Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13"

Transkript

1 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta?

2 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar genomfördes under det tidiga 2000-talet, där myndigheter flyttade ut från storstadsregionerna till mindre städer. Motsvarande utlokaliseringar skedde dock inte inom städerna. Myndigheterna ligger fortfarande koncentrerade i stadskärnorna i såväl Stockholm, Göteborg och Malmö. Under Alliansens tid i regeringen och i majoritet i Stockholms stadshus fanns en ambition att flytta statliga myndigheter och kommunala förvaltningar från innerstad till ytterstad. Argumenten bakom förvaltningsflyttarna ut från innerstaden var flera. Det bidrar till att stärka bilden av att hela staden är attraktivt att flytta till, verka och investera i. Serviceunderlaget ökar när dagbefolkningen i stadsdelen ökar. Lokaler i innerstaden kan frigöras till annat än kontor, till exempel till bostäder, förskole- och skollokaler, som det istället råder brist på i Stockholms snabbväxande stadsdelar. Alliansen i Stockholms stadshus tog under tiden i majoritet initiativ till flytt av åtta förvaltningar och bolag, däribland Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Den dåvarande alliansregeringen beslöt 2013 att i ett första steg flytta Diskrimineringsombudsmannen till Tensta eller Rinkeby. Dessa beslut tycks nu ha återkallats av den nya regeringen. Det är ett häpnadsväckande slöseri med skattemedel. I denna rapport skissar vi på tänkbara platser i Stockholms ytterstad dit förvaltningsmyndigheter skulle kunna flytta. En politik som bryter utanförskapet I Stockholm finns ett antal stadsdelar som utmärks av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och högt bidragsberoende. Insatser för att förändra detta har både inbegripit en snabbare väg till jobb, ett ökat fokus på individuella insatser och bättre anpassad skolgång, sfi-undervisning och yrkesvux. På senare år har vi kunnat se en utveckling i rätt riktning i stadsdelar som Tensta, Rinkeby och Husby. Den senast tillgängliga statistiken på stadsdelsnivå visar att sysselsättningen i dessa stadsdelar ökade mellan 2006 och Men förbättringen sker i områden som har mycket stora sociala utmaningar och mer behöver göras. Negativa flyttspiraler gör att de som skaffar sig jobb ofta flyttar ifrån området. Fler arbetsplatser och större dagbefolkning i Stockholms stadsdelar behövs. Enligt den senaste statistiken från år 2012 pendlade 4400 personer ut från Rinkeby för att arbeta, medan ungefär 1900 stannade kvar eller pendlade in till stadsdelen. Inte ens en procent (0,9 procent) av dagbefolkningen arbetade i offentlig förvaltning att jämföra med 7,0 procent i staden som helhet. Bilden är tydlig: I stadsdelar som Rinkeby saknas arbetsplatser, och särskilt de offentliga verksamheterna (som myndigheter, förvaltningar och bolag) lyser fortfarande med sin frånvaro. 2

3 Jämför vi detta med extremt myndighetstäta Gamla stan (stadsdelen Storkyrkan) pendlade sex gånger fler in till sin arbetsplats i Gamla stan (ca personer) än som har sin bostad där (1700 personer). Nästan var femte som hade sin arbetsplats i Gamla stan arbetade i offentligförvaltning: riksdag, hov, domstolar eller myndigheter. Segregationen i Stockholm kan sålunda också beskrivas i termer av arbetsplatser. Och staten, som är en stor arbetsgivare, har ett viktigt ansvar för att förändra situationen. Regeringen gav i ett första steg Diskrimineringsombudsmannen, som har cirka 100 anställda, i uppdrag att förbereda en lokalisering till Tensta eller Rinkeby. I februari 2015 tillkännagav dock demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att myndighetens planerade flytt till Rinkeby ställts in. Argumentet som framfördes i medierna var att man inte kunnat finna en plats som nådde upp till kraven på tillgänglighet. Ingen utredning gällande detta presenterades. Argumentet ter sig ihåligt vid tanke på att även i ytterstadsdelarna finns skolor och andra offentliga verksamheter med höga krav på fysisk tillgänglighet. Dessa borde vara möjliga att bygga om för att passa en myndighets krav och behov inom angiven kostnadsram. Rinkeby ligger ca 15 minuter med tunnelbana från Stockholms city. Restiden är lika lång som den mellan Fridhemsplan och Skanstull med tunnelbanans gröna linje, enligt SL:s reseplanerare. Att Rinkeby ligger alltför otillgängligt är helt enkelt inte sant. Detta gjorde Alliansen i Stockholms stadshus Alliansmajoriteten i Stockholms stadshus fattade under 2013 och 2014 beslut som innebar flytt av åtta kommunala förvaltningar och bolag, totalt omfattande 1500 arbetsplatser, från Stockholms innerstad till ytterstaden. De förvaltningar och bolag som berördes i Alliansens beslut var Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen, Kulturförvaltningen, AB Stokab, Stockholm Vatten AB och AB Stockholmshem. Av dessa hann under 2014 Kulturförvaltningen flytta till lokaler i Rinkeby, och Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen flyttade till Farsta i början av Beslut hann fattas om flytt av Utbildningsförvaltningen (till Tensta), och AB Stokab (till Kista). Såhär är situationen idag 315 förvaltningsmyndigheter, ämbetsverk, AP-fonder och domstolar finns registrerade med besöksadresser i myndighetsregistret. 118 av dessa, nästan 40 procent, ligger i Stockholms stad. Av de ca 245 statliga förvaltningsmyndigheterna ligger 100 i Stockholm, även det ca 40 procent. I stort sett samtliga av dessa ligger idag på ett mycket begränsat område i Stockholms innerstad. Därutöver finns bland andra ett antal statliga myndigheter lokaliserade i flera norrortskommuner, som Sollentuna och Solna. 3

4 Med ett fåtal undantag har inga statliga myndigheter sitt kontor i Järva eller i Söderort. Ändå bor ca människor i Järva. Här finns bland annat ett av Europas största IT-kluster med världsledande företag inom IT och kommunikation. Järva är befolkningsmässigt i paritet med Karlskrona, där bl.a. Boverkets huvudkontor ligger lokaliserat sedan I Söderort bor människor ungefär lika många som i hela Halland. Men söder om Telefonplan (där Konstfack och Försäkringskassan ligger) respektive Globenområdet (där Myndigheten för tillgängliga medier och Presstödsnämnden ligger) finns inga statliga myndigheter alls inom Stockholms kommun. Av de 118 myndigheter som ligger i Stockholms stad, ligger den som ligger längst söderut ungefär 4 kilometer från Regeringskansliet. Figur 1. Statliga myndigheter i Stockholms stad. Förvaltningsmyndigheter (i brunt), domstolar (i blått), affärsverk (gult) och riksdag (rött). 4

5 Figur 2. Statliga myndigheter i Göteborgs stad. Figur 3. Statliga myndigheter i Malmö stad. Bilden återkommer om vi tittar på Göteborg och Malmö: även där ligger de statliga myndigheterna i innerstaden. Att myndigheter och andra representanter för samhället finns representerade både i inner- och ytterstäderna innehåller en viktig legitimitetsskapande poäng som kan göra det lättare för andra att följa efter. Dessutom skulle det medföra att mark och lokaler i innerstäderna skulle kunna frigöras till annat än kontor, till exempel till bostäder, förskolor eller skolor. I många stadsdelar i innerstaden, liksom i snabbväxande delar av ytterstaden, finns en annalkande brist på förskole- och skolplatser. En del myndigheters lokalkostnader kan komma att sänkas så att en större del av medlen kan användas till verksamhet. 5

6 Tänkbara objekt Det saknas inte tänkbara lokaler i ytterstadsdelarna. Här följer en lista på alternativa placeringar för statliga myndigheter. Dessa förslag är inte färdigutredda, utan utgör tänkbara objekt som, om regeringen så väljer, kan studeras närmare. Vi hoppas att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus kommer att vara regeringen behjälplig i detta arbete. De myndigheter som har valts ut är sådana som inte är beroende av tillgång till viss infrastruktur eller teknisk apparatur. De platser som har valts ut är antingen större centrumområden där lediga kontorslokaler bör kunna dyka upp inom en rimlig tid, eller fastigheter som är kontorslokaler eller som efter viss anpassning kan användas som kontor. Ett exempel är Telias gamla lokaler i kvarteret Våldö i Farsta, som är byggda för att inhysa en relativt stor hyresgäst av ett slag som i dagsläget är relativt svårt att locka till ytterstaden. Förslagen är inte tänkta att tjäna som slutgiltiga ställningstaganden utan som ett sätt att tänka kring hur man kan placera in utflyttade statliga myndigheter i ytterstaden. Arbetsdomstolen (21 anställda) från otillgängliga lokaler i Gamla stan till Skärholmens centrum. Statens konstråd (27 anställda) från Vasastan till Vårbergs centrum. Länsstyrelsen (450 anställda) från Kungsholmen till Telias gamla lokaler i kvarteret Våldö, Farsta. Arbetsmiljöverket (281 anställda) från Stadshagen till kvarteret Hangaren, Skarpnäck. Diskrimineringsombudsmannen (100 anställda) från Norrmalm till Bredbyskolan i Järva. Tillväxtverket (ca 100 anställda) från Södermalm till kvarteret Labyrinten, Hässelby Gård. Kammarrätten (ca 220 anställda) från Riddarholmen till Vällingby city. Om regeringen skulle gå från ord till handling och möjliggöra för om så bara en eller ett par myndigheter att flytta ut från innerstaden skulle det kunna få positiva konsekvenser för hela Stockholm; både i form av mer pengar till myndigheternas verksamhet istället för till lokalkostnader, ett högre serviceunderlag i ytterstadsdelarna och positiva signalvärden att hela Stockholm är attraktivt att verka och investera i. Källhänvisningar: Allmänna myndighetsregistret, SCB: ( ) Statistik om Stockholm: ( ) Hela myndighetskartan finns här: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zl_9afsonbia.kwk6xmoeommo ( ) 6

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965 Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Framsidan medlem nr 9584 preera göteborg Managementkonsultföretaget Preera grundades 1997 och består

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer