lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport"

Transkript

1 magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag MFA ny kylbaffel med effektiviserande multifunktion Fjärde (Lindab)gången gillt för Eurocar i Ukraina Gyllensvaans Möbler tar steget ut i Europa Ny ishall till Rögle från Lindab Building Systems 1

2 Safe, rock, rythm and tap "De låter grymt", säger Bobo, talesman för rockrythm-tap-gruppen Jeerk, om de "instrument" i form av ljuddämpare, ventilationskanaler och stålprofiler som gruppen nyligen använt vid två bejublade framträdanden i Lindabs montrar på Nordbyggmässan och vid den tevesända delfinalen i Göteborg av den svenska Melodifestivalen. "Plåtigt, tungt och industriellt", beskriver Jeerk det sound man framkallar på sitt nya tunnplåtsbatteri från Lindab. "Era ljuddämpare kanske inte direkt dämpar ljuden. I alla fall inte när vi använder dem", säger Bobo. "De rockar eller man kanske säger lockar fett!" Framsidan! 2 Glada isprinsessor tar premiärskären i Rögles nya ishall!

3 magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. innehåll 1/2006 Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till kompletta inneklimatlösningar Group news Ventilation news Affärsområde Profile förser byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter och kompletta byggnadssystem i stål för kommersiella fastigheter och bostäder. Lindabkoncernen har över medarbetare i 28 länder och omsatte år MSEK. Huvudkontoret ligger i Grevie, Sverige utanför Båstad, på den vackra Bjärehalvön Profile news Ratos Q&A MFA multibaffel för ny flexibilitet Arla från vått till torrt dygnet runt 8 11 Eurocar Ukraina väljer Lindab Lindab AB SE Båstad Sweden 12 Gyllensvaans Möbler har byggt nytt i Rumänien Tfn Fax web Lindab ADT Tools 20% snabbare ventprojektering med Lindab Ansvarig utgivare: Lars Dahlström Produktion: Repetera AB Just-in-time på O-huset CADvent förverkligade löften 2006 Lindab AB 3

4 Effektiviserad vardag En ny optimism spirar i byggbranschen. I Sverige indikerar Byggindustrins projektbarometer fortsatt stark byggaktivitet under 2006 och EuroConstructions undersökning för Europa ger positiva signaler, inte minst för de marknader och de segment där Lindab är starkt närvarande. Till och med i Tyskland, även om det där inte vänt riktigt än, börjar det ljusna. Östeuropa fortsätter sin positiva utveckling med stark tillväxt och för de "nya marknaderna" Ryssland, Ukraina och Kazakstan är trenden tydlig snabb och påtaglig tillväxt. En annan sida av denna positiva trend är dock att vi ser tydliga tendenser till kommande stålprisökningar. Hög efterfrågan på stål, fulla orderböcker hos stålverken och råvaruprishöjningar på bland annat zink driver denna utveckling. Den kommer att påverka hela marknaden och lär sannolikt fortsätta under Lindab genomförde 2005 sitt resultat- och omsättningsmässigt starkaste år hittills. Detta är givetvis delvis en effekt av vårt fortsatta arbete på effektivisering och kostnadsoptimering. Men i än högre grad ser vi dessa framgångar som ett kvitto på att vår strävan att vara byggarens bästa vän nu verkligen bär frukt. Goda resultat är också den allra bästa garanten för att vi som företag skall kunna fortsätta vårt arbete med att leverera lösningar och service i en klass för sig. Lösningar nära kunden har alltid varit kungsord för oss på Lindab. Genom egna filialer, auktoriserade återförsäljare och distributörer, samt på vissa marknader via byggmarknader, får installatörer och entreprenörer snabb och enkel tillgång till vårt produktutbud. Med rätt produkt, på rätt plats i rätt tid bidrar vi till våra kunders framgång och genom att ständigt addera nya produkter till vårt utbud skapar vi förutsättningar för nya framgångar både för oss själva och våra kunder. Den kontinuerliga utbyggnaden av våra produkter till allt mer kompletta systemlösningar, uppbackade med en service och teknisk support av första klass, är den andra viktiga beståndsdelen i den satsning som gjort Lindab till vad det är idag. Med innovativa systemlösningar, förstärkta med branschunika IT-stöd, ger vi våra kunder en lång räcka av fördelar som blir till styrkefaktorer för alla parter. Vårt nya program av prefabricerade sandwichpaneler, Lindab Sandwich Panels, är exempel på produktområden där vi med utgångspunkt från marknadens behov, och med kundnyttan i centrum, lanserat nya intressanta systemlösningar som skapar affärsmöjligheter både för oss och kunderna. Dessa nya fasadlösningar kompletterar väl vårt övriga utbud inom affärsområde Profile och förstärker våra möjligheter till kompletta projektleveranser. Vårt takavvattningssystem Rainline har sedan länge en stabil position i Sverige och Skandinavien. Under senare år har också positionerna markant flyttats fram i stora delar av Europa. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att etablera Rainline Centers i Ukraina, Slovakien, Bulgarien och Bosnien. Denna satsning placerar återigen våra produktsystem nära kunderna och innebär smidig lagerhållning av lösningar som nått stora framgångar över hela Europa. Stark kundsupport och ledande IT-stöd blir allt mer avgörande för affärsmässiga framgångar. I detta nummer kan du bland annat läsa om vårt nya projekteringsverktyg Lindab ADT Tools som kommer att ge byggnadsingenjörer och arkitekter helt nya möjligheter till snabb, säker och effektiv projektering av byggnader i lättbyggnadsteknik. Du kan också läsa om hur Lindab Danmark ger sina kunder möjligheten att framgångsrikt knyta samman projektering, order och leverans genom nya IT-lösningar och e-handelssystem från Lindab. Affärsområde Ventilations satsning "the round revolution" är också ett gott exempel på hur vi kontinuerligt arbetar på att sprida kunskapen om våra systemfördelar och öka andelen goda lösningar. Under 2005 genomfördes över besök hos installatörer, arkitekter, fastighetsägare m.fl. för att visa hur bra inneklimat och energisnåla lösningar hänger samman. Genom enkla, praktiska övningar kunde kunderna övertyga sig själva om hur man med Lindab Safe snabbt och enkelt bygger ett tätt, lättmonterat kanalsystem. Tätare och snabbare än med enklare alternativ. Att förenkla byggandet och vara byggarens bästa vän handlar för oss om att förena praktiska, handgripliga fördelar med innovativ framåtanda. Närhet och systemlösningar som hela tiden utgår från våra kunders behov. På så sätt blir vi en partner att lita på, och vara trygg med, både i byggkonjunkturmässig uppgång och nedgång. Det är alltid efterfrågan på goda, lönsamma lösningar som effektiviserar våra kunders vardag. Kjell Åkesson, Koncernchef Lindab 4

5 Lindab släpper nytt emballageprogram Blå signal för kvalitet och närhet group news Lindab + Astron Allians med fördel Varumärkesarbetet inom Lindab, har som vi berättat tidigare om, successivt förstärkts. En tydlig grafisk profil signalerar sedan länge en samlad koncerns gemensamma värderingar. Sedan hösten 2005 är ett antal produkter ur Lindabs takavvattningsprogram tydligt märkta med Lindabs varumärke, och nu följer ännu en satsning i syfte att bättre synliggöra Lindab. Något som nämligen under lång tid spelat en underordnad roll ur ett varumärkes- och identitetsperspektiv är Lindabs omfattande sortiment av emballage. "Vår målsättning är att ligga i absolut första ledet när det gäller produkter, produktbredd och service", säger Lars Dahlström, kommunikationsansvarig på Lindab AB. "Genom att vi nu tar ett samlat grepp kring hela koncernens emballageflora och ger också den en enhetlig, stark profil så tydliggör vi på ett ännu bättre sätt Lindabs kvalitet och närvaro. Nu kommer våra emballerade produkter att exponeras på ett helt annat sätt i hyllor, inne- och utelager. Och väl ute på byggplatsen kommer ingen att kunna undgå att man valt kvalitetsprodukter från Lindab." "Det är alltid intressant att få vara med och utveckla ett genomtänkt och globalt emballageprogram", säger Ronny Elmquist på Smurfit Kappa som valts till leverantör av Lindabs nya emballageprogram. Nu rullar Lindabs logo och symbol fram i bredder upp till mm på Smurfit Kappa i Nybro. Därifrån tar andra Smurfit Kappaenheter över och förvandlar trycket till en mängd olika wellemballage. Nu skall Lindabs logo och blåa färg spridas på byggplatser över hela Europa. Med start i Skandinavien kommer allt emballage från koncernen att bära en mycket tydlig varumärkesidentitet. Under den process som föregick Lindabs förvärv av Astron Buildings genomlystes de möjligheter och synergier som denna affär skulle föra med sig. "Integration och harmonisering av verksam heterna inom Lindab Building Systems (tidigare LindabButler) och Astron kom högt upp på den lista av aktiviteter och åtgärder som skulle följa på förvärvet", förklarar Hans Berger, ansvarig för integrationsarbetet på Lindab Building Systems. "Vi har initierat ett projekt under namnet Alliance som syftar till att utvärdera en stor mängd frågor inom bland annat marknadsföring, distribution och produktutbud för de båda företagsenheterna", fortsätter Hans. "Tio team etablerades förra året med mandat att inom alla delområden finna den bästa lösningen. Vi har nu påbörjat implementeringen av dessa rekommendationer. Slut målet är ett bolag som kan erbjuda vårt nätverk av byggare/ återförsäljare och slutkunder ännu bättre produkter och lösningar." Målsättningen är att rekommendationerna skall vara avslutade och genomförda i slutet av "Att inte enbart kunna erbjuda alla Astronkunderna de nuvarande fördelarna, utan också det bästa från Lindab Building Systems och vice versa, kommer ytterligare att stärka vår position på marknaden", avslutar Hans starkt år för Lindab Lindabs resultat för 2005 uppgick till 560 MSEK (EBITA) detta är inte enbart en förbättring med 46% från föregående år, utan också företagets bästa resultat någonsin. "Bakom denna resultatförbättring ligger ett idogt och mycket fokuserat internt arbete", förklarar Nils-Johan Andersson, CFO på Lindab. "Det kommersiella byggandet, som utgör grunden för vår verksamhet, tog fart först under senare delen av året på Lindabs stora marknader." Resultatet är således effekten av dels förbättrad kostnadskontroll, dels något ökade volymer. "Denna volymtillväxt ligger framför allt inom våra kärnområden, cirkulära ventilationskanaler, takavvattningssystem och byggnadssystem i stål", säger Nils - Johan vidare. "När vi tjänar pengar kan vi på ett helt annat sätt utveckla hela spektrat av produkter, service och support", fortsätter Nils-Johan. "Därför kommer goda resultat för Lindab i allra högsta grad våra kunder tillgodo. Vår inriktning på att 'förenkla byggandet' kan då drivas än mer målmedvetet och kraftfullt. Nya smarta programhjälpmedel och utbyggnad av våra distributionsnät är exempel på 'förenklingsinsatser' som ger våra kunder bättre effektivitet och lönsamhet." En viktig händelse under året var givetvis förvärvet av Astron Buildings. "Så gott som samtliga av Astrons återförsäljare (builders) har sett positivt på denna affär. Företagskulturmässigt och affärsmässigt är detta förvärv också en stor framgång. Idag är Lindab Europas klart ledande leverantör av byggnadssystem i stål. Det ger en spännande potential för framtiden", säger Nils-Johan. "Den mycket positiva utvecklingen för vårt kassaflöde har inneburit att vi kunnat finansiera detta förvärv med egna medel." 5

6 Bisnode DIAB Inwido Q&A Ratos Ratos är ett av Skandinaviens större börsnoterade private equity bolag. Private equity innebär att inriktningen ligger på ägande i icke börsnoterade bolag. Idag är innehavet i Lindab, sett till eget kapital, företagets största. Andra stora innehav är t.ex. fönster- och dörrtillverkaren Inwido, industrimaterialföretaget DIAB och tjänsteföretaget Bisnode. Stig Karlsson är ansvarig för innehavet i Lindab och ger här i en kort intervju sin syn på bland annat bakgrunden till och utvecklingen av innehavet. Vilka var de grundläggande skälen till ert förvärv av Lindab 2002? Lindab är ett starkt namn inom sin bransch och hade under många år växt snabbt. Vi såg ytterligare tillväxtmöjligheter för Lindab, framför allt på marknaderna Östeuropa och USA samt inom produktområdet cirkulära kanalsystem. Bolaget stod inför ett generationsskifte i ledningen, och behövde göra en organisatorisk översyn något som ofta är lättare att göra utanför börsen. Lindab har visat sig vara det vi trodde ett mycket välskött företag på en solid bas och med goda möjligheter att fortsätta att växa inom områdena Ventilation och Profil. Ratos mål om största möjliga avkastning är tydligt angivet i er affärsidé. Hur påverkar denna inriktning era innehav, i detta fall specifikt Lindab, sett ur kort respektive långt perspektiv? Vi arbetar alltid utifrån våra grundvärderingar. När vi säger högsta möjliga avkastning skall det ses utifrån vad som är möjligt att åstadkomma med ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägararbete med långsiktig industriell inriktning som bas. För våra innehav innebär detta bland annat att vi i bolagets styrelse ställer upp tydliga mål för verksamheten, att vi samarbetar med ledningen i projekt som rör bolagens strategiska utveckling. Målet är att tillsammans med bolagens anställda, ledningar och styrelser skapa mycket välskötta och lönsamma verksamheter och att den dag vi som ägare inte längre tillför något hitta ett nytt sammanhang för bolagets verksamhet. Ni verkar från en branschoberoende utgångspunkt. Hur har er kompetens inom strategisk affärsutveckling och finansiell analys samt tillgången till Ratos nätverk stärkt Lindab? Förutom att vi naturligtvis mycket aktivt deltar i styrelsearbetet är det några saker vi initierat eller stöttat, t.ex. den nya organisationsstrukturen, rekryteringen av Kjell Åkesson som VD, bistånd vid förvärv t.ex. nu senast Astronförvärvet, bankkontakter m.m., analys av marknad och konkurrenter. Jag vill i det här sammanhanget framhålla Lindabs utomordentligt kompetenta styrelse som är ett mycket bra stöd till oss ägare inte minst visar ordförande Svend Holst-Nielsen ett engagemang och aktivitet utöver det vanliga. Ni har som mål att vara en uttalat aktiv ägare. På vilket sätt arbetar du och Ratos för att utveckla Lindab? Sker detta primärt via styrelsearbetet och i kontakter med koncernchefen, eller också på andra sätt? I första hand ska en ägare verka genom styrelse. Det skall aldrig råda någon tvekan om rollfördelningen mellan ägare, styrelse och ledning. En del av vår roll är att vi på Ratos används som bollplank av våra VDar. I vissa fall tar VDarna in kompetens från oss i särskilda projekt. I dessa fall är det dock alltid helt klart att det är VD som är uppdragsgivare och att vi arbetar för hans eller hennes räkning. Hur skulle du kort beskriva utvecklingen för Lindab under ert ägande? På vilket sätt är Lindab ett annat bolag idag än det ni, Skandia och Sjätte AP-fonden förvärvade? Under de första åren efter utköpet lades stor energi på att skapa en organisationsstruktur som passade ett företag av Lindabs storlek. Därefter har en till stora delar ny ledningsgrupp kommit in och kunnat driva förändringen av företaget. Lindab är idag ett betydligt större och lönsammare företag, som har expanderat organiskt i Östeuropa genom förvärv i det nya området stålbyggnader, och som har förstärkt sin position inom Ventilation genom den nya fabriken i Prag. En förutsättning för allt detta är den goda Lindab-andan som fortsatt lever kvar och som borgar för produktkvalitet och ordning och reda. Hur ser denna förändring ut ur ett kundperspektiv? Svårt att svara på från ägarens horisont, vi är ju inte operativa i den meningen att vi regelbundet träffar kunder. All affärsutveckling strävar ju dock till att öka kundnyttan, och görs ifrån det erbjudande som Lindab riktar till den mängd kunder bolaget har. Utan det grundmurade förtroende som Lindabs produkter och anställda har hos kunderna hade inte det varit möjlighet att utveckla bolaget. Lindabs förmåga att vara innovativa i produkt- och tjänsteutveckling, vara ledande i utveckling av de branscher man är verksamma inom, är något som vi byggt hela vårt ägande på. Alla samarbeten ger förhoppningsvis kompetens och kunskapsflöden i båda riktningarna. Vad har ni lärt er av Lindab och Lindabs ledning? En bra reflektion vi har bl.a. imponerats av etableringen i Tjeckien, något som Kjell vet om eftersom han får berätta om den på våra nätverksdagar och för de analytiker som följer Ratos. Vi har också sett hur Lindab genom fillthe-gap programmet skapat ett unikt verktyg för att systematisera löpande affärsutveckling, som har haft en god effekt. Styrelsearbetet inom Lindab är också föredömligt och används som mall i andra sammanhang. Lindabs interna fokus på affärsmannaskap med målsättningen att förbättra kundnyttan är också inspirerande. Har den hittillsvarande utvecklingen för Lindab motsvarat era förväntningar? Vid förvärvet fanns i vårt huvudscenario inte den nedgång i byggmarknaderna som vi upplevde under i USA, Västeuropa och Norden, men Lindab har ändå klarat en efter omständigheterna anständig lönsamhetsnivå. I Östeuropa och inom stålbyggnader har utvecklingen varit bättre än vi förväntade oss. Organisatoriskt och ledningsmässigt har Lindab överträffat våra förväntningar, vi är mycket optimistiska inför framtiden! Lindab har nu alla förutsättningar att återgå till det som varit det historiska normaltillståndet; Tillväxt! Ni har för alla era innehav en tydlig exitstrategi. Hur är den definierad för Lindab? Närmar sig ert ägarengagemang tidpunkten för exit? För Lindab finns flera olika alternativa ägare i framtiden. Bolagets storlek och det kända varumärket gör att börsen skulle kunna vara ett alternativ. Men även att ingå i ett större internationellt sammanhang skulle kunna vara utvecklande för bolaget. När i tiden en ny ägare är aktuell är något vi ännu inte tagit ställning till. Stig Karlsson är Senior Investment Manager på Ratos och bland annat ansvarig för företagets stora innehav i Lindab. Stig Karlsson sitter sedan 2004 i Lindabs styrelse. 6

7 Jernhusens nya kontorslokaler vid Stockholm Centralstation skall erbjuda attraktktiva kontorslokaler med hög komfort. De multifunktionsapparaterna typ Professor MFA bidrar till detta, men också till förenklade ombyggnationer vid hyresgästbyten. Fokus Comfort Rekordorder på Professor MFA till kv. Blekholmen MFA multibaffel för ny flexibilitet Lindabs produktsatsning inom tekniska ventilationstillbehör som kylbafflar och don har på senare år utmärkt sig genom lanseringen av många nya, innovativa lösningar. Tilluftsbaffeln Professor var redan tidigare en klok lösning med många starka fördelar, men nu, när Professor fått tillägget MFA, så är det en ännu mer intelligent lösning. "MFA står för multifunktionsapparat, och det är precis vad det är", förklarar Dag Wallin, försäljningschef comfortprodukter på Lindab Sverige. "Professor MFA integrerar funktioner för bland annat inomhusklimat, belysning, sprinkler, reglering m.m. och erbjuder därigenom helt nya möjligheter både vad gäller integrerade lösningar och effektiviserad installation. Just nu levererar vi till Jernhusens projekt Blekholmen, vår hittills största kylbaffelleverans någonsin." Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett stort fastighetsbestånd längs de svenska järnvägarna. I beståndet ingår stationshus, verkstadslokaler och kontorsfastigheter. Under våren 2004 genomfördes en större fastighetsaffär som innebar att Jernhusen idag äger hela banområdet norr om Stockholms Centralstation samt kontorsfastigheten kv. Blekholmen. Där pågår för närvarande en omfattande om- och tillbyggnad, med fyra nya kontorsplan. Jernhusens målsättning med detta projekt är att skapa attraktiva, mycket centralt belägna kontorslokaler som dessutom har en mycket hög flexibilitet och anpassningsförmåga vid byte av hyresgäster. När kv. Blekholmen är färdigställt kommer ca Professor MFA från Lindab att sitta i våningsplanen. "En av utmaningarna vid om- och tillbyggnationerna av Kv. Blekholmen var de låga invändiga takhöjderna i byggnadens befintliga nedre våningsplan", berättar Mikael Bisther på installationskonsultföretaget PQR som svarar för projekteringen, samt varit med under utvecklingsarbetet med MFA. "När vi tillsammans med Dag Wallin och Lindab var involverade i projektet IBC Infra Business Center utvecklades en låg baffel som takmonterades i ett 'rutnät' på de initialt helt öppna kontorsplanen. Detta var också utgångspunkten på kv. Blekholmen." Att placera bafflarna i ett rutnät skulle medge en stor flexibilitet genom att enrums-, tvårums- och flerrumsmoduler skulle kunna skapas beroende på hur innerväggarna placeras. Detta, tillsammans med en omfattande vidareutveckling av tilluftsbaffeln Professor har inneburit att man kunnat leverera en baffel som kombinerar låg bygghöjd med ett antal helt unika funktioner. "Genom att Professor MFA innehåller utrustning för kyla, ventilation, belysning, sprinkler, kondensskydd och inte minst en LON-kommunicerande reglercentral så kan varje enskilt don styras och regleras utifrån de rumsförutsättningar som råder", fortsätter Mikael Bisther. "Kanske sitter enheterna i en grupp av flera MFA i en konferensmodul, eller så är det en separat MFA-enhet i ett mindre kontorsrum. Alldeles oavsett så kan ett individuellt och komfortabelt rumsklimat skapas och styras centralt. Och med en ny hyresgäst på plats inom kanske några år, så kan rumslösningarna enkelt ändras utan att MFA-enheterna behöver flyttas. Endast en enkel omprogrammering av styrsystemen behöver göras." Professor MFA konstruktions- och funktionsidéer påverkar inte enbart den totala driftsekonomin genom lägre ombyggnadskostnader och bättre funktionalitet. "MFA representerar ett helt nytt tänkande inom montagetekniken genom att ett mer 'industriellt' montage nu kan realiseras," avslutar Mikael Bisther. Det ger en uniform installation i tak med en extremt låg bygghöjd. Rent praktiskt går det idag till så att olika entreprenörskategorier skruvar upp belysningsarmaturer, sätter upp don och bafflar, monterar sprinkler, sätter upp styr och regler m.m. Med Professor MFA kommer en man dit och skruvar upp allt på en enda gång, medan respektive entreprenörer får ta hand om 'sina' anslutningar, vilka till stor del är av 'Pluggin' typ. Det är klar att detta ger goda möjligheter till reducerade montagekostnader." 7

8 Från det att mjölken rullar in på Arlas anläggning i Vimmerby tar det ungfär ett dygn att förvandla allt det flytande till torrmjölkspulver. Processen som i hög grad är automatiserad styrs från en kontrollcentral bemannad med fyra personer. Fokus kanalsystem I förra numret av Lindab Direct berättade vi kortfattat om Sveriges modernaste och största mjölkpulveranläggning Arla Vimmerby. Efter ett reportage på plats kan vi nu visa var en stor del av Lindabs leverans av rostfria ventilationskanaler faktiskt hamnade. Att producera mjölkpulver i stor industriell skala kräver dessutom rejäla resurser både på höjden, längden och bredden. Från vått till torrt dygnet runt Åtta våningar. Så högt över staden reser sig den centrala byggnaden på Arlas nya torrmjölksfabrik i Vimmerby som huserar anläggningens två rostfria spraytorn. De utgör mycket viktiga länkar i den process som dagligen kan förvandla ca ton mjölk till 200 ton torrmjölk. "Arla Foods är idag världens 3:e största mejeri och kan som sin största hemmamarknad faktiskt räkna Storbritannien", förklarar Stefan Davidsson, teknisk chef på Arla, Vimmerby. "Torrmjölksprodukterna som tillverkas i Vimmerby säljs dock inte direkt till konsument, varken där eller här i Skandinavien. De ingår istället i en lång räcka av konsumentprodukter allt från godis, barnmat och charkuteriprodukter till soppor, såser och bageriprodukter." Torrmjölk ger, jämfört med mjölk, både enklare och mindre krävande lagerhållning och kostnadsfördelar genom effektivare logistik. Överskottsmjölk Arla är en kooperation som till 60% ägs av danska bönder och till 40% av svenska, en andel som helt enkelt bestäms av mängden invägd mjölk. Vimmerby är idag centrum för Arlas svenska torrmjölksproduktion. "Det är Arlas regleringsanläggning, vilket innebär att den tar emot all mjölk som de övriga Arlamejerierna ej klarar", förklarar Stefan Davidsson vidare. "Här har vi dubblerade produktionssystem och en lagringskapacitet på över 50 fulla mjölkbilar." Pastöriseringen av mjölken, som är det första steget i processen, sker successivt i takt med att mjölkbilarna lossar. Den pastöriserade mjölken kan lagras i ca ett dygn innan den måste in i själva processen. Vid pastöriseringen, som innebär att mjölken värms upp till 72 C i 15 sekunder, elimineras alla sjukdomsframkallande bakterier. I samband med detta sker också standardisering av mjölken, vilket innebär att fetthalten sätts. "Vi tillverkar torrmjölk från helt fettfri mjölk upp till en fetthalt på 3%", förklarar Stefan Davidsson." All mjölk som når Vimmerby är överskottsmjölk från Arlas hela upptagningsområde och kan komma från gårdar i såväl Mälardalen som gränstrakterna till Skåne. "Vår största invägningsdag är traditionellt sett julafton. Då är alla julostar tillverkade, konsumenterna har redan köpt hem sin mjölk och skolarna är stängda", fortsätter Stefan. "Det vet ju inte korna om utan 8

9 "Vi diskar hela anläggningen kontinuerligt med hjälp av lut och syra. Dessutom gäller renrumskrav för anläggningens samtliga processdelar, varför rostfria kanalsystem var enda tänkbara lösningen" 9

10 Lagringskapaciteten i anläggningens tankar uppgår till över ton mjölk eller ca 2 miljoner liter. Bilden till vänster visar inblåsningsmunstyckena högts upp på spraytorn nummer 1. Där anas också de mycket omfattande installationerna av rostfria kanalsystem från Lindab. Till vänster syns delar av förpackningsanläggningen. fortsätter att producera mjölk, så den dagen går all mjölk hit och till våra två andra anläggningar." Först indunstning... Hela anläggningen som omfattar m 2 golvyta är märkligt tom på människor. "Processen sköts från vår driftscentral med en bemanning på 4 personer", fortsätter Stefan. "De styr hela hanteringen, från invägning fram till lagerläggning och förpackning. När vårt automatlager blir klart kommer lagerpersonalen att uppgå till ca ett tiotal personer. Det innebär att hela produktionen då kan hanteras av ett femtontal anställda". Bearbetningen av mjölken sker i två steg. "I det första steget sker torkning och indunstning av den flytande mjölken. Det görs genom att vi kokar mjölken under vaccum", förklarar Stefan. "Kokningen kan då ske vid så låg temperatur som 80 grader. Det innebär att vi inte får några smakförändringar på mjölken, samtidigt som vi kan eliminera ca 60% av vatteninnehållet." Detta sker i en kontinuerlig process genom att fläktar drar ut luften ur kokbehållaren och därmed sänker trycket.... sedan spraytorkning Mjölken, som fortfarande är flytande, förs nu vidare upp till anläggningens högsta punkt spraykammaren. "Den filmjölksliknande mjölken sprutas nu in under högt tryck i spraykammaren, högst upp på våning åtta", forsätter Stefan. "Genom inblåsning via speciella munstycken finfördelas mjölken i små, små droppar. Samtidigt blåser vi in hetluft på ca 200 C i spraykammaren. Resultatet blir att varje liten mjölkdroppe exploderar och delas upp i torrsubstans och vattenånga. Ångan stiger, medan torrsubstansen singlar nedåt som snöflingor, och vi har fått det vi kallar spraytorkning." Detta är på intet sätt en ny metod, men att se en sådan processutrustning, i en industriell skala som hanterar upp till ton per dag, är utan tvekan fascinerande. "När alla mjölkflingor singlat ned hamnar de i en fluidiserande vibrotransportör som sluttorkar och kyler av pulvret", säger Stefan vidare. "Därifrån går pulvret till förpackningen där det antingen hamnar i storsäck eller i 25-kilossäck." Renrumsmiljö Processdelen av anläggningen är av naturliga skäl klassad som renrumsmiljö. "Vi rengör och diskar hela anläggningen kontinuerligt. Genom att detta sker med hjälp av lut och syra, så bildas svagt frätande tvätt dimmor som ångar ut i lokalerna", förklarar Stefan vidare. "Detta är helt naturligt, men innebär också ett krav på rostfria material i samtliga våta utrymmen. Kanalsystemet i dessa rum består därför av Lindabs rostfria Safe-system. I de torra delarna av processen finns inget problem med frätande ångor, men där behövs ändå rostfria installationer eftersom hela lokalen ingår som en del av processkammaren. Denna lösning ställer mycket stora krav på balanseringen av ventilationssystemet samt innebär också renrumskrav." Varje spraytorn drar in ca m 3 luft i timmen. Detta får effekter på själva rumsventilationen genom att värmen runt tornen blir mycket hög och den uppvärmda kringluften måste evakueras. "Nu har anläggningen rullat ett drygt år och vi har ett system som fungerar mycket väl." Detta gäller naturligtvis också ventilationssystemet från Lindab installerat av YIT Sverige AB som gett oss ett system som väl klarar alla våra tuffa krav", avslutar Stefan Davidsson. 10

11 Fas två av OSS Eurocars stora tillverkningsanläggning för Skoda, Volkswagen och Audi står snart klar att tas i bruk i ukrainska orten Solomonovo. Eurocar Ukraina väljer Lindab (igen!) "Lindab Building Systems har levererat samtliga byggnader utställningshallar, kontor och fabriksanläggningar till Eurocar sedan 2001" OSS Eurocar i Ukraina startade som ett projekt i december Idag är det en viktig del i Ukrainas nya framväxande bilindustri med en kapacitet på bilar per år. "VW Group hade under en tid planerat för en sammansättningsfabrik för Skoda,Volkswagen och Audi i Ukraina", säger Oleg Boyarin, VD för OSS Eurocar i Ukraina. "Målsättningen var en anläggning av högsta tekniska standard som givetvis också skulle uppfylla de kvalitetssystem som gäller inom VW Group. Idag, drygt fyra år senare, är vi snart klara att ta vår andra sammansättningsanläggning helt i bruk. Dessutom har vi under denna period också uppfört två stycken attraktiva försäljningsanläggningar Autocenters i Donetsk och Charkov med bilhallar för Skoda och Volkswagen. I alla dessa fyra byggnadsprojekt har vi valt att samarbeta med Autotrading Invest, som svarat för projektering och konstruktion samt Lindab Building Systems som levererat samtliga byggnader utställningshallar, kontor och fabriksanläggningar." Fokus byggnadssystem Unik ukrainsk bilsatsning Efter den första anläggningens färdigställande uppnådde OSS Eurocar ganska omgående en produktionstakt på bilar per år. De bilar som rullar av bandet är allt från Skoda Octavia Tour och Skoda Fabia till VW Golf och Audi A6. "Den anläggning vi nu uppför, och som beräknas stå klar under april i år, kommer att utöka produktionskapaciteten till bilar årligen, men också innehålla nya linjer för bland annat svetsning och pulverlackering", fortsätter Oleg Boyarin. "I december 2005 kunde de första testen av den nya produktionslinan för Skoda Octavia Tour göras och idag rullar faktiskt de första bilarna på våra vägar." Den anläggning som nu snart står helt klar har en teknisk standard som saknar motstycke i dagen Ukraina. Flexibla produktionslinjer, full anpassning till gruppens universella plattform, flyttbara löpande band samt automatisering och processtyrning av högsta rang utmärker hela anläggningen. "Vi ser framför oss en successiv utökning av vår arbetsstyrka från idag ca 240 personer till under 2009", fortsätter Oleg Boyarin. "Parallellt med denna expansion satsar vi mycket på olika typer av utbildnings- och träningsprogram för all befintlig och tillkommande personal. Vi ser mycket positivt på den kommande utvecklingen och känner ett stort stöd från VW Group." m 2 fabrik och kontor "De stålbyggnader som ingår i den nya anläggningen omfattar hela m 2, fördelat på ca m 2 fabriksyta och ca m 2 kontor i tre plan", förklarar Zoltán Eröss, exportchef på Lindab Kft. i Ungern, som ansvarat för Lindabs samtliga leveranser till OSS Eurocar. "Den första lastbilen lämnade vår produktionsanläggning i Ungern den sjätte juni. 81 lastbilslaster och ton senare hade vi den 14 oktober levererat hela stålbyggnadssystemet till orten Solomonovo, i den ukrainska regionen Zakarpatskaya, där OSS Eurocar har sina produktionsanläggningar." Anläggningens invändiga väggar och tak, liksom samtliga yttre fasader, är klädda med Lindabs profilerade plåt LVP20. För montaget av samtliga delar i Lindab Building Systemsleveransen svarade RIK Ltd. "Lindabs professionella lösningar, samt de goda erfarenheter vi sedan tidigare har av samarbete med Lindab, är givetvis förklaringen till att detta är den fjärde leveransen Lindab Building Systems får göra till oss. Det skulle inte förvåna mig om det blir fler", avrundar Oleg Boyarin. 11

12 Fokus byggnadssystem En Billy bokhylla var sjätte sekund. Sprinkleranläggning som blir badanläggning. 17 fulla långtradare varje dag. Egen livsmedelsaffär och ett sätt att driva verksamheten som IKEA använder som referens. Möt möbeltillverkaren Gyllensvaan. Gyllensvaans Möbler nu också i Rumänien Säg Billy, och chansen är stor att det inte är Bill Gates, Bill Haley eller någon annan Bill(y) som dyker upp i medvetandet. Åtminstone på nordligare breddgrader är det säkert något mer fyrkantigt, praktiskt, snyggt och användbart som tonar fram. Javisst, bokhyllan Billy, denna möbel som spritts till hem och kontor världen över i takt med att framgångarna för IKEA rullat på. Säger vi nu Gyllensvaans är det säkert inte alltför många som får upp nån bild alls, men faktum är att denna mellansvenska möbeltillverkare, är ingen mindre än den leverantör som IKEA lagt folietillverkningen av Billy på. Referensleverantör Gyllensvaans Möbler i lilla Kättilstorp, strax nordväst om Jönköping, är inte vilken möbeltillverkare som helst. För det första är man en tillverkare, med metoder, teknik, effektivitet och förmåga att leverera, som IKEA använder som referens. "Så här vill vi att det skall fungera", säger IKEA när man i sin film "The Supplier" med Gyllensvaans i huvudrollen visar upp hur man gärna ser sina leverantörer. För det andra är Gyllensvaans ett företag som förenar effektivitet med ett stort ansvar för både sina anställda och hela samhället. "Ja, vi kanske är lite speciella", säger Eric Gyllensvaan, VD och tillsammans med sina syskon Karin och Mats ägare av bolaget. "När mataffären här skulle läggas ned för 10 år sedan så tyckte vi inte det var nån speciellt bra idé. Så vi köpte den, och driver den numera så att alla i byn slipper åka flera mil och handla mat. Och när vi installerade fabrikens mycket stora sprinklersystem, så skulle samtidigt ett vattenmagasin byggas. Då tänkte vi, ett badhus kanske vore bra. Både för alla anställda och för eleverna på skolan." Sagt och gjort, där står det nu och visar företagets sätt att vara i ett koncentrat det man säger, det gör man. Detta tänkesätt, effektivitet förenat med omtanke, påverkar också i allra högsta grad deras sätt att driva verksamheten där ett kontinerligt förbättrings- och förändringsarbete står i fokus. "Idag får vi ca 100 kronor mindre per levererad Billyhylla än Det ger ju ett ganska bra perspektiv på hur vår produktivitet har utvecklats", säger Eric Gyllensvaan vidare. Världens modernaste möbellina Gyllensvaans Möbler är en av världens modernaste möbeltillverkare, med en tillverkningstakt på en Billy var sjätte sekund. Effektiv möbeltillverkning blir mer och mer en renodlad processindustri och inom det området har Gyllensvaans och deras ca 200 anställda nått mycket långt. "Vi har ett högautomatiserat produktionssystem, som dagligen bearbetar hela 450 ton spånskiva och förvandlar detta till 17 fulla långtradare med 'platta' Billy", säger Mats Gyllensvaan. "Vår nya produktionslina har faktiskt tredubblat vår produktion och det är denna typ av insatser som gör att vi kan behålla produktionen här i Sverige." Det betydde dock inte att man tvekade att satsa ca 40 miljoner på att sätta upp en ny fabrik i 12

13 Gyllensvaans Möbler är ett familjeföretag i andra generation som drivs av syskonen Eric, Karin och Mats Gyllensvaan. Deras företag har inte bara en av världens modernaste möbeltillverkning där ca 60% används till att tillverka IKEA:s välkända bokhylla Billy utan är också ett positivt exempel på hur effektivitet i toppligan kan förenas med omtanke och personalvård byggd på trivsel och hälsa. Rumänien. "När IKEA frågade om vi ville 'följa med' dit så var svaret naturligtvis givet." Lindabbyggnad på m 2 Den nya fabriken i Rumänien drivs i dotterbolaget Ecolor, ligger utanför Cluj-Napoca och är en helt ny anläggning på m 2 som uppfördes under Lindab Building Systems i Rumänien har svarat för leveransen av den 97 m långa och 108 m breda byggnaden. "Idag är vi 75 anställda på Ecolor, produktionen är i full gång med leveranser till IKEA i både Europa, Moskva och Fjärran Östern", berättar Eric Gyllensvaan vidare. "När vi väl bestämt oss för att starta projektet så ringde jag till Lindab i Båstad och frågade om man kunde hjälpa oss med en fabrik i Rumänien. Det ledde till kontakter med Lindab i Rumänien och affären gjorde vi upp med ett handslag där Lindab i Sverige representerades av Bengt Andersson från Båstad. Det kändes för oss mycket tryggt och bra att kunna samarbeta med en leverantör som också fanns på plats i Rumänien med egen organisation. Våra kontakter med försäljningschef Istvan Balog, Lindab Rumänien fungerade mycket väl." Den Lindabbyggnad som nu står på plats består dels av den stora produktionshallen där pigmentlackerade produkter för IKEA tillverkas, men också en vidhängande kontorsbyggnad i två våningsplan. "Lindabs leverans har fungerat utan problem och den byggnad som nu står färdig är vi mycket nöjda med. Alla leveranser kom i tid, sedan var det dock händelser utanför Lindabs kontroll som gjorde att vi fick en liten försening. Idag har vi redan nått kapacitetstaket, så jag har redan varit i kontakt med Lindab kring en offert på en ytterligare, så gott som identisk byggnad. Hade vi inte varit nöjda hade vi givetvis ringt någon annan!", avslutar Eric Gyllensvaan. Produktionsapparaten i den nya anläggningen i Rumänien är högt automatiserad. Att produktionskapaciteten redan är nådd innebär att planering för en ytterligare fabriksbyggnad från Lindab nu pågår. 13

14 Enklare vardag med IT-lösningar Lindab ADT Tools Årets Nordbyggmässa i Stockholm var platsen för en hel räcka med intressanta nyheter signerade Lindab. I avdelning kundsupport var utan tvekan det nya projekteringshjälpmedlet Lindab ADT Tools herre på täppan. För hur skall man annars beskriva ett program som genom smarta makron och ett väl utarbetat användargränssnitt kortar projekteringstiden dramatiskt. Fokus kundsupport Redan sedan mitten av 90-talet har Lindab legat långt framme när det gäller utveckling av programhjälpmedel för att underlätta och effektivisera konstruktörens och ingenjörens dagliga arbete. Inledningsvis låg mycket av fokus på affärsområde Ventilation och IT-hjälpmedlet CADvent. Successivt har dock Profile kommit i kapp och har idag en mängd hjälpmedel för konstruktion, beräkning och mängdning av allt från takavvattning till lättbalk. Det senaste tillskottet till denna flora är projekteringsverktyget Lindab ADT Tools som släpptes i sin första version i höstas, men redan finns i version 2.1, och som fått stående ovationer från många av de som hunnit bekanta sig med programmet. Teamwork Bakom programutvecklingen står Henrik Bengtsson och Niclas Ivarsson på Lindab Profil i Förslöv. "Nu när vi påbörjat lanseringen av Lindab ADT Tools så fortsätter vi båda med utvecklingsarbetet, medan Henrik också sköter marknadsföringen och spridningen bland våra kunder", förklarar Niclas Ivarsson. "De stora insatserna kommer i första skedet att göras inom våra regioner Malmö, Stockholm och Göteborg, där vi också kan erbjuda kunderna den tekniska kompetens som behövs", tillägger Henrik Bengtsson. "Då kommer jag att tillsammans med den lokala teknikern besöka de kunder vi vet skulle kunna få stor nytta av Lindab ADT Tools." Utbildning steg ett En central del i lanseringen och spridningen av Lindab ADT Tools är den utbildningsverksamhet som knyts till programmet. "Vi planerar att ha utbildningsseminarier var sjätte vecka, vilket skulle innebära att konsulter varje år blir riktigt hemtama med programmet", förklarar Henrik vidare. "Som det mesta av vad vi gör är detta en långsiktig satsning, och man skall nog inte vänta sig någon omedelbar försäljningsökning för våra produkter under våren. Men med en programapplikation som gör konstruktionsarbetet radikalt snabbare än konventionell konstruktion, tror jag att det kommer." Högeffektivt Lindab ADT Tools är en tilläggsapplikation till Autodesk Architechtural Desktop som möjliggör en dramatiskt förkortad tid för 3D-projektering av lättbyggnadssystem i stål. "Dramatiskt kanske låter som ett väl stark ord", säger Niclas. "Men vid de projekt där Lindab ADT Tools hittills testats har användarna uppskattat att projekteringstiden från konstruktion till komplett materiallista tar ca en femtedel av den tid konventionellt arbete tar. Det tycker vi trots allt är rätt dramatiskt." Lindab ADT Tools kan användas för projektering av ytterväggar, innerväggar, bjälklag och takstolar i lättbyggnadssystem av stål. "Annorlunda uttryckt betyder det att du kan rita kompletta hus villor, kontor, mindre industrihallar med hjälp av LindabADT Tools på ett helt, nytt förenklat sätt", fortsätter Niclas. "En av nycklarna till den användarvänlighet och den snabbhet som finns i programmet är de makron, d.v.s. automatiserade hjälpprogram, som finns i programmet." Smarta makron Under ett typiskt konstruktionsarbete börjar användaren med att sätta ut yttermått och fönster- och dörrplacering för det första ytterväggselementet. "Makrot beräknar då placeringen av alla reglar och skenor så att det kompletta väggelement som skapas också kan byggas", berättar Henrik. "Efter att man givit elementet ett ID-nummer sätts det på plats i 3D-vyn och man fortsätter med nästa element. Kommer det laster ovanför fönster och dörrar kan man enkelt lägga in avväxlingar som programmet automatiskt placerar på korrekt sätt." På detta sätt fortsätter sedan uppbyggnaden av alla ytterväggs- och innerväggssektioner, och hela tiden kan rätt artiklar väljas ur Lindabs lättbyggnadssortiment genom produktvalsfunk- 14

15 ny, smart lösning för lättbyggprojektering tionen. "När väggsektionerna är på plats kan man fortsätta med takstolsmakrot, anger längd och last och kan sedan enkelt, med programmets hjälp, dimensionera takstolen", förklarar Niclas. "Programmet har egentligen inga begränsningar på hur stor eller liten byggnaden får vara, eftersom denna byggs upp elementvis. Anslutningar mellan elementen och andra detaljer såsom avväxlingar hanteras också på ett enkelt sätt i applikationen. Och på ett sådant sätt att det går att bygga." Genom att vägg- och isoleringstjocklek anges i programmet kan Lindab ADT Tools enkelt beräkna ljudvärden för respektive väggelement så att ljudkraven uppfylls. "En av de stora fördelarna med programmet är det enkla, smidiga flödet. Det har uppskattats mycket på de utbildningar vi hittills genomfört", säger Henrik. Överraskande snabbt "Första gången vi demonstrerade programmet ritade vi en villa, komplett med samtliga ritning- ar på alla element, beställningslista och t.o.m. bygglovshandlingar. Det tog två timmar", säger Niclas. "Deltagarna blev minst sagt överraskade. Många av de lite yngre deltagarna på våra seminarier får dessutom lite 'dataspelskänsla' under själva konstruktionsfasen. När man sedan plötsligt upptäcker att man de facto byggt ett helt hus, komplett med montageritningar, beställningslistor och beräkningsdokument så är det en liten omtumlande upplevelse. Är det redan färdigt!!" Andra fördelar med Lindab ADT Tools är att byggnaden enkelt kan justeras och anpassas genom redigering i programmet. Variationer på en grundhustyp kan också enkelt göras. "Dessutom underlättas montaget på byggplatsen med tydliga lättförståeliga handlingar", fortsätter Niclas. Framgångsrikt pilotprojekt "Det finns mycket att vinna på förenklad projekteringen, eftersom det är en tidskrävande del av byggprocessen", säger Johan Andersson, produktchef lättbyggnad på Lindab. "Vi har just genomfört ett framgångsrikt projekt på Bottnevägen i Göteborg där 44 lägenheter projekterades med hjälp av Lindab ADT Tools. Genom den ökade noggrannhet som projektering i 3D och Lindab ADT Tools medför, minskar också antalet fel som skall rättas till på byggplatsen. Man brukar ju säga ett det kostar ca 10 gånger mer att rätta till ett fel i nästa del av produktionskedjan." "Huvet på spiken" "I Autodesk Architectural Desktop har det länge funnits 'en lucka' i konstruktionsdelen som nu Lindab ADT Tools fyller alldeles utmärkt", säger Jan-Mikael Kristiansson, arkitekt på Referat Information AB och lärare i Architectural Desktop på Ingenjörshögskolan i Jönköping som deltog i ett utbildningsseminarium för Lindab ADT Tools under februari. "Lätt att lära sig, användarvänligt och snabbt är tre omdömen jag tycker passar väl in på programmet. De makron som automatiserar håltagning för fönster, dörrar och trappor fungerade mycket bra och materiallistan och de bygghandlingar som Lindab ADT Tools genererar blir dessutom mycket exakta och 'huvet på spiken' när det gäller effektiviserat projekteringsarbete. Jag tror att detta program kommer att hitta fram till många användare som väntat just på denna lösning." Nästa stora fas i utvecklingsarbetet blir att fånga upp alla de användarsynpunkter som förhoppningsvis kommer under året. "Det finns givetvis en hel massa kloka synpunkter och smarta förändringsidéer ute på marknaden. Dessa skall vi ta hänsyn till i kommande versioner av Lindab ADT Tools. Kan vi förenkla byggandet ännu mer, skall vi naturligtvis göra det", avslutar Henrik och Niclas. 15

16 "Kombinationen CADvent och Netvent har gjort att vi kunnat spara ca 20% i ingenjörstid jämfört med traditionellt ritande och beställning via fax" 16

17 Hans Faber (stående) och Hans Peder Berthelsen på Termavent ser stora fördelar med att utnyttja kombinationen CADvent och Netvent. Fokus kundsupport 20% snabbare ventprojektering med Lindab Kunskap, kompetens och yrkesskicklighet räcker idag inte hela vägen fram, om man vill vara konkurrenskraftig och erbjuda sina kunder de bästa lösningarna. Processerna inom till exempel konstruktion och projektering liksom inom prissättning och projektstyrning måste dessutom kunna utföras så effektivt och så koordinerat som möjligt. "Man brukar tala om att arbeta i 2D eller 3D", förklarar Henrik Duve på Lindab Ventilation i Danmark. "När traditionellt ritande av ventilationsanläggningar kunde gå från tvådimensionellt arbete på ett ritbord till tredimensionell problemlösning i datorn med hjälp av lösningar som Lindabs program CADvent så innebar det ökad direkt effektivitet och snabbare konstruktionstid." Genom att föra in den fjärde dimensionen i ekvationen nämligen tiden, så skapas hjälpmedel som lyfter effektiviteten och kundstödet ytterligare ett snäpp. "Sammankopplingen mellan CADvent och Lindabs nya e-handelslösning Lindab- Netvent gör just detta. Dessa nya möjligheter börjar vi nu successivt sprida bland Lindabs kunder här i Danmark." LindabNetvent + CADvent LindabNetvent är Lindab Danmarks web-shop där alla kunder som så önskar kan göra sina beställningar direkt över internet. "Vi startade detta som ett projekt redan för ett antal år sedan, men känner nu att marknaden här är allt mer redo för denna typ av lösning", fortsätter Henrik Duve. "Inte minst genom att koppla samman CADvent och Netvent får kunderna nu tillgång till verktyg som hjälper dem från första konstuktionsskiss till beställning och leverans av produkterna. Ventilationsprojektering i 4D är nu en realitet." När den registrerade användaren loggat in på Netvent med hjälp av sitt password, har han direkt tillgång till sina brutto- och nettoprislistor, leveranstider och så gott som hela Lindabs sortiment. "Beställningar görs allra enklast genom att ladda ned den materiallista som CADvent skapat", förklarar Henrik Duve vidare. "Men man kan också snabbt och enkelt göra det manuellt genom att välja produkter ur Lindabs on-linekatalog. Fördelen med att använda Netvent är inte enbart enkelheten, utan också att man hela tiden kan kontrollera och följa upp statusen på varje enskild leverans och därigenom få en unik överblick över sina projekt." Kortad projekteringstid Termavent är en av de danska ventilationsentreprenör som ganska nyligen börjat dra fördel av kombinationen CADvent och Netvent. "Vi har arbetat mycket med fasta kunder", berättar Hans Faber, VD och ägare på Termavent, "men kommer nu att satsa mer på anbudsentreprenader. Då är det viktigt att vi har de verktyg och de hjälpmedel som behövs." På den danska marknaden utgår installatören efter det förslag som den rådgivande konsulten tagit fram. Detta är typiskt sett mer skissartat och översiktigt än t.ex. en svensk systemhandling. Utifrån denna skiss är det installatörens uppgift att kvantifiera och prissätta lösningen, så att en offert kan lämnas, men också att ansvara för att lösningen kan realiseras och därmed uppfylla de krav konsulten ställt på ventilationssystemet. 20% minskad ingenjörstid "Sedan vi började använda CADvent har vi faktisk helt slutat använda vårt ritbord", säger Hans Peder Berthelsen, ingenjör och ansvarig på Termavent för det nya området anbudsentreprenader. "Jag arbetade tidigare på större installationsföretag där man redan övergått till 3D-konstruktion i t.ex. AutoCad. Men också mindre entreprenörer, som vi själva, har mycket att vinna på ett förenklat och effektiviserat konstruktionsarbete. Kombinerar vi detta med de fördelar vi får genom LindabNetvent, skulle jag vilja påstå att vi redan nu sparar ca 20% i ingenjörstid genom snabbare, enklare konstruktions- och ritarbeten och smidigare prissättning och beställning." Idag ritar Hans Peder Berthelsen sina projekt i CADvent och ser stora fördelar när ändringar eller anpassningar skall göras. "Tidigare kunde en enkel justering medföra ett stort omritningsarbete. Nu görs produktutbyten eller omdragningar av kanaler mycket enkelt i CADvent", säger han. "Dessutom så kan vi förse våra montörer med mycket tydliga montageritningar i både 2D och 3D", fyller Hans Faber i. "Det är en stor hjälp när vi skall lösa kollisioner med el, rör och andra installationer på byggplatsen." Projektöverblick "Att välja produkter och sköta prissättningen via Netvent fungerar mycket bra", avslutar Hans Peder Berthelsen. "Vi lägger upp Termavents projekt i 'vår' del av Netvent och kan sedan hela tiden följa status på projektet. Se vad som är levererat och planera kommande leveranser enkelt och smidigt. Vi ser dessa lösningar som goda hjälpmedel att öka vår interna effektivitet, och därigenom bli ännu mer konkurrenskraftiga på en tuff marknad." 17

18 Med ett "leveransintervall" på ca en timme och en total leverans på bland annat över meter cirkulära kanaler från Lindab Ventilation och en mängd rektangulära kanaler från Lindab Nord, var det av största vikt att alla leveranser till det nya O-hustet på Universitetssjukhuset i Linköping klaffade. Foto: J. Falk Fotograf (samt bilden ovan) Just-in-time på O-huset Landstinget i Östergötland genomför för närvarande sin i särklass största byggsatsning på många år genom nybyggnationen av O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping. O-huset kommer framför allt att användas inom den onkologiska vården och blir vid färdigställandet Sveriges största strålbehandlingsenhet. Tumörsjukvårdens befintliga lokaler i Linköping befanns vara alltför slitna och otidsenliga. "Vi är i stort behov av moderna lokaler för vår cancervård", säger Gunilla Gunnarsson, centrumchef för Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland, som driver tumörsjukvården i länet. "Vi har så långt som det går planerat huset för framtidens vård, med morgondagens teknik. Just nu går den medicinska och tekniska utvecklingen så snabbt att vi inte kan säga exakt hur vi kommer att jobba med cancervården 2007 då huset invigs." O-huset har en budgeterad byggkostnad på närmare 1 miljard med NCC som totalentreprenör. Lindab levererar samtliga cirkulära och rektangulära kanaler och detaljer till ventilationsinstallatören Y.I.T. Hittills har drygt m cirkulära kanaler i dimensionen 400 mm och större levererats. "Genom att detta är en vårdbyggnad gäller förhöjda renhetskrav, och alla kanaler levereras därför lockade från Lindab", förklarar Horst Bruhn, projektledare på Y.I.T. på O-huset. "Hela inneklimatet kommer att styras av tryckgivare som registrerar närvaron i rummen och justerar luftflöde och temperatur därefter." Bygget består av sex huskroppar och idag har Y.I.T. dragit alla stora stammar och schakt i samtliga hus. "Cirka 90 procent av leveransen från Lindab är idag genomförda. Eftersom detta är ett bygge utan upplagsplatser så har leverans- O-husets fasad mot Södra Esplanaden i Linköping börjar nu färdigställas. Här fanns ingen möjlighet till byggplatslagring, varför alla leveranser från Lindab var tvungna att gå just-in-time. planeringen varit av avgörande betydelse. På den punkten har Lindab skött sig bra som vanligt och nästintill alla leveranser till det m 2 stora bygget har flutit utan störningar och kommit exakt i det "leveransintervall" på den timme som vi tilldelats." Lindab är sedan några år tillbaka återkommande bidragsgivare till Cancerfonden. Foto: Fotograferna US 18

19 När den första inspektionen av byggarbetsplatsen gjordes vid ombyggnationen av Goethe-Institutet i Madrid kunde ventilationsinstallatören konstatera att ett fackverk som saknats på byggritningen plötsligt uppenbarade sig när innertakets revs. När väl dessa ritats in i byggritningen kunde man med hjälp av CADvents inbyggda kollisionshantering snabbt och effektivt göra de ganska omfattande förändringarna som krävdes. CADvent förverkligade löften Det du kan rita, kan du också bygga, är den beskrivning som brukar användas för att beskriva hur CADvent, Lindabs program för konstruktion och beräkning av ventilationssystem, fungerar i praktiken. Något som många bygg- och anläggningsföretag drömmer om är att kunna rita in mått som är noga anpassade efter de angivna förhållandena på plats och sedan få fram en detaljerad stycklista. Att CADvent kan förverkliga dessa drömmar har visat sig i konstruktionen och installationen av ventilationsanläggningen vid Goethe-Institutet i Madrid som har utförts av företaget Otto Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG i Schkeuditz. Tysk lösning i Madrid Goethe-Institutet är ett tyskt kulturinstitut som har verksamhet världen över. Ny- och ombyggnationer vid institutets egna byggnader planeras i Tyskland och utförs i regel även av tyska företag. BBR (tyska myndigheten för konstruktion och fysisk planering) gav i uppdrag åt arkitektbyrån SEHW i Hamburg att ansvara för ombyggnadsarbetet vid Goethe-Institutet i Madrid. GTB (Ges. für technische Bauplanung) i Berlin ansvarade för planläggningen av de tekniska anläggningarna i huset. Företaget Otto i Schkeuditz fick i uppdrag att utföra ventilations- och kylteknikarbeten. Överraskning i innertaket Vid den första inspektionen av byggplatsen konstaterade projektledare Uwe Mertens att det inte gick att utföra anläggningsarbetet enligt de planer som GTB hade tagit fram, särskilt inte i auditoriet, institutets ansikte utåt. Fackverksbalkar i stål, som inte hade funnits med på byggnadsritningarna, syntes först sedan man hade rivit ned taket och gjorde att den planerade kanaldragningen inte var tillåten. Ventilationskonceptet förändrades därför på så vis att man istället för en stor rektangulär fördelningskanal skulle behöva föra igenom enstaka cirkulära kanaler genom balkarna som anslutningskanaler till 2 eller 4 spaltspridare. För att kunna fastställa maximal rördiameter och möjlig kanaldragning var man tvungen att mäta alla stålbalkar. Vad som gjorde planeringen ännu svårare var att alla balkar var försedda med ett 2 3 cm tjockt brandskyddstekniskt målat lager och att de cirkulära kanalerna skulle behöva isoleras. Positionerna för balkens öppningar fördes in i AutoCAD. Smart kollisionshantering Sedan man tagit hänsyn till fackverksbalkar, lampor, högtalare och scenteknik ritades de cirkulära ventilationskanalerna in på ritningarna med hjälp av CADvent. Den automatiska ritfunktionen, kollisionskontrollen och anslutningsfunktionen var till stor hjälp under denna svåra arbetsuppgift. Alla anslutningskanaler löper ut från en tryckkammare. Anläggningen injusterades med hjälp av spjäll insatta direkt efter förgreningen. Injusteringsvärdena på dessa spjäll ställdes in med hjälp av CADvents injusteringsprotokoll. Några ytterligare ljuddämpare planerades inte inom anläggningen, eftersom man litade på programvaran där beräkningarna visade att inga ljudproblem skulle uppstå. Minutiös leveransplan När planeringen var slutförd och godkänd av byggherren beställdes de ritade komponenterna exakt enligt stycklistan i CADvent och packades i en container i Lindabs filial i Weimar (Tyskland) och transporterades sedan till Spanien. Logistiken var en stor utmaning i detta byggprojekt. För att kunna optimera transporten var alla komponenter till de olika byggavsnitten tvungna att finnas på lastningsorten i Tyskland i rätt tid, säger Uwe Mertens. Dessutom var vi ju inte alltid på plats utan bara under kortare byggfaser. Därför var vi tvungna att ha alla komponenter till det aktuella byggavsnittet vid exakt rätt tidpunkt. Fokus kundsupport Exakt rätt mängd På grund av avståndet var det ytterst viktigt med exakt mängdning av erforderliga komponenter och här var CADvent till stor hjälp. Vi har arbetat med ventilationsanläggningen i CADvent, gjort nya ritningar och beställt utifrån stycklistorna. Allt har fungerat perfekt och vi har varken haft för lite eller för mycket av någon komponent, konstaterar Uwe Mertens med tanke på de goda resultaten i Lindabs ITline-program. Sedan 2002 arbetar filialen till företaget Otto i Schkeuditz med CADvent. Vid det här laget är programvaran i dagligt bruk eftersom alla ventilationsprojekt i företaget bearbetas och beräknas i programmet och sedan utförs enligt ritningarna. Att med CADvent helt korrekt kunna rita den mycket komplicerade anläggningen, och dessutom få leveranser som stämde till punkt och pricka imponerade stort på Uwe Mertens, ansvarig för installatören på företaget Otto. 19

20 Uppsala konserthus Att bygga eller inte bygga nytt konserthus i Uppsala, är något som diskuterats av stadens invånare under många år. Nu har Uppsala kommun avslutat debatten och satt spaden i marken för en ny och monumental, men ändå öppen och inbjudande byggnad, som från hösten 2007 skall inhysa Uppsala Konsert & Kongress. Den danska arkitektfirman Henning Larsen Tegnestue står bakom den 37 meter höga, åtta våningsplan och m 2 stora konserthusbyggnaden som skall pryda Vaksala torg i centrala Uppsala. Ett annat av HLT:s mer uppmärksammade projekt är det nya operahuset i Köpenhamn. Byggnaden blir ett i högsta grad modernt och dynamiskt hus som skall inrymma både konsert- och kongressverksamhet. Den glas- och metallklädda byggnaden, med sina horisontella och vertikala spalter, kommer att spegla de intilliggande fasaderna på Uppsala domkyrka, slott och universitetsbibliotek. Ett flertal musik- och evenemangssalar, varav den största kommer att rymma platser, kommer att finnas i huset. Sydtotal kommer att ansvara för den omfattande ventilationsinstallation som ett konserthus alltid innebär. "Våra montörer påbörjar dessa arbeten under mitten av april", säger Kjell Jonsson, VD på Sydtotal i Stockholm AB. "Vi kunde erbjuda en ventilation news Ilustration: Henning La rsen Tegnestue Den stora konsertsalen blir husets hjärta och stolthet. Utformad som en klassisk konsertsal, men med modern arkitektur och egen örnvy över staden. intressant och kostnadseffektiv lösning utifrån ÅF:s projektering. Att vi också kunde presentera en bred analys kring aggregatvalet bidrog ytterligare till att Peab som generalentreprenör valde oss." Lindab levererar det cirkulära kanalsystemet, omfattande kanallängder på ca m i dimensioner från 80 till 630 mm. Luftvolymerna är beräknade till m 3 /h och hela byggnaden kommer att ha ett behovsstyrt VAV-system beroende på temperatur och närvaro. "Lindab är ju Sydtotals huvudleverantör av kanalsystem", säger Kjell Jonsson, "och eftersom vår erfarenhet av Lindab är 'rätt produkt, på rätt plats i rätt tid, och dessutom till rätt pris', så var valet, också denna gång, relativt odramatiskt. Lindabs hela inställning till service är precis som vi vill ha det snabbt, enkelt och i tid." Genom att byggplatsen ligger i de centrala delarna av en större stad finns ingen plats för byggplatslagring, utan alla leveranser skall direkt in på bygget. "Det gör att alla leveranser måste ske mycket välordnat och 'just in time', men det brukar som sagt aldrig vara några problem när Lindab är involverade", avslutar Kjell Jonsson. Ilustration: Henning La rsen Tegnestue Det nya konserthuset kommer att förändra den centrala stadsbilden ganska påtagligt. Flexibiltet och möjlighet till samspel mellan de olika konsertsalarna har varit en ledstjärna under formgivningen. När väl publik, musiker och andra är närvarande kommer den vältempererade luften att bland annat transporteras genom ett cir kulärt kanalsystem från Lindab. Från aggregat till och med don i Jönköping Holmgrens Bil är ett småländskt bilföretag med nio försäljningsställen i och runt Jönköping. Från Västervik i öst till Gislaved i väst. Företagets huvudanläggning i Jönköping har precis genomgått en omfattande utbyggnad på ca m 2. "Nu har man fått ett 310 meter långt 'skyltfönster' längs E4, som går genom centrala Jönköping", berättar Roger Claesson på Bravida som utfört den stora ventilationsentreprenaden. "I den nya byggnaden som alltså sträcker sig längs med motorvägen säljer man ett flertal bilmärken." Redan på 60-talet gjorde sig Sonny Holmgren ett namn som duktig bilförsäljare när den första, något mer blygsamma, bilhallen öppnades. "Nu drivs verksamheten i andra generationen, med sonen Benny Holmgren som VD", säger Jens Johansson som varit Bravidas projektledare för bygget. "Detta är inte första projektet som vi varit inblandade i med Holmgrens som beställare, men definitivt det största." ur vårt perspektiv mycket omfattande projekt", fortsätter Roger Claesson. "Vi startade våren 2004 och kunde i början av april i år överlämna en väl fungerande anläggning." Tillbygget har pågått parallellt med att bilförsäljningen varit i full gång. "Det har ställt speciella krav både vad gäller att arbeta så diskret som möjligt, men också att alla leveranser skulle direkt in på bygget och inte störa de yttre ytorna. Lindab har levererat ca m rektangulära och runda kanaler samt detaljer och ljuddämpare till det system som omfattar sju separata aggregat. "Dessutom har Lindab levererat 120 Professor takbafflar för kyla och värme samt spjäll till installationen. Leveranserna gick hela tiden sektionsvis och allt fungerade bra", säger Jens Johansson. "Bra pris, leveranssäkerhet samt närheten till och kontakten med den lokala Lindabfilialen är något som vi alltid uppskattar. Eftersom Lindab kunde erbjuda en helhetslösning så var valet enkelt, vi har som målsättning att jobba med samma leverantör från aggregat t.o.m. don det gör våra montörers arbete så mycket enklare!" Foto: Roxx Communication "Bravidas åtagande har omfattat både ventilation, rör, styr/reglering och sprinkler och är ett 20

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen Lindab Construline TM Lindab ytterväggsreglar En lösning som tål att ställas mot väggen 2 För en stark profil Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

Lindab. A good thinking company

Lindab. A good thinking company lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindab A good thinking company 1 Följ mig på LinkedIn 2 lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindabkoncernen i korthet Lindab är

Läs mer

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig 2 Gör det lätt för dig Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel. Det varken krymper

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004 lindab kvartalsrapport 24 Kvartalsrapport för första kvartalet 24 LINDABKONCERNEN FORTSATT POSITIV TREND STARK TILLVÄXT I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISER FÖRSÄLJNING, MKR 14 5 12 1

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER. Mer om Ranaverken www.ranaverken.se

Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER. Mer om Ranaverken www.ranaverken.se Starkast på stål RANAVERKEN STÅLBYGGNADER Mer om Ranaverken www.ranaverken.se 1 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ RANAVERKEN Med mer än 100 anställda och en verksamhet som vilar på 50 års erfarenhet står vi på en

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning Produkter Ventilation Produktområdet ventilation består av ett komplett sortiment av till-, och frånluftsprodukter från aggregatet och ut till rummet.

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt

Lindab Rainline Takavvattning. Lindab Rainline TM. Lindab takavvattning. En lösning som håller i vått och torrt Lindab Rainline TM Lindab takavvattning En lösning som håller i vått och torrt 2 Ett färgstarkt system Lindabs takavvattningssystem finns i tio olika kulörer, som du kan blanda och matcha hur du vill.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Hembad. Smart bygghandel

Hembad. Smart bygghandel Hembad Smart bygghandel Bakgrund Hembad har två inriktningar i företaget och det är att leverera produkter till privat- och proffsmarknaden. Till privatmarknaden säljer vi via vår webbutik på Internet.

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer