Föreningen Autism byter namn, sidan 4 Föreläsning med Bo Hejlskov, sidan 5 Familjelördagar på bibliotek, sidan 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Autism byter namn, sidan 4 Föreläsning med Bo Hejlskov, sidan 5 Familjelördagar på bibliotek, sidan 6"

Transkript

1 Speciellt NR Föreningen Autism i Stockholms län Föreningen Autism byter namn, sidan 4 Föreläsning med Bo Hejlskov, sidan 5 Familjelördagar på bibliotek, sidan 6

2 på gång - kalendarium Mångmiljonsatsning i EU-projektet KomAn Över 60 miljoner kronor satsas av kommunerna Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt ytterligare 40 miljoner kronor av Europeiska social fonden, ESF. Detta för att under tre år skapa nya vägar och utveckla metoder till arbete för personer med bl.a. psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar Målgruppens problem är brister i samordning mellan myndigheter, att arbetsmarknaden inte är tillgänglig för dem och att individanpassad yrkesutbildning saknas. Slutrapport från Pilotverksamheten Samlas Sydväst : Samordnade insatser för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar År bedrevs ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting som vände sig till vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet ledde fram till ett antal förslag till hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar att hantera sitt vardagsliv. År har några av förslagen prövats inom pilotverksamheten Samlas Sydväst i ett samarbete mellan stadsdelarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö samt landstingets psykiatri,beroendevård och habilitering. Två utbildningsserier rörande neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar har bedrivits för personal från de nämnda verksamheterna. Ett förslag till Samverkansplan har utarbetats och personalen har nu börjat använda denna plan i samverkan med den hjälpsökande individen. Satsningen innebär att KomAn nu kan erbjuda närmare 700 personer utvecklade insatser för att komma i arbete eller utbildning: * Kartläggning, mobilisering * Anpassade yrkesutbildningar * Stöd på arbetsplatser *Sociala arbetskooperativ Insatserna startade i augusti/september Erfarenheterna från pilotverksamheten Samlas Sydväst är mycket positiva och modellen bör därför spridas till resten av staden och länet. Intresseorganisationerna Attention, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), FA och Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) har deltagit i pilotverksamheten och de betonar att Samlasmetoden är rätt väg att gå för att förbättra målgruppens livskvalitet. Kalendarium hösten 2009 Oktober 03 Mörbybadet 04 Liljeholmsbadet 06 Mammakväll 08 Bowling 10 Familjelördag Stadsbiblioteket 13 Föräldrar t vuxna m autism 18 Liljeholmsbadet 20 Diskussionsgrupp vuxna m AS 22 Bowling 24 Familjelördag Rinkeby bibliotek 29 Pub pappor November 05 Bowling 05 Mammakväll 07 Mörbybadet 07 Familjelördag Stadsbiblioteket 10 Föräldrar t vuxna m autism 15 Liljeholmsbadet 17 Diskussionsgrupp vuxna m AS 19 Bowling 22 Kulturfestival ABF-huset 26 Pub pappor 28 Mörbybadet 28 Familjelördag Kungsholmens bibl 29 Liljeholmsbadet December 01 Mammakväll 03 Föreläsning Bo Hejlskov 03 Bowling 08 Föräldrar t vuxna m autism 13 Liljeholmsbadet 15 Diskussionsgrupp vuxna m AS 16 Julkonsert Högalidskyrkan 17 Bowling 17 Pub pappor 2 Speciellt nr

3 ledare Speciellt Banérgatan Stockholm Telefon Telefax Ansvarig utgivare Anne Kierkegaard I redaktionen Anne Kierkegaard Birgitta Joelsson Géraldine Norén Jesper Hållén Layout: Rönnlund design Tryck: Bomastryck AB Omslag: Målning från Frösunda Konst, daglig verksamhet för personer med autism Upplaga: ex Plusgiro Styrelse Anne Kierkegaard ordf. MaiBritt Giacobini Jesper Hållén Caroline Jensen Sofia Lindström Susanna Mellstrand Emanuel Mörk Ola Nordgren Cecilia Öhrn LSS-ombud Emanuel Mörk Skolombud Caroline Jensen Kansli Birgitta Joelsson Géraldine Norén Ombud Marie Burman Danderyd Yvonne Yeung Järfälla Monika Bondegård Solna Anne Kierkegaard Tyresö Carl Hårleman Täby Evalena Blom Österåker Blazena Westerlund Farsta Susanna Mellstrand Enskede Årsta Vantör Emanuel Mörk Kungsholmen Géraldine Norén Norrmalm Margareta Lilliestråle Östermalm Caroline Jensen Utbildningsnämnden Stockholms stad Blazena Westerlund Kommunstyrelsen Stockholms stad Vad får det LOV att vara? Stockholms stad införde 1 juli 2009 Lagen om valfrihet, LOV. Det gäller boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse enligt LSS. Valfriheten innebär att du får större möjlighet att välja var du vill bo och arbeta. Du kan välja mellan olika boenden och verksamheter. Det kan vara kommunala eller privata verksamheter som Stockholms stad har avtal med. Om du inte är nöjd med ditt boende, din dagliga verksamhet eller din korttidsvistelse kan du få byta. Föreningen Autism är i grunden positiv till att valfriheten ökar. Syftet med denna lag är bl.a att det ska komma fram fler verksamheter som har olika huvudmän, alltså både privata och kommunala verksamheter. Du ska få mer att välja på och det behövs, bristen på framför allt boende för vuxna är stor idag! Men det gäller att se upp och sätta sig in i hur systemet fungerar. Systemet är uppbyggt så att varje person placeras in i en nivå som har en fastställd ersättningsnivå. Denna nivå måste de utförare som vill vara med i systemet anpassa sig till. Nivåbedömningskansliet har bedömt och placerat alla personer i Stockholms stad som har dessa insatser utifrån ett formulär och möte med brukaren och personal på verksamheten. Informationen som vi fick om denna bedömning på ett möte i slutet av 2006 var att det i inte skulle användas individuellt utan bli en generell bedömning av stadsdelsnämndens sammanlagda behov. Tyvärr är denna bedömning idag grunden till vilken nivå personen befinner sig i, alltså vilken peng personen får Detta finner vi inte rättssäkert. Att inte individen själv eller dess företrädare varit delaktig är ett stort misstag och ökar risken för en felaktig nivåplacering. Att ha en generell ersättningsnivå är en risk. Vi vet att behoven ser olika ut och att verksamheterna måste anpassa sig till brukarens behov. För en del är det önskvärt att det finns fler personer knutna till en gruppbostad, för möjlighet att få vänner och mer gemenskap. För andra är ytterst viktigt att det är en mindre grupp på max 3 personer. I detta system, med dagens ersättningsnivåer, kommer det bli svårt för små verksamheter att överleva. Vissa befintliga verksamheter som finns idag kommer inte kunna drivas i LOVsystemet utan kommer stå utanför, eller lägga ner, vilket i sin tur leder till att valfriheten kommer minska. Vi vet inte heller om dessa avtal kommer utrustas med mätbara kvalitetsverktyg som gör att det går jämföra olika verksamheters kvalitet och därmed kunna påvisa brister samt lyfta fram välfungerande verksamheter. För att kunna stävja oskäliga vinster och bonusar anser vi att det är ett måste för att kunna påverka privata verksamheters ersättningar. Detta har tidigare avtal brustit i, kravnivån har varit för otydlig och bristfällig. Vet du hur LOV påverkar dig? Hur ska jag kunna veta vad jag väljer? Ansvaret ska ligga på utföraren, inte på brukaren, att få rätt information. Att bara byta verksamhet är inte så enkelt som det låter, vi vet inte ens om det kommer finnas alternativ. Även om systemet ska vara igång så har det inte slagit igenom fullt ut. Informationen till brukare, företrädare och utförare har inte varit fullständig. Vet du hur det här påverkar dig eller den du företräder? Vi vill få kontakt med er som faktiskt påverkas av LOV så att vi kan agera för att dina rättigheter ska tillgodoses. LOV får inte bli en pappersprodukt med vackra ord och en bister verklighet. Jesper Hållén vice ordförande Speciellt nr

4 DIALOG Medlemssidor Föreningen Autism byter namn Det är nu klart att Föreningen Autism kommer att byta namn! På ett extra årsmöte i samband med riksföreningens ordförandemöte i Tylösand 5-6 september togs enhälligt beslut på att Riksföreningen Autism vid årsskiftet byter namn till Autism- och Aspergerförbundet och distriktsföreningarna byter namn till Autism- och Aspergerföreningen. Från och med 1 januari 2010 heter vi Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län Mer information om det kommande namnbytet kommer senare på hemsidan och i medlemstidningarna. Vi behöver din e-postadress Forum Funktionshinder är ett nytt informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Autismforum blir nu en del av Forum Funktionshinder, som öppnar den 5/10 på Tideliusgatan 12 (Rosenlund), plan 7. Här kommer Autismforums litteratur att finnas för utlåning samt möjlighet att ta del av annat informationsmaterial, från föreningar, utbildningsanordnare och andra. ANNONS Utvecklande och stimulerande verksamhet för yngre barn med autism Stöd & Resursgruppen startar nu upp en verksamhet för yngre barn med autism. Hos oss finns kunskapen, strukturen och möjligheterna. Vår personalgrupp präglas av kunskap, erfarenhet och engagemang. Vi erbjuder samarbete med befintliga organisationer så som Banyan, förskolor och skolor, habilitering och föräldrar kring arbete med tidiga och intensiva beteendeinterventioner på korttidsverksamhet och kollo. Vår uppgift är främst att generalisera och upprätthålla redan befäst kunskap genom lekar, kommunikation, matsituationer, ADL och i andra aktiviteter i samhället på ett strukturerat och medvetet sätt. Utöver detta erbjuder vi också mer traditionell korttidsverksamhet med aktiviteter så som bad och ridning. Vårt fokus ligger alltid på kunskap kring den specifika funktionsnedsättningen, struktur och kontinuitet. Detta för att på bästa sätt nå och utveckla barnen efter deras egna förutsättningar. KONTAKT Björn Johansson, enhetschef Telefon:, Vi blir då och då kontaktade av personer som vill ha direkt kontakt med våra medlemmar. Ofta är det bråttom och vi kan inte alltid få med det i Speciellt. Nyligen blev vi kontaktade av Barnombudsmannen som med ganska kort varsel ville träffa barn och ungdomar med autism/aspergers syndrom och prata med dem om deras skolsituation. Genom medlemsregistret skickade vi en förfrågan till de som har lämnat sin e-postadress. och Barnombudsmannen träffade några av våra medlemmar. Det här tycker vi är ett bra exempel på hur man som medlem får möjlighet att påverka! Det kan också handla om att få aktuell information från oss. Skicka din e-postadress till geraldine. OBS! Du som har fått e-post från oss de senaste veckorna behöver inte skicka adressen igen. www Tyvärr har vår hemsida inte fungerat de senaste månaderna. Vi håller därför på att byta leverantör och i samband med det förnyar vi utseendet på sidan. Vi räknar med att sidan ska vara tillgänglig under oktober. Adressen är densamma: 4 Speciellt nr

5 DIALOG Medlemssidor Vinterhelg i Järvsö Intresserad av skidåkning eller vill ni umgås med andra i samma situation i avkopplande miljö? Kom till Järvsö på långhelg vecka 5! Torsdag 4 feb från kl till söndag 7 feb Vi har bokat 7 lägenheter och ett antal 4-bäddsrum. Program: skidåkning, pulka, en gemensam middag, vi badar tunna en kväll. För dem som inte vill åka skidor finns annat att göra, t ex snöskotersafari, hundspann eller besöka Järvsö zoo. Subventionerat pris för medlemmar (boende 3 dagar, en gemensam middag och en badtunnekväll ingår) Kostnad: 950 kr/familj i lägenheter (6-8 bäddar), 400 kr/rum på vandrarhem (1-, 2- eller 4-bäddsrum). OBS: I priset ingår inte mat, transport, skidhyra, skidpass eller skidskola. Transport med bil, tåg eller buss ordnas själv. Mat: eget hushåll eller i restaurangen: Frukost 50:-, lunch 60:-, middag 75:-. Uthyrning av lakan (90: -/pers) och möjlighet till bäddning finns (+ 50: -/pers) Skidlärare med viss kompetens om autism kommer att kunna ordnas, pris för privatlektion ca 400: -/timme. För dig som kan gå i vanlig skidskola finns det möjlighet till 1 lektion/dag, fre till sön. Pris för skidhyra, skidskola, skidpass eller annan information finns på Skicka din anmälan via e-post till senast den 13 oktober. Vi välkomnar alla att anmäla sig. Vi ger förtur till dem som aldrig har deltagit i läger. Besked om du får plats skickas senast den 20 oktober tillsammans med uppgifter om betalning mm. Föreläsning med Bo Hejlskov Jörgensen: Hantering av problemskapande beteende Bo Hejlskov Jörgensen är leg psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autismspektrumtillstånd. Kom och lyssna på en fängslande föreläsning med många exempel på hur man bättre kan förstå och bemöta personer med problemskapande beteenden. Bo Hejlskov fick motta Årets Pusselbit i april. Motiveringen löd: För arbetet med att lättillgängligt sprida konstruktiv kunskap om bemötandet av personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till verksamheter över hela landet, ett arbete som präglas av djup insikt och stor respekt. Torsdagen den 3 december Kl Plats: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 Kostnad: Medlemmar som är föräldrar, anhöriga eller har eget funktionshinder 100:- Övriga medlemmar: 200:- Övriga 400:- Bindande anmälan till senast den 13 november. Julkonsert i Högalidskyrkan Vi är glada att vi även i år kan erbjuda en julkonsert exklusivt för Föreningen Autism, mycket tack vare Jonas Persson, präst i Högalids församling. Dag: tisdagen den 16 december Tid: klockan Konserten tar ungefär en halvtimme. Programmet kommer att läggas ut på hemsidan i början av december. Ingen föranmälan. Speciellt nr

6 DIALOG Medlemssidor Kulturfestival i ABF-huset HSO Stockholms stad planerar engagera fler artister med funktionsnedsättningar och artister med annan etnisk bakgrund än svensk. Stockholms stadsbibliotek satsar på 4 familjelördagar för barn med autism (4-8 år). Därutöver arrangeras miniseminarier med föreläsningar om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. I foajén på plan 1 informeras om handi kappföreningar och etniska föreningar i Stockholm. HSO kommer speciellt att belysa hur det är att leva med funktionsnedsättning när man är barn eller ung. Och vilka möjligheter som finns i vårt samhälle att ändå leva ett bra och utvecklande liv. HSO vänder sig till alla medborgare i Stockholm, men hoppas särskilt att människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga, födda i Sverige eller i något annat land, hörsammar deras inbjudan. De hoppas också att programmet kommer att locka barn och unga och deras anhöriga. Sång, musik, saga och fika i lugn och ro innan biblioteket och barn- och ungdomsavdelningen öppnar för allmänheten. Passa på och unna er möjligheten att få prova på! Visning av barnavdelningen med Äppelhylla* samt lånekort till barn som inte har det. Lördag 10 oktober kl Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 Lördag 24 oktober kl Rinkeby bibliotek Lördag 7 november kl Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 Lördag 28 november kl Kungsholmens bibliotek Dessutom program på tisdagar mellan kl under hösten på Medborgarplatsens bibliotek med start 22 september: högläsning, biblioteksvisning och pyssel för särskole- och träningsskolebarn. Mer info tel: Välkomna! Anmäl barn (ålder), syskon (ålder) och förälder senast 2 veckor innan till respektive avdelning: Stadsbiblioteket: Sveavägen 73 Rinkeby bibliotek: Skårbygränd 1 Spånga. Kungsholmen Sankt Eriksg *Det finns olika sätt att läsa! Alla barn behöver böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. Här hittar du böcker för och om barn med funktionshinder. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som vuxen, i ditt arbete eller som förälder. Mer information på Kulturfestivalen äger rum söndagen den 22 november i ABF-huset, Sveavägen 41. Tid: kl Tiden kan komma att ändras, uppdaterad info kommer att finnas på: 6 Speciellt nr

7 aktuellt i Stockholm Medlemsaktiviteter - grupper Diskussionsgrupp för vuxna med Aspergers syndrom nu på tisdagar! Höstens datum: 20/10, 17/11, 15/12 Tid: kl i Matteus skola, Vanadisvägen 16, närmaste T-bana Odenplan. Om du är osäker på om detta är rätt forum för dig eller din anhörig, kontakta Gunilla Hultgren: eller på Föräldrar till vuxna med autism och utvecklingsstörning Samtalsgrupp för föräldrar en gång i månaden på FA:s kansli, Banérgatan 21. Datum: 13/10, 10/11, 8/12. Anmälan till kansliet. Föräldrar till vuxna med Aspergers syndrom Vi startar en ny samtalsgrupp för föräldrar om tillräckligt många anmäler sig och om någon kan ansvara för det praktiska kring träffarna. Anmäl intresse till kansliet. Bowlingkvällar Varannan torsdag kl Plats: Bowl-O-Rama i Årsta. Anmäl intresse till kansliet. Mörbybadet Lördagar kl Höstens datum: 3/10, 7/11, 28/11. För hela familjen, ingen föranmälan Liljeholmsbadet Vissa söndagar kl Datum: se kalendariet, sid 2. Ingen föranmälan. Pubkvällar för pappor Sista torsdagen i månaden. Kl , Vasa Bar & Matsal, Norrtullsgatan och för mammor Återstående träffar: 5/11, 1/12 på restaurang Barcelona, Drottninggatan 34. Tid: Du har väl sett att kalendariet nu finns i Speciellt? Se sid 2! Möjlighet att anmäla deltagare med diagnosen Aspergers syndrom till Kartläggning och validering Under hösten 2008 och våren 2009 har Botkyrka kommun, via Arbets- och kompetenscenter, genomfört två pilotgrupper inom projektet Kartläggning och validering Aspergers syndrom. Projektet har genomförts i samarbete med Allmänna arvsfonden samt Riksföreningen Autism och har varit mycket uppskattat. Efter vissa justeringar riggar vi nu för att starta en tredje grupp under hösten, och en fjärde under våren Gruppstart kommer preliminärt att ske i oktober och maximalt åtta deltagare kan delta. Till denna omgång finns det nu möjlighet att anmäla deltagare. Målgruppen är: personer från 18 år och uppåt och som har diagnosen Aspergers syndrom. personen skall anses stå relativt nära arbetsmarknaden samt klara av att deltaga i projektet under 12 veckor. personer som är för kompetenta för daglig verksamhet men som har för stora svårigheter för att själv lyckas ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden. Vill du veta mer? Kontakta Sanna Wahanta, Kursansvarig/samordnare: / Aktuella föreläsningar och utbildningar 12-16/10 Veckoutbildning om autism, strukturerad pedagogik, tillämpad beteendeanalys Arrangör: Törngårdens Autismcenter 19/11 Barn/ungdomar med ADHD och Aspergers syndrom Arrangör. Pavus Utbildning AB 24/11 LSS och det sociala kooperativet Arrangör: Intra, FUB, Studieförbundet Vuxenskolan 26/11 Bara vara barn Arrangör: Assistansia, Etac, Habiliteket Utbildningar för skolpersonal Lisenkurser Specialpedagogiska skolmyndigheten undr rubriken råd o stöd Specialpedagogiska institutionen ww.specped.su.se Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Stockholms universitet Övriga som arrangerar föreläsningar/kurser: Brukarkooperativet JAG Enigma Education Forum Funktionshinder Pavus Utbildning AB Pedagogiskt Perspektiv Törngårdens Autismcenter Utbildningscenter Autism Mer info om aktiviteter/medlemsgrupper: Speciellt nr

8 POSTTIDNING B Föreningen Autism i Stockholms län Banérgatan Stockholm Sommarens läger på Ljusterö Det var strålande sommardagar i början av juli när ett tiotal familjer vistades på Ljusterö under fyra dagar. Vi hade pensionat Rastaborg med tillhörande tomt och pool helt för oss själva. Från terrassen såg vi Vaxholmsbåtarna komma och både barn och vuxna njöt i pool en såväl dagtid som kvällstid. Flera fann varandra och bytte mailadresser. Det var extra roligt att syskonen var i ungefär samma ålder och blev ett gäng som hittade på egna aktiviteter. Det fanns flera utflyktsmål på promenad avstånd, bland annat strandbadet, glass kiosk (som besöktes flitigt!) och skogen inpå knutarna. Vi hade även möjlighet att låna en tandemcykel så några passade på att ta en cykeltur. Vi lyckades också pricka in den årliga marknaden den första lördagen i juli. med lokala hantverksprodukter. Flera uttryckte att det var skönt att träffa andra i samma situation, slippa vardags bestyren och kunna koppla av med sin familj. Att dessutom bli serverad frukost, lunch och middag gjorde dessa dagar till en njutning!

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Speciellt NR 1 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län RAPPORTER - KALENDARIUM Rapport från vårt vinterläger Vi var elva familjer som tillbringade 4 dagar i Alpbyn, Järvsö. Mycket snö, en del sol

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2010 01 01 2010 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida

Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida Speciellt NR 4 2009 Nytt År Nytt Namn Ny logga Ny hemsida Föreningen Autism i Stockholms län PÅ GÅNG - KALENDARIUM Gott Nytt År! Ny hemsida, ny logga och nytt namn. Kom och fira tillsammans med oss! Torsdagen

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

Föreningen Autism i Stockholms län Org.nr

Föreningen Autism i Stockholms län Org.nr Årsredogörelse Föreningen Autism i Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2009 01 01 2009 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida:

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida: Anmäl dig på vår hemsida: www.krita.nu Lördagsateljén Öppen konstateljé där du självständigt kan skapa konst och vara kreativ. Erfarna ledare kan vid behov assistera dig. Välj om du vill måla, teckna,

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Valfrihet. inom daglig verksamhet

Valfrihet. inom daglig verksamhet Valfrihet inom daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som är i yrkesverksam ålder Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och är

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg.

SUF-nätverket i Växjö. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun 2013-12-01. Landstinget Kronoberg. Kartläggning av målgruppen för Samverkan Utveckling Föräldraskap i Växjö kommun Leg. psykolog Vuxenhabiliteringen SUF-nätverket i Växjö Landstinget Kronoberg Vuxenhabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad Läger Sommar 2014 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-28 juni 2014

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Redaktion och föreningsstyrelse

Redaktion och föreningsstyrelse Redaktion och föreningsstyrelse Autism & Aspergerföreningen Västmanland Ansvarig utgivare: Christer Nygren chnygren@telia.com Redaktion: Monica Turner monica.ejelid@gmail.com Carola Brännlund cst1 @spray.se

Läs mer

Medlemsprogram våren 2016

Medlemsprogram våren 2016 Medlemsprogram våren 2016 Vill du ha kontakt med andra som lever med eller lever nära någon med autismspektrumtillstånd? Kom och var med på någon aktivitet eller kom till någon av våra träffgrupper. Du

Läs mer

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium Speciellt NR 4 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium information Tidig behandling normaliserar hjärnaktivitet Tidig behandling

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Kursprogram Hösten 2016

Kursprogram Hösten 2016 Kursprogram Hösten 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i

Läs mer

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 Föreningen är till för dig i Värmlands län som har intresse av autismspektrumtillstånd. Är du anhörig till någon med autismspektrumtillstånd eller har du egen diagnos och vill

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Det finns några platser kvar. Även du som är runt 20 år kan anmäla dig! (23/10) I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Föräldrautbildning Almåsa 1

Föräldrautbildning Almåsa 1 Föräldrautbildning Almåsa 1 Aktivitets ID: 39108 Tid: 18 september 2015, kl 13:30-19:00 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens Tid: 19 september 2015, kl 09:00-16:30 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Föreningsnytt. Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus

Föreningsnytt. Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus Föreningsnytt Februari 2010 nr 1 årgång 9 Medlemsinformation Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus Autism & Aspergers syndrom-i

Läs mer

Varför helgläger för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom autismspektrat?

Varför helgläger för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom autismspektrat? KASPER HELGLÄGER Helgläger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism samt närliggande funktionsnedsättningar inom autismspektrat. SOLHAGARUPPEN KASPER HAR FUNNITS SEDAN SOMMAREN

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Inbjudan. Till läger på Bollerup. 24 juni 29 juni 2013

Inbjudan. Till läger på Bollerup. 24 juni 29 juni 2013 Inbjudan Till läger på Bollerup 24 juni 29 juni 2013 Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Simrishamns kommun Tomelilla kommun Fritidskonsulent Fritidskonsulent Fritidskonsulent Eva Åkesson Pia Thulin Ingmar Olsson

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Kursprogram våren 2016

Kursprogram våren 2016 Kursprogram våren 2016 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt.

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012 Aktuella nyheter: Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. Glöm inte ordförandemötet

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer