Slaget vid Nikopolis. Fältrapporter Medeltida borgar belägring. av dick harrison, professor i historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slaget vid Nikopolis. Fältrapporter Medeltida borgar belägring. av dick harrison, professor i historia"

Transkript

1 Slaget vid Nikopolis av dick harrison, professor i historia I europeisk krigshistoria är senmedeltiden 1300-talet och 1400-talet en lika blodig som viktig brytningstid. Det var nu riddarkavalleriet spelade ut sin roll till förmån för först långbåge- och armborstskyttar, sedan pik- och hillebardförsedda landsknektar och schweizergardister. Det var nu eldvapnen lanserades på slagfält och i befästningar. Det gamla medeltida Europa, med hövisk ridderlighet och korståg, gick under och ersattes av de gryende nationalstaternas tidevarv. Många av epokens fältslag har uppnått ryktbarhet. De flesta som är intresserade av äldrehistorisk krigföring känner till hundraårskrigets stora drabbningar Crécy, Poitiers och Agincourt och slagen under rosornas krig i England. Men få händelser illustrerar tydligare det medeltida ridderskapets svanesång än en av de allra största och mest ödesdigra bataljerna, striden mellan korsfarande västeuropéer och osmanska turkar vid Nikopolis år Sigmund sammankallar europeisk riddarhär Bakgrunden till det korståg som skulle leda till slaget vid Nikopolis var osmanernas expansion på Balkan. Under 1300-talets andra hälft utökades hastigt det turkiska väldet till att omfatta huvuddelen av sydöstra Europa. Att de kristna rikena plågades av fejder och inbördeskrig underlättade turkarnas framryckning. De gamla bysantinska territorierna i Thrakien och Makedonien erövrades utan större problem. Sedan kom turen till serber och bulgarer. Den mest kända drabbningen, slaget vid Kosovo polje 1389, som utkämpades mellan osmanerna och en serbiskbosnisk allians, slutade i praktiken oavgjort, men osmanerna hade mycket större resurser än fienderna och kunde effektivt utnyttja åren efter slaget till fortsatt expansion. På 1390-talet inlemmades de bulgariska furstendömena i osmanernas växande imperium. Osmanernas ledare, som utropats till härskare på slagfältet i Kosovo 1389, lystrade till namnet Beyazit I. I historisk litteratur brukar han hänvisas till som Beyazit Blixten, på grund av sina snabba och segerrika fälttåg kors och tvärs mel- lan Ungern, Bosnien, Grekland och Mindre Asien. För Ungerns kung Sigmund var Beyazit ett dödligt hot som måste avvärjas med alla till buds stående medel. Sigmund hade emellertid bekymmer på hemmaplan. Han var inte själv ungrare utan tillhörde en tysk dynasti som kontrollerade Brandenburg och det tjeckiska Böhmen; hans far hade varit den ryktbare kejsar Karl IV i Prag. Sigmund hade gift sig till den ungerska kronan, och långt ifrån alla ungrare accepterade honom som legitim härskare. De oppositionella stormännen drog sig för att följa hans planer. Alltså vände sig Sigmund västerut med böner om hjälp. Eftersom det för tillfället rådde fred i Västeuropa hundraårskriget mellan England och Frankrike hade tagit en längre paus var det förhållandevis lätt att vinna gehör för idén om ett korståg mot Beyazit. Det faktum att katolska kyrkan var splittrad i två påvedömen hade ingen betydelse eftersom både Bonifatius IX i Rom och Benedictus XIII i Avignon stödde projektet. Väl att märka gjorde västeuropéerna klart att syftet med korståget egentligen inte var att krossa turkarna på Balkan. Kriget mot sultan Beyazit var bara en etapp på vägen mot slutmålet, att befria Jerusalem från de otrogna. Flertalet deltagare i fälttåget kom från Frankrike, i synnerhet från de områden som lydde under hertigen av Burgund, som mer än någon annan anammade idén om heligt krig mot turkarna. Till högste ledare, åtminstone formellt, utsågs Johan

2 Under hotet från osmanerna höll kung Sigmund år 1396 ett möte i Ofen med sina allierade. Samtida bild ur Jean Froissarts Chroniques. av Nevers, hertigens äldste son, som var 24 år gammal vid tillfället. Dessutom anmälde sig åtskilliga riddare från England, Tyskland och Spanien som frivilliga. Uppenbarligen deltog även enstaka krigare från Böhmen, Italien och Polen. Av särskilt stor betydelse var att Johannitorden stödde korståget. Eftersom johanniterna hade sin starkaste och viktigaste bas på ön Rhodos i östra Medelhavet var de i allra högsta grad oroade av den turkiska expansionen och hade allt att vinna på ett lyckat korståg. Dessutom hade de goda relationer med både hertigen av Burgund och kung Sigmund. Lägg därtill att inte bara johanniterna utan även den italienska stadsrepubliken Genua förfogade över stora flottstyrkor i öster; johanniterna var starka i Egeiska havet, genuesarna på Svarta havet. Turkarna hade inga motsvarande marina enheter, varför korsfararna kunde känna sig säkra på sjöherravälde. Vojvod Mircea av Valakiet hade en särskild, allt annat än avundsvärd, roll att spela. Hans rumänska furstendöme, vars befolkning bekände sig till den ortodoxa kristendomen, hotades av både katolska ungrare och muslimska turkar, och Mircea själv hade föga till övers för någondera parten. Allra mest fruktade han dock turkarna, vars trupper endast avhöll sig från att invadera Valakiet eftersom Mircea beta lade tribut till sultanen. I likhet med kejsar Manuel II av Bysantinska riket, som MARY EVANS/IBL BILDBYRÅ vid denna tid endast var ett mindre rike vid Bosporen, allierade sig Mircea med kors fararna, men det var endast motvilligt han ställde trupper till deras förfogande. Om korståget slog fel skulle den turkiska hämnden först och främst drabba honom, efter som hans rike låg närmast osmanernas. Korsfararna belägrar Nikopolis Den fransk-burgundiska styrkan avtågade från Burgunds huvudstad Dijon den 20 april Korstågets första månader artade sig till en pampig uppvisning i ståtlighet och slöseri snarare än militär effektivitet. Inga kostnader skyddes för att de franska och burgundiska ledarna skulle få visa upp sin ära offentligt. Stora tält, paviljonger, fanor och standar förfärdigades av grön sammet, och de burgundiska heraldiska emblemen broderades i guldtråd från Cypern. Sadlar och övrig hästutrustning dekorerades med guld, silver, elfenben och ädelstenar. I denna prakt rörde sig armén långsamt österut i två häravdelningar. I bayerska Regensburg anslöt sig en tyska armé, och i juli sammanstrålade alla dessa trupper med kung Sigmunds ungrare utanför staden Ofen, belägen på Donaus västra strand mitt i dagens Budapest. Medan huvuddelen av armén tågade söderut längs Donau sände Sigmund en särskild avdelning ungerska krigare till Transsylvanien för att samla ihop hjälptrupper. När detta var avklarat fortsatte ungrarna och transsylvanerna in i Valakiet och drev bort Mirceas maktrival Vlad, något som ökade den förres benägenhet att stödja korsfararna. Under sensommaren avseglade johanniternas flotta norrut från Rhodos, åtföljd av venetianska och genuesiska fartyg. Den första egentliga krigshändelsen ägde rum vid den bulgariska staden Vidin. Korsfararnas övermakt var så stor att stadens härskare gav upp utan strid. Näst i tur stod Orjahovo, där fienden bjöd hårt motstånd men tvingades ge vika för de kristna. Segerherrarna tog åtskilliga krigsfångar, som senare massakrerades. Därefter, den 10 september, nådde korsfarararmén fram till Nikopolis, som var mycket starkare befäst än Vidin och Orjahovo. Nikopolis var en lättförsvarad nyckelstad vid Donau, försedd med en stark garnison. Här kunde det inte bli tal om vare sig förhandlingar eller stormning. Om korsfararna ville inta staden måste de först belägra den. Medan fransmännen och övriga västeuropéer försatte Nikopolis citadell i belägring och den ungerska huvudstyrkan belägrade själva staden i båda fallen förgäves anlände de övriga ungrarna, transsylvanerna och valakerna från norr. De intog den närliggande staden Nikopolis minor ( Lilla Nikopolis ) och anslöt sig sedan till korsfararnas härläger. De venetianska och genuesiska skeppen, som kommit uppför floden från Svarta havet, gjorde så gott de kunde för att blockera Niko polis från vattnet. Besynnerligt nog avstod korsfararna från att plundra den omgivande bygden, något som annars var en logistiskt betingad rutinåtgärd vid

3 belägringar. Förmodligen berodde detta på att korsfararna helt enkelt inte behövde plundra för att få mat och dryck. Flottan på Donau ombesörjde att de fick förnödenheter från Valakiet. För den sultan Beyazit var invasionen givetvis oroväckande. Men Beyazit var inte rådlös. Han hade gott om hjälptrupper till sitt förfogande, såväl kristna som muslimer. Framför allt kunde han räkna med understöd från sin trogne serbiske allierade Stefan Lazarevitj. Beyazit var gift med Stefans syster, ett äktenskap som hade ingåtts efter det för både parter ödesdigra slaget vid Kosovo polje, där Beyazits far Murad och Stefans far Lazar hade stupat. Osmanerna och serberna marscherade upp genom Shipkapasset och möttes vid Tarnovo. Den 24 september, två veckor efter korsfararnas ankomst till Nikopolis, slog Beyazits armé läger alldeles i närheten av de kristna styrkorna. Bristande samordning Efter ankomsten till bygden kring Nikopolis lät Beyazit anlägga en befästning på en kulle, antagligen genom att man grävde en grav och reste palissader, vars öppning- Slaget vid Nikopolis utkämpades den 25 september år 1396 mellan en osmansk styrka på mellan sextontusen och tjugotusen man och en troligen jämnstark kristen styrka. Slaget slutade med en avgörande osmansk seger som blev förödande för det kristna Europa. Ur Breslaumanuskriptet, ar försvarades av både rytteri och bågskyttar till fots. Men han gick inte till anfall. I stället valde han att vänta ut fienderna och tvinga dem att utkämpa striden på turkiska villkor. Samma dag som Beyazits armé anlände, den 24 september, genomförde korsfararna, troligen Mircea och valakerna samt den franske ädlingen Enguerrand de Coucy och dennes män, en undersökande ritt i området. De stötte ihop med lättbeväpnade turkiska ryttare, besegrade dem och återvände till härlägret med nyheten att sultanen hade anlänt. Under de påföljande timmarna hölls krigsråd i båda lägren, men och här kommer vi till den kanske avgörande skillnaden mellan turkar och korsfarare med helt olika befälsscenarier. Medan Beyazit hade hela avgörandet i sin hand var de kristnas ledning djupt splittrad. Sultanen lät, som brukligt var, ställa upp det lätta kavalleriet längst fram, med en center och två flyglar. De senare var mycket rörliga och kunde vid behov falla framåt så att hela frontlinjen antog skepnaden av en halvmåne. Bakom ryttarna befann sig osmanernas huvudinfanteri med bågskyttar som skyddades av skarpa pålar som slagits ned i marken. Allra längst bak stod Beyazit och Stefan med sina bästa krigare. Sultanen hoppades att det lätta kavalleriet, som inte förväntades ha någon chans mot riddarna, genom sin taktiska flykt skulle locka fienden att förivra sig. Medan riddarnas hästar fick problem med pålarna och riddarna själva ansattes av fotsoldaternas pilar skulle andra osmanska kavallerister anfalla dem i flankerna. Det var en klassisk taktik som muslimska fältherrar hade använt många gånger i strider mot västerlänningar. Planen hade en klar svaghet: den förutsatte att de franska riddarna, även om de lät sig luras, inte skulle kunna röja infanteriet ur vägen och storma vidare mot Beyazits egen position. Men det var en risk sultanen var villig att ta. Ignorerade kungens varningar I det kristna krigsrådet rådde högst delade meningar om hur slaget skulle utkämpas. Kung Sigmund yrkade på att valakerna och transsylvanerna skulle angripa först och röja de turkiska förtrupperna ur vägen. Först därefter skulle det franska riddar kavalleriet angripa, medan ungrarna och övriga korsfarare slöt upp som stödtrupper bakom dem. Mircea, liksom Coucy, höll med om att detta var en bra plan. Flertalet fransmän, i synnerhet de burgundiska adelsmännen, vägrade emellertid att acceptera Sigmunds förslag. Blotta tanken på att låta valaker och transsylvaner få äran av att leda anfallet mot de otrogna gjorde riddarna ursinniga. Inför det kompakta motståndet tvingades Sigmund ge sig, mot bättre vetande. Fransmännen och burgunderna fick den stora äran att inleda anfallet med en sedvanlig frontalattack från hästryggen. Bakom dem skulle Sigmund anföra huvudtruppen med ungrare, tyskar och johanniter. Transsylvanerna ställdes på högerflygeln, valakerna under

4 Mircea på vänsterflygeln. Sigmund förmanade de västeuropeiska riddarna att ta det lugnt, att inte storma iväg så fort mot turkarna att de skars av från resten av armén. När slaget väl började ignorerade riddarna kungens varningar. Utan att bry sig om övriga soldater i den gemensamma hären red fransmän och burgunder rakt fram mot det lätta osmanska kavalleriet, vilket till skillnad från resten av sultanens armé (som doldes bakom en kulle) var väl synligt. Turkarna vek tillbaka, helt enligt planen. Inom kort befann sig riddarna mitt i det område som Beyazit låtit preparera med spetsiga pålar i marken. Bågskyttarna öste pilar över dem, även det planenligt. Men tvärtemot vad sultanen hoppats hade detta ingen större effekt på de bepansrade och energiska västeuropéerna. De riddare som mist sina hästar övergick omgående till att rycka upp pålarna för att göra framryckningen lättare för kamraterna. Följden blev att det osmanska infanteriet, som var lätt beväpnat, tvingades ta emot den fulla tyngden av ett segerrikt franskt rytteri med lansar och svärd. De fotsoldater som inte stupade flydde till säkert avstånd från striden för att söka omforma sig. Riddarna red vidare. Framför sig hade de ännu en svärm turkiska kavallerister, förmodligen delar av samma lätta kavalleri som de redan slagit på flykten tidigare under slaget. Trots att de turkiska ryttarna fått förstärkningar hade de även denna gång ingen chans mot riddarna. Allt motstånd sveptes undan och stridszonen förflyttades allt hastigare mot den plats på slagfältet där Beyazit själv befann sig. ERICH LESSING/IBL BILDBYRÅ Fällan slår igen Några av de mest erfarna franska befälhavarna, som Coucy, ville nu hejda framryckningen. Avståndet var stort mellan riddarna och resten av armén under Sigmund, som man lämnat långt bakom sig. Dessutom hade de ständiga striderna mot den ena turkiska truppen efter den andra gjort många riddare trötta. Majoriteten av fransmännen vägrade dock att lyssna på sådant prat. De trodde att slaget var över och att det enda som återstod var att plundra det turkiska lägret. Alltså red man vidare, rakt in i Beyazits sista fälla. Det osmanska kavalleriet slog till på båda flankerna med full kraft och tvingade fransmännen att hejda hästarna och försvara sig. Till en början hade de framgång och slog tillbaka fienden, men när sultanen skickade fram utvilade sipahi, tungt elitrytteri, vände krigslyckan. Åtskilliga fransmän och burgunder flydde bakåt, i riktning mot Donau, medan andra valde att bli kvar och värja sig efter bästa förmåga. Många stupade. Andra, däribland Coucy och Johan av Burgund, föll i turkisk fångenskap. Medan allt detta hände hade den kristna huvudstyrkan under kung Sigmund långsamt avancerat framåt för att, så gott det nu gick, bistå riddarkavalleriet. Plötsligt, antagligen vid åsynen av flyende riddare som kom springande mot dem, gick det upp för kungens folk att fransmännen lidit nederlag. I detta läge, om inte tidigare, valde valakerna och transsylvanerna att lämna slagfältet. Orsaken till deserteringen Under senmedeltiden genomfördes flera korståg, i vilka de kristna oftast led nederlag mot de muslimska styrkorna. Flera länder i Syd- och Mellaneuropa kände sig hotade av osmanernas framfart. I detta läge proklamerade påven Bonifatius IX ett nytt korståg, i vilket flera länder kom att delta däribland Ungern. Sigmund var kung av Ungern från 1387, senare även härskare av Tyskland. Målning från 1420-talet i Kunsthistorisches Museum i Wien.

5 är lätt att fastställa. Valaker och transsylvaner hade inget att vinna på att utkämpa ett förlorat fältslag. De ogillade Sigmund och hans ungrare, och de var rädda för turkiska repressalier. Men Sigmund själv gav inte slaget förlorat. De ungerska och tyska trupperna, som ju var intakta och obesegrade, fortsatte framåt och fick snart stridskontakt med det turkiska infanteri som hade lyckats omgruppera sig efter sitt tidigare nederlag mot de franska riddarna. I den drabbning som följde segrade de kristna. Den bayerske soldaten Johann Schiltberger, som långt senare berättade om slaget i sina memoarer, har skildrat striden och redogjort för hur hans bayerske länsherre förlorade sin häst i tumultet. Efter att ha slagit fotsoldaterna på flykten angreps Sigmunds soldater av osmanskt kavalleri. Fältslaget nådde sin kulmen. Striden böljade fram och tillbaka och utgången var länge oviss. Avgörandet kom när Stefan Lazarevitj och hans serber plötsligt red in på scenen och överföll de allt tröttare korsfararna. Huvudbaneret föll till marken. Ungrarna började retirera, till en början under ordnade former men sedan i panik. Många av de korsfarare som lyckades ta sig fram till Donau välkomnades på de italienska skeppen, där de var säkra. Vissa valde att låta sig överskeppas till Valakiet, medan andra (hit hörde Sigmund själv) for ända till Konstantinopel. Men långt ifrån alla var lika lyckosamma. Åtskilliga korsfarare drunknade eller sköts ihjäl på flodbankarna av förföljande turkar. De som hamnade i fångenskap och var för lågättade för att kunna ge inkomst i form av höga lösesummor gick ett oblitt öde till mötes. Hundratals enligt vissa källor tusentals kristna fångar massakrerades på sultanens order. Den ovannämnde Schiltberger undkom döden endast för att han bedömdes vara för ung (16 år). Istället måste han tillbringa ett par decennier i turkiskt slaveri, ända tills han lyckades fly hem till Bayern Utgången var inte given Nederlaget vid Nikopolis var föremål för omfattande diskussioner redan på senmedeltiden. Krönikörerna skyllde gärna på de kristnas övermod. Om de förhävt sig mindre, varit mindre stolta och pråliga och mer fromt sinnade i sitt heliga värv Hur såg arméerna ut? På vilka punkter skilde de sig åt? Kärnan i korstågsarmén utgjordes av tungt beväpnat riddarkavalleri. Orsaken var ideologisk snarare än militärteknologisk. Ett av huvudsyftena med korståget var att de kristna riddarna skulle vinna ära och ryktbarhet i Guds heliga krig. De västeuropeiska adelsmännen var synner ligen medvetna om sin höga status. Riddarna gjorde en uttrycklig poäng av den egna moraliska och militära överlägsenheten. Att avstå från sin centrala roll till förmån för lättbeväpnade båg- och armborstskyttar som också fanns med i armén, men inte alls i så stor utsträckning som varit nödvändigt var otänkbart för en fransk eller tysk ädling. De hoppades få inleda slaget med att storma rakt fram iförda tunga rustningar och krossa fienden med lansar. Om de miste sina hästar var de beredda att sälja sina liv dyrt med svärd i hand. Inget fick stoppa dem. Även kung Sigmund förfogade över ett traditionellt riddarkavalleri, format efter västeuropeiskt mönster tidigare under 1300-talet, då Ungern styrdes av franskättade kungar av huset Anjou. Dessutom hade ungrarna ett betydligt mer omfattande lätt kavalleri med bågskyttar, en ungersk militär specialitet, vartill kom vanligt fotfolk och en stor skara szekler, folk från östra Ungern som bestod av alla möjliga grupper, inklusive ättlingar till asiatiska nomadfolk som bosatt sig i landet på 1200-talet. Valakerna, som leddes av sina stormän vojvoder och bojarer förfogade också över ett litet kavalleri med elitkrigare, så kallade viteji, men betydligt viktigare var deras beridna fotfolk, voinici. Även osmanerna hade flera olika typer av trupper. Liksom hos korsfararna åtnjöt kavalleriet högst prestige. Det traditionella turkiska rytteriet bestod av beridna bågskyttar som försörjdes av turkiska stammar enligt ett roteringssystem: en enskild turkisk grupp åtog sig att sätta upp en välövad ryttare med pilbåge. Vid tiden för slaget vid Nikopolis var dock denna tradition på väg att konkurreras ut av nya militära system. Det viktigaste var knutet till länsväsendet. Ett osmanskt län kallades timar och dess innehavare timarli. Varje läntagare måste för sultanens räkning mönstra ett visst antal soldater, vilka tjänstgjorde mellan mars och oktober. På det bysantinska Balkan hade ett liknande system, pronoia-väsendet, utvecklats på och 1200-talen, varför greker, bulgarer och andra folk hade lätt att anpassa sig till osmanernas länsväsen och själva delta i det. År 1396 dominerade timarli det turkiska kavalleriet. Ryttarna var mycket vältränade och klarade lätt av att omgruppera sig efter att ha skingrats av fientliga attacker, något man knappast kunde säga om det västeuropeiska riddarkavalleriet. Men den verkliga eliten i Beyazits rytteri var en annan styrka: de fruktade sipahi, direkt underställda sultanen. De bestod endast av sex regementen med ett par hundra ryttare i varje, men fåtaligheten vägdes upp av stor skicklighet och tung beväpning. Även det osmanska infanteriet var uppdelat i ordinära truppavdelningar, rekryterade från muslimsk bondebefolkning, och elitförband. Det mest ryktbara av de sistnämnda var janitsjarerna, ett ord som ordagrant betyder nya trupper. Janitsjarkåren hade skapats av Beyazits far och skulle under flera sekler vara en spjutspets i den turkiska armén och en icke obetydlig maktfaktor i osmansk politik. Förutom dessa styrkor kunde Beyazit, som nämnts, räkna med stöd från Stefan Lazarevitjs serber. Serberna hade både hög- och lågadligt kavalleri med förhållandevis god beväpning. Som vanligt när det gäller medeltida krig är det omöjligt att fastställa omfattningen av de väpnade styrkorna. Krönikörer från Tyskland har angett den fransk-burgundiska arméns storlek till mellan och man, men sådana siffror är högst osäkra. Vi vet att omkring tusen franska riddare och lika många väpnare drog ut i strid, men på varje riddare gick det flera tjänare och följeslagare. Enbart Jean le Meingre, kallad Boucicaut, en av de främsta franska befälhavarna, åtföljdes av 70 personer, varav 15 riddare. Förutom dessa frivilliga rekryterades uppskattningsvis fotsoldater och kanske så många som övriga legoknektar. Därtill kom att en annan armé sattes upp av adelsmän i Tyskland, och här är siffrorna ännu mer osäkra. Nutida forskare brukar försiktigt räkna med att de samlade korsfararstyrkorna torde ha uppgått till cirka man, vilket var ungefär lika många krigare som den osmanske sultanen kommenderade vid tiden för den avgörande striden. Arméerna var alltså någorlunda numerärt jämspelta. (Som mest har historiker spekulerat i att vardera sidan hade så många som man under fanorna, men detta är högst osannolikt.)

6 skulle det ha gått bättre, menade man. I dag är det uppenbart att det verkliga misstaget låg i den splittrade befälsstrukturen, som resulterade i oklar ordergivning och i att korsfararna delades upp i två separata arméer. Vi får inte göra misstaget att uppfatta utgången av slaget som givet på förhand. Båda sidor hade en potential för att vinna. Korsfararna hade en stor fördel genom att deras riddarkavalleri var i princip omöjligt att stoppa när det väl släpptes loss mot fienden, oavsett om sultanen gillrat taktiska fällor eller inte. Om bara ungrarna och tyskarna hållit sig väl framme, i nära kontakt med fransmännen och burgunderna, är det inte alls omöjligt att slaget vid Nikopolis hade slutat med kristen seger. Nu blev det inte så. Slaget vid Nikopolis har gått till historien som den senmedeltida kristenhetens allra största och bittraste nederlag. Besegrandet av korsfararna i slaget vid Nikopolis bar med sig stor ryktbarhet för sultan Beyazit I och segern avbildades ofta i osmansk konst, såsom denna bok illustration från 1500-talet.

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna.

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Illustrerad Vetenskap Historia (www.varldenshistoria.se) och får inte lämnas vidare till tredje part. Av hänsyn till upphovsrätten är vissa

Läs mer

Medeltiden ca e.vt

Medeltiden ca e.vt Medeltiden ca 500 1500 e.vt Börjar när Västromerska riket kollapsar och tar slut i och med renässansen. Indelad i tre epoker: Tidig-, Hög-, och Senmedeltid. Ordet Medeltid är en efterkonstruktion. Människorna

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Extramaterial till Lisetten 3/2014

Extramaterial till Lisetten 3/2014 Extramaterial till Lisetten 3/2014 Följande tabeller och bilagor tillhör artikeln Ämnesorden som är svåra att förstå som publicerades i Lisetten nummer 3/2014. Artikeln är skriven av Susanne Grahn och

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999 BALKANKONFLIKTEN KRIGEN 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien (1991-1995) 3. Bosnien - Hercegovina(1992-1995) Övrigt: Kosovo (1998-1999) Bombningar av Nato1995, 1999 DEN MODERNA HISTORIEN 1980 1989 1991-92 1995

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Mayanska jordbruksmetoderna

Mayanska jordbruksmetoderna Allmänt om Mayorna Mayalandet sträckte sig från sydöstra delen av Mexico till de allra västra delarna av Honduras. Området kan delas in i tre zoner. Enligt en forskning kom de första människorna som bosatte

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget

BLOD och LERA första världskriget 1914-1918. Djur som var med i kriget. Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Extramaterial till Blod och lera Djur som var med i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge,

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna.

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Illustrerad Vetenskap Historia (www.varldenshistoria.se) och får inte lämnas vidare till tredje part. Av hänsyn till upphovsrätten är vissa

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

ROM - En utmärkt plats för handel

ROM - En utmärkt plats för handel Romarriket ROM - En utmärkt plats för handel Ursprung: Bra plats för handel - vägar, floder, hav. kullar (vid flykt) 600 f.kr fanns det ett centrum Olika folkgrupper - kelter (galler), greker, latiner

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Upplägg för evenemanget Helgen 2-4 juli 2010 kommer förhoppningsvis att bjuda på en fantastisk upplevelse för både publik och historiska deltagare.

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Militär ledning i historien

Militär ledning i historien Militär ledning i historien Varför titta på historien? Många belysande exempel på olika faktorer som påverkar ledning Visar varför man måste beakta hela ledningssystemet Pekar på hur samhällsförändringar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden.

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Hemläxa - lästeknik Namn: Vecka 36-37 Nu när du lärt dig om de olika lästeknikerna är det dags att träna på att använda dem. 1. Läs texten om vikingar. Vad handlar den om? Översiktsläs och beskriv mycket

Läs mer

ÅLDER 10+ Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPELARE

ÅLDER 10+  Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPELARE ÅLDER 10+ 2 5 SPELARE 0516B7404106 Aa SPELANVISNINGAR HASBRO GAMING och dess logotyp är varumärken som tillhör Hasbro. 2015 Hasbro. Med ensamrätt. Tillverkad av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont

Läs mer

Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET

Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET Ordfront Stockholm 2014 Innehåll Kommentar om namnskick, datum och valuta 14-17 Prolog: Utsikt från ett fönster 19-22

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar?

Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar? Krigföring i medeltidens gryning planlösa rövartåg eller väldisciplinerade manövrar? Vi gör ett nytt nedslag i militärhistorien och dimper rakt ned i den tidiga medeltiden. Romarriket har gått under, antiken

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Kyndelsmässodagen Lars B Stenström

Kyndelsmässodagen Lars B Stenström 130203 Kyndelsmässodagen Lars B Stenström Lukasevangeliet 2:22-40 Blixthalkan denna vinter har kommit och gått Många har slirat omkring och somliga har fallit Blixthalkan slår oväntat till och man hör

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Leif Jacobsen Författare Leif Jacobsen Illustratör Peter Bergting

Leif Jacobsen Författare Leif Jacobsen Illustratör Peter Bergting Dennis från Tyrenäs Denni från Tyrenäs Till mästarnas mästare. Tack! Leif Jacobsen Författare Leif Jacobsen Illustratör Peter Bergting Innehåll Edsmark................................. 15 Första kapitlet:

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer