Sotenäs Biodlareförening HÖSTen Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl i Tossene Bygdegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2013. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård"

Transkript

1 B I S U R R E T! Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2013 Bankgiro Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl i Tossene Bygdegård Kallelse till årsmöte Härmed kallas samtliga medlemmar i Sotenäs Biodlarförening till årsmöte i Tossene Bygdegård den 14 november kl Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet ombedes att till styrelsen snarast inlämna detta för eventuell beredning.

2 Kalendarium oktober Honungsbedömning 31 oktober Arbetsafton november Vaxinlämning, tid meddelas senare 14 november Sotenäs Biodlarförening, årsmöte kl november Honungsbedömning, extra tillfälle vid behov 12 december Julavslutning med glögg och pepparkakor 13 januari Nybörjarkurs i biodling, planerad start Februari Årsmöte Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt 06 Mars Temakväll i Tossene Hembygdsgård Klingkyrka på Stora Kornö Thomas Åsehäll

3 Årsmöte Sotenäs BF Kallelse till årsmöte med Sotenäs Biodlarförening i Tossene Bygdegård den 14 november klockan På dagordningen behandlas de sedvanliga frågorna. På tur att avgå från föreningens styrelse är Urban, Kjell och Inger. Urban och Kjell avböjer omval. Ann-Charlotte och Anders meddelar att de önskar avgå från styrelsen före mandattidens utgång. Samtliga avgångar motiveras med tidsbrist. Urban och Kjell anger privata skäl medan Ann-Charlotte och Anders redan har ett tidskrävande engagemang i föreningen som ansvariga för föreningsbigården. Ann- Charlotte är dessutom föreningens utbildningsansvarig samt bitillsyningsman. Inför en akut kris i föreningens styrelse vädjar därför valberedningen till föreningens medlemmar att inkomma med förslag på funktionärer såsom ordförande, samt ledamöter varav en är beredd att ta över kassörsskapet. I övrigt kan medlemmarna till styrelsen inlämna motioner, förslag och synpunkter berörande föreningens och distriktets verksamhet samt biodlarfrågor i allmänhet. Kjell Grillafton Den 8 augusti stod grillafton på Bohus-Malmön på schemat men ett envetet regnväder gjorde det hela till ett osäkert äventyr. Efter moget övervägande beslöts emellertid att inbokad grillafton flyttas till Tossene på grund av överhängande risk för regnskurar även över Bohus-Malmön. Tre drottningar hade också anlänt från Heby varför Lotta och några till var upptagna i bigården med tillsättningen en stund. När glöden var den rätta på grillen hade drottningarna blivit inkvarterade in vederbörlig ordning och under Kurts överinseende började grillkorven strax sprida en förförisk doft runt Tossene Bygdegård. De femton som trotsat de mörka molnen på himlen lät sig väl smaka och snart var en munter diskussion i gång som brukligt när biodlare och intresserade samlas för en stunds samvaro. Kjell

4 På kryss med biodlare från Uddevalla och Sotenäs Lördagen den 25 maj började lovande med ett strålande väder och svaga vindar. Efter att anmälningslistan hade sett lite väl tunn ut fram till dagarna innan kunde vi räkna in ett gäng glada deltagare på 27 stycken. Klockan halv nio startades dagen i Tossene bygdegård med kaffe och smörgås för att få tillräckligt med energi som skulle behövas för strapatserna fram på dagen. En kort genomgång av dagens program följdes strax av Agne Olaussons föreläsning och demonstration om jordenergier. Deltagarna fann ämnet mycket intressant och deltog med liv och lust när alla energier ute på gårdsplanen skulle detekteras. Snart nog hade man hittat currylinjer och currykryss samt en vattenåder just utanför bygdegårdens dörr. En och annan fick också en extra upplevelse när de upptäckte att de hade gåvan att känna av de energier som strömmar mot oss från underjorden. Energierna är svaga och det är inte alla förunnat att känna av dem medan andra kan göra det. Vetenskapen förnekar dock att de finns då de inte är detekterbara med instrument utan det är människan som är själva instrumentet. Vissa människor är så känsliga att det påverkar deras vardag på gott och ont, andra är helt okänsliga och tvivlar på att de finns. Agne menar att det är en fråga om övning och att mentalt ställa in sig på att hitta dem. Nog är det så att vi utsätts för mängder av skilda slag av strålning från varjehanda källor. Konstant finns en bakgrundsstrålning och det är det vi hör som brus från rymden när inställningen på radioapparaten hamnar vid sidan av en radiostation. Andra källor som debatteras är strålningen från mobiler och mobilmasterna, hushållsapparater av skilda slag och kraftledningar. Saken är den att så fort ett föremål eller förbrukare använder elektrisk energi uppstår ett elektromagnetiskt fält runt kraftkällan, förbrukaren och ledningen där emellan. Detta är en sak som elallergikerna kan vittna om. Särskilt allvarligt blir det när jordpunkterna är otillräckliga eller ligger långt från varandra och vagabonderande strömmar uppstår. Man kommer då att vistas i ett konstant strålningsflöde, även då minsta förbrukare är inkopplad. Detta är en sak man uppmärksammat och medger att problemet finns i motsatts till de svaga jordenergier som känsliga människor pekar ut. Skulle man virtuellt ta bort allt i ett hus som inte har med elektriska installationer att göra skulle vi få något som liknar ett grovmaskigt fångstnät där vi sitter mitt i. Studerar man djurs beteende kan man finna ut att de har sina favoritplatser i förhållande till jordenergiernas mönster. Därför vore det märkligt om inte ett bisamhälle påverkas på ettdera sättet beroende på var bikupan står i förhållande till jordenergierna. Troligen är också jordenergierna till nytta för insekter när de navigerar. Studier har visat att öppet vatten inte utgör hinder för drönare och drottningar under

5 Biresa 2013 i bilder Agne säger här finns det vatten Tro t om ni vill Att gå i väggen har fått en ny betydelse Göran vid spakarna En gammal men stolt dam Stjärnorna på toppen Död mans hand, ishavssjöstjärna. Stjärnorna på botten

6 parningstiderna. Förmodligen klarar också arbetsbina av att ta sig över öppet vatten med hjälp av jordenergierna vid sin navigation med sina, relativt sett, välutvecklade sinnen. Efter att gårdsplanen hade blivit väl undersökt och inrutad med varjehanda linjer återsamlades vi i stora salen för en summering och frågestund. Enligt programmet var det nu dags att ge sig av till Smögen för nästa punkt i programmet, ett äventyr bland bôar och skär mellan Smögen och Lysekil. Kapten Göran Hahne, tillsammans med sin besättning på M/S Soten, hälsade oss välkomna ombord och lotsade oss strax med van hand ut på djupt vatten. Vädret visade sig från sin bästa sida med sol och svaga vindar från nordväst med en knappast märkbar sjögång. Snart rundade vi Bohus-Malmön på insidan och Göran visste att berätta om samhällena vi kunde sikta inåt land men också om den intensiva stenindustri som bedrevs på Bohus-Malmön en gång i tiden. Mängder av produkter tillformades med den vackra röda nordbohuslänska graniten som råmaterial och som sedan skeppades ut för att bli till gator, monument och byggnadsverk. En andra våg av stenperiod uppstod när man kunde använda den skrotsten som låg kvar överallt, till olika byggprojekt och förstärkningar. Till bland annat Öresundsbron hämtades skrotsten som fyllnadsmaterial vid förstärkningsarbetena. Så betraktat ur ett vidare perspektiv så finns en bit av Bohuslän lite var stans i världen och en bohuslänning kan därmed få lite fosterjord under fötterna på de mest oväntade platser. Från byssan började det nu komma härliga dofter där Jonas med förtjänst hade färdigställt lunchen. Alla lät sig väl smaka och kunde inte annat än att ge full poäng för lunchen, fem laxar av fem möjliga. Heder åt Jonas. Lunchen hade nätt och jämt hunnit sjunka undan och Christin med hjälpreda fått röjt av borden förrän Göran lät maskineriets 200 hästar i Sotens innandöme få ta det lite lugnare. M/S Soten fändrades av direkt mot en mäktig och lodrät bergvägg på Bläckhalls västsida och snart låg vi säkert förtöjda. Den mäktiga bergväggen sträcker sig ytterligare ett tjugotal meter ner mot botten och skulle utgöra en levande tavla med ett collage av organismer typiska för den här platsen. Christin som tidigare agerat jungman och steward bytte än en gång yrke och återgick till sin egentliga profession, marinbiolog. Christin har en anställning på Tjärnö havsforskningsstation, eller mer officiellt Sven Lovéns Center för Marina Vetenskaper, vilket är en avdelning under Göteborgs Universitet. För dem som var med på 2011 års upplaga av biresa har säkert Tjärnö och Martin Larsvik i gott minne då detta var ett av stoppen den gången. Göran lämnade sin plats vid rodret och agerade pilot bakom joysticken som styr undervattenskameran. M/S Soten såg hel och fin ut i botten utan påväxt så koncentrationen riktades mot bergväggen med dess växt- och djurliv. Precis i vattenbrynet härskade havstulpanerna tillsammans med kubbonger i sitt smala och långsträckta rike utan större konkurens då inte

7 många andra arter har förmåga att uthärda de ständiga variationerna i vattenståndet med ömsom luft och ömsom vatten om fötterna. Kubbonger? Vad är det? Littorina saxatilis på lite finare språk eller mer vardagligt, littorina snäckor. Alger älskar ljus och är nästa grupp av organismer att göra bekantskap med. Alger är växtrikets nisch i vattenmiljön och behöver följaktligen ljus för sin fotosyntes. Vatten fungerar dock som ett filter för ljuset och olika arter av alger har därför utvecklats för att tillgodogöra sig ljus för ett visst djup. Grovt indelat kan man säga att gröna, röda och bruna varianter av alger delar på den akvatiska nischen. Alger har ett ekonomiskt värde och bland annat utvinns ämnen som industrin använder i produkter som konsistensgivare och förtjockningsmedel. Algbältet är också populärt tillhåll för varjehanda småfisk och idag var det stensnultror som var statister i tavlan. På några meters djup avtar ljuset trots klart vatten så pass mycket att algbältet slutar och en annan typ av miljö tar vid. Eftersom det var en bergväg vi studerade så blir det djur av olika slag som har förmåga att klättra runt eller sätta sig fast och med olika metoder fånga och samla in föda. Trots att det är en bergvägg får vi nog kalla den för en typisk hårdbotten. Fördelen med en botten på högkant är att sediment faller av och hamnar på mjukbottnen 20-talet meter nedanför, bergväggen håller sig ren. Längre ner i djupet hamnade ett par olika arter av koralldjur framför linsen. Död mans hand är en kolonibildande sort tillhörande gruppen läderkoraller. Den har inget kalkskelett och är därmed inte revbildande. Varje polyp i kolonin sträcker ut sin tentakelkrona för att fånga in plankton som strömmarna för med sig. Dess släkting bägarkorall kunde vi också se några exemplar av utmed tavelväggen. Bägarkorallen har ett kalkskelett men är trots det inte revbildande då den inte är en koloni utan ensamlevande, en så kallad solitär. Sjöpungar befolkade tavelväggen här och var. Sjöpungar är mer eller mindre genomskinliga så man kan se tarmkanalen. Den är en filtrerare, sitter fast på en plats och låter näringsrikt vatten passera genom sifonliknande öppningar. Märkligt nog räknas den till ryggradsdjuren då den på larvstadiet uppvisar en rudimentär ryggsträng. Representanter för ordningen tagghudingar visade sig i form av ett par arter av sjöstjärnor och den s.k. ätliga sjöborren. Båda dessa är cirkelradiära tagghudingar på så sätt att de inte har någon fram- eller bakända till skillnad mot sjögurkor. De har dock en ovan- och en undersida. Gemensamt är dock den silplatta som finns på ovansidan genom vilken de reglerar trycket i slangfötterna. Den vanliga sjöstjärnan äter med förkärlek blåmusslor som de med hjälp av slangfötterna och tålamod öppnar upp. Sjöborren däremot vandrar fram över underlaget där den i princip betar med hjälp av fem tänder, den s.k. aristoteles lykta. Ishavssjöstjärnan hade också hittat en plats i tavlan med sin något gymnastsiska pose. Trots sitt namn trivs den alldeles utmärkt på våra breddgrader, men är dock inte lika talrik som den vanliga sjöstjärnan som på musselbankar kan bilda en havets vintergata.

8 Ett par maskeringskrabbor funderade nog vad det var för ett UFO som stirrade på dem med ett öga och visste nog inte vilket ben som var bäst att starta flykten med. På drygt tjugo meters djup breder en mjukbotten ut sig. Den ser ganska öde ut men innehåller en biologisk mångfald som vi först kan se om vi gräver i den. Men eftersom vi biodlare är rädda om naturen och dess mångfald lämnade vi bottenvåningen i fred och återgick till tavelväggen, denna gång med övervåningen i sikte. Bottenmålningen på Soten var fortfarande fin och snart var kamera, kabel och joystick undanstuvat samt besättningen tillbaka på sina ordinarie platser, tamparna indragna och rodret med sikte på Stora Kornö, nörre minuder bortover vaant. På bryggan stod välkomstkommitén i form av Thomas Åsehäll och tog emod änen. Folk som hade kommit ut i det fina vädret för att röja upp efter vinterns härjningar undrade nog vad det var för folk som invaderare deras fredliga ö så här på lördag middag. Vi blev i alla fall inte avhysta så jag tror att Kornöfolk är ganska fredliga av naturen. Fast näktergalarna hade fult upp med att hålla sina grannar på plats. Vid bjöds på en riktig symfoni med hela repertoaren av skönsång för att varje liten donjuan-fågel skulle få behålla sin egen sittpinne. Häftig bigård med naturens egen lilla orkester. Thomas försökte att, i konkurrens med näktergalarna, fånga besökarnas intresse vilket inte var det lättaste. Jag tror det stod fyra samhällen i bigården och att de troligen är varroafria. I och med det isolerade läget blir det svårt att göra avläggare utan att importera parade drottningar. Detta för det finns det alldeles för lite av drönare med bred ursprungsbas. Lite frågor och svar bollades runt en stund i sann biodlaranda varefter vi delade upp gruppen i två delar, en med trötta ben och en med alldeles för trötta ben. Denna uppbening för att de som var på något bättre ben skulle kunna göra ett besök i Klingkyrka en bit in på ön. De som inte varit här tidigare, och vi andra också för den delen, förundrades över naturens nycker och att märkliga former kan skapas bara tiden får verka. Vi tackade Thomas så mycket för att vi fått besvära och störa friden i idyllen en stund och vände sedan stegen mot bryggan där M/S Soten majestätiskt och stolt likt en vit svan väntade på sina gäster. Påföljande timma med stäven mot Smögenbryggan förflöt avslappnat och sällskapet njöt ånyo av en härlig båttur i kvällssolen utmed Bohusläns kustkontur. Väl förtöjd utan missöden och saknade personer tackade vi besättning på M/S Soten för en härlig tur på havet och som knappast kan göras så mycket bättre och mer intressant för dem som avnjöt 2013 års upplaga av Uddevallanejdens och Sotenäs biodlares biresa. Slutligen vill jag tacka alla som valde att följa med på resan och som med gott humör satte guldkant på lördagen den 25 maj Kjell

9 Besök av Anders Berg När Anders Berg besökte distriktets årsmöte i februari, gjorde han klart att hans framträdande framöver skulle bli ganska begränsade och studiebesöken i hembigården en udda företeelse. För Sotenäs BF:s vidkommande blev denna ransonering inte särskilt uppenbar då han strax därefter kom på besök i Tossene. Lite avdammade bilder från vinden utgjorde inspirationen för kvällens övningar, en rapsodi i ord och bild över hur Anders startade och utvecklade sin biodling i Ryssby och runt Ryssbysjön i mörkaste Småland. Genom åren har Anders testat både material och metoder i sin biodling och har därigenom skaffat sig både rutin och en gedigen kunskap över hur en rationell biodling skall gå till. Vid sidan av ett liv som biodlare och yrkesmilitär har Anders varit, och fortfarande är, en flitig skribent i SBR:s Bitidningen där han redogör för sin syn och sitt sätt att bedriva biodling på. En kväll går fort när det är intressant och Anders har säkerligen mycket mer att berätta om när det är dags att runda av kvällen. Men kanske vi i Sotenäs är privilegierade med tanke på att Anders vid flera tillfällen meddelat att det är dags att trappa ner på de mer offentliga engagemangen, men vi är hjärtligt välkomna till Ryssby år 2015 med en busslast glada bohuslänningar. Givetvis tackar vi å det varmaste för denna inbjudan och ser fram emot 2015 års upplaga av Sotenäs-Uddevallanejdens biresa. Kjell Anders Berg

10 Biodlare från Västerlöfsta BF. Lördagen den 8 juni kom tio utav Västerlöfsta BF:s medlemmar på besök till Tossene Bygdegård och Sotenäs BF. Dagen började som sig bör med en kaffetår och en allmän presentation av de aktiviteter som förekommer i Sotenäs BF:s regi. Också Västerlöfsta presenterade sig genom kassören Gösta Persson, en biodlarförening med verksamhet i Heby kommun mellan Sala och Uppsala. Nästa punkt på programmet var ett studiebesök hos Anna Askne så både gäster och värdfolk fyllde att antal bilar och svängde strax in på gårdsplanen där Anna tog emot. Anna presenterade sig och sin biodling för de intresserade åhörarna varefter en rundvandring följde i byggnaden som inrymmer lager, slungrum, tappning och kyllager. Efter rundvandringen och många frågor och svar var det snart dags för Nordens Ark och en närmare titt på de nordiska bina där. Klockan serverades lunch och alla lät sig väl smaka. Därefter kunde den som var intresserad göra en rundvandring i parken och beundra det arbete som utförs för att bevara utrotningshotade djurarter. Framåt eftermiddagen samlades gänget åter igen i stora salen i Tossene Bygdegård för eftermiddagskaffet och en summering av dagen. Strax var diskussionen i gång och avrundades med Ann-Charlottes information om planerna att skapa ett bi-institut. Alla var eniga om att dagen hade varit intressant varvid Gösta Persson tackade för besöket genom att överräcka ett presentkort på tre drottningar till föreningens bigård. Som slutord lovade vi att hålla kontakten och att vid tillfälle återgälda besöket genom att folk från Sotenäs BF kommer till Heby. Anna Askne visar sitt honungsrum för bl.a. Gösta Persson Gösta Persson berättar om Västerlöfsta BF Kjell

11 Blommor och Bin på arken Lördagen den 6 juli bjöd på ett strålande solsken trots våra farhågor då det varit lite si och så med den varan på försommaren. Elisabeth var tidigt på plats och dirigerade med stor ackuratess de olika deltagarna inför blommor och bin dagen. Kurts prunkande blomsterbord bjöd på fägring för både bi och folk. En rabatt med kryddväxter inte bara sätter krydda på tillvaron för gemene man, utan bin söker med förkärlek också upp en sådan oas. Helene ställde upp ett helt batteri med smaksatt honung som tveklöst alla skulle kunna hitta en favorit bland. Anna ställde upp en hel pyramid av förstklassig honung på bordet intill Helene. Näst i raden av bord följde en kombination av utställning och försäljning av olika produkter. Två visningskupor med bin tronade mitt på bordet och tilldrog sig ett stort intresse från såväl ungdom som till pensionär. Anders, Lotta och Elisabeth skötte med stor entusiasm försäljning och information till alla som visade minsta intresse. Ragnhild hade dukat upp inte bara prov på sin utsökta honung utan också saft och juice baserat på råvaror från den egna täppan. Inger hade, tillsammans med Tavlebords folk, fått en plats i solen som vid dagens slut renderade i en färg värdigt Rivieran. Ingers vykort trängdes med burkar med olika innehåll medan Tavlebord exponerade prov på utsökt honung från Orust. Längre bort i skuggan av några träd hittar vi Mats och Meta från Orust och Vinningstorps Bigård med rätt att sälja material från MS Biredskapsfabriken i Töreboda. Baba Hallbäck hade lyckats få fart på tomatodlingen och hade ett antal fina plantor till salu från sitt bord. Fram emot fyra fem-tiden kunde vi summera dagen som lyckad med många intresserade av blommor och bin. Några så pass intresserade att de med till visshet gränsande sannolikhet kommer att bli med bin inom en snar framtid. Det blev också en del skrammel i kassaskrinen så på det stora hela kan man utan överdrift säga att det blev en lyckad dag med blommor och bin på Arken. Lovvärt är också samarbetet med Nordens Ark som upplåter utrymme för att kunna exponera svensk biodling när den är som bäst. Att kunna ge svensk biodling ett ansikte utanför biodlarkretsar är ovärderligt och garanterar dess fortvarande och utveckling med förhoppningsvis många nya biodlare. En Blom och Bi dag med mersmak och med en bismak av honung kan sägas vara en kortfattad sammanfattning av den 6 juli på Nordens Ark. Kjell

12 Jane År 1957 bestämmer sig Jane, en ung engelsk dam, att lämna de trygga kvarteren i London för en mer oviss framtid i Afrika. Som barn utvecklade hon ett passionerat intresse för djur och detta intresse skulle föra henne till en god vän i Kenya. Ganska bestämd att stanna ett tag söker hon arbete och hittade ett jobb som sekreterare. Den gode vännen är medveten om det stora intresse för djur som hennes gäst har och råder henne att ta kontakt med Louis Leakey, en kenyansk antropolog och arkeolog, för att prata om djurlivet i Afrika. Leakey ser vissa kvaliteter hos Jane men säger inget om sina egentliga tankar utan anställer henne som sekreterare. Tillsammans men sin fru Mary bedriver Leakeys utgrävningar i Olduvai Gorge, en ravin i Tanzania med oräkneliga fynd av förhistoriska människor och djur. Leakey skickar dit Jane och nu först berättar han om sina egentliga planer, att under en längre tid bedriva studier på chimpanser och deras beteende. Jane har ingen högre utbildning varför Leakey först skickar henne till London för att studera primaters anatomi. Så i juli 1960 beger sig Jane för första gången till Gombe Stream National Park i Tanzania vid Tanganyikasjöns östra strand skickar Leakey iväg Jane till England igen, men denna gång till universitetet i Cambridge för att studera etnologi. Studierna mynnade 1965 ut i en filosofie doktorsexamen, där hennes uppsats baserades på studierna av chimpanserna i Gombe under hennes fem första år. Jane lyckades med tålmodighet bli accepterad i chimpansernas miljö och kunde noggrant studera deras beteende. Hon upptäckte att det fanns många likheter med oss människor på flera sätt. De kunde uppvisa flera sinnestämningar från glad till arg eller missmodig. Förmågan att tillverka verktyg har varit förbehållen människan, tills Jane observerade hur en chimpans i flocken tog en kvist, skalade av all löv och småkvistar och på så sätt fick ett metspö att fiska termiter med. Spöet kördes ner i ett hål i en termitstack och drogs upp med termiter på färdiga för att serveras. Jane lyckade komma en flock så nära att hon accepterades som en medlem i flocken för 22 månader, låt vara som lägst rankad, ända tills en ny alfa hanne inte längre accepterade Janes närvaro. Genom åren i Gombe har Jane producerat mängder med anteckningar över sina observationer och en del av detta är sammanställt i de fjorton böcker hon skrivit i ämnet. I dag bor Jane Goodall i Dar es Salaam i Tanzania och har lämnat över till andra att fortsätta studierna i Gombe. Jane är dock inte sysslolös utan reser bortemot 300 dagar om året, trots sina 79 år, och är en uppskattad föreläsare. Hon är en ivrig förkämpe för djur och natur i allmänhet och i synnerhet chimpanser grundade Jane Roots and Shoots med hjälp av en grupp tanzaniska studenter för att göra ungdomar uppmärksamma på miljöfrågor. I dag har föreningen bortemot medlemmar i över 120 länder.

13 Två gånger har jag haft förmånen att besöka Gombe för att ta en titt på Janes chimpanser. Det är en ganska sällsam känsla att sitta tillsammans med en flock chimpanser mitt ute i skogen. Trots att flocken sedan länge är van vid människor måste man respektera att det är deras bakgård man besöker och att det är deras villkor som gäller. Det mångåriga arbete i Olduvai Gorge som Mary och Louis Leakey genomförde ligger i mångt och mycket till grund för tesen att mänsklighetens vagga en gång stod här. Mary står för bedriften att ha hittat fragment av en skalle från en förhistorisk människa som gick omkring här för 1,8 miljoner år sedan. Inte långt härifrån har man hittat fotspår efter tre homonider som uppskattas ha gått förbi här för 3,75 miljoner år sedan. Den moderna människan började inte uppträda här förrän för år sedan. Dock uppskattas den moderna människan som art betraktat vara cirka år gammal då fynd på annat håll i Afrika uppskattas vara år gamla. I dag är Mary och Louise Leakey borta sedan länge men deras son Richard går bildligt talat i deras fotspår och har gjort betydande arkeologiska fynd i Östafrika. Kjell

14 Kulturbegreppet och invandringen Kulturbegreppet har under de senaste decennierna blivit laddat och infekterat samt inte minst föremål för osämja och träta. Begreppet svensk kultur har inom den svenska politiska debatten till och med blivit tabubelagt medan man samtidigt gärna bejakar all annan kulturtillhörighet. Orsaken till det hela är naturligtvis den pågående utomeuropeiska massinvandringen till Europa och Norden och syftet med den ofta snedvridna debatten är att få folk att acceptera läget. Kritikerna anklagas för att vara både nazister och rasister. Rasisttemat har tveklöst blivit ett mycket effektivt vapen, inte minst bland våra egna politiker, i syfte att skrämma kritikerna till tystnad. Det som händer just nu kommer kulturellt och demografiskt att förändra Sverige för all framtid. Därför är tabustämpeln och locket på attityden när det gäller debatten i allra högsta grad allvarlig och sorglig. Det mest skrämmande är att höra politikernas till synes total brist på kunskap när det gäller kulturbegreppet, historien och de sociala beteendemönstren. Det följande är ett försök att utveckla ett sätt att se på begreppet kultur och dess funktioner. Kulturimpulser och idéer har under historiens lopp spridits från samhälle till samhälle och över tid utvecklats till större områden med en mer enhetlig kulturtradition. Man står så att säga inom sådana områden i hög grad på samma kulturella plattform. Fjärran Östern, Mellanöstern och Europa är tre exempel på just sådana kulturområden. Vart och ett av dessa områden innesluter flera folkgrupper och nationer, vilka är sammanlänkade socialt och kulturellt genom framför allt religion med vidhängande människosyn och värdegrund. Detta har inom respektive område bland annat skapat goda förutsättningar för fred och likformighet. Dock har detta inte sällan uppnåtts genom ren tvångsassimilering efter vunna krigshandlingar. Det Europeiska kulturområdet. Den med lite historisk kunskap vet att Europas stater under de senaste tusen åren i huvudsak legat inom samma kulturtradition. När det gäller Skandinavien har invandringen till Norden fram för allt kommit från Tyskland, Holland och Belgien, områden som vi allt sedan 600-talet stått i nära kontakt med. Detsamma kan sägas om den Baltiska regionen som under vissa tider till och med stått under svenskt styre. Under 1900-talet hade vi även arbetskraftsinvandringar från Mellaneuropa, Grekland, Italien och Portugal. Även dessa länder integrerades i den europeiska kulturella väv som redan under senantiken och framåt började växa fram och formas. Genom den kristna kyrkan och det frankiska riket med namn som Karl Den Store spreds denna kulturella väv vidare, ofta genom strider och

15 blodsspillan, för att slutligen omfatta och binda samman de olika europeiska folken till en kulturell homogenitet. Ett lapptäcke i olika mönster men knuten i samma tradition och teknik. Sverige ingår i denna europeiska kulturtradition där vi alla kollektivt delar den antika kristna traditionen med tillhörande människosyn och värdegrund. Liksom varje annat land på det regionala nationella planet uppvisar vi även vår egen unika historia och egna kulturella särart som vi skall värna om och vara stolta över. Det svenska kulturarvet är just vår alldeles egna unika lilla fingeravtryck i världen och som inte återfinns någon annan stans. Detta kulturarv är en fantastisk och viktig gåva till oss från tidigare generationer. Ett slags kitt vars funktion är att binda oss samman som grupp samt skänka oss identitet och självkänsla. Utan identitet och grupptillhörighet blir vi historielösa. Vi blir rotlösa och vilsna och förlorar förmågan att fullt utnyttja de fördelar vårt nedärvda beteendemönster gett oss som art och gruppvarelser. Vi har också förmågan till kollektivt empatiskt tänkande och osjälvisk uppoffring till den större gruppens gagn. Inte minst gäller detta förmågan till förståelse och acceptans även för andra grupper utanför vårt egna revir och territorium. Som biologiska och sociala varelser styrs vi av nedärvda instinkter i givna situationer. Vi är precis som alla andra biologiska varelser förprogrammerade redan vid födseln, i det avseendet skiljer vi oss heller inte nämnvärt från den förhistoriska människan. På det mentala sociala planet reagerar vi instinktivt på hot och förändringar på precis samma sätt som samlarjägarna under vår egen stenålder. I dessa sammanhang betyder 7000 år absolut ingenting. Arkeologen och forskaren Tomas Johansson, som tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt, sa en gång ungefär så här: - Människan är den enda varelse som genom årmiljonerna varit teknikberoende för sin överlevnad. Kan det vara så att evolutionen gynnat dem som varit praktiskt lagda? Är det därför vi lyckats så väl med teknisk utveckling? Är det därför vi lyckats lösa alla de praktiska problemen med att till exempel åka till månen? Men ofta beter vi oss som simpla primater när det gäller att lösa våra allmänmänskliga sociala problem. Invandringen till Norden har under seklernas gång i stort sett varit problemfri. Den har varit behövlig, selektiv, ansvarsfull och moderat samt tillfört landet mycken ny värdefull kunskap. Inom järnhanteringens område blev till exempel under 1600 och 1700-talen sådan ny kunskap revolutionerande. Integrationsproblem av den art vi ser i dagens samhälle har tidigare knappast ens existerat eftersom invandringen i huvudsak haft Europa som ursprungsområde med människor stående på vår egen kulturella plattform. Den massiva invandring vi i dag ser från Mellanöstern och Afrika är en helt ny och en främmande företeelse i Europa och Norden.

16 Denna typ av invandring har helt enkelt aldrig tidigare förekommit och kulturkrockar och motsättningar ser vi i dag över hela Europa. Dessa reaktioner är dock förståeliga och helt naturliga. Kan vi människor med våra sociala färdigheter år 2013 över huvud taget förväntas vara tillräckligt mogna, kloka och kompetenta att hantera denna nya situation utan konflikter? Kan den väg våra politiker valt anses vara lösningen? Nämligen den att bespotta, förneka och förkasta sin egen kultur, identitet och historia och samtidigt lyfta fram främmande kulturers förträfflighet. Etnisk mångfald är bra och något att eftersträva. Att folk blandas är till och med en förutsättning för vår arts överlevnad. Mångkultur är däremot en ren omöjlighet som leder till konflikter och splittring mellan olika grupper, vilket redan kan ses runt om i landet. Ett lands innevånare måste dela samma människosyn och värdegrund samt dra åt samma håll, där har vi hela världshistorien som facit. Därför är krav på assimilering en absolut nödvändighet. Annars blir detta mångkulturella projekt i sista ändan inget annat än ett grymt och hänsynslöst experimenterande med människor som är dömt till ett totalt misslyckande och fiasko. Tanken att flera vitt skilda kulturer helt plötsligt, i en värld som till stora delar fortfarande brinner av motsättningar, skall kunna samsas sida vid sida inom ett och samma land är fin och vacker men tyvärr en omöjlighet. En vansinnigt naiv tanke då vi människor ännu inte är mogna för denna utmaning. Vi är helt enkelt ännu inte där i vår sociala utveckling, Sverige och svenskarna är inget undantag. Rolf Sundberg Rolf Sundberg är sedan gammalt en nära vän till mig och vi har gjort kulturella resor tillsammans både reellt och fiktivt, bland annat till Sri Lankas mångkulturella land. Kultur, arkeologi och historia är ämnen som ligger varmt om hjärtat hos Rolf som i ämnet arkeologi har en fil.kand. Kjell

17 Slagfärdiga barn. En liten flicka pratade med sin lärare om valar. Läraren sa att det var fysiskt omöjligt för en val att svälja en människa då valen, fastän den är ett väldigt stort däggdjur, har en väldigt smal hals. Den lilla flicka sa då att Jona svaldes av en val. Irriterad upprepade läraren att en val inte kan svälja en människa; det är fysiskt omöjligt. Den lilla flickan sa, "När jag kommer till himlen ska jag fråga Jona". Läraren frågade, "Men tänk om Jona hamnade i helvetet?" Den lilla flickan svarade, "Då får du fråga honom". En dagislärare såg på barnen i klassrummet medan de ritade. Då och då gick hon runt för att titta på vad varje barn ritade. När hon kom fram till en liten flicka som arbetade ihärdigt frågade läraren vad flickan ritade. Flickan svarade, "jag ritar Gud". Läraren stannade upp och sa, "Men ingen vet hur Gud ser ut". Utan minsta tvekan och med blicken kvar på teckningen, svarade flickan: "Det kommer de veta om en liten stund". En söndagsskolelärare diskuterade de tio budorden med hennes fem- och sexåringar. Efter att ha förklarat budordet att "hedra din fader och din moder", frågade läraren, "finns det ett budord som lär hos hur vi ska behandla våra syskon?" Svaret kom direkt från en liten pojke (den äldste i sin familj): "Du skall inte döda.." En dag satt en liten flicka och tittade på medan hennes mamma diskade i kökshon. Hon upptäckte plötsligt att hennes mamma hade flera vita hårstrån som syntes väl som kontrast mot hennes bruna hår. Flickan såg på sin mamma och frågade nyfiket: "Varför är en del av ditt hår vitt, mamma?" Hennes mamma svarade: "Tja, varje gång du gör något dåligt och får mig att gråta eller vara olycklig, så blir ett av mina hårstrån vitt." Den lilla flickan tänkte en stund på detta och sa sedan: "Mamma, varför är mormors hår HELT vitt?" Barnen hade alla blivit fotograferade och läraren försökte övertyga dem alla att köpa varsin kopia av gruppfotot. "Tänk bara hur roligt det blir att titta på fotot när ni har vuxit upp och

18 säga 'där är Jennifer, hon är advokat' eller 'där är Michael, han är läkare'." En liten röst hördes någonstans ifrån rummet, "Och där är läraren, hon är död." En lärare höll en lektion om blodcirkulation. I ett försök att förklara närmare sa hon, "Om jag ställde mig på huvudet nu skulle blodet som ni vet rinna ner i det och jag skulle bli röd i ansiktet." "Ja", sa klassen. "Hur kommer det sig då att när jag står upprätt som vanligt så rinner inte blodet ner i mina fötter?" En liten grabb ropade: "För att dina fötter inte är tomma." Barnen stod i kö i matsalen i en katolsk lågstadieskola för att få sin lunch. Längst fram på bordet fanns en stor hög med äpplen. En nunna skrev en lapp och satte den på äppelskålen: "Ta bara EN. Gud tittar på." Längre bort i lunchkön, på den bortre delen av bordet fanns en stor hög med chokladkakor. Ett barn hade skrivit en lapp: "Ta så många du vill. Gud tittar på äpplena."

19 Sotenäs biodlareförening Styrelsen Ordf Urban Andersson Lärkvägen Lysekil Kassör Kjell Hermansson Rörvall Brastad Sekre- Inger Dahlberg terare Skårve Brastad Ledamot Ann-Charlotte Berntsson Tveten Fjällbacka Ledamot Anders Backman Tveten Fjällbacka Suppleant Ragnhild Eneling Fåglekärr Kryddhagen Dingle Suppleant Eskil Lekting Banken Askum Hunnebostrand Övriga funktionärer Revisorer Bertil Johansson Långevik Kungshamn Gunnar Andersson Henriksberg Hunnebostrand Suppleant Agne Olausson Kyrkby Skummedal Lysekil

20 Valb. Elizabeth Zetterlund Bro-Häller Brastad Lars Adriansson Sandhålevägen Fiskebäckskil Ombud Urban Andersson Distriktet Ann-Charlotte Berntsson Kjell Hermansson Utbildning Ann-Charlotte Berntsson Material Ann-Charlotte Berntsson & Bigård Anders backman Tveten Fjällbacka Honungs- Urban Andersson bedömn. Lennart Brorsson Elisabeth Zetterlund Ragnhild Eneling Hemsida Ingemar Nielsen Sörkila Lysekil Bitonen Ingemar Almqvist Lysekilsvägen Brastad Johnny Almqvist Uteby Brastad

Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård

Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014. Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård B I S U R R E T! Sotenäs Biodlareförening HÖSTen 2014 Hemsida: www.sotenasbiodlarna.se Bankgiro 5711-9885 Torsdagar i jämna veckor träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård Kallelse till årsmöte Härmed kallas

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Grova bröd. Grova limpor, 2 st. Grova skållade bullar, 20 st. Bröd med solrosfrön. Dietistverksamheten. Skållning: Efter skållningen:

Grova bröd. Grova limpor, 2 st. Grova skållade bullar, 20 st. Bröd med solrosfrön. Dietistverksamheten. Skållning: Efter skållningen: Grova bröd Grova skållade bullar, 20 st. Skållning: 3 dl grahamsmjöl 3 dl kokande vatten Efter skållningen: 50 g margarin 3 dl vatten 1½ tsk salt 2 msk sirap 5 dl grahamsmjöl 4-5 dl vetemjöl Skållningen:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Malin Sandstedt. Smuts

Malin Sandstedt. Smuts Smuts Smutsen bränner i såren på flickans bara fötter. Döda rosentaggar river och färgar hennes ben i rött. Hon vandrar till ljudet av sin egen viskande röst. Den vita klänningen är inte längre vit utan

Läs mer

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under junimånad, det är en spännande period med

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till?

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till? Välkommen!...till En resa genom djurens fantastiska värld här på Göteborgs Naturhistoriska museum. Du kommer att få göra olika uppdrag under resans gång samtidigt som du kommer se stora delar av muséet.

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally Syfte: Skapa intresse och förståelse för olika småkryp. Visa att insekterna fyller flera viktiga funktioner och är avgörande för att våra ekosystem ska fungera och vi människor få mat. Mål: Att skapa fler

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Illusioner!

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Illusioner! NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Illusioner! Den 31:a januari ska en vägg med illusioner invigas i teknikklubben LUSTEN. Som medlem i teknikklubben är du välkommen på premiären. Vår hjärna tolkar den bild

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting

Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting EN HITTA PÅ-SAGA AV MALIN NORLANDER Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting 2012 Malin Norlander E-bok ISBN 978-91-7477-113-8 Pupill förlag Det var en gång en

Läs mer

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN Har kämpat mot myndigheterna i 50 år 78 ANN LITTORIN BOR Rungarns säteri, Knutby FAMILJ Eva, Rickard och Claes med barnbarn SKOGSINNEHAV 300 hektar, varav 120 hektar nyckelbiotop

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Vår Historia Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Big bang Big Bang var en stor smäll. Smällen bildade planeter. Big Bang börja med massa plus och minus. Jorden var ett stort glödande klot. Det fanns massa

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer