lite konkurrens mellan verksamheter som vill ta emot studenter. Vision om hälsocertifiering Håkan Engström återkommer till affärsmässigheten flera gånger. Kanske har hans bakgrund inom banken färgat honom. Det är lite samma saker som får folk att välja bank eller välja friskvårdsanläggning. Vi som finns på marknaden erbjuder likartade produkter. Det är de mjuka faktorerna som avgör. Sådant som bemötande, kompetens och service. Det är personalen som står för de mjuka värdena och Håkan Engström är förvånad över att inte det finns någon form av hälsocertifiering av arbetsplatser likväl som det finns miljöcertifiering. Alla förstår att hälsa är viktigt för hur personalen presterar men väldigt få gör något. Han menar att det ofta saknas ett strukturerat arbetssätt kring hälsa på arbetsplatsen. Han hoppas i framtiden på en certifiering och att de som gått hälsovetarutbildningen kan leda sådana processer och också genomföra hälsorevisioner. 15

16 På Framtidsverkstaden uppmanas ungdomarna att skriva ned den viktigaste frågan för att förändra romernas situation. Romer skapar sin egen FRAMTI Jag vill visa att jag kan. Det är orden som klingar i mina öron när jag lämnar samlingslokalen på Kronans Kulturhus i Trollhättan. Orden kommer från en ung tjej som precis berättat att hon sökt in till högskolan. Hon vill bli socionom. Till saken hör att hon är rom. 16 Jag har just varit på en Framtidsverkstad tillsammans Text Anna Hallberg Foto Andreas Olsson med bland andra den här tjejen. En timme före verkstaden ska börja, klockan tre en fredagseftermiddag, träffar jag Sejran Menekshe. Också han rom. Han jobbar deltid på Högskolan Väst som lokal koordinator i Trollhättan inom forskningsprojektet Empowerment och delaktighet för romer i Västsverige som leds av Leena Eklund, universitetslektor i folkhälsovetenskap på Högskolan Väst. Att ordna Framtidsverkstäder för och med romer ingår som en del i projektet. Dags att integrera sig själv Sejran dyker upp. Han rör sig hemtamt i de nästan nybyggda fräscha ljusa lokalerna. Några ungdomar halvligger i sofforna, en äldre man sitter i biblioteket och läser tidningen. Nästan alla vi möter är invandrare. Förmodligen för att Kronan ligger i det invandrartäta området Kronogården. Vant lotsar han mig dit vi ska. Han hejar på alla. Han skickar iväg sin lille son till biblioteket medan vi pratar. Vi slår oss ner vid ett av borden i samlingslokalen som ännu är helt öde. Det är skolans matsal på dagarna. Det luktar mat och lite sur disktrasa. En kusin till Sejran är också med och slår sig ned bredvid oss, men håller sig lite i bakgrunden. Det visar sig att Sejran jobbar halvtid här. Han har modersmålsundervisning för de allra minsta barnen på skolan, som ryms i samma lokal. Tänk att jag hamnade som patient för integration själv. Att det blev min tur nu. Nu är det jag som ska integreras. Han skrattar när han säger det men ögonen och resten av ansiktet säger något annat. Sejran berättar att han varit engagerad i integrationsfrågor hela sitt vuxna liv. Både i hemlandet Kosovo, i olika internationella organisationer och i Sverige via olika projekt. Han flydde som så många andra från kriget i forna Jugoslavien och kom som asylsökande till Åmål Han hamnade i högskolans forskningsprojekt genom att några av hans elever blev intervjuade i samband med ett examensarbete som Kristine Crondahl gjorde. Hon som nu är koordinator för projektet.

17 D Alla känner alla Klockan närmar sig fyra och mötet ska strax börja. En efter en droppar människor in. Några småkillar går utanför fönstret, bankar på rutan och springer därifrån. Alla verkar känna alla. Sejran ursäktar sig och går och hälsar på några som kommer. Flera klungor med ungdomar sätter sig vid olika bord. Det pratas och skrattas. Nu kommer också Kristine Crondahl som ska hålla i mötet. Hon hälsar på alla och slår sig ner hon också. Det är särskilt romer som bjudits in. Bara i Trollhättan finns det romska familjer. Fatima sticker ut Sejran är tillbaka. Han har fixat muggar, saft och kaffe som han dukar upp på ett av borden. Alla bjuds att ta. Samtidigt möbleras det om och bord ställs i en hästskoform framför scenen och en vit duk rullas ner. Folk sätter sig. Pratet dämpas något. Det är kanske 20 personer totalt. Mest ungdomar men också några äldre i 60-årsåldern. En kvinna sätter sig tvärtemot alla andra, med ryggen snett mot scenen på andra sidan bordet. Hon hämtar sin svarta dunjacka, hon fryser. Man ser att hon inte bryr sig om vad folk ska tycka. Hon heter Fatima Miftar och är Sejrans motsvarighet i Vänersborg, och alltså lokal koordinator där. Jag får senare veta att hon kämpat hårt under sina 9 år i Sverige. Jag var ensam kvinna på SFI-undervisningen. Men jag struntade i det. Lät dem titta. Min man fick många kommentarer om varför han lät sin kvinna vara i skolan. Hon vill vara en förebild för andra romska kvinnor. Bland romer och tjejer i synnerhet är utbildningsnivån långt under genomsnittet. Många är analfabeter och unga människor har brist på förebilder i sin föräldrageneration. Därför är Fatima och tjejen som vill bli socionom speciella. Jag ska läsa en magisterutbildning i kulturvetenskap till hösten, berättar Fatima. Hon lyser när hon berättar. Man känner att det smittar. Det där jäklaranammat som finns. Bara att sätta sig tvärtemot alla andra visar vem hon är. Och hon vill visa sig. Kristine påkallar uppmärksamheten genom att visa några powerpoints som beskriver projektet och varför hon är där. Hon pratar inte särskilt länge utan vill hellre få igång ett samtal. För det är just det det går ut på, att få romerna själva att berätta vad de vill ändra på i sin situation. Sejran håller sig lite i bakgrunden men berättar om några exempel på aktiviteter som varit lyckade i andra städer. Röda lappar Alla får nu tre röda lappar var. Där ska man skriva med ett ord vilket område som är viktigast att jobba med för att romerna ska få det bättre. Några är snabbt klara medan andra ser sig 17

18 lite vilset omkring. Efter några minuter ombeds de gå fram och sätta upp sina lappar på väggen jämte scenen. Först ut är en ung tjej. Hon ser lite kaxig ut, med kort tuff frisyr, välgjord diskret sminkning, med tatuering på baksidan av underarmen, vit huvtröja och jeans. Bestämt sätter hon upp sina lappar. Det syns att hon är säker på sin sak. Resten av deltagarna fyller på. Det är riktigt trångt därframme en stund. Jag småpratar lite med Kristine medan hon grupperar in lapparna. Ord som sanningen, äventyr, utbildning, disciplin, läxhjälp och jobb syns på lapparna. Hon är lite förvånad över att inte ordet diskriminering finns med. Det brukar det göra. Tyvärr har diskriminering blivit ett normaltillstånd för romerna. Kanske är det därför. De växer upp med det. Dags att välja ut det viktigaste Deltagarna sitter nu i olika grupper och en uppdelning har skett mellan de som är mer aktiva och de som sitter lite tystare längre bak. En tjej flyttar fram och vill vara med mer i diskussionen. Jag tror det är hon som senare berättar att hon vill bli socionom. Kristine delar in alla lappar i undergrupper och det blir diskussion om till vilken grupp vissa lappar ska höra. Några får berätta vad de tänkt på när de skrivit sitt ord. Tyvärr har diskriminering blivit ett normaltillstånd för romerna. Ni ska nu rösta på tre av orden på de röda lapparna, säger Kristine. Var och en får tre små runda blåa klisterlappar att klistra på tre av orden. Denna gång finns det inga tveksamma. Det blir full aktivitet med en gång. Nästan som myror kring en sockerbit. Bara på ett litet kick är alla klara framme vid scenen. Syftet är att få fram vilka aktiviteter man ska jobba vidare med. De tre ord som får mest röster är Jobb, Stöd för utbildning och Ett romskt kulturcentrum. Det sista momentet i verkstaden går inte riktigt lika lätt. Kristine vill att man skriver upp sig på något av de tre framröstade orden, det som känns mest angeläget att jobba vidare med för var och en. Hon vill att de bildar grupper som kan jobba vidare tillsammans. Någon skickar listan vidare till nästa person och vill fundera lite. Hur mycket tid man måste lägga på detta om man ska vara med, frågar en av ungdomarna. Det blir lite rörigt i lokalen. Folk pratar i smågrupper men man känner att engagemang finns. Särskilt bland ungdomarna. Flera skriver upp sig och vill vara med. Ett nytt datum bestäms när man ska träffas och jobba vidare. Något har satts i rullning. De vill visa att de kan. Kanske har tjejen som vill bli socionom inspirerat dem. Eller Fatima. 18 Empowerment (Egenmakt) och delaktighet för romer i Västsverige Projektägare Högskolan Väst. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Projektledare Leena Eklund. Projektdeltagare Kommunerna i Borås, Göteborg, Trollhättan och Vänersborg samt Agnesbergs folkhögskola. Projekttid Augusti juli 2012 Projektets målsättning Främja integration och utbyte mellan romer och det övriga samhället och underlätta romers tillgång till arbetslivet. Förbättra dialogen mellan myndigheter och romer. Minska fördomar både hos majoritetsbefolkningen och bland romer. Öka romers känsla av samhörighet med samhället. Romer en minoritet Romer har funnits i Sverige i mer än 500 år. Deras väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck. Idag har romerna status som nationell minoritet i Sverige med särskilda rättigheter gällande språk och kultur. I Sverige finns förutom romer fyra andra nationella minoriteter: samer, som också är ett urfolk, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Kristine Crondahl, projektkoordinator vid Högskolan Väst.

19 brinner för barn Gösta Samuelson är 80 år och forskar fortfarande. Frågan hur länge han tänker fortsätta tycker han är fel ställd. Du frågar inte en golfspelare hur länge han ska hålla på. Man fortsätter för att det är så himla roligt. professorn som Gösta Samuelsons forskning Text Charlotta Sjöstedt handlar om barn, föräldrar, kost och hälsa. Från Foto Andreas Olsson början är han barnläkare och när han ska fotograferas för den här artikeln blir det uppenbart varför. 7 månader gamla Benjamin Sandström är inlånad som modell. Fotografen är upptagen med förberedelser och för ögonblicket bryr sig ingen om vad Gösta gör. Han hittar Benjamin på golvet och lägger sig på magen. De båda brinner av intresse för varandra. Gösta Samuelson doktorerade i Umeå var han överläkare respektive klinikchef vid Vänersborgs länssjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus. Han blev adjungerad professor i klinisk näringsfysiologi vid Uppsala universitet 1993 och är så fortfarande blev han gästprofessor vid Högskolan Väst. Numera forskar han på deltid. Gösta Samuelsons och hans kollegors forskning var under och 80-talen vägledande för många av Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets kostråd. Det gällde till exempel att man ska äta ordentlig frukost, inte småäta mellan målen eller dricka söta drycker. Just barns kostvanor är särskilt viktiga, eftersom övervikt och fetma grundläggs under barn- och ungdomsåren. Det basala tänkesättet inom forskningen har inte förändrats på ett halvsekel, menar Gösta Samuelson. Men datorerna har gjort det mycket lättare att hantera stora mängder data. På 60-talet fick man ju stansa in sina data på hålkort. Jättejobbigt var det, säger han. Undervisar sjuksköterskor Också undervisningen har förändrats till det bättre tycker Gösta Samuelson. På Högskolan Väst undervisar han sjuksköterskestudenter och han säger att det blir roligare för varje år som går. Förr satt studenterna tysta. Nu kan jag få igång hela gänget. Det blir en dialog. De har förstått budskapet och tänker själva. Som ordförande i Svenska barnläkarföreningen medverkade Gösta Samuelson i slutet av 1980-talet till att Sverige fick en barnombudsman. Det är något av det han helst minns av sitt långa yrkesliv. Tacksamheten han mött hos sjuka barn och deras föräldrar minns han också gärna. Han berättar om en dödssjuk 12-årig flicka som ingen visste vad det var för fel på. Levern fungerade inte och hon hade hjärtsvikt. Hon höll på att segla iväg innan vi fattade vad det var, säger han Gösta Samuelson och hans kollegor lyckades slå fast att det handlade om en ytterst ovanlig sjukdom som gjorde att hon lagrade koppar i kroppen. Mot det fanns medicin som hjälpte och hon räddades till livet. Dessutom blev fallet underlag för flera vetenskapliga artiklar. Några dagar efter intervjun för Västpunkt googlar Gösta Samuelson på flickan och sedan ringer han upp henne. Hon blir jätteglad över att höra ifrån sin doktor. Hon är 56 år och mår bra. 19

20 Nytt om 20 Ny professor Inga Wernersson har anställts som professor i utbildningsvetenskap. Hon har tidigare varit professor vid Göteborgs universitet och har också varit gästprofessor vid Högskolan Väst. I snart 40 år har hon forskat om genusfrågor inom skolan och hon är en flitigt anlitad expert på området. Hennes avhandling från 1977 var den första pedagogiska doktorsavhandlingen Inga Wernersson. i Norden med ett uttalat könsperspektiv. Den byggde på klassrumsobservationer i årskurs 4 och 7. Inga Wernersson kunde visa att pojkarna tog och fick mer av lärarnas uppmärksamhet än flickorna. Liknande studier i andra länder har gett samma resultat. Nya docenter Martin Molin, filosofie doktor i handikappvetenskap, har antagits till docent i socialt arbete vid Högskolan Väst. Hans forskning handlar om ungdomar med intellektuella funktionshinder och vad som händer när de närmar sig vuxenlivet. Elisabeth Dahlborg Lyckhage, filosofie doktor i vårdpedagogik, har Martin Molin. antagits till docent i vårdvetenskap vid Högskolan Väst. Hennes forskning handlar om hur invandrares hälsa och ohälsa skildras i media och om vård av människor från andra kulturer i Västra Götalandsregionen. Ett annat forskningsområde är maktförhållanden inom vårdsfären. Det gäller över- och underordning på grundval av klass, etnicitet, kön och ålder. Disputationer Lena Sjöberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap, har disputerat med avhandlingen Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter. Fredrik Sikström, universitetslektor i elteknik, har disputerat med avhandlingen Modeling and Simulation for Welding Automation. Angelika Fex, universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, har disputerat med avhandlingen From novice towards self-care expert Studies of self-care among persons using advanced medical technology at home. Håkan Nunstedt, uni - versitetsadjunkt i vårdvetenskap, har disputerat med avhandlingen Ett Angelika Fex. lärande verktyg Hur patienter med egentlig depression och vårdpersonal erfar och använder portfoliometoden inom psykiatrisk öppenvård. Johan Lorentzon, universitetsadjunkt i företagsekonomi, har disputerat med avhandlingen Att värdera tillgångar verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen. Anette Bolin, universitetsadjunkt i socialt arbete, har disputerat med avhandlingen Shifting subordination Colocated interprofessional collaboration between teachers and social workers.

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

campi Konstnär på Arkitektur undviker rutin KTHs PERSONALTIDNING NR 5/03 Debatt: Språk-undantag hotar KTHs kvalitet sid 14

campi Konstnär på Arkitektur undviker rutin KTHs PERSONALTIDNING NR 5/03 Debatt: Språk-undantag hotar KTHs kvalitet sid 14 campi KTHs PERSONALTIDNING NR 5/03 Jagad professor kopplar av Som kthprofessor och fastighetsexpert vinner Stellan Lundström inte alltid gehör hos sin egen far. På älgjakten däremot, får han all respekt

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Självmordsbombare. Han har lösningen

Självmordsbombare. Han har lösningen Självmordsbombare Han har lösningen En tidning från Högskolan i Gävle Nr 2 Juni 2013 I detta nummer sidan 4 sidan 12 sidan 20 Den blomstertid nu kommer? Exo-legs ger dig balans i livet Med utanpå-ben får

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga LÄRA STOCKHOLM INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD NR 2 2011 Stavros Louca: Stenhård mjukiscoach Michael Treschow i exklusiv intervju Salong Normal fick eleverna

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer