Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk"

Transkript

1 Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller på delar. Fatigheten äg idag av juridik peron varför det finn möjlighet även för bolag att förvärva fatigheten. Areal och koguppgifter 210 hektar produktiv kogmark kogkubikmeter virkeförråd varav bedömt vara äldre än 90 år. Vining Lördag 28/11 mellan kl 10:00 12:00 Tordag 3/12 mellan kl 12:00-14:00 Anbud Senat tordag den 10/ Fatighetmäklare Peter Öqvit Kunggatan 23, Luleå

2 Anbudunderlag Stora Lappträk 1:4 Föräljningobjekt Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten är belägen 23 kilometer från Kalix, 5 kilometer från Kamlunge. Fatighetägare Allmänna Arvfonden Värdering Fatigheten har värderat. Avkatningvärdet för kogmarken i in helhet har bedömt till 5,9 miljoner. Marknadvärdet för gården enligt alt.4 nedan har bedömt till kr. Föräljningätt Fatigheten älj genom anbudförfarande. Anbud kan lämna på hela eller delar av fatigheten enligt något av nedantående alternativ. Efterföljande förhandling kan komma att ke mellan de högta budgivarna. Köparen kommer delge budgivningen. 1. Hela fatigheten Stora Lappträk 1:4, totalt 250,7 hektar 2. Skiftet norr om Stora Lappträket, 131 hektar kogmark kogkubikmeter. 3. Skogkiften (ej gård) öder om jön Stora Lappträket, 79 hektar kogmark 9900 kogkubikmeter, amt andelen i S:3, 4. Gården totalt cirka 4 hektar, varav 2 hektar åkermark. Taxeringuppgifter 2014 Totalt taxeringvärde: Botadhu Tomtmark Skogmark Impediment Åkermark Ekonomibyggnad kr varav kr kr kr kr kr kr Arealuppgifter enligt mätning på kogkarta (totalt) produktiv kogmark 210 hektar åker och betemark 4 hektar impediment och övrig mark 33 hektar

3 Bekrivning av gården med botadhu åkermark och ekonomibyggnader Allmänt: Byn Stora Lappträk har idag ex familjer permanentboende. Närmta centralort är Kalix, 23 km. Botadhu i två plan hu uppfört 1946 (enligt taxeringen). Huet har varit bebott fram t.o.m och därefter hållit varmt. Botaden har totalt 6 rum och kök i två plan med halv källare. Övervåning med fyra ovrum och klädkammare. Kombinerat W/C och duchrum i tillbyggnad (f.d. fartu 1986). Stort och öppet kök i furu med furugolv och ek luckor. Kökutrutning i fungerande men i oäkert kick, kyl- och frykåp, två piar varav en vedeldad järnpi och en modern elpi (Huqvarna Regina Primeur) med glahäll och två ugnar. Vattenburet värmeytem med nätan ny och mycket lite använd vedpanna Albin 1994 amt elpanna Albin Vatten från egen brunn med Göinge vattenreningfilter. Boyta 167 m 2 enligt taxeringen. Enkilt avlopp med äldre trekammarbrunn eventuellt ej godkänd. Enligt uppgift har faaden målat 2010, takplåt och hängrännor är utbytt amt har inmonterat treglafönter, även balkongen är uppförd under enare år. Gårdhu/bagartuga. Timrad byggnad med tående lockpanel och tenfotgrund, amt plåttak. Yttermått 5,5 x 12,1 m. Huet har ej använt under enare år och är därför i tort renoveringbehov. Bakugn plåtklädd kakelugn i oäkert kick. Garage och förrådbyggnad, yttermått 15 X 7 meter Ladugård, Stor byggnad om ej underhållit och därför är i dåligt kick. Åkermarken, betår av två kiften om totalt 4 hektar. Åkermarken bruka förnärvarande av lokal jordbrukare utan kontrakt eller arrende. Köpare övertar nyttjanderätten till åkermarken vid tillträdet Bekrivning av kogmark Uppgifter om kogtilltåndet är hämtade från en kogbrukplan upprättad av Lar Henrik Hedlund, Skogtyrelen, höten Fatigheten har virkerika kogar och lätt åtkomliga kogmarker. Den årliga tillväxten är förnärvarande 563 kogkubikmeter. Den produktiva kogmarkarealen har uppmätt till 210 hektar.

4 Virkeförrådet om i huvudak betår av tall har uppkatta till totalt kogkubikmeter (efter avdrag av kyddklaad kog k. NO och PF områden) varav bedömt vara äldre än 90 år. Naturvärden, avverkning m.m. Det finn en regitrerad fornlämning amt fem nyckelbiotoper totalt 15,8 hektar på fatigheten, e även bilaga gröna kommentarer. För att definitivt klargöra avverkningmöjligheterna måte tilltånd anöka ho Skogtyrelen. Obervera att om tilltånd till avverkning ej erhåll kan alltid frågan om erättning eller inlöen aktualiera. Inteckningar och lån Det finn tre penninginteckningar om totalt 24,250 kr. Fatigheten älj obelånad. Obelånade pantbrev överta av köparen på tillträdedagen, vid en uppdelning av fatigheten kommer pantbreven att döda i alternativen 2 och 3 (kogmarken) Mantal Fatigheten har 1/12 mantal. Om fatigheten dela kommer mantalet att fördela i förhållande till areal. Samfälligheter och gemenamhetanläggningar om vägar mm Fatigheten har andel i nedantående amfälligheter. 1. Lappträk Lilla GA:1, gemenamhetanläggning om förvaltar gemenamma vägar i området. 2. Stora Lappträk S:1, amfälligheten om betår av gemenamt vatten i jön Stora Lappträk. 3. Stora Lappträk S:2, Fatigheten har 58,33% andel i ett 58 hektar tort område om avatt för myrlåtter, området är fortfarande förumpat. Denna amfällighet kommer att följa med alternativ 3. Jakt och fike Fatigheten ingår i Bonderbyn VVO. Fatigheten jakt- och fikerätt överta av köpare från och med tillträdedagen i alternativ 1 t.o.m. 3. Andra fatighettillgångar Fatigheten har lång trand mot Stora Lappträket, det finn därför många fina tomtplater mot jön. Stora Lappträk S:2. Andel 58,33 % i ett 58 hektar tort markområde om (troligen) avatt för myrlåtter. Ägandet dela med Stora Lappträk 1:11 om har 41,6667%, e även bifogad karta.

5 Köpare beiktningkyldighet Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konult noggrant underöka fatigheten markområden, kogtillgångar och byggnader. Skoginventering ker genom tickprovvi taxering, en beprövad teknik om ger ett uppkattat värde. Preenterade koguppgifter kall endat e om hjälp vid egen koginventering. Avvikeler i åväl enkilda betånd om i totalförråd kan förekomma Frikrivning m.m. Fatigheten älj i befintligt kick, någon luttädning av byggnader kommer inte att ke. Säljaren kommer i köpekontrakt, frikriva ig från allt anvar för fatigheten varför det är extra viktigt för köparen att noga underöka fatigheten. Fatighetbildning Vid en uppdelning av fatigheten tillkommer en kotnad för fatighetbildning. Köparna varar för amtliga fatighetbildningkotnader, med lika delar vardera. Vid en uppdelning fördela amfälligheter och gemenamhetanläggningar av lantmätaren, förutom S:2 om medföljer föräljningalternativ nr.3 Förvärvtilltånd Fatigheten äg av juridik peron varför det finn möjlighet även för annan juridik peron om aktiebolag att förvärva fatigheten. Privatperoner om edan mer än ett år är bor i Kalix kommun kan fritt köpa fatigheten, för övriga kräv förvärvtilltånd. Vining Vining av botadhu och ekonomibyggnader ker Lördag 28/11 mellan kl ,00 Tordag 3/12 mellan kl 12:00-14:00 Tillträde Tillträde ker enligt överenkommele. Skattekonekvener för köpare Ytterligare information om köp av kogfatigheter amt katteinformation för köp av kogfatigheter kan ge av mäklaren. Peter Öqvit Fatighetmäklare Kunggatan 23, Luleå

6 - - d D i i Ṛ H T T = 25 ha N m Skala 1:100000

7 Stora Lappträk 1:4 WC / tvätt/ duchrum Sovrum 4 Sovrum 1 Sovrum 2 Sovrum 3 Luleälv Kök Vardagrum

8 Stora Lappträk 1:4 Potatikällare Panna och vattenfilter Trökhu och timrad Härbre Ladugård Bagartuga Garage / förrådboda

9 Stora Lappträk 1:4 Avdelning 23 Gården från jön Gården från vägen Åkern vid kvarntjärnen Egen ö, avdelning 35 Avdelning 53

10

11 Principkier Övre Våning Sovrum Källare Bad/ Pannrum Trapp Sovrum Klädkammare Bagartuga Förråd Trapp Kammare Sovrum Sovrum Ved förråd Potatikällare Bakugn

12

13

14

15

16 SKOGSKARTA Plan STORA LAPPTRÄSK 1:4 Föramling Töre Kommun Kalix Län Norrbotten län Upprättad år 2015 Planläggare Lar-Henrik Hedlund Utkriftdatum : m

17 1: m

18 SKOGSKARTA Plan STORA LAPPTRÄSK 1:4 Föramling Töre Kommun Kalix Län Norrbotten län Upprättad år 2015 Planläggare Lar-Henrik Hedlund Utkriftdatum : m

19 1: m

20 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark 210,2 86 Myr/kärr/moe 28,1 11 Berg/Hällmark 1,2 <1 Inäga/åker 4,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,8 <1 Annat 0,8 <1 Summa landareal 247,5 Vatten 0,8 Prod. Myr Inäga Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³k per hektar 107 Löv Gran Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³k per ha Tillväxt för perioden m³k per år 3,6 beräknad med hänyn till 528 förelagna åtgärder Avverkningförlag m³k Föryngringavverkning 6353 Gallring 575 Totalt under perioden 6928 Förväntad tillväxt förta växtäongen 563 m³k m³k per ha 2,7 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

21 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 6,8 3-9 år 18, , , , , , , , , , , , , Lågprodkog(E) 1, ÖF/Skikt [4,6] Summa/Medel 210, Areal % Arealfördelning, aktuell Kalmark E Skog Ålderklaer Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: m³k Areal % Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Aktuell andel kalmark och kog yngre än 20 år är 14 % (28,9 ha) och om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) 35 % (73,5 ha). pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

22 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Kalmark K1 6,8 3 K2 13, Röjningkog R1 9, R2 3, Gallringkog G1 62, G2 8, Föryngring- S1 16, avverkning- S2 72, kog S3 Lågproducer- E1 ande kog E2 1, E3 Övertånd/Skikt [4,6] Målkla NS Målkla NO 15, Summa/Medel 210, Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte äkertällt. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utveckling-häneende motvarar röjningkog. Gallringkog G1 Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning). Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringavverkningkog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen avverkningåtgärd under planperioden. Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. Naturvårdmål NS/NO NS Naturvårdmål med kötel NO Naturvårdmål, orört 30 Areal % K1 K2 R1 R2 G1 G2 S1 S2 E2 Målkla NO pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

23 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark 130,8 99 Myr/kärr/moe 0,0 <1 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 <1 Annat 0,0 <1 Summa landareal 131,9 Vatten 0,0 Prod. Virkeförråd Totalt m³k m³k % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³k per hektar 97 Löv Gran Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³k per ha Tillväxt för perioden m³k per år 3,6 beräknad med hänyn till 280 förelagna åtgärder Avverkningförlag m³k Föryngringavverkning 5032 Gallring 73 Totalt under perioden 5105 Förväntad tillväxt förta växtäongen 307 m³k m³k per ha 2,3 pcskog Urval: Avd: Skifte = 1 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

24 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 6,8 5-9 år 18, , , , , , , , , , , Lågprodkog(E) 1, ÖF/Skikt [4,6] Summa/Medel 130, Areal % Arealfördelning, aktuell Kalmark E Skog Ålderklaer Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: m³k Areal % Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: m³k 0 Kalmark E Skog Ålderklaer Aktuell andel kalmark och kog yngre än 20 år är 22 % (28,9 ha) och om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) 48 % (62,6 ha). Enligt kogvårdlagen får andelen kog yngre än 20 år ej övertiga 50 % på brukningenheter mellan 100 och 1000 hektar. pcskog Urval: Avd: Skifte = 1 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

25 Skogen fördelning på huggningklaer Huggningkla Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Kalmark K1 6,8 5 K2 13, Röjningkog R1 9, R2 2, Gallringkog G1 22, G2 8, Föryngring- S1 5, avverkning- S2 47, kog S3 Lågproducer- E1 ande kog E2 1, E3 Övertånd/Skikt [4,6] Målkla NS Målkla NO 13, Summa/Medel 130, Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte äkertällt. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utveckling-häneende motvarar röjningkog. Gallringkog G1 Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning) Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringavverkningkog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen avverkningåtgärd under planperioden. Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. Naturvårdmål NS/NO NS Naturvårdmål med kötel NO Naturvårdmål, orört Areal % K1 K2 R1 R2 G1 G2 S1 S2 E2 Målkla NO pcskog Urval: Avd: Skifte = 1 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

26 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark 78,6 88 Myr/kärr/moe 7,3 8 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 2,2 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,6 2 Annat 0,0 <1 Summa landareal 89,7 Vatten 0,8 Prod. Myr Linjer Inäga Virkeförråd Totalt m³k 9905 m³k % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³k per hektar 126 Löv Gran Bonitet Fatigheten medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³k per ha Tillväxt för perioden m³k per år 3,7 beräknad med hänyn till 246 förelagna åtgärder Avverkningförlag m³k Föryngringavverkning 1321 Gallring 502 Totalt under perioden 1823 Förväntad tillväxt förta växtäongen 254 m³k m³k per ha 3,2 pcskog Urval: Avd: Skifte = 2 <= 10 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

27 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år , , , , , , , , , Lågprodkog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 78, Areal % Arealfördelning, aktuell Kalmark E Skog Ålderklaer Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: 9905 m³k Areal % Arealfördelning, om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) Kalmark E Skog Ålderklaer Produktionmål Naturvårdmål Virkeförråd: m³k Aktuell andel kalmark och kog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutatt att förelagna åtgärder utför) 14 % (10,9 ha). pcskog Urval: Avd: Skifte = 2 <= 10 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

28 Skogen fördelning på huggningklaer Areal % Huggningkla Areal ha % Virkeförråd Totalt m³k Tall % Gran % Löv % m³k /ha Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 R2 1, Gallringkog G1 40, G2 0, Föryngring- S1 10, avverkning- S2 23, kog S3 Lågproducer- E1 ande kog E2 E3 Övertånd/Skikt Målkla NS Målkla NO 2, Summa/Medel 78, Kalmark K1 K2 Röjningkog R1 Plantkog Säkertälld föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behöv för att erhålla tillfredtällande föryngring. Behandlad kalmark Mark om fulltändigt behandlat med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte äkertällt. Ungkog Skog om är över 1,3 m och om i utveckling-häneende motvarar röjningkog. Gallringkog G1 Normal gallringkog Skog om är yngre än kyddåldern (lägta ålder för föryngringavverkning) Äldre gallringkog Skog om uppnått kyddåldern och där näta lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringavverkningkog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog om kan föryngringavverka Normalt förelå ingen avverkningåtgärd under planperioden. Skog om är mogen att föryngringavverka Normalt infaller en avverkningåtgärd under planperioden. Skog i föryngringbar ålder Föryngringavverkning bör dock inte utföra. Lågproducerande kog Retkog Skog om lämnat efter avverkning eller om uppkommit på grund av kada. Gle kog Gle kog eller kog av ett för marken olämpligt trädlag. Skog av hagmarkkaraktär Gle kog av hagmarkkaraktär. Naturvårdmål NS/NO NS Naturvårdmål med kötel NO Naturvårdmål, orört R2 G1 G2 S1 S2 Målkla NO pcskog Urval: Avd: Skifte = 2 <= 10 Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

29 Avdelningbekrivning Skifte: Alt2 Norra kif i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ r % m³k m³k/ha 1 1,3 54 G1 T PG Tall Blåbärtyp (30) Gallring ,9 Gran Frik (2) Löv ,0 103 G NO,b Tall Nyckelbiotop Ingen åtgärd 3,7 i,iv Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 1,8 94 S1 T PG Tall Blåbärtyp (30) Ingen åtgärd 4,2 Gran Frik (2) Löv ,4 9 R1 T PG Tall 90 Entaka övertåndare Ingen åtgärd 2,4 Gran 10 Lingontyp (25) Frik (2) 7,3 164 G NO,b Tall Nyckelbiotop Ingen åtgärd 2,4 i Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 3,7 103 S1 T PG Tall Delvi gallrat Ingen åtgärd 2,4 Gran 5 18 Olikåldrigt Löv 5 17 Lingontyp (25) Frik (2) 1,5 153 T NO,b Tall Bergbundet Ingen åtgärd 1,8 i Lingontyp (25) Torr (1) 3,1 74 G1 T PG Tall Lingontyp (25) Ingen åtgärd 2,2 Torr (1) pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

30 Avdelningbekrivning Skifte: Alt2 Norra kif Avd nr 9 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ r % m³k m³k/ha 7,2 74 G1 T PG Tall Gallrat Ingen åtgärd 3,4 (-0,2)L Lingontyp (25) Frik (2) 10 2,7 9 R1 T PG Tall 100 Lingontyp (25) Ingen åtgärd 2,4 (-0,1)L Frik (2) 11 13,7 5 K2 T PG Tall 100 Markberett Återväxtkontroll 2 2,0 ii (-0,2)L Planterat Lingontyp (25) Frik (2) ,1 83 G2 T PG Tall Gallrat Ingen åtgärd 3,2 (-0,1)L Gran Blåbärtyp (30) Frik (2) 3,3 74 G1 T PG Tall Gallrat Ingen åtgärd 3,6 Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 3,4 74 G1 T PG Tall Gallrat Ingen åtgärd 3,6 ii Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 15 7,7 164 S2 T PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,2 Gran Frik (2) Markberedning (F) 2 Löv Plantering (F) ,6 164 S2 T PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,3 Gran Frik (2) Markberedning (F) 2 Löv Plantering (F) 2 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

31 Avdelningbekrivning Skifte: Alt2 Norra kif i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ r % m³k m³k/ha 17 3,6 18 R1 T PG Tall 100 Blåbärtyp (30) Röjning ,3 ii Frik (2) 17 [3,6] 133 ÖF T PG Tall Avverkning ÖF , ,5 164 S2 T PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,1 Gran Frik (2) Markberedning (F) 2 Löv Plantering (F) ,0 103 G2 T PG Tall Sumpkog Ingen åtgärd 1,5 Olikåldrigt Fattigrityp (15) Fuktig (3) 20 0,6 28 R2 T PG Tall 60 Blåbärtyp (30) Röjning 2 2,7 ii Gran 40 Frik (2) 21 1,0 23 R1 T PG Tall 90 Lingontyp (25) Röjning ,1 ii Gran 10 Frik (2) 21 [1,0] 133 ÖF T PG Tall Avverkning ÖF ,4 22 3,8 164 T NO,b Tall Nyckelbiotop Ingen åtgärd 2,1 i Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 23 3,6 164 S2 T PG Tall Lingontyp (25) Föryng avv ,9 (-0,1)L Gran 5 16 Frik (2) Hyggerenning (F) 2 Löv 5 16 Markberedning (F) 2 Plantering (F) 2 pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

32 Avdelningbekrivning Skifte: Alt2 Norra kif Avd nr 24 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ r % m³k m³k/ha 5,0 103 S2 T PG Tall Olikåldrigt Ingen åtgärd 2,1 (-0,1)L Delvi gallrat Stor diameterpridning Lingontyp (25) Frik (2) 25 1,2 133 E2 T PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,7 (-0,1)L Gran Frik (2) Hyggerenning (F) 2 Löv Markberedning (F) 2 Plantering (F) ,1 154 S2 T PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,3 Gran Frik (2) Markberedning (F) 3 Löv Plantering (F) ,8 154 S2 T PG Tall Lingontyp (25) Föryng avv, fröträd ,4 Frik (2) Hyggerenning (F) 3 Markberedning (F) ,2 28 R2 T PG Tall 90 Luckigt Röjning 2 2,4 ii Gran 5 Ojämnt Löv 5 Lingontyp (25) Frik (2) 29 3,0 154 S2 G PG Tall Blåbärtyp (30) Föryng avv ,3 Gran Frik (2) Hyggerenning (F) 3 Löv Markberedning (F) 3 Plantering (F) ,8 114 S2 G PG Gran Blåbärtyp (30) Ingen åtgärd 3,3 ii Löv Frik (2) pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

33 Avdelningbekrivning Skifte: Alt2 Norra kif Avd nr 31 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdkommentar, iv = peciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Bekrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ r % m³k m³k/ha 1,8 73 G1 T PG Tall Delvi gallrat Ingen åtgärd 3,6 (-0,1)L Lingontyp (25) Frik (2) 32 2,8 34 G1 T PG Tall Luckigt Ingen åtgärd 5,1 Gran Ojämnt Löv Olikåldrigt Lingontyp (25) Frik (2) 33 6,9 0 K1 T PG Blåbärtyp (30) Plantering 1 (-0,1)L Frik (2) ii,iii ,4 133 S2 T PG Tall Luckigt Ingen åtgärd 2,9 Gran Blåbärtyp (30) Löv Frik (2) 20,8 Myr 1,2 Berg pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Kalix Föramling: Töre STORA LAPPTRÄSK 1:4 Id:

34

35

36

37 Anbudblankett Stora Lappträk 1:4 Alternativ 1 Anbud på hela fatigheten Stora Lappträk 1:4 Undertecknad lämnar härmed ett bud om kr. Text Alternativ 2 Anbud på kogkiftet norr om jön Stora Lappträket Undertecknad lämnar härmed ett bud om kr. Text Alternativ 3 Anbud på kogkiften öder om jön Stora Lappträket, exl gården enligt nedantående alternativ 4 Undertecknad lämnar härmed ett bud om kr. Text Alternativ 4 Anbud på gården vid jön Stora Lappträket om totalt cirka 4 hektar Undertecknad lämnar härmed ett bud om kr. text Undertecknad är medveten om de villkor för föräljningen om angivit i anbudunderlaget. Ort och datum Namnunderkrift / namnförtydligande Telefon dagtid/kvälltid : Adre Potadre OBS! Märk kuvertet Stora Lappträk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Boden Vibbyn 2:13 mfl

Boden Vibbyn 2:13 mfl Föräljningunderlag Boden Vibbyn 2:13 mfl Avd 25 S2 Smedträket Fyra lättillgängliga och produktiva fatigheter mellan Smedbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkeförråd om ca 16 500 m³k varav 12 000 m³k

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

s s s s s s = 25 ha Skala 1: m

s s s s s s = 25 ha Skala 1: m 3 4 7 S1 6 5 E2 h 4 3 8 S1 S2 9 5 0 11 3 8 6 5 9 10 1 2 8 6R2 7 3 9 4 2 Skifte 4 7 Skifte 3 4 R2 Skifte 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar

Läs mer

Skogsbruksplan. Kålleboda 1:28 Sillerud Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Kålleboda 1:28 Sillerud Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogbrukplan Fatighet Föramling Kommun Län Kålleboda 1:28 Sillerud Årjäng Värmland län Ägare Adre Jon Malthe Bruun Albertinelund 1 8585 Strand Gleborg Danmark Upprättad år Planen aver tiden Förrättningman

Läs mer

Försäljningsobjekt

Försäljningsobjekt Föräljningobjekt 2506400 Teckenförklaring Föräljningobjekt 1:200 000 m SKOGSKARTA Fatighet: 2506400 Socken: Arjeplog Kommun: Arjeplog Län: Norrbotten län Upprättad år: 2011 Planläggare: Riberg Skogkonult

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Skogsfastighet i Västergrängsjö, Gnarp i Nordanstig

Skogsfastighet i Västergrängsjö, Gnarp i Nordanstig Skogfatighet i Vätergrängjö, Gnarp i Nordantig Skogfatighet Vätergrängjö 14:4. Skogmarken uppgår till 38,5 hektar enligt kogbrukplan med ett virkeförråd om 4 475 m3k (116 m3k/ha). Bonitet 4,5. Jakträtt

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014.

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014. Skogsbruksplan Planens namn Däningsholm 1:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 Aug 2014 Tomas Lindqvist Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Magdalena

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Skogsfastighet Vrigstad

Skogsfastighet Vrigstad Skogsfastighet Vrigstad Sävsjö Möcklaberg 1:1 Enskilt belägen skogsgård 3 km sydväst om Vrigstad. Enkel bostadsbyggnad, ladugård och flera mindre ekonomibyggnader. 37,7 ha varav 20 ha skogsmark 2,8 ha

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet i Alvik Skogsfastighet i Alvik Fin och välskött skogsfastighet i tre skiften. Skogar med bra åldersfördelning och både gallrings- och slutavverkningsmöjligheter. Areal och skogsuppgifter 95 hektar produktiv skogsmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01 Skogsbruksplan Planens namn Korsbyn 1:119 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-01 Göran Klarström Lat: 59 40' 23.58" N Long: 12 12' 18.38"

Läs mer

Skogsfastighet i Gnarp, Nordanstig om 77,1 hektar

Skogsfastighet i Gnarp, Nordanstig om 77,1 hektar Skogfatighet i Gnarp, Nordantig om 77,1 hektar Skogfatighet, Nordantig Fräta 5:11 om 77,1 hektar produktiv kogmark. Virkeförråd uppgår till 6 777 m3k (88 m3k/ha). Bonitet 5,7. Jakt i Gnarp Ötra viltvårdområde.

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastiget Församling Kommun Län Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län Ägare Adress Siv Falk Västra Långgatan 52 441 33 Alingsås Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Skogsfastighet vid havet

Skogsfastighet vid havet Skogfatighet vid havet Skellefteå Lövånger-Avan 1:2 del av Lövånger-Avan 1:2 vackert beläget vid havet öder o Lövånger. Tot areal ca 144 ha varav ca 99 ha produktiv kogark. Virkeförråd ca 5 800 ³k varav

Läs mer

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med traktorgarage, ca 12 hektar skogsmark och ca 5 hektar åkermark. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde. Pris: 600

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastigheterna Sundsvall Tuna-Rude 1:17, 1:18 och Vattjom 3:46. Skogsmarken uppgår till 50,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 3 803 m3sk (75

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av Försäljningsobjekt 25111 MAJTUM 1:14, del av Teckenförklaring Försäljningsobjekt 1:2 S:1 4:4 Jokkmokk 2:1 Högträsk 25111 Del av Majtum 1:14 1:1 1:113 1:1 5:1 S:1 1:1 S:1 3:8 S:1 1:14 1:1 1:8 3:1 2:3 2:1

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra Skogsinventering Planens namn Uttersmad 1:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 176,2 13,7 0,1 0,1 91 7 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 1 Övrig areal 1,8 1 Summa landareal

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 70,4 82 Myr/kärr/mosse 1,5 2 Berg/Hällmark 7,5 9 Inäga/åker 4,2 5 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,7

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Gård i Svedbro, Gnarp i Nordanstig

Gård i Svedbro, Gnarp i Nordanstig Gård i Svedbro, Gnarp i Nordanstig Gård i Svedbro, Gnarp. Bostadshus, ekonomibyggnader, sju hektar åkermark och fem hektar skogsmark. Pris: 900 000 kr Skogsbyrågruppen, H-Huset Håstaholmen, 824 42 Hudiksvall

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 28,9 0,0 0,0 3,3 87 0 0 10 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,4 1 Övrig areal 0,5 2 Summa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 50,8 0,3 0,0 0,0 % 97 1 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,1 0 Övrig areal 1,4 3 Summa landareal

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund Fastighet Församling Kommun Län Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län Ägare Adress Sven Olsson Mfl. Älvros 316 84292 Sveg Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-04 2015-2024

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 33,2 92 Myr/kärr/mosse 2,3 6 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsfastighet i Stenträsk

Skogsfastighet i Stenträsk Skogsfastighet i Stenträsk Obebyggd skogsfastighet med all mark samlat i ett skifte, 35 kilometer SV om Jokkmokk. Jakt- och fiskerätt samt andel del i Jokkmokks allmänning medföljer. Areal och skogsuppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

Skogsfastighet i Tjappsåive

Skogsfastighet i Tjappsåive Skogsfastighet i Tjappsåive Obebyggd skogsfastighet med tre skogsskiften. Välskötta skogar med i huvudsak ungs- och gallringsskogar. Fastigheten har andel i Arvidsjaurs allmänning med bl.a. jakt-och fiskerätt

Läs mer

Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig

Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig Skogsfastighet Nordanstig Gryttje 9:1. Skogsmarken uppgår till 64,2 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 2 144 m3sk (33 m3sk/ha). Bonitet 4,8. Gnarps

Läs mer

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer