2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. Ålands Brand och Räddningsförbunds damsektion r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. Ålands Brand och Räddningsförbunds damsektion r.f."

Transkript

1 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. Ålands Brand och Räddningsförbunds damsektion r.f. 1

2 Innehåll Allmänt... 4 Förbundets medlemskårer Förbundets övriga medlemmar Understödande medlemmar... 5 Förbundets styrelse under Styrelsens verksamhet... 6 Förbundets ledare... 6 Förbundets hemsida... 7 Årsmötet... 7 Förbundets manöver... 8 Uppvaktningar... 9 Utbildningsverksamhet och övriga sammankomster under året... 9 FSB:s kongress i Grankulla maj...10 FSB:s och SPL:s studiedagar och FSB:s höstmöte...10 Utbildningsvagnen...11 Verksamhetsledaren...11 Brandkårsmuseet...12 ÅBF:s ungdomsverksamhet...12 Säsongsavslutning i Mariehamn...12 FSB:s ungdomsredskapstävlingar i Godby...12 FSB läger i Padasjoki...13 VNB:s lokalläger i Svartå...13 UAU...13 Ungdomsledare...14 Tack!...14 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Ålands Brand och räddningsförbunds Damsektion r.f Verksamhetsberättelse

3 Medlemmar i sektionen...18 Damsektionens styrelse Damsektionens verksamhet...19 Uppvaktningar...20 Damklubben/ avdelningarnas verksamhet...20 Förtjänsttecken...21 Tack till alla...21 RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN

4 Allmänt Ålands Brand och Räddningsförbund bedriver sin verksamhet i enlighet med stadgarna. Verksamheten har under året fortsatt som tidigare. Förbundets medlemskårer 2009 Brändö FBK Finströms FBK Geta FBK Hammarlands FBK Kumlinge FBK Lemlands FBK Mariehamns FBK Sunds FBK Vårdö FBK Östra Saltviks FBK Eckerö FBK Föglö FBK Gottby FBK Jomala FBK Kökar FBK Lumparlands FBK Sottunga FBK Strandnäs FBK Västra Saltviks FBK Ovan angivna brandkårer är avtalsbrandkårer, och har släckningsavtal med sina respektive kommuner förutom Mariehamns FBK som saknar avtal. Kårerna ansvarar helt för brand och räddningstjänsten i sina respektive kommuner förutom i Mariehamn där det även finns en ordinarie brandkår. Organiserade kårer, anslutna till förbundet, finns sålunda i alla åländska kommuner. Förbundets övriga medlemmar 2009 Brändö kommun Finströms kommun Geta kommun Jomala kommun Kökar kommun Lumparlands kommun Eckerö kommun Föglö kommun Hammarlands kommun Kumlinge kommun Lemlands kommun Mariehamns stad 4

5 Saltviks kommun Sunds kommun Finströms FHJ grupp Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Finavia Ab, Mariehamn Sottunga kommun Vårdö kommun ÅBFs damsektion Långnäs Industribrandkår Understödande medlemmar Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Kalmers Ab Rauplan Oy Förbundets styrelse under 2009 Förbundsstyrelsen har från årsmötet den haft följande sammansättning: Ordförande Jan Lindgrén, Saltvik V. ordförande Tage Wilhelms, Lumparland Suppleant Johan Söderlund, Saltvik Ledamot Bertel Eriksson, Mariehamn Suppleant Johan Ehn, Mariehamn Ledamot Johan Mansnerus, Mariehamn Suppleant Patrik Lindberg, Jomala Ledamot Peter Mattsson, Hammarland Suppleant Roger Henriksson, Lemland Ledamot Kristian Aller, Jomala Suppleant Sven Sjölund, Vårdö Ledamot Per Lindblom, Finström Suppleant Torvald Jansson, Geta Förbundets verksamhetsledare har fram till den 6 november varit Rosa Salmén. Rosa efterträddes av Emil Weyand. Sven Anders Danielsson har varit skattmästare från och med den , och efterträdde Göran Johansson. Revisor Roine Wiktorsson, Jomala Suppleant Tor Erik Johansson, Jomala Revisor Erika Sjölund, Lumparland Suppleant Jan Erik Ståhlman, Jomala 5

6 Sol Britt Blomqvist med Delice Lindegren som ersättare från Ålands Brand och Räddningsförbunds Damsektion har deltagit i styrelsens arbete som observatörer. Verksamhetsledaren och ungdomsledarna har också deltagit i styrelsearbetet. Styrelsens verksamhet Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden varvid beslut tagits i olika frågor. Följande kan nämnas: Verksamhetsplan för år 2010 Budget för år 2010 Verksamhetsberättelse för 2008 Bokslut för 2008 Beslutat om 2010 års kursverksamhet. Beslutat om att hålla vårmanöver och årsmöte 2010 i Jomala 10 april. Medverkat i förhandlingar om att köpa utbildningsledartjänsten av Mariehamns Räddningsverk Utrett möjligheter till debriefing för kårerna Tagit fram en förtjänstmedalj Framtidsseminarium Sett över förslag till ÅBF:s stadgar Anställt Emil Weyand som verksamhetsledare, och beviljat avsked åt Rosa Salmén Tillställt Landskapsregeringen ett PM om Alarmcentralens funktion Förbundets ledare Under året har Rosa Salmén varit anställd som verksamhetsledare på 20 % av heltid. Den 6 november vidtog Emil Weyand efter Rosas avgång. Ted Andersson och Rosa Salmén har fungerat som ungdomsledare. Patrik Lindberg har varit anställd av FSB på 20 % av heltid och har fungerat som utbildningsledare för förbundet ända fram tills hösten. Från och med 2010 kommer utbildningstjänsten att tillhandahållas av Mariehamns Räddningsverk. 6

7 Förbundets hemsida Under året har förbundets hemsida varit publicerad på Internet. Hemsidan är av typen portal och förbundets medlemmar har möjlighet att ansluta sig till portalen. På detta sätt har intresserade bättre möjlighet att ta del av förbundets verksamhet. Förbundets medlemmar har möjlighet att boka utbildningsvideor, utbildningsvagn, rökmaskin och videoprojektor på hemsidan. Adressen till förbundets hemsida är Vid årsskiftet hade portalen cirka 500 besökare per dygn i genomsnitt. Årsmötet Årsmötet för 2009 hölls den 25 april i Strandnäs FBK:s branddepå. Mötet leddes av styrelseordförande Jan Lindgrén och verksamhetsledare Rosa Salmén förde protokollet. 11 medlemskårer, 4 kommuner och 1 övrig medlem hade befullmäktigade representanter närvarande. Totalt fanns 50 personer närvarande på mötet. Vid årsmötet behandlades alla i stadgarna föreskrivna ärenden. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och Jan Lindgrén återvaldes enhälligt till ordförandeposten. I tur att avgå stod: Ordinarie styrelsemedlem: Bertel Eriksson (Mariehamn) Patrik Lindberg (Jomala) Per Lindblom (Finström) Personlig suppleant: Göran Johansson (Jomala) Johan Ehn (Mariehamn) Torvald Jansson (Geta) och mötet valde för 2 år: Ordinarie styrelsemedlem: Bertel Eriksson (Mariehamn) Johan Mansnerus (Mariehamn) Per Lindblom (Finström) Personlig suppleant: Johan Ehn (Mariehamn) Patrik Lindberg (Jomala) Torvald Jansson (Geta) 7

8 Enligt tidigare har styrelsen också följande medlemmar: Ordinarie styrelsemedlem: Kristian Aller (Jomala) Peter Mattsson (Hammarland) Tage Wilhelms (Lumparland) Personlig suppleant: Sven Sjölund (Vårdö) Roger Henriksson (Lemland) Johan Söderlund (Saltvik) Mötet utsåg även 2010 års valberedning, som består av Brage Wilhelms (sammankallare), Kalle Nordlund och Tom Jansson. Utöver detta beslöts att medlemsavgifterna hålls på samma nivå som föregående år, dvs 35 /år /invånare/år för kommuner och för övriga medlemmar 35 /år. Avslutningsvis avtackades Sten Göte Nyman som avgått från verksamhetsledarposten efter flera års trogen tjänst. I sedvanlig ordning bjöds de deltagande på traktering, som denna gång sköttes av Mat tinget. Maten och måltidsdrycken föll samtliga i smaken och grunden för en trevlig kväll var lagd. Förbundets manöver Vårmanövern arrangerades den 25 april 2009 av Strandnäs FBK. I likhet med föregående år var upplägget baserat på olika stationer där grupperna skulle lösa de problem de ställdes inför. Nytt för i år var dock att grupperna bestod av medlemmar från olika kårer, detta för att få lika stora grupper och för att främja samarbete. Bland stationerna fanns slang och pytssprutestafett, skottkärrståg och en cykelolycka. Arrangörerna konstaterade med stort nöje att alla grupper använde sig av en enorm kreativitet för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Från deltagarsidan uppskattades idén om gruppindelningen då den gav bättre möjligheter än tidigare att sluta kontakter med människor från andra kårer. Som utställare detta år hade man bjudit in Gerry Remmert från Husby Småmaskiner som visade upp en ny typ av motorsågskedja. Brandkåristerna som samlats runt såg häpet på när den sågade igenom såväl trä med spik som sten och tegel. 8

9 Dagen avslutades med fika på Strandnäs depå som ordnades av ÅBF:s Damsektion med sponsorering av Ålands Ömsesidiga. Uppvaktningar Verksamhetsledaren deltog i uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty vid självstyrelsefirandet den 9 juni. Under 2009 har Finström FBK, Östra Saltvik FBK och Västra Saltvik FBK firat 75 årsjubileum. Finström uppvaktades av Rosa Salmén, medan uppvaktningen av Västra Saltvik sköttes av Jan Lindgrén och Emil Weyand. Östra Saltvik uppvaktades av Bertel Eriksson och Emil Weyand. Dessa tre kårer mottog en check om 200 ungdomsarbetet till fromma, såsom även tidigare varit praxis. Uppvaktning vid Västra Saltviks FBK:s 75 års jubileum. Utbildningsverksamhet och övriga sammankomster under året Under verksamhetsåret har följande tillfällen ordnats: Månad: Tilldragelse: Personer: Timmar: Januari Kurs i Brandkårens Första Hjälp Februari Kurs i Arbete på Höghöjd Mars Kurs i Släckningsarbete del 1 och Mars Kurs i Arbete på Höghöjd

10 25 April Vårmanöver April Vårmöte Maj FSB:s Kongress 15 6 November FSB:s utbildningsdagar 8 13 November Kurs i Arbete på Höghöjd 5 20 Totalt Under året har följande kurser ställts in p.g.a. för få anmälda: kurs i räddningsarbete samt kurs i rökdykning. Vi har under året kommit upp i 234 utbildningsdagar. Som huvudutbildare under verksamhetsåret har följande fungerat: Patrik Lindberg, Tomi Furu och Peter Johansson. FSB:s kongress i Grankulla maj. Kongressen inleddes på lördagen med regn. Väderkunniga spåmän förutsåg dock att regnet skulle upphöra i tid till paraden och de fick rätt. Jan Lindgrén, Sten Göte Nyman och Johan Ehn såg till att Ålands flagga fördes fram i paraden. Rosa Salmén bar brandkårsförbundets fana. Under kongressdagarna ordnades också FSB:s förbundsmästerskap i redskapshantering för såväl damer som herrar. Inga åländska lag fanns bland de startande detta år. Utöver parad och tävlingar hölls under lördagskvällen sedvanlig kongressmiddag med god mat, dryck och dans. Dessutom avhandlades föregående års verksamhetsberättelse och bokslut under förbundets årsmöte som hölls under söndagen. Totalt fanns 15 ålänningar på plats under kongressen i Grankulla. FSB:s och SPL:s studiedagar och FSB:s höstmöte Den 13 november höll FSB sin numera årligen återkommande studiedag i samarbete med SPL (Suomen Palopäälystöliito Finlands Brandbefälsförbund) på Ålands Hotell och Restaurangskola. Årets tema var Klimatets inverkan på räddningstjänstarbetet och föreläsare med varierande infallsvinkel föreläste om ämnet. Såsom särskilt intressant kan 10

11 lyftas fram Michael Sundholm från Länsstyrelsen i Kronobergs Län som deltog i arbetet efter stormarna Gunilla (2005) och Per (2007), och berättade om sina erfarenheter därifrån. Tyvärr var intresset svalt bland kårernas medlemmar, och endast ett fåtal deltog i studiedagarna. Troligtvis kan det låga deltagarantalet även härledas till att studiedagen inföll på en fredag. På lördagen fanns däremot flera befullmäktigade deltagare på plats för att delta i höstmötet. Höstmötet behandlade de vanliga stadgeenliga ärendena utan anmärkningsvärda beslut. Dock meddelade ordförande Ulla Maj Wideroos att hon ämnade avgå. Mötet valde Thomas Blomqvist till ny ordförande från och med årsskiftet. Utöver detta presenterades FSB:s Vision 2015 som är ett medel i förbundets strävan att arbeta mera målinriktat med långsiktigare strategi. Utbildningsvagnen Förbundets utbildningsvagn har hyrts ut fyra gånger det senaste året. Man kan konstatera en nedgång jämfört med 2007, som troligtvis beror på att vagnen inte används till extern utbildning i lika stor utsträckning längre. Under 2010 kommer vagnen att utvecklas för att kunna fungera mera ändamålsenligt på kårernas övningar och dessutom vara en värdefull resurs vid mässor och öppna hus. Verksamhetsledaren Rådgivning och information till förbundets medlemskårer har skett genom besök, telefonkontakt, brev och med e post. Kallelse till kurser har gjorts med brev. Verksamhetsledaren konstaterar att det gångna verksamhetsåret har varit aktivt och kårernas intresse för deltagandet i olika utbildningar och arrangemang har varit relativt gott. Under träffarna med avtalskårerna diskuterades främst utbildning, ungdomsverksamhet, manskapsinventering och informationsflödet. 11

12 Brandkårsmuseet Brandkårsmuseet har hållit öppet för besökare dagligen mellan 12:00 18:00 från den 1 juni till den 15 augusti och övriga tider mot beställning. Familjen Häger i Hammarland Mörby har även detta år föredömligt skött praktiska arrangemang så som öppethållning, guidning, bokningar mm. För att stötta familjen Hägers digra arbete med museet har styrelsen beslutat att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppens medlemmar kommer att fastslås under början av Under år 2009 har museet besökts knappt 2000 personer mot 3012 föregående år. ÅBF:s ungdomsverksamhet Säsongsavslutning i Mariehamn Onsdagen den 20 maj hölls ungdomsavdelningarnas säsongsavslutning, denna gång ordnat av Strandnäs FBK. Vi samlades vi Nabbens badplats där kvällen spenderades med lek, korvgrillning och trevlig samvaro. Säsongsavslutningen markerar början av sommarledigheten från de ordinarie övningarna, men för ungdomarnas del medför sommaren både FSB läger och lokalläger. FSB:s ungdomsredskapstävlingar i Godby De årliga redskapstävlingarna för brandkårsungdomar hölls i år vid Källbo skola i Godby. I ungdomstävlingarna är hindren i stort sett de samma som i seniortävlingarna, men upplägget skiljer sig lite för att passa ungdomarna bättre. I tävlingen ingår moment som klareringsuppgifter, spruta med pytsspruta och med vattenstrålen fylla ett oljefat genom ett litet hål. Huvuddomare Toni Wasenius (Sjundeå FBK) konstaterar att kunskapen var hög bland de som deltog. Dessvärre lockade tävlingarna inte så många som man hoppats på. Bland de få lag som ställde upp placerade sig det enda åländska laget, från Strandnäs FBK, på en hedrande första plats. I laget ingick, Robin Skog, Jonas Hemmälin, Simon Kaunismaa, Simon Bäckman och Leo Pahlman. 12

13 FSB läger i Padasjoki Den 6 12 juli tillbringade en busslast ungdomar och ledare på FSB:s ungdomsläger i Padasjoki. I år anordnade ÅBF Nivåkurs 2 och 3 enligt det nya kurssystem som provades för första gången år 2008 i Bodom, och riktar in sig mera på vardaglig säkerhet än tidigare. Årets tema var Smurfarna, vilket var återkommande under hela veckan med smurfiga lekar som t.ex. Smurfning av nya smurfar och Smurfiaden. Detta väckte verkligen deltagarnas kreativitet både vad gäller karaktärer, lekar och klädsel! Uppställning på flaggplanen på ungdomslägret i Padasjoki VNB:s lokalläger i Svartå ÅBF erhöll inbjudan till VNB:s lokalläger som hölls i Svartå 31 juli till 2 augusti. Från Åland deltog 1 ledare och 5 äldre ungdomar. Under lägret lärde sig ungdomarna att ge första hjälpen, använda brandkårsredskap men också känna nya vänner att samarbeta med. UAU Ungdomsarbetsutskottet (UAU) har haft tre protokollförda möten under året. Utöver dessa har man planerat lägerverksamheten och utbildningen. Under hösten träffades man för ett seminarium där en extern föreläsare deltog. Man behandlade ämnen som kris och svårigheter. Under seminariet började även arbetet med att ta fram en krisplan. 13

14 Ungdomsledare Under verksamhetsåret har Rosa Salmén och Ted Andersson fungerat som förbundets ungdomsledare. Ungdomsledarna har deltagit i FSB ungdomsutskottsmöten samt utbildningsdagar. Dessutom har ungdomsledarna närvarat vid UAU möten samt vid ÅBF styrelsemöten. Tack! Förbundets styrelse tackar alla som på olika sätt bidragit till att vi kunnat ha en intressant och omväxlande verksamhet. Utan ett frivilligt engagemang skulle det inte vara möjligt att driva förbundets verksamhet. Styrelsen vill speciellt tacka: Rosa Salmén som under året fungerat som verksamhetsledare för förbundet men nu går vidare mot nya utmaningar. Ted Andersson som under året fungerat som ungdomsledare men lämnar över tyglarna för ungdomsverksamheten vid årsskiftet. På Ålands Brand och Räddningsförbunds vägnar Styrelsen 14

15 RESULTATRÄKNING Budget ORDINARIE VERKSAMHET Budget INTÄKTER Utbildningsintäkter Övriga hyresintäkter INTÄKTER KOSTNADER PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Sociala kostnader Övriga personalkostnader PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGAR Avskrivning på maskiner AVSKRIVNINGAR ÖVRIGA KOSTNADER Hyror museum Övriga kostnader museum Hyror Resekostnader Utbildningskostnader Ungdomsverksamhet Kongresskostnader Seminarier Möteskostnader Representationskostnader Annonskostnader Driftskostnader utbildningsvagn Försäkringspremier Kontorsmaterial Postningskostnader Bankkostnader Telefonkostnader Bokföring och ADB Kommunikationskostnader Medlemsavgifter Andra övriga kostnader ÖVRIGA KOSTNADER KOSTNADER ORDINARIE VERKSAMHET , ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ORD.VERKSAMHET

16 MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter PLACERING OCH FINANSIERING Ränteintäkter Övriga finasieringskostnader PLACERING OCH FINASIERING ALLMÄNNA UNDERSTÖD Bidrag PAF verksamhet Bidrag PAF museum Bidrag ÅLR verksamhetsledare ALLMÄNNA UNDERSTÖD TOTALT BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT BALANSRÄKNING /31/2009 1/1/2009 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR MASKINER OCH INVENTARIER Maskiner och inventarier Tillägg Maskinavskrivningar MASKINER OCH INVENTARIER ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR Övriga materiella tillgångar ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR MATERIELLA TILLGÅNGAR BESTÅENDE AKTIVA RÖRLIGA AKTIVA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förnödenheter OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar Fordringar KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA OCH BANK 16

17 Checkräkning Sparräkning KASSA OCH BANK RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA SUMMA PASSIVA 12/31/2009 1/1/2009 EGET KAPITAL Vinst förlust fr tidigare bokf.period Bokföringsperiodens över/underskott EGET KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Förskottsinnehållning Socialskyddsavgift Resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SUMMA

18 Ålands Brand och räddningsförbunds Damsektion r.f. Verksamhetsberättelse 2009 Medlemmar i sektionen Mariehamns FBK:s damavdelning Strandnäs FBK:s damavdelning Jomala FBK:s damklubb r.f. Sunds FBK:s damavdelning Lumparlands FBK:s damavdelning Hammarlands FBK:s damavdelning Brändö FBK:s damavdelning ordförande Britt Mari Ahlman kontaktperson Eivor Koskinen ordförande Sol Britt Blomqvist kontaktperson Marita Koskinen ordförande Delice Lindegren ordförande Aida Andersson kontaktperson Anne Maj Bergendahl Damsektionens styrelse 2009 Suppleant Ordförande Sol Britt Blomqvist, Jomala Viceordförande Ann Charlotte Pettersson, M:hamn Nina Fagerlund, Mariehamn Sekreterare Eva Marie Ekström, Jomala Susanna Jansén, Lumparland Skattmästare Gunnel Boström, Strandnäs Marianne Nordblom, Strandnäs Ledamöter Delice Lindegren, Lumparland Agneta Wilhelms, Lumparland Aida Andersson, Hammarland Gunvor Blomqvist, Hammarland Sickan Ahlqvist, Jomala Torborg Weckström, Jomala Revisor Roine Viktorsson Britt Mari Ahlman Revisor Göran Johansson Rut Eklund Damsektionen är medlem i FSB:s damorganisation r.f. och Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. Sol Britt Blomqvist har representerat damsektionen i organisationens 18

19 styrelse med Ann Charlotte Pettersson som ersättare. Sol Britt Blomqvist har också deltagit i ÅBF:s styrelsemöten som observatör. Damsektionens verksamhet Under året har det hållits årsmöte, konstituerande möte samt 4 styrelsemöten. Damsektionens årsmöte hölls den 29 april på Wirrans Thai House i Godby. 15 st. medlemmar deltog i förhandlingarna och åt sedan en väldigt uppskattad och god thai buffe. Kvällen avslutades med att spela bingo och många fina priser delades ut. Endast två damer från sektionen deltog vid herrarnas årsmöte, som hölls i Strandnäs kårlokal den 25 april. Fullmakten hade Sol Britt Blomqvist. Vid FSB:s kongressdagar i Grankulla den maj deltog Nina Fagerlund och Sol Britt Blomqvist. Sol Britt hade sektionens fullmakt. I år var det Ålands tur att ordna seminariedagar för FSB:s Damorganisation. Den november deltog ca 40 damer i möten och fest på Godby Hotell. Programmet började på lördagen med ett bygdemål av Diana Lindman. Marita Fellman hade allmän kostinformation och Nina Blomqvist informerade om medicinsk laserbehandling. Under lördagen kunde deltagarna besöka Godby Mässan. Dagen avslutades med Lekarfest där Kjell Fagerholm höll i trådarna. Sol Britt hade fullmakten vid höstmötet på söndagen. FSB:s höstmöte och studiedagar hölls i Ålands Hotell och restaurangskola samma helg. Damerna deltog där på lördag förmiddag. Sol Britt hade fullmakten vid höstmötet. Damsektionen ordnade i mars en Thaimatlagningskurs i Godby Högstadieskola. 21 damer deltog under ledning av Wirrans. 19

20 För organisationens räkning har vi sålt kakburkar. Under året har diskussioner angående sektionens överlevande pågått. Ställningstagande till den frågan kanske tas under Uppvaktningar Nina Fagerlund uppvaktades på 70 årsdagen och Torborg Weckström på 60 årsdagen med blommor. Ordförande var inbjuden till Finströms FBK:s 75 årsjubleum och uppvaktade med presentkort till ungdomsavdelningen. Damklubben/ avdelningarnas verksamhet Damklubben och avdelningarna har hållit regelbundna arbetsmöten och skött serveringen vid kårernas möten, övningar och kurser samt städat kårlokalerna. Basarer, lotterier, auktioner, försäljningsarbeten, kronbindningar m.m. har bidragit till att det kommit in pengar för att t.ex. stöda ungdoms och annan verksamhet inom kårerna. Vid Vårträffen, som arrangerades av Mariehamns damavdelning, bjöds gästerna på sång av skön sjungande familjen Hallbäck, samt föredrag om trädgårdsskötsel av Lars Söderlund. Träffen var som alltid välbesökt och gästerna bjöds på både smörgåstårta och gräddtårta. Sektionens sedvanliga lotteri bidrog också till programmet. Sunds FBK:s damavdelning har upphört under året och har donerat sina sista slantar till damsektionen. 20

21 Förtjänsttecken Finlands svenska brand och räddningsförbunds damorganisations förtjänsttecken i silver har tilldelats; Caroline Blomqvist, Josephine Eriksson, Pirjo Grönlund och Diana Karlsson, alla från Jomala FBK:s damklubb r.f. En stor eloge till dessa damer för deras insats i den frivilliga verksamheten. Tack till alla Damsektionens styrelse tackar sina medlemmar för ett gott samarbete under året som varit. Tack även till alla andra som vi har jobbat ihop med under året. Sektionen har nu passerat 54 årsdagen och vi hoppas att alla kämpar vidare i samma goda och positiva anda som tidigare, men kanske med en viss förändring. Ålands Brand och Räddningsförbunds Damsektion r.f. Styrelsen 21

22 RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN INTÄKTER Medlemsavgifter 145,53 Lotteri 347,05 Övrig intäkter 6,37 TOTALA INTÄKTER 498,95 KOSTNADER Medlemsavgifter 60,00 Seminariedagar + kurshyra 181,00 Uppvaktningar 204,80 Telefon & Reseers. 180,00 Övriga kostnader 36,30 662,10 PERIODENS RESULTAT -163,15 BALANSRÄKNING PER AKTIVA Kassa och bank Banktillgodohavande 2 551,05 Kassa 0,00 SUMMA AKTIVA 2 551,05 PASSIVA Eget kapital Balanserat resultat 2 714,20 Periodens resultat -163,15 Summa eget kapital 2 551,05 SUMMA PASSIVA 2 551,05 22

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. P R O T O K O L L H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande

Läs mer

2006 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf

2006 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf 2006 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅBF verksamhetsberättelse för 2006 Sida 1 Innehållförteckning 2 Allmänt Medlemmar

Läs mer

Ordinarie medlemmar. [+] Bertel Eriksson [+] Emmelie Ruda [+] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman.

Ordinarie medlemmar. [+] Bertel Eriksson [+] Emmelie Ruda [+] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman. s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2012 O Plats: s Elandelslag, Godbyvägen 193 [ Tid: Måndag 17 september 2012 kl. 18:30 [ Ordinarie medlemmar [+] Jan Lindgrén, Ordförande [+] Bertel Eriksson [+] Emmelie

Läs mer

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat. Art: Styrelsemöte, 4-2006 Plats: s Elandelslag Tid: 4 april 2006 kl. 19:00-21:00 Beslutande: Jan Lindgrén, ordförande Bengt Svenblad, styrelseledamot Kristian Aller Patrik Lindberg Bertel Eriksson Per

Läs mer

och Räd Åla nd- o erksa

och Räd Åla nd- o erksa Åla ands Bran nd- o och Räd ddniingsfförbu und r.f. Ve erksa amhettsberrättelse 20 012 1 Å L A N D S B R A N D - O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D Innehåll Allmänt 5 Förbundets medlemmar 20122 5 Förbundets

Läs mer

2005 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf

2005 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf 2005 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅBF verksamhetsberättelse för 2005 Sida 1 Innehållförteckning 2 Allmänt Medlemmar

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 12 november 2016 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 12 november 2016 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. P R O T O K O L L H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 6 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 12 november 2016 behandlas följande

Läs mer

2008 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf

2008 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf 2008 Årsberättelse Ålands Brand- och Räddningsförbund rf Ålands Brand- och Räddningsförbunds damsektion rf INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅBF verksamhetsberättelse för 2008 Sida 1 Innehållsförteckning 2 Allmänt

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. s Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Protokoll, styrelsemöte nr 8-2016 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: s Elandelslag [+] Johan Ehn, ordförande (från kl 21) Tid: Tisdag 4 oktober 2016 kl. 18:30 21.30

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. Verksamhetsberättelse 2016 Innehåll Bästa brandkårsvänner! 3 Allmänt 4 Förbundets medlemmar 2016 4 Förbundets medlemskårer 4 Förbundets övriga medlemmar 4 Understödande

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 11 november 2017 behandlades följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 11 november 2017 behandlades följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. P R O T O K O L L H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 7 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 11 november 2017 behandlades följande

Läs mer

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll Bästa brandkårsvänner! 3 Allmänt 4 Förbundets medlemmar 2015 4 Förbundets medlemskårer 4 Förbundets övriga medlemmar 4 Understödande

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 11-2010 Tid: Tisdagen den 14 december 2010 kl 19:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Per Lindblom Sam Eklöw Jonas

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Protokoll från Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 27 april 2012 kl. 19:00 på Valborg i Lemland.

Protokoll från Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 27 april 2012 kl. 19:00 på Valborg i Lemland. Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. P R O T O K O L L Å R S M Ö T E T 2 0 1 2 Protokoll från Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 27 april 2012 kl.

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat.

1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet stadgeenligt sammankallat och öppnat. Art: Styrelsemöte, 10-2008 Plats: s Ömsesidiga Försäkringsbolag, Kaptensgatan 6 Tid: 16 december 2008 kl. 19:00-20:45 Beslutande: Jan Lindgrén, ordförande Tage Wilhelm, viceordförande Patrik Lindberg,

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015. Hotell Arken, Mariehamn

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015. Hotell Arken, Mariehamn Föredragningslista: Styrelsemöte 5/2015 Plats: Hotell Arken, Mariehamn Tid: 13 november 2015, kl. 17:00 19:15 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Sokos Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, Åbo

Sokos Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, Åbo Protokoll: Styrelsemöte 6/2014 Plats: Sokos Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, Åbo Tid: 14 november 2014, kl. 18:00 20:40 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck

Läs mer

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år Möten och resor Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 10-2010 Tid: Tisdagen den 16 november 2010 kl 19:00 Plats: Ålands Elandelslag OBS! Meddela mig om ni får förhinder så jag kan kalla in ersättare! 1 Mötets öppnande - Mötet öppnades kl

Läs mer

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN 03-2014 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO God Jul & Gott Nytt År! INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Hej alla kårer! Glad december på er! I årets sista Medlemsinfo får ni bl.a. ta del av en intressant

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

MEDLEMSINFO. Två glada ÅBF-ordföranden: Johan Ehn som tillträdde fr.o.m. 2013 och Jan Lindgrén som innehade posten 1999 2012.

MEDLEMSINFO. Två glada ÅBF-ordföranden: Johan Ehn som tillträdde fr.o.m. 2013 och Jan Lindgrén som innehade posten 1999 2012. 01-2013 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Två glada ÅBF-ordföranden: Johan Ehn som tillträdde fr.o.m. 2013 och Jan Lindgrén som innehade posten 1999 2012. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Kom med

Läs mer

m/s Mariella Helsingfors Stockholm - Mariehamn Tid: 11 september 16:30 19:00, 12 september 10:00 20:00

m/s Mariella Helsingfors Stockholm - Mariehamn Tid: 11 september 16:30 19:00, 12 september 10:00 20:00 Protokoll: Plats: Styrelsemöte 3/2015 samt seminarium m/s Mariella Helsingfors Stockholm - Mariehamn Tid: 11 september 16:30 19:00, 12 september 10:00 20:00 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Sommartider och lägertider

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Sommartider och lägertider 02-2013 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO I april eldade det här gänget från VSFBK och ÖSFBK ett hus i Kuggböle. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Sommartider och lägertider Hej alla! Det är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2018 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2018... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehåll Allmänt Målsättning för år 2014 Vision 2020 Sid 3 Sid 4-8 Sid 9 Bilaga 5 3 Allmänt: Åbolands Brandkårsförbund r.f. (ÅbBF)

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

JFBK årsberättelse 2006

JFBK årsberättelse 2006 JFBK årsberättelse 2006 Möten och resor Styrelsen för Jomala FBK har samlats till hela åtta möten under det gångna året där totalt 105 paragrafer har avhandlats. Kårens vårmöte hölls den 21 mars och höstmöte

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! 01-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo. I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

INBJUDAN. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte på Kapellparken i Lovisa

INBJUDAN. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte på Kapellparken i Lovisa INBJUDAN Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte på Kapellparken i Lovisa Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Kostnad

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016. Tid: kl: 15:15 17:10

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016. Tid: kl: 15:15 17:10 Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 1/2016 Plats: SKYPE Tid: 14.02.2016 kl: 15:15 17:10 Närvarande: X Sabina Holopainen, ordförande X Toni Wasenius, viceordförande X Thomas Hellström MNBF X Robin Hartman

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Den ljusnande framtid är vår!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Den ljusnande framtid är vår! 03-2013 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Givande diskussioner på Framtidsseminariet i Geta den 9 november. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Den ljusnande framtid är vår! Hej alla! Dagarna blir

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet

60 år 1954 2014 Ungdomsverksamhet Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2014 Plats: Lync möte Tid: 27 maj 2014, kl.18.00 20:15 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul Wolff Peter

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

ERICSSON SENIORER Org.nr

ERICSSON SENIORER Org.nr ERICSSON SENIORER Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för 2011 Funktionärer Styrelse Torvald Lundmark, Ordförande Jan Stellan, Vice ordförande Erik Hoving, Sekreterare Sten Grusell, Kassör Jan Gars

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 04-2011 Tid: Tisdagen den 10 maj 2011 kl 19:00 Plats: s Elandelslag Kallade: Jan Lindgrén, ordförande Kristian Aller, vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman Sam Eklöw Jonas Rosenqvist

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015 Plats: FSB kansli, Ekenäs Tid: 15.2.2015, kl. 09:00 15:00 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, MARIEHAMN 27 MAJ 2015, 1-7

PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, MARIEHAMN 27 MAJ 2015, 1-7 PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, MARIEHAMN 27 MAJ 2015, 1-7 Närvarande, kallade beslutande: Kommun Ordinarie ledamot Personlig ersättare Brändö - Jonny Karlström Thomas Sjöman - Margaret Lundberg Tommy Öström

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer