Online Video. Best Practice Guide.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online Video. Best Practice Guide. www.iabsverige.se/video"

Transkript

1 Online Video Best Practice Guide IAB Sverige 2013 Task Force Video

2 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat In-stream videoannonser 2.2 In-banner videoannonser 2.3 Pre-/In-application videoannonser 2.4 Social video 2.5 Companion banners 2.6 Overlay banner 3. Targeting 5 4. Betalningsmodeller för annonsörer CPM 4.2 CPV 4.3 TrueView 5. Formatöversikt 6 6. VAST-standarden Innan VAST 6.2 Med VAST 6.3 VAST i Sverige i dag 6.4 Fördelar med VAST 6.5 Så arbetar du med VAST 7. Tekniska plattformar Desktop/Laptop 7.2 Mobila enheter 7.3 Connected TV 7.4 Spelkonsoler 7.5 Set top boxes 8. Marknadsöversikt Framtidsutblick Ordförklaring Impressum 14

3 1. Inledning Framtidens annonsformat är här! Online video är det snabbast växande annonsformatet på den svenska annonsmarknaden tillsammans med mobil annonsering. Sedan förra året utgör internet det största annonsmediet i Sverige med en volym på 7,7 miljarder kronor och en marknadsandel på 24%. Webb-TV-annonseringen, den del av online video-annonseringen som omfattar reklamfilmer innan, under och efter olika webb-tv program, uppgick enligt IRM till 235 Mkr* 2012, en ökning med 16% jämfört med året innan. Videos förmåga att öka varumärkeskännedom har alltid gjort det attraktivt för stora annonsörer som har ett starkt arv av att förmedla sin historia genom TVreklam sedan Mad Men-eran. Att annonsörerna nu väljer att flytta annonsbudgeten till online video beror på flera faktorer. Utveckling av online videoannonsering M SEK Framgångsfaktorer för online videoannonsering: Annonsörerna följer konsumenterna. Fler människor än någonsin, i alla åldrar, är uppkopplade. De spenderar mer tid, på fler enheter, för att konsumera rörlig media online. Interaktiva funktioner, i och runtomkring videon, kan förlänga och fördjupa målgruppens interaktion med annonsörens varumärke eller produkter, driva försäljning, resultera i social spridning eller ge annan önskad effekt. Online video, såsom alla onlinebaserade annonsformat, erbjuder målgruppsstyrning och mätning på individnivå. Undersökning på undersökning visar att online video levererar överlägsna resultat, både i form av reklamerinran, engagemang och effektivitet. Marknaden för online video växer i snabb takt och med den annonsformat, teknikstandarder, mätmetoder som VAST och betalmodeller. Fler aktörer erbjuder sina tjänster på marknaden och nya best-practices etableras. I denna handbok reder vi ut begreppen och ger dig som reklamköpare en kortfattad överblick över vilka möjligheter online video erbjuder idag och vad du bör tänka på. I USA är andelen av den totala annonsmarknaden för online video redan dubbelt så hög som i Sverige. Vi står därmed inför en enorm utveckling och tillväxt de närmaste åren och vi hoppas att denna handbok underlättar för dig att bli en del av denna utveckling. Trevlig läsning! IAB Sverige Task Force Online Video *Baseras på uppgifter från endast ett fåtal större mediehus, och motsvarar därmed inte hela marknaden. Enligt IAB Sveriges egna uppskattningar är marknaden för in-stream videoannonser ungefär dubbelt så stor. 3

4 2. Videoannonsformat Tekniken sätter idag knappt några begränsningar för vad som går att åstadkomma och det pågår ständigt experiment för att utveckla mer avancerade annonsformat för online video. Följande sammanfattning fokuserar endast på de videoannonsformat som de flesta aktörer på den svenska marknaden erbjuder IN-STREAM VIDEOANNONSER In-stream video är en videoannons som visas i direkt anslutning till redaktionellt videoinnehåll och delas upp i prerolls, midrolls och postrolls. Prerolls visas innan det redaktionella innehållet börjar spelas, midrolls motsvarar ett vanligt reklamavbrott under innehållet och postrolls visas efter att innehållet spelats klart. Annonsformatet är linjärt såtillvida att det tar över hela användarupplevelsen under en begränsad tid och då har möjlighet att spela både rörlig bild och ljud. Men In-stream videoannonser kan även innebära icke-linjära format såsom Overlaybanners, som presenteras samtidigt som videoannonsen spelas. Pre-, mid- och postrolls kan liknas med traditionell tv-reklam. Men där traditionell tv-reklam använder envägskommunikation erbjuder online videoannonsering tvåvägskommunikation. Videofilmen i sig kan vara klickbar, och i kombination med Overlay- och Companion banners erbjuder betydligt mer interaktivitet än så. Man kan till exempel klicka på en produkt för att få mer information eller lägga en beställning direkt i annonsen. In-stream video kan därför med fördel kombineras med Companion- och Overlaybanners. Videoformatets varaktighet är vanligtvis mellan sekunder oavsett pre-, mid- eller postroll och frekvensstyrs ofta. 2.2 In-banner videoannonser In-banner video är en användarinitierad videoannons som visas på en dedikerad yta på en webbsida. Placeringen kan vara både i kommersiellt och redaktionellt flöde, dock alltid annonsmärkt. Videoannonsen är ej kopplad till redaktionellt videoinnehåll som in-stream-video. Placeringen, storleken och utformningen av in-banner-videoannonser är väldigt flexibla. In-banner-videoannonser innehåller ofta en rörlig preview-loop på några sekunder och videoannonsen startas i regel av en aktiv handling från användaren, som en panorering med muspekaren eller ett klick. Detta initiativ och engagemang från användaren gör det möjligt att jobba med längre reklamfilmer (vanligtvis sekunder och ibland upp till 5-10 minuter). In-banner-videoannonser brukar ha en companion banner, overlay banner eller expanderande format (såsom en pop-up eller takeover), som kan innehålla allt från enkla budskap till omfattande interaktivitet såsom formulär, spel och även integration av hela kampanj- och hemsidor i själva annonsformatet. Även sociala funktioner är populära och effektiva för In-banner video, till exempel delningsmöjligheter till olika sociala plattformar, där endast klick från användaren aktiverar dem. 2.3 Pre-/In-application videoannonser Pre-application är ett videoannonsformat som visas före en applikation startar, oftast i en mobiltelefon, spelkonsol eller Smart-TV. In-application-videoannonser visas medan en applikation körs, tex en videoannons mellan två banor i ett spel. 2.4 Companion banners Companion banners är vanliga displayannonser som visas runt om videospelaren, synkroniserade med annonser inuti spelaren. Samtidigt som en pre-/mid-/postroll eller en overlay banner exponeras kan alltså vanliga displayannonser visas runt om spelaren för att öka genomslagskraften. Companion banners kan visas var som helst i anslutning till spelaren och hålla valfritt bannerformat enligt IAB-standard. Man kan även arbeta med multipla companion banner-annonser på samma sida. 2.5 Overlay banner Overlay bannern består av en vanlig displayannons som fälls in över bilden medan innehållet spelas. Annonsen är icke-linjär eftersom användaren kan titta vidare på innehållet samtidigt som annonsen visas. Om användaren klickar på overlay bannern kan olika saker hända. Användaren kan länkas vidare till annonsörens hemsida eller så kan innehållet pausas samtidigt som annonsen expanderas. Annonsören kan sedan exempelvis visa en videotrailer, någon form av beställningsformulär eller integrera komplex funtkionalitet i spelaren eller ovanpå spelaren. Eftersom användaren själv har valt att få mer information finns inte heller någon tidsbegränsning att hålla sig till, så länge användaren har möjlighet att stänga annonsen och återuppta videosessionen. Varje overlay banner visas normalt under 15 sekunder varefter den försvinner igen om inte användaren interagerar med den. Beroende på innehållets längd kan fler än en overlay banner visas under samma session. Även overlay bannern kan kopplas ihop med companion banners. 4

5 3. Targeting Med digital annonsering finns nya möjligheter som saknar tidigare motsvarighet. En viktig sådan skillnad är möjligheten att göra smart målgruppsstyrning, så kallad targeting. Den traditionella motsvarigheten är att göra sitt urval av publik med hjälp av sammanhanget, det innehåll som annonsen visas i anslutning till. Med digital annonsering finns dock tekniska möjligheter att göra mer precis targeting än så. Olika typer av targeting: Geografisk Begränsa vem du vill visa annonsen för beroende på var personen bor. Vanligtvis stöds land, stad eller län. Beteende Möjlighet att nå användare med en viss typ av beteende, till exempel att de besökt olika kombinationer av innehållsegment tidigare (t.ex. re-targeting eller behavioural targeting). Demografi Med demografisk styrning kan du styra annonserna mot specifik målgrupp oavsett vilket innehåll de råkar titta på. Alla som ser på motorsport är inte män även om vanligtvis de flesta är det. Kontext Påminner om traditionell målgruppsstyrning men den digitala tekniken öppnar möjligheterna för mer precis kontextuell styrning (koppling till innehåll). Tid Styr så att din annons endast visas på vissa veckodagar eller vid en särskild tid på dygnet. Social Riktar annonserna specifikt mot sociala medier, bloggar etc. för att uppnå en viral spridning. 4. Betalningsmodeller för annonsörer 4.1 CPM Annonsören betalar ett pris per tusen visade annonser. Standard är att annonsören betalar så snart annonsen börjat visas (OTS = Opportunity To See) oavsett om hela annonsen spelas klart för användaren eller ej. 4.2 CPV Cost per View, annonsören betalar ett pris för en startad annons. Används ofta på in-banner videoannonser så som social video. Det vill säga när annonsen inte spelas före/under/efter ett innehåll utan som en ren reklamvideo på en reklamplats på en webbsida. 4.3 True View En ny betalmodell för in-stream videoannonser som framförallt hittills visats på YouTube. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre. True Views köps på auktion (idag via Adwords for Video) där annonsören lägger bud per fullt sedda filmer. Inom detta format finns många möjligheter till targeting, bl. a. på demografi, geografi, intresse m.m. Det finns också möjlighet att styra frekvensen samt att använda längre reklamfilmer, t.ex. 1- eller 2-minuters spottar. 5

6 5. Formatöversikt STANDARDER VIDEO ANNONSLÄNGD STORLEK MÅLGRUPPS- STYRNING SOCIALA FUNKTIONER INTERAKTIVITET COMPANION OCH OVERLAY BANNER BETALMODELLER BÄST PÅ / USP TÄNK PÅ IN-STREAM VIDEOANNONSER IAB VAST 2.0 / 3.0 Annonserna börjar visas automatiskt, utan möjlighet för användaren att hoppa över annonserna eller påverka annonsvisningen på något annat sätt (t.ex. pausa, stoppa, stänga av ljudet), med visst undantag för TrueView-funktionaliteten. Oftast används TV-reklamfilmer med en längd på sekunder, längden bör dock anpassas efter innehållets längd samt antal annonser i samma annonsblock. Storleken bestäms av videospelaren för det redaktionella innehållet. Målgrupp väljs primärt utifrån det redaktionella videoinnehållet som annonserna visas kring. Ingen eller endast enkel delningsfunktionalitet för videoannonserna. Begränsade möjligheter inom ramen för companion- och overlay banners, oftast med enklare funktionalitet (klick till kampanj- eller hemsidor etc). Kan kombineras med companion- och overlay banners. CPM och TrueView. Bygga varumärkeskännedom till en bred målgrupp. Formatet förutsätter en högre frekvens för att bygga varumärkeskännedom. IN-BANNER VIDEOANNONSER IAB VAST 2.0 / 3.0 IAB VPAID Annonsvisningen initieras i regel av användaren själv, antingen genom panorering med muspekaren eller ett klick. Användaren har alltid full kontroll över annonsvisningen (pausa, spela om, visa i fullskärmsläge, stänga av ljudet m.m.) Många annonsörer väljer att kapitalisera på användarens intresse och visar längre videoannonser på upp till några minuter. Om TV-reklamfilmer används gäller samma som för in-stream-videoannonser. Det finns inga begränsningar, framförallt inte i expanderande format. Oftast används standard displayformat såsom Widescreen eller Topscreen. Målgrupp väljs primärt utifrån annonsplaceringen (annonsnätverk). Enklare delningsfunktionalitet är standard, och många gånger kan mer avancerad delningsfunktionalitet erbjudas. Betydligt större möjligheter eftersom videospelaren kan erbjuda interaktivitet (t.ex. delningsfunktioner), och vid expanderande format. Kan kombineras med companion- och overlay banners. CPM eller CPV. Skapa engagemang inom målgruppen genom mer omfattande interaktivitet. Formatet ställer högre krav på annonsmaterialet och relevanta placeringar för att skapa engagemang. 6

7 6. VAST-standarden VAST 1 står för Video Ad Serving Template och är en standard för tredjeparts (annonsvisning från tredje part) videoannonsering som etablerats av IAB. Traditionellt sett brukar varje webbplats ha sin egen videospelare med utseende och funktioner som skiljer sig från andras. VAST är ett standardiserat format för en XML-fil som fungerar som ett digitalt arkiv med länkar till videofiler, companion och overlay banner och spårningspixlar som finns på en tredje parts annonsserver. Tack vare det kan utgivarna fortsätta använda sina egna videospelare men ändå hämta de resurser som behövs från tredjepartsservrar. 6.1 Innan VAST Före VAST fanns det inget allmänt annonsprotokoll för videoannonser i videospelare, vilket gjorde det omöjligt för annonsservrarna att distribuera annonser i större skala. Om annonsbyråerna ville skicka sina annonser till olika utgivare med olika videospelare, alla med sitt företagsspecifika format, var de tvungna att utveckla olika varianter av annonssvaren, ett för varje utgivare/ videospelare man riktade in sig mot. Det här var dyrt och gjorde det svårt att vinna skalfördelar. 6.2 Med VAST Med VAST får man ett gemensamt protokoll så att annonsservrarna kan använda ett enda svarsformat för annonser till olika utgivare/videospelare. Tack vare standarden kan utgivarna ta emot taggar från tredje part för in-stream-annonser. IAB presenterade den första versionen av VAST för marknaden 2008 och den har sedan dess haft stort genomslag i videoreklambranschen. Fler funktioner som gav ökad tydlighet lades till I dag, när annonsmarknaden för online video blir allt mer sofistikerad, krävs ytterligare funktioner för att förbättra stödet för visning och rapportering av videoannonser. 6.3 VAST i Sverige i dag Ungefär som när utgivare och annonsnätverk verkade för användningen av annonstaggar från tredje part för visningskampanjer online arbetar man nu för att förankra användningen av in-stream-taggar som bygger på VAST. Med standarden får man universell kompatibilitet för annonsförfrågningar och annonssvar mellan videospelare och annonsservrar. Allt fler säljare i branschen anammar standarden och den har börjat användas i stor skala av större utgivare och videoannonsnätverk i USA, Storbritannien och Tyskland. En bred uppslutning gör det möjligt för in-stream-annonsörer att trafiksätta en enda gång, använda för flera utgivare och nätverk och få en enhetlig rapportering för hela onlinekampanjen. Ad server Ad server Format 1 Format 2 Format 3 VAST-standard Videospelare 1 Videospelare 2 Videospelare 3 Videospelare 1 Videospelare 2 Videospelare

8 6.4 Fördelar med VAST Fördelar för medier: Med annonsvisning från tredje part bokar medier en VAST-omdirigeringskampanj (redirect) med annonsörens/ byråns VAST-tagg. Så för medier innebär VAST mindre teknisk handpåläggning och ökade intäkter i och med att annonsutrymmet görs tillgängligt för videoannonser från tredje part. Dessutom lagras videorna på tredjeparts annonsservrarna, så att utgivaren kan leverera fler videos utan att de egna servrarna påverkas negativt av volymen. Standardisering. Framtida format för VPAID 2 och interaktiv video. VAST förenklar traffic-arbetet för utgivare, t.ex. växlingar (inget fram-och-tillbaka för hand), annonsväxlingen styrs på tredjeparts-annonsserversidan. Fördelarna med VAST-taggar (kan ta emot alla andra leverantörstaggar). Verifiering och ansvarighet för rapportering. Särskilt för nätverk och DSP:er. 6.5 Så arbetar du med VAST De olika stegen i in-stream-flödet är: Förarbete: Kontrollera att alla dina webbplatser stöder VAST. Du kan göra det här. Samla in webbplatsspecifikationer: Kontakta webbplatserna och stäm av spårning, tillgångar och eventuella webbplatsspecifika krav. Sätt samman annonsmaterialet utifrån den minsta gemensamma nämnaren: överför tillgångar till online videomaterialet. Grundläggande trafiksättning: Lägg till annonsmaterial i en annonsväxling som tilldelats dina placeringar för online video och skicka taggar till utgivarna. Testa taggarna: Begär testsidor live från utgivarna för verifieringen. Rapportering: läs vilka mätvärden som finns tillgängliga i tredjeparts-rapportering. Fördelar för mediebyråer Plattformsoberoende. Jämförelse mellan format. Detaljerad statistik. Räckvidds- och frekvensrapporter, tillskrivning, rapporter om värdekedja för tillskrivning efter klick. Centraliserade rapporter, enkel trafiksättning, central instrumentpanel. Strömlinjeformade videor -> certifierade utgivare rekommenderas på grund av fördelarna ovan. Förbered för framtiden HTML5 stöds redan (länkar till Flash/HTML-tillgångar), HTML5-vänliga videofiler. VPAID (exempel från GM). Dynamisk video knuten till in-stream. Ökad automatiserad handel. 2 8

9 7. Tekniska plattformar Desktop/Laptop Den plattform de allra flesta av oss enkelt kallar dator. Datorer har i de allra flesta fall stöd för Flash-formatet, som tidigare har varit standard för både video-innehåll och video-annonser på denna plattform. De senaste åren har dock HTML5 börjat komma som en uppstickare och ett alternativt format till Flash. Mobila enheter Video-annonsering är idag möjlig på mobila enheter så som smartphone eller läsplattor. Dessa plattformar erbjuder både möjligheter och utmaningar. Rent tekniskt är det svårt för en annons leverantör eller en mätaktör att placera en cookie i en mobil platform eftersom tekniken skiljer sig från den traditionella Laptop/Desktop platformen. Detta ger implikationer på mätning av räckvidd, styrning av annonser som t.ex. frekvens och/eller targeting med hjälp av cookies. Video-annonsering på mobila enheter kan delas in i två underkategorier 1. in-app: Annonsering före/i en applikation 2. HTML5: Mobila enheter stödjer inte den Flash teknologi. Istället stöds HTML5 som teknologi för video. Om användaren väljer att titta på en video via enhetens webbläsare måste därför ett annat format än Flashvideo användas. Idag är filformatet.mp4 standard för video-annonsering i HTML5 (oftast med en H264 codec). Connected TV ConnectedTV, Smart TV eller Hybrid TV är en ny generation av TV-apparater som är internetuppkopplade och erbjuder en interaktivitet via datorliknande funktioner vilket en traditionell TV inte gör. Till exempel möjliggör en ConnectedTV innehåll så som spel, video eller nyttoprogram via installerbara applikationer i TV:n. Även interaktion med TVn är mer avancerad och sker till exempel genom rörelser eller med hjälp av en handhållen enhet som en smartphone eller läsplatta. Genom applikationer eller i TVns inbygda gränsnitt möjliggörs även annonsering antingen via video eller via mer statiska display annonser. Spelkonsoler Moderna spelkonsoler så som Playstation från Sony eller Xbox från Microsoft är anslutna till internet. Dessa konsoler erbjuder liksom en ConnectedTV användaren att installera applikationer i vilka annonsering möjliggörs. Annonsering är även möjlig i mjukvarutillverkarens egna gränssnitt genom video eller display format. Set top boxes Set top boxes eller Set top units är en extern enhet som ansluts till användarens TV. Boxen omvandlar en digital signal till innehåll i TVn (eller annan ansluten skärm). Gränssnittet i boxen med tillhörande funktionalitet möjliggör annonsering på avsedda display ytor eller i anslutning till installerade applikationer och program (AppleTV också). 9

10 8. Marknadsöversikt Översikten nedan visar några av de mest framträdende aktörerna i Sverige som finns inom videomarknaden. Videoplattformar Ad Servers Annonsteknologier Annonsnätverk Mätning Publishers 10

11 9. Framtidsutblick Online video har de senaste åren uppvisat en mycket stark tillväxt, och med tillväxten har marknadens ekosystem vidgats. Nya annonsformat, nya annonsnätverk och nya teknikplattformar har lanserats, nya betalningsmodeller introducerats och nya standarder etablerats. Online video omfattar idag mycket mer än bara den linjära uppspelningen av reklamfilmer, och det är framförallt de interaktiva funktionerna som adderar värde till annonsörerna. Etableringen av IABs VAST-standard är en viktig del i den framtida utvecklingen av online videomarknaden, eftersom standarden säkerställer kompatibilitet mellan de olika aktörernas tekniska lösningar och skapa förutsättningar för att kunna jämföra mätresultaten. VAST standarden innebär med andra ord trygghet och flexibilitet för annonsörerna, och sparar tid och pengar vid implementation, hantering och uppföljning av online videokampanjer. Trots den starka tillväxten är online video fortfarande ett annonsformat i sin linda, och många faktorer kommer att påverka hur marknaden kommer att se ut om några år. Några trender som enligt vår bedömning kommer att påverka utvecklingen (se höger): Trender inom online video: Real-Time Bidding (RTB), automatiserade annonsköp i realtid på annonsbörser, ökar kraftigt. Redan 2014 förväntas RTB står för 25% av online videomarknaden i USA. Även i Sverige håller RTB på att slå igenom på bred front, varför IAB Sverige har initierat en egen arbetsgrupp för RTB (mer information finns på IAB Sveriges hemsida). Med smarta TV apparater (Connected TV) och spelkonsoler tillkommer ytterligare enheter som lämpar sig utmärkt för videoannonser, både in-stream, in-banner, in-app/pre-app och social video. Tekniken utvecklas som alltid i rask takt, och övergången från Flash (som inte stöds i mobila enheter) till HTML5 som teknologi för videospelaren kommer att förenkla den tekniska miljön för alla parter. Nya standarder, som till exempel IABs VPAID, är på väg att tillgodose behovet av att kunna standardisera de mer avancerade interaktiva funktionerna som de olika online videoformaten erbjuder. Linear broadcast TV The new IP-delivered TV $200 Bn Total of 2013 Living room TV Tables IP delivered $5.4 Bn Mobile PC Bilden ovan beskriver ett tänkbart scenario för hur online video kan komma att utvecklas och hur annonseringen fördelas mellan de olika plattformarna. Källa: Videoplaza 11

12 10. Ordförklaring AD INSERTION POLICY AD SERVER BITRATE COMPANION AD CPCV CPM CPV CTR DATA EMBEDDED PLAYER FLASH VIDEO FÖRHANDS- VISNING/PREVIEW FPS GEO TARGETING HTML IAB IMPRESSION IN-VIDEO AD IN-PAGE AD KONVERTERINGS- GRAD ENGAGEMENT (RATE) De regler som publicisten bestämmer att videoannonskampanjen ska ha. Detta kan t.ex. vara antalet annonser. Teknisk plattform som visar videoannonserna baserat på angivna regler utifrån övergripande kampanjmål, bokningar, targeting m.m. Antalet bitar (eng: bits) som överförs eller bearbetas per sekund. Banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam. Cost Per Completed View är kostnad per komplett sedd video. Annonsören betalar endast när användaren sett 75% eller mer av videoreklamen. Cost Per Mille. Kostnad per tusen exponeringar. Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP. Click-Through Rate. Se konverteringsgrad. Avser i detta sammanhang all relevant information om kampanjen, t.ex. antal exponeringar, visningar, klick, datum och klockslag, ip-adressser etc. Videospelare med videoreklam som normalt bäddas in i sajtens redaktionella miljö. Flash Video är ett videoformat som spelas upp med Adobe Flash Player. En förhandsvisning (eng: preview) är normalt en 5-10 sekunders videoloop för att fånga användarens nyfikenhet. Frames Per Second. Enhet för att mäta frekvensen för bl.a rörlig bild. Geo targeting är en metod inom internetmarknadsföring för att exponera en användare för användarspecifikt innehåll beroende på användarens plats. Ex. land, stad, företag eller IP-nummer. HyperText Markup Language är ett språk för att skapa webbsidor och annan information som kan visas i en webbläsare. Interactive Advertising Bureau (IAB) är en branschorganisation med medlemmar verksamma inom internetmarknadsföring. IAB tillhandahåller bl.a. riktlinjer för mätning och annonsformat. Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte. Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad). In-Page Ads. Videokampanjen har flera olika konverteringsgrader. Ex. konverteringen för användare som aktiverar video, klickar på sociala delningslänkar eller länkas till sajten etc. Begrepp för att beskriva hur många (unika) användare som interagerar med annonsformatet, t.ex. genom att se en videoannons, klicka på en länk, fylla i ett formulär. Det finns ingen standarddefinition utan olika aktörer definierar begreppet olika. 12

13 MID-ROLL OVERLAY BANNER OTS POST-ROLL PPP PRE-ROLL POWER-ROLL RETARGETING RTB TREDJEPARTS TRACKING TRUE VIEW VAST VIDEO AD VIDEO AD RETARGETING VMAP VPAID DSP SSP LINJÄRT VIDEO- FORMAT NON LINJÄRT VIDEO- FORMAT Videoreklam som visas i mitten av videoinnehållet i en videokanal (reklampaus). Interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär. Opportunity To See - standard för när en video-annons skall betraktas som startad och därmed validerad för att betalas av annonsören. Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal. Pris Per Play (PPP). Annonsören betalar för videovisningar aktiverade av användaren. Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal. Synonym för en videoannons med tillhörande overlay banner. Behavioral retargeting (marketing) innebär målinriktad annonsering på nätet där användaren exponeras för invdivanpassad marknadsföring utifrån tidigare nätanvändande, eller i situationer där dessa inte resulterade i försäljning eller konvertering. Real-Time Bidding är en köp- och säljmarknad för onlineannonsering där handeln sker i realtid på en annonsbörs. Mätning som genomförs av ett tredjeparts företag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind. En ny betalmodell för in-stream-videoannonser. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre. Digital Video Ad Serving Template (VAST) är ett universellt XML-schema som bestämmer vad som ska hända med videospelaren vid anrop av VAST-annonser. En videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet. Målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting data. Digital Video Multiple Ad Playlist är en XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen. Video Player Ad-Serving Interface Definition är ett gränssnitt mellan videospelare och annonsenhet. Demand Side Platform är en teknisk plattform som tillåter annonsörer, mediebyråer och andra annonsköpare av digital media att hantera en eller flera annonsbörser genom ett enda gränssnitt. Supply Side Platform är en teknisk plattform som, genom uppkoppling till en eller flera annsonsbörser, tiillåter publishers att kapitalisera på sitt lediga annonsutrymme genom ett enda gränssnitt. En annons som visas sequentiellt till videoinnehållet, dvs som tar över hela användarupplevelsen. Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat. En annons som visas parallellt med videoinnehållet, dvs visas samtidigt som videoinnehållet spelas. Overlay banner är ett exempel på ett icke-linjärt videoformat. 13

14 11. Impressum Denna rapport om videoannonsering i Sverige, har arbetats fram av branschorganisationen IAB Sveriges Task Force- Video. Rapporten presenterades på ett seminarium den 28 maj 2013 under temat Varför är videomarknadsföring så effektivt? Målet med rapporten var att utbilda marknaden inom området videomarknadsföring. De som varit med i Task Forcen/specialistgruppen är följande bolag och personer: Videoplaza David Mühle videoplaza.com Bonnier Fredrik Ögren bonnier.se Smartclip Jonas Rundgren smartclip.com PlayAd Media Group Marc Schäfer playadmediagroup.com Unruly Media Lance Traore unrulymedia.com Google Honour Pearson google.com Google Ina Winterle google.com Be On Jenny Canborn aol.com IAB Sverige Charlotte Thür iabsverige.se Klofelt communications Markus Klofelt klofeltcommunications.se Läs och ladda ner rapporten på För frågor om rapporten: IAB Sverige Vasagatan Stockholm e-post: IAB, Interactive Advertising Bureau, är den ledande världsorganisationen för online-marknadsföring. IAB finns i 27 länder i Europa och även många länder utanför Europa. IAB startades i USA Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation. IAB Sverige bildades 2008 för landets intressenter inom digital marknadskommunikation och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad och arbetar utifrån de resurser och det förtroende som medlemmarna ger oss. IAB Sveriges vision är att Sverige ska vara världsledande inom interaktiv marknadsföring. 14

Online video. Best practice guide Version 3.0

Online video. Best practice guide Version 3.0 Online video Best practice guide 2017 Version 3.0 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat 4 2.1 IN-STREAM 2.2 PRE-/IN-APPLICATION 2.3 IN-BANNER 2.4 OUT-STREAM 2.5 OVERLAY 2.6 COMPANION ADS 3. Betalningsmodeller

Läs mer

Online video. Best practice guide 2017

Online video. Best practice guide 2017 Online video Best practice guide 2017 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat 4 2.1 IN-STREAM 2.2 PRE-/IN-APPLICATION 2.3 IN-BANNER 2.4 OUT-STREAM 2.5 OVERLAY 2.6 COMPANION ADS 3. Betalningsmodeller för annonsörer

Läs mer

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Våra produkter: PlayAd Widescreen PlayAd Widescreen är ett 16:9 displayannonsformat för video på premiumytor där du enkelt kan nå ut med en befintlig

Läs mer

Riktlinjer för native advertising

Riktlinjer för native advertising Riktlinjer för native advertising www.iabsverige.se IAB Sverige 2014 Riktlinjer för native advertising Copyright IAB Sverige info@iabsverige.se www.iabsverige.se juni 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion

Läs mer

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se MTG TV &Radio Webbmöjligheter www.mtgwebb.se Play TV3Play, TV6Play, TV8Play Play (annonsformat) Prespot/midspot/postspot, overlay och branded player Play MTG TVs web tv portal (TV3Play, TV6Play, TV8Play)

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Gäller fr om 2015 02 16 och tills vidare

Gäller fr om 2015 02 16 och tills vidare Digitala annonsformat och teknisk specifikation Gäller fr om 2015 02 16 och tills vidare Mediekompaniet följer IAB Sveriges rekommendationer för mobil display. För mer information www.iabsverige.se/ PANORAMA

Läs mer

DVA S1. IAB Sverige Omcertifiering av Onlinesäljare DIGITAL VIDEO ANNONSERING

DVA S1. IAB Sverige Omcertifiering av Onlinesäljare DIGITAL VIDEO ANNONSERING DVA.170310.S1 IAB Sverige Omcertifiering av Onlinesäljare DIGITAL VIDEO ANNONSERING ONLINE VIDEO ANNONSERING I det här kapitlet kommer vi att titta på: 2 o Video Annonsering - marknadsöversikt o Enheter/Ad

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Handbok för Digital Audio

Handbok för Digital Audio Handbok för Digital Audio 1 Handbok för Digital Audio Innehållsförteckning: En introduktion till Digital Audio Det digitala ljudlandskapet Konsumtion, kategorier, aktörer, lyssnare Varför Digital Audio?

Läs mer

Lektion: Annonser på YouTube

Lektion: Annonser på YouTube Lektion: Annonser på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. Annonsörerna, tittarna och du. Nyckeln till intäktsgenerering med annonser är engagerade tittare.

Läs mer

IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing

IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation Charlotte Thür charlotte.thur@iabsverige.se

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Prislista April Juni 2010

Prislista April Juni 2010 Prislista April Juni 2010 1 Aktuell Impact Social Miljö Video Rich Media BT Network Innehållsförteckning: Innehåll Sida Aktuella paket/erbjudande 3 Impact 4 Social Media Pack 5 Miljö 6 MSN Video 7 Rich

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer

ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se

ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se 2017 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden. Den

Läs mer

VÄLKOMMEN! IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing

VÄLKOMMEN! IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation i Sverige VÄLKOMMEN! Charlotte Thür VD charlotte.thur@iabsverige.se

Läs mer

ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se

ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se 2017 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för produkt- och profilannonsering samt platsannonsering på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden. Den

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare INTRODUKTION INT S1

IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare INTRODUKTION INT S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare INTRODUKTION INT.170310.S1 INNEHÅLL Vad är digital media? s. 3 Om Certifieringen s. 4 Frågor & Svar s. 5-17 Certifieringsmål s. 18 Om Studiematerialet s. 19 2

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Mobilt. Digitala annonsformat och teknisk specifikation. Gäller fr om 2015 09 16

Mobilt. Digitala annonsformat och teknisk specifikation. Gäller fr om 2015 09 16 Mobilt Digitala annonsformat och teknisk specifikation Gäller fr om 2015 09 16 Mediekompaniet följer IAB Sveriges rekommendationer. För mer information www.iabsverige.se INTERSTITIAL För större genomslagskraft

Läs mer

Certified in: AdWords Shopping

Certified in: AdWords Shopping Get THE click Certified in: AdWords Search AdWords Shopping Accredited professional Get THE click 1. Back to basic 2. Google AdWords 3. Google Shopping (PLA) 4. Remarketing/retargeting 5. Youtube 1 Den

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Jajja Advertising PayPerClick. Digital annonsering där det ger bäst resultat

Jajja Advertising PayPerClick. Digital annonsering där det ger bäst resultat Jajja Advertising PayPerClick Digital annonsering där det ger bäst resultat 01 Kanaloberoende digital annonsering Nå kunder via sökords-, display-, & filmannonsering där det ger bäst resultat Facebook

Läs mer

Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare

Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare Mobila annonsformat och teknisk specifikation Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare Mediekompaniet följer IAB Sveriges rekommendationer för mobil display. För mer information www.iabsverige.se/mobildsiplaystandard

Läs mer

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Get the Click Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Anders Berglund - fd VD Google Sverige Det har aldrig gått så snabbt som idag, men det kommer heller aldrig gå så långsamt som idag. 2005 2013

Läs mer

Nå dina kunder i rätt ögonblick

Nå dina kunder i rätt ögonblick Nå dina kunder i rätt ögonblick Idag finns vår vardag online, både på arbetsplasten och i det privata. Med Jajja når du dina kunder vid rätt ögonblick, oavsett tillfälle. Bygg varumärke Bygg varumärkeskännedom

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min.

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min. VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000 Print - Runner s World Mått Källa och period Räckvidd: 113 000 Orvesto Konsument 2014:3 genomsnittlig

Läs mer

INNEHÅLL. Vad är digital media? Om Omcertifieringen Frågor & Svar Omcertifieringsmål Om Studiematerialet INT S2

INNEHÅLL. Vad är digital media? Om Omcertifieringen Frågor & Svar Omcertifieringsmål Om Studiematerialet INT S2 IAB Sverige Omcertifiering av Onlinesäljare Efter två år måste en omcertifiering ske för att kunna titulera sig Certifierad Onlinesäjare. INTRODUKTION INT.170310.S1 INNEHÅLL Vad är digital media? Om Omcertifieringen

Läs mer

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA VECKANS AFFÄRER Veckans Affärer är förstahandsvalet för näringslivet: Vi når nära 300 000 kvalificerade och köpstarka beslutsfattare inom svenskt näringsliv via vårt magasin, webb/mobil och nyhetsbrev.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Materialspecifikation

Materialspecifikation Materialspecifikation annonsering hallpressen digitalt - 2015 Desktop Mobil LED-skärm webbtv Mått och maxvikt för våra format gäller för annonsering på alla sajter inom hallpressen Panorama 1250x360 Big

Läs mer

Online Video. Best Practice Guide 2016

Online Video. Best Practice Guide 2016 Online Video Best Practice Guide 2016 1. Inledning 3 2. Videoannonsformat 4 2.1 IN-STREAM 2.2 PRE-/IN-APPLICATION 2.3 IN-BANNER 2.4 OUT-STREAM 2.5 OVERLAY 2.6 COMPANION ADS 3. Betalningsmodeller för annonsörer

Läs mer

Nya Veckans AffArer VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA

Nya Veckans AffArer VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA Nya Veckans AffArer Nya Veckans Affärer är förstahandsvalet för näringslivet: Vi når 70 000 kvalificerade och köpstarka beslutsfattare inom svenskt näringsliv. I Veckans Affärer får de ny kunskap, nya

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA VECKANS AFFÄRER Veckans Affärer är förstahandsvalet för näringslivet: Vi når nära 300 000 kvalificerade och köpstarka beslutsfattare inom svenskt näringsliv via vårt magasin, webb/mobil och nyhetsbrev.

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Prislista Januari Mars 2010

Prislista Januari Mars 2010 Prislista Januari Mars 2010 1 Impact Social Miljö Context Målgrupp Video Rich Media Network Innehållsförteckning: Innehåll Sida Impact 3 Socialt sammanhang 4 Miljö 5 Contextual 6 Målgrupp 7 MSN Video 8

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

June 2010, rev Smartsign Publisher. User Guide. Smartsign Publisher 6.

June 2010, rev Smartsign Publisher. User Guide. Smartsign Publisher 6. June 2010, rev 6.0.3.0 User Guide User Guide 6 översikt Installera Smartsign Manager i befintligt IT-system. Skärmarna kan placeras på geografikst olika platser förutsatt att de kan ansluta till Smartisgn

Läs mer

Mobilt. Digitala annonsformat och teknisk specifikation. Gäller fr om

Mobilt. Digitala annonsformat och teknisk specifikation. Gäller fr om Mobilt Digitala annonsformat och teknisk specifikation Gäller fr om 2016 01 19 Mediekompaniet följer IAB Sveriges rekommendationer. För mer information www.iabsverige.se INTERSTITIAL För större genomslagskraft

Läs mer

Om ni är intresserade av att annonsera på Internet så kontakta oss enklast via eller på telefon

Om ni är intresserade av att annonsera på Internet så kontakta oss enklast via eller på telefon ANNONSERINGSGUIDE VARFÖR ANNONSERA VIA ADTRADE PÅ INTERNET? Genom att annonsera via Adtrade når ni snabbt och kostnadseffektivt ut till ett stort antal svenska Internetanvändare. Annonsering på Internet

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Nå dina kunder nära köp!

Nå dina kunder nära köp! Nå dina kunder nära köp! Vi hjälper dig att nå ditt mål Vill du få kunden att agera direkt, eller vill du profilera ditt varumärke? Oavsett vilket mål du har med din annonsering kan vi hitta en bra lösning

Läs mer

2016 PLATSANNONSER. Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

2016 PLATSANNONSER. Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se 2016 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons. dagensmedicin.se/lediga-jobb

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2016 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

Digital annonsering. Bonnier Publications

Digital annonsering. Bonnier Publications Digital annonsering 2013 Bonnier Publications Innehåll Sajter 3-10 Iform iform.se 3 Aktiv Traning aktivtraning.se 4 Illustrerad Vetenskap illustreradvetenskap.se 5 Historia historianet.se 6 National Geographic

Läs mer

Facebookmarknadsföring

Facebookmarknadsföring Facebookmarknadsföring Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå Sökmotoroptimering (SEO) gustav.bergman@kanban.se Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå

Läs mer

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker November 2011 Rekommendation Rekommendation användning av cookies och om jämförlig användning teknik av cookies och jämförlig teknik Rekommendation

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik IAB Sverige Utkast 2011-07-04 Detta utkast har preliminärt antagits av de organisationer och företag som deltagit i det självregleringsprojekt som initierats av IAB Sverige. Utkastet blir nu föremål för

Läs mer

innocent Cookie Policy

innocent Cookie Policy innocent Cookie Policy Den här cookie- policyn för inncoent förklarar de olika cookie- sorterna som kan användas på sajten ( Sajten ) som ägs och kontrolleras av oss. Cookie- policyn förklarar också hur

Läs mer

Annonsering friidrott.se

Annonsering friidrott.se Annonsering friidrott.se Presentation Svenska Friidrottsförbundet som bildades 1895 är ett av de större och framgångsrika idrottsförbunden i Sverige och har cirka 350 000 medlemmar organiserade i knappt

Läs mer

Materialspecifikation för desktop och mobil

Materialspecifikation för desktop och mobil Materialspecifikation för desktop och mobil Deadlines Standardformat: material ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar före publicering. Övriga Format: material ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar

Läs mer

MTG TV ONLINE. Jesper Parnevik Parneviks

MTG TV ONLINE. Jesper Parnevik Parneviks MTG TV ONLINE Jesper Parnevik Parneviks VÅRA PLAYKANALER På TV3 play hittar du program som Lyxfällan, Revenge och Svenska Hollywodfruar. Här är målgruppen framförallt kvinnor men även män hittar många

Läs mer

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet Jonas Vahlne Ansvarig för strategi och analys På den globala mediebyrån Mindshare MSEK 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Medieinvesteringar i video på nätet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:

Läs mer

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns!

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns! PRISLISTA 0 Vi finns där brudparen finns! Det råder fullkomlig bröllopsfeber både i Skandinavien och ute i Europa. Bröllop är en festlighet som ska firas ordentligt och populärast är det att göra tillställningen

Läs mer

Materialspecifikationer webb 2014

Materialspecifikationer webb 2014 SYDSVENSKAN CITY NÄRA H I T TA H E M. S E MERAJOBB.SE SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Materialspecifikationer webb 2014 www.sydsvenskan-webbyra.se Standardformat Panoramabanner Storlek: 980x240 px Framerate: 18-24

Läs mer

Snap. Create. Mobile Loyalty. Publish. AktieTorget 2014-06-10

Snap. Create. Mobile Loyalty. Publish. AktieTorget 2014-06-10 Snap Create Publish Mobile Loyalty AktieTorget 2014-06-10 Kort om Mobile Loyalty Mobile Loyalty erbjuder tjänster för annonsering via mobilen eller online, baserat på en egenutvecklad IT plattform. som

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Native advertising. Best practice guide Version 2.0

Native advertising. Best practice guide Version 2.0 Native advertising Best practice guide 2017 Version 2.0 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Riktlinjer för annonsmärkning 3 3. Native 4 3.1 NATIVE AUDIO 5 3.2 NATIVE VIDEO 6 4. Politisk och icke-kommerciell

Läs mer

2011 Prislista. Din resa börjar här! www.escape360.com

2011 Prislista. Din resa börjar här! www.escape360.com 0 Prislista www.escape0.com Din resa börjar här! När det gäller resor är webben en överlägsen källatill information och inspiration. På ESCAPE 0º samlar vi de hetaste nyheterna och de bästa tipsen för

Läs mer

Ett smartare internet

Ett smartare internet Ett smartare internet Är en vetenskaplig studie som undersökt hur besökare surfar på webbplatser på internet. Undersökningen är utförd av Mejsel Media & Reklampsykologi AB, Sveriges mest erfarna aktör

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 2 625 000 Nettoräckvidd / dag: 2 139 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Expressen inklusive GT och Kvällsposten Räckvidd:

Läs mer

SmartScreen. SmartScreen

SmartScreen. SmartScreen SmartScreen Genom Facility Labs SmartScreen erbjuds marknaden en träffsäker annonsplats med högt observationsvärde nära köptillfället med minimalt annonsspill. Detta möjliggörs med avancerad och kreativ

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Dagens industri Räckvidd: 328 000 Orvesto Konsument 2014:3

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Den största studien av användarnas beteende i Norden

Den största studien av användarnas beteende i Norden NYA ÖGON PÅ INTERNET Den största studien av användarnas beteende i Norden Onlineannonsering tar en allt större del av reklaminvesteringarna och trots att internet är ett snabbt växande annonsmedia har

Läs mer

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag)

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Expressen GT KvP expressen.se Nettoräckvidd: Bruttoräckvidd: 1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) Räckvidd 685 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig

Läs mer

ÖKAR MEST I SVENSK PRESS ANNONSER. Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se

ÖKAR MEST I SVENSK PRESS ANNONSER. Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se ÖKAR MEST I SVENSK PRESS 2016 Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se Sveriges största nyhetstidning för sjukvården Landets största oberoende tidning riktad mot den svenska

Läs mer

Automatiserad Handel. Automatiskt köp och sälj av displayannonser i Sverige. www.iabsverige.se/rtb IAB Sverige 2013 Task Force AT/RTB

Automatiserad Handel. Automatiskt köp och sälj av displayannonser i Sverige. www.iabsverige.se/rtb IAB Sverige 2013 Task Force AT/RTB Automatiserad Handel Automatiskt köp och sälj av displayannonser i Sverige. www.iabsverige.se/rtb Sverige 2013 Task Force AT/RTB Innehåll 1. Introduktion...3 1.1 Syfte...3 2. Ordförklaring...................................................................................................

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2015 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

2013Prislista. Nå dina kunder via De som besöker vår hemsida har vanligen något av följande ärenden:

2013Prislista.  Nå dina kunder via  De som besöker vår hemsida har vanligen något av följande ärenden: 0Prislista www.escape0.com Nå dina kunder via www.escape0.com De som besöker vår hemsida har vanligen något av följande ärenden:. Hitta konkret information om ett resmål de är på väg till. Få inspiration

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2016 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

Webbspecifikation och prislista. MTG TV och MTG Radio

Webbspecifikation och prislista. MTG TV och MTG Radio Webbspecifikation och prislista MTG TV och MTG Radio Innehåll Innehåll 2 Möjligheter på webbplatserna 3 Play 4 Webbradio 6 Banners 8 Takeover/wallpaper 10 Mobilannonsering 12 Programsponsring 14 Möjligheter

Läs mer

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Foto: My Sohlman Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi gör bäst. Webb-Tv inom ridsporten! Kontakta oss så skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Expressen - Reklamspecifikation

Expressen - Reklamspecifikation Expressen - Reklamspecifikation Expressen - Introplatta/Billboard Introplatta/Billboard Annons som visas en gång innan spelaren startar. Täcker hela spelarytan inkl ramar. Storlek:980 x 465 px Ljud:Ja

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer