Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer EazyStock, en division inom Syncron.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock."

Transkript

1 Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron

2 Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar färdiga produkter som lagerförs för att säkerställa att de kan leva upp till kundens förväntningar när det gäller leveranser. Distributionsbranschen är sedan länge medveten om att en sänkning av lagerhållningen i färdigvarulager genererar besparingar. Då kapitalbindningen oftast är som störst i lager krävs en effektiv lagerstyrning för att uppnå varaktiga förbättringar av rörelsemarginalen och den totala lönsamheten. Utmaningen många små och medelstora företag står inför är att balansera möjligheten att sänka sina lagernivåer och samtidig uppnå förväntad servicegrad och leveransförmåga för att upprätthålla företagets tillväxt. Att sänka lagernivåerna för aggressivt kan ha en negativ påverkan på försäljningen och kväva tillväxten om servicegraden inte ligger i linje med kundernas förväntningar. I det omvända fallet när en hög servicenivå eftersträvas utan en gedigen lagerstyrning finns risken att priset blir högt i form av för stora lager vilka i värsta fall behöver skrivas av. Grossister, partihandlare och tillverkande företag som lagerför ett litet antal artiklar kan oftast styra sina lager genom att noga övervaka varje artikel och dess historiska försäljning. Verkligheten är dock annorlunda för många företag. De kan lagerföra hundra- eller tusentals artiklar som lagerhålls i ett eller flera lager. I denna komplicerade miljö är det svårt, om inte helt omöjligt, att uppnå en effektiv lagerstyrning utan systemstöd för lageroptimering. 30/30/30 regeln för lageroptimering är ett enkelt sätt för partihandlare, tillverkare och andra företag som lagerför artiklar att uppskatta fördelarna med att optimera sitt lager. Sida 1

3 Lageroptimering och effektivt underhåll av styrparametrar Lageroptimering handlar om att uppnå förväntad servicenivå till lägsta kostnad genom att automatisera prognostisering och uppdatering av lagerstyrningsparametrar (säkerhetslager, beställningspunkter och ekonomisk orderkvantitet) för att uppnå optimal lagerpåfyllnad. I grund och botten får du svar på frågorna När ska jag beställa? och Hur mycket ska jag beställa?. Mer specifikt innebär lageroptimering att man nyttjar företagets befintliga data i affärssystemet för att identifiera vad som ska lagerföras samt att ha en kontinuerlig uppdatering av lagerstyrningsparametrar för varje produkt i varje butik eller lager. Som grund ligger en bra prognostisering baserad på avancerade prognosmodeller som anpassas vart i livscykeln en produkt befinner sig. Efterfrågan förändras över tid, i enlighet med säsonger och trender, vilket betyder att styrparametrarna regelbundet måste uppdateras. Genom att eliminera det manuella arbetet att underhålla styrparametrarna kan företag kraftigt reducera sina lagernivåer samtidigt som leveransprecisionen kan upprätthållas eller förbättras. 30/30/30 regeln för lageroptimering är ett enkelt sätt för grossister, tillverkare och andra företag som lagerför artiklar att uppskatta nyttan med att optimera sitt lager. Resultatet kan variera för olika företag men oftast leder lageroptimering, med automatiserad varupåfyllning och prognostisering, till följande resultat: 30% mindre kapitalbindning - Ett företag som har 25 miljoner kronor bundet i lager kan minska det till 17,5 miljoner kronor. 30% högre servicegrad - Ett företag som har en leveransservice på 70% kan öka den till 91%. 30% ökning i administrativ produktivitet - Ett företag som investerar 10 mandagar per månad i prognostisering, lagerplanering, avrop eller beställningar kan minska det till 7 dagar. Även om alla tre komponenterna i 30/30/30 regeln för lageroptimering leder till en förbättrad lönsamhet är det en sänkning av lagernivån som är nyckeln till de mest betydande och förutsägbara kostnadsbesparingarna. Sida 2

4 Direkta effekter på lagerhållningssärkostnader Följande fem kostnadsslag påverkas när lagernivåerna sänks. Även om ytterligare kostnadsbesparingar kan kopplas till lagerhållningen är det endast de kostnader som är proportionellt rörliga med lagernivåerna som skall beaktas. Vissa kostnadsslag kommer nästan garanterat påverkas för varje krona lagervärdet reduceras. 1. Kapitalkostnader - Det enskilt största kostnadsslaget. Kapitalkostnaden för ett lager utgörs av räntekostnader för det kapital som är bundet i lagret. Hur stor besparingen blir är baserat på hur räntan sätts i företaget, låneränta eller kalkylränta. Om kalkylränta används ställs samma krav på avkastning som från alternativa investeringar, dvs runt 15% till 20% Inkurans Genom automatisk uppdatering av alla lagerstyrningsparametrarna genom hela produktlivscykeln minimeras risken för inkurant lager. Oftast ligger besparingen runt 6% till 10% av varuvärdet. Kostnader för värdeminskning - Nedskrivningen av lagervärdet är en mycket viktigt kostnadspost. Kostnaden som uppstår då överlagring sker innebär att varor tappar sitt värde mellan 3% till 6%. Lokal- och hanteringskostnader Beroende på företagets affärsmodell varierar detta kostnadsslag markant. Det är speciellt tydligt om ett företag utnyttjar tredjeparts logistik (3PL) då det kan vara lättare att frigöra lageryta och personalkostnader. Lokal och hanteringskostnader brukar utgöra 2% till 4% av varuvärdet. 5. Försäkringskostnader - Varierar beroende på lagervolymen och beror på hur försäkringsbolaget sätter sina premier. Genom att minska lagervolymen kan företag ofta sänka sina försäkringskostnader med 1% till 2% av varuvärdet som kan reduceras. Vid beräkning av lagerhållningssärkostnader beräknas oftast en total lagerhållningsfaktor uttryckt som en procentsats och ett värde motsvarande det lagervärde som artikeln har i lagerredovisningen, som till exempel dess standardpris. Lagerhållningsfaktorn delas upp i två delar, en policybestämd del som motsvarar kapitalkostnaden och en del som motsvarar övriga kostnadsslag. Sida 3

5 Låt oss ta en närmare titt på siffrorna Låt oss ta en snabb titt på kostnadsbesparingarna som kan realiseras genom minskning av lagernivåerna och tillämpa 30/30/30 regeln för lageroptimering. Som exempel, låt oss anta att ett företag har 25 miljoner kronor bundet i lager. Genom att införa system för lageroptimering skulle de kunna reducera sin kapitalbindning med 30% vilket motsvarar 7,5 miljoner kronor. De årliga kostnadsbesparingarna blir då: Lagerhållningssärkostnader Besparingspotential genom minskat lager Direkta kostnadsbesparingar/år Kapitalkostnader 15% till 20% tkr tkr Inkurans 6% till 10% 450 tkr 750 tkr Kostnader för värdeminskning Lokal- och hanteringskostnader 3% till 6% 225 tkr 450 tkr 2% till 4% 150 tkr 300 tkr Försäkringskostnader 1% till 2% 75 tkr 150 tkr TOTALT 27% till 42% tkr tkr För att vara tydlig, denna uppskattning av kostnadsbesparing baseras enbart på de kostnader som är proportionellt rörliga med lagernivåerna. Lageroptimering ger ytterligare fördelar : ökad försäljning genom högre servicegrad effektiviseringar genom minskad administration. Som tumregel kan man utgå ifrån att lagerhållningskostnaderna uppgår till ungefär 10 procent av det totala lagervärdet. Den del som motsvarar övriga kostnadsslag kan beräknas enligt följande: Årlig kostnad för lagerhållningssärkostnader exkl kapitalkostnaden Övriga Kostnadsslag = Årlig genomsnittlig förväntat kapitalvärde Sida 4

6 Börja med en dataanalys på ditt eget lagerdata Moderna, molnbaserade lageroptimeringslösningar innehåller funktionalitet som gör det möjligt att analysera och visualisera potentiella lagersänkningar baserat på företagets egna lagerdata, innan en implementation görs. Förväntad lagerutveckling över tiden även innan implementation av en lösning för lageroptimering bör företag kunna visualisera nuvarande lagernivåer samt det förväntade resultatet och affärsnyttan som uppnås efter införandet. Molnbaserade lösningar som EazyStock möjliggör denna typ av analys genom kostnadsfri test av systemet alternativt kostnadsfri dataanalys. Testmiljön sätts upp med din egna lagerdata (artikelinformation och historisk försäljningsdata) vilket laddas upp i systemet med hjälp av Excelmallar. En sådan analys kan normalt utföras med minimal insats och ger en snabb och tillförlitlig analys av nuvarande lagersituation och potentiella besparingar. Både grossister, partihandlare och verkstadsindustrin som använder EazyStocks beprövade funktionalitet gynnas vanligtvis av 30/30/30 regeln vilket innebär att de uppnår en 30 procentig förbättring av kapitalbindning i lager, servicegrad och administrativ produktivitet. När det gäller lagerstyrning i allmänhet, måste företag tänka i ett långsiktigt perspektiv hela tiden för det hjälper inte med kortsiktiga lösningar då marknadens efterfrågan ständigt förändras. Sida 5

7 Om EazyStock EazyStock är en molntjänst som hjälper för små och medelstora företag att sänka sina lagerrelaterade kostnader och öka servicegraden. EazyStock ersätter manuellt arbete och lagerplaneringen automatiseras. På så sätt blir prognostisering och lagerstyrning en lätt match. EazyStock fungerar med alla affärssystem. Dataöverföringen mellan affärssystemet sker antigen via ett integrerat gränssnitt eller genom Excelmallar. Med EazyStock är införandeprojektet enkelt, med EazyStock Professional kan företaget komma igång på mindre än en vecka. EazyStock är ett affärsområde inom Syncron som har levererat lageroptimeringslösningar i över 20 år. Syncron är har sitt huvudkontor I Stockholm och har ett partnernätverk bestående av både affärssystemleverantörer och installationskonsulter. Starta en kostnadsfri test av EazyStock genom att anmäla dig här: /testa-gratis Sida 6

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN Förord Norden är ett mycket intressant område för att identifiera trender, marknadskrafter och kundbehov som

Läs mer

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Finns det bara fördelar med just-in-time?

Finns det bara fördelar med just-in-time? Lagerstyrningsakademin.se Finns det bara fördelar med just-in-time? Stig-Arne Mattsson Av alla de begrepp som ryms inom logistikområdet torde med all säkerhet just-in-time vara den mest kända. Det finns

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer