IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Att surfa på samarbetsvågen. Att surfa på samarbetsvågen"

Transkript

1 IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att surfa på samarbetsvågen Partnerna bakom samarbetsfonden har haft ett antal framgångar, och samarbetet mellan KHIM, nationella immaterialrättskontor, användarorganisationer och internationella partner utökas hela tiden: Detta är ett verkligt aktivt program. Samarbetsfonden har en budget på 50 miljoner euro, och utgör tillsammans med KHIM:s konvergensprogram en ram inom vilken experter kan samarbeta med att ta fram en rad gemensamma lösningar när det gäller it-verktyg och immaterialrättslig praxis. Innehåll Att surfa på samarbetsvågen Samarbetet ventileras under en ny runda med lanseringsmöten. Konvergensprogrammet förgrenar sig Videosamtal med alla kontoren Att bemöta bedragarna Våra samarbetsparter Projektprofil Samarbetsfondsprojekt oktober 2011 December I en specialintervju berättar fondstyrelsens ordförande Lord Mogg för nyhetsbrevet IPC&C om vad samarbetsfonden har åstadkommit och vilka åtgärder som vidtas för att främja ett ännu större engagemang i projekten. F: Hur tycker du att samarbetsfonden utvecklas? S: Jag är oerhört belåten, men inte nöjd. Jag är belåten med att de nationella kontoren och användarna har ett sådant engagemang, men jag är inte nöjd, för det finns mycket kvar att göra. Vi har några projekt som har solida grundvalar och som går framåt, och vi gör åtskilliga framsteg på andra områden, men det återstår fortfarande mycket. F: Hur viktigt är det att projektet om programvaruarkitektur, TM XML och upphandling genomförs? S: Det här projektet har hanterats på ett väldigt bra sätt, och jag tror att det kommer till nytta. Det ger inte bara en bild av hur samarbetsfonden ska arbeta, utan också av hur de nationella kontoren utför sina uppgifter i praktiken och vad de kan behöva hjälp med. Jag vet att KHIM kommer att erbjuda den hjälpen när det behövs.

2 IP C&C cooperate and converge F: De som deltar i projekten använder ord som entusiasm och liknande när de beskriver stämningen i arbetsgrupperna. Stämmer det? S: Är det så förvånande att offentliganställda gör det? Ja, entusiasm och motivation tycker jag är den bästa beskrivningen. När man talar med projektledarna, som verkligen är entusiastiska, står det alldeles klart att det finns ett äkta engagemang. Människor säger att det finns någonting där regnbågen slutar, ett projekt som kommer att finansieras och genomföras ordentligt på medlemsstatsnivå. F: Är resultaten av senioritetsprojektet, som de första medlemsstaterna redan har börjat arbeta med, en av de saker som håller humöret uppe? S: Ja, detta är intressant, för jag tror att många befarade att senioritetsprojektet skulle skapa ständiga problem. Faktum är att det blev tvärtom: vi har ett konkret exempel på hur ett projekt som är mycket viktigt för användarna kan genomföras. om medverkan till att genomföra projekt, men detta är faktiskt enastående. F: Finns det en risk för att ni tar er vatten över huvudet när ni har så många som 400 möjliga genomförandeprojekt? S: Jag vill inte att någon ska tro att vi hävdar att alla ska göra allt. Det tror jag faktiskt inte att projektledarna här eller kontoret skulle klara. Min huvudpoäng är att kontoren måste granska alla projekt noga för att se till att de verkligen håller vad de har lovat om de säger att de ska genomföra projekt. Och vilket är mer intressant om de väntar för att se hur saker och ting utvecklar sig är det dags att kavla upp ärmarna. F: Men dörren är fortfarande öppen? S: Dörren är fortfarande helt öppen, och nykomlingarna får en klapp på axeln och är mycket välkomna. F: Hur viktigt är det att det framtida programvarupaketet, där verktyget för e-ansökan nu har lanserats, blir en framgång? S: Det är avgörande. Enligt våra aktuella uppskattningar kommer detta projekt att kosta 20 miljoner euro, vilket är hälften av fondens medel, så det här måste bli rätt. Det är viktigt både för små och stora kontor. Det är viktigt för små kontor eftersom det kan ge dem allt det de inte har råd med, och det är viktigt för stora kontor eftersom det inom denna mycket breda uppsättning projekt finns möjlighet att använda ett särskilt område för att förstärka deras egna, mer utvecklade system. Vi måste se till att det här blir rätt och levereras i tid. F: Hur engagerade är kontoren och användarorganisationerna i projektet? S: Om alla kontoren skulle genomföra alla projekt skulle vi teoretiskt ha fler än 400 genomförandeprojekt. Vi har redan omkring 219 beslutade genomföranden, och jag hoppas det blir fler. Vi har bett om mer definitiva besked 2 Om alla kontoren skulle genomföra alla projekt skulle vi ha fler än 400 genomförandeprojekt.

3 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Samarbetet ventileras under en ny runda med lanseringsmöten. I september träffades fler än 80 experter från alla EU:s medlemsstater och omkring 50 kollegor från KHIM under en vecka i Alicante, för att vid en rad möten följa upp pågående projekt och lansera det andra paketet med samarbetsfondsprojekt. Det är som om vi hade skapat ett nytt immaterialrättskontor för EU. Om användarna inte använder systemet är det ingen idé att ha det. António Campinos Ordförande Inledande möten genomfördes om det framtida programvaruprojektet, den gemensamma undersökningen av användarnas belåtenhet, den gemensamma samtalscentralen, den gemensamma porten för programvaror och två tillsynsrelaterade projekt. KHIM:s ordförande António Campinos säger i en kommentar att det veckolånga evenemanget bara var toppen av ett isberg. Omkring 200 personer är redan engagerade i samarbetsprojekt på ett eller annat sätt, och de kommer att bli betydligt fler nästa år. Det motsvarar ett medelstort immaterialrättskontors arbetsbörda, säger han. Bob Weston CNIPA Bob Weston deltog för CNIPA:s räkning för att ge ett användarperspektiv på e-ansökanprojektet. Han framhöll vikten av att ha ett system som är tillräckligt flexibelt för att lätt kunna hanteras av olika användarkategorier. Jag är den enda av företrädarna för 14 nationella kontor som är användare, så jag ser det som min uppgift att försöka se till att förslagen blir användarvänliga. Om användarna inte använder systemet är det ingen idé att ha det, säger Weston. Användarna måste komma till tals. Problemen är mycket likartade i hela EU. Under samarbetsevenemanget i Alicante hölls också uppföljningsmöten för projekten kvalitetsnormer och e-lärande som lanserades i januari, samt om det banbrytande projektet Search Image. En av höjdpunkterna bland paket 2-projekten var lanseringen av det framtida programvaruprojektet och det gemensamma verktyget för e-ansökan. Michael Schaeffer GRUR 3 3

4 IP C&C cooperate and converge Ett annat projekt som börjar komma i gång är den gemensamma undersökningen av användarnas belåtenhet. Michael Schaeffer från den tyska immaterialrättsorganisationen GRUR säger att han anser att detta är ett av de viktigaste projekten, eftersom det fortfarande finns stora skillnader mellan immaterialrättskontoren. Vi har en harmoniserad varumärkeslag, men vi borde också ha ett harmoniserat sätt att hantera ansökningar om varumärken och invändningar och se till att det finns en konsekvens, samt verktyg som ger alla kontor en chans att komma upp till samma nivå. Den här undersökningen av användarnas belåtenhet är ett bra sätt att hjälpa dem att nå denna nivå, säger Schaeffer. Jag tycker att vi är mycket lyckligt lottade som har medel att förbättra vår bransch och immaterialrätten i EU. Cristina Bercial ECTA Cristina Bercial från ECTA ingår i kvalitetsgruppen, som försöker införa kvalitetsnormer som alla nationella kontor ska tillämpa. Jag tycker att vi är mycket lyckligt lottade som har medel att förbättra vår bransch och immaterialrätten i EU i dagens ekonomiska situation. Jag är involverad i ett annat projekt också, det gemensamma verktyget för jämförelser mellan varor och tjänster. Jag tycker att de nationella kontoren är mycket lyckligt lottade som har tillgång till dessa verktyg och kan förbättra sitt beslutsfattande. Det kommer givetvis att underlätta för användarna, och besluten kommer att bli mer förutsägbara, vilket kommer att bidra till att harmonisera immaterialrätten i alla länder. Det är det som är syftet, så jag tycker att det är mycket bra, säger hon. Jag tror att kontoret här i Alicante har en roll att spela. John Taylor GD Skatter och tullar Det andra paketet med samarbetsfondsprojekt innehåller också två genomföranderelaterade projekt. På det området finns det många olika intressenter, däribland GD Skatter och tullar, som övervakar tullen. John Taylor från GD Skatter och tullar säger att det i dag finns lagbestämmelser som gör att tullen kan agera på grundval av information från rättighetsinnehavare och kvarhålla varuleveranser på eget initiativ om den inte vet vem rättighetsinnehavaren är. Han varnar dock för att utvecklingen hela tiden går vidare, vilket gör att det är avgörande att ha bra verktyg för it-stöd och databaser, och på det området anser han att KHIM har en roll att spela. 4

5 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Kampen mot förfalskningar tar aldrig slut. Varumärkesförfalskningar... är nu ett allvarligt hot mot vår ekonomi och vår hälsa. Marie Laure Bonnafous L Oréal Marie Laure Bonnafous, som representerade L Oreal, säger att förfalskning och piratkopiering blir allt vanligare, vilket gör att det är mycket viktigt att KHIM, de nationella kontoren och tullen samarbetar. Det tar nog aldrig slut. Förfalskarna ligger alltid steget före oss. De hittar ständigt nya sätt att kringgå alla regelverk vi inför för att stoppa dem. Det sprids från region till region och drabbar inte bara stora företag, utan förstås också små, säger hon. Jag anser att KHIM har den kunskap och den kapacitet som krävs för att fungera som ett komplement till det som redan finns på marknaden eller internt: en del företag har ju redan egna verktyg för bekämpning av förfalskningar. Det som är bra med KHIM är att de har en databas där man kan hämta och identifiera gällande rättigheter som kan ligga till grund för att föra talan, fortsätter hon. Gianluca Scarponi Italienska enheten för bekämpning av varumärkesförfalskning Gianluca Scarponi håller med. Han förklarar att det italienska kontoret, som också ansvarar för att bekämpa förfalskning, redan har skapat ett verktyg för insamling av uppgifter från den italienska polisen. KHIM-projektet ligger steget efter vårt projekt. Vi inriktade oss bara på toppen av isberget, det vill säga de förfalskade varor som redan har beslagtagits. Men KHIM-projektet är viktigare och mer ambitiöst, eftersom strävan är att förutspå trender inom förfalskning och piratkopiering med hjälp av uppgifter från företag, säger han. Så den är verkligen ett centralt verktyg, som tillsammans med de andra beståndsdelar som vi håller på att diskutera kan öka synergieffekterna mellan de olika berörda parterna, varumärkesägarna å ena sidan och tullen och de rättsliga myndigheterna å den andra, säger hon vidare. 5

6 IP C&C cooperate and converge Konvergensprogrammet förgrenar sig Efter den första internationella konferensen inom ramen för konvergensprogrammet i Alicante tidigare i år har diskussionerna fortsatt om hur man ska kunna utvidga arbetet till fler områden som kan tänkas ha en betydande inverkan på användarna. I det nya konvergensprogrammet planeras sammanlagt fem projekt. Dessa har valts ut på grund av att de kan genomföras på relativt kort tid, utan lagstiftning, och eftersom de kommer att medföra betydande fördelar för användarna. F: Projektet om klassrubriker anses vara ett av de svårare. Hur går det med det? S: Projektet om klassrubriker har en lång historia. De olika förfarandena har diskuterats många gånger tidigare utan att man har kommit fram till någon gemensam ståndpunkt, och detta har gjort den här frågan ganska laddad. Svårigheten med detta projekt ligger i att inte förirra sig in i diskussioner om vad olika parter har ansett tidigare, utan att gå vidare och tillsammans, som grupp, försöka komma fram till en gemensam strategi. Det här nya sättet att se på saken har skapat en hel del goodwill och en mycket konstruktiv anda. Detta förstärktes till och med när det stod klart att vi kan hitta en lösning på klassrubriksproblemet genom att bygga vidare på det arbete som redan har gjorts i ett annat konvergensprojekt, nämligen projektet om harmonisering av klassificeringar. För närvarande pågår två projekt: det ena handlar om att försöka komma fram till en gemensam tolkning av behandlingen av klassrubriker i varumärken, och det andra om att harmonisera klassificeringen av varor och tjänster. Ytterligare tre projekt har beslutats: 6 Absoluta grunder för att inte godkänna figurmärken. Skyddets omfattning när det gäller andra färger på svartvita märken. Relativa grunder för avslag med hänvisning till risken för förväxling när det gäller icke särskiljande beståndsdelar hos varumärken. I en intervju för nyhetsbrevet IPC&C beskriver konvergensprogrammets chef Dennis Scheirs hur man hoppas att projekten kommer att utvecklas. F: Vilken är den huvudsakliga tanken bakom konvergensprogrammet? S: Den huvudsakliga tanken bakom konvergensprogrammet är att komma till rätta med onödiga skillnader mellan förfaranden, för att förstärka skyddet för varumärken och formgivningar i Europa. Fem projekt har valts ut på grund av att de kan genomföras på relativt kort tid. F: Vilka påtagliga resultat kommer användarna att se? S: Projektet kommer att resultera i ett gemensamt förfarande för alla deltagande kontor. För användarna betyder det att tolkningen av det han eller hon registrerar blir oberoende av var det registreras. Därigenom minskar den rättsliga osäkerheten, och den rättsliga förutsägbarheten ökar. F: Här försöker vi av naturliga skäl ägna oss åt projekt som vi kan komma överens om, och där det inte krävs någon lagstiftning. Men vad händer om det inte är helt givet om lagstiftning behövs eller inte när projektet påbörjas? S: Konvergensprojekten avser områden där det inte finns några rättsliga hinder. Där kan således så många kontor som möjligt göra överenskommelser och i princip ha rättsliga möjligheter att tillämpa förfarandena i fråga. De deltagande kontor som har uttryckt en vilja och en avsikt att införa ett överenskommet förfarande men som stöter på rättsliga hinder kan lägga införandet av förfarandet på is tills dessa hinder har undanröjts. Därigenom har alla kontor möjlighet att delta aktivt i utformandet av nya förfaranden.

7 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Videosamtal med alla kontoren Därför investerar kontoret i att uppgradera utrustningen hos de nationella immaterialrättskontoren när så behövs, så att partner i olika medlemsstater kan kommunicera med varandra och med KHIM vid virtuella möten. Det finns tre olika situationer: De kontor som redan har videokonferensutrustning för extern kommunikation får kompatibiliteten hos sina system kontrollerade och eventuella säkerhetsproblem åtgärdade. Kontakterna med de nationella kontoren och användarorganisationerna ökar hela tiden, och det är inte alltid praktiskt möjligt att träffas i verkliga livet. Vi kallar alla intressenter ungefär var sjätte vecka, och det är helt klart bättre att kunna se varandra i ansiktet, även om det är via skärmar! Där det enbart finns utrustning för internt bruk är det tänkt att nya anslutningar som stöder konferenssamtal med flera olika kontor i andra medlemsstater ska skapas med KHIM som värd. Och till de kontor som inte har någon videokonferensutrustning alls i dagsläget kommer KHIM att tillhandahålla kompatibla system med alla erforderliga kopplingar. Detta är ett utmärkt initiativ som kommer att underlätta en hel del för oss och vara till stor hjälp med att samordna alla projekten, så vi hoppas att alla kommer att nappa på erbjudandet, säger Simon White. Från skärm till skärm Eftersom avstånden är långa och det kostar tid och pengar att resa är det inte alltid möjligt för projektpartnerna att samlas i samma rum. En del av kommunikationen kan skötas via e-post och telefonsamtal, men moderna videokonferenser är också ett utmärkt alternativ till konventionella möten. Kontakterna med de nationella kontoren och användarorganisationerna ökar hela tiden, och det är inte alltid praktiskt möjligt att träffas i verkliga livet. Vi kallar alla intressenter ungefär var sjätte vecka, och det är helt klart bättre att kunna se varandra i ansiktet, även om det är via skärmar! säger Simon White, som är programchef för samarbetsfonden. Detta är ett utmärkt initiativ som kommer att underlätta en hel del för oss och vara till stor hjälp med att samordna alla projekten, så vi hoppas att alla kommer att nappa på erbjudandet. 7

8 IP C&C cooperate and converge Att bemöta bedragarna Den oroväckande ökningen av antalet betalningskrav för tjänster som inte begärts som skickas till användare av olika typer av inofficiella kataloger eller register är ett gemensamt problem som immaterialrättskontoren och användarna måste ta itu med gemensamt. Några av de här kraven är rena bedrägerierna och andra är avsedda att vilseleda. Under det senaste året har KHIM utfört en omfattande granskning av problemet och har hittat ett antal fall av missbruk. Dimitris Botis arbetar på KHIM:s avdelning för internationellt samarbete och rättsliga frågor. Han säger detta: Missbruken omfattar vilseledande användning av registerkontorens logotyper, annonsering av förvillande likartade tjänster och fakturering av tjänster som har levererats till men aldrig beställts av företagen. KHIM har som ett svar på detta förbättrat och uppdaterat informationen på sin webbplats om dessa bedrägerier eller försök till bedrägerier och infört varningar i svarsbreven påminner starkt om att vara internkonsult och specialist, där man också får kunskaper om immateriella rättigheter. Tidigare i min karriär arbetade jag som konsult, så rollen känns bekant. Jag har en examen i dator- och systemvetenskap från Stockholms universitill dem som ansöker om gemenskapsvarumärken. Skrivelser har också skickats till några av de skyldiga företagen, och kontoret undersöker möjligheterna att vidta ytterligare rättsliga åtgärder. En wiki med begränsat tillträde har också inrättats. KHIM:s analyser antyder emellertid att det krävs effektiva, samordnade åtgärder som helst bör inkludera EU:s institutioner och samtliga immaterialrättskontor, inte bara dem inom EU, samt användarföreningar. Åtgärderna skulle kunna omfatta att upprätta och offentliggöra heltäckande svarta listor över de företag som håller på med denna typ av aktiviteter, att inrätta en het linje för rådgivning och att offentliggöra information om lyckade motåtgärder för att avskräcka potentiella bedragare och lyfta fram framgångarna i arbetet. En heltäckande lösning med stöd av det europeiska nätverket för varumärkes- och formgivningskontor erbjuder bäst möjligheter att utrota detta beteende, säger Botis. Våra samarbetsparter Cirka 120 experter från de nationella kontoren och användarföreningarna deltar i arbetsgrupper om olika projekt som finansieras av samarbetsfonder eller konvergensprogram. Det är en riktig arbetsgemenskap, men på grund av projektens internationella natur kan det ibland vara svårt att ge alla namnen ett ansikte. I den andra artikeln i vår artikelserie tar vi en titt bakom ytterligare ett av dessa imponerande cv:n för att försöka lära känna några av våra kollegor lite bättre. Helena Fägerström Användbarhetsexpert Patent- och registreringsverket Hur länge har du arbetat för det svenska kontoret? Jag har arbetat på det svenska Patent- och registreringsverket sedan Rollen som användbarhetsexpert 8

9 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) tet. Mitt specialområde var samspelet mellan människa och dator. De val jag gjorde under min studietid har visat sig vara de rätta för mig, även om de var långt ifrån vanliga på den tiden. Men det har gett mig en karriär som jag alltid har uppfattat som både fascinerande och utmanande. Bor du i Stockholm? Jag bor strax utanför Stockholm med min man och våra båda söner, 10 och 8 år gamla. Det är en perfekt kombination av att vara nära naturen och Stockholms vackra skärgård, samtidigt som det är nära till centrum. Vi bor också nära en skidanläggning, vilket passar perfekt eftersom slalomåkning är pojkarnas favoritidrott. Mitt arbete omfattar många projekt vid Patent- och registreringsverket. Det rör sig om allt från interna program och applikationer för interna användare till externa onlinetjänster för våra kunder. Vad gör du på fritiden? Jag tycker om att gå på konst- och designutställningar, och jag är också en stor musikälskare. En gång i veckan går jag på en danskurs, något som jag verkligen prioriterar. Stilen är ett slags show- eller jazzbalett. Jag gillar också att jogga, helst i skogen. Lyckligtvis finns det en stor skog nära villan där vi bor. En del av fritiden tillbringar jag också med pojkarna när de har sina aktiviteter, till exempel tennislektioner. Vilken är din favoritdestination för semestern? Minst en gång per år åker vi på skidsemester, nuförtiden helst i de svenska fjällen där jag också brukar vandra på sommaren. Den svenska sommaren är vacker med långa, ljusa kvällar. Därför semestrar jag ofta i mitt eget land. Jag tycker också om att simma i havet och sola. Inte så långt från Stockholm finns skärgården som ger möjlighet till härligt båtliv och har massor av småöar att upptäcka. Jag tycker också om att besöka Gotland med medeltidsstaden Visby, mängder av stränder och, vilket är en speciell favorit, ön Fårö som har en unik karaktär och fantastiska färger. Mitt intresse för design och arkitektur gör att jag gärna tillbringar kortare ledigheter i en stad där man kan hitta konst och sådant som har kulturellt och historiskt intresse, parker och vacker arkitektur. Helst någonstans där det finns gott om trevliga kaféer och charmiga restauranger och barer. Förra gången valde jag Rom, som var perfekt för en weekend. Vad vill du rekommendera de kollegor som besöker Stockholm när det gäller sevärdheter? Det finns mycket jag skulle vilja rekommendera en besökare. En trevlig utflykt, framför allt på sommaren, är att ta båten från stan till de små Fjäderholmarna, där det finns gott om restauranger och många platser där man kan ha picknick. Den lilla utflykten ger också en föraning om hur mycket det finns att se i vår berömda arkipelag. Om man vill kan man äta middag senare och ta båten tillbaka till stan. Jag skulle rekommendera Söder eller Slussen där det finns gott om barer, restauranger och pubar, några med fantastisk utsikt över staden och Gamla stan. Vad omfattar ditt arbete? Mitt arbete omfattar många projekt vid Patent och registreringsverket. Det rör sig om allt från interna program och applikationer för interna användare till externa onlinetjänster för våra kunder, samt arbete på olika webbplatsprojekt och PRV:s intranät. Just nu deltar jag i KHIM:s arbetsgrupp för den gemensamma applikationsportalen, ett projekt som leds av Sonia Perez- Diaz. Det har varit mycket intressant att vara med i det här projektet från start. Vilket är det intressantaste arbetet du har utfört i din roll hos KHIM? Just nu är vi i en viktig fas i projektet då vi arbetar med att ta reda på mer om användarnas behov och hur den gemensamma portalen kan hjälpa dem på bästa sätt. Jag deltar också i ett projekt på det svenska kontoret där vi arbetar med en uppdatering av våra onlinetjänster för varumärkesansökningar. Det kommer att göra det enklare för våra kunder att ansöka om varumärken, framför allt 9

10 IP C&C cooperate and converge eftersom det utnyttjar den helt nya harmoniserade databasen i EuroClass. Vi är också pionjärer när det gäller att använda den nya webbtjänsten EuroClass från KHIM. Vad tycker du är den mest utmanande delen av ditt arbete? Att uppfylla kundernas behov är alltid en central fråga, och den mest utmanande delen av arbetet, liksom samarbetet med kunden. I de olika projekten är det också en utmaning att fokusera på rätt del av projektet vid rätt tidpunkt. Jag tror på principen att man har de användare man förtjänar, och det viktiga är att tillhandahålla de tjänster som kunderna behöver i en form som de tycker är lättast och bekvämast att arbeta med. Vilka framsteg tycker du har gjorts när det gäller att uppnå detta? Våra framsteg i de olika projekten bygger på att vi kan samarbeta med människor som har olika expertkunskaper och som kommer från olika länder, men som alla bidrar med extremt viktiga synpunkter. Detta samarbete är ett viktigt steg mot att verkligen lyckas i slutändan. Hur är det att samarbeta med KHIM och med andra nationella kontor? Vilka typer av problem måste du lösa för att samarbetet ska fungera? En av de viktigaste utmaningarna är att hålla kontakten trots avstånden och att hålla uppe tempot i projekten genom att se till att alla deltagare är aktivt engagerade. Att träffas ansikte mot ansikte är i regel effektivast när det gäller att diskutera saker och ting. Men på grund av det geografiska avståndet mellan oss måste vi också kunna kommunicera genom videokonferenser och arbeta med projekt över internet. Finns det något annat som du tror skulle kunna vara till hjälp för svenska användare? Vad skulle kunna göra ditt jobb bättre, lättare och roligare? Det faktum att jag deltar i olika projekt innebär att jag träffar och samarbetar med många intressanta människor, vilket är en av de trevligaste aspekterna av mitt jobb. Jag gillar också kombinationen av att både arbeta på egen hand och att arbeta i ett team mot samma mål. Att man alltid utmanas med nya idéer och att man alltid möter nya kundbehov är ett av skälen till att jag älskar mitt arbete. Syftet med mer användarvänliga webbplatser och applikationer är att uppmuntra företag och nationella kontor att använda dem mera regelbundet. Vilka funktioner tycker du sådana program borde innehålla? Hur tror du att man kunde göra dem effektivare? Jag tror på principen att man har de användare man förtjänar, och det viktiga är att tillhandahålla de tjänster som kunderna behöver i en form som de tycker är lättast och bekvämast att arbeta med. Det låter väldigt enkelt, men det är en konst, och det medför en stor utmaning för oss alla som arbetar inom detta område. Onlinetjänster är en viktig fråga för oss, och tjänster som KHIM:s MyPage uppskattas också mycket. Det skulle vara en fantastisk tjänst om vi kunde erbjuda den åt våra svenska kunder. Antal kontor för närvarande Kontor som väntas gå med i år 14 TMview Rumänien Litauen Sverige 20 EuroClass Österrike Frankrike Ungern Lettland Rumänien Slovenien Wipo 10

11 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Projektprofil: EuroClass För att underlätta arbetet har KHIM och de nationella kontoren utvecklat EuroClass, ett användbart redskap när du ansöker om varumärkesregistrering och när du försöker organisera dina varor och tjänster i rätt klasser. Det är lika lätt som Gå till EuroClass på EuroClass hjälper dig att leta efter och klassificera de varor och tjänster (termer) som behövs för att ansöka om varumärkesskydd. Du kan också översätta en förteckning över varor och tjänster och kontrollera om de termerna finns i de deltagande kontorens klassificeringsdatabaser. Om du väljer en term från den här databasen för att ta med i din ansökan kommer den garanterat att accepteras automatiskt av KHIM. Systemet tillhandahåller en förteckning över beskrivningar av varor och tjänster som har accepterats av de olika kontoren och, om det inte finns någon post, en förteckning över likartade termer i de sökta klasserna. Om du väljer en term från den här databasen för att ta med i din ansökan kommer den garanterat att accepteras automatiskt av KHIM. 2 Välj språk och skriv in den term du vill lägga till på din förteckning över varor och tjänster. 3 Se de accepterade termerna hos varje deltagande I den senaste versionen av EuroClass-verktyget ingår funktionerna från de numera föråldrade EuroAce- och EuroNice-applikationerna. De brittiska, svenska, irländska och maltesiska nationella kontoren deltar tillsammans med KHIM i gruppen av harmoniserade EuroClass-kontor, och ytterligare tio deltar hittills i projektet. I den senaste versionen av Euro- Class-verktyget ingår funktionerna från de numera föråldrade EuroAce- och EuroNice-applikationerna. 11

12 Projekttitel KHIM:s projekt som finansieras genom samarbetsfonden, november 2011 Avsikt att tillämpa (kontor) Beräknad kostnad till slutförande (euro) Beräknat år för slutförande Lägesbeskrivning Sökbild BX CZ DK EE ES FR GR GR OBI IE IT LT MT PL PT RO SE SI SK UK Marknadsundersökningen genomförd. Studien visade att det inte finns något verktyg på marknaden just nu. De möjligheter som finns för att tagga bilder undersöks fortfarande. TMview DE FI HU LT LV MT PL RO SE (pågående) AT CY GR IE (initieringsfas) För närvarande 12 länder plus Wipo och KHIM; version 2 bör vara klar att aktiveras till slutet av året. EuroClass BG BX CZ DE ES FI HU IT LT MT RO SK UK EuroClass version 2 aktiverades i slutet av oktober. Senioritet BG CZ EE FR GR HU IE LT PT RO UK Senioritetsdatabasen aktiv på kontorens databaser i PT, CZ, HU. I slutet av året kommer också IE. Kvalitet BG CZ DK ES FI FR GR HU PT RO SI UK Arbetsgruppen kom överens om tio normer under sitt möte i slutet av september. Nästa steg diskuteras. Prognoser BG CZ ES HU IT LT RO (grundat på visat intresse) 0.7 Omstartat Styrelsen beslöt under sitt möte den 15 november att starta om det här projektet. Undersökning av användarnas belåtenhet BG CY CZ DE DK ES FI FR GR OBI HU LV PL PT RO SI Efter arbetsgruppens möte pågår en analys av de nationella strategierna för frågeenkäter. Designview BG BX CZ DE DK EE ES FR GR OBI HU IE LT PL PT RO SE SI SK UK En prototyp har tagits fram och är färdig att presenteras under arbetsgruppens andra sammanträde som ska äga rum under sambandsmötet om formgivningar. Likhet AT BG DE DK ES FI FR GR HU IE LV MT PL PT RO SI Arbetsgruppen håller på att slutföra programvarans kravspecifikation. Dokumentet kommer att användas som en grund för utvecklingen av systemet. CESTO BG DK ES FR GR MT PL PT RO SI SK En prototyp presenterades för deltagarna i arbetsgruppernas möten i slutet av september. Starkt positiv feedback från samtliga. Fungerande versioner av prototypen är under utveckling. Gemensam portal för applikationer BG CY DE DK ES GR GR OBI PL RO SE SI Insamling av krav pågår för närvarande i nära samarbete med andra projekt. Harmoniserad kvalitet i MS BG CZ DK ES HU IT LT RO (grundat på visat intresse) Beräknad lansering i slutet av 2012, beroende på framgången för CF XML och arkitektur ingen tillämpning behövs medlemmar i arbetsgrupperna: BX DE DK FR FI GR OBI LT PT UK 0.8 K Standarder, upphandling av programutveckling och tidiga arkitekturresurser levererade, projektet i nedläggningsfasen. FSP AT EE FI GR IE LT LV MT PL RO SI SK UK Bred kontakt med användare, plus nära samarbete med arbetsgruppernas medlemmar för att jämföra och undersöka de elektroniska lagringssystem som finns tillgängliga för närvarande. E-lärande BG CZ DK ES FR GR GR OBI IE LT LV PT RO SI SK Omplanering på gång för att få med EPO, Wipo och kommissionen. Teletjänstcentral Verkställighet Verkställighet 4.23 BG CY DE DK ES FI GR PL RO SI BG CZ ES FR GR OBI HU PL PT RO SE SK UK BG CZ DK ES FR GR OBI HU IT PL PT RO SE SK UK Efter mötet i arbetsgruppen pågår analys av kraven Anpassningar av strategi efter diskussion inom arbetsgruppen. 0.7 K Utvecklingen i kommissionen och av RAND-metoden följs noga.

Att få ihop samarbetspusslet

Att få ihop samarbetspusslet IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Att få ihop samarbetspusslet Konvergensprogrammet lanserar tre nya projekt vid februarimötena med

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Välja samarbete IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Välja samarbete Samarbetsfonden och konvergensprogrammet innebär början till en oåterkallelig förändring

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord SV SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord A. GEMENSAM PRAXIS 1. Vilka myndigheter kommer att

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design SE Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 6. Grafiska återgivningar av en design A. ALLMÄNNA FRÅGOR 1. Vilka myndigheter kommer att genomföra den gemensamma praxisen? BG, BX, CY,

Läs mer

IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge. 2012 blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget

IP C&C. Index. Ett framgångsrikt år. cooperate and converge. 2012 blev ett framgångsrikt år med konkreta resultat för båda, tack vare engagemanget IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Ett framgångsrikt år Det har varit ett fantastiskt år för samarbetsfonden och konvergensprogrammet.

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Inledning till konvergensprogrammet. Aktuellt om samarbetsfonden. Destination Alicante. Våra partners profil

IP C&C. Innehåll. cooperate and converge. Inledning till konvergensprogrammet. Aktuellt om samarbetsfonden. Destination Alicante. Våra partners profil IP C&C cooperate and converge Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) Inledning till konvergensprogrammet Samtidigt som harmoniseringskontoret (KHIM) och andra immaterialrättskontor

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar)

CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) CP5: Relativa registreringshinder risk för förväxling (Inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) Harmonisera praxisen gällande icke särskiljande/svaga beståndsdelar av märken i syfte att bedöma

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken EN SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2 CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken 1. Är den gemensamma praxisen annorlunda än den tidigare praxisen? Den gemensamma praxisen

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. Jurist (M/K) VEXT/17/170/AD6/Jurist 8 mars 2017 kl. 24:00 lokal tid i Alicante (CET) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Jurist (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/170/AD6/Jurist

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER

RELATIVA REGISTRERINGSHINDER Officiellt meddelande om gemensam praxis för skyddsomfång för svartvita märken 15 april 2014 14 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna inom EU har genom sitt åtagande för fortsatt samarbete inom ramen för

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Europa riskerar att tappa mark II. Vad

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO

0.2 Skriftväxling med KHIM skall helst ske på det språk på vilket den internationella ansökningen skall inges till WIPO Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) Endast för KHIM: Mottagningsdatum Antal sidor 0 (obligatorisk) Internationell ansökan enligt Madridprotokollet Uppgifter för KHIM:s handläggning av

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationellt

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB)

Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Paketadress: Box 12854 Tegeluddsvägen 21 112 98 Stockholm 115 41 Stockholm Allmänna upplysningar Läs igenom de här upplysningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Ställföreträdande projektledare (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/17/197/AD

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer