KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad Vår vision är Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Och vi utvecklas och arbetar i visionens riktning. 6-7 Att vi fortsätter öka i invånarantal ger framtidstro. Den senaste uppgiften vi har nu är att vi under 2014 ökade med ytterligare 356 personer och har drygt invånare. I Trollhättan har vi i jämförelse med andra kommuner en ung befolkning, medelåldern ligger runt 40 år. Men Trollhättan har inte bara en ung befolkning vi är också relativt sett en ung stad. Trollhättan fick stadsrättigheter år Det betyder att Trollhättan fyller 100 år nästa år. Och det vill vi fira! Med ett jubileumsfirande med olika händelser under hela året vill vi under jubileumsåret ta avstamp inför framtiden. Och vi vill att det ska bli ett firande där alla har möjlighet att vara delaktiga. Det kan handla om att vara med vid olika händelser, men också skapa händelser. Det finns mycket information om detta på vår hemsida och kultursekreterare Jenny Persson presenterar sig och sitt uppdrag i detta nummer av Stadsporten. Ledaren 2 Trygghetspunkter 3 Elevhälsoplan 4 Broschyren 5 Flygplatsen åringen 8 Viktigaste jobbet 9 12 Nyanställd 10 Earth Hour 11 Tipstävlingen 11 Årsmöten 11 Till sist 12 Lönelunch 12 Kommunikationer är viktigt för en orts attraktivitet. Och vi har goda kommunikationer numera. De senaste 10 åren har det förbättrats betydligt med fyrfältsvägen mellan Trollhättan och Uddevalla, fyrfältsvägen mellan Trollhättan och Göteborg och järnvägens dubbelspår. Vi har dessutom vår flygplats som ägs av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekils kommuner gemensamt och som trafikeras av Golden Air. Flygplatsen innebär att vi kan ta oss på till Stockholm/Bromma på en timme. Det har stor betydelse för många av våra företag, men också invånare som har sin arbetsplats i huvudstaden. Läs mer om vår flygplats på mittupslaget. I detta nummer av Stadsporten berättar vår säkerhetschef Mats Björk också om det senaste utvecklingsarbetet i vår beredskap om det skulle uppstå en krissituation. Det handlar om att vi kompletterat vår beredskap med trycksatt reservvattenförsörjning. Både el- och vattenförsörjning är förstås kritiska funktioner för att våra verksamheter i Trollhättans Stad ska fungera. Slutligen är det väl härligt att konstatera att ljuset återvänder, och känslan av att våren är i antågande? STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Thomas Johansson, personalföreningen Rabatten, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Åsa Olsson, Kontoret tillväxt och utveckling, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Anna Råhnängen, vd på Fyrstads fl ygplats. Läs mer på sidan 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall MANUSSTOPP för nästa nummer: 10 mars 2015 Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 2 / 2015

3 NYHETER TEAB:s Anders Örn och Trollhättans Stads säkerhetschef Mats Björk framför en av de 16 mobila reservkraftsaggregat som finns i kommunen. VÅR BEREDSKAP ÄR BRA Vi har många mobila reservkraftsaggregat och 29 trygghetspunkter, så visst kan man tala om att Trollhättans beredskap är bra. Vi ligger en bra bit över nivån av vad som krävs, säger säkerhetschef Mats Björk. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Det är varken extremt oväder eller en pågående krissituation när Stadsporten tittar in i beredskapsgaraget vid centralförrådet. Ändå är det inte helt stiltje. Några av de 16 mobila reservkraftsaggregat som Trollhättans Stad äger tillsammans med Trollhättans Energi är nämligen inte på plats. Två är just nu ute och servar abonnenter efter att stormen Egon dragit fram, och några har vi lånat ut till Uddevalla kommun, berättar Anders Örn, underhållstekniker på TEAB. UNIK TRYGGHET På plats i garaget är också Trollhättans Stads säkerhetschef, Mats Björk, som understryker vikten av samarbetet med energibolaget. TEAB är ansvarigt för infrastrukturen i kommunen rörande vatten, el och renhållning, och det är viktigt i vår strävan efter en bra beredskap att vi samarbetar, säger Mats. Ja, vi hjälps åt allesammans för stadens skull, tillägger Anders. Trygghetspunkterna handlar om kommunens satsning på trygghet för sina invånare. Det är särskilda anordningar på viktiga byggnader i kommunen, som säkerställer att el och trycksatt vatten kan kopplas in i händelse av kris. Nu har 29 fastigheter runt om i kommunen fått den beteckningen, vilket är ett väldigt gott betyg. Jag skulle påstå att vi är näst intill unika i Sverige, säger Mats Björk. INGEN SKILLNAD MÄRKTES Stadshuset var först ut att klassas som trygghetspunkt. Centralköket där maten till stadens skolor lagas fick sin beteckning i november. Vi beger oss till kökets källare, där Mats Björk visar upp nödvattenutrustningen, vilken består av trycksättningsmaskiner och stora lagertankar. Tankarna fylls med vatten från en kontrollerad källa, och genom seriekoppling ansluts de till nödintaget. Vi testade det före jul, och ingen i köket märkte av när vi bytte till det andra systemet, berättar Mats. Som en följd av satsningen på trygghetspunkter har Trollhättan bjudits in att medverka vid konferensen Reservkraftsdagarna i regi av bland andra Livsmedelsverket och Energimyndigheten. Man kan alltså med rätta konstatera att Trollhättan har spänt bågen högt, och Mats håller med om att beredskapen är god. Ja. Allmänheten kan vända sig till trygghetspunkterna på viktiga kommunala anläggningar vid en krissituation för att få färskt vatten, mat och övernattningsmöjligheter. Han känner sig tillfreds med åtgärderna och kommunens ambitionsnivå. Vi har kommit långt, och det är roligt att jobba med frågorna. Vi har målmedvetet varit robusta under årens lopp. Ibland har vi tagit fram förslag vilka fått stå tillbaka när det varit besparingstider, men vi har inte gett upp utan fortsatt arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Trollhättan. STADSPORTEN 2 /

4 NYHETER HELHETSGREPP OM ELEVHÄLSA I den barn och elevhälsoplan som Utbildningsförvaltningen arbetar fram tas ett helhetsgrepp på arbetet med barn- och elevhälsa inom förvaltningens verksamheter. Målet är att peka ut riktningen för hur både förebyggande insatser och stödåtgärder ska hanteras ute på skolorna. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Birgitta Lundskog är chef för Området för elevstöd och modersmål, och den som leder processen med att skriva fram planen. Vi har sett en efterfrågan ute i skolorna där personal och rektorer vill ha stadsövergripande riktlinjer kring elevhälsoarbetet, och i samband med skolinspektionens besök blev frågan aktuell igen. Vi räknar med att ha en plan färdig för implementering under april eller maj, säger Birgitta Lundskog. GEMENSAM SYN Syftet med en Barn- och elevhälsoplan är att staka ut en stadsövergripande väg, en gemensam syn på hur arbetet med att främja barns och elevers hälsa ska bedrivas. De övergripande riktlinjerna grundar sig i skollagen, och kommer att anpassas till de lokala förhållanden som gäller ute på varje skola och enhet. Jag hoppas att den här planen kan bidra till att grundidén om att ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra hela förvaltningen, och att rektorer och personal kan hitta stöd för sitt lokala arbete, säger Birgitta Lundskog Fokus ligger på att identifiera och främja friskfaktorer som bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse. Det Barn- och elevhälsoplanen för Utbildningsförvaltningen kommer att skapa en samsyn i verksamheten och ge det hälsofrämjande arbetet större kraft, hoppas Birgitta Lundskog, chef för Området för elevstöd och modersmål. gäller både elevhälsans uppdrag men också arbetet ute i klassrummen som sker varje dag. Också det är en faktor som Birgitta Lundskog pekar ut som viktig för att nå framåt med elevhälsoarbetet. Barns- och elevers hälsa är inte alls bara en fråga för elevhälsoteamen, utan något som berör alla som arbetar med barnen. När vi jobbar med elevhälsa och hälsofrämjande åtgärder ser vi alltid till hela människan, och fokuserar inte bara på svårigheterna som ska lösas, säger Birgitta. Varje skola har ett visst friutrymme att anpassa sitt lokala arbete utifrån de ramar som ges i planen, men riktningen är tydlig och Birgitta Lundskog menar att det har stor betydelse att det råder en samsynk kring de grundläggande principerna inom hela förvaltningen. I planen försöker vi förtydliga vårt uppdrag så som lagstiftaren uttryckt det. Vi tolkar styrdokumenten och sätter lagen i ett sammanhang som betyder något för oss i Trollhättan. Då kan vi samla alla professioner i skolan och få dem att dra åt samma håll, och det är en nyckel till att nå framgång, säger Birgitta Lundskog. 4 STADSPORTEN 2 / 2015

5 NYHETER Samarbete över förvaltningsgränsen. Fredrik Linnarsson (Miljöförvaltningen) på promenad tillsammans med Tina Gillberg och Anders Jansson från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tillsammans har de tagit fram en flerspråkig broschyr som förenklar och förklarar lagar och regler för näringsidkare. I högra hörnet ses broschyren med arabisk text. Samarbetet fixade broschyren En flerspråkig broschyr för näringsidkaren är resultatet av ett gott förvaltningsövergripande samarbete. Jag är väldigt imponerad över hur bra den blev, säger drogförebyggande samordnare Tina Gillberg. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON För att driva en livsmedelsaffär, kiosk eller servering krävs så klart att man följer rådande lagstiftning, men det är inte alltid enkelt särskilt inte om man har ett annat modersmål än svenska. Både Miljöförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med frågor som rör livsmedelshantering och alkoholtillstånd. De gör inspektioner tillsammans, men har nu fördjupat sitt samarbete genom att ta fram en flerspråkig broschyr som på ett enkelt sätt förklarar vilka regler som gäller. Det har funnits språkförbistringar när vi jobbar med en del företagare. Vi tog fram broschyren för att de flesta skulle förstå, förklarar livsmedelsinspektör Fredrik Linnarsson. Att ta fram en folder i exemplar på svenska, engelska och arabiska är emellertid dyrt om man inte tänker till. Det gjorde man. Tillsammans med drogförebyggande samordnare Tina Gillberg spånades en idé fram, där man skulle ansöka om medel hos Folkhälso rådet för att ta fram en gemensam broschyr. Om vi samverkade mellan förvaltningarna hade vi större chans att få igenom förslaget, eftersom samverkan visar på utveckling, förklarar Tina Gillberg. TYDLIGGÖRANDE MATERIAL Folkhälsorådet uppskattade samarbetstanken och ambitionen att nå en förbättrad folkhälsa om man ökar kunskapen hos företagarna varför man beviljade att stötta projektet med kronor. Motsvarande belopp skulle förvaltningarna själva ställa upp med i form av arbetstimmar. Det är ett bra material som tydliggör värdet och vikten av det arbete som vi utför. Jag är väldigt imponerad över hur bra den blev, den har fångat upp substansen i den svenska lagtexten, säger Tina Gillberg. POSITIV RESPONS De har nu än mer förstått nyttan av samarbete mellan varandra, men gläds också över att kunna tydliggöra och underlätta för företagarna om vilka regler som gäller i dessa frågor. Ett par exemplar av broschyren har redan delats ut i samband med tillsyn, och vid nästa informationsträff för företagarna kommer broschyren att finnas tillgänglig. Glädjande är också responsen från kollegor utanför Trollhättan. Det är många kommuner som har hört av sig och tyckt att broschyren är bra, säger Fredrik Linnarsson. STADSPORTEN 2/

6 REPORTAGE FLYGET OCKSÅ EN DEL AV VÅR verksamhet Indirekt är vi kollegor VD:n för Fyrstads Flygplats AB och jag. För det är så hon gärna vill se det. Vi känner oss delaktiga i kommunens väl och ve. Vi använder kommunens pengar och försöker att förvalta dem på bästa sätt, säger Anna Råhnängen. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Trollhättans Stad har cirka anställda, men tittar vi på hela koncernen är siffran närmare Här finns stora kommunala bolag, men också en ganska liten spelare som spelar en stor roll: Fyrstads Flygplats AB. Den hjälper till att sätta Trollhättan och regionen på kartan personer passerar årligen säkerhetskontrollen på Malöga. Det är svårt att räkna på vad man får tillbaka på en satsad skattekrona. Vi är 17 anställda, men tillsammans med personal från bland annat Braathens är vi närmare 100 anställda som arbetar här, säger Anna Råhnängen. LÅNGVARIGT SAMARBETE Flygplatsen ägs av kommunerna Trollhättan (49 procent), Vänersborg (34), Uddevalla (16) och Lysekil (1). Fysiskt sett ligger landningsbanan i Trollhättans kommun, medan terminalen vilar på mark tillhörande Vänersborgs kommun. Och det passar ju bra eftersom det är de två största ägarna, så här har vi prov på ett långvarigt samarbete som har fungerat i 30 år, säger Anna. Flygplatsen tillkom under 30-talet för att man skulle testa bombplan som tillverkades på Saab, och fram till 1983 stod Trollhättan som ensam ägare innan bolaget med de fyra ägarkommunerna bildades. Då anlades terminalbyggnaden, start- och landningsbanan förlängdes och flygledartornet byggdes. FLEXIBEL PERSONAL Det är emellertid fortfarande en liten flygplats, vilket ställer stora krav på den fåtaliga personalen. Där har Anna Råhnängen haft tur. Min personal är fantastisk, helt otrolig. De har stort ansvarstagande och stort säkerhetstänk. Det skapar en trygghet för mig, men framförallt för resenärerna, säger Anna. Alla har många roller, och man rycker in där det behövs. Ett purfärskt exempel på det är cafeterian, där säkerhetschefen Håkan Johansson denna dag serverar kaffe till gäster eftersom ordinarie cafépersonal inte är på plats. LJUS FRAMTID I dagsläget finns bara Bromma som flygdestination, men fler kan vara på väg. Näringslivsstrategin har som mål att utöka antalet destinationer, och utifrån önskemål från företag i Fyrbodal pågår samtal kring detta just nu. Golden Air trafikerar linjen till Bromma, och gör till våren ett test med en resa till Prag respektive Budapest. Biljetterna gick åt i ett nafs. Det var ett jättestort intresse! Golden Air provar gärna nya destinationer, och vi vill gärna ha fler turister till Trollhättan. Fler faktorer gör också att Anna väljer ljusa penseldrag för att måla flygplatsens framtid. Vi har en väl fungerande verksamhet, samt en del inplanerade projekt framöver som stärker möjligheterna att kunna ta emot snäppet större flygplan. Så känslan är att vi står inför en fas där vi kan ta ett kliv, avslutar kollegan på Malöga. En betydande del av den kommun sen heter Anna Råhnängen. 6 STADSPORTEN 2 / 2015

7 REPORTAGE ala verksamheten bedrivs i bolagsform eller tillsammans med andra parter. Fyrstads flygplats ingår i koncernen Trollhättans Stad, och VD:n på flygplat- STADSPORTEN 2 /

8 AKTUELLT Kultursekreterare Jenny Persson håller i trådarna när 100-åringen Trollhättan ska firas under Brett 100-årsfirande önskas 2016 fyller Trollhättan 100 år. Det ska firas rejält, och bygger på engagemang från många. Delaktighet är nummer ett. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, säger kultursekreterare Jenny Persson. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Det är gästen som gör festen, det ordspråket känns verkligen applicerbart när kultursekreterare Jenny Persson berättar om Trollhättans 100-årsfirande, ett jättekalas som ska pågå under hela 2016 Jenny, och Kultur- och fritidsförvaltningen som står bakom jubileumsfirandet, vill att det ska bli ett festligt år där alla Trollhättebor eller de som har en anknytning hit ska känna delaktighet. Det hoppas man skapa bland annat genom att låta medborgare skicka in sin egen Trollhätteberättelse eller filma sitt smultronställe. Det här känns jätteroligt! Det ska bli kul att se hur många berättelser och filmer vi får in det är nog det som jag är mest nyfiken på just nu, säger Jenny, som är projektanställd, och började sin anställning vid årsskiftet. SKALET REDAN PÅ PLATS Riktlinjerna och ramarna för firandet var på plats redan innan Jenny anställdes, och det är inte hennes uppgift att ensam fylla skalet med innehåll. Jenny ansvarar för kommunikationen men hon kommer också att dyka upp i flera delprojekt i någon form. Klart är att det blir ett stort födelsedagskalas i augusti nästa år, och att lite extra krut läggs på befintliga arrangemang som exempelvis Blå Natten. Nämnas kan också jubileumsutställningen på Konsthallen. Det är ett ambitiöst program, och det kommer att krävas att alla jobbar på. Det blir ett hektiskt 2016, men så länge det är roligt kommer det att underlätta, och det skapar en gemenskap. Jenny är utbildad kommunikatör, och har arbetat med projekt inom kulturella och kreativa näringar samt turism på Innovatum. Hon har också varit kommunikatör på Vara konserthus. Varför passar detta projekt dig? De sökte någon som skulle ta hand om kommunikationen. Jag har erfarenhet från det inom kulturområdet, så där är jag lite på hemmaplan plattformässigt. Och sedan är det ju ett 100-års jubileum, det är ju hur kul som helst! Fotnot: Vill du veta mer om 100-årsfirandet? Det finns på vår hemsida: Trollhattan.se/100 8 STADSPORTEN 2 / 2015

9 AKTUELLT VIKTIGA JOBB GÖR SKILLNAD Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Även Trollhättans Stad kommer att ha ett stort rekryteringsbehov. Med kampanjen Sveriges viktigaste jobb vill vi visa att kommunala jobb är viktiga, vi gör verkligen skillnad, berättar informationschef Peter Asp. Genom kampanjen Sveriges viktigaste jobb vill Trollhättans Stad öka kunskapen om välfärdsjobben. Det vill säga alla jobb som finns i den kommunala sektorn. Inom Trollhättans Stad finns 350 olika yrkeskategorier och gemensamt är att vi alla arbetar med service för att underlätta och skapa en bra vardag för våra medborgare. Nu tar vi ett grepp för att försöka visa några av alla yrken som vi har, berättar Linnéa Antonsson och Anders Jangtoft på personalkontoret. Lena Saarenpää, undersköterska, Blåvingens äldreboende. MILJÖ MED MÖJLIGHETER 20-talet medarbetare i skiftande yrken presenteras i bild och text där de får berätta om sitt yrkesval samt utveckla varför det är ett viktigt och stimulerande arbete. Räknar man in de kommunala bolagen så har vi omkring medarbetare i den kommunala verksamheten i Trollhättan. Vi är ortens överlägset största arbetsgivare och vi utför så mycket viktigt. Det känns verkligen bra att vi kan belysa något av det vi gör och förhoppningsvis får allmänheten upp ögonen för alla möjligheter som finns i vår verksamhet, konstaterar Linnea Antonsson. Martin Gustafsson, sjukgymnast, Tallbackens rehab. KAN BLI EN FORTSÄTTNING? Kampanjen med de 20 medarbetarna kommer i första hand att finnas på Trollhättans Stads hemsida, faller det väl ut så kanske det kan bli en fortsättning med annat material. Det här kan också komma till pass när vi marknadsför våra jobb på mässor och liknande. Det är viktigt att vi visar vilka betydelsefulla arbeten som finns i den kommunala verksamheten, säger Anders Jangtoft. Ida Addinsall, socialsekreterare, barn och unga. STADSPORTEN 2 /

10 PÅ JOBBET HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER MAX REHNBERG, socialsekr, ASF HENRIK FRIDOLFSSON, pedagog, Lyrfågelskolan/ Akvarellen ALI MOHAMED OMAR, studiehandledare, Välkomsten LINDA FRANSSON, anläggningsarbetare, Parkunderhåll ELISABETH FALENÄS, lärare, Stavreskolan och fritidshem CHRISTINE PERSSON, förskollärare, Kopparholmen MARIA SCHWARTZ, lärare, Välkomsten ANNA-KARIN ÖBRANT, enhetschef, ASF VERONICA FREDRIKSSON, sjuksköterska, Humlegården CARL HALLBLAD, Förrätningslantmätare, SBF. Socialsekreterare Max Rehnberg är ett nytt ansikte i Trollhättans Stad. Max fick sitt kanonjobb Han har bara varit anställd fyra veckor, men socialsekreterare Max Rehnberg har redan bilden klar. Det här känns som ett kanonjobb, säger 24-åringen. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Familjestöd har fått förstärkning i form av en reslig östgöte från Mjölby, som via studier på socionomprogrammet i Örebro och senare Malmö nu återfinns i ett rum på stadshusets första våning. Fast det är egentligen en ren tillfällighet att vi hittar honom här. Min sambo läser till flygledare, och fick placering på Såtenäs. Så därför sökte vi oss hitåt, berättar Max. Han examinerades i somras, men har hunnit samla på sig erfarenheter av arbete både inom rättspsykiatrin och kriminalvården. Socialsekreterare blir däremot ett nytt kapitel. Det här känns som ett kanonjobb, något som jag vill göra flera år framöver, säger han. En bidragande faktor till det positiva utlåtandet kan säkerligen ansvariga och nya kollegor inom Familjestöd ta åt sig äran av. Det kändes nästan bättre än jag trodde att komma hit Jag har blivit så väl mottagen, fått en jättebra introduktion så det känns väldigt tryggt. INGET KVINNOYRKE Förutom dialekten sticker han ut lite gentemot övriga 17 socialsekreterare i gruppen genom att vara just man. Det märkte jag redan under utbildningen. Av 140 studenter som började på socionomprogrammet var cirka stycken killar, och det återspeglas ganska väl på den här arbetsplatsen. Det sitter väl någonstans långt bak att det är ett kvinnoyrke. Men inte för dig? Nej, det handlar mer om ett intresse av vad man vill jobba med, jag har aldrig tänkt på det som ett kvinnoyrke. Jag har alltid varit intresserad av människor, så det känns naturligt för mig, säger Max. Max och hans sambo har flyttat runt en del, och just nu bor de hos hans pappa i Uddevalla men den kringflackande tillvaron är snart ett minne blott. Vi är väl på väg att slå ned bopålarna här. Vi vill hitta någonstans med rimliga pendlingsavstånd för både min sambo och mig. Trollhättan, Vänersborg eller Grästorp ligger bra till. Vi ska faktiskt på husvisning idag, avslöjar han. 10 STADSPORTEN 2 / 2015

11 PÅ JOBBET/NÖJE Vinn biobiljetter! Rätta svar i förra numret: Vann biobiljetter gjorde: Ulrika Kullander, Kontoret tillväxt och utveckling, Christian Karlsson, Kontoret tillväxt och utveckling, Carina Lindström, Kontoret Produktion och service, Birgitta Nandin, IT-avdelningen, Hans-Olof Svensson, Stavreskolan. Earth Hour uppmärksammades världen över 2014, exempelvis på Indonesien. Earth Hour närmar sig TEXT: PER IVARSSON FOTO: WWF Den 28 mars är det dags för Earth Hour, och en bra anledning att fokusera på klimatfrågan lite extra. Väldigt mycket har hänt i klimatarbetet i Trollhättans Stad de sista tio åren. Fjärrvärmeverket drivs på nästan 100 procent biobränsle och all el i Trollhättans Stad är så kallad grön el. Förnybara bränslen finns i 40 procent av fordonen (arbetsfordon drivs på diesel) och allt fler av oss cyklar. Och det finns både elcyklar och elbilar i bilpoolen, säger miljöstrateg Åsa Olsson. ÅRSMÖTEN: TSIF OCH RABATTEN Trollhättans Stads Idrotts- och Fritidsförening (TSIF) När: 23/3 kl 17.00, Anmälan senast 16/3 till OBS: TSIF är i akut behov av engagerade människor till styrelsen. Prata med De sista åren har vi också blivit varse att livsmedelssektorn står för ungefär 20 procent av utsläppen av växthusgaser. Och för att minska klimateffekterna av maten arbetar flera skolor med att minska matsvinnet, säger Åsa Olsson och tillägger: Det vore roligt om så många som möjligt deltar i Earth Hour, och släcker ljuset den 28 mars klockan Du kan anmäla ditt deltagande på wwf.se Maria Svantesson om du är nyfiken på arbetet. Personalföreningen Rabatten När: 19/3, kl 17:00, Sessionsalen, stadshuset. Anmälan: Senast 9/3 via mejl: Nu kör vi igen: 1. Från vilket landskap kommer den nyanställde socialsekretaren Max Rehnberg? 1. Värmland. X. Halland. 2. Östergötland. 2. Hur många mobila reservkraftsaggregat äger Trollhättans Stad tillsammans med TEAB? X Var har Jenny Persson arbetat som kommunikatör? 1. Göteborgsoperan. X. Vara Konserthus. 2. Västtrafik. 4. Hur många anställda har Fyrstads Flygplats AB? X Var ansökte MF och ASF medel för att ta fram den flerspråkiga broschyren? 1. Integrationsinstitutet. X. Svensk Handel. 2. Folkhälsorådet. Mejla ditt svar till trollhattan.se senast den 6/3 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 2 /

12 40 ÄR MITT I LIVET Jag har ganska nyss fyllt 40. Samma dag som ABBA vann med låten Waterloo i Brighton kom jag till världen. 40 år senare bor jag på landet med fru och fyra barn. Huset som vi kallar vårt hem har stått på jorden i 150 år, eken i vår trädgård är dubbelt så gammal som huset. Själv är jag någonstans halvvägs in i livet. Författaren Bodil Malmsten sa en gång att livet börjar vid 40 och slutar vid 42. Jag tror att livet börjar när man föds, att det hela tiden förändras och aldrig tar slut. 42 känns väldigt nära på något sätt Jag drabbades inte av den ökända krisen när jag fyllde 40. Jag hade föreställt mig tatueringar, att jag skulle köpa en cab eller möjligtvis ta MC-kort, men inget av detta har hänt. Jag har i och för sig börjat musicera igen efter 15 års uppehåll, det kan ju vara ett tecken på någon slags rädsla över att åldras. Jag har blivit en av de som säger att åldern spelar ingen roll eller man är inte äldre än man känner sig. Som Churchill sa att förstå sin ålder är att förstå dess glädje. Varje gång jag står i Systembolagets kassa så hoppas jag att de frågar om legitimation. Min lycka var total när detta faktiskt inträffade för ett tag sedan. Men glädjen var kortvarig, enligt min fru så gör personalen detta systematiskt för att öka sin popularitet bland kunderna Idag vet jag hur jag som person fungerar, jag har med mig erfarenheter som gör att jag känner mig trygg i mig själv. Kanske är det just det som Churchill menade med att förstå den här ålderns glädje. När andra världskriget höll på att vända och de allierade vann slaget vid el-alamein i slutet av 1942, sa Churchill detta är inte slutet, inte ens början på slutet, men kanske slutet på början. Ungefär så känner jag. När jag tänker på ålder fascineras jag av eken på vår tomt. Den kommer, liksom jag, vara kvar länge. När jag precis skrivit klart denna krönika så ringer min pappa och mamma som är på semester i Thailand, och säger att de ska träffa familjen Ek ikväll på en restaurang. Även de njuter och förstår glädjen av sin ålder. Johan Bengtsson Stadsbyggnadschef Åsa Lundh Dahlqvist och Andreas Gleisner från Vision informerar medlemmar under lönelunchen. Vision bjöd på mättande information För andra året i rad erbjuder fackförbundet Vision löneluncher för sina medlemmar. Det är viktigt för oss att få träffa våra medlemmar, säger ord förande Åsa Lundh Dahlqvist. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Den lilla salen Västanvind på Högskolan Väst är fylld med lunchande gäster från Omsorgsförvaltningen. Förutom att de tillhör samma organisation, är ytterligare en gemensam nämnare medlemskapet i fackförbundet Vision vilket är anledningen till att de har samlats här denna dag. Samtidigt som maten slinker ned lyssnar de på två av fackets företrädare i Trollhättans Stad: Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist och vice ordförande Andreas Gleisner. De kommer med tips till sina medlemmar inför det stundande lönesamtalet, och svarar på frågor kring det och annat som rör arbetssituationen. VIKTIGT ATT MÖTAS För Stadsporten berättar Åsa Lundh Dahlqvist att det är andra året man har löneluncher för sina medlemmar, och detta är den tredje av åtta inplanerade luncher i år. Vi tror på att prata med våra medlemmar är det bästa sättet för oss att få veta hur det ser ut, men det är också ett bra tillfälle att kunna förmedla kunskap till dem före lönesamtalet. På så sätt får de reda på lite mer, och vet om vilka krav som man har rätt att ställa. Hur har responsen varit? Den har varit jättegod! Vi träffade över 200 medlemmar förra året på löneluncherna, och det gav också möjlighet att prata om andra saker. Varifrån kom idén med luncherna? Jag minns inte exakt hur den uppkom, men vi diskuterade generellt hur vi ska kunna träffa våra medlemmar. På kvällstid har alla sina livspussel, och det kan vara svårt att komma ifrån, men äta lunch ska ju alla Vilken är den vanligaste frågan ni får? Den vanligaste frågan gäller hur lönesamtalet ska fungera, det gäller alla yrkeskategorier rakt igenom. Sedan finns det positiva exempel på samtal som har varit bra, och dem vill vi lyfta fram. Det ska man bygga vidare på.

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Välkomna till Suntarbetslivs podd. I dag ska vi prata om samverkan. Och med oss har vi två riktiga eldsjälar som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

ARBETSGIVAR- VARUMÄRKE

ARBETSGIVAR- VARUMÄRKE ARBETSGIVAR- VARUMÄRKE 1 ARBETSGIVARVARUMÄRKE Kommunikation för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla duktiga medarbetare. Ska betona de unika fördelarna med arbetsplatsen och en kultur som målgruppen

Läs mer

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid Åsaka Velandarummet kl.8.30 12.00 Beslutande Monica Hanson (ordf.) (KS) 10-13 Sofia Lindholm(KS) Ulrik Hammar (HSN) Adjungerade Christina Lantz (ASF) Fredrik Linnarsson (MF) Peter Göthblad

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

En vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet En vanlig dag på jobbet Läs texten många gånger! Träna på att läsa meningarna högt tio gånger. Morgon Mitt alarm ringer klockan 05.20. Jag brukar ligga kvar en stund och tänka på vad jag ska göra under

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid Sjuntorpsrummet kl.8.30 12.00 Beslutande Monica Hanson (ordf.) (KS) Sofia Lindholm(KS) Ulrik Hammar (HSN) Kalle Blomgren(HSN) Adjungerade Christina Lantz (ASF) Fredrik Linnarsson (MF)tom

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid Sjuntorpsrummet kl.8.30 12.00 Beslutande Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Mats Wiking (KS) Adjungerade Kalle Blomgren(HSN) Christina Lantz (ASF) Fredrik Linnarsson (MF) Tina

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning 2009 11 30 205 484 Kommunstyrelsen 2010 04 12 80 186 Arbets och personalutskottet 2010 03 29 54 116 Dnr 09.706 008 novkf31 Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid Sjuntorpsrummet kl.8.30 12.00 Beslutande Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Adjungerade Ulrik Hammar (HSN) Kalle Blomgren(HSN) Christina Lantz (ASF) Fredrik Linnarsson (MF) Peter

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Halsoframjande. skola. i Halland

Halsoframjande. skola. i Halland Halsoframjande skola i Halland I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats för en miljon elever

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

November 2013 Årgång 2 Nummer 4. Gillar. Gillar inte Vet ej

November 2013 Årgång 2 Nummer 4. Gillar. Gillar inte Vet ej November 2013 Årgång 2 Nummer 4 TEMANUMMER: Lucia 11% 10% Gillar Vi har gjort en undersökning om hur många som gillar lucia här på skolan. Vi frågade 100 elever och till vänster ser ni resultatet. Gillar

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det VÄXJÖ Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det av folk på väg till tåget och ut i världen. Själv

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghetscentralens operatörer tar alltid emot ditt larm, dygnet runt. De är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från arbete med

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad oktober 2014 Nu tar vi nästa steg Vi har nätverkat och gjort studiebesök. Vi har utsett värdegrundsledare

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Oss emellan. Gävle kommun garanterar värdig vård och omsorg. Varumärket Gävle Bedöms alla lika i skolan?

Oss emellan. Gävle kommun garanterar värdig vård och omsorg. Varumärket Gävle Bedöms alla lika i skolan? Oss emellan. Till alla anställda i Gävle kommun nr 2, april 2013 Gävle kommun garanterar värdig vård och omsorg Varumärket Gävle Bedöms alla lika i skolan? Utmanande tider Vi är några månader in i 2013

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer