Din manual PHILIPS VOIP1211S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS VOIP1211S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: symbolen blinkar är luren nära att komma utanför räckvidden. Flytta dig då närmare basstationen. Telefonen är i programmeringsläge. Linjen är upptagen.telefonen används. Vidarekoppling av samtal pågår. Mikrofonen är neddämpad. Telefonkatalogen är öppen. Ringfunktionen är frånkopplad. Baby call är PÅ. Knappsatsen är låst. Det finns obesvarade samtal i nummerpresentations-listan*. Det finns meddelanden i din röstbrevlåda. Batteriernas laddningsnivå : full eller låg. * förutsätter abonnemang på nummerpresentation. Observera: samtalstiden visas på displayen då samtalet avslutas. 2 Installera DECT 121 LADDA DIN DECT 121 I 24 TIMMAR FÖRE NVÄNDNING. ANVÄND ENDAST UPPLADDNINGSBARA BATTERIER. Packa upp DECT 121 DECT 121 paketet innehåller: Svenska En DECT 121 basstation, en DECT 121 telefonlur, en bruksanvisning 121,ett garantihäfte. 2 uppladdningsbara batterier, 1nätsladd, 1 transformator Om något i paketinnehållet saknas, var vänlig kontakta försäljaren omgående. (Observera: i DECT 121 multi-telefonlurs paket, kommer du att hitta en eller flera ytterligare telefonlurar, batteriladdare med dess transformator och ytterligare uppladdningsbara batterier. Alla laddare kan monteras på väggen.) Väggmontering Den extra laddaren i DECT 121 multi-telefonlurs paket kan väggmonteras. Sätt i pluggarna lodrätt med 90 millimeters mellanrum. Skruva i skruvarna. Lämna ett litet mellanrum (3 mm) mellan skruvskallen och väggen. Du kan nu hänga basstationen på skruvarna, samt koppla in transformator och nätsladd. 3 mm 90 mm 3 Installera DECT Koppla transformator och nätsladd till basstationen. Om du har en bredbandsanslutning (ADSL) till internet, var vänlig försäkra dig om att ett bredbandsfilter är kopplat direkt till varje telefonuttag i bostaden. Kontrollera även att modem och telefon är kopplade till de rätta filteruttagen (olika uttag för varje enhet). 2. Koppla transformator och nätsladd till vägguttaget. Använd alltid de sladdar som bifogas i förpackningen. 3. Öppna batterifackets lock genom att skjuta det åt sidan. 4. Placera de 2 batterierna enligt bilden. Observera polernas läge. 5. Skjut tillbaka batterifackets lock. När du byter batterierna, använd endast uppladdningsbara NiMH batterier. Optimal batterieffekt når du först efter 3 kompletta upp/urladdningar. Garantin gäller inte för batterier och anrda komponenter inom rimlig livslängtid och bruk. Beredskapstid:ca. 100 timmar Samtalstid: ca. 10 timmar. 6. Lägg telefonluren i basstationen och ladda i 24 timmar. En ton indikerar att telefonluren är rätt placerad på basstationen eller i batteriladdaren. 4 DECT 121 telefonlur och basstation Svenska Hörlur Korrigerings- & Tystnadsknapp Display Telefonkatalogsknapp Tal-knapp Återuppringnings- & Kommunikationsknapp Nummerpresentationsknapp Återuppringningsknapp Programmeringsknapp Numerisk knappsats Mikrofon Sökar-knapp Med Sökarknappen lokaliserar man en förlorad telefonlur.tryck in knappen tills luren börjar ringa. Då den hittats, tryck på dess uppringnings-knapp. 5 DECT 121 -knappar Telefonlur-knappar Öppna nummerpresentatören.tryck flera gånger för att gå igenom listan. Öppna återuppringningslistan.tryck flera gånger för att gå igenom den. Korrigerings-knapp - För att radera ett tecken. - För att återgå till viloläget. - Långt knapptryck för att radera numret på displayen (nummerpresentation, telefonkatalog, återuppringningslista). - För att dämpa ner mikrofonen under ett samtal. Telefonkatalog.Tryck flera gånger för att gå igenom listan. Tal-knapp.Tryck för att svara, ringa upp, eller avsluta ett samtal. Långt knapptryck för att slå röstbrevlådans nummer. Aktivera/avaktivera " Baby call " Reglera hörlurens ljudvolym. Reglera ringsignalen. Reglera ringsignalens ljudvolym. Programmera-knapp. Inleda eller avsluta en inställning. Återuppringning & Kommunikationsknapp Intervall programmering, tryck och håll nere för att ringa ett internt samtal (DECT 121 multi-telefonlurs paket). # - Långt knapptryck för att aktivera/avaktivera knappsats-låset. * - Långt knapptryck för att aktivera/avaktivera ringsignalen. 6 Använda DECT 121 Svara i telefonen Tryck på Tala-knappen. Avsluta ett samtal Tryck på Tala-knappen. För att ringa ett externt samtal Tryck på Tala-knappen. Slå numret. För att ringa ett internt samtal (DECT 121 multi-telefonlurs paket ) Tryck och håll nere R knappen och tryck telefonlursnumret (1 till 4) tills dess den andra telefonluren ringer. Ta samtalet på den uppringda telefonluren. Uppringningsförval Slå först numret. Tryck på Tala-knappen. Observera : på DECT 121 kan du slå upp till 18 tecken. Slår du fel så tryck på Korrigeraknappen och radera felet. För att aktivera/avaktivera låset för knappsatsen Tryck och håll nere # knappen för att låsa knapparna. Tryck och håll nere # knappen för att låsa upp knapparna. Observera: Du kan fortfarande svara på dina samtal när knapparna är låsta. Svenska 7 För att lagra ett nummer i telefonkatalogen Du kan lagra upp till 10 nummer i telefonkatalogen. Tryck på Programmerings-knappen. Tryck på Telefonkatalog-knappen. Ett minnesnummer visas i displayrutan. Håll knappen nertryckt för att välja ett annat minnesnummer. Mata in numret. Tryck på Programmerings-knappen för att spara numret. Tips: Om du gör ett misstag, tryck på Korrigeringsknappen för att korrigera. För att ringa ett samtal via telefonkatalogen Tryck på Telefonkatalog-knappen. Det första numret visas. Tryck på Telefonkatalog-knappen så många gånger som behövs för att nå posten. Eller Mata in minnesnumret för att nå det önskade telefonnumret. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Eller tryck på Korrigera-knappen för att avsluta utan att ringa. För att ändra i telefonkatalogen/ta bort ett nummer Tryck på Programknappen. Tryck på Telefonkatalogknappen. Håll knappen nertryckt tills dess att önskat nummer visas. Använd Korrigeringsknappen och Numeriska knapparna för att ändra. 8 Tryck på Programknappen för att bekräfta.

3 Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 0. Tryck på Telefonkatalog-knappen. Tryck på Programmerings-knappen för att bekräfta. För att flytta ett samtal till en annan telefonlur (DECT 121 multi-telefonlurs paket) Ett externsamtal kan vidarekopplas till en annan telefonlur. Under pågående samtal: Tryck och håll nere R knappen och tryck numret (1 till 4) på telefonluren. Den andra telefonluren kommer att ringa. Telefonsamtalet kommer att ställas i vänteläge. De interna parterna kan samtala tillsammans. Tryck på Tala-knappen för att flytta samtalet. Eller Tryck på R-knappen om inget svar kommer från den andra telefonluren. Eller Tryck på Korrigeringsknappen för att byta mellan konferensläge och externt samtal. För att återuppringa de 10 senast uppringda numren Tryck på Återuppringnings-knappen. Displayen visar numret som ringts på senast. Tryck igen på denna knapp för att se nästa nummer. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Tryck på Korrigera-knappen för att gå ur listan. En lång tryckning på Korrigera-knappen raderar numret. För att stänga av ringsignalen på telefonluren Under ett samtal: Tryck på Tystnadsknappen. Displayrutan visar tystnadssymbolen. Tryck igen Tystnadsknappen för att avsluta tystnadsläge. 9 Svenska För att ta bort alla registrerade nummer i telefonkatalogen För att ringa från Nummerpresentationen För att använda funktionen nummerpresentatör måste du först abonnera på Nummerpresentatör (Samtalslinjeidentifikation eller CLI) service. Din DECT 121 bevarar upp till 10 nummer obesvarade telefonsamtal. Symbolen på displayen påminner dig om obesvarade telefonsamtal. Tryck på Nummerpresentationsknappen. Displayen visar det sist ringda numret. Håll nere knappen för att gå igenom listan av obesvarade telefonsamtal. Tryck på Tala-knappen för att ringa upp. Eller Tryck på Korrigera-knappen för att gå ur Nummerpresentationen. Långt tryck : radera den aktuella posten och visa nästa på displayen. Observera : den äldsta posten raderas när minnet blir fullt. För att radera hela nummerpresentationslistan Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 0. Tryck på Nummerpresentations-knappen. Tryck på Programmerings-knappen för att bekräfta. För att programmera röstbrevlådan En del nätverksoperatörer erbjuder röstbrevlådsservice. Du kan programmera knapp 1 att nå din röstbrevlåda direkt. Tryck på Programknappen. Tryck 8 och slå sedan in din 4-siffriga PIN kod (Se S.14 för PIN kods inställning). Tryrdet för PIN-koden (0000). Tryck på Programmerings-knappen. Mata in den nya 4-siffriga PIN-koden. Tryck på Programmerings-knappen. Upprepa inmatningen av den nya 4-siffriga PIN-koden. Tryck på Programmerings-knappen för att spara PINkoden. Varning: För alla inställningar där du måste skriva in PIN koden, observera att om den PIN kod du skriver är fel, kommer ett långt pip att höras och telefonen återgår till ett inaktiverat läge. Du måste åter starta om inställningarna och registrera korrekt PIN kod. För att återgå till standardinställningarna Denna procedur återställer telefonen till standardinställningarna. Tryck på Programmerings-knappen. Tryck 9. Mata in din 4-siffriga PIN-kod. Bekräfta inmatningen med Programmerings-knappen. 14 Problemlösning PROBLEM - Ingen kopplingston vid aktivering av knappen ORSAK - Basstationen är inte korrekt ansluten till el- eller telefonuttag. LÖSNING - Kontrollera anslutningarna (sid. 4). Genomför en återställning (reset) genom att dra ur elnätskontakten några sekunder och sedan ansluta den igen. - Gå närmare basstationen. - Ladda upp batteriet i minst 24 timmar (sid. 4). - Gå närmare basstationen. - Lyft upp telefonluren och sätt tillbaka den i basstationen. - Rengör kontakterna med en ren, torr trasa. - Vänd dig till närmaste PHILIPShandlare och skaffa nya uppladdningsbara batterier. - Kontrollera anslutningarna (sid. 4). - Ladda batteriet (sid.4). - Placera om möjligt basstationen på annan plats. - Installera basstationen i ett annat rum. - Gå närmare basstationen. - Kontrollera ditt abonnemang med ditt nätverk. Philips kan ej överta garanti för drift via ISDN-anslutning eller företagsväxel. - Tryck på Tala -knappen om du önskar ta emot samtalet. - Kontrollera att du har ett ADSL filter kopplat direkt till varje telefonuttag i bostaden. - Kontrollera att modem och telefon är kopplade till rätt filteruttag (olika uttag för varje enhet). - Filtren kan vara defekta. Byt ut och testa igen. - Räckvidden från basstation överskriden. - För svagt batteri (batteriets uppladdningssymbol syns). Symbolen blinkar. - Telefonen är nästan utom räckvidd. - Telefonluren är inte korrekt placerad i basens laddningsenhet. - Laddningskontakterna är nedsmutsade. - Telefonlurens batteri är defekt. - Det hörs ingen pipton när telefonluren sätts i basens laddningsenhet. - Batterisymbolen är svag trots 24 timmars uppladdning. - På displayen syns inga symboltecken. - Dålig ljudkvalitet (knaster, dämpning, eko, osv. ). - Batteriet är oladdat. - Störningar p g a närhet till elektriska apparater. - Basstationen står i ett rum med för tjocka väggar. - Telefonluren är för långt från basstationen. - Servicen är inte aktiverad. - Nummerpresentationen fungerar inte. - Telefonen ringer medan samtal pågår. - Inget uppringar-id/dålig ljudkvalitet/dålig förbindelse med ADSL bredband internet - Försök pågår att vidarekoppla ett samtal. - ADSL filter/splitter saknas, eller för få filter. - Modem och/eller telefon kopplad till fel filteruttag. - Felaktig/a ADSL filter. 15 Svenska Miljö och säkerhet Säkerhetsinformation Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ. Strömförsörjning Denna produkt skall anslutas till volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN VARNING Elnätet klassas som farligt enligt EN Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten.

4 Anväd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag. Telefonanslutning Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) enligt definitionen i norm EN Säkerhetsanvisning Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Miljöskydd Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas. Konformitet We, PHILIPS Consumer Electronics Route d`angers Le Mans Cedex 9 France Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/ EC and then with the following essential requirements: Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN (10/2001) SAR : EN (2002) Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) EMC : ETSI EN V (08/2002) & ETSI EN V1.4.1 (08/2002) Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN V (2003) The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Date: 04/03/2005 Le Mans Product Quality Manager Home Communication Den här produkten kan endast anslutas till analogt telefonnätverk i de länder som finns indikerade på märket under basstationen. Contents Contents Important information What's in the box Your telephone adapter Install Connect Call Troubleshooting Information EN 3 EN Important information For your safety Before installing your USB adapter and software, carefully read the following information: Installation information > > > > > > > > In the Windows 2000 and Windows XP operating systems, you must be logged in as a user with administration rights. Desactivate firewall (software / hardware) before installation. Do not forget to reactivate it after the installation. If you have installed an old version IP Phone Center, we suggest that you uninstall it before you install your USB adapter. During installation follow detailed descriptions on the screen. Voice quality may depend on the quality of your Internet connection dial up or broadband. Voice quality may vary over time. Internet connection behind firewalls may not be supported, depending on the IP softphone capabilities. One softphone only must be active at a given time. To avoid any conflicts in the use of the adapter, disable the other softphones than the one in use. Use of other softphone than Skype will impact installation & use of this product. > Safety precautions for the USB adapter > > Only use the USB extension cable supplied. Do not connect or disconnect the USB adapter during a storm. This brings a risk of electric shock. 4 Important information Minimum PC requirements Hardware > > > > > IBM or 100% compatible PC, 400 MHz processor 128 MB RAM main memory 30 MB or more free hard disk memory 1 free USB port (USB1 or USB2 compatible) 1 CD-ROM drive or 1 DVD drive EN Software > > Operating system : Windows 2000 and Windows XP 33,6 kbps or faster connection to the Internet. Broadband connection recommended (from 256 kbit/s downlink, 128 kbit/s uplink) Trademarks > > Windows 2000 and Windows XP are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Skype is a registered trademark of Skype Technologies SA. Need help? More troubleshooting and FAQ's : Online help: www. p4c.philips.com Troubleshooting : page 15 5 EN What's in the box USB adapter VOIP021 PHI USB cable EN DE FR SE Line telephone cable RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP Phone Center User manual 6 Your telephone adapter EN 7 EN Install Installation of Skype software Download Skype software 1 Switch on your PC 2 Launch internet connection Go to com to download latest version of Skype software WARNING Download time is linked to your speed connection Install Skype software Follow instructions displayed on your screen Installation involves various steps in which you can select a number of options. After each step confirm your selection with Continue/Next to continue with the installation procedure. Use Back to return to your previous selection 1 2 > Create your Skype account Complete your new user profile Skype will send a confirmation to the mail address declared in your profile. 8 Install Create contacts in Skype EN Press + to add a contact Enter Skype name of your relation and follow instructions Go in tab Contacts, press mouse right key and select Assign Speed-Dial Assign a number between 0 to 99 for this new contact to directly call from your telephone This number will be the speed dial key of your contact Repeat these 4 steps for each new contact. 9 EN Connect Install the adapter WARNING Do not connect adapter before CD-ROM installation is completed. Load CD Rom Close all the programs (except Internet navigator) running on your PC 1 > Insert the installation CD in your PC's CD-ROM drive. The setup Wizard software is started automatically If the Setup Wizard software does not start automatically : > Open Windows Explorer > Select the CD-ROM drive > Double-click Autorun.exe Installation involves various steps in which you can select a number of options. After each step confirm your selection with Continue/Next to continue with the installation procedure. Use Back to return to your previous selection Follow instructions displayed on your screen Reboot system once installation finished After PC reboot, select your Skype name from the choice list 10 Connect Connect USB device 1 EN Connect the supplied USB cable on the back of the adapter and on your PC USB port When you connect the VOIP021 USB adapter, hardware recognition is started 2 Follow the hardware recognition instructions Confirm the preset options with < Back or Next > WARNING If dialog boxes appear during installation informing you about a missing Windows Logo test, click on Continue Anyway to continue the installation 3 > Click on Finish Red icon in the status bar Enter your serial number and your personal information Double-click on the IP phone center icon on desktop Find serial number printed on CD Rom sleeve Enter your mandatory personal data : first name, last name, address, country.

5 These datas are written in the VOIP adapter. In case of reinstallation, you must enter the datas again. 11 EN Connect WARNING Close any softphone already running to complete the installation > 1 2 You are invited to Restart the IP phone center Right click on the red phone icon in the status bar to close it Click on short cut of the desktop to start IP phone center If Skype is open, right click on the Skype icon in the status bar and follow the instructions to close it. > 3 The configuration is complete when the phone icon in the task bar becomes yellow. Start Skype by clicking on short cut of the desktop If the Skype (TM) window is displayed, authorize this software to use Skype. Finalize your connection Connect telephone 1 Connect the supplied RJ11-RJ11 telephone line cord on your telephone and on the front of the adapter If your telephone line cord is attached to your base station, we suggest you to change your telephone WARNING Be sure that your phone is configured in Tone Dialing mode (see your phone User manual) 12 Call Call with Skype It is easier to store the numbers in the phonebook of your telephone. Refer to the phone instructions. EN Call Skype users (free call) Pick up handset Dial pre-set speed dial number Double press # Call ordinary phone with SkypeOut (paid service) Pick up handset Take the line Press 00 (or *), then enter country code number followed by phone number Tip To call your contact, dial his phone number as if you were abroad 4 Double press # Tip SkypeOut is a paid service you can buy from In case of dialing problem, see 13 EN Call Answer a call 1 2 Phone rings on incoming call Pick up the handset and talk Some telephone devices have a special key to take the line Hang up a call Hang up the handset to end the call Some telephone devices have a special key to hang up 14 Troubleshooting EN Problem Is your PC on? Your telephone does not work No dialing tone No dialing tone / no ringing Tip Switch on your PC Activate your Internet connection Another softphone is used. Disable the other softphones than the one you want to use. Check your telephone dial mode is on Tone dialing and NOT on Pulse dialing Check your telephone is compatible with other than PSTN line Check your Internet provider does not block the VoIP protocol. Contact your provider Telephone with Caller ID PSTN is not compatible with VOIP The VOIP software does not send proper information to the telephone. Traditional answering machine may not be compatible with VoIP Operator services (Call waiting, call transfer...) are linked to softphone features PSTN operator services may not be used Caller ID not displayed Answer machine does not work Operator services do not work 15 EN Problem Dialing tone error Troubleshooting Tip Voice quality changes No sound on PC loudspeaker Check you have dialed the correct number Memories of the phone must be programmed as described in Call chapter Voice quality may change from a call to another one. End call and start a new call Download and upload of files may reduce the flow for VoIP traffic Voice quality is linked to Quality of Service (QOS) of the provider On your PC, open panel Control, then open Sound parameters. In Audio tab, use default settings Bad voice quality 16 Information Health and safety EN This equipment is not designed to make emergency calls. An alternative has to be made available to allow emergency calls. Do not allow the adapter to come into contact with liquid. Do not open it. Conformity The Declaration of conformity is available on Maintenance and service On line help: Recycling and disposal Disposal instructions for old products. The WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) has been put in place to ensure that products are recycled using best available treatment, recovery and recycling techniques to ensure human health and high environmental protection. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Do not dispose of your old product in your general household waste bin. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products marked by this symbol : Use one of the following disposal options : 1. Dispose of the complete product (including its cables, plugs and accessories) in the designated WEEE collection facilities. 2. If you purchase a replacement product, hand your complete old product back to the retailer. He should accept it as required by the WEEE directive. 17 EN Information Philips has marked the packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste. A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system. The labelled packaging material is recyclable. Warranty The warranty shall only apply to the VOIP adapter. The warranty shall not apply to VOIP quality of service or voice quality. Use of other software phones are not guaranted. 18 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Wichtige Informationen Verpackungsinhalt Telefonadapter Installieren Anschließen Anrufen Fehlerbehebung Information DE 19 DE Wichtige Informationen Sicherheit Vor der Installation des USB-Adapters und der Software bitte nachfolgende Informationen beachten: Informationen für die Installation > Bei Einsatz der Betriebssysteme Windows 2000 und Windows XP müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden. Vor der Installation die Firewall (Software/Hardware) deaktivieren. Nach der Installation nicht vergessen die Firewall wieder zu aktivieren. Wenn Sie bereits eine ältere Version für IP-Telefonie installiert haben, empfehlen wir Ihnen diese zu deinstallieren bevor Sie den USB-Adapter installieren. Befolgen Sie während der Installation die ausführlichen Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Sprachqualität ist abhängig von der Internet-Verbindung (Wähl- oder Breitband-Verbindung). Die Sprachqualität kann sich vorübergehend verändern. Internet-Verbindungen außerhalb der Firewall werden von den IP Softphone-Leistungsmerkmalen nicht unterstützt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt darf nur ein Softphone aktiv sein. Um Konflikte beim Einsatz des Adapters zu vermeiden, deaktivieren Sie alle anderen Softphones bis auf das verwendete. Der Einsatz anderer Softphone-Anwendungen außer Skype beeinträchtigt die Installation und die Nutzung des Produktes. > > > > > > > > 20 Wichtige Informationen Sicherheitshinweise für den USB-Adapter > > DE Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.

6 Während eines Gewitters darf der USB-Adapter nicht abgezogen und wieder angeschlossen werden. Es besteht dann die Gefahr eines Stromschlags. PC- Mindestanforderungen Hardware > > > > > IBM oder 100% kompatibler PC, 400 MHz Prozessor 128 MB RAM Hauptspeicher 30 MB oder mehr freier Festplattenspeicher 1 freie USB-Buchse (USB1- oder USB2-kompatibel) 1 CD-ROM-Laufwerk oder 1 DVD-Laufwerk Software > > Betriebssystem: Windows 2000 und Windows XP Internetverbindung 33,6 kbps oder schneller. Breitbandverbindung empfohlen (ab 256 kbit/s beim Herunterladen, 128 kbit/s beim Hochladen) Windows 2000 und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Skype ist ein eingetragenes Warenzeichen von Skype Technologies SA. Warenzeichen > > 21 DE Wichtige Informationen Benötigen Sie Hilfe? Mehr zur Fehlerbehebung und FAQ's: Online-Hilfe: www. p4c.philips.com Problembehebung: siehe Seite Verpackungsinhalt DE USB-Adapter VOIP021 PHI USB-Kabel EN DE FR SE Telefonanschlusskabel RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP-Telefonie Bedienungsanleitung 23 DE Telefonadapter 24 Installieren Skype-Software installieren Skype-Software herunterladen DE 1 Schalten Sie Ihren PC ein. 2 Starten Sie eine Internet-Verbindung. Rufen Sie auf, um die neueste Version der SkypeSoftware herunterzuladen. ACHTUNG Die Dauer für das Herunterladen hängt von der Geschwindigkeit der Verbindung ab. Skype-Software installieren Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Die Installation besteht aus diversen Schritten, in denen Sie verschiedene Optionen auswählen können. Bestätigen Sie nach jedem Schritt Ihre Auswahl mit Fortsetzen/ Weiter, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Verwenden Sie Zurück für die Rückkehr zur vorherigen Auswahlmöglichkeit. 1 2 > Legen Sie Ihr Skype-Konto an. Tragen Sie Ihr neues Benutzerprofil ein. Skype sendet eine -Bestätigung an die im Profil von Ihnen angegebene -Adresse. 25 DE Installieren Kontakteinträge in Skype erstellen Drücken Sie auf +, um einen Eintrag einzufügen. Geben Sie den Skype-Namen Ihres Ansprechpartners ein und befolgen Sie die Anweisungen. Positionieren Sie den Cursor auf das Register Kontakte, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Kurzwahl zuweisen. Weisen Sie diesem neuen Kontakt eine Nummer zwischen 0 und 99 zu, um ihn direkt über Ihr Telefon anzurufen. Diese Nummer ist dann die Kurzwahlnummer Ihres Ansprechpartners. Wiederholen Sie diese 4 Schritte für jeden neuen Kontakteintrag Anschließen Adapter anschließen ACHTUNG Den Adapter nicht vor dem Beenden der CD-ROM-Installation anschließen. DE CD-Rom laden Schließen Sie alle auf Ihrem PC geöffneten Programme (mit Ausnahme des Internet-Navigators) 1 > Legen Sie die Installations CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Der Setup- Assistent wird automatisch gestartet. Sollte der Setup-Assistent nicht automatisch starten: > Öffnen Sie den Windows-Explorer. > Wählen Sie das CD-ROM- Laufwerk aus. > Doppelklicken Sie auf Autorun.exe Die Installation besteht aus diversen Schritten, in denen Sie verschiedene Optionen auswählen können. Bestätigen Sie nach jedem Schritt Ihre Auswahl mit Fortsetzen/ Weiter, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Verwenden Sie Zurück für die Rückkehr zur vorherigen Auswahlmöglichkeit. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Sobald die Installation abgeschlossen ist, einen Neustart des Computers ausführen. Wählen Sie nach dem Neustart des PCs Ihren Skype-Namen in der Auswahlliste aus DE Anschließen USB-Endgerät anschließen 1 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf der Rückseite des Adapters und an der USB-Buchse Ihres PCs an. Sobald der VOIP021 USB-Adapter angeschlossen ist, wird die Hardware-Erkennung gestartet. 2 Befolgen Sie die Anweisungen zur Hardware-Erkennung. Bestätigen Sie die voreingestellten Optionen mit < Zurück oder Weiter > ACHTUNG Wenn während der Installation Dialogfenster bezüglich eines fehlenden Windows Logo-Tests erscheinen, klicken Sie auf Fortsetzen trotzdem, um die Installation fortzusetzen. 3 > Klicken Sie auf Beenden. Rotes Symbol in der Statusleiste. Geben Sie die Seriennummer und Ihre persönlichen Daten ein Doppelklicken Sie im Desktop auf das IP-Telefonie-Symbol. Geben Sie die auf der CD- Hülle aufgedruckte Seriennummer ein. Geben Sie die erforderlichen persönlichen Daten ein: Vorname, Nachname, -Adresse, Land. 28 Anschließen Diese Daten werden in den VOIP-Adapter übernommen. Im Falle einer erneuten Installation müssen die Daten nochmals eingegeben werden. ACHTUNG Schließen Sie alle bereits in Betrieb befindlichen Softphones, um die Installation zu beenden. > Sie werden aufgefordert einen Neustart der IP- Telefonie auszuführen. DE Anschluss beenden 1 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rote Telefonsymbol in der Statusleiste, um es zu schließen. Klicken Sie im Desktop auf das Schnellaufrufsymbol, um die IPTelefonie zu starten. Wenn Skype geöffnet ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skype-Symbol in der Statusleiste und befolgen Sie die Anweisungen, um es zu schließen. > 3 Die Konfiguration ist beendet, wenn das Telefonsymbol in der Statusleiste gelb eingefärbt ist. Starten Sie Skype indem Sie im Desktop auf das Schnellaufrufsymbol klicken. Wenn das Skype (TM) Fenster erscheint, gestatten Sie dieser Software Skype zu benutzen. 29 DE Anschließen Telefon anschließen 1 Schließen Sie das mitgelieferte Telefonkabel RJ11-RJ11 an Ihrem Telefon und auf der Vorderseite des Adapters an. Wenn das Telefonkabel Ihres Telefons fest mit der Basisstation verbunden ist, empfehlen wir Ihnen ein anderes Telefon zu verwenden. ACHTUNG Stellen Sie sicher, dass das Telefon auf das Tonwahlverfahren eingestellt ist (siehe Bedienungsanleitung des Telefons). 30 Anrufen Mit Skype anrufen DE Es ist einfacher die Rufnummern im Telefonbuch Ihres Telefons zu speichern. Schlagen Sie dafür in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach. Skype-Benutzer anrufen (gebührenfrei) Hörer abheben. Die voreingestellte Kurzwahlnummer eingeben. Zweimal auf # drücken. Reguläres Telefon mit SkypeOut anrufen (kostenpflichtig) Hörer abheben. Die Leitung belegen. 00 (oder *) eingeben, dann die Länder- und/oder Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer eingeben. Tipp Geben Sie immer die vollständige Rufnummer Ihres Ansprechpartners ein, als würden Sie vom Ausland anrufen.

7 4 Zweimal auf # drücken. Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch. Sie die Internet-Verbindung. Ein anderes Softphone wird gerade benutzt. Sie sich bei Ihrem Provider. Sie, ob Sie die richtige Nummer gewählt haben. Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.b. ein Handy. Halten Sie den Adapter von Flüssigkeiten fern. Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind: 35 DE Information Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten: 1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE Sammelstelle. 2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen. Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern. Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet. Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden. Gewährleistung Die Gewährleistung gilt ausschließlich für den VOIP-Adapter. Für die Qualität des VOIP-Dienstes oder der Sprache kann keine Gewährleistung übernommen werden. Der Einsatz anderer Telefonsoftware wird nicht gewährleistet. 36 Table des matières Table des matières Informations importantes Contenu de la boîte Votre adaptateur téléphonique Installation Connexion Appel Dépannage Information FR 37 FR Informations importantes Pour votre sécurité Avant d'installer votre adaptateur USB et votre logiciel, lisez attentivement les informations suivantes : Informations d'installation > Dans les systèmes d'exploitation Windows 2000 et Windows XP, vous devez ouvrir une session en tant qu'utilisateur possédant des droits d'administrateur. Désactivez les pare-feux (logiciels et matériels) avant l'installation. Pensez à les réactiver après l'installation. Si vous avez installé une ancienne version du service de téléphonie IP, nous vous conseillons de le désinstaller avant d'installer votre adaptateur USB. Suivez durant l'installation les instructions détaillées apparaissant sur l'écran. La qualité vocale dépend de la qualité de la liaison ou de la bande large de votre connexion internet. La qualité vocale peut être irrégulière. Il est possible qu'une connexion internet derrière des parefeux ne soit pas supporté, en fonction des capacités du logiciel de téléphonie IP. Un seul logiciel de téléphonie doit être actif à un moment donné. Pour empêcher tout conflit dans l'utilisation de l'adaptateur, désactivez les logiciels de téléphonie autres que celui qui est utilisé. L'utilisation d'un autre logiciel de téléphonie que Skype aura un impact sur l'installation et l'utilisation de ce produit. > > > > > > > > 38 Informations importantes > > FR Précautions de sécurité pour l'adaptateur USB N'utilisez que le câble d'extension USB fourni. Ne connectez ou déconnectez pas l'adaptateur USB pendant un orage. Ceci peut causer un risque de choc électrique. Exigences PC minimum Matériel > > > > > PC IBM ou 100 % compatible, processeur 400 MHz Mémoire RAM principale de 128 MB Mémoire libre de disque dur d'au moins 30 MB 1 port USB libre (compatible USB1 ou USB2) 1 lecteur de CD-ROM ou de DVD Logiciel > > Système d'exploitation : Windows 2000 et Windows XP Connexion internet 33,6 kbauds ou plus. Connexion bande large recommandée (à partir de 256 kbits/s en liaison descendante, 128 kbits/s en liaison montante) Marques > > Windows 2000 et Windows XP sont des marques déposées du groupe Microsoft. Skype est une marque déposée de Skype Technologies SA. 39 FR Informations importantes Besoin d'aide? Plus de conseils de dépannage et FAQ : Aide en ligne : Dépannage : page Contenu de la boîte FR AdaptateurUSB VOIP021 PHI Câble USB EN DE FR SE Cordon de ligne RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation logiciel de téléphonie Manuel de l'utilisateur 41 FR Votre adaptateur téléphonique 42 Installation Installation du logiciel Skype Téléchargement du logiciel Skype 1 Allumez votre PC. 2 Lancez la connexion internet. Rendez-vous sur pour télécharger la dernière version du logiciel Skype. ATTENTION Le temps de téléchargement dépend de votre vitesse de connexion. FR Installation du logiciel Skype Suivez les instructions affichées sur votre écran. L'installation implique diverses étapes durant lesquelles vous pouvez sélectionner un certain nombre d'options. Confirmez après chaque étape votre sélection avec Suivant pour continuer la procédure d'installation. Utilisez Précédent pour retourner à la sélection précédente. 1 2 > Créez votre compte Skype. Remplissez votre nouveau profil d'utilisateur. Skype enverra un de confirmation à votre adresse indiquée dans votre profil. 43 FR Installation Créer des contacts dans Skype Appuyez sur + pour ajouter un contact. Entrez le nom Skype de votre correspondant et suivez les instructions. Allez sur l'onglet Contacts, appuyez sur la touche droite de votre souris et sélectionnez Attribuer une numérotation abrégée. Attribuez un nombre entre 0 et 99 à ce nouveau contact pour l'appeler directement à partir de votre téléphone.

8 Ce nombre sera la touche de numérotation abrégée de votre contact. Répétez ces 4 étapes pour chaque nouveau contact Connexion Installation de l'adaptateur ATTENTION : Merci de ne pas connecter l'adaptateur avant que la procédure d'installation à l'aide du CD-ROM soit terminée. FR Charger le CD-ROM Fermez tous les programmes (sauf le navigateur internet) en cours sur votre PC 1 > Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre PC. Le logiciel assistant de configuration démarre automatiquement. Si le logiciel assistant de configuration ne démarre pas automatiquement : > Ouvrez l'explorateur Windows > Sélectionnez le lecteur de CD-ROM > Double-cliquez sur Autorun.exe L'installation implique diverses étapes durant lesquelles vous pouvez sélectionner un certain nombre d'options. Confirmez après chaque étape votre sélection avec Suivant pour continuer la procédure d'installation. Utilisez Précédent pour retourner à la sélection précédente Suivez les instructions affichées sur votre écran. Redémarrez le système une fois l'installation terminée. Après le redémarrage du PC, sélectionnez votre nom Skype dans la liste des choix. 45 FR Connexion Connecter le périphérique USB 1 Connectez le câble USB fourni à l'arrière de l'adaptateur et sur le port USB de votre PC. Lorsque vous connectez l'adaptateur USB VOIP021, la reconnaissance des périphériques démarre. 2 Suivez les instructions de reconnaissance des périphériques. Confirmez les options prédéfinies avec < Précédent ou Suivant >. ATTENTION Si des fenêtres de dialogue apparaissent pendant l'installation vous informant qu'il manque un test de logo Windows, cliquez sur Continuer quand même pour continuer l'installation. 3 > Cliquez sur Terminer. Icône rouge sur la barre d'état. Entrer votre numéro de série et vos informations personnelles Double-cliquez sur l'icône du service de téléphonie IP sur le bureau. Repérez le numéro de série imprimée sur la pochette du CDROM. Entrez vos données personnelles obligatoires : prénom, nom, adresse , pays. 46 Connexion Ces données sont inscrites dans l'adaptateur VOIP. En cas de réinstallation vous devrez à nouveau entrer les données. ATTENTION Fermez tous les téléphones logiciels déjà en marche afin d'achever l'installation. > Vous êtes invité à Redémarrer le service de téléphonie IP. FR Finaliser votre connexion 1 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône rouge représentant un téléphone dans la barre d'état pour le fermer. Cliquez sur le raccourci du bureau pour démarrer le service de téléphonie IP. Si Skype est ouvert, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Skype dans la barre d'état et suivez les instructions pour le fermer. > 3 La configuration du logiciel de téléphonie est terminée quand l'icône téléphone dans la barre des tâches devient jaune. Démarrez Skype en cliquant sur le raccourci du bureau. Si la fenêtre Skype (TM) s'affiche, autorisez ce logiciel à utiliser Skype. 47 FR Connexion Connecter le téléphone 1 Connectez le cordon de ligne RJ11-RJ11 fourni à votre téléphone et sur l'avant de l'adaptateur. Si vous ne pouvez pas détacher le cordon de ligne de votre base, nous vous conseillons de changer votre téléphone. ATTENTION Assurez-vous que votre téléphone est configuré en mode numérotation vocale (voir Mode d'emploi de votre téléphone). 48 Appel Appeler avec Skype FR Il est plus aisé d'enregistrer les numéros dans le répertoire de votre téléphone. Reportez-vous aux instructions de votre téléphone. Appeler des utilisateurs Skype (appel gratuit) Décrochez le combiné Composez le numéro abrégé prédéfini Appuyez deux fois sur # Appeler un téléphone ordinaire avec SkypeOut (service payant) Décrochez le combiné Prenez la ligne Appuyez sur 00 (ou *), puis composez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone Conseil Pour appeler votre contact, composez son numéro de téléphone comme si vous étiez à l'étranger. 4 Appuyez deux fois sur # Conseil SkypeOut est un service payant que vous pouvez vous procurer sur www. skype.com En cas de problème de numérotation, reportez-vous à 49 FR Appel Répondre à un appel 1 2 Le téléphone sonne lorsque des appels arrivent Décrochez le combiné et parlez Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour prendre la ligne. Terminer un appel Reposez le combiné pour terminer l'appel Certains appareils téléphoniques disposent d'une touche spéciale pour raccrocher. 50 Dépannage FR Problème Votre PC est-il allumé? Votre téléphone ne marche pas Pas de numérotation Conseil Allumez votre PC Activez votre connexion internet Un autre logiciel de téléphonie est utilisé. Désactivez les logiciels de téléphonies autres que celui que vous voulez utiliser. Vérifiez que le mode de numérotation de votre téléphone est sur numérotation vocale et NON sur numérotation par impulsion. Vérifiez que votre téléphone est compatible avec une autre ligne que PSTN. Vérifiez que votre fournisseur d'accès internet ne bloque pas le protocole VOIP. Contactez votre fournisseur d'accès. Un téléphone avec Présentation du numéro sur réseau analogique n'est pas compatible avec VOIP. Le logiciel VOIP n'envoie pas les informations correctes au téléphone. Il se peut qu'un répondeur traditionnel ne soit pas compatible avec VOIP. Pas de numérotation / pas de sonnerie Le nom/numéro de l'appelant n'est pas affichée Le répondeur ne marche pas 51 FR Problème Les services de l'opérateur ne fonctionnent pas Dépannage Conseil Les services de l'opérateur (appel en attente, transfert d'appel.

9 ..) sont liés aux caractéristiques du logiciel de téléphonie. Il se peut que les services de l'opérateur PSTN ne puissent pas être utilisés. Vérifiez que vous avez composé le bon numéro. Les mémoires de votre téléphone doivent être programmées comme il est décrit dans le chapitre Appel. La qualité vocale peut varier d'un appel à l'autre. Terminez la communication et rappelez. Le téléchargement montant et descendant de fichiers peut réduire le débit pour le trafic VOIP. La qualité vocale est liée à la qualité de Service du fournisseur d'accès. Sur votre ordinateur, ouvrez le Panneau de configuration, puis sélectionnez Sons et périphériques audio. Dans l'onglet Audio, choisissez l'option «Utiliser uniquement les périphériques par défaut». Erreur de tonalité de numérotation Mauvaise qualité vocale Changements dans la qualité vocale Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'ordinateur 52 Information Santé et sécurité Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas. Ne mettez pas l'adaptateur en contact avec du liquide. Ne l'ouvrez pas. FR Conformité La déclaration de conformité est disponible sur com. Entretien et service Aide en ligne : Recyclage et valorisation Instructions relatives au retraitement des produits usagés. La directive DEEE (Déchets d'equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/ 96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques. Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole : 53 FR Information Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes : 1. Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet. 2. Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit. Philips a marqué de symboles standards l'emballage. Ces symboles sont conçu pour promouvoir leur recyclage. Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage. L'emballage est recyclable. Garantie La garantie s'applique uniquement à l'adaptateur VOIP. La garantie ne s'applique pas à la qualité de service VOIP ou à sa qualité vocale. L'utilisation d'autres téléphones logiciels n'est pas garantie. 54 Innehåll Innehåll Viktig information Vad finns i lådan? Telefon adapter Installera Anslut Att ringa Felsökning Information SE 55 SE Viktig information Din säkerhet Läs följande information noga, innan du installerar din USB- adapter och mjukvara: Installationsinformation > > > I operativsystemen Windows 2000 och Windows XP måste du vara inloggad som användare med administrativa rättigheter. Avaktivera brandväggen (mjukvara / hårdvara) innan installeringen. Glöm ej att aktivera den efter installeringen. Om du har installerat en äldre version av IP Telefoncenter, föreslår vi att ni avinstallerar den innan ni installerar er nya USB- adapter. Följ de detaljerade beskrivningarna på skärmen under installeringen. Röstkvalitén kan vara beroende av kvalitén på din Internetanslutnings uppringning eller bredband. Röstkvalitén kan förändra sig med tiden. Internetanslutning bakom brandväggar fungerar kanske inte, beroende på IP mjukvarutelefonens (softphone) kapaciteter. Endast en mjukvarutelefon får vara aktiverad vid ett och samma tillfälle. För att undvika konflikter i användandet av en adapter, stäng av de andra mjukvarutelefonerna förutom den som är i bruk. Användning av andra mjukvarutelefoner än Skype kommer att inverka på installering och bruk av denna produkt. > > > > > > 56 Viktig information Säkerhetsåtgärder vid bruk av USB- adapter > > SE Använd endast den USB förlängningssladd som levererats med produkten. Anslut inte eller stäng av USB- adaptern vid oväder. Detta medför risk för elektriska stötar. Minimikrav PC Hårdvara > > > > > IBM eller 100 % kompatibel PC, 400 MHz processor 128 MB RAM huvudminne 30 MB eller mer ledigt minne i hårddisken 1 ledig USB- portal (USB1 eller USB2 kompatibel) 1 CD-ROM drivenhet eller 1 DVD drivenhet Mjukvara > > Operativsystem: Windows 2000 och Windows XP 33, 6 kbps eller snabbare internetanslutning. Bredbandsanslutning rekommenderas (från 256 kbit/s nedlänk, 128 kbt/s upplänk.) Windows 2000 och Windows XP är varumärken registrerade hos Microsoft Corporation. Skype är ett registrerat varumärke hos Skype Technologies SA. Varumärken > > 57 SE Viktig information Behöver du hjälp? Fler felsökningar och Vanliga Frågor: Hjälp online: philips.com Felsökning: sidan Vad finns i lådan? SE USB- adapter VOIP021 PHI USB- sladd EN DE FR SE Linjesladd till telefon RJ11-RJ11 User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation IP mjukvarutelefonens Bruksanvisning 59 SE Telefon adapter 60 Installera Installation av Skype mjukvara Ladda ned Skype mjukvara 1 Slå på din dator. 2 Starta internetanslutningen. Gå till för att ladda ned senaste versionen av Skype mjukvara. VARNING Nedladdningstiden beror på hur snabb din anslutning är.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) SE Installera Skype mjukvara Följ anvisningarna som visas på din skärm. Installationen medför olika steg där du kan välja ett antal optioner. Bekräfta ditt val efter varje steg med hjälp av Fortsätt/Nästa för att fortsätta med installationsproceduren. Använd Bakåt för att återgå till ditt föregående val. 1 2 > Skapa ditt konto Skype. Slutför din nya användarprofil. Skype kommer att skicka ett bekräftelsemeddelande via e-post till den e-postadress du angett i din profil. 61 SE Installera Skapa kontakter i Skype Tryck på + för att lägga till en kontaktpost. Mata in Skype namn för din relation och följ anvisningarna. Gå in i tabellen Kontakter, tryck på musens högra knapp och välj Tilldela Snabb uppringning. Tilldela ett nummer mellan 0 och 99 till denna nya kontaktpost för att kunna ringa upp direkt från din telefon. Detta nummer kommer att fungera som knapp för snabbuppringning till din kontakt. Upprepa dessa 4 steg för varje ny kontaktpost. 62 Anslut Installera adaptern VARNING Sätt inte i adaptern innan CD-ROM- installationen är slutförd. SE Ladda CD Rom Stäng alla program (förutom internetnavigatorn) som är igång på din dator 1 > Sätt i installations- CD: n i din dators CD-ROM drivenhet. Inrättningen av mjukvaran Wizard startas automatiskt. Om inrättningen av Wizard-mjukvaran inte startar automatiskt: > Öppna Windows Explorer > Välj CD-ROM drivenhet > Dubbelklicka på Autorun.exe Installationen medför olika steg där du kan välja ett antal optioner. Bekräfta ditt val efter varje steg med hjälp av Fortsätt/Nästa för att fortsätta med installationsproceduren. Använd Bakåt för att återgå till ditt föregående val Följ anvisningarna som visas på din skärm. Omstart när installationen väl avslutats. Efter omstart av datorn, välj din Skype namn från optionslistan. 63 SE Anslut Anslut USB- enhet 1 Koppla den USB- sladd som levererades i förpackningen, på baksidan av adaptern och i din dators USB- kontakt. När du kopplar VOIP021 USB- adaptern så startas igenkänning av hårdvaran. 2 Följ anvisningarna för igenkänning av hårdvaran. Bekräfta de aktuella optionerna med < Bakåt eller Nästa >. VARNING Om dialogrutor visas under installationen för att informera dig om att ett Windows Logotest saknas, klicka på Fortsätt ändå för att fortsätta installationen. 3 > Klicka på Avsluta. Röd ikon i statuslistan. Mata in ditt serienummer och din personliga information Dubbelklicka på ikonen för IP telefoncenter på bordsdatorn. Hitta det serienummer som tryckts på CD Rom-höljet. Skriv in den obligatoriska personliga informationen: förnamn, efternamn, e-postadress, land. 64 Anslut Dessa data står skrivna på VOIP- adaptern. Vid återinstallering bör alla data matas in på nytt. VARNING Stäng av alla andra mjukvarutelefoner som redan är i bruk för att slutföra installationen. Du uppmanas att Återstarta IP telefoncenter. SE > Avsluta justering av anslutning 1 2 Högerklicka på den röda telefonikonen i statusfältet för att stänga den. Klicka på bordsdatorns genväg för att starta IP telefoncenter. Om Skype är öppet, högerklicka på Skypeikonen i statusfältet och följ anvisningarna för att stänga det. > 3 Konfigureringen är slutförd när telefonikonen i aktivitetsfältet blir gul. Starta Skype genom att klicka på genvägar på bordsdatorn. Om Skype- fönstret (TM) visas, bevilja att denna mjukvara att använda Skype. Anslut telefon 1 Sätt i den levererade RJ11-RJ11- telefonens linjesladd i din telefon och i adapterns framsida. 65 SE Om din telefons linjesladd är ansluten till din basstation, råder vi dig att byta ut din telefon. VARNING Försäkra dig om att din telefon är konfigurerad till Tonvalsläge (se din telefons Bruksanvisning). 66 Att ringa Att ringa med hjälp av Skype SE Det är lättare att lagra numren i telefonboken i din telefon. Vänd dig till telefonens anvisningar. Ring till användare av Skype (avgiftsfritt samtal) Ta upp handenheten. Slå förinställt snabbuppringningsnummer. Dubbeltryck på # Ring till en vanlig telefon med SkypeOut (betaltjänst) Ta upp handenheten. Vänta på ton. Tryck 00 (eller *), slå sedan landsnummer följt av telefonnummer. Tips För att ringa till din kontakt, slå hans telefonnummer som om du vore i utlandet. 4 Dubbeltryck på # Tips SkypeOut är en betaltjänst som du kan köpa från Vid problem med uppringningar, gå till 67 SE Att ringa Svara på ett samtal 1 2 Telefonen ringer vid inkommande samtal. Ta upp handenheten och prata. Vissa telefonenheter har en speciell knapp att trycka på för att lägga på. Lägg på Lägg på genom att sätta tillbaka handenheten för att avsluta samtalet. Vissa telefonenheter har en speciell knapp att trycka på för att lägga på. 68 Felsökning SE Problem Är din dator på? Din telefon fungerar inte Ingen rington Ingen rington/ingen ringsignal Tips Slå på din dator Aktivera din internetanslutning En annan mjukvarutelefon används. din serviceoperatör. Telefon med nummerpresentation PSTN är inte kompatibel med VOIP. Mjukvaran VOIP skickar inte rätt information till din telefon. Traditionella telefonsvarare är inte alltid kompatibla med VoIP. Operatörtjänster (samtal väntar, samtal vidarekopplas... ) är sammankopplade med mjukvarutelefonens egenskaper. PSTN operatörtjänster kanske inte används. Nummerpresentation visas ej Telefonsvararen fungerar inte Operatörtjänster fungerar inte 69 SE Problem Ringtonsfel Felsökning Tips Förändringar av röstkvalitet Inget ljud i datorns högtalare Kolla att du slagit rätt nummer. Telefonens minne måste programmeras såsom beskrivits i kapitlet Att ringa. Röstkvaliteten kan förändras från ett samtal till ett annat.

Innehåll. Svenska. Telefonlurens displayruta 2. Installera DECT DECT 121 telefonlur & basstation 5. DECT 121 tangenter 6

Innehåll. Svenska. Telefonlurens displayruta 2. Installera DECT DECT 121 telefonlur & basstation 5. DECT 121 tangenter 6 Innehåll Telefonlurens displayruta 2 Installera DECT 121 3 DECT 121 telefonlur & basstation 5 DECT 121 tangenter 6 Använda DECT 121 7 Svara i telefonen 7 Avsluta ett samtal 7 För att ringa ett externt

Läs mer

Telefonlurens displayruta

Telefonlurens displayruta Telefonlurens displayruta Olika symboler syns högst upp i displayen, beroende på telefonens inställningsläge. Svenska Vid första användning behöver batteriet ofta först laddas några minuter innan symbolerna

Läs mer

User manual 3 Bedienungsanleitung 19 Mode d emploi 37 Bruksanvisning 55

User manual 3 Bedienungsanleitung 19 Mode d emploi 37 Bruksanvisning 55 Version 1.00 PC compatible EN DE FR SE User manual 3 Bedienungsanleitung 19 Mode d emploi 37 Bruksanvisning 55 DK FI NO ES IT VOIP021 voice over IP telephone adapter NL PT RU GR TR PHI Installation CD

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innehållsförteckning

Läs mer

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se

Tlink IP-adapter. Tlink IP-adapter Användarmanual. För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Tlink IP-adapter Användarmanual För de senaste drivrutinerna och programvaran besök www.skypeshop.se Innehåll Page 2 of 48 Välkommen Tlink IP-adapter är en ny spännande produkt som låter dig ringa och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Var vänlig läs denna innan du använder telefonen. Innan du använder enheten Var vänlig se installationsdetaljer

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool Installationsanvisning för ServiceTool 1 Installationsanvisning... 1 Krav på hårdvaran... 3 Installera JAVA... 3 Installera ServiceTool... 3 Uppgradera ServiceTool till Serviceversionen... 6 Ställ in rätt

Läs mer

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Manual SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Innehållsförteckning/Content/Inhalt 1 SVENSKA... 3 1.1 BESKRIVNING... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 MONTERING...

Läs mer

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje! Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes Håndsættet skal oplades i 24 timer

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

Handbok. ZTE Diamond MF820D 4G-modem

Handbok. ZTE Diamond MF820D 4G-modem Handbok ZTE Diamond MF820D 4G-modem En extra växel för ditt mobila bredband Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband blixtsnabbt och säkert via 4G. Här får du även några

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Kom-igång-guide. Huawei E3276, 4G-modem. Betala. kontant surfa direkt FR 12 DE 14

Kom-igång-guide. Huawei E3276, 4G-modem. Betala. kontant surfa direkt FR 12 DE 14 Kom-igång-guide Huawei E3276, 4G-modem Betala kontant surfa direkt SV 2 FR 12 UK 10 DE 14 Kontantkort med 4G-fart Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv hur lång surfperiod du vill ladda ditt

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Sirius Användning och Installation

Sirius Användning och Installation Sirius Användning och Installation Sidan 1 av 15 Innehåll 1. Introduktion... 2. Sirius programvara installation... 3. Data linker anslutning..... 4. Sirius funktioner..... 5. COM port konfiguration......

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Installera telefonen

Installera telefonen Installera telefonen Sätta i / byta batteri / ansluta telefon Varning: När batteriet sätts i och/ telefonen ansluts skall ritningarna på förpackningen insida beaktas. Följ ritningsanvisningarna och : Svenska

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch Guide CE Declaration of Conformity For the following equipment: Ethernet Switch Product name: Hereby, Inteno Broadband Technology AB declares that the radio equipment type Ethernet Switch is in compliance

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer