Online Video. Best Practice Guide.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online Video. Best Practice Guide. www.iabsverige.se/video"

Transkript

1 Online Video Best Practice Guide IAB Sverige 2013 Task Force Video

2 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat In-stream videoannonser 2.2 In-banner videoannonser 2.3 Pre-/In-application videoannonser 2.4 Social video 2.5 Companion banners 2.6 Overlay banner 3. Targeting 5 4. Betalningsmodeller för annonsörer CPM 4.2 CPV 4.3 TrueView 5. Formatöversikt 6 6. VAST-standarden Innan VAST 6.2 Med VAST 6.3 VAST i Sverige i dag 6.4 Fördelar med VAST 6.5 Så arbetar du med VAST 7. Tekniska plattformar Desktop/Laptop 7.2 Mobila enheter 7.3 Connected TV 7.4 Spelkonsoler 7.5 Set top boxes 8. Marknadsöversikt Framtidsutblick Ordförklaring Impressum 14

3 1. Inledning Framtidens annonsformat är här! Online video är det snabbast växande annonsformatet på den svenska annonsmarknaden tillsammans med mobil annonsering. Sedan förra året utgör internet det största annonsmediet i Sverige med en volym på 7,7 miljarder kronor och en marknadsandel på 24%. Webb-TV-annonseringen, den del av online video-annonseringen som omfattar reklamfilmer innan, under och efter olika webb-tv program, uppgick enligt IRM till 235 Mkr* 2012, en ökning med 16% jämfört med året innan. Videos förmåga att öka varumärkeskännedom har alltid gjort det attraktivt för stora annonsörer som har ett starkt arv av att förmedla sin historia genom TVreklam sedan Mad Men-eran. Att annonsörerna nu väljer att flytta annonsbudgeten till online video beror på flera faktorer. Utveckling av online videoannonsering M SEK Framgångsfaktorer för online videoannonsering: Annonsörerna följer konsumenterna. Fler människor än någonsin, i alla åldrar, är uppkopplade. De spenderar mer tid, på fler enheter, för att konsumera rörlig media online. Interaktiva funktioner, i och runtomkring videon, kan förlänga och fördjupa målgruppens interaktion med annonsörens varumärke eller produkter, driva försäljning, resultera i social spridning eller ge annan önskad effekt. Online video, såsom alla onlinebaserade annonsformat, erbjuder målgruppsstyrning och mätning på individnivå. Undersökning på undersökning visar att online video levererar överlägsna resultat, både i form av reklamerinran, engagemang och effektivitet. Marknaden för online video växer i snabb takt och med den annonsformat, teknikstandarder, mätmetoder som VAST och betalmodeller. Fler aktörer erbjuder sina tjänster på marknaden och nya best-practices etableras. I denna handbok reder vi ut begreppen och ger dig som reklamköpare en kortfattad överblick över vilka möjligheter online video erbjuder idag och vad du bör tänka på. I USA är andelen av den totala annonsmarknaden för online video redan dubbelt så hög som i Sverige. Vi står därmed inför en enorm utveckling och tillväxt de närmaste åren och vi hoppas att denna handbok underlättar för dig att bli en del av denna utveckling. Trevlig läsning! IAB Sverige Task Force Online Video *Baseras på uppgifter från endast ett fåtal större mediehus, och motsvarar därmed inte hela marknaden. Enligt IAB Sveriges egna uppskattningar är marknaden för in-stream videoannonser ungefär dubbelt så stor. 3

4 2. Videoannonsformat Tekniken sätter idag knappt några begränsningar för vad som går att åstadkomma och det pågår ständigt experiment för att utveckla mer avancerade annonsformat för online video. Följande sammanfattning fokuserar endast på de videoannonsformat som de flesta aktörer på den svenska marknaden erbjuder IN-STREAM VIDEOANNONSER In-stream video är en videoannons som visas i direkt anslutning till redaktionellt videoinnehåll och delas upp i prerolls, midrolls och postrolls. Prerolls visas innan det redaktionella innehållet börjar spelas, midrolls motsvarar ett vanligt reklamavbrott under innehållet och postrolls visas efter att innehållet spelats klart. Annonsformatet är linjärt såtillvida att det tar över hela användarupplevelsen under en begränsad tid och då har möjlighet att spela både rörlig bild och ljud. Men In-stream videoannonser kan även innebära icke-linjära format såsom Overlaybanners, som presenteras samtidigt som videoannonsen spelas. Pre-, mid- och postrolls kan liknas med traditionell tv-reklam. Men där traditionell tv-reklam använder envägskommunikation erbjuder online videoannonsering tvåvägskommunikation. Videofilmen i sig kan vara klickbar, och i kombination med Overlay- och Companion banners erbjuder betydligt mer interaktivitet än så. Man kan till exempel klicka på en produkt för att få mer information eller lägga en beställning direkt i annonsen. In-stream video kan därför med fördel kombineras med Companion- och Overlaybanners. Videoformatets varaktighet är vanligtvis mellan sekunder oavsett pre-, mid- eller postroll och frekvensstyrs ofta. 2.2 In-banner videoannonser In-banner video är en användarinitierad videoannons som visas på en dedikerad yta på en webbsida. Placeringen kan vara både i kommersiellt och redaktionellt flöde, dock alltid annonsmärkt. Videoannonsen är ej kopplad till redaktionellt videoinnehåll som in-stream-video. Placeringen, storleken och utformningen av in-banner-videoannonser är väldigt flexibla. In-banner-videoannonser innehåller ofta en rörlig preview-loop på några sekunder och videoannonsen startas i regel av en aktiv handling från användaren, som en panorering med muspekaren eller ett klick. Detta initiativ och engagemang från användaren gör det möjligt att jobba med längre reklamfilmer (vanligtvis sekunder och ibland upp till 5-10 minuter). In-banner-videoannonser brukar ha en companion banner, overlay banner eller expanderande format (såsom en pop-up eller takeover), som kan innehålla allt från enkla budskap till omfattande interaktivitet såsom formulär, spel och även integration av hela kampanj- och hemsidor i själva annonsformatet. Även sociala funktioner är populära och effektiva för In-banner video, till exempel delningsmöjligheter till olika sociala plattformar, där endast klick från användaren aktiverar dem. 2.3 Pre-/In-application videoannonser Pre-application är ett videoannonsformat som visas före en applikation startar, oftast i en mobiltelefon, spelkonsol eller Smart-TV. In-application-videoannonser visas medan en applikation körs, tex en videoannons mellan två banor i ett spel. 2.4 Companion banners Companion banners är vanliga displayannonser som visas runt om videospelaren, synkroniserade med annonser inuti spelaren. Samtidigt som en pre-/mid-/postroll eller en overlay banner exponeras kan alltså vanliga displayannonser visas runt om spelaren för att öka genomslagskraften. Companion banners kan visas var som helst i anslutning till spelaren och hålla valfritt bannerformat enligt IAB-standard. Man kan även arbeta med multipla companion banner-annonser på samma sida. 2.5 Overlay banner Overlay bannern består av en vanlig displayannons som fälls in över bilden medan innehållet spelas. Annonsen är icke-linjär eftersom användaren kan titta vidare på innehållet samtidigt som annonsen visas. Om användaren klickar på overlay bannern kan olika saker hända. Användaren kan länkas vidare till annonsörens hemsida eller så kan innehållet pausas samtidigt som annonsen expanderas. Annonsören kan sedan exempelvis visa en videotrailer, någon form av beställningsformulär eller integrera komplex funtkionalitet i spelaren eller ovanpå spelaren. Eftersom användaren själv har valt att få mer information finns inte heller någon tidsbegränsning att hålla sig till, så länge användaren har möjlighet att stänga annonsen och återuppta videosessionen. Varje overlay banner visas normalt under 15 sekunder varefter den försvinner igen om inte användaren interagerar med den. Beroende på innehållets längd kan fler än en overlay banner visas under samma session. Även overlay bannern kan kopplas ihop med companion banners. 4

5 3. Targeting Med digital annonsering finns nya möjligheter som saknar tidigare motsvarighet. En viktig sådan skillnad är möjligheten att göra smart målgruppsstyrning, så kallad targeting. Den traditionella motsvarigheten är att göra sitt urval av publik med hjälp av sammanhanget, det innehåll som annonsen visas i anslutning till. Med digital annonsering finns dock tekniska möjligheter att göra mer precis targeting än så. Olika typer av targeting: Geografisk Begränsa vem du vill visa annonsen för beroende på var personen bor. Vanligtvis stöds land, stad eller län. Beteende Möjlighet att nå användare med en viss typ av beteende, till exempel att de besökt olika kombinationer av innehållsegment tidigare (t.ex. re-targeting eller behavioural targeting). Demografi Med demografisk styrning kan du styra annonserna mot specifik målgrupp oavsett vilket innehåll de råkar titta på. Alla som ser på motorsport är inte män även om vanligtvis de flesta är det. Kontext Påminner om traditionell målgruppsstyrning men den digitala tekniken öppnar möjligheterna för mer precis kontextuell styrning (koppling till innehåll). Tid Styr så att din annons endast visas på vissa veckodagar eller vid en särskild tid på dygnet. Social Riktar annonserna specifikt mot sociala medier, bloggar etc. för att uppnå en viral spridning. 4. Betalningsmodeller för annonsörer 4.1 CPM Annonsören betalar ett pris per tusen visade annonser. Standard är att annonsören betalar så snart annonsen börjat visas (OTS = Opportunity To See) oavsett om hela annonsen spelas klart för användaren eller ej. 4.2 CPV Cost per View, annonsören betalar ett pris för en startad annons. Används ofta på in-banner videoannonser så som social video. Det vill säga när annonsen inte spelas före/under/efter ett innehåll utan som en ren reklamvideo på en reklamplats på en webbsida. 4.3 True View En ny betalmodell för in-stream videoannonser som framförallt hittills visats på YouTube. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre. True Views köps på auktion (idag via Adwords for Video) där annonsören lägger bud per fullt sedda filmer. Inom detta format finns många möjligheter till targeting, bl. a. på demografi, geografi, intresse m.m. Det finns också möjlighet att styra frekvensen samt att använda längre reklamfilmer, t.ex. 1- eller 2-minuters spottar. 5

6 5. Formatöversikt STANDARDER VIDEO ANNONSLÄNGD STORLEK MÅLGRUPPS- STYRNING SOCIALA FUNKTIONER INTERAKTIVITET COMPANION OCH OVERLAY BANNER BETALMODELLER BÄST PÅ / USP TÄNK PÅ IN-STREAM VIDEOANNONSER IAB VAST 2.0 / 3.0 Annonserna börjar visas automatiskt, utan möjlighet för användaren att hoppa över annonserna eller påverka annonsvisningen på något annat sätt (t.ex. pausa, stoppa, stänga av ljudet), med visst undantag för TrueView-funktionaliteten. Oftast används TV-reklamfilmer med en längd på sekunder, längden bör dock anpassas efter innehållets längd samt antal annonser i samma annonsblock. Storleken bestäms av videospelaren för det redaktionella innehållet. Målgrupp väljs primärt utifrån det redaktionella videoinnehållet som annonserna visas kring. Ingen eller endast enkel delningsfunktionalitet för videoannonserna. Begränsade möjligheter inom ramen för companion- och overlay banners, oftast med enklare funktionalitet (klick till kampanj- eller hemsidor etc). Kan kombineras med companion- och overlay banners. CPM och TrueView. Bygga varumärkeskännedom till en bred målgrupp. Formatet förutsätter en högre frekvens för att bygga varumärkeskännedom. IN-BANNER VIDEOANNONSER IAB VAST 2.0 / 3.0 IAB VPAID Annonsvisningen initieras i regel av användaren själv, antingen genom panorering med muspekaren eller ett klick. Användaren har alltid full kontroll över annonsvisningen (pausa, spela om, visa i fullskärmsläge, stänga av ljudet m.m.) Många annonsörer väljer att kapitalisera på användarens intresse och visar längre videoannonser på upp till några minuter. Om TV-reklamfilmer används gäller samma som för in-stream-videoannonser. Det finns inga begränsningar, framförallt inte i expanderande format. Oftast används standard displayformat såsom Widescreen eller Topscreen. Målgrupp väljs primärt utifrån annonsplaceringen (annonsnätverk). Enklare delningsfunktionalitet är standard, och många gånger kan mer avancerad delningsfunktionalitet erbjudas. Betydligt större möjligheter eftersom videospelaren kan erbjuda interaktivitet (t.ex. delningsfunktioner), och vid expanderande format. Kan kombineras med companion- och overlay banners. CPM eller CPV. Skapa engagemang inom målgruppen genom mer omfattande interaktivitet. Formatet ställer högre krav på annonsmaterialet och relevanta placeringar för att skapa engagemang. 6

7 6. VAST-standarden VAST 1 står för Video Ad Serving Template och är en standard för tredjeparts (annonsvisning från tredje part) videoannonsering som etablerats av IAB. Traditionellt sett brukar varje webbplats ha sin egen videospelare med utseende och funktioner som skiljer sig från andras. VAST är ett standardiserat format för en XML-fil som fungerar som ett digitalt arkiv med länkar till videofiler, companion och overlay banner och spårningspixlar som finns på en tredje parts annonsserver. Tack vare det kan utgivarna fortsätta använda sina egna videospelare men ändå hämta de resurser som behövs från tredjepartsservrar. 6.1 Innan VAST Före VAST fanns det inget allmänt annonsprotokoll för videoannonser i videospelare, vilket gjorde det omöjligt för annonsservrarna att distribuera annonser i större skala. Om annonsbyråerna ville skicka sina annonser till olika utgivare med olika videospelare, alla med sitt företagsspecifika format, var de tvungna att utveckla olika varianter av annonssvaren, ett för varje utgivare/ videospelare man riktade in sig mot. Det här var dyrt och gjorde det svårt att vinna skalfördelar. 6.2 Med VAST Med VAST får man ett gemensamt protokoll så att annonsservrarna kan använda ett enda svarsformat för annonser till olika utgivare/videospelare. Tack vare standarden kan utgivarna ta emot taggar från tredje part för in-stream-annonser. IAB presenterade den första versionen av VAST för marknaden 2008 och den har sedan dess haft stort genomslag i videoreklambranschen. Fler funktioner som gav ökad tydlighet lades till I dag, när annonsmarknaden för online video blir allt mer sofistikerad, krävs ytterligare funktioner för att förbättra stödet för visning och rapportering av videoannonser. 6.3 VAST i Sverige i dag Ungefär som när utgivare och annonsnätverk verkade för användningen av annonstaggar från tredje part för visningskampanjer online arbetar man nu för att förankra användningen av in-stream-taggar som bygger på VAST. Med standarden får man universell kompatibilitet för annonsförfrågningar och annonssvar mellan videospelare och annonsservrar. Allt fler säljare i branschen anammar standarden och den har börjat användas i stor skala av större utgivare och videoannonsnätverk i USA, Storbritannien och Tyskland. En bred uppslutning gör det möjligt för in-stream-annonsörer att trafiksätta en enda gång, använda för flera utgivare och nätverk och få en enhetlig rapportering för hela onlinekampanjen. Ad server Ad server Format 1 Format 2 Format 3 VAST-standard Videospelare 1 Videospelare 2 Videospelare 3 Videospelare 1 Videospelare 2 Videospelare

8 6.4 Fördelar med VAST Fördelar för medier: Med annonsvisning från tredje part bokar medier en VAST-omdirigeringskampanj (redirect) med annonsörens/ byråns VAST-tagg. Så för medier innebär VAST mindre teknisk handpåläggning och ökade intäkter i och med att annonsutrymmet görs tillgängligt för videoannonser från tredje part. Dessutom lagras videorna på tredjeparts annonsservrarna, så att utgivaren kan leverera fler videos utan att de egna servrarna påverkas negativt av volymen. Standardisering. Framtida format för VPAID 2 och interaktiv video. VAST förenklar traffic-arbetet för utgivare, t.ex. växlingar (inget fram-och-tillbaka för hand), annonsväxlingen styrs på tredjeparts-annonsserversidan. Fördelarna med VAST-taggar (kan ta emot alla andra leverantörstaggar). Verifiering och ansvarighet för rapportering. Särskilt för nätverk och DSP:er. 6.5 Så arbetar du med VAST De olika stegen i in-stream-flödet är: Förarbete: Kontrollera att alla dina webbplatser stöder VAST. Du kan göra det här. Samla in webbplatsspecifikationer: Kontakta webbplatserna och stäm av spårning, tillgångar och eventuella webbplatsspecifika krav. Sätt samman annonsmaterialet utifrån den minsta gemensamma nämnaren: överför tillgångar till online videomaterialet. Grundläggande trafiksättning: Lägg till annonsmaterial i en annonsväxling som tilldelats dina placeringar för online video och skicka taggar till utgivarna. Testa taggarna: Begär testsidor live från utgivarna för verifieringen. Rapportering: läs vilka mätvärden som finns tillgängliga i tredjeparts-rapportering. Fördelar för mediebyråer Plattformsoberoende. Jämförelse mellan format. Detaljerad statistik. Räckvidds- och frekvensrapporter, tillskrivning, rapporter om värdekedja för tillskrivning efter klick. Centraliserade rapporter, enkel trafiksättning, central instrumentpanel. Strömlinjeformade videor -> certifierade utgivare rekommenderas på grund av fördelarna ovan. Förbered för framtiden HTML5 stöds redan (länkar till Flash/HTML-tillgångar), HTML5-vänliga videofiler. VPAID (exempel från GM). Dynamisk video knuten till in-stream. Ökad automatiserad handel. 2 8

9 7. Tekniska plattformar Desktop/Laptop Den plattform de allra flesta av oss enkelt kallar dator. Datorer har i de allra flesta fall stöd för Flash-formatet, som tidigare har varit standard för både video-innehåll och video-annonser på denna plattform. De senaste åren har dock HTML5 börjat komma som en uppstickare och ett alternativt format till Flash. Mobila enheter Video-annonsering är idag möjlig på mobila enheter så som smartphone eller läsplattor. Dessa plattformar erbjuder både möjligheter och utmaningar. Rent tekniskt är det svårt för en annons leverantör eller en mätaktör att placera en cookie i en mobil platform eftersom tekniken skiljer sig från den traditionella Laptop/Desktop platformen. Detta ger implikationer på mätning av räckvidd, styrning av annonser som t.ex. frekvens och/eller targeting med hjälp av cookies. Video-annonsering på mobila enheter kan delas in i två underkategorier 1. in-app: Annonsering före/i en applikation 2. HTML5: Mobila enheter stödjer inte den Flash teknologi. Istället stöds HTML5 som teknologi för video. Om användaren väljer att titta på en video via enhetens webbläsare måste därför ett annat format än Flashvideo användas. Idag är filformatet.mp4 standard för video-annonsering i HTML5 (oftast med en H264 codec). Connected TV ConnectedTV, Smart TV eller Hybrid TV är en ny generation av TV-apparater som är internetuppkopplade och erbjuder en interaktivitet via datorliknande funktioner vilket en traditionell TV inte gör. Till exempel möjliggör en ConnectedTV innehåll så som spel, video eller nyttoprogram via installerbara applikationer i TV:n. Även interaktion med TVn är mer avancerad och sker till exempel genom rörelser eller med hjälp av en handhållen enhet som en smartphone eller läsplatta. Genom applikationer eller i TVns inbygda gränsnitt möjliggörs även annonsering antingen via video eller via mer statiska display annonser. Spelkonsoler Moderna spelkonsoler så som Playstation från Sony eller Xbox från Microsoft är anslutna till internet. Dessa konsoler erbjuder liksom en ConnectedTV användaren att installera applikationer i vilka annonsering möjliggörs. Annonsering är även möjlig i mjukvarutillverkarens egna gränssnitt genom video eller display format. Set top boxes Set top boxes eller Set top units är en extern enhet som ansluts till användarens TV. Boxen omvandlar en digital signal till innehåll i TVn (eller annan ansluten skärm). Gränssnittet i boxen med tillhörande funktionalitet möjliggör annonsering på avsedda display ytor eller i anslutning till installerade applikationer och program (AppleTV också). 9

10 8. Marknadsöversikt Översikten nedan visar några av de mest framträdende aktörerna i Sverige som finns inom videomarknaden. Videoplattformar Ad Servers Annonsteknologier Annonsnätverk Mätning Publishers 10

11 9. Framtidsutblick Online video har de senaste åren uppvisat en mycket stark tillväxt, och med tillväxten har marknadens ekosystem vidgats. Nya annonsformat, nya annonsnätverk och nya teknikplattformar har lanserats, nya betalningsmodeller introducerats och nya standarder etablerats. Online video omfattar idag mycket mer än bara den linjära uppspelningen av reklamfilmer, och det är framförallt de interaktiva funktionerna som adderar värde till annonsörerna. Etableringen av IABs VAST-standard är en viktig del i den framtida utvecklingen av online videomarknaden, eftersom standarden säkerställer kompatibilitet mellan de olika aktörernas tekniska lösningar och skapa förutsättningar för att kunna jämföra mätresultaten. VAST standarden innebär med andra ord trygghet och flexibilitet för annonsörerna, och sparar tid och pengar vid implementation, hantering och uppföljning av online videokampanjer. Trots den starka tillväxten är online video fortfarande ett annonsformat i sin linda, och många faktorer kommer att påverka hur marknaden kommer att se ut om några år. Några trender som enligt vår bedömning kommer att påverka utvecklingen (se höger): Trender inom online video: Real-Time Bidding (RTB), automatiserade annonsköp i realtid på annonsbörser, ökar kraftigt. Redan 2014 förväntas RTB står för 25% av online videomarknaden i USA. Även i Sverige håller RTB på att slå igenom på bred front, varför IAB Sverige har initierat en egen arbetsgrupp för RTB (mer information finns på IAB Sveriges hemsida). Med smarta TV apparater (Connected TV) och spelkonsoler tillkommer ytterligare enheter som lämpar sig utmärkt för videoannonser, både in-stream, in-banner, in-app/pre-app och social video. Tekniken utvecklas som alltid i rask takt, och övergången från Flash (som inte stöds i mobila enheter) till HTML5 som teknologi för videospelaren kommer att förenkla den tekniska miljön för alla parter. Nya standarder, som till exempel IABs VPAID, är på väg att tillgodose behovet av att kunna standardisera de mer avancerade interaktiva funktionerna som de olika online videoformaten erbjuder. Linear broadcast TV The new IP-delivered TV $200 Bn Total of 2013 Living room TV Tables IP delivered $5.4 Bn Mobile PC Bilden ovan beskriver ett tänkbart scenario för hur online video kan komma att utvecklas och hur annonseringen fördelas mellan de olika plattformarna. Källa: Videoplaza 11

12 10. Ordförklaring AD INSERTION POLICY AD SERVER BITRATE COMPANION AD CPCV CPM CPV CTR DATA EMBEDDED PLAYER FLASH VIDEO FÖRHANDS- VISNING/PREVIEW FPS GEO TARGETING HTML IAB IMPRESSION IN-VIDEO AD IN-PAGE AD KONVERTERINGS- GRAD ENGAGEMENT (RATE) De regler som publicisten bestämmer att videoannonskampanjen ska ha. Detta kan t.ex. vara antalet annonser. Teknisk plattform som visar videoannonserna baserat på angivna regler utifrån övergripande kampanjmål, bokningar, targeting m.m. Antalet bitar (eng: bits) som överförs eller bearbetas per sekund. Banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam. Cost Per Completed View är kostnad per komplett sedd video. Annonsören betalar endast när användaren sett 75% eller mer av videoreklamen. Cost Per Mille. Kostnad per tusen exponeringar. Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP. Click-Through Rate. Se konverteringsgrad. Avser i detta sammanhang all relevant information om kampanjen, t.ex. antal exponeringar, visningar, klick, datum och klockslag, ip-adressser etc. Videospelare med videoreklam som normalt bäddas in i sajtens redaktionella miljö. Flash Video är ett videoformat som spelas upp med Adobe Flash Player. En förhandsvisning (eng: preview) är normalt en 5-10 sekunders videoloop för att fånga användarens nyfikenhet. Frames Per Second. Enhet för att mäta frekvensen för bl.a rörlig bild. Geo targeting är en metod inom internetmarknadsföring för att exponera en användare för användarspecifikt innehåll beroende på användarens plats. Ex. land, stad, företag eller IP-nummer. HyperText Markup Language är ett språk för att skapa webbsidor och annan information som kan visas i en webbläsare. Interactive Advertising Bureau (IAB) är en branschorganisation med medlemmar verksamma inom internetmarknadsföring. IAB tillhandahåller bl.a. riktlinjer för mätning och annonsformat. Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte. Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad). In-Page Ads. Videokampanjen har flera olika konverteringsgrader. Ex. konverteringen för användare som aktiverar video, klickar på sociala delningslänkar eller länkas till sajten etc. Begrepp för att beskriva hur många (unika) användare som interagerar med annonsformatet, t.ex. genom att se en videoannons, klicka på en länk, fylla i ett formulär. Det finns ingen standarddefinition utan olika aktörer definierar begreppet olika. 12

13 MID-ROLL OVERLAY BANNER OTS POST-ROLL PPP PRE-ROLL POWER-ROLL RETARGETING RTB TREDJEPARTS TRACKING TRUE VIEW VAST VIDEO AD VIDEO AD RETARGETING VMAP VPAID DSP SSP LINJÄRT VIDEO- FORMAT NON LINJÄRT VIDEO- FORMAT Videoreklam som visas i mitten av videoinnehållet i en videokanal (reklampaus). Interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär. Opportunity To See - standard för när en video-annons skall betraktas som startad och därmed validerad för att betalas av annonsören. Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal. Pris Per Play (PPP). Annonsören betalar för videovisningar aktiverade av användaren. Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal. Synonym för en videoannons med tillhörande overlay banner. Behavioral retargeting (marketing) innebär målinriktad annonsering på nätet där användaren exponeras för invdivanpassad marknadsföring utifrån tidigare nätanvändande, eller i situationer där dessa inte resulterade i försäljning eller konvertering. Real-Time Bidding är en köp- och säljmarknad för onlineannonsering där handeln sker i realtid på en annonsbörs. Mätning som genomförs av ett tredjeparts företag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind. En ny betalmodell för in-stream-videoannonser. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre. Digital Video Ad Serving Template (VAST) är ett universellt XML-schema som bestämmer vad som ska hända med videospelaren vid anrop av VAST-annonser. En videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet. Målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting data. Digital Video Multiple Ad Playlist är en XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen. Video Player Ad-Serving Interface Definition är ett gränssnitt mellan videospelare och annonsenhet. Demand Side Platform är en teknisk plattform som tillåter annonsörer, mediebyråer och andra annonsköpare av digital media att hantera en eller flera annonsbörser genom ett enda gränssnitt. Supply Side Platform är en teknisk plattform som, genom uppkoppling till en eller flera annsonsbörser, tiillåter publishers att kapitalisera på sitt lediga annonsutrymme genom ett enda gränssnitt. En annons som visas sequentiellt till videoinnehållet, dvs som tar över hela användarupplevelsen. Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat. En annons som visas parallellt med videoinnehållet, dvs visas samtidigt som videoinnehållet spelas. Overlay banner är ett exempel på ett icke-linjärt videoformat. 13

14 11. Impressum Denna rapport om videoannonsering i Sverige, har arbetats fram av branschorganisationen IAB Sveriges Task Force- Video. Rapporten presenterades på ett seminarium den 28 maj 2013 under temat Varför är videomarknadsföring så effektivt? Målet med rapporten var att utbilda marknaden inom området videomarknadsföring. De som varit med i Task Forcen/specialistgruppen är följande bolag och personer: Videoplaza David Mühle videoplaza.com Bonnier Fredrik Ögren bonnier.se Smartclip Jonas Rundgren smartclip.com PlayAd Media Group Marc Schäfer playadmediagroup.com Unruly Media Lance Traore unrulymedia.com Google Honour Pearson google.com Google Ina Winterle google.com Be On Jenny Canborn aol.com IAB Sverige Charlotte Thür iabsverige.se Klofelt communications Markus Klofelt klofeltcommunications.se Läs och ladda ner rapporten på För frågor om rapporten: IAB Sverige Vasagatan Stockholm e-post: IAB, Interactive Advertising Bureau, är den ledande världsorganisationen för online-marknadsföring. IAB finns i 27 länder i Europa och även många länder utanför Europa. IAB startades i USA Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation. IAB Sverige bildades 2008 för landets intressenter inom digital marknadskommunikation och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad och arbetar utifrån de resurser och det förtroende som medlemmarna ger oss. IAB Sveriges vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring. 14

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE

KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE KUNSKAP OM SÖKMEDIER FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE Kommittén för sökmarknadsföring, KSM, har som ambition att utveckla sökmedier som bransch för såväl annonsörer som leverantörer. Branschen omfattar

Läs mer

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G.

4G den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G. Inledning MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild och har sedan 1993 genomfört statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet, där MMS äger all information. Medlemmar i tittarpanelen,

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

annonsinformation INNEHAVARE & UTGIVARE Med Plastikoperationer.net i er mediemix är ett betydande steg mot en stark internetnärvaro taget

annonsinformation INNEHAVARE & UTGIVARE Med Plastikoperationer.net i er mediemix är ett betydande steg mot en stark internetnärvaro taget annonsinformation 2010 INNEHAVARE & UTGIVARE Med Plastikoperationer.net i er mediemix är ett betydande steg mot en stark internetnärvaro taget FRONTLINE AB Gamlestadsvägen 2-4 Box 13 103 402 52 Göteborg

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Kommittén för mobilmarknadsföring, KMM, har som ambition att utveckla mobil marknadsföring för såväl annonsörer som leverantörer. www.annons.se/kmm.

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Nyemission inför listning på Aktietorget Memorandum gällande förvärv av aktier i AdTail AB AdTail skapar vertikala annonsnätverk för lönsam annonsering

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

.. Marknadsforingsplanering

.. Marknadsforingsplanering Microsoft Evolution Ekonomi Människor Strategi Marknadsmaterial Media Analyser.. Marknadsforingsplanering MICROSOFT EVOLUTION 1 Vision är konsten att se vad som är osynligt för andra. - Jonathan Swift

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app).

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). Bygg en app En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). OpenRatios CMS guide v.8.5 (Education edition) Denna handbok är producerad och utgiven av OpenRatio

Läs mer

No Rules Apply. En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap JULIA CHRISTENSON & ERIK TOREFELDT

No Rules Apply. En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap JULIA CHRISTENSON & ERIK TOREFELDT Kurskod: SKOK01 & SKDK02 Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Asta Cepaite Nilsson Examinator: Henrik Merkelsen No Rules Apply En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Stockholm augusti 2013 Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Emissionen av nya aktier i bolaget sker för att tillföra medel för en snabb expansion. Den affärsplan som bolaget

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer