Ladda ner, streama, fildela. Marina Ghersetti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladda ner, streama, fildela. Marina Ghersetti"

Transkript

1 Ladda ner, streama, fildela Ladda ner, streama, fildela Marina Ghersetti D en 3 januari 008 väcktes åtal mot fyra svenskar, ansvariga för internetsajten The Pirate Bay. Sajten ansågs vara världens största sökmotor för fildening av musik och filmer. De fyra männen åtalades för förberedelse och medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Rättegången började i februari i år och samtliga fyra fälldes i Stockholms tingsrätt för medhjälp till upphovsrättsbrott. Tingsrätten fann att det med användning av The Pirate Bays tjänster förekommit fildelning av musik, filmer och datorspel (E ). Männen dömdes till ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd. Domen överklagades. Åtalet, rättegången och domen väckte stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands och hela processen följdes noga av svenska medier, både på nyhetsplats och i diverse debattfora. Inte minst var diskussionerna livliga i bloggosfären där såväl journalister, jurister, mer eller mindre kvalificerade experter och förståsigpåare kommenterade affären ur såväl juridiskt, tekniskt, ekonomiskt som moraliskt perspektiv. Av inläggen som gjordes där och i tidningar, radio och tv framkom det ganska snart att kunskaperna om vad fildelning egentligen är stöld, lån eller kopiering varierade mycket. Och vem som gjorde vad, och hur. Dock verkade de flesta veta att det handlar om att ta del av musik, filmer, böcker eller dataspel genom internet och den egna datorn. Allt finns där ute, på nätet. Filmer, tv-serier, privata videoklipp, musik, ljudböcker, datorspel och tidningar. Somligt måste man betala för, annat är gratis. Avsändarna är många, en stor del läggs ut av myndigheter och företag men mycket kommer från privatpersoner. Det är åtkomligt via olika program och tillämpningar, man kopierar, streamar, buffrar och fildelar. De flesta har inte koll på eller bryr sig om den tekniska termen för hur de kommar åt det de vill läsa, se eller lyssna på. De laddar ner, kort och gott. I samband med mediebevakningen av Pirate Bay-rättegången fanns uppgifter om att någonstans mellan och 3 miljoner svenskar regelbundet laddar ner musik och film (Johansson och Sandberg 009). Osäkerheten om hur många som tar del av olika typer av medieinnehåll via internet är med andra ord stor. De senaste nationella SOM-undersökningarna har sedan mitten av 990-talet mätt tidningsläsning och informationssökning på nätet. Efterhand har undersökningarna byggts på med frågor som handlat om kontakter med myndigheter, bloggande och chattande, köp och försäljning av varor och tjänster på nätet. I undersökningen 008 ställdes för första gången frågor om olika typer av nedladdning. Hur många laddar regelbundet ner innehåll från nätet och hur många avstår helt och 39

2 Marina Ghersetti hållet? Vilka är de, och vad laddar de ner? Finns olika användarprofiler för olika typer av innehåll? Hälften avstår Nästan var annan svensk mellan 5 och 85 år, eller 49 procent, uppger att han eller hon inte har laddat ner innehåll från internet under de senaste månaderna. Kvinnor uppger detta i högra grad än män (54 respektive 43 procent) och äldre i betydligt högre grad än yngre. Bland dem som är 5 till 9 år gamla är det endast var fjärde (5 procent) som inte laddar ner från nätet, och bland studerande som huvudsakligen faller inom samma åldersgrupp var femte ( procent). Motsvarande uppger hela 69 procent av personer mellan 65 och 85 år att de inte laddar ner och andelen bland dem som säger sig vara pensionärer är 65 procent. I sistnämnda gruppen ingår även sjukpensionärerna. Vidare är det fler som inte laddar ner bland lågutbildade (60 procent) och högutbildade (50 procent) än bland de med medellåg, det vill säga gymnasium eller folkhögskola, och medelhög, det vill säga eftergymnasial eller påbörjad högskoleutbildning (47 respektive 4 procent). Nedladdning verkar dessutom främst vara ett storstadsfenomen. Något fler än hälften av de som bor på ren landsbygd och i mindre tätort (5-55 procent) uppger att de inte laddar ner, medan knappt häften uppger samma sak i städerna (46 procent). Det finns också vissa skillnader mellan vilken partipreferens man har. Flest som inte laddar ner finns bland Centerpartiets sympatisörer, 63 procent, medan lägsta andel finns bland dem som sympatiserar med Miljöpartiet, 43 procent. Figur Andel som uppger att de inte laddar ner medieinnehåll från nätet 008 (procent) Alla Kvinna Man år år år år Låg Medellåg Medelhög Hög Förvärvsarbetande Arbetslös Pensionär Studerande Ren landsbygd Mindre tätort Stad/Större tätort Storstad Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Fokpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Miljöpartiet Som framgår av åldersmönstret finns det inte oväntat ett samband mellan nedladdning och tillgång till internet och bredband i det egna hushållet (jfr Annika Bergströms artikel i denna volym). Bland dem som saknar denna typ av medieteknik 39

3 Ladda ner, streama, fildela uppger 73 respektive 7 procent att de inte laddat ner från nätet, medan motsvarande andelar bland dem som har internet och bredband i bostaden är 47 och 44 procent. Ett visst förbehåll måste göras vid tolkningen av dessa siffror. Uttrycket att ladda ner används ofta synonymt med att ta del av innehåll på nätet, från att läsa en tidning online till att spara filer på egen dator. I strikt mening är det bara i det senare fallet som material har laddats ner, det vill säga att en kopia har sparats på egen hårddisk. Men det är inte sannolikt att alla som svarat på SOM-frågan om nedladdning av medieinnehåll till exempel gjort någon skillnad på att se tv online, som program på SVT Play eller Youtube, och nedladdning av program genom sökmotorn The Pirate Bay. Nedladdning kan vidare vara laglig eller olaglig. Medieinnehåll som är kostnadsfritt, som en hel del myndighetsinformation, utredningar och offentliga rapporter, är lagligt att ladda ner och kopiera till egen dator. Annat innehåll måste man betala för at ta del av. Genom så kallad fildelning eller bittorrent-teknik är det däremot enkelt att även ladda ner upphovsrättsskyddat material som vissa tv-program, långfilmer, ljudböcker och musik gratis. SOM-undersökningen mäter därför inte i vilken utsträckning laglig respektive olaglig nedladdning skett. Eller om människor har tagit del av medieinnehållet genom att ladda ner, streama eller läsa det direkt på nätet. Undersökningen mäter endast vilka typer av medieinnehåll som personerna själva anser sig ha laddat ner och hur ofta de gjort så. Musik och tv-program vanligast SOM-undersökningens fråga om nedladdning skiljer på sju olika typer av medieinnehåll: datorspel, tidningar, böcker, musik, långfilm, tv-program och radioprogram. Bland dessa är musik det innehåll som flest laddar ner, 3 procent gör detta minst någon gång under en -månadersperiod. Var tionde svensk (0 procent) gör det minst någon gång i veckan, var femte (0 procent) minst någon gång i månaden. Merparten av den musik som ligger på nätet är upphovsrättsskyddad, det vill säga att man måste betala för att få lyssna till den. I vilken utsträckning musik laddas ner olagligt, alltså utan att några avgifter betalas, går som redan sagts inte att utläsa av dessa siffror. Det finns en rad streamade musiktjänster som tillhandahåller musik mot betalning, som itunes och Spotify, men det finns också ett mycket stort och illegalt utbud av gratis musik. Mycket tyder på att den illegala nedladdningen har minskat efter att Ipred-lagen trädde i kraft den april 009. Den gör det möjligt för rättighetsinnehavare att spåra misstänkta olagliga fildelare, anmäla dem för brott mot upphovsrätten och kräva skadestånd. Till exempel uppgav InProdicom, som levererar musik till många svenska online- och mobilmusiktjänster, till TT att deras försäljning ökat med 00 procent sedan Ipred-lagen infördes (E ). Och i en undersökning som Spotify gjort bland sina egna användare uppger 95 procent att de minskat eller helt upphört med illegal nedladdning av musik (Rapport 09053). 393

4 Marina Ghersetti Figur Nedladdning av olika medieinnehåll/medietyper 008 (procent) datorspel tidningar Dagligen/flera gånger i veckan Någon gång i veckan Någon gång i månaden böcker 6 Mer sällan musik långfilm tv-prgrm radioprgm Näst vanligast är att ladda ner tv-program. Av de 0 procent som gjort det någon gång under de senaste månaderna har hälften utnyttjat möjligheten minst någon gång i månaden, medan resten har gjort det mer sällan. Mycket av det tv-innehåll som finns på internet är gratis. Många tv-bolag erbjuder ett stort programutbud på nätet. En undersökning från analysföretaget Mediavision redovisad i maj 009 visar att 3, miljoner personer (44 procent) mellan 7 och 65 år tittade på webb-tv under april månad (E4 0905). Det är en ökning på 5 procent jämfört med samma period året före. De flesta svenska tv-kanaler har under senare år gjort stora satsningar på nätet. SVT har lanserat en ny version av SVT Play och TV4 har utökat sitt utbud av gratisprogram. Kanal 5 och TV3 har uppdaterat sina webbplattformer och TV6 var, enligt nättidningen E4, först ute med en amerikansk dramaserie. Mediavisions mätning visar också att Youtube fortfarande är den sajt som flest svenska tittare går in på (59 procent), men att SVT Play är nästan lika populär (57 procent). Förutom den webb-tv som är kostnadsfri finns ett antal sajter som gör det möjligt att genom olaglig fildelning ladda ner hela tv-serier. Nästan lika vanligt som att ladda ner tv-program från nätet är det att ladda ner långfilm. Sammanlagt 8 procent av svenskarna gör det någon gång under året, en tredje del av dessa (6 procent) gör det minst någon gång i veckan. De flesta företag som erbjuder långfilmer på webben gör det mot en avgift, oftast med ett styckpris för varje film som laddas ner. Liksom för musik så finns av upphovsrättsliga skäl lite film som är kostnadsfri. Mycket tyder därför på att en stor del av filmtittandet över nätet handlar om olagligt nedladdade filmer. Genom bland annat effektiva sökmotorer är dessutom utbudet av filmer många gånger större än det betaltjänsterna erbjuder. Tidigare SOM-undersökningar har visat på en ökad nedladdning av film. Särskilt kraftig var den bland internetanvändare där nedladdningen steg från 0 procent 005 till 0 procent 006 (Antoni 007). Nedladdningen planade ut 007 och låg då på 7 procent men har ökat svagt igen till 9 procent under

5 Ladda ner, streama, fildela (Ghersetti 008). Här ska man komma ihåg att SOM-mätningarna genomfördes innan Ipred-lagen infördes. Det finns uppgifter om att även den olagliga nedladdningen av film har minskat sedan dess. Butiksdatasystemet Boxnet uppger att dvdförsäljningen ökat med 0 procent i april i år (pcforalla ). Om detta är en tillfällig ökning eller ett tecken på att Ipred-lagen även på sikt kommer att leda till minskad olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat material återstår att se. När det gäller nedladdning av radioprogram, datorspel, tidningar och böcker är andelen av svenskarna som uppger att de gör detta någorlunda regelbundet, det vill säga minst någon gång i månaden, mycket låga. Sju procent uppger att de laddar ner radioprogram och tidningar och endast 4 procent att de laddar ner datorspel och böcker så pass ofta. För tidningarnas del handlar det sannolikt om prenumererade e-tidningar, vilket många dagstidningar erbjuder och som inte ska förväxlas med deras kostnadsfria webb-upplagor. E-tidningar kan mot en viss ersättning laddas ner på den egna datorn eller på läsplatta och har samma utseende som papperstidningen. De kan också skrivas ut. Den största svenska sajten för radioprogram på nätet är Sveriges Radio, som utan kostnad erbjuder ett mycket stort antal program i mp3-format. SR tillhandahåller även en tjänst som gör det möjligt att kostnadsfritt prenumerera på och ladda ner specifika program till den egna datorn eller mp3-spelaren. De flesta public service radiobolagen i Europa erbjuder liknande tjänster. Datorspel och böcker brukar däremot vara upphovsrättsskyddade och det är förknippat med en viss kostnad att ladda ner dem. Det finns därför anledning att misstänka att en del olaglig nedladdning sker just av dessa typer av medieinnehåll. Enligt förlagen själva ökade den svenska illegala spridningen av ljudböcker genom fildelning snabbt under 008. Samma dag som Ipred-lagen trädde i kraft lämnade fem ljudboksförlag en gemensam ansökan till Solna tingsrätt om att få ut namnet bakom ett ip-nummer i syfte att avslöja vem som varit ansvarig för nedladdning av vad som påstods vara över 000 ljudböcker (svd.se 09040). Typiska nedladdare Finns det då något mönster för vad olika människor laddar ner? Kan man hitta typiska nedladdare i betydelsen att människor med vissa egenskaper och intressen i högre utsträckning än andra laddar ner ett visst innehåll från internet? För att få en bild av olika nedladdningsmönster har en faktoranalys prövats. Olika alternativa utfall har granskats. Det mest rimliga utfallet är en trefaktorslösning. Den visar på tre dimensioner i fråga om nedladdning: de som främst laddar ner tv-program, film och musik, de som främst laddar ner radioprogram och tidningar, och de som främst laddar ner datorspel och böcker. Inom den sistnämnda gruppen är sambandet något svagare än inom de två första. Nedladdningen av böcker ger det minst tydliga mönstret, sannolikt som en följd av att bok inte är något enhetligt utan att det rör sig om olika slag av böcker. 395

6 Marina Ghersetti Tabell Dimensioner i nedladdning av medieinnehåll från internet 008 (faktorladdningar) Laddat ner: Bild och ljud Text och tal Spel och text Långfilm 0,87 0,0 0,8 Musik 0,8 0,7 0,8 TV-program 0,68 0,48 0, Tidningar -0,05 0,8 0,36 Radioprogram 0,40 0,78-0,06 Datorspel 0,5 0,07 0,86 Böcker 0,35 0,34 0,5 Andel förklarad varians 3% 4% 9% Kommentar: Principalkomponentanalys med varimax rotering. Trefaktorslösning (en lösning enligt Kaiser s kriterium ger endast två dimensioner). Siffrorna anger styrkan i sambandet mellan nedladdning av olika typer av medieinnehåll. Som starkast är sambandet vid, som svagast vid 0. Sambandet kan vara antingen positivt eller negativt. Positivt samband anger vilka aktiviteter som laddar på samma faktor, det vill säga tillsammans bildar ett nedladdningsmönster. Negativt samband anger vilka aktiviteter som inte ingår i samma mönster. Vilken typ av användare finns bakom de tre dimensionerna? Ett första självklart konstaterande är att ingen dimension är helt igenom homogen. Det är snarare så att spridningen på både kön, ålder, utbildning och en rad olika intressen är ganska stor för samtliga tre dimensioner. Med det är också så att vissa gemensamma drag framträder relativt tydligt. Den första dimensionen som avser nedladdning av tv-program, långfilm och musik har som väntat ett starkt samband med intresse för de tre typerna av medieinnehåll. Det betyder att den som laddar ner film också med största sannolikhet laddar ner musik och tv-program. Analysen visar vidare att det finns ett statistiskt säkerställt samband (-0,47; Pearson s r) mellan denna faktor och ålder så till vida att nedladdningen avtar ju äldre en person blir. De personer som i högre utsträckning laddar ner tv-program, film och musik går också oftare på krogen, på rock- eller popkonsert, de idrottar gärna, spelar dator- och tv-spel, använder internet, hyr ofta film och går på bio. De är elever på gymnasiet eller har börjat sina högskolestudier. De har med andra ord intressen och egenskaper som i hög grad kännetecknar personer mellan 5 och 9 år. Det finns också ett signifikant samband, om än svagare (0,6), med kön; dubbelt så många män (9 procent) som kvinnor (9 procent) laddar ner denna typ av innehåll från nätet minst någon gång i månaden. Den andra dimensionen, nedladdningar av tidningar och radio, har också ett samband med ålder. De som gör detta minst någon gång i månaden är i genomsnitt något äldre än i den förra gruppen, 0 till 49 år, och har högre utbildning. Det vill 396

7 Ladda ner, streama, fildela säga att de har börjat sina högskolestudier eller redan har en examen. De gillar också i högre utsträckning att besöka historiska sevärdheter, gå på museum och konstutställning, och som de har stort intresse av och diskuterar gärna politik. Den tredje dimensionen rymmer dels de som laddar ner datorspel, dels de som laddar ner böcker. Här finns visserligen ett samband mellan intresset för de båda typerna av medieinnehåll, men gruppen är betydligt mer blandad än de andra två. Det enda intresse eller vana som de som laddar ner minst en gång i månaden har gemensamt är att spela dator- och tv-spel. För övrigt är spridningen relativt stor både på män och kvinnor, åldrar och utbildning. Sista ordet inte sagt Analysen har visat att runt hälften av alla svenskar uppger att de laddat ner innehåll från internet åtminstone någon gång om året. Bland ungdomar och unga vuxna är andelen till och med betydligt högre, särskilt för vissa typer av medieinnehåll. I vilken utsträckning det handlar om att ladda ner och spara på egen hårddisk eller ta del av materialet direkt från nätet är osäkert, liksom hur många som håller på med olaglig nedladdning. Musik, film och tv-program är de typer av innehålls om laddas ner mest. Merparten av den film och musik som ligger på nätet är upphovsrättsskyddad, det vill säga att man får ta del av den mot en viss kostnad. Precis som när man köper en skiva eller en dvd-film. Samtidigt har sökmotorer och bittorrenttjänster gjort det möjligt att enkelt, gratis och olagligt ladda ner också material som skyddas av upphovsrätten. En rimlig slutsats är därför att en stor del av nedladdningen som sker är olaglig. Att detta är fallet bekräftas inte minst av införandet av Ipred-lagen och domen mot The Pirate Bay. SOM-undersökningen genomfördes hösten 008. Därför visar inte resultaten om den skärpta lagstiftningen mot olaglig nedladdning har haft någon dämpande effekt. Men andra undersökningar tyder på att så varit fallet. Internettrafiken har minskat och försäljningen av musik och filmer har ökat. Men sista ordet är ännu inte sagt om vilka begränsningar i nedladdning som svenska myndigheter får och kan lagstifta om. Problematiken rör bland annat stora frågor som upphovsrätt, ny teknologi, ett fritt internet och personlig integritet, som nu också lyfts upp på europeisk nivå. EU-parlamentet röstade i början av maj i år igenom att ingen ska kunna stängas av från nätet utan ett domstolsbeslut i frågan, vilket genast försvårar Ipredlagens tillämpning. (DN.se 09038, E4 0905). För flera av de svenska riksdagspartierna står ett fritt internet och upphovsrätt på agendan inför valet till EUparlamentet den 7 juni. Oenigheten kring frågan är stor, inte bara mellan utan också inom partierna. Frågan är med andra ord högaktuell när denna bok går i tryck. Om och i så fall hur lagstiftningen kommer att ändras återstår att se. Och med vilken effekt något som kommande SOM-undersökningar kan ge svar på. 397

8 Marina Ghersetti Not Under frågan: Hur ofta har du under de senaste månaderna laddat ner följande från internet? var första alternativet att kryssa i ruten för Jag har inte laddat ner något från internet de senaste månaderna. De som gjorde så, uppmanades att gå vidare till nästa fråga i formuläret. Referenser Antoni, Rudolf (007): Morgondagens publik. I Holmberg, Sören och Weibull Lennart (red): Det nya Sverige. SOM-institutet, Göteborgs universitet. Bergström, Annika (009): Användare i webbjournalistiken. I Holmberg, Sören och Weibull Lennart (red): Svensk höst. SOM-institutet, Göteborgs universitet. Ghersetti, Marina (008): Mera film men inte på bio. I Holmberg, Sören och Weibull Lennart (red): Skilda världar. SOM-institutet, Göteborgs universitet. Johansson, Frida och Sandberg, Malin (009): Med vind i seglen. Projektarbete i journalistik. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Artiklar Billner, Amanda: Laglig nedladdning ökar kraftigt. (www.e4.se, ). Boström, Håkan: EU: Slaget om internet. (www.dn.se, 09039). Börtz, Torun: Frankrike röstar för fildelningslag. (www.e4.se, 0905). Dunér, Hanna: SVT tar in på Youtube. (www.e4.se, 0905). Ipred-lagen skrämmer till laglighet. (Rapport, 09053). Johannisson, Emma: Första IPRED-fallet i rätten. (www.svd.se, 09040). Sokolow, Irene: Alla fyra fälls i Pirate Bay-målet. (www.e4.se, 09047). Thors, Andreas: Ipred får dvd-försäljning att skjuta i höjden. (www.pcforalla.idg.se, ). 398

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Bredband viktigt för internetanvändningen

Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Annika Bergström Idag pågår många verksamheter parallellt: i verkliga livet och på nätet. Nätuppkoppling tas många gånger

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker Medborgarna online Medborgarna online Annika Bergström Samtidigt som internet tagit plats i många människors vardag finns det fortfarande betydande skillnader i tillgång och användning. Även om dessa ser

Läs mer

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som Den fjärde vågen DEN FJÄRDE VÅGEN ANNIKA BERGSTRÖM Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som dyker ner i brevlådan var och varannan dag. Vi föreslås köpa stora, platta

Läs mer

Internet. 60 Information och kommunikation

Internet. 60 Information och kommunikation 60 Information och kommunikation Internet Möjligheten att lagra stora mängder information digitalt har successivt ersatt information tryckt på papper. Den utrustning som används för att göra digital information

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Fildelning. Stöld eller Revolution

Fildelning. Stöld eller Revolution Fildelning Stöld eller Revolution Vad är att fildela V ad är att fildela? Precis som det låter man däremot får göra är att t.ex. framställa ett eller delar man helt enkelt filer. Detta har några få exemplar

Läs mer

MEDIERS VÄRDE FÖR OLIKA GENERATIONER

MEDIERS VÄRDE FÖR OLIKA GENERATIONER Mediers värde för olika generationer MEDIERS VÄRDE FÖR OLIKA GENERATIONER Ingela Wadbring och Annika Bergström Att ha ett medium i sitt hushåll innebär i princip alltid en kostnad. En morgontidning medför

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Texter om lösningar 2010 09 20

Texter om lösningar 2010 09 20 Texter om lösningar 2010 09 20 Innehåll 1 Exempel på lagliga alternativ... 3 Litteratur/text... 3 Bildkonst... 3 Musik... 3 Film... 4 TV... 4 Radio... 5 Alternativa betalningsmodeller... 5 Flattr... 5

Läs mer

Copyright, Copyleft, Copytheft

Copyright, Copyleft, Copytheft Copyright, Copyleft, Copytheft Detta är en interaktiv PDF - klicka på bilder/filmer/ hemsidor etc så öppnas de på er dator De olika avtalen etc. ligger i samband frågorna I slutet av dokumentet finns ytterligare

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Skilda digitala världar

Skilda digitala världar Skilda digitala världar Skilda digitala världar Annika Bergström Nätet, och framför allt webben, har blivit en egen arena som erbjuder såväl medierad som personlig kommunikation, information och service.

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002 FÖRTROENDE- BAROMETER 2 MEDIEAKADEMIN FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLS- INSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 19 november 2. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Att leva med webben har blivit en självklarhet och vana för allt fler. Mer än tre

Att leva med webben har blivit en självklarhet och vana för allt fler. Mer än tre Web.0 om deltagande online Web.0 om deltagande online Annika Bergström Att leva med webben har blivit en självklarhet och vana för allt fler. Mer än tre fjärdedelar av den vuxna svenska befolkningen har

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat.

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat. YTTRANDE 2007-12-17 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningen Svenska Läromedel, Svenska

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN

AVVECKLA KÄRNKRAFTEN Avveckla kärnkraften AVVECKLA KÄRNKRAFTEN SÖREN HOLMBERG E fter folkomröstningen 1980 bestämde riksdagen att kärnkraften i Sverige skulle vara avvecklad till 2010. Så blev det inte. Tvärtom bestämde riksdagen

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Gör en gryningsräd hitta stulet material

Gör en gryningsräd hitta stulet material Frilans Riks Journalistförbundet Gör en gryningsräd hitta stulet material Gryningsräd namnet kommer från tidningen Ny Teknik, vars redaktion en morgon satsade några timmar för att hitta upphovsrättsintrång.

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Publikens förändrade beteende om filmkonsumtion i olika målgrupper

Publikens förändrade beteende om filmkonsumtion i olika målgrupper Publikens förändrade beteende om filmkonsumtion i olika målgrupper 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion: Svenska Filminstitutet

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

SOM. Kampen om publiken. Biografen i den digitala medieåldern. Rudolf Antoni

SOM. Kampen om publiken. Biografen i den digitala medieåldern. Rudolf Antoni SOM Kampen om publiken Biografen i den digitala medieåldern 2006 Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Om SOM-undersökningen s. 1 Förord s. 3 Biografen, filmen och samhället

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner.

Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner. Medieförtroende i nytt medielandskap MEDIEFÖRTROENDE I NYTT MEDIELANDSKAP Lennart Weibull Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner. Beslutet medför att 24 lokala

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året Svenska folkets åsikter om vindkraft Svenska folkets åsikter om vindkraft Per Hedberg Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året stod tio länder för 86 procent av samtliga

Läs mer

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 1. INLEDNING... 4 DEL 1 FAKTA OCH INFORMATION 2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 3. SAMHÄLLSINFORMATION... 12 A. Myndighetskontakter...12 B. Sjukvård...15

Läs mer

Allmänheten om digitala böcker

Allmänheten om digitala böcker Novus Opinion för Svensk Bokhandel Allmänheten om digitala böcker 24 september 2009 Arne Modig Allmänheten om digitala böcker Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svensk Bokhandel

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka,

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka, Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd LINN SANDBERG och MARIE DEMKER Flyktingopinionen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Innehåll Allmänt om undersökningen Erfarenheter av e-böcker och läsplattor Attityder till e-böcker och läsplattor Piratkopiering Tankar om framtiden 1011 personer

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer