Minnesanteckningar från Dialogmöte om Stockholms Schacksalonger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Dialogmöte om Stockholms Schacksalonger 2013-08-26"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Dialogmöte om Stockholms Schacksalonger Närvarande: Jan Wikander, Jonas Sandbom, Dan Haglund, Robert Spångberg, Johannes Haddad, Farhad Rouhani, Lennart Örnmarker, Peter Carlsten, Claes-Göran Westerberg, Lennarth Eriksson, Björn Pilström, Lars Dock, Staffan Lindh, Vladimir Poley, Jan Peter Palmblad, Matts Unander, Anders Larsson, Kaj Engström, Tore Kellquist, Ralf Åkesson, Lars Karlsson, Sonia Julin, Birgit Backman, Urban Wikström, Svante Wedin, Martin Skjöldebrand, Lucia Åkerlund, Simon Marder, Ingvar Gundersen, Bo Ländin, Lennart Smith, Gunnar Wahlberg, Peter Bjarnehag, Berndt Söderborg, Per Brodén, Jussi Jakenberg, Staffan Olsén, Gunnar Holmquist, Bo Rydberg, Dorit Paltzer, Brandy Paltzer Trino Paltzer, Gunnar Axelius 1 Öppning Jan Wikander hälsade alla närvarande välkomna. Han bad Jonas Sandbom att föra minnesanteckningar över mötet. Jan Wikander berättade att styrelsen inte skulle lägga något konkret förslag utan att meningen med mötet är att alla som vill ska få komma med förslag på förbättringsåtgärder. 2 Diskussion Jan Wikander lämnade ordet fritt. Farhad Rouhani undrade vad styrelsen gjort för att möjliggöra att hyra ut Salongerna till annan verksamhet. Bosse Ländin sa att på den tid som han var kanslichef på Stockholms Schackförbund fick man avdrag på hyresbidraget från kommunen om man hyrde ut till annan verksamhet. Jonas Sandbom bekräftade att man måste uppge om man hyr ut till annan verksamhet även nu. Ingvar Gundersen undrade vad styrelsen har för planer och framförde att han var där för att höra de förslag som styrelsen vid vårkongressen 2013 lovade att komma med på här mötet. Lennart Smith undrade hur Stockholms SS tänker när de överväger att flytta. Han menade att ett flytt skulle medföra att många medlemmar lämnar Stockholms SS. Johannes Haddad berättade om planer på verksamhet och att verksamheten på förbundet inte får konkurera med klubbarnas verksamhet. Dan Haglund framförde att schack måste få kosta. Man får ställa sig frågan vad är prisvärt? Han berättade om kontakter med övriga spel. Stefan Lindh berättade att Stockholms SS vill vara kvar på Salongerna, men att det är för dyrt för klubben. Om inte klubben och förbundet kan hitta en lösning kommer klubben att flytta Som det nu är betalar Stockholms SS kronor till förbundet. Det inkluderar registreringsavgifter, startavgifter till Lag-DM, och Stockholmsserien, kostnader för hemmamatcher vid Allsvenskan (bokningsavgifter, fika), samt de avgifter som klubbens medlemmar betalar i form av årskort och inträden. Bosse Ländin framförde att han tycker att dagens avgiftssystem är bra. Han framförde också att beläggningen inte är sämre idag än vad den var på 70-, 80- och 90-tal, snarare tvärtom. När förbundet hade spellokaler på Bysis kunde det stå helt tomt i princip alla dagar. Han berättade att vi har mer seniormedlemmar nu än vad vi hade under 70-, 80- och 90-tal. 1

2 Berndt Söderborg föreslog att klubbar skulle gå ihop för att dela på bokningsavgifterna för en kväll. Lars Dock lanserade en nygammal ide från honom om Tankesportens hus. Dan Haglund berättade att han räknat ut vad marknadsvärdet för Salongerna är. Han hade räknat ut att det låg på 3000 kronor per kväll medräknat att Salongerna inte är öppna all tider på året. Peter Carlsten föreslog att vi skulle försöka hyra ut lokalen till företag. Jonas Sandbom berättade att så som det ser ut nu är det stor verksamhet dagtid på framförallt onsdagar och torsdagar, men under viss tid av året även på måndagar och tisdagar. Fredagar är i princip den enda dagen som är ledig på dagtid. På kvällstid är det dock inte speciellt bra belagt på onsdagar-fredagar. Farhad Rouhani upprepade att styrelsen måste hyra ut Salongerna. Inte nödvändigtvis till schackverksamhet. Stefan Lind frågade varför Wasa valt att flytta från Salongerna. Ingvar Gundersen berättade att Wasa inte flyttat från Salongerna på grund av priset utan framförallt på grund av att värna om klubbens identitet Han undrade vidare om Styrelsen tittat på frågan om möjligheten att flytta in kansliet på Salongerna. Jonas svarade att styrelsen tittat på det och att det rör sig om kronor om året. Johannes Haddad la fram två tänkbara förslag för att kunna ta bort inträdet på Salongerna. Det första förslaget var att höja medlemsavgiften med 100 kronor för seniorer samt 20 kronor för juniorer. Det andra förslaget är att bibehålla inträdet vid lagmatcher. Lars Dock framförde att om Salongerna läggs ner får vi aldrig tillbaka nya Salonger. Bo Ländin tycker inte att Johannes Haddads förslag är bra. Det skjuter över kostnaderna på fel personer. Bosse Ländin tycker för övrigt att de kronor som Stockholm SS säger sig betala låter fullkomligt rimligt. Han är själv medlem i den pensionärsförening som hyr på tisdagar, onsdagar och torsdagar och han har själv inga problem med det nuvarande betalningssystemet och det tror han inte att hans klubbkamrater i pensionärsföreningen heller har. Vladimir Poley framförde att Salongerna är jätteviktiga. De ska vara schackets nav i Stockholm. Björn Pilström sa att även om marknadsvärdet på Salongerna är 3000 kronor så behöver det inte betyda att värdet för de som ska vara där är 3000 kronor. Jonas Sandbom informerade om Salongerna verksamhet och dess ekonomi: Dag Kväll Måndag Kurser och Skollag-DM, Juniorverksamhet Stockholms SS Förbundstävlingar Tisdag Skollag-DM, och Seniorschack Stockholm, Juniorverksamhet Stockholms SS Stockholms SS Onsdag Seniorschack Stockholm, Juniorverksamhet Stockholms SS Torsdag Seniorschack Stockholm, Juniorverksamhet Stockholms SS Schackkurser Fredag Fredagstävlingar Lördag Junior och seniortävlingar, t.ex. Allsvenskan Junior och seniortävlingar Söndag Junior och seniortävlingar, t.ex. Allsvenskan och Stockholmsserien Junior och seniortävlingar Fetmarkerad text är verksamhet som bedrivs kontinuerligt varje vecka. Torsdagskurserna äger rum i genomsnitt varannan torsdag under säsong. Detsamma gäller fredagstävlingarna. Helgverksamhet äger rum på Salongerna cirka 35 lördagar och 30 söndagar per år. 2

3 Intäkter Utgifter Hyresbidrag Hyra Driftsbidrag* Drift Inträden Personal ** Årskort Bokningsavgifter Bordsavgifter Underskott * Får vi för att vi inte har kansliet på samma ställe som Salongerna ** nettokostnad, bokförs under centrala kostnader och inte direkt under Salongerna Jonas Sandbom berättade vidare att förbundet har en självfinansieringsgrad som ligger på 3-4% (medlemsavgifter i förhållande till årsomsättning). Att förbundets personal lägger ner mycket jobb på att i enlighet med stadgarna verka för att sprida schacket bland länets ungdomar. Att förbundet har cirka bidragsberättigade medlemmar och att av dessa medlemmar är ett direkt resultat av förbundets stora satsningar på SchackFyran och Schack i Skolan. Att han personligen önskade att de vanliga schackklubbarna skulle mäkta med mer än 2500 ungdomsmedlemmar. Att av dessa 2500 medlemmar står en klubb, SK Rockaden för mer än hälften av dessa. Han berättade också att förbundet under 2013 kommer att få ungefär kronor i landstingsbidrag och att dessa pengar är till för att täcka centrala kostnader. Förbundets centrala kostnader ryms numera inom detta belopp. Han berättade också att de bidrag vi får av Stockholms kommun, kronor, är till för att ge ungdomar möjlighet att spela schack. Något som kommunen var och är noga med att betona, Era vuxna måste betala själv. Han berättade att han tycker att satsningen på ungdomsprojekten är alldeles rätt då han är övertygad om att det är till sådan verksamhet som pengarna är tänkta att gå till. Bo Ländin intygade att kommunen var mycket tydliga med att hyresbidraget var till ungdomarna inte till vuxna. Bo Ländin framförde att han inte alls tror på Ingvar Gundersens idé med att flytta kansliet till Salongerna. Personalen skulle då inte kunna göra ett bra jobb. Lennart Smith framförde att vi måste vara beredda att betala för att få hjälp med marknadsföring. Farhad Rouhani framförde att man måste bestämma sig för om man ska ta ut marknadsvärde eller inte vid uthyrning av Schacksalongerna. Jonas Sandbom läste upp ett brev från Wasa SK: Hej! Tyvärr kommer inga representanter från Wasa SK att deltaga i kvällens öppna möte p.g.a. sjukdom. Vi vill dock framföra våra personliga reflektioner i ämnet. Vi anser att det är av största vikt att det i Stockholm city finns en plats som Salongerna där tävlingsschack, lagmatcher och undervisning kan bedrivas för att främja schackets utveckling i huvudstaden. Vi anser samtidigt att en sådan plats/lokal och dess existens måste bygga på sunda och affärsmässiga grunder där intäkter är balanserade mot utgifter. Vi förespråkar att intäkterna framför allt skall komma från de som nyttjar lokalen och bör då t.ex. tas ut som anmälningsavgifter till tävlingar och lag 3

4 matcher. Således är vi emot förslag där kostnaderna sprids på förbundets alla medlemmar vare sig de nyttjar lokalen eller inte. Sammanfattningsvis a) Salongerna är viktigt och behövs b) Salongerna måste vara ekonomiskt hållbart c) Verksamhet betalas av de som nyttjar lokalen Mvh Niclas Hedin Sekreterare Wasa SK Birger Wenzel Ordförande, Wasa SK Farhad Rouhani framförde att han tycker att förbundet subventionerar Stockholms SS och han personligen inte tycker att det är okej att subventionera uthyrningen av Salongerna. Björn Pilström tycker att det nuvarande finansieringssystemet är rätt okej, men att han inte håller med om Farhad Rouhanis resonemang om att förbundet subventionerar Stockholms SS. Stefan Lindh tycker att det är komiskt att Wasa SK har den uppfattning som de har då de valt att själv flytta. Ingvar Gundersen svarade att det har med klubbens identitet att göra och inte i första hand om pengar. Lennart Smith framförde precis som Bo Ländin vikten av att kansliet finns kvar. Han påpekade att förbundet inte har någon ekonomisk kris. Han kan tänka sig en halvering av hyran till Stockholms SS. Lars Dock framförde att han tycker att det är konstigt att Stockholms SS får kritik för att de som enda klubb är kvar på Salongerna. Staffan Olsén berättade om varför han valt att lägga Shimov- aktiviteten hos Kungstornet och inte på Salongerna. Svante Wedin framförde ifrån en av sina medlemmar att förbundet borde arrangera bättre tävlingar. Stefan Lindh framförde att det inte är frågan om utpressning. Stockholms SS har förhandlat med förbundet. Farhad Rouhani menade att det Stockholms SS var villiga att betala var löjligt. Tore Kellquist pratade om marknadsföring. Han föreslog att styrelsen ska kontakta alla sportjournalister samt Kunskapskanalen. Johannes Haddad framförde att han personligen gärna vill se ett system utan inträden. Lars Dock sa att Stockholms SS varken vill eller kan betala de avgifter som de gör just nu. Ingvar Gundersen sa att det är upp till varje klubb att avgöra vad de kan betala eller inte. Han frågade samtidigt om hur TU satsade på tävlingar. Lennart Smith pratade om vikten av marknadsföring. En ide var att betala för tvreklam. Han tog även upp frågan om hemsidan som han menade sköttes dåligt. Han föreslog att vi skulle byta plattform till WordPress och att personalen i större utsträckning själva ska ansvara för uppdateringen. Bo Ländin menade att marknadsföringen måste ligga på klubbar och medlemmar. 4

5 Vladimir Poley menade att klubbarna själv måste bestämma var de ska spela. Han upprepade att Salongerna var viktig som navet för Stockholms Schack. Han framförde samtidigt att han håller med Bo Ländin om Kansliet inte bör flyttas till Salongerna. Jonas Sandbom svarade på Ingvars fråga om TU:s budget respektive TU-satsningar. Ingvar Gundersen berättade om de satsningar han varit med och gjort under hans tid i TU. Han menade också att förbundet måste se över om det går att minska på personalkostnaderna. Robert Spångberg som är ordförande i Informationsutskottet svarade på Lennart Smiths kritik av hemsidan som han tycker är osaklig. Han menade också att WordPress har säkerhetsproblem och att det därför kan vara olämpligt om plattform. Lennarth Eriksson som är webmaster för Stockholms Schackförbunds hemsida berättade att hemsidan skapades för länge sedan och att det är svårt att föra över tekniken till en annan plattform. Lennarth Smith menade att Robert Spångberg och Lennarth Eriksson pratade strunt. Stefan Lindh frågade SK Rockaden och Kristallens SK vad de hade för åsikt i avgiftsfrågan. Lennart Örnmarker svarade att SK Rockaden är av åsikten att det inte spelar någon roll vad marknadsvärdet är, värdet är det som kunderna är beredda att betala. Han delar med andra ord inte Farhad Rouhanis syn på saken. Vidare så framförde han att det är viktigt med klubbarna identitet. Han uppmanade styrelsen att fortsätta förhandla med Stockholms SS Claes-Göran Westerberg sa att han är besviken på att styrelsen inte tagit fram något förslag eftersom det utlovades på kongressen. Han delar Björn Pilström och Lennart Örnmarker med fleras synpunkter om att Fahrad Rouhanis resonemang om marknadsvärde inte stämmer. Han berättade att Kristallens SK hade blivit erbjudna att spela på Salongerna. De hade fört diskussioner i klubben om detta men bestämt sig för att tacka nej. Anledningen var framför allt att värna om sin identitet. Även han uppmanade styrelsen att förhandla med Stockholms SS. Urban Wikström berättade om identitetsproblemet och tog upp den numera nerlagda klubben Caïssa SK som exempel. Han håller med Lennart Örnmarker och Claes-Göran Westerberg om att styrelsen bör fortsätta förhandla med Stockholms SS. Lennarth Smith uppmanade styrelsen att fundera på vad förbundets överskott ska användas till. Han menade att satsning på tävlingar var en möjlighet. Björn Pilström uppmanade styrelsen att fundera på vad de vill marknadsföra. Johannes Haddad framförde att han var irriterad över mötet. Berndt Söderborg la fram ett förslag om att starta en fredagsklubb på Salongerna. Bo Ländin berättade att när vi mellan 1983 och 1990 saknade egen lokal tappade vi seniormedlemmar från 800 till 400 medlemmar. Lennart Smith uppmanade åter styrelsen att besluta om att webbsidan ska byta plattform till WordPress. 3 Avslutning Jan Wikander tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. Vid pennan Jonas Sandbom 5

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23 1(17) Protokoll 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 3 1.1 Mötets öppnande... 3 1.2 Val av mötesordförande... 3 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer