Lyckeby. foodstuff. Tjeckisk 100-åring antar utmaningen s. 2. nr 2/01 no 1/00. D e t n a t u r l i g a k r e t s l o p p e t 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckeby. foodstuff. Tjeckisk 100-åring antar utmaningen s. 2. nr 2/01 no 1/00. D e t n a t u r l i g a k r e t s l o p p e t 5"

Transkript

1 nr 2/01 no 1/00 Lyckeby foodstuff Tjeckisk 100-åring antar utmaningen s. 2 D e t n a t u r l i g a k r e t s l o p p e t 5 T i l l b o r d s m e d p r o f e s s o r n 6 E n s m a k l i g a r e k y c k l i n g 8

2 I gräddfilen från öst till väst Om Danone lanserar en yoghurt med kokossmak måste vi ha ˇ en likadan i produktion inom sex månader. Det säger Jan Sindelár ˇ på mejeriet Bohusovická ˇ Mlékárna i Tjeckien. Den nya tiden ställer nya krav i gamla öst. TEXT JÖRGEN OLSSON FOTO JULIE DENESHA Jan Sindelár ˇ ˇ är produktionschef på mejeriet Bohusovická ˇ Mlékárna. Han har jobbat på där i 20 år och varit med om att lotsa företaget från statligt styre till konkurrensutsatt privat företagsamhet. Omvälvningen som inleddes i slutet av 1980-talet har gått hårt åt många industrier i det forna östblocket. Bohusovická ˇ Mlékárna har tagit sin examen på marknadsekonomins överlevnadsläger och gjort det med bravur. Det är långtifrån landets största mejeri. Men det har hittat ett antal viktiga nischer, där det skaffat sig framskjutna positioner. Till exempel är vi ett av de få mejerier som med framgång gör mjölkdrinkar i barnportioner. Vi är ensamma om småförpackningar med kaffegrädde och även ensamma om att leverera kondenserad mjölk i glasflaskor. Konkurrenterna ser oss som små men farliga, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ Att moderniseringen och framtidssatsningen är på allvar framgår tydligt när man vandrar runt i fabriken. Föråldrade maskiner ersätts av den senaste mejeriteknologin, processerna effektiviseras, gamla byggnader ersätts av nya. Hela mejeriet är i förvandling. Samtidigt pågår produktionen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Korna mjölkar alltid och bönderna levererar. Vi har stängt några timmar på juldagen och nyårsdagen i övrigt rullar det hela tiden, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ 100-årsjubileum Bohusovická ˇ Mlékárna firar i år sitt 100-årsjubileum. Mejeriet, som grundades av ett antal lokala jordbrukare, ligger ute på landsbygden i nordvästra Tjeckien, omkring tio mil från Prag. Under kommunisttiden ingick mejeriet som ett av nio i ett centralstyrt regionalt distrikt. Mejerierna producerade vad de ålades att producera kom sammetsrevolutionen i dåvarande Tjeckoslovakien och allt förändrades. De nio mejerierna upplöste sin påtvingade fusion och återgick till att producera sina gamla specialiteter. Bohusovická ˇ Mlékárna fick nya ägare i form av ett österrikiskt bolag och därmed tillgång till färskt västkapital. I dag är bolaget en del av tjeckiskägda livsmedelskoncernen Accom. Av de ursprungliga nio mejerierna finns inte många kvar i dag, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ Jag tror att ett av skälen till att det gått bra för oss är att vi aldrig var rädda för konkurrensen. Vi visste att vi skulle stå oss väl vad gällde kvaliteten. Det var möjligen kapaciteten som var ett problem, och är det till viss del fortfarande. Svår omställning Men även för Bohusovická ˇ Mlékárna hängde överlevnaden på en skör tråd. Under kommunisttiden såldes deras varor bara regionalt, produktionen var strikt reglerad och priserna var fixerade. När systemet ändrades blev både mataffärer Jan Sindelár ˇ ˇ är produktionschef vid Bohusovická ˇ Mlékárna i Tjeckien. Under sina 20 år i företaget har han varit med om att gå från centraliserat statsstyre via marknadsekonomins chockterapi till dagens situation. Nu lever och utvecklas mejeriet i en sund marknadsekonomi. 2 3

3 k u n d e n Tyskland Prag Plzen Polen TJECKIEN Brno Österrike Slovakien Ungern Bohusovická ˇ Mlékárna Företaget grundades 1901 av bönderna i trakten. Företaget växte och utvecklades snabbt under sina första årtionden. Under andra världskriget fortsatte produktionen, då under tysk ledning. På 50-talet förstatligades mejeriet. Produktionen inriktades huvudsakligen på barnportioner av yoghurt och fermenterad grädde. Utvecklingen sköt fart på nytt i och med privatiseringen efter kommunismens fall Bohusovická ˇ Mlékárna kom först i österrikisk ägo men drivs nu av en tjeckisk affärsman.

4 Ett lyckat drag var att registrera in varumärket Skolmjölk. Nu får alla tjeckiska skolbarn statssubventionerade mjölkdrinkar och Bohusovická ˇ Mlékárna står för produktionen. och producenter privata och handlarna började köpa av den som sålde billigast. Då var det svårt. Dels blev vi tvungna att anpassa oss efter en ny verklighet, bland annat genom att öppna egna försäljningsställen. Dels gick marknaden ner. Vi överlevde den kritiska tiden tack vare vår fruktjuice vi var nämligen ensamma om förpackningsutrustningen, säger Jan Sindelár. ˇ I dag har mejeriet omkring 130 anställda. Till detta kommer en reservstyrka på uppåt 70 personer som rycker in vid vissa produktionstoppar. Det kan vara inför de större helgerna; jul och påsk. Men också vid den tiden då jordgubbarna mognar då ökar efterfrågan på grädde enormt. Smakprov pejlar marknaden Produktutvecklingen på Bohusovická ˇ Mlékárna pågår på två plan. Dels försöker vi bli bättre på det vi redan gör, dels försöker vi hitta nya produkter, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ Att hitta nya smaker är alltid intressant, men det är svårt att veta vad folk vill ha. Några stora marknadsundersökningar har vi inte genomfört, men vi gör en hel del tester då vi delar ut smakprov på nyheter. Vi försöker väcka intresse hos de grossister som jobbar med stormarknader. Vi vill få dem att ställa ut en ny produkt till lägre pris i exempelvis tre månader. Säljer den inte då så är det ingen mening att gå vidare det är ett bra test. Billig mjölk till skolbarn Men visst har Bohusovická ˇ Mlékárna, mitt i den moderna marknadsekonomin, fortfarande nytta av ett och annat statligt påbud. För andra året i rad är man ensam om att tillverka statssubventionerade mjölkdrinkar till skolbarnen. Det var för att förebygga en hotande kalciumbrist som tjeckiska staten beslöt att alla barn i småskolan skulle få kraftigt rabatterade mjölkdrinkar. Av alla landets mejerier valdes vi ut för tillverkningen, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ Nu har programmet utvidgats att gälla alla elever upp till och med nionde läsåret och den produktionen är förstås enormt betydelsefull för oss. Inte minst som vi av en ren slump några år tidigare hade registrerat varumärket Skolmjölk! Bohusovická ˇ Mlékárna och Lyckeby Stärkelsen Samarbetet mellan Lyckeby Stärkelsens tjeckiska bolag Lyckeby Amylex och Bohusovická ˇ Mlékárna startade Efter en livsmedelsmässa i Brno i mitten av 1990-talet blev vi kontaktade av en rad företag, bland annat flera stärkelseproducenter. Det var så vi märkte att Västeuropa hade börjat ta oss på allvar, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ Tillsammans med Lyckeby Amylex provade Bohusovická ˇ Mlékárna modifierade stärkelser i olika produkter. Testperioden resulterade i samarbetet kring produkten Bohunka, en fermenterad grädde söt gräddfil som tillverkas i en rad olika smaker. Tidigare använde vi maltodextrin i Bohunka, men vi ersatte det med Lyckeby Stärkelsens Microlys 54. Vi testade olika, och valde det som fungerar bäst. I det här fallet var två fördelar avgörande dels blir vår produkt tjockare, dels kan vi med Microlys 54 använda lägre dos modifierad stärkelse, vilket blir billigare, säger Jan Sindelár. ˇ ˇ 4 5

5 h ä l s a & m i l j ö Bonden och naturen vinnare i potatisens kretslopp När Lyckeby Stärkelsen processar potatis i bland annat Kristianstad och Lister Mjällby är det huvudsakligen stärkelsen man är ute efter. Biprodukterna heter fruktsaft och pulpa. Tillsammans med odlingsjournaler och en konstant metodutveckling är de viktiga delar i det kretslopp där både människor och miljö är vinnare. TEXT OCH FOTO JÖRGEN OLSSON F ruktsaften är mycket näringsrik. I avloppet är den ett miljöproblem, kan den tas tillvara är den värdefull. Den växtnäring som finns i knölen motsvarar ungefär den mängd man tillfört. Vi säljer tillbaka den till våra odlare, säger Erik Persson, miljöcontroller på Lyckeby Stärkelsen. Tack vare fruktsaften och den gödsel vi får från våra djur behöver vi nästan inte köpa något kväve utifrån. Extra fosfor har vi inte tillfört på 20 år, säger jordbrukare Ingvar Svensson. Han driver Lyngby gård och Vittskövle Nygård och har förutom potatisodling till chips 40 hektar Krav-areal, varav sju för stärkelsepotatis. Potatis är bra just därför att man återanvänder fruktsaften. Och en stor fördel jämfört med annan gödning, är att fruktsaften näringsmässigt är väldokumenterad. Man vet vad man får, säger Ingvar Svensson. Växtnäringen från fruktsaften omsätts på fälten och blir exempelvis hö eller spannmål alltså näring för djur och människor. Då har potatisen fullbordat sitt kretslopp, säger Erik Persson. Att ta tillvara och lagra fuktsaften innebär stora besparingar för lantbruk och miljö. Det totala näringsvärdet från den fruktsaft som samlas och återanvänds från Lyckeby Stärkelsens fabriker motsvarar ton växtnäring. För Ingvar Svensson är kretsloppstanken grundläggande: Vi bönder är kuggar i ett system. Vi förvaltar ett arv, och det arvet ska vara i bra skick när vi en gång lämnar det vidare. Den andra biprodukten, pulpan, kan antingen förädlas till fiberprodukter som Potex, eller bli djurfoder. Viktigt i Lyckeby Stärkelsens arbete kring miljö och säkerhetsfrågor är också spårbarheten. Den sker i informationsutbyte mellan odlarna och Lyckeby Stärkelsens odlingskonsulter. Odlarna får information om de senaste forskningsrönen, nya sorter med mera. I retur kommer detaljerade journaler över odlarnas arbete. Vår uppföljning gör att vi vet i stort sett allt om hur odlingen gått till. För konsumenten är det en säkerhet. För oss och odlarna är det ett bra sätt att få ny kunskap och söka eventuella fel. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete, säger Erik Persson. Ingvar Svensson odlar Krav-potatis för Lyckeby Stärkelsen och är en ivrig förespråkare för kretsloppstänkande.

6 Till bords med näringsprofessorn Hur definieras functional food? Har begreppet över huvud taget någon framtid? Det är bland annat över frågor som dessa professor Nils-Georg Asp funderar. Tillsammans med sitt team på Swedish Nutrition Foundation arbetar han fram riktlinjer för vad man egentligen får påstå om matens effekter för hälsan. TEXT OCH FOTO JÖRGEN OLSSON N ils-georg Asp, professor i industriell näringslära, är läkare i botten. Han arbetar på Lunds tekniska högskola, LTH, där han utbildar blivande civilingenjörer med specialisering på livsmedelsindustrin. Det handlar enkelt uttryckt om matens fysik och kemi. Kunskapen om hur olika komponenter i maten samspelar med varandra gör att vi kan styra näringsegenskaperna. Till exempel genom att välja rätt råvaror och ha skonsamma processer, säger han. Viktiga utvecklingsområden är också det som kallas pre- och probiotika. Prebiotika är kolhydrater som inte tas upp av kroppen i tunntarmen, utan i stället blir näringsämnen åt tarmbakterierna. Probiotika är nyttiga mikroorganismer, till exempel bakteriekulturer i yoghurt och fil. Med tanke på att det finns fler tarmbakterier i magen än det finns celler i hela kroppen, så är det betydelsefullt att hitta bra prebiotika, alltså de rätta kolhydraterna. I det sammanhanget är till exempel stärkelsens egenskaper intressanta. Stärkelse påverkar livsmedlets glykemiska index och därmed blodsockerhalten. Så kallad resistent stärkelse kan bli bakterienäring. Båda områdena är forskningsintensiva, säger Nils-Georg Asp. Genom att använda de rätta kolhydraterna stimulerar man de rätta bakterierna och får dem att leverera rätt omsättningsprodukt till tarmen. Det är ett sätt att förebygga sjukdomar i till exempel tarmväggen. regelverk för hälsopåståenden om livsmedel. I dag är det förbjudet i Sverige att hävda att ett livsmedel är förebyggande, botande eller lindrande. Det här har varit ett problem en längre tid. I 30 år har myndigheterna gett sina rekommendationer om till exempel fiber och fett. Livsmedelsbranschen har anpassat sig och gör bättre produkter men de får inte berätta om effekterna för konsumenterna. Det är orimligt, säger Nils-Georg Asp. Problematiken handlar om gränsdragning mot läkemedel, och processen kring reglerna får ytterligare en dimension i och med att de ska förankras i EU. I Sverige har vi en branschöverenskommelse, ett egenåtgärdsprogram, sedan Sedan dess har Holland och Storbritannien följt efter med liknande överenskom- Dagens regler orimliga Just ordet förebygga leder in på det andra av Nils-Georg Asps yrkesområden. När han inte återfinns på LTH arbetar han på Swedish Nutrition Foundation, SNF. Asp har varit knuten till SNF i tio år och arbetar där med att ta fram ett 6 7

7 p o r t r ä t t e t melser, men nu är det dags att ta ännu ett steg, säger Nils-Georg Asp. Dokumenterade effekter Under hösten utvidgas överenskommelsen i Sverige till att även omfatta produktspecifika fysiologiska påståenden. Då måste man kunna visa en vetenskapligt gångbar dokumentation. SNF har varit rådgivande på området sedan 1990, men nu ska vi utse en granskningsnämnd som ska bedöma dokumentationen. Regelverket behövs därför att produkter med hälsofördelar bli fler och fler. Utan ett system blir marknaden vildvuxen, säger Nils-Georg Asp. Han har sina tvivel beträffande framtiden för begreppet functional food eller mervärdesmat som det ska heta på svenska. I strikt mening ska functional food ha vetenskapligt dokumenterad effekt och tillföra något förutom näring. Funktion har ju allt vi stoppar i oss. I praktiken används termerna functional food eller mervärdesmat ganska brett om olika produkter som på ett eller annat sätt ska vara bra för hälsan, prestationen eller välbefinnandet. Viktigt se helheten Nils-Georg Asp vill se vårt näringsintag som ett sammanhang. Med det synsättet ska functional food mervärdesmat vara något som kompletterar, inte ersätter vanlig bra mat. Det vi behöver är ju en balans, och här finns mycket forskning kvar att göra. Man kan generellt påstå att de flesta skulle behöva äta 50 till 100 procent mer fiber. Men när det till exempel gäller hälsobefrämjande effekter i frukt och Affe 2001 grönt så är det bara ett fåtal som förklaras av fiber. Det är inte heller vitaminer eller mineraler, utan andra bioaktiva ämnen. Ökad kunskap om dem ger förutsättningar att välja bättre råvaror. Återigen gäller det att se till helheten: Jag framhåller gärna den viktiga kedjan från jord till bord. Den handlar om att optimera hela kedjan. Att ha det bästa utsädet, odla på bästa sätt, skörda vid rätt tid, lagra utan att skada varan, ha en så skonsam process som möjligt, att förpacka och transportera rätt och i slutänden få attraktiv smak och utseende. Nils-Georg Asp är medicine doktor och professor i industriell näringslära vid Lunds universitet. Sedan 1990 är han verkställande direktör för Swedish Nutrition Foundation. Företagets verksamhet är bland annat rådgivning vid märkning och marknadsföring av livsmedel och functional food. Man arrangerar även symposier och konferenser, delar ut forskningsanslag samt ger ut tidskriften Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning. Nils-Georg Asp har år 2001 tilldelats Skånes Livsmedelsakademis stora pris för sitt arbete med egenåtgärdsprogrammet för hälsopåståenden. Konsumentutbildning behövs Från producenternas sida finns en tro på att det går att sälja på hälsa. Samtidigt visar undersökningar att konsumenterna förvisso är intresserade av mat och hälsa, men att relativt få känner till mervärdesmat. Budskapen kring mervärdesmat är komplicerade. Konsumenterna behöver begriplig information om produktens egenskaper och här har både myndigheter och producenter ett stort ansvar. Många kan samverka skola, hälsovård, idrottsrörelse. Det är viktigt att bryta vår mycket bekymmersamma utveckling när det gäller övervikten. Rätt mat och dryck kan ge stora vinster. Och mervärdesmat i sitt sammanhang, tillsammans med basala sanningar, kan ge ett bidrag till de vinsterna.

8 Färdiglagad kyckling som faktiskt smakar fågel Färdiglagad och fryst eller butiksgrillad kyckling kan upplevas som torr och smaklös när den väl når middagsbordet. Snart är det bekymret ett minne blott. Med en naturlig tillsatsfunktion behålls saftigheten och kycklingen upplevs mörare. Detta kan dessutom innebära ekonomiska fördelar för producent och handel. TEXT BENGT JAKOBSSON I dag förädlas mycket kyckling av livsmedelsindustrin. I stället för att säljas obehandlad som färsk eller fryst, tillagas den för att sedan värmas upp i samband med att den ska ätas. Resultatet är att kycklingköttet, speciellt filéerna, ofta blir torra och trådiga. En annan stor produktgrupp med liknande problem är den kyckling som grillas i butik. Den levereras färdigkryddad och grillas och hålls varm i butiken. Ofta går det ett par timmar eller mer efter grillningen innan kycklingen ska ätas och då har den inte bara blivit torr utan också förlorat i vikt. För att få kycklingen att bättre behålla saftighet och smak har flera länder utvecklat en tradition att marinera och injicera kycklingen med saltlake. Förutom salt brukar laken innehålla dextros, askorbat och smakämnen. För att förbättra vattenbindningen används också ingredienser som polyfosfat, proteiner eller carragenan. Vissa av tillsatsämnena har i dag en negativ klang och kan dessutom ge sämre smak. En del av dem gör att kycklingen ger sämre munkänsla och får sämre bindningsförmåga när den hålls varm. Ny, unik produkt Lyckeby PM 50 är en unik, fiberbaserad produkt, utvecklad av Lyckeby Stärkelsen. Som tillsats i lakeblandningar för kyckling har den en dubbel funktion: Dels förhöjer den smaken, dels ger den bättre ekonomi. Produkten bygger på en specialbehandlad fiber, kombinerad med potatisstärkelse. Effekten blir saftigare kött. Därmed förhöjs smaken och kycklingen upplevs som mörare. I synnerhet gäller detta kyckling som blir fryst eller kyld efter grillningen. Förklaringen är att Lyckeby PM 50 får köttsaften att stanna kvar i kycklingen. Förutom de goda effekterna på smak och konsistens ger detta förbättrad produktionsekonomi, i och med att kycklingen tappar mindre i vikt när den tillagas. Recept för olika traditioner Olika traditioner vid injicering har resulterat i olika injiceringsmängder. Därför har Lyckeby Stärkelsen utvecklat en rad olika recept, enligt tabell 1 till höger. När injiceringslaken bereds vispas Lyckeby PM 50 ut i vattnet tillsammans med övriga torra ingredienser. Lyckeby PM 50 kan också blandas direkt i laken i samband med injiceringen. I båda fallen krävs att vätskan pumpas runt eller rörs om så att inte produkten sedimenterar. Detta kan 8 9

9 f u n k t i o n Kyckling som ska grillas i butik vinner i både smak och konsistens på Lyckeby Stärkelsens nya produkt Lyckeby PM 50. Vinnare är även producenter och handel. Injicerings- Lyckeby PM 50, Lyckeby PM 50, Salthalt Salthalt Utbyte mängd, % % i laken % i kyckling i laken, % i kyckling, % (slut-temp 78 o C), % också lösas genom att en liten mängd kallsvällande stärkelse kombineras med Lyckeby PM 50. Lyckeby PM 50 kan också användas i kombination med polyfosfat, olika typer av proteiner, carragenan eller liknande, vilket gör det möjligt att höja den vattenbindande förmågan ytterligare. Lyckeby PM 50 motarbetar alltså inte andra ingredienser. Av tabell 2 framgår att förutom bättre kvalitet blir också den ekonomiska bilden betydligt förbättrad vid användning av Lyckeby PM 50. Injicerings- Kostnad Kostnad Total Mängd Försäljnings- Ökad vinst mängd, % för grillad lake, kr kostnad, färdigvara, värde kr/kg jämf med 0% kyckling, kr/kg kr/kg kg injicering, kr/kg 0 28,00 0,00 16,00 0,80 23, ,00 0,24 16,24 0,95 26,60 3, ,00 0,26 16,26 0,98 27,44 3, ,00 0,28 16,28 1,02 28,56 5,08 Jämförelse mellan olika injiceringsnivåer mot icke injicerad kyckling. Allt är beräknat på 1,0 kg rå kyckling (16,00 kr/kg). Priset på grillad kyckling antas vara 28,00 kr/kg (exklusive moms).

10 M I C R O L Y S P O T E X O P A S E T M E E T E X T R E C O M Korn ny råvara för Lyckeby Stärkelsen Lyckeby Stärkelsen satsar på ännu en råvara korn. Inom tre år räknar vi med att ha produktionen av kornstärkelse igång, säger Hans Berggren, vd för Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre Tankarna har funnits i några år och under det senaste halvåret har planerna konkretiserats. Satsningen på korn som råvara är ett sätt för oss att skaffa en bredare bas, säger Hans Berggren. Han blir vd i Lyckeby Amyl, det nya bolag som bildats för den nya satsningen. När Lyckeby Stärkelsen nu börjar arbeta med ytterligare en råvara förutom potatis, är det ett sätt att bygga för framtiden. Hans Berggren: Vi vet vilka krav som kommer att ställas på framtidens stärkelseproduktion. Vi strävar mot en naturlig funktionalitet, med en så liten industriprocess som möjligt. Med kornstärkelse är detta möjligt. När det gäller potatis är vi låsta av regleringar och kan inte växa mera Intensivutbildning för Östeuropa-säljare I våras samlades Lyckeby Stärkelsens försäljningsorganisation för Ryssland, Ukraina och Baltikum i Kristianstad för några dagars intensivutbildning. Representanterna, som i sina hemländer återfinns hos såväl fristående samarbetspartners som dotterbolag, studerade de senaste applikationerna för modifierad stärkelse i bland annat chark- och mejeriprodukter. Marknaden i dessa länder växer hela tiden och på östsidan utmärker sig Lyckeby Stärkelsen genom att sälja kvalitet. Alla medarbetare där är erfarna tekniker. De kom till Kristianstad för att samtrimmas så att alla jobbar efter samma Lyckeby Stärkelsen-standard. Igång om två år Nu inleds arbetet med att projektera inför den kommande produktionsanläggningen. Byggstart kan ske om ungefär två år, och ytterligare ett år senare startar produktionen. Mycket talar för att den nya fabriken kommer att placeras i trakterna av Kristianstad. Men det kan öppnas andra alternativ. Det ska vi reda ut under projekteringen, säger Hans Berggren. Inledningsvis räknar Lyckeby Amyl med en produktion på några tusen ton per år. Många fördelar Kornstärkelsen som produceras kommer att ha kvalificerade funktioner inom livsmedelsindustrin. Kornet eller amylopektinkorn som är den sort Lyckeby Amyl kommer att använda har två viktiga positiva egenskaper. Dels en naturlig lagringsstabilitet, det vill säga att den behåller sina egenskaper. Dels är det förhållandevis lätt att förbättra kornstärkelsens processtabilitet alltså hur den klarar till exempel tryck och temperatur, säger Hans Berggren. Bland kornets fördelar kan också nämnas att processen ger en värdefull biprodukt i form av betaglukan som anses kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Stärkelsen är också finkornig och ger slutprodukterna ett glansigt och slätt utseende. Delar av försäljningsorganisationen i öst provar på de senaste applikationerna. Foto: Stig-Åke Jönsson/Malmö Bild

11 M E X M A R I B I N D E M O L Y S L Y G E L S W E L Y G E L m a t n y t t i g t Lyckeby Stärkelsen på Food Ingredients i London november 2001 Håll utkik efter vikingaseglet på Food Ingredients Europe i London 5-7 november 2001! Lyckeby Stärkelsen finns på plats, och precis som tidigare år har vi tillsammans med några andra svenska företag även detta år en vikingamonter. Vikingaskeppet har flera år i rad varit ett kännetecken för den svenska montern och därmed också Lyckeby Stärkelsen. Skeppet har vi lämnat hemma i år, men baren finns kvar och seglet är hissat. På Food Ingredients i London kommer vi i år att lansera två nya stärkelse- och fiberprodukter inom områdena yoghurt och kyckling. Vi finns i monter H 50. och i Moskva Den november är Lyckeby Stärkelsen på plats på mässan i Moskva för att upprepa framgångarna från tidigare års Food Ingredients Central & Eastern Europe. Detta har kommit att bli en mycket viktig mässa för oss på en expansiv och lovande marknad. Årets nyheter är modifierad stärkelse till mejeriindustrin, för yoghurt och margarin. Vi finns i monter D Ny produktidentifiering Lyckeby Stärkelsen har installerat ett nytt datasystem för materialplanering. I samband med detta har produktidentifieringen ändrats. Med detta system förbättras spårbarheten ytterligare. Den nya identifieringen är som följer: Exempel: LOT nr (Batch nr) De två första siffrorna (01) betyder året. De två nästa (06) står för månaden. De sex återstående (000123) är ett serienummer. Under en övergångsperiod kommer både det gamla och det nya systemet att användas Möjligheter m e d s t ä r k e l s e Välkomna till ett nytt nummer av Lyckeby Foodstuff. I det här numret vill vi spegla både den förädlade stärkelsens många användningsområden, och Lyckeby Stärkelsens spetskompetens i olika sammanhang. I Tjeckien finns vi på plats med en egen produktionsanläggning och samarbetar sedan flera år med ett av de få mejerier som överlevde privatiseringen som följde efter Bohusovická ˇ Mlékárna, som mejeriet heter, konkurrerar inte i första hand med volym utan snarare med kvalitet. Självklart är det roligt att Lyckeby Stärkelsen är med och bidrar till företagets utveckling. Talar vi framtidens mat i allmänhet och functional food i synnerhet kommer vi snabbt in på stärkelse. Det är stärkelse i stället för fett och stärkelse som gynnar den nyttiga bakteriefloran i magen Nya möjligheter öppnar sig allteftersom vår forskning och produktutveckling framskrider. En intressant nyhet är den nya stärkelseprodukten för injicering i kyckling. Den hjälper till att göra köttet mört, smakrikt och saftigt. Ännu ett direkt resultat av ett målmedvetet utvecklingsarbete. Inte minst viktigt är Lyckeby Stärkelsens miljöarbete kring den egna produktionen. Energiförbrukningen minskar stadigt. Dessutom är vi noga med att ta tillvara restprodukterna. De blir näring för både växter och djur och bidrar starkt till att minska användningen av konstgödning. Här sätter vi in både oss själva och potatisen i det kretslopp vi alla är beroende av. Hans Berggren Vd Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre AB Lyckeby foodstuff Redaktion Hans Berggren, Bengt Jakobsson, Ingela Asplund, Jörgen Olsson (redaktör) Produktion Wirtén Media AB, Lund Form och original Edgren & Co, Lund. Adress Lyckeby Foodstuff, Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre AB, Kristianstad. Tryck och repro Trydells, Laholm.

12 Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). Avsändare: Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre AB, Kristianstad. B LAHOLM 1 Por to betalt Por t payé P 11 Bon appétit! När du vill tillföra bättre konsistens, krämigare textur och en fylligare smak i din yoghurt prova MICROLYS modifierade stärkelser. MICROLYS är potatisstärkelser anpassade till ett stort antal olika processer som förenklar hanteringen och förlänger hållbarheten. Med MICROLYS stärkelser från Lyckeby Stärkelsen uppnår du alltid ett mer aptitligt resultat. För ny inspiration, applikationsidéer och mer information, besök vår hemsida. food.lyckeby.com WE MAKE IT MATCH TM

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Mycket att tjäna på foderreceptet

Mycket att tjäna på foderreceptet LEDAREN Positivt resultat visar att vägen är rätt SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2011 THOMAS MAGNUSSON, koncernstyrelsen Som förtroendevald måste man ta ansvar

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Mat för Livet - om framtidens livsmedel

Mat för Livet - om framtidens livsmedel Mat för Livet - om framtidens livsmedel Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, KSLA Grafisk produktion KSLA Layout & grafik Kerstin Hideborn Alm Tryckeri Eskilstuna Offset AB Tryckår/månad 2005/04 Upplaga 3000

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN:

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN: LEDAREN Affär som väcker många frågor SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2010 Konsten att skapa ett känt varumärke SIDAN 6 7 Vädermarknad världen över SIDAN 23 HANS

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer