SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus"

Transkript

1 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje M Ann-Christin V Eriksson Annika tacke FP Ann-Kristin Lindqvist Åsa K Björkmarker Björn vensson M Bo Frank M Camilla Albinsson KD Carin Högstedt V Carl-Olof Bengtsson Catharina Winberg M Charlotte D Holmström Emelie Öberg Eva Johansson C Eva-Britt vensson V Eva-Marie Rasmusson Gudrun Holmberg C Gullvi trååt Gunnar torbjörk Håkan Engdahl D Iréne Bladh M Jan Pyrell C Jenny amuelsson M Johanna Martin C Jon Malmqvist KD Kjell Olsson Lars Alm M 1(25)

2 Lars Edqvist Lena Wibroe Malin Lauber Marie-Louise Gustavsson Martin Edberg Denice igvardsson Neira Kahrimanovic Nils Fransson Ola Gustafsson Ola Löfqvist Ola Palmgren Oliver Rosengren Patricia Aguilera Per chöldberg Pernilla Tornéus Pierre Wiberg Pontus Kindenäs Pontus Nordfjell Rose-Marie Holmqvist ara Fransson igvard Jakopson ofia tynsberg Tobias Adersjö Tony Lundstedt Ulf Hedin Zinar Canpolat Cheryl Jones Fur MP M M MP FP M C M M D D M M MP M V MP Övriga närvarande Ersättare Lennart Adell Kind FP Abdi Elmi Mohamud Anton Dackenberg Martina Forsberg Hugo Hermansson Anna Zelvin KD Isik Yusuf Håkan Frizén V Örjan Mossberg V Anette Nerlie Anderberg 2(25)

3 Cecilia Lundin Danielsson Torgny Klasson FP Åza Brennander M Tjänstemän Justering Justerare Martin Fransson, sekreterare Bo Frank M Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Kommunkansliet den 20 oktober 2014 kl Justerade paragrafer Ajournering Underskrifter ekreterare Martin Fransson Ordförande Carl-Olof Bengtsson Benny Johansson Justerare Bo Frank Åsa Karlsson Björkmarker 3(25)

4 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Martin Fransson 4(25)

5 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 15 oktober ammanträdets öppnande 202 Justering av protokoll 203 Fastställande av dagordning 204 Föredragning av protokoll vid slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktige i Växjö perioden Val av ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning 206 Val av kommunfullmäktiges ordförande 207 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 208 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 209 Tider för kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under oktober, november och december Tider för kommunfullmäktiges sammanträdesdagar Form för kungörande av fullmäktiges sammanträdesdagar Anmälan av gruppledare Utdragsbestyrkande 5(25)

6 201 ammanträdets öppnande ammanträdet öppnas av Carl-Olof Bengtsson () som är tjänstgörande ålderspresident i kommunfullmäktige enligt 6 kap 16 kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning. Utdragsbestyrkande 6(25)

7 202 Justering av protokoll s beslut utser Bo Frank (M) och Åsa Karlsson Björkmarker () till justerare. Bakgrund ska utse två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen av protokollet äger rum den 20 oktober kl på kommunkansliet. Utdragsbestyrkande 7(25)

8 203 Fastställande av dagordning s beslut fastställer dagordningen. Utdragsbestyrkande 8(25)

9 204 Föredragning av protokoll vid slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktige i Växjö perioden Länsstyrelsen har överlämnat protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktigevalet för Växjö kommuns norra och Växjö kommuns södra valkrets, från och med den 15 september till och med den 22 september Till protokollet antecknas att för perioden för Växjö kommun valt till KOMMUNFULLMÄKTIGE LEDAMÖTER Valkrets Namn Parti Norra Nils Posse M N Anna Tenje M N igvard Jakobsson M N Catharina Winberg M N Anna Gustbée M N Ulf Hedin M N Lena Wibroe M N Anna Hultstein M N Benny Johansson M N Iréne Bladh M N Per chöldberg C N Andreas Håkansson C N Jan Pyrell C N Nils Fransson FP N Jon Malmqvist KD N ara Fransson N Ola Gustafsson N Malin Lauber N Gunnar torbjörk Utdragsbestyrkande 9(25)

10 204 fortsättning N Rose-Marie Holmqvist N Tony Lundstedt N Maria Carlsson N Ola Palmgren N Patricia Agiulera N Martin Edberg N Carin Högstedt V N Eva-Britt vensson V N Cheryl Jones Fur MP N Neira Kahrimanovic MP N Dennis Dioukarev D N Pontus Nordfjell D ödra Bo Frank M Oliver Rosengren M Pernilla Tornéus M Pierre Wiberg M ofia tynsberg M Jenny amuelsson M Lars Alm M Denice igvardsson M Andreas Ekman M Eva Johansson C archel Mohammad C Johanna Martin C Annika tacke FP Camilla Albinsson KD Åsa Karlsson Björkmarker Carl-Olof Bengtsson Eva-Marie Rasmusson Kjell Olsson Utdragsbestyrkande 10(25)

11 204 fortsättning Ann-Kristin Lindqvist Alf kogmalm Emelie Öberg Ola Löfqvist Gullvi trååt Anders Lindoff Ann-Christin Eriksson V Zinar Canpolat V Tobias Adersjö MP Lars Edqvist MP Håkan Engdahl D Pontus Kindenäs D ERÄTTARE Norra valkretsen och ödra valkretsen Moderata samlingspartiet Johanna Cronwall Björn vensson Andreas Lindström Pia Philipsson Karin Wirdheim Hannington Lubwama Cenneth Quick Jan Aschan Åza Brennander Centerpartiet Gudrun Holmberg Gunnar Elm Mia Gustafsson Utdragsbestyrkande 11(25)

12 204 fortsättning Folkpartiet Liberalerna Lennart Adell Kind Torgny Klasson Kristdemokraterna Olle andahl Anna Zelvin Arbetarepartiet ocialdemokraterna Marie-Louise Gustafsson Hugo Hermansson Nathalie Hall errate Yusuf Isik Cecilia Lundin Danielsson Anton Dackenberg Martina Forsberg Mohamud Abdi Elmi Anette Nerlie Anderberborg Jonas Ek Vänsterpartiet Örjan Mossberg Håkan Frizén Miljöpartiet de gröna Gunnel Jansson Erik Jansson verigedemokraterna Andreas jösten Charlotte Holmström Utdragsbestyrkande 12(25)

13 205 Val av ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning s beslut 1. utser följande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden : Ledamöter Oliver Rosengren (M) Iréne Bladh (M) Anna Gustbée (M) Eva Johansson (C) Johanna Martin (C) Cheryl Jones Fur (MP) Annika tacke (FP) Camilla Albinsson (KD) Malin Lauber () Gunnar torbjörk () Rose-Marie Holmqvist () Alf kogmalm () Patricia Aguilera () Ann-Christin Eriksson (V) Håkan Engdahl (D) Ersättare Pierre Wiberg (M) igvard Jakopson (M) Lena Wibroe (M) Andreas Håkansson (C) archel Mohammad (C) Lars Edqvist (MP) Nils Fransson (FP) Jon Malmqvist (KD) Ola Gustafsson () Maria Carlsson () Martin Edberg () Ann-Kristin Lindqvist () Eva-Marie Rasmusson () Zinar Canpolat (V) Pontus Nordfjell (D) 2. utser Oliver Rosengren (M) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden utser Malin Lauber () till vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden Utdragsbestyrkande 13(25)

14 205 fortsättning Yrkanden Bo Frank (M): utser följande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden : Ledamöter Oliver Rosengren (M) Iréne Bladh (M) Anna Gustbée (M) Eva Johansson (C) Johanna Martin (C) Cheryl Jones Fur (MP) Annika tacke (FP) Camilla Albinsson (KD) Ersättare Pierre Wiberg (M) igvard Jakopson (M) Lena Wibroe (M) Andreas Håkansson (C) archel Mohammad (C) Lars Edqvist (MP) Nils Fransson (FP) Jon Malmqvist (KD) utser Oliver Rosengren (M) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden Carin Högstedt (V): utser följande ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden : Ledamöter Ann-Christin Eriksson (V) Ersättare Zinar Canpolat (V) Åsa Karlsson Björkmarker (): 1. utser följande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden : Ledamöter Malin Lauber () Gunnar torbjörk () Rose-Marie Holmqvist () Alf kogmalm () Patricia Aguilera () Ersättare Ola Gustafsson () Maria Carlsson () Martin Edberg () Ann-Kristin Lindqvist () Eva-Marie Rasmusson () Utdragsbestyrkande 14(25)

15 205 fortsättning 2. utser Malin Lauber () till vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden Håkan Engdahl (D): utser följande ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden : Ledamöter Håkan Engdahl (D) Ersättare Pontus Nordfjell (D) Beslutsordning Ordförande Carl-Olof Bengtsson () frågar om yrkandena kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige antar desamma. Beslutet skickas till Valda ledamöter och ersättare Kommunkansliet Löneenheten Utdragsbestyrkande 15(25)

16 206 Val av kommunfullmäktiges ordförande s beslut utser Benny Johansson (M) till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Bakgrund Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium. Beslutsunderlag s valberedning har i 64/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Benny Johansson (M) till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Beslutet skickas till Benny Johansson Kommunkansliet Löneenheten Utdragsbestyrkande 16(25)

17 207 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande s beslut utser Carl-Olof Bengtsson () till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Bakgrund Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium. Beslutsunderlag s valberedning har i 65/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Carl-Olof Bengtsson () till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Beslutet skickas till Carl-Olof Bengtsson Kommunkansliet Löneenheten Utdragsbestyrkande 17(25)

18 208 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande s beslut utser Lena Wibroe (M) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Bakgrund Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa utgör kommunfullmäktiges presidium. Beslutsunderlag s valberedning har i 66/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utse Lena Wibroe (M) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Beslutet skickas till Lena Wibroe Kommunkansliet Löneenheten Utdragsbestyrkande 18(25)

19 209 Tider för kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under oktober, november och december 2014 Dnr K/2013:554 s beslut beslutar att hålla sammanträden: kl kl kl Reservationer Ledamöterna för ocialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för verigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund har i beslutat om sammanträdesdagar för oktober, november och december Yrkanden Ordförande Benny Johansson (M) med instämmande av Bo Frank (M): beslutar att hålla sammanträden: kl kl. 09: kl Åsa Karlsson Björkmarker () med instämmande av Eva-Britt vensson (V) och Håkan Engdahl (D): beslutar att hålla sammanträden: kl kl kl (Budgetsammanträde) kl Utdragsbestyrkande 19(25)

20 209 fortsättning Beslutsordning Ordförande Benny Johansson ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt det egna yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Benny Johanssons yrkande. Nej för bifall till Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. Omröstningsresultat beslutar enligt Benny Johanssons yrkande med 33 röster mot 28 röster för Åsa Karlsson Björkmarkers yrkande. e omröstningsbilaga 1. Beslutet skickas till För kännedom Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 20(25)

21 210 Tider för kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015 Dnr K/2014:553 s beslut beslutar att hålla sammanträden på följande dagar under 2015: Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Måndagen , kl Tisdagen , kl budget (heldag) Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Reservationer Ledamöterna för ocialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för verigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Förslag till sammanträdestider för 2015 har upprättats. Yrkanden Benny Johansson (M) med instämmande av Bo Frank (M): beslutar att hålla sammanträden på följande dagar under 2015: Tisdagen , kl Utdragsbestyrkande 21(25)

22 210 fortsättning Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Måndagen , kl Tisdagen , kl budget (heldag) Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Carin Högstedt (V) med instämmande av Åsa Karlsson Björkmarker () och Håkan Engdahl (D): beslutar att hålla sammanträden på följande dagar under 2015: Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Måndagen , kl Tisdagen , kl budget (heldag) Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Tisdagen , kl Beslutsordning Ordförande Benny Johansson ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt det egna yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Benny Johanssons yrkande. Nej för bifall till Carin Högstedts yrkande. Utdragsbestyrkande 22(25)

23 210 fortsättning Omröstningsresultat beslutar enligt Benny Johanssons yrkande med 33 röster mot 28 röster för Carin Högstedts yrkande. e omröstningsbilaga 2. Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Kommunkansliet Utdragsbestyrkande 23(25)

24 211 Form för kungörande av fullmäktiges sammanträdesdagar s beslut beslutar att kungörelsen med uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under skall annonseras på kommunens webbplats samt i ortstidningarna målandsposten och Växjöbladet Kronobergaren. Bakgrund Enligt kommunallagen 5:10 ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar som kungörelsen ska införas. Yrkanden Ordförande Benny Johansson (M): beslutar att kungörelsen med uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under skall annonseras på kommunens webbplats samt i ortstidningarna målandsposten och Växjöbladet Kronobergaren. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt det egna yrkandet. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunkansliet Kommunchefen (kommunikationschefen) Utdragsbestyrkande 24(25)

25 212 Anmälan av gruppledare s beslut noterar partiernas val av gruppledare enligt nedan: Parti Gruppledare Period Moderaterna Oliver Rosengren Centerpartiet Eva Johansson ocialdemokraterna Tony Lundstedt Vänsterpartiet Örjan Mossberg Miljöpartiet Cheryl Jones Fur Folkpartiet Annika tacke verigedemokraterna Håkan Engdahl Kristdemokraterna Jon Malmqvist Beslutet skickas till Gruppledarna Kommunkansliet Löneenheten Utdragsbestyrkande 25(25)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm

Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm Protokoll fört vid Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande Bo Kjellberg. Öppnande 2 Att såsom ordförande

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer