Sotenäs Biodlareförening HÖSTen Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl i Tossene Bygdegård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2013. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård"

Transkript

1 B I S U R R E T! Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2013 Bankgiro Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl i Tossene Bygdegård Kallelse till årsmöte Härmed kallas samtliga medlemmar i Sotenäs Biodlarförening till årsmöte i Tossene Bygdegård den 14 november kl Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet ombedes att till styrelsen snarast inlämna detta för eventuell beredning.

2 Kalendarium oktober Honungsbedömning 31 oktober Arbetsafton november Vaxinlämning, tid meddelas senare 14 november Sotenäs Biodlarförening, årsmöte kl november Honungsbedömning, extra tillfälle vid behov 12 december Julavslutning med glögg och pepparkakor 13 januari Nybörjarkurs i biodling, planerad start Februari Årsmöte Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt 06 Mars Temakväll i Tossene Hembygdsgård Klingkyrka på Stora Kornö Thomas Åsehäll

3 Årsmöte Sotenäs BF Kallelse till årsmöte med Sotenäs Biodlarförening i Tossene Bygdegård den 14 november klockan På dagordningen behandlas de sedvanliga frågorna. På tur att avgå från föreningens styrelse är Urban, Kjell och Inger. Urban och Kjell avböjer omval. Ann-Charlotte och Anders meddelar att de önskar avgå från styrelsen före mandattidens utgång. Samtliga avgångar motiveras med tidsbrist. Urban och Kjell anger privata skäl medan Ann-Charlotte och Anders redan har ett tidskrävande engagemang i föreningen som ansvariga för föreningsbigården. Ann- Charlotte är dessutom föreningens utbildningsansvarig samt bitillsyningsman. Inför en akut kris i föreningens styrelse vädjar därför valberedningen till föreningens medlemmar att inkomma med förslag på funktionärer såsom ordförande, samt ledamöter varav en är beredd att ta över kassörsskapet. I övrigt kan medlemmarna till styrelsen inlämna motioner, förslag och synpunkter berörande föreningens och distriktets verksamhet samt biodlarfrågor i allmänhet. Kjell Grillafton Den 8 augusti stod grillafton på Bohus-Malmön på schemat men ett envetet regnväder gjorde det hela till ett osäkert äventyr. Efter moget övervägande beslöts emellertid att inbokad grillafton flyttas till Tossene på grund av överhängande risk för regnskurar även över Bohus-Malmön. Tre drottningar hade också anlänt från Heby varför Lotta och några till var upptagna i bigården med tillsättningen en stund. När glöden var den rätta på grillen hade drottningarna blivit inkvarterade in vederbörlig ordning och under Kurts överinseende började grillkorven strax sprida en förförisk doft runt Tossene Bygdegård. De femton som trotsat de mörka molnen på himlen lät sig väl smaka och snart var en munter diskussion i gång som brukligt när biodlare och intresserade samlas för en stunds samvaro. Kjell

4 På kryss med biodlare från Uddevalla och Sotenäs Lördagen den 25 maj började lovande med ett strålande väder och svaga vindar. Efter att anmälningslistan hade sett lite väl tunn ut fram till dagarna innan kunde vi räkna in ett gäng glada deltagare på 27 stycken. Klockan halv nio startades dagen i Tossene bygdegård med kaffe och smörgås för att få tillräckligt med energi som skulle behövas för strapatserna fram på dagen. En kort genomgång av dagens program följdes strax av Agne Olaussons föreläsning och demonstration om jordenergier. Deltagarna fann ämnet mycket intressant och deltog med liv och lust när alla energier ute på gårdsplanen skulle detekteras. Snart nog hade man hittat currylinjer och currykryss samt en vattenåder just utanför bygdegårdens dörr. En och annan fick också en extra upplevelse när de upptäckte att de hade gåvan att känna av de energier som strömmar mot oss från underjorden. Energierna är svaga och det är inte alla förunnat att känna av dem medan andra kan göra det. Vetenskapen förnekar dock att de finns då de inte är detekterbara med instrument utan det är människan som är själva instrumentet. Vissa människor är så känsliga att det påverkar deras vardag på gott och ont, andra är helt okänsliga och tvivlar på att de finns. Agne menar att det är en fråga om övning och att mentalt ställa in sig på att hitta dem. Nog är det så att vi utsätts för mängder av skilda slag av strålning från varjehanda källor. Konstant finns en bakgrundsstrålning och det är det vi hör som brus från rymden när inställningen på radioapparaten hamnar vid sidan av en radiostation. Andra källor som debatteras är strålningen från mobiler och mobilmasterna, hushållsapparater av skilda slag och kraftledningar. Saken är den att så fort ett föremål eller förbrukare använder elektrisk energi uppstår ett elektromagnetiskt fält runt kraftkällan, förbrukaren och ledningen där emellan. Detta är en sak som elallergikerna kan vittna om. Särskilt allvarligt blir det när jordpunkterna är otillräckliga eller ligger långt från varandra och vagabonderande strömmar uppstår. Man kommer då att vistas i ett konstant strålningsflöde, även då minsta förbrukare är inkopplad. Detta är en sak man uppmärksammat och medger att problemet finns i motsatts till de svaga jordenergier som känsliga människor pekar ut. Skulle man virtuellt ta bort allt i ett hus som inte har med elektriska installationer att göra skulle vi få något som liknar ett grovmaskigt fångstnät där vi sitter mitt i. Studerar man djurs beteende kan man finna ut att de har sina favoritplatser i förhållande till jordenergiernas mönster. Därför vore det märkligt om inte ett bisamhälle påverkas på ettdera sättet beroende på var bikupan står i förhållande till jordenergierna. Troligen är också jordenergierna till nytta för insekter när de navigerar. Studier har visat att öppet vatten inte utgör hinder för drönare och drottningar under

5 Biresa 2013 i bilder Agne säger här finns det vatten Tro t om ni vill Att gå i väggen har fått en ny betydelse Göran vid spakarna En gammal men stolt dam Stjärnorna på toppen Död mans hand, ishavssjöstjärna. Stjärnorna på botten

6 parningstiderna. Förmodligen klarar också arbetsbina av att ta sig över öppet vatten med hjälp av jordenergierna vid sin navigation med sina, relativt sett, välutvecklade sinnen. Efter att gårdsplanen hade blivit väl undersökt och inrutad med varjehanda linjer återsamlades vi i stora salen för en summering och frågestund. Enligt programmet var det nu dags att ge sig av till Smögen för nästa punkt i programmet, ett äventyr bland bôar och skär mellan Smögen och Lysekil. Kapten Göran Hahne, tillsammans med sin besättning på M/S Soten, hälsade oss välkomna ombord och lotsade oss strax med van hand ut på djupt vatten. Vädret visade sig från sin bästa sida med sol och svaga vindar från nordväst med en knappast märkbar sjögång. Snart rundade vi Bohus-Malmön på insidan och Göran visste att berätta om samhällena vi kunde sikta inåt land men också om den intensiva stenindustri som bedrevs på Bohus-Malmön en gång i tiden. Mängder av produkter tillformades med den vackra röda nordbohuslänska graniten som råmaterial och som sedan skeppades ut för att bli till gator, monument och byggnadsverk. En andra våg av stenperiod uppstod när man kunde använda den skrotsten som låg kvar överallt, till olika byggprojekt och förstärkningar. Till bland annat Öresundsbron hämtades skrotsten som fyllnadsmaterial vid förstärkningsarbetena. Så betraktat ur ett vidare perspektiv så finns en bit av Bohuslän lite var stans i världen och en bohuslänning kan därmed få lite fosterjord under fötterna på de mest oväntade platser. Från byssan började det nu komma härliga dofter där Jonas med förtjänst hade färdigställt lunchen. Alla lät sig väl smaka och kunde inte annat än att ge full poäng för lunchen, fem laxar av fem möjliga. Heder åt Jonas. Lunchen hade nätt och jämt hunnit sjunka undan och Christin med hjälpreda fått röjt av borden förrän Göran lät maskineriets 200 hästar i Sotens innandöme få ta det lite lugnare. M/S Soten fändrades av direkt mot en mäktig och lodrät bergvägg på Bläckhalls västsida och snart låg vi säkert förtöjda. Den mäktiga bergväggen sträcker sig ytterligare ett tjugotal meter ner mot botten och skulle utgöra en levande tavla med ett collage av organismer typiska för den här platsen. Christin som tidigare agerat jungman och steward bytte än en gång yrke och återgick till sin egentliga profession, marinbiolog. Christin har en anställning på Tjärnö havsforskningsstation, eller mer officiellt Sven Lovéns Center för Marina Vetenskaper, vilket är en avdelning under Göteborgs Universitet. För dem som var med på 2011 års upplaga av biresa har säkert Tjärnö och Martin Larsvik i gott minne då detta var ett av stoppen den gången. Göran lämnade sin plats vid rodret och agerade pilot bakom joysticken som styr undervattenskameran. M/S Soten såg hel och fin ut i botten utan påväxt så koncentrationen riktades mot bergväggen med dess växt- och djurliv. Precis i vattenbrynet härskade havstulpanerna tillsammans med kubbonger i sitt smala och långsträckta rike utan större konkurens då inte

7 många andra arter har förmåga att uthärda de ständiga variationerna i vattenståndet med ömsom luft och ömsom vatten om fötterna. Kubbonger? Vad är det? Littorina saxatilis på lite finare språk eller mer vardagligt, littorina snäckor. Alger älskar ljus och är nästa grupp av organismer att göra bekantskap med. Alger är växtrikets nisch i vattenmiljön och behöver följaktligen ljus för sin fotosyntes. Vatten fungerar dock som ett filter för ljuset och olika arter av alger har därför utvecklats för att tillgodogöra sig ljus för ett visst djup. Grovt indelat kan man säga att gröna, röda och bruna varianter av alger delar på den akvatiska nischen. Alger har ett ekonomiskt värde och bland annat utvinns ämnen som industrin använder i produkter som konsistensgivare och förtjockningsmedel. Algbältet är också populärt tillhåll för varjehanda småfisk och idag var det stensnultror som var statister i tavlan. På några meters djup avtar ljuset trots klart vatten så pass mycket att algbältet slutar och en annan typ av miljö tar vid. Eftersom det var en bergväg vi studerade så blir det djur av olika slag som har förmåga att klättra runt eller sätta sig fast och med olika metoder fånga och samla in föda. Trots att det är en bergvägg får vi nog kalla den för en typisk hårdbotten. Fördelen med en botten på högkant är att sediment faller av och hamnar på mjukbottnen 20-talet meter nedanför, bergväggen håller sig ren. Längre ner i djupet hamnade ett par olika arter av koralldjur framför linsen. Död mans hand är en kolonibildande sort tillhörande gruppen läderkoraller. Den har inget kalkskelett och är därmed inte revbildande. Varje polyp i kolonin sträcker ut sin tentakelkrona för att fånga in plankton som strömmarna för med sig. Dess släkting bägarkorall kunde vi också se några exemplar av utmed tavelväggen. Bägarkorallen har ett kalkskelett men är trots det inte revbildande då den inte är en koloni utan ensamlevande, en så kallad solitär. Sjöpungar befolkade tavelväggen här och var. Sjöpungar är mer eller mindre genomskinliga så man kan se tarmkanalen. Den är en filtrerare, sitter fast på en plats och låter näringsrikt vatten passera genom sifonliknande öppningar. Märkligt nog räknas den till ryggradsdjuren då den på larvstadiet uppvisar en rudimentär ryggsträng. Representanter för ordningen tagghudingar visade sig i form av ett par arter av sjöstjärnor och den s.k. ätliga sjöborren. Båda dessa är cirkelradiära tagghudingar på så sätt att de inte har någon fram- eller bakända till skillnad mot sjögurkor. De har dock en ovan- och en undersida. Gemensamt är dock den silplatta som finns på ovansidan genom vilken de reglerar trycket i slangfötterna. Den vanliga sjöstjärnan äter med förkärlek blåmusslor som de med hjälp av slangfötterna och tålamod öppnar upp. Sjöborren däremot vandrar fram över underlaget där den i princip betar med hjälp av fem tänder, den s.k. aristoteles lykta. Ishavssjöstjärnan hade också hittat en plats i tavlan med sin något gymnastsiska pose. Trots sitt namn trivs den alldeles utmärkt på våra breddgrader, men är dock inte lika talrik som den vanliga sjöstjärnan som på musselbankar kan bilda en havets vintergata.

8 Ett par maskeringskrabbor funderade nog vad det var för ett UFO som stirrade på dem med ett öga och visste nog inte vilket ben som var bäst att starta flykten med. På drygt tjugo meters djup breder en mjukbotten ut sig. Den ser ganska öde ut men innehåller en biologisk mångfald som vi först kan se om vi gräver i den. Men eftersom vi biodlare är rädda om naturen och dess mångfald lämnade vi bottenvåningen i fred och återgick till tavelväggen, denna gång med övervåningen i sikte. Bottenmålningen på Soten var fortfarande fin och snart var kamera, kabel och joystick undanstuvat samt besättningen tillbaka på sina ordinarie platser, tamparna indragna och rodret med sikte på Stora Kornö, nörre minuder bortover vaant. På bryggan stod välkomstkommitén i form av Thomas Åsehäll och tog emod änen. Folk som hade kommit ut i det fina vädret för att röja upp efter vinterns härjningar undrade nog vad det var för folk som invaderare deras fredliga ö så här på lördag middag. Vi blev i alla fall inte avhysta så jag tror att Kornöfolk är ganska fredliga av naturen. Fast näktergalarna hade fult upp med att hålla sina grannar på plats. Vid bjöds på en riktig symfoni med hela repertoaren av skönsång för att varje liten donjuan-fågel skulle få behålla sin egen sittpinne. Häftig bigård med naturens egen lilla orkester. Thomas försökte att, i konkurrens med näktergalarna, fånga besökarnas intresse vilket inte var det lättaste. Jag tror det stod fyra samhällen i bigården och att de troligen är varroafria. I och med det isolerade läget blir det svårt att göra avläggare utan att importera parade drottningar. Detta för det finns det alldeles för lite av drönare med bred ursprungsbas. Lite frågor och svar bollades runt en stund i sann biodlaranda varefter vi delade upp gruppen i två delar, en med trötta ben och en med alldeles för trötta ben. Denna uppbening för att de som var på något bättre ben skulle kunna göra ett besök i Klingkyrka en bit in på ön. De som inte varit här tidigare, och vi andra också för den delen, förundrades över naturens nycker och att märkliga former kan skapas bara tiden får verka. Vi tackade Thomas så mycket för att vi fått besvära och störa friden i idyllen en stund och vände sedan stegen mot bryggan där M/S Soten majestätiskt och stolt likt en vit svan väntade på sina gäster. Påföljande timma med stäven mot Smögenbryggan förflöt avslappnat och sällskapet njöt ånyo av en härlig båttur i kvällssolen utmed Bohusläns kustkontur. Väl förtöjd utan missöden och saknade personer tackade vi besättning på M/S Soten för en härlig tur på havet och som knappast kan göras så mycket bättre och mer intressant för dem som avnjöt 2013 års upplaga av Uddevallanejdens och Sotenäs biodlares biresa. Slutligen vill jag tacka alla som valde att följa med på resan och som med gott humör satte guldkant på lördagen den 25 maj Kjell

9 Besök av Anders Berg När Anders Berg besökte distriktets årsmöte i februari, gjorde han klart att hans framträdande framöver skulle bli ganska begränsade och studiebesöken i hembigården en udda företeelse. För Sotenäs BF:s vidkommande blev denna ransonering inte särskilt uppenbar då han strax därefter kom på besök i Tossene. Lite avdammade bilder från vinden utgjorde inspirationen för kvällens övningar, en rapsodi i ord och bild över hur Anders startade och utvecklade sin biodling i Ryssby och runt Ryssbysjön i mörkaste Småland. Genom åren har Anders testat både material och metoder i sin biodling och har därigenom skaffat sig både rutin och en gedigen kunskap över hur en rationell biodling skall gå till. Vid sidan av ett liv som biodlare och yrkesmilitär har Anders varit, och fortfarande är, en flitig skribent i SBR:s Bitidningen där han redogör för sin syn och sitt sätt att bedriva biodling på. En kväll går fort när det är intressant och Anders har säkerligen mycket mer att berätta om när det är dags att runda av kvällen. Men kanske vi i Sotenäs är privilegierade med tanke på att Anders vid flera tillfällen meddelat att det är dags att trappa ner på de mer offentliga engagemangen, men vi är hjärtligt välkomna till Ryssby år 2015 med en busslast glada bohuslänningar. Givetvis tackar vi å det varmaste för denna inbjudan och ser fram emot 2015 års upplaga av Sotenäs-Uddevallanejdens biresa. Kjell Anders Berg

10 Biodlare från Västerlöfsta BF. Lördagen den 8 juni kom tio utav Västerlöfsta BF:s medlemmar på besök till Tossene Bygdegård och Sotenäs BF. Dagen började som sig bör med en kaffetår och en allmän presentation av de aktiviteter som förekommer i Sotenäs BF:s regi. Också Västerlöfsta presenterade sig genom kassören Gösta Persson, en biodlarförening med verksamhet i Heby kommun mellan Sala och Uppsala. Nästa punkt på programmet var ett studiebesök hos Anna Askne så både gäster och värdfolk fyllde att antal bilar och svängde strax in på gårdsplanen där Anna tog emot. Anna presenterade sig och sin biodling för de intresserade åhörarna varefter en rundvandring följde i byggnaden som inrymmer lager, slungrum, tappning och kyllager. Efter rundvandringen och många frågor och svar var det snart dags för Nordens Ark och en närmare titt på de nordiska bina där. Klockan serverades lunch och alla lät sig väl smaka. Därefter kunde den som var intresserad göra en rundvandring i parken och beundra det arbete som utförs för att bevara utrotningshotade djurarter. Framåt eftermiddagen samlades gänget åter igen i stora salen i Tossene Bygdegård för eftermiddagskaffet och en summering av dagen. Strax var diskussionen i gång och avrundades med Ann-Charlottes information om planerna att skapa ett bi-institut. Alla var eniga om att dagen hade varit intressant varvid Gösta Persson tackade för besöket genom att överräcka ett presentkort på tre drottningar till föreningens bigård. Som slutord lovade vi att hålla kontakten och att vid tillfälle återgälda besöket genom att folk från Sotenäs BF kommer till Heby. Anna Askne visar sitt honungsrum för bl.a. Gösta Persson Gösta Persson berättar om Västerlöfsta BF Kjell

11 Blommor och Bin på arken Lördagen den 6 juli bjöd på ett strålande solsken trots våra farhågor då det varit lite si och så med den varan på försommaren. Elisabeth var tidigt på plats och dirigerade med stor ackuratess de olika deltagarna inför blommor och bin dagen. Kurts prunkande blomsterbord bjöd på fägring för både bi och folk. En rabatt med kryddväxter inte bara sätter krydda på tillvaron för gemene man, utan bin söker med förkärlek också upp en sådan oas. Helene ställde upp ett helt batteri med smaksatt honung som tveklöst alla skulle kunna hitta en favorit bland. Anna ställde upp en hel pyramid av förstklassig honung på bordet intill Helene. Näst i raden av bord följde en kombination av utställning och försäljning av olika produkter. Två visningskupor med bin tronade mitt på bordet och tilldrog sig ett stort intresse från såväl ungdom som till pensionär. Anders, Lotta och Elisabeth skötte med stor entusiasm försäljning och information till alla som visade minsta intresse. Ragnhild hade dukat upp inte bara prov på sin utsökta honung utan också saft och juice baserat på råvaror från den egna täppan. Inger hade, tillsammans med Tavlebords folk, fått en plats i solen som vid dagens slut renderade i en färg värdigt Rivieran. Ingers vykort trängdes med burkar med olika innehåll medan Tavlebord exponerade prov på utsökt honung från Orust. Längre bort i skuggan av några träd hittar vi Mats och Meta från Orust och Vinningstorps Bigård med rätt att sälja material från MS Biredskapsfabriken i Töreboda. Baba Hallbäck hade lyckats få fart på tomatodlingen och hade ett antal fina plantor till salu från sitt bord. Fram emot fyra fem-tiden kunde vi summera dagen som lyckad med många intresserade av blommor och bin. Några så pass intresserade att de med till visshet gränsande sannolikhet kommer att bli med bin inom en snar framtid. Det blev också en del skrammel i kassaskrinen så på det stora hela kan man utan överdrift säga att det blev en lyckad dag med blommor och bin på Arken. Lovvärt är också samarbetet med Nordens Ark som upplåter utrymme för att kunna exponera svensk biodling när den är som bäst. Att kunna ge svensk biodling ett ansikte utanför biodlarkretsar är ovärderligt och garanterar dess fortvarande och utveckling med förhoppningsvis många nya biodlare. En Blom och Bi dag med mersmak och med en bismak av honung kan sägas vara en kortfattad sammanfattning av den 6 juli på Nordens Ark. Kjell

12 Jane År 1957 bestämmer sig Jane, en ung engelsk dam, att lämna de trygga kvarteren i London för en mer oviss framtid i Afrika. Som barn utvecklade hon ett passionerat intresse för djur och detta intresse skulle föra henne till en god vän i Kenya. Ganska bestämd att stanna ett tag söker hon arbete och hittade ett jobb som sekreterare. Den gode vännen är medveten om det stora intresse för djur som hennes gäst har och råder henne att ta kontakt med Louis Leakey, en kenyansk antropolog och arkeolog, för att prata om djurlivet i Afrika. Leakey ser vissa kvaliteter hos Jane men säger inget om sina egentliga tankar utan anställer henne som sekreterare. Tillsammans men sin fru Mary bedriver Leakeys utgrävningar i Olduvai Gorge, en ravin i Tanzania med oräkneliga fynd av förhistoriska människor och djur. Leakey skickar dit Jane och nu först berättar han om sina egentliga planer, att under en längre tid bedriva studier på chimpanser och deras beteende. Jane har ingen högre utbildning varför Leakey först skickar henne till London för att studera primaters anatomi. Så i juli 1960 beger sig Jane för första gången till Gombe Stream National Park i Tanzania vid Tanganyikasjöns östra strand skickar Leakey iväg Jane till England igen, men denna gång till universitetet i Cambridge för att studera etnologi. Studierna mynnade 1965 ut i en filosofie doktorsexamen, där hennes uppsats baserades på studierna av chimpanserna i Gombe under hennes fem första år. Jane lyckades med tålmodighet bli accepterad i chimpansernas miljö och kunde noggrant studera deras beteende. Hon upptäckte att det fanns många likheter med oss människor på flera sätt. De kunde uppvisa flera sinnestämningar från glad till arg eller missmodig. Förmågan att tillverka verktyg har varit förbehållen människan, tills Jane observerade hur en chimpans i flocken tog en kvist, skalade av all löv och småkvistar och på så sätt fick ett metspö att fiska termiter med. Spöet kördes ner i ett hål i en termitstack och drogs upp med termiter på färdiga för att serveras. Jane lyckade komma en flock så nära att hon accepterades som en medlem i flocken för 22 månader, låt vara som lägst rankad, ända tills en ny alfa hanne inte längre accepterade Janes närvaro. Genom åren i Gombe har Jane producerat mängder med anteckningar över sina observationer och en del av detta är sammanställt i de fjorton böcker hon skrivit i ämnet. I dag bor Jane Goodall i Dar es Salaam i Tanzania och har lämnat över till andra att fortsätta studierna i Gombe. Jane är dock inte sysslolös utan reser bortemot 300 dagar om året, trots sina 79 år, och är en uppskattad föreläsare. Hon är en ivrig förkämpe för djur och natur i allmänhet och i synnerhet chimpanser grundade Jane Roots and Shoots med hjälp av en grupp tanzaniska studenter för att göra ungdomar uppmärksamma på miljöfrågor. I dag har föreningen bortemot medlemmar i över 120 länder.

13 Två gånger har jag haft förmånen att besöka Gombe för att ta en titt på Janes chimpanser. Det är en ganska sällsam känsla att sitta tillsammans med en flock chimpanser mitt ute i skogen. Trots att flocken sedan länge är van vid människor måste man respektera att det är deras bakgård man besöker och att det är deras villkor som gäller. Det mångåriga arbete i Olduvai Gorge som Mary och Louis Leakey genomförde ligger i mångt och mycket till grund för tesen att mänsklighetens vagga en gång stod här. Mary står för bedriften att ha hittat fragment av en skalle från en förhistorisk människa som gick omkring här för 1,8 miljoner år sedan. Inte långt härifrån har man hittat fotspår efter tre homonider som uppskattas ha gått förbi här för 3,75 miljoner år sedan. Den moderna människan började inte uppträda här förrän för år sedan. Dock uppskattas den moderna människan som art betraktat vara cirka år gammal då fynd på annat håll i Afrika uppskattas vara år gamla. I dag är Mary och Louise Leakey borta sedan länge men deras son Richard går bildligt talat i deras fotspår och har gjort betydande arkeologiska fynd i Östafrika. Kjell

14 Kulturbegreppet och invandringen Kulturbegreppet har under de senaste decennierna blivit laddat och infekterat samt inte minst föremål för osämja och träta. Begreppet svensk kultur har inom den svenska politiska debatten till och med blivit tabubelagt medan man samtidigt gärna bejakar all annan kulturtillhörighet. Orsaken till det hela är naturligtvis den pågående utomeuropeiska massinvandringen till Europa och Norden och syftet med den ofta snedvridna debatten är att få folk att acceptera läget. Kritikerna anklagas för att vara både nazister och rasister. Rasisttemat har tveklöst blivit ett mycket effektivt vapen, inte minst bland våra egna politiker, i syfte att skrämma kritikerna till tystnad. Det som händer just nu kommer kulturellt och demografiskt att förändra Sverige för all framtid. Därför är tabustämpeln och locket på attityden när det gäller debatten i allra högsta grad allvarlig och sorglig. Det mest skrämmande är att höra politikernas till synes total brist på kunskap när det gäller kulturbegreppet, historien och de sociala beteendemönstren. Det följande är ett försök att utveckla ett sätt att se på begreppet kultur och dess funktioner. Kulturimpulser och idéer har under historiens lopp spridits från samhälle till samhälle och över tid utvecklats till större områden med en mer enhetlig kulturtradition. Man står så att säga inom sådana områden i hög grad på samma kulturella plattform. Fjärran Östern, Mellanöstern och Europa är tre exempel på just sådana kulturområden. Vart och ett av dessa områden innesluter flera folkgrupper och nationer, vilka är sammanlänkade socialt och kulturellt genom framför allt religion med vidhängande människosyn och värdegrund. Detta har inom respektive område bland annat skapat goda förutsättningar för fred och likformighet. Dock har detta inte sällan uppnåtts genom ren tvångsassimilering efter vunna krigshandlingar. Det Europeiska kulturområdet. Den med lite historisk kunskap vet att Europas stater under de senaste tusen åren i huvudsak legat inom samma kulturtradition. När det gäller Skandinavien har invandringen till Norden fram för allt kommit från Tyskland, Holland och Belgien, områden som vi allt sedan 600-talet stått i nära kontakt med. Detsamma kan sägas om den Baltiska regionen som under vissa tider till och med stått under svenskt styre. Under 1900-talet hade vi även arbetskraftsinvandringar från Mellaneuropa, Grekland, Italien och Portugal. Även dessa länder integrerades i den europeiska kulturella väv som redan under senantiken och framåt började växa fram och formas. Genom den kristna kyrkan och det frankiska riket med namn som Karl Den Store spreds denna kulturella väv vidare, ofta genom strider och

15 blodsspillan, för att slutligen omfatta och binda samman de olika europeiska folken till en kulturell homogenitet. Ett lapptäcke i olika mönster men knuten i samma tradition och teknik. Sverige ingår i denna europeiska kulturtradition där vi alla kollektivt delar den antika kristna traditionen med tillhörande människosyn och värdegrund. Liksom varje annat land på det regionala nationella planet uppvisar vi även vår egen unika historia och egna kulturella särart som vi skall värna om och vara stolta över. Det svenska kulturarvet är just vår alldeles egna unika lilla fingeravtryck i världen och som inte återfinns någon annan stans. Detta kulturarv är en fantastisk och viktig gåva till oss från tidigare generationer. Ett slags kitt vars funktion är att binda oss samman som grupp samt skänka oss identitet och självkänsla. Utan identitet och grupptillhörighet blir vi historielösa. Vi blir rotlösa och vilsna och förlorar förmågan att fullt utnyttja de fördelar vårt nedärvda beteendemönster gett oss som art och gruppvarelser. Vi har också förmågan till kollektivt empatiskt tänkande och osjälvisk uppoffring till den större gruppens gagn. Inte minst gäller detta förmågan till förståelse och acceptans även för andra grupper utanför vårt egna revir och territorium. Som biologiska och sociala varelser styrs vi av nedärvda instinkter i givna situationer. Vi är precis som alla andra biologiska varelser förprogrammerade redan vid födseln, i det avseendet skiljer vi oss heller inte nämnvärt från den förhistoriska människan. På det mentala sociala planet reagerar vi instinktivt på hot och förändringar på precis samma sätt som samlarjägarna under vår egen stenålder. I dessa sammanhang betyder 7000 år absolut ingenting. Arkeologen och forskaren Tomas Johansson, som tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt, sa en gång ungefär så här: - Människan är den enda varelse som genom årmiljonerna varit teknikberoende för sin överlevnad. Kan det vara så att evolutionen gynnat dem som varit praktiskt lagda? Är det därför vi lyckats så väl med teknisk utveckling? Är det därför vi lyckats lösa alla de praktiska problemen med att till exempel åka till månen? Men ofta beter vi oss som simpla primater när det gäller att lösa våra allmänmänskliga sociala problem. Invandringen till Norden har under seklernas gång i stort sett varit problemfri. Den har varit behövlig, selektiv, ansvarsfull och moderat samt tillfört landet mycken ny värdefull kunskap. Inom järnhanteringens område blev till exempel under 1600 och 1700-talen sådan ny kunskap revolutionerande. Integrationsproblem av den art vi ser i dagens samhälle har tidigare knappast ens existerat eftersom invandringen i huvudsak haft Europa som ursprungsområde med människor stående på vår egen kulturella plattform. Den massiva invandring vi i dag ser från Mellanöstern och Afrika är en helt ny och en främmande företeelse i Europa och Norden.

16 Denna typ av invandring har helt enkelt aldrig tidigare förekommit och kulturkrockar och motsättningar ser vi i dag över hela Europa. Dessa reaktioner är dock förståeliga och helt naturliga. Kan vi människor med våra sociala färdigheter år 2013 över huvud taget förväntas vara tillräckligt mogna, kloka och kompetenta att hantera denna nya situation utan konflikter? Kan den väg våra politiker valt anses vara lösningen? Nämligen den att bespotta, förneka och förkasta sin egen kultur, identitet och historia och samtidigt lyfta fram främmande kulturers förträfflighet. Etnisk mångfald är bra och något att eftersträva. Att folk blandas är till och med en förutsättning för vår arts överlevnad. Mångkultur är däremot en ren omöjlighet som leder till konflikter och splittring mellan olika grupper, vilket redan kan ses runt om i landet. Ett lands innevånare måste dela samma människosyn och värdegrund samt dra åt samma håll, där har vi hela världshistorien som facit. Därför är krav på assimilering en absolut nödvändighet. Annars blir detta mångkulturella projekt i sista ändan inget annat än ett grymt och hänsynslöst experimenterande med människor som är dömt till ett totalt misslyckande och fiasko. Tanken att flera vitt skilda kulturer helt plötsligt, i en värld som till stora delar fortfarande brinner av motsättningar, skall kunna samsas sida vid sida inom ett och samma land är fin och vacker men tyvärr en omöjlighet. En vansinnigt naiv tanke då vi människor ännu inte är mogna för denna utmaning. Vi är helt enkelt ännu inte där i vår sociala utveckling, Sverige och svenskarna är inget undantag. Rolf Sundberg Rolf Sundberg är sedan gammalt en nära vän till mig och vi har gjort kulturella resor tillsammans både reellt och fiktivt, bland annat till Sri Lankas mångkulturella land. Kultur, arkeologi och historia är ämnen som ligger varmt om hjärtat hos Rolf som i ämnet arkeologi har en fil.kand. Kjell

17 Slagfärdiga barn. En liten flicka pratade med sin lärare om valar. Läraren sa att det var fysiskt omöjligt för en val att svälja en människa då valen, fastän den är ett väldigt stort däggdjur, har en väldigt smal hals. Den lilla flicka sa då att Jona svaldes av en val. Irriterad upprepade läraren att en val inte kan svälja en människa; det är fysiskt omöjligt. Den lilla flickan sa, "När jag kommer till himlen ska jag fråga Jona". Läraren frågade, "Men tänk om Jona hamnade i helvetet?" Den lilla flickan svarade, "Då får du fråga honom". En dagislärare såg på barnen i klassrummet medan de ritade. Då och då gick hon runt för att titta på vad varje barn ritade. När hon kom fram till en liten flicka som arbetade ihärdigt frågade läraren vad flickan ritade. Flickan svarade, "jag ritar Gud". Läraren stannade upp och sa, "Men ingen vet hur Gud ser ut". Utan minsta tvekan och med blicken kvar på teckningen, svarade flickan: "Det kommer de veta om en liten stund". En söndagsskolelärare diskuterade de tio budorden med hennes fem- och sexåringar. Efter att ha förklarat budordet att "hedra din fader och din moder", frågade läraren, "finns det ett budord som lär hos hur vi ska behandla våra syskon?" Svaret kom direkt från en liten pojke (den äldste i sin familj): "Du skall inte döda.." En dag satt en liten flicka och tittade på medan hennes mamma diskade i kökshon. Hon upptäckte plötsligt att hennes mamma hade flera vita hårstrån som syntes väl som kontrast mot hennes bruna hår. Flickan såg på sin mamma och frågade nyfiket: "Varför är en del av ditt hår vitt, mamma?" Hennes mamma svarade: "Tja, varje gång du gör något dåligt och får mig att gråta eller vara olycklig, så blir ett av mina hårstrån vitt." Den lilla flickan tänkte en stund på detta och sa sedan: "Mamma, varför är mormors hår HELT vitt?" Barnen hade alla blivit fotograferade och läraren försökte övertyga dem alla att köpa varsin kopia av gruppfotot. "Tänk bara hur roligt det blir att titta på fotot när ni har vuxit upp och

18 säga 'där är Jennifer, hon är advokat' eller 'där är Michael, han är läkare'." En liten röst hördes någonstans ifrån rummet, "Och där är läraren, hon är död." En lärare höll en lektion om blodcirkulation. I ett försök att förklara närmare sa hon, "Om jag ställde mig på huvudet nu skulle blodet som ni vet rinna ner i det och jag skulle bli röd i ansiktet." "Ja", sa klassen. "Hur kommer det sig då att när jag står upprätt som vanligt så rinner inte blodet ner i mina fötter?" En liten grabb ropade: "För att dina fötter inte är tomma." Barnen stod i kö i matsalen i en katolsk lågstadieskola för att få sin lunch. Längst fram på bordet fanns en stor hög med äpplen. En nunna skrev en lapp och satte den på äppelskålen: "Ta bara EN. Gud tittar på." Längre bort i lunchkön, på den bortre delen av bordet fanns en stor hög med chokladkakor. Ett barn hade skrivit en lapp: "Ta så många du vill. Gud tittar på äpplena."

19 Sotenäs biodlareförening Styrelsen Ordf Urban Andersson Lärkvägen Lysekil Kassör Kjell Hermansson Rörvall Brastad Sekre- Inger Dahlberg terare Skårve Brastad Ledamot Ann-Charlotte Berntsson Tveten Fjällbacka Ledamot Anders Backman Tveten Fjällbacka Suppleant Ragnhild Eneling Fåglekärr Kryddhagen Dingle Suppleant Eskil Lekting Banken Askum Hunnebostrand Övriga funktionärer Revisorer Bertil Johansson Långevik Kungshamn Gunnar Andersson Henriksberg Hunnebostrand Suppleant Agne Olausson Kyrkby Skummedal Lysekil

20 Valb. Elizabeth Zetterlund Bro-Häller Brastad Lars Adriansson Sandhålevägen Fiskebäckskil Ombud Urban Andersson Distriktet Ann-Charlotte Berntsson Kjell Hermansson Utbildning Ann-Charlotte Berntsson Material Ann-Charlotte Berntsson & Bigård Anders backman Tveten Fjällbacka Honungs- Urban Andersson bedömn. Lennart Brorsson Elisabeth Zetterlund Ragnhild Eneling Hemsida Ingemar Nielsen Sörkila Lysekil Bitonen Ingemar Almqvist Lysekilsvägen Brastad Johnny Almqvist Uteby Brastad

Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård

Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård B I S U R R E T! Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014 Hemsida: www.sotenasbiodlarna.se Bankgiro 5711-9885 Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård Kallelse till årsmöte Härmed kallas

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bullbak för fika i bersån

Bullbak för fika i bersån 1 Bullbak för fika i bersån Bullar för kalaset, fikat eller bara för att ha i frysen. Här är fem recept på goda bullar. Foto: Ulf Svensson Grunddeg till vetebullar Ingredienser 40 bullar 50 g jäst, för

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Har du koll på dagarna?

Har du koll på dagarna? Har du koll på dagarna? Den här veckan hyllar vi kanelbullen och skickar ut en kasse fylld med godsaker för dig som älskar att baka. Och det passar dessutom perfekt eftersom det är Kanelbullens dag torsdagen

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland Med smak av Gotland Med smak av Gotland Tänk dig en glad och stolt mjölnare från Gotland. En mjölnare som älskar det han gör och som kan sitt hantverk sedan länge. Jordbrukarna som levererar spannmål

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar Symmetribegreppet Vi går igenom symmetribegreppet och undersöker vilka bokstäver i alfabetet som är symmetriska när vi delar dem med hjälp av en lodrät symmetrilinje. Vi målar en symmetrisk målning. Litteraturtips:

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer