HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk"

Transkript

1 HelpDesk Artologik HelpDesk är verktyget för dig som vill ha ett enkelt och lätthanterligt program för support och ärendehantering. Med Artologik HelpDesk hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns i organisationen utnyttjas ännu bättre. Artologik HelpDesk är ett enkelt och smart webbaserat program för ärendehantering. Webbaserat innebär att programmet bara installeras en gång, på en webbserver, och därigenom är tillgängligt för alla behöriga via en internetadress. På det sättet finns all information, till exempel kontaktinformation, e-postkorrespondens och tidigare lösningar, samlat på samma ställe och tillgängligt var användaren än befinner sig. HelpDesk anpassas efter organisationens specifika behov av ärendehantering med hjälp av bland annat egendefinierade rapportformulär, frågebank och standardsvar. Eftersom alla tidigare behandlade ärenden sparas i en sökbar databas, blir systemet dessutom smartare med tiden. När en lösning väl är sparad och publicerad kan vem som helst svara på frågan, inte bara experterna! Programmet innehåller också en FAQ där ni själva väljer vilka frågor och svar som ska få plats. I FAQ:n kan kunderna söka svar innan de registrerar ärendet till supporten. Detta innebär att kunderna snabbare kan få svar på sina frågor, och att belastningen på supportorganisationen minskar. Tack vare att Artologik HelpDesk är webbaserat är ni inte längre beroende av telefontider. Kunderna kan själva registrera sina ärenden via webben när det passar dem, vilket också ger mer tid över för supportpersonalen att bearbeta ärenden. Naturligtvis kan även supportpersonalen enkelt lägga in nya ärenden som mottagits på annat sätt. Sju fördelar med HelpDesk Ärenden riskerar inte att trilla mellan stolarna tack vare ett anpassningsbart påminnelsesystem. Eftersom systemet också är tillgängligt för kunder ökar tillgängligheten för kunden samtidigt som arbetsbelastningen minskar för dem som arbetar med supporten. Alla tidigare ärenden sparas i en databas som med tiden blir en stor kunskapsresurs. Alla ärenden och all kundkommunikation sparas, även e-postkorrespondens, och det är lätt att gå tillbaka och se vad som har blivit gjort och hur tidigare ärenden hanterats. HelpDesk anpassas för varje organisation med hjälp av frågeformulär, användarroller med mera. Flera rapportmöjligheter ger statistikunderlag för att förebygga support, till exempel genom att förbättra supportrutiner, anpassa produktutveckling och göra utbildningsinsatser. Tack vare att HelpDesk är webbaserat är det lätt att komma åt och arbeta med programmet, var i världen användarna än befinner sig. Det enda som behövs är internetuppkoppling och en webbläsare.

2 Arbeta i HelpDesk Det är enkelt att begränsa vilka som ska ha tillgång till HelpDesk. Programmet kan integreras med intranätet och även länkas till från en extern webbplats så att både kunder och personal enkelt hittar det. Alla användare loggar in, och ska kunden debiteras för support krävs ett identifierbart användarnamn. Har ni en publik HelpDesk där vem som helst ska kunna söka efter svar och ställa frågor, kan ett användarnamn för en anonym identitet användas och då lämnar kunderna själva de uppgifter som behövs för att den fortsatta kontakten. Registrera ärende Ett ärende kan registreras på flera olika sätt. Det enklaste är att kunden använder formuläret i HelpDesk och själv registrerar ärendet via webben. Ett ärende kan också registreras genom att det tas emot via till exempel telefon eller e-post av en operatör som i sin tur registrerar ärendet i systemet. Med hjälp av det formulär som skapats specifikt för objektet i fråga, samlas all information som är nödvändig för att kunna lösa ärendet in, direkt vid registreringen. Varje ärende får ett ärendenummer som både kund och supportpersonal kan använda för att spåra ärendet. Ibland kan det vara så att operatören direkt kan besvara en fråga, utan att några åtgärder behöver utföras, och då kan ärendet avslutas samtidigt som det skapas. På så sätt undviks extrajobb med att någon ska ta hand om ärendet, samtidigt som småärenden inte riskerar att glömmas bort i debiteringen. delegera ärendet till en annan operatör. Det är också möjligt att ta hand om ett ärende direkt från en annan operatör, om någon blir sjuk till exempel. Ärendelistan är enkelt redigerbar för varje operatör, så att han eller hon snabbt kan visa önskat urval av ärenden. När ett ärende har tagits om hand, är nästa steg att börja arbeta med det. Det som görs eller ska göras, till exempel en felsökning, dokumenteras i form av åtgärder. Listan över ännu inte utförda åtgärder blir till en arbetslista som är enkel att följa. Alla åtgärder som skapas, all kommunikation som sker mellan operatör och kund via e-post, och allt annat som hör ärendet till, sparas i ärendeformuläret och är tillgängligt direkt i verktyget. Operatören bestämmer i hur stor utsträckning kunden ska kunna följa ärendet, se åtgärder, prioritet med mera. Avsluta ärende När ett ärende är löst är det dags att skapa en lösning. Har svaret på frågan blivit sparat som standardsvar kan svaret infogas direkt i ärendeformuläret. Administratören skapar standardsvar på ofta återkommande frågor, vilket underlättar ärendehanteringen och leder till kortare handläggningstider. Lösningen dokumenteras och sparas i en databas, kunskapsdatabasen. När lösningen är skapad, avslutas ärendet och kunden får också ett meddelande om detta. I detta meddelande är det också möjligt att bifoga ärendebeskrivning, åtgärder och lösning. Ärendeprocessen avslutas med att operatören väljer om ärendet ska läggas till FAQ:n. I FAQ:n kan kunderna själva söka efter svar innan de registrerar ett ärende till supporten. Om ärendet ska läggas till i FAQ:n kan innehållet redigeras innan det sparas. Uppföljning HelpDesk innehåller en rad rapportmöjligheter och ärendestatistik. Rapporterna och statistiken kan användas för att förebygga support, förbättra rutiner och sätta in nödvändiga informations- eller utbildningsinsatser. Ta hand om och delegera ärenden När ett ärende har registrerats i HelpDesk blir det synligt i ärendelistan. Administratören kan också se till att de operatörer som kan ta hand om ärendet meddelas via e-post. Operatören kan välja att ta hand om ärendet eller

3 Rollerna i HelpDesk Alla som ska vara inne i HelpDesk för att söka svar, skapa ärende eller handlägga ett ärende, måste logga in i programmet. Varje användare har en av sex användarroller vars behörigheter styrs av administratörens inställningar. Tre av användarrollerna är externa roller och tillhör kunderna som får support och tre är interna roller som tillhör supportpersonalen som hanterar ärenden och de som administrerar systemet. Externa roller Anonym användare: En roll som gör det möjligt att anonymt söka i FAQ:n samt registrera nya ärenden. Om en anonym användare registrerar ett ärende behöver kontaktuppgifter lämnas för den fortsatta kontakten samt eventuell fakturering. Organisationsadministratör: Även organisationsadministratören är en kund som kan registrera ärenden. Organisationsadministratören kan också administrera användar- och organisationsuppgifter inom den egna organisationen, samt se alla organisationens ärenden. Interna roller Telefonoperatör: En person inom supportorganisationen som tar emot ärenden via telefon/fax/e-post och sedan registrerar dem via webben. Telefonoperatörer har också rättighet att se samtliga ärenden, och kan därigenom informera kunder om ett ärendes status, eller hjälpa dem att söka lösning. Administratör: En person som administrerar alla uppgifter och behörigheter i HelpDesk. Administratören skapar objekt, lägger till och tar bort och frågor och standardsvar i ärendeformulär, skapar prioriteter, konfigurerar e postinställningar samt gör inställningar för behörigheter. Det är administratören som lägger upp nya användare och väljer vilken roll varje användare skall tilldelas och därmed också vilka rättigheter de skall ha att skapa, ändra och se uppgifter i HelpDesk. Organisationsanvändare: En användarroll med identifierbart användarnamn. Kan vara en kund eller annan person som ska kunna registrera ärenden i HelpDesk. Organisationsanvändaren kan också söka i FAQ:n efter svar. Ärendeoperatör: En person inom supportorganisationen som tar emot, åtgärdar och delegerar ärenden som kommer in till HelpDesk. Ärendeoperatörer har tillgång till all sparad information i databasen. Administratörens roll Administratören har huvudansvaret för verktyget och bygger upp grundstrukturen innan HelpDesk börjar användas. Det är administratören som skapar objekt, det som organisationen ger support på, och knyter dem till kunder och supportpersonal. Administratören är också ansvarig för att frågor och standardsvar knyts till objekten. En annan sak som administratören är ansvarig för är att skapa prioriteter och därefter bestämma kundernas behörigheter när det gäller prioriteter. Det kan vara om kunden ska ha rätt att se prioriteten, själv sätta prioritet när ett ärende registreras, eller kanske vara tvungen att sätta prioritet. Några av administratörens uppgifter: Lägga till användare, objekt och organisationer Skapa ärendeformulär för varje objekt i systemet Formulera frågor till ärendeformuläret Ställa in när och till vilka personer påminnelser ska sändas Formulera standardsvar Anpassa texter och begrepp som används i programmet till den egna verksamheten Skapa ett för verksamheten skräddarsytt prioritetssystem Ta fram rapporter och statistik Konfigurera e-postinställningar

4 Systemet som anpassar sig Det är administratören för varje organisation som bygger upp strukturen i HelpDesk, och det är därför möjligt att anpassa programmet till många olika slags verksamheter. HelpDesk passar lika bra till små organisationer med små volymer av ärenden att hantera och med bara ett fåtal personer som arbetar i verktyget som till stora komplexa strukturer med ärendehantering i flera led med personal utspridda över hela världen. Passar olika typer av support HelpDesk går bra att använda till olika typer av support och ärendehantering. I dagsläget används programmet till allt från IT-support till hantering av personalfrågor. Eftersom administratören är den som strukturerar programmet efter den typ av ärendehantering som ska utföras är det från grunden möjligt att anpassa systemet, till exempel genom att lägga upp objekt, formulera ärendeformulär och supportstruktur. HelpDesk är därför lika anpassningsbart och flexibelt som ett skräddarsytt program. Kunskapsdatabas och FAQ I HelpDesk finns både en kunskapsdatabas och FAQ (Frequently Asked Questions) för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna spara all kunskap direkt i verktyget så att den är lättåtkomlig för både personal och för kunder. Kunskapsdatabasen och FAQ: n gör det möjligt att dra nytta av tidigare lösningar. Smartare med tiden Tack vare att alla svar sparas och blir sökbara, får supportpersonal och kunder hela tiden tillgång till mer och mer färdiga svar och det går på så sätt snabbare att hitta svar till ärendena. Kunskapsdatabas I kunskapsdatabasen sparas alla lösningar. Kunskapsdatabasen är platsen där ärendeoperatörer och administratörer kan söka för att hitta lösningar till ärenden när det registreras eller under tiden som ett ärende bearbetas för att se om det redan finns en lösning till liknande ärende. FAQ När ett ärende avslutas kan operatören välja om lösningen ska sparas i FAQ:n eller inte. FAQ:n är öppen för kunder att söka i innan de registrerar ett ärende och kan därför avlasta supportpersonalen men även ett sätt att underlätta för kunden att själva hitta lösningen. Det är även möjligt att skapa ärenden direkt för FAQ:n. Det är möjligt att skapa olika FAQ-listor för olika kundorganisationer så att varje lista endast innehåller ärenden som är aktuella för just de kunderna. Denna inställning kan också vara bra ur sekretessynpunkt när kunder inte ska kunna se varandras ärenden.

5 Uppföljning och utvärdering - rapporter Artologik HelpDesk har flera inbyggda rapportgeneratorer för att det ska vara enkelt att ta ut statistik för uppföljning och utvärdering av ärendehanteringen. Med hjälp av rapporterna kan sedan support förebyggas, utbildningsinsatser sättas in där de behövs och bemanningen planeras så att den fungerar mest resurseffektivt. Rapporterna genererar statistik både över ärenden och över själva hanteringen av dem. Hanteringstid I rapporten Hanteringstid är det möjligt att se statistik angående ärendenas hanteringstid, hur lång tid varje ärende har tagit samt hur stor andel av ärendena som lösts inom en viss tid. Tiden kan beräknas från registrering till avslut, från registrering till det tas om hand av supportpersonalen, eller från att det tas om hand till avslut. Rapporten kan genereras med eller utan hänsyn till supportens öppettider och egendefinierade tidsintervaller. Volym/Kund Med hjälp av rapporten Volym/kund kan statistik över mängden support per kund eller kunder tas fram. Det är möjligt att göra såväl övergripande rapporter som att specificera urvalet ända ner till prioritetsnivå. Rapporten Volym/kund är ett perfekt verktyg för att se vilken kund som genererar mest support och på det sättet kunna sätta in nödvändiga utbildningsinsatser för att få ner supportvolymen. Ärendelista Tack vare rapporten Ärendelista är det möjligt att skriva ut eller exportera önskad information från ärendelistan. Det kan till exempel vara vilka ärenden som en viss ärendeoperatör har bearbetat och avslutat den senaste månaden eller vilka supportfrågor ett visst objekt skapar. Denna rapport är en ovärderlig hjälp i arbetet att förbättra rutiner och förebygga support. Ärendevolym Ärendevolymrapporten hjälper till att ta fram statistik över när belastningen är som störst på supportorganisationen. Information om när flest ärenden kommer in, under ett dygn eller en månad, ger stor hjälp när det kommer till att planera bemanning. Den här rapporten hjälper helt enkelt till att strukturera upp arbetet.

6 Programfunktioner Ärendeformulär Objektspecifika frågor Möjligt att göra frågor obligatoriska Objektspecifika standardsvar All e-postkommunikation samlad Möjligt att bifoga fil till ärendet Ärendemottagning Kunden registrerar online Telefonmottagning via operatör E-postmottagning via operatör Möjlighet att lägga upp ny kund vid registrering Möjlighet att direkt avsluta ärende vid registrering Automatisk återöppning av stängt ärende vid inkommande e-post till ärendet Påminnelse vid nytt inkommet ärende Ärendelista Standardlistor, t ex Mina pågående ärenden Egendefinierade listor med önskat urval Inkommande e-post Mina pågående åtgärder (ej utförda) Ärendehantering Koppla flera kontaktpersoner till samma ärende Sätt prioritet Skicka e-post direkt från ärendeformuläret Dokumentera åtgärder Infoga standardsvar Delegera ärenden Allmänt Onlinemanual för olika roller Ärendelösning Kunder kan söka lösning i publik FAQ Supportpersonalen kan söka lösning i hela kunskapsdatabasen Standardsvar Möjligt att skicka samlad information till kund vid avlutande av ärende Tillgänglighet Global åtkomst till programmet Inloggningsstyrd access i programmet Tre interna behörighetsnivåer Tre externa behörighetsnivåer Rapporter Hanteringstid Ärendevolym i olika tidsperioder Volym per kund i olika tidsperioder Ärendelista med önskade rubriker Skapa rapporter med egna urval Rapportgenerator Administration Lägg upp e-postkonto Bestäm om e-postkvitto ska skickas Ange öppettider Ange vilka språk som används Ange välkomsttext på förstasidan Ange vissa programtexter Skapa prioriteter som ska användas Ange behörigheter för kunder och supportpersonal Objektadministration Skapa objekt Koppla objekt till operatörer Koppla objekt till kundorganisationer Skapa frågebank och koppla frågor till objekt Skapa standardsvar och koppla dem till objekt Organisationsadministration Skapa kundorganisationer Lägga in organisationsuppgifter Koppla organisationer till objekt Användare Lägga upp användare på supportsidan och kundsidan Importera användare från textfil Tilldela roller Ange vilka objekt varje ärendeoperatör ger support på Sök lösning Enkel sökning, sök med fritext Avancerad sökning, gör önskade urval i sökningen Med HelpDesk kan vi lägga tiden på det som är väsentligt; att lösa problemen, istället för att lägga tid på att ta emot dem. Henriette Jareklew Landskrona kommun

7 Extrafunktioner som plug-in Ännu ett sätt att anpassa HelpDesk till varje organisations speciella förutsättningar är att bygga på programmet med någon av de tilläggsfunktioner som finns. Dessa tilläggsfunktioner kommer som plug-in och installeras snabbt och enkelt integrerade i huvudprogrammet. Komplettera med de funktioner som kan hjälpa just er ärendehantering att bli ännu bättre och effektivare! HD-Advanced - Avancerad ärendehantering HD-Advanced är tilläggsfunktionen för organisationer med en komplex supportorganisation som vill effektivisera supportlinjerna. I HD-Advanced är det bland annat möjligt att delegera ärenden i flera nivåer, hantera SLA, klassificera ärenden, skapa standardärenden samt koppla ihop ärenden som har samma orsak. Allt för att resurserna ska kunna utnyttjas ännu bättre och att förenkla för både kunder och personal. I HD-Advanced kan supportorganisationen struktureras i flera nivåer. Detta är möjligt genom att dela in supportpersonalen i supportgrupper. Sedan bestäms hos vilken supportgrupp ett ärende ska hamna beroende på vilket objekt eller objektgrupp ärendet har, eller på vilken organisation eller organisationsgrupp ärendet kommer ifrån. Administratören bestämmer också delegeringsordningen mellan de olika grupperna. På detta sätt är det möjligt att skapa ett ännu mer strukturerat sätt att arbeta på där det är möjligt att öka servicegraden till kunderna samtidigt som belastningen minskar på supportorganisationen. SLA HD-Advanced innehåller möjligheten att administrera SLA (Service Level Agreement). Detta betyder att det i systemet är möjligt att lagra uppgifter om hur snart ett ärende måste behandlas för att det gällande avtalet ska uppfyllas. Det går också att sortera ärendelistan efter SLA-tiderna för att på så sätt få en bättre överblick över i vilken ordning ärendena bör bearbetas. Med SLA-hantering är det lättare att se till att organisationen verkligen håller de avtal som träffats. Standardärende Ett standardärende är en färdig mall för ofta förekommande ärenden. Standardärenden innehåller redan ärendebeskrivning och åtgärder och förenklar på så sätt både för kunden som inte behöver skriva in någon ärendebeskrivning och för operatören som kan börja arbeta efter en färdig åtgärdslista. I HD-Advanced är det också möjligt att använda ärendekopplingar där massärenden med samma orsak kopplas ihop. Flera ärenden kan då lösas, och kunderna meddelas, genom att endast lösa och avsluta huvudärendet. Slutkunder används om supportorganisationen blir kontaktad av återförsäljare som talar å en kunds vägnar och det ska vara möjligt att härleda både den ursprungliga kunden och återförsäljaren. Klassificeringen går till på det sättet att ett antal klassificeringsfrågor som visas på samtliga ärenden skapas. Detta för att klassificeringen ska kunna användas som urval i både rapporter och sökningar.

8 HD-Asset - Asset Management HD-Asset är vår modul för inventering som kan användas både som en plug-in till HelpDesk och som en helt fristående applikation! HD-Asset skapar möjligheter att smidigt få en överblick över datorer, program och licenser med mera i organisationen. Programmet är självklart webbaserat vilket gör till tillgängligt från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Fördelar med HD-Asset Se information om datorers komponenter och installerade program. Historik över gjorda ändringar, både hårdvara och mjukvara. Ha kontroll över licenser och var de är installerade. Schemalägg genomsökning av nätverket. HD-Asset kan också genomsöka skrivare, routrar och brandväggar med mera. Det är även möjligt att lägga till inventarier själv, sådana som inte kan genomsökas i nätverket, så att hela företagets inventarier kan hanteras i samma program. Självklart kan olika typer av rapporter om dina inventarier genereras. HD-Asset - Som plug-in eller fristående! HD-Track - Artikelregister Komplettera HelpDesk med ett artikelregister för att spåra vilka artiklar/ produkter varje enskild supportkund har! En artikel i registret kan vara allt organisationen ger support på; varor, tjänster, aktiviteter, personer, platser och mycket mer. Artikelregistret kan importeras till HelpDesk i XML-format. Kundernas omdömen om era produkter går att följa och på så sätt skapas en bra överblick över relationerna med varje kund. Kundrelationerna kan även vårdas genom utbildning och informationsinsatser. Informationen från rapporter och supportstatistik kan användas som underlag så att insatserna blir rätt riktade. Information från rapporter och supportstatistik kan användas som grund för utbildning/informationsinsatser. Kundernas omdömen om produkterna kan enkelt följas för en bra överblick över relationerna med varje kund. HD-Track skapar möjligheter för en överblick över alla de artiklar organisationen erbjuder support på, och det är därmed enkelt att utvärdera och effektivisera administrationen. Med hjälp av rapporterna kan supportavdelningens resurser organiseras utifrån de produkter som behöver mest support. Orsaken till frågor och problem som supporten hanterar illustreras detaljerat och statistiken kan användas för att styra produktutvecklingen mot att eliminera vanliga problem och förbättra de produkter som kräver mycket service. Det är enkelt att göra kopplingen mellan artiklar och kunder och på det sättet få en bra bild över kundernas supporthistorik. Fördelar med HD-Track: Överblick över alla supportartiklar vilket kan effektivisera administrationen. Enkelt att koppla artiklar till specifika kunder. Överblick över kundernas supporthistorik och möjlighet att se vilka artiklar som kräver mest support. Detaljerad bild över orsaken till frågor och problem som supporten hanterar. Enkelt att organisera supportavdelningens resurser utifrån de produkter som kräver mest support. Rapporter och supportstatistik kan användas för att styra produktutvecklingen och för att förbättra produkterna och eliminera vanliga problem.

9 HD-TIME - Loggar supporttiden Med HD-TIME är det möjligt att tidsregistrera i samma program som supporten sköts. HD-TIME är en koppling mellan HelpDesk och vårt tidsregistreringsprogram TIME som gör det möjligt att klocka ärenden och fakturera kunder på minuten. Tiden som lagts ner på ett ärende kan redovisas i detalj ner på minutnivå. I TIME är det sedan möjligt att ta fram faktureringsunderlag och fakturor. Tidsredovisningen sköts enkelt och smidigt direkt i ärendeformuläret eller direkt på en åtgärd. Det är också möjligt att, i ärendeformuläret, se hur mycket tid som är registrerad på ett ärende och på enskilda åtgärder. HelpDesk styr TIME HelpDesk är den applikation som styr. När en ny kund skapas i HelpDesk kommer uppgifterna att kopieras över till TIME och kunden kommer även att läggas upp där. Om den nya kunden kopplas till en befintlig kund kommer uppgifterna från HelpDesk att skriva över uppgifterna som finns i TIME för den valda kunden. I TIME är det även möjligt att välja om det ska skapas ett projekt per kundobjekt eller ett projekt per kund. TIME För att HD-TIME ska fungera behövs förutom HelpDesk och HD-TIME programmet TIME. TIME är precis som HelpDesk ett användarvänligt och webbaserat program. Läs mer om TIME på vår webbplats HD-LDAP - Katalogtjänst Med tilläggsfunktionen HD-LDAP förenklas administrationen och användarhanteringen. Tack vare HD-LDAP kan en användarmiljö med single-sign-on skapas i supportsystemet. Det betyder att inloggningen till Artologik kan integreras med inloggningen till Windows och att hela inloggningsproceduren därmed automatiseras. En koppling till katalogtjänst (Active Directory) gör att dubbeladministration kan elimineras då användaruppgifter hämtas och uppdateras automatiskt från registret. Det spelar ingen roll om information ändras eller läggs till i HelpDesk eller i något annat program som använder samma register. Informationen hämtas och uppdateras överallt! Konfiguration Konfigureringen görs via ett gränssnitt dit endast en användare i systemet har tillgång. I gränssnittet ställs sökvägar och inloggningsuppgifter till datakällan in. Sedan definieras importkatalogerna, varifrån användarna ska hämtas. Det går att hämta användare från flera kataloger.

10 Generell programinformation, priser m m Tekniska krav Samtliga Artologikprogram är utvecklade för Windows, men kan anpassas till andra operativsystem. Hyr HelpDesk I första hand erbjuder vi dig att hyra våra produkter. Artisan har sedan 1995 erbjudit SaaS (Software as a Service) och har en högkvalitativ hostingtjänst. Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9%. Mer information på När du beställer en programhyra av oss levereras den samma dag som beställningen. I hyran ingår alla kostnader (licens, hosting, support och versionsuppgradering). Minsta hyresperioden är sex (6) månader och uppsägningstiden är tre (3) månader. Licens på egen server Du kan också köpa en licens och installera på egen server. Webbservern måste uppfylla följande krav: Server; Windows 2000/2003/2008 Webserverprogram: IIS 4 (eller senare), Apache Diskutrymme 500 Mb Databaser som kan användas är MS Access och MS SQL-server Storlekar HelpDesk finns i olika storlekar. Vilken storlek som passar er bäst beror på organisationen och dess komplexitet. Tillsammans hittar vi den storlek som passar era behov bäst. Light: För det lilla företaget eller en avdelning i en större organisation. Rekommenderad databas är MS Access. Högst två användare samtidigt. Standard: För det mindre företaget eller organisationen, eller en avdelning i en större organisation. Rekommenderad databas är MS Access och MS SQL-server. Högst fem användare samtidigt. Enterprise: För större företag och organisationer. Rekommenderad databas är MS SQL-server. Högst tio användare samtidigt. Extra användare kan köpas till Enterpriseversionen efter behov, säljs i 5-pack. HelpDesk är testat mot följande databaser: MS Access, MS SQL Server. Priser Kostnad för hyra Uppläggningskostnaden för HelpDesk är SEK/180 EUR. Priserna är hyra per månad. Hyresavtal SEK EUR Light: Standard: Enterprise: Extrapack: Köp av licens HelpDesk SEK EUR Light: Standard: Enterprise: Extra användare, 5-pack: Extra användare säljs endast till storleken Enterprise Serviceavtal, årsvis Light: Standard: Enterprise: Extrapack: Tilläggsfunktioner/Plug-in HD-Advanced SEK EUR Light: Standard: Enterprise: HD-LDAP Light: Standard: Enterprise: HD-TIME Light: Standard: Enterprise: HD-Track Light: Standard: Enterprise: HD-Asset Antal enh. SEK Light: Standard: Enterprise: Extrapack Extrapack Vid fler än enheter Extrapack Vid fler än enheter Serviceavtal tecknas till samtliga plug-in. Support och garanti Även om alla produkter i Artologik är enkla att använda kan det uppstå frågor. Om du stöter på problem som rör ditt program kan du alltid söka svar i FAQ:n i vår webbaserade HelpDesk på När du köper ett Artologikprogram har du alltid tolv (12) månaders garanti på programmet, räknat från fakturadagen, avseende utlovade programfunktioner. Detta innebär att du får hjälp med eventuella felaktigheter i programmen. Utöver detta kan du köpa serviceavtal där teknisk support och versionsuppgradering ingår. Serviceavtalet löper årsvis. Serviceavtal Alltid tillgång till den senaste versionen Fri tillgång till vår telefonsupport Fri tillgång till Artologik onlinesupport, interaktiv support via internet Fri hjälp via vår HelpDesk inom ett arbetsdygn Funktionsgaranti för utlovade programfunktioner Uppbytesgaranti till större licens, betala endast mellanskillnad Vill du veta mer? Är du intresserad av att testa programmet? Kontakta oss så lägger vi upp en gratis testplats till dig så att du kan prova HelpDesk i din organisation. På finns mer information. Självklart är du även välkommen att ringa, faxa eller skicka e-post direkt till oss på Artisan Global Media. Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Samtliga aktuella priser för våra tjänster och produkter se Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare Adress HK: Artisan Global Media, Vidéum, Växjö Tel: Fax: Internet: E-post: Försäljningskontor Oskarshamn Tel: Frankrike Tel: Tyskland Tel:

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Manual. Artologik HelpDesk. Tilläggsfunktioner version 3.4 HD-LDAP HD-Track HD-Advanced HD-TIME HD-Asset. Artisan Global Software

Manual. Artologik HelpDesk. Tilläggsfunktioner version 3.4 HD-LDAP HD-Track HD-Advanced HD-TIME HD-Asset. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik HelpDesk Tilläggsfunktioner version 3.4 HD-LDAP HD-Track HD-Advanced HD-TIME

Läs mer

Artologik HelpDesk. Nya funktioner, Version 4.2. Nya funktioner v.4.2

Artologik HelpDesk. Nya funktioner, Version 4.2. Nya funktioner v.4.2 Artologik HelpDesk Nya funktioner, Version 4.2 1 Innehåll Allmänt... 4 Tillåt ärendeoperatörer att översätta texter... 4 Fler filtreringsmöjligheter i frågeadministrationen... 4 Tillåt ärendeoperatörer

Läs mer

Manual. Artologik HelpDesk. Version 3.4 Med tilläggsfunktionen HD-Advanced. Artisan Global Software

Manual. Artologik HelpDesk. Version 3.4 Med tilläggsfunktionen HD-Advanced. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik HelpDesk Version 3.4 Med tilläggsfunktionen HD-Advanced Manual Artologik HelpDesk

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report Survey&Report Survey&Report är ett avancerat webbaserat program som gör det enkelt och roligt att skapa enkäter för utvärderingar och undersökningar. Datainsamlingen görs effektivt direkt på din webbsida

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Ärendehantering i S.O.S HelpDesk

Ärendehantering i S.O.S HelpDesk Ärendehantering i S.O.S HelpDesk Dom handläggare som är mobila får även sina ärenden via sms eller wap. De avslutar sedan ärendet på plats hos kunden och noterar direkt i S.O.S Online eller via sin waptelefon.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0 Version 2.0 Uppdateringsinformationen beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i vid uppdateringen. Version 2.0 Sida 2/12 Innehållsförteckning 1 Nyheter och förändringar i kundtjänstapplikationen

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Handbok för lokal administratör

Handbok för lokal administratör Handbok för lokal administratör ÄRENDEHANTERING I 1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTER 1 Innehåll Inledning... 2 Logga in... 2 Personliga inställningar... 3 Ändra signatur... 3 Aviseringar... 3 Inställningar för

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Frågor och svar WebCare

Frågor och svar WebCare Frågor och svar WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Ytterligare info finns i dokumentet Funktionsbeskrivning som finns länkad från WebCare samt

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

+46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se

+46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se +46 (8) 35 25 04 info@merbics.se www.merbics.se Merbics Avtalsregister Bevakar viktiga datum och ger Dig snabb åtkomst till avtalen. Avtal (exempel) Hyresavtal Leasing Telefoni Mobiltelefoni Serviceavtal

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Förändringar i v4 SR-3

Förändringar i v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Nya rapportfunktioner... 3 Nya funktioner för diagram... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering...

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer