FoU Kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterskor i Fyrbodal. Så blev det - Så blir det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU Kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterskor i Fyrbodal. Så blev det - Så blir det"

Transkript

1 FoU Kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterskor i Fyrbodal Så blev det - Så blir det Primärvården Fyrbodal NU - sjukvården FoU Fyrbodal Lis Palm, FoU strateg, Fyrbodals kommunalförbund Telefon: E-post:

2 Genom kompetensförsörjningsprogrammet har 12 sjuksköterskor erbjudits handledning och vetenskapligt stöd i att bedriva angelägen omvårdnadsforskning från idé till publikation inom något prioriterat forskningsområde. Programmet har genomförts i samverkan mellan kommunerna, primärvården och regionsjukvården, under ledning av medicine doktor tillika sjuksköterskan Siv Bäck-Pettersson. Sven Kylén Dagen inleddes med en posterpresentation där deltagarna presenterade sina arbeten och gästerna hade möjlighet att ställa frågor. På postrarna hade deltagarna sammanställt bakgrund, resultat och slutsatser i sina respektive forskningsområde. Lars Lindén, förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkommen med orden Dagen är en tydlig markering av ett resultat av en lång och god tradition av samverkan kring vårdoch omsorgsfrågor inom i Fyrbodalsområdet. Sven Kylén, chef för primärvårdens FoUU tog vid efter Lars och uppmuntrade till dynamik under dagen men kanske inte polsk riksdag. Vidare lyfte Sven högtidligheten i dagen Det är en examen för studenter och alla inblandade. Han poängterade att det inte bara handlade om att bygga strukturer och hitta arbetssätt för fortsatt arbete utan att det även handlar om hjärtat måste vara med i kunskapsutvecklingen. Som exempel nämnde Sven att studenterna alltid lätt har kunnat nå Siv för råd och stöd och att arbetet och resultatet präglas av ett stort och hjärtligt engagemang av alla inblandade. Siv Bäck-Pettersson, vetenskaplig ledare, NU-sjukvården/Primärvården Fyrbodal och initiativtagare till programmet berättade om bakgrunden till projektet. Siv gjorde en studie, för dåvarande Fyrbodalinstitutet, kring frågan om vilka forskningsområde sjuksköterskor i kommunen, primärvården och NU sjukvården såg som angelägna ( se faktarutan om historik). Siv hyllade också studenterna Det är ett väldigt utbildat gäng det här. De är uppdaterade, kompetenta, kliniskt utbildade sjuksköterskor och en viktig grupp för det framtida utvecklingsarbetet inom vården i Fyrbodal..

3 Historik Delfi-teknik har använts sedan 70-talet inom olika vårdkontexter för att identifiera och och prioritera områden för framtida omvårdnadsforskning. En sådan studie genomfördes inom Fyrbodalområdet där nittiofem sjuksköterskor från sjukhus, primärvård, kommunal hemsjukvård och Högskolan Väst deltog. Studien resulterade i att 45 angelägna forskningsområden uppnåddes. Som en följd av studien föreslogs att NU-sjukvården och Primärvården Fyrbodal med lokala FoU-medel skulle finansiera uppbyggnaden av ett samverkansbaserat kompetensförsörjningsprogram inom Fyrbodals FoU-verksamhet. Text Siv Bäck-Pettersson. Programdeltagare delade med sig av sina erfarenheter Först ut var Johan Linder, Vänersborgs kommun; som forskat kring säker informationsöverföring mellan vårdgivare Det har betytt otroligt mycket att någon tror på det man gör. Jag har fått inblick i hur andra kommuner arbetar. Broar har byggts och det geografiska området har minskat. I min undersökning är ett av fynden att det finns mycket att förbättra inom den egna organisationen för att det skall fungera bättre mellan organisationerna. Pia Olofsson, numera lärare på Högskolan Väst studerade besöket på akutmottagningen äldre, kroniska sjuka patienters upplevelser. Efter projektets 3 år har jag fått nyttiga verktyg att använda i verksamheten. Siv frågade oss om forskningsområden jag frågade patienterna hur de upplever besöket på akutmottagningen.

4 Sofia Sandersson, vuxenpsykiatrin NU sjukvården; har titeln Hälsa och välbefinnande inom psykiatrin patientens perspektiv, på sitt arbete. Jag har fått kunskap om varför vi behöver mer kunskap. Jag blev otroligt glad när jag fick reda på att jag fick vara med i programmet. Att på detta sätt kunna ta en magisterexamen har gett mig utvecklingsmöjligheter i mitt arbete. Malin Östman, Källtorps Vårdcentral Trollhättan, studerade kontinuitet i vårdkedjan vid hjärtsvikt med en litteraturöversikt på området. Vidareutveckling är ett sätt för arbetsgivaren att behålla sin personal. Det ger även ringar på vattnet och andra blir intresserade av att göra samma sak. Det har varit både roligt och jobbigt att vara med i kompetensförsörjningsprogrammet. Ingela Gustafsson, distriktssköterska i Åmål forskar om äldre personers upplevelse av vårdplanering. Ta exempel ett ord som bistånd. Man kan tro att man skall skickas till Afrika för vård. Det gäller att använda ett språk som den äldre personen förstår.

5 Internationellt inslag Kirsten Pryds Jensen, lektor på Hilleröds högskola i Danmark, håller i ett motsvarande program i Danmark. Hon har medverkat från programmets start och har intervjuat samtliga deltagare i början och i slutet av arbetet. Under resans gång har deltagarna haft utbyte med sina danska kollegor. Kirstel säger Projektet är helt unikt. Andra länder borde få ta lärdom av detta arbetssättet förutom resultaten av forskningen som är gjord. Hyllningar och Kommentarer från Vetenskapliga rådet Ninni Sernert, NU sjukvårdens FoU Programmet är som ett Kinderägg tre önskningar i ett: - Individnivå (väcka lust att få veta mer) - Verksamheternas behov och vilja att behålla kompe tent personal - Samverkan (mellan oss och mellan oss och patienterna) Lis Palm, FoU strateg, Fyrbodals kommunalförbund ser nyttan för kommuninvånarna av att fler sjuksköterskor har forskat och fördjupat sig i aktuella ämne vilket resulterat i handfasta resultat och råd som lätt kan används av kollegor, verksamheter, kommuner. Resultaten har spridits på olika sätt. Att delge kollegor med lokala FoU caféer har varit ett populärt spridningssätt. Everlyn Hermansson, Göteborgs universitet slog ett slag för att arbetsgivarna ska hjälpa sjuksköterskorna med finansiering av fortsatta studier. Allt man gör ska man se till att ha nytta av i framtiden. Lisbeth Appelqvist, rektor NU sjukvården Många outforskade områden kvar, så det är bara att ta för sig Vi måste behålla den akademiska kunskapen i den vardagliga verksamheten, annars ser vi aldrig någon förändring. Ann-Charlott Wikström, Högskolan Väst Sivans högtflygande planer visade sig ha bäring. Sven Kylén tackar Vetenskapliga rådet med orden Ni har gjort något storartat och just det jag har ju varit med själv också.

6 Det var många som hyllade Siv Bäck-Petterssons och framgången med programmet Sven Kylén Den bästa berättelsen av alla är den om hur en resa med Sivs gav upphov till programmet och dess tolv lärjungar, som nu i sin tur påverkar 100-tals medarbetare. Lars Lindén Det här programmet är värt att uppmärksammas med denna jublande avslutning. Du har en stor roll i att programmet blivit en succé, Siv Siv tackar Detta är ingen enmansshow det är ett teamwork! och resultaten, uppsatserna och artiklarna kommer att publiceras på FoU enheternas hemsidor. Håll utkik!

7 Verksamhetsledarna Lars Heldin tf sjukvårdschef, NU-sjukvården tror på att jobba integrerat (och att lyfta det ytterligare ett steg). Lis om framtiden Lars Lindén, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund ser med stolthet på vad som hänt i vårt område. Vi har stöd att fortsätta och växla upp från våra 14 kommuner. Maria Bruhn, vårdsamverkan Fyrbodal Jag får representera kittet mellan er (nickar mot Lars Lindén och Elisabeth Elofsson). Elisabeth Elofsson, Primärvården Fyrbodal, vill sätta fokus på helheten och att kunskapsmassan skall stanna i verksamheten. Nya magistrar Socialcheferna har beslutat att ha ett Fyrbodalgemensamt Magisterprogram. Kommunerna kommer att tillsammans bekostar två sjuksköterskor att på deltid under 1,5 år studera adekvata kurser och skriva sin D-uppsats. FoU samverkan Fyrbodal Programmet har lett till en FoU samverkan i Fyrbodal. Det blir ett generellt fokus på FoU frågor, där utbildning är en del. Samt ett extra fokus på Äldre. Lis Palm, FoU strateg, Fyrbodals kommunalförbund FoU dag 9 september I FoU samverkan Fyrbodal ingår: Madelene Bergh, Högskolan Väst Sven Kylén, FoUU Primärvården Jüri Kartos och Ninni Sernert FoU NU - sjukvården Lis Palm, FoU strateg, Fyrbodals kommunalförbund Tema Äldre En dag för att beskriva FoU projekt i Fyrbodal som rör äldres hälsa, vård och omsorg Plats: Strömstad

8 Samtliga studier och programdeltagare Forskningsområden inom NU-sjukvården Akut omhändertagande av barn på sjukhus - aktuell forskning om föräldrars upplevelser Petra Granlund, Akutmottagningen NU NÄL. Telefonrådgivning på sjukhus - vårdsökandes upplevelser Kristina Svantesson, Hudmottagningen, Uddevalla sjukhus Triage på akutmottagningen Pia Olofsson, Akutmottagningen, Uddevalla Stödsamtal i psykiatrisk öppenvård - patienters upplevelser Sofia Sandersson, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Trollhättan Forskningsområden inom primärvården Fyrbodal Övervakningssamtal vid hälso- och sjukvårdsrådgivning - vårdhavarens upplevelse av egenvård till barn med magsjuka Elisabeth Kvilén Eriksson, Sjukvårdsupplysningen, Fyrbodal Kontinuitet i vårdkedjan för patienter med kronisk hjärtsvikt Malin Östman, Källtorps vårdcentral, Trollhättan Stöd från primärvården för kvinnor efter hjärtinfarkt Lena Elofsson, Skogslyckans vårdcentral, Uddevalla Forskningsområden inom kommunal hälso- och sjukvård Dessa rapporter publiceras löpande på Kvalitetsregister som verktyg för kvalitetssäkring av den paliativa vården inom kommunal hemsjukvård Anna-Karin Lindblom, MAS, Åmåls kommun Nutritionsproblem i kommunal äldreomsorg - nattfastans betydelse Barbro Wall, hemsjukvården, Lysekils kommun Äldre personers upplevelse av vårdplanering Ingela Gustavsson, hemsjukvården, Åmåls kommun Dokumentationens betydelse för kvalitetssäkring av trycksår Ingela Rödström, hemsjukvården, Lysekils kommun Säker informationsöverföring mellan sjukhus, primärvård och kommunal hemsjukvård Johan Linder, hemsjukvården, Vänersborgs kommun

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå Text och foto: Elisabeth Kempemo frilansjournalist, Stockholm Att utveckla sitt vardagsnära

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer