Din manual PHILIPS VOIP1211S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS VOIP1211S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: symbolen blinkar är luren nära att komma utanför räckvidden. Flytta dig då närmare basstationen. Telefonen är i programmeringsläge. Linjen är upptagen.telefonen används. Vidarekoppling av samtal pågår. Mikrofonen är neddämpad. Telefonkatalogen är öppen. Ringfunktionen är frånkopplad. Baby call är PÅ. Knappsatsen är låst. Det finns obesvarade samtal i nummerpresentations-listan*. Det finns meddelanden i din röstbrevlåda. Batteriernas laddningsnivå : full eller låg. * förutsätter abonnemang på nummerpresentation. Observera: samtalstiden visas på displayen då samtalet avslutas. 2 Installera DECT 121 LADDA DIN DECT 121 I 24 TIMMAR FÖRE NVÄNDNING. ANVÄND ENDAST UPPLADDNINGSBARA BATTERIER. Packa upp DECT 121 DECT 121 paketet innehåller: Svenska En DECT 121 basstation, en DECT 121 telefonlur, en bruksanvisning 121,ett garantihäfte. 2 uppladdningsbara batterier, 1nätsladd, 1 transformator Om något i paketinnehållet saknas, var vänlig kontakta försäljaren omgående. (Observera: i DECT 121 multi-telefonlurs paket, kommer du att hitta en eller flera ytterligare telefonlurar, batteriladdare med dess transformator och ytterligare uppladdningsbara batterier. Alla laddare kan monteras på väggen.) Väggmontering Den extra laddaren i DECT 121 multi-telefonlurs paket kan väggmonteras. Sätt i pluggarna lodrätt med 90 millimeters mellanrum. Skruva i skruvarna. Lämna ett litet mellanrum (3 mm) mellan skruvskallen och väggen. Du kan nu hänga basstationen på skruvarna, samt koppla in transformator och nätsladd. 3 mm 90 mm 3 Installera DECT Koppla transformator och nätsladd till basstationen. Om du har en bredbandsanslutning (ADSL) till internet, var vänlig försäkra dig om att ett bredbandsfilter är kopplat direkt till varje telefonuttag i bostaden. Kontrollera även att modem och telefon är kopplade till de rätta filteruttagen (olika uttag för varje enhet). 2. Koppla transformator och nätsladd till vägguttaget. Använd alltid de sladdar som bifogas i förpackningen. 3. Öppna batterifackets lock genom att skjuta det åt sidan. 4. Placera de 2 batterierna enligt bilden. Observera polernas läge. 5. Skjut tillbaka batterifackets lock. När du byter batterierna, använd endast uppladdningsbara NiMH batterier. Optimal batterieffekt når du först efter 3 kompletta upp/urladdningar. Garantin gäller inte för batterier och anrda komponenter inom rimlig livslängtid och bruk. Beredskapstid:ca. 100 timmar Samtalstid: ca. 10 timmar. 6. Lägg telefonluren i basstationen och ladda i 24 timmar. En ton indikerar att telefonluren är rätt placerad på basstationen eller i batteriladdaren. 4 DECT 121 telefonlur och basstation Svenska Hörlur Korrigerings- & Tystnadsknapp Display Telefonkatalogsknapp Tal-knapp Återuppringnings- & Kommunikationsknapp Nummerpresentationsknapp Återuppringningsknapp Programmeringsknapp Numerisk knappsats Mikrofon Sökar-knapp Med Sökarknappen lokaliserar man en förlorad telefonlur.tryck in knappen tills luren börjar ringa. Då den hittats, tryck på dess uppringnings-knapp. 5 DECT 121 -knappar Telefonlur-knappar Öppna nummerpresentatören.tryck flera gånger för att gå igenom listan. Öppna återuppringningslistan.tryck flera gånger för att gå igenom den. Korrigerings-knapp - För att radera ett tecken. - För att återgå till viloläget. - Långt knapptryck för att radera numret på displayen (nummerpresentation, telefonkatalog, återuppringningslista). - För att dämpa ner mikrofonen under ett samtal. Telefonkatalog.Tryck flera gånger för att gå igenom listan. Tal-knapp.Tryck för att svara, ringa upp, eller avsluta ett samtal. Långt knapptryck för att slå röstbrevlådans nummer. Aktivera/avaktivera " Baby call " Reglera hörlurens ljudvolym. Reglera ringsignalen. Reglera ringsignalens ljudvolym. Programmera-knapp. Inleda eller avsluta en inställning. Återuppringning & Kommunikationsknapp Intervall programmering, tryck och håll nere för att ringa ett internt samtal (DECT 121 multi-telefonlurs paket). # - Långt knapptryck för att aktivera/avaktivera knappsats-låset. * - Långt knapptryck för att aktivera/avaktivera ringsignalen. 6 Använda DECT 121 Svara i telefonen Tryck på Tala-knappen. Avsluta ett samtal Tryck på Tala-knappen. För att ringa ett externt samtal Tryck på Tala-knappen. Slå numret. För att ringa ett internt samtal (DECT 121 multi-telefonlurs paket ) Tryck och håll nere R knappen och tryck telefonlursnumret (1 till 4) tills dess den andra telefonluren ringer. Ta samtalet på den uppringda telefonluren. Uppringningsförval Slå först numret. Tryck på Tala-knappen. Observera : på DECT 121 kan du slå upp till 18 tecken. Slår du fel så tryck på Korrigeraknappen och radera felet. För att aktivera/avaktivera låset för knappsatsen Tryck och håll nere # knappen för att låsa knapparna. Tryck och håll nere # knappen för att låsa upp knapparna. Observera: Du kan fortfarande svara på dina samtal när knapparna är låsta. Svenska 7 För att lagra ett nummer i telefonkatalogen Du kan lagra upp till 10 nummer i telefonkatalogen. Tryck på Programmerings-knappen. Tryck på Telefonkatalog-knappen. Ett minnesnummer visas i displayrutan. Håll knappen nertryckt för att välja ett annat minnesnummer. Mata in numret. Tryck på Programmerings-knappen för att spara numret. Tips: Om du gör ett misstag, tryck på Korrigeringsknappen för att korrigera. För att ringa ett samtal via telefonkatalogen Tryck på Telefonkatalog-knappen. Det första numret visas. Tryck på Telefonkatalog-knappen så många gånger som behövs för att nå posten. Eller Mata in minnesnumret för att nå det önskade telefonnumret. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Eller tryck på Korrigera-knappen för att avsluta utan att ringa. För att ändra i telefonkatalogen/ta bort ett nummer Tryck på Programknappen. Tryck på Telefonkatalogknappen. Håll knappen nertryckt tills dess att önskat nummer visas. Använd Korrigeringsknappen och Numeriska knapparna för att ändra. 8 Tryck på Programknappen för att bekräfta.

3 Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 0. Tryck på Telefonkatalog-knappen. Tryck på Programmerings-knappen för att bekräfta. För att flytta ett samtal till en annan telefonlur (DECT 121 multi-telefonlurs paket) Ett externsamtal kan vidarekopplas till en annan telefonlur. Under pågående samtal: Tryck och håll nere R knappen och tryck numret (1 till 4) på telefonluren. Den andra telefonluren kommer att ringa. Telefonsamtalet kommer att ställas i vänteläge. De interna parterna kan samtala tillsammans. Tryck på Tala-knappen för att flytta samtalet. Eller Tryck på R-knappen om inget svar kommer från den andra telefonluren. Eller Tryck på Korrigeringsknappen för att byta mellan konferensläge och externt samtal. För att återuppringa de 10 senast uppringda numren Tryck på Återuppringnings-knappen. Displayen visar numret som ringts på senast. Tryck igen på denna knapp för att se nästa nummer. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Tryck på Korrigera-knappen för att gå ur listan. En lång tryckning på Korrigera-knappen raderar numret. För att stänga av ringsignalen på telefonluren Under ett samtal: Tryck på Tystnadsknappen. Displayrutan visar tystnadssymbolen. Tryck igen Tystnadsknappen för att avsluta tystnadsläge. 9 Svenska För att ta bort alla registrerade nummer i telefonkatalogen För att ringa från Nummerpresentationen För att använda funktionen nummerpresentatör måste du först abonnera på Nummerpresentatör (Samtalslinjeidentifikation eller CLI) service. Din DECT 121 bevarar upp till 10 nummer obesvarade telefonsamtal. Symbolen på displayen påminner dig om obesvarade telefonsamtal. Tryck på Nummerpresentationsknappen. Displayen visar det sist ringda numret. Håll nere knappen för att gå igenom listan av obesvarade telefonsamtal. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Tryck på Korrigera-knappen för att gå ur Nummerpresentationen. Långt tryck : radera den aktuella posten och visa nästa på displayen. Observera : den äldsta posten raderas när minnet blir fullt. För att radera hela nummerpresentationslistan Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 0. Tryck på Nummerpresentations-knappen. Tryck på Programmerings-knappen för att bekräfta. För att programmera röstbrevlådan En del nätverksoperatörer erbjuder röstbrevlådsservice. Du kan programmera knapp 1 att nå din röstbrevlåda direkt. Tryck på Programknappen. Tryck 8 och slå sedan in din 4-siffriga PIN kod (Se S.14 för PIN kods inställning). Tryrdet för PIN-koden (0000). Tryck på Programmerings-knappen. Mata in den nya 4-siffriga PIN-koden. Tryck på Programmerings-knappen. Upprepa inmatningen av den nya 4-siffriga PIN-koden. Tryck på Programmerings-knappen för att spara PINkoden. Varning: För alla inställningar där du måste skriva in PIN koden, observera att om den PIN kod du skriver är fel, kommer ett långt pip att höras och telefonen återgår till ett inaktiverat läge. Du måste åter starta om inställningarna och registrera korrekt PIN kod. För att återgå till standardinställningarna Denna procedur återställer telefonen till standardinställningarna. Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 9. Mata in din 4-siffriga PIN-kod. Bekräfta inmatningen med Programmerings-knappen. 14 Problemlösning PROBLEM - Ingen kopplingston vid aktivering av knappen ORSAK - Basstationen är inte korrekt ansluten till el- eller telefonuttag. LÖSNING - Kontrollera anslutningarna (sid. 4). Genomför en återställning (reset) genom att dra ur elnätskontakten några sekunder och sedan ansluta den igen. - Gå närmare basstationen. - Ladda upp batteriet i minst 24 timmar (sid. 4). - Gå närmare basstationen. - Lyft upp telefonluren och sätt tillbaka den i basstationen. - Rengör kontakterna med en ren, torr trasa. - Vänd dig till närmaste PHILIPShandlare och skaffa nya uppladdningsbara batterier. - Kontrollera anslutningarna (sid. 4). - Ladda batteriet (sid.4). - Placera om möjligt basstationen på annan plats. - Installera basstationen i ett annat rum. - Gå närmare basstationen. - Kontrollera ditt abonnemang med ditt nätverk. Philips kan ej överta garanti för drift via ISDN-anslutning eller företagsväxel. - Tryck på Tala -knappen om du önskar ta emot samtalet. - Kontrollera att du har ett ADSL filter kopplat direkt till varje telefonuttag i bostaden. - Kontrollera att modem och telefon är kopplade till rätt filteruttag (olika uttag för varje enhet). - Filtren kan vara defekta. Byt ut och testa igen. - Räckvidden från basstation överskriden. - För svagt batteri (batteriets uppladdningssymbol syns). Symbolen blinkar. - Telefonen är nästan utom räckvidd. - Telefonluren är inte korrekt placerad i basens laddningsenhet. - Laddningskontakterna är nedsmutsade. - Telefonlurens batteri är defekt. - Det hörs ingen pipton när telefonluren sätts i basens laddningsenhet. - Batterisymbolen är svag trots 24 timmars uppladdning. - På displayen syns inga symboltecken. - Dålig ljudkvalitet (knaster, dämpning, eko, osv. ). - Batteriet är oladdat. - Störningar p g a närhet till elektriska apparater. - Basstationen står i ett rum med för tjocka väggar. - Telefonluren är för långt från basstationen. - Servicen är inte aktiverad. - Nummerpresentationen fungerar inte. - Telefonen ringer medan samtal pågår. - Inget uppringar-id/dålig ljudkvalitet/dålig förbindelse med ADSL bredband internet - Försök pågår att vidarekoppla ett samtal. - ADSL filter/splitter saknas, eller för få filter. - Modem och/eller telefon kopplad till fel filteruttag. - Felaktig/a ADSL filter. 15 Svenska Miljö och säkerhet Säkerhetsinformation Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ. Strömförsörjning Denna produkt skall anslutas till volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN VARNING Elnätet klassas som farligt enligt EN Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten.

4 Anväd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag. Telefonanslutning Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) enligt definitionen i norm EN Säkerhetsanvisning Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Miljöskydd Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas. Konformitet We, PHILIPS Consumer Electronics Route d`angers Le Mans Cedex 9 France Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/ EC and then with the following essential requirements: Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN (10/2001) SAR : EN (2002) Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) EMC : ETSI EN V (08/2002) & ETSI EN V1.4.1 (08/2002) Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN V (2003) The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Date: 04/03/2005 Le Mans Product Quality Manager Home Communication Den här produkten kan endast anslutas till analogt telefonnätverk i de länder som finns indikerade på märket under basstationen. Contents Contents Important information What's in the box Your telephone adapter Install Connect Call Troubleshooting Information EN 3 EN Important information For your safety Before installing your USB adapter and software, carefully read the following information: Installation information > > > > > > > > In the Windows 2000 and Windows XP operating systems, you must be logged in as a user with administration rights. Desactivate firewall (software / hardware) before installation. Do not forget to reactivate it after the installation. If you have installed an old version IP Phone Center, we suggest that you uninstall it before you install your USB adapter. During installation follow detailed descriptions on the screen. Voice quality may depend on the quality of your Internet connection dial up or broadband. Voice quality may vary over time. Internet connection behind firewalls may not be supported, depending on the IP softphone capabilities. One softphone only must be active at a given time. To avoid any conflicts in the use of the adapter, disable the other softphones than the one in use. Use of other softphone than Skype will impact installation & use of this product. > Safety precautions for the USB adapter > > Only use the USB extension cable supplied. Do not connect or disconnect the USB adapter during a storm. This brings a risk of electric shock. 4 Important information Minimum PC requirements Hardware > > > > > IBM or 100% compatible PC, 400 MHz processor 128 MB RAM main memory 30 MB or more free hard disk memory 1 free USB port (USB1 or USB2 compatible) 1 CD-ROM drive or 1 DVD drive EN Software > > Operating system : Windows 2000 and Windows XP 33,6 kbps or faster connection to the Internet. Broadband connection recommended (from 256 kbit/s downlink, 128 kbit/s uplink) Trademarks > > Windows 2000 and Windows XP are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Skype is a registered trademark of Skype Technologies SA. Need help? More troubleshooting and FAQ's : Online help: www. p4c.philips.com Troubleshooting : page 15 5 EN What's in the box USB adapter VOIP021 PHI USB cable EN DE FR SE Line telephone cable RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP Phone Center User manual 6 Your telephone adapter EN 7 EN Install Installation of Skype software Download Skype software 1 Switch on your PC 2 Launch internet connection Go to com to download latest version of Skype software WARNING Download time is linked to your speed connection Install Skype software Follow instructions displayed on your screen Installation involves various steps in which you can select a number of options. After each step confirm your selection with Continue/Next to continue with the installation procedure. Use Back to return to your previous selection 1 2 > Create your Skype account Complete your new user profile Skype will send a confirmation to the mail address declared in your profile. 8 Install Create contacts in Skype EN Press + to add a contact Enter Skype name of your relation and follow instructions Go in tab Contacts, press mouse right key and select Assign Speed-Dial Assign a number between 0 to 99 for this new contact to directly call from your telephone This number will be the speed dial key of your contact Repeat these 4 steps for each new contact. 9 EN Connect Install the adapter WARNING Do not connect adapter before CD-ROM installation is completed. Load CD Rom Close all the programs (except Internet navigator) running on your PC 1 > Insert the installation CD in your PC's CD-ROM drive. The setup Wizard software is started automatically If the Setup Wizard software does not start automatically : > Open Windows Explorer > Select the CD-ROM drive > Double-click Autorun.exe Installation involves various steps in which you can select a number of options. After each step confirm your selection with Continue/Next to continue with the installation procedure. Use Back to return to your previous selection Follow instructions displayed on your screen Reboot system once installation finished After PC reboot, select your Skype name from the choice list 10 Connect Connect USB device 1 EN Connect the supplied USB cable on the back of the adapter and on your PC USB port When you connect the VOIP021 USB adapter, hardware recognition is started 2 Follow the hardware recognition instructions Confirm the preset options with < Back or Next > WARNING If dialog boxes appear during installation informing you about a missing Windows Logo test, click on Continue Anyway to continue the installation 3 > Click on Finish Red icon in the status bar Enter your serial number and your personal information Double-click on the IP phone center icon on desktop Find serial number printed on CD Rom sleeve Enter your mandatory personal data : first name, last name, address, country.

5 These datas are written in the VOIP adapter. In case of reinstallation, you must enter the datas again. 11 EN Connect WARNING Close any softphone already running to complete the installation > 1 2 You are invited to Restart the IP phone center Right click on the red phone icon in the status bar to close it Click on short cut of the desktop to start IP phone center If Skype is open, right click on the Skype icon in the status bar and follow the instructions to close it. > 3 The configuration is complete when the phone icon in the task bar becomes yellow. Start Skype by clicking on short cut of the desktop If the Skype (TM) window is displayed, authorize this software to use Skype. Finalize your connection Connect telephone 1 Connect the supplied RJ11-RJ11 telephone line cord on your telephone and on the front of the adapter If your telephone line cord is attached to your base station, we suggest you to change your telephone WARNING Be sure that your phone is configured in Tone Dialing mode (see your phone User manual) 12 Call Call with Skype It is easier to store the numbers in the phonebook of your telephone. Refer to the phone instructions. EN Call Skype users (free call) Pick up handset Dial pre-set speed dial number Double press # Call ordinary phone with SkypeOut (paid service) Pick up handset Take the line Press 00 (or *), then enter country code number followed by phone number Tip To call your contact, dial his phone number as if you were abroad 4 Double press # Tip SkypeOut is a paid service you can buy from In case of dialing problem, see 13 EN Call Answer a call 1 2 Phone rings on incoming call Pick up the handset and talk Some telephone devices have a special key to take the line Hang up a call Hang up the handset to end the call Some telephone devices have a special key to hang up 14 Troubleshooting EN Problem Is your PC on? Your telephone does not work No dialing tone No dialing tone / no ringing Tip Switch on your PC Activate your Internet connection Another softphone is used. Disable the other softphones than the one you want to use. Check your telephone dial mode is on Tone dialing and NOT on Pulse dialing Check your telephone is compatible with other than PSTN line Check your Internet provider does not block the VoIP protocol. Contact your provider Telephone with Caller ID PSTN is not compatible with VOIP The VOIP software does not send proper information to the telephone. Traditional answering machine may not be compatible with VoIP Operator services (Call waiting, call transfer...) are linked to softphone features PSTN operator services may not be used Caller ID not displayed Answer machine does not work Operator services do not work 15 EN Problem Dialing tone error Troubleshooting Tip Voice quality changes No sound on PC loudspeaker Check you have dialed the correct number Memories of the phone must be programmed as described in Call chapter Voice quality may change from a call to another one. End call and start a new call Download and upload of files may reduce the flow for VoIP traffic Voice quality is linked to Quality of Service (QOS) of the provider On your PC, open panel Control, then open Sound parameters. In Audio tab, use default settings Bad voice quality 16 Information Health and safety EN This equipment is not designed to make emergency calls. An alternative has to be made available to allow emergency calls. Do not allow the adapter to come into contact with liquid. Do not open it. Conformity The Declaration of conformity is available on Maintenance and service On line help: Recycling and disposal Disposal instructions for old products. The WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) has been put in place to ensure that products are recycled using best available treatment, recovery and recycling techniques to ensure human health and high environmental protection. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Do not dispose of your old product in your general household waste bin. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products marked by this symbol : Use one of the following disposal options : 1. Dispose of the complete product (including its cables, plugs and accessories) in the designated WEEE collection facilities. 2. If you purchase a replacement product, hand your complete old product back to the retailer. He should accept it as required by the WEEE directive. 17 EN Information Philips has marked the packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste. A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system. The labelled packaging material is recyclable. Warranty The warranty shall only apply to the VOIP adapter. The warranty shall not apply to VOIP quality of service or voice quality. Use of other software phones are not guaranted. 18 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Wichtige Informationen Verpackungsinhalt Telefonadapter Installieren Anschließen Anrufen Fehlerbehebung Information DE 19 DE Wichtige Informationen Sicherheit Vor der Installation des USB-Adapters und der Software bitte nachfolgende Informationen beachten: Informationen für die Installation > Bei Einsatz der Betriebssysteme Windows 2000 und Windows XP müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden. Vor der Installation die Firewall (Software/Hardware) deaktivieren. Nach der Installation nicht vergessen die Firewall wieder zu aktivieren. Wenn Sie bereits eine ältere Version für IP-Telefonie installiert haben, empfehlen wir Ihnen diese zu deinstallieren bevor Sie den USB-Adapter installieren. Befolgen Sie während der Installation die ausführlichen Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Sprachqualität ist abhängig von der Internet-Verbindung (Wähl- oder Breitband-Verbindung). Die Sprachqualität kann sich vorübergehend verändern. Internet-Verbindungen außerhalb der Firewall werden von den IP Softphone-Leistungsmerkmalen nicht unterstützt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt darf nur ein Softphone aktiv sein. Um Konflikte beim Einsatz des Adapters zu vermeiden, deaktivieren Sie alle anderen Softphones bis auf das verwendete. Der Einsatz anderer Softphone-Anwendungen außer Skype beeinträchtigt die Installation und die Nutzung des Produktes. > > > > > > > > 20 Wichtige Informationen Sicherheitshinweise für den USB-Adapter > > DE Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.

6 Während eines Gewitters darf der USB-Adapter nicht abgezogen und wieder angeschlossen werden. Es besteht dann die Gefahr eines Stromschlags. PC- Mindestanforderungen Hardware > > > > > IBM oder 100% kompatibler PC, 400 MHz Prozessor 128 MB RAM Hauptspeicher 30 MB oder mehr freier Festplattenspeicher 1 freie USB-Buchse (USB1- oder USB2-kompatibel) 1 CD-ROM-Laufwerk oder 1 DVD-Laufwerk Software > > Betriebssystem: Windows 2000 und Windows XP Internetverbindung 33,6 kbps oder schneller. Breitbandverbindung empfohlen (ab 256 kbit/s beim Herunterladen, 128 kbit/s beim Hochladen) Windows 2000 und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Skype ist ein eingetragenes Warenzeichen von Skype Technologies SA. Warenzeichen > > 21 DE Wichtige Informationen Benötigen Sie Hilfe? Mehr zur Fehlerbehebung und FAQ's: Online-Hilfe: www. p4c.philips.com Problembehebung: siehe Seite Verpackungsinhalt DE USB-Adapter VOIP021 PHI USB-Kabel EN DE FR SE Telefonanschlusskabel RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP-Telefonie Bedienungsanleitung 23 DE Telefonadapter 24 Installieren Skype-Software installieren Skype-Software herunterladen DE 1 Schalten Sie Ihren PC ein. 2 Starten Sie eine Internet-Verbindung. Rufen Sie auf, um die neueste Version der SkypeSoftware herunterzuladen. ACHTUNG Die Dauer für das Herunterladen hängt von der Geschwindigkeit der Verbindung ab. Skype-Software installieren Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Die Installation besteht aus diversen Schritten, in denen Sie verschiedene Optionen auswählen können. Bestätigen Sie nach jedem Schritt Ihre Auswahl mit Fortsetzen/ Weiter, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Verwenden Sie Zurück für die Rückkehr zur vorherigen Auswahlmöglichkeit. 1 2 > Legen Sie Ihr Skype-Konto an. Tragen Sie Ihr neues Benutzerprofil ein. Skype sendet eine -Bestätigung an die im Profil von Ihnen angegebene -Adresse. 25 DE Installieren Kontakteinträge in Skype erstellen Drücken Sie auf +, um einen Eintrag einzufügen. Geben Sie den Skype-Namen Ihres Ansprechpartners ein und befolgen Sie die Anweisungen. Positionieren Sie den Cursor auf das Register Kontakte, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Kurzwahl zuweisen. Weisen Sie diesem neuen Kontakt eine Nummer zwischen 0 und 99 zu, um ihn direkt über Ihr Telefon anzurufen. Diese Nummer ist dann die Kurzwahlnummer Ihres Ansprechpartners. Wiederholen Sie diese 4 Schritte für jeden neuen Kontakteintrag Anschließen Adapter anschließen ACHTUNG Den Adapter nicht vor dem Beenden der CD-ROM-Installation anschließen. DE CD-Rom laden Schließen Sie alle auf Ihrem PC geöffneten Programme (mit Ausnahme des Internet-Navigators) 1 > Legen Sie die Installations CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Der Setup- Assistent wird automatisch gestartet. Sollte der Setup-Assistent nicht automatisch starten: > Öffnen Sie den Windows-Explorer. > Wählen Sie das CD-ROM- Laufwerk aus. > Doppelklicken Sie auf Autorun.exe Die Installation besteht aus diversen Schritten, in denen Sie verschiedene Optionen auswählen können. Bestätigen Sie nach jedem Schritt Ihre Auswahl mit Fortsetzen/ Weiter, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Verwenden Sie Zurück für die Rückkehr zur vorherigen Auswahlmöglichkeit. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Sobald die Installation abgeschlossen ist, einen Neustart des Computers ausführen. Wählen Sie nach dem Neustart des PCs Ihren Skype-Namen in der Auswahlliste aus DE Anschließen USB-Endgerät anschließen 1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf der Rückseite des Adapters und an der USB-Buchse Ihres PCs an. Sobald der VOIP021 USB-Adapter angeschlossen ist, wird die Hardware-Erkennung gestartet. 2 Befolgen Sie die Anweisungen zur Hardware-Erkennung. Bestätigen Sie die voreingestellten Optionen mit < Zurück oder Weiter > ACHTUNG Wenn während der Installation Dialogfenster bezüglich eines fehlenden Windows Logo-Tests erscheinen, klicken Sie auf Fortsetzen trotzdem, um die Installation fortzusetzen. 3 > Klicken Sie auf Beenden. Rotes Symbol in der Statusleiste. Geben Sie die Seriennummer und Ihre persönlichen Daten ein Doppelklicken Sie im Desktop auf das IP-Telefonie-Symbol. Geben Sie die auf der CD- Hülle aufgedruckte Seriennummer ein. Geben Sie die erforderlichen persönlichen Daten ein: Vorname, Nachname, -Adresse, Land. 28 Anschließen Diese Daten werden in den VOIP-Adapter übernommen. Im Falle einer erneuten Installation müssen die Daten nochmals eingegeben werden. ACHTUNG Schließen Sie alle bereits in Betrieb befindlichen Softphones, um die Installation zu beenden. > Sie werden aufgefordert einen Neustart der IP- Telefonie auszuführen. DE Anschluss beenden 1 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rote Telefonsymbol in der Statusleiste, um es zu schließen. Klicken Sie im Desktop auf das Schnellaufrufsymbol, um die IPTelefonie zu starten. Wenn Skype geöffnet ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skype-Symbol in der Statusleiste und befolgen Sie die Anweisungen, um es zu schließen. > 3 Die Konfiguration ist beendet, wenn das Telefonsymbol in der Statusleiste gelb eingefärbt ist. Starten Sie Skype indem Sie im Desktop auf das Schnellaufrufsymbol klicken. Wenn das Skype (TM) Fenster erscheint, gestatten Sie dieser Software Skype zu benutzen. 29 DE Anschließen Telefon anschließen 1 Schließen Sie das mitgelieferte Telefonkabel RJ11-RJ11 an Ihrem Telefon und auf der Vorderseite des Adapters an. Wenn das Telefonkabel Ihres Telefons fest mit der Basisstation verbunden ist, empfehlen wir Ihnen ein anderes Telefon zu verwenden. ACHTUNG Stellen Sie sicher, dass das Telefon auf das Tonwahlverfahren eingestellt ist (siehe Bedienungsanleitung des Telefons). 30 Anrufen Mit Skype anrufen DE Es ist einfacher die Rufnummern im Telefonbuch Ihres Telefons zu speichern. Schlagen Sie dafür in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach. Skype-Benutzer anrufen (gebührenfrei) Hörer abheben. Die voreingestellte Kurzwahlnummer eingeben. Zweimal auf # drücken. Reguläres Telefon mit SkypeOut anrufen (kostenpflichtig) Hörer abheben. Die Leitung belegen. 00 (oder *) eingeben, dann die Länder- und/oder Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer eingeben. Tipp Geben Sie immer die vollständige Rufnummer Ihres Ansprechpartners ein, als würden Sie vom Ausland anrufen.

7 4 Zweimal auf # drücken. Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch. Sie die Internet-Verbindung. Ein anderes Softphone wird gerade benutzt. Sie sich bei Ihrem Provider. Sie, ob Sie die richtige Nummer gewählt haben. Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.b. ein Handy. Halten Sie den Adapter von Flüssigkeiten fern. Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind: 35 DE Information Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten: 1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE Sammelstelle. 2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen. Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern. Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet. Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden. Gewährleistung Die Gewährleistung gilt ausschließlich für den VOIP-Adapter. Für die Qualität des VOIP-Dienstes oder der Sprache kann keine Gewährleistung übernommen werden. Der Einsatz anderer Telefonsoftware wird nicht gewährleistet. 36 Table des matières Table des matières Informations importantes Contenu de la boîte Votre adaptateur téléphonique Installation Connexion Appel Dépannage Information FR 37 FR Informations importantes Pour votre sécurité Avant d'installer votre adaptateur USB et votre logiciel, lisez attentivement les informations suivantes : Informations d'installation > Dans les systèmes d'exploitation Windows 2000 et Windows XP, vous devez ouvrir une session en tant qu'utilisateur possédant des droits d'administrateur. Désactivez les pare-feux (logiciels et matériels) avant l'installation. Pensez à les réactiver après l'installation. Si vous avez installé une ancienne version du service de téléphonie IP, nous vous conseillons de le désinstaller avant d'installer votre adaptateur USB. Suivez durant l'installation les instructions détaillées apparaissant sur l'écran. La qualité vocale dépend de la qualité de la liaison ou de la bande large de votre connexion internet. La qualité vocale peut être irrégulière. Il est possible qu'une connexion internet derrière des parefeux ne soit pas supporté, en fonction des capacités du logiciel de téléphonie IP. Un seul logiciel de téléphonie doit être actif à un moment donné. Pour empêcher tout conflit dans l'utilisation de l'adaptateur, désactivez les logiciels de téléphonie autres que celui qui est utilisé. L'utilisation d'un autre logiciel de téléphonie que Skype aura un impact sur l'installation et l'utilisation de ce produit. > > > > > > > > 38 Informations importantes > > FR Précautions de sécurité pour l'adaptateur USB N'utilisez que le câble d'extension USB fourni. Ne connectez ou déconnectez pas l'adaptateur USB pendant un orage. Ceci peut causer un risque de choc électrique. Exigences PC minimum Matériel > > > > > PC IBM ou 100 % compatible, processeur 400 MHz Mémoire RAM principale de 128 MB Mémoire libre de disque dur d'au moins 30 MB 1 port USB libre (compatible USB1 ou USB2) 1 lecteur de CD-ROM ou de DVD Logiciel > > Système d'exploitation : Windows 2000 et Windows XP Connexion internet 33,6 kbauds ou plus. Connexion bande large recommandée (à partir de 256 kbits/s en liaison descendante, 128 kbits/s en liaison montante) Marques > > Windows 2000 et Windows XP sont des marques déposées du groupe Microsoft. Skype est une marque déposée de Skype Technologies SA. 39 FR Informations importantes Besoin d'aide? Plus de conseils de dépannage et FAQ : Aide en ligne : Dépannage : page Contenu de la boîte FR AdaptateurUSB VOIP021 PHI Câble USB EN DE FR SE Cordon de ligne RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation logiciel de téléphonie Manuel de l'utilisateur 41 FR Votre adaptateur téléphonique 42 Installation Installation du logiciel Skype Téléchargement du logiciel Skype 1 Allumez votre PC. 2 Lancez la connexion internet. Rendez-vous sur pour télécharger la dernière version du logiciel Skype. ATTENTION Le temps de téléchargement dépend de votre vitesse de connexion. FR Installation du logiciel Skype Suivez les instructions affichées sur votre écran. L'installation implique diverses étapes durant lesquelles vous pouvez sélectionner un certain nombre d'options. Confirmez après chaque étape votre sélection avec Suivant pour continuer la procédure d'installation. Utilisez Précédent pour retourner à la sélection précédente. 1 2 > Créez votre compte Skype. Remplissez votre nouveau profil d'utilisateur. Skype enverra un de confirmation à votre adresse indiquée dans votre profil. 43 FR Installation Créer des contacts dans Skype Appuyez sur + pour ajouter un contact. Entrez le nom Skype de votre correspondant et suivez les instructions. Allez sur l'onglet Contacts, appuyez sur la touche droite de votre souris et sélectionnez Attribuer une numérotation abrégée. Attribuez un nombre entre 0 et 99 à ce nouveau contact pour l'appeler directement à partir de votre téléphone.

8 Ce nombre sera la touche de numérotation abrégée de votre contact. Répétez ces 4 étapes pour chaque nouveau contact Connexion Installation de l'adaptateur ATTENTION : Merci de ne pas connecter l'adaptateur avant que la procédure d'installation à l'aide du CD-ROM soit terminée. FR Charger le CD-ROM Fermez tous les programmes (sauf le navigateur internet) en cours sur votre PC 1 > Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre PC. Le logiciel assistant de configuration démarre automatiquement. Si le logiciel assistant de configuration ne démarre pas automatiquement : > Ouvrez l'explorateur Windows > Sélectionnez le lecteur de CD-ROM > Double-cliquez sur Autorun.exe L'installation implique diverses étapes durant lesquelles vous pouvez sélectionner un certain nombre d'options. Confirmez après chaque étape votre sélection avec Suivant pour continuer la procédure d'installation. Utilisez Précédent pour retourner à la sélection précédente Suivez les instructions affichées sur votre écran. Redémarrez le système une fois l'installation terminée. Après le redémarrage du PC, sélectionnez votre nom Skype dans la liste des choix. 45 FR Connexion Connecter le périphérique USB 1 Connectez le câble USB fourni à l'arrière de l'adaptateur et sur le port USB de votre PC. Lorsque vous connectez l'adaptateur USB VOIP021, la reconnaissance des périphériques démarre. 2 Suivez les instructions de reconnaissance des périphériques. Confirmez les options prédéfinies avec < Précédent ou Suivant >. ATTENTION Si des fenêtres de dialogue apparaissent pendant l'installation vous informant qu'il manque un test de logo Windows, cliquez sur Continuer quand même pour continuer l'installation. 3 > Cliquez sur Terminer. Icône rouge sur la barre d'état. Entrer votre numéro de série et vos informations personnelles Double-cliquez sur l'icône du service de téléphonie IP sur le bureau. Repérez le numéro de série imprimée sur la pochette du CDROM. Entrez vos données personnelles obligatoires : prénom, nom, adresse , pays. 46 Connexion Ces données sont inscrites dans l'adaptateur VOIP. En cas de réinstallation vous devrez à nouveau entrer les données. ATTENTION Fermez tous les téléphones logiciels déjà en marche afin d'achever l'installation. > Vous êtes invité à Redémarrer le service de téléphonie IP. FR Finaliser votre connexion 1 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône rouge représentant un téléphone dans la barre d'état pour le fermer. Cliquez sur le raccourci du bureau pour démarrer le service de téléphonie IP. Si Skype est ouvert, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Skype dans la barre d'état et suivez les instructions pour le fermer. > 3 La configuration du logiciel de téléphonie est terminée quand l'icône téléphone dans la barre des tâches devient jaune. Démarrez Skype en cliquant sur le raccourci du bureau. Si la fenêtre Skype (TM) s'affiche, autorisez ce logiciel à utiliser Skype. 47 FR Connexion Connecter le téléphone 1 Connectez le cordon de ligne RJ11-RJ11 fourni à votre téléphone et sur l'avant de l'adaptateur. Si vous ne pouvez pas détacher le cordon de ligne de votre base, nous vous conseillons de changer votre téléphone. ATTENTION Assurez-vous que votre téléphone est configuré en mode numérotation vocale (voir Mode d'emploi de votre téléphone). 48 Appel Appeler avec Skype FR Il est plus aisé d'enregistrer les numéros dans le répertoire de votre téléphone. Reportez-vous aux instructions de votre téléphone. Appeler des utilisateurs Skype (appel gratuit) Décrochez le combiné Composez le numéro abrégé prédéfini Appuyez deux fois sur # Appeler un téléphone ordinaire avec SkypeOut (service payant) Décrochez le combiné Prenez la ligne Appuyez sur 00 (ou *), puis composez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone Conseil Pour appeler votre contact, composez son numéro de téléphone comme si vous étiez à l'étranger. 4 Appuyez deux fois sur # Conseil SkypeOut est un service payant que vous pouvez vous procurer sur www. skype.com En cas de problème de numérotation, reportez-vous à 49 FR Appel Répondre à un appel 1 2 Le téléphone sonne lorsque des appels arrivent Décrochez le combiné et parlez Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour prendre la ligne. Terminer un appel Reposez le combiné pour terminer l'appel Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour raccrocher. 50 Dépannage FR Problème Votre PC est-il allumé? Votre téléphone ne marche pas Pas de numérotation Conseil Allumez votre PC Activez votre connexion internet Un autre logiciel de téléphonie est utilisé. Désactivez les logiciels de téléphonies autres que celui que vous voulez utiliser. Vérifiez que le mode de numérotation de votre téléphone est sur numérotation vocale et NON sur numérotation par impulsion. Vérifiez que votre téléphone est compatible avec une autre ligne que PSTN. Vérifiez que votre fournisseur d'accès internet ne bloque pas le protocole VOIP. Contactez votre fournisseur d'accès. Un téléphone avec Présentation du numéro sur réseau analogique n'est pas compatible avec VOIP. Le logiciel VOIP n'envoie pas les informations correctes au téléphone. Il se peut qu'un répondeur traditionnel ne soit pas compatible avec VOIP. Pas de numérotation / pas de sonnerie Le nom/numéro de l'appelant n'est pas affichée Le répondeur ne marche pas 51 FR Problème Les services de l'opérateur ne fonctionnent pas Dépannage Conseil Les services de l'opérateur (appel en attente, transfert d'appel.

9 ..) sont liés aux caractéristiques du logiciel de téléphonie. Il se peut que les services de l'opérateur PSTN ne puissent pas être utilisés. Vérifiez que vous avez composé le bon numéro. Les mémoires de votre téléphone doivent être programmées comme il est décrit dans le chapitre Appel. La qualité vocale peut varier d'un appel à l'autre. Terminez la communication et rappelez. Le téléchargement montant et descendant de fichiers peut réduire le débit pour le trafic VOIP. La qualité vocale est liée à la qualité de Service du fournisseur d'accès. Sur votre ordinateur, ouvrez le Panneau de configuration, puis sélectionnez Sons et périphériques audio. Dans l'onglet Audio, choisissez l'option «Utiliser uniquement les périphériques par défaut». Erreur de tonalité de numérotation Mauvaise qualité vocale Changements dans la qualité vocale Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'ordinateur 52 Information Santé et sécurité Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas. Ne mettez pas l'adaptateur en contact avec du liquide. Ne l'ouvrez pas. FR Conformité La déclaration de conformité est disponible sur com. Entretien et service Aide en ligne : Recyclage et valorisation Instructions relatives au retraitement des produits usagés. La directive DEEE (Déchets d'equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/ 96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques. Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole : 53 FR Information Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes : 1. Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet. 2. Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit. Philips a marqué de symboles standards l'emballage. Ces symboles sont conçu pour promouvoir leur recyclage. Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage. L'emballage est recyclable. Garantie La garantie s'applique uniquement à l'adaptateur VOIP. La garantie ne s'applique pas à la qualité de service VOIP ou à sa qualité vocale. L'utilisation d'autres téléphones logiciels n'est pas garantie. 54 Innehåll Innehåll Viktig information Vad finns i lådan? Telefon adapter Installera Anslut Att ringa Felsökning Information SE 55 SE Viktig information Din säkerhet Läs följande information noga, innan du installerar din USB- adapter och mjukvara: Installationsinformation > > > I operativsystemen Windows 2000 och Windows XP måste du vara inloggad som användare med administrativa rättigheter. Avaktivera brandväggen (mjukvara / hårdvara) innan installeringen. Glöm ej att aktivera den efter installeringen. Om du har installerat en äldre version av IP Telefoncenter, föreslår vi att ni avinstallerar den innan ni installerar er nya USB- adapter. Följ de detaljerade beskrivningarna på skärmen under installeringen. Röstkvalitén kan vara beroende av kvalitén på din Internetanslutnings uppringning eller bredband. Röstkvalitén kan förändra sig med tiden. Internetanslutning bakom brandväggar fungerar kanske inte, beroende på IP mjukvarutelefonens (softphone) kapaciteter. Endast en mjukvarutelefon får vara aktiverad vid ett och samma tillfälle. För att undvika konflikter i användandet av en adapter, stäng av de andra mjukvarutelefonerna förutom den som är i bruk. Användning av andra mjukvarutelefoner än Skype kommer att inverka på installering och bruk av denna produkt. > > > > > > 56 Viktig information Säkerhetsåtgärder vid bruk av USB- adapter > > SE Använd endast den USB förlängningssladd som levererats med produkten. Anslut inte eller stäng av USB- adaptern vid oväder. Detta medför risk för elektriska stötar. Minimikrav PC Hårdvara > > > > > IBM eller 100 % kompatibel PC, 400 MHz processor 128 MB RAM huvudminne 30 MB eller mer ledigt minne i hårddisken 1 ledig USB- portal (USB1 eller USB2 kompatibel) 1 CD-ROM drivenhet eller 1 DVD drivenhet Mjukvara > > Operativsystem: Windows 2000 och Windows XP 33, 6 kbps eller snabbare internetanslutning. Bredbandsanslutning rekommenderas (från 256 kbit/s nedlänk, 128 kbt/s upplänk.) Windows 2000 och Windows XP är varumärken registrerade hos Microsoft Corporation. Skype är ett registrerat varumärke hos Skype Technologies SA. Varumärken > > 57 SE Viktig information Behöver du hjälp? Fler felsökningar och Vanliga Frågor: Hjälp online: philips.com Felsökning: sidan Vad finns i lådan? SE USB- adapter VOIP021 PHI USB- sladd EN DE FR SE Linjesladd till telefon RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP mjukvarutelefonens Bruksanvisning 59 SE Telefon adapter 60 Installera Installation av Skype mjukvara Ladda ned Skype mjukvara 1 Slå på din dator. 2 Starta internetanslutningen. Gå till för att ladda ned senaste versionen av Skype mjukvara. VARNING Nedladdningstiden beror på hur snabb din anslutning är.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) SE Installera Skype mjukvara Följ anvisningarna som visas på din skärm. Installationen medför olika steg där du kan välja ett antal optioner. Bekräfta ditt val efter varje steg med hjälp av Fortsätt/Nästa för att fortsätta med installationsproceduren. Använd Bakåt för att återgå till ditt föregående val. 1 2 > Skapa ditt konto Skype. Slutför din nya användarprofil. Skype kommer att skicka ett bekräftelsemeddelande via e-post till den e-postadress du angett i din profil. 61 SE Installera Skapa kontakter i Skype Tryck på + för att lägga till en kontaktpost. Mata in Skype namn för din relation och följ anvisningarna. Gå in i tabellen Kontakter, tryck på musens högra knapp och välj Tilldela Snabb uppringning. Tilldela ett nummer mellan 0 och 99 till denna nya kontaktpost för att kunna ringa upp direkt från din telefon. Detta nummer kommer att fungera som knapp för snabbuppringning till din kontakt. Upprepa dessa 4 steg för varje ny kontaktpost. 62 Anslut Installera adaptern VARNING Sätt inte i adaptern innan CD-ROM- installationen är slutförd. SE Ladda CD Rom Stäng alla program (förutom internetnavigatorn) som är igång på din dator 1 > Sätt i installations- CD: n i din dators CD-ROM drivenhet. Inrättningen av mjukvaran Wizard startas automatiskt. Om inrättningen av Wizard-mjukvaran inte startar automatiskt: > Öppna Windows Explorer > Välj CD-ROM drivenhet > Dubbelklicka på Autorun.exe Installationen medför olika steg där du kan välja ett antal optioner. Bekräfta ditt val efter varje steg med hjälp av Fortsätt/Nästa för att fortsätta med installationsproceduren. Använd Bakåt för att återgå till ditt föregående val Följ anvisningarna som visas på din skärm. Omstart när installationen väl avslutats. Efter omstart av datorn, välj din Skype namn från optionslistan. 63 SE Anslut Anslut USB- enhet 1 Koppla den USB- sladd som levererades i förpackningen, på baksidan av adaptern och i din dators USB- kontakt. När du kopplar VOIP021 USB- adaptern så startas igenkänning av hårdvaran. 2 Följ anvisningarna för igenkänning av hårdvaran. Bekräfta de aktuella optionerna med < Bakåt eller Nästa >. VARNING Om dialogrutor visas under installationen för att informera dig om att ett Windows Logotest saknas, klicka på Fortsätt ändå för att fortsätta installationen. 3 > Klicka på Avsluta. Röd ikon i statuslistan. Mata in ditt serienummer och din personliga information Dubbelklicka på ikonen för IP telefoncenter på bordsdatorn. Hitta det serienummer som tryckts på CD Rom-höljet. Skriv in den obligatoriska personliga informationen: förnamn, efternamn, e-postadress, land. 64 Anslut Dessa data står skrivna på VOIP- adaptern. Vid återinstallering bör alla data matas in på nytt. VARNING Stäng av alla andra mjukvarutelefoner som redan är i bruk för att slutföra installationen. Du uppmanas att Återstarta IP telefoncenter. SE > Avsluta justering av anslutning 1 2 Högerklicka på den röda telefonikonen i statusfältet för att stänga den. Klicka på bordsdatorns genväg för att starta IP telefoncenter. Om Skype är öppet, högerklicka på Skypeikonen i statusfältet och följ anvisningarna för att stänga det. > 3 Konfigureringen är slutförd när telefonikonen i aktivitetsfältet blir gul. Starta Skype genom att klicka på genvägar på bordsdatorn. Om Skype- fönstret (TM) visas, bevilja att denna mjukvara att använda Skype. Anslut telefon 1 Sätt i den levererade RJ11-RJ11- telefonens linjesladd i din telefon och i adapterns framsida. 65 SE Om din telefons linjesladd är ansluten till din basstation, råder vi dig att byta ut din telefon. VARNING Försäkra dig om att din telefon är konfigurerad till Tonvalsläge (se din telefons Bruksanvisning). 66 Att ringa Att ringa med hjälp av Skype SE Det är lättare att lagra numren i telefonboken i din telefon. Vänd dig till telefonens anvisningar. Ring till användare av Skype (avgiftsfritt samtal) Ta upp handenheten. Slå förinställt snabbuppringningsnummer. Dubbeltryck på # Ring till en vanlig telefon med SkypeOut (betaltjänst) Ta upp handenheten. Vänta på ton. Tryck 00 (eller *), slå sedan landsnummer följt av telefonnummer. Tips För att ringa till din kontakt, slå hans telefonnummer som om du vore i utlandet. 4 Dubbeltryck på # Tips SkypeOut är en betaltjänst som du kan köpa från Vid problem med uppringningar, gå till 67 SE Att ringa Svara på ett samtal 1 2 Telefonen ringer vid inkommande samtal. Ta upp handenheten och prata. Vissa telefonenheter har en speciell knapp att trycka på för att lägga på. Lägg på Lägg på genom att sätta tillbaka handenheten för att avsluta samtalet. Vissa telefonenheter har en speciell knapp att trycka på för att lägga på. 68 Felsökning SE Problem Är din dator på? Din telefon fungerar inte Ingen rington Ingen rington/ingen ringsignal Tips Slå på din dator Aktivera din internetanslutning En annan mjukvarutelefon används. din serviceoperatör. Telefon med nummerpresentation PSTN är inte kompatibel med VOIP. Mjukvaran VOIP skickar inte rätt information till din telefon. Traditionella telefonsvarare är inte alltid kompatibla med VoIP. Operatörtjänster (samtal väntar, samtal vidarekopplas... ) är sammankopplade med mjukvarutelefonens egenskaper. PSTN operatörtjänster kanske inte används. Nummerpresentation visas ej Telefonsvararen fungerar inte Operatörtjänster fungerar inte 69 SE Problem Ringtonsfel Felsökning Tips Förändringar av röstkvalitet Inget ljud i datorns högtalare Kolla att du slagit rätt nummer. Telefonens minne måste programmeras såsom beskrivits i kapitlet Att ringa. Röstkvaliteten kan förändras från ett samtal till ett annat.

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Tlink IP-adapter Användarmanual För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Innehåll Page 2 of 48 Välkommen Tlink IP-adapter är en ny spännande produkt som låter dig ringa och

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje! Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes Håndsættet skal oplades i 24 timer

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10 Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem Te lia Mobilt bredband SV 2 UK 10 Kom igång direkt - surfa överallt! Genom att följa stegen i den här a handboken kommer u du snabbt igång och kan surfa. Telia Mobilt

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100 E-series Remote Management Unit English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PC 5. Installation

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

162 201 57-1 2015-04 27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installation- and maintenance instruction CTC Internet

162 201 57-1 2015-04 27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installation- and maintenance instruction CTC Internet 162 201 57-1 2015-04 27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installation- and maintenance instruction 162 201 57-1 2015-04 27 Svenska 4 English 8 Svensk Svenska är ett tillbehör som fungerar

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer