KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad Vår vision är Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Och vi utvecklas och arbetar i visionens riktning. 6-7 Att vi fortsätter öka i invånarantal ger framtidstro. Den senaste uppgiften vi har nu är att vi under 2014 ökade med ytterligare 356 personer och har drygt invånare. I Trollhättan har vi i jämförelse med andra kommuner en ung befolkning, medelåldern ligger runt 40 år. Men Trollhättan har inte bara en ung befolkning vi är också relativt sett en ung stad. Trollhättan fick stadsrättigheter år Det betyder att Trollhättan fyller 100 år nästa år. Och det vill vi fira! Med ett jubileumsfirande med olika händelser under hela året vill vi under jubileumsåret ta avstamp inför framtiden. Och vi vill att det ska bli ett firande där alla har möjlighet att vara delaktiga. Det kan handla om att vara med vid olika händelser, men också skapa händelser. Det finns mycket information om detta på vår hemsida och kultursekreterare Jenny Persson presenterar sig och sitt uppdrag i detta nummer av Stadsporten. Ledaren 2 Trygghetspunkter 3 Elevhälsoplan 4 Broschyren 5 Flygplatsen åringen 8 Viktigaste jobbet 9 12 Nyanställd 10 Earth Hour 11 Tipstävlingen 11 Årsmöten 11 Till sist 12 Lönelunch 12 Kommunikationer är viktigt för en orts attraktivitet. Och vi har goda kommunikationer numera. De senaste 10 åren har det förbättrats betydligt med fyrfältsvägen mellan Trollhättan och Uddevalla, fyrfältsvägen mellan Trollhättan och Göteborg och järnvägens dubbelspår. Vi har dessutom vår flygplats som ägs av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekils kommuner gemensamt och som trafikeras av Golden Air. Flygplatsen innebär att vi kan ta oss på till Stockholm/Bromma på en timme. Det har stor betydelse för många av våra företag, men också invånare som har sin arbetsplats i huvudstaden. Läs mer om vår flygplats på mittupslaget. I detta nummer av Stadsporten berättar vår säkerhetschef Mats Björk också om det senaste utvecklingsarbetet i vår beredskap om det skulle uppstå en krissituation. Det handlar om att vi kompletterat vår beredskap med trycksatt reservvattenförsörjning. Både el- och vattenförsörjning är förstås kritiska funktioner för att våra verksamheter i Trollhättans Stad ska fungera. Slutligen är det väl härligt att konstatera att ljuset återvänder, och känslan av att våren är i antågande? STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Thomas Johansson, personalföreningen Rabatten, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Åsa Olsson, Kontoret tillväxt och utveckling, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Anna Råhnängen, vd på Fyrstads fl ygplats. Läs mer på sidan 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall MANUSSTOPP för nästa nummer: 10 mars 2015 Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 2 / 2015

3 NYHETER TEAB:s Anders Örn och Trollhättans Stads säkerhetschef Mats Björk framför en av de 16 mobila reservkraftsaggregat som finns i kommunen. VÅR BEREDSKAP ÄR BRA Vi har många mobila reservkraftsaggregat och 29 trygghetspunkter, så visst kan man tala om att Trollhättans beredskap är bra. Vi ligger en bra bit över nivån av vad som krävs, säger säkerhetschef Mats Björk. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Det är varken extremt oväder eller en pågående krissituation när Stadsporten tittar in i beredskapsgaraget vid centralförrådet. Ändå är det inte helt stiltje. Några av de 16 mobila reservkraftsaggregat som Trollhättans Stad äger tillsammans med Trollhättans Energi är nämligen inte på plats. Två är just nu ute och servar abonnenter efter att stormen Egon dragit fram, och några har vi lånat ut till Uddevalla kommun, berättar Anders Örn, underhållstekniker på TEAB. UNIK TRYGGHET På plats i garaget är också Trollhättans Stads säkerhetschef, Mats Björk, som understryker vikten av samarbetet med energibolaget. TEAB är ansvarigt för infrastrukturen i kommunen rörande vatten, el och renhållning, och det är viktigt i vår strävan efter en bra beredskap att vi samarbetar, säger Mats. Ja, vi hjälps åt allesammans för stadens skull, tillägger Anders. Trygghetspunkterna handlar om kommunens satsning på trygghet för sina invånare. Det är särskilda anordningar på viktiga byggnader i kommunen, som säkerställer att el och trycksatt vatten kan kopplas in i händelse av kris. Nu har 29 fastigheter runt om i kommunen fått den beteckningen, vilket är ett väldigt gott betyg. Jag skulle påstå att vi är näst intill unika i Sverige, säger Mats Björk. INGEN SKILLNAD MÄRKTES Stadshuset var först ut att klassas som trygghetspunkt. Centralköket där maten till stadens skolor lagas fick sin beteckning i november. Vi beger oss till kökets källare, där Mats Björk visar upp nödvattenutrustningen, vilken består av trycksättningsmaskiner och stora lagertankar. Tankarna fylls med vatten från en kontrollerad källa, och genom seriekoppling ansluts de till nödintaget. Vi testade det före jul, och ingen i köket märkte av när vi bytte till det andra systemet, berättar Mats. Som en följd av satsningen på trygghetspunkter har Trollhättan bjudits in att medverka vid konferensen Reservkraftsdagarna i regi av bland andra Livsmedelsverket och Energimyndigheten. Man kan alltså med rätta konstatera att Trollhättan har spänt bågen högt, och Mats håller med om att beredskapen är god. Ja. Allmänheten kan vända sig till trygghetspunkterna på viktiga kommunala anläggningar vid en krissituation för att få färskt vatten, mat och övernattningsmöjligheter. Han känner sig tillfreds med åtgärderna och kommunens ambitionsnivå. Vi har kommit långt, och det är roligt att jobba med frågorna. Vi har målmedvetet varit robusta under årens lopp. Ibland har vi tagit fram förslag vilka fått stå tillbaka när det varit besparingstider, men vi har inte gett upp utan fortsatt arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Trollhättan. STADSPORTEN 2 /

4 NYHETER HELHETSGREPP OM ELEVHÄLSA I den barn och elevhälsoplan som Utbildningsförvaltningen arbetar fram tas ett helhetsgrepp på arbetet med barn- och elevhälsa inom förvaltningens verksamheter. Målet är att peka ut riktningen för hur både förebyggande insatser och stödåtgärder ska hanteras ute på skolorna. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Birgitta Lundskog är chef för Området för elevstöd och modersmål, och den som leder processen med att skriva fram planen. Vi har sett en efterfrågan ute i skolorna där personal och rektorer vill ha stadsövergripande riktlinjer kring elevhälsoarbetet, och i samband med skolinspektionens besök blev frågan aktuell igen. Vi räknar med att ha en plan färdig för implementering under april eller maj, säger Birgitta Lundskog. GEMENSAM SYN Syftet med en Barn- och elevhälsoplan är att staka ut en stadsövergripande väg, en gemensam syn på hur arbetet med att främja barns och elevers hälsa ska bedrivas. De övergripande riktlinjerna grundar sig i skollagen, och kommer att anpassas till de lokala förhållanden som gäller ute på varje skola och enhet. Jag hoppas att den här planen kan bidra till att grundidén om att ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra hela förvaltningen, och att rektorer och personal kan hitta stöd för sitt lokala arbete, säger Birgitta Lundskog Fokus ligger på att identifiera och främja friskfaktorer som bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse. Det Barn- och elevhälsoplanen för Utbildningsförvaltningen kommer att skapa en samsyn i verksamheten och ge det hälsofrämjande arbetet större kraft, hoppas Birgitta Lundskog, chef för Området för elevstöd och modersmål. gäller både elevhälsans uppdrag men också arbetet ute i klassrummen som sker varje dag. Också det är en faktor som Birgitta Lundskog pekar ut som viktig för att nå framåt med elevhälsoarbetet. Barns- och elevers hälsa är inte alls bara en fråga för elevhälsoteamen, utan något som berör alla som arbetar med barnen. När vi jobbar med elevhälsa och hälsofrämjande åtgärder ser vi alltid till hela människan, och fokuserar inte bara på svårigheterna som ska lösas, säger Birgitta. Varje skola har ett visst friutrymme att anpassa sitt lokala arbete utifrån de ramar som ges i planen, men riktningen är tydlig och Birgitta Lundskog menar att det har stor betydelse att det råder en samsynk kring de grundläggande principerna inom hela förvaltningen. I planen försöker vi förtydliga vårt uppdrag så som lagstiftaren uttryckt det. Vi tolkar styrdokumenten och sätter lagen i ett sammanhang som betyder något för oss i Trollhättan. Då kan vi samla alla professioner i skolan och få dem att dra åt samma håll, och det är en nyckel till att nå framgång, säger Birgitta Lundskog. 4 STADSPORTEN 2 / 2015

5 NYHETER Samarbete över förvaltningsgränsen. Fredrik Linnarsson (Miljöförvaltningen) på promenad tillsammans med Tina Gillberg och Anders Jansson från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tillsammans har de tagit fram en flerspråkig broschyr som förenklar och förklarar lagar och regler för näringsidkare. I högra hörnet ses broschyren med arabisk text. Samarbetet fixade broschyren En flerspråkig broschyr för näringsidkaren är resultatet av ett gott förvaltningsövergripande samarbete. Jag är väldigt imponerad över hur bra den blev, säger drogförebyggande samordnare Tina Gillberg. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON För att driva en livsmedelsaffär, kiosk eller servering krävs så klart att man följer rådande lagstiftning, men det är inte alltid enkelt särskilt inte om man har ett annat modersmål än svenska. Både Miljöförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med frågor som rör livsmedelshantering och alkoholtillstånd. De gör inspektioner tillsammans, men har nu fördjupat sitt samarbete genom att ta fram en flerspråkig broschyr som på ett enkelt sätt förklarar vilka regler som gäller. Det har funnits språkförbistringar när vi jobbar med en del företagare. Vi tog fram broschyren för att de flesta skulle förstå, förklarar livsmedelsinspektör Fredrik Linnarsson. Att ta fram en folder i exemplar på svenska, engelska och arabiska är emellertid dyrt om man inte tänker till. Det gjorde man. Tillsammans med drogförebyggande samordnare Tina Gillberg spånades en idé fram, där man skulle ansöka om medel hos Folkhälso rådet för att ta fram en gemensam broschyr. Om vi samverkade mellan förvaltningarna hade vi större chans att få igenom förslaget, eftersom samverkan visar på utveckling, förklarar Tina Gillberg. TYDLIGGÖRANDE MATERIAL Folkhälsorådet uppskattade samarbetstanken och ambitionen att nå en förbättrad folkhälsa om man ökar kunskapen hos företagarna varför man beviljade att stötta projektet med kronor. Motsvarande belopp skulle förvaltningarna själva ställa upp med i form av arbetstimmar. Det är ett bra material som tydliggör värdet och vikten av det arbete som vi utför. Jag är väldigt imponerad över hur bra den blev, den har fångat upp substansen i den svenska lagtexten, säger Tina Gillberg. POSITIV RESPONS De har nu än mer förstått nyttan av samarbete mellan varandra, men gläds också över att kunna tydliggöra och underlätta för företagarna om vilka regler som gäller i dessa frågor. Ett par exemplar av broschyren har redan delats ut i samband med tillsyn, och vid nästa informationsträff för företagarna kommer broschyren att finnas tillgänglig. Glädjande är också responsen från kollegor utanför Trollhättan. Det är många kommuner som har hört av sig och tyckt att broschyren är bra, säger Fredrik Linnarsson. STADSPORTEN 2/

6 REPORTAGE FLYGET OCKSÅ EN DEL AV VÅR verksamhet Indirekt är vi kollegor VD:n för Fyrstads Flygplats AB och jag. För det är så hon gärna vill se det. Vi känner oss delaktiga i kommunens väl och ve. Vi använder kommunens pengar och försöker att förvalta dem på bästa sätt, säger Anna Råhnängen. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Trollhättans Stad har cirka anställda, men tittar vi på hela koncernen är siffran närmare Här finns stora kommunala bolag, men också en ganska liten spelare som spelar en stor roll: Fyrstads Flygplats AB. Den hjälper till att sätta Trollhättan och regionen på kartan personer passerar årligen säkerhetskontrollen på Malöga. Det är svårt att räkna på vad man får tillbaka på en satsad skattekrona. Vi är 17 anställda, men tillsammans med personal från bland annat Braathens är vi närmare 100 anställda som arbetar här, säger Anna Råhnängen. LÅNGVARIGT SAMARBETE Flygplatsen ägs av kommunerna Trollhättan (49 procent), Vänersborg (34), Uddevalla (16) och Lysekil (1). Fysiskt sett ligger landningsbanan i Trollhättans kommun, medan terminalen vilar på mark tillhörande Vänersborgs kommun. Och det passar ju bra eftersom det är de två största ägarna, så här har vi prov på ett långvarigt samarbete som har fungerat i 30 år, säger Anna. Flygplatsen tillkom under 30-talet för att man skulle testa bombplan som tillverkades på Saab, och fram till 1983 stod Trollhättan som ensam ägare innan bolaget med de fyra ägarkommunerna bildades. Då anlades terminalbyggnaden, start- och landningsbanan förlängdes och flygledartornet byggdes. FLEXIBEL PERSONAL Det är emellertid fortfarande en liten flygplats, vilket ställer stora krav på den fåtaliga personalen. Där har Anna Råhnängen haft tur. Min personal är fantastisk, helt otrolig. De har stort ansvarstagande och stort säkerhetstänk. Det skapar en trygghet för mig, men framförallt för resenärerna, säger Anna. Alla har många roller, och man rycker in där det behövs. Ett purfärskt exempel på det är cafeterian, där säkerhetschefen Håkan Johansson denna dag serverar kaffe till gäster eftersom ordinarie cafépersonal inte är på plats. LJUS FRAMTID I dagsläget finns bara Bromma som flygdestination, men fler kan vara på väg. Näringslivsstrategin har som mål att utöka antalet destinationer, och utifrån önskemål från företag i Fyrbodal pågår samtal kring detta just nu. Golden Air trafikerar linjen till Bromma, och gör till våren ett test med en resa till Prag respektive Budapest. Biljetterna gick åt i ett nafs. Det var ett jättestort intresse! Golden Air provar gärna nya destinationer, och vi vill gärna ha fler turister till Trollhättan. Fler faktorer gör också att Anna väljer ljusa penseldrag för att måla flygplatsens framtid. Vi har en väl fungerande verksamhet, samt en del inplanerade projekt framöver som stärker möjligheterna att kunna ta emot snäppet större flygplan. Så känslan är att vi står inför en fas där vi kan ta ett kliv, avslutar kollegan på Malöga. En betydande del av den kommun sen heter Anna Råhnängen. 6 STADSPORTEN 2 / 2015

7 REPORTAGE ala verksamheten bedrivs i bolagsform eller tillsammans med andra parter. Fyrstads flygplats ingår i koncernen Trollhättans Stad, och VD:n på flygplat- STADSPORTEN 2 /

8 AKTUELLT Kultursekreterare Jenny Persson håller i trådarna när 100-åringen Trollhättan ska firas under Brett 100-årsfirande önskas 2016 fyller Trollhättan 100 år. Det ska firas rejält, och bygger på engagemang från många. Delaktighet är nummer ett. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, säger kultursekreterare Jenny Persson. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Det är gästen som gör festen, det ordspråket känns verkligen applicerbart när kultursekreterare Jenny Persson berättar om Trollhättans 100-årsfirande, ett jättekalas som ska pågå under hela 2016 Jenny, och Kultur- och fritidsförvaltningen som står bakom jubileumsfirandet, vill att det ska bli ett festligt år där alla Trollhättebor eller de som har en anknytning hit ska känna delaktighet. Det hoppas man skapa bland annat genom att låta medborgare skicka in sin egen Trollhätteberättelse eller filma sitt smultronställe. Det här känns jätteroligt! Det ska bli kul att se hur många berättelser och filmer vi får in det är nog det som jag är mest nyfiken på just nu, säger Jenny, som är projektanställd, och började sin anställning vid årsskiftet. SKALET REDAN PÅ PLATS Riktlinjerna och ramarna för firandet var på plats redan innan Jenny anställdes, och det är inte hennes uppgift att ensam fylla skalet med innehåll. Jenny ansvarar för kommunikationen men hon kommer också att dyka upp i flera delprojekt i någon form. Klart är att det blir ett stort födelsedagskalas i augusti nästa år, och att lite extra krut läggs på befintliga arrangemang som exempelvis Blå Natten. Nämnas kan också jubileumsutställningen på Konsthallen. Det är ett ambitiöst program, och det kommer att krävas att alla jobbar på. Det blir ett hektiskt 2016, men så länge det är roligt kommer det att underlätta, och det skapar en gemenskap. Jenny är utbildad kommunikatör, och har arbetat med projekt inom kulturella och kreativa näringar samt turism på Innovatum. Hon har också varit kommunikatör på Vara konserthus. Varför passar detta projekt dig? De sökte någon som skulle ta hand om kommunikationen. Jag har erfarenhet från det inom kulturområdet, så där är jag lite på hemmaplan plattformässigt. Och sedan är det ju ett 100-års jubileum, det är ju hur kul som helst! Fotnot: Vill du veta mer om 100-årsfirandet? Det finns på vår hemsida: Trollhattan.se/100 8 STADSPORTEN 2 / 2015

9 AKTUELLT VIKTIGA JOBB GÖR SKILLNAD Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Även Trollhättans Stad kommer att ha ett stort rekryteringsbehov. Med kampanjen Sveriges viktigaste jobb vill vi visa att kommunala jobb är viktiga, vi gör verkligen skillnad, berättar informationschef Peter Asp. Genom kampanjen Sveriges viktigaste jobb vill Trollhättans Stad öka kunskapen om välfärdsjobben. Det vill säga alla jobb som finns i den kommunala sektorn. Inom Trollhättans Stad finns 350 olika yrkeskategorier och gemensamt är att vi alla arbetar med service för att underlätta och skapa en bra vardag för våra medborgare. Nu tar vi ett grepp för att försöka visa några av alla yrken som vi har, berättar Linnéa Antonsson och Anders Jangtoft på personalkontoret. Lena Saarenpää, undersköterska, Blåvingens äldreboende. MILJÖ MED MÖJLIGHETER 20-talet medarbetare i skiftande yrken presenteras i bild och text där de får berätta om sitt yrkesval samt utveckla varför det är ett viktigt och stimulerande arbete. Räknar man in de kommunala bolagen så har vi omkring medarbetare i den kommunala verksamheten i Trollhättan. Vi är ortens överlägset största arbetsgivare och vi utför så mycket viktigt. Det känns verkligen bra att vi kan belysa något av det vi gör och förhoppningsvis får allmänheten upp ögonen för alla möjligheter som finns i vår verksamhet, konstaterar Linnea Antonsson. Martin Gustafsson, sjukgymnast, Tallbackens rehab. KAN BLI EN FORTSÄTTNING? Kampanjen med de 20 medarbetarna kommer i första hand att finnas på Trollhättans Stads hemsida, faller det väl ut så kanske det kan bli en fortsättning med annat material. Det här kan också komma till pass när vi marknadsför våra jobb på mässor och liknande. Det är viktigt att vi visar vilka betydelsefulla arbeten som finns i den kommunala verksamheten, säger Anders Jangtoft. Ida Addinsall, socialsekreterare, barn och unga. STADSPORTEN 2 /

10 PÅ JOBBET HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER MAX REHNBERG, socialsekr, ASF HENRIK FRIDOLFSSON, pedagog, Lyrfågelskolan/ Akvarellen ALI MOHAMED OMAR, studiehandledare, Välkomsten LINDA FRANSSON, anläggningsarbetare, Parkunderhåll ELISABETH FALENÄS, lärare, Stavreskolan och fritidshem CHRISTINE PERSSON, förskollärare, Kopparholmen MARIA SCHWARTZ, lärare, Välkomsten ANNA-KARIN ÖBRANT, enhetschef, ASF VERONICA FREDRIKSSON, sjuksköterska, Humlegården CARL HALLBLAD, Förrätningslantmätare, SBF. Socialsekreterare Max Rehnberg är ett nytt ansikte i Trollhättans Stad. Max fick sitt kanonjobb Han har bara varit anställd fyra veckor, men socialsekreterare Max Rehnberg har redan bilden klar. Det här känns som ett kanonjobb, säger 24-åringen. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Familjestöd har fått förstärkning i form av en reslig östgöte från Mjölby, som via studier på socionomprogrammet i Örebro och senare Malmö nu återfinns i ett rum på stadshusets första våning. Fast det är egentligen en ren tillfällighet att vi hittar honom här. Min sambo läser till flygledare, och fick placering på Såtenäs. Så därför sökte vi oss hitåt, berättar Max. Han examinerades i somras, men har hunnit samla på sig erfarenheter av arbete både inom rättspsykiatrin och kriminalvården. Socialsekreterare blir däremot ett nytt kapitel. Det här känns som ett kanonjobb, något som jag vill göra flera år framöver, säger han. En bidragande faktor till det positiva utlåtandet kan säkerligen ansvariga och nya kollegor inom Familjestöd ta åt sig äran av. Det kändes nästan bättre än jag trodde att komma hit Jag har blivit så väl mottagen, fått en jättebra introduktion så det känns väldigt tryggt. INGET KVINNOYRKE Förutom dialekten sticker han ut lite gentemot övriga 17 socialsekreterare i gruppen genom att vara just man. Det märkte jag redan under utbildningen. Av 140 studenter som började på socionomprogrammet var cirka stycken killar, och det återspeglas ganska väl på den här arbetsplatsen. Det sitter väl någonstans långt bak att det är ett kvinnoyrke. Men inte för dig? Nej, det handlar mer om ett intresse av vad man vill jobba med, jag har aldrig tänkt på det som ett kvinnoyrke. Jag har alltid varit intresserad av människor, så det känns naturligt för mig, säger Max. Max och hans sambo har flyttat runt en del, och just nu bor de hos hans pappa i Uddevalla men den kringflackande tillvaron är snart ett minne blott. Vi är väl på väg att slå ned bopålarna här. Vi vill hitta någonstans med rimliga pendlingsavstånd för både min sambo och mig. Trollhättan, Vänersborg eller Grästorp ligger bra till. Vi ska faktiskt på husvisning idag, avslöjar han. 10 STADSPORTEN 2 / 2015

11 PÅ JOBBET/NÖJE Vinn biobiljetter! Rätta svar i förra numret: Vann biobiljetter gjorde: Ulrika Kullander, Kontoret tillväxt och utveckling, Christian Karlsson, Kontoret tillväxt och utveckling, Carina Lindström, Kontoret Produktion och service, Birgitta Nandin, IT-avdelningen, Hans-Olof Svensson, Stavreskolan. Earth Hour uppmärksammades världen över 2014, exempelvis på Indonesien. Earth Hour närmar sig TEXT: PER IVARSSON FOTO: WWF Den 28 mars är det dags för Earth Hour, och en bra anledning att fokusera på klimatfrågan lite extra. Väldigt mycket har hänt i klimatarbetet i Trollhättans Stad de sista tio åren. Fjärrvärmeverket drivs på nästan 100 procent biobränsle och all el i Trollhättans Stad är så kallad grön el. Förnybara bränslen finns i 40 procent av fordonen (arbetsfordon drivs på diesel) och allt fler av oss cyklar. Och det finns både elcyklar och elbilar i bilpoolen, säger miljöstrateg Åsa Olsson. ÅRSMÖTEN: TSIF OCH RABATTEN Trollhättans Stads Idrotts- och Fritidsförening (TSIF) När: 23/3 kl 17.00, Anmälan senast 16/3 till OBS: TSIF är i akut behov av engagerade människor till styrelsen. Prata med De sista åren har vi också blivit varse att livsmedelssektorn står för ungefär 20 procent av utsläppen av växthusgaser. Och för att minska klimateffekterna av maten arbetar flera skolor med att minska matsvinnet, säger Åsa Olsson och tillägger: Det vore roligt om så många som möjligt deltar i Earth Hour, och släcker ljuset den 28 mars klockan Du kan anmäla ditt deltagande på wwf.se Maria Svantesson om du är nyfiken på arbetet. Personalföreningen Rabatten När: 19/3, kl 17:00, Sessionsalen, stadshuset. Anmälan: Senast 9/3 via mejl: Nu kör vi igen: 1. Från vilket landskap kommer den nyanställde socialsekretaren Max Rehnberg? 1. Värmland. X. Halland. 2. Östergötland. 2. Hur många mobila reservkraftsaggregat äger Trollhättans Stad tillsammans med TEAB? X Var har Jenny Persson arbetat som kommunikatör? 1. Göteborgsoperan. X. Vara Konserthus. 2. Västtrafik. 4. Hur många anställda har Fyrstads Flygplats AB? X Var ansökte MF och ASF medel för att ta fram den flerspråkiga broschyren? 1. Integrationsinstitutet. X. Svensk Handel. 2. Folkhälsorådet. Mejla ditt svar till trollhattan.se senast den 6/3 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 2 /

12 40 ÄR MITT I LIVET Jag har ganska nyss fyllt 40. Samma dag som ABBA vann med låten Waterloo i Brighton kom jag till världen. 40 år senare bor jag på landet med fru och fyra barn. Huset som vi kallar vårt hem har stått på jorden i 150 år, eken i vår trädgård är dubbelt så gammal som huset. Själv är jag någonstans halvvägs in i livet. Författaren Bodil Malmsten sa en gång att livet börjar vid 40 och slutar vid 42. Jag tror att livet börjar när man föds, att det hela tiden förändras och aldrig tar slut. 42 känns väldigt nära på något sätt Jag drabbades inte av den ökända krisen när jag fyllde 40. Jag hade föreställt mig tatueringar, att jag skulle köpa en cab eller möjligtvis ta MC-kort, men inget av detta har hänt. Jag har i och för sig börjat musicera igen efter 15 års uppehåll, det kan ju vara ett tecken på någon slags rädsla över att åldras. Jag har blivit en av de som säger att åldern spelar ingen roll eller man är inte äldre än man känner sig. Som Churchill sa att förstå sin ålder är att förstå dess glädje. Varje gång jag står i Systembolagets kassa så hoppas jag att de frågar om legitimation. Min lycka var total när detta faktiskt inträffade för ett tag sedan. Men glädjen var kortvarig, enligt min fru så gör personalen detta systematiskt för att öka sin popularitet bland kunderna Idag vet jag hur jag som person fungerar, jag har med mig erfarenheter som gör att jag känner mig trygg i mig själv. Kanske är det just det som Churchill menade med att förstå den här ålderns glädje. När andra världskriget höll på att vända och de allierade vann slaget vid el-alamein i slutet av 1942, sa Churchill detta är inte slutet, inte ens början på slutet, men kanske slutet på början. Ungefär så känner jag. När jag tänker på ålder fascineras jag av eken på vår tomt. Den kommer, liksom jag, vara kvar länge. När jag precis skrivit klart denna krönika så ringer min pappa och mamma som är på semester i Thailand, och säger att de ska träffa familjen Ek ikväll på en restaurang. Även de njuter och förstår glädjen av sin ålder. Johan Bengtsson Stadsbyggnadschef Åsa Lundh Dahlqvist och Andreas Gleisner från Vision informerar medlemmar under lönelunchen. Vision bjöd på mättande information För andra året i rad erbjuder fackförbundet Vision löneluncher för sina medlemmar. Det är viktigt för oss att få träffa våra medlemmar, säger ord förande Åsa Lundh Dahlqvist. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Den lilla salen Västanvind på Högskolan Väst är fylld med lunchande gäster från Omsorgsförvaltningen. Förutom att de tillhör samma organisation, är ytterligare en gemensam nämnare medlemskapet i fackförbundet Vision vilket är anledningen till att de har samlats här denna dag. Samtidigt som maten slinker ned lyssnar de på två av fackets företrädare i Trollhättans Stad: Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist och vice ordförande Andreas Gleisner. De kommer med tips till sina medlemmar inför det stundande lönesamtalet, och svarar på frågor kring det och annat som rör arbetssituationen. VIKTIGT ATT MÖTAS För Stadsporten berättar Åsa Lundh Dahlqvist att det är andra året man har löneluncher för sina medlemmar, och detta är den tredje av åtta inplanerade luncher i år. Vi tror på att prata med våra medlemmar är det bästa sättet för oss att få veta hur det ser ut, men det är också ett bra tillfälle att kunna förmedla kunskap till dem före lönesamtalet. På så sätt får de reda på lite mer, och vet om vilka krav som man har rätt att ställa. Hur har responsen varit? Den har varit jättegod! Vi träffade över 200 medlemmar förra året på löneluncherna, och det gav också möjlighet att prata om andra saker. Varifrån kom idén med luncherna? Jag minns inte exakt hur den uppkom, men vi diskuterade generellt hur vi ska kunna träffa våra medlemmar. På kvällstid har alla sina livspussel, och det kan vara svårt att komma ifrån, men äta lunch ska ju alla Vilken är den vanligaste frågan ni får? Den vanligaste frågan gäller hur lönesamtalet ska fungera, det gäller alla yrkeskategorier rakt igenom. Sedan finns det positiva exempel på samtal som har varit bra, och dem vill vi lyfta fram. Det ska man bygga vidare på.

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Förtroendevalda 2015 Visions STYRELSE 2015 Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist 49 78 50 1:e Vice ordförande Andreas Gleisner 49 79 16 2:e Vice ordförande Therese Lennartsson 49 66

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning 2009 11 30 205 484 Kommunstyrelsen 2010 04 12 80 186 Arbets och personalutskottet 2010 03 29 54 116 Dnr 09.706 008 novkf31 Medborgarförslag om utbildning av kommunanställda och elever i hjärt och lungräddning

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Bakgrund I Piteå finns sedan 2010 ett lokalt brottsförebyggande arbete där polis

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer