Nordic Service Partners (Köp) Sänkta arbetsgivaravgifter ger mersmak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Service Partners (Köp) Sänkta arbetsgivaravgifter ger mersmak"

Transkript

1 (SX First North: NSPb.ST) Nordic Service Partners (Köp) Sänkta arbetsgivaravgifter ger mersmak Remium AB / 26 juni 2007 Johan Edberg Christian Wallberg För viktig information, se disclaimer i slutet av detta dokument.

2 Sammanfattning Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar ger högre marginaler. Cirka 80 % av NSP:s personal utgörs av ungdomar mellan 18 och 25 år. Aggressiva expansions- och förvärvsplaner talar för hög tillväxt kommande år. Starka kassaflöden ger möjlighet till förvärv eller återköp av aktier och gör NSP till en attraktiv förvärvskandidat. Riktkurs 3,20 kr (DCF-motiverat värde 3,23 kr). 2

3 Verksamheten Koncernen förvärvar och utvecklar varumärken och koncept inom Food Service. NSP har affärspartners och slutkunder. Affärspartners är franchisetagare, fastighets- och köpcentrumägare. Slutkunderna utgörs av restauranggäster. Idag drivs tre koncept: Burger King, Taco Bar och Food Solutions (Food Courts). Bolaget grundandes 2004 och har sedan dess vuxit snabbt genom förvärv och nyetableringar. 3

4 Kunderbjudande Burger King Står för merparten av försäljningen och kassaflödet. Åtta enheter finns i Danmark och efter förvärvet av Euroburger (konsolideras från 2 juli 2007) finns 30 enheter i Sverige. Taco Bar Mexikansk restaurang utan jämförbara konkurrenter i Sverige. Idag finns 16 enheter och etableringstakten är intensiv. Området har en lönsamhet över 20% på EBIT-nivå. Food Solutions Erbjudandet i Food Solutions bestäms vid varje etablering. Målet är att erbjuda koncept som kan förändras med konsumtionsmönstren vid olika tider på dygnet och mellan helger och vardagar. Food Solutions är fortfarande ett koncept under utveckling och det är här vi ser störst potential för NSP, både vad gäller försäljning och lönsamhet. Ledningen har dessutom flaggat för ytterligare ett koncept i syfte att utveckla NSP:s erbjudande. 4

5 Affärsmodell NSP har en affärsmodell som genererar stora kassaflöden. Dessa ger möjlighet till aggressiv belåning vid strategiska förvärv eller återköp av aktier. Kassaflödena gör bolaget till en attraktiv uppköpskandidat vilket motverkaren för låg värdering. Snabb etablering av nya enheter med standardiserad meny och inredning. Lätt att mäta operationell effektivitet med exempelvis hastighet, temperatur, hygien och frekvens. Försäljningsbudgeten sätts per timme och baseras på väder, kunder och konkurrerande kampanjer. Effektiviseringar och framgångar på en restaurang går att implementera på andra restauranger/enheter. Fastighets- och köpcentrumägare har lättare att förhandla med en seriös aktör med starka varumärken och referenser. 5

6 Drivkrafter Stora struktur- och effektivitetsvinster med kedjeformat. Detaljhandeln har vuxit med 35% de senaste tio åren. Mer handel ökar trafiken av potentiella restauranggäster i city och köpcentrum. Enpersonhushåll är den viktigaste målgruppen, idag finns det cirka 2 miljoner enpersonhushåll och siffran växer stadigt. Under 70-talet använde hushållen 2 timmar för att laga mat, idag är motsvarande tid 14 minuter. Matkonsumtionen utvecklas mot de mönster vi ser på kontinenten och i USA där konsumenterna äter allt fler mål mat utanför hemmet. Diagrammet visar sen svenska detaljhandelns och försäljningsutvecklingen för NSP:s Burger Kingrestauranger Källa: (SCB/NSP). 6

7 Management Ledningen har ett bra track record från tidigare förvärv. Förvärvade bolag har passat väl in i strukturen och bidragit till resultatet. Detta har uppskattats av marknaden vilket syns i aktiekursen. Företagsledningen har lång erfarenhet från Food Service-branschen, flertalet kommer från McDonald s. Personer med relevant kompetens i ledande befattning är en bristvara på den svenska Food Service-marknaden. Medlemmar ur styrelse och ledning utgör några av de största ägarna i bolaget (se appendix för aktieägare). 7

8 Expansionsplaner 5 år Burger King Sverige Burger King Danmark Food Courts Taco Bar Öppna två restauranger per år. Öppna tre restauranger per år. Operera minst 15 enheter om 5 år. Dubbla antalet restauranger i Sverige till 30 st Källa: Bolagsdata Bolaget har ambitiösa tillväxtplaner de kommande fem åren. Tillväxten beräknas uppfyllas genom förvärv, nyetableringar och tillväxt i befintliga restauranger. 8

9 Arbetsgivaravgift Från och med 1 juli 2007 reduceras arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 18 och 25 år. NSP är ett av de börsbolag som drar störst nytta av denna reform. I våra beräkningar har vi antagit att ungdomarna utgör 80% av de anställda och att de har en bruttolön på 103 kr i timmen. Siffror i MSEK E 2008E Försäljning Arbetstid (tusental timmar) Personalkostnad före reform Personalkostnad efter reform Differens Källa: Remium Analys, Bolagsdata KÄNSLIGHETSANALYS Effekt av sänkta arbetsgivaravgifter Timlön 18, kr NSP sparar, med den nya reformen, 18 MSEK före skatt enligt våra beräkningar. 60% Andel ungdomar av arbetsstyrkan 70% % % % Källa: Remium Analys, Bolagsdata 9

10 Prognos RESULTATRÄKNING 2006A 2007E 2008E 2009E Försäljning Tillväxt 55% 49% 28% 23% Totala kostnader EBITDA M arginal 5,8% 8,2% 9,0% 8,8% EBIT M arginal 3,7% 5,9% 7,0% 6,9% EBT MSEK Försäljning och EBITDA -marginal 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Skatt A 2005A 2006A 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E Årets resultat M arginal 5,7% 3,7% 4,6% 4,7% Försäljning EBITDA- marginal EPS (Just.) 0,05 0,14 0,22 0,28 BALANSRÄKNING 2006A 2007E 2008E 2009E Goodwill Anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder MSEK EBITDA och försäljningstillväxt 2004A 2005A 2006A 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% EGET KAPITAL OCH SKULDER EBITDA Försäljningstillväxt Källa: Remium Analys, Bolagsdata 10

11 DCF-värdering På grund av bristen på jämförbara noterade bolag har vi valt att värdera NSP med hjälp av en DCF-värdering. ANTAGANDEN >2021 KAPITALKOSTNAD Snittillväxt 3,0% 2,0% Riskfri ränta 4,45% EBIT-marginal 5,4% 5,0% Låneränta 7,0% Capex/Försäljning 2,5% 2,5% Skattesats 28% Försäljning vid inträde 1022 Beta 1,0 NOPLAT vid inträde 40 Marknadens riskpremium 6,5% Aktiekapitalets målvikt 80% Aktiekapitalets värde 457 WACC 9,8% Källa: Remium Analys, NSP Aktiekapitalets DCF-motiverade värde är 457 MSEK vilket ger ett värde på 3,23 kr per aktie. För känslighetanalyser, se s. 16 (appendix) 11

12 Kursutveckling I NSP B&SS.Last NSP noteras på Nya M arknaden (tidigare noterat på NGM Eq. sedan ) Förvärvar BK rest. i Danmark CMPR(OMXSPI&SS.Last) Ingvar Kamprad förvärvar 1,1%av kapitalet Q2-rapport (-06); +13 % Ny BK-rest i Danmark, oms 20 M SEK, EBITDA 4 M SEK NSP meddelar öppnandet av Taco Bar inom 12 mån 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,

13 Slutsats Lönsamhetsförbättring tack vare lagändringen om sänkta arbetsgivaravgifter. Detta kommer att få effekt redan i tredje kvartalet, full effekt Under de närmaste tre åren sker en snabb expansion av befintliga koncept genom nyetableringar och förvärv. Under samma tid så kommer organisk tillväxt och effektivisering i befintliga enheter stödja lönsamheten. På längre sikt utgör nya konsumtionsmönster en allt mer intressant faktor. Utvecklingen av den disponibla inkomsten utgör golvet för hur snabbt NSP kan växa på lång sikt. Fokus framgent ligger på tillväxt, medarbetarutveckling och driftoptimering. 13

14 Appendix I - Nyckeltalsöversikt NSP Pris (SEK): 2,55 kr Konsumentvaror M ålkurs (12 mån): 3,20 kr Kortnamn: NSP b Rabatt mot målkurs: 25% Reuterkod: NSPb.ST P R OGN OS (SEK) 2006A 2007E 2008E 2009E Försäljning (m) EBITDA (m) EBIT (m) EBT (m) EPS (Just.) 0,05 0,14 0,22 0,28 CEPS 0,15 0,39 0,46 0,56 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Försäljningstillväxt (%) EPS tillväxt (%) nmf EBITDA marginal (%) 5,8 8,2 9,0 8,8 EBIT marginal (%) 3,7 5,9 7,0 6,9 ROE (%) ROCE (%) NSP B&SS.Last CMPR(OMXSPI&SS.Last) ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 VÄ R D ER IN G 2006A 2007E 2008E 2009E N YC KELD A T A KUR SUT VEC KLIN G P/E (x) M arknadsvärde (M SEK) 390 1vecka (%) -1,2 P/BV (x) 2,6 3,4 2,6 2,0 Enterprise Value (M SEK) 457 1månad (%) 5,8 EV/FCF (x) neg. 12,0 10,4 8,1 Nettoskuld (M SEK) 67,4 3 månader (%) -1,9 EV/Försäljning (x) 0,7 0,7 0,6 0,5 Soliditet (%) 33,7 12 månader (%) 67,8 EV/EBITDA (x) 11,2 8,8 6,2 5,2 Antal aktier f utsp (m) 142 YTD (%) 59,4 EV/EBIT (x) 28,9 12,2 8,0 6,7 Antal aktier e utsp(m) mån högst 2,9 FCF. YIELD (%) neg. 9,8 11,2 14,5 Nästa rapportdatum mån lägst 1,4 14

15 Appendix II Känslighetsanalys DCF-värdering WACC Tillväxt i steady state Capex/Försäljning ,23 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,23 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 7,8% 4,06 4,24 4,44 4,69 4,99 7,8% 4,77 4,61 4,44 4,28 4,12 8,8% 3,49 3,61 3,75 3,91 4,09 8,8% 4,03 3,89 3,75 3,61 3,46 9,8% 3,05 3,13 3,23 3,33 3,46 9,8% 3,47 3,35 3,23 3,10 2,98 10,8% 2,69 2,76 2,82 2,90 2,98 10,8% 3,04 2,93 2,82 2,71 2,60 11,8% 2,41 2,45 2,50 2,56 2,62 11,8% 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 WACC EBIT-marg. WA CC EBIT-marginal Tillväxt ,23 4,0% 4,7% 5,4% 6,1% 6,8% 3,23 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 7,8% 4,04 4,24 4,44 4,65 4,85 7,8% 4,18 4,31 4,44 4,58 4,73 8,8% 3,38 3,56 3,75 3,93 4,12 8,8% 3,53 3,64 3,75 3,86 3,98 9,8% 2,89 3,06 3,23 3,40 3,57 9,8% 3,05 3,14 3,23 3,32 3,42 10,8% 2,51 2,67 2,82 2,98 3,13 10,8% 2,67 2,75 2,82 2,90 2,98 11,8% 2,22 2,36 2,50 2,64 2,79 11,8% 2,37 2,44 2,50 2,57 2,64 Tillväxt Capex/Försäljning ,23 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 3,23 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 2,57 2,73 2,89 3,06 3,25 4,0% 3,13 3,01 2,89 2,76 2,64 4,7% 2,73 2,89 3,06 3,24 3,44 4,7% 3,30 3,18 3,06 2,93 2,81 5,4% 2,88 3,05 3,23 3,42 3,62 5,4% 3,47 3,35 3,23 3,10 2,98 6,1% 3,04 3,21 3,40 3,60 3,81 6,1% 3,64 3,52 3,40 3,27 3,15 6,8% 3,19 3,37 3,57 3,77 4,00 6,8% 3,81 3,69 3,57 3,44 3,32 EB IT-marg. WA CC Källa: Remium Analys 15

16 Appendix III - Ägare Ägare ( ) Antal aktier Andel av kapital och röster Cresco Holdings APS ,0% Dunstar Investment Enterprises ,3% Ulf Wahlstedt ,2% Global Edge Capital ,9% EDV Investment Holdings ,8% Investment AB Kupand * ,2% Termania ,5% QLI ,4% EDV Nominees 3 Ltd ** ,2% Ragnar Axel Söderberg ,2% * Anders Wehtje (ledamot sedan 2004) ** Peter Bahrke (ledamot sedan 2006, ordförande) = Insider i NSP Holding AB 16

17 Disclaimer Denna analys är utgiven av Remium AB. Den information och de antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc som anges i rapporten är framtagen av Remiums analysavdelning och riktar sig uteslutande till Remiums kunder. Informationen i detta brev är baserat på källor som Remium anser vara tillförlitliga. Uppgifter i publikationen kan dock vara ofullständiga och felaktiga. Remium ansvarar inte för eventuella förluster till följd av att källorna inte är tillförlitliga eller på grund av felaktiga uppgifter. Bolaget ansvarar inte heller för informationens fullständighet eller riktighet. Medverkande analytiker äger inga aktier i Nordic Service Partners. 17

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer